Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?"

Transkriptio

1 ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan keskittyä myös tutkimaan tietyn erityisalan tai ammatin yhteydessä vastaan tulevia eettisiä kysymyksiä. Silloin puhutaan esim. hoidon, lääkärin, tieteen, tutkijan tms. etiikasta. ETIIKAN JOHDANTO Eettisiä kysymyksiä voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Moraaliin liittyviin käsitteisiin (esim. hyvä, oikea, oikeus, velvollisuus ja vastuu) on mahdollista suhtautua eri tavoin eri asioiden yhteydessä ja eri tilanteissa. Siksi eri ajattelutapojen perusteleminen johdonmukaisesti on tärkeää. Moraali on kulttuurisidonnaista. Moraalisten käsitysten kehitykseen vaikuttavat muutokset tiedoissa, taidoissa sekä sosiaalisissa ja psykologisissa tekijöissä (esim. tavoissa ja uskomuksissa). Kaikki ihmiset toimivat moraalisesti. Sanonta moraaliton käyttäytyminen tarkoittaa yleensä sitä, että joku henkilö kannattaa ja toimii erilaisen moraalijärjestelmän normien mukaisesti kuin arvioinnin esittänyt sanoja.

2 Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? TEORIA ETIIKKA Etiikassa tarkastellaan moraaliin liittyviä ilmöitä ja käsitteitä. Miten oikea toiminta perustellaan? Mitä hyvä tarkoittaa tai on? MATEMATIIKKA Matematiikka mahdollistaa tarkemmat ja monimutkaisemmat vertailut sekä tarjoaa paremman ymmärryksen laskutoimitusten tekemiseen. KÄYTÄNTÖ MORAALI Ihmiset toimivat jollain tavalla ja tekevät valintoja... Mitä minun pitäisi tehdä? Onko tämä hyvää? Onko tämä oikein? LASKEMINEN Ihmiset tekevät erotteluita (esim. suurempi - pienempi) ja yhdistelevät eri asioita (esim. laskevat sormin).

3 MILLÄ ERI TAVOILLA VOIDAAN PERUSTELLA MORAALISIA VALINTOJA? VALINTA TOIMINTA TEKO PERIAATTEET SÄÄNNÖT NORMIT PÄÄMÄÄRÄT TAVOITTEET AGENTIN OMINAISUUDET SEURAUKSET VAIKUTUKSET MENNEISYYS NYKYHETKI TULEVAISUUS VELVOLLISUUS- ETIIKKA HYVE-ETIIKKA SEURAUS- ETIIKKA TELEOLOGINEN- ETIIKKA

4 IHMISEN MORAALISEEN TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MONET ERI ASIAT MAAILMANKATSOMUS - uskomukset MAAILMANKUVA - tiedot ARVOT - päämäärät TAIDOT - käytössä olevat välineet ja keinot HARKINTAKYKY - ymmärrys KOKEMUKSET - oppiminen AUKTORITEETIT - muut ihmiset ja traditio TILANNE - ympäristö SATTUMA... JOHDATUS

5 MAAILMANKATSOMUS Maaailmankuva + Ihmiskäsitys + Arvot + Uskomukset = Maailmankatsomus Mikä on uskon ja tiedon suhde? Mistä asioista ihminen voi olla varma? Onko tieto (vain) perusteltu uskomus?

6 Ihmisen suhde toisiin ihmisiin, luontoon, ilmiöihin ja asioihin voidaan määritellä eri tavoin... Ihminen on kaiken mitta. Tunne itsesi. - Kohtuus kaikessa. Ihminen on ihmiselle susi. Kansalainen, työläinen... Pohjalainen, sinisilmäinen, mies... Syntinen, syytön, vapaa IHMIS- KÄSITYS Sana ihminen voidaan määritellä eri tavoin... Homo sapiens. (Viisas eläin) Homo faber. ( Seppäihminen ) Psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus Henki - Sielu - Ruumis Jumalan kuva...

7 Mitä asioita ihminen tarvitsee hyvään elämään? TARVE TOTEUTTAA ITSEÄÄN ARVOSTUKSEN TARVE LÄHEISYYDEN TARVE TURVALLISUUDEN TARVE FYSIOLOGISET TARPEET Perustarpeet Yksilölliset tarpeet Millaisista asioista ihminen on kiinnostunut erilaisissa olosuhteissa tai elämäntilanteissa? Voivatko ylemmät tarpeet toteutua, jos alemmat eivät ole kunnossa? Nälkäinen ei mieti sitä, mitä muut hänestä ajattelevat. (Tämä kalvo perustuu Abraham Maslowin tarvehierarkian teoriaan.)

8 MILLAISISTA TEOISTA IHMINEN ON VASTUUSSA? Ihminen on vastuussa toiminnastaan kun seuraavat ehdot täyttyvät: Hän tekee toimintaan liittyvän teon vapaaehtoisesti. Hän ymmärtää tekonsa vaikutukset. Hänellä on ollut vaihtoehtoja toimia toisin (eli teko on ollut valittu). Eli vastuullinen teko on VAPAA - TIETOINEN - TARKOITETTU Moraalisen toiminnan subjektia, vastuullista toimijaa, kutsutaan nimellä AGENTTI.