Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus. 18.9.2014 Helsinki"

Transkriptio

1 Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

2 Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Risto Lindroos Helsinki

3 3 Sisältö 12:00 12:10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos 12:10 12:55 Tiedonvaihtoselvitys / Pasi Aho 12:55 13:45 Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi / Juha Leinonen 13:45 14:20 Kahvitauko 14:20 15:10 Kustannus-hyötyanalyysi / Joni Tefke 15:10 15:25 Analyysin yhteenveto / Pasi Aho 15:25 16:30 Kommenttipuheenvuorot & sana vapaa 16:30 Buffet

4 Tiedonvaihtoselvitys Pasi Aho Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

5 5 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Selvitysprojektista Tiedonvaihdon visio ja päätöksentekokriteerit Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Kustannus-hyötyanalyysi Analyysin yhteenveto Kommenttipuheenvuorot Tilaisuuden lopetus

6 6 Selvitys pähkinänkuoressa Selvitys perustuu Fingridin vastuuseen tiedonvaihdon kehittämisestä (sml 49 ). Tavoitteena määritellä sähkömarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu, vähintään kymmenen vuoden aikaperspektiivillä. Selvityksen painopiste on markkinaosapuolten välisissä tiedonvaihtoa sisältävissä markkinaprosesseissa. Lisäksi tarkastellaan myös niitä liiketoimintaprosesseja ja toimintoja, jotka voitaisiin toteuttaa keskitetysti Datahubissa. TEM pyysi huomioimaan selvityksessä seuraavat seikat: erilaiset laskutusmallit mukana selvityksessä riittävän kattava vaikutusten arviointi sidosryhmien kuuleminen selvitysvaiheessa

7 7 Selvityksen päävaiheet ja aikataulu Vaihe 1. Nykytilan analysointi Nykytilan kartoitus à Tavoitteena tunnistaa nykytiedonvaihdon vahvuudet ja haasteet sekä kehitystarpeet Tulevaisuuden tarpeet à Tavoitteena ennakoida uudet tiedonvaihtotarpeet Väliraportti Datahub-tilanne muualla à Tavoitteena oppia muista hankkeista sekä varmistaa yhteensopivuus Vaihe 2. Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisun määrittely Keskustelutilaisuus Loppuraportti Toteutusesitys päätöksentekoa varten 12/2014

8 8 Katsaus selvitysprojektin etenemiseen Vaihtoehtojen määrittely, vertailu ja valinta

9 9 Projektiorganisaatio Konsultit Pöyry Management Consulting Juha P. Leinonen Joni Tefke Empower IM Jan Segerstam Core-työryhmä: Jari Arve, Satapirkan Sähkö Oy Niko Jauhiainen, Elenia Oy Markus Piispanen, Energiateollisuus ry Jari Rusanen, Loiste Sähköverkot Oy Riitta Vaissalo, Fortum Markets Oy Fingrid ohjausryhmä: Juha Kekkonen (pj.) Kari Suominen Jussi Jyrinsalo Pasi Aho (siht.) Fingrid projektiryhmä: Pasi Aho (pp) Minna Arffman Risto Lindroos Referenssiryhmä: Riina Heinimäki, Energiateollisuus ry Katriina Kalavainen, Caruna Oy Pasi Kuokkanen, Suomen ElFi Oy Mika Laatu, Leppäkosken Energia Oy Jouni Lehtinen, Helen Sähköverkko Oy Suvi Lehtinen, Energiavirasto Tytti Läntinen, Vaasan Sähkö Oy Jari Nykänen, Etelä-Savon Energia Oy Tatu Pahkala, TEM Mikko Rintamäki, Paikallisvoima ry Raimo Toivanen, PKS Sähkönsiirto Oy

10 10 Tiedonvaihdon visio Tiedonvaihdon tehtävänä on mahdollistaa, tukea ja tehostaa sähkömarkkinaosapuolten liiketoimintaprosesseja Visiossa loppuasiakkaan kokema palvelun laatu on korkea ja valinnan mahdollisuudet monipuoliset; tiedonvaihdonratkaisu edistää kilpailua vähittäismarkkinoilla ja kannustaa osapuolia kehittämään uusia tuotteita ja palveluja; vähittäismarkkinoiden prosessit toimivat yhdenmukaisesti, virheettömästi ja kustannustehokkaasti; toiminnan laadun valvonta mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja antaa keinot puuttua ongelmiin; tiedon käsittely on tehokasta ja tietoturvallista; teknologia-, markkina- ja prosessimuutosten läpivienti on suunnitelmallista ja joustavaa.

11 11 Tiedonvaihtoratkaisun päätöskriteerit Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Strategiset tavoitteet Tiedonvaihtoratkaisun valinta Kehittämispotentiaali Kustannushyötyanalyysi

12 12 Päätöskriteerien arvottaminen Yhteiskunnalliset vaikutukset Laadulliset vaikutukset asiakkaan palvelun laatu vähittäismarkkinoiden toimivuus markkinaprosessien toimivuus toiminnan laadun valvonta tekninen toimivuus ja suorituskyky kehittämispotentiaali Taloudelliset vaikutukset kustannus-hyötyanalyysi Välilliset hyödyt Välittömät hyödyt P Ä Ä T Ö S Strategiset tavoitteet kysyntäjousto, pientuotanto, energiatehokkuus, älykkäät sähköverkot, vähittäismarkkinoiden harmonisointi,...

13 13 Ratkaisuvaihtoehdot Datahub Tehdään keskitetty ratkaisu, jolla saavutetaan vision mukaiset tavoitteet mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Nykytila+ Tehdään ne muutokset, jotka edesauttavat vision saavuttamista ja jotka ovat teknisesti mahdollisia ja taloudellisesti järkeviä Nykytila Ei tehdä mitään

14 14 Miksi nykyinen tapa toimia ei ole vaihtoehto? Nykytila-analyysiin perusteella nykyiseen tapaan toimia liittyy monia ongelmia ja haasteita, kuten virheet ja puutteet sanomien sisällössä sekä epäyhtenäiset toimintatavat menettelyohjeita ja suosituksia ei noudateta eikä valvota markkinaosapuolten epätasa-arvoinen asema puutteet tiedon laadussa Ongelmista seuraa prosessitehottomuutta sekä asiakkaan palvelun laadun heikkenemistä Tulevaisuudessa tiedonvaihdon tarpeet ja vaatimukset vain kasvavat Ilman merkittäviä muutoksia nykymalli ei ole ratkaisu tulevaisuuden vision saavuttamiseksi

15 15 Ratkaisuvaihtoehtojen päätoiminnallisuudet Nykymalli+ Sisäisen sanomaliikenteen purkaminen ulkoiseksi Käyttöpaikkarekisterin jatkokehitys Sanomaliikenteen laadun parantaminen ja hajautettu valvonta Sanomamäärittelyjen lisäkehitys Ulkoisten rajapintojen kehittäminen Ei reaaliaikaisuutta Datahub Mittaustiedon tallennus ja välitys sekä ilmoitukset puutteista Taseselvitys ja energioiden korjauslaskennat JVH:n lakisääteinen kulutustietojen raportointi Markkinaprosessien toteutus Katkaisu- ja takaisinkytkentäpyyntöjen välitys Laajennettu käyttö-, asiakas- ja sopimustietorekisteri Viranomaisraportoinnin palvelurajapinta Avoimet rajapinnat 3. osapuolia varten Toiminnan laadun valvonta (KPI) ja seuraamukset Harmonisoidut markkinaprosessit Testipalvelu + Tuki pakolliselle yhden laskun mallille (v2.1) + Tuki myyjävetoiselle markkinamallille (v2.2)

16 16 Tarkasteltavat tiedonvaihdon kehitysvaihtoehdot Tiedonvaihtomalli Datahubin jatkokehitys Esim. laskutusmallimuutokset ja myyjäkeskeinen markkinamalli Datahub v2 Datahub Datahub v1 Hajautettu tiedonvaihto Nykytila Nykytila+

17 17 Projekti esittää datahubia tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuksi Suomessa Strateginen valinta paljon mahdollisuuksia

18 Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Juha Leinonen Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

19 19 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Kustannus-hyötyanalyysi Analyysin yhteenveto

20 20 Tiedonvaihtoratkaisujen laadullinen arviointi Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Strategiset tavoitteet Tiedonvaihtoratkaisun valinta Kehittämispotentiaali Kustannushyötyanalyysi

21 21 Arvioinnin toteutus ja laatutavoitteet Arvioidaan ratkaisuvaihtoehtojen kykyä edistää tiedonvaihdon vision laadullisten tavoitteiden saavuttamista. Vision kuuteen laatutavoitteeseen/näkökulmaan on liitetty 23 laatukriteeriä. Kehittämisen ratkaisuvaihtoehtoja Nykytila+ ja Datahub vertaillaan Nykytilaan. Arvio on laadittu niin, että vaihtoehtoihin liitettyjen toiminnallisuuksien ja kehitystoimenpiteiden tulee olla realistisia ja toteutettavissa kustannustehokkaasti. Arviossa huomioidaan ensisijaisesti ne toiminnallisuudet, jotka tulevat huomioiduksi myös kustannus-hyötyanalyysissä. Nykytilaan verrattuna Nykytila+ / Datahub ei edistä tavoitteen saavuttamista edistää vähän tavoitteen saavuttamista edistää jonkin verran tavoitteen saavuttamista edistää paljon tavoitteen saavuttamista edistää erittäin paljon tavoitteen saavuttamista

22 22 Asiakkaan palvelun laatu Loppuasiakkaan kokema palvelun laatu on korkea ja valinnan mahdollisuudet monipuoliset Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Palvelun laatu ja virheettömyys helpottaa ja nopeuttaa myyjänvaihtoa, muuttoa ja muita asiakkaan sopimustapahtumia sekä vähentää laskutukseen ja sopimusmuutoksiin liittyviä virheitä ja jälkiselvittelyä. Asiakkaan osallistuminen sähkömarkkinoille helpottaa asiakkaan aktiivista osallistumista sähkömarkkinoille esimerkiksi sähkönmyyjään, kulutusprofiiliin sekä sähkötuotteisiin ja -hinnoittelumalleihin liittyvien valintojen kautta. Laskutusmallit mahdollistaa joustavasti erilaiset laskutusmallit, kuten yhteislaskutusvaihtoehdon kaikille asiakkaille yhdenvertaisesti. Sähkön käytön seuranta mahdollistaa kaikille asiakkaille pääsyn yhdestä paikasta omaa sähkönkäyttöään koskeviin tietoihin kaikkien käyttöpaikkojen ja koko oman käyttöpaikkahistorian osalta ilman kolmansia osapuolia. Energiatehokkuus ja energiansäästö tukee energiatehokkuutta ja energiansäästöä mahdollistamalla mittaustiedon laajamittaisen saatavuuden ja hyödyntämisen sekä energiankäyttösovellusten ja energianeuvonnan kehittämisen. Nykytila+ Datahub

23 23 Keskeiset perustelut Asiakkaan palvelun laatu Datahubissa asiakkaan sopimustapahtumat voidaan toteuttaa reaaliaikaisesti palvelutapahtuman aikana. Nykytila+:ssa palvelun laadun parantaminen sopimustilanteissa edellyttäisi tietojen reaaliaikaista käsittelyä sekä käyttöpaikkarekisterin laajentamista mini-datahubiksi, mikä ei ole kustannustehokasta eikä johda Datahubin laajuisiin hyötyihin. Datahubissa asiakkaille voidaan näyttää sähkön käytön ja pientuotannon energiatiedot kaikista nykyisistä käyttöpaikoista asiakkaan koko historian osalta. Datahub mahdollistaa asiakkaalle mittaustiedon monipuolisemman hyödyntämisen sähkösopimuksiin liittyvissä valinnoissa. Asiakas voi antaa valtuutuksen tietoihinsa jo kilpailutusvaiheessa Nykytila+:aa vaivattomammin. Nykytila+:sta puuttuu keskitetty mittaustietovarasto, mikä vaikeuttaa energiatehokkuuspalvelujen kustannustehokasta kehittämistä ja tarjoamista eikä mahdollista energian käytön raportointiin liittyvän laaja-alaisemman vertailutiedon antamista viiteryhmien energiakäytöstä. Datahub mahdollistaa Nykytila+:aa joustavammin ja kustannustehokkaammin yhdenmukaisen laskutusmallin käyttöönoton kaikille asiakkaille.

24 24 Vähittäismarkkinoiden toimivuus Tiedonvaihdonratkaisu edistää kilpailua vähittäismarkkinoilla ja kannustaa osapuolia kehittämään uusia tuotteita ja palveluja Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Syrjimättömyys ja tasapuolisuus kohtelee sähkömarkkinaosapuolia syrjimättömästi ja tasapuolisesti sekä edistää sähkömarkkinaosapuolten roolien eriyttämistä ja vastuiden selkeyttämistä. Kilpailun edistäminen helpottaa markkinoille pääsyä ja edistää avointa ja tasapuolista kilpailua vähittäismarkkinoilla sekä lisää kilpailun kautta asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia. Harmonisoitu pohjoismainen vähittäismarkkina mahdollistaa markkinaprosessien pohjoismaisen harmonisoinnin sekä markkinoiden laajentumisen. Nykytila+ Datahub Kolmansien osapuolten palvelukehitys edistää kolmansien osapuolten palvelukehitystä sekä moninaistaa ulkoistusmahdollisuuksia ja palveluhankintoja.

25 25 Keskeiset perustelut Vähittäismarkkinoiden toimivuus Datahubissa markkinaosapuolten välinen tiedonvaihto ja keskeiset markkinaprosessit toteutetaan keskitetysti. Osapuolet kommunikoivat vain Datahubin kanssa. Ydintieto on tasapuolisesti, syrjimättömästi ja samanaikaisesti kaikkien markkinaosapuolten käytössä yhtäläisin periaattein. Nykytila+ jättää toimitusvelvolliselle myyjälle jatkossakin tilaa toimia keskeisissä sopimusprosesseissa ulkopuolista myyjää reaaliaikaisemmin tai paremmin tiedoin. Nykytila+ ei lisää järjestelmien ja toiminnan eriyttämistä. Tekninen eriyttäminen vaatisi merkittävää kehitystyötä ja investointeja, esim. erilliset mittaustietokannat. Datahub yhdenmukaistaa, nopeuttaa ja tehostaa markkinaprosesseja, mikä tukee avointa ja tasavertaista kilpailua markkinoilla. Nykytila+ ei ole kustannustehokas ja teknisesti järkevä tapa mahdollistaa pohjoismaista tai Euroopan laajuista vähittäismarkkinoiden harmonisointia. Suomalaiset sähkönmyyjät ja asiakkaat jäävät muihin Pohjoismaihin verrattuna heikompaan asemaan. Datahub tukee uusien palvelujen syntymistä ja kehittymistä, koska kaikki avoimeksi määritelty tieto on saatavissa keskitetysti. Myös palvelumarkkinat monipuolistuvat.

26 26 Markkinaprosessien toimivuus Vähittäismarkkinoiden prosessit toimivat yhdenmukaisesti, virheettömästi ja kustannustehokkaasti Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Nykytila+ Datahub Markkinaprosessien yhdenmukaisuus, toimivuus ja laatu yhdenmukaistaa ja nopeuttaa markkinaprosesseja sekä lisää niiden sujuvuutta ja virheettömyyttä. Prosessien automatisointi ja tehostaminen tukee markkinaprosesseihin liittyvien toimintojen automatisointia sekä turhan tai päällekkäisen työn vähentämistä. Tiedon laadun parantaminen parantaa markkinaprosesseissa käytettävän tiedon laatua, yhdenmukaisuutta ja oikea-aikaisuutta.

27 27 Keskeiset perustelut Markkinaprosessien toimivuus Datahubissa markkinaprosessit voidaan määritellä ilman vanhoja rasitteita ja huomioiden muun muassa pohjoismainen vähittäismarkkinoiden harmonisointi (NEG HNR BRS). Datahubissa markkinaprosessit pakotetaan teknisesti yhdenmukaisiksi, millä lisätään prosessien virheettömyyttä, sujuvuutta ja laatua. Datahubissa markkinaprosesseissa tarvittava ydintieto on kaikille markkinaosapuolille yhdenmukaista ja samanaikaista. Sopimusprosesseissa tarvittava tieto on saatavilla reaaliaikaisesti. Ilman tiedonvaihdon reaaliaikaisuutta ja käyttöpaikkarekisterin merkittävää jatkokehittämistä Nykytila+ ei tue sopimustapahtumien nopeaa läpimenoa. Markkinaprosessien yhdenmukaistaminen lisää automatisointimahdollisuuksia Datahubissa ja yhtiöiden järjestelmissä sekä vähentää turhaa tai päällekkäistä työtä. Myös pienet yhtiöt voivat hyötyä Datahubin kautta mittakaavaeduista. Nykytila+:ssa virheiden ja ongelmien selvittely tapahtuu edelleen monenvälisenä, mikä ei ole kustannustehokas tapa toimia.

28 28 Toiminnan laadun valvonta Toiminnan laadun valvonta mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja antaa keinot puuttua ongelmiin Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Nykytila+ Datahub Suorituskykymittaristo (KPI) helpottaa toiminnan laatuun liittyvien vertailu- ja arviointikriteerien käyttöönottoa sekä oman toiminnan arviointia. Toimijoiden, prosessien ja tiedon laadun valvonta mahdollistaa tiedonvaihdon ja markkinaprosessien toimivuuden sekä markkinaosapuolten toiminnan laadun valvonnan. Seuraamukset ja aiheuttamisvastuu tehostaa ja nopeuttaa markkinaprosessien toimivuuteen ja toiminnan laatuun liittyvää seuraamusmenettelyä sekä kohdentaa virheiden ja ongelmien seuraukset oikeudenmukaisemmin niiden aiheuttajalle.

29 29 Keskeiset perustelut Toiminnan laadun valvonta Datahub yksinkertaistaa suorituskykymittariston kehittämistä ja käyttöönottoa, sillä mittaristo voidaan toteuttaa keskitetysti yhteen järjestelmään. Nykytila+:n haasteena on yhdenmukaisen mittariston kehittäminen ja käyttöönotto kaikissa yhtiöissä. Yhtiöiden omavalvontaan perustuva hajautettu järjestelmä on kallis toteuttaa ja valvonta on haastavaa toteuttaa yhteismitallisesti ja uskottavasti. Datahubissa markkinaosapuolten toiminnan ja prosessien valvonta voidaan toteuttaa yhteismitallisesti ja luotettavasti kaikista Datahubin prosesseista. Datahubissa valvonta on lähes reaaliaikaista, jolloin mahdollisiin ongelmiin ja väärinkäytöksiin voidaan puuttua nopeasti (esim. kalastelu ). Toiminnan huonosta laadusta ja väärinkäytöksistä toisille markkinaosapuolille aiheutuvien kustannusten kohdentaminen niiden aiheuttajalle on Nykytila+:ssa lähes mahdotonta. Lisäksi rikkomusten todentaminen sekä tehokas ja nopea seuraamusten määrääminen on haasteellista. Molemmissa ratkaisuvaihtoehdoissa seuraamusmenettelyn käyttöönotto ja toteutus edellyttävät siihen liittyvien lainsäädännöllisten ja menettelytavallisten kysymysten ratkaisemista.

30 30 Tekninen toimivuus ja suorituskyky Tiedon käsittely on tehokasta ja tietoturvallista Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Nykytila+ Datahub Tiedonvaihtoratkaisun tehokkuus ja käytettävyys mahdollistaa kasvavien tietomäärien tehokkaan käsittelyn ja markkinaprosessien korkean käytettävyyden. Tiedonhallinta yksinkertaistaa ja selkeyttää tietomalleja ja tietoarkkitehtuuria sekä tukee liiketoiminnan kannalta keskeisten ydintietojen hallintaa sekä tiedon eheyttä, yksikäsitteisyyttä, ajantasaisuutta ja muutostenhallintaa. Standardoitavuus ja ohjelmistorajapintojen avoimuus luo yhdenmukaiset standardit tai määritykset järjestelmille ja palveluille yhteentoimivuuden turvaamiseksi sekä mahdollistaa avoimia rajapintoja hyödyntävän kehitystyön. Tietoturva ja tietosuoja tarjoaa tietoturvallisen pääsynhallinnan tietoihin ja käyttäjien, palvelujen, sovellusten ja tietojen autentikoinnin sekä mahdollistaa asiakkaan tiedoille lainsäädännön edellyttämän yksityisyyden suojan.

31 31 Keskeiset perustelut Tekninen toimivuus ja suorituskyky Datahub mahdollistaa käyttäjäorganisaatioille riittävän ja kaikille saman tehokkuustason kasvavien tietomäärien käsittelyyn sekä mahdollisuuden hyödyntää ajantasaisia teknologioita. Kapasiteettia voidaan kasvattaa hallitusti ja joustavasti. Sanomaliikenteen moninkertaistuminen ja tiedonsiirron kasvava reaaliaikaisuuden vaade edellyttäisivät Nykytila+:ssa merkittäviä kehitysinvestointeja yhtiöiden järjestelmiin. Datahub keskitettynä ratkaisuna tukee Nykytila+:aa paremmin ydintietojen saatavuutta ja hallintaa sekä tiedon eheyttä, yksikäsitteisyyttä ja ajantasaisuutta. Nykytila+:ssa ohjelmistorajapintojen toteutukset ovat toimittaja- tai yhtiökohtaisia, jolloin niiden kehittämiseen liittyy monia haasteita ja rajoitteita. Datahubissa toimitettavalle tiedolle ja sieltä haettavalle tiedolle on yhtenäiset, kaikille markkinaosapuolille avoimet ja standardoidut rajapinnat, jotka ovat myös kolmansien osapuolten hyödynnettävissä. Nykytila+:ssa tietoturva ja tietosuoja on toteutettu hajautetusti yhtiöissä, jolloin tietoturvan ja tietosuojan taso riippuu yhtiökohtaisista toteutuksista. Datahubissa tietoturva ja tietosuoja toteutetaan keskitetysti, mikä mahdollistaa kaikille markkinaosapuolille yhtenäisen ja tehokkaan pääsynhallinnan ja järjestelmien hallittavuuden sekä ajantasaisten teknologioiden käytön.

32 32 Kehittämispotentiaali Teknologia-, markkina- ja prosessimuutosten läpivienti on suunnitelmallista ja joustavaa Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Teknologian yhteensopivuus ja kehittäminen mahdollistaa tiedonvaihdon integroimisen lähialueiden tiedonvaihtoratkaisuihin sekä turvaa teknologian edelleen kehittämisen. Uusien tiedonvaihtotarpeiden ja toiminnallisuuksien toteutus mahdollistaa hajautettuun tuotantoon, kysynnän joustoon ja muihin tuleviin tarpeisiin liittyvän tiedonvaihdon sekä tukee uusien palvelujen ja sovellusten joustavaa kehittämistä. Tiedonvaihdon reaaliaikaisuus tukee reaaliaikaisia ja aikakriittisiä markkinaprosesseja. Muutosten hallinta mahdollistaa prosessi-, markkina- ja lainsäädäntömuutosten joustavan ja hallittavan läpi viennin sekä teknisen kehittämisen hallittavuuden tarjoamalla yhtenäiset, avoimet ohjelmistorajapinnat kaikille markkinaosapuolille. Nykytila+ Datahub

33 33 Keskeiset perustelut Kehittämispotentiaali Nykytila+:ssa prosessi-, markkina- tai teknologiamuutokset edellyttävät lähes aina muutoksia kaikkien markkinaosapuolien järjestelmiin, mikä on kallista ja hidastaa muutosten läpivientiä. Datahub on joustava tulevan kehityksen ja muutosten suhteen sekä mahdollistaa keskitetyn ja hyvin johdetun muutostenhallinnan. Osa muutoksista voidaan toteuttaa nopeammin ja kustannustehokkaammin pelkästään Datahubiin. Energiatoimialalla EDIFACT:in käyttö ja kehittäminen on elinkaarensa ehtoopuolella. Datahub integroituu teknologisesti NBS:ään ja lähialueiden Datahub-ratkaisuihin sekä on yhteensopivampi järjestelmien välisten ohjelmistorajapintojen kanssa. Datahubissa uusien toiminnallisuuksien, kuten pientuotannon kohteiden tai mikroverkkojen toteutus ja käsittely voidaan toteuttaa joustavasti ja tehokkaasti. Datahub tukee myös suurempaa reaaliaikaisuutta vaativia prosesseja. Nykytila+:ssa uusien toiminnallisuuksien kehittäminen ja toteuttaminen hidasta, jäykkää ja kallista. Datahub mahdollistaa uusien palvelujen ja toiminnallisuuksien testaamisen avoimeksi määritellyn datan tai testidatan pohjalta sekä erilaisten pilottien toteutuksen.

34 34 Laatuanalyysin yhteenveto Datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet Laatutekijä Nykytila+ Datahub Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Vision laatutavoitteet

35 Kustannus-hyötyanalyysi Joni Tefke Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

36 36 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Kustannus-hyötyanalyysi Kustannus-hyötyanalyysin tausta Nykytilan kustannukset Datahubin ja Nykytila+:n kustannukset ja kustannusvertailu Datahubin jatkokehitys Kustannus-hyötyanalyysin yhteenveto Analyysin yhteenveto

37 37 Kustannus-hyötyanalyysi Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Strategiset tavoitteet Tiedonvaihtoratkaisun valinta Kehittämispotentiaali Kustannushyötyanalyysi

38 38 Kustannus-hyötyanalyysissä tarkasteltavat tiedonvaihdon kehitysvaihtoehdot Tiedonvaihtomalli Datahubin jatkokehitys Datahub v2 Datahub Datahub v1 Hajautettu tiedonvaihto Nykytila Nykytila+

39 39 Kustannus-hyötyanalyysin toteutusaskeleet Tiedonvaihtomalli Datahubin jatkokehitys Datahub Hajautettu tiedonvaihto Nykytila 7 Datahubin v2:n hyötyjen ja kustannusten arviointi 2 Datahubin sisällön määrittely ja toimintojen vaiheistus Datahub v1 8 Nykytila+ 9 Datahub v2 Datahubin jatkokehityksen kannattavuuden arviointi 5 Datahubin v1:n hyötyjen ja kustannusten arviointi Nykytila+:n ja Datahubin kustannusten ja hyötyjen vertailu 1 Nykytilan kartoitus 3 Nykytila+:n vaatimat kehitystoimenpiteet 4 Nykykustannusten arviointi 6 Nykytila+:n hyötyjen ja kustannusten arviointi

40 40 Kustannus-hyötyanalyysin lähtökohdat ja toteutus Tulokset perustuvat toimialan yhtiöiden omiin kustannus-hyötyarvioihin Kustannus-hyötyanalyysi perustuu toimialan yhtiöiltä sekä toimittajilta ja muiden maiden toteutuksista kerättyyn kattavaan aineistoon. Tietoa kerättiin yhtiöiden niistä prosesseista ja järjestelmistä, joihin Datahub voi vaikuttaa. Painopiste on markkinaosapuolten tiedonvaihtoa sisältävissä markkinaprosesseissa sekä prosesseissa ja toiminnoissa, jotka voitaisiin toteuttaa keskitetysti Datahubissa. Kustannukset jaettiin seitsemään pääprosessiin ja kolmeen kustannuslajiin. Pääprosessit Sopimusprosessit Toimituksen aikaiset prosessit Mittaustietojen käsittely ja hallinta Kustannuslajit Henkilöstökustannukset IT-kustannukset Ostopalvelut Taseselvitys Laskutus Asiakaspalvelu Perintä, kytkyt ja katkot

41 41 Kustannus-hyötyanalyysin lähtökohdat ja toteutus Kustannukset ja hyödyt arvioitiin vuosille Aineisto käsittää vuoden 2013 kustannukset ja Datahubin eri kehitysversioiden kustannukset ja säästöt vuosina , joita käytetään myös Nykytila+:n vaikutusten arvioitiin. Analyysissa arvioitiin ratkaisuvaihtoehtojen välittömiä hyötyjä ja kustannuksia. Yhtiöiden kokonaiskustannukset ja -hyödyt laskettiin yhteen ja näin saadut tulokset skaalattiin koko toimialalle. Tulokset painottuivat näin ollen vastausten käyttöpaikkamäärillä. Välillisiä vaikutuksia ja vaikutuksia eri tyyppisille toimijoille käsitellään selvityksen loppuraportissa. Analyysissä tarkastellaan vain uusia investointeja. Nykyisten järjestelmien poistot on rajattu tarkastelun ulkopuolelle, sillä ne sisältyvät samansuuruisina molempiin ratkaisuvaihtoehtoihin.

42 42 Aineisto kattaa kolmasosan myyntiasiakkaista ja lähes kaksi kolmasosaa verkkoasiakkaista Toteutus Aineisto Kustannus-hyötyanalyysin aineisto kerättiin yhtiöiltä touko heinäkuussa Aineisto kerättiin core- ja referenssiryhmien yrityksiltä sekä web-kyselyssä osallistumishalunsa ilmaisseilta yrityksiltä. Aineisto kerättiin vakioidulla tiedonkeruupohjalla (liitetään loppuraporttiin). Toimittajilta aineisto saatiin elokuun aikana. Core-ryhmä käsitteli ja työsti aggregoitua aineistoa kesä syyskuussa neljässä koko päivän kokouksessa. Yksittäisten yhtiöiden luottamuksellisia vastauksia ei käsitelty projektiryhmän ulkopuolella. Vastaukset saatiin kahdeksalta myyntiyhtiöltä ja yhdeltätoista verkkoyhtiöltä. Käyttöpaikoista katettiin myynti 1,02 milj. (31 %) verkko 1,97 milj. (60 %) Yhtiökohtaiset vastaukset käytiin läpi tapauskohtaisesti tulosten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Kolme toimittajaa vastasi budjetäärisiin hinta-arviopyyntöihin.

43 43 Kustannus-hyötyanalyysin laskentatapa Nykyinen kustannustaso + Datahubin ja Nykytila+:n nettohyödyt Datahubin ja Nykytila+:n operointikustannukset Investoinnit + Jaksotetut vuosiinvestoinnit Välilliset hyödyt = Datahubin ja Nykytila+:n vuosikustannukset

44 44 Tietolähteet Kustannus-hyötyanalyysin lähtötiedot perustuvat toimialan yhtiöiltä, toimittajilta ja muiden maiden toteutuksista kerättyyn kattavaan aineistoon Lähtötiedot Nykyinen kustannustaso Datahubin nettohyödyt Nykytila+:n nettohyödyt Datahub-operaattorin investoinnit Yhtiöiden investoinnit Datahubin operointikustannukset Lähde Kattava kysely core- ja referenssiryhmille ja toimialalle Tulosten työstäminen core-ryhmän kanssa Kattava kysely core- ja referenssiryhmille ja toimialalle Core-ryhmän arviot Tulosten työstäminen core-ryhmän kanssa Kattava kysely core- ja referenssiryhmille ja toimialalle Core-ryhmän arviot Toimittajien budjetääriset hinta-arviot Muiden maiden Datahub-toteutukset Kattava kysely core- ja referenssiryhmille ja toimialalle Toimittajien budjetääriset hinta-arviot Core-ryhmän arviot Toimittajien budjetääriset hinta-arviot Muiden maiden Datahub-toteutukset

45 45 Nykyinen kustannustaso Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

46 46 Nykytilan kustannukset vuonna 2013 Nykytilan vuosikustannukset ovat toimialan arvion mukaan 100,5 milj. euroa eli 30,4 euroa käyttöpaikkaa kohti Vuosikustannukset (M /v) ,4 M /v (44 %) 56,2 M /v (56 %) 10 0 Myynti Verkko 1 Kustannuksissa eivät ole mukana nykyisten järjestelmien poistot.

47 47 Nykytilan kustannukset vuonna 2013 Yhtiöt pystyivät arvioimaan nykyiset kustannukset tarkasti ,2 M /v 50 44,4 M /v 55,3 57,0 M /v Vuosikustannukset (M /v) ,5 45,3 M /v Keskiarvo Alaraja yläraja 10 0 Myynti Verkko 1 Tulosten vaihteluväli perustuu yhtiöiden arvioimiin omien kustannusten luottamustasoihin. Tulosten luottamusväli on laskettu 95 %:n luottamustasolla.

48 48 Nykymallin kustannukset vuonna 2013 Mukana prosessit, joihin Datahub voi vaikuttaa ,0 /kp Tarkastelun prosessit 16 1,5 /kp Perintä, katkot, kytkyt 14 13,4 /kp Asiakaspalvelu Kustannukset ( /kp) ,4 /kp 4,4 /kp (33 %) 4,1 /kp (30 %) 1,1 /kp 7,2 /kp (43 %) 4,9 /kp (29 %) 1,4 /kp Laskutus Taseselvitys Mittaustietojen käsittely ja hallinta Toimituksen aikaiset prosessit Sopimusprosessit 0 1,3 /kp Myynti 0,9 /kp Verkko

49 49 Yhtiökohtainen kustannusvaihtelu Pääosa yhtiöistä sijoittuu nykykustannuksissa kapeahkolle kustannusvälille Myynti Verkko ,2 /kp Vuosikustannukset 1 ( /kp) Keskiarvo 13,4 /kp 10,9 /kp 17,7 /kp Vuosikustannukset 1 ( /kp) Keskiarvo 17,0 /kp 11,9 /kp 0 0 % 50 % 100 % 0 0 % 50 % 100 % Aineiston käyttöpaikat (N = 1,02 milj.) Aineiston käyttöpaikat (N = 1,97 milj.) 1 Kustannusjakaumien kuvaajista on poistettu alin ja ylin 5 %:ia tulosten luottamuksellisen käsittelyn takaamiseksi. Kaikki vastaukset ovat mukana kustannusanalyysissä.

50 50 Datahubin vuosikustannukset Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

51 51 Datahubin vuosikustannukset Vuosikustannukset (M /v) ,5 M /v 5,9 M /v +3,1 M /v +1,7 M /v +2,0 M /v 101,3 M /v 85 0 Nykykustannukset Yhtiöiden nettohyödyt Yhtiöiden jaksotetut investoinnit Datahubin operointikustannukset Datahuboperaattorin jaksotetut investoinnit Datahub v1:n vuosikustannukset 2013 ~2020

52 52 Datahubin vuosikustannukset Yhtiöiden arvioimat nettohyödyt Perustuvat yhtiöiden kyselyssä tekemiin omiin arvioihin. Verkkoyhtiöiden hyödyt ( 4,0 M /v) suuremmat kuin myyntiyhtiöillä ( 1,9 M /v). Kustannukset laskevat kaikkien prosessien osalta. Suurimmat säästöt sopimusprosesseissa ( 2,2 M /v) ja asiakaspalvelussa ( 1,9 M /v), pienimmät laskutuksessa ( 0,1 M /v) ja perinnässä ( 0,1 M /v). Yhtiökohtainen arvioitujen hyötyjen vaihteluväli on myyjillä +2 %... 8 % ja verkoilla +1 % 15 %. Yhtiöiden jaksotetut investoinnit Uusinvestoinnit perustuvat yhtiöiden kyselyssä esittämiin arvioihin ja toimittajien budjetäärisiin hintaarvioihin. Näin arvioituna toimialan yhtiöiden yhteenlasketut investoinnit ovat 13,4 M. Kehityskustannukset kattavat toimialan kertaluontaisen kehitystyön (3,2 M ). Investoinnit jaksotettiin 10 vuodelle tasapoistoina. Datahubin operointikustannukset Sisältää vain Datahub-operaattorin operointikustannukset; yhtiöiden operointikustannukset on huomioitu yhtiöiden nettohyödyissä. Koostuvat Datahubin tuki- ja ylläpito-kustannuksista (2,1 M /v) sekä henkilöstökuluista (1,0 M /v). Arvioitiin Tanskan toteutuneiden kustannusten sekä toimittajien hinta-arvioiden perusteella. Kustannukset ovat samalla tasolla kuin vastaavissa muissa toteutuksissa. Datahub-operaattorin investointi Arvio perustuu toimittajien budjetäärisiin hinta-arvioihin sekä Tanskan toteutuneeseen investointiin. Näin arvioituna Datahubin perustamiskustannus on 19,6 M. Investointi jaksotettiin 10 vuodelle tasapoistoina.

53 53 Nykytila+:n vuosikustannukset Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

54 54 Nykytila+:n vuosikustannukset ,8 M /v 108,9 M /v Vuosikustannukset (M /v) ,5 M /v 2,6 M /v +9,1 M /v 85 0 Nykykustannukset Yhtiöiden nettohyödyt Nykytila+:n operointikustannukset Yhtiöiden jaksotetut investoinnit Nykytila+:n vuosikustannukset 2013 ~2020

55 55 Nykytila+:n vuosikustannukset Yhtiöiden arvioimat nettohyödyt Arvio Nykytila+:n nettohyödyistä perustuu Datahubin hyötyarvioon. Hyötyihin huomioitiin ne Datahubin hyödyt, jotka on toteutettavissa Nykytila+:ssa. Myyntiyhtiöiden hyödyt ovat suuremmat ( 1,6 M /v) kuin verkkoyhtiöiden ( 0,9 M /v). Nykytila+:n operointikustannukset Nykytila+:n operointikustannukset koostuvat kehitettävien järjestelmien tuki- ja ylläpitokuluista, valvonnan kustannuksista sekä sanomaliikenteen lisäkustannuksista. Myyjän IT-järjestelmiin liittyvien tuki- ja ylläpitokustannusten (sopimus-, toimituksen aikaiset ja mittaustiedon hallinnan prosessit) odotetaan nousevan 50 %:ia järjestelmälaajennusten myötä (2,1 M /v). Toiminnan laadun valvontaan on varattu toimialalla noin 25 lisähenkilöä (2,0 M /v). Markkinaosapuolten syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi Nykytila+:ssa sisäinen sanomaliikenne on purettu ulkoiseksi. Tämä nostaa tiedonvaihdon kustannuksia toimialalla 5,0 M /v. Yhtiöiden jaksotetut investoinnit Yhtiöiden investoinnit koostuvat sekä uusinvestoinneista että kehityskustannuksista. Core-ryhmä arvioi, että Nykytila+ vaatii pitkällä aikavälillä vähintään samat yhtiöiden investoinnit kuin Datahub (13,4 M ). Investointeihin luettiin myös toimialan kehitystyö (5,0 M ). Kustannukset jaksotettiin 10 vuodelle tasapoistoina.

56 56 Datahubin ja Nykytila+:n kustannusvertailu Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

57 57 Datahub on Nykytila+:aa edullisempi vaihtoehto 120 Vuosikustannukset (M /v) ,5 M /v (30,5 /kp) +8,4 M /v Nykytilan kehittäminen 108,9 M /v (33,0 /kp) 7,6 M ( 7 %) 101,3 M /v (30,7 /kp) 80 0 Nykytila Nykytila+ Datahub v ~2020

58 58 Datahub on aina Nykytila+:aa edullisempi vaihtoehto 120 Vuosikustannukset (M /v) ,7 M /v 108,9 M /v 102,1 M /v 2 8,0 M /v 7,6 M /v 7,2 M /v Vaihtoehtojen kustannusero pysyy lähes samana, koska epävarmuuden lähteet ovat ratkaisuissa samat 1 Ratkaisujen ennakoitu vaihteluväli on ±6 % 107,7 M /v 101,3 M /v 94,9 M /v 0 Nykytila+ Datahub v1 ~2020

59 59 Datahubin jatkokehitys Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

60 60 Datahubin mahdollinen jatkokehitys Datahub v2.1 pakollinen yhden laskun malli Datahub v2.2 myyjäkeskeinen markkinamalli Pakollinen kahden laskun malli Vuosikustannusten muutos (M /v) Vuosikustannusten ero verrattuna hybridilaskutukseen 4,9 M /v Kustannussäästö huomioi laskutuksen teknisen toteutuksen kustannukset, mutta ei vakuuksien tai muiden toimialakäytäntöjen lisäkustannuksia 8,5 M /v 4,9 M /v 3,6 M /v Myyjäkeskeisen markkinamallin välitön säästö Datahubissa olettaen, että pakollinen yhden laskun malli on käytössä Tekninen asiakaspalvelu säilyy verkolla +13,4 M /v Pakollisen kahden laskun lisäkustannus on sama Datahub v1:ssa ja Nykytila+:ssa E-laskujen yleistymien 50 %:iin alentaa laskutuksen vuosikustannuksia 3,3 6,8 M laskutusmallista riippuen.

61 61 Kustannus-hyötyanalyysin yhteenveto Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

62 62 Datahub on kustannustehokas ratkaisu tiedonvaihdon vision saavuttamiseksi ,5 M ( 6 %) 12,3 M ( 11 %) 15,9 M ( 14 %) Vuosikustannukset (milj. euroa) ,4 M /v Nykytilan kehittäminen 100,5 M /v (30,4 /kp) 108,9 M /v (33,0 /kp) 101,3 M /v (30,7 /kp) 96,4 M /v (29,2 /kp) 92,8 M /v (28,1 /kp) 80 92,8 M /v (28,1 /kp) 0 Nykytila Nykytila+ Datahub v1 Datahub v2.1 Datahub v ~2020 ~

63 63 Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto Nykytila+ Datahub Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Kustannus-hyötyanalyysi

64 Analyysin yhteenveto Pasi Aho Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

65 65 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Kustannus-hyötyanalyysi Analyysin yhteenveto Kommenttipuheenvuorot Tilaisuuden lopetus

66 66 Tiedonvaihtoratkaisun päätöskriteerit Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Strategiset tavoitteet Tiedonvaihtoratkaisun valinta Kehittämispotentiaali Kustannushyötyanalyysi

67 67 Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto Nykytila+ Datahub Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Kustannus-hyötyanalyysi Strategiset tavoitteet

68 68 Projekti esittää datahubia tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuksi Suomessa Strateginen valinta paljon mahdollisuuksia Datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet Datahub on kustannustehokas ratkaisu

69 Kommenttipuheenvuorot Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

70 70 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Kustannus-hyötyanalyysi Analyysin yhteenveto Kommenttipuheenvuorot Jari Rusanen, Loiste Sähköverkot Jussi Laitinen, Tampereen Sähkölaitos Tatu Pahkala, työ- ja elinkeinoministeriö Antti Paananen, Energiavirasto Tilaisuuden lopetus

71 Core-ryhmän kommenttipuheenvuoro Jari Rusanen, Loiste Sähköverkot Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

72 Kommenttipuheenvuoro Jussi Laitinen, Tampereen Sähkölaitos Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

73 Kommenttipuheenvuoro Tatu Pahkala, työ- ja elinkeinoministeriö Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

74 Kommenttipuheenvuoro Antti Paananen, Energiavirasto Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

75 75 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Kustannus-hyötyanalyysi Analyysin yhteenveto Kommenttipuheenvuorot Tilaisuuden lopetus

76 76 Kirjalliset kommentit mennessä sähköpostilla osoitteeseen

77

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014

Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014 Liite x Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014 Toimitusjohtaja 2 Toimintaympäristö 2013: Eurooppa Keskustelu tuuli- ja aurinkovoiman vaikutuksista käyttövarmuuteen ja markkinoiden toimintaan jatkui. Monet

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Risto Lindroos Helsinki 3 Sisältö 12.00 12.10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos

Lisätiedot

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta Loppuraportti 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 12 2 JOHDANTO... 18 2.1 Selvityksen

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari 7.4.2016 Risto Lindroos, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj Voimajärjestelmän murros vaatii kaiken

Lisätiedot

Euroopan komission tiedonannot:

Euroopan komission tiedonannot: Euroopan komission tiedonannot: Energiamarkkinoiden uutta rakennetta koskevan julkisen kuulemisen käynnistämisestä ja Energian kuluttajien aseman vahvistaminen Talousvaliokunta 25.9.2015 Ylitarkastaja

Lisätiedot

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Väliraportti 2 (137) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 5 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 2 JOHDANTO... 15 2.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Toimijoiden bisnesmallit ja roolit kysyntäjoustossa. myyjien roolin vahvistaminen kysyntäjoustossa. jakeluverkot kysyntäjouston käyttäjinä

Toimijoiden bisnesmallit ja roolit kysyntäjoustossa. myyjien roolin vahvistaminen kysyntäjoustossa. jakeluverkot kysyntäjouston käyttäjinä Muistio Liite 1/6 21.12.2017 ÄLYVERKKOTYÖRYHMÄ, TYÖOHJELMA Kokous Teemat Toimenpiteet nro 1. 30.9.2016 Järjestäytyminen Toimeksianto Työsuunnitelma Visio tulevaisuuden älyverkoista nro 2. lokakuu vko 43

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto: Selvitys vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuista

Paikallisvoima ry:n lausunto: Selvitys vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuista Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi LAUSUNTO 6.2.2015 Viite: TEM/2557/00.06.02/2014 Paikallisvoima ry:n lausunto: Selvitys vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuista Paikallisvoima

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014

Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014 Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014 kello 12:00 Tilaisuuden avaus ja projektin esittely / Pasi Aho, Fingrid 12:15 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa / Juha Leinonen, Pöyry Management

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila Kantaverkkopäivä 3.9.2014 Hotelli Holiday Inn Pasila Ohjelma klo 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi klo 13.00 Asiakkaat ja Fingrid Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj klo 13.30 klo 14.00 Saavuttaako

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana. Ympäristövaliokunta Tatu Pahkala

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana. Ympäristövaliokunta Tatu Pahkala Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana Ympäristövaliokunta 17.11.2017 Tatu Pahkala Työryhmän tausta Ilmastonmuutoksen torjunta Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen keskeistä Pariisin ilmastosopimus voimaan

Lisätiedot

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Neuvottelukunta 12.12.2016 Risto Lindroos Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Älyverkkotyöryhmä selvittää älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sähkömarkkinoille Älyverkkotyöryhmä

Lisätiedot

LAUSUNTOYHTEENVETO SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN TIEDONVAIHTORATKAISUA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ. saatiin yhteensä 24. Lausunnon antoivat:

LAUSUNTOYHTEENVETO SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN TIEDONVAIHTORATKAISUA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ. saatiin yhteensä 24. Lausunnon antoivat: Lausuntoyhteenveto 24.02.2015 TEM/2557/00.06.02/2014 EOS/EMA/TPa LAUSUNTOYHTEENVETO SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN TIEDONVAIHTORATKAISUA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013 Uudet markkinapalvelut Juha Kekkonen 12.12.2013 Aiheet Alkuperätakuut Pohjoismainen taseselvitys Tiedonvaihdon kehittäminen Data-hub Alkuperätakuut 4 Toimintamalli tänään Fingrid myöntää tuottajille alkuperätakuut

Lisätiedot

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo Asiakastoimintamallin kehittäminen Vuonna 2013 kehitettiin asiakastoimintamallia Kehityshankkeita: liityntäprosessi ja liittymisehtojen seuranta asiakaspalautteen keruu ja hyödyntäminen sekä asiakastiedon

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5)

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5) Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 22.8.2017 Aika Paikka 22.8.2017 klo.9-15 Triotto, Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. Pikkarala Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän terveiset. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Älyverkkotyöryhmän terveiset. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Älyverkkotyöryhmän terveiset Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 Ylitarkastaja Tatu Pahkala Sisältö Taustaa älyverkkotyöryhmälle Älyverkkovisio Alustavia tuloksia työryhmästä Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20160601 Nykyinen tiedonvaihto verkkoyhtiöitten ja urakoitsijoiden välillä on vaihtelevaa Tilausten välitys sähköpostilla Tilausten

Lisätiedot

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE ClimBus päätösseminaari Finlandia talo 9.6.-10.6.2009 Juha Rintamäki, toimitusjohtaja Vaasan Sähköverkko Oy PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN Kaukolämpöpäivät 23.8.2017 Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1

Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009. Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle. Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Fingrid Markkinatoimikunta 4.3.2009 Kulutuksen jouston aktivoiminen sähkömarkkinalle Suomen ElFi Oy 3.3.2009 1 Sähkön käytön kysyntäjousto Lähtökohta kysyntäjoustolle: Jousto tulee saattaa markkinapaikalle

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6)

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) loiste Sähköverkko Oy 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Oikeudellinen ja toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijanjohdon riippumattomuus 3 2.2 Verkonhaltijanjohdon

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunnan kokous 4.10.2016 Asta Sihvonen-Punkka Ajankohtaiskatsaus Pohjoismaisten TSO:iden Challenges -raportti Pohjoismaisten TSO:iden Challenges raportti markkinoiden haasteista julkaistiin

Lisätiedot

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet 1 Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet Pasi Aho Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Tasepalvelun kehitys Kotimainen kehitys: 1997-1998

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä Kantaverkkoyhtiöstä energiapolitiikan käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän kehittäminen Luotettava

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös. Energiateollisuuden tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös. Energiateollisuuden tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.2018 Ylitarkastaja Tatu Pahkala Yleistä työryhmästä Ilmastonmuutoksen torjunta Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen keskeistä

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Markkinatoimijat, asiakaskysely 2011. Markkinatoimikunta 2.2.2012

Markkinatoimijat, asiakaskysely 2011. Markkinatoimikunta 2.2.2012 Markkinatoimijat, asiakaskysely Markkinatoimikunta 2.2.2012 Yleistä Vastauksia yhteensä 125, vastausprosentti 42 14 tasepalveluasiakasta + 20 muuta markkinatoimijaa Kysymykset kohdistettu vastaajaryhmittäin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia asiantuntijakuuleminen

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia asiantuntijakuuleminen Kansallinen energia- ja ilmastostrategia asiantuntijakuuleminen Eduskunnan talousvaliokokunta 7.3.2017 Pekka Ripatti Uusiutuvan energian käytön lisääminen ja energian hankinnan omavaraisuus Uusiutuvan

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen. Ville Väre

TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen. Ville Väre TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen Ville Väre 30.8.2017 Sähkömarkkinat ovat suuressa muutoksessa Huipunaikainen tehon riittävyys Suomessa, 2014-2030 Sähkön myynti/osto

Lisätiedot

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Jukka Rajala 28.01.2016 Sisältö Elenia lyhyesti Mikrotuotantojärjestelmän mitoitus ja verkkoonliittäminen Elenia tänään Palvelumme perustana on, että arki

Lisätiedot

Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen. Neuvottelukunta 28.8.2014

Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen. Neuvottelukunta 28.8.2014 Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen Neuvottelukunta 28.8.2014 2 Kantaverkkotariffi 2016 - aikataulutus Hankkeen käynnistys Energiavirasto Keskustelu tariffirakenteesta sekä loistehon ja loistehoreservin

Lisätiedot

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa

Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Suomi - Älykkään energiamittauksen kärkimaa Jyväskylä 19.6.2012 Keski-Suomen Energiatoimisto Jyväskylä Innovation Oy 1 European Smart Metering Landscape report 2012 Älykkään energiamittauksen tilanne EU27+Norja

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Pasi Aho Datahub hankkeen tilannekatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten

Lisätiedot

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy 29.5.2015. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2014

Lappeenrannan Energiaverkot Oy 29.5.2015. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2014 Lappeenrannan Energiaverkot Oy 29.5.2015 Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2014 1. Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee kohdella kaikkia

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus. Sähkön vähittäismarkkinat

Fortumin energiakatsaus. Sähkön vähittäismarkkinat Fortumin energiakatsaus Sähkön vähittäismarkkinat Ohjelma 14.6.2017 Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki, klo 9.00 Tervetuliaissanat, Merja Paavola, Fortumin yhteiskuntasuhteet Tilaisuuden avaus, Mikael

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Project plan draft, 17.1.2013 Agenda 1. Taseselvitysmallin vastuut 2. Taseselvityksen aikataulu

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö

Lisätiedot

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2013

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2013 Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2013 27.5.2014 1. Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee kohdella kaikkia muita osapuolia tasapuolisesti

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Markkinasääntöjen valmistelun organisaatio, tavoitteet, prosessi ja projektisuunnitelma. Ville Rahkonen

Markkinasääntöjen valmistelun organisaatio, tavoitteet, prosessi ja projektisuunnitelma. Ville Rahkonen Markkinasääntöjen valmistelun organisaatio, tavoitteet, prosessi ja projektisuunnitelma Ville Rahkonen 15/05/2017 2 VALMISTELUN YLEISET TAVOITTEET Markkinamalli ja ovat suomalaisen kansallisen markkinan

Lisätiedot

PÄIVITETTY 30.6.2010

PÄIVITETTY 30.6.2010 PÄIVITETTY 30.6.2010 KANTAVERKON LAAJUUS Tiivistelmä ja esitys julkisiksi periaatteiksi Kantaverkon määritelmä, Rakennetta ja laajuutta ohjaavat kriteerit, Laajuuden muutokset, Jatkotoimenpiteet Liityntäverkko

Lisätiedot

Toimittajien pyydetyt puheenvuorot

Toimittajien pyydetyt puheenvuorot Toimittajien pyydetyt puheenvuorot Teknologiateollisuuden puheenvuoro 5,min Toimialajohtaja, Ville Peltola Yritysedustajien puheenvuorot, a 3min Aditro Public Oy, Myyntijohtaja Jari Kontkanen Microsoft

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 2.11.2016 klo 12.00-15.15 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Suvi Lehtinen Arto Rajala Olli Puranen

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

Kytkentöjen suunnittelun kehittäminen. Käyttötoimikunnan kokous Kimmo Kuusinen 18.3.2010

Kytkentöjen suunnittelun kehittäminen. Käyttötoimikunnan kokous Kimmo Kuusinen 18.3.2010 Kytkentöjen suunnittelun kehittäminen Käyttötoimikunnan kokous Kimmo Kuusinen 18.3.2010 Kytkennät kpl/vuosi 2 Kytkennät vuosina 2004-2008 1200 1000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3 160

Lisätiedot

MITÄ SÄHKÖN LISÄKSI? LÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSVERKKOJEN ROOLI ÄLYKKÄÄSSÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ. Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.

MITÄ SÄHKÖN LISÄKSI? LÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSVERKKOJEN ROOLI ÄLYKKÄÄSSÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ. Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1. MITÄ SÄHKÖN LISÄKSI? LÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSVERKKOJEN ROOLI ÄLYKKÄÄSSÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.2018 SISÄLTÖ Älykäs kaupunkienergia -hanke Lämpö- ja jäähdytysverkot

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Neuvottelukunnan kokous, Suomalainen klubi 9.9.2008

Ajankohtaiskatsaus. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Neuvottelukunnan kokous, Suomalainen klubi 9.9.2008 1 Ajankohtaiskatsaus Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Neuvottelukunnan kokous, Suomalainen klubi 9.9.2008 Taloudellinen näkökulma 2 Asiakas- ja sidosryhmänäkökulma Visio ja strategia Fingridin arvot Sisäisten

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

loiste Loiste Sähköverkko Oy

loiste Loiste Sähköverkko Oy 1 Syrjimättömyysraportti vuodelta 2013 PL 5, 87101 Kajaani WWN. loiste.fi Puhelin 010 226000 Faksi 010 2261226 info@loiste.fi Y-tunnus 2058753-1 Kotipaikka Kajaani 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Oikeudellinen

Lisätiedot

Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä. Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto

Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä. Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto Historiaa SVK-poolista ST-pooliin Tutkimuspoolitoiminta aloitti toimintansa 1988 osapuolinaan

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna Löydä nautittavat ratkaisut Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna 18.11.2010 Kuka puhuu? Elinar Oy Ltd Sisällönhallinta- ja kollaboraatioratkaisut Monipuolinen osaaminen:

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot