ääntyminen ja päihteetp

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ääntyminen ja päihteetp"

Transkriptio

1 Ikää ääntyminen ja päihteetp Marja Aira LT, yleislää ääketieteen erl.. Kuopion yliopisto Oulu

2 Päihde? Kahvi Tupakka Alkoholi Keskushermostoon vaikuttavat lääl ääkkeet Huumausaineet

3 Kuinka yleistä vanhusväest estössä?

4 Raittiit

5 Raittiiden vuotiaiden osuus alueittain vuosina (%).

6 Raittiiden vuotiaiden osuus alueittain vuosina (%).

7 Viimeisen vuoden aikana alkoholia käyttäneiden sekä viimeksi kuluneen viikon aikana olutta, viiniä ja väkeviä alkoholijuomia juoneiden vuotiaiden ikävakioidut osuudet sukupuolittain vuosina (%).

8 Vähintään 8 viikkoannosta alkoholia nauttineiden miesten ja vähintään 5 viikkoannosta nauttineiden naisten osuudet vuosina (%).

9 Kuopio 75+ tutkimus: Alkoholinkäyttö ikäryhmittäin 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % % 10 % 0 % drinks alcohol (%) <1 alcohol unit/week 1-7 alcohol units/week > 7 alcohol units/week

10 Onko alkoholinkäytt yttönne muuttunut 10 vuoden aikana? Ei: 80,5% Kyllä, se on vähentynyt: 16,4% Kyllä, se on lisääntynyt: 2,3%

11 Alkoholi elimistöss ssä

12 Alkoholi suussa Täyteläinen, notkea, karhunvatukkainen, luumuinen, kevyen yrttinen, neilikkainen, lämmin (Languedoc-Roussillon, Vin de Pays d'oc, Dignite Syrah) Maitokahvinruskea, samea, keskitäytel yteläinen, pehmeä, suklainen,, makean appelsiininen (Corky's Chocolate & Orange) Iäkkäänkään suu ei ole tuohesta

13 Alkoholi vatsassa Vatsan ADH entsyymi hajottaa pienen osan alkoholista 25% imeytyy vatsalaukusta 75% imeytyy ohutsuolesta Imeytymisnopeuteen vaikuttaa myös alkoholin väkevyys ruokailu hidastaa vatsan tyhjenemistä Lähde: KTL KTL

14 Vaikutus suolikanavaan ALKOHOLI ÄRSYTTÄÄ VATSAN LIMAKALVOA

15

16 Alkoholi ravintoaineena Alkoholissa energiaa 7 kcal/g Jos alkoholia on jatkuvasti veressä,, alkoholin palaminen tuottaa energiaa kj ( kcal) vuorokaudessa. Siten alkoholi saattaa tyydyttää yli puolet suurkuluttajan päivittp ivittäisestä energiantarpeesta. Monissa alkoholijuomissa on myös s hiilihydraatteja, esimerkiksi oluessa, makeissa viineissä ja liköö ööreissä. Alkoholijuomissa ei ole vitamiineja lukuunottamatta oluen B3-vitamiinia (niasiinia). Myös s kivennäisaineiden isaineiden määm äärät t ovat vähäisiv isiä energiasisält ltöön n verrattuna. Suojaravintoaineiden puuttumisen takia alkoholi on ravitsemuksellisesti puutteellinen energianlähde puhdistettujen hiilihydraattien ja rasvojen tavoin. Lähde KTL

17 Alkoholin jakaantuminen Lähde KTL

18 Iäkkäiden veren alkoholipitoisuus nousee suuremmaksi KTL

19 Humala

20 Alkoholin hävih viäminen elimistöss ssä

21 Alkoholin maksametabolia NAD+ NADH glukoneogeneesin inhibitio rasvaoxygenaation inhibitio rasvasynteesin stimulaatio ADH Alkoholi Acetaldehydi ALDH2 ALDH1 Asetaatti CYP

22 Alkoholin poistuminen elimistöstä KTL

23 Krapula KTL

24 Mutta, onko alkoholi myös terveysvaikutteinen elintarvike tai peräti lääke? Epidemiologiset tutkimukset osoittavat: kohtuukuluttajilla: - Sydän n ja verisuonitautia vähemmv hemmän - Dementiaa vähemmv hemmän - Diabetesta vähemmv hemmän

25 Kohtuus?

26 Miesten alkoholinkäyt ytön n riskirajat Viikkokulutus: 24 annosta = 24 pulloa keskiolutta tai = 3 ½ pulloa mietoa viiniä tai = 1 ¾ pulloa viinaa Kertakulutus: 7 annosta = 7 pulloa keskiolutta tai = 1 pullo mietoa viiniä tai = ½ pulloa viinaa

27 Naisten alkoholinkäyt ytön n riskirajat Viikkokulutus: 16 annosta = 16 pulloa keskiolutta tai = 2 1/3 pulloa mietoa viiniä tai = 1 1/5 pulloa viinaa Kertakulutus: 5 annosta = 5 pulloa keskiolutta tai = 2/3 pulloa mietoa viiniä tai = 1/3 pulloa viinaa

28 Alkoholiannos (n g) 12g) Pullo pilsneriä = ½ annosta Lasi mietoa viiniä (12cl) = 1 annos Lasi vahvaa viiniä (8cl) = 1 annos Paukku (4cl) väkeviv keviä = 1 annos Iso tuoppi nelosolutta = 2 annosta Pullo mietoa viiniä = annosta Pullo koskenkorvaa = 13 annosta Pullo keskiolutta = 1 annos

29 Koolla on väliä!

30 Iäkkään n kohtuus? Amerikkalaisen geriatriyhdistyksen suositus: 65 vuotta täyttt yttänyt ei saisi kerralla juoda kahta annosta enempää ää. Säännöllinen viikoittainen käyttk yttö ei saisi ylittää seitsemää annosta

31 Iäkkäät t herkempiä alkoholin vaikutuksille : Suklaarusinailmiö jakaantumistilavuus pienenee pitoisuudet kasvavat Tasapainoaisti heikentyy ja alttius kaatumiselle suurentuu Alttius verenpaineen liialliselle laskulle pystyasennossa lisää ääntyy Iän n myötä monien sairauksien ja lääl ääkkeiden käyttk yttö yleistyy riski alkoholin ja lääl ääkkeiden yhteisvaikutukselle lisää ääntyy, vaikka alkoholia ja lääkkeitä ei oteta yhtä aikaa vaan peräkk kkäin. Useiden lääl ääkkeiden poistuminen elimistöst stä hidastuu

32 Mistä tunnistan iäkki kkään n alkoholin riskikuluttajan?

33 Alkoholin suurkulutukseen viittaavia löydöksiä

34 Laboratoriomarkkerit Alkometri, verenalkoholipitoisuus MCV: : ei spesifi, puoliintumisaika 3 kk GT; suurkuluttajilla sensitiivisyys vain 10-39%, puoliintumisaika n 26vrk. runsaasti virhelähteit hteitä CDT,, sensitiivisyys samaa luokkaa kuin GT:llä spesifisyys korkea, sensitiivisyys GT:n luokkaa, puoliintumisaika 2vk MUUT: : (triglyceridit( triglyceridit, S-uraatti, HDL-kolesteroli kolesteroli) JOHTOPÄÄ ÄÄTÖS:Laboratoriokokeet osoittavat alkoholismin herkästi sti, mutta suurkulutuksen varhaisessa toteamisessa väestössä niiden merkitys on vähäinen. Lisätietoa: Salaspuro, Kiianmaa, Seppä Päihdelääketiede YKT: Päihteiden käytön tunnistaminen Duodecim Käypä hoito suositus

35 AUDIT (Alcohol( Use Disorders Identification Test) 10 kysymystä,, jotka pisteytetty Alkoholin käyttk yttömäärä ja tapa Havaitut fyysiset ja psyykkiset vaikutukset Ympärist ristön n havaitsemat haitat Toimiiko iäkkäillä? On seula, syvennettävä tarkemmalla haastattelulla ja arvioinnilla seulaan kiinni jääneet Toimii hyvänä keskustelun avaajana! Duodecim: Päihdelääketiede

36 Alkoholin suurkulutus iäkki kkäillä Alkoholin runsas käyttk yttö jatkuu usein myös iäkkäänä 1/3 alkoholiriippuvaisista on alkoholisoitunut vasta myöhemm hemmällä iällä Samat alkoholisairaudet mahdollisia kuin nuoremmillakin (maksakirroosi, alkoholidementia, ravitsemushäiri iriöt jne)

37 Tauko?

38 Sairaudet lääl ääkkeet ja alkoholi

39 "Käyt ytän n vain lääl ääkkeeksi" käytättekö alkoholia * Kyllä vai ei alkoa lääkkeenä Crosstabulation Count käytättekö alkoholia Total ei kyllä 99 Kyllä vai ei alkoa lääkkeenä En käytä Käytän Total

40 Mitä alkoholia lääl ääkkeeksi? konjakkia 81 viinaa 26 viiniä 14 liköö ööriä 10 rommia 2 viskiä 2 olutta 1

41 Entäs kun on muitakin lääkkeitä?

42 Yleistä lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksesta Alkoholi voi lisätä tai vähentv hentää lääkkeen pitoisuutta elimistöss ssä vaikuttamalla lääkkeen aineenvaihduntaan Lääke voi vaikuttaa alkoholin aineenvaihduntaan (esim. Antabus, metronidatsoli,, sulfonamidit) Alkoholi ja lääl ääke voivat lisätä toistensa sivuvaikutuksia Alkoholi vaikuttaa sairauteen, jota lääkkeillä on tarkoitus hoitaa

43 Alkoholin vaikutus sydämeen ja verenkiertoon Sydämen sykkeen nousu Rytmihäiri iriötaipumus lisää ääntyy - eteisvärin rinä on kertaa yleisempi suurkuluttajalla Pintaverisuonten laajeneminen Verenpaineen nousu Joillakin iäkki kkäillä verenpaineen lasku (varsinkin laskuhumalassa)

44 Alkoholi ja verenpainetauti Säännöllinen runsas alkoholinkäytt yttö aiheuttaa verenpaineen nousua Alkoholi lisää verenpaine- ja muiden lääkkeiden painetta alentavaa vaikutusta ja voi johtaa ortostaattiseen hypotoniaan eli voimakkaaseen paineen laskuun pystyyn noustaessa.

45 Alkoholi ja sydäntauti Runsas alkoholinkäytt yttö aiheuttaa kardiomyopatiaa Alkoholinkäytt yttö lisää sydämen rytmihäiri iriö- riskiä Alkoholi lisää nitraattien verenpainetta laskevaa vaikutusta ja voi johtaa jopa tajunnanmenetykseen Diureetit vähentävät t elimistön n vesipitoisuutta alkoholipitoisuus veressä nousee. Taipumus elektrolyyttihäiri iriöihin ihin kasvaa.

46 Juomarin sydän KTL

47 Alkoholin vaikutukset vereen KTL

48 Alkoholi ja Marevan Tilapäinen inen runsas alkoholinkäytt yttö lisää antikoagulanttivaikutusta Jatkuva sääs äännöllinen alkoholinkäytt yttö vähentää antikoagulanttivaikutusta

49 Alkoholin vaikutus aineenvaihduntaan Muutokset veren sokeripitoisuuteen Triglyceridit nousee, HDL- kol nousee Virtsan erityksen lisää ääntyminen Alkoholi (erityisesti olut) nostaa verenvirtsahappopitoisuutta seurauksena kihti- ja/tai virtsakivikohtaus

50 Alkoholi ja diabetes Alkoholissa on energiaa n 7 kcal/g Ruokailun yhteydessä alkoholi nostaa veren sokeripitoisuutta Alkoholi ehkäisee maksan sokerivarastotuotantoa (glukoneogeneesi( glukoneogeneesiä) Jos ravitsemustilanne on heikko, alkoholi aiheuttaa hypoglykemiavaaran kasvua Hypoglykemiariski varsinkin krapulavaiheessa

51 Alkoholi ja diabetes (jatkuu) Jotkin sokeritautilää ääkkeet voivat aiheuttaa antabusreaktion yhdessä alkoholin kanssa Vanhuksen heittelehtivän sokeritasapainon takaa löytyy l usein alkoholinkäytt yttö Juomisen aikana syönti unohtuu, mahdollisesti myös s sokeritautilää ääkkeet

52 Alkoholi ja virtsavaivat Alkoholi toimii diureetin tavoin, aiheuttaa miehille lisää ääntyneen virtsaummen riskin Lisää sukupuolihalua, vähentv hentää kykyä Yhdessä eturauhasen liikakasvu- ja potenssilää ääkkeiden kanssa verenpaineen liiallisen laskun riski.

53 Alkoholi iäkki kkään n vatsassa Alkoholia on vanhastaan käytetty k ruokahalulää ääkkeenä Iäkkään n vatsalaukun limakalvo on ohuempi suolistoverenvuodon riski kasvaa Vatsan ADH entsyymi iäkki kkäillä alhaisempi

54 Alkoholi ja vatsa Alkoholi rentouttaa vatsalaukun ylempää sulkijalihasta ruokatorven ärsytys Väkevä alkoholi ärsyttää vatsan limakalvoa. Tulehduskipulää ääkkeet lisää äävät ärsytystä suolistoverenvuodon vaara lisää ääntyy Vatsalaukun tyhjenemistä edistävät lääkkeet (esim( Metopram) ) nopeuttavat alkoholin imeytymistä. Runsas alkoholinkäytt yttö kiihdyttää suoliston liikkeitä ripuli

55

56 Alkoholin vaikutukset hermostoon Päihtymistila (nousu ja laskuhumala) Kouristuskynnyksen madaltuminen Ääreishermoston vauriot Aivoverenvuotoriski suurenee suurkuluttajilla riski kaksinkertainen muuhun väestv estöön n verrattuna Alkoholidementia, pikkuaivoatrofia

57 Alkoholi ja unettomuus Alkoholi aineena muuttaa unen koostumusta, vähentv hentää REM-unen määm äärää ja lisää yöllisiä herää äämisiä Alkoholi voimistaa unilää ääkkeiden vaikutusta. Alkoholi pahentaa uniapneaa Unilää ääkkeet vaikuttavat iäkki kkäässä elimistöss ssä kauemmin, yhteisvaikutusriski vaikkei otettaisikaan samanaikaisesti.

58

59 Alkoholi ja sedatiivat Sedaatio = rauhoittaminen, väsyttv syttäminen Kolmio lääl ääkepurkin kyljessä tarkoittaa lääkkeeseen liittyvää väsyttävääää vaikutusta Alkoholi lisää kaikkien väsyttv syttävien lääkkeiden väsyttv syttävyyttä. Joillakin lääl ääkkeillä on eräille yksilölle lle väsyttävä vaikutus, vaikkei kolmiota löydykään

60 Tutkimus Pohjois-Kymenlaaksosta Iäkkäistä lonkkamurtumapotilaista 28% lla oli alkoholia veressä sairaalaan tultaessa 11% kertoi käyttk yttäneensä alkoholia Naiset salailivat miehiä useammin alkoholinkäytt yttöään Kaukonen et al Alcohol and Alcoholism 2006; 41:

61 Alkoholi ja dementia Vähäinen alkoholinkäytt yttö ei lisää dementiariskiä Runsas käyttk yttö aiheuttaa dementiariskin kasvun (alkoholidementia) Dementian alkuvaiheeseen liittyy usein alkoholinkäyt ytön n runsastumista Dementian hoitoon käytettk ytettävät t lääl ääkkeet ja alkoholi?

62 Alkoholi ja depressio Viina on suomalaisen miehen depression itsehoitolää ääke Alkoholi aineena aiheuttaa depressiota Vanhan polven depressiolää ääkkeet (ns. trisykliset) ) lisää äävät t alkoholin väsyttv syttävääää vaikutusta SSRI lääkkeisiin liittyy vanhuksilla väsyttävyyttä,, joka saattaa lisää ääntyä alkoholin vaikutuksesta Alkoholistin depressio voidaan diagnostisoida vasta riittävän n pitkän n raittiin kauden jälkeenj

63 Alkoholi ja psyykenlää ääkkeet Alkoholi lisää psyykenlääkkeiden sivuvaikutuksena esiintyvää extrapyramidaali- oireiden riskiä Alkoholi lisää psyykenlää ääk- keiden väsyttävyyttä Alkoholi aiheuttaa lääl ääkkeiden käytön n epäsää äännöllisyyttä

64 Alkoholi ja epilepsia Lääkkeitten käytk ytön epäsää äännöllisyys lisää kohtausriskiä Kouristuskynnyksen laskeminen varsinkin krapulavaiheessa Yhteisvaikutukset alkoholin kanssa

65 Alkoholi ja syöpäriski

66 Kuolema

67 Lopuksi Lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu iäkki kkäillä Monilää ääkitys ja alkoholi arvaamaton yhdistelmä Biologinen vanheneminen on yksilöllist llistä Alkoholineuvonta yksilöllist llistä Mini-intervention intervention teho osoitettu myös iäkkäillä

68 Kiitos!

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista Tilastotietoa... 2 Alkoholi luonnossa... 2 Alkoholin valmistus... 3 Alkoholi elimistössä... 3 Alkoholin imeytyminen... 4 Veren alkoholipitoisuus... 4 Alkoholin

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet

Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet S O S I A A L I - J A T E R V E Y S M I N I S T E R I Ö Esitteitä 2006:6 1 Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet Ikääntyminen tuo muutoksia

Lisätiedot

Narratiivinen tutkimus ikääntyvän läheisen alkoholin liikakäytöstä

Narratiivinen tutkimus ikääntyvän läheisen alkoholin liikakäytöstä Narratiivinen tutkimus ikääntyvän läheisen alkoholin liikakäytöstä Sari Ketola Gerontologian ja kansanterveyden Pro Gradu Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2010 TIIVISTELMÄ Narratiivinen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 21.4.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

ALKOHOLISAIRAUKSIEN LABORATORIO-MERKKIAINEET

ALKOHOLISAIRAUKSIEN LABORATORIO-MERKKIAINEET ALKOHOLISAIRAUKSIEN LABORATORIO-MERKKIAINEET Päivi Lakkisto, LT, EL Vs. kliininen opettaja Kliinisen kemian yksikkö Helsingin yliopisto ja HUSLAB Syksy 2012 SUURKULUTUS NAISET > 1-2 annosta päivässä MIEHET

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

Yli 65-vuotiaiden ALKOHOLIMITTARI

Yli 65-vuotiaiden ALKOHOLIMITTARI 1 90 Yli 65-vuotiaiden ALKOHOLIMITTARI 85 80 75 Alkoholin käytön arvioinnin ja ohjaamisen työväline ammattihenkilöille 70 65 Alkoholimittari on työväline iäkkäiden alkoholin käytön puheeksiottoon, arviointiin,

Lisätiedot

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

10. TUPAKOINTI JA ALKOHOLINKÄYTTÖ

10. TUPAKOINTI JA ALKOHOLINKÄYTTÖ . TUPAKOINTI JA ALKOHOLINKÄYTTÖ Liisa Hiltunen, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi ja Jouni Lohi Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Kolarin terveyskeskus. Tupakointi Tupakointi

Lisätiedot

Tietoa päihteistä. ikäihmisille

Tietoa päihteistä. ikäihmisille Tietoa päihteistä ikäihmisille Tässä oppaassa kerrotaan alkoholin ja tupakan vaikutuksista kehoon, mieleen ja ympäristöön. Suomessa vuonna 2008 käytettiin puhdasta alkoholia 12,5 litraa jokaista yli 15-vuotiasta

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 25.8.2011 Silja Runsten, psyk el

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 25.8.2011 Silja Runsten, psyk el Päihteiden käyttö ikääntyneillä 25.8.2011 Silja Runsten, psyk el Riskikulutus Haitallinen käyttö käyttötapa joka on aiheuttanut fyysisen tai psyykkisen terveyshaitan Päihderiippuvuus aine muodostuu tärkeämmäksi

Lisätiedot

Kohtuullisen oluenkulutuksen vaikutukset

Kohtuullisen oluenkulutuksen vaikutukset oluenkulutuksen vaikutukset Kohtuullisen oluenkulutuksen vaikutukset Yhteenveto ajankohtaisista tieteellisistä tutkimustuloksista 4. The Brewers of Europe 23-25 Rue Caroly - B - 1050 Brussels T. +32 (0)2

Lisätiedot

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 AUDIT-testi A L K O H O L I N K Ä Y T Ö N P U H E E K S I O T T O S O S I A A L I A L A L L A Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 A U D I T 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA IKÄÄNTYNEIDEN ALKOholinkäytön PUHEEKSIOTTO JA LYHYTneuvonta HYVIÄ TYÖVÄLINEITÄ JA ARJEN KÄYTÄNTÖJÄ TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIALAN AMMATTILAISILLE Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto 1 IKÄÄNTYNEIDEN ALKOHOLINKÄYTÖN

Lisätiedot

Silja Jaskari ja Juho-Jaakko Keto. Alkoholiongelmainen vanhus kotisairaanhoidon asiakkaana - kotisairaanhoitajan näkökulma

Silja Jaskari ja Juho-Jaakko Keto. Alkoholiongelmainen vanhus kotisairaanhoidon asiakkaana - kotisairaanhoitajan näkökulma Silja Jaskari ja Juho-Jaakko Keto Alkoholiongelmainen vanhus kotisairaanhoidon asiakkaana - kotisairaanhoitajan näkökulma Opinnäytetyö Kevät 2011 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Alkoholin käytön vaikutukset ikääntyvän muistihäiriöihin

Alkoholin käytön vaikutukset ikääntyvän muistihäiriöihin Alkoholin käytön vaikutukset ikääntyvän muistihäiriöihin Alkoholin vaikutus muistiin Alkoholin riskikäyttö Mitä alkoholi tekee aivoille? Psyykkiset ongelmat Fyysiset ongelmat Alkoholin käytön suositukset

Lisätiedot

Alkoholi ja aivot. takia aivot ja muut elimet voivat altistua sairauksille, jotka johtuvat liiallisen alkoholin myrkkyvaikutuksista.

Alkoholi ja aivot. takia aivot ja muut elimet voivat altistua sairauksille, jotka johtuvat liiallisen alkoholin myrkkyvaikutuksista. Alkoholi ja aivot 1 Sisällys Alkoholi ja aivot 3 Alkoholi lamaannuttaa aivot 4 Aivot tottuvat alkoholiin 4 Krapula on aivoperäinen tila 7 Alkoholiriippuvuus on aivojen sairaus 7 Lapsille alkoholi on aina

Lisätiedot

LIIKUNNAN HARRASTAMISEN YHTEYDET ALKOHOLIN KÄYTTÖÖN JA TUPAKOINTIIN 14-, 16- JA 18-VUOTIAILLA NUORILLA

LIIKUNNAN HARRASTAMISEN YHTEYDET ALKOHOLIN KÄYTTÖÖN JA TUPAKOINTIIN 14-, 16- JA 18-VUOTIAILLA NUORILLA LIIKUNNAN HARRASTAMISEN YHTEYDET ALKOHOLIN KÄYTTÖÖN JA TUPAKOINTIIN 14-, 16- JA 18-VUOTIAILLA NUORILLA Jokke Eloranta & Olli Suhonen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Syksy 2010 Liikuntatieteiden

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

ALKOholin käytön. työvälineenä audit

ALKOholin käytön. työvälineenä audit ALKOholin käytön Riskien arviointi, neuvonta ja hoitoonohjaus työvälineenä audit OPAS SOSIAALIALAN JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE 1 TYÖVÄLINEENÄ AUDIT Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Leena Alho

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Aivot ja alkoholi Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Kyllä sitä viinaa menee! Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuosina 1960 2006 (stakes) VIINANJUONTI KASVUSSA

Lisätiedot

ALKOHOLI JA TERVEYSRISKIT

ALKOHOLI JA TERVEYSRISKIT ALKOHOLI JA TERVEYSRISKIT Apulaisylilääkäri Sari Leinonen Riippuvuuspoliklinikka P-KSSK 8.5.2013 1 Sidonnaisuudet P-KSSK; vakituinen, täysi-aikainen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä; osa-aikainen

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Tietoa päihteistä aikuisille

Tietoa päihteistä aikuisille Tietoa päihteistä aikuisille Tässä oppaassa kerrotaan päihteiden vaikutuksista kehoon, mieleen ja ympäristöön. Päihteidenkäytöstä ei ole haittaa ainoastaan päihteidenkäyttäjälle itselleen, vaan myös hänen

Lisätiedot

Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito

Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito Osio 4: Ikääntyneen suun terveyden ja ravitsemuksen vastavuoroisuus Suun terveydenhuollon koulutusohjelma suuhygienisti Opinnäytetyö 30.5.2008 Jaana Hälikkä Jonna Jylli

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Heli Apo VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjaus. Sh Kaija Lapinniemi kaija.lapinniemi@ppshp.fi Sh Pirjo Ronkainen pirjo.m.ronkainen@ppshp.fi 21.9.

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjaus. Sh Kaija Lapinniemi kaija.lapinniemi@ppshp.fi Sh Pirjo Ronkainen pirjo.m.ronkainen@ppshp.fi 21.9. Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjaus Sh Kaija Lapinniemi kaija.lapinniemi@ppshp.fi Sh Pirjo Ronkainen pirjo.m.ronkainen@ppshp.fi 21.9.2011 1 2 Sydämen vajaatoiminta www.ppshp.fi Ekstranet Tunnus : oyserva

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset. ravinto ja liikunta tasapainoon

Suomalaiset ravitsemussuositukset. ravinto ja liikunta tasapainoon Suomalaiset ravitsemussuositukset ravinto ja liikunta tasapainoon Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005 Suomalaiset ravitsemussuositukset ravinto ja liikunta tasapainoon Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Lisätiedot