Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus. 18.9.2014 Helsinki"

Transkriptio

1 Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

2 Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Risto Lindroos Helsinki

3 3 Sisältö 12:00 12:10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos 12:10 12:55 Tiedonvaihtoselvitys / Pasi Aho 12:55 13:45 Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi / Juha Leinonen 13:45 14:20 Kahvitauko 14:20 15:10 Kustannus-hyötyanalyysi / Joni Tefke 15:10 15:25 Analyysin yhteenveto / Pasi Aho 15:25 16:30 Kommenttipuheenvuorot & sana vapaa 16:30 Buffet

4 Tiedonvaihtoselvitys Pasi Aho Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

5 5 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Selvitysprojektista Tiedonvaihdon visio ja päätöksentekokriteerit Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Kustannus-hyötyanalyysi Analyysin yhteenveto Kommenttipuheenvuorot Tilaisuuden lopetus

6 6 Selvitys pähkinänkuoressa Selvitys perustuu Fingridin vastuuseen tiedonvaihdon kehittämisestä (sml 49 ). Tavoitteena määritellä sähkömarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu, vähintään kymmenen vuoden aikaperspektiivillä. Selvityksen painopiste on markkinaosapuolten välisissä tiedonvaihtoa sisältävissä markkinaprosesseissa. Lisäksi tarkastellaan myös niitä liiketoimintaprosesseja ja toimintoja, jotka voitaisiin toteuttaa keskitetysti Datahubissa. TEM pyysi huomioimaan selvityksessä seuraavat seikat: erilaiset laskutusmallit mukana selvityksessä riittävän kattava vaikutusten arviointi sidosryhmien kuuleminen selvitysvaiheessa

7 7 Selvityksen päävaiheet ja aikataulu Vaihe 1. Nykytilan analysointi Nykytilan kartoitus à Tavoitteena tunnistaa nykytiedonvaihdon vahvuudet ja haasteet sekä kehitystarpeet Tulevaisuuden tarpeet à Tavoitteena ennakoida uudet tiedonvaihtotarpeet Väliraportti Datahub-tilanne muualla à Tavoitteena oppia muista hankkeista sekä varmistaa yhteensopivuus Vaihe 2. Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisun määrittely Keskustelutilaisuus Loppuraportti Toteutusesitys päätöksentekoa varten 12/2014

8 8 Katsaus selvitysprojektin etenemiseen Vaihtoehtojen määrittely, vertailu ja valinta

9 9 Projektiorganisaatio Konsultit Pöyry Management Consulting Juha P. Leinonen Joni Tefke Empower IM Jan Segerstam Core-työryhmä: Jari Arve, Satapirkan Sähkö Oy Niko Jauhiainen, Elenia Oy Markus Piispanen, Energiateollisuus ry Jari Rusanen, Loiste Sähköverkot Oy Riitta Vaissalo, Fortum Markets Oy Fingrid ohjausryhmä: Juha Kekkonen (pj.) Kari Suominen Jussi Jyrinsalo Pasi Aho (siht.) Fingrid projektiryhmä: Pasi Aho (pp) Minna Arffman Risto Lindroos Referenssiryhmä: Riina Heinimäki, Energiateollisuus ry Katriina Kalavainen, Caruna Oy Pasi Kuokkanen, Suomen ElFi Oy Mika Laatu, Leppäkosken Energia Oy Jouni Lehtinen, Helen Sähköverkko Oy Suvi Lehtinen, Energiavirasto Tytti Läntinen, Vaasan Sähkö Oy Jari Nykänen, Etelä-Savon Energia Oy Tatu Pahkala, TEM Mikko Rintamäki, Paikallisvoima ry Raimo Toivanen, PKS Sähkönsiirto Oy

10 10 Tiedonvaihdon visio Tiedonvaihdon tehtävänä on mahdollistaa, tukea ja tehostaa sähkömarkkinaosapuolten liiketoimintaprosesseja Visiossa loppuasiakkaan kokema palvelun laatu on korkea ja valinnan mahdollisuudet monipuoliset; tiedonvaihdonratkaisu edistää kilpailua vähittäismarkkinoilla ja kannustaa osapuolia kehittämään uusia tuotteita ja palveluja; vähittäismarkkinoiden prosessit toimivat yhdenmukaisesti, virheettömästi ja kustannustehokkaasti; toiminnan laadun valvonta mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja antaa keinot puuttua ongelmiin; tiedon käsittely on tehokasta ja tietoturvallista; teknologia-, markkina- ja prosessimuutosten läpivienti on suunnitelmallista ja joustavaa.

11 11 Tiedonvaihtoratkaisun päätöskriteerit Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Strategiset tavoitteet Tiedonvaihtoratkaisun valinta Kehittämispotentiaali Kustannushyötyanalyysi

12 12 Päätöskriteerien arvottaminen Yhteiskunnalliset vaikutukset Laadulliset vaikutukset asiakkaan palvelun laatu vähittäismarkkinoiden toimivuus markkinaprosessien toimivuus toiminnan laadun valvonta tekninen toimivuus ja suorituskyky kehittämispotentiaali Taloudelliset vaikutukset kustannus-hyötyanalyysi Välilliset hyödyt Välittömät hyödyt P Ä Ä T Ö S Strategiset tavoitteet kysyntäjousto, pientuotanto, energiatehokkuus, älykkäät sähköverkot, vähittäismarkkinoiden harmonisointi,...

13 13 Ratkaisuvaihtoehdot Datahub Tehdään keskitetty ratkaisu, jolla saavutetaan vision mukaiset tavoitteet mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Nykytila+ Tehdään ne muutokset, jotka edesauttavat vision saavuttamista ja jotka ovat teknisesti mahdollisia ja taloudellisesti järkeviä Nykytila Ei tehdä mitään

14 14 Miksi nykyinen tapa toimia ei ole vaihtoehto? Nykytila-analyysiin perusteella nykyiseen tapaan toimia liittyy monia ongelmia ja haasteita, kuten virheet ja puutteet sanomien sisällössä sekä epäyhtenäiset toimintatavat menettelyohjeita ja suosituksia ei noudateta eikä valvota markkinaosapuolten epätasa-arvoinen asema puutteet tiedon laadussa Ongelmista seuraa prosessitehottomuutta sekä asiakkaan palvelun laadun heikkenemistä Tulevaisuudessa tiedonvaihdon tarpeet ja vaatimukset vain kasvavat Ilman merkittäviä muutoksia nykymalli ei ole ratkaisu tulevaisuuden vision saavuttamiseksi

15 15 Ratkaisuvaihtoehtojen päätoiminnallisuudet Nykymalli+ Sisäisen sanomaliikenteen purkaminen ulkoiseksi Käyttöpaikkarekisterin jatkokehitys Sanomaliikenteen laadun parantaminen ja hajautettu valvonta Sanomamäärittelyjen lisäkehitys Ulkoisten rajapintojen kehittäminen Ei reaaliaikaisuutta Datahub Mittaustiedon tallennus ja välitys sekä ilmoitukset puutteista Taseselvitys ja energioiden korjauslaskennat JVH:n lakisääteinen kulutustietojen raportointi Markkinaprosessien toteutus Katkaisu- ja takaisinkytkentäpyyntöjen välitys Laajennettu käyttö-, asiakas- ja sopimustietorekisteri Viranomaisraportoinnin palvelurajapinta Avoimet rajapinnat 3. osapuolia varten Toiminnan laadun valvonta (KPI) ja seuraamukset Harmonisoidut markkinaprosessit Testipalvelu + Tuki pakolliselle yhden laskun mallille (v2.1) + Tuki myyjävetoiselle markkinamallille (v2.2)

16 16 Tarkasteltavat tiedonvaihdon kehitysvaihtoehdot Tiedonvaihtomalli Datahubin jatkokehitys Esim. laskutusmallimuutokset ja myyjäkeskeinen markkinamalli Datahub v2 Datahub Datahub v1 Hajautettu tiedonvaihto Nykytila Nykytila+

17 17 Projekti esittää datahubia tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuksi Suomessa Strateginen valinta paljon mahdollisuuksia

18 Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Juha Leinonen Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

19 19 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Kustannus-hyötyanalyysi Analyysin yhteenveto

20 20 Tiedonvaihtoratkaisujen laadullinen arviointi Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Strategiset tavoitteet Tiedonvaihtoratkaisun valinta Kehittämispotentiaali Kustannushyötyanalyysi

21 21 Arvioinnin toteutus ja laatutavoitteet Arvioidaan ratkaisuvaihtoehtojen kykyä edistää tiedonvaihdon vision laadullisten tavoitteiden saavuttamista. Vision kuuteen laatutavoitteeseen/näkökulmaan on liitetty 23 laatukriteeriä. Kehittämisen ratkaisuvaihtoehtoja Nykytila+ ja Datahub vertaillaan Nykytilaan. Arvio on laadittu niin, että vaihtoehtoihin liitettyjen toiminnallisuuksien ja kehitystoimenpiteiden tulee olla realistisia ja toteutettavissa kustannustehokkaasti. Arviossa huomioidaan ensisijaisesti ne toiminnallisuudet, jotka tulevat huomioiduksi myös kustannus-hyötyanalyysissä. Nykytilaan verrattuna Nykytila+ / Datahub ei edistä tavoitteen saavuttamista edistää vähän tavoitteen saavuttamista edistää jonkin verran tavoitteen saavuttamista edistää paljon tavoitteen saavuttamista edistää erittäin paljon tavoitteen saavuttamista

22 22 Asiakkaan palvelun laatu Loppuasiakkaan kokema palvelun laatu on korkea ja valinnan mahdollisuudet monipuoliset Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Palvelun laatu ja virheettömyys helpottaa ja nopeuttaa myyjänvaihtoa, muuttoa ja muita asiakkaan sopimustapahtumia sekä vähentää laskutukseen ja sopimusmuutoksiin liittyviä virheitä ja jälkiselvittelyä. Asiakkaan osallistuminen sähkömarkkinoille helpottaa asiakkaan aktiivista osallistumista sähkömarkkinoille esimerkiksi sähkönmyyjään, kulutusprofiiliin sekä sähkötuotteisiin ja -hinnoittelumalleihin liittyvien valintojen kautta. Laskutusmallit mahdollistaa joustavasti erilaiset laskutusmallit, kuten yhteislaskutusvaihtoehdon kaikille asiakkaille yhdenvertaisesti. Sähkön käytön seuranta mahdollistaa kaikille asiakkaille pääsyn yhdestä paikasta omaa sähkönkäyttöään koskeviin tietoihin kaikkien käyttöpaikkojen ja koko oman käyttöpaikkahistorian osalta ilman kolmansia osapuolia. Energiatehokkuus ja energiansäästö tukee energiatehokkuutta ja energiansäästöä mahdollistamalla mittaustiedon laajamittaisen saatavuuden ja hyödyntämisen sekä energiankäyttösovellusten ja energianeuvonnan kehittämisen. Nykytila+ Datahub

23 23 Keskeiset perustelut Asiakkaan palvelun laatu Datahubissa asiakkaan sopimustapahtumat voidaan toteuttaa reaaliaikaisesti palvelutapahtuman aikana. Nykytila+:ssa palvelun laadun parantaminen sopimustilanteissa edellyttäisi tietojen reaaliaikaista käsittelyä sekä käyttöpaikkarekisterin laajentamista mini-datahubiksi, mikä ei ole kustannustehokasta eikä johda Datahubin laajuisiin hyötyihin. Datahubissa asiakkaille voidaan näyttää sähkön käytön ja pientuotannon energiatiedot kaikista nykyisistä käyttöpaikoista asiakkaan koko historian osalta. Datahub mahdollistaa asiakkaalle mittaustiedon monipuolisemman hyödyntämisen sähkösopimuksiin liittyvissä valinnoissa. Asiakas voi antaa valtuutuksen tietoihinsa jo kilpailutusvaiheessa Nykytila+:aa vaivattomammin. Nykytila+:sta puuttuu keskitetty mittaustietovarasto, mikä vaikeuttaa energiatehokkuuspalvelujen kustannustehokasta kehittämistä ja tarjoamista eikä mahdollista energian käytön raportointiin liittyvän laaja-alaisemman vertailutiedon antamista viiteryhmien energiakäytöstä. Datahub mahdollistaa Nykytila+:aa joustavammin ja kustannustehokkaammin yhdenmukaisen laskutusmallin käyttöönoton kaikille asiakkaille.

24 24 Vähittäismarkkinoiden toimivuus Tiedonvaihdonratkaisu edistää kilpailua vähittäismarkkinoilla ja kannustaa osapuolia kehittämään uusia tuotteita ja palveluja Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Syrjimättömyys ja tasapuolisuus kohtelee sähkömarkkinaosapuolia syrjimättömästi ja tasapuolisesti sekä edistää sähkömarkkinaosapuolten roolien eriyttämistä ja vastuiden selkeyttämistä. Kilpailun edistäminen helpottaa markkinoille pääsyä ja edistää avointa ja tasapuolista kilpailua vähittäismarkkinoilla sekä lisää kilpailun kautta asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia. Harmonisoitu pohjoismainen vähittäismarkkina mahdollistaa markkinaprosessien pohjoismaisen harmonisoinnin sekä markkinoiden laajentumisen. Nykytila+ Datahub Kolmansien osapuolten palvelukehitys edistää kolmansien osapuolten palvelukehitystä sekä moninaistaa ulkoistusmahdollisuuksia ja palveluhankintoja.

25 25 Keskeiset perustelut Vähittäismarkkinoiden toimivuus Datahubissa markkinaosapuolten välinen tiedonvaihto ja keskeiset markkinaprosessit toteutetaan keskitetysti. Osapuolet kommunikoivat vain Datahubin kanssa. Ydintieto on tasapuolisesti, syrjimättömästi ja samanaikaisesti kaikkien markkinaosapuolten käytössä yhtäläisin periaattein. Nykytila+ jättää toimitusvelvolliselle myyjälle jatkossakin tilaa toimia keskeisissä sopimusprosesseissa ulkopuolista myyjää reaaliaikaisemmin tai paremmin tiedoin. Nykytila+ ei lisää järjestelmien ja toiminnan eriyttämistä. Tekninen eriyttäminen vaatisi merkittävää kehitystyötä ja investointeja, esim. erilliset mittaustietokannat. Datahub yhdenmukaistaa, nopeuttaa ja tehostaa markkinaprosesseja, mikä tukee avointa ja tasavertaista kilpailua markkinoilla. Nykytila+ ei ole kustannustehokas ja teknisesti järkevä tapa mahdollistaa pohjoismaista tai Euroopan laajuista vähittäismarkkinoiden harmonisointia. Suomalaiset sähkönmyyjät ja asiakkaat jäävät muihin Pohjoismaihin verrattuna heikompaan asemaan. Datahub tukee uusien palvelujen syntymistä ja kehittymistä, koska kaikki avoimeksi määritelty tieto on saatavissa keskitetysti. Myös palvelumarkkinat monipuolistuvat.

26 26 Markkinaprosessien toimivuus Vähittäismarkkinoiden prosessit toimivat yhdenmukaisesti, virheettömästi ja kustannustehokkaasti Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Nykytila+ Datahub Markkinaprosessien yhdenmukaisuus, toimivuus ja laatu yhdenmukaistaa ja nopeuttaa markkinaprosesseja sekä lisää niiden sujuvuutta ja virheettömyyttä. Prosessien automatisointi ja tehostaminen tukee markkinaprosesseihin liittyvien toimintojen automatisointia sekä turhan tai päällekkäisen työn vähentämistä. Tiedon laadun parantaminen parantaa markkinaprosesseissa käytettävän tiedon laatua, yhdenmukaisuutta ja oikea-aikaisuutta.

27 27 Keskeiset perustelut Markkinaprosessien toimivuus Datahubissa markkinaprosessit voidaan määritellä ilman vanhoja rasitteita ja huomioiden muun muassa pohjoismainen vähittäismarkkinoiden harmonisointi (NEG HNR BRS). Datahubissa markkinaprosessit pakotetaan teknisesti yhdenmukaisiksi, millä lisätään prosessien virheettömyyttä, sujuvuutta ja laatua. Datahubissa markkinaprosesseissa tarvittava ydintieto on kaikille markkinaosapuolille yhdenmukaista ja samanaikaista. Sopimusprosesseissa tarvittava tieto on saatavilla reaaliaikaisesti. Ilman tiedonvaihdon reaaliaikaisuutta ja käyttöpaikkarekisterin merkittävää jatkokehittämistä Nykytila+ ei tue sopimustapahtumien nopeaa läpimenoa. Markkinaprosessien yhdenmukaistaminen lisää automatisointimahdollisuuksia Datahubissa ja yhtiöiden järjestelmissä sekä vähentää turhaa tai päällekkäistä työtä. Myös pienet yhtiöt voivat hyötyä Datahubin kautta mittakaavaeduista. Nykytila+:ssa virheiden ja ongelmien selvittely tapahtuu edelleen monenvälisenä, mikä ei ole kustannustehokas tapa toimia.

28 28 Toiminnan laadun valvonta Toiminnan laadun valvonta mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja antaa keinot puuttua ongelmiin Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Nykytila+ Datahub Suorituskykymittaristo (KPI) helpottaa toiminnan laatuun liittyvien vertailu- ja arviointikriteerien käyttöönottoa sekä oman toiminnan arviointia. Toimijoiden, prosessien ja tiedon laadun valvonta mahdollistaa tiedonvaihdon ja markkinaprosessien toimivuuden sekä markkinaosapuolten toiminnan laadun valvonnan. Seuraamukset ja aiheuttamisvastuu tehostaa ja nopeuttaa markkinaprosessien toimivuuteen ja toiminnan laatuun liittyvää seuraamusmenettelyä sekä kohdentaa virheiden ja ongelmien seuraukset oikeudenmukaisemmin niiden aiheuttajalle.

29 29 Keskeiset perustelut Toiminnan laadun valvonta Datahub yksinkertaistaa suorituskykymittariston kehittämistä ja käyttöönottoa, sillä mittaristo voidaan toteuttaa keskitetysti yhteen järjestelmään. Nykytila+:n haasteena on yhdenmukaisen mittariston kehittäminen ja käyttöönotto kaikissa yhtiöissä. Yhtiöiden omavalvontaan perustuva hajautettu järjestelmä on kallis toteuttaa ja valvonta on haastavaa toteuttaa yhteismitallisesti ja uskottavasti. Datahubissa markkinaosapuolten toiminnan ja prosessien valvonta voidaan toteuttaa yhteismitallisesti ja luotettavasti kaikista Datahubin prosesseista. Datahubissa valvonta on lähes reaaliaikaista, jolloin mahdollisiin ongelmiin ja väärinkäytöksiin voidaan puuttua nopeasti (esim. kalastelu ). Toiminnan huonosta laadusta ja väärinkäytöksistä toisille markkinaosapuolille aiheutuvien kustannusten kohdentaminen niiden aiheuttajalle on Nykytila+:ssa lähes mahdotonta. Lisäksi rikkomusten todentaminen sekä tehokas ja nopea seuraamusten määrääminen on haasteellista. Molemmissa ratkaisuvaihtoehdoissa seuraamusmenettelyn käyttöönotto ja toteutus edellyttävät siihen liittyvien lainsäädännöllisten ja menettelytavallisten kysymysten ratkaisemista.

30 30 Tekninen toimivuus ja suorituskyky Tiedon käsittely on tehokasta ja tietoturvallista Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Nykytila+ Datahub Tiedonvaihtoratkaisun tehokkuus ja käytettävyys mahdollistaa kasvavien tietomäärien tehokkaan käsittelyn ja markkinaprosessien korkean käytettävyyden. Tiedonhallinta yksinkertaistaa ja selkeyttää tietomalleja ja tietoarkkitehtuuria sekä tukee liiketoiminnan kannalta keskeisten ydintietojen hallintaa sekä tiedon eheyttä, yksikäsitteisyyttä, ajantasaisuutta ja muutostenhallintaa. Standardoitavuus ja ohjelmistorajapintojen avoimuus luo yhdenmukaiset standardit tai määritykset järjestelmille ja palveluille yhteentoimivuuden turvaamiseksi sekä mahdollistaa avoimia rajapintoja hyödyntävän kehitystyön. Tietoturva ja tietosuoja tarjoaa tietoturvallisen pääsynhallinnan tietoihin ja käyttäjien, palvelujen, sovellusten ja tietojen autentikoinnin sekä mahdollistaa asiakkaan tiedoille lainsäädännön edellyttämän yksityisyyden suojan.

31 31 Keskeiset perustelut Tekninen toimivuus ja suorituskyky Datahub mahdollistaa käyttäjäorganisaatioille riittävän ja kaikille saman tehokkuustason kasvavien tietomäärien käsittelyyn sekä mahdollisuuden hyödyntää ajantasaisia teknologioita. Kapasiteettia voidaan kasvattaa hallitusti ja joustavasti. Sanomaliikenteen moninkertaistuminen ja tiedonsiirron kasvava reaaliaikaisuuden vaade edellyttäisivät Nykytila+:ssa merkittäviä kehitysinvestointeja yhtiöiden järjestelmiin. Datahub keskitettynä ratkaisuna tukee Nykytila+:aa paremmin ydintietojen saatavuutta ja hallintaa sekä tiedon eheyttä, yksikäsitteisyyttä ja ajantasaisuutta. Nykytila+:ssa ohjelmistorajapintojen toteutukset ovat toimittaja- tai yhtiökohtaisia, jolloin niiden kehittämiseen liittyy monia haasteita ja rajoitteita. Datahubissa toimitettavalle tiedolle ja sieltä haettavalle tiedolle on yhtenäiset, kaikille markkinaosapuolille avoimet ja standardoidut rajapinnat, jotka ovat myös kolmansien osapuolten hyödynnettävissä. Nykytila+:ssa tietoturva ja tietosuoja on toteutettu hajautetusti yhtiöissä, jolloin tietoturvan ja tietosuojan taso riippuu yhtiökohtaisista toteutuksista. Datahubissa tietoturva ja tietosuoja toteutetaan keskitetysti, mikä mahdollistaa kaikille markkinaosapuolille yhtenäisen ja tehokkaan pääsynhallinnan ja järjestelmien hallittavuuden sekä ajantasaisten teknologioiden käytön.

32 32 Kehittämispotentiaali Teknologia-, markkina- ja prosessimuutosten läpivienti on suunnitelmallista ja joustavaa Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Teknologian yhteensopivuus ja kehittäminen mahdollistaa tiedonvaihdon integroimisen lähialueiden tiedonvaihtoratkaisuihin sekä turvaa teknologian edelleen kehittämisen. Uusien tiedonvaihtotarpeiden ja toiminnallisuuksien toteutus mahdollistaa hajautettuun tuotantoon, kysynnän joustoon ja muihin tuleviin tarpeisiin liittyvän tiedonvaihdon sekä tukee uusien palvelujen ja sovellusten joustavaa kehittämistä. Tiedonvaihdon reaaliaikaisuus tukee reaaliaikaisia ja aikakriittisiä markkinaprosesseja. Muutosten hallinta mahdollistaa prosessi-, markkina- ja lainsäädäntömuutosten joustavan ja hallittavan läpi viennin sekä teknisen kehittämisen hallittavuuden tarjoamalla yhtenäiset, avoimet ohjelmistorajapinnat kaikille markkinaosapuolille. Nykytila+ Datahub

33 33 Keskeiset perustelut Kehittämispotentiaali Nykytila+:ssa prosessi-, markkina- tai teknologiamuutokset edellyttävät lähes aina muutoksia kaikkien markkinaosapuolien järjestelmiin, mikä on kallista ja hidastaa muutosten läpivientiä. Datahub on joustava tulevan kehityksen ja muutosten suhteen sekä mahdollistaa keskitetyn ja hyvin johdetun muutostenhallinnan. Osa muutoksista voidaan toteuttaa nopeammin ja kustannustehokkaammin pelkästään Datahubiin. Energiatoimialalla EDIFACT:in käyttö ja kehittäminen on elinkaarensa ehtoopuolella. Datahub integroituu teknologisesti NBS:ään ja lähialueiden Datahub-ratkaisuihin sekä on yhteensopivampi järjestelmien välisten ohjelmistorajapintojen kanssa. Datahubissa uusien toiminnallisuuksien, kuten pientuotannon kohteiden tai mikroverkkojen toteutus ja käsittely voidaan toteuttaa joustavasti ja tehokkaasti. Datahub tukee myös suurempaa reaaliaikaisuutta vaativia prosesseja. Nykytila+:ssa uusien toiminnallisuuksien kehittäminen ja toteuttaminen hidasta, jäykkää ja kallista. Datahub mahdollistaa uusien palvelujen ja toiminnallisuuksien testaamisen avoimeksi määritellyn datan tai testidatan pohjalta sekä erilaisten pilottien toteutuksen.

34 34 Laatuanalyysin yhteenveto Datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet Laatutekijä Nykytila+ Datahub Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Vision laatutavoitteet

35 Kustannus-hyötyanalyysi Joni Tefke Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

36 36 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Kustannus-hyötyanalyysi Kustannus-hyötyanalyysin tausta Nykytilan kustannukset Datahubin ja Nykytila+:n kustannukset ja kustannusvertailu Datahubin jatkokehitys Kustannus-hyötyanalyysin yhteenveto Analyysin yhteenveto

37 37 Kustannus-hyötyanalyysi Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Strategiset tavoitteet Tiedonvaihtoratkaisun valinta Kehittämispotentiaali Kustannushyötyanalyysi

38 38 Kustannus-hyötyanalyysissä tarkasteltavat tiedonvaihdon kehitysvaihtoehdot Tiedonvaihtomalli Datahubin jatkokehitys Datahub v2 Datahub Datahub v1 Hajautettu tiedonvaihto Nykytila Nykytila+

39 39 Kustannus-hyötyanalyysin toteutusaskeleet Tiedonvaihtomalli Datahubin jatkokehitys Datahub Hajautettu tiedonvaihto Nykytila 7 Datahubin v2:n hyötyjen ja kustannusten arviointi 2 Datahubin sisällön määrittely ja toimintojen vaiheistus Datahub v1 8 Nykytila+ 9 Datahub v2 Datahubin jatkokehityksen kannattavuuden arviointi 5 Datahubin v1:n hyötyjen ja kustannusten arviointi Nykytila+:n ja Datahubin kustannusten ja hyötyjen vertailu 1 Nykytilan kartoitus 3 Nykytila+:n vaatimat kehitystoimenpiteet 4 Nykykustannusten arviointi 6 Nykytila+:n hyötyjen ja kustannusten arviointi

40 40 Kustannus-hyötyanalyysin lähtökohdat ja toteutus Tulokset perustuvat toimialan yhtiöiden omiin kustannus-hyötyarvioihin Kustannus-hyötyanalyysi perustuu toimialan yhtiöiltä sekä toimittajilta ja muiden maiden toteutuksista kerättyyn kattavaan aineistoon. Tietoa kerättiin yhtiöiden niistä prosesseista ja järjestelmistä, joihin Datahub voi vaikuttaa. Painopiste on markkinaosapuolten tiedonvaihtoa sisältävissä markkinaprosesseissa sekä prosesseissa ja toiminnoissa, jotka voitaisiin toteuttaa keskitetysti Datahubissa. Kustannukset jaettiin seitsemään pääprosessiin ja kolmeen kustannuslajiin. Pääprosessit Sopimusprosessit Toimituksen aikaiset prosessit Mittaustietojen käsittely ja hallinta Kustannuslajit Henkilöstökustannukset IT-kustannukset Ostopalvelut Taseselvitys Laskutus Asiakaspalvelu Perintä, kytkyt ja katkot

41 41 Kustannus-hyötyanalyysin lähtökohdat ja toteutus Kustannukset ja hyödyt arvioitiin vuosille Aineisto käsittää vuoden 2013 kustannukset ja Datahubin eri kehitysversioiden kustannukset ja säästöt vuosina , joita käytetään myös Nykytila+:n vaikutusten arvioitiin. Analyysissa arvioitiin ratkaisuvaihtoehtojen välittömiä hyötyjä ja kustannuksia. Yhtiöiden kokonaiskustannukset ja -hyödyt laskettiin yhteen ja näin saadut tulokset skaalattiin koko toimialalle. Tulokset painottuivat näin ollen vastausten käyttöpaikkamäärillä. Välillisiä vaikutuksia ja vaikutuksia eri tyyppisille toimijoille käsitellään selvityksen loppuraportissa. Analyysissä tarkastellaan vain uusia investointeja. Nykyisten järjestelmien poistot on rajattu tarkastelun ulkopuolelle, sillä ne sisältyvät samansuuruisina molempiin ratkaisuvaihtoehtoihin.

42 42 Aineisto kattaa kolmasosan myyntiasiakkaista ja lähes kaksi kolmasosaa verkkoasiakkaista Toteutus Aineisto Kustannus-hyötyanalyysin aineisto kerättiin yhtiöiltä touko heinäkuussa Aineisto kerättiin core- ja referenssiryhmien yrityksiltä sekä web-kyselyssä osallistumishalunsa ilmaisseilta yrityksiltä. Aineisto kerättiin vakioidulla tiedonkeruupohjalla (liitetään loppuraporttiin). Toimittajilta aineisto saatiin elokuun aikana. Core-ryhmä käsitteli ja työsti aggregoitua aineistoa kesä syyskuussa neljässä koko päivän kokouksessa. Yksittäisten yhtiöiden luottamuksellisia vastauksia ei käsitelty projektiryhmän ulkopuolella. Vastaukset saatiin kahdeksalta myyntiyhtiöltä ja yhdeltätoista verkkoyhtiöltä. Käyttöpaikoista katettiin myynti 1,02 milj. (31 %) verkko 1,97 milj. (60 %) Yhtiökohtaiset vastaukset käytiin läpi tapauskohtaisesti tulosten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Kolme toimittajaa vastasi budjetäärisiin hinta-arviopyyntöihin.

43 43 Kustannus-hyötyanalyysin laskentatapa Nykyinen kustannustaso + Datahubin ja Nykytila+:n nettohyödyt Datahubin ja Nykytila+:n operointikustannukset Investoinnit + Jaksotetut vuosiinvestoinnit Välilliset hyödyt = Datahubin ja Nykytila+:n vuosikustannukset

44 44 Tietolähteet Kustannus-hyötyanalyysin lähtötiedot perustuvat toimialan yhtiöiltä, toimittajilta ja muiden maiden toteutuksista kerättyyn kattavaan aineistoon Lähtötiedot Nykyinen kustannustaso Datahubin nettohyödyt Nykytila+:n nettohyödyt Datahub-operaattorin investoinnit Yhtiöiden investoinnit Datahubin operointikustannukset Lähde Kattava kysely core- ja referenssiryhmille ja toimialalle Tulosten työstäminen core-ryhmän kanssa Kattava kysely core- ja referenssiryhmille ja toimialalle Core-ryhmän arviot Tulosten työstäminen core-ryhmän kanssa Kattava kysely core- ja referenssiryhmille ja toimialalle Core-ryhmän arviot Toimittajien budjetääriset hinta-arviot Muiden maiden Datahub-toteutukset Kattava kysely core- ja referenssiryhmille ja toimialalle Toimittajien budjetääriset hinta-arviot Core-ryhmän arviot Toimittajien budjetääriset hinta-arviot Muiden maiden Datahub-toteutukset

45 45 Nykyinen kustannustaso Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

46 46 Nykytilan kustannukset vuonna 2013 Nykytilan vuosikustannukset ovat toimialan arvion mukaan 100,5 milj. euroa eli 30,4 euroa käyttöpaikkaa kohti Vuosikustannukset (M /v) ,4 M /v (44 %) 56,2 M /v (56 %) 10 0 Myynti Verkko 1 Kustannuksissa eivät ole mukana nykyisten järjestelmien poistot.

47 47 Nykytilan kustannukset vuonna 2013 Yhtiöt pystyivät arvioimaan nykyiset kustannukset tarkasti ,2 M /v 50 44,4 M /v 55,3 57,0 M /v Vuosikustannukset (M /v) ,5 45,3 M /v Keskiarvo Alaraja yläraja 10 0 Myynti Verkko 1 Tulosten vaihteluväli perustuu yhtiöiden arvioimiin omien kustannusten luottamustasoihin. Tulosten luottamusväli on laskettu 95 %:n luottamustasolla.

48 48 Nykymallin kustannukset vuonna 2013 Mukana prosessit, joihin Datahub voi vaikuttaa ,0 /kp Tarkastelun prosessit 16 1,5 /kp Perintä, katkot, kytkyt 14 13,4 /kp Asiakaspalvelu Kustannukset ( /kp) ,4 /kp 4,4 /kp (33 %) 4,1 /kp (30 %) 1,1 /kp 7,2 /kp (43 %) 4,9 /kp (29 %) 1,4 /kp Laskutus Taseselvitys Mittaustietojen käsittely ja hallinta Toimituksen aikaiset prosessit Sopimusprosessit 0 1,3 /kp Myynti 0,9 /kp Verkko

49 49 Yhtiökohtainen kustannusvaihtelu Pääosa yhtiöistä sijoittuu nykykustannuksissa kapeahkolle kustannusvälille Myynti Verkko ,2 /kp Vuosikustannukset 1 ( /kp) Keskiarvo 13,4 /kp 10,9 /kp 17,7 /kp Vuosikustannukset 1 ( /kp) Keskiarvo 17,0 /kp 11,9 /kp 0 0 % 50 % 100 % 0 0 % 50 % 100 % Aineiston käyttöpaikat (N = 1,02 milj.) Aineiston käyttöpaikat (N = 1,97 milj.) 1 Kustannusjakaumien kuvaajista on poistettu alin ja ylin 5 %:ia tulosten luottamuksellisen käsittelyn takaamiseksi. Kaikki vastaukset ovat mukana kustannusanalyysissä.

50 50 Datahubin vuosikustannukset Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

51 51 Datahubin vuosikustannukset Vuosikustannukset (M /v) ,5 M /v 5,9 M /v +3,1 M /v +1,7 M /v +2,0 M /v 101,3 M /v 85 0 Nykykustannukset Yhtiöiden nettohyödyt Yhtiöiden jaksotetut investoinnit Datahubin operointikustannukset Datahuboperaattorin jaksotetut investoinnit Datahub v1:n vuosikustannukset 2013 ~2020

52 52 Datahubin vuosikustannukset Yhtiöiden arvioimat nettohyödyt Perustuvat yhtiöiden kyselyssä tekemiin omiin arvioihin. Verkkoyhtiöiden hyödyt ( 4,0 M /v) suuremmat kuin myyntiyhtiöillä ( 1,9 M /v). Kustannukset laskevat kaikkien prosessien osalta. Suurimmat säästöt sopimusprosesseissa ( 2,2 M /v) ja asiakaspalvelussa ( 1,9 M /v), pienimmät laskutuksessa ( 0,1 M /v) ja perinnässä ( 0,1 M /v). Yhtiökohtainen arvioitujen hyötyjen vaihteluväli on myyjillä +2 %... 8 % ja verkoilla +1 % 15 %. Yhtiöiden jaksotetut investoinnit Uusinvestoinnit perustuvat yhtiöiden kyselyssä esittämiin arvioihin ja toimittajien budjetäärisiin hintaarvioihin. Näin arvioituna toimialan yhtiöiden yhteenlasketut investoinnit ovat 13,4 M. Kehityskustannukset kattavat toimialan kertaluontaisen kehitystyön (3,2 M ). Investoinnit jaksotettiin 10 vuodelle tasapoistoina. Datahubin operointikustannukset Sisältää vain Datahub-operaattorin operointikustannukset; yhtiöiden operointikustannukset on huomioitu yhtiöiden nettohyödyissä. Koostuvat Datahubin tuki- ja ylläpito-kustannuksista (2,1 M /v) sekä henkilöstökuluista (1,0 M /v). Arvioitiin Tanskan toteutuneiden kustannusten sekä toimittajien hinta-arvioiden perusteella. Kustannukset ovat samalla tasolla kuin vastaavissa muissa toteutuksissa. Datahub-operaattorin investointi Arvio perustuu toimittajien budjetäärisiin hinta-arvioihin sekä Tanskan toteutuneeseen investointiin. Näin arvioituna Datahubin perustamiskustannus on 19,6 M. Investointi jaksotettiin 10 vuodelle tasapoistoina.

53 53 Nykytila+:n vuosikustannukset Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

54 54 Nykytila+:n vuosikustannukset ,8 M /v 108,9 M /v Vuosikustannukset (M /v) ,5 M /v 2,6 M /v +9,1 M /v 85 0 Nykykustannukset Yhtiöiden nettohyödyt Nykytila+:n operointikustannukset Yhtiöiden jaksotetut investoinnit Nykytila+:n vuosikustannukset 2013 ~2020

55 55 Nykytila+:n vuosikustannukset Yhtiöiden arvioimat nettohyödyt Arvio Nykytila+:n nettohyödyistä perustuu Datahubin hyötyarvioon. Hyötyihin huomioitiin ne Datahubin hyödyt, jotka on toteutettavissa Nykytila+:ssa. Myyntiyhtiöiden hyödyt ovat suuremmat ( 1,6 M /v) kuin verkkoyhtiöiden ( 0,9 M /v). Nykytila+:n operointikustannukset Nykytila+:n operointikustannukset koostuvat kehitettävien järjestelmien tuki- ja ylläpitokuluista, valvonnan kustannuksista sekä sanomaliikenteen lisäkustannuksista. Myyjän IT-järjestelmiin liittyvien tuki- ja ylläpitokustannusten (sopimus-, toimituksen aikaiset ja mittaustiedon hallinnan prosessit) odotetaan nousevan 50 %:ia järjestelmälaajennusten myötä (2,1 M /v). Toiminnan laadun valvontaan on varattu toimialalla noin 25 lisähenkilöä (2,0 M /v). Markkinaosapuolten syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi Nykytila+:ssa sisäinen sanomaliikenne on purettu ulkoiseksi. Tämä nostaa tiedonvaihdon kustannuksia toimialalla 5,0 M /v. Yhtiöiden jaksotetut investoinnit Yhtiöiden investoinnit koostuvat sekä uusinvestoinneista että kehityskustannuksista. Core-ryhmä arvioi, että Nykytila+ vaatii pitkällä aikavälillä vähintään samat yhtiöiden investoinnit kuin Datahub (13,4 M ). Investointeihin luettiin myös toimialan kehitystyö (5,0 M ). Kustannukset jaksotettiin 10 vuodelle tasapoistoina.

56 56 Datahubin ja Nykytila+:n kustannusvertailu Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

57 57 Datahub on Nykytila+:aa edullisempi vaihtoehto 120 Vuosikustannukset (M /v) ,5 M /v (30,5 /kp) +8,4 M /v Nykytilan kehittäminen 108,9 M /v (33,0 /kp) 7,6 M ( 7 %) 101,3 M /v (30,7 /kp) 80 0 Nykytila Nykytila+ Datahub v ~2020

58 58 Datahub on aina Nykytila+:aa edullisempi vaihtoehto 120 Vuosikustannukset (M /v) ,7 M /v 108,9 M /v 102,1 M /v 2 8,0 M /v 7,6 M /v 7,2 M /v Vaihtoehtojen kustannusero pysyy lähes samana, koska epävarmuuden lähteet ovat ratkaisuissa samat 1 Ratkaisujen ennakoitu vaihteluväli on ±6 % 107,7 M /v 101,3 M /v 94,9 M /v 0 Nykytila+ Datahub v1 ~2020

59 59 Datahubin jatkokehitys Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

60 60 Datahubin mahdollinen jatkokehitys Datahub v2.1 pakollinen yhden laskun malli Datahub v2.2 myyjäkeskeinen markkinamalli Pakollinen kahden laskun malli Vuosikustannusten muutos (M /v) Vuosikustannusten ero verrattuna hybridilaskutukseen 4,9 M /v Kustannussäästö huomioi laskutuksen teknisen toteutuksen kustannukset, mutta ei vakuuksien tai muiden toimialakäytäntöjen lisäkustannuksia 8,5 M /v 4,9 M /v 3,6 M /v Myyjäkeskeisen markkinamallin välitön säästö Datahubissa olettaen, että pakollinen yhden laskun malli on käytössä Tekninen asiakaspalvelu säilyy verkolla +13,4 M /v Pakollisen kahden laskun lisäkustannus on sama Datahub v1:ssa ja Nykytila+:ssa E-laskujen yleistymien 50 %:iin alentaa laskutuksen vuosikustannuksia 3,3 6,8 M laskutusmallista riippuen.

61 61 Kustannus-hyötyanalyysin yhteenveto Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

62 62 Datahub on kustannustehokas ratkaisu tiedonvaihdon vision saavuttamiseksi ,5 M ( 6 %) 12,3 M ( 11 %) 15,9 M ( 14 %) Vuosikustannukset (milj. euroa) ,4 M /v Nykytilan kehittäminen 100,5 M /v (30,4 /kp) 108,9 M /v (33,0 /kp) 101,3 M /v (30,7 /kp) 96,4 M /v (29,2 /kp) 92,8 M /v (28,1 /kp) 80 92,8 M /v (28,1 /kp) 0 Nykytila Nykytila+ Datahub v1 Datahub v2.1 Datahub v ~2020 ~

63 63 Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto Nykytila+ Datahub Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Kustannus-hyötyanalyysi

64 Analyysin yhteenveto Pasi Aho Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

65 65 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Kustannus-hyötyanalyysi Analyysin yhteenveto Kommenttipuheenvuorot Tilaisuuden lopetus

66 66 Tiedonvaihtoratkaisun päätöskriteerit Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Strategiset tavoitteet Tiedonvaihtoratkaisun valinta Kehittämispotentiaali Kustannushyötyanalyysi

67 67 Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto Nykytila+ Datahub Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Kustannus-hyötyanalyysi Strategiset tavoitteet

68 68 Projekti esittää datahubia tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuksi Suomessa Strateginen valinta paljon mahdollisuuksia Datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet Datahub on kustannustehokas ratkaisu

69 Kommenttipuheenvuorot Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

70 70 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Kustannus-hyötyanalyysi Analyysin yhteenveto Kommenttipuheenvuorot Jari Rusanen, Loiste Sähköverkot Jussi Laitinen, Tampereen Sähkölaitos Tatu Pahkala, työ- ja elinkeinoministeriö Antti Paananen, Energiavirasto Tilaisuuden lopetus

71 Core-ryhmän kommenttipuheenvuoro Jari Rusanen, Loiste Sähköverkot Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

72 Kommenttipuheenvuoro Jussi Laitinen, Tampereen Sähkölaitos Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

73 Kommenttipuheenvuoro Tatu Pahkala, työ- ja elinkeinoministeriö Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

74 Kommenttipuheenvuoro Antti Paananen, Energiavirasto Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

75 75 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Kustannus-hyötyanalyysi Analyysin yhteenveto Kommenttipuheenvuorot Tilaisuuden lopetus

76 76 Kirjalliset kommentit mennessä sähköpostilla osoitteeseen

77

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014

Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014 Liite x Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014 Toimitusjohtaja 2 Toimintaympäristö 2013: Eurooppa Keskustelu tuuli- ja aurinkovoiman vaikutuksista käyttövarmuuteen ja markkinoiden toimintaan jatkui. Monet

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari 7.4.2016 Risto Lindroos, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj Voimajärjestelmän murros vaatii kaiken

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

LAUSUNTOYHTEENVETO SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN TIEDONVAIHTORATKAISUA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ. saatiin yhteensä 24. Lausunnon antoivat:

LAUSUNTOYHTEENVETO SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN TIEDONVAIHTORATKAISUA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ. saatiin yhteensä 24. Lausunnon antoivat: Lausuntoyhteenveto 24.02.2015 TEM/2557/00.06.02/2014 EOS/EMA/TPa LAUSUNTOYHTEENVETO SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN TIEDONVAIHTORATKAISUA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20160601 Nykyinen tiedonvaihto verkkoyhtiöitten ja urakoitsijoiden välillä on vaihtelevaa Tilausten välitys sähköpostilla Tilausten

Lisätiedot

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä Kantaverkkoyhtiöstä energiapolitiikan käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän kehittäminen Luotettava

Lisätiedot

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Neuvottelukunta 12.12.2016 Risto Lindroos Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Älyverkkotyöryhmä selvittää älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sähkömarkkinoille Älyverkkotyöryhmä

Lisätiedot

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Jyväskylä 19.6.2012 Keski-Suomen Energiatoimisto Jyväskylä Innovation Oy 1 European Smart Metering Landscape report 2012 Älykkään energiamittauksen tilanne EU27+Norja

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän terveiset. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Älyverkkotyöryhmän terveiset. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Älyverkkotyöryhmän terveiset Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 Ylitarkastaja Tatu Pahkala Sisältö Taustaa älyverkkotyöryhmälle Älyverkkovisio Alustavia tuloksia työryhmästä Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunnan kokous 4.10.2016 Asta Sihvonen-Punkka Ajankohtaiskatsaus Pohjoismaisten TSO:iden Challenges -raportti Pohjoismaisten TSO:iden Challenges raportti markkinoiden haasteista julkaistiin

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu seminaari 12.5.2011 Esityksen sisältö Mitä organisaation paikkatietokypsyys tarkoittaa? Miksi paikkatietokypsyyden

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus

Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Energia- ja ilmastostrategian linjaukset ovat samansuuntaisia Fingridin näkemysten kanssa Nykyisenkaltaisesta tuulivoiman syöttötariffijärjestelmästä luovutaan

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 2.11.2016 klo 12.00-15.15 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Suvi Lehtinen Arto Rajala Olli Puranen

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Juridiset aineistot ja avoin tieto 10.3.2016 Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Oikeus tietoon 250 vuotta pohjoismaisesta julkisuusperiaatteesta avoimeen dataan Asiakirjajulkisuus vuodesta 1766, painetut

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus 5.10.2015 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Energiavirasto lähtökohtia ja lukuja Energiavirasto valvoo ja edistää: energiamarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.4.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 Aika Tiistaina 15.3.2016 klo

Lisätiedot

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma KSS VERKKO Toimenpideohjelma 1 (6) Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma 1 Johdanto 1.1 Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita osapuolia

Lisätiedot

PAREMMAN SÄÄNTELYN PÄIVÄ UUSIA MENETELMIÄ YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN HELSINKI MARRASKUU 25, 2010

PAREMMAN SÄÄNTELYN PÄIVÄ UUSIA MENETELMIÄ YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN HELSINKI MARRASKUU 25, 2010 PAREMMAN SÄÄNTELYN PÄIVÄ UUSIA MENETELMIÄ YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN HELSINKI MARRASKUU 25, 2010 MIKSI YRITYSTEN PAREMPI OSALLISTAMINEN LAINVALMISTELUUN ON TÄRKEÄÄ? Lainsäädännön yritysvaikutusten arviointi

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri JUHTA Hankejohtaja Pauli Kartano Valtiovarainministeriö

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri JUHTA Hankejohtaja Pauli Kartano Valtiovarainministeriö Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri JUHTA 31.10.2013 Hankejohtaja Pauli Kartano Valtiovarainministeriö Viitearkkitehtuuri Toimii ylätason suunnitteluna ja runkona ratkaisu- ja toteutussuunnittelulle

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria CASE: Metropolia 31.10.2012 Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Aiheet Tietojärjestelmien integrointi Integrointiin liittyvät

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä

Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä Koppi-kuntoutusseminaari 16.11.2016 Mikko Toivanen osaamiskeskuksen päällikkö, työ- ja toimintakykyetuudet 1 Kela kuntoutuksen kehittämistoiminnassa

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

Esiselvitys ja avoin lähdekoodi

Esiselvitys ja avoin lähdekoodi Esiselvitys ja avoin lähdekoodi Ilkka Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen avoimen lähdekoodinkeskus The Finnish Centre for Open Source Solutions www.coss.fi 24.11.2009 ilkka.lehtinen@coss.fi 040 820 4600

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten yritysten vaikutukset näkyväksi Sofie menetelmällä

Yhteiskunnallisten yritysten vaikutukset näkyväksi Sofie menetelmällä Yhteiskunnallisten yritysten vaikutukset näkyväksi Sofie menetelmällä FinSERN-jäsentapaaminen 5.9.2011 Jaana Merenmies Syfo Oy yhteiskunnallinen yritys 1 Miksi arvioida yhteiskunnallisia vaikutuksia? 2

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Tehoreservin määrän määritys. Ville Väre

Tehoreservin määrän määritys. Ville Väre Tehoreservin määrän määritys Ville Väre Esityksen sisältö Yleistä tehoasioihin liittyen Tehoreservin taustaa Erityisiä huomioita 2017 alkavalle kaudelle Kysymyksiä keskusteltavaksi tehoreserviin liittyen

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 6.11.2015 ehops ja IHEP Tilannekatsaus Katri Lahikainen ehops-palvelun tavoitetila ja hyödyt ehops-palvelu tukee oppijaa jo opintoihin hakeutumisen vaiheessa.

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 11.5.2016 klo 12.00 - Paikka Läsnä Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Toivo Hurme Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Maria Kähkönen Ville

Lisätiedot

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia Kurssikuvaukset 1 (6) TEOLLINEN PALVELULIIKETOIMINTA Strategiset palvelut, Jari Olli, Metropolia Jakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä käsitys siitä, mitä on teollinen palveluliiketoiminta, mitkä

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Kantaverkkotariffi Strategiset valinnat Verkkotoimikunta

Kantaverkkotariffi Strategiset valinnat Verkkotoimikunta Kantaverkkotariffi 2016 Strategiset valinnat Verkkotoimikunta 31.3.2014 2 Kantaverkkotariffi 2016 - aikataulutus Hankkeen käynnistys Energiavirasto Keskustelu tariffirakenteesta sekä loistehon ja loistehoreservin

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yleisesitys Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 18.2.2016 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä Poissa, Läkkisepäntie 21, Helsinki Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Jari Pirkola Ville Sihvola Maria

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Pilottiehdotuksen osapuolet: CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Verohallinto Yhteyshenkilö: Suvi Remes suvi.remes@csc.fi

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Terveydenhuollon ATK-päivät

Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Terveydenhuollon ATK-päivät Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Terveydenhuollon ATK-päivät 26.-27.5.2009 Propentus Oy Propentus Oy on Suomen johtavin korkeateknologian ohjelmisto- ja palveluyritys, jolla on vankka kokemus käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Linked Open Data in Finland Kristiina Pietikäinen Julkisen sektorin tieto -työryhmä Tavoitteet: Määritellä ja käynnistää toimia, joiden tavoitteena

Lisätiedot

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu:

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu: Riskien hallinnan arviointiohjelma kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä 2012 2014 (pohjaehdotus) Määritellään kunkin osa-alueen prioriteetti olennaisuuden ja lisäarvon perusteella: Prioriteetti I: määritellään

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja?

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Kaupunginlakimies Kaisa Heino, Imatran kaupunki Palvelu- ja hankintastrategia Imatran kaupungin strategioista poimittua:

Lisätiedot

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Miksi tietokonversio ja tietojen siivous?... 4 2 Tietokonversiotyön aikataulu ja seuranta... 4 3 Valmistaudu tietokonversiotyöhön... 4 3.1 Kartoita yhtiösi resurssit ja varmista

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta Juha Kekkonen Elspot hinnat [EUR/MWh] ja pääsiirtosuunnat [TWh] vuonna 2013 Vuosi 2013: pullonkaulat F Raja Pullonkaulatunnit (%) kokonaisajasta Pullonkaulamaksut,

Lisätiedot