SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN"

Transkriptio

1 2/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN GUNILLA STENFOR- SILLE LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISE- NA VARAJÄSENENÄ YMPÄRISTÖLAUTAKUNNASSA 19 UUDEN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALIT- SEMINEN INGER KARLSSONILLE YMPÄRISTÖLAUTA- KUNTAAN PAIKKAKUNNALTA POIS MUUTTANEEN GUNILLA STENFORSIN TILALLE 20 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN INA VAHALAHDELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 21 UUDEN VARSINAISEN JÄSENEN VALITSEMINEN SUO- MENKIELISEEN KOULUTUSLAUTAKUNTAAN PAIKKA- KUNNALTA POIS MUUTTANEEN INA VAHALAHDEN TILALLE 22 UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KÅRKULLA SAMKOMMUN -KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUS- TOON PAIKKAKUNNALTA POIS MUUTTANEEN INA VAHALAHDEN TILALLE 23 ASEMAKAAVA FAGERNÄSIN KAUPUNGINOSAN KORTTELILLE 1 JA VESIALUEILLE 24 PARAISKONE OY:N ANOMUS VUOKRASOPIMUSTEN JATKAMISESTA 25 PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN OSALLISTUMISESTA FOLK- HÄLSAN-TALON YHTEYTEEN RAKENNETTAVAN TE- RAPIA-ALTAAN INVESTOINTI- JA KÄYTTÖKUSTAN- NUKSIIN 26 KAARINAN JA PARAISTEN VÄLISEN VESIJOHDON RA- HOITTAMINEN

2 2/ TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKET- TA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN 28 VALTUUTETTU JÖRGEN HERMANSSONIN YM. ALOITE PÄIVÄHOIDON JOUSTAVUUDEN JA KÄYTTÄJÄYSTÄ- VÄLLISYYDEN LISÄÄMISESTÄ LUETTELO KÄSITTELEMÄTTÖMISTÄ ALOITTEISTA ILMOITUSASIAT VALTUUSTO- JA MUUT ALOITTEET PÄIVÄHOIDON LISÄTILOJEN TARVE 107 Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalossa: Puheenjohtaja: Gia Alexandersson Tämä kokouskutsu on ollut julkipantuna kaupungintalossa ajalla: Intygar/Todistaa:

3 2/ KAUPUNGINVALTUUSTO TID - AIKA kl./klo 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Alexandersson Gia puheenjohtaja von Bergmann Andreas Bröckl Birgitta Colliander Cornelius Engman Stig Eriksson Björn Eriksson Elina Heinonen Barbara Jansén Tomas Johansson Bert Järnström Christer Järvinen Hanna Kaanela Soile Kallinen Johanna Karlsson Inger Kronehag Kurt Hedström-Järvinen Monica Kujala Petri Kurvinen Kyösti Laurén Ann-Maj Lindell Stig Lundgren Frank Mattsson Kaj Niemi Tapani Nordström Lena Norrby Tom Nyberg Widar Nyholm Tuula Orell Markku Pärssinen Raimo Ramstedt Mariella Salonen Markku Söderholm Timo Vainio Anna Viitala Marica

4 2/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Avellan Monica kaupunginlakimies (sihteeri :ssä 26-27, klo ) Liianmaa Kimmo yhdyskuntainsinööri (klo ) Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö Smirnoff Helena sosiaalisihteeri Öhman Folke kaupunginjohtaja Peltonen Göran talousjohtaja (kokouksen sitheeri paitsi :ssä 26-27) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Hermansson Jörgen (varajäsen Hedström-Järvinen, Monica oli läsnä) Karlsson Samuel (varajäsen Söderholm, Timo oli läsnä) Lundgren Svante (varajäsen Lundgren, Frank oli läsnä) Sundell Patrik (varajäsen Lindell, Stig oli läsnä) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Gia Alexandersson Monica Avellan Göran Peltonen Ordförande/Puheenjohtaja Sihteeri Sihteeri 16-25, BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas/Parainen Soile Kaanela Kurt Kronehag PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Annukka Koskinen Ledningens sekr./ Johdon siht.

5 2/ Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KVALT 16 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Gia Alexandersson totesi, että 35 valtuutettua oli läsnä ja näin ollen päätösvaltainen määrä sekä että ko kouksesta oli kuulutettu laillisessa järjestyksessä ja että se siten oli päätösvaltainen.

6 2/ Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KVALT 17 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Soile Kaanela ja Kurt Kronehag.

7 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN GUNILLA STENFORSILLE LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISENA VARAJÄSENENÄ YMPÄRISTÖLAUTAKUNNASSA 877/01/011/2008 KHALL Gunilla Stenfors (entinen von Bergmann) on anonut vapautusta Inger Karlssonin henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ympäristölautakunnassa jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää vapauttaa Gunilla Stenforsin tämän luottamustehtävästä henkilökohtaisena varajäsenenä ympäristölautakunnassa jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 18 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

8 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto UUDEN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN INGER KARLSSONILLE YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN PAIKKAKUNNALTA POIS MUUTTANEEN GUNILLA STEN- FORSIN TILALLE 880/01/011/2008 KHALL Ympäristölautakunnan kokoonpano toimikaudella on seuraava: riistanhoidonneuvoja Jörgen Hermansson, puheenjohtaja dipl.ins. Ted Bergman, opettaja Ann-Maj Laurén, sairaanhoitaja Inger Karlsson, insinööri Heidi Kankare, betoniasemanhoitaja Kaarle Dragon, varapuheenjohtaja rehtori Markku Salonen, fil. maist. Elina Eriksson ja rakennussuunnittelija Jari Tschernij. Henkilökohtaiset varajäsenet lähihoitaja Liselott Salin, maanviljelijä Tom Norrby, rakennusmestari Björn Eriksson, viestintäjohtaja Gunilla Bergmann, etuuskäsittelijä Christina Koskinen, konemestari Torolf Lindell, yrittäjä Markku Järvinen, yrittäjä Risto Galkin ja koulunkäyntiavustaja Tea Sundqvist. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto nimittää uuden henkilökohtaisen varajäsenen Inger Karlssonille ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttaneen Gunilla Stenforsin tilalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 2/ KVALT 19 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti nimittää kauppat. maist. Christel Sonntagin Inger Karlssonin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttaneen Gunilla Stenforsin tilalle.

10 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN INA VAHALAHDELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 958/01/011/2008 KHALL Ina Vahalahti on sähköpostitse anonut vapautusta suomenkielisen koulutuslautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää vapauttaa Ina Vahalahden luottamustehtävästä suomenkielisen koulutuslautakunnan varsinaisena jäsenenä ja Kårkulla samkommun -kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenenä jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 20 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

11 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto UUDEN VARSINAISEN JÄSENEN VALITSEMINEN SUOMENKIELISEEN KOULUTUSLAU- TAKUNTAAN PAIKKAKUNNALTA POIS MUUTTANEEN INA VAHALAHDEN TILALLE 959/01/011/2008 KHALL Suomenkielisen koulutuslautakunnan kokoonpano on toimikaudella seuraava: erikoishammaslääkäri Ilkka Heinaro, fil. maist. Eija Nikkanen, postinjakaja Jyrki Filatoff, fil. lis. Raimo Pärssinen, puheenjohtaja kouluyhteistyövastaava Ina Vahalahti, linjanhoitaja Petri Kujala, varapuheenjohtaja keittäjä Johanna Kallinen, ravintolapäällikkö Tuula Laakso ja fil. maist., luokanopettaja Hanna Karlsson. Henkilökohtaiset varajäsenet maisemasuunnittelija Anu-Irene Kiiski, kauppias Ari Kallio, vapaa-ajanohjaaja Solja Allén, fil. maist. Elina Eriksson, koulunkäyntiavustaja Piia Meriluoto, autonkuljettaja Alf Engström, keittiöapulainen Ritva Leandersson, opettaja Tapani Niemi ja kotiteollisuusopettaja Kirsi Vuorinen. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää valita uuden varsinaisen jäsenen suomenkieliseen koulutuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttaneen Ina Vahalahden tilalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 2/ KVALT 21 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti nimittää fil. maist. Raili Gustafssonin uudeksi varsinaiseksi jäseneksi suomenkieliseen koulu tus lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muutta neen Ina Vahalahden tilalle.

13 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KÅRKULLA SAMKOMMUN -KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOON PAIKKAKUNNALTA POIS MUUTTANEEN INA VAHALAHDEN TILALLE 960/01/011/2008 KHALL Toimikaudella edustajina Kårkulla samkommun -kuntayhtymän yhtymävaltuustossa ovat sairaanhoitaja Inger Karlsson ja hänen varajäsenenään kouluyhteistyövastaava Ina Vahalahti. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää valita Inger Karlssonille uuden varajäsenen Kårkulla samkommun -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttaneen Ina Vahalahden tilalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 22 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti nimittää toimistosihteeri Riitta Sepän Inger Karlssonin uudeksi varajäseneksi Kårkulla samkommun -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttaneen Ina Vahalahden tilalle.

14 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ASEMAKAAVA FAGERNÄSIN KAUPUNGINOSAN KORTTELILLE 1 JA VESIALUEILLE YMP Kaava-alue käsittää vanhan Fagernäsin niemessä sijaitsevan teollisuus- ja satama-alueen, ns. Sahojen laivauksen alueen. Alueen koon ja sijainnin luomia edellytyksiä on hyödynnetty ja kaavalla pyri tään kehittämään Fagernäsin niemen alueesta korkealuokkainen venei lyalue, joka pystyy tarjoamaan monipuolisia palveluja ja palvelumuotoja myös kansainvälisesti mitattuna. Korttelin läntinen osa, metsää kasvava kallionharjanne, joka erottaa alueen luonnollisesti ja tehokkaasti muusta ympäristöstään, säilytetään koskemattomana. Sisälle kallioon on mahdollista rakentaa tunneleita. Rakennustontilla rakennusalat on suunniteltu kolmeen vyöhykkeeseen. Lähinnä venesatamaa sijaitseva vyöhyke on tarkoitettu pääasiassa kaupallista tarkoitusta varten. Kaksi seuraavaa vyöhykettä on varattu yritys- ja teollisuustoimintaa varten. Rakennukset on suunniteltu sitä ylemmäs rinteeseen maaston mukaisesti, mitä kauempana pohjoisrannasta ne sijaitse vat. Maisema- ja ympäristökuvan laadun edistämiseksi on annettu erityismääräyksiä rantavyöhykettä varten. Rakennetulta ympäristöltä edellytetään laatua. Huvivenesataman tonttialue on osoitettu kelluvia laiturirakenteita varten. Useimmat toiminnot edellyttävät käytännössä tavanomaisten rakennuslupien ja mui den vas taa vien lu pien li säk si eri viranomaisten erityislupia. Kaavoitusvaiheen vuorovaikutus on toteutettu laaditun suunnitelman mukai ses ti. Ehdotus: (kaupunginarkkitehti) Ympäristölautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen julkista nähtävillepanoa varten. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 2/ YMP Liite B8a-B10 Kaupunginarkkitehti: Ehdotus on ollut nähtävillä Ehdo tus ta vas taan on jä tet ty kolme muistutusta. Fagernäsin niemen etelärannalla sijaitsevat kuusi kiinteistöä ovat jättäneet yhteisen kirjelmän; yksi kiinteistöistä on lisäksi jättänyt erillisen kirjelmän. Teollisuusalueen edellinen omistaja, jonka omistukseen jäi alueen etelärinne, on myös jättänyt kirjelmän. Liitteet B8a+B8b, 9, 10: Kirjelmät (3 kpl) Muistutus 1a+b: Allekirjoittajat: Bäck lund S. & E., Lind fors A. & H., Björk roth A. & B., Hän ni nen E. & M., Nor dling P. & H., Vainio Tiina Muistutus KTL-1: 3. lause: muotoilu on epämääräinen, pitäisi olla "puhdistetaan asianmukaisesti" Lisäys määräykseen: ennen lou hintatöitä alueen eteläosassa on suo ri tetta va kat sel mus. Etu käteen on ryh dyttä vä toi menpi teisiin alasputoa vien kiven loh karei den va ralta. Kommentti Määräys on jo kokonaisuutena tiukka. Kyseinen muotoilu on käytössä ym päristönsuojeluyhteyksissä, ja se on kattava. Toteuttamista kos ke vissa luvissa määritellään mah dol lisen veden käsittely erikseen. Jos tunneleiden louhinta tulee ajankohtaiseksi, louhintatöitä edeltää huomattavasti laajemmat tutkimuk set ja eh to ja tarkennetaan enemmän kuin muistu tuk ses sa esitetään. Rakennus- ja ympäristömääräysten kirjo säätelee tämän kal tais ta hanketta. Muistutus 2: Allekirjoittaja: Vainio Tiina Muistutus: Liian laajamittaista rakentamista. Pienvenesatama aiheuttaa kohtuutonta haittaa lähistön asukkaille. Kommentti: Tontin tehokkuusluku on matala, rakennuspinta-ala on keskitet ty. Muistutuksen tekijä on ostanut

16 2/ Liikenneväylät ovat vaarallisen kapeat ja vilkkaasti liikennöidyt. Vesiväylät ja sen varrella sijaitsevat tontit tulevat kärsimään vilkkaasta veneliikenteestä. Luonnonarvot on unohdettu. Itäosassa on kaunis kallio. Kallion tuhoaminen on peruuttamaton teko. Kaavassa sallitaan liian laajat louhintatyöt. Eläinten elinmahdollisuuksia on hei kennetty liikaa. Veden likaantuminen on estettävä. Pien venesataman vesien käsittelyyn on suhtauduttava erityisen tiukasti. kiinteistönsä kaavoitusprosessin aikana ja hänen on täytynyt olla tietoinen kaavoitustilanteesta ja pai kallisista olosuhteista teollisuus- ja satama-alueen läheisyydessä. Muistutuksen tekijän 800 m 2 :n suuruinen tontti sijaitsee suojassa viiden muun tontin ympäröimänä ran nalla. Tervsundin salmen halkova väylä on aina ollut suuri ja syvä väylä, joka on tarkoitettu laaja-alaista liikennettä varten ja jonka kautta kulkee mm. kolmen teollisuussataman liikenne. Kaavan mukaan tontin itäosan kalliota ei louhita pois. Satama-alueen raja on annettu rajaamaan toimintaa, eikä se merkitse sitä, että alue tasattaisiin. Ls-1-alueen rajausta ja etelärajan mukaista istutusaluetta voidaan tarkistaa hieman. Näitä kysymyksiä säädellään eri ympäristöluvissa, jotka ovat toiminnan edellytyksenä. Muistutus 3: Allekirjoittaja: Ratavo Oy Muistutus: Esitetty kaavaehdotus ei saa heikentää voimassa tai olemassa olevia oikeuksia, jotka koskevat muistutuksen te ki jän määräalaa tilasta 1:80. Kommentti: Kaava koskee aktiivista kiinteistönosaa, joka on myyty ja jonka tarkoituksenmukaisesta käytöstä on teh ty aloite. Kaava ei vaikuta määräalan mahdollisiin oikeuksiin. Ls-1-alueen rajausta ja tontin etelärajan mukaisen istutusalueen rajaa on tarkistettu. Muilta osin muistutukset eivät johda tarkistuksiin. Tarkistus on niin pieni, ettei kaavaehdotusta tarvitse asettaa uudelleen nähtä ville. Ehdotus: (kaupungingeodeetti)

17 2/ Ympäristölautakunta hyväksyy tarkistetun ehdotuksen Fagernäsin kaupunginosan korttelin 1 asemakaavaksi kaupunginvaltuuston käsittelyä ja hyväksyntää varten. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Liite B5-8 Liite: Ehdotus asemakaavaksi ja kaavaselostus Muistutukset Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisen ehdotuksen Fagernäsin kaupunginosan korttelin 1 ja vesialueiden asemakaavaksi esitetyssä muodossa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 23 Liite A1-4 Liite: - Ehdotus asemakaavaksi ja kaavaselostus - Muistutukset (3 kpl) Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

18 2/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PARAISKONE OY:N ANOMUS VUOKRASOPIMUSTEN JATKAMISESTA 812/41/411/2008 YMP Liite B15 Paraiskone Oy:llä on kaupungilta vuokralla kaksi yhteensä n m 2 :n suu ruista aluetta, jot ka muodostavat yhdessä pääpiirteittäin LV-7-merkinnällä va ra tun alu een Kalk hol menin kaupunginosassa. Kaavamerkintä "venesatama" merkitsee, että alu eelle saadaan rakentaa venehuoltamo ja vene tarvik kei den myyn tiin käy tettä viä ti lo ja ja laitteita. Rakennusoikeus on 215 k-m 2. Alueel le on ra ken net tu ase makaavan mukainen liikerakennus. Yh tiö vuok raa Nord kal kilta vie rei sen LV-8 alu een, jo ka on ra ken ta ma ton. Ensimmäinen vuokrasopimus on päivätty ja vuokra-aika on Vuokra-alue käsittää yhteensä n m 2 :n suuruisen alu een tilasta Storgård 3:7 Storgårdin kylässä sekä yhteisestä alueesta. Vuo tui nen vuok ra on si dottu elin kustannusindeksiin ja oli viime vuonna 332,16. Toinen sopimus on tehty ajalle , ja se käsittää n. 360 m 2 :n suuruisen alueen samasta yhteisestä alueesta. Sopimus tehtiin sen jälkeen, kun vuokralainen oli sijoittanut maanalaisen polttoainesäiliön vuok ra-alu een ul ko puo lelle kaupungin omistamalle virkistysalueelle. Säiliö on kuitenkin edelleen vuokra-alueen ulkopuolella. Viime vuo den vuok ra oli 94,68. Paraiskone Oy on anonut vuokrasopimusten jatkamista entisin ehdoin 20 vuodeksi eteenpäin. Yrittäjä on jäämässä eläkkeelle ja yhtiö on sen ta kia ollut myynnissä. Eh dol li nen kaup pa kir ja vuok ra oi keu den siir rosta on al le kirjoi tettu, jon ka ehto na on vuokra oi keu den jat ka mi nen. Os ta jien il moi tuk sen mukaan ny kyinen toi min ta jat kuu. Kaupungille on eduksi, että kaavan mukainen toiminta jatkuu. Näin ollen vuokrasopimuksia voitaneen jatkaa. Vuokraehtoja on kuiten kin tar kis tettava: - Elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on perustunut 15 markkaan/m 2 (v arvo), josta on huomioitu 7 % silloisen yleisesti käytetyn kor kokannan mukaan. Tämän hetken arvoa voidaan pitää huomattavasti kor keampana indeksikorjauksetkin huomioiden. Toisaalta on otettava huomi oon liketoiminnan kausiluonteisuus sekä se tosiasia, että osa vuok-

19 2/ ra-aluetta on "ylei ses sä käy tös sä". Ne liö met ri hin nan si jaan oli si myös mahdollista käyt tää arvon perusteena rakennusoikeutta. - Vuokra-alue on määritetty vahvistetun asemakaavan LV-4-alueen mukaisesti. Asemakaavamuutoksessa vuodelta 1992 LV-7 varattu alue poikkeaa siitä jonkin verran ja kuvaa paremmin nykytilannetta. LV-7 alueen pinta-ala on n m 2, eli nykyistä vuokra-aluetta jonkin verran isompi. - Molemmissa sopimuksissa todetaan, että vuokralainen on tie tyin edel lytyk sin vel vollinen rakentamaan aidan ja suorittamaan istutuksia sekä vuokra-alu eella että polttoainesäiliön ympärille. Tätä ei ole kuitenkaan tehty. Liite B15: Kartta Ehdotus: (kaupungingeodeetti) Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää jatkaa edellä mainittuja vuokrasopimuksia seuraavin ehdoin: - Vuokra-aika päättyy Vuokra-alue täsmennetään asemakaavan mukaiseksi LV-7 alueeksi - Indeksiin sidottu perusvuokra on yhteensä 1 100, joka perustuu 5 %:iin 13 eu ros ta/m 2. Tästä johtuen kaupungin kiinnitys vuokramaksun suorittamisen va kuudeksi nostetaan vastaavasti enintään euroon. - Sopimuksia jatketaan tai vaihtoehtoisesti uusi vuokrasopimus allekirjoi tetaan sen jäl keen, kun vuokralainen on ra kentanut aidan vuokra-alueen pohjois- ja koillis rajoil le se kä suo rittanut is tu tukset mainituille rajoille ja poltto ai ne säiliön ym pärille kau pungin ym pä ristötoimialan ohjeiden mukai sesti, kui tenkin vii meistään Kaupungingeodeetti esitti kokouksessa seuraavan lisäyksen ehdotukseensa: "Vuokra-alueen poikki kulkevaa tietä tulee myös jatkossa voida käyt tää ylei se nä tienä". Kyseinen teksti sisältyy nykyiseen vuokrasopimukseen. Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kaupungingeodeetin ehdotuksen mainitulla lisäyksellä täydennettynä. KHALL Liite B10 Liite: Kartta

20 2/ Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää jatkaa edellä mainittuja vuokrasopimuksia seuraavin ehdoin: - Vuokra-aika päättyy Vuokra-alue täsmennetään asemakaavan mukaiseksi LV-7-alueeksi. - Indeksiin sidottu perusvuokra on yhteensä euroa, joka perustuu 5 %:iin 13 eurosta/m 2. Tästä johtuen kaupungin kiinnitys vuokramaksun suorittamisen vakuudeksi nostetaan vastaavasti enintään euroon. - Sopimuksia jatketaan tai vaihtoehtoisesti uusi vuokrasopimus allekirjoitetaan sen jälkeen, kun vuokralainen on rakentanut aidan vuokra-alueen pohjois- ja koillisrajoille sekä suorittanut istutukset mainituille rajoille ja polttoainesäiliön ympärille kaupungin ympäristötoimialan ohjeiden mukaisesti, kuitenkin viimeistään Vuokra-alueen poikki kulkevaa tietä tulee myös jatkossa voida käyttää yleisenä tienä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 24 Liite A5 Liite: Kartta Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

21 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN OSALLISTUMISESTA FOLKHÄLSAN-TALON YHTEYTEEN RA- KENNETTAVAN TERAPIA-ALTAAN INVESTOINTI- JA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN 419/00/001/2007 KHALL Liite B4 Talousjohtaja: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Paraisten kaupungin vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä hyväksyä valtuutettu Jörgen Hermanssonin tekemän ja Kaj Mattssonin ja Barbara Heinosen kannattaman ehdotuksen, "että tilille "2092 LIIKELAITOS KIINTEISTÖLAITOS" varataan euron määräraha "Terapia-altaan rakentaminen" vuodeksi 2010 ja että valtuusto antaa kaupunginhallituksen tehtäväksi esitellä terapia-altaan toteuttamissuunnitelman viimeistään Suunnitelmaan tulee sisältyä mm. arvio altaan investointikustannuksista, käyttökustannuksista sekä Folkhälsanin ja kaupungin välisestä vastuun- ja kustannustenjaosta. Lisäksi tulee tehdä tarveanalyysi ja hyöty-kustannussuhdeanalyysi. Suunnitelmaan tulee sisältyä myös arvio siitä, mitä etuja ja haittoja altaan mahdollisella sijoittamisella muualle kuin Folkhälsan-taloon olisi. Asiassa tehdään lopullinen päätös, kun suunnitelma esitellään valtuustolle." Kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän selvittämään terapia-altaan tarvetta ja edellytyksiä. Työryhmä puoltaa terapia-altaan rakentamista ennen kaikkea terveyttä edistävänä hankkeena, jonka merkitys edelleen kasvaa sitä mukaa kuin avohoidon ja kuntoutuksen tarve odotetulla tavalla kasvaa. Terapia-allaspalveluiden kysyntä on ollut hyvä muilla paikkakunnilla. Työryhmä toteaa, että mahdollisesta uimahallista erilleen rakennettavalla terapia-altaalla on sekä hyviä että huonoja puolia. Terapia-allasta ei pidä nähdä uimahallin vaihtoehtona, vaan päinvastoin terapia-allas pienentäisi mahdollisen tulevaisuudessa rakennettavan uimahallin kustannuksia. Koska Folkhälsan on valmis panostamaan huomattavia summia Folkhälsan-talon rakentamiseen ja koska terapia-allas on olennainen osa kokonaiskonseptia, terapia-allas suositellaan rakennettavaksi Folkhälsan-talon yhteyteen. Paraisten kaupunki tarvitsee kipeästi palveluasuntoja ja lasten päivähoitopaikkoja, minkä vuoksi on perusteltua myötävaikuttaa Folkhälsan-talon nopeaan toteuttamisaikatauluun.

22 2/ Liite: Työryhmän raportti Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että Paraisten kaupunki osallistuu Paraisille rakennettavan Folkhälsan-talon yhteyteen rakennettavan terapia-altaan investointi- ja käyttökustannuksiin työryhmän raportissa esitetyn aikataulun mukaisesti ja että terapia-allas on kooltaan 300 m 2. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 25 Liite A6 Liite: Työryhmän raportti Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

23 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KAARINAN JA PARAISTEN VÄLISEN VESIJOHDON RAHOITTAMINEN KHALL Liite B7 Turun seudun tekopohjavesihanketta koskevan allekirjoitetun osa kassopimuksen kohdan 6.1 TPV-hankkeen rahoitus viimeinen kappale kuuluu: Paraisten kaupunki vastaa Kaarina-Parainen johtolinjakustannuksista. Kuitenkin koko hankkeelle saatava valtion/eu:n rahoitus kohdennetaan tasapuolisesti myös Kaarina-Parainen johtolinjaan. Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus ja Paraisten kaupunki ovat sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, syksyllä 2003 sopineet, että hankkeen rahoituskustannukset peritään osakaskunnilta osana niille myytävän veden hintaa. Tämä menettely koskee kaikkia tekopohjavesihankkeen osakaskuntia ja siten myös johtolinjan Kaarina-Parainen kustannuksia. Liite: Turun Seudun Vesi Oy:n kirjelmä, joka oli liitteenä kaupunginvaltuuston (92 ) tekemässä päätöksessä koskien yhtiön yhteensä 100 miljoonan euron lainojen takaamista Varma vesihuolto on tärkeä yhteiskunnallinen asia, minkä vuoksi on perusteltua, että yhteiskunta kantaa osan tästä kustannusvastuusta. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että Paraisten kaupunki vastaa prosentista Kaarinan ja Paraisten välisen vesijohdon nettokustannuksista ja että tämä ei rasita veden kuluttajahintaa. Paraisten kaupungin tavoitteena on, että yhteiskunta tällä tavoin osallistuu vesihuollon kustannuksiin niin, ettei veden hinta kuluttajille vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella eivätkä myöskään tähän liittyvät muut kustannukset Paraisilla poikkea enempää kuin 5 prosenttia Virttaanharjun tekopohjavesihankkeeseen osallistuvien kuntien kuluttajahinnoista. Jäsen Soile Kaanela ehdotti, että kaupunginhallitus päättää hylätä kaupunginjohtajan ehdotuksen.

24 2/ Jäsen Soile Kaanelan ehdotus ei saanut kannatusta ja näin ollen se raukesi. Kaupunginhallitus päätti tämän jälkeen yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että talousjohtaja Göran Peltonen ei esteellisyyden vuoksi ollut läsnä asiaa käsiteltäessä ja että kaupunginjohtaja Folke Öhman piti pöytäkirjaa tämän pykälän osalta. KVALT 26 Liite B7, A7a-A7c Liite: Turun Seudun Vesi Oy:n kirjelmä, joka oli liitteenä kaupunginvaltuuston (92 ) tekemässä päätöksessä koskien yhtiön yh teensä 100 mil joonan euron lainojen takaamista Elina Eriksson ehdotti asian palauttamista sillä perustelulla, et tä tar koi tusta var ten ei ole varattu määrärahaa tämän vuoden ta lous arvi oon ja ett ei yksityis henkilöillekään makseta korvausta vesijohtojen raken ta mises ta. Le na Nord ström ja Soile Kaanela kannattivat Elina Eriksso nin eh dotusta. Puheenjohtaja totesi, että asian palauttamisesta oli tehty kannatusta saanut ehdotus. Kaupunginvaltuuston on tämän johdosta äänestettävä asian käsittelyn jatkamisesta tai asian palauttamisesta. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: asian kä sit te lyn jat kamista kannattavat äänestävät Jaa ja Eli na Eriks so nin palau tus eh do tusta kannat tavat äänestävät Ei. Äänestys toteu te taan ää nestys laitetta käyt täen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä Ei-ääniä 25 kpl 10 kpl. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Kurt Kronehag ehdotti, että kaupunginhallituksen valmistelutekstistä poistetaan seuraava kappale:

25 2/ "Paraisten kaupungin tavoitteena on, että yhteiskunta tällä tavoin osallistuu vesihuollon kustannuksiin niin, ettei veden hinta kuluttajille vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella eivätkä myöskään tähän liittyvät muut kustannukset Paraisilla poikkea enempää kuin 5 prosenttia Virttaanharjun tekopohjavesihankkeeseen osallistuvien kuntien kuluttajahinnoista." Tom Norrby kannatti Kurt Kronehagin ehdotusta. Markku Orell ehdotti, että kaupunginvaltuusto päättää, että hanke toteutetaan osana Turun Seudun Vesi Oy:n hanketta. Markku Salonen ja Kaj Mattsson kannattivat Markku Orellin ehdotusta. Kaj Mattsson ehdotti, että kaupunginvaltuusto päättää lisäksi, että Paraisten kaupunginvaltuuston on saatava nähdä ja hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n rakennussuunnitelmat. Markku Orell ja Monica Hedström-Järvinen kannattivat Kaj Mattssonin ehdotusta. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto äänestää ensin kaupunginhallituksen ehdotuksesta ja Kurt Kronehagin ehdotuksesta. Kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Kurt Kronehagin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Äänestys toteutetaan äänestyslaitetta käyttäen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä Ei-ääniä Äänestämättä jätti 27 kpl 7 kpl. 1 kpl. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto äänestää tämän jälkeen kaupunginhalli tuksen ehdotuksesta ja Markku Orellin ehdotuksesta. Kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Markku Orellin ehdotusta valmiste lutekstiin tehtävästä lisäyksestä kannattavat äänestävät Ei. Ää nestys toteute taan äänestyslaitetta käyttäen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.

26 2/ Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä Ei-ääniä Äänestämättä jätti 10 kpl 23 kpl. 2 kpl. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt lisätä Mark ku Orel lin ehdottaman tekstin lisäyksenä päätökseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tämän jälkeen yksimielisesti Kaj Mattssonin lisäyksen, jonka mukaan Paraisten kaupunginvaltuuston on saatava nähdä ja hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n rakennussuunnitelmat. Merkittiin, että talousjohtaja Göran Peltonen ei pitänyt asiassa pöytäkirjaa esteellisyyden vuoksi. Hän on Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Pöytäkirjaa piti kaupunginlakimies Monica Avellan.

27 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINO- JEN TAKAAMINEN 485/02/028/ /51/1999 KHALL Liitteet B3-6, A7 Turun Seudun Vesi Oy:n päivätty kirjelmä kuuluu: "Turun seudun tekopohjavesihankkeen osakaskunnat ovat vuonna 2003 hyväksyneet tekopohjavesihankkeen toteuttamisen esitetyssä aikataulussa ja myöntäneet omavelkaisen takauksen hankkeen toteuttamista varten otettaville lainoille. Määräaika kuntien takaamien lainojen nostamiselle päättyy Ympäristölupien ja putkihankinnan markkinaoikeuskäsittelyn viivästymisistä johtuen tekopohjavesihankkeen toteuttaminen on aloitettu vasta vuonna Tästä johtuen pääosa lainoista on nostamatta. Viivästymisen aikana kustannustaso on noussut huomattavasti. Kustannusvaikutukset on esitetty liitteessä 1. Turun Seudun Vesi Oy esittää tekopohjavesihankkeen osakaskunnille, että ne hyväksyvät tekopohjavesihankkeen toteuttamisen tarkennetussa aikataulussa ja myöntävät omavelkaisen takauksen tekopohjavesihankkeen toteuttamista varten otettaville lainoille seuraavana olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Esitys takausta varten Liitteenä olevassa selvityksessä kuvataan tekopohjavesihankkeen tämän hetkinen tila ja arviot tulevasta sekä hankkeessa edellisen päätöksen jälkeen tapahtuneet muutokset. Selvityksen perusteella Turun Seudun Vesi Oy esittää, että Paraisten kaupunginvaltuusto hyväksyy tekopohjavesihankkeen toteuttamisen esitetyssä tarkennetussa aikataulussa ja tekee seuraavan takauspäätöksen. Paraisten kaupunginvaltuusto päättää

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 9/2008 260 Kaupunginhallitus TID - AIKA 22.04.2008 klo 15:00-16:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 264 102 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot