AC30A1050 Yrittäjyyden ulottuvuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AC30A1050 Yrittäjyyden ulottuvuudet"

Transkriptio

1

2 AC30A1050 Yrittäjyyden ulottuvuudet A posse ad esse

3 Organisaationäkökulma Yrittäjyys organisatorisena ilmiönä Uusien organisaatioiden luominen Muutos olemassa olevissa organisaatioissa Yrittäjyys on organisoitumista ja organisoimista? Toiminta ja prosessit fokuksessa Organisaatio on kristallisoitua toimintaa Kollektiiviset yrittäjyyden muodot Tiimiyrittäjyys, perheyrittäjyys, verkostoyrittäjyys, portfoliot

4 Organisaatio Kollektiivinen yrittäjyys Teoreettista taustaa (collective entrepreneneurship, social entrepreneurship) Miten yrittäjyys ilmenee organisaatiossa? Sisäinen yrittäjyys (intrapreneurship) Organisaation yrittäjämäisyys Corporate entrepreneurship mistä syntyy y n t y y?

5 Social entrepreneurship Yrittäjyyden sosiaalinen ulottuvuus (Social Entrepreneurship) Tulee esiin erityisesti organisaatioita tai suurempia kokonaisuuksia tarkastellessa Networks (Johannisson 1998) Muodostuvat ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja tuottavat uusia organisaatiorakenteita Ei välttämättä liity rahan tekemiseen tai kaupankäyntiin Non-profit toiminta/organisaatiot Yhteiskunnallista toimintaa, joka luo uutta ja muuttaa rakenteita Tietoinen irtiotto management opeista (esim. Hjorth 2003)

6 Sisäisen yrittäjyyden määrittelyä - yrittäjyys on prosessi, jolla yksilö tai organisaatio luo ja toteuttaa uusia ideoita ja toimintatapoja, vastaa ennakoiden ympäristön haasteisiin sekä näin edistää epävarmojen ja monimutkaisten muutosten toteutumista (Gibb, 1999, Landström 1998) - sisäinen yrittäjä ei omista, mutta toimii kuin yrittäjä - Intrapreneurship is described as an emergent phenomenon where the entrepreneurial person seeks to carry out personal projects that benefit the whole organization.

7 Tyypillisiä sisäisen yrittäjyyden tuloksia - Liiketoiminta kehittyy tekijöiden tahdissa, esiin tulevat tarpeet johtavat välittömiin muutoksiin, kilpailukyky - Aloitteita toiminnan kehittämiseksi syntyy runsaasti - Toiminnan jatkuva parantaminen sujuu hyvin - Organisaation sisäiset ja ulkoiset verkostot kehittyvät itsenäisesti - Spin off-tarpeita syntyy runsaasti - Muodollisen ja todellisen tehokkuuden ero tulee näkyväksi Mistä nämä sisäisen yrittäjyyden tulokset kertovat?

8 Sisäisen yrittäjyyden tulemat Orientaatio työhön Kehittämishalu Aloitteet Sitoutuminen Osallistuminen Aktiivisuus Tuloshakuisuus Säästäväisyys Organisaation käytt. Self-organising system Orgaanisuus Muutosherkkyys Interaktiivisuus Uudistumiskyky Informaalisuus

9 Sisäisen yrittäjyyden kolme ulottuvuutta Henkilökohtainen halu ja kyky tehdä asenteet ominaisuudet tiedot taidot A Toiminnan tavoitteellisuus markkinaehtoisuus kannattavuus innovatiivisuus C B Toiminnan mahdollistava organisaatio rakenne johtaminen palkitseminen kannustaminen Missä sinä olet kohdannut sisäistä yrittäjyyttä?

10 Pohdintatehtävä Miksi johtamisessa ollaan kiinnostuneita sisäisestä yrittäjyydestä? Mikä on sisäisen ja omaehtoisen yrittäjyyden välinen linkki?

11 Työn ydindimensiot Taidot työhön Tehtävän yksilöllisyys Tehtävän merkityksellisyys Autonomia Palaute Keskeiset psykologiset tilat Työn koettu merkityksellisyys Koettu vastuu työn tuloksista Tieto työtehtävien todellisista tuloksista Henkilökoht. - ja työtulokset Korkea sisäinen työmotivaatio Korkea työn laatu Korkea työtyytyväisyys Alhainen vaihtuvuus ja poissaolot

12 Johtamisnäkökulman muutos: Tiukasta tulosvastuusta sisäiseen yrittäjyyteen Järjestys epäsiisti, sekainen Muodollisuus epämuodollisuus Tulosvastuu luottamus Tieto havainnointi, valppaus Selkeät rajat limittäisyys Suunnittelu intuitio Kontrolli omaehtoisuus Muodolliset hlökohtainen Standardit arviointi Läpinäkyvyys moniselitteisyys Asiantuntijuus holistisuus Systeemi tunne Asema, auktoriteetti ideaan liittyvä omistajuus Muodollinen suoritusarviointi suoritusarviointi verkoston kautta

13 Valtuutus - empowerment Henkilöstöllä on työhön vaadittavat tiedot ja taidot Henkilöstö osallistuu ongelmien ratkaisuun työpaikallaan Valtuuttaminen alkaa tavasta, jolla työt on suunniteltu Empowerment saa henkilöstön toimimaan muutosta edistävästi eikä sitä vastaan Työntekijöiden kohteleminen aikuisina Luottamus ja valtuutus - saman kolikon kaksi puolta Työntekijöille vastuuta mutta myös valtaa

14

15 Voiko sisäistä yrittäjyyttä johtaa? Ei voi, sillä kyse on yksilön oma-aloitteisuudesta, ja siihen koskeva käskytys pilaa kehittämishalun Voi, lisäämällä organisaation jäsenten autonomiaa oman työnsä suhteen ja antamalla heille siten mahdollisuus kehittää omaa työtään Sisäinen yrittäjyys ei kannata, sillä organisaation tehokkuus on riippuvainen siitä, että kaikki toimivat suunnitellulla tavalla eikä individualisteja tarvita

16 Corporate entrepreneurship Johtamisen näkökulma: Corporate venturing uudet liiketoiminnan muodot Kysymys: Onko johdettua vai emergenttiä toimintaa? Yleisesti voidaan tarkoittaa: Oppimiskyvykkyyttä Ongelmaratkaisukykyä Sopeutumiskykyä Mitä CE edellyttää?

17 Corporate venturing-design: miten eri tavalla voidaan organisoitua? liittymätön Erityisliiketoimintayks. Itsenäinen liiket.yks. Täydellinen spin-off osin Uuden liiketoiminnan osasto New venture divisioona Sopimuskehittämistä vahva liitos Suora integrointi Uuden lt:n mikro-osasto Suojaamista ja sopimuksia Toiminnalliset liitokset erittäin tärkeä epävarma ei tärkeä Strateginen tärkeys

18 Organisaation johtaminen vs. uusi liiketoiminta (Burgelman &Sayles, 1986) Strategisten tavoitteiden asettaminen Muun yrityksen strategisen prosessin yhteydessä Resurssien allokointiin osallistuminen Huomattavaa Suhteiden raportointi Organisaation hierarkian mukaisesti Henkilöstöpolitiikka Organisaation hlöstöpol. mukaisesti Suoriutumisen mittaus/palkkiojärjestelmät Yhtenäinen muun organisaation kanssa Oma itsenäinen strategia Vain lopullinen hyväksyminen Erillinen raportointi Oma itsenäinen politiikka Täydet sopimismahdollisuudet

19 Mistä kehittyy kokemus ja pätevyys liiketoimintaan? (Lehtonen, 1999) - Tekemällä oppiminen: toimiminen liiketoiminta-alueella sijaitsevan yrityksen työntekijänä - Samankaltaisuuksien ja yhteistyön hyödyntäminen: toimiminen lähi- tai tukialan yrityksessä - Yhteistyöllä oppiminen: toimiminen jalostusketjun jossakin osassa, kuten hankkija- tai käyttäjäyrityksessä - Koko osaamispaketin monistaminen toiselle maantieteelliselle alueelle: teknologian siirrot, ulkomaiset suorat investoinnit - Yliopisto- tai tutkimuslaitostutkijana hankitun kompetenssin tuotteistaminen, tutkimusosaamisen kaupallistaminen - Ydinosaamisesta etäällä olevan kompetenssin eriyttäminen avainhenkilöiden omistamiksi ja vetämiksi yrityksiksi: management buy-out (MBO)

20 IV ulottuvuus: Prosessi

21 Prosessinäkökulma Keskeisiä kysymyksiä Mitkä asiat prosessissa vaikuttavat yrityksen suoritukseen ja menestymiseen? Sisäiset tekijät: Yrittäjään liitettävät määreet ominaisuudet, persoonallisuus, kyvyt Yritykseen liitettävät määreet rakenne, toimintamallit, Ulkoiset tekijät Ympäristö rajoittaa tai mahdollistaa Sattuma

22 Konstruktivistinen näkemys yrittäjyysprosessista (Bouchikhi 1993) Prosessit ovat uniikkeja, tulos (menestys tai epäonnistuminen) on aina ainutlaatuinen Menestys itsestään syntyvänä ( emergent ) ilmiönä Onnistumisen prosessit eivät ole lineaarisia Menestys syntyy prosessissa, kollektiivisen toiminnan tuloksena Sattuma Yksilön merkitys

23 Tekniikan alan jatko-opiskelijoiden näkemyksiä (Mattila & Ikävalko 2007) Tutkija/akateeminen asiantuntija Osaaminen Monimutkaista, kontekstuaalista Kollektiivista Teoreettista Pitkän koulutuksen tulos Tuottaa tietoa, jotain abstraktia Tekemisen muodot Huomio prosessissa Asioiden monimutkaistaminen Suunnittelu Yhdessä tekeminen Tiedon tuottaminen motivoi Varmistaa Tietämisen muodot On olemassa eksakti vastaus Tarkat määritelmät ja merkitykset Faktat, pyritään valmiiseen tietoon Tiedon puhtaus Yrittäjä Osaaminen Yksinkertaista Yksilön kyvyt Käytännönläheistä, jokapäiväistä Periytyvää, synnynnäistä, luonteenomaista joillekin Tuotta valmista tuotetta, jotain konkreettista myytävää Tekemisen muodot Huomio tuloksessa Yksinkertaistamista, suoraviivaista Valmistamista Yksin tekemistä Rahan tuottaminen motivoi Ottaa riskejä Tietämisen muodot Koskaan ei voi olla täysin varma Tilannekohtaisuus, vaihtelevat määritelmät ja merkitykset Riittävä tieto, ei koskaan valmista Kaupallisuus

24 Pinchot (1985): Sisäisen yrittäjän 10 käskyä Tule töihin joka päivä valmiina saamaan potkut Kierrä kaikki määräykset, jotka estävät sinua toteuttamasta unelmaasi Tee mitä työtä tahansa saadaksesi projektisi toimimaan välittämättä toimenkuvista Etsi ihmiset, jotka voivat auttaa sinua Seuraa vaistoasi valitessasi ihmisiä ja työskentele vain parhaiden kanssa Tee työtä matalalla profiililla niin kauan kuin voit - julkisuus käynnistää latistuksen Älä koskaan lyö vetoa onnistumisesta, ellet ole mukana tekemässä. Muista, että on helpompi pyytää anteeksi kuin lupaa. Ole uskollinen päämäärillesi, mutta realistinen toteutustapojen suhteen Kunnioita tukijoitasi

UUDISTUMISEN HAASTEET TALOUDELLISEN LAMAN ILMAPIIRISSÄ

UUDISTUMISEN HAASTEET TALOUDELLISEN LAMAN ILMAPIIRISSÄ Sairaalatekniikan päivät 12.2.2014 UUDISTUMISEN HAASTEET TALOUDELLISEN LAMAN ILMAPIIRISSÄ Jarna Heinonen Yrittäjyyden professori TSE Entren johtaja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu AGENDA 2 Miksi uudistua?

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä

Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä Jarna Heinonen Kaisu Paasio Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S SISÄINEN YRITTÄJYYS KUNTATYÖSSÄ Kunnallisalan

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSIN KEHITYS OHJELMISTOALAN YRITYKSESSÄ: CASE NETHAWK

STRATEGIAPROSESSIN KEHITYS OHJELMISTOALAN YRITYKSESSÄ: CASE NETHAWK OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Jukka Aatsinki STRATEGIAPROSESSIN KEHITYS OHJELMISTOALAN YRITYKSESSÄ: CASE NETHAWK Pro gradu-tutkielma Johtaminen Toukokuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Tutkimusraportti 20.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Henkinen pääoma 2004 Tutkimusraportti 15.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Teemu J. Lehtonen Hannu Salmensaari Raporttia saa vapaasti

Lisätiedot

SISÄINEN YRITTÄJYYS KOLMANNEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA Case Kuopion kriisikeskus

SISÄINEN YRITTÄJYYS KOLMANNEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA Case Kuopion kriisikeskus SISÄINEN YRITTÄJYYS KOLMANNEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA Case Kuopion kriisikeskus Tapani Kersalo Pro gradu -tutkielma Paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelma Yrittäjyyden pääaine Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Pro gradu -tutkielma Johtaminen ja organisaatio Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Jari Böhm ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 9.10.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Sisäinen yrittäjyys

Lisätiedot

Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla. Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto

Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla. Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto Voimaantumisen mahdollistavan kontekstin luominen ja ylläpitäminen osaamista korostamalla Tapaustutkimus Inarin kunnanvirasto Pirjo Kyrö Hallintotieteen pro gradu -tutkielma Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA

JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 1/2008 JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA Johtajuus sosiaalialan osaamiskeskuksissa OPINNÄYTETYÖ PAULIINA PIETILÄINEN JOHTAJUUS

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu Aloittavien yritysten käynnistymisongelmat Yrittäjyys, Pro gradu tutkielma Marraskuu 2010 Laatija: Veikko Hannus Ohjaajat: Professori Hannu Niittykangas

Lisätiedot

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ Henkilöstöalan haasteet ja vaatimukset Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Rami Levälehto 414343 Ohjaaja: KTT Timo Lainema

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun ko. Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Divisioonan esimiesten odotukset henkilöstötoiminnolta, Case: Ruukki Construction

Divisioonan esimiesten odotukset henkilöstötoiminnolta, Case: Ruukki Construction Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos / Kauppakorkeakoulu Divisioonan esimiesten odotukset henkilöstötoiminnolta, Case: Ruukki Construction Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Tammikuu 2006

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Mari Kanniainen Oulun yliopisto Pro Gradu 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimusasetelma... 4 2 ORGANISAATIOVIESTINTÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA...

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON LAADUKAS JOHTAMINEN

PÄIVÄHOIDON LAADUKAS JOHTAMINEN PÄIVÄHOIDON LAADUKAS JOHTAMINEN Tiina Kirvesniemi HELSINGIN YLIOPISTO Kasvatustieteen tiedekunta Pro gradu-tutkielma Tammikuu 2004 2 3 4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO. 5 2 PÄIVÄHOIDON JOHTAMINEN 6 3. JOHTAMISTYYLIT

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

Aineeton pääoma. Merkitys esimerkkiorganisaatiolle. Tomi Sarkkinen. Opinnäytetyö. Ammattikorkeakoulututkinto

Aineeton pääoma. Merkitys esimerkkiorganisaatiolle. Tomi Sarkkinen. Opinnäytetyö. Ammattikorkeakoulututkinto Aineeton pääoma Merkitys esimerkkiorganisaatiolle Tomi Sarkkinen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAVERKON JOHTAMINEN

ASIANTUNTIJAVERKON JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAVERKON JOHTAMINEN Yritykset verkottuvat ja HP:lläkin on jo monia partnereita. Miten verkottunutta yritystä johdetaan? Janice Chaffin (HP:n kriittisten järjestelmien vetäjä): En tiedä. Kovin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma Janne Jauhiainen TIETOJOHTAMINEN KETTERÄSSÄ OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ (SCRUM): CASE

Lisätiedot

Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten palvelujen kehittämiseen

Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten palvelujen kehittämiseen Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten palvelujen kehittämiseen Vuorisalo, Arja 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten

Lisätiedot