Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Tekemisen meininki Toimintakertomus 21

2 johtajan katsaus Sisällys 2 Tekemisen meininki jatkui Amiedussa vuonna Ami-säätiö on vahva toimija pääkaupunkiseudulla... 4 Palvelujen laadunvarmistus kasvavalle opiskelijajoukolle... 6 Menestystekijöinä henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi... 7 Osaamiskeskuskatsaukset Kauppa...8 Kiinteistö ja rakennus... 1 Yritysturvallisuus ICT Teknologiateollisuus Henkilöstövalmennus Hyvinvointi...2 Taitotalon kongressikeskus...22 Ami-säätiön hallinto...24 Briefly in English Ammatillisen aikuiskoulutuksen taitotalo Ami-säätiö tarjoaa parhaat kokonaisratkaisut pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työyhteisöjen osaamisen vahvistamiseen. Toiminnan suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset ja alueelliset strategiat. Ami-säätiön perustivat 197 Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Ami-säätiön palvelukokonaisuus Ami-säätiö tarjoaa laaja-alaisia kokonaisratkaisuja pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseen, työyhteisöjen kehittämiseen ja yksilöllisen osaamisen lisäämiseen. Toiminnan suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset ja alueelliset strategiat. Amiedu on Suomen johtava ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Amiedun omistaa Ami-säätiö, jonka taustayhteisöjä ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Amiedun toimintakertomus 21 Suunnittelu ja toteutus: Pisa Marketing Oy Valokuvat: Iiris Illukka ja Pohjoismainen ilmakuvakeskus ry Kirjapaino: Libris Oy Kansikuva: Uudenmaan elinkeinoelämään on koulutettu osaavaa työvoimaa muun muassa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamilla projekteilla. Uudenmaan ELY-keskuksen ryhmäpäällikkö Olli Petramo (vasemmalla), Multi Touch Oy:n Production Manager Kristian Sallström ja Amiedun koulutuspäällikkö Teuvo Kukkonen suunnittelemassa yhteishankintakoulutusta Multitouch LCD -modulin ympärillä. Amicom ajankohtaisseminaarit ja -koulutukset ovat laadukkaita ammatillisen osaamisen ja ajankohtaisen tiedon välittäjiä. Taitotalon kongressikeskuksen ravintola- ja kongressipalvelut varmistavat kongressin, seminaarin ja kokouksen onnistumisen. Tekemisen meininki jatkui Amiedussa vuonna 21 Amiedun toimintavuotta 21 leimasi toimintaympäristön murroksesta ja kysyntätilanteen muutoksesta johtuva voimakkaiden sopeuttamistoimenpiteiden tarve. Oppilaitoksen ja sitä ylläpitävän Ami-säätiön oli vietävä läpi talouden ja tuloksen hallintaan liittyvä erillistoimenpiteiden kokonaisuus, ja kyettävä samanaikaisesti investoimaan asiakaspalvelun laatu- ja vaikuttavuustason ylläpidon ja strategisen kilpailukyvyn kehittämisen kannalta keskeisillä osa-alueilla. Ami-säätiö ja Amiedu onnistuivat vuonna 21 niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin ylittämään asetetut tavoitteet. Koulutus- ja kehittämispalveluiden volyymi ja liikevaihto ylittivät suunnitellun. Työyhteisöasiakkaiden ja aikuisoppijoiden palvelusta antamat asiakaspalautteet olivat asetetun tavoitteen mukaisia. Tilikauden tulos osoittautui ennakoitua paremmaksi, mikä tarjoaa hyvät lähtökohdat kehittää palvelutoimintaa edelleen. Amiedun strategian ydin on sen tuottamien palveluiden kilpailijoita parempi vaikuttavuus asiakkaan omilla tuloskorttimittareilla arvioituna. Vuonna 21 osallistuimme lukuisten työyhteisöjen liike- tai palvelutoiminnan kehittämiseen ja tavoitteellisen muutoksen toteuttamiseen osaamisperusteisessa roolissamme. Työyhteisöt olivat sekä suuryrityksiä että pieniä pk-yrityksiä ja entistä useammin myös julkisyhteisöjä. Keskeiset työvälineemme kehittämistoiminnassa olivat osaamisen johtamisen konsultointi sekä ammatillinen tutkintotavoitteinen, ammattialakohtaisesti henkilösertifioiva ja organisaation muutostavoitteita tukeva henkilöstökoulutus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteiskunnalliselle rahoitukselle asettamat ensisijaiset tulostavoitteet olivat tutkintojen suorittamisasteen sekä toiminnan tehokkuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen. Amiedu saavutti vuonna 21 nämä ministeriön asettamat tavoitteet. Työ- ja elinkeinoministeriön aktiivisen työvoimapolitiikan ensisijainen tavoite, koulutusten työllistävyys, toteutui Amiedun kohdalla hyvin huolimatta varsin turbulentista työmarkkinatilanteesta. Kiteytetysti voin sanoa, että Amiedun ja koko Ami-säätiön toiminnan tarkoitus toteutui vuonna 21 hyvin konsernin eri yksiköiden tuottaessa aiempia vuosia suuremmalle asiakaskunnalle selkeää lisäarvoa. Amiedun vuoden 211 kehitystyön painopistealueet ovat tuotettujen palveluiden vaikuttavuuden edelleen parantaminen, tuotejohtamisen sekä toimitilaratkaisujen ja oppimisympäristöjen kehittäminen eri asiakasryhmien odotusten ja uusimman pedagogisen tiedon pohjalta. Olen vakuuttunut siitä, että näiden kehittämishankekokonaisuuksien avulla Amiedu lunastaa jatkossakin asemansa yhteiskuntavastuullisena, laajaalaisesti verkottuneena ja yhteistyökykyisenä Suomen johtavana ammatillisena aikuiskouluttajana. Menestyksen hetkellä kiitos niille, joille se kuuluu. Ami-säätiö on vuosien varrella onnistunut rekrytoimaan työyhteisönsä jäseniksi merkittävän määrän työmarkkinoiden arvostamia, ammatillisen aikuiskoulutuksen asiantuntijoita. Asiantuntijoita, jotka ovat sitoutuneet säätiöön ja sen asiakaspalvelutehtävään ja jotka näkevät säätiön tarkoituksen, roolin ja tehtävät säätiötä suuremmassa yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Kiitokset teille kaikille, yksin ja yhdessä. Olen ylpeä voidessani työskennellä juuri teidän kanssanne. Timo Karkola johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu

3 Ami-säätiö on vahva toimija pääkaupunkiseudulla 4 Ami-säätiön perustajatahot Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat omistajaohjauksen ohella myös sen merkittävimpiä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Tiiviin yhteistyön osoituksena säätiö on solminut Helsingin ja Espoon kaupunkien eri toimialojen kanssa yhteistyösopimuksen. Helsingin seudun erityispiirteet Pääkaupunkiseutu on monella tavalla erityinen talousalue Suomessa. Helsingin seutu on nopeasti kasvava, dynaaminen ja kilpailukykyinen metropoli, joka sijoittuu talouskasvultaan kymmenen nopeimmin kasvavan kaupunkialueen joukkoon Euroopassa. Vuoden 21 syyskuun lopussa Helsingin seudulla asui henkilöä, joista maahanmuuttajia on noin 1 %. Pääkaupunkiseudun elinkeinorakenne on palveluvaltainen, erityisesti kaupan ja muiden markkinapalvelualojen osuus on tuntuvasti suurempi kuin muualla maassa. Suhdanteiden paraneminen näkyi seudun avoimien työpaikkojen määrässä vuonna 21. Syyskuun lopussa avoimien työpaikkojen määrä kasvoi %; marras-joulukuussa eniten työpaikkoja oli tarjolla terveydenhuolto- ja sosiaalialalla, kaupallisella alalla sekä hallinto- ja toimistotöissä. Etenkin yksityissektori lisäsi työvoimansa määrää. Myönteisestä talouskehityksestä huolimatta pitkäaikaistyöttömien osuus on kasvanut. Helsingin seudun erityispiirteistä johtuen työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloilla pitäisikin panostaa entistä voimakkaammin erityisryhmien työllistymisen edistämiseen. Kasvavaan työvoimapulaan on myös vastattava kaikin mahdollisin keinoin. Varmistaakseen Helsingin seudun talouskasvun, kilpailukyvyn ja osaavan työvoiman alueen toimijoiden yhteistyö liiketoiminnan, työmarkkinoiden ja osaamisen kehittämisessä on elintärkeää. Elinkeinopoliittinen toimija, vahva vaikuttaja Ami-säätiön tarkoitus on osaltaan huolehtia pääkaupunkiseudun ammatillisesta aikuiskoulutuksesta elinkeinopoliittisena toimijana. Säätiön tavoitteena on seudun vetovoimaisuuden sekä alueen yritysten ja yhteisöjen liike- ja palvelutoiminnan kehittäminen. Ami-säätiön mielestä opetus- ja kulttuuriministeriön seudulle kohdentamat valtionosuuspaikkojen määrät ovat riittämättömiä. Säätiö neuvottelikin pääkaupunkiseudun muiden merkittävien ammatillisen koulutuksen järjestäjien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa valtionosuuspaikkojen riittävyydestä. Tavoitteena oli välittää ministeriölle päätöksentekoa varten oikea ja ajantasainen tilannekuva seudun yritysten ja yhteisöjen sekä kuntalaisten tarpeista omaehtoisen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä. Tiivis yhteistyö tuo tulosta Ami-säätiö allekirjoitti vuonna 27 yhdessä seudun muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja kunnan (muun muassa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki) kanssa ammatillisen koulutuksen yhteistyösopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena oli yhteistyö ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn ja tehokkuuden lisäämiseksi, pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn edistämiseksi, nuorten koulutustakuuseen vastaamiseksi, sekä edistää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Sopimus uudistettiin vuonna 21 vastaamaan muuttuneita olosuhteita toimintaympäristön odotuksissa sekä järjestäjien välisessä yhteistyössä ja työnjaossa. Sopimusosapuolten muodostaman yhteistyöryhmän asettamat työryhmät ja hankkeet (Ennakointikamari, Ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus -hanke, ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteisiä mittaristoja kehittävä Manta-työryhmä, aikuisten ohjaus- ja neuvontapalvelu Urabaari, tutkintotavoitteisen koulutuksen yhteistyöhön ja työnjakoon keskittyvä Palkeet palveleva pääkaupunkiseutu -hanke) toimivat aktiivisesti, aloitteellisesti ja tuloksellisesti vuonna 21. Palvelutuotannon painopiste lisä- ja täydennyskoulutuksessa Pääkaupunkiseudun erikoistunut palvelurakenne mahdollistaa toimijoiden välisen luontevan yhteistyön. Opiskelijatyöpäivät koulutuksen järjestäjittäin ja rahoitusmuodoittain 29. Muu koulutus ol Vos lisäkoulutus opso Vos lisäkoulutus ol Vos perustutkinto opso Vos perustutkinto ol Lähde: Manta-laskentaraportti, Amiedu Helsinki Omnia Vantaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen tekivät pitkäkantoisen päätöksen perustaessaan vuonna 197 Ami-säätiön huolehtimaan pääkaupunkiseudun ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Ami-säätiö näkee tärkeänä verkostoyhteistyön muiden seudulla toimivien koulutuksenjärjestäjien kanssa sekä tiiviin vuorovaikutuksen työelämän eri osapuolten kanssa. Tällä tavoin Ami-säätiö 21 on luonteva ja tehokas osa Helsingin seudun Opiskelijapalaute palvelurakennetta. Ami-säätiö oli vuonna 21 mukana Helsingin kaupungin elinkeinostrategian ajantasaistamistyössä. Tämä osoittaa omistajien arvostavan Ami-säätiön kokemusta 4 ja näkemystä seudun työmarkkinoista ja niiden toiminnan kehittämisestä ,9,8,8 Opiskelijapalautteiden keskiarvo Opal-palautteiden keskiarvo: ammatillinen koulutus 2 % väestöstä 29 % työpaikoista 4 % bruttokansantuotteesta Väkiluku 1,2 miljoonasta 1,6 miljoonaan vuonna 2 24 asukkaalla vieras kieli äidinkielenä 2 8 % työpaikoista kaupan alalla ja muissa markkinapalveluissa 27 % julkisissa palveluissa 17 % jalostuksessa 7,1 % työttömyysaste syyskuussa 21 (9,1 % muu maa) 1 pitkäaikaistyötöntä Profiloitumisesta alueellista vetovoimaa Vuonna 211 Ami-säätiö jatkaa aktiivista rooliaan koulutuksenjärjestäjien välisen yhteistyön ja työnjaollisen toiminnan edistämisessä. Koulutuksenjärjestäjien profiloitumisen kautta parannetaan osaamispohjaa, lisätään näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta. Asiakkaan näkökulmasta koulutukseen hakeutuminen helpottuu ja koulutuksen vaikuttavuus parantuu. Ami-säätiön visio on olla johtava ammatillisen osaamisen kehittämiskumppani sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen laatu- ja huippuyksikkö. Vuonna 211 tähän visioon tähdätään annettujen asiakaslupausten lunastamisella, palvelujen vaikuttavuuden parantamisella tuotejohtamisen keinoin sekä tulevaisuuden oppimisympäristöihin panostamisella.

4 Palvelujen laadunvarmistus kasvavalle 9 8 Opiskelijapalaute 21 opiskelijajoukolle Palvelutuotannon painopiste lisä- ja täydennyskoulutuksessa Pääkaupunkiseudun erikoistunut palvelurakenne mahdollistaa toimijoiden välisen luontevan yhteistyön. Opiskelijatyöpäivät koulutuksen järjestäjittäin ja rahoitusmuodoittain 29. Vuonna 21 Amiedussa opiskeli yli 22 9 aikuisoppijaa. Opiskelijamäärä kasvoi % jatkaen viime vuosien kasvutrendiä. 4 Amiedu kartoitti laajasti toimitila- 4 ja oppimisympäristötilanteensa voidakseen ennakoida tulevaisuuden tarpeet ja varmistaakseen asiakkailleen laadukkaat 2 koulutuspalvelut pitkälläkin tähtäimellä. Lähde: Manta-laskentaraportti, 21 Toimitilojen ja oppimisympäristöjen kartoitustyö alkoi Vuosi 21 oli Amiedulle ennätyksellinen muun muassa opiskelijamäärien tiedon 1 johtamiseen. Se tuo sosiaalisen median toiminnot ja hyödyt Amiedun sisäiseen käyttöön. suhteen. Amiedussa opiskeli 22 9 aikuisop- Vuosi 4,9 21,8 oli,8amiedussa isojen linjausten, kartoitusten pijaa. Keskimäärin noin 77 opiskelijaa oli läsnä jokaisena arkipäivänä. Tutkintoja suoritettiin 1 1, ja suoritettujen ja Opiskelijapalautteiden kehitystyön aikaa. keskiarvo Näillä toimenpiteillä Amiedu varmistaa koulutuspalveluidensa Opal-palautteiden keskiarvo: laadun ja vaikuttavuuden tulevaisuudessakin. valmentava koulutus ammatillinen koulutus osatutkintojen määrä kasvoi Palvelutuotannon 26 % edellisvuoteen painopiste verrattuna. lisä- ja täydennyskoulutuksessa Ammattipätevyyksiä ja sertifikaatteja suoritettiin (+11, %). Pääkaupunkiseudun erikoistunut 9 Opiskelijapalautteiden keskiarvo palvelurakenne oli 4,9 mahdollistaa Henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen Kasvavat tuloksia 21 opiskelijamäärät yhteistyön. keskimäärin sekä Opiskelijatyöpäivät palvelun 21 laadulliset 7 tavoit- ja pätevyydet 21 (4,8). Opiskelijapalaute 21 toimijoiden Ami-säätiön välisen luontevan henkilöstö 8 Suoritetut tutkinnot Opiskelijapalaute 21 koulutuksen järjestäjittäin ja teet asettavat haasteita rahoitusmuodoittain Amiedun toimitiloille 29. ja oppimisympäristöille. Viime vuonna Muu Amieduun koulutus olperustettiin toimitila- ja Vos 4lisäkoulutus opso oppimisympäristötyöryhmä, joka teki laajan taustakartoituksen Vos lisäkoulutus ol ennakoidakseen tulevaisuuden Vos perustutkinto toimitilatarpeita opso 6 asiakasodotusten ja yhteiskunnallisten kehitystrendien pohjalta. Kehitystyön Vos perustutkinto ol 2 Lähde: ohjaavina periaatteina Manta-laskentaraportti, ovat 2 pedagoginen 21 näkemys ja monipuoliset muuntojoustavat oppimisympäristöratkaisut Vahvistaakseen palveluidensa laatua ja vaikuttavuutta 1 Amiedu myös linjasi osaamiskeskusten ja keskitettyjen toimintojen palvelurooleja. Osaamiskeskukset suunnittelevat ja toteut- 4,, ,9,8 4,9,8 xxx xxx Oma työ Kouluttajat Kokotutkinnot Opiskelijapalautteiden Opiskelijapalautteiden keskiarvo keskiarvo Esimiestyö tavat / johtaminen koulutuspalveluita asiakaslähtöisesti Muu henkilöstöja keskitetyt toiminnot Osatutkinnot Opal-palautteiden Opal-palautteiden keskiarvo: keskiarvo: Pätevyydet tuottavat ennakointitietoa, asiantuntijapalveluita sekä työkaluja ammatillinen ammatillinen koulutus koulutus valmentava valmentava koulutus koulutus asiakaslupauksen lunastamisen varmistamiseksi. Erityisenä Yritys- ja yhteisöasiakkaille tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen painopistealueena Amiedulle on tärkeää varmistaa aikuisoppijoiden 29 tuloksia Henkilöstön työtyytyväisyys- Ami-säätiön henkilöstö Suoritetut tutkinnot tieto-, neuvonta- tutkimuksen ja ohjauspalvelut tuloksia 21 sekä ammatillisen keskimäärin 21 ja pätevyydet 21 osaamisen kehittäminen myös pitkällä tähtäimellä. Amiedun päivittäiset 9opiskelijamäärät keskimäärin 4 Muu koulutus ol Vos lisäkoulutus opso Vos lisäkoulutus ol Vos perustutkinto opso Vos perustutkinto ol Työkalupakkiin vahvoja 4 täydennyksiä Vuonna 21 Amiedu täydensi palvelutoiminnan työkalupakkia Studenta-opiskelijatietojen Ami-säätiön ja koulutusten palvelu- hallintajärjestelmällä, jonka käyttöä monipuolistettiin 2lisä- ja täydennys- eri roolien ja tehtävien tuotannon painopiste 2 koulutuksessa 7 1 osalta. Kehitystyö jatkuu seuraavan tietojärjestelmäsukupolven osalta hankkeen kehittämistyöryhmän 1 Pääkaupunkiseudun erikoistunut 6 ja ohjausryhmän 1 palvelurakenne mahdollistaa toimijoiden välisen luontevan jäsenyyksien kautta. 4,1,97 4,1 4,4 yhteistyön. Opiskelijatyöpäivät 4 Amiedu uudisti laatujärjestelmänsä koulutuksen 4,,92 järjestäjittäin ja siihen ja liittyvät prosessikuvaukset Amiedun kanssa nykyaikaisen sovellustyökalun Oma avulla. Laatuviestin- Kouluttajat Kouluttajien ammattitaito rahoitusmuodoittain 29 Yhteistyössä Esimiestyö / johtaminen 2 saavutamme konkreettisia tuloksia Muu koulutus ol Muu henkilöstö Amiedun koulutus tä ja laadunhallinnan on työkalut Vos lisäkoulutus tullaan julkaisemaan opso keväällä 1 käytännönläheistä Vos lisäkoulutus ol Suosittelisin 211 Amiedua uudistuvassa, vuorovaikutteisessa Vos perustutkinto intranet-sovelluksessa. opso Yritys- Vos perustutkinto ja yhteisöasiakkaille ol Uudesta intrasta tulee myös tehokas työkalu vuorovaikutteisen tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen Lähde: 29 tuloksia Manta-laskentaraportti, Amiedu Helsinki Omnia Vantaa Amiedu 4 Amiedu 2 Helsinki Helsinki Omnia Omnia Vantaa Vantaa Kokotutkinnot Osatutkinnot Pätevyydet Menestystekijöinä henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi Henkilöstön työelämälähtöinen ja pedagoginen osaaminen ovat Amiedun toiminnan kulmakiviä. Vuonna 21 OsaavaAmin koulutusohjelmissa kehitettiin muun muassa amilaisten esimiestaitoja, asiakassuhdeosaamista sekä aikuispedagogista osaamista. Lisäksi Amiedussa panostettiin voimakkaasti työhyvinvoinnin edistämiseen. OsaavaAmi vahvisti henkilöstön osaamista Amiedun henkilöstöstrategian tavoitteena on varmistaa oikeanlainen osaaminen myös pitkällä tähtäimellä. Strategian painopistealueina ovat muun muassa osaamisen johtaminen, eri substanssialueiden ammatillinen osaaminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen. Henkilöstön osaamisen kehittämisen työkaluja ovat kehityskeskustelut, osaamisen kehittämissuunnitelmat, työssäoppiminen ja OsaavaAmin henkilöstökoulutukset. Henkilöstöstrategian ja vuosisuunnitelman pohjalta toteutettiin jälleen henkilöstön osaamisten kehittämisohjelma, Osaava- Ami. Se koostuu rekrytoinnin, perehdytyksen ja henkilöstön kehittämisen muodostamasta kokonaisuudesta. Vuonna 21 OsaavaAmin henkilöstökoulutusta järjestettiin 2 eri aiheesta. Studenta-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto jatkui ja erityisesti kouluttajille suunnattua käyttäjäkoulutusta toteutettiin useaan otteeseen kevään 21 aikana. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa jokaiselle työntekijälle laadittiin yksilöllinen kehittymissuunnitelma Sympa HR -henkilötietojärjestelmään. Kehityskeskusteluja pidettiin toimivana ja tarpeellisena työkaluna. Vuotuisen työtyytyväisyystutkimuksen mukaan henkilöstön tyytyväisyys kehityskeskusteluun oli 4, (asteikko 1 - ). Tutkimuksen mukaan Amiedun henkilökunta arvostaa työtään. Vuonna 21 amilaisten tyytyväisyys omaan Opiskelijapalaute 21 työhön oli 4, (asteikko 1 - ). Esimiestyö sai keskiarvoksi,92. ja näyttötutkintomestarin pätevyys 172 (+24,7 %) henkilöllä. Henkilökunnan rekrytoinnissa painotettiin vahvasti työelämä- ja palveluratkaisuosaamista sekä ammatti- ja aikuispedagogista osaamista. Amiedu lisäsi näkyvyyttään työnantajamarkkinoilla osallistumalla Työ 21 -virtuaalimessuille loka-marraskuussa 21. Oikotiellä ensimmäistä kertaa järjestettävät virtuaalimessut saavuttivat suuren suosion. Amiedun messuosastolla vieraili Palvelutuotannon painopiste lisä- lisä- ja ja täydennyskoulutuksessa 1 97 kävijää. Pääkaupunkiseudun Viime vuonna erikoistunut erikoistunut Amiedu 9 syvensi 9yhteistyötään Hämeen am- palvelurakenne mahdollistaa toimijoiden toimijoiden mattikorkeakoulun välisen välisen luontevan luontevan (HAMK) 8 8 kanssa. HAMK:in järjestämistä yhteistyön. yhteistyön. Opiskelijatyöpäivät näyttötutkintomestarikoulutuksista 7 7 koulutuksen koulutuksen järjestäjittäin ja ja valmistuikin yli 2 amilaista. rahoitusmuodoittain Amiedu ja HAMK toteuttivat myös uuden mentorointiohjelman, Muu jossa Muu koulutus koulutus kolmen ol hengen ryhmissä keskityttiin uuden organisaation Vos lisäkoulutus Vos lisäkoulutus opso opso 4 4 Vos muutokseen, lisäkoulutus Vos lisäkoulutus ol johtamiseen ol ja työhyvinvointiin. Vos perustutkinto Vos perustutkinto opso opso Vos perustutkinto Vos perustutkinto ol ol 2 2 Lähde: Lähde: Ennakoivaa kehitystyötä 1 1 Manta-laskentaraportti, Vuoden 211 alussa Amiedussa otetaan käyttöön työhyvinvointia tukeva TYÖkuntoon-malli, jolla pyritään vaikuttamaan ennakoivasti työurien pidentymiseen sekä työhyvinvointiin. Henkilöstöstrategian mukaisesti etenkin kouluttajan roolia ja osaamista kehitetään vuonna 211: painopistealueena on näyttötutkintojen järjestäminen eri koulutusmuodoissa. Henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen 4 Liikunnasta työhyvinvointia tuloksia tuloksia Amilaisia kannustettiin huolehtimaan työhyvinvoinnistaan myös liikunnan avulla. Syksyllä 21 yli puolet henkilöstöstä osallistui valtakunnalliseen oppilaitosten väliseen kävelykampanjaan Kampanjassa amilaiset muodostivat 2 joukkuetta, jotka mittasivat 1 askeleitaan kahden kuukauden ajan. Tulos oli yhteensä huimat askelta, ja Amiedu sijoittuikin kampanjatuloksissa 2 2 valtakunnallisesti kolmanneksi. 4,9 xxx xxx Opiskelijapalautteiden keskiarvo 1 1 Opal-palautteiden keskiarvo: ammatillinen koulutus Rekrytoinnissa painotettiin työelämäkokemusta 4, 4,,92,92 valmentava koulutus Vuoden 21 lopussa Amiedun henkilöstömäärä oli 49 Oma Oma työ työ (+6,8 %), pedagoginen pätevyys oli 16 (+9,7 %) henkilöllä Esimiestyö Esimiestyö / johtaminen / johtaminen Amiedun päivittäiset opiskelijamäärät keskimäärin Yritys- Yritys- ja ja yhteisöasiakkaille tehdyn tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia tuloksia Amiedu Ami-säätiön henkilöstö keskimäärin Amiedu Helsinki Helsinki Omnia Kouluttajat Kouluttajat Muu Muu henkilöstö henkilöstö Omnia Vantaa Vantaa 7 Opi O Opa am va Suo ja p Ko O Pä

5 kauppa Kauppa kehitti uusia tuotteita asiakastarpeeseen Kaupan osaamiskeskuksen myynti kasvoi 1,6 % vuonna 21. Osaamiskeskus vastasi muuttuviin asiakastarpeisiin kehittämällä uusia koulutuksia kuten palveluiden tuotteistaminen. Amiedu aloitti myös ulkomaankaupan osaajien kouluttamisen. 8 Verkkokauppa kasvaa voimakkaasti Vuonna 21 kaupan alan työllisyys kääntyi kasvuun, mutta ei kuitenkaan yltänyt edellisvuoden tasoon. Sen sijaan tuonti ja vienti kasvoivat neljänneksen. Työvoimapula uhkaa kaupan ja taloushallinnon aloja tietyiltä osin. Kirjanpitäjien eläköityminen lisääntyy nopeasti, ja alan rekrytointitarpeet kasvavat erityisesti pääkaupunkiseudulla. Verkkokauppa jatkoi voimakasta kasvuaan. Ulkomaisen verkkokaupan osuus on jo noin 2 %. Keväällä 21 perustettiin Verkkoteollisuus ry edistämään suomalaista verkkoliiketoimintaa. Kauppojen aukioloaikojen osittainen vapautuminen myllersi päivittäistavarakauppaa. Muutos lisäsi pienten myymälöiden kilpailuetua; ensimmäiset 24 tuntia vuorokaudessa palvelevat ruokakaupat avattiin. Myös hypermarket- ja tavaratalokauppa hyötyivät vapautuneista sunnuntaiaukioloista supermarket-kokoluokan kustannuksella. Ulkomaankaupan koulutukset Amiedulle Vuonna 21 kaupan osaamiskeskuksen myynti kasvoi lähes 11 %. Liiketalouden perustutkintojen määrä kasvoi peräti 4 %. Osaamiskeskus kehitti palvelutarjontaansa muun muassa verkkokauppaan liittyvällä valmennuksella, syksyllä 21 järjestettiin alan seminaari Menesty verkkokaupassa. Amiedu aloitti Kiinan kaupan valmennukset sekä huolitsijoille ja vientiassistenteille suunnatut ulkomaankaupan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmentavat koulutukset. Osaamiskeskus käynnisti syksyllä 21 taloushallinnon työvoimapoliittisen kurssin, josta valmistuu tilinpäätöstaitoisia kirjanpitäjiä työmarkkinoille. Taloushallinnon opiskelijamäärä kasvoikin huimat 46 % edellisvuodesta. Amiedu jatkoi yhteistyötään Opteam Yhtiöt Oy:n kanssa henkilöstön kouluttamisessa vähittäiskaupan eri ketjujen palvelukseen. Amiedu vastaanotti runsaasti taloushallinnon ja ulkomaankaupan opiskelijoita konkurssiin menneestä Adulta Oy:stä. Tavoitteena oli varmistaa opiskelijoiden oikeusturvan toteutuminen ja tutkintojen loppuun saattaminen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Kaupan osaamiskeskus onnistuikin tässä hyvin, sillä keskeyttäneiden määrä oli vain noin 1 %. Tuloksellisia kehityshankkeita Kaupan osaamiskeskus aloitti telemarkkinoinnin koulutusyhteistyön osana myynnin ammattitutkintoa yhdessä HDI Nordic Oy:n kanssa. Koulutus sopii esimerkiksi helpdeskien ja call centereiden osaamisen kehittämiseen. Tuloksekasta yhteistyötä jatkettiin Lidl Suomi Ky:n sekä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa toteuttamalla muun muassa jo toinen RekryKoulutus. Amiedun ja Lidl:n yhteistyö laajeni myös kaupan esimiesten kouluttamiseen Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Osaamiskeskus rakensi yhdessä Context Learning Finland Oy:n kanssa työpaikkaohjaajan verkkokurssin, jonka tavoitteena on kehittää työssä tapahtuvaa työpaikkaohjausta. Kurssi otettiin hyvin vastaan eritoten oppisopimuskoulutuksissa ja osana esimiestyön koulutusta. Kaupan osaamiskeskus oli aktiivisesti mukana Palkeet-hankkeessa yhdessä SLK Instituutin, Omnian ja Varian kanssa. Hankkeen tavoitteena on parantaa kaupan alan koulutusten koordinointia ja tarjontaa pääkaupunkiseudulla. Asiakaslähtöistä tuotteistusta Kaupan osaamiskeskuksen lähivuosien tavoite on tuotteistaa merkittävimmät koulutuksensa. Tuotteistamisen avulla asiakkaille tuotetaan uutta lisäarvoa, kun koulutussisältö on työelämälähtöisempää ja vastaa paremmin markkinoiden muuttuvia tarpeita. Uusia koulutustuotteita ovat Puuteollisuusyrittäjät ry:n ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n kanssa toteutettava ovi- ja ikkunamyyjän koulutus sekä tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon valmentava koulutus. Amiedu siirtyy vuoden 211 alussa merkonomitutkinnoissa jatkuvaan sisäänottoon, jossa opiskelija voi aloittaa opinnot hänelle parhaiten sopivana ajankohtana. 9 Kaupan osaamiskeskus aloitti Kiinan kaupan valmennukset sekä huolitsijoille ja vientiassistenteille suunnatut ulkomaankaupan koulutukset vuonna 21. Amiedun kouluttaja Kimmo Viitanen (oikealla) työpaikkakäynnillä Sa-Tu Logistics Oy:ssä Vuosaaren satamassa, jossa ulkomaankaupan ammattitutkintoa suorittava Sami Isomäki on työharjoittelussa.

6 Kiinteistö ja rakennus Kiinteistö- ja rakennusala koulutti alalle vahvoja osaajia Kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskukselle vuosi 21 oli tiiviin yhteistyön ja kehityksen aikaa. Osaamiskeskus kehitti ja toteutti uusia koulutus- ja kehittämispalveluita vastaamaan asiakaskunnan muuttuviin tarpeisiin sekä kiinteistö- ja infra-alojen työvoimapulaan. Energiamääräykset muuttavat toimintaa Taantuma taittui rakennusalalla ennakoitua nopeammin, erityisesti asuntorakentaminen lisääntyi. Sen sijaan liike-, toimisto- ja erityistilojen rakentaminen on edelleen matalalla tasolla. Rakentamisen kiristyvät energiamääräykset aiheuttavat muutoksia rakentamisketjuun sekä kiinteistöjen ylläpitoon. Valtaosa Suomen rakennuskannasta ei vastaa nykyisiä tarpeita, joten perusparannushankkeet tulevat lisääntymään. Rakennusalan kasvu jatkunee maltillisena, ja alan yritykset ennakoivat rekrytoivansa uusia rakentajia. Puolet nykyisistä isännöitsijöistä siirtyy eläkkeelle seuraavan vuosikymmenen aikana. Samalla alan osaamistarve kasvaa ja teknisiä isännöitsijöitä tarvitaan yhä enemmän korjaushankkeiden määrällisen kasvun myötä. Apua työvoimapulaan ja uusia tuotteita Kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskus vastasi työvoimapulaan järjestämällä Suomen Malmi Oy:lle jo toisen kairaajien RekryKoulutuksen sekä kouluttamalla rakennusalan yritykselle rakentajia Suomessa asuvista maahanmuuttajista. Osaamiskeskuksen toteuttaman kaivosalan ammattitutkinnon suorittaneista opiskelijoista osa työllistyi heti Oriveden kaivokseen. Viime vuonna osaamiskeskus kehitti vilkkaasti uusia tuotteita esimerkiksi Vaativat rakennusmittaukset -koulutus sekä ikkunamyyjille räätälöity myynnin ammattitutkinto yhdessä Amiedun kaupan osaamiskeskuksen kanssa. Amiedu toteutti kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon ensimmäistä kertaa, samoin kuin savunhallintalaitteiden pätevöitymiskoulutuksen yhteistyössä Inspectan kanssa. Amiedu on markkinajohtaja kiinteistönhoitajien kaikilla tutkintotasoilla: perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja on suoritettu jo 7 alkaen vuodesta Lisäksi osaamiskeskuksella on vahva asema isännöinnin ammattitutkinnon, panostajien sekä kaukolämpötyönjohtajien ja lämpöpumppuasentajien EU- CERT-sertifikaattien kouluttamisessa. Tiivis yhteistyöverkosto Kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskus jatkoi tiivistä yhteistyötä yhdistysten, järjestöjen sekä yritysten kanssa, muun muassa solmimalla kumppanuussopimuksen SuLVI ry:n kanssa elokuussa 21. Amiedu ja SuLVi ry toteuttivat yhteistyössä lokakuussa Energiatehokkuus perusparannushankkeessa -seminaarin. Osaamiskeskus suunnitteli Motivan tilauksesta uusiutuvien energialähteiden asentajien pätevöitymiseen tähtäävän koulutusrakenteen. Näitä koulutuksia varten Hiomotien kiinteistöpalveluiden tiloissa otettiin käyttöön uusi Aurinkosalierityisopetustila. Osaamiskeskus jatkokehitti COFIprojektin puitteissa kiinteistö- ja rakennusalalle omaa työelämäsertifikaattia. Amiedu osallistui myös Hometalkootprojektiryhmään ja TYKE-hankkeeseen, jossa uudistettiin putki- ja ilmastointiasentajan erikoisammattitutkintoja. Kehitystyötä asiakkaiden tarpeisiin Amiedu kehittää tuotteitaan vastaamaan asiakkaittensa muuttuvia tarpeita. Tulevana vuonna osaamiskeskus toteuttaa uusia koulutuksia, muun muassa Sisäinen kustannuslaskenta -koulutus Puuteollisuus ry:n jäsenille. Amiedu aloittaa keväällä 211 Toki ry:n kanssa kiinteistön ylläpidon toimivuuden arviointikoulutuksen, jonka tavoitteena on löytää uusia osaajia alalle. Kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskus jatkaa vahvasti verkostoitumista. Pohjois-Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa toteutetaan Lujabetoni Oy:lle elementtiasentajien RekryKoulutus. Vuoden 211 alusta alkaen Amiedu toimii koordinaattorina MOT Uralle -projektissa (Moniosaajia kiinteistöpalvelu-uralle), jossa on mukana Koulutuskeskus Salpaus, Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry sekä muita alan merkittäviä yrityksiä ja järjestöjä. 1 Kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskuksella on pitkä kokemus pintakäsittelyalan koulutuksista. Amiedun kouluttaja Kati Jussila (vasemmalla) ja Triasole Pinnoitus Oy:n toimitusjohtaja Jari Jussila ohjaavat maalarin ammattitutkintoa suorittavaa Rauli Suoniemeä korjausrakentamisen kohteessa Helsingin Kannelmäessä. 11

7 Yritysturvallisuus Tuloksekasta yhteistyötä turvallisuusalalla Vuonna 21 yritysturvallisuuden osaamiskeskus kehitti uuden toimintamallin, TurvallisuusLuotsi, työyhteisötason turvallisuuden arviointiin ja parantamiseen. Osaamiskeskuksen opiskelijamäärät jatkoivat kasvuaan, vuositasolla jo lähes 4 1 opiskelijaa. Amiedu toteutti hyvällä menestyksellä myös valtakunnallisia turvallisuuskoulutuksia. Uusi turvallisuusauditointikriteeristö lisäsi koulutustarpeita Uuden kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (KATAKRI) käyttöönotto vuonna 29 on lisännyt turvallisuusalan koulutustarpeita yritysten ja organisaatioiden havaitessa puutteita auditointien osoittamissa kohteissa. Käyttöönoton myötä myös auditoijien pätevyysvaatimukset kasvattavat koulutuksen tarvetta. Vuosi 21 oli edelleen perinteisen turvallisuusalan suurimpien toimijoiden osalta fuusioiden ja uudelleenjärjestelyjen aikaa. Taloudellisen taantuman jälkimaininkeina yleinen turvattomuuden tunne lisääntyi, erityisesti kaupan ja palvelun alalla. Kasvavat opiskelijamäärät, uusi toimintamalli Yritysturvallisuuden osaamiskeskuksessa oli vuonna 21 jo lähes 4 1 opiskelijaa. Suurimmat opiskelijamäärät olivat viikoittaisilla lyhytkoulutuksilla: vartijan peruskurssit, vartijan työn perusteet ja tulityökurssit. Kasvavaan tilatarpeeseen Amiedu rakensi Hiomotie 6:een kiinteän harjoituspaikan tulityökoulutuksille. Amiedu kehitti toimintamallin kohdennettuun turvallisuuden arviointiin ja parantamiseen. TurvallisuusLuotsilla pystytään kehittämään entistä täsmällisemmin henkilö-, tieto- ja toimitilaturvallisuutta sekä ulkomaantoimintojen turvallisuutta. TurvallisuusLuotsin koulutukset on päivitetty yhteensopiviksi kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (KATAKRI) kanssa. Osaamiskeskus toteutti yhdessä Amiedun henkilöstövalmennuksen osaamiskeskuksen kanssa jo toisen riskienhallinnan ja turvallisuusjohdon (JET) valmennuksen. Ennätysnopeasti täyttyneeseen valmennukseen osallistui eri yritysten ja julkisyhteisöjen keski- ja turvallisuusjohtoa. Amiedu aloitti viime vuonna myös turvallisuuskoordinaattorikoulutukset, joita toteutettiin useille yrityksille. Osaamiskeskuksen keväällä 21 järjestämä yksityisetsiväkoulutus oli lajissaan ainutlaatuinen Suomessa. Menestyksekästä verkosto- ja kumppanuusyhteistyötä Yritysturvallisuuden osaamiskeskus syvensi verkostotoimintaansa alan järjestöjen ja organisaatioiden Yritysturvallisuus EK Oy, SPEK, SPPL ja Finnsecurity ry kanssa osallistumalla aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja esittelemällä yksikön toimintaa avainhenkilöille. Osaamiskeskus aloitti merkittävän yhteistyön uuden koulutuskumppanin kanssa. Amiedu toteutti turvallisuusosaamisen opintojakson Lahden ammattikorkeakoulun matkailu- ja ravitsemusalan opiskelijoille. Koulutusta pidettiin erittäin onnistuneena, ja yhteisiä toteutuksia on tarkoitus jatkaa. Vuonna 21 Amiedu rakensi asiantuntijoiden kanssa Ulkomaantoimintojen turvallisuus -koulutuspaketin, jonka toteutukset aloitetaan vuonna 211. Espoon kaupungin ja Omnian kanssa järjestettiin virastomestarien koulutus. Asiakaslähtöinen toimintatapa toi osaamiskeskukselle erittäin hyvää palautetta muun muassa Mainio Vire Oy:lle ja Lidl Suomi Ky:lle räätälöidyistä valtakunnallisista toteutuksista. Lisäksi Amiedu räätälöi ETEVA -kuntayhtymän esimiehille työsuojelu- ja turvallisuusvalmennuksen. TurvallisuusLuotsi käyntiin täydellä teholla Vuoden 211 aikana yritysturvallisuuden osaamiskeskuksen uusi toimintamalli, TurvallisuusLuotsi, lanseerataan asiakkaille. Toukokuussa 211 virastomestarin ammattitutkinnon perusteet tulevat muuttumaan, ja Amiedu uudistaa opetussuunnitelmansa niiden mukaiseksi. Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelijoille laaditaan aiempaa monipuolisempi koulutus, joka vastaa paremmin opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin. 12 Yritysturvallisuuden osaamiskeskus toteutti puolustusministeriölle poistumisturvallisuuskoulutuksen ja -harjoituksen keväällä 21. Ylivirastomestari Paavo Halonen (vasemmalla) puolustusministeriöstä ja Amiedun turvallisuusasiantuntija Harry Lindström tutkivat poistumissuunnitelmaa. 1

8 ICT ICT otti käyttöön virtuaaliset oppimisympäristöt ICT-osaamiskeskus yhteistyökumppaneineen teki nelivuotisen puitesopimuksen Hansel Oy:n kanssa valtionhallinnon tietotekniikkakoulutuksista. Osaamiskeskus rakensi edistyksellisen virtuaalisen oppimisympäristön joustavaa opiskelua varten. Amiedu on edelleen Suomen suurin tietokoneasentajien kouluttaja. Pilvipalveluiden esiinmarssi ICT-ala on selviytynyt taloudellisesta taantumasta muita toimialoja paremmin, muun muassa rekrytoinnit ovat lisääntyneet selvästi. Tietotekniikan asiantuntijoiden työtehtävät ovat muuttumassa tietoinfran ylläpitoon liittyviksi, sillä jatkossa yritykset ostavat palvelunsa keskitetysti pilvipalveluiden kautta. Teknologioiden ja työtapojen kehittyminen edellyttääkin työntekijöiltä jatkuvaa oppimista ja tiedon soveltamista. Merkittävänä piirteenä vuonna 21 oli ICT-alan kouluttajien laaja yhdistyminen ja verkottuminen. Vain suuret toimijat voivat menestyä, koska palveluiden on oltava valtakunnallisia ja tuoteportfolion sekä loppukäyttäjille että asiantuntijoille soveltuva. Virtuaaliset oppimisympäristöt käyttöön Vuonna 21 ICT-osaamiskeskuksen opiskelijamäärät kasvoivat tuntuvasti Keski-Uudenmaan koulutusrakenteen muutosten takia. Osaamiskeskus rakensi tietotekniikan koulutuksia varten virtuaalisen oppimisympäristön, jossa opiskelijat voivat harjoitella turvallisesti palvelinympäristöön liittyviä tehtäviä. Opiskelijoita myös ohjataan etäjärjestelmän avulla. Amiedu käyttöönotti yrityksille toteutettavia asiantuntijakoulutuksia varten virtuaaliopiskeluympäristön, jonka ensimmäinen toteutus oli sovellusasiantuntijakoulutus. Amiedu kehitti verkko-opiskelun mahdollisuuksien tehokkaampaan hyödyntämiseen uuden työkalun, Verkko- Kompassin. Osaamiskeskus aloitti yrityksille räätälöitäviin järjestelmäkoulutuksiin liittyvien verkkokoulutusten konseptoinnin: verkkomodulit tukevat aluksi lähiopiskelua, ja sopivat hyvin kertaukseen. Realia Group Oy oli merkittävä yhteistyökumppani tässä toiminnassa. Merkittävä puitesopimus ja virtuaalipuutarha Kesäkuussa 21 Amiedun, Tampereen Aikuiskoulutussäätiön, Turun Aikuiskoulutussäätiön, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän sekä Itä-Savon koulutuskuntayhtymän muodostama ryhmittymä teki puitesopimuksen Hansel Oy:n kanssa valtionhallinnon tietotekniikkakoulutuksista. Sopimuksen kesto on neljä vuotta. Se vahvistaa Amiedun asemaa yhtenä johtavista ICT-alan kouluttajista Suomessa. Osaamiskeskus syvensi yhteistyötään tieto- ja viestintätekniikan koulutusten osalta HUS Tietotekniikan, Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa. Amiedu toteutti eri yritysten ICT-asiantuntijoille suunnattuja TäsmäKoulutuksia yhteishankintana Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Yhteistyökumppanina tässä toimi Salcom Group Oy. Helsingin Seniorisäätiölle toteutettiin Virtuaalipuutarha Pakilakodin vanhusten ja Amiedun lähihoitaja- ja mediaassistenttiopiskelijoiden yhteistyönä. Virtuaalipuutarha on multimediaesitys, jota katsoessa vanhukset voivat ylläpitää toimintakykyään muistelemalla omaa elämäänsä, näkemällä tuttuja kasveja, eläimiä ja paikkoja. Lähtökohtana kestävä kehitys ICT-osaamiskeskukselle on tärkeää kehittää ympäristöarvoja huomioivia oppimisympäristöjä. Green IT:ssä noudatetaan vahvasti kestävän kehityksen ajatusta. Käytännössä tämä toteutuu tiedon liikkumisena opiskelijan sijasta. Jatkossa ICT:n hyödyntäminen koulutuksissa kasvaakin huomattavasti, toimintatapoina esimerkiksi etäluennot, itsenäinen verkkosisällön opiskelu ja interaktiiviset istunnot. Lisäksi Amiedu jatkaa IT-asiantuntijakoulutuksissa käytettävien palvelinten virtualisoinnin kehitystyötä. Osaamiskeskus jatkaa verkostoitumistaan alan asiantuntijoiden kanssa ja kasvattaa valtakunnallista yhteistyöverkostoa asiakastarpeen mukaan. Myös yhteistyötä Amiedun muiden osaamiskeskusten kanssa jatketaan, jotta tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittäminen voidaan kytkeä entistä tehokkaammin ammatillisiin koulutuksiin. 14 ICT-osaamiskeskus tuotti palveluita useille eri alojen organisaatioille. Media-assistenttiopiskelijat toteuttivat Virtuaalipuutarha-multimediaesityksen yhteistyössä Amiedun lähihoitajaopiskelijoiden ja Helsingin Seniorisäätiön kanssa. Virtuaalipuutarha esiteltiin Pakilakodissa vanhusten viikolla lokakuussa 21. 1

9 Teknologiateollisuus Teknologiateollisuus monipuolisti palveluvalikoimaansa Teknologiateollisuuden osaamiskeskus kehitti uusia tuotteita varmistaakseen alan osaamisen tulevaisuudessakin: erityisesti huollon ja kunnossapidon moniosaajien kysyntä kasvaa. Osaamiskeskus otti pilottiyritystensä kanssa käyttöön extranet-palvelun, joka vahvistaa Amiedun asiakaslähtöistä toimintatapaa. Hidas elpyminen jatkuu Vuonna 21 teknologiateollisuus alkoi hitaasti elpyä taantumasta. Koneiden valmistuksen karkaaminen uuden talouden maihin jatkui edelleen: syynä olivat paitsi tuotantokustannusten säästöt myös tuotannon sijoittuminen lähelle kasvavia markkinoita. Parhaiten selviytyivät yritykset, joiden toiminta perustui palvelujen tuottamiseen esimerkiksi huoltoon ja kunnossapitoon. Rakennusalan virkistyminen näkyi pienellä viiveellä sähköalan parantuneessa työllisyystilanteessa. Hitsausalan osaavasta työvoimasta on edelleen kova kysyntä. Energia-alan yritysten kiinnostus kehittää henkilöstöään uusiutuvien energiamuotojen osaajiksi kasvoi, erityisesti ennakoivan käynnissäpidon osaaminen korostui. Moniosaajia ja uusia koulutuksia Vuosi 21 oli teknologiateollisuuden osaamiskeskuksessa lievän kasvun vuosi; se on hyvä tulos suhteessa toimialan yleisindeksiin. Amiedu onkin kone- ja metallialan sekä sähköalan koulutuksissa Uudenmaan markkinajohtaja tutkintomäärissä mitattuna. Teknologiateollisuuden suurimmat kasvualueet löytyvät huoltoon ja kunnossapitoon liittyvistä työtehtävistä. Moniosaajille on kysyntää, kun pienet huollot ja korjaukset tehdään omin voimin. Varmistaakseen alan osaamisen Amiedu tekee yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa: yhteishankintakoulutuksia kehitettiin vastaamaan tulevia osaamistarpeita. Amiedun palveluvalikoimaan tuli uusia koulutuksia, muun muassa koneenasennuksen koulutusohjelma yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Koulutuksesta saatavan vahvan osaamistaustan ansiosta opiskelijalla on hyvät valmiudet työllistyä moneen eri ammattiin. Osaamiskeskus toteutti yhdessä Amiedun kiinteistö- ja rakennusalan sekä henkilöstövalmennuksen kanssa tekniikan erikoisammattitutkinnon koulutuksen, jossa osa opiskelijoista keskittyi tuotantotekniikkaan ja osa sähkö- ja automaatioalaan. Extranetillä reaaliaikaan Amiedu aloitti extranet-palvelun käytön pilottiyritysten kanssa. Extranet-palvelussa yrityksen koulutusten hallinta siirtyy Amiedun hallinnoimaan ympäristöön: yrityksen suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen eri toimintoineen toimii näin reaaliajassa. Osaamiskeskus jatkoi tiivistä yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa. Amiedu kehitti Sähkön ABC -koulutustuotteen yhdessä Sähköteknisen Kaupan liiton kanssa. Yhteistyö ABB Oy:n Sähkökoneet-yksikön kanssa hitsauksen laadun kehittämisessä Suomessa ja ulkomailla laajeni edelleen. Amiedu toteutti sähköasentajan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta räätälöitynä esimerkiksi ISS Palvelut Oy:n henkilöstölle. Simulaatioympäristöt ja uusiutuvaa energiaa Kehitystyön yhtenä painopistealueena teknologiateollisuuden osaamiskeskuksessa on verkko-oppiminen ja itsenäisen opiskelun mahdollistaminen kehittämällä esimerkiksi eri työtilanteiden simulaatioympäristöjä. Osaamiskeskus verkottuu lähitulevaisuudessa yhä tiiviimmin muiden ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjien kanssa tavoitteenaan kehitysyhteistyö muun muassa huollon ja kunnossapidon oppimisympäristöjen osalta. Uusiutuviin energialähteisiin liittyvä henkilöstön osaamisen kehittäminen on yhä isompi osa Amiedun palvelutarjontaa. Osaamiskeskus jatkaa kehitystyötä myös kiinteistöautomaation koulutuksissa Amiedun teknologiateollisuuden ja talotekniikan asiantuntijoiden kanssa. Teräsrakentamisen koulutusta jalostetaan edelleen Amiedun rakennusalan asiantuntijoiden kanssa. 16 Sähköasentajien ammattitutkintoon on liitetty sähköalan oma turvallisuuskoulutus. ISS Palvelut Oy:n sähkökäytön ja -töiden johtaja Jarmo Virtanen (oikealla) sekä sähköasentaja Jesse Tiainen tutkivat kiinteistömuuntamossa lämpökameran kuvaa sähkönsyötöistä yhdessä Amiedun kouluttaja Reima Mäkeläisen kanssa. Jesse Tiainen on suorittanut Amiedussa sähköasentajan ammattitutkinnon. 17

10 henkilöstövalmennus Henkilöstövalmennuksen palvelutarjonta laajeni entisestään Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskuksen liikevaihto kasvoi 44 % edellisvuodesta ohjaavan koulutuksen ja kotoutumiskoulutuksen hyvän kysynnän johdosta. Amiedu on Helsingin suurin kotoutumiskouluttaja. Vuonna 21 osaamiskeskus juhli maahanmuuttajakoulutuksen -vuotista taivalta, ja juhlan kunniaksi tuotettiin elämänmakuinen historiikki. Koulutustarve kasvoi Vuonna 21 Suomen talous elpyi hiljalleen taantuman jäljiltä. Julkinen sektori lisäsi erityisesti nuorille suunnattuja aktivointitoimenpiteitä työttömyyden ehkäisemiseksi. Elpyminen näkyi yritysten koulutustarpeen lisääntymisessä, muun muassa oppisopimuskoulutusten ja rekrytointikoulutusten määrissä. Maahanmuuttajille suunnattujen palvelujen kysyntä kasvoi. Amiedun koordinoimassa hankkeessa kehitetty maahanmuuttajien työelämäsertifikaatti on levinnyt jo lähes 6 oppilaitokseen. Kotouttamislain kokonaisuudistus on käynnissä eduskunnassa, ja Amiedu antoi pyydetyn lausunnon lakiehdotuksesta. Samoin Amiedu antoi pyydetyn lausunnon yleisten kielitutkintojen lainsäädäntöön liittyen. Huikeat opiskelija- ja koulutusmäärät Vuonna 21 henkilöstövalmennuksen osaamiskeskuksella oli historiansa suurimmat opiskelijamäärät, kasvua huikeat 7 %. Amiedun vahva ote johtamiskouluttajana jatkui. Yritysjohtamisen, johtamisen ja tekniikan erikoisammattitutkintojen koulutusohjelmissa opiskeli työnsä ohessa yli 8 henkilöä. Amiedu jatkoi pitkäaikaista yhteistyötä esimiesvalmennusten, johtamisen ja tekniikan erikoisammattitutkintojen koulutuksissa muun muassa Lassila & Tikanoja Oyj:n, ISS Palvelut Oy:n ja Lidl Suomi Ky:n kanssa. Keväällä 21 Amiedu käynnisti Helsingin opetusvirastolle maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen, joka jatkuu myös vuonna 211. Helsingin kaupungin henkilöstökeskukselle toteutettiin runsaasti suomen kielen koulutuksia: uutuutena kahden päivän kielikoulutukset kaupungin työharjoittelussa ja työelämävalmennuksessa olijoille. Amiedun toteuttama julkishallinnon tehtäviin valmentava koulutus akateemisille maahanmuuttajille onnistui erinomaisesti ja opiskelijat sijoittuivat hyvin koulutuksen jälkeen. Ohjaava koulutus toteutti yhteistyössä ammatillisten yksiköiden kanssa viisitoista pääasiassa nuorille ja maahanmuuttajille suunnattua Astu ammattiin -koulutusta. Amiedun ohjaavan koulutuksen vaikuttavuusluvut olivat kilpailijoitaan paremmat Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Helsingin TE-toimiston tilastoissa. Kehitystyötä verkostoissa Osaamiskeskus kehitti yhteistyössä Amiedun rakentamispalveluiden kanssa Skanska Oy:lle maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden koulutusohjelman, jota tullaan soveltamaan muissakin yrityksissä. Assessio Finland Oy:n kanssa solmittiin kumppanuussopimus, jonka mukaan Amiedu vastaa Assession edustamien henkilöarviointimenetelmien koulutuksesta. Asioimistulkin valmistava koulutus ja näyttöjen vastaanotot toteutettiin yhteistyössä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Amiedu osallistui Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen ASKI-hankkeeseen (Ammatillisen suomen kielen kehittämiskokonaisuus), jossa määritellään maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan ammattialakohtaiset kielitaitovaatimukset, testataan kielellisiä valmiuksia ja kehitetään ammatillista osaamista kielikoulutuksen avulla. Amiedu on mukana Opin Ovi- ja Eno-verkostoissa sekä aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskuksessa, Testipisteessä. Lisäksi pilotoitiin Koulutusportti-järjestelmää, jolla pyritään nopeuttamaan kotoutumiskoulutuksen opiskelijoiden poluttamista koulutukseen. Monivoimainen työyhteisövalmennus Henkilöstövalmennuksen osaamiskeskuksessa aloitti tammikuussa 211 monivoimainen työyhteisövalmennus -yksikkö, joka vastaa työelämän ja etenkin monimuotoistuvien työyhteisöjen haasteisiin. Osaamiskeskus laajentaa palveluvalikoimaansa muun muassa yritysneuvojan erikoisammattitutkinnolla ja TyöhyvinvointiLuotsilla. 18 Amiedu ja Suomen Apteekkariliitto ovat tehneet pitkään yhteistyötä apteekkialan henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Söderkullan apteekissa työskentelevät proviisori Susanna Nyman ja apteekkari Ann-Mari Sirviö (vasemmalla), joka on suorittanut Amiedussa johtamisen erikoisammattitutkinnon. 19

11 hyvinvointi Hyvinvointiala kehitti työpaikanomaisia oppimisympäristöjä Hyvinvointialan osaamiskeskuksen toiminnassa korostui osaamisen päivittäminen lyhyt- ja täydennyskoulutuksilla sekä yrityksille toteutetuilla TäsmäKoulutuksilla ja RekryKoulutuksilla. Eläintenhoitajan ammattitutkintoja suoritettiin ennätykselliset 92 (+ %). Hygieniaosaaminen ja välinehuolto -yksikössä otettiin käyttöön GEMINI-toiminnanohjausjärjestelmä. Hyvinvointialalla kysyntää koulutukselle Terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa on jatkuva tarve koulutetusta henkilökunnasta. Ravitsemisalalla oli nähtävissä vielä taantuman jälkimaininkeja, sillä koulutuksiin hakeutuvien määrä kasvoi, mutta ala ei työllistänyt uutta henkilöstöä edellisvuosien tapaan. Kiinteistö- ja puhdistuspalvelualan työehtosopimuksen muutos antaa koulutetulle työntekijälle mahdollisuuden palkanlisään. Tämä tulee todennäköisesti muuttamaan henkilöstön halua pätevöityä ja vahvistaa osaamistaan erityisesti täydennyskoulutuksilla. Muutos lisännee myös alan arvostusta työntekijöiden silmissä. Uusi oppimisympäristö käyttöön Viime vuonna hyvinvointialan osaamiskeskuksessa ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen osuus koulutustarjonnasta oli jo noin 1 %. Sertifikaateista Hygieniapasseja myönnettiin ennätysmäärä, 98 kappaletta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoja suoritettiin 1: vuosittain kasvava suorittajien määrä helpottaa alalla pitkään jatkunutta työvoimapulaa. Osaamiskeskuksessa kehitettiin vilkkaasti koulutuksen eri osa-alueita, muun muassa työpaikkaohjauksen opetustarpeisiin luotiin oma verkko-opetusmateriaali. Amiedu otti opetuskäyttöön GEMINI-toiminnanohjausjärjestelmän: aito oppimisympäristö välinehuollon työvälineineen mahdollistaa GEMINI:n kouluttamisen käytännönläheisesti. Vuonna 21 eläintenhoitoyksikössä suoritettiin maan ensimmäiset eläintenkouluttajan osaamisalan tutkinnot. Yksikkö järjesti suositut Pieneläinhoitajapäivät toukokuussa yhdessä Klinikkaeläinhoitajat ry:n kanssa ja Eläinten käyttäytyminen -seminaarin ulkomaisine puhujavieraineen marraskuussa yhdessä Suomen Eläintenkouluttajat ry:n kanssa. Yhteistyöverkosto laajeni merkittävästi Viime vuonna Amiedu laajensi yhteistyöverkostoaan huomattavasti. Hoito-, puhdistus- ja ravitsemisalojen koulutusyhteistyötä tehtiin muun muassa HCN- Mehiläinen konsernin, Campbell Soup Finland Oy:n, Vihdin kunnan, Blue Service Partnersin, Eteva kuntayhtymän, Hansalaiset Oy:n ja Raviolin kanssa. Lisäksi Amiedu solmi Espoon kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen työelämän muutoksissa. Amiedun lähihoitajaopiskelijat toteuttivat yhdessä media-assistenttiopiskelijoiden kanssa Helsingin Seniorisäätiölle Virtuaalipuutarha-multimediaesityksen, jonka tarkoituksena on lisätä ikäihmisen arjen mielekkyyttä. Opiskelijat saivat esityksen valokuviin sisältöä ikäihmisten tarinoista ja muistoista. ESR-rahoituksella toteutettu Amipaja auttoi toiminnallaan pitkäaikaistyöttömiä ja maahanmuuttajia. Hoiva-, puhdistusja ravitsemisalojen työtehtäviä harjoittelevista pajalaisista liki 48 % työllistyi, sai opiskelupaikan tai aloitti työelämävalmennuksen pajajakson jälkeen. Kehitystyötä ja uusia tuotteita Hyvinvointialan osaamiskeskus jatkaa lisä- ja täydennyskoulutusten kehitystyötä asiakastarpeeseen, erityisesti puhdistuspalvelualan lyhytkoulutustarjonta lisääntyy merkittävästi 211. Työvoimapulaa helpottamaan toteutetaan uudet kiinteistöpalvelujen sekä kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnot, joissa korostuu moniosaajuus ja monikulttuurisuus. Eläintenhoitoyksikön palvelutarjonta kasvaa uusilla tutkinnoilla: koirahieroja ja eläintenkouluttaja. Ravitsemisyksikkö kehittää asiakkailleen työelämän tarpeista lähteviä koulutuksia tutkintotavoitteisten tuotteiden lisäksi. Myös GEMINI-tuotannonohjausjärjestelmän sertifikaattikoulutuksiin panostetaan vahvasti. 2 Vuonna 21 Amiedu aloitti GEMINI-tuotannonohjausjärjestelmän sertifikaattien kouluttamisen. HUS-Desikon välinehuoltaja Fariba Khajehgani (vasemmalla), va. palveluesimies Riikka Hänninen ja Amiedun kouluttaja Tiina Hämäläinen tunnistavat kirurgisen instrumentin yksilöllisen datamatrix-merkin lukijalaitteella, joka on yhdistetty GEMINItuotannonohjausjärjestelmään. 21

12 taitotalon kongressikeskus Taitotalon kongressikeskus täytti asiakkaidensa odotukset Tapahtumien monipuolistuminen ja isojen seminaarien määrän lisääntyminen kasvattivat kokouspalveluiden liikevaihtoa 11 % vuonna 21. Lounas- ja kahvilaravintola Variantin kahvimyynti kasvoi lähes 1, % ja lounasmäärät,7 %. Kasvun mahdollistivat tyytyväiset asiakkaat, joiden odotuksiin kongressikeskuksen ammattitaitoinen ja asiakaslähtöinen palvelu vastasi. Ravintola- ja kokouspalvelut elpyivät Ravintola-ala elpyi viime vuonna, vaikka henkilöstöravintoloiden myynti putosikin valtakunnallisesti. Heinäkuun 21 alussa toteutetulla ruuan arvonlisäveroalennuksella on suuri merkitys alalle. Vuositasolla veroalennus ehtii vaikuttaa täysipainoisesti kuitenkin vasta 211. Kokouksien määrä kääntyi nousuun. Uudet kokouspaikat ja olemassa olevien toimijoiden laajennukset kiristivät kilpailua entisestään pääkaupunkiseudulla. Kokoustilojen laadulla sekä tekniikan nykyaikaisuudella ja henkilökohtaisella palvelulla on yhä suurempi merkitys kilpailukyvyn säilyttämisessä. Monipuolisuus varmisti kasvun Amiedun opiskelija- ja henkilöstömäärän kasvu näkyy lounas- ja kahvilaravintola Variantin liikevaihdossa: vuoden 21 liikevaihto oli ennätyksellinen. Variantin kahvimyynti kasvoi lähes 1, % ja lounasmäärät,7 %. Variantin palveluille löytyi ostajia myös lähiympäristöstä. Alueen yritysten kanssa solmittiin kymmenen lounassopimusta. Muutaman vuoden jatkunut kokouspalvelujen kysynnän laskusuunta pysähtyi ja kääntyi selkeään nousuun. Kongressikeskuksen kokouspalveluiden liikevaihto kehittyi 11 %. Kasvu ei johtunut niinkään kävijöiden määrän lisääntymisestä, vaan asiakastapahtumien muuttumisesta monipuolisemmaksi sekä isojen seminaarien lukumäärästä. Myös Amiedun seminaariyksikön järjestämien tapahtumien määrä kasvoi merkittävästi. Amiedun ravitsemispalvelut-yksikön kanssa yhteistyönä toteutettava koulutusravintolatoiminta käynnistyi hyvin heti alkuvuodesta 21. Vuoden aikana liki 6 opiskelijaa hioi taitojaan aidoissa työ- ja asiakastilanteissa. Opiskelijoiden antama palaute harjoittelusta, ohjauksen sisällöstä ja laadusta olivat pääsääntöisesti hyvin myönteisiä. Koulutusravintolatoiminta vahvistaakin hyvin Amiedun työelämälähtöistä koulutusmallia. Kehitystyötä asiakkaan ehdoilla Taitotalon kongressikeskus kehitti palveluitaan vastaamaan entistä paremmin asiakkaidensa toiveisiin ja tarpeisiin. Kokouspakettiin sisällytettiin asiakkaille yhteinen aamiainen, mikä saikin hyvän vastaanoton kokousväen keskuudessa. Ravintolapalvelujen tuotevalikoimaa vaihdettiin ja monipuolistettiin viikottain. Myös Taitotalon kongressikeskuksen visuaalinen ilme uudistui vuonna 21. Uudistuksen myötä kotisivut, ja koko markkinointimateriaali muutettiin entistä asiakaslähtöisemmäksi. Kokonaisliikevaihdolla mitattuna kongressikeskus on melko pieni toimija valtakunnallisesti, mutta laadulla mitattuna iso tekijä. Asiakaspalautteet osoittavat, että ammattitaidolla ja asiakaslähtöisellä asenteella tehty työ täytti asiakkaiden odotukset viimekin vuonna. Maltillinen kasvu jatkuu 211 Variantin kahvilalinja uudistetaan kesän 211 aikana vastaamaan kasvavan asiakaskunnan tarpeita. Kokoustilojen muutostyöt ulkoisen olemuksen ja kaluston osalta saadaan päätökseen kuluvana vuonna. Koulutusravintolatoimintamallin kehitystyö jatkuu: tavoitteena on entistäkin integroidumpi yhteistyömalli. Toimintamallien ja toimitilojen jatkuva parantaminen ja asiakaslähtöinen toimintatapa mahdollistavat Taitotalon kongressikeskuksen liikevaihdon maltillisen kasvun myös ensi vuonna. 22 Taitotalon kongressikeskuksen tilat sopivat muuntautumiskykynsä ansiosta hyvin erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Lokakuussa 21 amiedulaiset juhlivat kotoutumiskoulutuksen -vuotista taivalta yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. 2

13 Ami-säätiön hallinto Amiedun johtokunta 21 Ami-säätiön hallituksen edustus Harry Bogomoloff, puheenjohtaja Tiina-Maaria Päivinen Amiedun henkilökunnan edustus Kirsti Tani, kouluttaja (12) Merja Selin, oppisopimuskoordinaattori (1) Amiedun asiakasohjelmien mukainen edustus Kristiina Hautakangas, toimitusjohtaja, Mainio Vire Oy (14) Matti Heikkonen, toimitusjohtaja, Digium Oy (1) Mirja Heiskari, toimitusjohtaja, Oiva Akatemia (16) Anssi Kujala, toimitusjohtaja, Helsingin Yrittäjät ry (17) Matti Leminen, toimitusjohtaja, Anttila Oy (18) Kirsi Mettälä, kehitysjohtaja, Skanska Oy (19) Kalevi Mäkinen, konsultti, FT (2) Jarmo Töyräs, toimitusjohtaja, Sähkö-Aro Oy (21) Johtokunta kokoontui kaksi kertaa. Johtokunnan kokouksiin osallistuivat Amiedun rehtori Timo Karkolan lisäksi asiantuntijoina kaupallinen johtaja Ari Seppänen ja kehitysjohtaja Jussi Jarrett sekä pöytäkirjanpitäjänä johdon assistentti Liisa Salovaara Ami-säätiön hallitus 21 Helsinki Harry Bogomoloff, toimitusjohtaja, VTM (1) Milla Wiksten, saakka, markkinointipäällikkö, tradenomi () Ulla-Marja Urho, alkaen, maat.metsät. maisteri, MMM (4) Aleksi Henttonen, saakka,viestintäpäällikkö, VTM () Juhana Harju, alkaen, viestintäpäällikkö, FM (6) Erja Tenhonen-Lightfoot, konferenssitulkki, FL (7) Espoo Kristiina Erkkilä, kehittämisjohtaja, FT (8) Mari Immonen, kaupunginsihteeri, YTM (9) Vantaa Tiina-Maaria Päivinen, varapuheenjohtaja, kiinteistösihteeri, tradenomi (2) Kaarina Suonperä, kouluttaja, tiedottaja, MAT (1) Kauniainen Pekka Herkama, lehtori (11) Ami-säätiön johtoryhmä ja toimialajohtajat Hallitus kokoontui vuonna 21 yksitoista kertaa. Kokouksiin ovat osallistuneet Ami-säätiön johtaja Timo Karkola esittelijänä ja hallintojohtaja Seppo Tammisto asiantuntijana. Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut johdon assistentti Liisa Salovaara. Toimialajohtaja Nuutti Manninen (vasemmalla), Amicom Oy:n toimitusjohtaja Kaija Ruotsalainen, hallintojohtaja Seppo Tammisto, toimialajohtaja Auli Härkönen, kehitysjohtaja Jussi Jarrett, johtaja, rehtori Timo Karkola, toimialajohtajat Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho ja Ilkka Heinilä, kaupallinen johtaja Ari Seppänen sekä toimialajohtajat Kari Lepistö ja Matti Vesalainen. 24 2

14 briefly in english Osaamisalueet Ami Foundation: a strong stakeholder in the Helsinki Metropolitan Area Henkilöstövalmennus Johtaminen ja yrittäjyys Kotoutumiskoulutus Monivoimainen työyhteisövalmennus Ohjaava koulutus A total of 22 9 adult students enrolled on courses at Amiedu in 21. Some 2 6 vocational qualitications and part qualifications were completed and a record certificates were awarded. The local authorities of Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen originally established the Ami Foundation. They continue to issue guidelines and serve as important customers and partners of Amiedu. An influential business policy stakeholder The Ami Foundation is a business policy stakeholder providing vocational adult education services in the Helsinki Metropolitan Area. The Foundation works to enhance the region and improve the business and service operations of its commercial and organisational base. The Ami Foundation is keen to increase statutory government transfers allocated to the region, and therefore continually negotiates with the Ministry of Education and Culture and with the region s other leading vocational education providers. This ensures that Ministry policymakers remain aware of the needs of the region s enterprises, organisations and residents for voluntary and apprenticeship training opportunities. Ami Foundation concluded a partnership with the region s vocational education providers and local authorities in 27, encouraging joint measures to increase vocational education service capacity, enhance competitiveness in the region, and promote co-operation with the business community. This agreement was revised in 21 in response to new operating conditions and new co-operation and participation arrangements between organisations. The working groups and projects of the partners worked diligently, innovatively and profitably in 21. The Foundation stresses the importance of networking with the region s other education service providers and interacting closely with various stakeholders in the work life. This naturally and effectively integrates the Foundation into the services structure of the region. Quality assurance in service provision to a growing student population A total of certificates were completed at Amiedu in 21, with a 11, per cent increase in vocational qualifications and certificates issued. The average rating assigned to Amiedu in student feedback was 4,9 on a scale of 1 to. The growing student population and service quality standards impose demands on the facilities and learning environment of Amiedu, which must ensure information, counselling and guidance services for learners, together with longterm improvement in vocational skills. In 21 Amiedu appointed a facilities and learning environment working group to perform a broad background review as a platform for forecasting the need for facilities based on customer expectations and social trends. Development will be guided by a pedagogical outlook and diversified flexible learning environment solutions. Expertise in the work life and pedagogics The work of Amiedu is based on the expertise of its staff in the work life and pedagogics. Development work under the OsaavaAmi training programme focused on enhancing the customer account management and adult education skills of Amiedu staff and improving job satisfaction. Amiedu had 49 (+6,8 %) employees at the end of 21. Recruitment policies favoured expertise in the work life and service solutions, and vocational and adult education skills. Collaboration with HAMK University of Applied Sciences was expanded, with more than 2 Amiedu staff members completing HAMK training for specialists in competence-based qualifications. The annual job satisfaction survey gave Amiedu staff an opportunity to assess their own work, with an average job satisfaction rating of 4, awarded on a scale of 1 to. Vaasa Turku Tampere Forssa Oulu Jyväskylä Amiedun sopimuskumppanit Kuopio Finedu, Pietari Valtakunnallinen yhteistyöverkosto Amiedu on kehittänyt valtakunnallisen yhteistyöverkoston Suomen suurimpien kaupunkien aikuiskoulutuskeskusten kanssa. Verkoston avulla Amiedu pystyy tarjoamaan keskitetysti suunniteltuja ja tasalaatuisia koulutuksia paikallisesti toteutettuna. Amiedu on myös mukana Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjä-koulutusyhteistyön tukisäätiössä (FINEDU). Säätiön tarkoituksena on järjestää työvoiman täydennyskoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta aluksi etenkin Pietarin alueella. Hyvinvointi Eläintenhoito Hoito, hoiva ja kasvatus Hygieniaosaaminen ja välinehuolto Kotityöpalvelut Puhdistuspalvelut Ravitsemispalvelut ICT Käyttäjäsovellukset Tietotekniikka Kauppa Asiakaspalvelu ja markkinointi Myynti ja kauppa Taloushallinto Toimistopalvelut Kiinteistö ja rakennus Infrarakentaminen Kiinteistöpalvelut Rakentamispalvelut Teknologiateollisuus Sähkö ja automaatio Tuotantotekniikka ja hitsaus Yritysturvallisuus Vartiointi ja järjestyksenvalvonta Yritysturvallisuus Amicom Ajankohtaisseminaarit ja -koulutukset Taitotalon kongressikeskus Kokous- ja ravintolapalvelut 26 27

15 Ami-säätiö, Amiedu vaihde PL 11, 81 Helsinki Amiedun asiakaspalvelu puhelin Toimipisteet Taitotalo, Valimotie 8, 8 Helsinki Valimotie 17-19, 8 Helsinki Hiomotie 6, 8 Helsinki AmiPaja, Hitsaajankatu 4, 81 Helsinki Amicom ajankohtaisseminaarit ja -koulutukset vaihde Valimotie 8, 8 Helsinki Taitotalon kongressikeskus vaihde Valimotie 8, 8 Helsinki

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Koulutus henkilöstrategian kulmakivenä

Koulutus henkilöstrategian kulmakivenä amicase Amiedun asiakaslehti 2 2009 Koulutus henkilöstrategian kulmakivenä Osaaminen tuottaa laatua Julkaisija Ami-säätiö Päätoimittaja Timo Karkola Toimituspäällikkö Pipsa Hiltunen Toimitus Viestintätoimisto

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Asiakkaan valta kasvaa, kuinka organisaatiosi pärjää? Petri Parvinen. myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopisto

Asiakkaan valta kasvaa, kuinka organisaatiosi pärjää? Petri Parvinen. myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopisto Lähiruoka Merta lähemmäs kalaan New Nordic Cuisine Claus Meyer gastronominen yrittäjä, ravintola Noma Metallin mestarit Puntarissa kone- ja metalliteollisuuden kilpailukyky Valmistavan teollisuuden tulevaisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta.

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta. 0 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Katsaus. Tilinpäätös

Sisällysluettelo. Katsaus. Tilinpäätös Vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo Katsaus Ixonos lyhyesti 2 Vuosi 2007 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Liiketoiminnan periaatteet 10 Liiketoimintakatsaus 17 Henkilöstö 21 Vastuullisuus 23 Riskienhallinta

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot