Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012"

Transkriptio

1 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset

2 Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä päätti lisäselvitysten tilaamisesta: 1. Vertailu irtaimen omaisuuden ja rahoitusomaisuuden siirtovaihtoehdoista a) omaisuuden palautus kuntayhtymästä kaupungeille ja edelleen yhtiölle apporttina b) omaisuuden luovutus kuntayhtymästä amk oy:lle osakkeita vastaan c) edellisten yhdistelmä. 2. Rahoitusomaisuuden siirron (á 1,5 Me/Ky) huomiointi yhtiön perustamisvaiheen talouden ja rahoituksen järjestämislaskelmissa. Lähtökohtana kaikissa em. vaihtoehdoissa on kiinteistöomaisuuden siirto kirjanpitoarvosta kaupungeille ja edelleen apporttina yhtiölle sen osakkeita vastaan. Lisäselvitykset perustuvat tilaajalta ja kuntayhtymiltä saatuihin taloudellisiin ym. tietoihin. Selvityksen tässä vaiheessa ei ole otettu kantaa omaisuuden irrottamistapaan kuntayhtymistä vaan on oletettu, että irrottaminen voisi tapahtua korvauksetta kirjanpitoarvoista ja kuntayhtymän omaa pääomaa alentaen ja alentamismäärä ao. jäsenkunnille palauttaen. Tässä ei myöskään ole otettu kantaa Lappiasta irrotettavien tase-erien jakautumisesta Kemin ja Tornion kaupunkien kesken vaan on oletettu että irrotus kuntayhtymästä ja siirto apporttina yhtiöön tapahtuu yhteiseen lukuun eli tasaosuuksin. Tase-erien irrottamisen vaikutuksen arvioinnista kuntayhtymien talouteen on sovittu erikseen, mutta tämä työ on vielä kesken. Sivu 2

3 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Ramk Täsmennetty avaava tase Jatkoselvityksen pohjana olevat tiedot Ramkin taseeseen ei ole tullut olennaisia muutoksia. Oman pääoman ja velkojen muutos 22 te. RKKY KUNTAYHTYMÄ RAMK RAMK muutos Lyhyt tase YHTEENSÄ OSUUDET OSUUDET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET ,78 0,00 MAA- JA VESIALUEET ,02 0 RAKENNUKSET , ,44 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET ,06 0 KONEET JA KALUSTO , ,88 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN ,21 SIJOITUKSET , , , , TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , VAIHTO-OMAISUUS ,40 0,00 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , , RAHOITUSARVOPAPERIT ,00 0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , , , , OMA PÄÄOMA , ,10 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET , ,57 Oma pääoma yhteensä , TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , Eläkevaraus ,44 0 PITKÄAIKAINEN , LYHYTAIKAINEN , , VIERAS PÄÄOMA , , , , Page 3

4 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä ja KTamk Täsmennetty avaava tase Jatkoselvityksen pohjana olevat tiedot KTamkin taseeseen on tehty muutamia tarkistuksia ammattikorkeakoululle kuuluvien ja kuntayhtymän muiden tase-erien välillä. Amk:n pysyvien vastaavien määrä on lisääntynyt 978 te, josta suurimpina maa-alueet 480 te ja lisäksi koneet ja laitteistot ym 428 te. Velkojen rakenne on muuttunut: pitkäaikaiset kiinteistöihin kohdistuvat velat ovat pienentyneet te ja muut lyhytaikaiset velat ovat kasvaneet te, josta 800 te lainojen lyhennykset Velkojen nettovähennys 825 te. Oman pääoman nettolisäys siten te. KTKKY Lappia Ammattikorkeakoulu Ammattiopisto Ammattikorkeakoulu Yhteensä Lyhyt tase yhteensä osuus osuus osuus Aineettomat hyödykkeet ,26 0,00 Maa- ja vesialueet , ,57 Rakennukset , ,07 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,04 Koneet ja kalusto , ,81 muutos Muut aineelliset hyödykkeet ,00 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,49 Sijoitukset , , , , TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , Vaihto-omaisuus ,04 0,00 Pitkäaikaiset saamiset ,68 0,00 Lyhytaikaiset saamiset , , Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , OMA PÄÄOMA , ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET ,00 0,00 Varojen ja velkojen erotus (amk) ,78 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , , Lyhytaikainen , , VIERAS PÄÄOMA , , , , Page 4

5 Yhdistellyt ammattikorkeakoulujen tase-erät Jatkoselvityksen pohjana olevat tiedot RAMK KTAMK Yhteensä Lyhyt tase OSUUDET OSUUDET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 0,00 0,00 0,00 MAA- JA VESIALUEET , ,57 RAKENNUKSET , , ,51 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,04 KONEET JA KALUSTO , , ,69 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN , ,49 SIJOITUKSET 6 802, , , , , ,70 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , ,02 VAIHTO-OMAISUUS 0,00 0,00 0,00 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 0,00 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , , ,25 RAHOITUSARVOPAPERIT 0,00 0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1 944, , , , , , , , ,02 OMA PÄÄOMA , ,10 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET , ,57 Oma pääoma yhteensä , , ,45 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,62 Sivu 5 Eläkevaraus 0 0,00 PITKÄAIKAINEN , ,00 LYHYTAIKAINEN , , ,95 VIERAS PÄÄOMA , , , , , ,02

6 1. Kiinteistöjen ja niihin kohdistuvien velkojen sekä irtaimen omaisuuden, rahoitusomaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen irrottaminen Sivu 6

7 KTamkin kiinteistöjen ja niihin liittyvien velkojen erottaminen muusta amk:n taseesta (irtain omaisuus, rahat ja saamiset sekä lyhytaikaiset velat) KTamk:n toimitilakiinteistöt sekä niihin kohdistuvat velat (ja oma pääoma) siirretään Kemin ja Tornion kaupungeille, jotka panevat ne apporttina perustettavaan yhtiöön. Apportin arvo on noin 10,2 miljoonaa euroa ja se edustaa noin 50 % ammattikorkeakouluilta yhtiölle siirrettävien varojen ja velkojen erotuksesta (= omasta pääomasta). a) Amk:n muut tase-erät: irtain omaisuus, rahat ja saamiset sekä lyhytaikaiset velat (ja oma pääoma) siirretään Kemin ja Tornion kaupungeille, jotka panevat ne apporttina perustettavaan yhtiöön. Apportin arvo on noin tuhatta euroa ja se edustaa noin 8 % yhtiön omasta pääomasta. b) Amk:n muut tase-erät: irtain omaisuus, rahat ja saamiset sekä lyhytaikaiset velat siirretään Lappian pääomapanoksena (apporttina) perustettavaan yhtiöön. Apportin arvo on noin tuhatta euroa ja se edustaa noin 7 % yhtiön omasta pääomasta. c) Kaupunkien ja Lappian keskinäistä pääomapanos- ja omistussuhdetta voidaan säätää siirtyvien tase-erien avulla. KTKKY Lappia Ammattikorkeakoulu Kiinteistöt ja niihin kohdistuvat lainat Muut varat ja velat Lyhyt tase Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Maa- ja vesialueet , ,57 Rakennukset , ,07 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,04 Koneet ja kalusto , ,81 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,49 Sijoitukset , , , , ,13 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 7 039, ,79 Vaihto-omaisuus 0,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,34 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , ,76 OMA PÄÄOMA ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0,00 Varojen ja velkojen erotus (amk) ,78 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,49 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,39 Sivu 7 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , ,00 Lyhytaikainen , , ,27 VIERAS PÄÄOMA , , , , , ,76

8 Ramkin kiinteistöjen ja niihin liittyvien velkojen erottaminen muusta amk:n taseesta (irtain omaisuus, rahat ja saamiset sekä lyhytaikaiset velat) Amk:n toimitilakiinteistöt sekä niihin kohdistuvat velat (ja oma pääoma) siirretään Rovaniemen kaupungille, joka panee ne apporttina perustettavaan yhtiöön. Apportin arvo on noin 7,4 miljoonaa euroa ja se edustaa noin 36 % ammattikorkeakouluilta yhtiölle siirrettävien varojen ja velkojen erotuksesta (= omasta pääomasta). a) Amk:n muut tase-erät: irtain omaisuus, rahat ja saamiset sekä lyhytaikaiset velat (ja oma pääoma) siirretään Rovaniemen kaupungille, joka panee ne apporttina perustettavaan yhtiöön. Apportin arvo on noin tuhatta euroa ja se edustaa noin 6 % yhtiön omasta pääomasta. b) Amk:n muut tase-erät: irtain omaisuus, rahat ja saamiset sekä lyhytaikaiset velat siirretään Rkky:n pääomapanoksena (apporttina) perustettavaan yhtiöön. Apportin arvo on noin tuhatta euroa ja se edustaa noin 6 % yhtiön omasta pääomasta. c) Kaupungin ja kuntayhtymän keskinäistä pääomapanos- ja omistussuhdetta voidaan säätää siirtyvien tase-erien avulla RAMK Lyhyt tase Kiinteistöt Muut varat ja velat AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 0,00 MAA- JA VESIALUEET 0 RAKENNUKSET , ,44 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 0 KONEET JA KALUSTO , ,88 Muut aineelliset hyödykkeet ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN SIJOITUKSET 6 802, , , , ,45 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,23 VAIHTO-OMAISUUS 0,00 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , ,91 RAHOITUSARVOPAPERIT 0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1 944, , , , , , ,14 OMA PÄÄOMA ,10 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET ,57 Oma pääoma yhteensä , , ,23 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,23 Sivu 8 Eläkevaraus 0 PITKÄAIKAINEN 0 LYHYTAIKAINEN , ,68 VIERAS PÄÄOMA , , , ,14

9 Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n perustamistase (perusversio 0) Yhtiön oma pääoma (varojen ja velkojen erotus) on 20,5 Me Yhtiön omistusosuudet Ramk kiinteistöt, nettovarallisuus 7,4 Me joka vastaa 35,9 % yhtiön omasta pääomasta. Ramk muut varat ja velat, netto 1,3 Me, vastaa 6,2 % yhtiön omasta pääomasta. Ktamk kiinteistöt, nettovarallisuus 10,2 Me ja 49,8 % yhtiön omasta pääomasta. Ktamk muut varat ja velat, netto 1,7 Me ja 8,1 % yhtiön omasta pääomasta Yhteensä Ramk Ramk KTamk KTamk Lyhyt tase kiinteistöt muut kiinteistöt muut AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 0,00 MAA- JA VESIALUEET , ,57 RAKENNUKSET , , ,07 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,04 KONEET JA KALUSTO , , ,81 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN20 484, ,49 SIJOITUKSET , , , , , , , ,13 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , ,79 VAIHTO-OMAISUUS 0,00 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , , ,34 RAHOITUSARVOPAPERIT 0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , ,30 0, ,46 0, , , , , , ,76 OMA PÄÄOMA ,10 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET ,57 Oma pääoma yhteensä , , , , ,10 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,39 Eläkevaraus 0,00 PITKÄAIKAINEN , ,00 LYHYTAIKAINEN , , , ,27 VIERAS PÄÄOMA ,95 0, , , , , , , , ,76 Sivu 9 Osuus omasta pääomasta 100,0 % 35,9 % 6,2 % 49,8 % 8,1 %

10 2. Yhtiön lisäpääomitus 3 miljoonaa euroa kassavaroina Sivu 10

11 Lamk lisäpääomitus, tavoiteosuudet ja 3 M kassavaroihin Edellä esitettyjen lisäksi perustettavaan yhtiöön sijoitetaan 3 miljoonan euron lisäpääomapanos rahana. Tästä yliopiston osuus olisi 2 % omistusosuutta vastaava (noin 0,5 me) ja muut osakkaat laittavat loput. Tavoitteena on % omistusosuudet Mikäli muita tasauseriä ei käytetä muodostuu 3,0 me lisäpanostus seuraavasti: Rovaniemi 3,0 me maksu Yliopisto 0,5 me maksu Kemin ja Tornion kaupungit maksavat yhdessä 0,7 me Rkky0,1 me saatava Lappia 0,5 me saatava Yhteensä Ramk Ramk KTamk KTamk Lisäpääomitus Tase Lyhyt tase kiinteistöt muut kiinteistöt muut 3 milj. euroa jälkeen AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 0,00 0,00 MAA- JA VESIALUEET , , ,57 RAKENNUKSET , , , ,51 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , , ,04 KONEET JA KALUSTO , , , ,69 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN20 484, , ,49 SIJOITUKSET , , , , , , , , , ,70 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , , ,02 VAIHTO-OMAISUUS 0,00 0,00 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , , , ,25 RAHOITUSARVOPAPERIT 0,00 0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , , , ,30 0, ,46 0, , , , , , , , , , ,02 OMA PÄÄOMA ,10 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET ,57 Oma pääoma yhteensä , , , , , , ,45 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , , ,62 Kaupunkien osuus voitaneen irrottaa ao. kuntayhtymistä vastaavalla tavalla kuin muukin yhtiölle siirtyvä omaisuus. Eläkevaraus 0,00 0,00 PITKÄAIKAINEN , , ,00 LYHYTAIKAINEN , , , , ,95 VIERAS PÄÄOMA ,95 0, , , , , , , , , , , ,02 Osuus omasta pääomasta 100,0 % 35,9 % 6,2 % 49,8 % 8,1 % Sivu 11 Tasauserät / tavoiteosuus ,45 44 % 5 % 44 % 5 % 2 % Rahasiirrot , , , , , , ,00 Tavoitepääoma , , , , , ,09

12 Tase 3 Me lisäpääomituksen jälkeen Yhtiön oma pääoma on 23,5 miljoonaa euroa eli 71 % taseen loppusummasta. Vakavaraisuutta voidaan pitää hyvänä. Yhtiön käteisvarat ovat 3,5 miljoonaa euroa. Yhtiön maksuvalmius (quick ratio) on 1,6 mitä voidaan pitää tyydyttävänä. Yhtiön likviidit varat ovat yhteensä 10 miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset velat 6,3 miljoonaa euroa Yhteensä Lisäpääomitus Tase Lyhyt tase 3 milj. euroa jälkeen AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 0,00 0,00 MAA- JA VESIALUEET , ,57 RAKENNUKSET , ,51 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,04 KONEET JA KALUSTO , ,69 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN , ,49 SIJOITUKSET , , , ,70 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,02 VAIHTO-OMAISUUS 0,00 0,00 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , ,25 RAHOITUSARVOPAPERIT 0,00 0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , , , , , , ,02 OMA PÄÄOMA ,10 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET ,57 Oma pääoma yhteensä , , ,45 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,62 Eläkevaraus 0,00 0,00 PITKÄAIKAINEN , ,00 LYHYTAIKAINEN , ,95 VIERAS PÄÄOMA , , , , ,02 Page 12

13 RKKY KUNTAYHTYMÄ RAMK RKky Muut varat ja velat Pääoman lisäpalautus irrottamisen jälkeen TASE YHTEENSÄ Kiinteistöt AINEETTOMAT HYÖDYKKEET ,78 0, ,78 MAA- JA VESIALUEET , ,02 RAKENNUKSET , , , ,79 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,06 KONEET JA KALUSTO , , , ,46 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN , ,21 SIJOITUKSET , , , , , , , , ,42 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , , ,51 VAIHTO-OMAISUUS ,40 0, ,40 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 0,00 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , , , ,91 RAHOITUSARVOPAPERIT ,00 0, , ,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , , , , , , , , , , , , , ,69 OMA PÄÄOMA , , , ,34 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET , , ,14 Oma pääoma yhteensä , , , , , ,48 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , , ,51 Sivu 13 Eläkevaraus , ,44 PITKÄAIKAINEN , ,74 LYHYTAIKAINEN , , , ,52 VIERAS PÄÄOMA , , , , , , , , ,69 tark 0,00 0,00 0,00 Maksuvalmius 1,58 1,28

14 Pääomitus Pääomitusperiaatteet Yhtiön pääomitus tapahtuu siten, että yhtiölle siirrettävien omaisuus- ja velkaerien kirjanpitoarvojen erotus (omistajan pääomapanos) kohdistetaan oman ja vieraan pääoman eriin. Omistajan pääomapanos voidaan kohdistaa kokonaisuudessaan omaan pääoman (osakepääomaan ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon), jolloin siitä käytetään nimitystä nettoapporttisijoitus. Omistajan pääomapanoksesta osa voidaan myös luovuttaa yhtiölle vieraan pääoman ehtoisena eli lainana, jolle määritellään tavanomaiset ehdot, kuten korko ja takaisinmaksuaika. Osa lainasta voidaan antaa osakeyhtiölain tarkoittamana pääomalainana. (Yhtiön pääomittamiseen voidaan myös käyttää haluttaessa muuta ulkoista rahoitusta kuten rahalaitoslainaa.) Omistajan pääomapanoksen lisäksi ei omistajan tarvitse välttämättä laittaa yhtiöön erikseen uutta rahaa. TASE SIIRTYVÄ OMAISUUS PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT OMISTAJAN PÄÄOMAPANOS SIIRTYVÄT VELAT OMAN JA VIERAAN PÄÄOMAN EHDOIN 10

15 Viirinkankaan arvonkorotus ja yhtiön pääomitus Arvonkorotus LAMK OY Viirinkangas ,00 Selvitys Ramk Ramk KTamk KTamk Lisäpääomitus Yhtiön Lyhyt tase kiinteistöt muut kiinteistöt muut 3 milj. euroa tase AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 0,00 0,00 MAA- JA VESIALUEET , , ,57 RAKENNUKSET , , , ,51 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , , ,04 KONEET JA KALUSTO , , , ,69 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKIN , , ,49 SIJOITUKSET , , , , , , , , , ,70 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , , ,02 VAIHTO-OMAISUUS 0,00 0,00 PITKÄAIK. SAAMISET 0,00 0,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET , , , ,25 RAHOITUSARVOPAPERIT 0,00 0,00 RAHAT JA PANKKISAAMISET , , , , , ,30 0, ,46 0, , , , , , , , , , ,02 Oma pääoma yhteensä , , , , , , ,45 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , , ,62 Eläkevaraus 0,00 0,00 PITKÄAIKAINEN , , ,00 LYHYTAIKAINEN , , , , ,95 VIERAS PÄÄOMA ,95 0, , , , , , , , , , , ,02 tark 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osuus apportista ,45 45,0 % 5,3 % 42,7 % 7,0 % Sivu 15

16 Viirinkankaan arvonkorotus ja yhtiön pääomitus Viirinkankaan laskennallinen arvonkorotus 3,4 Me Apporttina pantavan amk-liiketoiminnan arvo yhteensä 23,9 Me (sisältää edellisen) Omistusosuustavoite Tavoiteomistukseen ja kassaan päästään lisärahavarojen laittamisella yhtiöön yhteensä 3,0 Me, josta Rovaniemen lisäpääomapanos 1,1 Me Kemi-Tornion lisäpääomapanos 1,6 Me Yliopisto 0,5 Me RKKY:n lisäpääomapanos 0,1 Me sekä Lappialletasinkona0,3 Me Yhtiön oman pääoman määrä yhteensä 26,9 miljoonaa euroa. Osuus apportista ,45 45,0 % 5,3 % 42,7 % 7,0 % PÄÄOMITUS Rovaniemi Rkky Kemi & Tornio Lappia Yliopisto Tavoiteosuus ,45 44 % 5 % 44 % 5 % 2 % 100 % Rahasiirrot , , , , , ,09 Tavoitepääoma , , , , , ,09 Apportin arvo , , , , ,10 Arvonkorotus ,00 Tunnusluvut maksuvalmius 1,12 1,60 vakavaraisuus 68,0 % 73,6 % Sivu 16

Ammattikorkeakoulutoiminnan irrottaminen kuntayhtymästä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Luonnos

Ammattikorkeakoulutoiminnan irrottaminen kuntayhtymästä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Luonnos Ammattikorkeakoulutoiminnan irrottaminen kuntayhtymästä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Luonnos 27.9.2012 Lisätoimeksianto 1) Ammattikorkeakouluomaisuuden ja velkojen siirto jäsenkaupungeille (Kemi, Rovaniemi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Toimilupahakemus: Tilinpäätöslaskelmat ja talousennusteet. Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 11.2.2013 Jarmo Lohi

Toimilupahakemus: Tilinpäätöslaskelmat ja talousennusteet. Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 11.2.2013 Jarmo Lohi Toimilupahakemus: Tilinpäätöslaskelmat ja talousennusteet Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Jarmo Lohi Toimiluvan taloudellisten edellytysten arviointi Toimilupahakemukseen liitettävä selvitys

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot