Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012"

Transkriptio

1 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset

2 Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä päätti lisäselvitysten tilaamisesta: 1. Vertailu irtaimen omaisuuden ja rahoitusomaisuuden siirtovaihtoehdoista a) omaisuuden palautus kuntayhtymästä kaupungeille ja edelleen yhtiölle apporttina b) omaisuuden luovutus kuntayhtymästä amk oy:lle osakkeita vastaan c) edellisten yhdistelmä. 2. Rahoitusomaisuuden siirron (á 1,5 Me/Ky) huomiointi yhtiön perustamisvaiheen talouden ja rahoituksen järjestämislaskelmissa. Lähtökohtana kaikissa em. vaihtoehdoissa on kiinteistöomaisuuden siirto kirjanpitoarvosta kaupungeille ja edelleen apporttina yhtiölle sen osakkeita vastaan. Lisäselvitykset perustuvat tilaajalta ja kuntayhtymiltä saatuihin taloudellisiin ym. tietoihin. Selvityksen tässä vaiheessa ei ole otettu kantaa omaisuuden irrottamistapaan kuntayhtymistä vaan on oletettu, että irrottaminen voisi tapahtua korvauksetta kirjanpitoarvoista ja kuntayhtymän omaa pääomaa alentaen ja alentamismäärä ao. jäsenkunnille palauttaen. Tässä ei myöskään ole otettu kantaa Lappiasta irrotettavien tase-erien jakautumisesta Kemin ja Tornion kaupunkien kesken vaan on oletettu että irrotus kuntayhtymästä ja siirto apporttina yhtiöön tapahtuu yhteiseen lukuun eli tasaosuuksin. Tase-erien irrottamisen vaikutuksen arvioinnista kuntayhtymien talouteen on sovittu erikseen, mutta tämä työ on vielä kesken. Sivu 2

3 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Ramk Täsmennetty avaava tase Jatkoselvityksen pohjana olevat tiedot Ramkin taseeseen ei ole tullut olennaisia muutoksia. Oman pääoman ja velkojen muutos 22 te. RKKY KUNTAYHTYMÄ RAMK RAMK muutos Lyhyt tase YHTEENSÄ OSUUDET OSUUDET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET ,78 0,00 MAA- JA VESIALUEET ,02 0 RAKENNUKSET , ,44 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET ,06 0 KONEET JA KALUSTO , ,88 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN ,21 SIJOITUKSET , , , , TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , VAIHTO-OMAISUUS ,40 0,00 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , , RAHOITUSARVOPAPERIT ,00 0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , , , , OMA PÄÄOMA , ,10 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET , ,57 Oma pääoma yhteensä , TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , Eläkevaraus ,44 0 PITKÄAIKAINEN , LYHYTAIKAINEN , , VIERAS PÄÄOMA , , , , Page 3

4 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä ja KTamk Täsmennetty avaava tase Jatkoselvityksen pohjana olevat tiedot KTamkin taseeseen on tehty muutamia tarkistuksia ammattikorkeakoululle kuuluvien ja kuntayhtymän muiden tase-erien välillä. Amk:n pysyvien vastaavien määrä on lisääntynyt 978 te, josta suurimpina maa-alueet 480 te ja lisäksi koneet ja laitteistot ym 428 te. Velkojen rakenne on muuttunut: pitkäaikaiset kiinteistöihin kohdistuvat velat ovat pienentyneet te ja muut lyhytaikaiset velat ovat kasvaneet te, josta 800 te lainojen lyhennykset Velkojen nettovähennys 825 te. Oman pääoman nettolisäys siten te. KTKKY Lappia Ammattikorkeakoulu Ammattiopisto Ammattikorkeakoulu Yhteensä Lyhyt tase yhteensä osuus osuus osuus Aineettomat hyödykkeet ,26 0,00 Maa- ja vesialueet , ,57 Rakennukset , ,07 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,04 Koneet ja kalusto , ,81 muutos Muut aineelliset hyödykkeet ,00 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,49 Sijoitukset , , , , TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , Vaihto-omaisuus ,04 0,00 Pitkäaikaiset saamiset ,68 0,00 Lyhytaikaiset saamiset , , Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , OMA PÄÄOMA , ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET ,00 0,00 Varojen ja velkojen erotus (amk) ,78 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , , Lyhytaikainen , , VIERAS PÄÄOMA , , , , Page 4

5 Yhdistellyt ammattikorkeakoulujen tase-erät Jatkoselvityksen pohjana olevat tiedot RAMK KTAMK Yhteensä Lyhyt tase OSUUDET OSUUDET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 0,00 0,00 0,00 MAA- JA VESIALUEET , ,57 RAKENNUKSET , , ,51 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,04 KONEET JA KALUSTO , , ,69 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN , ,49 SIJOITUKSET 6 802, , , , , ,70 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , ,02 VAIHTO-OMAISUUS 0,00 0,00 0,00 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 0,00 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , , ,25 RAHOITUSARVOPAPERIT 0,00 0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1 944, , , , , , , , ,02 OMA PÄÄOMA , ,10 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET , ,57 Oma pääoma yhteensä , , ,45 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,62 Sivu 5 Eläkevaraus 0 0,00 PITKÄAIKAINEN , ,00 LYHYTAIKAINEN , , ,95 VIERAS PÄÄOMA , , , , , ,02

6 1. Kiinteistöjen ja niihin kohdistuvien velkojen sekä irtaimen omaisuuden, rahoitusomaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen irrottaminen Sivu 6

7 KTamkin kiinteistöjen ja niihin liittyvien velkojen erottaminen muusta amk:n taseesta (irtain omaisuus, rahat ja saamiset sekä lyhytaikaiset velat) KTamk:n toimitilakiinteistöt sekä niihin kohdistuvat velat (ja oma pääoma) siirretään Kemin ja Tornion kaupungeille, jotka panevat ne apporttina perustettavaan yhtiöön. Apportin arvo on noin 10,2 miljoonaa euroa ja se edustaa noin 50 % ammattikorkeakouluilta yhtiölle siirrettävien varojen ja velkojen erotuksesta (= omasta pääomasta). a) Amk:n muut tase-erät: irtain omaisuus, rahat ja saamiset sekä lyhytaikaiset velat (ja oma pääoma) siirretään Kemin ja Tornion kaupungeille, jotka panevat ne apporttina perustettavaan yhtiöön. Apportin arvo on noin tuhatta euroa ja se edustaa noin 8 % yhtiön omasta pääomasta. b) Amk:n muut tase-erät: irtain omaisuus, rahat ja saamiset sekä lyhytaikaiset velat siirretään Lappian pääomapanoksena (apporttina) perustettavaan yhtiöön. Apportin arvo on noin tuhatta euroa ja se edustaa noin 7 % yhtiön omasta pääomasta. c) Kaupunkien ja Lappian keskinäistä pääomapanos- ja omistussuhdetta voidaan säätää siirtyvien tase-erien avulla. KTKKY Lappia Ammattikorkeakoulu Kiinteistöt ja niihin kohdistuvat lainat Muut varat ja velat Lyhyt tase Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Maa- ja vesialueet , ,57 Rakennukset , ,07 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,04 Koneet ja kalusto , ,81 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,49 Sijoitukset , , , , ,13 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 7 039, ,79 Vaihto-omaisuus 0,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,34 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , ,76 OMA PÄÄOMA ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0,00 Varojen ja velkojen erotus (amk) ,78 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,49 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,39 Sivu 7 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , ,00 Lyhytaikainen , , ,27 VIERAS PÄÄOMA , , , , , ,76

8 Ramkin kiinteistöjen ja niihin liittyvien velkojen erottaminen muusta amk:n taseesta (irtain omaisuus, rahat ja saamiset sekä lyhytaikaiset velat) Amk:n toimitilakiinteistöt sekä niihin kohdistuvat velat (ja oma pääoma) siirretään Rovaniemen kaupungille, joka panee ne apporttina perustettavaan yhtiöön. Apportin arvo on noin 7,4 miljoonaa euroa ja se edustaa noin 36 % ammattikorkeakouluilta yhtiölle siirrettävien varojen ja velkojen erotuksesta (= omasta pääomasta). a) Amk:n muut tase-erät: irtain omaisuus, rahat ja saamiset sekä lyhytaikaiset velat (ja oma pääoma) siirretään Rovaniemen kaupungille, joka panee ne apporttina perustettavaan yhtiöön. Apportin arvo on noin tuhatta euroa ja se edustaa noin 6 % yhtiön omasta pääomasta. b) Amk:n muut tase-erät: irtain omaisuus, rahat ja saamiset sekä lyhytaikaiset velat siirretään Rkky:n pääomapanoksena (apporttina) perustettavaan yhtiöön. Apportin arvo on noin tuhatta euroa ja se edustaa noin 6 % yhtiön omasta pääomasta. c) Kaupungin ja kuntayhtymän keskinäistä pääomapanos- ja omistussuhdetta voidaan säätää siirtyvien tase-erien avulla RAMK Lyhyt tase Kiinteistöt Muut varat ja velat AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 0,00 MAA- JA VESIALUEET 0 RAKENNUKSET , ,44 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 0 KONEET JA KALUSTO , ,88 Muut aineelliset hyödykkeet ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN SIJOITUKSET 6 802, , , , ,45 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,23 VAIHTO-OMAISUUS 0,00 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , ,91 RAHOITUSARVOPAPERIT 0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1 944, , , , , , ,14 OMA PÄÄOMA ,10 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET ,57 Oma pääoma yhteensä , , ,23 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,23 Sivu 8 Eläkevaraus 0 PITKÄAIKAINEN 0 LYHYTAIKAINEN , ,68 VIERAS PÄÄOMA , , , ,14

9 Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n perustamistase (perusversio 0) Yhtiön oma pääoma (varojen ja velkojen erotus) on 20,5 Me Yhtiön omistusosuudet Ramk kiinteistöt, nettovarallisuus 7,4 Me joka vastaa 35,9 % yhtiön omasta pääomasta. Ramk muut varat ja velat, netto 1,3 Me, vastaa 6,2 % yhtiön omasta pääomasta. Ktamk kiinteistöt, nettovarallisuus 10,2 Me ja 49,8 % yhtiön omasta pääomasta. Ktamk muut varat ja velat, netto 1,7 Me ja 8,1 % yhtiön omasta pääomasta Yhteensä Ramk Ramk KTamk KTamk Lyhyt tase kiinteistöt muut kiinteistöt muut AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 0,00 MAA- JA VESIALUEET , ,57 RAKENNUKSET , , ,07 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,04 KONEET JA KALUSTO , , ,81 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN20 484, ,49 SIJOITUKSET , , , , , , , ,13 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , ,79 VAIHTO-OMAISUUS 0,00 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , , ,34 RAHOITUSARVOPAPERIT 0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , ,30 0, ,46 0, , , , , , ,76 OMA PÄÄOMA ,10 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET ,57 Oma pääoma yhteensä , , , , ,10 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,39 Eläkevaraus 0,00 PITKÄAIKAINEN , ,00 LYHYTAIKAINEN , , , ,27 VIERAS PÄÄOMA ,95 0, , , , , , , , ,76 Sivu 9 Osuus omasta pääomasta 100,0 % 35,9 % 6,2 % 49,8 % 8,1 %

10 2. Yhtiön lisäpääomitus 3 miljoonaa euroa kassavaroina Sivu 10

11 Lamk lisäpääomitus, tavoiteosuudet ja 3 M kassavaroihin Edellä esitettyjen lisäksi perustettavaan yhtiöön sijoitetaan 3 miljoonan euron lisäpääomapanos rahana. Tästä yliopiston osuus olisi 2 % omistusosuutta vastaava (noin 0,5 me) ja muut osakkaat laittavat loput. Tavoitteena on % omistusosuudet Mikäli muita tasauseriä ei käytetä muodostuu 3,0 me lisäpanostus seuraavasti: Rovaniemi 3,0 me maksu Yliopisto 0,5 me maksu Kemin ja Tornion kaupungit maksavat yhdessä 0,7 me Rkky0,1 me saatava Lappia 0,5 me saatava Yhteensä Ramk Ramk KTamk KTamk Lisäpääomitus Tase Lyhyt tase kiinteistöt muut kiinteistöt muut 3 milj. euroa jälkeen AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 0,00 0,00 MAA- JA VESIALUEET , , ,57 RAKENNUKSET , , , ,51 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , , ,04 KONEET JA KALUSTO , , , ,69 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN20 484, , ,49 SIJOITUKSET , , , , , , , , , ,70 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , , ,02 VAIHTO-OMAISUUS 0,00 0,00 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , , , ,25 RAHOITUSARVOPAPERIT 0,00 0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , , , ,30 0, ,46 0, , , , , , , , , , ,02 OMA PÄÄOMA ,10 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET ,57 Oma pääoma yhteensä , , , , , , ,45 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , , ,62 Kaupunkien osuus voitaneen irrottaa ao. kuntayhtymistä vastaavalla tavalla kuin muukin yhtiölle siirtyvä omaisuus. Eläkevaraus 0,00 0,00 PITKÄAIKAINEN , , ,00 LYHYTAIKAINEN , , , , ,95 VIERAS PÄÄOMA ,95 0, , , , , , , , , , , ,02 Osuus omasta pääomasta 100,0 % 35,9 % 6,2 % 49,8 % 8,1 % Sivu 11 Tasauserät / tavoiteosuus ,45 44 % 5 % 44 % 5 % 2 % Rahasiirrot , , , , , , ,00 Tavoitepääoma , , , , , ,09

12 Tase 3 Me lisäpääomituksen jälkeen Yhtiön oma pääoma on 23,5 miljoonaa euroa eli 71 % taseen loppusummasta. Vakavaraisuutta voidaan pitää hyvänä. Yhtiön käteisvarat ovat 3,5 miljoonaa euroa. Yhtiön maksuvalmius (quick ratio) on 1,6 mitä voidaan pitää tyydyttävänä. Yhtiön likviidit varat ovat yhteensä 10 miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset velat 6,3 miljoonaa euroa Yhteensä Lisäpääomitus Tase Lyhyt tase 3 milj. euroa jälkeen AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 0,00 0,00 MAA- JA VESIALUEET , ,57 RAKENNUKSET , ,51 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,04 KONEET JA KALUSTO , ,69 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN , ,49 SIJOITUKSET , , , ,70 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,02 VAIHTO-OMAISUUS 0,00 0,00 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , ,25 RAHOITUSARVOPAPERIT 0,00 0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , , , , , , ,02 OMA PÄÄOMA ,10 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET ,57 Oma pääoma yhteensä , , ,45 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,62 Eläkevaraus 0,00 0,00 PITKÄAIKAINEN , ,00 LYHYTAIKAINEN , ,95 VIERAS PÄÄOMA , , , , ,02 Page 12

13 RKKY KUNTAYHTYMÄ RAMK RKky Muut varat ja velat Pääoman lisäpalautus irrottamisen jälkeen TASE YHTEENSÄ Kiinteistöt AINEETTOMAT HYÖDYKKEET ,78 0, ,78 MAA- JA VESIALUEET , ,02 RAKENNUKSET , , , ,79 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,06 KONEET JA KALUSTO , , , ,46 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN , ,21 SIJOITUKSET , , , , , , , , ,42 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , , ,51 VAIHTO-OMAISUUS ,40 0, ,40 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 0,00 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , , , ,91 RAHOITUSARVOPAPERIT ,00 0, , ,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , , , , , , , , , , , , , ,69 OMA PÄÄOMA , , , ,34 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET , , ,14 Oma pääoma yhteensä , , , , , ,48 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , , ,51 Sivu 13 Eläkevaraus , ,44 PITKÄAIKAINEN , ,74 LYHYTAIKAINEN , , , ,52 VIERAS PÄÄOMA , , , , , , , , ,69 tark 0,00 0,00 0,00 Maksuvalmius 1,58 1,28

14 Pääomitus Pääomitusperiaatteet Yhtiön pääomitus tapahtuu siten, että yhtiölle siirrettävien omaisuus- ja velkaerien kirjanpitoarvojen erotus (omistajan pääomapanos) kohdistetaan oman ja vieraan pääoman eriin. Omistajan pääomapanos voidaan kohdistaa kokonaisuudessaan omaan pääoman (osakepääomaan ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon), jolloin siitä käytetään nimitystä nettoapporttisijoitus. Omistajan pääomapanoksesta osa voidaan myös luovuttaa yhtiölle vieraan pääoman ehtoisena eli lainana, jolle määritellään tavanomaiset ehdot, kuten korko ja takaisinmaksuaika. Osa lainasta voidaan antaa osakeyhtiölain tarkoittamana pääomalainana. (Yhtiön pääomittamiseen voidaan myös käyttää haluttaessa muuta ulkoista rahoitusta kuten rahalaitoslainaa.) Omistajan pääomapanoksen lisäksi ei omistajan tarvitse välttämättä laittaa yhtiöön erikseen uutta rahaa. TASE SIIRTYVÄ OMAISUUS PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT OMISTAJAN PÄÄOMAPANOS SIIRTYVÄT VELAT OMAN JA VIERAAN PÄÄOMAN EHDOIN 10

15 Viirinkankaan arvonkorotus ja yhtiön pääomitus Arvonkorotus LAMK OY Viirinkangas ,00 Selvitys Ramk Ramk KTamk KTamk Lisäpääomitus Yhtiön Lyhyt tase kiinteistöt muut kiinteistöt muut 3 milj. euroa tase AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 0,00 0,00 MAA- JA VESIALUEET , , ,57 RAKENNUKSET , , , ,51 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , , ,04 KONEET JA KALUSTO , , , ,69 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN , , ,49 SIJOITUKSET , , , , , , , , , ,70 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , , ,02 VAIHTO-OMAISUUS 0,00 0,00 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , , , ,25 RAHOITUSARVOPAPERIT 0,00 0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , , , ,30 0, ,46 0, , , , , , , , , , ,02 Oma pääoma yhteensä , , , , , , ,45 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , , ,62 Eläkevaraus 0,00 0,00 PITKÄAIKAINEN , , ,00 LYHYTAIKAINEN , , , , ,95 VIERAS PÄÄOMA ,95 0, , , , , , , , , , , ,02 tark 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osuus apportista ,45 45,0 % 5,3 % 42,7 % 7,0 % Sivu 15

16 Viirinkankaan arvonkorotus ja yhtiön pääomitus Viirinkankaan laskennallinen arvonkorotus 3,4 Me Apporttina pantavan amk-liiketoiminnan arvo yhteensä 23,9 Me (sisältää edellisen) Omistusosuustavoite Tavoiteomistukseen ja kassaan päästään lisärahavarojen laittamisella yhtiöön yhteensä 3,0 Me, josta Rovaniemen lisäpääomapanos 1,1 Me Kemi-Tornion lisäpääomapanos 1,6 Me Yliopisto 0,5 Me RKKY:n lisäpääomapanos 0,1 Me sekä Lappialletasinkona0,3 Me Yhtiön oman pääoman määrä yhteensä 26,9 miljoonaa euroa. Osuus apportista ,45 45,0 % 5,3 % 42,7 % 7,0 % PÄÄOMITUS Rovaniemi Rkky Kemi & Tornio Lappia Yliopisto Tavoiteosuus ,45 44 % 5 % 44 % 5 % 2 % 100 % Rahasiirrot , , , , , ,09 Tavoitepääoma , , , , , ,09 Apportin arvo , , , , ,10 Arvonkorotus ,00 Tunnusluvut maksuvalmius 1,12 1,60 vakavaraisuus 68,0 % 73,6 % Sivu 16

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Toimilupahakemus: Tilinpäätöslaskelmat ja talousennusteet. Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 11.2.2013 Jarmo Lohi

Toimilupahakemus: Tilinpäätöslaskelmat ja talousennusteet. Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 11.2.2013 Jarmo Lohi Toimilupahakemus: Tilinpäätöslaskelmat ja talousennusteet Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Jarmo Lohi Toimiluvan taloudellisten edellytysten arviointi Toimilupahakemukseen liitettävä selvitys

Lisätiedot

SOTE-uudistus, Keski- Suomen kunnat ja KSShp. Tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen Keski-Suomen Sote 2020 hanke Seurantaryhmä 4.11.

SOTE-uudistus, Keski- Suomen kunnat ja KSShp. Tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen Keski-Suomen Sote 2020 hanke Seurantaryhmä 4.11. SOTE-uudistus, Keski- Suomen kunnat ja KSShp Tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen Keski-Suomen Sote 2020 hanke Seurantaryhmä 4.11.2014 Sote-uudistuksen keskeinen aikataulu ja sisältö talouden kannalta Voimaanpanolaki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Liite 6. Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi

Liite 6. Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi Liite 6. Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi TASE (EUR) Jakautuva Uusi Uudet Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj yhtiöt (30.9.2004) yhteensä Viite Vastaavaa PYSYVÄT Aineettomat hyödykkeet Tavaramerkit 3

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2015

Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA Kh 9.2.2015 28 LIITE 14 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2013

Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA Kh 5.2.2013 13 LIITE 4 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

SOTE-uudistus, Keski- Suomen kunnat ja KSShp. Tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen Keski-Suomen Sote 2020 hanke Ohjausryhmä 28.10.2014

SOTE-uudistus, Keski- Suomen kunnat ja KSShp. Tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen Keski-Suomen Sote 2020 hanke Ohjausryhmä 28.10.2014 SOTE-uudistus, Keski- Suomen kunnat ja KSShp Tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen Keski-Suomen Sote 2020 hanke Ohjausryhmä 28.10.2014 Sote-uudistuksen keskeinen aikataulu ja sisältö talouden kannalta Voimaanpanolaki

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA SANTASPORT FINLAND OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Taloudellisia selvityksiä edellytetään sekä ylläpitäjästä että ammattikorkeakoulusta.

Taloudellisia selvityksiä edellytetään sekä ylläpitäjästä että ammattikorkeakoulusta. 1 LIITE 2: TOIMILUPAHAKEMUKSEN TALOUDELLISET SELVITYKSET Taloutta koskevat tiedot pyritään esittämään sellaisessa muodossa ja sellaisella tarkkuudella, että niiden avulla voidaan arvioida/testata toimiluvan

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot