Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet"

Transkriptio

1 Merja Paakkari (19) Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus 100m/ WAsP [m/s] Vuosituotanto 100m / WAsP [GWh] Tuulipuiston maksimikoko [MW] Kannattavuusraja [M / MW] Etäisyys 110kV verkkoon Verkkoliitynnän kustannukset [M ] Jämsä Jämsänniemi 5,9-6,5 6-7,9 6, ,4-1,6 5 1,7-5 Jyväskylä Keltinmäki 6,5 5,8-7,1 5,7-8,6 24 1, Jyväskylä Kärkistensalmi 6,4-6,5 5,6-7 5,3-8,2 24 1,33 5 1,7-3,7 Pihtipudas Ilosjoki 6,2-6,4 5,7-6,7 5,5-7,6 48 0,93 1 1,1-3,3 Saarijärvi Soidinmäki 6,5 6,4-7,3 7, , ,9 Toivakka Vestonmäki 6,1-6,4 6-7,9 6, ,4 3 3,8 Viitasaari Kumpumäki 6,2-6,4 6,4-7,4 7-9,2 15 1, ,9 Viitasaari Toulat 6-6,4 6,1-7,2 6,3-8,8 42 1,35 8 2,1-4,4 Keski-Suomesta otettiin tarkasteluun kahdeksan uutta aluetta. Yhteenveto tuloksista on koottu ylläolevaan taulukkoon. Kannattavuusraja on laskettu Winwindin 3 MW:n tuulivoimalle, jossa on 120 metrin roottori ja 90 metrin tornikorkeus. Yksityiskohtaisemmat tulokset alueittain löytyy seuraavilta sivuilta alueittain. Ylläolevassa taulukossa WAsP- ohjelmalla lasketut tuulisuus- ja tuotantotiedot on annettu koko tarkasteltavalle alueelle, kun taas alueittain annetuissa taulukoissa katsotaan voimalakohtaista hajontaa lasketun tuulipuiston sisällä. Jälkimmäisessä tapauksessa voimalat on pyritty sijoittelemaan parhaille vapaana oleville alueille, joten hajontakin on pienempi kuin yhteenvetotaulukossa. Useimmissa tapauksissa korkeimmat mäet ovat kuitenkin asuttuja, jolloin parhaita tuulisuusalueita ei voida hyödyntää tuulivoiman tuotannossa. Jämsänniemi ja Vestonmäki ovat laajoja alueita, jonne voidaan sijoitella lähemmäs 100 MW tuulivoimaa. Nämä tarkasteltiin useammassa osassa. Alueista selkeästi heikoin oli Ilosjoki Pihtiputaalla.

2 Merja Paakkari (19) Jämsänniemi, Jämsä Kriteeri Tieto Tuulisuus Tuuliatlaksen mukaan 100 m:n korkeudessa 5,9-6,5 m/s Etäisyys 110 kv:n voimajohtoon 5 km Tiestö kattava Maksimi korkeuserot 130 m Tuulivoimaloiden lukumäärä 16

3 Merja Paakkari (19) Jämsänniemi teknistaloudellinen analyysi Ympäröivä maasto Alueen pituus n. 10 km. Tarkempaa analyysia varten se jaettiin kolmeen osaan. Alueen täyttää pienet metsä- ja peltotilkut, joiden välissä pieniä järviä ja hakkuuaukkoja. Alueella on suuria korkeuseroja. Tuulisuus Tuotanto/voimala 6,4-7,6 m/s 8, GWh Kannattavuusraja 1,43-1,59 M /MW Sähköverkko Lähin 110 kv:n sähköverkko tulee Kaipolan tehdasalueelle noin 5 km:n päähän alueesta. Myös Fingridin 110 kv:n kantaverkko kulkee noin 10 km:n päässä. Tieverkko Alueella on runsas tieverkko. Maasto on pääosin kantavaa. Verkkoliitynnän kustannukset Tuulipuiston maksimi koko 1,7-5 M 24, 36, 48 MW

4 Merja Paakkari (19)

5 Merja Paakkari (19) Keltinmäki, Jyväskylä Kriteeri Tieto Tuulisuus Tuuliatlaksen mukaan 100 m:n korkeudessa 6,5 m/s Etäisyys 110 kv:n voimajohtoon 0 km Tiestö kattava Maksimi korkeuserot 110 m Tuulivoimaloiden lukumäärä 8

6 Merja Paakkari (19) Keltinmäki teknistaloudellinen analyysi Ympäröivä maasto Sijaitsee Jyväskylän kaupunkialueen läheisyydessä. Alueen keskellä on jätteenkäsittelylaitos. Korkeuserot ovat merkittäviä, muuten maasto on metsäpeitteistä. Sähköverkko Fingridin 110kV kantaverkko kulkee alueen halki. Lisäksi Keljon muuntoasema sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä alueesta. Tieverkko Tieverkko on kattava. Tuulisuus 100m Tuotanto/voimala Kannattavuusraja Verkkoliitynnän kustannukset Tuulipuiston maksimi koko 6,3-6,7m/s 7,5-9,1 GWh 1,28 M /MW 1-3 M 24 MW

7 Merja Paakkari (19) Kärkistensalmi, Jyväskylä Kriteeri Tieto Tuulisuus Tuuliatlaksen mukaan 100 m:n korkeudessa 6,4-6,5 m/s Etäisyys 110 kv:n voimajohtoon 5 km Tiestö kattava Maksimi korkeuserot 120 m Tuulivoimaloiden lukumäärä 8

8 Merja Paakkari (19) Kärkistensalmi teknistaloudellinen analyysi Tuulisuus 100m Tuotanto/voimala Kannattavuusraja Verkkoliitynnän kustannukset Tuulipuiston maksimi koko 6,2-6,8 m/s 7,7-9,6 GWh 1,33 M /MW 1,7-3,7 M 24 MW Ympäröivä maasto Maasto on kumpuilevaa ja korkeuserot ovat yli 100 metriä. Järvialueita on alueen etelä- ja itäpuolilla. Sähköverkko Noin 5 km päässä alueesta on säteittäisen 110 kv:n verkon päätepiste. Verkko vaatii vahvistuksia pystyäkseen vastaanottamaan tuulivoimaa. Lähimmät kantaverkon kytkentäpisteet ovat Jyväskylässä n. 25 km:n päässä ja Jämsässä n. 30 km:n päässä. Tieverkko Tieverkko on kattava

9 Merja Paakkari (19) Ilosjoki, Pihtipudas Kriteeri Tieto Tuulisuus Tuuliatlaksen mukaan 100 m:n korkeudessa 6,2-6,4 m/s Etäisyys 110 kv:n voimajohtoon 1 km Tiestö kattava Maksimi korkeuserot 75 m Tuulivoimaloiden lukumäärä 16

10 Merja Paakkari (19) Ilosjoki teknistaloudellinen analyysi Tuulisuus Tuotanto/voimala Kannattavuusraja Verkkoliitynnän kustannukset Tuulipuiston maksimi koko 5,8-6,1 m/s 5,6-7,0 GWh 0,93 M /MW 1,1-3,3 M 48 MW Ympäröivä maasto Alueella on muutamia ympäristöään korkeampia mäkiä, muuten lähiympäristö on suhteellisen tasaista. Järvialueita löytyy niin etelästä, idästä kuin pohjoisestakin muutaman kilometrin säteellä. Sähköverkko 110kV:n alueverkko kulkee alueen länsipuolella. Ison tuulipuiston liittäminen vaati verkon vahvistuksia ja kytkinaseman. Tieverkko Alueen jokaiselle mäelle on tieyhteys.

11 Merja Paakkari (19) Soidinmäki, Saarijärvi Kriteeri Tieto Tuulisuus Tuuliatlaksen mukaan 100 m:n korkeudessa 6,2-6,4 m/s Etäisyys 110 kv:n voimajohtoon 20 km Tiestö kattava Maksimi korkeuserot 75 m Tuulivoimaloiden lukumäärä 16

12 Merja Paakkari (19) Soidinmäki teknistaloudellinen analyysi Ympäröivä maasto Tarkasteltavalla alueella ei ole selkeästi ympäristöään korkeammalle kohoavia mäkiä. Korkeampia mäkiä löytyy alueen laitamilta, mutta ne ovat asuttuja. Tämä heikentää keskelle jäävän vapaan alueen tuotantoa. Alueella sijaitseva turpeen nostoalue voidaan ottaa käyttöön, mikäli suon pohja on kantava. Tuulisuus Sähköverkko Alueen läpi kulkee 400 kv:n kantaverkko sekä alueen itäpuolella kaksi 220kV:n linjaa. Näihin ei kuitenkaan tavallisesti ole mahdollista kytkeä muutaman kymmenen megawatin tuulipuistoa. Lähin 110kV:n sähköverkko kulkee Saarijärveltä Karstulaan noin 20 km:n päässä. Tuotanto/voimala Kannattavuusraja Verkkoliitynnän kustannukset Tuulipuiston maksimi koko 6,5-6,8 m/s 8,1-9,2 GWh 1,35 M /MW 3,9 M 24 MW Tieverkko Tieverkko on alueella kattava.

13 Merja Paakkari (19) Vestonmäki, Toivakka Kriteeri Tieto Tuulisuus Tuuliatlaksen mukaan 100 m:n korkeudessa 6,1-6,4 m/s Etäisyys 110 kv:n voimajohtoon 3 km Tiestö kattava Maksimi korkeuserot 130 m Tuulivoimaloiden lukumäärä 26

14 Merja Paakkari (19) Vestonmäki teknistaloudellinen analyysi Ympäröivä maasto Alue sijaitsee 4. tien ja Rutalahdentien välissä. Asutusta on vähän ja siten suurempikin tuulipuistoon mahdollinen. Isoja korkeuseroja löytyy, jolloin mäkien päällä päästään hyviin tuulisuuksiin. Sähköverkko Lähin 110 kv:n sähköverkko sijaitsee Toivakassa noin 3 km päässä alueesta pohjoiseen. Sähköverkko on säteittäinen, joten todennäköisesti vaaditaan verkonvahvistusta sekä kytkinlaitosta kantaverkon liityntä pisteeseen. Tuulisuus Tuotanto/voimala Kannattavuusraja Verkkoliitynnän kustannukset Tuulipuiston maksimi koko 6,4-7,1 m/s 7,7-10,2 GWh 1,40 M /MW 3,8 M 78 MW Tieverkko Lähes kattava. Muutamille mäille joudutaan rakentamaan uutta tieverkkoa muutoin voidaan hyödyntää olemassa olevia metsäautoteitä.

15 Merja Paakkari (19)

16 Merja Paakkari (19) Kumpumäki, Viitasaari Kriteeri Tieto Tuulisuus Tuuliatlaksen mukaan 100 m:n korkeudessa 6,2-6,4 m/s Etäisyys 110 kv:n voimajohtoon 14 km Tiestö kattava Maksimi korkeuserot 60 m Tuulivoimaloiden lukumäärä 5

17 Merja Paakkari (19) Kumpumäki teknistaloudellinen analyysi Ympäröivä maasto Maasto on suhteellisen tasaista. Korkeimmat mäet löytyy lännestä, mutta ne ovat ovat asuttuja. Siten tuulisuus tarkastellulla tuulipuistoalueella jää pienemmäksi. Sähköverkko Lähin 110 kv:n sähköverkko sijaitsee Keiteleellä noin 14 km:n päässä alueestä itään. Tieverkko Tieverkko on kattava. Tuulisuus Tuotanto/voimala Kannattavuusraja Verkkoliitynnän kustannukset Tuulipuiston maksimi koko 6,4-6,5 m/s 8-8,5 GWh 1,28 M /MW 3-4,9 M 15 MW

18 Merja Paakkari (19) Toulat, Viitasaari Kriteeri Tieto Tuulisuus Tuuliatlaksen mukaan 100 m:n korkeudessa 6,0-6,4 m/s Etäisyys 110 kv:n voimajohtoon 8 km Tiestö kattava Maksimi korkeuserot 80 m Tuulivoimaloiden lukumäärä 14

19 Merja Paakkari (19) Toulat teknistaloudellinen analyysi Tuulisuus Tuotanto/voimala Kannattavuusraja Verkkoliitynnän kustannukset Tuulipuiston maksimi koko 6,7-7,1 m/s 7,7-9,9 GWh 1,41 M /MW 2,1-4,4 M 42 MW Ympäröivä maasto Tarkasteltavalle alueelle sijoittuu korkea Mäkrämäki sekä muutamia matalampia mäkiä. Alue on asumatonta, joten voimalat voidaan sijoittaa mäkien päälle, missä tuuliolosuhteet ovat hyvät. Sähköverkko Savon Voiman omistama 110 kv:n verkko kulkee noin 8 km:n päässä alueestä itään. Verkko vaatii vahvistamista isomman tuulipuiston osalta sekä kytkinaseman. Tieverkko Tieverkko on kattava.

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Merja Paakkari 20.11.2011 1(7) Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus/ WAsP [m/s] Vuosituotanto/ WAsP [GWh] maksimikoko [MW] [M / MW] Etäisyys 110kV

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Päijät-Hämeen liitto 19.5.2014 Sisällys Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema-

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 13. 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa lähin maakuntakaavaehdotuksen mukainen tuulivoimapuisto on Toholampi- Lestijärven tuulivoimapuisto noin 6 kilometrin etäisyydellä.

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 1 Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Matti Salminen Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Selvitystyö Maanmittauslaitos 17.12.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Matti Salminen

Lisätiedot

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015 RAPORTTI 20.5.2015 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 Sivu 2 (13) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi VYYHTI raportti: Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kiljanjärven valuma alue, Reisjärvi, Sievi Risto Paakkonen, 2014 Sisällys 1 Johdanto, 2 Kohdealue ja työkuvaus, 3 Havainnot ja esimerkkikohteet 4 Muuta

Lisätiedot

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Kuva: Rantatunnelin allianssi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot