KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HALKIVAHASSA SIJAITSEVAN PÄIVÄKODIN TARJOUSKILPAILUSTA. 1. KYSYMYS: Viitaus tarjouspyynnön sivu 1 asia liikkeenluovutus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HALKIVAHASSA SIJAITSEVAN PÄIVÄKODIN TARJOUSKILPAILUSTA. 1. KYSYMYS: Viitaus tarjouspyynnön sivu 1 asia liikkeenluovutus."

Transkriptio

1 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HALKIVAHASSA SIJAITSEVAN PÄIVÄKODIN TARJOUSKILPAILUSTA 1. KYSYMYS: Viitaus tarjouspyynnön sivu 1 asia liikkeenluovutus. - kysymyksemme on, miten tuottaja voi sitoutua lisäkoulutuksen pisteytyksiin, tietämättä nykyisen henkilöstön koulutustasoa? Tämän vuoksi tarvitsemme tiedot tämänhetkisen yrittäjän mahdollisella liikkeenluovutuksella siirtyvien henkilöiden osalta. Tällaisenaan vaatimus eriarvoistaa nykyisen yrittäjän / muut tarjoajat - - vaatimuksena on, että Mitä täytetään liitteeseen 4 kohtaan 3 koulutuskokonaisuuksien sisältö, kun liikkeenluovutuksessa siirtyvää henkilöstöä ei ole tarjouspyynnössä kuvattu? Toimittaako tilaaja tiedot nykyisen henkilöstön määrästä ja koulutuksesta? Miten Uusi yrittäjä voi saada täydet lisälaatupisteet henkilöstön lisäkoulutuksesta? Tarjoaja lähtee kysymyksiin siitä lähtökohdasta, että tällä hetkellä tiloissa toimiva yrittäjä saisi etua tarjouspyynnön vertailussa verrattuna muihin tarjoajiin nykyisen henkilöstönsä koulutustason perusteella. Toisaalta kysymyksissä oletetaan, että mahdollisessa liikkeenluovutuksessa voitaisiin tarjousta jätettäessä tietää uudelle yrittäjälle nykyiseltä yrittäjältä siirtyvä henkilöstö. Edellä mainitut käsitykset ovat virheellisiä. Alla olevaan selvitykseen perustuen tilaaja katsoo, että nykyisen yrittäjän henkilöstön koulutustasolla ei ole merkitystä tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Tarjousta jätettäessä yksikään tarjoaja ei voi varmasti tietää mikä olisi kyseisen tarjoajan henkilöstö syksyllä 2014 toimintaa aloitettaessa. Tarjouksessaan yrittäjä sitoutuu muodostamaan päiväkotiin tarjouksessaan määritellyt toimenkuvat laajuustasoltaan, joihin tarjoaja käytössään olevin keinoin palkkaa määrittelemänsä henkilöstön. Mekanismi on täysin sama, oli kyseessä uusi yrittäjä tai päiväkodissa tällä hetkellä toimiva yrittäjä. Voittavan tarjouksen tekijän on tehtävä suunnitelma siitä, miten päiväkodin henkilöstörakenne muodostetaan tarjouksen mukaiseksi. Tarjoaja voi muokata henkilöstöään esimerkiksi rekrytoimalla, yrityksen sisäisin siirroin tai kouluttamalla. Mahdollinen liikkeenluovutus ei käytännössä välttämättä tarkoita sitä, että koko henkilöstö siirtyy uuden yrittäjän palvelukseen. Aiemmissa vastaavissa tapauksissa vaihteleva osa henkilöstöstä on siirtynyt uuden yrittäjän palvelukseen. Näin ollen uusi yrittäjä ei voi tietää etukäteen ennen henkilöstön kanssa käytäviä neuvotteluja, kuka henkilöstöstä jatkaa päiväkodissa ja kuka ei. Myöskään nykyinen yrittäjä ei voi tarjousta jättäessään varmasti tietää, onko yrittäjällä käytössään nykyinen henkilöstö sopimuskauden vaihtuessa. Näin ollen nykyinen tai uusi yrittäjä ei voi rakentaa

2 tarjoustaan luottaen siihen, että yrittäjällä olisi käytössään nykyinen henkilöstö. Tästä syystä tilaaja ei pidä nykyisen yrittäjän henkilöstölistauksen julkaisemista tarpeellisena. Esimerkiksi jos tarjouksessa sitoudutaan 50-65% lastentarhanopettajien määrään henkilöstöstä, on tätä kohti pyrittävä suunnitelmallisesti yllä mainituin keinoin. Mahdollisesti esim. liikkeenluovutuksesta johtuva henkilöstön siirtyminen voi tuoda tilanteen, jossa välittömästi toiminnan alkaessa tavoitetilaan ei ole päästy. Toimenpiteiden asian korjaamiseksi on kuitenkin oltava käynnissä ja kunnan tiedossa. Tavanomaisestikin henkilöstön vaihtuessa voi muodostua tilanne, jolloin pätevää henkilöä ei onnistuta välittömästi rekrytoimaan esimerkiksi lastentarhanopettajan tehtävään. Oleellista on kuten edellä mainittiin, että yrittäjä ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi tarjouksen mukaiseksi. Tarvittaessa kunnan on mahdollista määritellä sopimuksen mukaisia sanktioita yrittäjälle, mikäli sopimuksen ja tarjouksen mukaiseen tilanteeseen ei päästä kohtuullisessa ajassa. Lisäkoulutusta koskevat pisteet eivät myöskään aseta tarjoajia eriarvoiseen asemaan. Tarjoajat ovat sidottuja tarjouksessaan ilmoittamaansa pistemäärään, joka lisäkoulutusten osalta muodostuu koulutusten laajuustasosta. Sitoutumisella ei ole tarkoitettu vertailulomakkeessa annettuja koulutusten nimiä, joiden on luonnollisesti kuitenkin oltava kaikissa tapauksissa toimintaa hyödyttäviä tarjouspyynnön mukaisesti. Koulutusten nimet ja laajuustiedot on pyydetty varmistamisen vuoksi, jotta kohdassa ei tarjota selvästi liian pieniä koulutuskokonaisuuksia. Tarjous muodostaa lisäksi alustavan suunnitelman päiväkodissa työskentelevän henkilöstön koulutuskokonaisuuksista. Koulutusten nimet/sisällöt voivat muuttua, kunhan ne ovat tarjouspyynnön edellytykset ja tarjoajan tarjouksessaan antaman pistemäärän täyttäviä ja kunnalla hyväksytettyjä. Lisäkoulutuksen osalta on erityisesti kiinnitettävä huomioita koulutuksen riittävään laajuuteen (hyväksyttävän lisäkoulutuskokonaisuuden on oltava vähintään aineopintotasoa). Mahdollisen liikkeenluovutuksen yhteydessä uusi yrittäjä voi hyödyntää sen henkilöstön tutkintoja, joka tosiasiallisesti päiväkodissa työskentelyä jatkaa, vaikka lisäkoulutuskokonaisuuksien sisältö poikkeaisi tarjouksessa mainituista. Jos muodostuisi tilanne, jossa vaadittavaa tarjouksen mukaista tutkinto-/koulutuskokonaisuuksien määrää ei siirtyvällä henkilöstöllä olisi, on yrittäjän käynnistettävä välittömät toimenpiteet asian korjaamiseksi rekrytoimalla, henkilöstösiirroilla ja kouluttamalla. Esimerkki 1. Tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut päiväkodissa olevan 50-65% lastentarhanopettajia henkilöstöstä. Mahdollisen liikkeenluovutuksen jälkeen käytävissä neuvotteluissa yrittäjälle jää kuitenkin edellisen yrittäjän henkilöstöstä 5 lähihoitajaa töihin, jolloin 4 lastentarhanopettajan pätevyyden omaavaa henkilöä palkkaamalla ei päästä tarjouksen mukaiseen lastentarhanopettajien määrään. Tässä tilanteessa tarjoajan on käytössään olevin keinoin pyrittävä korjaamaan henkilöstötilanne tarjouksensa mukaiseksi. Tarjoaja voi esimerkiksi palkata yhden lastentarhanopettajan lisää päiväkotiin ja nostaa kokonaishenkilöstömäärää kymmeneen, neuvotella sisäisiä henkilöstösiirtoja lisätäkseen lastentarhanopettajien prosenttiosuutta tai lisäkouluttaa

3 nykyistä henkilöstöään, mikäli koulutus on toteutettavissa kohtuullisessa ajassa. Mikäli tarjoaja ei ryhdy toimenpiteisiin henkilöstötilanteen korjaamiseksi, ryhtyy tilaaja sopimuksen mukaisiin sanktioihin tarvittavalla laajuudella. Esimerkki 2. Tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että päiväkodissa työskentelee yksi liikunnanohjaaja ja yksi vähintään aineopintotasoisen tutkinnon omaava muusikko. Sopimuskauden alkaessa molemmat henkilöt ilmoittavat, että eivät tulekaan yrittäjän palvelukseen. Tässä tilanteessa tarjoajan on käytössään olevin keinoin pyrittävä korjaamaan henkilöstötilanne tarjouksensa mukaiseksi. Tarjoaja voi esimerkiksi rekrytoida päiväkotiin erityislastentarhanopettajan, jonka tutkinto vastaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaa pistemäärää. Tutkintojen sisältöjen muutos on mahdollinen vertailupisteiden tason säilyessä. Tarjoaja voi tässäkin tapauksessa korjata tilanteen sisäisillä henkilöstösiirroilla tai kouluttamalla, kunhan koulutukseen kuluva aika tilanteen korjaamiseksi on kohtuullinen. 2. KYSYMYS: Onko mahdollista saada kiinteistön pinta-ala ja tilavuustiedot? Rakennuksen kerrosala on 594 m² ja tilavuus on 2180 kuutiota 3. KYSYMYS: Pitääkö kiinteistön ylläpito sisällään ylläpidossa tarvittavat käyttötarvikkeet ( lamput, sytyttimet, IV kanavien suodattimet yms), paloilmoittimien linjakuluista ja ylläpidosta aluehälytyskeskukseen? Kiinteistön ylläpito sisältää kysymyksessä mainitut asiat paitsi lamput ja sytyttimet. Mikäli laskutettava summa muodostuisi hyvin pieneksi, kuten on käytännössä tapahtunut, ei laskutusta välttämättä tehdä. 4. KYSYMYS: Sisältääkö kiinteistön ylläpito piha ja tiealueiden lumenaurauksen, hiekoituksen, viheralueiden hoidon? Yllä mainitut asiat sisältyvät kiinteistön ylläpitoon. 5. KYSYMYS: Mitkä ovat vuokrasopimuksen korotusperusteet? Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin, korotus tapahtuu kerran vuodessa.

4 6. KYSYMYS: Sisältääkö kuukausivuokra tietoliikenne yhteyden linjakulut sekä mahdolliset kaapelitvkulut? Ei sisällä, päiväkotiin ei tule kaapelia. 7. KYSYMYS: Palveluntuottaja huolehtii sähkö-, lämpö-, vesi-, ja jätevesi-, ja jätehuoltokustannuksista. Onko mahdollista saada kiinteistön yllämainittujen kustannusten vuosikulutuslukemia? Kunnan kiinteistöhuollon tietojärjestelmästä on saatavissa seuraavat tiedot. Kaukolämmön vuosikulutus on n. 158 MWh, sähkön vuosikulutus on n kwh ja vettä on mennyt n. 398 kuutiota. Kaikki kulutustiedot ovat vuodelta KYSYMYS: Tekeekö palveluntuottaja sähköstä, lämmöstä, vedestä ja jätehuollosta omat sopimukset eri laitosten kanssa vai laskuttaako tilakeskus näistä kaikista erikseen? Kyllä palveluntuottajan tulee tehdä sopimukset. 9. KYSYMYS: Voiko ruokalista olla 8 viikon kiertävä ruokalista (tarjouspyynnössä 4-6 viikon kiertävä ruokalista mainittu)? Ruokalista voi olla 8 viikon kiertävä ruokalista. Tarjouspyynnön yllä mainitulla vaatimuksella on tarkoitettu varmistaa se, että kierto ei ole liian lyhyt. 10. KYSYMYS: Mikä on yksityisen päivähoidon kysyntä ko. alueella? Eli mikä on kunnan näkemys päiväkodin täyttymisestä? Onko kunnalliseen päivähoitoon jonoja? Kasvatus- ja sivistystoimen arvion mukaan päivähoidon kysyntä vastaa tällä hetkellä tarjontaa alueella. Syksyllä 2013 toimintakauden käynnistyessä alueella on ollut joitain

5 paikkoja vapaana, mutta paikat ovat täyttyneet toimintakauden aikana. Yksi alueella sijaitseva kunnallinen päiväkoti suljetaan suunnitelmien mukaan kesällä 2015, jolloin yksityisten hoitopaikkojen kysyntä alueella todennäköisesti kasvaa. Edellä mainitun kunnallisen päiväkodin alasajo aloitetaan asteittain toimintakaudella Ennusteiden perusteella päivähoidon kysyntä alueella pysyy tasaisena seuraavat n. 10 vuotta, jonka jälkeen alle kouluikäisten lasten määrä lähtee hienoiseen nousuun. Kunnalliseen päivähoitoon on kokonaisuutena eteläisessä Tuusulassa jatkuvasti jonoa, mutta hoitopaikat on saatu järjesteltyä lain vaatimissa määräajoissa. Päivähoidossa lapsimäärä vaihtelee vuoden sisällä, eli lapsimäärä on suurimmillaan keväisin.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot