NUORUUS ON UUSI MAHDOLLISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORUUS ON UUSI MAHDOLLISUUS"

Transkriptio

1 Varhaisen puuttumisen malli nuorten päihteettömyyden edistämisessä käyttökokemuksia eri puolilta Suomea Terveydenhoitajapäivät Tampere Marjatta Pirskanen, TtT Terveyden edistämisen suunnittelija Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus 1

2 Sisältö Tausta Valtakunnallisia linjauksia Nuorten päihteiden käyttö Varhaisen puuttumisen mallin teoreettiset lähtökohdat Varhaisen puuttumisen mallin kertaus Nuorten päihdemittarin käyttö Toimintakaavio sovellutuksia eri kunnista Interventiot, voimavarakeskeinen dialogi, motivoiva haastattelu Kokemuksia mallin käytöstä (kysely 2010) Pohdintaa 2

3 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (STM 2009) linjaa mielenterveys- ja päihdetyön yhteisiä periaatteita ja painotuksia vuoteen 2015 valtakunnallisella tasolla. Suunnitelmassa painotetaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaan aseman vahvistamista mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä sekä ongelmien ja haittojen ehkäisyä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä painottaen avo- ja peruspalveluja matalakynnyksinen yhden oven periaate hoitoon tultaessa yhdistettyjen mielenterveys- ja päihdeavohoitoyksiköiden perustaminen 3

4 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (STM 2009), edistävä ja ehkäisevä työ Alkoholiverotusta korotetaan Hyvinvointia edistäviä yhteisöjä vahvistetaan Kansalaisten vaikuttamiskeinoja vahvistetaan Tunnistetaan ja ehkäistään mielenterveys- ja päihdeongelmien siirtyminen yli sukupolvien NUORUUS ON UUSI MAHDOLLISUUS 4

5 Nuorten päihteiden käyttö Tupakointi päivittäin Tosihumala vähint. 1 krt / kk Huumekokeilu ainakin kerran 8. ja 9. luokkalaiset % Lukiolaiset % Ammatillisen koulutuksen opiskelijat % Kouluterveyskysely 2010, THL 5

6 Nuorten päihteiden käyttö päihdemittarilla tunnistettuna (%) Päihteiden käyttö v. (n=167) % v. (n=159) % Raittius, kokeiluja Toistuva käyttö Riskikäyttö Vaarallinen suurkulutus 9 24 (Pirskanen 2007) 6

7 Humalajuominen huolestuttavaa (binge drinking, yli 5 alkoholiannosta) vuotiaat pojat 48% ja tytöt 40% (n=159) Humalajuominen oli yhteydessä (p < 0.005) haitallisiin seurauksiin muistin menetys, sammuminen itsensä satuttaminen matkustaminen päihtyneen kuljettamassa (toinen tai itse) autossa seksuaalinen hyväksikäyttö Vaarallinen suurkulutus; nuoret arvioivat oman käyttönsä haitattomaksi ja vähäisemmäksi kuin toverien päihteiden käytön (Pirskanen 2007) 7

8 Päihdehäiriöt Riippuvuus (Toleranssi, vieroitusoireet) Väärinkäyttö (Jatkuva käyttö haitoista huolimatta) Raittius n.10% Haitallinen käyttö (Haitalliset seuraukset) Ongelmat Kokeiluluonteinen käyttö Säännöllinen ( Sosiaalinen ) käyttö Kehitykselliset muunnelmat Varhainen puuttumisen tärkeä alue Nuorten päihteiden käytön kehityksellinen näkökulma (mukaillen Knight 2001, Pirskanen 2007) ja varhaisen 8 puuttumisen tärkeä alue

9 Lähtökohtia salutogenesis, terveys- ja voimavarakeskeisyys ULKOISET VOIMAVARAT Vanhempien tuki, lämmin keskusteluyhteys, vanhempien valvonta Ikätoverit, harrastukset SISÄISET VOIMAVARAT Tieto, koulun käynnin mielekkyys Sosiaaliset taidot, sosiaalinen itsenäisyys Itsetunto (Antonovsky 1996, Pitkänen & Pulkkinen 2003, Fergus & Zimmerman 2005) Suojaavien ja altistavien tekijöiden tunnistaminen 9

10 Varhaisen puuttumisen malli - työvälineet Nuorten päihdemittari (Adolescents' Substance Use Measurement, ADSUME) Taustalla AUDIT ja CRAFFT Toimintakaavio Taustalla voimavarat, huolen harmaa vyöhyke Interventiosuositukset Taustalla voimavarakeskeinen dialogi, mini- interventio, motivaatio (Pirskanen 2007) 10

11 NUORTEN TERVEYS JA PÄIHTEETTÖMYYS Preventiivine Miniinterventi n miniinterventio tarpeen Hoidon vahvistava interventio o arviointi TERVEYSKESKUSTELU, VARHAINEN PUUTTUMINEN Terveydenhoitaja Nuori Elämäntilanteet ja ulkoiset voimavarat Vanhempien tuki, asenteet, mallit Ystävät ja läheiset, harrastukset Sisäiset voimavarat Psyykkinen hyvinvointi, itsetunto Sosiaaliset taidot Tietoa, opiskelumotivaatio Ammatillisuus ja asiantuntijuus Luottamus, kunnioittaminen Kuuntelu ja asioihin paneutuminen, empatia Toimintamenetelmät Interventiivinen haastattelu, dialogi Voimavarojen tukeminen Varhainen puheeksi ottaminen, mini-interventio Tiedot antaminen ja motivoiminen Nuorten päihdemittari (ADSUME), toimintakaavio ja interventiosuositukset VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI NUORTEN PÄIHTEETTÖMYYDEN EDISTÄMISEKSI 11

12 Nuorten päihdemittari Päihteiden käytön määrä (alfa 0.838) 1. Tupakointi 2. Kokeiltu tai käytetty päihde 3. Päihteiden käytön tiheys 4. Juotujen alkoholiannosten määrä Päihteiden käytön seuraukset (alfa 0.788) 5. Myöhästymiset koulusta Haitallinen käyttäytyminen Muistin menetys, sammuminen kysymykset 1-9 pisteytetty (0-5 pist., yht p) Sosiaalinen tuki ja altistuminen vanhempien tietäminen, ystävien huoli, oma arvio, huumeita käyttävät ystävät (Pirskanen 2007) (Pirskanen 2007) 12

13 Päihteiden käytön määrä 1. Tupakoitko tai käytätkö nuuskaa? 0. En 1. Tupakoin (käytän nuuskaa) satunnaisesti 2. Tupakoin (käytän nuuskaa) päivittäin Minkä ikäisenä aloitit tupakoinnin? 2. Oletko kokeillut tai käyttänyt päihteitä viimeisen vuoden aikana? 0. En 1. Alkoholia (ei huomioida maistamista esim. lusikallisen verran) 4. Lääkkeitä, että saisin pään sekaisin 4. Liuotinaineita (imppaaminen) 4. Huumausaineita, mitä 4. Jotain muita päihteitä, mitä 5. Alkoholia ja edellä mainittuja aineita samaan aikaan (sekakäyttö) Minkä ikäisenä kokeilit ensikerran? Jos vastasit edelliseen kysymykseen En, voit siirtyä kysymykseen Kuinka usein olet kokeillut tai käyttänyt muita päihteitä kuin tupakkaa viimeisen vuoden aikana? kertaa kertaa 3. Noin kerran kuukaudessa 4. Pari kertaa kuukaudessa 5. Kerran viikossa tai useammin Milloin käytit viimeksi ja mitä 4. Kuinka monta annosta alkoholia juot yleen-sä niinä päivinä, jolloin käytät alkoholia? (Annosten laskeminen, katso seuraava taulukko) 0. En käytä alkoholia annosta annosta annosta 4. 7 annosta tai enemmän, montako 13

14 ADSUMEN täyttäminen, missä? Kotona piilottelu Luokassa liioittelu etu: ryhmän ja yksilöiden havainnointimahdollisuus Terveydenhoitajan huoneessa neutraali puute: nuorelle ei tule kysymysten prosessointiaikaa (Akateeminen terveyskeskus-hanke, K. Järvenpää, 2008) 14

15 Päihteiden käytön syyt Hauskanpitoon ja rentoutumiseen 61% Seuran vuoksi 15 % Pahan olon helpottamiseen 8 % *) Humalan vuoksi, pään sekaisin saamiseksi 6 % *) Muun syyn vuoksi 10 % *) useammin vaarallisen suurkulutuksen ryhmän nuoret, muitakin ongelmia 15

16 Nuorten päihdemittarin pisteet Pisteet 0-3 Raittius, kokeilukäyttö Pisteet 4-6 Toistuva käyttö Pisteet 7-9 (14-15-v.), 7-12 (16-18-v.) Riskikäyttö Pisteet 10 (14-15-v.), 13 (16-18-v.) Vaarallinen suurkulutus Voimavarat Huolen määrittäminen Ei voimavaroja Interventio- suositus Seuranta, jatkotoimenpiteet Preventiivinen miniinterventio on Miniinterventio on EI HUOLTA vahvistava interventio Normaalit terveystapaamiset 1) Nuoren muutosvalmius 2) Perheen/läheisten tuki 3) Yhteys huoltajaan nuoren luvalla 4) Yhteistyö lääkärin kanssa 5) Yhteistyö opinto-ohjaajan, kuraattorin, opiskeluhuoltoryhmän kanssa 6) Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa, lastensuojelun tarvearvio alle 18-vuotiaalla 7) Verkosto-/hoitokokous: sovitaan yht.työstä, vastuunjaosta LIEVÄ HUOLI Tarvittaessa kontrolli-käynti 1), 2), 3) Nuorten päihdemittari, voimavarat ja toimintakaavio on Ei voima - varoja TUNTUVA HUOLI Uusi aika 2-6 viikon kuluessa terveydenhoitajalle 1), 2) 3), 4), 5) Ei voimavaroja on Seurantakäynnit koulu-/opiskeluterveydenhuollossa 1-2 viikon välein 1) - 7) Hoitoonohjaus - kunnan päihdehuollon avohoito 1) - 7) VAKAVA HUOLI Hoidon tarpeen arviointi Lääkärin arvio Itsetuhoisuus, vaikea masennus Vieroitusoireet Psykoottisuus Osastohoito 7) Copyright 16

17 Nuorten päihdemittarin pisteet Pisteet 0-3 Raittius, kokeilukäyttö Pisteet 4-6 Toistuva käyttö Pisteet 7-9 (14-15-v.), 7-12 (16-18-v.) Riskikäyttö Pisteet 10 (14-15-v.), 13 (16-18-v.) Vaarallinen suurkulutus Voimavarat Huolen määrittäminen Ei voimavaroja Interventio- suositus Seuranta, jatkotoimenpiteet Preventiivinen miniinterventio on Miniinterventio on EI HUOLTA vahvistava interventio Normaalit terveystapaamiset 1) Nuoren muutosvalmius 2) Perheen/läheisten tuki 3) Yhteys huoltajaan nuoren luvalla 4) Yhteistyö lääkärin kanssa 5) Yhteistyö opinto-ohjaajan, kuraattorin, opiskeluhuoltoryhmän kanssa 6) Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa, lastensuojelun tarvearvio alle 18-vuotiaalla 7) Verkosto-/hoitokokous: sovitaan yht.työstä, vastuunjaosta LIEVÄ HUOLI Tarvittaessa kontrolli-käynti 1), 2), 3) Nuorten päihdemittari, voimavarat ja toimintakaavio on Ei voima - varoja TUNTUVA HUOLI Uusi aika 2-6 viikon kuluessa terveydenhoitajalle 1), 2) 3), 4), 5) Ei voimavaroja on Seurantakäynnit koulu-/opiskeluterveydenhuollossa 1-2 viikon välein 1) - 7) Hoitoonohjaus - kunnan päihdehuollon avohoito 1) - 7) VAKAVA HUOLI Hoidon tarpeen arviointi Lääkärin arvio Itsetuhoisuus, vaikea masennus Vieroitusoireet Psykoottisuus Osastohoito 7) Copyright 17

18 Nuorten päihdemittarin pisteet Voimavarat Ystävät, harrastukset Vanhempien/läheisten tuki, vuorovaikutus Opiskelumotivaatio Itsetunto, mielialamittari Tieto, oma asenne Huolen määrittäminen Ei voimavaroja Interventio- suositus Seuranta, jatkotoimenpiteet Pisteet 0-3 Raittius, kokeilukäyttö Preventiivinen miniinterventio on EI HUOLTA vahvistava interventio Pisteet 4-6 Toistuva käyttö on Normaalit terveystapaamiset 1) Nuoren muutosvalmius 2) Perheen / läheisten tuki * 3 Yhteys huoltajaan nuoren luvalla * 4 Yhteistyö lääkärin kanssa * 5 Yhteistyö opinto-ohjaajan, kuraattorin, oppilashuoltoryhmän kanssa * 6 Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa, lastensuojelun tarvearvio alle 18-vuotiaalla * 7 Verkosto-/hoitokokous: sovitaan yhteistyö, vastuu Ei voima - varoja LIEVÄ * 3 HUOLI *4 Kontrollikäynti * 5 Tilanne ei muutu Kuvio 1. Vaasan sovellus Nuorten päihdemittarista, voimavarat ja toimintakaavio 12/08 t.p Pisteet 7-9 (14-15-v.), 7-12 (16-18-v) Riskikäyttö (>9) HUOM. tupakkapisteitä EI lasketa on KLAARA Ei voima - varoja TUNTUVA * 3 HUOLI *4 Pisteet 10 (14-15-v.), 13 (16-18-v.) Vaarallinen suurkulutus on KLAARA VAKAVA *3 HUOLI *4 LASTENSUOJELUILMOITUS - Ilmoituksesta hyvä kertoa huoltajalle - Ilmoituksessa tieto onko Klaaraan jo yhteys * 6 * 7 Kirjaaminen: Pegasokseen pisteet + voimavarat + suunnitelma Copyright /mukautettu Vaasan oloihin 18

19 Nuorten päihdemittarin pisteet Voimavarat Ystävät, harrastukset Vanhempien/läheisten tuki, vuorovaikutus Opiskelumotivaatio Itsetunto, mieliala Tieto, oma asenne Huolen määrittäminen Ei voimavaroja Interventio- suositus Seuranta, jatkotoimenpiteet Pisteet 0-3 Raittius, kokeilukäyttö Preventiivinen miniinterventio on EI HUOLTA vahvistava interventio Pisteet 4-6 Toistuva käyttö on Normaalit terveystapaamiset 1) Nuoren muutosvalmius 2) Perheen/läheisten tuki 3) Yhteys huoltajaan nuoren luvalla 4) Yhteistyö lääkärin kanssa 5) Yhteistyö opinto-ohjaajan, kuraattorin, oppilashuoltoryhmän kanssa 6) Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa, lastensuojelun tarvearvio alle 18- vuotiaalla 7) Verkosto-/hoitokokous: sovitaan yhteistyöstä, vastuunjaosta Ei voima - varoja LIEVÄ HUOLI Tarvittaessa kontrolli-käynti 1), 2) Tilanne ei muutu Pisteet 7-9 (14-15-v.), 7-12 (16-18-v.) Riskikäyttö on Ei voima - varoja TUNTUVA HUOLI Pisteet 10 (14-15-v.), 13 (16-18-v.) Vaarallinen suurkulutus on VAKAVA HUOLI LÄHETE LASTEN JA NUORTEN PÄIHDEPOLIKLINIKALLE HUOM! Jos nuori on alle 15-vuotias ja kokeillut huumeita, tee lähete aina Lasten ja nuorten päihdepoliklinikalle (vaikka Nuorten päihdemittarin pistemäärä jäisi alle 7)! Kuvio 1. Turun sovellus Nuorten päihdemittarista, voimavarat ja toimintakaavio 19 Copyright

20 Nuorten päihdemittarin toimintakaavio (Turun opiskelijaterveydenhuolto) 1. Nuorten päihdemittarin pistemäärä? Pisteet 0-3 Raittius, kokeilukäyttö Pisteet 4-6 Toistuva käyttö Pisteet 7-12 (16-18-v.) Riskikäyttö Pisteet 13 (16-18-v.) Vaarallinen suurkulutus 2. Nuoren voimavarojen määrittäminen on Ei voima - varoja on Ei voima - varoja on Ei voimavaroja 3. Huolen asteen määrittäminen EI HUOLTA LIEVÄ HUOLI TUNTUVA HUOLI VAKAVA HUOLI Preventiivinen miniinterventio 4. Miten puututaan? (Interventio- Suositus) vahvistava interventio Miniinterventio Hoidon tarpeen arvio 5. Seuranta, jatkotoimenpiteet? Normaalit terveys tapaamiset Tarvittaessa kontrollikäynti Uusi aika 2-6 vk Lääkärin arvio Yhteys huoltajaan Tilanne ei muutu Seurantakäynnit ILMOITUS KOTIKUNNAN LASTENSUOJELUUN (ulkokuntalaiset) LÄHETE LASTEN JA NUORTEN PÄIHDE POLIKLINIKALLE (turkulaiset) 20

21 VARHAINEN PUUTTUMINEN -interventiosuositukset Päihteiden käyttö Raittius, kokeilu 0-3 p. Toistuva käyttö 4-6 p. Riskikäyttö 7-9 p v., 7-12 p. yli 16 v. Huolen, yhteistyötarpeen määrittäminen Ei huolta Lievä huoli Tuntuva huoli, tunne th:n auttamiskeinojen puutteesta ja yhteistyön tarpeesta herää Interventiosuositukset vahvistava interventio - Positiivinen palaute Preventiivinen mini-interventio - nuoren oma arvio -Voimaannuttava keskustelu hyvää oloa tuottavasta päihteettömästä toiminnasta (lukeminen, ulkoilu, musiikki, ystävien ja perheen kanssa oleminen) Mini-interventio - nuoren vastuu, muutoshalukkuus - yhteistyön tiivistäminen, poissaolojen seuranta yms. -Yhteys kotiin, ehkäisevä lastensuojelu -nuoren sitoutuminen muutokseen Vaarallinen suurkulutus 10 p v. 13 p. yli 16 -v. Vakava huoli, kouluterveydenhuollon keinot loppumassa Tarvittavan hoidon arvioiminen / järjestäminen / lääkärin arvio / lastensuojelu 21

22 Voimavarojen tukeminen VOIMAVARAT Sosiaaliset suhteet, sosiaalinen pääoma KESKUSTELUN AIHEITA Ystävät, vanhempien tuki, opiskelun mielekkyys ja tavoitteet Sosiaalinen vastuu ja toisista huolehtiminen Yksinäisyys Arvostuksen tunne, puute Omat, ystävien ja yhteisön asenteet Joukkoharha ja sosiaalinen paine Opiskelijan vastuu omista tekemisistään myös päihteiden vaikutuksen alaisena Sosiaaliset taidot ja selviytymiskeinot Selviytymiskeinot ilman alkoholia sosiaalisissa tilanteissa Käytön syyt: 1) rentoutuminen: opittu käyttäytymismalli, 2) pahan olon lievittämiseen: oire opiskelijan mielialan pulmista 22

23 Voimavarojen tukeminen VOIMAVARAT Itsetunto KESKUSTELUN AIHEITA Hyväksyntä ja kunnioitus Omien vahvuuksien tunnistaminen, palaute Pohdinta hyvää oloa tuottavasta toiminnasta Keskustelu ystävyyssuhteista, ristiriitatilanteista selviytymisestä Tieto terveyteen liittyvistä asioista Harrastukset ja vapaa- aika Tilanneraittius: liikenne, työ, raskaus, lasten hoito Humalajuomisen ja runsaan päihteiden käytön haitat ja vaaratilanteet Sekakäytön vaarat Alkoholin vaikutus muistiin, oppimiskykyyn ja aivoihin Humalajuomisen raja naisilla 4 ja miehillä 5 tai useamman annoksen juominen yhdellä kerralla Keskustelua vapaa-ajan ajan viettämismahdollisuuksista 23

24 Varhaisen puuttumisen toimintamallissa keskeistä Luottamuksellisen suhteen luominen Yhteinen pohtiminen ja reflektio Yhteisymmärrys päihteiden käyttöön liittyvästä huolesta Nuoren asenteiden, itsenäisyyden, motivaation ja tiedon tunnistaminen Nuoren voimavarojen tunnistaminen Varautuminen nuoren vastarintaan Arvostaminen - hyväksyntä - empatia Ymmärretyksi ja kuulluksi tuleminen huomion saaminen (Pirskanen 2007) 24

25 Motivoivan haastattelun periaatteet Ilmaise empatiaa ja hyväksyntää Pyri aikaansaamaan ja voimistamaan ristiriitaa Vältä väittelyä Kierrä, myötäile vastarintaa Vahvista asiakkaan uskoa omaan muutoskykyynsä (Miller & Rollnick 2002, Ehrling & Rakkolainen 2008) 25

26 Terveydenhoitajien kokemuksia varhaisen puuttumisen mallista Kysely toteutettiin syksyllä 2010 Kysely lähetettiin 92 kuntaan, vastauksia 35 kunnasta Vastaajat olivat terveydenhoitajia, terveydenhoitajaryhmiä tai heidän lähijohtajiaan Aineisto analysoitiin sisällön analyysillä 26

27 Terveydenhoitajien kuvauksia nuorten suhtautumisesta: Nuorten suhtautuminen myönteistä Vastaaminen helppoa, nopeaa, totuudenmukaista Käsitteiden ymmärtäminen toisille vaikeaa Pysäytti miettimään omaa päihteidenkäyttöä Konkretisoi keskustelua päihteistä Päihdemittarin luottamuksellisuus ja yhteydenotto vanhempiin aiheutti kysymyksiä 27

28 Terveydenhoitajien kuvauksia vanhempien suhtautumisesta: Vanhemmat tyytyväisiä siihen, että päihteidenkäyttöä selvitetään Terveydenhoitajan ohjeet arvioitiin tärkeiksi ja ennalta ehkäiseviksi Tulokset ovat usein hätkähdyttäneet myös vanhempia 28

29 Terveydenhoitajien arvioita varhaisen puuttumisen mallista: Systemaattista, samansisältöistä tietoa Hyvä apuväline puheeksi ottamisessa, ennalta ehkäisyssä ja kokonaistilanteen arvioimisessa Edellyttää huolellista keskittymistä Päihteistä puhuminen nykyisin jo osa arkityötä Mahdollistaa seurannan toisella asteella Pisterajat olivat toisten mielestä liian tiukat ja niitä verrattiin mm. AUDIT pisteisiin 29

30 ADSUME on validoitu AUDIT:n 5 pisteen mukaan (Pirskanen 2007) AUDIT:n rajat riskikäytölle (NIAAA 2005) miehet 7 pistettä tai enemmän naiset 5 pistettä tai enemmän nuoret 4 pistettä tai enemmän Käypähoitosuositus / Duodecim (Seppä 2010) Kohtuukäyttö: naiset 0-5 p, miehet 0-7 p. Riskikäytön raja: miehet 8 pistettä tai enemmän naiset 6 pistettä tai enemmän 30

31 Terveydenhoitajien kuvauksia yhteistyökumppaneiden arvioista: Kuraattorien palaute myönteistä, vaikka he pelkäsivät työmääränsä lisääntyvän Tunnistettiin nuoren / perheen muitakin ongelmia Myös A-Klinikalla päihdenmittari ja varhaisen puuttumisen malli koettiin hyvänä työvälineenä esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen tekemisen yhteydessä. 31

32 Terveydenhoitajien kuvauksia varhaisen puuttumisen malliin liittyvästä koulutuksesta Malliin perehdytty mm. Kouluterveyspäivillä, M. Pirskasen luennoilla tai kirjallisuudesta Järjestetty koulutus- ja työkokouksia yhteisten toimintakäytäntöjen sopimiseksi Muutamassa kunnassa järjestetty yleisiä koulutustilaisuuksia 32

33 Esitettyjä kehittämistarpeita mallin kehittämiseksi: Päihdemittarin kehittäminen sähköiseen muotoon Pisteiden laskeminen ja tulkitseminen yksinkertaisemmaksi Koulutuskokonaisuus mallin käyttöönottoon liittyen 33

34 Asiakkaiden kokemuksia muissa tutkimuksissa Terveydenhoitaja luotettava asiantuntija, keskustelu tärkeä, puolet nuorista ei muistanut konkreettisia ohjeita (Pirskanen 2007) Tupakoijat ja runsaasti päihteitä käyttävät kokivat puuttumisen tärkeäksi, keskustelu herätti muutoshalukkuutta tuki ja seurantakäynnit puutteelliset (Pirskanen 2007) vuotiaat nuoret kokevat myönteisiksi lääkärien ja hoitajien kysymykset sensitiivisistä aiheista (huumeet, alkoholi, tupakka, seksuaalisuus, syntyvyyden säännöstely, mieliala tai perheen ongelmat). Keskustelu vahvistaa nuorten luottamusta hoitajiin ja lisäsi nuoren vastuunottoa omasta terveydestään (Brown ja Wissow 2007) Asiakkaat odottavat terveystottumuksiin liittyviä ohjeita (Duaso ym. 2002) Alkoholin suurkuluttajista vain 2 % arvioi varhaista puuttumista kielteisesti (Aalto ym. 2002) 34

35 Puuttua vai olla puuttumatta? OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Nuoren oikeus saada neuvoja, palautetta, oikeaa tietoa, joskus pysäyttämistä Hoitajien ja lääkärien velvollisuus neuvoa ja puuttua (lastensuojelulaki 2007:25, 34 asemasta ja oikeuksista 9 ), 34, laki potilaan Riskitekijöitä velvollisuus puuttua; sopiva aika ja tapa Päihteiden suurkulutus kokeiluako? vähenee harvoin itsestään Nuoren etu 35

36 INFORMAATIO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLISTA: Opiskeluterveydenhuollon oppaassa (STM 2006) Luentoja, posteriesityksiä Artikkeleita ammatillisissa (Pirskanen & Pietilä 2005, 2007, 2008) ja tieteellisissä lehdissä (Pirskanen & Pietilä 2010) Hyvät Käytännöt internetsivuilla, THL/Hyvä käytäntö/sosiaaliportti.fi. (THL 2010) Opiskeluterveys kirja, käsikirja tarkastettavana (Duodecim) VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLIN KÄYTÄNTÖÖN SOVELTAMINEN: Lähetetty pyynnöstä yli 80 kuntaan vuosina Käännökset ruotsin, englannin ja venäjän kielellä Hyödynnetty soveltaen Viipurin alueen kouluterveydenhuollossa Sovellutuksia lastensuojeluun, nuorisotyöhön, erikoissairaanhoitoon Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevän suun terveydenhuolto asetus 380/2009 perustelu ja soveltamisohjeessa (STM 2009) Vuonna 2011 julkaistava Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa sähköinen menetelmäkäsikirja (THL 2011) 36

37 Uudet sovellutukset Itsearvioinnin väline: Terveys ry. Selvä peli hanke, Nuorten päihdemittari. Hakusanoin: Terveys ry, Nuorten päihdemittari Sähköinen terveyskyselykooste, pisteytys ja tulkinta: ADSUME, R-BDI, ravitsemus, uni ja liikunta / Teräste hanke Ulvilassa 2010 Savonlinna: Effica ohjelmassa versio, jonka asiakas voi täyttää 37

38 Tulevaisuus Voimavaralähtöisyys ei tullut esille vastauksissa Jatkossa on tärkeä kehittää voimavaralähtöisiä työmenetelmiä varhaisen puuttumisen osaksi. Huomaa hyvä lapsessa ja nuoressa 38

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot

Yläkouluikäisten nuorten mielenterveyden edistäminen Kuopiossa

Yläkouluikäisten nuorten mielenterveyden edistäminen Kuopiossa Yläkouluikäisten nuorten mielenterveyden edistäminen Kuopiossa hoitopolku ja ryhmämuotoinen interventio masennuksen ehkäisyssä Valtakunnalliset terveydenhoitajapäivät 10.2.2011, Tampere Säde Pirttimäki

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Taustaa. Hoitopolku-työryhmä 2006 alkaen. Nuorten mielenterveyden edistäminen kouluterveydenhoidossa. hoitopolku masentuneen mielialan yhteydessä

Taustaa. Hoitopolku-työryhmä 2006 alkaen. Nuorten mielenterveyden edistäminen kouluterveydenhoidossa. hoitopolku masentuneen mielialan yhteydessä Nuorten mielenterveyden edistäminen kouluterveydenhoidossa hoitopolku masentuneen n yhteydessä 12.11.2010 OTTTA LUENNOSTA Perusterveydenhuollon nuorisopsykiatrian yhteistyöpäivä 28.10.2010 Martta Pirskanen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

PÄIHDESUUNNITELMA - PERUSKOULU. Pietarsaaren kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto 201 2-201 5

PÄIHDESUUNNITELMA - PERUSKOULU. Pietarsaaren kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto 201 2-201 5 PÄIHDESUUNNITELMA - PERUSKOULU Pietarsaaren kaupunki 201 2-201 5 teksti: Alueellinen ennalta ehkäisevä päihderyhmä asettelu ja kansi: Musikcafé After Eight Sisältö Peruskoulu 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 Koulun

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

PÄIHTEET LAPSEN SILMIN

PÄIHTEET LAPSEN SILMIN PÄIHTEET LAPSEN SILMIN Motivoiva haastattelu päihteiden käytön puheeksi ottamisen työmenetelmänä neuvolassa - palautetta terveydenhoitajilta ja heidän esimiehiltään menetelmäkoulutuksesta. Eeva-Kaarina

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Päihdetyössä tarvitaan innovatiivisuutta

Päihdetyössä tarvitaan innovatiivisuutta Terveyden edistämisen ja ehkäisevän lastensuojelun ammattilehti 4 2009 Lasten terveyskäräjät: Hyvinvointijärjestelmä horjuu Päihdetyössä tarvitaan innovatiivisuutta Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2010 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU... 2 2 MITÄ LAKI SANOO... 3 3 TUPAKKA, ALKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA AIHEUTTAVAT

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot