LASTEN JA NUORTEN PÄIHDEPOLIKLINIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN JA NUORTEN PÄIHDEPOLIKLINIKKA"

Transkriptio

1 LASTEN JA NUORTEN PÄIHDEPOLIKLINIKKA LINNANKATU 28 p , Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten päihdekokeiluihin sekä huolta-aiheuttavaan aiheuttavaan tai haitalliseen päihteiden p käyttk yttöön Sirpa Parikka, th Heta Laiho, sh Pirjo Anttila, lääl ääk. Minna Aromaa, ylilää ääk.

2 Päivän n päihdetilanne p Lasten ja nuorten päihdepoliklinikan näkökulmasta: n kulmasta: Yleistä Turun malli Lähetteet Lasten ja nuorten päihteiden p käyttk yttö - kouluterveystutkimukset - päihdepoliklinikan tilastoja Mikä näkyy päihdepoliklinikallap Hoito-ohjelman ohjelman sisält ltö

3 Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka Lasten ja nuorten poliklinikan yhteydessä toimii päihdepoliklinikka, p jossa hoidetaan turkulaisia alle 18-vuotiaita nuoria. Toiminta aloitettiin lääl ääninhallituksen rahoittamana kehityshankkeena vuonna 2003 ja on ollut Turun kaupunginsairaalan alaista toimintaa vuodesta 2005 lähtien. l Tavoitteena on ennalta estää päihderiippuvuuden syntymistä, päihdekierteeseen joutumista sekä päihteiden käytk ytöstä aiheutuvien terveydellisten ja sosiaalisten haittojen ilmaantumista sekä nuorten syrjäytymist ytymistä. Poliklinikalla on kehitetty varhaisen puuttumisen interventiomalli. li. Hoito-ohjelmaan ohjelmaan sisältyy lääl ääkärin ja hoitajan arviointikäynti perheelle, nuorelle 9 yksilökäynti yntiä,, vanhemmille/huoltajille oma käynti k sekä perheen yhteinen pääp äätöskäynti hoitajan vastaanotolla. Neljä seurantakäynti yntiä 1, 3, 6 ja 12 kk:n kuluttua hoidon päättymisestä. Osa nuorista käy k y lyhennetyn ohjelman. Interventioon kuuluvat satunnaiset huumeseulanäytteet. Lyhennetty ohjelma tupakasta vieroitukseen.

4 Hoitomalli suunnitteli ja aloitti psyk.el Solja Niemelä ja sh Satu Hildén yhdysvaltalaisen Cannabis Youth Treatment (CYT) hoito-ohjelman ohjelman pohjalta, jossa motivoivan haastattelun keinoin pyritää ään vaikuttamaan niin, että nuori itse huomaa ongelmakohdat ja tietoisella tasolla tekee muutoksia päihdekp ihdekäyttäytymiseensä (CBT) Nuori asettaa itselleen tavoitteet

5 Turun malli. Nuorisotoimi ja muut toimijat, srk,, vapaaehtoiset (Saapas, Lasarus) Poliisin ennaltaestävä työ tehovalvonnat alkoivat v Selviämisasema (perustettu1987) tiedote nuoresta päihdepoliklinikalle ja sosiaalitoimeen lastensuojeluilmoitus alaikäisest isestä päihtyneestä Selviämisasema on auki perjantaisin ja lauantaisin kouluaikana sekä uutena vuotena ja vappuna, kesäll llä juhannukseen saakka avoinna pe ja la klo Selviämisasemalla työskentelee terveydenhoitaja, sosiaalityöntekij ntekijä ja nuorisotyöntekij ntekijä.

6 Kävijämäärä v v.2001 v v v v v. 2006

7 v tuli 135 lähetettl hetettä,, joista 65% selviämisasemalta ja poliisilta 5% (arviointikäynnille osallistui 108 nuorta, hoito-ohjelman ohjelman aloitti 48 nuorta) selv.asema poliisi kouluth huoltaja sos.toim. psyk.plk lnp last.koti tyks turvatalo kuraattori

8 v saapuneista lähetteistl hetteistä poikia 60 % ja tyttöjä 40 % keski-ik ikä 15,5 vuotta 17v v v v v. 2 12v. 1

9 Kouluterveystutkimuksen mukaan ne, jotka käyttk yttävät t päihteitp ihteitä,, käyttk yttävät t entistä enemmän raittiiden määm äärä lisää ääntynyt 8-9 lk,, 2006: 19% (21%) tosi humala väh.. 1 x kk 7% juo joka viikonloppu 43% raittiita Lukio 1. ja 2. pojat 30% (35%) tosi humala väh.. 1 x kk tytöt t 24% (26%) 11% juo joka viikonloppu 13% raittiita (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lapin lääl ääni) (suluissa v tiedot)

10 Kokeillut huumeita ainakin kerran: Peruskoulu 8. ja 9. lk: % (tytöt t 6%, pojat 8%) % Turkulaisista: 7 % kokeillut kannabista 1,4 % käyttk yttänyt 5 kertaa tai useammin Lukio 1. ja 2. lk: % % Turkulaisista: 10 % kokeillut kannabista 3% käyttk yttänyt 5 kertaa tai useammin

11 Päivittäinen inen tupakointi kouluterveystutkimuksen mukaan v (suluissa v tiedot) Peruskoulun yläluokilla luokilla nyt 17% (19%) tytöill illä vain aavistuksen vähäisempv isempää Lukiolaisilla nyt 12% (16%) tytöill illä enemmän vuonna 2002 tupakointi oli 22% - 25% Terveys 2015 tavoite, että vuotiaista tupakoi alle 15 %

12 Päihdepoliklinikalla v Aloituskäynnill ynnillä (N 48) tupakoi 43 nuorta (90%) Päätöskäynnillä (N 23) tupakoi 18 nuorta (78%) vain 1 nuori lopetti tupakoinnin intervention aikana, 4 nuorta ei tupakoinut lainkaan Hoidon alussa tupakoitiin ka 9 savuketta/pv ja hoidon lopussa ka 8 savuketta/pv Tupakkainterventioon osallistui 6 nuorta, joista 3 lopetti tupakoinnin, 1 vähensi v ja 2 keskeytti hoidon

13 Päihdepoliklinikalle lähettl hettämisen syynä v alkoholi 84 %:lla - huumeet 15 %:lla alko 112 kannab.12 muu 7 tupakka 4

14 Päihdepoliklinikan tilastoja v Aloituskäynnill ynnillä (N 48) alkoholia käytettiin k ka. 2,3 x kk:ssa Päätöskäynnillä (N 23) ka. 0,7 x kk:ssa (-30%) Aloituskäynnill ynnillä kerta-annos annos keskim.. 11 ann./kerta Päätöskäynnillä keskim.. 5 ann./kerta (-45%)( Alkoholin käytk ytön n lopetti 7 nuorta (30%) Promillekeskiarvo lähetteissl hetteissä n. 1 promille Suurin promillemää äärä v llut 2,45 (selv.as( selv.as.. mukaan)

15 Päihdepoliklinikan tilastoja v (suluissa v tietoja) Huumeseuloja otettu 202 (345), joista positiivisia 19 (68) Näistä löytyi bentsodiatsepiini 12 näytteestn ytteestä kannabis 7 amfetamiini 3 opiaatit 1 buprenorfiini 1

16 Hoito-ohjelman ohjelman aloittaneista (N 48) käytti /kokeillut huumeita 19 (40%) joista, kannabista 12 (25%) lääkkeitä (bentsoja)) 7 (15%)

17 Päihdehäiriön n eteneminen Päihteiden käyttk yttö alkaa tyypillisesti v. Päihdehäiriö v. Päihdehäiriöiden iden esiintyvyys nuoruusiäss ssä on noin % - pojat > tytöt Nuoruusiän n päihdehp ihdehäiriöt t jatkuvat aikuisuuteen Täysi-ikäisistä on alkoholin suurkuluttajia %

18 Mikä näkyy päihdepoliklinikalla p tänäät ään? Kasvaneet alkoholimää äärät, viinan kulutus lisää ääntyi hinnanmuutoksen myötä,, nyt taas kaljaa eneneväss ssä määrin Jos nuorella rahaa käytk ytössä,, päihteiden p helppo saatavuus Lääkkeiden huumausainekäytt yttö Sekakäytt yttö,, otetaan mitä tahansa Kannabiksen käyttk yttöä vuotiailla, aikaisemmin vuotiailla Imppaaminen ajoittain Toisinaan amfetamiini näkyy n seuloissa, joskus buprenorfiini Monet haluaisivat lopettaa tupakoinnin Osa nuorista ehdottoman huumekielteisiä

19 Nuorten paha olo itsensä vahingoittaminen (viiltely) Masennus Käytös- ja uhmakkuushäiri iriöt Elämyshakuisuus Kavereiden suosion hakeminen, kaikki muutkin juo Ei ole muuta tekemistä Hansa-lapset,, uusi nuori sukupolvi Päihdemyönteinen kulttuuri Vanhempien päihteidenkp ihteidenkäyttö tai puutteellinen vanhemmuus Traumaattiset elämänkokemukset Lintsaaminen koulusta

20 Kiitos!

21 Toimintamenetelmät MOTIVOIVA HAASTATTELU avoimet kysymykset heijastava kuunteleminen myönteinen vahvistaminen yhteenveto (ambivalenssi, toisaalta-toisaalta toisaalta) itseä motivoivat lauseet työntekij ntekijän n empaattinen suhtautuminen ja vastakkainasettelun välttv lttäminen

22 Toimintamenetelmät KOGNITIIVIS-BEHAVIORAALINEN LÄHESTYMISTAPA kognitiivinen terapia (Aaron T. Beck) addiktiivinen käyttäytyminen ytyminen on opittu tapa, jota voidaan analysoida ja muuttaa ajatuksilla ja mielikuvilla yhteys emootioihin ja käyttäytymiseenytymiseen pyritää ään n lisää äämään n nuoren oman toiminnan sisäist istä säätelyä,, suunnittelua ja hallintaa, sekä että nuori tunnistaa ja muuttaa haitallista käyttk yttäytymistään nuori asettaa itselleen tavoitteet

23 Toimintamalli Strukturoitu, yksilöllinen llinen lyhytinterventio- ohjelma(cannabis Youth Treatment,CYT) Arviointikäynti lääl ääkärillä ja hoitajalla 9 hoito-ohjelman ohjelman mukaista käyntik yntiä hoitajalla 4 seurantakäynti yntiä Huumeseulat Verkostotapaamiset (oppilashuoltoryhmät, t, sosiaalitoimi, psykiatrian poliklinikka, lastenkodit)

24 Hoito-ohjelman ohjelman sisält ltö: 1. ARVIOINTIKÄYNTI: HOITAJAKÄYNNIT: 2. Esitietojen keräys, T-ASI - tupakka- ja nuuskakysely YNTI: nuori, hoitaja, lääl ääkäri ja perhe (3. Diagnostinen haastattelu/ jatkokonsultaatiotarpeen arvio) 4. Päihteiden P käytk ytön analyysi/motivoiva - päihteiden käyttk yttö edellisellä viikolla - sisäiset iset ja ulkoiset tekijät /motivoiva haastattelu

25 5. Päihteiden P käytk ytön n plussat ja miinukset/mot.haast mot.haast. - pitkän n ja lyhyen aikavälin positiiviset ja negatiiviset seuraamukset - henkilökohtainen kohtainen tavoite 6. PäihteettP ihteettömän n toiminnan analyysi - harrastukset, materiaalit, yhteystiedot - tyytyväisyyskysely analyysi/motivoiva haastattelu 7. Terveyskasvatus ja riskikäytt yttäytyminen/mot. mot. haast. - päihteet ja muu riskikäytt yttäytyminenytyminen - seksuaaliterveys - nuoren omat toiveet informaatiosta - hoitajan arvio informaatiosta - päihteidenkäyttö edellisellä viikolla

26 8. Vanhemmat ilman nuorta/cbt - nuoren päihteiden p käyttk yttöön n liittyvät t huolet - vanhemmuuden tukeminen - yhteiset sääs äännöt - vuorovaikutustaitojen parantaminen - käytännön n ongelmatilanne 9. Nuoren perhe, vuorovaikutus/cbt - riitatilanteet - vuorovaikutustaitojen parantaminen - käytännön n ongelmatilanteet - suuttumus ja sen hallinta (- kotitehtävä)

27 10. Sosiaalinen verkosto/cbt - sosiaalinen tukiverkosto - päihteettömään n kaveripiiriin tukeminen - tukiverkoston vahvistaminen 11. Kieltäytymiskeinot ytymiskeinot/cbt - kieltäytymistaidot - rooliharjoitus 12. Riskitilanteiden hallinta/cbt - ongelmanratkaisumalli - henkilökohtainen kohtainen hätäsuunnitelmah - odotettavissa oleva riskitilanne..

28 13. PääP äätöskäynti - retkahdusten ennakointi ja varomerkit - keskustelu muutoksista nuoren ja vanhempien välisessä vuorovaikutuksessa - seurannasta/jatkohoidosta sopiminen - diplomi, lahja käynneistk ynneistä (alko sponsoroi) Verkostopalaverit Huumeseulat käyntien aikana tai satunnaisesti Seurantakäynnit 1, 3, 6 ja 12 kuukauden kuluttua

29 Muiden päihteiden p käyttk yttö turkulaisilla nuorilla: Imppaamista kokeillut - 7 % kasiluokkalaisista - 3% lukion tokaluokkalaisista Alkon ja lääl ääkkeiden sekakäytt yttöä kokeillut - 7 % kasiluokkalaisista - 9 % lukion tokaluokkalaisista Ekstaasia kokeillut - 1,5 % kasiluokkalaisista - 2 % lukion tokaluokkalaisista Amfetamiinia on kokeillut - 2 % kasiluokkalaisista - 1 % lukion tokaluokkalaisista

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty.

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty. 1 LIITE 4: KARTOITUS KANNATELLEN I -HANKE: työntekijävastauksista koottu matriisi 31.1.2011 Prosessi Työvoiman palvelukeskus Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE-

Lisätiedot

Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita

Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevia haasteita Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita Raportin tähän osaan on nostettu esiin erilaisia arkielämän asioita, joiden kanssa Järvenpäässä

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 Sisältö LÄHTÖKOHDAT...2 MÄÄRITELMÄT...3 Paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta.

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta. TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 2/2012 HUUGO Työelämän alkoholiohjelma LEVOTON vanhemmuus -malttamattomat lapset LOPPUUKO tupakointi? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Selviytymisopas nuorten vanhemmille

Selviytymisopas nuorten vanhemmille VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? Selviytymisopas nuorten vanhemmille 1 Tarvitsen vanhempiani sääntöihin, ettei mene 2 Missä lapsesi surffailee?... 16 3 Kuuluvatko päihteet nuoruuteen?... 20 ihan hulluksi. Saaks

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Riikka Puusniekka, Hanna Harju, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Helsinki: Sosiaali- ja

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI Kauniainen: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 5/2011

päihdetyön erikoislehti 5/2011 päihdetyön erikoislehti 5/2011 Terapeuttinen järkeily huumehoitojen taustalla Lähisuhde- ja perheväkivalta ja ongelmapelaaminen Iankaikkisia totuuksia alkoholista Korvaushoitopotilaiden ajatuksia hoidosta

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Kouluterveys 2009. Kaustisen kuntaraportti. etunimi.sukunimi@thl.fi

Kouluterveys 2009. Kaustisen kuntaraportti. etunimi.sukunimi@thl.fi Kouluterveys 2009 Kaustisen kuntaraportti Anni Lommi, Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Suvi Vilkki, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 Marraskuu 17/01 SOSIAALITURVA Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 17/2001 89. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot