Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle Taloussuunnitelma vuosille Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020"

Transkriptio

1 Äänekosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo 1. Kaupunkistrategia 2. Taloussuunnittelun perusteet 2.1. Väestö- ja työpaikkakehitys 2.2. Yleinen talouskehitys 2.3. Kuntatalouden kehitys 2.4. Kuntatalouskehitys Äänekoskella Verorahoitus Valtionosuudet Muut rahoitustuotot ja -kulut 2.5. Kunnallistalouden tasapainottamisvelvoite 3. Käyttötalous Kaupunginhallitus 3.2. Perusturvalautakunta 3.3. Opetuslautakunta 3.4. Vapaa-aikalautakunta 3.5. Ympäristölautakunta 3.6. Tekninen lautakunta 3.7. Toimintatuotot tulolajeittain 3.8. Toimintakulut menolajeittain 4. Tuloslaskelma Investoinnit Maaomaisuus ja irtain 5.2. Talonrakennus 5.3. Kunnallistekniikka 6. Rahoituslaskelma Taloussuunnitelma Käyttötalous 7.2. Investoinnit 7.3. Rahoitus 8. Kaupunkikonserni Henkilöstösuunnitelma Talousarvion 2013 täytäntöönpano-ohjeet Käsitteet ja sitovuus Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Erityiset sitovuusrajoitukset Käyttösuunnitelmat Raportointi 11. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

3 1. Kaupunkistrategia Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt strategian, jonka mukaan Kaupungin visio on olla kilpailukykyinen ja elinvoimainen, monipuolisen yritystoiminnan ja asumisen keskus. Perustan sille muodostaa kansainvälinen korkean teknologian yrityskanta, moderni ja tehokas palvelutoiminta sekä osaava henkilöstö. Kaupungin strategisia päälinjauksia ovat: Kaupunki: 1. arvostaa ja korostaa palvelutoiminnassaan toimivaa yhteistyötä, asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja oman elämän hallintaa 2. aktivoi ja mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen kaupungin ja sen palvelujen kehittämistyössä 3. turvaa maapoliittisen ohjauksen ja kaavoituksen kautta uuden kunnan tasapainoisen kehittymisen 4. verkottuu luontevasti Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä kasvukäytävään. Tukee maakunnan elinvoimaa työssäkäynnin, asumisen ja asioinnin keskuksena 5. tarjoaa asukkaille ja yrityksille kilpailukykyisen, toimivan ja turvallisen toimintaympäristön 6. toimii siten, että kuntatalous pidetään vakaalla pohjalla säilyttäen peruspalvelujen hyvän tason 7. tuottaa ja järjestää kuntapalvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja kilpailukykyisesti sekä omana toimintana että valikoidusti ostopalveluina. 8. noudattaa henkilöstöstrategian mukaista hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Keskeisiksi tavoitteiksi määriteltiin: 1. Menestyvä, elinvoimainen Uusi Äänekoski 2. Kehityshakuinen, kannustava, toimiva ja uskottava johtamiskulttuuri 3. Tehokas palvelurakenne ja toimivat palveluprosessit 4. Kaupunki on maineeltaan hyvä työnantaja jonka palveluksessa on osaava, palveluhaluinen, oikein mitoitettu henkilöstö Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt toimialakohtaiset tavoitteet, jotka päivitetään vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

4 2. Taloussuunnittelun perusteet 2.1. Väestö- ja työpaikkakehitys Äänekosken väkiluku oli vuoden 2011 lopussa henkilöä, missä oli kasvua edelliseen vuoteen 87 (1) henkeä. Syntyvyys/kuolleisuus oli +19, maassamuutto +61 ja maahanmuutto +7 henkeä. Äänekosken väestömäärä v oli henkeä ja oli enimmillään v. 1991: henkeä. Vuosituhannen alussa väkiluku aleni viidessä vuodessa lähes 600 hengellä. Väestömuutos vaihtelee tasapainotilanteen molemmin puolin. Vuoden 2012 väestömuutos syyskuuhun mennessä on vähennystä 36 henkeä. Äänekosken väestömuutostokset ja osatekijät Elävänä syntyneet Kuolleet Kokonaisnettomuutto -300 Kokonaismuutos Tilastokeskuksen väestöennusteen omavaraislaskelman mukaan kaupungin väkiluku hieman kasvaa lähivuosikymmeninä. Kaupungin oman arvion mukaan väestökehitys on ennustetta huomattavasti positiivisempi väestömäärän kasvaessa hengellä vuodessa. Kaupungin väestö huoltosuhde heikkenee tulevina vuosina erittäin voimakkaasti. Työikäisen väestön määrä alenee noin sadalla hengellä vuodessa huoltosuhde 58,0 72,7 87,2 85,4 työikäisiä muita yhteensä

5 Sarja Väestöennusteen mukaan syntyvyys pysyy tasolla / vuosi. Alle kouluikäisten määrä kasvaa 10 hengellä vuodessa. Ala- ja yläkouluikäisten sekä II-asteen koulutusikäisten määrä alenee. Aleneminen on voimakkainta II-aste- ja alakouluiässä olevien osalla Ikäluokka yht Vanhusväestön määrä kasvaa voimakkaasti. 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa n. 100 hengellä ja 75 vuotta täyttäneiden määrä 75 hengellä vuodessa. Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %. Kaupungin asukkaista käy työssä muissa kunnissa henkeä ja Äänekoskella käy muun kunnan asukasta. Kaupungin oman arvion mukaan työpaikkojen määrä kasvaa luoden edellytyksiä positiiviselle väestökehitykselle. Kaupungin alueella on tarjolla asuinrakentamiseen monipuolisesti tontteja, mikä osaltaan edesauttaa tavoiteltavaa väestökehitystä.

6 Työttömyysaste on syksyllä 2012 runsaat 16 prosenttia, jolloin noin asukasta hengen työvoimasta on työtä vailla. Vuodessa työttömien määrä on kasvanut 135 hengellä. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä on lisäksi 410 henkeä eli 4,5 % työvoimasta 2.2. Yleinen talouskehitys Taantuman huippu Suomessa saavutettiin vuonna 2009, jolloin bruttokansantuote supistui 8 prosentilla. Vuonna 2010 hyvin käynnistynyt kasvu kääntyi kuitenkin jo vuonna 2012 lievään laskuun. Lähivuosien kehitys sisältää paljon epävarmuus-tekijöitä, mm. useiden Euroopan maiden julkisen sektorin rahoitusalijäämistä johtuen. Talouskasvu on myös vuonna 2013 jäämässä hyvin hitaaksi tai jäämässä jopa negatiiviseksi. Euroalueen korkotaso on vuoden 2012 aikana laskenut voimakkaasti. Vuoden euribor-korko aleni vuoden vaihteesta tasolta 2,0 % marraskuulle tasolle 1,2. Kolmen kuukauden euribor-korko aleni tasolta 1,3 tasolle 0,65. Näkemykset korkotason oleellisesta kohoamisesta ovat hyvin maltilliset. Kesäkuussa 2011 toimintansa aloittanut Suomen uusi hallituskoalitio käynnisti useita talouden ja työllisyyden elvyttämiseen ja erityisesti julkistalouden menojen hillitsemiseen tähtääviä hankkeita. Hallituksella tavoitteena on aikaansaada oleellinen rakennemuutos kuntakentässä, mikä tullee merkitsemään huomattavia muutoksia sekä kuntarakenteessa että palveluiden järjestämistavoissa. Loppuvuonna 2012 ei kuitenkaan ole selvää miten muutostavoitteet realisoituvat mm. perusturvapalveluiden maakunnallisessa organisoinnissa Keski-Suomessa. Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt maailman talouden kasvun hiipumisen myötä. Koko maan työllisyysaste on työvoimahallinnon tilastoinnin mukaan kasvanut syksyyn 2012 mennessä 8,9 prosenttiin kun se oli vuotta aiemmin 8,3. Keski-Suomen vastaavat luvut ovat 11,2 ja 10,9 %. Äänekosken työttömyysaste on noussut syksyn ,5:stä 14,8 prosenttiin, jolloin hengen työvoimasta oli työtä vailla. Äänekoskella M-real Oyj:n (Metsä Board Oyj) paperitehtaan toiminta päättyi vuoden 2011 alkupuolella, mikä merkitsi noin 170 työpaikan vähennystä Kuntatalouden kehitys Kuntatalous elpyi vuonna 2010 edellisten vuosien laman vaikutuksista, mitä tosin edesauttoi kunnallisveroasteen korotukset. Vuoteen 2010 veroprosentteja nosti 181 kuntaa, vuoteen 2011 edelleen 49 kuntaa ja vuoteen 2012 vielä 91 kuntaa. Kuntia on vuoden 2012 alussa 320 kappaletta. Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2012 on 19,25, missä oli nousua edelliseen vuoteen 0,10 prosenttiyksikköä. Aritmeettinen keskiarvo on 19,81 (19,66) %. Veroprosenttien korotuksia on tulossa vuodelle 2013 runsaasti.

7 Koko maan keskimääräiset kiinteistöveroprosentit ovat vakituisten asuntojen osalta 0,40, muiden asuinrakennusten osalta 1,00 sekä yleisten kiinteistöveroprosentin alaisten kiinteistöjen osalta 0,90. Hallitusohjelmaan sisältyi tavoite valmistella kuntarakennetta elvyttävä rakennelaki, minkä jouduttamiseksi myös valtionosuuksia sekä leikattiin että kohdennettiin toisin. Kokonaisvaltionosuuksien määrää leikattiin vuoteen 2012 yhteensä 631 miljoonaa euroa eli 118 euroa asukasta kohti. Vuoteen 2013 valtionosuuksia leikataan 125 milj. euroa eli 23 euroa/asukas. Kiinteistöverotuksen poistaminen verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen piiristä heikensi vuodesta 2012 lähtien niiden kuntien asemaa, joissa kiinteistöverotuksen tuotto on ollut asukasta kohden laskettuna heikko. Valtion vuoden 2013 budjettiesitykseen sisältyvät kuntien verotuottoja vähentävät muutokset veroperusteissa kompensoidaan kunnille valtionosuuksissa. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli vuosina prosenttia, mitä ennen osuus oli noin 22 prosenttia. Kuntien osuus on vuosina poikkeuksellisesti noin 27 prosenttia, minkä jälkeen palattaneen 22 prosentin osuuteen Kuntatalouskehitys Äänekoskella Verorahoitus Kunnallisen tuloverotuksen tuotto asukasta kohti on kehittynyt Äänekoskella viime vuosina heikommin kuin keskimäärin koko maassa. Suurteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet ja tilalle on syntynyt kaupan ja palvelualan työpaikkoja, joista osa on osa-aikaisia. M-real Oyj:n (Metsä Board Oyj) paperitehtaan toiminnan lopettaminen Äänekoskella vähensi metsäteollisuuden työpaikkoja noin 170 :llä. Työpaikkamenetys realisoituu kaupungin verotuottoihin erityisesti vuosina Kunnallisveron veroastetta nostettiin vuoteen ,95 prosentista 20,50 prosenttiin, mikä lisäsi verotuottoja noin 2,1 milj. eurolla ja edelleen vuoteen ,00 prosenttiin, mikä lisäsi verotuottaja noin 1, 5milj. euroa. Kunnallisen tuloverotuksen tilinpäätökseen kirjattu tuotto vuonna 2011 oli 55,3 milj. euroa. Vuonna 2011 kunnallisen tuloverotuksen tuotto kasvoi Äänekoskella 6,9 %, mistä veroprosentin noston vaikutus on n. 4 %. Koko maan kasvu oli 5,1 %. Äänekosken veropohjan kasvu on ollut koko vuosikymmenen heikompi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2012 kuntaveroa kertynee runsaat 58 milj. euroa ja 1,4 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu.

8 Verotuloperusteisiin tehtävät muutokset vähentävät verotuottoa vuonna 2013 lievästi ja se on kompensoitu valtionosuuksissa. Vuoden 2013 verokertymäksi on arvioitu 59,0 milj. euroa, missä on kasvua vuoteen ,7 prosenttia. Kaupungin osuus yhteisöveron tuotosta on vaihdellut vuosittaisen verokertymän, kuntaosuuden sekä kaupungin oman kertymäosuuden mukaan tasolla 3-5 milj. euroa. Vuosina 2010 ja 2011 yhteisöverokertymä yrityksistä, joista kertyi osuutta Äänekoskelle, oli poikkeuksellisen suuri. Vuoden 2013 osuudeksi on arvioitu 6,5 milj. euroa. Koko maan kuntaosuudeksi on arvioitu 1,1 mrd. euroa. Kiinteistöveron tuotto on 3,5 milj. euroa. verotulot tp tp tp lta ta kunnallisvero muutos-% -0,1 0,3 3,1 5,6 1,0 yhteisövero muutos-% -7,7 4,8-17,0 14,3 44,4 kiinteistövero muutos-% 1,7 14,0 4,4 1,6 0,0 yhteensä muutos-% -0,6 1,3 1,6 5,9 3, Valtionosuudet Kaupungin saamat valtionosuudet vuonna 2011 olivat 35,5 miljoonaa euroa, missä oli verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta 3,8 milj. euroa. Peruspalveluiden valtionosuuksia leikattiin vuoteen 2012 koko maassa 118 euroa/asukas eli Äänekoskella 2,4 milj. euroa. Valtionosuuksien leikkaus 23 eurolla/asukas vuoteen 2013 pienentää peruspalveluiden valtionosuuksien määrää edelleen 0,5 milj. eurolla. Mm. ikärakennemuutokset lisäävät toisaalta valtionosuuksien kertymää. Verotuottojen heikko kehitys lisää verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasauksen määrää. Tasausjärjestelmällä kunnille taataan verotuottojen ja tasauksen yhteistuloksena tulotaso 91,86 prosenttia maan keskiarvosta euroa/asukas. Tasauksen laskennassa huomioidaan kuntien verotuotot keskimääräisillä veroprosenteilla, jolloin veroprosenttien muutosten vaikutus tulee ao. kunnan lisätuotoksi. Laskennassa huomioidaan kunnallisvero sekä kunnan osuus yhteisöveron tuotosta. Laskennasta poistettiin vuoteen 2012 kiinteistöveron tuotto, mikä pienensi Äänekosken saamaa tasausta 1,1 milj. eurolla.

9 Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasaus kasvaa vuoteen ,3 milj. euroon perustuen vuoden 2011 kuntaveron ja yhteisöveron heikkoon kehitykseen. Peruspalveluiden valtionosuudet ovat 35,75 milj. euroa ja valtionosuudet yhteensä 42,0 milj. euroa. valtionosuudet tp tp tp lta ta muu vo muutos-% 9,4 4,4 4,2 4,9 7,6 verotulon tasaus yhteensä vot muutos-% 12,3 5,9 2,2 5,5 12, Muut rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot on arvioitu 1,1 milj. euron ja korkokulut 1,3 milj. euron suuruisiksi. Korkotuotot muodostuvat pääosin luotonannosta Ääneseudun Energia Oy:lle liittyen vesiliiketoiminnan myyntiin. Korkokulut kasvavat johtuen lainamäärän noususta vuoden 2012 alun 44,6 milj. eurosta vuoden lopun noin 62 milj. euroon ja edelleen noin 82 milj. euroon vuoden 2013 loppuun. Maksettavaksi keskikoroksi on arvioitu 1,8 %. Osinkotuotoiksi on arvioitu euroa, mistä euroa kertyy Ääneseudun Energia Oy:ltä. Myyntivoittoja on budjetoitu toteutuvan yhteensä euroa, mikä koostuu lähinnä asuntotonttien myynnistä Kunnallistalouden tasapainottamisvelvoite Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kaupungin vuoden 2011 tilinpäätöksessä oli ko. vuosi mukaan lukien ,94 euroa kattamatonta alijäämää. Vuoden 2012 jälkeen alijäämää on noin 10,5 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma ovat alijäämäiset ja aiempia alijäämiä ei pystytä suunnitelmien mukaisilla toimenpiteillä kattamaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymällä talouden vakauttamisohjelmalla pystytään vakautta parantamaan, mutta alijäämiä ei pystytä täysimääräisesti kattamaan.

10 Vuoden 2011 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi, että vastuuvapauden käsittely siirrettiin kuntalain mukaisen toimenpideohjelman, jolla taseessa olevat alijäämät katetaan, puuttumisen takia myöhempään ajankohtaan. Vuoden 2013 talousarviolla, vuosien taloussuunnitelmalla sekä siihen liitettävällä talouden vakauttamisen toimenpideohjelmalla pyritään vastaamaan talouden vakauttamis- ja alijäämien kattamistavoitteeseen. 3. Käyttötalous Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tuotot ovat 5,9 (5,9) milj. euroa. Maankäyttösopimusmaksutuotot on arvioitu euroksi ( ). Kulut kasvavat vuoden 2011 tilinpäätöksen 11,0 milj. eurosta 11,3 milj. euroon. Muutos on +2,7 prosenttia. Hallintopalvelujen kulut muodostavat kokonaisuudesta 6,5 milj. euroa, mistä ruokahuollon kulut ovat 4,6 milj. euroa. Joukkoliikenteen kulut ovat euroa. Työllisyyden edistämisen käytetään 1,7 milj. euroa ja nettona 1,2 milj. euroa selkä elinkeinotoimeen (Ääneseudun Kehitys Oy) euroa. Haja-asutusalueen laajakaistaverkon rakentamiseen on osoitettu euroa samoin kuin vesiosuuskuntien avustamiseen Perusturvalautakunta Perusturvan toimialueen tuotot ovat 10,4 (vuoden 2011 tilinpäätöksessä 10,5) milj. euroa. Kulut ovat 78,0 (tp 74,5) milj. euroa ja muodostavat 61,9 % kokonaiskuluista. Kulujen kahden vuoden kasvu on 4,8 %. Lasten ja perheiden palveluiden tuotot ovat 1,2 (tp 1,2) milj. euroa ja kulut 10,4 (9,3) milj. euroa. Kulujen kahden vuoden kasvu on 11,0 prosenttia. Lasten päivähoidon kulut ovat 7,3 (tp 7,0) milj. euroa ja tuotot 1,2 milj. euroa. Esiopetuksen kulut ovat 1,2 milj. euroa sekä lasten ja perheiden terveyspalveluiden kulut 1,1 milj. euroa.

11 Aikuispalveluiden tuotot ovat 5,1 milj. euroa ja kulut 28,6 (tp 28,1) milj. euroa. Kulujen kahden vuoden kasvu on 1,9 prosenttia. Terveydenhuollon vastaanottopalveluiden kulut ovat 6,3 (tp 6,6) milj. euroa ja sairaalan kulut 4,1 (4,0) milj. euroa. Suun terveydenhuollon kulut ovat 2,1 (1,9) milj. euroa. Aikuispalveluiden sosiaalityön kulut ovat 11,6 (tp 10,8) milj. euroa sekä mielenterveyspalveluiden kulut 2,9 (3,2) milj. euroa. Vanhusväestön palveluiden tuotot ovat 4,1 (4,3) milj. euroa ja kulut 17,0 (16,7) milj. euroa. Kulujen kahden vuoden kasvu on 1,9 prosenttia. Vanhusten ympärivuorokautisen asumisen ja hoivan kulut ovat 11,9 (11,8) milj. euroa ja kotihoidon kulut 3,9 (3,8) milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kulut ovat 21,3 (tp 19,9) milj. euroa. Kahden vuoden kasvu on 7,4 %. Kuluista Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ostettavien palveluiden osuus on 21,0 milj. euroa Opetuslautakunta Opetuslautakunnan toimintatuotot ovat 0,4 (tp 0,6) milj. euroa ja kulut 17,5 (tp 16,6) milj. euroa. Kasvua on kahden vuoden ajalta 1,8 prosenttia. Perusopetuksen menot ovat 14,8 (tp 14,3) milj. euroa kasvua 3,7 % ja lukioopetuksen kulut 1,7 (1,7) milj. euroa Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunnan toimintatuotot ovat 0,8 (0,8) milj. euroa ja kulut 4,1 (tp 4,0) milj. euroa. Kuluissa on kasvua kahdelta vuodelta 2,9 prosenttia. Liikuntatyön kulut ovat 1,4 (1,4) milj. euroa, kirjastotoimen 0,8 (0,8) milj. euroa, ja nuorisotyön kulut, 0,5 (0,5) milj. euroa. Musiikkiopiston kulut ovat 0,9 milj. euroa ja tuotot 0,3 milj. euroa. Lisäksi valtionosuutta toimintaan saadaan 0,5 milj. euroa Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat 0,2 (tp 0,2) milj. euroa ja kulut 2,5 (2,2) milj. euroa. Kasvua on kahdelta vuodelta 9,8 prosenttia. Ympäristövalvonnan ja -terveydenhuollon kulut ovat 0,6 milj. euroa. Pelastustoimen kulut ovat 1,6 milj. euroa (tp 1,3). Kasvua kahdelta vuodelta on 19,8 prosenttia.

12 3.6. Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 4,5 (tp 5,7) milj. euroa ja kulut 12,6 (13,2) milj. euroa. Kulujen muutos kahdelta vuodelta on vähennystä 4,8 %. Tilapalvelun tuotot ovat 2,4 (2,8) milj. euroa ja kulut 9,0 (9,2) milj. euroa. Toimitiloja on toisaalta rakennettu lisää ja toisaalta mm. myyty tytäryhtiöille. Kunnallistekniikan kulut ovat 2,7 (2,5) milj. euroa ja tonttipalveluiden tuotot 1,3 (2,0) milj. euroa sekä kulut 0,6 (1,2) milj. euroa. Myynneistä kertyvät mahdolliset voitot ja tappiot määrittävät suuresti sekä tilapalveluiden että tonttipalveluiden tuotto- ja kulutasoa Toimintatuotot tulolajeittain Toimintatuotot ovat 22,3 milj. euroa eli jonkin verran vuoden 2011 tasoa (23,5) pienemmät, mitä selittää yhdistymisavustukset ja myyntivoitot. Tuotoista 7,7 (tp 7,7) milj. euroa muodostuu myyntituotoista. Ateriatuottojen sisäinen myynti (4,6 milj. euroa) muodostaa 60 % tuotoista. Maksutuotot ovat 8,6 (tp 8,3) milj. euroa, mistä terveydenhuollon maksut ovat 1,6 ja sosiaalitoimen 6,0 milj. euroa. Maankäyttösopimusmaksuja arvioidaan kertyvän euroa. Vuokratuotot ovat 3,0 (3,3) milj. euroa. Tuista ja avustuksista kertyy 1,9 (2,6) milj. euroa. Kuntien yhdistymisavustusta ei kerry enää vuoden 2011 jälkeen (tp 0,6 milj. euroa). Myyntivoittoja on budjetoitu 625 euroa Toimintakulut menolajeittain Vuoden 2013 toimintakulut ovat 126,0 (tp 122,0) milj. euroa. Kasvu on kahdelta vuodelta 3,2 %. Toimintatuotot muodostavat 17,7 (tp 19,3) % käyttökuluista. Henkilöstökulut Talousarvioon on sisällytetty varaukset sen henkilöstön palkkaukseen, joka tarvitaan suunnitellun palvelutoiminnan tuottamiseen. Talousarvio sisältää varauksen taulukkopalkkojen 1,9 %:n korotuksiin lokakuun 2012 tasoon. Palkat ja palkkiot ovat yhteensä 43,7 (44,9) milj. euroa. Lasku aiheutuu mm. siivoustoimen henkilöstön siirtymisestä Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n alaisuuteen.

13 Henkilösivukuluista kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut on huomioitu 2,1 %:n, työttömyysvakuutusmaksut 3,4 %:n, tapaturma- ja muut sosiaalivakuutusmaksut 0,6 %:n mukaisina. Kunnallisen eläkelaitoksen eläkevakuutusmaksut on laskettu 25,1 %:n mukaisesti. Em. eristä erotetaan vuoden aikana varaus lomapalkkajaksotuksiin. Sivukulut ovat yhteensä 31,2 % ja 14,2 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat yhteensä 57,9 (tp 57,1) milj. euroa. Kasvu on kahdelta vuodelta 1,3 prosenttia. Talousarvioon sisältyy 1 uuden viran ja 5 uuden toimen perustaminen. Talousarvioehdotukseen ei sisälly uusia toimintojen laajennuksia eikä niihin liittyviä virkojen ja toimien perustamisia. Talousarvioon sisältyy 44 kokoaikaisen ja 6 osa-aikaisen vakanssin lakkauttaminen. Lakkauttamiset liittyvät pääosin toimintojen uudelleen järjestelyihin (yhtiöittäminen, yhteistoiminta-alueet) ja terveyspalvelujen tuottavuusohjelman toteuttamiseen. Asiakaspalvelut Asiakaspalvelut ovat palveluita, joita kunta ostaa kuntalaisille kokonaispalveluina. Näiden palveluiden kulut ovat 32,6 (tp 31,3) milj. euroa. Kasvu on kahdelta vuodelta 4,0 %. Muut palvelut Muita palveluita hankitaan 18,0 (tp 16,0) milj. eurolla. Kasvu on kahdelta vuodelta 12,9 %. Ateria-palvelut muodostavat näistä 4,7 ja kuljetuspalvelut 1,6 milj. euroa. Aineet ja tarvikkeet Aineita ja tarvikkeita hankitaan 8,2 (tp 8,4) milj. eurolla. Muutos on -1,7 %. Elintarvikkeiden hankinta muodostaa 1,5 milj. euron kulut. Lämpö- ja sähkökulut ovat 2,7 milj. euroa. Avustukset ja muut palvelut Avustukset ovat 8,3 (7,5) milj. euroa. Kasvu on 11,8 %. Perusturvalautakunnan toimeentulotuen kulut ovat 2,1 milj. euroa, lasten kotihoidon tuki 1,3, milj. euroa sekä omaishoidon tuki 0,7 ja työmarkkinatuen kuntaosuus 0,8 milj. euroa. Muut toimintakulut ovat 1,0 (1,8) milj. euroa, josta vuokria on 0,9 milj. euroa.

14 4. Tuloslaskelma Em. tuotto- ja kuluarviolla toimintakatteeksi muodostuu -103,7 (-102,9) milj. euroa ja vuosikatteeksi 7,4 (2,1) milj. euroa. Suunnitelmapoistojen määrä on 5,8 (5,2) milj. euroa ja poistoeron muutos euroa. Tilikauden tulos on ylijäämäinen 1,6 milj. euroa (alijäämää 3,1 milj. euroa). TULOSLASKELMA, ulk. ja sis Tp 2011 Lta 2012 Ta 2013 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tulot Valmistus omaan käyttöön 214 Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä Yli/alijäämät

15 5. Investoinnit 2013 Ohjeellinen aktivointiraja on euroa. Kohdekohtainen luettelo vuoden 2013 investoinneista esitetään liitteenä Maaomaisuus ja irtain. Investointien määrä on yhteensä 29,1 milj. euroa. Myyntituottoja ja rahoitusosuuksia on arvioitu kertyvän 0,9 milj. euroa. Kiinteän omaisuuteen hankintaan on varattu euroa. Rakennuksia ja maaomaisuutta on arvioitu myytävän tasearvoltaan euron edestä. Irtaimen omaisuuden hankintaan on varattu euroa. Opetustoimen kalustohankintoihin on varattu ja perusturvan hankintoihin euroa. Vapaa-aikalautakunnan alaisiin hankkeisiin on varattu euroa Talonrakennus Talonrakennuksen investoinnit ovat 25,0 milj. euroa huomattavimpina kohteina: Äänekosken uuden terveyskeskuksen rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 32,5 milj. euroa. Vuodelle 2013 budjetoidaan 21,0 milj. euroa. Suolahden uuden lasten päiväkodin rakentamiseen on varattu 1,9 milj. euroa. Poistonalaisten nettoinvestointien määrä on 25 milj. euroa ylittäen moninkertaisesti tilapalveluiden vuosipoistojen määrän, noin 4 milj. euroa Kunnallistekniikka 6. Rahoitus 2013 Liikenneväylien rakentamiseen on osoitettu 2,7 milj. euroa. Uusien katujen rakentamiseen on osoitettu 1,5 milj. euroa, mistä n. 1,3 milj. euroa aiheutuu Hirvaskankaan liikenne- ym. järjestelyistä. Vanhojen katujen peruskorjaukseen osoitetaan 0,5 milj. euroa ja päällystämiseen 0,3 milj. euroa. Rahoituslaskelma muodostuu varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirran jälkeen 20,8 milj. euroa alijäämäiseksi. Investointien, mukaan luettuna käyttöomaisuuden hankinnat ja myynnit, nettovaikutus on 28,3 milj. euroa.

16 Vanhaa lainakantaa lyhennetään 11 milj. eurolla. Uutta lainaa joudutaan ottamaan 32 milj. euroa. RAHOITUSLASKELMA, 1000 euroa Tp 2011 Lta 2012 Ta 2013 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 7 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Lainakanta Antolainat Vuoden 2011 lopun lainakanta oli 44,6 milj. euroa ja vuoden 2012 lopun noin 60 milj. euroa eli noin euroa asukasta kohti. Vuoden 2013 lopun lainakanta olisi 81,8 milj. euroa ja euroa asukasta kohti. Taseen alijäämä supistuu talousarvion mukaan alle 7 milj. euron.

17 7. Taloussuunnitelma Äänekosken ja Suolahden kaupungit sekä Sumiaisten kunta muodostivat uuden Äänekoski kaupungin lukien. Kuntien omistama terveydenhuollon kuntayhtymä sulautettiin uuteen kuntaan. Yhdistymisen yhteydessä hyväksytty sopimus oli voimassa vuoden 2011 loppuun saakka. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoteen 2015 ulottuvan talouden vakauttamisohjelman, joka on ollut lähtökohtana vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinnalle. Vakauttamisohjelman toimilla kaupungin taloudellista asemaa saadaan ohjelmakaudella vakiinnuttamaan terveemmälle pohjalle. Kertyneiden alijäämien kattamisvelvoitetta ohjelmalla ei kuitenkaan saada toteutettua, vaan alijäämät kasvavat noin 12 miljoonaan euroon. Vuonna 2011 kaupungin talouden näkymät heikentyivät oleellisesti erityisesti palvelutuotannon kulujen kasvaessa voimakkaasti. Valtion vuoden 2012 budjettiratkaisut vähensivät kaupungin saamia valtionosuuksia 3, 5 milj. euroa. Vuosien valtionosuuksien leikkaukset ovat 0,5-2,0 milj. euroa vuoteen Yleiset talouden ja työllisyyden näkymät ovat lisäksi synkentyneet. Vuoden 2012 loppupuolelta lähtien on valmisteltu lisää talouden vakauttamistoimia, joita käsitellään rinnan talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyn ja toteuttamisen kanssa. Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kuntien yhdistymisen jälkeen Äänekoski vastaa mm. perusturvan yksiköille asetetut väestökehykset. Ammatillisen koulutuksen osalta Äänekoski täyttää vastaavat edellytykset kuuluen Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymään. Kaupungilla ei ole akuutteja tarpeita em. syistä osallistua kuntien tai muiden palveluyksiköiden organisatorisiin järjestelyihin. Kaupunki on päätöksillään varautunut ympäristöterveydenhuollon sekä maaseutuhallinnon ylikunnallisiin järjestämisratkaisuihin. Kuntasektorin yhdentymis- ja muuta kehitystä seurataan jatkuvasti ja aktiivisesti säilyttäen valmiuksia nopeaankin reagointiin, jos kaupungin kannalta toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltuja uusia yhteistyömahdollisuuksia avautuu. Tavoitteet Kaupungin pitemmän aikavälin kehittämistavoitteet on esitelty erillisessä kaupunkistrategia-asiakirjassa, joka käsitellään päätöksenteossa yhdessä taloussuunnitelman rinnalla.

18 7.1. Käyttötalous Taloussuunnitelman vuosille on huomioitu seuraavat käyttötalouden tuottojen ja kulujen muutokset vuoteen Luovutusvoitot jäävät vuotta 2012 pienemmiksi. Maankäyttösopimusmaksuja ei ole ennakoitu muodostuvan vuosina Vuonna 2012 toukokuussa hyväksytyn vakauttamisohjelman vaikutukset on ennakoitu toteutuvan ohjelmakaudella. Kohdentamattomien henkilöstökulujen säästöjen vaikutusarviota on kuitenkin pienennetty yhdellä miljoonalla eurolla/vuosi. Talouden vakauttamisohjelma parantaa vuosikatetta täten vuosina yhteensä 1,2-2,5 milj. euroa vuodessa. Talouden vakauttamista joudutaan täten jatkamaan yksilöityjen keinojen kautta. Uusilla vakauttamistoimilla ennakoidaan voitavan parantaa vuosikatetta vuosina ,75-2,25 milj. euroa verrattuna vuoteen Väestön ikärakenteen muutoksen ennakoidaan lisäävän menoja nettomääräisesti, käyttötuotot huomioiden, yhdellä miljoonalla eurolla vuosittain Investoinnit Vuoden 2013 investoinnit ovat 29,1 milj. euroa, mistä talonrakennuskohteita on 25 milj. euron edestä. Vuosille on investointiohjelmaan yksittäisistä kohteista huomioitu Äänekosken uuden terveysaseman rakentamisen loppuerät arvioiduista 32,5 milj. euron kokonaiskustannuksista sekä vuodelle 2014 lasten päiväkodin rakentaminen toimintakeskuksen tiloihin. Vuoden 2014 investoinnit olisivat 11,5 milj. euroa, mistä talonrakennusta 7,8 milj. euroa, Vuosina on ohjelmassa arvioitu talonrakennuskohteisiin ennakoitu osoitettavan 3,5 milj. euroa7vuosi ja yhteensä investointeihin 5,9 milj. euroa. Vuodelle 2017 on osoitettu talonrakennukseen 5,0 milj. euroa ja yhteensä investointeihin 7,4 milj. euroa.

19 7.3. Rahoitus Verotuotot 1000 euroa tp 2011 lta 2012 ta 2013 ts 2014 ts 2015 ts 2016 ts 2017 Verotulot kunnallisvero kiinteistövero yhteisövero yhteensä Kunnallinen tuloveroaste on arvioitu pidettävän vuoden 2012 tasolla eli 21,00 prosentissa. Verotuottoon on arvioitu vuosille talouden ennakoiden elpymisen myötä 0,5 milj. euron eli vajaan prosentin suuruinen vuotuinen reaalinen lisäys vuodesta 205 eteenpäin. Kiinteistöveroaste on ennakoitu pidettävän vuoden 2013 tasolla. kiinteistövero-prosentit vakituinen asuinrakennus 0,45 muu kuin vak. asuinrakennus 1,05 yleinen k-vero 1,00 voimalaitosrakennus 2,85 yleishyödyllinen yhteisö 0,00 Yhteisöveron tuoton kehityksessä on huomioitu toteutunut verotus vuoteen 2011 sekä ennakoitu tulevien vuosien verokertyminen Äänekoskella toteutuvan pitkäaikaisten keskiarvojen mukaisesti. Kuntien väliaikaisen yhteisövero-osuuden korotus päättynee vuoden 2015 jälkeen. Valtionosuudet Valtionosuuksiksi vuodelle 2013 on arvioitu 42,0 milj. euroa. Äänekoskella toteutuvan voimakkaan ikärakenteen muutoksen on laskettu lisäävän peruspalvelujen valtionosuutta yhdellä miljoonalla eurolla vuosittain. Verotulojen tasauksen määrä vaihtelee vuosittain merkittävästi vuoteen johtuen erityisesti yhteisöveron kertymän vaihteluista. Valtioneuvoston periaatepäätösten mukaiset valtionosuuksien leikkaukset vuoteen 2014 ja vuoteen 2015 on huomioitu suunnitelmassa.

20 1000 euroa lta 2011 lta 2012 ts 2013 ts 2014 ts 2015 ts 2016 ts 2017 Valtionosuudet peruspalvelut verotulojen tasaus leikkaus Yhteensä Muut rahoitustuotot Vuoden 2013 korkotuotot on arvioitu 1,1 milj. euron ja korkokulut 1,3 milj. euron suuruisiksi. Korkotuotot antolainoista vähenevät lainakannan pienetessä. Korkokulut kasvavat voimakkaasti ottolainakannan kasvaessa ja korkotason noustessa. Uutta lainaa joudutaan ottamaan suunnitelmakaudella vuosittain milj. euroa ja lainakanta kasvaa vuoden 2011 lopun n, 45,5 milj. eurosta lähes 80 milj. euroon eli noin euroon asukasta kohti euroa tp 2011 lta 2012 ta 2013 ts 2014 ts 2015 ts 2016 ts 2017 Korkotuotot Korkokulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma Sitovuusmääräykset Käyttötalous Investoinnit Käyttötalous / investoinnit

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma Sitovuusmääräykset Käyttötalous Investoinnit Käyttötalous / investoinnit

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2009 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2009 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2009 TALOUSARVIO Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma Sitovuusmääräykset Käyttötalous Investoinnit Käyttötalous / investoinnit

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki 2012

Äänekosken kaupunki 2012 Äänekosken kaupunki 212 Talousarvio vuodelle 212 Taloussuunnitelma vuosille 212-215 Sisällysluettelo 1. Kaupunkistrategia 2. Taloussuunnittelun perusteet 2.1. Väestö- ja työpaikkakehitys 2.2. Yleinen talouskehitys

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi

Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 877/02.02.00/2013 393 Toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 65 :n mukaan taloussuunnitelman

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II/2007

OSAVUOSIKATSAUS II/2007 OSAVUOSIKATSAUS II/2007 1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 13.9.2007/3 mukaan talouskasvu jatkuu Suomessa edelleen. Korkeasuhdannetta vahvistaa kansainvälisen talouden

Lisätiedot