SOTE-uudistus, Keski- Suomen kunnat ja KSShp. Tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen Keski-Suomen Sote 2020 hanke Ohjausryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTE-uudistus, Keski- Suomen kunnat ja KSShp. Tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen Keski-Suomen Sote 2020 hanke Ohjausryhmä 28.10.2014"

Transkriptio

1 SOTE-uudistus, Keski- Suomen kunnat ja KSShp Tarkastuspäällikkö Pekka Pirinen Keski-Suomen Sote 2020 hanke Ohjausryhmä

2 Sote-uudistuksen keskeinen aikataulu ja sisältö talouden kannalta Voimaanpanolaki (HE-luonnos) 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (järjestämislaki) tulee voimaan xx.xx Sosiaali- ja terveysalueiden järjestämisvastuu ja tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien tuottamisvastuu alkaa Sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perussopimuksesta on päätettävä viimeistään Kuntayhtymän on aloitettava toimintansa viimeistään

3 Sote-uudistuksen keskeinen aikataulu ja sisältö talouden kannalta Voimaanpanolakiluonnos (HE-luonnos) 6 Kunnan ja kuntayhtymän on ilmoitettava sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymälle viimeistään halukkuutensa toimia tuottamisvastuussa olevana kuntana tai kuntayhtymänä. Tuottamisvastuussa oleva kuntayhtymä on perustettava siten, että se voi ottaa vastaan tuottamisvastuun Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä, hallinnossa ja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä olevat henkilöt siirtyvät tuottamisvastuussa olevan kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen. 3

4 Sote-uudistuksen keskeinen aikataulu ja sisältö talouden kannalta Voimaanpanolakiluonnos (HE-luonnos) 9 Jos erityishuoltopiirin, sairaanhoitopiirin tai muun sosiaali- tai terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnat eivät toisin sovi, kuntayhtymän kiinteistöjen, rakennusten ja niihin liittyvien laitteiden, koneiden ja kalusteiden omistus ja hallinnointi jää kuntayhtymän tehtäväksi. Kuntien omistuksessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilat ja muu omaisuus jäävät kuntien omistukseen, jos kunnat eivät sovi toisin. 4

5 Käytännön kysymyksiä Aikataulu on kunnianhimoinen. Voiko se toteutua? Jos tuottamisvastuussa olevan kuntayhtymän on tarkoitus aloittaa toimintansa , sen pitänee olla organisoitu ja resursoitu huomattavasti aikaisemmin (useampi rinnakkainen organisaatio valmisteluaikana, vrt. kuntaliitokset ja/tai kuntien yhdistymiset)? Henkilöstö siirtynee vasta ? Jäävätkö toimitilat ja muu omaisuus nykyisille omistajille vai siirtyvätkö ne tuottamisvastuussa olevalle kuntayhtymälle vai jollekin kolmannelle osapuolelle (kiinteistöosakeyhtiö)? 5

6 Vaihtoehtoisia malleja / kiinteistöt Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Kiinteistöt nykyisten omistajien omistuksessa (kunnilla ja (shp)kuntayhtymällä), SOTE-tuottajakuntayhtymä vuokraa tiloja käyttöönsä. Perustetaan maakunnallinen (tai valtakunnallinen?) tila toimija, jonka omistuksessa SOTEkiinteistöt. * SOTE-tuottajakuntayhtymä vuokraa tältä tiloja käyttöönsä? Toimijan muoto - Kuntayhtymä? Oy? SOTE-Kiinteistöt * maakunnallisen SOTE-tuottajakuntayhtymän omistuksessa. - Mahdollisesti esim. liikelaitos kuntayhtymän sisälle tilojen kokonaisuutta hallinnoimaan? - Lisäksi voidaan vuokrata tiloja ulkopuolisilta, esim. kunnilta Vaihtoehto 4? Edellisten yhdistelmä tai joku muu * Kiinteistöt tässä = SOTE-kiinteistöt, SOTE-palvelutuotannon käytössä olevat kiinteistöt

7 Case KSShp 26 Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa hallitus huolehtii loppuselvityksestä elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen jaetaan jäsenkunnille niiden peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. 7

8 Case KSShp Tilinpäätös Taseen loppusumma 200,2 M Vieras pääoma 161,5 M Nettovarallisuus (varat velat) 38,6 M Peruspääoma 48,0 M (+ muut omat rahastot 0,4 M ) Alijäämä 9,7 M Onko kuntayhtymän purkautuessa pysyvät vastaavat (aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset, yhteensä 121,0 M ) uudelleen arvostettava (=käyvät hinnat?) Oletus on, että vaihtuvat vastaavat ovat ns. kuranttia. 8

9 Case KSShp Kuntayhtymän purkautuminen sekä omaisuuden ja velkojen/vastuiden siirtyminen/siirtäminen tuottamisvastuussa olevalle kuntayhtymälle Peruskysymys: Siirretäänkö riskit eteenpäin uudelle kuntayhtymälle vai putsataanko pöytä (kirjanpito-arvot vs. käyvät arvot)? Kirjanpitoarvoilla (TP 2013) jäsenkunnille tulee yhteensä vajaan 10 miljoonan euron tappiot (kuntayhtymän alijäämä) peruspääoman alaskirjaamisen yhteydessä (peruspääoma nettovarallisuus). 9

10 Case KSShp Kuntayhtymän purkautuminen sekä omaisuuden ja velkojen/vastuiden siirtyminen/siirtäminen tuottamisvastuussa olevalle kuntayhtymälle Käyvillä arvoilla jäsenkuntien tappiot muodostunevat huomattavasti suuremmiksi. Pahimmillaan kunnat voivat osittain joutua kuntayhtymän lainojen maksumiehiksi, mikäli käypien arvojen perusteella uudelle kuntayhtymälle ei siirry sairaanhoitopiirin kaikki lainat (rajana pysyvien vastaavien käypä arvo noin 82,3 M - kirjanpitoarvosta pois noin 32 %, jolloin kuntayhtymän nettovarallisuus on nolla ja jäsenkunnat kirjaavat peruspääosuutensa kokonaan kuluksi). 10

11 Case KSShp Tase Vastaavaa A Pysyvät vastaavat ,65 I Aineettomat hyödykkeet ,84 II Aineelliset hyödykkeet ,82 1. Maa-alueet ,55 2. Rakennukset ,39 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet ,35 4. Koneet ja kalusto ,00 5. Muut aineelliset hyödykkeet ,85 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,68 III Sijoitukset ,99 B Toimeksiantojen varat 5 409,24 C Vaihtuvat vastaavat ,42 I Vaihto-omaisuus ,31 II Saamiset ,28 IV Rahat ja pankkisaamiset ,83 Taseen loppusumma ,31 Vastattavaa A Oma pääoma ,37 I Peruspääoma ,17 II Muut omat rahastot ,91 III Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ,19 IV Tilikauden yli-/alijäämä ,48 C Pakolliset varaukset ,00 D Toimeksiantojen pääomat ,14 E Vieras pääoma ,80 I Pitkäaikainen vieras pääoma ,10 II Lyhytaikainen vieras pääoma ,70 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta ,40 5. Saadut ennakot 2 302,50 7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat ,67 8. Siirtovelat ,65 Taseen loppusumma ,31 11

12 Case KSShp Kuntayhtymän purkautuminen johtopäätökset? Todennäköistä siis on, että kuntayhtymän purkaminen vaikuttaa negatiivisesti kuntien talouteen ja alijäämiin. [Kunta-] Lain 65.3 perustelujen mukaan kertynyttä alijäämää voidaan kattaa myös peruspääomasta määrätyin edellytyksin (pysyvien vastaavien määrän pysyvä alentuminen joko omaisuuden luovutuksen, menetyksen tai ylimääräisten poiston taikka arvonalentumisen seurauksena - ei kuitenkaan enempää kuin peruspääoman ja pitkäaikaisen vieraan pääoman yhteismäärä ylittää pysyvien vastaavien määrän.) (Soveltamisohje kuntalain talouden tasapainottamista koskevasta sääntelystä alkaen, 12

13 Kuntien toimitilat Arvostaminen tuottamiskuntayhtymälle siirrettäessä? Vaikutus yksittäisten kuntien yli-/alijäämiin, jos ei tehdä suoraan kirjanpitoarvoihin? Kirjanpitoarvo: poistosuunnitelmien yhdenmukaisuus ja mahdollinen kirjanpitoarvojen oikaisu? Käypä arvo: kuka määrittää ja millaisella prosessilla? Kunnilta siirtyvien toimitilojen ja niiden arvon suhde kuntayhtymän velkaan ja peruspääomaan? 13

14 Millaisesta kokonaisuudesta puhutaan SOTE-kiinteistöissä? käytettävissä tiedot sairaanhoitopiirin ja 15 Keski-Suomen kunnan osalta: SOTE-kiinteistöt näiden taseissa yhteensä 233,4 milj. Lisäksi meneillään / tulossa olevat kuntien kiinteistöjen saneeraukset ja uusi sairaala Näiden ja tarkastelusta vielä puuttuvien tietojen myötä kokonaisuus > 0,5 miljardia? Kiinteistöt tässä = SOTE-kiinteistöt, SOTE-palvelutuotannon käytössä olevat kiinteistöt

15 SOTE-uudistus ja uuden sairaalan rahoitus? Kuntatalouskokous , Keski-Suomen liitto talousjohtaja Aija Suntioinen, Ksshp Tietoja päivitetty

16 Taustaa Uusi sairaala-hankkeessa työskennellyt toimintamalli- ja rahoitustyöryhmä , suositukset mm. Omasta tilaaja-tuottajamallista (ei elinkaarimallia) Uuden sairaalan rakentamiseen ja ylläpitoon perustettavasta tuottajayksiköstä ja sen tehtävistä sekä Uuden sairaalan rahoitusmallista ja -suunnitelmasta Työryhmä koottu uudestaan, tehtävänä päivittää 3/2013 suositukset nykyistä toimintaympäristön tilannetta ja uuden sairaalan suunnittelun tilannetta vastaavaksi.

17 Taustaa Ennen kuin tämä mahdollista, tarpeen selvittää uuden SOTE-järjestämislain vaikutuksia uusi sairaala-hankkeeseen: mikä on mahdollinen kokonaisuus SOTE-kiinteistöjen osalta tulevaisuudessa ja kuinka uusi sairaala tähän kokonaisuuteen suhtautuu. Työryhmältä esitys toiminta- ja rahoitusmallista shp:n hallitukselle 11/2014 hallituksen esitys valtuustolle 12/2014

18 Rahoitusryhmän ajatuksia 1/2 SOTE-uudistuksen valmistelun ollessa näin kesken ei vielä ole tietoa siitä, millainen malli omaisuuden käsittelyssä tulee olemaan (valtakunnallisesti, Keski- Suomessa) Vielä ei myöskään selkeää näkemystä siitä, mikä malli olisi tarkoituksenmukaisin (ja toteuttaisi parhaiten SOTE-uudistuksen tavoitteita), arviointia tehtävä vielä Aiemman suosituksen mukaisen kiinteistöyksikön perustamisessa ei kannata ainakaan kiirehtiä

19 Rahoitusryhmän ajatuksia 2/2 Uuden sairaalan suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa toistaiseksi sairaanhoitopiiri, sairaanhoitopiiri myös rahoittaa hankkeen toistaiseksi Järjestelyt rakennusten (niin vanhojen kuin uuden) osalta SOTE-valmistelun aikataulun mukaisesti maakunnassa valittavan mallin mukaan Malli oltava määriteltynä viimeistään 2/2016 kun tuottajayksiköiden on ilmoittauduttava SOTE-alueelle halukkaiksi palveluntuottajiksi

20 Uuden sairaalan rahoitus, mikä muuttuu? Nykyisessä mallissa uuden sairaalan rahoitus realisoituisi kunnille aikanaan hoitopalvelujen hinnoissa (hintoihin vaikuttavat poistot ja rahoituskustannukset -> lainojen lyhennykset tulorahoituksella) PTH integraation rahoitus realisoituisi Jyväskylän kaupungille tilavuokrana

21 Uuden sairaalan rahoitus, mikä muuttuu? Uudessa SOTE-mallissa uuden sairaalan rahoitus osana palvelun hintaa / korvausta realisoituisi tuottajayksikön ja järjestämisalueen välillä (tosin tämä rahoitusmalli ratkaisussa on vielä auki)? Keskustelu tehokkuuseroista + keskustelu kiinteistöeroista?

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Ohjausryhmän käsittelemä 24.8.2015 POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS 1 luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tehtävät Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys 1 (13) Aiesopimus Lahden Sisällys 1. Osapuolet... 2 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 2 3. Osakeyhtiön perustaminen... 3 4. Lahden ammattikorkeakoulun toimilupa... 4 5. Osakassopimuksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Carean sairaalainvestointi

Carean sairaalainvestointi Muistio Mononen Kirsi 11.5.2015 Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupunki Carean sairaalainvestointi Tämä muistio on laadittu Kouvolan kaupungin pyynnöstä. Muistiossa tarkastellaan riskejä, joita lähes 140 000

Lisätiedot

Sopimus kuntayhtymän tehtävien lakkauttamisesta tai siirtämisestä jäsenkunnille aiheutuvista taloudellisista vastuista ja velvoitteista

Sopimus kuntayhtymän tehtävien lakkauttamisesta tai siirtämisestä jäsenkunnille aiheutuvista taloudellisista vastuista ja velvoitteista Sopimus kuntayhtymän tehtävien lakkauttamisesta tai siirtämisestä jäsenkunnille aiheutuvista taloudellisista vastuista ja velvoitteista Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.4.2012 36 Pta-liite 18 Yhtymäkokous

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta

Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta 2 Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta Tilinpäätös 2008 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 (11) Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Perusturvakuntayhtymä Akseli ja sen kotipaikka on Maskun kunta. 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-538-4 (nid.) ISBN 978-952-213-539-1 (pdf)

Lisätiedot

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti: PLANORA

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ISBN 951-755-891-0 Suomen Kuntaliitto 2004 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa-

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015, 101 Kunnanvaltuusto 26.5.2015, 26

UURAISTEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015, 101 Kunnanvaltuusto 26.5.2015, 26 UURAISTEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015, 101 Kunnanvaltuusto 26.5.2015, 26 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 Kunnan hallinto...5 Taloudellinen kehitys...7 Tilikauden

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-334-2 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

P O H J O I S S A V O N L I I T O N PE R U S S O P I M U S

P O H J O I S S A V O N L I I T O N PE R U S S O P I M U S 34/01.01.01.00/2010 P O H J O I S S A V O N L I I T O N PE R U S S O P I M U S Voimassa 1.11.2010 alkaen. 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka 2 Toiminta ajatus ja tehtävät 3 Jäsenkunnat Kuntayhtymän

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015

Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015 Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015 Pormestarin katsaus Tammikuussa 2015 julkaistiin Kuntarating 2014 - tutkimuksen tulokset, jotka kertoivat, että Pirkkalassa on maan parhaat kuntapalvelut.

Lisätiedot

KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala 2007 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄ JA SEN TEHTÄVÄT...1 1. NIMI JA KOTIPAIKKA...1

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot