Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus. 18.9.2014 Helsinki"

Transkriptio

1 Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

2 Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Risto Lindroos Helsinki

3 3 Sisältö 12:00 12:10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos 12:10 12:55 Tiedonvaihtoselvitys / Pasi Aho 12:55 13:45 Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi / Juha Leinonen 13:45 14:20 Kahvitauko 14:20 15:10 Kustannus-hyötyanalyysi / Joni Tefke 15:10 15:25 Analyysin yhteenveto / Pasi Aho 15:25 16:30 Kommenttipuheenvuorot & sana vapaa 16:30 Buffet

4 Tiedonvaihtoselvitys Pasi Aho Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

5 5 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Selvitysprojektista Tiedonvaihdon visio ja päätöksentekokriteerit Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Kustannus-hyötyanalyysi Analyysin yhteenveto Kommenttipuheenvuorot Tilaisuuden lopetus

6 6 Selvitys pähkinänkuoressa Selvitys perustuu Fingridin vastuuseen tiedonvaihdon kehittämisestä (sml 49 ). Tavoitteena määritellä sähkömarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu, vähintään kymmenen vuoden aikaperspektiivillä. Selvityksen painopiste on markkinaosapuolten välisissä tiedonvaihtoa sisältävissä markkinaprosesseissa. Lisäksi tarkastellaan myös niitä liiketoimintaprosesseja ja toimintoja, jotka voitaisiin toteuttaa keskitetysti Datahubissa. TEM pyysi huomioimaan selvityksessä seuraavat seikat: erilaiset laskutusmallit mukana selvityksessä riittävän kattava vaikutusten arviointi sidosryhmien kuuleminen selvitysvaiheessa

7 7 Selvityksen päävaiheet ja aikataulu Vaihe 1. Nykytilan analysointi Nykytilan kartoitus à Tavoitteena tunnistaa nykytiedonvaihdon vahvuudet ja haasteet sekä kehitystarpeet Tulevaisuuden tarpeet à Tavoitteena ennakoida uudet tiedonvaihtotarpeet Väliraportti Datahub-tilanne muualla à Tavoitteena oppia muista hankkeista sekä varmistaa yhteensopivuus Vaihe 2. Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisun määrittely Keskustelutilaisuus Loppuraportti Toteutusesitys päätöksentekoa varten 12/2014

8 8 Katsaus selvitysprojektin etenemiseen Vaihtoehtojen määrittely, vertailu ja valinta

9 9 Projektiorganisaatio Konsultit Pöyry Management Consulting Juha P. Leinonen Joni Tefke Empower IM Jan Segerstam Core-työryhmä: Jari Arve, Satapirkan Sähkö Oy Niko Jauhiainen, Elenia Oy Markus Piispanen, Energiateollisuus ry Jari Rusanen, Loiste Sähköverkot Oy Riitta Vaissalo, Fortum Markets Oy Fingrid ohjausryhmä: Juha Kekkonen (pj.) Kari Suominen Jussi Jyrinsalo Pasi Aho (siht.) Fingrid projektiryhmä: Pasi Aho (pp) Minna Arffman Risto Lindroos Referenssiryhmä: Riina Heinimäki, Energiateollisuus ry Katriina Kalavainen, Caruna Oy Pasi Kuokkanen, Suomen ElFi Oy Mika Laatu, Leppäkosken Energia Oy Jouni Lehtinen, Helen Sähköverkko Oy Suvi Lehtinen, Energiavirasto Tytti Läntinen, Vaasan Sähkö Oy Jari Nykänen, Etelä-Savon Energia Oy Tatu Pahkala, TEM Mikko Rintamäki, Paikallisvoima ry Raimo Toivanen, PKS Sähkönsiirto Oy

10 10 Tiedonvaihdon visio Tiedonvaihdon tehtävänä on mahdollistaa, tukea ja tehostaa sähkömarkkinaosapuolten liiketoimintaprosesseja Visiossa loppuasiakkaan kokema palvelun laatu on korkea ja valinnan mahdollisuudet monipuoliset; tiedonvaihdonratkaisu edistää kilpailua vähittäismarkkinoilla ja kannustaa osapuolia kehittämään uusia tuotteita ja palveluja; vähittäismarkkinoiden prosessit toimivat yhdenmukaisesti, virheettömästi ja kustannustehokkaasti; toiminnan laadun valvonta mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja antaa keinot puuttua ongelmiin; tiedon käsittely on tehokasta ja tietoturvallista; teknologia-, markkina- ja prosessimuutosten läpivienti on suunnitelmallista ja joustavaa.

11 11 Tiedonvaihtoratkaisun päätöskriteerit Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Strategiset tavoitteet Tiedonvaihtoratkaisun valinta Kehittämispotentiaali Kustannushyötyanalyysi

12 12 Päätöskriteerien arvottaminen Yhteiskunnalliset vaikutukset Laadulliset vaikutukset asiakkaan palvelun laatu vähittäismarkkinoiden toimivuus markkinaprosessien toimivuus toiminnan laadun valvonta tekninen toimivuus ja suorituskyky kehittämispotentiaali Taloudelliset vaikutukset kustannus-hyötyanalyysi Välilliset hyödyt Välittömät hyödyt P Ä Ä T Ö S Strategiset tavoitteet kysyntäjousto, pientuotanto, energiatehokkuus, älykkäät sähköverkot, vähittäismarkkinoiden harmonisointi,...

13 13 Ratkaisuvaihtoehdot Datahub Tehdään keskitetty ratkaisu, jolla saavutetaan vision mukaiset tavoitteet mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Nykytila+ Tehdään ne muutokset, jotka edesauttavat vision saavuttamista ja jotka ovat teknisesti mahdollisia ja taloudellisesti järkeviä Nykytila Ei tehdä mitään

14 14 Miksi nykyinen tapa toimia ei ole vaihtoehto? Nykytila-analyysiin perusteella nykyiseen tapaan toimia liittyy monia ongelmia ja haasteita, kuten virheet ja puutteet sanomien sisällössä sekä epäyhtenäiset toimintatavat menettelyohjeita ja suosituksia ei noudateta eikä valvota markkinaosapuolten epätasa-arvoinen asema puutteet tiedon laadussa Ongelmista seuraa prosessitehottomuutta sekä asiakkaan palvelun laadun heikkenemistä Tulevaisuudessa tiedonvaihdon tarpeet ja vaatimukset vain kasvavat Ilman merkittäviä muutoksia nykymalli ei ole ratkaisu tulevaisuuden vision saavuttamiseksi

15 15 Ratkaisuvaihtoehtojen päätoiminnallisuudet Nykymalli+ Sisäisen sanomaliikenteen purkaminen ulkoiseksi Käyttöpaikkarekisterin jatkokehitys Sanomaliikenteen laadun parantaminen ja hajautettu valvonta Sanomamäärittelyjen lisäkehitys Ulkoisten rajapintojen kehittäminen Ei reaaliaikaisuutta Datahub Mittaustiedon tallennus ja välitys sekä ilmoitukset puutteista Taseselvitys ja energioiden korjauslaskennat JVH:n lakisääteinen kulutustietojen raportointi Markkinaprosessien toteutus Katkaisu- ja takaisinkytkentäpyyntöjen välitys Laajennettu käyttö-, asiakas- ja sopimustietorekisteri Viranomaisraportoinnin palvelurajapinta Avoimet rajapinnat 3. osapuolia varten Toiminnan laadun valvonta (KPI) ja seuraamukset Harmonisoidut markkinaprosessit Testipalvelu + Tuki pakolliselle yhden laskun mallille (v2.1) + Tuki myyjävetoiselle markkinamallille (v2.2)

16 16 Tarkasteltavat tiedonvaihdon kehitysvaihtoehdot Tiedonvaihtomalli Datahubin jatkokehitys Esim. laskutusmallimuutokset ja myyjäkeskeinen markkinamalli Datahub v2 Datahub Datahub v1 Hajautettu tiedonvaihto Nykytila Nykytila+

17 17 Projekti esittää datahubia tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuksi Suomessa Strateginen valinta paljon mahdollisuuksia

18 Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Juha Leinonen Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

19 19 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Kustannus-hyötyanalyysi Analyysin yhteenveto

20 20 Tiedonvaihtoratkaisujen laadullinen arviointi Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Strategiset tavoitteet Tiedonvaihtoratkaisun valinta Kehittämispotentiaali Kustannushyötyanalyysi

21 21 Arvioinnin toteutus ja laatutavoitteet Arvioidaan ratkaisuvaihtoehtojen kykyä edistää tiedonvaihdon vision laadullisten tavoitteiden saavuttamista. Vision kuuteen laatutavoitteeseen/näkökulmaan on liitetty 23 laatukriteeriä. Kehittämisen ratkaisuvaihtoehtoja Nykytila+ ja Datahub vertaillaan Nykytilaan. Arvio on laadittu niin, että vaihtoehtoihin liitettyjen toiminnallisuuksien ja kehitystoimenpiteiden tulee olla realistisia ja toteutettavissa kustannustehokkaasti. Arviossa huomioidaan ensisijaisesti ne toiminnallisuudet, jotka tulevat huomioiduksi myös kustannus-hyötyanalyysissä. Nykytilaan verrattuna Nykytila+ / Datahub ei edistä tavoitteen saavuttamista edistää vähän tavoitteen saavuttamista edistää jonkin verran tavoitteen saavuttamista edistää paljon tavoitteen saavuttamista edistää erittäin paljon tavoitteen saavuttamista

22 22 Asiakkaan palvelun laatu Loppuasiakkaan kokema palvelun laatu on korkea ja valinnan mahdollisuudet monipuoliset Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Palvelun laatu ja virheettömyys helpottaa ja nopeuttaa myyjänvaihtoa, muuttoa ja muita asiakkaan sopimustapahtumia sekä vähentää laskutukseen ja sopimusmuutoksiin liittyviä virheitä ja jälkiselvittelyä. Asiakkaan osallistuminen sähkömarkkinoille helpottaa asiakkaan aktiivista osallistumista sähkömarkkinoille esimerkiksi sähkönmyyjään, kulutusprofiiliin sekä sähkötuotteisiin ja -hinnoittelumalleihin liittyvien valintojen kautta. Laskutusmallit mahdollistaa joustavasti erilaiset laskutusmallit, kuten yhteislaskutusvaihtoehdon kaikille asiakkaille yhdenvertaisesti. Sähkön käytön seuranta mahdollistaa kaikille asiakkaille pääsyn yhdestä paikasta omaa sähkönkäyttöään koskeviin tietoihin kaikkien käyttöpaikkojen ja koko oman käyttöpaikkahistorian osalta ilman kolmansia osapuolia. Energiatehokkuus ja energiansäästö tukee energiatehokkuutta ja energiansäästöä mahdollistamalla mittaustiedon laajamittaisen saatavuuden ja hyödyntämisen sekä energiankäyttösovellusten ja energianeuvonnan kehittämisen. Nykytila+ Datahub

23 23 Keskeiset perustelut Asiakkaan palvelun laatu Datahubissa asiakkaan sopimustapahtumat voidaan toteuttaa reaaliaikaisesti palvelutapahtuman aikana. Nykytila+:ssa palvelun laadun parantaminen sopimustilanteissa edellyttäisi tietojen reaaliaikaista käsittelyä sekä käyttöpaikkarekisterin laajentamista mini-datahubiksi, mikä ei ole kustannustehokasta eikä johda Datahubin laajuisiin hyötyihin. Datahubissa asiakkaille voidaan näyttää sähkön käytön ja pientuotannon energiatiedot kaikista nykyisistä käyttöpaikoista asiakkaan koko historian osalta. Datahub mahdollistaa asiakkaalle mittaustiedon monipuolisemman hyödyntämisen sähkösopimuksiin liittyvissä valinnoissa. Asiakas voi antaa valtuutuksen tietoihinsa jo kilpailutusvaiheessa Nykytila+:aa vaivattomammin. Nykytila+:sta puuttuu keskitetty mittaustietovarasto, mikä vaikeuttaa energiatehokkuuspalvelujen kustannustehokasta kehittämistä ja tarjoamista eikä mahdollista energian käytön raportointiin liittyvän laaja-alaisemman vertailutiedon antamista viiteryhmien energiakäytöstä. Datahub mahdollistaa Nykytila+:aa joustavammin ja kustannustehokkaammin yhdenmukaisen laskutusmallin käyttöönoton kaikille asiakkaille.

24 24 Vähittäismarkkinoiden toimivuus Tiedonvaihdonratkaisu edistää kilpailua vähittäismarkkinoilla ja kannustaa osapuolia kehittämään uusia tuotteita ja palveluja Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Syrjimättömyys ja tasapuolisuus kohtelee sähkömarkkinaosapuolia syrjimättömästi ja tasapuolisesti sekä edistää sähkömarkkinaosapuolten roolien eriyttämistä ja vastuiden selkeyttämistä. Kilpailun edistäminen helpottaa markkinoille pääsyä ja edistää avointa ja tasapuolista kilpailua vähittäismarkkinoilla sekä lisää kilpailun kautta asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia. Harmonisoitu pohjoismainen vähittäismarkkina mahdollistaa markkinaprosessien pohjoismaisen harmonisoinnin sekä markkinoiden laajentumisen. Nykytila+ Datahub Kolmansien osapuolten palvelukehitys edistää kolmansien osapuolten palvelukehitystä sekä moninaistaa ulkoistusmahdollisuuksia ja palveluhankintoja.

25 25 Keskeiset perustelut Vähittäismarkkinoiden toimivuus Datahubissa markkinaosapuolten välinen tiedonvaihto ja keskeiset markkinaprosessit toteutetaan keskitetysti. Osapuolet kommunikoivat vain Datahubin kanssa. Ydintieto on tasapuolisesti, syrjimättömästi ja samanaikaisesti kaikkien markkinaosapuolten käytössä yhtäläisin periaattein. Nykytila+ jättää toimitusvelvolliselle myyjälle jatkossakin tilaa toimia keskeisissä sopimusprosesseissa ulkopuolista myyjää reaaliaikaisemmin tai paremmin tiedoin. Nykytila+ ei lisää järjestelmien ja toiminnan eriyttämistä. Tekninen eriyttäminen vaatisi merkittävää kehitystyötä ja investointeja, esim. erilliset mittaustietokannat. Datahub yhdenmukaistaa, nopeuttaa ja tehostaa markkinaprosesseja, mikä tukee avointa ja tasavertaista kilpailua markkinoilla. Nykytila+ ei ole kustannustehokas ja teknisesti järkevä tapa mahdollistaa pohjoismaista tai Euroopan laajuista vähittäismarkkinoiden harmonisointia. Suomalaiset sähkönmyyjät ja asiakkaat jäävät muihin Pohjoismaihin verrattuna heikompaan asemaan. Datahub tukee uusien palvelujen syntymistä ja kehittymistä, koska kaikki avoimeksi määritelty tieto on saatavissa keskitetysti. Myös palvelumarkkinat monipuolistuvat.

26 26 Markkinaprosessien toimivuus Vähittäismarkkinoiden prosessit toimivat yhdenmukaisesti, virheettömästi ja kustannustehokkaasti Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Nykytila+ Datahub Markkinaprosessien yhdenmukaisuus, toimivuus ja laatu yhdenmukaistaa ja nopeuttaa markkinaprosesseja sekä lisää niiden sujuvuutta ja virheettömyyttä. Prosessien automatisointi ja tehostaminen tukee markkinaprosesseihin liittyvien toimintojen automatisointia sekä turhan tai päällekkäisen työn vähentämistä. Tiedon laadun parantaminen parantaa markkinaprosesseissa käytettävän tiedon laatua, yhdenmukaisuutta ja oikea-aikaisuutta.

27 27 Keskeiset perustelut Markkinaprosessien toimivuus Datahubissa markkinaprosessit voidaan määritellä ilman vanhoja rasitteita ja huomioiden muun muassa pohjoismainen vähittäismarkkinoiden harmonisointi (NEG HNR BRS). Datahubissa markkinaprosessit pakotetaan teknisesti yhdenmukaisiksi, millä lisätään prosessien virheettömyyttä, sujuvuutta ja laatua. Datahubissa markkinaprosesseissa tarvittava ydintieto on kaikille markkinaosapuolille yhdenmukaista ja samanaikaista. Sopimusprosesseissa tarvittava tieto on saatavilla reaaliaikaisesti. Ilman tiedonvaihdon reaaliaikaisuutta ja käyttöpaikkarekisterin merkittävää jatkokehittämistä Nykytila+ ei tue sopimustapahtumien nopeaa läpimenoa. Markkinaprosessien yhdenmukaistaminen lisää automatisointimahdollisuuksia Datahubissa ja yhtiöiden järjestelmissä sekä vähentää turhaa tai päällekkäistä työtä. Myös pienet yhtiöt voivat hyötyä Datahubin kautta mittakaavaeduista. Nykytila+:ssa virheiden ja ongelmien selvittely tapahtuu edelleen monenvälisenä, mikä ei ole kustannustehokas tapa toimia.

28 28 Toiminnan laadun valvonta Toiminnan laadun valvonta mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja antaa keinot puuttua ongelmiin Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Nykytila+ Datahub Suorituskykymittaristo (KPI) helpottaa toiminnan laatuun liittyvien vertailu- ja arviointikriteerien käyttöönottoa sekä oman toiminnan arviointia. Toimijoiden, prosessien ja tiedon laadun valvonta mahdollistaa tiedonvaihdon ja markkinaprosessien toimivuuden sekä markkinaosapuolten toiminnan laadun valvonnan. Seuraamukset ja aiheuttamisvastuu tehostaa ja nopeuttaa markkinaprosessien toimivuuteen ja toiminnan laatuun liittyvää seuraamusmenettelyä sekä kohdentaa virheiden ja ongelmien seuraukset oikeudenmukaisemmin niiden aiheuttajalle.

29 29 Keskeiset perustelut Toiminnan laadun valvonta Datahub yksinkertaistaa suorituskykymittariston kehittämistä ja käyttöönottoa, sillä mittaristo voidaan toteuttaa keskitetysti yhteen järjestelmään. Nykytila+:n haasteena on yhdenmukaisen mittariston kehittäminen ja käyttöönotto kaikissa yhtiöissä. Yhtiöiden omavalvontaan perustuva hajautettu järjestelmä on kallis toteuttaa ja valvonta on haastavaa toteuttaa yhteismitallisesti ja uskottavasti. Datahubissa markkinaosapuolten toiminnan ja prosessien valvonta voidaan toteuttaa yhteismitallisesti ja luotettavasti kaikista Datahubin prosesseista. Datahubissa valvonta on lähes reaaliaikaista, jolloin mahdollisiin ongelmiin ja väärinkäytöksiin voidaan puuttua nopeasti (esim. kalastelu ). Toiminnan huonosta laadusta ja väärinkäytöksistä toisille markkinaosapuolille aiheutuvien kustannusten kohdentaminen niiden aiheuttajalle on Nykytila+:ssa lähes mahdotonta. Lisäksi rikkomusten todentaminen sekä tehokas ja nopea seuraamusten määrääminen on haasteellista. Molemmissa ratkaisuvaihtoehdoissa seuraamusmenettelyn käyttöönotto ja toteutus edellyttävät siihen liittyvien lainsäädännöllisten ja menettelytavallisten kysymysten ratkaisemista.

30 30 Tekninen toimivuus ja suorituskyky Tiedon käsittely on tehokasta ja tietoturvallista Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Nykytila+ Datahub Tiedonvaihtoratkaisun tehokkuus ja käytettävyys mahdollistaa kasvavien tietomäärien tehokkaan käsittelyn ja markkinaprosessien korkean käytettävyyden. Tiedonhallinta yksinkertaistaa ja selkeyttää tietomalleja ja tietoarkkitehtuuria sekä tukee liiketoiminnan kannalta keskeisten ydintietojen hallintaa sekä tiedon eheyttä, yksikäsitteisyyttä, ajantasaisuutta ja muutostenhallintaa. Standardoitavuus ja ohjelmistorajapintojen avoimuus luo yhdenmukaiset standardit tai määritykset järjestelmille ja palveluille yhteentoimivuuden turvaamiseksi sekä mahdollistaa avoimia rajapintoja hyödyntävän kehitystyön. Tietoturva ja tietosuoja tarjoaa tietoturvallisen pääsynhallinnan tietoihin ja käyttäjien, palvelujen, sovellusten ja tietojen autentikoinnin sekä mahdollistaa asiakkaan tiedoille lainsäädännön edellyttämän yksityisyyden suojan.

31 31 Keskeiset perustelut Tekninen toimivuus ja suorituskyky Datahub mahdollistaa käyttäjäorganisaatioille riittävän ja kaikille saman tehokkuustason kasvavien tietomäärien käsittelyyn sekä mahdollisuuden hyödyntää ajantasaisia teknologioita. Kapasiteettia voidaan kasvattaa hallitusti ja joustavasti. Sanomaliikenteen moninkertaistuminen ja tiedonsiirron kasvava reaaliaikaisuuden vaade edellyttäisivät Nykytila+:ssa merkittäviä kehitysinvestointeja yhtiöiden järjestelmiin. Datahub keskitettynä ratkaisuna tukee Nykytila+:aa paremmin ydintietojen saatavuutta ja hallintaa sekä tiedon eheyttä, yksikäsitteisyyttä ja ajantasaisuutta. Nykytila+:ssa ohjelmistorajapintojen toteutukset ovat toimittaja- tai yhtiökohtaisia, jolloin niiden kehittämiseen liittyy monia haasteita ja rajoitteita. Datahubissa toimitettavalle tiedolle ja sieltä haettavalle tiedolle on yhtenäiset, kaikille markkinaosapuolille avoimet ja standardoidut rajapinnat, jotka ovat myös kolmansien osapuolten hyödynnettävissä. Nykytila+:ssa tietoturva ja tietosuoja on toteutettu hajautetusti yhtiöissä, jolloin tietoturvan ja tietosuojan taso riippuu yhtiökohtaisista toteutuksista. Datahubissa tietoturva ja tietosuoja toteutetaan keskitetysti, mikä mahdollistaa kaikille markkinaosapuolille yhtenäisen ja tehokkaan pääsynhallinnan ja järjestelmien hallittavuuden sekä ajantasaisten teknologioiden käytön.

32 32 Kehittämispotentiaali Teknologia-, markkina- ja prosessimuutosten läpivienti on suunnitelmallista ja joustavaa Nykytila+ Datahub Laatukriteeri Teknologian yhteensopivuus ja kehittäminen mahdollistaa tiedonvaihdon integroimisen lähialueiden tiedonvaihtoratkaisuihin sekä turvaa teknologian edelleen kehittämisen. Uusien tiedonvaihtotarpeiden ja toiminnallisuuksien toteutus mahdollistaa hajautettuun tuotantoon, kysynnän joustoon ja muihin tuleviin tarpeisiin liittyvän tiedonvaihdon sekä tukee uusien palvelujen ja sovellusten joustavaa kehittämistä. Tiedonvaihdon reaaliaikaisuus tukee reaaliaikaisia ja aikakriittisiä markkinaprosesseja. Muutosten hallinta mahdollistaa prosessi-, markkina- ja lainsäädäntömuutosten joustavan ja hallittavan läpi viennin sekä teknisen kehittämisen hallittavuuden tarjoamalla yhtenäiset, avoimet ohjelmistorajapinnat kaikille markkinaosapuolille. Nykytila+ Datahub

33 33 Keskeiset perustelut Kehittämispotentiaali Nykytila+:ssa prosessi-, markkina- tai teknologiamuutokset edellyttävät lähes aina muutoksia kaikkien markkinaosapuolien järjestelmiin, mikä on kallista ja hidastaa muutosten läpivientiä. Datahub on joustava tulevan kehityksen ja muutosten suhteen sekä mahdollistaa keskitetyn ja hyvin johdetun muutostenhallinnan. Osa muutoksista voidaan toteuttaa nopeammin ja kustannustehokkaammin pelkästään Datahubiin. Energiatoimialalla EDIFACT:in käyttö ja kehittäminen on elinkaarensa ehtoopuolella. Datahub integroituu teknologisesti NBS:ään ja lähialueiden Datahub-ratkaisuihin sekä on yhteensopivampi järjestelmien välisten ohjelmistorajapintojen kanssa. Datahubissa uusien toiminnallisuuksien, kuten pientuotannon kohteiden tai mikroverkkojen toteutus ja käsittely voidaan toteuttaa joustavasti ja tehokkaasti. Datahub tukee myös suurempaa reaaliaikaisuutta vaativia prosesseja. Nykytila+:ssa uusien toiminnallisuuksien kehittäminen ja toteuttaminen hidasta, jäykkää ja kallista. Datahub mahdollistaa uusien palvelujen ja toiminnallisuuksien testaamisen avoimeksi määritellyn datan tai testidatan pohjalta sekä erilaisten pilottien toteutuksen.

34 34 Laatuanalyysin yhteenveto Datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet Laatutekijä Nykytila+ Datahub Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Vision laatutavoitteet

35 Kustannus-hyötyanalyysi Joni Tefke Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

36 36 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Kustannus-hyötyanalyysi Kustannus-hyötyanalyysin tausta Nykytilan kustannukset Datahubin ja Nykytila+:n kustannukset ja kustannusvertailu Datahubin jatkokehitys Kustannus-hyötyanalyysin yhteenveto Analyysin yhteenveto

37 37 Kustannus-hyötyanalyysi Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Strategiset tavoitteet Tiedonvaihtoratkaisun valinta Kehittämispotentiaali Kustannushyötyanalyysi

38 38 Kustannus-hyötyanalyysissä tarkasteltavat tiedonvaihdon kehitysvaihtoehdot Tiedonvaihtomalli Datahubin jatkokehitys Datahub v2 Datahub Datahub v1 Hajautettu tiedonvaihto Nykytila Nykytila+

39 39 Kustannus-hyötyanalyysin toteutusaskeleet Tiedonvaihtomalli Datahubin jatkokehitys Datahub Hajautettu tiedonvaihto Nykytila 7 Datahubin v2:n hyötyjen ja kustannusten arviointi 2 Datahubin sisällön määrittely ja toimintojen vaiheistus Datahub v1 8 Nykytila+ 9 Datahub v2 Datahubin jatkokehityksen kannattavuuden arviointi 5 Datahubin v1:n hyötyjen ja kustannusten arviointi Nykytila+:n ja Datahubin kustannusten ja hyötyjen vertailu 1 Nykytilan kartoitus 3 Nykytila+:n vaatimat kehitystoimenpiteet 4 Nykykustannusten arviointi 6 Nykytila+:n hyötyjen ja kustannusten arviointi

40 40 Kustannus-hyötyanalyysin lähtökohdat ja toteutus Tulokset perustuvat toimialan yhtiöiden omiin kustannus-hyötyarvioihin Kustannus-hyötyanalyysi perustuu toimialan yhtiöiltä sekä toimittajilta ja muiden maiden toteutuksista kerättyyn kattavaan aineistoon. Tietoa kerättiin yhtiöiden niistä prosesseista ja järjestelmistä, joihin Datahub voi vaikuttaa. Painopiste on markkinaosapuolten tiedonvaihtoa sisältävissä markkinaprosesseissa sekä prosesseissa ja toiminnoissa, jotka voitaisiin toteuttaa keskitetysti Datahubissa. Kustannukset jaettiin seitsemään pääprosessiin ja kolmeen kustannuslajiin. Pääprosessit Sopimusprosessit Toimituksen aikaiset prosessit Mittaustietojen käsittely ja hallinta Kustannuslajit Henkilöstökustannukset IT-kustannukset Ostopalvelut Taseselvitys Laskutus Asiakaspalvelu Perintä, kytkyt ja katkot

41 41 Kustannus-hyötyanalyysin lähtökohdat ja toteutus Kustannukset ja hyödyt arvioitiin vuosille Aineisto käsittää vuoden 2013 kustannukset ja Datahubin eri kehitysversioiden kustannukset ja säästöt vuosina , joita käytetään myös Nykytila+:n vaikutusten arvioitiin. Analyysissa arvioitiin ratkaisuvaihtoehtojen välittömiä hyötyjä ja kustannuksia. Yhtiöiden kokonaiskustannukset ja -hyödyt laskettiin yhteen ja näin saadut tulokset skaalattiin koko toimialalle. Tulokset painottuivat näin ollen vastausten käyttöpaikkamäärillä. Välillisiä vaikutuksia ja vaikutuksia eri tyyppisille toimijoille käsitellään selvityksen loppuraportissa. Analyysissä tarkastellaan vain uusia investointeja. Nykyisten järjestelmien poistot on rajattu tarkastelun ulkopuolelle, sillä ne sisältyvät samansuuruisina molempiin ratkaisuvaihtoehtoihin.

42 42 Aineisto kattaa kolmasosan myyntiasiakkaista ja lähes kaksi kolmasosaa verkkoasiakkaista Toteutus Aineisto Kustannus-hyötyanalyysin aineisto kerättiin yhtiöiltä touko heinäkuussa Aineisto kerättiin core- ja referenssiryhmien yrityksiltä sekä web-kyselyssä osallistumishalunsa ilmaisseilta yrityksiltä. Aineisto kerättiin vakioidulla tiedonkeruupohjalla (liitetään loppuraporttiin). Toimittajilta aineisto saatiin elokuun aikana. Core-ryhmä käsitteli ja työsti aggregoitua aineistoa kesä syyskuussa neljässä koko päivän kokouksessa. Yksittäisten yhtiöiden luottamuksellisia vastauksia ei käsitelty projektiryhmän ulkopuolella. Vastaukset saatiin kahdeksalta myyntiyhtiöltä ja yhdeltätoista verkkoyhtiöltä. Käyttöpaikoista katettiin myynti 1,02 milj. (31 %) verkko 1,97 milj. (60 %) Yhtiökohtaiset vastaukset käytiin läpi tapauskohtaisesti tulosten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Kolme toimittajaa vastasi budjetäärisiin hinta-arviopyyntöihin.

43 43 Kustannus-hyötyanalyysin laskentatapa Nykyinen kustannustaso + Datahubin ja Nykytila+:n nettohyödyt Datahubin ja Nykytila+:n operointikustannukset Investoinnit + Jaksotetut vuosiinvestoinnit Välilliset hyödyt = Datahubin ja Nykytila+:n vuosikustannukset

44 44 Tietolähteet Kustannus-hyötyanalyysin lähtötiedot perustuvat toimialan yhtiöiltä, toimittajilta ja muiden maiden toteutuksista kerättyyn kattavaan aineistoon Lähtötiedot Nykyinen kustannustaso Datahubin nettohyödyt Nykytila+:n nettohyödyt Datahub-operaattorin investoinnit Yhtiöiden investoinnit Datahubin operointikustannukset Lähde Kattava kysely core- ja referenssiryhmille ja toimialalle Tulosten työstäminen core-ryhmän kanssa Kattava kysely core- ja referenssiryhmille ja toimialalle Core-ryhmän arviot Tulosten työstäminen core-ryhmän kanssa Kattava kysely core- ja referenssiryhmille ja toimialalle Core-ryhmän arviot Toimittajien budjetääriset hinta-arviot Muiden maiden Datahub-toteutukset Kattava kysely core- ja referenssiryhmille ja toimialalle Toimittajien budjetääriset hinta-arviot Core-ryhmän arviot Toimittajien budjetääriset hinta-arviot Muiden maiden Datahub-toteutukset

45 45 Nykyinen kustannustaso Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

46 46 Nykytilan kustannukset vuonna 2013 Nykytilan vuosikustannukset ovat toimialan arvion mukaan 100,5 milj. euroa eli 30,4 euroa käyttöpaikkaa kohti Vuosikustannukset (M /v) ,4 M /v (44 %) 56,2 M /v (56 %) 10 0 Myynti Verkko 1 Kustannuksissa eivät ole mukana nykyisten järjestelmien poistot.

47 47 Nykytilan kustannukset vuonna 2013 Yhtiöt pystyivät arvioimaan nykyiset kustannukset tarkasti ,2 M /v 50 44,4 M /v 55,3 57,0 M /v Vuosikustannukset (M /v) ,5 45,3 M /v Keskiarvo Alaraja yläraja 10 0 Myynti Verkko 1 Tulosten vaihteluväli perustuu yhtiöiden arvioimiin omien kustannusten luottamustasoihin. Tulosten luottamusväli on laskettu 95 %:n luottamustasolla.

48 48 Nykymallin kustannukset vuonna 2013 Mukana prosessit, joihin Datahub voi vaikuttaa ,0 /kp Tarkastelun prosessit 16 1,5 /kp Perintä, katkot, kytkyt 14 13,4 /kp Asiakaspalvelu Kustannukset ( /kp) ,4 /kp 4,4 /kp (33 %) 4,1 /kp (30 %) 1,1 /kp 7,2 /kp (43 %) 4,9 /kp (29 %) 1,4 /kp Laskutus Taseselvitys Mittaustietojen käsittely ja hallinta Toimituksen aikaiset prosessit Sopimusprosessit 0 1,3 /kp Myynti 0,9 /kp Verkko

49 49 Yhtiökohtainen kustannusvaihtelu Pääosa yhtiöistä sijoittuu nykykustannuksissa kapeahkolle kustannusvälille Myynti Verkko ,2 /kp Vuosikustannukset 1 ( /kp) Keskiarvo 13,4 /kp 10,9 /kp 17,7 /kp Vuosikustannukset 1 ( /kp) Keskiarvo 17,0 /kp 11,9 /kp 0 0 % 50 % 100 % 0 0 % 50 % 100 % Aineiston käyttöpaikat (N = 1,02 milj.) Aineiston käyttöpaikat (N = 1,97 milj.) 1 Kustannusjakaumien kuvaajista on poistettu alin ja ylin 5 %:ia tulosten luottamuksellisen käsittelyn takaamiseksi. Kaikki vastaukset ovat mukana kustannusanalyysissä.

50 50 Datahubin vuosikustannukset Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

51 51 Datahubin vuosikustannukset Vuosikustannukset (M /v) ,5 M /v 5,9 M /v +3,1 M /v +1,7 M /v +2,0 M /v 101,3 M /v 85 0 Nykykustannukset Yhtiöiden nettohyödyt Yhtiöiden jaksotetut investoinnit Datahubin operointikustannukset Datahuboperaattorin jaksotetut investoinnit Datahub v1:n vuosikustannukset 2013 ~2020

52 52 Datahubin vuosikustannukset Yhtiöiden arvioimat nettohyödyt Perustuvat yhtiöiden kyselyssä tekemiin omiin arvioihin. Verkkoyhtiöiden hyödyt ( 4,0 M /v) suuremmat kuin myyntiyhtiöillä ( 1,9 M /v). Kustannukset laskevat kaikkien prosessien osalta. Suurimmat säästöt sopimusprosesseissa ( 2,2 M /v) ja asiakaspalvelussa ( 1,9 M /v), pienimmät laskutuksessa ( 0,1 M /v) ja perinnässä ( 0,1 M /v). Yhtiökohtainen arvioitujen hyötyjen vaihteluväli on myyjillä +2 %... 8 % ja verkoilla +1 % 15 %. Yhtiöiden jaksotetut investoinnit Uusinvestoinnit perustuvat yhtiöiden kyselyssä esittämiin arvioihin ja toimittajien budjetäärisiin hintaarvioihin. Näin arvioituna toimialan yhtiöiden yhteenlasketut investoinnit ovat 13,4 M. Kehityskustannukset kattavat toimialan kertaluontaisen kehitystyön (3,2 M ). Investoinnit jaksotettiin 10 vuodelle tasapoistoina. Datahubin operointikustannukset Sisältää vain Datahub-operaattorin operointikustannukset; yhtiöiden operointikustannukset on huomioitu yhtiöiden nettohyödyissä. Koostuvat Datahubin tuki- ja ylläpito-kustannuksista (2,1 M /v) sekä henkilöstökuluista (1,0 M /v). Arvioitiin Tanskan toteutuneiden kustannusten sekä toimittajien hinta-arvioiden perusteella. Kustannukset ovat samalla tasolla kuin vastaavissa muissa toteutuksissa. Datahub-operaattorin investointi Arvio perustuu toimittajien budjetäärisiin hinta-arvioihin sekä Tanskan toteutuneeseen investointiin. Näin arvioituna Datahubin perustamiskustannus on 19,6 M. Investointi jaksotettiin 10 vuodelle tasapoistoina.

53 53 Nykytila+:n vuosikustannukset Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

54 54 Nykytila+:n vuosikustannukset ,8 M /v 108,9 M /v Vuosikustannukset (M /v) ,5 M /v 2,6 M /v +9,1 M /v 85 0 Nykykustannukset Yhtiöiden nettohyödyt Nykytila+:n operointikustannukset Yhtiöiden jaksotetut investoinnit Nykytila+:n vuosikustannukset 2013 ~2020

55 55 Nykytila+:n vuosikustannukset Yhtiöiden arvioimat nettohyödyt Arvio Nykytila+:n nettohyödyistä perustuu Datahubin hyötyarvioon. Hyötyihin huomioitiin ne Datahubin hyödyt, jotka on toteutettavissa Nykytila+:ssa. Myyntiyhtiöiden hyödyt ovat suuremmat ( 1,6 M /v) kuin verkkoyhtiöiden ( 0,9 M /v). Nykytila+:n operointikustannukset Nykytila+:n operointikustannukset koostuvat kehitettävien järjestelmien tuki- ja ylläpitokuluista, valvonnan kustannuksista sekä sanomaliikenteen lisäkustannuksista. Myyjän IT-järjestelmiin liittyvien tuki- ja ylläpitokustannusten (sopimus-, toimituksen aikaiset ja mittaustiedon hallinnan prosessit) odotetaan nousevan 50 %:ia järjestelmälaajennusten myötä (2,1 M /v). Toiminnan laadun valvontaan on varattu toimialalla noin 25 lisähenkilöä (2,0 M /v). Markkinaosapuolten syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi Nykytila+:ssa sisäinen sanomaliikenne on purettu ulkoiseksi. Tämä nostaa tiedonvaihdon kustannuksia toimialalla 5,0 M /v. Yhtiöiden jaksotetut investoinnit Yhtiöiden investoinnit koostuvat sekä uusinvestoinneista että kehityskustannuksista. Core-ryhmä arvioi, että Nykytila+ vaatii pitkällä aikavälillä vähintään samat yhtiöiden investoinnit kuin Datahub (13,4 M ). Investointeihin luettiin myös toimialan kehitystyö (5,0 M ). Kustannukset jaksotettiin 10 vuodelle tasapoistoina.

56 56 Datahubin ja Nykytila+:n kustannusvertailu Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

57 57 Datahub on Nykytila+:aa edullisempi vaihtoehto 120 Vuosikustannukset (M /v) ,5 M /v (30,5 /kp) +8,4 M /v Nykytilan kehittäminen 108,9 M /v (33,0 /kp) 7,6 M ( 7 %) 101,3 M /v (30,7 /kp) 80 0 Nykytila Nykytila+ Datahub v ~2020

58 58 Datahub on aina Nykytila+:aa edullisempi vaihtoehto 120 Vuosikustannukset (M /v) ,7 M /v 108,9 M /v 102,1 M /v 2 8,0 M /v 7,6 M /v 7,2 M /v Vaihtoehtojen kustannusero pysyy lähes samana, koska epävarmuuden lähteet ovat ratkaisuissa samat 1 Ratkaisujen ennakoitu vaihteluväli on ±6 % 107,7 M /v 101,3 M /v 94,9 M /v 0 Nykytila+ Datahub v1 ~2020

59 59 Datahubin jatkokehitys Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

60 60 Datahubin mahdollinen jatkokehitys Datahub v2.1 pakollinen yhden laskun malli Datahub v2.2 myyjäkeskeinen markkinamalli Pakollinen kahden laskun malli Vuosikustannusten muutos (M /v) Vuosikustannusten ero verrattuna hybridilaskutukseen 4,9 M /v Kustannussäästö huomioi laskutuksen teknisen toteutuksen kustannukset, mutta ei vakuuksien tai muiden toimialakäytäntöjen lisäkustannuksia 8,5 M /v 4,9 M /v 3,6 M /v Myyjäkeskeisen markkinamallin välitön säästö Datahubissa olettaen, että pakollinen yhden laskun malli on käytössä Tekninen asiakaspalvelu säilyy verkolla +13,4 M /v Pakollisen kahden laskun lisäkustannus on sama Datahub v1:ssa ja Nykytila+:ssa E-laskujen yleistymien 50 %:iin alentaa laskutuksen vuosikustannuksia 3,3 6,8 M laskutusmallista riippuen.

61 61 Kustannus-hyötyanalyysin yhteenveto Datahub v2 Datahub v1 Nykytila Nykytila+

62 62 Datahub on kustannustehokas ratkaisu tiedonvaihdon vision saavuttamiseksi ,5 M ( 6 %) 12,3 M ( 11 %) 15,9 M ( 14 %) Vuosikustannukset (milj. euroa) ,4 M /v Nykytilan kehittäminen 100,5 M /v (30,4 /kp) 108,9 M /v (33,0 /kp) 101,3 M /v (30,7 /kp) 96,4 M /v (29,2 /kp) 92,8 M /v (28,1 /kp) 80 92,8 M /v (28,1 /kp) 0 Nykytila Nykytila+ Datahub v1 Datahub v2.1 Datahub v ~2020 ~

63 63 Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto Nykytila+ Datahub Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Kustannus-hyötyanalyysi

64 Analyysin yhteenveto Pasi Aho Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

65 65 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Kustannus-hyötyanalyysi Analyysin yhteenveto Kommenttipuheenvuorot Tilaisuuden lopetus

66 66 Tiedonvaihtoratkaisun päätöskriteerit Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Strategiset tavoitteet Tiedonvaihtoratkaisun valinta Kehittämispotentiaali Kustannushyötyanalyysi

67 67 Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto Nykytila+ Datahub Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Kustannus-hyötyanalyysi Strategiset tavoitteet

68 68 Projekti esittää datahubia tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuksi Suomessa Strateginen valinta paljon mahdollisuuksia Datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet Datahub on kustannustehokas ratkaisu

69 Kommenttipuheenvuorot Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

70 70 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Kustannus-hyötyanalyysi Analyysin yhteenveto Kommenttipuheenvuorot Jari Rusanen, Loiste Sähköverkot Jussi Laitinen, Tampereen Sähkölaitos Tatu Pahkala, työ- ja elinkeinoministeriö Antti Paananen, Energiavirasto Tilaisuuden lopetus

71 Core-ryhmän kommenttipuheenvuoro Jari Rusanen, Loiste Sähköverkot Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

72 Kommenttipuheenvuoro Jussi Laitinen, Tampereen Sähkölaitos Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

73 Kommenttipuheenvuoro Tatu Pahkala, työ- ja elinkeinoministeriö Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

74 Kommenttipuheenvuoro Antti Paananen, Energiavirasto Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki

75 75 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Ratkaisuvaihtoehtojen laatuanalyysi Kustannus-hyötyanalyysi Analyysin yhteenveto Kommenttipuheenvuorot Tilaisuuden lopetus

76 76 Kirjalliset kommentit mennessä sähköpostilla osoitteeseen

77

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Risto Lindroos Helsinki 3 Sisältö 12.00 12.10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos

Lisätiedot

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta Loppuraportti 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 12 2 JOHDANTO... 18 2.1 Selvityksen

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014

Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014 Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014 kello 12:00 Tilaisuuden avaus ja projektin esittely / Pasi Aho, Fingrid 12:15 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa / Juha Leinonen, Pöyry Management

Lisätiedot

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Väliraportti 2 (137) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 5 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 2 JOHDANTO... 15 2.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit LUONNOS 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Määritelmät ja lyhenteet... 8 1 Johdanto... 12 1.1 Taustaa... 14 1.2 Valittu kuvaustapa...

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot. Selvitys älykkäistä sähköverkoista ja niiden kehityksestä Euroopan unionissa ja Suomessa

Älykkäät sähköverkot. Selvitys älykkäistä sähköverkoista ja niiden kehityksestä Euroopan unionissa ja Suomessa Älykkäät sähköverkot Selvitys älykkäistä sähköverkoista ja niiden kehityksestä Euroopan unionissa ja Suomessa AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU ENERGIATEKNIIKAN LAITOS Harjoitustyö Ene-59.4320 13.10.2010

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Tehokkaat sähkön vähittäismarkkinat

Tehokkaat sähkön vähittäismarkkinat Tehokkaat sähkön vähittäismarkkinat 31.5.2012 1 Loppuraportti Asiakirjan nimi Tehokkaat sähkön vähittäismarkkinat Projekti 23554 - ESK Vastaava yksikkö Statnett, markkinointi Projektin johtaja Tor B. Heiberg

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA VERSIO 2.0 8.4.2010 VERSIOHISTORIA: Dokumentin tiedot Hankkeen nimi: KPK-kuntaneuvottelut ja yhtiöiden

Lisätiedot

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY RAPORTTI Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY 1 JOHDANTO...4 2 ETÄLUENNAN ETENEMINEN SUOMESSA LÄHIVUOSINA...5 2.1 Etäluentaan liittyvistä päätöksistä...5 2.2 Etäluentaan

Lisätiedot

Tähtäimessä datahub vuonna 2019 Älykäs tulevaisuus on jo täällä Tekniselle alalle kaivataan lisää naisia

Tähtäimessä datahub vuonna 2019 Älykäs tulevaisuus on jo täällä Tekniselle alalle kaivataan lisää naisia FINGRID OYJ:N LEHTI NUMERO 2/2015 DIGITALISAATIO 4 10 12 Tähtäimessä datahub vuonna 2019 Älykäs tulevaisuus on jo täällä Tekniselle alalle kaivataan lisää naisia Fingrid oli mukana valtakunnallisessa Farmari

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta 15. kesäkuuta 2012 Toimeksiantaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Laatinut: Bionova Consulting Bionova Consulting 2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA Dnro 954/401/2013 7.4.2014 Energiaviraston suositus SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA 2(26) Sisällys Suosituksen valmistelusta 3 1. JOHDANTO

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 339 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Energian kuluttajien aseman

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 21.5.2013 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 Aika Maanantaina 13.5.2013

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA JA VAATIMUSMÄÄRITTELY

TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA JA VAATIMUSMÄÄRITTELY TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA JA VAATIMUSMÄÄRITTELY Asukasmuutostyöjärjestelmä Pohjola Rakennus Oy:ssä Pasi Heikkinen Opinnäytetyö Elokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ

Lisätiedot