TALLETUSSUOJARAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALLETUSSUOJARAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 TALLETUSSUOJARAHASTO TOIMINTAKERTOMUS Rahaston tarkoitus Rahaston jäsenet Toimintaympäristö Korvaustapaukset Kannatusmaksut ja toiminnan tulos Suojattujen talletusten määrä Rahaston varat ja sijoitukset Rahaston hallinto Valvonta ja tarkastus Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Arvio tulevasta kehityksestä... 7 TALLETUSSUOJARAHASTO Bulevardi 28, Helsinki Puh

2 TALLETUSSUOJARAHASTO 1 TOIMINTAKERTOMUS Rahaston tarkoitus 2 Rahaston jäsenet 3 Toimintaympäristö Rahaston tarkoituksena on sen jäseninä olevien talletuspankkien ja niiden ulkomailla olevien sivuliikkeiden tallettajien saamisten turvaaminen. Rahasto turvaa myös ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevien sivuliikkeiden tallettajien saamiset siltä osin, kun ulkomainen luottolaitos on hakenut rahaston jäsenyyttä täydentääkseen kotivaltionsa mukaista tallettajien saamisten suojaa. Kaikki kotimaiset talletuspankit ovat Talletussuojarahaston jäseniä. Talletussuojarahaston jäseniä olivat vuoden 2010 lopussa Aktia Pankki Oyj, eq Pankki Oy, Evli Pankki Oyj, FIM Pankki Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj, OP-Pohjola osk:n jäsenpankit, POP Pankkiliitto osk:n (aiemmin Paikallisosuuspankkiliitto) jäsenpankit, Sampo Pankki Oyj, SEB Gyllenberg Private Bank Oy, S-Pankki Oy, Suomen Asuntohypopankki Oy, Säästöpankkiliiton jäsenpankit, Tapiola Pankki Oy sekä Ålandsbanken Abp. Tällä hetkellä Talletussuojarahastossa ei ole jäsenenä ulkomaisten luottolaitosten Suomessa sijaitsevia sivuliikkeitä. Sofia Pankki Oyj:n (selvitystilassa) jäsenyys Talletussuojarahastossa on päättynyt, sillä Finanssivalvonta peruutti sen talletuspankkitoimiluvan. Toimintaympäristö oli vuonna 2010 kaksijakoinen. Maailmantalous jatkoi toipumistaan finanssikriisin jälkeisestä taantumasta. Erityisesti kehittyvissä talouksissa talouskasvu oli vahvaa, mutta Euroopassa kasvu jäi selvästi vaatimattomammaksi. Suomen talous kehittyi kuitenkin varsin myönteisesti. Vahvan talouskasvun ohella toimintaympäristöä leimasi euroalueen julkisen talouden kriisi. Kreikan ja Irlannin valtiot joutuivat tukeutumaan Euroopan unionin apuun, ja epävakaus lisääntyi eräiden muiden Etelä-Euroopan valtioiden joukkolainamarkkinoilla.

3 TALLETUSSUOJARAHASTO 2 4 Korvaustapaukset Eurooppalaisella pankkisektorilla on yllä mainittujen valtioiden rahoitukseen liittyviä vastuita. Vuoden 2010 aikana korkotaso oli varsin matalalla tasolla. Vuoden lopussa pitkät korot kääntyivät kuitenkin kasvuun, mikä laski joukkovelkakirjalainojen tuottoja. Suomalaisten pankkien vakavaraisuusasema on säilynyt vahvana. Finanssivalvonta peruutti Sofia Pankki Oyj:n talletuspankkitoimiluvan Toimiluvan peruuttaminen johtui pankin omien varojen vähenemisestä alle säädetyn määrän. Selvitystilan alkaessa pankilla oli yli talletusvelkojaa. Pankin talletuskanta oli tuolloin noin 150 miljoonaa euroa. Tallettajille toukokuussa 2010 suoritetut korvaukset Pankki suoritti selvitystilan alkaessa asiakkailleen 85 % niiden talletuksista Finanssivalvonnan ja Talletussuojarahaston suostumuksella. Toukokuussa 2010 Talletussuojarahasto suoritti pankin tallettajien jäännössaatavat talletussuojan tuolloin voimassa olleen euron enimmäismäärään saakka, yhteensä 20,7 miljoonaa euroa (jäljempänä, takautumissaatava ). Pankin omista varoista suoritetun maksun ja Talletussuojarahaston korvauksen avulla pankin tallettajat, joiden saatavan määrä oli ollut enintään noin euroa, saivat täysimääräisen maksun saatavalleen. Selvitystilamenettelyn aikana tehdyt muut toimenpiteet Talletusten yllä kuvatun takaisinmaksun jälkeen pankilla oli jäljellä 21 tallettajavelkojaa, joiden jäännössaatavien kokonaismäärä oli noin 1,7 miljoonaa euroa. Selvitystilahallinnon ja velkojien välisten neuvottelujen lopputuloksena sovittiin marraskuussa 2010 järjestelystä, jossa tallettajaja rahamarkkinasijoittajavelkojien saatavien pikainen takaisinmaksu toteutetaan akordisopimuksella, jossa velkojat luopuvat osittain pankilta olevasta saatavastaan. Akordin kohteena oli 2,5 % saatavien alkuperäisestä määrästä, jäännössaatavalle kertynyt korko alkaen sekä kaikki mahdolliset viivästys- ja korvaussaatavat. Akordisopimus sai velkojilta sopimusehdoissa edellytetyn riittävän hyväksynnän. Järjestelyssä Talletussuojarahasto hyväksyi velkojana sen taloudellisen riskin, joka aiheutuu pankin jäljellä olevan omaisuuden realisointiin liittyvästä taloudellisesta epävarmuudesta. Akordin arvioidaan kuitenkin

4 TALLETUSSUOJARAHASTO 3 parantavan Talletussuojarahaston asemaa, koska velkojien lukumäärän supistuminen vähentää pankin toiminnan alasajokustannuksia. Talletussuojarahaston takautumissaatava selvityspesältä on mennessä supistunut 3,7 miljoonaan euroon. Vuoden lopussa selvityspesän kirjanpidolliset varat ylittivät sen velkojen määrän. 5 Kannatusmaksut ja toiminnan tulos Talletussuojarahasto peri vuonna 2010 jäseniltään kannatusmaksuina 57,9 miljoonaa euroa (58,4 miljoonaa vuonna 2009). Talletussuojarahaston sijoitustoiminnan nettotuotto vuonna 2010 oli kirjanpidossa 18,1 miljoonaa euroa (21,3 miljoonaa euroa vuonna 2009). Talletussuojarahaston sijoitustoiminnan bruttotuotot olivat vuonna 2010 kirjanpidossa 23,3 miljoonaa euroa (23,1 miljoonaa euroa vuonna 2009). Sijoitustoiminnan kulut (sisältäen mm. myyntitappiot ja omaisuudenhoitopalkkiot) olivat 5,2 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa vuonna 2009). Varainhoitajille maksetut omaisuudenhoitopalkkiot olivat yhteensä 802 tuhatta euroa (827 tuhatta euroa vuonna 2009). Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 2,55 % (3,70 % vuonna 2009). Rahaston hallinnon kulut olivat 220 tuhatta euroa (104 tuhatta euroa vuonna 2009). Talletussuojarahaston asiamiehen toimen muuttaminen kokopäivätoimiseksi alkaen lisäsi rahaston kuluja. Lisäksi vuonna 2010 rahastolle aiheutui tavallista suurempia kuluja toimenpiteistä, jotka liittyivät Sofia Pankki Oyj:n (selvitystilassa) talletusten takaisinmaksuun. Tilikauden tuloveroiksi muodostui 4,6 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa vuonna 2009). Tilikauden ylijäämä oli 13,2 miljoonaa euroa (15,7 miljoonaa euroa vuonna 2009). Ylijäämä siirretään luottolaitoslain 110 :n mukaisesti valtuuskunnan päätöksellä Talletussuojarahaston pääomaan. 6 Suojattujen talletusten määrä Talletuskannan kokonaismäärä sekä suojattujen talletusten määrä selviävät vuosittain kannatusmaksukyselyjen tuloksena. Kannatusmaksukyselyihin vastataan edellisen vuoden viimeisen päivän

5 TALLETUSSUOJARAHASTO 4 tilanteen mukaan, joten määrät selviävät vuoden 2011 kannatusmaksukyselyjen tuloksena keväällä Vuoden 2009 lopussa talletuskannan kokonaismäärä rahaston jäsenpankeissa oli 110 miljardia euroa (110 miljardia euroa vuoden 2008 lopussa), josta talletussuojan piirissä olevien, Talletussuojarahaston varoista katettavaksi maksukyvyttömyystilanteessa tulevien talletusten enimmäismäärä oli vuoden 2009 lopussa 60 miljardia euroa (58 miljardia euroa vuoden 2008 lopussa). 7 Rahaston varat ja sijoitukset Rahaston sijoitettujen varojen markkina-arvo oli 688,4 miljoonaa euroa (629,5 miljoonaa euroa ). Varojen sijoittamisesta on tehty varainhoitosopimus Danske Capital, Sampo Pankki Oyj:n, Evli Pankki Oyj:n, Nordea Investment Management Suomi Oy:n, Ålandsbanken Asset Management Ab:n, Pohjola Varainhoito Oy:n, SEB Gyllenberg Asset Management Oy:n sekä Tapiola Omaisuudenhoito Oy:n kanssa. Varat olivat vuoden lopussa sijoitettuina Suomen ja muiden EUvaltioiden vastuulla oleviin sitoumuksiin, suomalaisten kuntien vastuulla oleviin sitoumuksiin, euromääräisen lyhyen koron rahastoihin, Talletussuojarahastoon kuulumattomien luottolaitosten sitoumuksiin ja muiden yhteisöjen sitoumuksiin seuraavasti: Sijoituskohde Osuus salkusta (%) Osuus salkusta (%) Suomen valtio ja 63,4 56,2 muut EU-valtiot Suomalaiset kunnat 5,4 9,9 Lyhyen koron 8,7 10,3 rahastot, euro Luottolaitokset 11,1 13,6 Muut yhteisöt 10,1 9,3 Käteinen 1,3 0,6 Talletussuojarahasto ei ole toimintaansa varten ottanut luottoa.

6 TALLETUSSUOJARAHASTO 5 8 Rahaston hallinto Rahaston jäsenet nimeävät rahaston valtuuskunnan. Valtuuskunta piti yhden kokouksen vuonna Talletussuojarahaston valtuuskunnan jäseniä kaudella ovat: Markku Haapasalmi Nordea Pankki Suomi Oyj Heikki Honkanen Tapiola Pankki Oy Hannele Koskela Sampo Pankki Oyj Pasi Kämäri Säästöpankkiliittoon kuuluvat talletuspankit Kirsi Lauslahti POP Pankkiliitto osk:aan (aiemmin Paikallisosuuspankkiliitto) kuuluvat talletuspankit Terhi Markula eq Pankki Oy Veli-Matti Parmala S-Pankki Oy Ari Pauna Suomen Asuntohypopankki Oy Anne-Maria Salonius Ålandsbanken Abp Jussi Sokka FIM Pankki Oy Jarl Sved Aktia Pankki Oyj Heikki Vitie OP-Pohjola osk (Osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvat talletuspankit) Bengt Wahlström Evli Pankki Oyj Sakari Wuolijoki SEB Gyllenberg Private Bank Oy Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Heikki Vitie ja varapuheenjohtajana Markku Haapasalmi. Talletussuojarahaston hallituksen jäseninä vuonna 2010 toimivat: Heikki Alanen Juha Hammarén Jukka Huotari Taina Kallio Helena Laine ( alkaen) Harri Luhtala Harri Mattinen Raimo Mäkilä Tällä hetkellä Talletussuojarahastossa ei ole jäsenenä ulkomaisten luottolaitosten Suomessa sijaitsevia sivuliikkeitä, joten niillä ei ole hallituksessa Talletussuojarahaston sääntöjen 10 :ssä tarkoitettua edustajaa.

7 TALLETUSSUOJARAHASTO 6 Hallituksen puheenjohtajana toimi Harri Luhtala ja varapuheenjohtajana Heikki Alanen. Hallituksella oli yhteensä 17 kokousta vuonna Tavanomaista suurempi kokousten määrä johtui lähinnä Sofia Pankki Oyj:n (selvitystilassa) korvaustapauksen hoidosta. Korvaustapauksen hoito edellytti rahastolta tiivistä yhteydenpitoa sekä Finanssivalvontaan että pesän selvitysmieheen. Talletussuojarahaston asiamiehenä toimi saakka lakimies Pia Hidén ja alkaen asiamies Mirjami Kajander-Saarikoski. Varaasiamiehenä toimi saakka johtava lakimies Helena Laine ja alkaen lakimies Tuomas Majuri. Rahaston sijoitustoiminnan laajentuminen, talletussuojalainsäädännön kehittyminen sekä rahaston yksittäisten jäsenten taloudellisten vaikeuksien aiheuttama huomattava työmäärä ovat viime vuosien aikana osoittaneet rahaston voimavarojen niukkuuden. Tämän vuoksi rahaston asiamiehen tehtävä muutettiin kokopäiväiseksi toimeksi alkaen. Rahaston toiminnan painopistealueita vuonna 2010 olivat edellä mainittu yksittäisen jäsenen korvaustapaus, rahaston sijoitus- ja riskienhallintaperiaatteiden kehittäminen sekä talletussuojanormiston uudistushankkeiden seuranta ja niihin liittyvä edunvalvonta. 9 Valvonta ja tarkastus Talletussuojarahaston toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Talletussuojarahaston tilintarkastajana toimi KHT Raija-Leena Hankonen ja varatilintarkastajana KHT Eija Kauppi-Hakkarainen. 10 Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Talletussuojarahaston toiminnassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Talletussuojan enimmäismäärä on voimaan astuneella luottolaitoslain muutoksella korotettu euroon. Samalla talletusten takaisinmaksulle Talletussuojarahastosta säädetty määräaika on (aiemmasta kolmesta kuukaudesta) lyhennetty kolmannekseen eli 20 työpäivään. SEB Gyllenberg Private Bank Oy on julkistanut sulautumissuunnitelman, joka toteutuessaan johtaa siihen, että talletuksia koskeva suoja siirtyy Ruotsin talletussuojan piiriin alkaen.

8 TALLETUSSUOJARAHASTO 7 Talletussuojarahaston takautumissaatava Sofia Pankki Oyj:ltä (selvitystilassa) on edelleen supistunut 2,7 miljoonaan euroon. 11 Arvio tulevasta kehityksestä Talletussuojaan liittyvän lainsäädännön muutokset nostavat talletussuojan kustannuksia välittömästi Talletussuojarahaston vuotuisen kannatusmaksun kasvuna. Määräaikojen lyhentyminen edellyttää sekä Talletussuojarahastolta että talletuspankeilta aiempaa laajempaa etukäteisvalmistautumista mahdollisen korvaustilanteen varalta. Euroalueen korkotaso on edelleen poikkeuksellisen matala. Korkojen odotetun nousun arvioidaan vuonna 2011 heikentävän Talletussuojarahaston korkosijoituksista koostuvan sijoitustoiminnan tuottoja. Kokonaisuudessaan matalariskisen korkosalkun tuoton arvioidaan vuonna 2011 jäävän pitkän aikavälin tuotto-odotusta matalammaksi. Kotimaisten pankkien taloudellinen tilanne on vakaa, ja Talletussuojarahaston korvausvelvollisuuden syntymistodennäköisyyden ei arvioida olevan tavanomaista korkeampi. Helsingissä helmikuun 17. päivänä 2011 Talletussuojarahaston hallitus

TALLETUSSUOJARAHASTO

TALLETUSSUOJARAHASTO TALLETUSSUOJARAHASTO INSÄTTNINGSGARANTIFONDEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 Rahaston tarkoitus... 1 2 Rahaston jäsenet... 1 3 Toimintaympäristö... 2 4 Toiminnan painopistealueet... 2 5 Korvaustapaukset... 3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2008 Vuosi 2008 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 10 Vakavaraisuuden hallinta

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 29.4.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva avaus vuoteen 2014 Ryhmän alkuvuoden tulos ennen veroja oli

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 KORKEAMMAT PALKKIOTUOTOT JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian myynti kasvanut edelleen siitä huolimatta, että yleinen markkinatilanne

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014

AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 VAHVA TULOS 2014, IRBA-LUPA MAHDOLLISTAA KASVUN TULEVAISUUDESSA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian koko vuoden tulos oli hyvä. Palkkiotuotot netto

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot

Luotettava, osaava, suomalainen kumppani

Luotettava, osaava, suomalainen kumppani 1999 Luotettava, osaava, suomalainen kumppani 1999 n toiminta-ajatus än kuuluvat itsenäiset suomalaiset pankit tarjoavat parasta pankkipalvelua sekä edistävät omistajajäsentensä ja asiakkaidensa taloudellista

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

AKTIA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009

AKTIA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009 AKTIA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009 VUODEN 2009 KANNATTAVUUS HYVÄ Vuoden 2009 liikevoitto parani 47,0 (6,6) miljoonaan euroon. Osakekohtainen voitto oli 0,52 (0,09) euroa. Hallitus ehdottaa osingoksi

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutusja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan.

Lisätiedot

Aktia pankki oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013

Aktia pankki oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013 Aktia pankki oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013 palkkiotuotot kasvoivat hankalassa markkinatilanteessa toimitusjohtaja jussi laitinen Aktian tulos oli hyvä. Kasvaneet palkkiotuotot vähensivät matalien

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION JOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS LUOTTOLAITOSTEN TALOUDELLINEN TILA PÄÄOMAMARKKINAT LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.8.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva alkuvuosi Ryhmän alkuvuoden tulos oli 488 miljoonaa euroa (395),

Lisätiedot

toimintakertomus 2013

toimintakertomus 2013 toimintakertomus 2013 Toimitusjohtajan katsaus Säästöpankkien 191. toimintavuosi oli aktiivisen valmistautumisen ja vankan tulevaisuudenuskon vuosi. Se jää historiankirjoihin käännekohtana, jolloin 25

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan.

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 SOK-YHTYMÄ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kaupan yleinen toimintaympäristö 2011 Kaupan toimintaympäristö oli viime vuonna luonteeltaan selkeän kaksijakoinen. Alkuvuonna

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus: Olemme tyytyväisten asiakkaiden pankki 3 2014 oli onnistunut vuosi 4 Oma Säästöpankin avainluvut

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 2 2006 Pankkikonsernien kannattavuus ja kustannustehokkuus paranivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Saksan kiinteistörahastomarkkinoilla ongelmia Suomalaisista osakkeista

Lisätiedot

Hypo on asuntorahoitukseen ja asumiseen keskittynyt

Hypo on asuntorahoitukseen ja asumiseen keskittynyt Vuosikertomus 2003 Sisällysluettelo Hypon vuosi 2003 lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Hypon pankkitoimintavuosi 2003...4 Hypon tuotteet ja palvelut...6 Tilinpäätös 2003 Toimintakertomus...8 Tuloslaskelma...

Lisätiedot