Kaupungit yhdessä = > 2!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungit yhdessä = 1 + 1 > 2!"

Transkriptio

1 Kaupungit yhdessä = > 2! DI Tarmo Savolainen, Rapal Oy IK-hanke kustannushallinnan tuotteistaminen IK-6 ylläpidon vertailu Ajatuksia tulevasta Copyright Rapal Oy

2 Rapal Oy Rakennetun ympäristön investointien ja käytön talouden asiantuntijayritys Toimitilojen käytön ja kustannusten hallinta: Optimaze.net Infrastruktuurin elinkaaritalous: In-Infra.net Perustiedot 40 henkilöä Liikevaihto 4,2 M (2008) Perustettu

3 IK-hanke Tavoite ja osapuolet Järjestelmä Lopputuotteet

4 TAVOITE Kehittää hankkeiden elinkaaren kattava kustannushallinnan teoriapohja ja menetelmät Tuotteistaa alan yleisesti hyväksymät työkalut ja ylläpidetyt hinnastot Synnyttää uudet avoimet markkinat rakennustalouden asiantuntijapalveluille Levittää syntyvät menetelmät, hinnastot ja palvelut alan toimijoiden käyttöön Edistää alan toimintakulttuurin muutosta Vuonna 2008 asiakkaina 45 alan toimijaa: tilaajia, konsultteja, rakennuttajia ja urakoitsijoita sekä oppilaitoksissa opetuskäytössä 4

5 IK-hankkeen kumppanuus ja sopimukset Rakennustieto, TKK (InfraRYL) TEKES Tilaajakonsortio Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Tiehallinto, Ratahallintokeskus Kehittäjäkumppani Rapal Oy Escrowsopimus Kumppanuussopimus Rahoitussopimus Projektipäällikkö Konsortiosopimus Helsingin Kauppakamari 5

6 Kehitystä kumppanuudessa Käyttäjät mukaan kehitystyöhön Mukaan hankkeisiin Käyttäjäryhmät Kehitysryhmät Alakohtaiset Yli 100 asiantuntijaa Yhteinen ohjaus Yhteiset tavoitteet Johtoryhmä Projektiryhmä

7 In Infra.net -hinnastojärjestelmä In-Infra.net hinnastojen logiikka Hankeosien hinnan määräytyminen ominaisuuksista a b c Hankeosa 1 Hankeosa 2 Hankeosa 3 Mitoitus 1 Hankeosa 1 2 Hankeosa 2 3 Hankeosa 3 4 Hankeosa 4 Requirements a b c Ominaisuus 1 Olosuhteet Ympäristö Rakennettu ymp Erityisvaatimukset Tuoteosa Tuoteosa Tuoteosa Ominaisuus 2 Ominaisuus 3 a b c Ominaisuus 4 Rakennusosa Rakennusosa Rakennusosa a b c Suorite Suorite Suorite Panokset Panos 1 Panos 2 Panoshinnasto Panos 3

8 FORE SAAS-palveluna (Software As A Service) tarjottu hankkeiden kustannushallinnan järjestelmä: Ajantasaiset infrarakentamisen menetelmät ja kustannustiedostot: Scope - Hankeohjelma HoLa - Hankeosalaskenta RoLa - Rakennusosalaskenta Arena Hankehallinta selainpohjaiset tietotekniset laskentasovellutukset Palvelimella ylläpidetyt hinnoittelu- ja laskentamallit Ei sovellusasennuksia Laskelmat ja hanketiedot tietoturvallisessa ympäristössä Käyttöoikeudet hankittavissa projektikohtaisesti tai vuosilisensseinä ajan suhteen

9 Fore palvelukokonaisuus ja yhteydet muihin järjestelmiin Scope Hola Fore palvelukokonaisuudella kaikki hankkeiden kustannushallinnantieto on linkitettävissä myös asiakkaiden järjestelmiin. Lisäyhteys myös toteumatietoon sekä suhdannetietoon on mahdollinen. Rola *Toteumatieto Arena Asiakkaan rekisterit / tietokannat

10

11

12

13

14

15 Hanke-/ Yleissuunnittelu Tie-/katu-/ ratasuunnittelu Rakennussuunnittelu Rakentaminen Käyttö Fore Tilaaja Scope Arena Hola Konsultti Hola Hola Rola Rola Scope jälkilaskenta Rola Urakoitsija/ Ylläpitäjä Tarj/Tot Rapal Oy

16 IK-6 katujen ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu Haasteet ja tavoitteet IK 6 tulokset 2008 Tavoitteet 2009?

17 Haasteet ja tavoitteet Haasteet: Miksi mitataan? Ohjaat sitä mittaat! Tulosten vaikutus toimintaan? Erimitallisuus Talousseuranta Yleisten alueiden rekisteri Tavat toimia Toimeksiannossa tuotettiin: katu- ja viheralueiden ylläpidon taloudellisuuden keskeiset tunnusluvut ( / m2, / as. ) kehitysehdotukset tiedonkeruun yhtenäistämiseksi osallistujaorganisaatioissa.

18 Tuoterakenne Kirjausselvitys Standardisointi Menojen luokittelu Hankkeen Fokus Johtopäätökset Prosessi 09/08 Saldo Pinta-ala m2 Taloushallinto Rekisteri Saldo Pinta-ala Tili Tili Tili Alue Alue Alue Ylläpito

19 Prosessi 1. Ylläpidon kustannus- ja suoritetietojen (, m2) ohjeistettu keruu organisaatioista. 2. Vertailutietojen kokoaminen ja tietojen saattaminen vertailukelpoisiksi keskenään (Rapal Oy). 3. Vertailutietojen tarkistus osallistujakohtaisessa työpalaverissa ja tietojen tallennus. 4. Tunnuslukujen laskenta ja alustavien tulosten raportointi. 5. Yhteinen workshop osallistujille 6. Johtopäätökset, muokkaus ja raportointi 7. Osallistujille yhteinen palaute- ja kehitystilaisuus 8. Kehitysehdotusten kommentointijakso

20 3. Laskentatietojen sisällöt 3a. Tuotteet 3b. Toiminnot 3c. Resurssit 3d. Suoritteet 3e. Kustannukset Sisällysluetteloon

21 3a. Tuotteet Sisältyy Sisältyy osin Ei sisälly Pääluokka Alaluokka Hki Esp Tre Van Tku Jkl Katualueet Yleiset kadut ja aukiot Yksityistiet Viheralueet Rakennetut viheralueet, A Maisemapellot ja niityt, B Taajamametsät, C Muut metsät Suojelukohteet ja alueet Rakennukset ja viljelypalstat Erityisalueet Ulkoilu- ja virkistysalueet Veneilyalueet Pääotsikkoon 21

22 3b. Toiminnot Sisältyy Sisältyy osin Ei sisälly Pääluokka Alaluokka Hki Esp Tre Van Tku Jkl Suunnittelu Kaavoitus Suunnittelu Rakentaminen Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen Ylläpito Kunnossapito Hoito Järjestelmien ja erikoisrakenteiden ylläpito Käyttö Viranomaistehtävät Pääotsikkoon 22

23 3c. Resurssit Sisältyy Sisältyy osin Ei sisälly Pääluokka Alaluokka Hki Esp Tre Van Tku Jkl Tuottaja Henkilöstö Materiaalit ja tarvikkeet Koneet, kalusto, laitteet Kiinteistöt Muu hallinto Tilaaja Henkilöstö Koneet, kalusto, laitteet Kiinteistöt Muu hallinto Pääotsikkoon 23

24 3d. Suoritteet Sisältyy Sisältyy osin Ei sisälly Pääluokka Alaluokka Hki Esp Tre Van Tku Jkl Katualue Ajorata KLV kadun yhteydessä Toiminnallinen katualue Keski- / erotus- / reuna-alue (liikennevihreä) Viheralue Puistokäytävä tai -raitti Kasvillisuusalue Toiminnallinen viheralue Keski- / erotus- / reuna-alue (liikennevihreä) Pääotsikkoon 24

25 3e. Kustannukset Sisältyy Sisältyy osin Ei sisälly Pääluokka Alaluokka Hki Esp Tre Van Tku Jkl Investointitalous Uudelleenpäällystäminen Keskeneräisten katualueiden ylläpito Käyttötalous Uudelleenpäällystäminen Keskeneräisten katualueiden ylläpito Pääotsikkoon 25

26 4. Laskentatiedot 4a. Kustannustiedot, b. Suoritetiedot, Sisällysluetteloon

27 Kustannus (milj. ) 4a. Kustannustiedot, ,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Helsinki Espoo Tampere Vantaa Turku Jyväskylä Katualueet, ylläpito 43,7 14,6 13,3 8,6 12,9 7,1 Viheralueet, ylläpito 13,9 7,8 8,5 2,6 5,4 1,6 Yhteensä, ylläpito 57,6 22,4 21,8 11,2 18,3 8,7 Pääotsikkoon 27

28 Suorite (ha) 4b. Suoritetiedot, Helsinki Espoo Tampere Vantaa Turku Jyväskylä Katualueet, ylläpito Viheralueet, ylläpito Yhteensä, ylläpito Pääotsikkoon 28

29 5. Laskentatietojen volyymit 5a. Katu- ja viheralueiden osuudet ylläpidon kustannuksista 5b. Katu- ja viheralueiden osuudet ylläpidon suoritteista 5c. Ylläpidon kustannusten osuudet toimintamenoista 5d. Ylläpidon suoritteiden osuudet maapinta-alasta Sisällysluetteloon

30 Osuus ylläpidon kustannuksista (%) 5a. Katu- ja viheralueiden osuudet ylläpidon kustannuksista 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Helsinki Espoo Tampere Vantaa Turku Jyväskylä Viheralueet, ylläpito 24,2 % 34,6 % 39,0 % 22,9 % 29,6 % 18,1 % Katualueet, ylläpito 75,8 % 65,4 % 61,0 % 77,1 % 70,4 % 81,9 % Pääotsikkoon 30

31 Osuus ylläpidon suoritteista (%) 5b. Katu- ja viheralueiden osuudet ylläpidon suoritteista 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Helsinki Espoo Tampere Vantaa Turku Jyväskylä Viheralueet, ylläpito 46,4 % 56,7 % 52,8 % 59,1 % 50,6 % 21,7 % Katualueet, ylläpito 53,6 % 43,3 % 47,2 % 40,9 % 49,4 % 78,3 % Pääotsikkoon 31

32 Ylläpidon kustannusten osuus toimintamenoista (%) 5c. Ylläpidon kustannusten osuudet toimintamenoista 100 % 10 % 1 % Helsinki Espoo Tampere Vantaa Turku Jyväskylä Muut toimintamenot 98,34 % 98,00 % 98,25 % 98,84 % 98,21 % 97,80 % Viheralueet, ylläpito 0,40 % 0,69 % 0,68 % 0,27 % 0,53 % 0,40 % Katualueet, ylläpito 1,26 % 1,31 % 1,07 % 0,89 % 1,26 % 1,81 % Pääotsikkoon 32

33 Ylläpidon suoritteiden osuus maapinta-alasta (%) 5d. Ylläpidon suoritteiden osuudet maapinta-alasta 100 % 10 % 1 % Helsinki Espoo Tampere Vantaa Turku Jyväskylä Muut alueet 77,26 % 94,78 % 97,07 % 93,52 % 92,47 % 85,11 % Viheralueet, ylläpito 9,29 % 2,90 % 1,52 % 3,32 % 4,34 % 7,25 % Katualueet, ylläpito 13,44 % 2,33 % 1,41 % 3,17 % 3,19 % 7,65 % Pääotsikkoon 33

34 6. Laskelmien tulokset 6a. Suorite / asukas, b. Kustannus / asukas, c. Kustannus / suorite, Sisällysluetteloon

35 Suorite / asukas (m2/as.) 6e. Suorite / asukas, ,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Helsinki Espoo Tampere Vantaa Turku Jyväskylä Katualueet, ylläpito 35,2 29,0 34,4 42,0 42,8 71,4 Viheralueet, ylläpito 30,5 38,0 38,4 60,8 43,8 19,8 Yhteensä, ylläpito 65,7 67,0 72,7 102,7 86,5 91,2 Pääotsikkoon 35

36 Kustannus / asukas ( /as.) 6b. Kustannus / asukas, ,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Helsinki Espoo Tampere Vantaa Turku Jyväskylä Katualueet, ylläpito 76,8 61,5 63,9 49,1 73,5 83,4 Viheralueet, ylläpito 24,5 32,6 40,9 14,6 30,8 18,4 Yhteensä, ylläpito 101,3 94,1 104,8 63,7 104,3 101,8 Pääotsikkoon 36

37 Kustannus / suorite ( /m2) 6c. Kustannus / suorite, ,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Helsinki Espoo Tampere Vantaa Turku Jyväskylä Katualueet, ylläpito 2,18 2,12 1,86 1,17 1,72 1,17 Viheralueet, ylläpito 0,80 0,86 1,07 0,24 0,70 0,93 Yhteensä, ylläpito 1,54 1,41 1,44 0,62 1,21 1,12 Pääotsikkoon 37

38 7. Tulosten riippuvuudet 7a. Katualueiden ylläpidon kustannusten suhde suoritteeseen 7b. Viheralueiden ylläpidon kustannusten suhde suoritteeseen 7c. Katualueiden ylläpidon kustannusten suhde asukaslukuun 7d. Viheralueiden ylläpidon kustannusten suhde asukaslukuun 7e. Katualueiden ylläpidon suoritteiden suhde asukaslukuun 7f. Viheralueiden ylläpidon suoritteiden suhde asukaslukuun 7g. Katualueiden ylläpidon kustannusten suhde toiminnan volyymiin 7h. Viheralueiden ylläpidon kustannusten suhde toiminnan volyymiin 7i. Katualueiden ylläpidon vaikuttavuuden suhde taloudellisuuteen 7j. Viheralueiden ylläpidon vaikuttavuuden suhde taloudellisuuteen 7k. Kaupunkirakenteen vaikutus katualueiden ylläpidon taloudellisuuteen 7l. Kaupunkirakenteen vaikutus viheralueiden ylläpidon taloudellisuuteen 7m. Laatutason vaikutus viheralueiden ylläpidon taloudellisuuteen Sisällysluetteloon

39 Katualueiden ylläpidon kustannus (milj. ) 7a. Katualueiden ylläpidon kustannusten suhde suoritteeseen 50,0 45,0 Hki 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Esp Jkl Tre Tku Van 0, Katualueiden ylläpidon suorite (ha) Pääotsikkoon 39

40 Viheralueiden ylläpidon kustannus (milj. ) 7b. Viheralueiden ylläpidon kustannusten suhde suoritteeseen 16,0 14,0 Hki 12,0 10,0 8,0 6,0 Tre Tku Esp 4,0 2,0 Jkl Van 0, Viheralueiden ylläpidon suorite (ha) Pääotsikkoon 40

41 Katualueiden ylläpidon kustannus (milj. ) 7c. Katualueiden ylläpidon kustannusten suhde asukaslukuun 50,0 45,0 Hki 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Jkl Tku Tre Van Esp 0, Asukasluku (1000 as.) Pääotsikkoon 41

42 Viheralueiden ylläpidon kustannus (milj. ) 7d. Viheralueiden ylläpidon kustannusten suhde asukaslukuun 15,0 13,5 Hki 12,0 10,5 9,0 7,5 Tre Esp 6,0 Tku 4,5 3,0 1,5 Jkl Van 0, Asukasluku (1000 as.) Pääotsikkoon 42

43 Katualueiden ylläpidon suorite (ha) 7e. Katualueiden ylläpidon suoritteiden suhde asukaslukuun Hki Jkl Tku Van Tre Esp Asukasluku (1000 as.) Pääotsikkoon 43

44 Katualueiden ylläpidon suorite (ha) 7f. Viheralueiden ylläpidon suoritteiden suhde asukaslukuun Hki Van Esp Tku Tre Jkl Asukasluku (1000 as.) Pääotsikkoon 44

45 Katualueiden ylläpidon kustannukset (milj. ) 7g. Katualueiden ylläpidon kustannusten suhde toiminnan volyymiin 50,0 45,0 Hki 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Jkl Esp Tku Tre Van 0,0 0,00 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 Kaupungin toimintamenot (mrd. ) Pääotsikkoon 45

46 Viheralueiden ylläpidon kustannukset (milj. ) 7h. Viheralueiden ylläpidon kustannusten suhde toiminnan volyymiin 20,0 18,0 16,0 14,0 Hki 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Jkl Tre Esp Tku Van 0,0 0,00 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 Kaupungin toimintamenot (mrd. ) Pääotsikkoon 46

47 Katualueiden ylläpito, vaikuttavuus 7i. Katualueiden ylläpidon vaikuttavuuden suhde taloudellisuuteen 5,00 4,50 4,00 3,50 Jkl Tku Tre Esp 3,00 Van Hki 2,50 2,00 * 1,50 1,00 1,00 1,15 1,30 1,45 1,60 1,75 1,90 2,05 2,20 2,35 2,50 Katualueiden ylläpito, taloudellisuus ( /m2) Lähde: Yhdyskuntatekniset palvelut * Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa. FCG Efeko Oy) Pääotsikkoon 47

48 Viheralueiden ylläpito, vaikuttavuus 7j. Viheralueiden ylläpidon vaikuttavuuden suhde taloudellisuuteen 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 Van Tku Hki Esp Jkl Tre 2,50 2,00 * 1,50 1,00 0,00 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 Viheralueiden ylläpito, taloudellisuus ( /m2) * Lähde: Yhdyskuntatekniset palvelut Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa. FCG Efeko Oy) Pääotsikkoon 48

49 Katualueiden ylläpidon suorite / asukas (m2/as.) 7k. Kaupunkirakenteen vaikutus katualueiden ylläpidon taloudellisuuteen 80,0 72,0 Jkl 64,0 56,0 48,0 40,0 Van Tku Tre Hki 32,0 Esp 24,0 16,0 8,0 0,0 1,00 1,15 1,30 1,45 1,60 1,75 1,90 2,05 2,20 2,35 2,50 Katualueiden ylläpidon yksikkökustannus ( /m2) Pääotsikkoon 49

50 Viheralueiden ylläpidon suorite / asukas (m2/as.) 7l. Kaupunkirakenteen vaikutus viheralueiden ylläpidon taloudellisuuteen 80,0 72,0 64,0 Van 56,0 48,0 40,0 Tku Esp Tre 32,0 Hki 24,0 Jkl 16,0 8,0 0,0 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 Viheralueiden ylläpidon yksikkökustannus ( /m2) Pääotsikkoon 50

51 A-hoitoluokan osuus suoritteista (A+B) (%) 7m. Laatutason vaikutus viheralueiden ylläpidon taloudellisuuteen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Van Tku Hki Esp Tre 0 % 0,00 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 Viheralueiden ylläpidon yksikkökustannus ( /m2) Pääotsikkoon 51

52 Johtopäätökset laskelmista Laskennan tuloksista voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä: Laskelmista ei ilmene, kuinka tuottavasti ja vaikuttavasti (=tehokkaasti) kaupungit ovat järjestäneet katu- ja vihertuotantonsa. Laskelmat ilmaisevat ainoastaan, kuinka paljon kullakin kaupungilla on ollut käytössään katu- ja vihertuotannon määrärahavaltuuksia suoritetta kohden. Laskelmista ei ilmene, minkälaista laatutasoa tai hoitoluokkaa kaupungit ovat tilanneet määrärahavaltuuksillaan. Johtopäätöksiin tulisi reagoida tilaajayksiköissä seuraavasti: Taloudellisuus (yksikkökustannukset) tulee kytkeä voimakkaammin vaikuttavuuteen (asiakastyytyväisyys tms.) kaupungin tulosjohtamisessa. Vertailun painopiste tulee siirtää siitä, mihin kustannukset ovat kohdistuneet (toimialat / tuotteet) siihen, mistä kustannukset ovat syntyneet (toiminnot). Laatutason ja hoitoluokan kuvaamiseksi yksikkökustannukset tulee laskea jatkossa tuotteittain (yleiset kadut, rakennetut puistot, maisemapellot ja -niityt). 52

53 Tulevaisuus Yleiset huomiot: Suosittelen alan yhteishankkeita. Kokemukset (IK, IK6) osoittavat, että toisilta on opittavaa. Mitä voisimme oppia toisilta toimijoilta / toisilta aloilta? Tarvitseeko aloitteen tekijän olla aina julkinen taho? Yhdessä enemmän! Tulevaisuus In-Infra.net ja IK6 näkökulmasta: In-Infra.net Fore tuotantokäytössä Pilotteja tai varsinainen käyttö 25 organisaatiota Esittely -> Pilot -> Käyttö Katujen ja ylläpidon kustannusvertailu lähdössä käyntiin 25 kaupunkia lähestytty: 5 mukana, 11 prosessissa, 9 ei kiitos Mukaan mahtuu 53

54 Kiitos. Lisätiedot? Tarmo Savolainen, ,

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa 26 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa VERSIO 1.0 Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa Versio 1.0 Liikenneviraston ohjeita 26/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Talonrakentamisen tuotteiden ja toimintatapojen vertailu

Talonrakentamisen tuotteiden ja toimintatapojen vertailu VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1795 Talonrakentamisen tuotteiden ja toimintatapojen vertailu Markku Kiviniemi VTT Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 1996 ISBN 951-38-4990-2

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Uima-, jää- ja liikuntahallien nykytila

Uima-, jää- ja liikuntahallien nykytila Uima-, jää- ja liikuntahallien nykytila Julkaisija: Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry Teksti: Eero Häyrinen Paino: Esa Print Oy, Lahti 2013 ISBN 978-952-93-3301-1 Esipuhe Tämä selvitys on Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tietojohtaminen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tietojohtaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tietojohtaminen VÄYLÄVIRASTOJEN HANKKEEN JA HANKESALKUN HALLINTAPROSESSIEN SOVITTAMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Suomen Kuntaliitto ry KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Tilanne syksyllä 2012 Anu Kerkkänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET... 2 2.1 Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Tampere 2005 Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Alkusanat Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus oli toimialajärjestöjen yhteinen hanke, jossa perehdyttiin toimialatason

Lisätiedot

JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN

JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN JULKISEN RUOKAPALVELUN TALOUDEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN Jussi Rissanen Opinnäytetyö Kesäkuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin Pentti Siitonen & Ari-Veikko Anttiroiko & Olavi Kallio Tampereen yliopisto Tampere 2010 2 SISÄLTÖ Alkusanat...3

Lisätiedot

Palveleva kiinteistöliiketoiminta

Palveleva kiinteistöliiketoiminta Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 16/2004 Loppuraportti Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 16/2004

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Closing the gap: The link between project management excellence and long-term success, Economist Intelligence Unit, Lokakuu 2009.

Closing the gap: The link between project management excellence and long-term success, Economist Intelligence Unit, Lokakuu 2009. Project-TOP Roadmap Helpoin tapa toteuttaa projektinhallinta Roadmap sisältää työkalut projektisalkunhallintaan, useiden rinnakkaisten projektien hallintaan sekä projektien toteutukseen ja raportointiin.

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 1.10.2007 Kunnanvaltuusto 8.10.2007 2 Sisällysluettelo 1 PERUSTETTAVAN TONTTILAITOKSEN PERUSTIEDOT...3 2 TONTTITUOTANNON NYKYTILA...4 2.1 Tonttituotannon rahoitus...4

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset

KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Mallivastaukset 2011 Sukunimi... Etunimet. Henkilötunnus... Pisteet yht. KUNNALLISTALOUS Mallivastaukset 1 HALLINTOTIETEEN MAISTERIN VALINTAKOE 2011 KUNNALLISTALOUS,

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot