SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN"

Transkriptio

1 2/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN GUNILLA STENFOR- SILLE LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISE- NA VARAJÄSENENÄ YMPÄRISTÖLAUTAKUNNASSA 19 UUDEN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALIT- SEMINEN INGER KARLSSONILLE YMPÄRISTÖLAUTA- KUNTAAN PAIKKAKUNNALTA POIS MUUTTANEEN GUNILLA STENFORSIN TILALLE 20 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN INA VAHALAHDELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 21 UUDEN VARSINAISEN JÄSENEN VALITSEMINEN SUO- MENKIELISEEN KOULUTUSLAUTAKUNTAAN PAIKKA- KUNNALTA POIS MUUTTANEEN INA VAHALAHDEN TILALLE 22 UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KÅRKULLA SAMKOMMUN -KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUS- TOON PAIKKAKUNNALTA POIS MUUTTANEEN INA VAHALAHDEN TILALLE 23 ASEMAKAAVA FAGERNÄSIN KAUPUNGINOSAN KORTTELILLE 1 JA VESIALUEILLE 24 PARAISKONE OY:N ANOMUS VUOKRASOPIMUSTEN JATKAMISESTA 25 PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN OSALLISTUMISESTA FOLK- HÄLSAN-TALON YHTEYTEEN RAKENNETTAVAN TE- RAPIA-ALTAAN INVESTOINTI- JA KÄYTTÖKUSTAN- NUKSIIN 26 KAARINAN JA PARAISTEN VÄLISEN VESIJOHDON RA- HOITTAMINEN

2 2/ TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKET- TA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN 28 VALTUUTETTU JÖRGEN HERMANSSONIN YM. ALOITE PÄIVÄHOIDON JOUSTAVUUDEN JA KÄYTTÄJÄYSTÄ- VÄLLISYYDEN LISÄÄMISESTÄ LUETTELO KÄSITTELEMÄTTÖMISTÄ ALOITTEISTA ILMOITUSASIAT VALTUUSTO- JA MUUT ALOITTEET PÄIVÄHOIDON LISÄTILOJEN TARVE 107 Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalossa: Puheenjohtaja: Gia Alexandersson Tämä kokouskutsu on ollut julkipantuna kaupungintalossa ajalla: Intygar/Todistaa:

3 2/ KAUPUNGINVALTUUSTO TID - AIKA kl./klo 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Alexandersson Gia puheenjohtaja von Bergmann Andreas Bröckl Birgitta Colliander Cornelius Engman Stig Eriksson Björn Eriksson Elina Heinonen Barbara Jansén Tomas Johansson Bert Järnström Christer Järvinen Hanna Kaanela Soile Kallinen Johanna Karlsson Inger Kronehag Kurt Hedström-Järvinen Monica Kujala Petri Kurvinen Kyösti Laurén Ann-Maj Lindell Stig Lundgren Frank Mattsson Kaj Niemi Tapani Nordström Lena Norrby Tom Nyberg Widar Nyholm Tuula Orell Markku Pärssinen Raimo Ramstedt Mariella Salonen Markku Söderholm Timo Vainio Anna Viitala Marica

4 2/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Avellan Monica kaupunginlakimies (sihteeri :ssä 26-27, klo ) Liianmaa Kimmo yhdyskuntainsinööri (klo ) Pihl Seppo kiinteistöpäällikkö Smirnoff Helena sosiaalisihteeri Öhman Folke kaupunginjohtaja Peltonen Göran talousjohtaja (kokouksen sitheeri paitsi :ssä 26-27) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Hermansson Jörgen (varajäsen Hedström-Järvinen, Monica oli läsnä) Karlsson Samuel (varajäsen Söderholm, Timo oli läsnä) Lundgren Svante (varajäsen Lundgren, Frank oli läsnä) Sundell Patrik (varajäsen Lindell, Stig oli läsnä) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Gia Alexandersson Monica Avellan Göran Peltonen Ordförande/Puheenjohtaja Sihteeri Sihteeri 16-25, BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas/Parainen Soile Kaanela Kurt Kronehag PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Annukka Koskinen Ledningens sekr./ Johdon siht.

5 2/ Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KVALT 16 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Gia Alexandersson totesi, että 35 valtuutettua oli läsnä ja näin ollen päätösvaltainen määrä sekä että ko kouksesta oli kuulutettu laillisessa järjestyksessä ja että se siten oli päätösvaltainen.

6 2/ Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KVALT 17 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Soile Kaanela ja Kurt Kronehag.

7 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN GUNILLA STENFORSILLE LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ HENKILÖKOHTAISENA VARAJÄSENENÄ YMPÄRISTÖLAUTAKUNNASSA 877/01/011/2008 KHALL Gunilla Stenfors (entinen von Bergmann) on anonut vapautusta Inger Karlssonin henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ympäristölautakunnassa jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää vapauttaa Gunilla Stenforsin tämän luottamustehtävästä henkilökohtaisena varajäsenenä ympäristölautakunnassa jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 18 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

8 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto UUDEN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN INGER KARLSSONILLE YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN PAIKKAKUNNALTA POIS MUUTTANEEN GUNILLA STEN- FORSIN TILALLE 880/01/011/2008 KHALL Ympäristölautakunnan kokoonpano toimikaudella on seuraava: riistanhoidonneuvoja Jörgen Hermansson, puheenjohtaja dipl.ins. Ted Bergman, opettaja Ann-Maj Laurén, sairaanhoitaja Inger Karlsson, insinööri Heidi Kankare, betoniasemanhoitaja Kaarle Dragon, varapuheenjohtaja rehtori Markku Salonen, fil. maist. Elina Eriksson ja rakennussuunnittelija Jari Tschernij. Henkilökohtaiset varajäsenet lähihoitaja Liselott Salin, maanviljelijä Tom Norrby, rakennusmestari Björn Eriksson, viestintäjohtaja Gunilla Bergmann, etuuskäsittelijä Christina Koskinen, konemestari Torolf Lindell, yrittäjä Markku Järvinen, yrittäjä Risto Galkin ja koulunkäyntiavustaja Tea Sundqvist. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto nimittää uuden henkilökohtaisen varajäsenen Inger Karlssonille ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttaneen Gunilla Stenforsin tilalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 2/ KVALT 19 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti nimittää kauppat. maist. Christel Sonntagin Inger Karlssonin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttaneen Gunilla Stenforsin tilalle.

10 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN INA VAHALAHDELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 958/01/011/2008 KHALL Ina Vahalahti on sähköpostitse anonut vapautusta suomenkielisen koulutuslautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää vapauttaa Ina Vahalahden luottamustehtävästä suomenkielisen koulutuslautakunnan varsinaisena jäsenenä ja Kårkulla samkommun -kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenenä jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 20 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

11 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto UUDEN VARSINAISEN JÄSENEN VALITSEMINEN SUOMENKIELISEEN KOULUTUSLAU- TAKUNTAAN PAIKKAKUNNALTA POIS MUUTTANEEN INA VAHALAHDEN TILALLE 959/01/011/2008 KHALL Suomenkielisen koulutuslautakunnan kokoonpano on toimikaudella seuraava: erikoishammaslääkäri Ilkka Heinaro, fil. maist. Eija Nikkanen, postinjakaja Jyrki Filatoff, fil. lis. Raimo Pärssinen, puheenjohtaja kouluyhteistyövastaava Ina Vahalahti, linjanhoitaja Petri Kujala, varapuheenjohtaja keittäjä Johanna Kallinen, ravintolapäällikkö Tuula Laakso ja fil. maist., luokanopettaja Hanna Karlsson. Henkilökohtaiset varajäsenet maisemasuunnittelija Anu-Irene Kiiski, kauppias Ari Kallio, vapaa-ajanohjaaja Solja Allén, fil. maist. Elina Eriksson, koulunkäyntiavustaja Piia Meriluoto, autonkuljettaja Alf Engström, keittiöapulainen Ritva Leandersson, opettaja Tapani Niemi ja kotiteollisuusopettaja Kirsi Vuorinen. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää valita uuden varsinaisen jäsenen suomenkieliseen koulutuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttaneen Ina Vahalahden tilalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 2/ KVALT 21 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti nimittää fil. maist. Raili Gustafssonin uudeksi varsinaiseksi jäseneksi suomenkieliseen koulu tus lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muutta neen Ina Vahalahden tilalle.

13 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KÅRKULLA SAMKOMMUN -KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOON PAIKKAKUNNALTA POIS MUUTTANEEN INA VAHALAHDEN TILALLE 960/01/011/2008 KHALL Toimikaudella edustajina Kårkulla samkommun -kuntayhtymän yhtymävaltuustossa ovat sairaanhoitaja Inger Karlsson ja hänen varajäsenenään kouluyhteistyövastaava Ina Vahalahti. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää valita Inger Karlssonille uuden varajäsenen Kårkulla samkommun -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttaneen Ina Vahalahden tilalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 22 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti nimittää toimistosihteeri Riitta Sepän Inger Karlssonin uudeksi varajäseneksi Kårkulla samkommun -kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi paikkakunnalta pois muuttaneen Ina Vahalahden tilalle.

14 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ASEMAKAAVA FAGERNÄSIN KAUPUNGINOSAN KORTTELILLE 1 JA VESIALUEILLE YMP Kaava-alue käsittää vanhan Fagernäsin niemessä sijaitsevan teollisuus- ja satama-alueen, ns. Sahojen laivauksen alueen. Alueen koon ja sijainnin luomia edellytyksiä on hyödynnetty ja kaavalla pyri tään kehittämään Fagernäsin niemen alueesta korkealuokkainen venei lyalue, joka pystyy tarjoamaan monipuolisia palveluja ja palvelumuotoja myös kansainvälisesti mitattuna. Korttelin läntinen osa, metsää kasvava kallionharjanne, joka erottaa alueen luonnollisesti ja tehokkaasti muusta ympäristöstään, säilytetään koskemattomana. Sisälle kallioon on mahdollista rakentaa tunneleita. Rakennustontilla rakennusalat on suunniteltu kolmeen vyöhykkeeseen. Lähinnä venesatamaa sijaitseva vyöhyke on tarkoitettu pääasiassa kaupallista tarkoitusta varten. Kaksi seuraavaa vyöhykettä on varattu yritys- ja teollisuustoimintaa varten. Rakennukset on suunniteltu sitä ylemmäs rinteeseen maaston mukaisesti, mitä kauempana pohjoisrannasta ne sijaitse vat. Maisema- ja ympäristökuvan laadun edistämiseksi on annettu erityismääräyksiä rantavyöhykettä varten. Rakennetulta ympäristöltä edellytetään laatua. Huvivenesataman tonttialue on osoitettu kelluvia laiturirakenteita varten. Useimmat toiminnot edellyttävät käytännössä tavanomaisten rakennuslupien ja mui den vas taa vien lu pien li säk si eri viranomaisten erityislupia. Kaavoitusvaiheen vuorovaikutus on toteutettu laaditun suunnitelman mukai ses ti. Ehdotus: (kaupunginarkkitehti) Ympäristölautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen julkista nähtävillepanoa varten. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 2/ YMP Liite B8a-B10 Kaupunginarkkitehti: Ehdotus on ollut nähtävillä Ehdo tus ta vas taan on jä tet ty kolme muistutusta. Fagernäsin niemen etelärannalla sijaitsevat kuusi kiinteistöä ovat jättäneet yhteisen kirjelmän; yksi kiinteistöistä on lisäksi jättänyt erillisen kirjelmän. Teollisuusalueen edellinen omistaja, jonka omistukseen jäi alueen etelärinne, on myös jättänyt kirjelmän. Liitteet B8a+B8b, 9, 10: Kirjelmät (3 kpl) Muistutus 1a+b: Allekirjoittajat: Bäck lund S. & E., Lind fors A. & H., Björk roth A. & B., Hän ni nen E. & M., Nor dling P. & H., Vainio Tiina Muistutus KTL-1: 3. lause: muotoilu on epämääräinen, pitäisi olla "puhdistetaan asianmukaisesti" Lisäys määräykseen: ennen lou hintatöitä alueen eteläosassa on suo ri tetta va kat sel mus. Etu käteen on ryh dyttä vä toi menpi teisiin alasputoa vien kiven loh karei den va ralta. Kommentti Määräys on jo kokonaisuutena tiukka. Kyseinen muotoilu on käytössä ym päristönsuojeluyhteyksissä, ja se on kattava. Toteuttamista kos ke vissa luvissa määritellään mah dol lisen veden käsittely erikseen. Jos tunneleiden louhinta tulee ajankohtaiseksi, louhintatöitä edeltää huomattavasti laajemmat tutkimuk set ja eh to ja tarkennetaan enemmän kuin muistu tuk ses sa esitetään. Rakennus- ja ympäristömääräysten kirjo säätelee tämän kal tais ta hanketta. Muistutus 2: Allekirjoittaja: Vainio Tiina Muistutus: Liian laajamittaista rakentamista. Pienvenesatama aiheuttaa kohtuutonta haittaa lähistön asukkaille. Kommentti: Tontin tehokkuusluku on matala, rakennuspinta-ala on keskitet ty. Muistutuksen tekijä on ostanut

16 2/ Liikenneväylät ovat vaarallisen kapeat ja vilkkaasti liikennöidyt. Vesiväylät ja sen varrella sijaitsevat tontit tulevat kärsimään vilkkaasta veneliikenteestä. Luonnonarvot on unohdettu. Itäosassa on kaunis kallio. Kallion tuhoaminen on peruuttamaton teko. Kaavassa sallitaan liian laajat louhintatyöt. Eläinten elinmahdollisuuksia on hei kennetty liikaa. Veden likaantuminen on estettävä. Pien venesataman vesien käsittelyyn on suhtauduttava erityisen tiukasti. kiinteistönsä kaavoitusprosessin aikana ja hänen on täytynyt olla tietoinen kaavoitustilanteesta ja pai kallisista olosuhteista teollisuus- ja satama-alueen läheisyydessä. Muistutuksen tekijän 800 m 2 :n suuruinen tontti sijaitsee suojassa viiden muun tontin ympäröimänä ran nalla. Tervsundin salmen halkova väylä on aina ollut suuri ja syvä väylä, joka on tarkoitettu laaja-alaista liikennettä varten ja jonka kautta kulkee mm. kolmen teollisuussataman liikenne. Kaavan mukaan tontin itäosan kalliota ei louhita pois. Satama-alueen raja on annettu rajaamaan toimintaa, eikä se merkitse sitä, että alue tasattaisiin. Ls-1-alueen rajausta ja etelärajan mukaista istutusaluetta voidaan tarkistaa hieman. Näitä kysymyksiä säädellään eri ympäristöluvissa, jotka ovat toiminnan edellytyksenä. Muistutus 3: Allekirjoittaja: Ratavo Oy Muistutus: Esitetty kaavaehdotus ei saa heikentää voimassa tai olemassa olevia oikeuksia, jotka koskevat muistutuksen te ki jän määräalaa tilasta 1:80. Kommentti: Kaava koskee aktiivista kiinteistönosaa, joka on myyty ja jonka tarkoituksenmukaisesta käytöstä on teh ty aloite. Kaava ei vaikuta määräalan mahdollisiin oikeuksiin. Ls-1-alueen rajausta ja tontin etelärajan mukaisen istutusalueen rajaa on tarkistettu. Muilta osin muistutukset eivät johda tarkistuksiin. Tarkistus on niin pieni, ettei kaavaehdotusta tarvitse asettaa uudelleen nähtä ville. Ehdotus: (kaupungingeodeetti)

17 2/ Ympäristölautakunta hyväksyy tarkistetun ehdotuksen Fagernäsin kaupunginosan korttelin 1 asemakaavaksi kaupunginvaltuuston käsittelyä ja hyväksyntää varten. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Liite B5-8 Liite: Ehdotus asemakaavaksi ja kaavaselostus Muistutukset Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisen ehdotuksen Fagernäsin kaupunginosan korttelin 1 ja vesialueiden asemakaavaksi esitetyssä muodossa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 23 Liite A1-4 Liite: - Ehdotus asemakaavaksi ja kaavaselostus - Muistutukset (3 kpl) Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

18 2/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PARAISKONE OY:N ANOMUS VUOKRASOPIMUSTEN JATKAMISESTA 812/41/411/2008 YMP Liite B15 Paraiskone Oy:llä on kaupungilta vuokralla kaksi yhteensä n m 2 :n suu ruista aluetta, jot ka muodostavat yhdessä pääpiirteittäin LV-7-merkinnällä va ra tun alu een Kalk hol menin kaupunginosassa. Kaavamerkintä "venesatama" merkitsee, että alu eelle saadaan rakentaa venehuoltamo ja vene tarvik kei den myyn tiin käy tettä viä ti lo ja ja laitteita. Rakennusoikeus on 215 k-m 2. Alueel le on ra ken net tu ase makaavan mukainen liikerakennus. Yh tiö vuok raa Nord kal kilta vie rei sen LV-8 alu een, jo ka on ra ken ta ma ton. Ensimmäinen vuokrasopimus on päivätty ja vuokra-aika on Vuokra-alue käsittää yhteensä n m 2 :n suuruisen alu een tilasta Storgård 3:7 Storgårdin kylässä sekä yhteisestä alueesta. Vuo tui nen vuok ra on si dottu elin kustannusindeksiin ja oli viime vuonna 332,16. Toinen sopimus on tehty ajalle , ja se käsittää n. 360 m 2 :n suuruisen alueen samasta yhteisestä alueesta. Sopimus tehtiin sen jälkeen, kun vuokralainen oli sijoittanut maanalaisen polttoainesäiliön vuok ra-alu een ul ko puo lelle kaupungin omistamalle virkistysalueelle. Säiliö on kuitenkin edelleen vuokra-alueen ulkopuolella. Viime vuo den vuok ra oli 94,68. Paraiskone Oy on anonut vuokrasopimusten jatkamista entisin ehdoin 20 vuodeksi eteenpäin. Yrittäjä on jäämässä eläkkeelle ja yhtiö on sen ta kia ollut myynnissä. Eh dol li nen kaup pa kir ja vuok ra oi keu den siir rosta on al le kirjoi tettu, jon ka ehto na on vuokra oi keu den jat ka mi nen. Os ta jien il moi tuk sen mukaan ny kyinen toi min ta jat kuu. Kaupungille on eduksi, että kaavan mukainen toiminta jatkuu. Näin ollen vuokrasopimuksia voitaneen jatkaa. Vuokraehtoja on kuiten kin tar kis tettava: - Elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on perustunut 15 markkaan/m 2 (v arvo), josta on huomioitu 7 % silloisen yleisesti käytetyn kor kokannan mukaan. Tämän hetken arvoa voidaan pitää huomattavasti kor keampana indeksikorjauksetkin huomioiden. Toisaalta on otettava huomi oon liketoiminnan kausiluonteisuus sekä se tosiasia, että osa vuok-

19 2/ ra-aluetta on "ylei ses sä käy tös sä". Ne liö met ri hin nan si jaan oli si myös mahdollista käyt tää arvon perusteena rakennusoikeutta. - Vuokra-alue on määritetty vahvistetun asemakaavan LV-4-alueen mukaisesti. Asemakaavamuutoksessa vuodelta 1992 LV-7 varattu alue poikkeaa siitä jonkin verran ja kuvaa paremmin nykytilannetta. LV-7 alueen pinta-ala on n m 2, eli nykyistä vuokra-aluetta jonkin verran isompi. - Molemmissa sopimuksissa todetaan, että vuokralainen on tie tyin edel lytyk sin vel vollinen rakentamaan aidan ja suorittamaan istutuksia sekä vuokra-alu eella että polttoainesäiliön ympärille. Tätä ei ole kuitenkaan tehty. Liite B15: Kartta Ehdotus: (kaupungingeodeetti) Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää jatkaa edellä mainittuja vuokrasopimuksia seuraavin ehdoin: - Vuokra-aika päättyy Vuokra-alue täsmennetään asemakaavan mukaiseksi LV-7 alueeksi - Indeksiin sidottu perusvuokra on yhteensä 1 100, joka perustuu 5 %:iin 13 eu ros ta/m 2. Tästä johtuen kaupungin kiinnitys vuokramaksun suorittamisen va kuudeksi nostetaan vastaavasti enintään euroon. - Sopimuksia jatketaan tai vaihtoehtoisesti uusi vuokrasopimus allekirjoi tetaan sen jäl keen, kun vuokralainen on ra kentanut aidan vuokra-alueen pohjois- ja koillis rajoil le se kä suo rittanut is tu tukset mainituille rajoille ja poltto ai ne säiliön ym pärille kau pungin ym pä ristötoimialan ohjeiden mukai sesti, kui tenkin vii meistään Kaupungingeodeetti esitti kokouksessa seuraavan lisäyksen ehdotukseensa: "Vuokra-alueen poikki kulkevaa tietä tulee myös jatkossa voida käyt tää ylei se nä tienä". Kyseinen teksti sisältyy nykyiseen vuokrasopimukseen. Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä kaupungingeodeetin ehdotuksen mainitulla lisäyksellä täydennettynä. KHALL Liite B10 Liite: Kartta

20 2/ Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää jatkaa edellä mainittuja vuokrasopimuksia seuraavin ehdoin: - Vuokra-aika päättyy Vuokra-alue täsmennetään asemakaavan mukaiseksi LV-7-alueeksi. - Indeksiin sidottu perusvuokra on yhteensä euroa, joka perustuu 5 %:iin 13 eurosta/m 2. Tästä johtuen kaupungin kiinnitys vuokramaksun suorittamisen vakuudeksi nostetaan vastaavasti enintään euroon. - Sopimuksia jatketaan tai vaihtoehtoisesti uusi vuokrasopimus allekirjoitetaan sen jälkeen, kun vuokralainen on rakentanut aidan vuokra-alueen pohjois- ja koillisrajoille sekä suorittanut istutukset mainituille rajoille ja polttoainesäiliön ympärille kaupungin ympäristötoimialan ohjeiden mukaisesti, kuitenkin viimeistään Vuokra-alueen poikki kulkevaa tietä tulee myös jatkossa voida käyttää yleisenä tienä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 24 Liite A5 Liite: Kartta Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

21 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN OSALLISTUMISESTA FOLKHÄLSAN-TALON YHTEYTEEN RA- KENNETTAVAN TERAPIA-ALTAAN INVESTOINTI- JA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN 419/00/001/2007 KHALL Liite B4 Talousjohtaja: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Paraisten kaupungin vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä hyväksyä valtuutettu Jörgen Hermanssonin tekemän ja Kaj Mattssonin ja Barbara Heinosen kannattaman ehdotuksen, "että tilille "2092 LIIKELAITOS KIINTEISTÖLAITOS" varataan euron määräraha "Terapia-altaan rakentaminen" vuodeksi 2010 ja että valtuusto antaa kaupunginhallituksen tehtäväksi esitellä terapia-altaan toteuttamissuunnitelman viimeistään Suunnitelmaan tulee sisältyä mm. arvio altaan investointikustannuksista, käyttökustannuksista sekä Folkhälsanin ja kaupungin välisestä vastuun- ja kustannustenjaosta. Lisäksi tulee tehdä tarveanalyysi ja hyöty-kustannussuhdeanalyysi. Suunnitelmaan tulee sisältyä myös arvio siitä, mitä etuja ja haittoja altaan mahdollisella sijoittamisella muualle kuin Folkhälsan-taloon olisi. Asiassa tehdään lopullinen päätös, kun suunnitelma esitellään valtuustolle." Kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän selvittämään terapia-altaan tarvetta ja edellytyksiä. Työryhmä puoltaa terapia-altaan rakentamista ennen kaikkea terveyttä edistävänä hankkeena, jonka merkitys edelleen kasvaa sitä mukaa kuin avohoidon ja kuntoutuksen tarve odotetulla tavalla kasvaa. Terapia-allaspalveluiden kysyntä on ollut hyvä muilla paikkakunnilla. Työryhmä toteaa, että mahdollisesta uimahallista erilleen rakennettavalla terapia-altaalla on sekä hyviä että huonoja puolia. Terapia-allasta ei pidä nähdä uimahallin vaihtoehtona, vaan päinvastoin terapia-allas pienentäisi mahdollisen tulevaisuudessa rakennettavan uimahallin kustannuksia. Koska Folkhälsan on valmis panostamaan huomattavia summia Folkhälsan-talon rakentamiseen ja koska terapia-allas on olennainen osa kokonaiskonseptia, terapia-allas suositellaan rakennettavaksi Folkhälsan-talon yhteyteen. Paraisten kaupunki tarvitsee kipeästi palveluasuntoja ja lasten päivähoitopaikkoja, minkä vuoksi on perusteltua myötävaikuttaa Folkhälsan-talon nopeaan toteuttamisaikatauluun.

22 2/ Liite: Työryhmän raportti Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että Paraisten kaupunki osallistuu Paraisille rakennettavan Folkhälsan-talon yhteyteen rakennettavan terapia-altaan investointi- ja käyttökustannuksiin työryhmän raportissa esitetyn aikataulun mukaisesti ja että terapia-allas on kooltaan 300 m 2. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 25 Liite A6 Liite: Työryhmän raportti Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

23 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KAARINAN JA PARAISTEN VÄLISEN VESIJOHDON RAHOITTAMINEN KHALL Liite B7 Turun seudun tekopohjavesihanketta koskevan allekirjoitetun osa kassopimuksen kohdan 6.1 TPV-hankkeen rahoitus viimeinen kappale kuuluu: Paraisten kaupunki vastaa Kaarina-Parainen johtolinjakustannuksista. Kuitenkin koko hankkeelle saatava valtion/eu:n rahoitus kohdennetaan tasapuolisesti myös Kaarina-Parainen johtolinjaan. Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus ja Paraisten kaupunki ovat sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, syksyllä 2003 sopineet, että hankkeen rahoituskustannukset peritään osakaskunnilta osana niille myytävän veden hintaa. Tämä menettely koskee kaikkia tekopohjavesihankkeen osakaskuntia ja siten myös johtolinjan Kaarina-Parainen kustannuksia. Liite: Turun Seudun Vesi Oy:n kirjelmä, joka oli liitteenä kaupunginvaltuuston (92 ) tekemässä päätöksessä koskien yhtiön yhteensä 100 miljoonan euron lainojen takaamista Varma vesihuolto on tärkeä yhteiskunnallinen asia, minkä vuoksi on perusteltua, että yhteiskunta kantaa osan tästä kustannusvastuusta. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että Paraisten kaupunki vastaa prosentista Kaarinan ja Paraisten välisen vesijohdon nettokustannuksista ja että tämä ei rasita veden kuluttajahintaa. Paraisten kaupungin tavoitteena on, että yhteiskunta tällä tavoin osallistuu vesihuollon kustannuksiin niin, ettei veden hinta kuluttajille vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella eivätkä myöskään tähän liittyvät muut kustannukset Paraisilla poikkea enempää kuin 5 prosenttia Virttaanharjun tekopohjavesihankkeeseen osallistuvien kuntien kuluttajahinnoista. Jäsen Soile Kaanela ehdotti, että kaupunginhallitus päättää hylätä kaupunginjohtajan ehdotuksen.

24 2/ Jäsen Soile Kaanelan ehdotus ei saanut kannatusta ja näin ollen se raukesi. Kaupunginhallitus päätti tämän jälkeen yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että talousjohtaja Göran Peltonen ei esteellisyyden vuoksi ollut läsnä asiaa käsiteltäessä ja että kaupunginjohtaja Folke Öhman piti pöytäkirjaa tämän pykälän osalta. KVALT 26 Liite B7, A7a-A7c Liite: Turun Seudun Vesi Oy:n kirjelmä, joka oli liitteenä kaupunginvaltuuston (92 ) tekemässä päätöksessä koskien yhtiön yh teensä 100 mil joonan euron lainojen takaamista Elina Eriksson ehdotti asian palauttamista sillä perustelulla, et tä tar koi tusta var ten ei ole varattu määrärahaa tämän vuoden ta lous arvi oon ja ett ei yksityis henkilöillekään makseta korvausta vesijohtojen raken ta mises ta. Le na Nord ström ja Soile Kaanela kannattivat Elina Eriksso nin eh dotusta. Puheenjohtaja totesi, että asian palauttamisesta oli tehty kannatusta saanut ehdotus. Kaupunginvaltuuston on tämän johdosta äänestettävä asian käsittelyn jatkamisesta tai asian palauttamisesta. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: asian kä sit te lyn jat kamista kannattavat äänestävät Jaa ja Eli na Eriks so nin palau tus eh do tusta kannat tavat äänestävät Ei. Äänestys toteu te taan ää nestys laitetta käyt täen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä Ei-ääniä 25 kpl 10 kpl. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Kurt Kronehag ehdotti, että kaupunginhallituksen valmistelutekstistä poistetaan seuraava kappale:

25 2/ "Paraisten kaupungin tavoitteena on, että yhteiskunta tällä tavoin osallistuu vesihuollon kustannuksiin niin, ettei veden hinta kuluttajille vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella eivätkä myöskään tähän liittyvät muut kustannukset Paraisilla poikkea enempää kuin 5 prosenttia Virttaanharjun tekopohjavesihankkeeseen osallistuvien kuntien kuluttajahinnoista." Tom Norrby kannatti Kurt Kronehagin ehdotusta. Markku Orell ehdotti, että kaupunginvaltuusto päättää, että hanke toteutetaan osana Turun Seudun Vesi Oy:n hanketta. Markku Salonen ja Kaj Mattsson kannattivat Markku Orellin ehdotusta. Kaj Mattsson ehdotti, että kaupunginvaltuusto päättää lisäksi, että Paraisten kaupunginvaltuuston on saatava nähdä ja hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n rakennussuunnitelmat. Markku Orell ja Monica Hedström-Järvinen kannattivat Kaj Mattssonin ehdotusta. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto äänestää ensin kaupunginhallituksen ehdotuksesta ja Kurt Kronehagin ehdotuksesta. Kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Kurt Kronehagin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Äänestys toteutetaan äänestyslaitetta käyttäen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä Ei-ääniä Äänestämättä jätti 27 kpl 7 kpl. 1 kpl. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto äänestää tämän jälkeen kaupunginhalli tuksen ehdotuksesta ja Markku Orellin ehdotuksesta. Kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Markku Orellin ehdotusta valmiste lutekstiin tehtävästä lisäyksestä kannattavat äänestävät Ei. Ää nestys toteute taan äänestyslaitetta käyttäen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.

26 2/ Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä Ei-ääniä Äänestämättä jätti 10 kpl 23 kpl. 2 kpl. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt lisätä Mark ku Orel lin ehdottaman tekstin lisäyksenä päätökseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tämän jälkeen yksimielisesti Kaj Mattssonin lisäyksen, jonka mukaan Paraisten kaupunginvaltuuston on saatava nähdä ja hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n rakennussuunnitelmat. Merkittiin, että talousjohtaja Göran Peltonen ei pitänyt asiassa pöytäkirjaa esteellisyyden vuoksi. Hän on Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Pöytäkirjaa piti kaupunginlakimies Monica Avellan.

27 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINO- JEN TAKAAMINEN 485/02/028/ /51/1999 KHALL Liitteet B3-6, A7 Turun Seudun Vesi Oy:n päivätty kirjelmä kuuluu: "Turun seudun tekopohjavesihankkeen osakaskunnat ovat vuonna 2003 hyväksyneet tekopohjavesihankkeen toteuttamisen esitetyssä aikataulussa ja myöntäneet omavelkaisen takauksen hankkeen toteuttamista varten otettaville lainoille. Määräaika kuntien takaamien lainojen nostamiselle päättyy Ympäristölupien ja putkihankinnan markkinaoikeuskäsittelyn viivästymisistä johtuen tekopohjavesihankkeen toteuttaminen on aloitettu vasta vuonna Tästä johtuen pääosa lainoista on nostamatta. Viivästymisen aikana kustannustaso on noussut huomattavasti. Kustannusvaikutukset on esitetty liitteessä 1. Turun Seudun Vesi Oy esittää tekopohjavesihankkeen osakaskunnille, että ne hyväksyvät tekopohjavesihankkeen toteuttamisen tarkennetussa aikataulussa ja myöntävät omavelkaisen takauksen tekopohjavesihankkeen toteuttamista varten otettaville lainoille seuraavana olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Esitys takausta varten Liitteenä olevassa selvityksessä kuvataan tekopohjavesihankkeen tämän hetkinen tila ja arviot tulevasta sekä hankkeessa edellisen päätöksen jälkeen tapahtuneet muutokset. Selvityksen perusteella Turun Seudun Vesi Oy esittää, että Paraisten kaupunginvaltuusto hyväksyy tekopohjavesihankkeen toteuttamisen esitetyssä tarkennetussa aikataulussa ja tekee seuraavan takauspäätöksen. Paraisten kaupunginvaltuusto päättää

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu:

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu: Kaupunginhallitus 20 30.01.2008 Kaupunginvaltuusto 3 12.02.2008 TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN 485/02/028/2003 KHALL 20 Liitteet B3-6, A7 Turun Seudun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu:

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu: Kaupunginhallitus 20 30.01.2008 TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN 485/02/028/2003 KHALL 20 Liitteet B3-6, A7 Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty

Lisätiedot

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu:

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu: Kaupunginhallitus 20 30.01.2008 Kaupunginvaltuusto 3 12.02.2008 Kaupunginhallitus 62 11.03.2008 TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN 485/02/028/2003 KHALL

Lisätiedot

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n päivätty kirjelmä kuuluu:

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n päivätty kirjelmä kuuluu: Kaupunginhallitus 20 30.01.2008 Kaupunginvaltuusto 3 12.02.2008 Kaupunginhallitus 62 11.03.2008 Kaupunginvaltuusto 27 18.03.2008 TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 6/2008 153 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.03.2008 klo 17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 157 60 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 12.02.2008 klo 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vesihuoltolaitoksen johtokunta 11.06.2008 TID - AIKA 17:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo / Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Kaupunginhallitus 100 08.04.2008 Kaupunginvaltuusto 38 15.04.2008 Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto 20 17.04.2008 Kaupunginhallitus 120 06.05.2008 LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 38 Kaupunginhallitus TID - AIKA 30.01.2008 klo 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 42 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen.

Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Kaupunginhallitus 161 22.08.2016 Kaupunginhallitus 205 03.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 18.10.2016 Nordkalk Oy Ab:n omistuksen purkaminen Paraisten Vesi Oy:ssä 2185/00.01.00.03/2015 Kaupunginhallitus 22.08.2016

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Ympäristölautakunta 179 16.11.2016 Kaupunginhallitus 258 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 130 13.12.2016 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 3476/02.05.00.00/2016 Ympäristölautakunta 16.11.2016 179 Valmistelija

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6. JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE Kh 25.6.2012 306 Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.2012: Liite 306 Jakobstads skytteförening r.f. anoo, että kaupunginhallitus valitsee

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI UTDRAG UR PROTOKOLL OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 29 27.02.2017 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 KAUPUNGINHALLITUS 6 23.01.2017 6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Tonttien 297-25-80-1 (Jynkän koulu) ja 297-43-17-1 (Karttulan koulu) vuokraaminen / Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen rakentamisvelvoitteen täyttämiselle / Kiinteistö Oy Raision Kauppapuisto (NCC Property Development Oy)

Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen rakentamisvelvoitteen täyttämiselle / Kiinteistö Oy Raision Kauppapuisto (NCC Property Development Oy) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 94 10.3.2014 Kaupunginhallitus 148 14.4.2014 Kaupunginhallitus 117 11.4.2016 Asianro 244/10.00.02.03/2014 137 Anomus lisäajasta kauppakirjan mukaisen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 7/2008 194 Kaupunginhallitus TID - AIKA 18.03.2008 klo 16:00-17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 197 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin 18 000 euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä

Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin 18 000 euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä Kulttuurilautakunta 55 10.10.2007 Kulttuurilautakunta 22 05.06.2008 Kaupunginhallitus 160 24.06.2008 PARGAS IF:N HIIHTOJAOSTON ANOMUS KAUPUNGILLE MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMISESTÄ UUDEN LUMITYKIN HANKINTAA VARTEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 6/2008 78 Kiinteistölaitoksen johtokunta 30.10.2008 TID - AIKA 17:00-20:45 PLATS - PAIKKA SKANSSI 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 80 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Mynämäen kunta 2048364-4 Keskuskatu 21 23100 Mynämäki Mynä-Auto Oy Jokikuja 6 23100 Mynämäki 1.2 Vuokra-alue Sopimuksen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot