KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN Äänekosken kaupallisen kehittämisen lähtökohtana on tarjota kunnan omille asukkaille monipuoliset ja vireät kaupalliset palvelut. Tavoitteena on, että Äänekoskella pystyy hoitamaan kaikki päivittäisasioinnit, suuren osan erikoistavarakaupan ostoksista ja myös viihtymään iltaisin kahviloissa ja ravintoloissa. Vain harvoin tarvitsee lähteä Jyväskylään. Keskusta on elävä ja viihtyisä paikka, jossa voi viettää aikaa koko perheen kanssa niin sisällä kuin ulkona.

2 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYSTRENDIT Kauppa keskittyy voimakkaasti Kaupan rakenne ja toimintatavat muuttuvat. Kauppa on viime vuosina keskittynyt isompiin keskuksiin, Keski-Suomessa erityisesti Jyväskylään. Kauppa keskittyy myös Äänekosken sisällä. Keskusta on vahvistunut 2000-luvulla, mutta muut keskukset: Suolahti, Sumiainen ja Hirvaskangas, näyttävät kutistuvan kaupallisesti. Kaupungistumisella, kuntarakenteen muutoksilla ja julkisen palveluverkon tehostamisella on vaikutuksensa myös kaupan palveluverkkoon. Kaupan painopiste siirtyy tiivistyville ja kilpailukykyisille alueille. Reuna-alueille ei juuri investoida. Pienempien keskusten hiipuvat asukasmäärät ja keskuksista katoavat julkiset palvelut saattavat aiheuttaa kaupallekin supistuspaineita, koska alueelle asiointivirtoja tuovat muut palvelut katoavat. Verkkokauppa kasvaa Verkkokaupan osuus koko vähittäiskaupan liikevaihdosta on Suomessa nyt noin 10 %, mutta osuus vaihtelee paljon eri toimialoilla. Suurin merkitys verkkokaupalla on erikoistavarakaupassa, päivittäistavarakaupassa vaikutus on toistaiseksi ollut hyvin vähäinen. Kulutus on siirtynyt osin verkkoon erityisesti elektroniikan, kirjojen, musiikin ja elokuvien kohdalla. Musiikin ja elokuvien kulutus on jopa muuttunut osittain kokonaan virtuaaliseksi nopeiden verkkoyhteyksien ansiosta. Verkkokauppa muokkaa myös palveluiden tuottamista; esimerkiksi matkatoimistot, pankit ja vakuutusyhtiöt ovat supistaneet toimipisteverkostoaan ja vieneet toimintojaan nettiin. Nettikauppa ja -palvelut sekä virtuaalikulutus vähentävät tarvetta fyysisille liiketiloille, mutta tässä vaiheessa ei ole selvillä, kuinka paljon. Verkkokaupan liikevaihdon kasvun vaikutus liiketilantarpeeseen ei ole aivan suoraviivainen. Nettikauppa luo kuluttajille myös paljon mahdollisuuksia; tuotteiden tilaaminen syrjäseuduille helpottuu ja kuluttajalla on helposti saatavilla laaja ja monipuolinen tarjonta. Myös syrjäseutujen yrittäjien on mahdollista lisätä asiakaskuntaansa verkon kautta: tämä edellyttää kuitenkin voimakkaasti erikoistunutta tuotevalikoimaa ja verkkomarkkinointiin panostamista. Kuluttajien odotukset muuttuvat Vähittäiskaupan kanssa asiakkaiden rahoista kilpailee entistä enemmän muiden toimialojen tarjonta, kuten ravintola-, palvelu-, viihde- ja kulttuuritarjonta. Ei-välttämättömiä ostoksia tehdään usein muun asioinnin ja ajanvieton lomassa ja kuluttajien odotukset ostosympäristöjä ja niiden elämyksellisyyttä kohtaan ovat kasvamassa. Äänekoski ei pysty kilpailemaan kaupan tarjonnan laajuudessa Jyväskylän tai verkkokaupan valikoiman kanssa, mutta Äänekoskella on potentiaalia kehittyä miellyttävänä ja laadukkaana ostosympäristönä, jossa asioiminen on kuluttajille samalla helppoa ja vaivatonta. Tarjonta koostuu Äänekoskella nyt ja jatkossakin pitkälti paikallisten pienyrittäjien tarjonnasta, mikä luo mahdollisuuksia erilaistaa tarjontaa verrattuna ketjuliikkeisiin. Pienten yritysten haasteena on kuitenkin hintakilpailu suurten, kansainvälisten ketjujen ja verkkokaupan kanssa. Nousevia kulutuskäyttäytymisen trendejä ovat myös esimerkiksi lähi- ja luomuruuan arvostaminen, jotka voivat kääntyä pienten myymälöiden eduksi, mikäli pystytään tarjoamaan aidosti lähelle tuotettua paikallista ruokaa. Kaupunkikeskustojen arvostaminen on myös nousussa ja asiointi on hiljalleen siirtymässä kaupunkien laidoille rakennetuista kauppakeskuksista takaisin keskustoihin. KAUPAN TOIMINTAYMPÄRIS- TÖ ÄÄNEKOSKELLA Vaikutusalue Äänekoski kuuluu Jyväskylän vaikutusalueeseen ja Äänekoskelta siirtyy Jyväskylään erityisesti erikoiskaupan ostovoimaa. Äänekoskella on kuitenkin myös oma kaupallinen vaikutusalueensa ja suhteellisen vahva kaupallinen tarjonta verrattuna muihin, Jyväskylää lähempänä sijaitseviin keskuksiin. Äänekosken asiakaskunta muodostuu pääosin oman kunnan asukkaista, mutta satunnaisia asiointeja tulee myös muualta, erityisesti pohjoisen suunnasta. Euromääräisesti mitattuna muualta tulevien asiointi on kuitenkin merkitykseltään pientä verrattuna oman kunnan asukkaiden ostoihin. Väestö Äänekosken kaupallisella vaikutusalueella asuu kaikkiaan noin asukasta, joista noin puolet on keskittynyt keskustan tuntumaan. Muista keskuksista ainoastaan Suolahden asukkaan väestöpohja on merkittävä kaupan sijoittumisen kannalta, mutta Suolahden asukasluku on hiljalleen vähenemässä. Äänekosken väestöpohjan ennustetaan pysyvän suhteellisen vakaana tulevaisuudessakin. Keväällä 2014 julkistettu biotuotetehdas-investointi voi parhaimmillaan lisätä Äänekosken asukaslukua ainakin tilapäisesti rakentamisaikana tai jopa pysyvästi, mikäli seudulle onnistutaan luomaan uusia työpaikkoja biotalous-klusteriin.

3 KAUPPA ÄÄNEKOSKELLA Äänekoskella on paljon senioreita ja vähän vuotiaita. Myös muuttoliikkeessä korostuu opiskeluikäisten poismuutto. Lapset ovat hivenen yliedustettuina, mutta eivät merkittävässä määrin. Lapsiperheet ovt kuitenkin merkittävä tulomuuttajaryhmä. Senioreiden ohella lapsiperheet ovat tärkeä kohderyhmä kaupallisten palveluiden kehittämisessä. Vapaa-ajan asutus, matkailu ja liikenne Äänekoskella on yli 2100 ulkopaikkakuntalaista vapaa-ajan asukasta, jotka tuovat varsinkin kesäaikaan jonkin verran lisäostovoimaa Äänekoskelle. Myös kunnan läpi kulkevan valtatien 4 liikennemäärät ovat merkittäviä, Hirvaskankaalla lähes ajoneuvoa/ vrk ja Äänekosken kohdalla ajoneuvoa/vrk. Valtatien liikennemäärät vaikuttavat lähinnä Hirvaskankaan kehittämismahdollisuuksiin. Voimakas pendelöinti synnyttää osan em. liikenteestä. Työssäkäynnin yhteydessä tehtävä asiointi on kuitenkin vähäistä ja pendelöijät asioivat usein lähellä kotia. Kesäasukkaiden, matkailijoiden ja ohikulkevan liikenteen tuoma lisäostovoimapotentiaali on pieni, arviolta vain noin 10 prosenttia verrattuna kunnan omien asukkaiden ostovoimaan. Kaupallisten palveluiden kehittämisen lähtökohdaksi on otettava kunnan omat asukkaat. Matkailupalveluiden kehittäminen yleisesti voi silti tuoda seudulle lisää vapaa-ajanviettäjiä, jotka käyttävät samalla myös kunnan kaupallisia palveluita. Kaupan tarjonta Äänekoskella Äänekosken kaupan liikevaihto on viimeisen kymmenen vuoden aikana ( ) kasvanut lähes 38 miljoonalla eurolla. Liikevaihto oli vuonna 2012 yli 111 miljoonaa euroa. Äänekoski on selvästi vahvempi kaupallisesti kuin vaikutusalueen pienemmät kunnat Konnevesi, Saarijärvi, Uurainen ja Viitasaari. Myös Laukaaseen verrattuna kaupan liikevaihto on suuri. Äänekosken sijainti kauempana Jyväskylästä mahdollistaa suuremman kaupallisen omavaraisuuden. Äänekosken kauppa sijoittuu kahdelle alueelle: keskustaan Vähittäiskaupan liikevaihto, euroa/asukas ja Suolahteen. Lisäksi Hirvaskankaalla on liikenteellisiä palveluita ja Sumiaisissa ja Konginkankaalla lähipalvelut. Pelkän Äänekosken keskustan kaupan liikevaihto on samaa luokkaa kuin Saarijärvellä, missä kaikki kauppa keskittyy keskustaajamaan. Liikevaihdon voi suhteuttaa asukaslukuun, mikä kuvaa tarjonnan kattavuutta ja antaa myös viitteitä ostovoiman siirtymistä (viereiset kaaviot). Äänekoski jää asukaskohtaisessa liikevaihdossa alle maan keskiarvon ja Kes Jyväskylä Jämsä Konnevesi Laukaa Saarijärvi Uurainen Viitasaari Äänekoski Keski-Suomi Koko maa Vähittäiskaupan liikevaihto suhteessa väestöön (euroa/asukas) Äänekosken vaikutusalueella ja vertailukunnissa liikevaihto, euroa/asukas Jämsä Konnevesi Laukaa Saarijärvi Uurainen Viitasaari Äänekoski Yhteensä koko maa Päivittäistavarakauppa ja tavaratalo Tilaa vaativa erikoiskauppa Muu erikoistavarakauppa Vähittäiskaupan liikevaihto suhteessa asukaslukuun 2012 Äänekosken vaikutusalueella ja vertailukunnissa

4 ki-suomen tason. Tämä tarkoittaa, että Äänekoski menettää ostovoimaa erityisesti erikoistavarakaupassa. Vaikka Äänekosken kaupan liikevaihto kokonaisuutena on Viitasaareen ja Saarijärveen verrattuna korkeampi, ovat ne asukaslukuun suhteutettuna kaupan tarjonnaltaan omavaraisempia kuin Äänekoski. Vähittäiskaupan liiketilan kysyntä Vähittäiskaupan lisäliiketilantarvetta Äänekoskella on arvioitu useissa kaavoituksen tueksi tehdyissä selvityksissä. Niiden mukaan Äänekoskella tarvittaisiin vuoteen 2030 mennessä jopa kerrosneliömetriä lisäliiketilaa. Valtaosa arvioidusta lisäliiketilantarpeesta kohdistuu erikoistavarakauppaan. Kaavoituksen tehtävänä on varmistaa vähittäiskaupan kehittymiselle riittävät edellytykset, joten suoraan näitä arvioita ei voida pitää osoituksena liiketilan kysynnästä. Pitkällä tähtäimellä tällainen pinta-alan lisäys on mahdollinen: arvioiden mukainen lisärakentaminen vaatisi karkeasti arvioiden nykyrahassa noin miljoonan euron liikevaihdon kasvun. Äänekosken vähittäiskaupan liikevaihto on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 40 miljoonalla eurolla ja liiketilakin kerrosneliömetrillä, joten menneen kehityksen valossa tämä on mahdollista. Kaupallisen kehittämisen aikajänne on lyhyempi ja lisäliiketilantarve lyhyellä tähtäimellä on huomattavasti maltillisempi. Päivittäistavarakaupan suuret investoinnit ovat Äänekoskella tuoreita, eikä nähtävissä ole uutta suuryksikköinvestointia lähivuosina. Äänekosken keskustaan kohdistuva kysyntä koostuu nyt pienemmistä liiketiloista, erikoistavarakaupasta, palveluista ja jatkossa myös ravintola- ja kahvilatiloista. Pitkällä tähtäimellä erikoistavarakaupan lisäliiketilantarpeeksi on arvioitu noin kerrosneliömetriä vuoteen 2030 mennessä. Äänekosken keskustassa on tällä hetkellä tyhjiä liiketiloja, mutta tämä johtuu osin keskustassa tapahtuneesta kaupallisen painopisteen siirtymisestä. Isot investoinnit ovat keskittyneet keskustan eteläpäähän ja investointien jäljeltä vanhat tilat ovat vielä osin tyhjillään. Tämä kertoo myös siitä, että tarjolla oleva liiketila ei vastaa kaupan toimijoiden odotuksia. Erityisesti tyhjillään on tiloja, jotka eivät aukea suoraan ulos. Äänekoskella toimii tällä hetkellä noin 30 ketjumyymälää noin 28 eri ketjusta. Vähittäiskaupan ja palveluiden ketjuja Suomessa toimii useita satoja. Äänekoski soveltuisi markkina-alueen koon puolesta sijaintipaikaksi arviolta noin 25 uudelle ketjutoimijalle, joista valtaosa on muotikaupan ketjuja. Mikäli puoletkin näistä sijoittuisi Äänekoskelle, tämä toisi liiketilakysyntää arviolta kerrosneliömetriä. On tärkeää huomata, että ketjujen sijoittumispäätöksiin vaikuttavat muutkin tekijät kuin pelkkä asukasluku ja markkina-alueen koko. Ketjujen omat strategiset tavoitteet ohjaavat niiden laajentumista, kuten myös esimerkiksi kilpailutilanne markkinoilla. Näin ollen ei ole yleensä mahdollista, että kaikki tietyn toimialan ketjut sijoittuisivat samalle markkina-alueelle. Lisäksi markkina-alueella saattaa jo toimia vahvoja yksityisiä toimijoita, jotka rajoittavat valtakunnallisten ketjujen sijoittumista. Äänekosken keskusta kehittämissuositukset Muotikauppa on ensisijainen toimiala, jota keskustaan tulisi tavoitella. Muotikauppa lisää keskustan vetovoimaa ja täydentää keskustan nykyistä palvelutarjontaa. Keskustan kaupalliset painopisteet ovat S-marketin ja K-citymarketin tuntumassa sekä Kauppakadulla, joka on nyt osin hiipunut markettien siirryttyä sieltä pois. Kaupallinen ydin ei ulotu yhtenäisenä marketeilta Kauppakadulle vaan katkeaa takapihamaiseen vyöhykkeeseen. Äänekoskentien ja Kauppakadun risteysalueella on kaupallista kehittämispotentiaalia. Alue on liikenteellisesti vilkas: valtaosa keskustan liikenteestä tulee tätä kautta. Alueen kiinteistökanta on myös käyttöikänsä päässä ja alue on mahdollista rakentaa uudelleen. Aluetta kehittämällä on myös mahdollista yhdistää Kauppakatu ja marketit toisiinsa yhtenäiseksi kaupan vyöhykkeeksi. Kerralla tulisi suunnitella Kauppakadun, Äänekoskentien ja Kautonkadun rajaama kokonaisuus. Kautonkadun eteläpuoleisten alueiden täydennysrakentamisella Kautonkadun nyt takapihamainen ilme on muutettavissa vilkkaaksi ostoskaduksi, joka yhdistää Kauppakadun ja marketit toisiinsa. Keskustassa on muitakin vanhoja uudistamistarpeessa olevia liikerakennuksia. Kysyntä on kuitenkin rajallinen eikä riitä kaikkeen. Näin ollen osa rakennuksista kaupallisen ydinalueen ulkopuolella voisi olla uudistettavissa muuhun kuin vähittäiskaupan liiketilakäyttöön, esimerkiksi terveyspalvelukeskittymän sijoittaminen Mercurian kiinteistöön on tutkittava tarkemmin. Uudisrakentaminen todennäköisesti myös vapauttaa muitakin kiinteistöjä Torikadun pohjoispuolelta muuhun käyttöön, pääosin asuinrakentamiseen. Uudisrakentamiselle vaihtoehtona voidaan tutkia myös liikerakennusten uudistamista, esimerkiksi Koskikeskuksen saneeraaminen nykyaikaiseksi liiketilaksi. Uudisrakentamisen etuna saneerauksen verrattuna on se, että uudisrakentamisella luodaan vahvempi signaali, että keskustaa kehitetään voimakkaasti. Tavoitteena on synnyttää keskus-

5 tassa positiivinen kehittämisen kierre, joka ruokkii itse itseään. Uudisrakentamisen yhteydessä on myös mahdollista lisätä asuinrakentamisen määrää keskustassa, mikä osaltaan luo uutta kysyntää kaupallisille palveluille ja parantaa hankkeiden kannattavuusedellytyksiä. Asumisen lisääminen keskustassa on ylipäänsä keskeinen tekijä keskustan elävöittämisen ja kaupan palveluiden kysynnän lisäämisen kanssa. Kaupallisen kehittämisen kanssa rinnakkain tulisi kehittää Äänekosken vetovoimaa asuinpaikkana mm. tarjonnan laatua parantamalla ja markkinoinnin keinoin. Uuden nykyaikaisen, kauppakeskusmaisen liiketilan lisääminen keskustassa on edellytys uusien toimijoiden houkuttelemiseksi. Liiketilojen on tärkeää näkyä katutilaan ja varsinaista kauppakeskusta, jossa on pelkästään sisälle avautuvia liiketiloja, ei suositella. Keskustan liikennejärjestelyt Kaupallisesta näkökulmasta keskustan liikennejärjestelyt eivät vaadi suuria rakenteellisia muutoksia, mutta niitä on selkeytettävä. Oleellista on saavutettavuuden varmistaminen kaikilla liikennemuodoilla: jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä ja henkilöautolla. Linja-autoasema tulee säilyttää nykyisellä paikallaan korttelin kehittämisestä huolimatta. Julkisen liikenteen pysäkkien tulee sijaita lähelle kaupallista ydintä. Ydinkeskustaa tulisi kaikkiaan kehittää kävelypainotteisena alueena, mutta autoilun on oltava alueella edelleen mahdollista ja parkkipaikkoja täytyy löytyä myös liiketilojen edestä kadunvarsilta. Jalankulkuympäristön parantaminen autoilua estämättä on toteutettu hyvin esimerkiksi Vanhan Rauman kävelypainotteisessa keskustassa. Hirvaskangas Hirvaskangasta on kehitetty kaupan paikkana sen hyvän liikennesijainnin takia. Alueelta puuttuu lähiasutus, joka tukisi laajamittaisen päivittäis- ja erikoistavarakaupan kehittämistä alueelle. Laajamittaisen erikoistavarakaupan kehittämisen esteenä toimii osaltaan myös Jyväskylän Palokan kaupallinen alue, jonka kanssa Hirvaskangas kilpailee. Palokka sijaitsee lähempänä Jyväskylän merkittäviä asukaskeskittymiä. Lisäksi Äänekosken kaupallista tarjon-

6 taa ei kannata hajottaa useille kaupan alueille, jotta keskustan vetovoima säilyy. Kaupan hajauttaminen useille alueille heikentää Äänekosken kokonaisvetovoimaa kaikkien keskusten jäädessä suhteellisen pieniksi. Hirvaskangasta suositellaan kehitettäväksi pääasiallisesti b-to-b-kaupan kohteena. Alueelle soveltuvia kaupan toimintoja ovat mm. maatalous- ja konekauppa. Hirvaskangas on ihanteellinen sijainti myös raskaan liikenteen palveluille, kuten lepo- ja taukopaikoille. Hirvaskankaan kehittämisessä on lähtökohtana aikaisemmin ollut myös ns. matkailijoita palveleva kauppa. Kyseisen toimialan niin sanotut peruskonseptit ovat kuitenkin osittain ongelmissa: liikenneasemienkin yhteydessä tarjonta on supistunut. Samanlainen valikoima jokaisella liikenneasemalla ei enää jaksa innostaa elämyshakuisia kuluttajia. Pitkämatkalaiset, kuten Lappiin suuntaavat lomalaiset, eivät ole halukkaita kuluttamaan taukopaikoilla ylimääräistä aikaa. Mikäli Hirvaskangasta halutaan kehittää matkailijoita palvelevan kaupan keskittymänä, tarvitaan alueelle jotakin erityistä tarjontaa, joka tarjoaa kuluttajille elämyksiä ja toimii itsessään ostosmatkailun ns. destination-kohteena. Tämä vaatii aktiivisen yrittäjän. Esimerkkinä tällaisesta konseptista voidaan mainita Kasvihuoneilmiö Nummi-Pusulassa. Äänekosken muut kaupalliset keskittymät Tilaa vievän kaupan tilojen kysyntä lisääntynee lähitulevaisuudessa biotuotetehtaan investoinnin takia. Mikäli alueen asuntorakentaminen vilkastuu, lisää tämä nopeasti mm. rautakaupan kysyntää. Tilaa vievän kaupan palvelut suositellaan keskitettäväksi yhdelle alueelle valtatien 4 ja Kotakennääntien risteysalueelle. Tilaa vievän kaupan keskittäminen mahdollisimman lähelle keskustaa ja vilkkaiden liikennevirtojen ääreen tukee myös keskustan kehittämisedellytyksiä ja mahdollistaa kuluttajien sujuvat asioinnit eri kaupoissa yhdellä ostosmatkalla. Tilaa vievän kaupan toimijat sijoittuvat mielellään lähelle päivittäistavarakauppaa, joka tuo alueelle suuremmalla käyntitiheydellään merkittäviä asiakasvirtoja. Näin ollen tilaa vievän kaupan sijoittaminen kauas keskustan ulkopuolelle johtaa helposti myös päivittäistavarakapan ja muiden palveluiden hajautumiseen keskustan ulkopuolelle. Äänekosken muista kaupallisista keskittymistä Suolahdella on edelleen edellytyksiä säilyä päivittäis- ja lähipalveluiden keskittymänä. Tämä edellyttää kuitenkin Suolahden negatiivisen väestökehityksen kääntämistä esimerkiksi houkuttelevammalla asuntotarjonnalla. Vähittäiskaupan monikanavaisuus mahdollistaa erikoistavarakaupan kehittämisen niin Suolahdessa kuin muuallakin Äänekoskella. Verkkokauppa mahdollistaa asiakassuhteet ja myynnin myös oman lähialueen väestöä laajemmin. Kehittämisen organisointi ja jatkotoimenpiteet Investoinnit Äänekoskella ovat pääosin paikallisten sijoittajien varassa. Suurten kiinteistösijoittajien tuottovaatimukset nousevat Äänekoskella korkeiksi, koska Äänekoski arvioidaan riskialttiimmaksi sijoituskohteeksi kuin suuremmat kaupungit. Korkea tuottovaatimus taas on ristiriidassa pienen markkina-alueen yritysten vuokranmaksukyvyn kanssa. Käyttäjäomistajat näkevät investoinnin riskin ja tuottovaatimuksen osittain toi- sin. Näköpiirissä ei kuitenkaan ole, että keskustaan olisi sijoittumassa lähitulevaisuudessa uusia suuria kaupan toimijoita, jotka myös itse omistavat tilansa. Liiketilakysyntä muodostuu pääosin pienestä tilasta. Keskustan nykyiset kiinteistönomistajat ovat avainasemassa keskustan kehittämisen liikkeelle lähdön kannalta. Jatkotoimenpiteenä tärkeää on keskustan kiinteistönomistajien kehittämis- ja yhteistyöhalun kartoittaminen. Lisäksi keskustan yrittäjät ja muut keskeiset toimijat tulisi sitouttaa keskustan kehittämiseen. Kiinteistönomistajien, yrittäjien, kaupungin ja muiden keskustan toimijoiden tulisi yhdessä luoda selkeä kehittämisvisio ja tavoitteet keskustan kehittämiselle. Kun tavoitteet on luotu, kaikille tahoille on oma roolinsa kehittämisen eteenpäin viemisessä. Yrittäjien ja keskustan muiden toimijoiden tärkein tehtävä on keskustan markkinointi ja elävöittäminen mm. tapahtumien avulla. Kiinteistönomistajien ja kaupungin päätehtävä on keskustan rakenteiden uudistamisessa ja investoinneissa.

7 NYKYTILA - KAUPALLISET VYÖHYKKEET KESKUSTASSA TAVOITETILA - KESKUSTAN KAUPALLINEN KEHÄ

8 Vahvuudet Kattava kaupan tarjonta kunnan kokoon nähden Kohtuullinen väestöpohja ja jonkin verran vaikutusaluetta oman kunnan alueen ulkopuolella Etäisyys Jyväskylään riittävä oman kaupallisen keskuksen turvaamiseksi Vahva päivittäis- ja tavaratalokaupan tarjonta (Citymarket, S-market, Lidl, Tokmanni, Ale-Makasiini) Heikkoudet Ostovoimaa virtaa ulos erityisesti erikoiskaupan osalta Keskustan vetovoima ja katutilojen ilme Ajanvietto ja oleskelu keskustassa vähäistä shoppailutarve tyydytetään Jyväskylässä Useita kehittämiskohteita ja tyhjää liiketilaa ei suoraan kysyntää uudelle liiketilalle Jyväskylä niin lähellä, että asiointi siellä helppoa, erityisesti Palokka Nuoret aikuiset puuttuvat, muutetaan muualle opiskelemaan Mahdollisuudet Biotuotetehdas-investointi: työpaikat ja asuminen rakentaminen lisää tiva-kaupan kysyntää Keskustassa useita kohteita, joita voidaan uudistaa Asumisen lisääminen keskustassa Erikoistavarakaupan ostovoiman siirtymän kääntäminen, erityisesti muotikaupan ketjut Viihtymistä ja oleskelua lisäävä tarjonta, esim. ravintola- ja kahvilaketjut Tarjonnan erilaistaminen, omaleimainen tarjonta pienyrittäjien avulla, esim. yhdistetyt liike- ja työtilat Maatalous- ja konekaupan, b-t-b-kaupan ja logistiikkayritysten keskittäminen Hirvaskankaalle Muualle opiskelemaan lähteneiden houkuttelu paluumuuttajiksi Keskustojen vetovoiman ja arvostuksen kasvu trendinä Verkkokaupalla voi tukea kivijalkakauppaa pienellä paikkakunnalla Terveyspalvelut: Äänekoski suuremman alueen terveyspalveluiden keskuksena Uhat Edelleen heikkenevä kaupallinen vetovoima, kurjistumisen kierre Jyväskylän kaupallinen vetovoima kasvaa entisestään, ostovoiman siirtymät lisääntyvät Verkkokaupan merkityksen kasvun aiheuttamiin muutospaineisiin ei pystytä vastaamaan Keskustan asuinrakentamiselle ei kysyntää jarruttaa muitakin investointeja Kiinteistönomistajat eivät löydä yhteistä visiota, keskeisiä kiinteistönomistajia ei saada sitoutumaan kehittämiseen Toimitusjohtaja Sari Åkerlund puh Kehityspäällikkö Sakari Aho-Pynttäri puh

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004 TP Group Finland Oy - Keskustakehitys etunimi.sukunimi@tpgroup.biz Yrjönkatu 29 A, 00100 HELSINKI www.tpgroup.biz

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy Syksy 2013/Kevät 2014 Toteuttaja: Infonia Oy Tilaaja: Jämsek Oy ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ItIF(O 4.12.20 13 2(70) SISÄLLYSLUETTELO SELVITYKSEN

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa

yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa kauppa ja kansainväliset investoinnit kotkan haminan seutu arkkitehtitoimisto livady mal-verkosto cursor oy kotkan kaupunki haminan kaupunki Tekijät:

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA

PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA 1 PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA KESKUSTA, HAKANIEMI JA TÖÖLÖ 15.10.2014 SISÄLTÖ 2 Tiivistelmä sivu 3 Toimeksianto sivu 4 Pisararata sivu 5 Asemien perustiedot ja kiinteistökehityspotentiaali

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus

kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus kaupasta kaikille kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Räätälöity Yritysprojekti Osapuolet: Aalto yliopisto ja Porvoon kaupunki Kevät 2015 Räätälöidyn yritysprojektin tekijät Laatijat Virpi Hytönen Opiskelija,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VÄHITTÄISKAUPAN NYKYINEN PINTA-ALA

PÄIJÄT-HÄMEEN VÄHITTÄISKAUPAN NYKYINEN PINTA-ALA PÄIJÄT-HÄMEEN VÄHITTÄISKAUPAN NYKYINEN PINTA-ALA Projekti Asiakas Päijät-Hämeen vähittäiskaupan nykyisen pinta-alan selvittäminen Päijät-Hämeen liitto Päivämäärä 19.9.2014 Laatijat Mari Pitkäaho 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KAUPPAKESKUKSILLE. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no.

VERKKOKAUPPA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KAUPPAKESKUKSILLE. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. VERKKOKAUPPA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KAUPPAKESKUKSILLE NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 YHTEYSTIEDOT NCSC www.ncscnordic.org Puheenjohtaja: NCSC Wilner Anderson,

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot