Yläkouluikäisten nuorten mielenterveyden edistäminen Kuopiossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yläkouluikäisten nuorten mielenterveyden edistäminen Kuopiossa"

Transkriptio

1 Yläkouluikäisten nuorten mielenterveyden edistäminen Kuopiossa hoitopolku ja ryhmämuotoinen interventio masennuksen ehkäisyssä Valtakunnalliset terveydenhoitajapäivät , Tampere Säde Pirttimäki Kuopion kaupunki

2 Sisältö - Miksi lähdettiin edistämään nuorten mielenterveyttä? - Miten edistetään yläkouluikäisten mielenterveyttä Kuopiossa? - Millaisella hoitopolulla? - Millaisella interventiolla?

3 Miksi lähdettiin edistämään yläkouluikäisten nuorten mielenterveyttä?

4 Taustaa: Kuopiolaisten 8. ja 9. luokkalaisten (n=1820) masentuneisuus arvioituna R-BDI:n (Raitasalon soveltama Beck Depresson Inventory) mukaan Masentuneisuus Pojat % Tytöt % Yhteensä % Ei (0-4 p.) Lievä (5-7 p.) Keskivaikea (8-15 p.) Vaikea (16-39 p.) Kouluterveyskysely 2006/THL - Masennuksen esiintyvyys on ollut samanlaista koko 2000-luvun ajan Kuopiossa (Markkula ym. 2006, Lommi ym. 2010) - Kuopiolaisnuorten masentuneisuus yhtä yleistä kuin koko Suomessa keskimäärin (Pietikäinen 2006).

5 Miten lähdettiin edistämään yläkouluikäisten mielenterveyttä Kuopiossa

6 Taustaa Suositukset R-BDI -kyselyn käyttämisestä Kouluterveydenhuolto -kirja (Tervo ym. 2000) Opiskeluterveydenhuollon opas (STM 2006:17) Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet (STM 2009:20) Apuväline masennusoireilun, sen vakavuuden ja mahdollisen konsultaation ja hoidon tarpeen selvittämiseen Seulontojen eettiset periaatteet: varmistettava tuki- ja hoitomahdollisuudet Kehittämishanke 2006: etsittiin sopivaa interventiota, löydettiin Vantaan Sateenvarjo-hanke ja Gregory Clarken stressinhallintakurssi (Coping with Stress Course, CWS) Laadittiin hoitopolku, tavoitteena mielenterveyden edistäminen, masennusoireiden varhainen tunnistaminen + tuki

7 Nuorten mielenterveyden edistämiseksi yhteisvoimin: Kuopion kaupunki Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lasten- ja nuorten mielenterveys- ja kuntoutuspalvelut ja SIHTI Sosiaalityö, lapsiperheyksikkö Oppilashuoltopalvelut Erityisnuorisotyö ja ev. lut. seurakunnan nuorisotyö Kuopion yliopistollinen sairaala Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Kuopion yliopisto

8 Hoitopolku-työryhmä 2006 alkaen Asumaa Mervi, osastonhoitaja, LNY Kokkonen Tarja, terveydenhoitaja, SIHTI Korhonen Kaj, ap. ylilääkäri, terveydenhoito, STK Koskinen Tarja, KYS, erikoislääkäri, KYS, LTT-opiskelija, tutkija Kosonen Riitta, psykologi, LNY Marjoranta Riitta, tk.lääkäri, SIHTI Pirttimäki Säde, TtT-opiskelija, tutkija, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Ruuskanen Riitta th, opiskeluterveydenhuolto Tenhunen Susanna, th, kouluterveydenhuolto Pääkkönen Auli, lapsiperheyksikön esimies, sosiaalityö Väätäinen Merja, koulukuraattori Pirskanen Marjatta, suunnittelija - työryhmän pj. Tutkimusvastuu Kuopiossa Laukkanen Eila, nuorisopsykiatrian professori Pietilä Anna-Maija, professori

9 Yläkouluikäisten nuorten mielenterveyden edistämisen toimintamalli moniammatillisena yhteistyönä Masennuksen varhainen tunnistaminen -> mielialakysely (R-BDI) osaksi 8lk:n terveystarkastusta + arvio voimavaroista ja riskitekijöistä Hoitopolku nuorten mielenterveyden edistämiseksi tukemaan nuoria ja erityisesti nuoria, joilla on eriasteisia masennusoireita Stressinhallintakurssi ryhmäinterventioksi kouluterveydenhuoltoon nuorten (8.lk) masennuksen ehkäisyyn Monikeskustutkimus (Kuopio, Turku, Vantaa/THL) intervention vaikuttavuudesta käynnistyi 2007

10 Hoitopolku

11 Hoitopolku-opas, sisältö: Tausta Masennuksen määrittäminen Nuorten mielenterveys ja masennuksen esiintyvyys Kuopiossa Masentuneen mielialan ja voimavarojen tunnistaminen Hoitopolku tunnistetun huolen mukaan Stressinhallinta -ryhmäintervention toteuttaminen Lähteet, suositeltava kirjallisuus Kysely mielialasta Kuvio: toimintakaavio Taulukko: interventiosuosituksia Tiedote stressinhallintakurssista

12 BDI (Beck Depresson Inventory, Beckin mielialakysely) 13-kysymyksen versio R-BDI Luotettavuus - sisäinen johdonmukaisuus hyvä, Cronbachin alfa 0.84 tytöillä ja 0.87 pojilla. (Kaltiala- Heino ym. 1999) ja 0.91 (Ambrosini ym. 1991)

13 R-BDI, Beckin mielialakyselyn suomalainen versio 13 kysymystä+ 1 lisäkysymys: Minkälainen on mielialasi? Miten suhtaudut tulevaisuuteen? Miten katsot elämäsi sujuneen? Miten tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi tunnet itsesi? Minkälaisena pidät itseäsi? Onko Sinulla pettymyksen tunteita? Onko sinulla itsesi vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia? Miten suhtaudut vieraitten ihmisten tapaamiseen? Miten koet päätösten tekemisen? Minkälaisena pidät olemustasi ja ulkonäköäsi? Minkälaista nukkumisesi on? Tunnetko väsymystä ja uupumusta? Minkälainen ruokahalusi on? Oletko ahdistunut tai jännittynyt? (=lisäkysymys, ei lasketa yhteispisteisiin)

14 R-BDI, Beckin mielialakyselyn suomalainen versio Lisätty ensimmäiseksi myönteinen väittämä, toinen väittämä neutraali Esim: kysymys 5. Minkälaisena pidät itseäsi? 1=0p. Tunnen itseni melko hyväksi 2=0p. En tunne itseäni huonoksi ja arvottomaksi 3=1p. Tunnen itseni huonoksi ja arvottomaksi melko usein 4=2p. Nykyään tunnen itseni arvottomaksi melkein aina 5=3p. Olen kerta kaikkiaan huono ja arvoton

15 R-BDI-yhteispisteiden viitearvot ja mielialan sekä huolen määrittäminen Yhteispisteet Tulkinta / mielialan määrittäminen Huolen määrittäminen Viite mielialaan liittyvästä huolesta Tilanne arvioitava Normaali mieliala, ei masennusoireita Ei huolta 5-7 Lieviä masennusoireita Lievä huoli 8-15 Kohtalaisia masennusoireita Tuntuva huoli Vakavia masennusoireita Vakava huoli

16 Voimavarojen ja altistavien tekijöiden suhde arvioitaessa masentuneisuuteen liittyvää huolta Voimavaroja ja suojaavia tekijöitä *Perheen kyky tukea nuorta, turvallinen kiintymyssuhde vanhempaan/aikuiseen *Nuoren hyvät sosiaaliset taidot *Hyvä itsetunto ja stressinhallinta *Ystävät ja sosiaalinen tuki *Harrastukset ja muut mielihyvän lähteet *Terveelliset elämäntavat Altistavia tekijöitä / Riskitekijöitä Pitkäaikaiset perheen sisäiset ristiriidat Vanhemman masennus Hoivan ja huolenpidon puute Stressitilanteet: esim. läheisen ihmisen menetys, seurustelusuhteen katkeaminen Koulukiusaaminen (kiusattu tai kiusaaja) Oppimisvaikeudet Nuoren muut psykiatriset sairaudet: esim. ahdistuneisuus (huom. R-BDI, kysymys 14), käytöshäiriöt Nuoren fyysiset sairaudet Päihteidenkäyttö

17 R-BDI -mielialakysely (0 39 pistettä) Voimavarojen ja riskitekijöiden sekä nuoren toimintakyvyn arvioiminen ja huolen määrittäminen 1-4 p. Normaali mieliala EI HUOLTA 5 7 p. Lieviä masennusoireita LIEVÄ HUOLI 8 15 p. Kohtalaisia masennusoireita ja / tai alentunut toimintakyky TUNTUVA HUOLI Selvitä 0 pistettä p. Vakavia masennusoireita ja alentunut toimintakyky VAKAVA HUOLI Interventiosuositus Seuranta, jatkotoimenpiteet Voimavaroja vahvistava interventio Normaalit terveystapaamiset B. Preventiivinen interventio Seurantakäynti 1), 2), tarv. 3), 4), 5) 1) Nuoren oma arvio 2) Perheen/läheisten tuki/arvio ja tarvit. yhteys huoltajaan 3) Yhteistyö koulu-/omalääkärin kanssa 4) Yhteistyö: opinto-ohjaaja, kuraattori, oppilashuoltoryhmä 5) Yhteistyö: lapsiperheyksikön sosiaalityöntekijä 6) Verkosto- / hoitokokous: sovitaan yhteistyö, vastuunjako, tiedonkulku A. Stressinhallinta - ryhmäinterventio Kuvio 1 Mielialakysely, huoli nuoren mielialasta ja toimintakaavio B. Kannatteleva tuki Seurantakäynnit kouluterveydenhuollossa 1), 2), 3), 4), 5) Hoitoonohjaus - SIHTI -, KYS:n avohoito 1), 2), 3), 4) 5), 6) Koulu- / omalääkäri - hoidon tarpeen arviointi (BDI 21) ja seuranta KONSULTOIVA sairaanhoitaja / KYS, puh Lähete erikoissairaanhoitoon: 1. Masennus, jos siihen liittyy - itsetuhoisuus - psykoottisuus - vaikea päihdehäiriö - vaikea syömishäiriö 2. Pitkäkest. toimintakyvyn aleneminen 3. Pitkäaik. masentuneisuus ESH / avohoito tai osastohoito 6) Copyright Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus

18 R-BDI - mielialakysely (0 39 pistettä) Voimavarojen ja toimintakyvyn arvioiminen ja huolen määrittäminen 1-4 p. Normaali mieliala EI HUOLTA 5 7 p. Lieviä masennusoireita 8 15 p. Kohtalaisia masennusoireita ja / tai alentunut toimintakyky Selvitä 0 pistettä p. Vakavia masenusoireita ja alentunut toimintakyky Interventiosuositus Voimavaroja vahvistava interventio Seuranta, jatkotoimenpiteet Normaalit terveystapaamiset Kuvio 1 Mielialakysely, huoli nuoren mielialasta ja toimintakaavio Copyright Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus

19 Pisteet Interventiosuositukset 0 p. Nuoren tilanne selvitettävä ja toiminta todetun huolen mukaan. 1 4 p. Normaali mieliala Voimavaroja vahvistava interventio - Myönteinen palaute -Keskustelu nuoruusiän kehityksestä -Voimavarojen puute: yhteistyö kodin ja koulun kanssa -preventionäkökulma

20 R-BDI -mielialakysely (0 39 pistettä) Voimavarojen ja riskitekijöiden sekä nuoren toimintakyvyn arvioiminen ja huolen määrittäminen 1-4 p. Normaali mieliala EI HUOLTA 5 7 p. Lieviä masennusoireita LIEVÄ HUOLI 8 15 p. Kohtalaisia masennusoireita ja / tai alentunut toimintakyky Selvitä 0 pistettä p. Vakavia masennusoireita ja alentunut toimintakyky Interventiosuositus Seuranta, jatkotoimenpiteet Voimavaroja vahvistava interventio Normaalit terveystapaamiset A. Stressinhallinta - ryhmäinterventio B. Preventiivinen interventio Seurantakäynti 1), 2), tarv. 3), 4), 5) 1) Nuoren oma arvio 2) Perheen/läheisten tuki/arvio ja tarvit. yhteys huoltajaan 3) Yhteistyö koulu-/omalääkärin kanssa 4) Yhteistyö: opinto-ohjaaja, kuraattori, oppilashuoltoryhmä 5) Yhteistyö: lapsiperheyksikön sosiaalityöntekijä 6) Verkosto- / hoitokokous: sovitaan yhteistyö, vastuunjako, tiedonkulku Kuvio 1 Mielialakysely, huoli nuoren mielialasta ja toimintakaavio Seurantakäynnit kouluterveydenhuollossa 1), 2), 3), 4), 5) Hoitoonohjaus - SIHTI 1), 2), 3), 4) 5), 6) ESH / avohoito tai osastohoito 6) Copyright Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus

21 Pisteet Interventiosuositukset 0 p. Nuoren tilanne selvitettävä ja toiminta todetun huolen mukaan. 1 4 p. Normaali mieliala 5 7 p. Lieviä masennus -oireita Voimavaroja vahvistava interventio - Myönteinen palaute -Keskustelu nuoruusiän kehityksestä -Voimavarojen puute: yhteistyö kodin ja koulun kanssa -preventionäkökulma A) Kutsu stressinhallintakurssille B) Preventiivinen interventio, voimaannuttava tuki - rauhallinen, riittävä vastaanottoaika, tunne helposti lähestyttävästä, luotettavasta aikuisesta - kannustus, tuki, empatia, kuunteleminen, nuoren tarpeista lähtevä keskustelu - Nuoren oma arvio -Pohdinta hyvää oloa tuottavasta ja voimaannuttavasta konkreettisesta toiminnasta (lukeminen, ulkoilu, nukkuminen, rentoutuminen, syöminen, päihteiden välttäminen, ystävien saaminen, tukioppilastoiminta avuksi jne.) - Tarv. yhteistyö: vanhemmat ja lääkäri, oppilashuollon, sosiaalityön tai muut yhteistyökumppanit - Seuranta-aika 1 6 kuukauden kuluttua

22 R-BDI -mielialakysely (0 39 pistettä) Voimavarojen ja riskitekijöiden sekä nuoren toimintakyvyn arvioiminen ja huolen määrittäminen 1-4 p. Normaali mieliala EI HUOLTA 5 7 p. Lieviä masennusoireita LIEVÄ HUOLI 8 15 p. Kohtalaisia masennusoireita ja / tai alentunut toimintakyky TUNTUVA HUOLI Selvitä 0 pistettä p. Vakavia masennusoireita ja alentunut toimintakyky Interventiosuositus Seuranta, jatkotoimenpiteet Voimavaroja vahvistava interventio Normaalit terveystapaamiset B. Preventiivinen interventio Seurantakäynti 1), 2), tarv. 3), 4), 5) 1) Nuoren oma arvio 2) Perheen/läheisten tuki/arvio ja tarvit. yhteys huoltajaan 3) Yhteistyö koulu-/omalääkärin kanssa 4) Yhteistyö: opinto-ohjaaja, kuraattori, oppilashuoltoryhmä 5) Yhteistyö: lapsiperheyksikön sosiaalityöntekijä 6) Verkosto- / hoitokokous: sovitaan yhteistyö, vastuunjako, tiedonkulku A. Stressinhallinta - ryhmäinterventio Kuvio 1 Mielialakysely, huoli nuoren mielialasta ja toimintakaavio B. Kannatteleva tuki Seurantakäynnit kouluterveydenhuollossa 1), 2), 3), 4), 5) Koulu- / omalääkäri - hoidon tarpeen arviointi (BDI 21) ja seuranta Hoitoonohjaus - SIHTI 1), 2), 3), 4) 5), 6) ESH / avohoito tai osastohoito 6) Copyright Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus

23 8 15 p. Kohtalaisia masennusoireita p. Vakavia masennusoireita A) Kutsu stressin hallintakurssille B) Kannatteleva tuki kouluterveydenhuollossa (edellisten lisäksi) - Terveydenhoitajan ja tarv. koulu/omalääkärin huolen ilmaiseminen - Keskustelu nuoren omista tunteista ja kokemuksista - Tarvittaessa hoidon tarpeen arviointi ja seuranta yhteistyössä vanhempien ja koulu- tai omalääkärin kanssa - Yhteys kotiin nuoren luvalla, perustellaan vanhempien vastuuta alaikäisen lapsen asioissa - Yhteistyön tiivistäminen oppilashuoltotyöryhmän kanssa, koulunkäynnin ja poissaolojen seuranta jne. - Yhteistyö lastensuojelun kanssa - Kirjallinen materiaali neuvonnan tueksi Tarvittavan hoidon järjestäminen - Edellisten toimenpiteiden lisäksi lääkärin arvio ja nuoren ohjaus tarvittavaan hoitoon - Sovitaan yhteystyöstä vanhempien ja SIHDIN, KYS:n sekä lastensuojelun kanssa - Seuranta, varmistetaan tiedon siirtymisen kotiin ja kouluterveydenhuoltoon - hoito- ja seurantakokoukset

24 R-BDI -mielialakysely (0 39 pistettä) Voimavarojen ja riskitekijöiden sekä nuoren toimintakyvyn arvioiminen ja huolen määrittäminen 1-4 p. Normaali mieliala EI HUOLTA 5 7 p. Lieviä masennusoireita LIEVÄ HUOLI 8 15 p. Kohtalaisia masennusoireita ja / tai alentunut toimintakyky TUNTUVA HUOLI Selvitä 0 pistettä p. Vakavia masennusoireita ja alentunut toimintakyky VAKAVA HUOLI Interventiosuositus Seuranta, jatkotoimenpiteet Voimavaroja vahvistava interventio Normaalit terveystapaamiset B. Preventiivinen interventio Seurantakäynti 1), 2), tarv. 3), 4), 5) 1) Nuoren oma arvio 2) Perheen/läheisten tuki/arvio ja tarvit. yhteys huoltajaan 3) Yhteistyö koulu-/omalääkärin kanssa 4) Yhteistyö: opinto-ohjaaja, kuraattori, oppilashuoltoryhmä 5) Yhteistyö: lapsiperheyksikön sosiaalityöntekijä 6) Verkosto- / hoitokokous: sovitaan yhteistyö, vastuunjako, tiedonkulku A. Stressinhallinta - ryhmäinterventio Kuvio 1 Mielialakysely, huoli nuoren mielialasta ja toimintakaavio B. Kannatteleva tuki Koulu- / omalääkäri - hoidon tarpeen arviointi (BDI 21) ja seuranta KONSULTOIVA sairaanhoitaja / KYS, puh Lähete erikoissairaanhoitoon: Seurantakäynnit kouluterveydenhuollossa 1), 2), 3), 4), 5) - itsetuhoisuus 1. Masennus, jos siihen liittyy - psykoottisuus - vaikea päihdehäiriö - vaikea syömishäiriö 2. Pitkäkest. toimintakyvyn Hoitoonohjaus - SIHTI - LNY, aleneminen KYS:n avohoito 1), 2), 3), 4) 5), 6) 3. Pitkäaik. masentuneisuus ESH / avohoito tai osastohoito 6) Copyright Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus

25 8 15 p. Kohtalaisia masennusoireita p. Vakavia masennusoireita A) Kutsu stressin hallintakurssille B) Kannatteleva tuki kouluterveydenhuollossa (edellisten lisäksi) - Terveydenhoitajan ja tarv. koulu/omalääkärin huolen ilmaiseminen - Keskustelu nuoren omista tunteista ja kokemuksista - Tarvittaessa hoidon tarpeen arviointi ja seuranta yhteistyössä vanhempien ja koulu- tai omalääkärin kanssa - Yhteys kotiin nuoren luvalla, perustellaan vanhempien vastuuta alaikäisen lapsen asioissa - Yhteistyön tiivistäminen oppilashuoltotyöryhmän kanssa, koulunkäynnin ja poissaolojen seuranta jne. - Yhteistyö lastensuojelun kanssa - Kirjallinen materiaali neuvonnan tueksi Tarvittavan hoidon järjestäminen - Edellisten toimenpiteiden lisäksi lääkärin arvio ja nuoren ohjaus tarvittavaan hoitoon - Sovitaan yhteystyöstä vanhempien ja SIHDIN, KYS:n sekä lastensuojelun kanssa - Seuranta, varmistetaan tiedon siirtymisen kotiin ja kouluterveydenhuoltoon - hoito- ja seurantakokoukset

26 Taulukko 1. Nuorten mielialan ja siihen liittyvän huolen neljä tasoa sekä interventiosuositukset Pisteet, mieliala Huolen vyöhykkeen ja yhteistyön tarpeen määrittäminen Interventiosuositukset 0 p. Selvitettävä tilanne Toiminta todetun huolen mukaan 1 4 p. Normaali mieliala 5 7 p. Lieviä masennusoireita 8 15 p. Kohtalaisia masennusoireita p. Vakavia masennusoireita Ei mielialaan liittyvää huolta Lievä huoli, luottamus terveydenhuollon neuvonnan riittävyyteen hyvä Tuntuva huoli, ns. huolen harmaa vyöhyke, Vakava huoli, huolta on paljon ja jatkuvasti, lisävoimavaroja saatava hoitoprosessiin. Voimavaroja vahvistava interventio A) Kutsu stressinhallintakurssille B) Preventiivinen interventio, voimaannuttava tuki A) Kutsu stressinhallintakurssille B) Kannatteleva tuki kouluterveydenhuollossa (edellisten lisäksi). Tarvittavan hoidon järjestäminen - yhteistyö

27 Stressinhallintakurssi -ryhmäinterventio

28 Mikä on stressinhallintakurssi? PERUSIDEA: Jos koettu stressi on liian suuri tai se jatkuu pitkään (=> paljon negatiivisia ajatuksia =>) mieliala muuttuu masentuneisuudeksi ja riski sairastua masennukseen lisääntyy Ennaltaehkäisyyn kehitetty ryhmämuotoinen auttamismenetelmä Masennusriskissä oleville nuorille. Myös ahdistuneisuuden, mielialahäiriöiden ehkäisyyn Tehokkaimmaksi todettu (Merry ym. 2007) (psychological and/or educational interventions) Suunniteltu käytettäväksi kouluympäristössä. Nuoren kehitykselliset vaiheet huomioitu.

29 Stressinhallintakurssilla ajatellaan masennuksen syystä seuraavaa Masennus on seurasta monesta eri tekijöistä: negatiiviset ajatukset, stressaavat tilanteet, altistavat herkkyydet/ riskitekijät esim. naissukupuoli, aiempi masennushistoria, masentuneet vanhemmat ja masennuksen immuniteettitekijät heikot (kuten hyvä itsetunto, pärjäämistaidot, paljon myönteisiä tapahtumia ja toimintoja).

30

31 Stressinhallintakurssi = "rokottamista masennusta vastaan" Masennusta voidaan ehkäistä 1. stressinhallintataitoja lisäämällä 2. vaikuttamalla joihinkin riskitekijöihin esim. negatiiviseen opittuun ajattelutapaan! Stressinhallintakurssilla opetellaan koulukurssimaisella tavalla: nuorta tarkkailemaan ja tunnistamaan omaa ajattelutapaa taitoja, joiden avulla nuori pystyy vähentämään kielteisiä ajatuksia aikakautena, jolloin masennuksen ilmaantuvuushuippu alkaa ja kielteinen ajattelu alkaa vakiintua pysyvämmäksi rakenteeksi ja siten voittamaan masennuksen. Ongelmanratkaisukeinoja stressitilanteisiin => nuorelle muodostuu tietynlainen immuniteetti masennukseen sairastumiselle, vaikka heillä olisikin monia riskitekijöitä

32 Lähestytään asioita positiivisesta lähtökohdasta Tunteet Toiminta, käyttäytyminen Kukin osa-alue vaikuttaa toiseen Ajattelu

33

34 Stressinhallintakurssin toteutus Kuopiossa Koulun tiloissa, kouluaikana 8 X 90 min ryhmätapaamista x 1 viikossa + Kotitehtävät + 1 seurantaistunto ½ vuoden päästä (tarkoitus vahvistaa jo opetettuja taitoja ja opettaa toiminnan ja ajattelun yhteyttä toisiinsa) Kurssin ohjaajille (terveydenhoitajia, kuraattoreita, srk:n nuoriso-ohjaajat) työnohjaus

35 Esimerkkejä stressinhallintakurssin nuorten työkirjan sisällöstä: Esimerkki kotitehtävästä: Seuraa omaa oloasi täyttämällä mielialapäiväkirjaa: (päivittäin arvioidaan mielialaa skaalalla: 1 Todella huonolla tuulella todella hyvällä tuulella 7 Kirjoita muistiin, jos jonain päivänä oli jokin stressaava tilanne, joka näytti laukaisevan mielialasi huononemisen tai paranemisen.

36 Itse stressi ei muutu, vaan OMA REAGOINTI siihen OMA REAGOINTITAPA muuttunut stressiin: Miten ajattelet stressaavasta tilanteesta Mitä teet stressaavan tilanteen/ asian suhteen => mitä tunnet ja kuinka hyvin pärjäät Kun muuttaa ajatuksia tai tulkintojaan stressitilanteista, ei ole niin poissa tolaltaan. Tunnet itsesi vähemmän alakuloiseksi, vihaiseksi > todennäköisyys masentua vähentyy

37 Esimerkkejä kurssin tehtävistä

38 EPÄREALISTISEN AJATTELUN MUUTTAMINEN TODENMUKAISEKSI Esimerkki: Kaksi tyttöä, Mari ja Emma, pyytävät kumpikin omaa kaveriaan lähtemään ulos perjantai-iltana. Kummankin kaveri sanoo, ettei voi tulla, koska läksyjä on liikaa. Mari tuntee itsensä hylätyksi ja ajattelee: "Koska kaverini ei lähde minun kanssani ulos, hän ei pidäkään minusta eikä varmaan ikinä enää halua olla minun kanssani. Emma taas ajattelee: "Ok, kaverini on tänään varattu, mutta voimmehan mennä yhdessä ulos joskus toiste. Hän on silti paras kaverini."

39 KIELTEISIÄ AJATUKSIA LAUKAISEVIEN TAPAHTUMIEN TUNNISTAMINEN

40 Esimerkki: Epärealististen ajatusten tunnistaminen Aktivoiva tapahtuma Kissa ei saa hiirtä kiinni Kielteinen ajatus Olen kelvoton kissa Myönteiset vasta-ajatukset - Ensi kerralla parempi onni - Aina ei voi onnistua Seuraukset Masennus, pelko, muut kielteiset tunteet Hyvät tunteet

41 EPÄREALISTISEN AJATTELUN MUUTTAMINEN TODENMUKAISEKSI Kuusi hyödyllistä kysymystä 1. Onko tämä ajatus tai uskomus totta? Liioittelenko minä? 2. Voiko tämän tilanteen tulkita tai selittää jotenkin toisin? 3. Onko tämä tärkeää vielä viikon, kuukauden tai vuoden kuluttua? Olenko silti OK, vaikka asia olisikin totta? 4. Miten todennäköistä on, että tämä (pelkoni) todella toteutuu? 5. Mitä tapahtuisi, jos en enää uskoisikaan tähän? 6. Mitä hyötyä tai haittaa saan siitä, että ajattelen näin?

42 Kokemuksia hoitopolusta ja stressinhallintakurssista

43 Kokemuksia hoitopolusta Terveydenhoitajat: hoitopolku hyvä, auttaa perustelemaan toimenpiteitä ja etenemistä, mutta neuvonta-aikaa vähän, nopea pääsy SIHTIin varmistettava Lääkärit: SIHTI toimii, olen osannut lähettää eteenpäin koulu- tai omalääkärin rooli varhaisessa tuessa? Vaikeuksia RBDI:n täytössä, nuorten suhtautuminen ja vastaamisen luotettavuus?

44 Ohjaajien kokemuksia stressinhallintakurssista Kuopiossa pidetty 6 kurssia ( ), yht 26 nuorta, R-BDI:llä tunnistettu 4-13% koulun nuorista masennusriskisiksi (5-15pistettä) Nuorten osallistuminen vähäistä, syinä mm. poissaolot tunnilta, leimautumisvaara? Materiaalia kehitettävä edelleen: kevennettävä, teoreettisuutta pois, suomalaiseen kulttuuriin sopivaksi Voisiko lyhentää?, kaikille nuorille sovellettavaksi? Aikuisen antama aika 6-8 nuorelle joka viikko on sinällään jo nuorille myönteinen asia

45 Nuorten kokemuksia kurssista Kuopiossa Tyytyväisiä tapaamisten määrään Ryhmä ok (pidätkö ryhmästä) Ei osaa sanoa auttaako ryhmässä toimiminen välttämään masennusta Kurssin pituus hyvä Tyytyväisiä ohjaajaan Ryhmä toimi yhdessä jonkin verran (paljon-vähän skaalalla) Tunnelma ryhmässä neutraali

46 Kurssin ohjaajien kokemuksia Vantaalla (Suanto & Talja 2010) (6 ohjaajaa haastateltu) Kurssin merkitys: 1. Työssä jaksaminen: * nuoret kiinnostuneita kurssista, apua elämänhallintaan, mielialakyselyn pisteet laskivat, ryhmässä vuorovaikutus oli positiivinen * ohjaajakokemus helpotti ohjausta jatkossa, ohjaajapari jakoi työmäärää, kurssin sisältö positiivinen, toivottiin ohjaajien tapaamisia, kurssi raskas, 2. Nuorten sitouttaminen kurssiin: innostus hiipui loppua kohti, ohjaajan sitoutuminen vaikutti myös 3. Kurssimateriaalin soveltuvuus kurssilla: strukturoitu kurssi sitoi, toisaalta positiivinen asia. Lisää toiminnallisuutta kaivattiin 4. Hyvä kurssin perusta: ohjaajakoulutus tarpeellinen, jatkuvuus 5. Työajan rajallisuus: aikaresurssit ei riitä, ryhmän kasaaminen vie aikaa Kokemukset hyvin samansuuntaisia Kuopiossa

47 TUTKIMUSTULOKSIA... Tutkimus Clarke ym (self-report depres 14-15v) tapaamisia 15x45min Clarke ym (13-18v masennusriskiset) Tuloksia 14,5 % vs 25,7% 12kk 9,4% vs 28,8% 2v Ruotisssa: DISA koko luokalle (10 tapaamista) 13-18v tytöt Stressinhallintakurssin käyneet pärjäsivät paremmin tsunamin aih. stressistä Vantaan Sateenvarjoprojektin kokemukset Interventioryhmässä: mielialakysely: Pisteet alussa lopussa n. 4 Garber, Clarke ym (13-17v) 21.4% vs 32.7% 6kk 11.7% vs 40.5% (EI masentuneet vanhem) 31.2% vs 24.3% (masentuneet vanh)

48 Jatko Hoitopolku tarkistetaan vuosittain ja korjataan saatujen kokemusten perusteella Saatavilla internet-sivuilta / STK ja KYS Vaikka nuorten osallistuminen stressinhallintakurssille vähäistä, kurssinvetokoulutus on antanut valmiuksia nuoren yksilölliseen tukemiseen Vaikuttavuustutkimuksen tuloksia odotetaan

49 Kiitos mielenkiinnosta!

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Loppuraportti Marja-Sisko Tallavaara Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2008 SISÄLLYS 1 HANKKEEN

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Miten voit?-terveyskysely

Miten voit?-terveyskysely Miten voit?-terveyskysely Nimi Henkilötunnus Sähköpostiosoite Puh. Haluamme tukea sinua välittämään itsestäsi ja huolehtimaan terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi. Tässä kyselyssä kysymme sinulta hyvinvointiin

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot

Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveysja päihdetyössä

Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveysja päihdetyössä AVAUKSIA Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveysja päihdetyössä kokemuksia Pohjanmaa-hankkeesta, Sateenvarjo-projektista ja Lapin mielenterveys- ja päihdetyön hankkeesta 2005 2009 5 2010 Toimituskunta:

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS. Nuorten elämänhallintaryhmän ohjaamiseen

OHJAAJAN OPAS. Nuorten elämänhallintaryhmän ohjaamiseen OHJAAJAN OPAS Nuorten elämänhallintaryhmän ohjaamiseen 2 Lukijalle! Suurin osa nuorista suorittaa opintonsa menestyksellisesti ja aikataulussa ja siirtyy tämän jälkeen työelämään tai jatko-opintoihin.

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty.

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty. 1 LIITE 4: KARTOITUS KANNATELLEN I -HANKE: työntekijävastauksista koottu matriisi 31.1.2011 Prosessi Työvoiman palvelukeskus Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE-

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot