KOULUTERVEYSKYSELY 2010 Kuopion kuntaraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTERVEYSKYSELY 2010 Kuopion kuntaraportti"

Transkriptio

1 1

2 KOULUTERVEYSKYSELY 2010 Kuopion kuntaraportti (Lommi ym / THL) Keskeisiä tuloksia Marjatta Pirskanen Terveyden edistämisen suunnittelija

3 KOULUTERVEYSKYSELY Vuodesta 1998 alkaen Kuntaraportissa hyvinvointia kuvataan 42 indikaattorilla: 1. Nuorten elinolot 2. Kouluolot 3. Koettu terveys 4. Terveystottumukset 5. Kokemus oppilashuollosta 3

4 Uudistuksia Tutkimusta johtaa tutkija Riikka Puusniekka/THL Uusia kysymyksiä Mm. osallisuudesta, kiusaamisen muodoista, seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta, netin käytön aiheuttamista ongelmista, ruudun ääressä vietetystä ajasta Muutoksia tulosten raportoinnissa Kuntaraportit: 1 peruskoulu ja lukio, 2. ammatilliset oppilaitokset Koulukohtaiset indikaattorikuviot jokaisesta koulusta Kuntakohtainen indikaattorikooste poliittisen päätöksenteon tueksi Kunta- ja koulu-/yksikkökohtainen indikaattorikooste (88) oppilashuollolle Jakelu Kuopiossa: Kirsi Roitto 4

5 Aineiston keruu -valtakunnallisesti vertailukelpoinen aineisto - yhtenäinen menetelmällä: kysely luokittain, vastaaminen nimettömänä Aineiston keruu Kuopiossa Kyselyyn vastasi maalis-huhtikuussa peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilasta 1104 lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijaa 1105 ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijaa Eeva Esimerkki 5

6 Keskeisiä tuloksia Seuraavissa kuvioissa esitetään eri indikaattoreiden luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet vuosina Vastaajien määrä: merkittävä muutos edelliseen kyselyvuoteen vastaajaa; 4 %-yksikköä vastaajaa; 3 %-yksikköä 700 vastaajaa tai enemmän; 2 %-yksikköä Tarkastelunäkökulmana terveyden tasa-arvo ja kouluyhteisö hyvinvointia edistävänä ympäristönä 6

7 ELINOLOT Kuopio Vakioidut prosenttiosuudet % Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat eivät tiedä aina viikonloppuiltojen viettopaikkaa Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa Perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla Ei yhtään läheistä ystävää Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana Kokenut seksuaalista väkivaltaa Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana (n=1687) 2004 (n=1766) 2006 (n=1828) 2008 (n=1782) 2010 (n=1665) Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat 7 THL: Kouluterveyskysely

8 KOULUOLOT Kuopio Vakioidut prosenttiosuudet % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Koulutapaturma lukuvuoden aikana Koulun työilmapiirissä ongelmia Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian suuri Vaikeuksia opiskelussa Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa Lintsannut ainakin 2 päivää kuukauden aikana Ei tiedä miten voi vaikuttaa koulun asioihin (n=1687) 2004 (n=1766) 2006 (n=1828) 2008 (n=1782) 2010 (n=1665) 8 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat THL: Kouluterveyskysely

9 KOETTU TERVEYS Kuopio Vakioidut prosenttiosuudet % Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi Päivittäin vähintään kaksi oiretta Väsymystä lähes päivittäin Niska- tai hartiakipuja viikoittain Päänsärkyä viikoittain Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus Koulu-uupumus Ylipaino (n=1687) 2004 (n=1766) 2006 (n=1828) 2008 (n=1782) 2010 (n=1665) Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat THL: Kouluterveyskysely 9

10 TERVEYSTOTTUMUKSET Kuopio Vakioidut prosenttiosuudet % Ei syö aamupalaa joka arkiaamu 42 Ei syö koululounasta päivittäin Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa Ruutuaika arkipäivisin 4 tuntia tai enemmän Nukkumaanmeno myöhemmin kuin klo Tupakoi päivittäin Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran (n=1687) 2004 (n=1766) 2006 (n=1828) 2008 (n=1782) 2010 (n=1665) Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat 10 THL: Kouluterveyskysely

11 KOKEMUS OPPILASHUOLLON TUESTA Kuopio Vakioidut prosenttiosuudet % Vaikea päästä kouluterveydenhoitajan vastaanotolle 16 Vaikea päästä koululääkärin vastaanotolle 40 Vaikea päästä koulukuraattorin vastaanotolle 31 Vaikea päästä koulupsykologin vastaanotolle 53 Koulunkäynnissä ja opiskelussa avun puutetta 9 Avun puutetta itseä huolestuttavissa asioissa (n=1687) 2004 (n=1766) 2006 (n=1828) 2008 (n=1782) 2010 (n=1665) Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat 11 THL: Kouluterveyskysely

12 Ilon- ja huolenaiheet muutos vuoteen 2008 / ammattiin opiskelevat ILONAIHEET Vanhempien tupakointi vähentyi Läheisen alkoholin käytön aiheuttamat ongelmat vähentyivät Fyysistä uhkaa koettiin vähemmän Oppilaitoksen fyysiset työolot koettiin paremmiksi Oppilaitoksen työilmapiiri parani Lintsaaminen vähentyi Tietoisuus tavoista vaikuttaa oppilaitoksen asioihin lisääntyi Viikoittain koetut niska- tai hartiakivut vähentyivät Aamupalan syöminen arkisin lisääntyi Liikunnan harrastaminen vapaaajalla lisääntyi Päivittäinen tupakointi vähentyi Humalajuominen vähentyi Koulukuraattorin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi HUOLENAIHEET Vanhempien työttömyys lisääntyi Vanhemmat tiesivät huonommin lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikan Opiskeluun liittyvä työmäärä koettiin yleisemmin liian suureksi Koettu terveydentila heikkeni Koulu-uupumus lisääntyi Huumekokeilut lisääntyivät Koululääkärin ja koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin vaikeammaksi 12

13 Ilon- ja huolenaiheet luokion 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla ILONAIHEET Muutokset verrattuna edelliseen kyselyyn Vanhempien tupakointi vähentyi Perheen yhteinen ateriointi lisääntyi Toistuva rikkeiden teko vähentyi Koulun fyysiset työolot paranivat Koulutapaturmat vähentyivät Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioihin lisääntyi Koettu terveydentila parani Aamupalan syöminen arkisin lisääntyi Humalajuominen vähentyi Kouluterveydenhoitajan, -lääkärin ja kuraattorin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi Muutokset pidemmällä aikavälillä Vanhempien tupakointi vähentyi Esiintyvyys hyvin pieni (alle 0,5%) vuonna 2010 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa HUOLENAIHEET Muutokset verrattuna edelliseen kyselyyn Vanhempien työttömyys lisääntyi Viikoittain koettu päänsärky yleistyi Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus lisääntyi 13

14 Ilon- ja huolenaiheet muutos vuoteen 2008 /8. ja 9. luokkien oppilaat ILONAIHEET Vanhempien tupakointi vähentyi Liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla lisääntyi Muutokset pidemmällä aikavälillä Vanhempien tupakointi vähentyi Liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla lisääntyi HUOLENAIHEET Vanhempien työttömyys lisääntyi Fyysistä uhkaa koettiin yleisemmin Koulun fyysiset työolot koettiin puutteellisemmiksi Koulutapaturmat lisääntyivät Koulun työilmapiiri heikkeni Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asioihin vähentyi Koettu terveydentila heikkeni Päivittäin koettu väsymys lisääntyi Aamupalan syöminen arkisin vähentyi Myöhään valvominen koulupäiviä edeltävinä iltoina yleistyi Huumekokeilut lisääntyivät Palveluihin pääsy koettiin vaikeammaksi (kouluterveydenh. ja oppilashuolto) Avun saaminen koulunkäynnin vaikeuksiin vähentyi 14

15 10 keskeistä indikaattoria poliittiseen päätöksentekoon Kuopio/ muu Suomi -yläkoulut Kuopio 2010 Vakioidut prosenttiosuudet % Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Päivittäin vähintään kaksi oiretta Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus Ylipaino Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa Tupakoi päivittäin Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa Vaikea päästä kouluterveydenhoitajan vastaanotolle Pojat (n=834) Tytöt (n=831) Kuopio (n=1665) Pohjois-Savo (n=4725) Koko aineisto (n=55548) Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat THL: Kouluterveyskysely 15

16 10 keskeistä indikaattoria poliittiseen päätöksentekoon Kuopio/ muu Suomi, lukiot Kuopio 2010 Vakioidut prosenttiosuudet % Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana 5 9 Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Päivittäin vähintään kaksi oiretta Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus Ylipaino Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa Tupakoi päivittäin Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa Vaikea päästä kouluterveydenhoitajan vastaanotolle Pojat (n=431) Tytöt (n=673) Kuopio (n=1104) Pohjois-Savo (n=2289) Koko aineisto (n=27146) Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat THL: Kouluterveyskysely 16

17 10 keskeistä indikaattoria poliittiseen päätöksentekoon Kuopio / Suomi Kuopio 2010 Vakioidut prosenttiosuudet % Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita Päivittäin vähintään kaksi oiretta Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus Ylipaino Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa Tupakoi päivittäin Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa Vaikea päästä kouluterveydenhoitajan vastaanotolle Pojat (n=557) Tytöt (n=448) Kuopio (n=1005) Pohjois-Savo (n=2160) Koko aineisto (n=20751) Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat THL: Kouluterveyskysely 17

18 10 keskeistä indikaattoria poliittiseen päätöksentekoon 8.- ja 9.- luokkalaiset Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana 19 Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana 15 Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 55 Päivittäin vähintään kaksi oiretta 17 Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus 10 Ylipaino 13 Hengästyttävää liikuntaa korkeintaan 1 h / vko 31 Tupakoi päivittäin 15 Tosi humalassa vähintään kerran / kk 14 Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran 8 Vaikea päästä kouluterveydenhoitajan vastaanotolle Lukiolaiset Ammattiin opiskelevat

19 Valtakunnallinen huoli kannabiskokeiluista Asenteet (erityisesti poikien) kannabiksen käyttöä kohtaan höltyivät ja olivat nyt sallivammat kuin aiemmin 2000-luvulla. Marihuanan ja hasiksen polttamisen silloin tällöin hyväksyi 18 % yläluokkalaisista 31 % lukiolaisista 30 % ammattiin opiskelevista 19

20 Kannabisko vaaratonta? Äkilliset sekavuustilat väkivaltaisuus motorinen koordinaatiokyky heikentyy, reaktioaika kasvaa riski liikenteessä Tilapäiset psykoottiset häiriöt aistiharhat, vainoharhaisuus ahdistuneisuus väkivaltaisuus Pidentyneet ja krooniset psykoottiset tilat psykoosi skitsofrenia masennus Heikentyneet kognitiiviset kyvyt Hengitysteiden vauriot, syöpäriski Riippuvuus 20

21 Opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä Runsas ruutuaika esteenä päivittäiselle liikunnalle ja riittävälle yöunelle Päihteiden käyttö haittaa opiskelua Perheen taloudelliset ongelmat heijastuvat perheen ilmapiiriin Läheisen alkoholin käyttö on riski nuoren mielenterveydelle Opiskeluolosuhteissa on vielä parannettavaa Kiusaaminen ja häirintä psykososiaalisen hyvinvoinnin uhkana 21

22 Nuorten hyvinvointiin ja opiskelukykyyn vaikuttavat voimavarat Koulu Turvallinen ja terveellinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö Opiskelutaidot sekä riittävä opetus- ja ohjaustoiminta Vertaistuki (huom. yksinäisyys) Taustalla vaikuttavat sosioekonomiset kulttuuriset ympäristön olosuhteet Nuoren voimavarat Kokemus elämänhallinnasta Persoonallisuus Itsetuntemus Elämäntilanne Tunne sosiaalisesta tuesta Perhe ja ystävyyssuhteet Terveydentila Terveystottumukset 22

23 Voimavarojen ja altistavien tekijöiden suhde arvioitaessa masentuneisuuteen liittyvää huolta VOIMAVAROJA JA SUOJAAVIA TEKIJÖITÄ Perheen kyky tukea nuorta, turvallinen kiintymyssuhde vanhempaan/aikuiseen Nuoren hyvät sosiaaliset taidot Hyvä itsetunto ja stressinhallinta Ystävät ja sosiaalinen tuki Harrastukset ja muut mielihyvän lähteet Terveelliset elämäntavat ALTISTAVIA TEKIJÖITÄ / RISKITEKIJÖITÄ Pitkäaikaiset perheen sisäiset ristiriidat Vanhemman masennus Hoivan ja huolenpidon puute Stressitilanteet: esim. läheisen ihmisen menetys, seurustelusuhteen katkeaminen Koulukiusaaminen (kiusaaja tai kiusattu) Oppimisvaikeudet Nuoren psyykkiset vaikeudet: esim. ahdistuneisuus, käytöshäiriöt Nuoren fyysiset sairaudet Päihteidenkäyttö 23

24 Huomaa hyvä nuoressa Nuoruus on uusi mahdollisuus Kiitos! 24

Kouluterveys 2009. Kaustisen kuntaraportti. etunimi.sukunimi@thl.fi

Kouluterveys 2009. Kaustisen kuntaraportti. etunimi.sukunimi@thl.fi Kouluterveys 2009 Kaustisen kuntaraportti Anni Lommi, Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Suvi Vilkki, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI Kauniainen: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2006: TOHMAJÄRVEN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2006: TOHMAJÄRVEN KUNTARAPORTTI Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Riikka Puusniekka, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2006: TOHMAJÄRVEN KUNTARAPORTTI Helsinki: S osiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Riikka Puusniekka KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Riikka Puusniekka KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI

Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Riikka Puusniekka KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Riikka Puusniekka KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Vapaa-aikatoimi 2010 2011 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Edellinen ohjelma 3. Tilastotietoa kuntalaisista lasten ja nuorten näkökulmasta 4. Tammelan lapsi

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Riikka Puusniekka, Hanna Harju, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Helsinki: Sosiaali- ja

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivä 14.6.2012. Moniste sisältää tietoja seuraavista aihealueista:

Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivä 14.6.2012. Moniste sisältää tietoja seuraavista aihealueista: HYVÄT EVÄÄT ELÄMÄLLE Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivä 14.6.2012 Moniste sisältää tietoja seuraavista aihealueista: lasten ja nuorten koettu terveys ja

Lisätiedot

Sopimus kuntoutusosastopalvelun ostosta Kyyhkylältä

Sopimus kuntoutusosastopalvelun ostosta Kyyhkylältä Tuotantolautakunta LIITTEET 19.3.2014 Sopimus kuntoutusosastopalvelun ostosta Kyyhkylältä 1. SOPIJAPUOLET Myyjä: Kyyhkylä-säätiö Kyyhkyläntie 9 Toimitusjohtaja Riitta Smolander 50100 Mikkeli Ostaja: Mikkelin

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Nuorten mieliala ja päihteiden käyttö Raahen ja Siikalatvan seutukunnissa sekä Oulunsalossa vuonna 2005

Nuorten mieliala ja päihteiden käyttö Raahen ja Siikalatvan seutukunnissa sekä Oulunsalossa vuonna 2005 Nuorten mieliala ja päihteiden käyttö Raahen ja Siikalatvan seutukunnissa sekä Oulunsalossa vuonna 2005 Pauliina Luopa, Minna Räsänen, Jukka Jokela Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.00-18.05 Paikka Kaupungin virastotalo, lounashuone,

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Keski-Pohjanmaan tilaisuus, Kokkola 12.2.2014 Tutkija Hanne Kivimäki

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Keski-Pohjanmaan tilaisuus, Kokkola 12.2.2014 Tutkija Hanne Kivimäki Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen Keski-Pohjanmaan tilaisuus, Kokkola 12.2.2014 Tutkija Hanne Kivimäki Aiheet Miksi hyödyntää Kouluterveyskyselyn tuloksia Tuloksista tarkemmin Yleistä hyödyntämisestä

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti asukkaiden terveyden

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki. Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja

Kokkolan kaupunki. Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 1 Kokkolan kaupunki Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 2 Esipuhe Nuorisolaki muuttui 1.1.2011 ja voimaan astuivat säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta. Lakimuutoksen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kokemäen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kokemäen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kokemäen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Perusturvalautakunta 7.12.2011 lausuntokierros-muokattu 01.06.2012 Kaupunginhallitus 20.08.2012 Kaupunginvaltuusto 10.09.2012 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Pohjalaisten lasten ja nuorten terveys ja terveyden edistäminen

Kouluterveyskysely Pohjalaisten lasten ja nuorten terveys ja terveyden edistäminen Kouluterveyskysely Pohjalaisten lasten ja nuorten terveys ja terveyden edistäminen Matti Kaivosoja LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri ylilääkäri, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri apulaisopettaja, Turun

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma Keiteleen kunta Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma 2010-2013 K e i t e l e e n k u n t a Ä y r ä p ä ä n t i e 2 7 2 6 0 0 K E I T E L E SISÄLLYSLUETTELO: OSA I YLÄ-SAVON SEUDULLINEN

Lisätiedot

Yläkouluikäisten nuorten mielenterveyden edistäminen Kuopiossa

Yläkouluikäisten nuorten mielenterveyden edistäminen Kuopiossa Yläkouluikäisten nuorten mielenterveyden edistäminen Kuopiossa hoitopolku ja ryhmämuotoinen interventio masennuksen ehkäisyssä Valtakunnalliset terveydenhoitajapäivät 10.2.2011, Tampere Säde Pirttimäki

Lisätiedot

Kouluterveyspäivät 2011

Kouluterveyspäivät 2011 Kouluterveyspäivät 2011 20. 21.9.2011 Espoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki Telephone: 020 610 6000 www.thl.fi Kouluterveyspäivät 2011 20. 21.9.2011 Espoo Kirjoittajat ja THL

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA HATTULAN KUNTA 2012 2015 Hattulan kunta Parolantie 42 13720 Parola Puh. (03) 67 311 Fax. (03) 637 1644 SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Kuvio- ja taulukkoluettelo...4 1

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot