UUDISTUMISEN HAASTEET TALOUDELLISEN LAMAN ILMAPIIRISSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDISTUMISEN HAASTEET TALOUDELLISEN LAMAN ILMAPIIRISSÄ"

Transkriptio

1 Sairaalatekniikan päivät UUDISTUMISEN HAASTEET TALOUDELLISEN LAMAN ILMAPIIRISSÄ Jarna Heinonen Yrittäjyyden professori TSE Entren johtaja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

2 AGENDA 2 Miksi uudistua? - yleisesti SOTE Miksi uudistuminen on vaikeaa? Sisäinen yrittäjyys uudistajana terveydenhuollossa Terveydenhuollossa haastavat toimintalogiikat Mahdollisuus? Mikä muuttuu tai on toisin? Entä sitten riittääkö innostus ja tahto?

3 UUDISTUMISTA/MUUTOSTA EI PÄÄSE PAKOON muutosvauhti kiihtyy => nopeuden ja joustavuuden tarpeet kasvavat vaatimustaso kasvaa enemmän ja laadukkaampaa nopeammin vähemmällä yksilöllisyys lisääntyy => vapausasteet lisääntyvät tiedon tulva moninkertaistuu => kyky pelkistää asiat monimutkaistuvat virtuaalisuus hämärtää rajoja globaalit toimintalogiikat è UUDISTUMINEN è INNOVATIIVISUUS è OSAAMINEN è NÄKEMYS JA ÄLY

4 MUUTOKSEN MITTASUHTEITA VOI VAIN ARVAILLA Seuraavat 20 vuotta voivat muuttaa maailmaa enemmän kuin edelliset 200 vuotta. Esimerkiksi 20 viime vuotena on julkaistu enemmän kuin puolet kaikkina aikoina julkaistuista, tieteellisistä artikkeleista (n. 50 miljoonasta). Tulevaisuudentutkijat usein yliarvioivat lyhyen ajan muutoksen, mutta samalla aliarvioivat pitkän aikavälin muutosta. Olli Hietanen/

5 ON KYSE MURROKSESTA MIKÄ MUUTTUMASSA? ajattelutavat, asenteet ja arvot yhteiskunnallinen ja taloudellinen järjestelmä instituutiot ja organisaatiot toimintatavat poliittiset asetelmat JOHTAEN MIHIN? epävakauteen ja varmuuteen hämmennykseen ennustamattomuuteen yllätyksellisyyteen mahdollisuuksien laajaan kirjoon MILLAISIA PIIRTEITÄ? rinnakkaiset asiat ja tapahtumat arvaamattomat yhteisvaikutukset kokonaisuuksien sirpaloituminen

6 TOIMIALAKOHTAISIA TARPEITA Ikääntyvä ja aiempaa vauraampi väestö Kasvava ja muuttuva palvelutarve Ø Kestävyysvaje Ø Tarve palvelujärjestelmän uudelleen järjestelyyn Ø Mahdollisuuksia uusille hyvinvointiinnovaatioille Ø Innovaatioiden skaalaus osaksi palvelujärjestelmää

7 SYSTEEMIMUUTOS KUINKA LUODA SELLAISIA UUSIA INNOVAATIOITA JA LIIKETOIMINTAA, JOTKA EDISTÄVÄT KANSALAISTEN HYVINVOINTIA? Innovaatioista systeemiseen muutokseen

8 Hyvinvointirakentamisen tulevaisuus (2010) Asunnot ovat palvelualustoja, joille voidaan profiloida tarvittavat palvelut. Talot hoitavat itseään (kosteus, home, ilmanlaatu, veden puhtaus jne.). Asuntoalueet muuttuvat kulttuuri- ja hyvinvointiplatformeiksi, jotka mahdollistavat asukkaiden itsensä tuottaman taiteen ja liikunnan. Korttelitaiteilijat ja -trainerit auttavat ja opastavat. Isännöitsijät toimivat palvelukoordinaattoreina (siivous, ruoka, kimppakyydit, sote, kulttuuri, remontit) ja organisoivat lähipalveluita. Oma-, avo-, koti- ja vertaishoito johtavat siihen, että potilas on kotona. Siksi myös seuraava sairaala hajasijoitetaan eli diagnostiikka sijoitetaan koteihin. Terveelä: minkälainen olisi kaupunki ilman sairaalaa? (turvallinen, terveellinen ja itsetekevä kaupunki) Vainaala: mitä tekisit, jos saisit tietää, että kuolet puolen vuoden kuluttua? (laatuajan ja onnellisuuden rakenteet) Tasapainola: terveys ei aina tee onnelliseksi. Entä jos sote-setelin saisi käyttää mihin vaan? Joku voisi pitää sairautensa ja mennä kaljalle tai terveyskeskuksen sijasta homeopatiaan tms.

9 UUDISTUMISEN MAHDOLLISUUDET HUKASSA JA HYÖDYNTÄMÄTTÄ? Yrittäjyyden ja III sektorin merkitys kasvussa, samoin yksilön oma vastuu hyvinvoinnistaan Moninaiset asiakastarpeet, mutta puutetta liiketoimintamahdollisuuksista, erityisesti mahdollisuudesta tehdä kannattavaa businesta Vaikeaa toteuttaa uusia ideoita nykysysteemissä Onko sairaisiin/ikääntyneisiin suunnattu liiketoiminta eettisesti hyväksyttävää? Kuka maksaa laskun?

10 MISTÄ ESTÄÄ SYSTEEMIN UUSIUTUMISTA? Ideoista ja innovaatioista ei puutetta, mutta ongelmana niiden toteuttaminen käytännössä Keskeiset esteet ja hidasteet: Kulttuuriset ajattelu- ja toimintatavat Järjestelmätason rakenteelliset tekijät Liiketoimintaosaaminen kasvavissa ja tietointensiivisissä yrityksissä Yrittäjien riittävä panostus, tahto ja tekeminen

11 MISTÄ TILAA INNOVAATIOILLE? Ø Tarvitaan asenteellista muutosta hyvinvointipalveluita ja järjestelmää kehitettäessä! Ø Kyse ei niinkään uusista tuotteista tai palveluista, vaan pikemminkin sosiaalisesta innovaatioista kuinka tuoda olemassa olevat konseptit hyväksyttävällä tavalla markkinoille? Ø Yrittäjyyden ja yritystoiminnan logiikan yhdistäminen innostavaan sosiaaliseen missioon Ø Sosiaalinen yrittäjyys

12 Tulevaisuuden olotilat organisaatiossa TAVOITETILA NYKY- HETKI - ehdot - edellytykset - syyt ja perustelut NORMAALI - TOIMENPITEET KATASTROFIN AINEKSET

13 UUDISTUMISEN PIDÄKKEITÄ Epäselvä suunta, näköalattomuus Sisäistämätön muutostarve Heikko tahto ja ponnettomuus Heikko johto ja kannusteet Riittämätön sitoutuminen Muutosvastarinta Riittämättömät resurssit: Uudistuminen investointina Uudistuminen rutiinina Onko varaa olla uudistumatta?

14 MITÄ SISÄINEN YRITTÄJYYS ON?

15 SISÄINEN YRITTÄJYYS KÄYTÄNNÖSSÄ Yrittäjämäinen toiminta olemassa olevassa organisaatiossa - Palkkatyötä tekevä ihminen tekee työtänsä yhtä sitoutuneesti, innostuneesti ja aloitteellisesti kuin jos hän työskentelisi omistamassaan yrityksessä. Utopiaa vai totta? Schumpeter: carry out new combinations, creative destructive force => UUDISTUMINEN

16 SISÄISEN YRITTÄJYYDEN ULOTTUVUUDET

17 YKSILÖN TYÖSSÄ MAHDOLLISUUS EPÄONNISTUA JOUSTAVUUS OPPIA UUTTA VAPAUS ITSENÄISYYS EPÄMUODOLLINEN TOIMINTATAPA VASTUU EPÄVARMUUS KOKEMUS KOKONAISVALTAISESTA PROJEKTINHALLINNASTA KONTROLLI- MAHDOLLISUUS

18 SISÄINEN YRITTÄJYYS ORGANISAATIOSSA voimakkaasti yksilöprosessi päätoimija olen MINÄ ITSE korostetusti organisaation kollektiivinen prosessi YHTEISTÄ TOIMINTAA yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

19 UUDISTUMINEN - Yhteisen suunnan hakemista, löytämistä ja tekemistä

20 SISÄINEN YRITTÄJYYS TERVEYDENHUOLLOSSA Sisäinen yrittäjyys tuntematon Käsitteenä Ajattelu- ja toimintatapana Käytännön esimerkkejä löydettävissä Lääkärijohtajat Innovatiiviset ja oma-aloitteiset hoitajat Esteitä helposti havaittavissa Yksilön taidot ja motivaatio Organisaatiot ja niiden johtaminen Olemassa olevat instituutiot (normit, traditiot, arvot, professiot jne.)

21 TERVEYDENHUOLLON TOIMINTALOGIIKAT HAASTAVAT SISÄISEN YRITTÄJYYDEN Lemström 2013 ja Laaksonen Lemström 2012

22 LOGIIKKA 1: EMME KANNUSTA YKSILÖLLISYYTTÄ Varsinkaan hoitajien ei odoteta aktiivisesti kehittävän organisaatiota Pikemminkin hiljaisia seuraajia ja passiivisia sopeutujia Kertoo hierarkkisen organisaation institutionaalisesta järjestyksestä Yksi kokeneista lääkäreistä sanoi minulle: Kuule, tuohan on erinomainen idea! Juuri tuollaista tarvitsemme täällä. Mikset ole opiskellut lääkäriksi?

23 LOGIIKKA 2: KLINIKKAMME PYÖRII LÄÄKÄRIEN YMPÄRILLÄ Sitoutuneita potilaaseen ja oppimiseen, mutta jäykät rakenteet ja muodollinen ammatillinen pätevyys dominoivat Kertoo ammattien institutionaalisesta (tärkeys)järjestyksestä Lääkäri on kingi ja olemme hänen talutusnuorassaan. Eihän se olisi pakko olla niin. Voisimme tehdä yhteistyötä ja meillä kummallakin voisi olla yksilölliset toimenkuvat eikä meidän tarvitsisi olla heidän varjoja. Arvostan lääkäreitä ja mielelläni autan heitä [--] mutta odotan todellista yhteistyötä. En ole vain joku pikkutyttö tekemässä sitä-sun-tätä. En ole sihteeri tai lähetti. Olen sairaanhoitaja.

24 LOGIIKKA 3: OLEMME BYROKRATIAN UHREJA Toiminnan rajoitteet byrokratiaan liittyviä Tuodaan ulkoa klinikalle Kertoo byrokraattisen valtion/toimijan insitutionaalisesta järjestyksestä Joskus vaikuttaa siltä, että niin kauan kun tietokonetta hoidetaan hyvin, niin sitten kaikki on kunnossa älä suotta huolehdi potilaasta.

25 Mahdollisuus? Mikä muuttuu?

26 MUUTOKSIA ERI TASOILLA Yksilön hyödyt ja muutokset työn ilo Organisaation hyödyt ja muutokset suoritus-/kilpailukyky Asiakaskokemus hallittu kokonaisuus Perustavaa laatua oleva kulttuurimuutos

27 UUSI TYÖKULTTUURI järjestys muodollisuus tulosvastuu tieto säännöt täsmällisyys suunnittelu kontrolli muodolliset standardit läpinäkyvyys asiantuntijuus systeemi asema, auktoriteetti muodollinen suoritusarviointi jaksaminen? vieraantuminen? epäsiisti, sekainen epämuodollisuus luottamus havainnointi, valppaus asiakasohjaus, lisäarvo muutos intuitio omaehtoisuus henkilökohtainen arviointi moniselitteisyys holistisuus tunne omistaminen (ideaan liittyen) suoritusarviointi verkoston kautta työnilo ja tyytyväisyys? identiteetti ja itsetunto?

28 PINCHOT (1985): SISÄISEN YRITTÄJÄN 10 KÄSKYÄ Tule töihin joka päivä valmiina saamaan potkut Kierrä kaikki määräykset, jotka estävät sinua toteuttamasta unelmaasi Tee mitä työtä tahansa saadaksesi projektisi toimimaan välittämättä toimenkuvista Etsi ihmiset, jotka voivat auttaa sinua Seuraa vaistoasi valitessasi ihmisiä ja työskentele vain parhaiden kanssa Tee työtä matalalla profiililla niin kauan kuin voit - julkisuus käynnistää latistuksen Älä koskaan lyö vetoa onnistumisesta, ellet ole mukana tekemässä. Muista, että on helpompi pyytää anteeksi kuin lupaa. Ole uskollinen päämäärillesi, mutta realistinen toteutustapojen suhteen Kunnioita tukijoitasi

29 MUUTOS ON MAHDOLLISUUS PAREMPAAN! RIITTÄÄKÖ INNOSTUS?

30 Tilaukset:

31 KIITOS!!! KÄYTÄ ROHKEASTI MIELIKUVITUSTASI, KOKEILE, NAUTI JA UUDISTU!

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 22.-23.1.2014 Hartola, Linna Hotelli HS-Yrityspalvelut ja Lahden Tilikeskus Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu Aloittavien yritysten käynnistymisongelmat Yrittäjyys, Pro gradu tutkielma Marraskuu 2010 Laatija: Veikko Hannus Ohjaajat: Professori Hannu Niittykangas

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Ideoi kasvua- verkkokeskustelu Avoin keskustelu kestävän tuottavuuskasvun luomisesta verkkosivulla www.ideoikasvua.fi Keskustelu käynnistyi 17.2. kasvutyöryhmän

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä Eija Mäkirintala FT Eija Mäkirintala on Altonova Oy:n toimitusjohtaja. Hän toimii luovuuden ja huippusuorituksen valmentajana sekä uuden aallon Business Coachina. Eija väitteli ensimmäisenä Suomessa coachingista

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Uuskasvun anatomia. opas parempaan tuottavuuteen

Uuskasvun anatomia. opas parempaan tuottavuuteen Uuskasvun anatomia opas parempaan tuottavuuteen Kypsyystasot, ICT:n merkitys organisaatiolle Uudistava Erottava Lisäarvoa tuottava Mahdollistava Toiminnallinen hyöty Gartnerin arvion mukaan 80 % organisaatioista

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot