Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020"

Transkriptio

1 Luomutuotannon kehitysnäkymät Eeva Heikkilä Anne Kallinen

2 Sisältö 1 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 4 2 Luomutuotannon kehitys vuoteen Kannattavuusnäkymät, yrittäjäominaisuudet 12 4 Kehittämisen esteet Kiinnostus eri toimenpiteisiin 5 Luomutuotannon jatkaminen ja luomukiinnostus Miksi luomua? 33 7 Miksi ei luomua? 37 8 Luomutuotannon ennusteet 42 9 Luomuruuan menekin lisääntymiseen vaikuttavat tekijät 10 Koulutus- ja neuvontarpeet

3 YHTEENVETO Luomutuottaja uskoo tulevaisuuteen, toimii suunnitelmallisesti, ja kehittää tilaansa ja osaamistaan aktiivisesti. Tilat ovat keskimääräistä suurempia. Luomutilojen kannattavuus ja tulevaisuuden odotukset ovat tavanomisia tiloja myönteisemmät. Näin erityisesti luomukotieläintilojen osalta. Lähes jokainen (95 %) nykyinen luomutila pysyy luomussa niin kauan kuin tuotanto jatkuu. Kaikkiaan 11 % tiloista on kiinnostunut luomuviljelystä, mikä on hieman vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Kiinnostus on kuitenkin entistä suurempaa luomuvihannes- ja marjanviljelyä kohtaan. Eniten kiinnostaa luomuemolehmä- ja lammastuotanto. Kiinnostuneista noin 40 % suunnittelee siirtyvänsä luomuun ennen vuotta Luomutilojen määrä voi kasvaa tilaan ja osuus peltoalasta 14 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Kysynnän kehityksestä riippuen luomukotieläintuotanto voi kasvaa merkittävästi: kymmenistä prosenteista kaksin- tai kolminkertaiseksi. Luomussa vetoaa ennen kaikkea kuva hyvästä kannattavuudesta, tuista, kysynnän kasvusta ja ekologisuudesta. Rajoitteeksi koetaan byrokratia ja rikkakasviongelmat, myös luomurehun saatavuus ja hinta. Kaikkien tuottajien mielestä hinta, puhtaus, tiedotus ja saatavuus ovat tärkeimmät luomuruuan menekin lisääntymiseen vaikuttavat asiat. Luomutuottajat korostavat lisäksi mm. kaupan mielenkiintoa luomuruokaa kohtaan. Takaisin sisällysluetteloon 3

4 1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusaineisto Takaisin sisällysluetteloon

5 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä Maatilojen kehitysnäkymät kyselytutkimus Mukana maatilaa Tavanomaisia = kpl Luomutilat = 585 kpl Kohderyhmä ja otanta Aktiivimaatilat Näytelähde: MMM/Mavi maaseutuelinkeinorekisteri Edustaa kaikkia Suomen maatiloja, myös ruotsinkielisiä MAATILOJEN KEHITYSNÄKYMÄT- tutkimus Tiedonkeräys Aineiston käsittely Maalis-huhtikuu 2014 Tiedonkeräysmenetelmät Kyselylomake lähetetään etukäteen tiloille, vastausten miettimistä varten. Vastausmahdollisuus netissä tai puhelimella. Netissä vastanneiden osuus 89 % Vastanneiden kesken arvottiin palkintoja. Tiedonkeräys ja -käsittely toteutetaan SFS-ISO standardia noudattaen. Koko tutkimusaineisto painotettu vastaamaan kaikkia maatiloja 3-uloitteisella painotusmatriisilla: ELY-keskus, tilamäärä tuotantosuunnittain ja peltoala Kotieläintalouden tuotantosuunnat painotetaan eläinmäärien ja alueiden mukaan Erillinen luomutilojen painotus 5

6 Tutkimusnäyte / Luomutuottajat Näyte kpl Painotettu kpl % Tiloja, kpl Tukialueittain: A + B alueet C1 alue C2p-C4 C1 C2 C1 A+B C2 alue C2p-C4-alueet Tilakoko, ha/tila: 0 19, , ,

7 Tutkimusnäyte / Luomutuottajat Tuotantosuunnittain: Lypsykarjatalous Emolehmätuotanto Erikoistunut naudanlihantuotanto Sikatalous Kananmunantuotanto Lammastalous Kasvinviljely YHTEENSÄ Tiloja, kpl

8 Luomutuotannon kehitys vuoteen 2014 Takaisin sisällysluetteloon

9 Peltolasta 9 % luonnonmukaisessa viljelyssä tiloja, kpl luomutilat, kpl 1) Maatilat luonnonmukaisen viljelyn mukaan viljelyksessä, ha luonnonmukaisessa viljelyksessä, ha 2) ) Tila kuuluu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän piiriin 2) Luomuhyväksytty ala ja luomutuotantoon siirtymässä oleva ala Lähde: Evira 9

10 Luomutuotanto ja %-osuus kokonaistuotannosta milj.litraa Luomumaito 40 tuotanto %-osuus 4,0% milj.kg 80 Luomuvilja tuotanto %-osuus 4,0% 30 3,0% 60 3,0% 20 2,0% 40 2,0% 10 1,0% 20 1,0% ,0% ,0% milj.kg Luomukananmunat 2,5 tuotanto %-osuus 2,0 1,5 1,0 0,5 0, ,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Luomutuotannon %-osuus kokonaismarkkinasta 2013 Maito Kananmunat Lampaanliha Sianliha Naudanliha Peruna Vilja yhteensä 1,9 % 0,4 % 1,1 % 3,1 % 1,9 % 3,8 % 17,9 % 0% 10% 20% Lähde: Tike, Pro Luomu ry (naudan-, sian ja lampaanliha) 10

11 Luomualat Ely-keskuksittain Lähde: ProLuomu, Evira 11

12 3 Kannattavuusnäkymät Yrittäjäominaisuudet Takaisin sisällysluetteloon

13 Luomutilojen näkymät tavanomaisesti viljeltyjä paremmat 13

14 Luomutilojen kannattavuudessa ja näkymissä suuria eroja tuotantosuunnittain Maatalous Kannattavuus ja kannattavuusnäkymät luomutiloilla v Lähivuosina asteikko 1= erittäin heikko -- 6 = erittäin hyvä 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 KAIKKI (n=559) TUOTANTOSUUNTA: Kotieläintilat (n=359) Kasvitilat (n=200) Maitotilat (n=89) Lihanautatilat (n=185) Sikatilat (n=6) Kananmunatilat (n=12) Lammastilat (n=85) -1,00 3,36 3,58 3,25 4,28 3,50 3,73 4,43 2,96-1,00-1,00 14

15 Luomukotieläintilat suhtautuvat luottavaisesti tulevaisuuteen suunnitellen, kehittäen ja hyvään kannattavuuteen pyrkien 15

16 Myös luomukasvitilat suhtautuvat luottavaisesti tilansa tulevaisuuteen ja toimivat suunnitelmallisesti 16

17 Yrittäjäominaisuudet harjoitetun tuotantosuunnan mukaan luomutiloilla 17

18 Yrittäjyysominaisuudet Tavanomaiset tilat Luomutilat Yrittäjyysmuuttujien keskiarvot suuruusjärjestyksessä valitun taustan mukaan Keskiarvot vastauksista (vastausasteikko 1: Ei sovi lainkaan <--> 5 Sopii erittäin hyvin) 18

19 Maatalous on minulle enemmän yritystoimintaa kuin elämänmuoto Luomulypsykarjatilat yrittäjähenkisimpiä 3,60 Yrittäjyysmuuttujat nelikentässä PÄÄTUOTANTOSUUNTA 3,40 3,20 Muu nauta 3,00 Lypsykarja 2,80 2,60 Lammastalous Muu kasvi 2,40 Vilja 2,20 2,20 2,70 3,20 3,70 Tähtään mahd. korkeaan tuotostasoon (keskituotos, satotaso, kasvunopeus yms.) Kuplakoot peltoalan mukaan painotettunat 19

20 4 Kehittämisen esteet Kiinnostus eri toimenpiteisiin Takaisin sisällysluetteloon

21 Luomukotieläintiloilla enemmän kilpailukykyä rajoittavia tekijöitä, suurimpina oma jaksaminen ja tilan peltoala KAIKKI (n=4730) Luomutilat yhteensä (n=572) Kotieläintuotanto luomussa (n=286) Tavanomainen viljely (n=4158) 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 Tilan peltoala Tuotannon kannattavuus Maatalouspolitiikan epävarmuus Oma jaksaminen Lisäpellon kustannus Oman työvoiman määrä Hintojen vaihtelu Tuki-/lupahakuun liittyvä byrokratia Investoinnin riski ja kannattavuus Ympäristölainsäädäntö Tilan koneistus Investointitukiin liittyvät vaatimukset Rakentamiselle asetettavat vaatimukset Kirjanpitovaatimukset Eläinten pidolle aset. olosuhdevaatim. Elintarvikelainsääntö ja vaatimukset Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Lainarahoituksen saatavuus Oma osaaminen ja ammattitaito Tilan lannanlevitysala Markkinointi-/jalostuskanavan puute Tilakokonaisuuden hallinta Rehujen saatavuus Muu syy Ei mikään % kaikista 21

22 Luomutilojen kehittämisen esteet - %- luomutiloista 22

23 Luomukotieläintiloilla eniten toteutettuja toimenpiteitä Toimenpiteiden toteuttaminen: toteutettu LUOMU KAIKKI (n=4719) Kotieläintuotanto luomussa (n=285) Luomutilat yhteensä (n=570) Tavanomainen viljely (n=4149) 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 Enemmän kuin vähimmäismäärä ympäristötuen Korvattu fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla Tehdään ravinnetaselaskelmia Eläinten terveydenhuoltosopimus Laatujärjestelmä Muita erityisympäristötukisopimuksia Ruokinnan tarkentaminen kasvuvaiheen mukaan Eläinten hyvinvointituki Eläinten olosuhteiden parantamiseen liittyvät ei- Taloudellisen tilanpidon kehittäminen Vihreä sähkösopimus Lannan käsittely ravinteiden hyödyntämisen Taloudellisten riskien hallinta Luomusopimus Ympäristön tilaa parantavat ei-tuotannolliset Maatilojen energiaohjelma (energian säästö) Riskienhallintasuunnitelmat Kotieläintuotannosta syntyvän lämmön tai kaasun Ei mitään % kaikista 23

24 Luomutiloilla eniten kiinnostusta taloudellisen tilanpidon kehittämiseen, ympäristön tilaa parantaviin ei tuotannollisiin investointeihin sekä maatilojen energiaohjelmaan Toimenpiteiden toteuttaminen maatilalla LUOMU: Luomutilat yhteensä (n=570) Toteutettu Kiinnostus Enemmän kuin vähimmäismäärä ympäristötuen Muita erityisympäristötukisopimuksia Tehdään ravinnetaselaskelmia Korvattu fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla Lannan käsittely ravinteiden hyödyntämisen Vihreä sähkösopimus Eläinten terveydenhuoltosopimus Eläinten hyvinvointituki Laatujärjestelmä Ruokinnan tarkentaminen kasvuvaiheen mukaan Taloudellisen tilanpidon kehittäminen Ympäristön tilaa parantavat ei-tuotannolliset Eläinten olosuhteiden parantamiseen liittyvät ei- Taloudellisten riskien hallinta Riskienhallintasuunnitelmat Maatilojen energiaohjelma (energian säästö) 3 Kotieläintuotannosta syntyvän lämmön tai kaasun 1 Ei mitään % kaikista 24

25 Luomukotieläintiloja kiinnostaa eniten maatilojen energiaohjelma, sekä kotieläintuotannosta syntyvän lämmön tai kaasun talteenotto Toimenpiteiden toteuttaminen maatilalla LUOMU: Kotieläintuotanto luomussa (n=285) Toteutettu Kiinnostus Enemmän kuin vähimmäismäärä ympäristötuen Muita erityisympäristötukisopimuksia Eläinten terveydenhuoltosopimus Eläinten hyvinvointituki Tehdään ravinnetaselaskelmia Korvattu fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla Ruokinnan tarkentaminen kasvuvaiheen mukaan Eläinten olosuhteiden parantamiseen liittyvät ei- Lannan käsittely ravinteiden hyödyntämisen Laatujärjestelmä Taloudellisen tilanpidon kehittäminen Ympäristön tilaa parantavat ei-tuotannolliset Vihreä sähkösopimus Taloudellisten riskien hallinta Riskienhallintasuunnitelmat 9 Maatilojen energiaohjelma (energian säästö) 6 Kotieläintuotannosta syntyvän lämmön tai kaasun 2 Ei mitään % kaikista 25

26 5 Luomutuotannon jatkaminen ja luomukiinnostus Takaisin sisällysluetteloon

27 Luomussa pysytään niin kauan kuin tuotanto jatkuu 27

28 Luomu kiinnostaa eniten lammas- ja emolehmätiloja sekä avomaapuutarhatiloja 28

29 29

30 Luomukiinnostusta löytyy eri kokoisilta tiloilta 30

31 Luomusta kiinnostuneita eniten Pirkanmaalla, Uudellamaalla, Kaakkois-Suomessa ja Pohjanmaalla Pellot luomussa 31

32 Luomuun on siirtymässä noin 40 prosenttia kiinnostuneista vuoteen 2020 mennessä 32

33 6 Miksi luomua? Takaisin sisällysluetteloon

34 Kuva hyvästä kannattavuudesta, tuista, kysynnästä ja ekologisuudesta vetoavat luomussa erityisesti Mitkä tekijät vaikuttivat/vaikuttavat tilanne siirtymiseen luomutuotantoon? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% kannattavuus luomutuotannon tuet markkinoilta saatava hinta luomutuotteiden kysyntä eläinten hyvinvointi ekologinen tuotantotapa ei tarvitse käyttää lannoitteita/kasvinsuoj.aineita yleinen ilmapiiri (luomun imago) pellot jo luomussa luomutuotannon säädökset sopimustuotannon mahdollisuudet luomurehun saatavuus byrokratia yhteistyömahdollisuudet muiden tilojen kanssa tarjolla olevat neuv.-,tutk.-&muut asiantuntijapalv. TUOTANTOSUUNTA: Kotieläintilat Yht. Kasvinviljelytilat Yht. 34

35 Lammastiloja motivoi erityisesti ekologisuus, eläinten hyvinvointi ja tuotteiden kysyntä Mitkä tekijät vaikuttivat/vaikuttavat tilanne siirtymiseen luomutuotantoon? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% kannattavuus 57 luomutuotannon tuet 51 markkinoilta saatava hinta 43 luomutuotteiden kysyntä 42 eläinten hyvinvointi 41 ekologinen tuotantotapa ei tarvitse käyttää lannoitteita/kasvinsuoj.aineita yleinen ilmapiiri (luomun imago) pellot jo luomussa 19 TUOTANTOSUUNTA: Kotieläintilat Yht. Maito (n=136) Naudanliha (n=218) Emolehmä/ pihvivas (n=230) Sika (n=20) Kananmuna (n=21) Lammas (n=141) 35

36 Luomumarjan- ja vihannesviljelyssä vetoaa ekologisuus, kysyntä & imago ja hinta Mitkä tekijät vaikuttivat/vaikuttavat tilanne siirtymiseen luomutuotantoon? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ei tarvitse käyttää lannoitteita/kasvinsuoj.aineita 51 kannattavuus 50 ekologinen tuotantotapa 49 luomutuotannon tuet 47 markkinoilta saatava hinta 33 luomutuotteiden kysyntä 31 yleinen ilmapiiri (luomun imago) yhteistyömahdollisuudet muiden tilojen kanssa TUOTANTOSUUNTA: Kasvinviljelytilat Yht. Vihannesviljely avomaalla (n=67) Marjanviljely avomaalla (n=71) Kasvinviljely (n=967) 36

37 7 Miksi ei luomua? Takaisin sisällysluetteloon

38 Byrokratia ja rikkakasviongelmat luomuun siirtymisen suurimmat esteet Miksi ette ole kiinnostunut siirtymään luomuun? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% byrokratia, tarkat säädökset kannattavuus tuottamisen vaikeus ja vaivalloisuus alhainen tuotos-/satotaso rikkakasviongelmat pieni peltoala luomurehun saatavuus ja hinta investointitarve markkinoilta saatava hinta luomutuotteiden kysyntänäkymät tiedon puute markkinakanavien puute muu syy TUOTANTOSUUNTA: Kotieläintilat Yht. Kasvinviljelytilat Yht. 38

39 Sikatilat epäilevät eniten luomun kannattavuutta ja kanatilat luomurehun saatavuutta Miksi ette ole kiinnostunut siirtymään luomuun? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% byrokratia, tarkat säädökset 48 kannattavuus 32 tuottamisen vaikeus ja vaivalloisuus 27 alhainen tuotos-/satotaso 26 rikkakasviongelmat 25 pieni peltoala 23 luomurehun saatavuus ja hinta 21 investointitarve 17 markkinoilta saatava hinta 17 TUOTANTOSUUNTA: Kotieläintilat Yht. Maito (n=1123) Naudanliha (n=999) Emolehmä/ pihvivas (n=323) Sika (n=536) Kananmuna (n=112) Lammas (n=159) 39

40 Luomuun siirtymisessä esteitä myös marjan ja vihannesviljelyn kohdalla Miksi ette ole kiinnostunut siirtymään luomuun? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% rikkakasviongelmat 47 byrokratia, tarkat säädökset 43 kannattavuus 35 alhainen tuotos-/satotaso 30 tuottamisen vaikeus ja vaivalloisuus 29 pieni peltoala 23 markkinoilta saatava hinta 17 tiedon puute 10 TUOTANTOSUUNTA: Kasvinviljelytilat Yht. Vihannesviljely avomaalla (n=159) Marjanviljely avomaalla (n=163) Kasvinviljely (n=3544) 40

41 Myös luomurehu ja investointitarve pullonkaulana kotieläintilojen siirtymisessä luomukasvintuotannosta eläimiin 41

42 8 Luomutuotantoennusteet Takaisin sisällysluetteloon

43 Noin 2500 uutta luomutilaa syntyy vuoteen 2020 mennessä luomutilojen määrä 1,5 -kertaistuu kiinnostuksen perusteella 43

44 Luomualan osuus voi nousta 14 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä (2013: 9 %) 44

45 Luomutilojen keskimääräinen peltoala pysyy ennallaan 45

46 Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa suurimmat luomuosuudet Lähde 2013:Evira 46

47 Luomuviljelijöiden satotason nostotavoitteet ovat lähes samaa luokkaa kuin muillakin. Syysviljoilla on kevätviljoja kovemmat tavoitteet luomussakin Kaikki tilat 47

48 Luomumaito- ja emolehmätilat huomattavasti keskimääräistä suurempia 48

49 Luomumaidontuotanto voi 2-kertaistua vuoteen 2020 mennessä Emolehmätuotanto saattaa kasvaa neljänneksen 49

50 Luomu-uuhien määrä voisi 2-kertaistua 2020 mennessä nykyisten : 40 % uuhista luomussa (nykyisin 26 %) 50

51 Vuoteen 2020 mennessä luomusianlihantuotanto voi kasvaa 1,4 %:iin kiinnostuksen perusteella 51

52 Luomukanojen määrä voi kasvaa kolmanneksen vuoteen 2020 mennessä kiinnostuksen perusteella 52

53 9 Luomuruuan menekin lisääntymiseen vaikuttavat tekijät Takaisin sisällysluetteloon

54 Hinta, puhtaus, tiedotus ja saatavuus tärkeimmät menekkiin vaikuttavat asiat tuottajien mielestä Mitkä asiat mielestänne vaikuttavat eniten LUOMURUUAN menekin lisääntymiseen? TOTAL (n=1758) hinta, kannattavuus, alv puhtaus, ekologisuus, ympäristötietoisuus, - tiedottaminen, mainostaminen, markkinointi, saatavuus, oston helppous, helppo saatavuus, asenteet, mielikuvat, arvostukset, trendit, yleinen kuluttajien kiinnostus, ostovoima, ostokyky, hyvä laatu, laatu, laatutietoisuus, ensiluokkaiset ei tarvita, epäilys terveellisyys kaupan/keskusliikkeiden asenne, mielenkiinto, turvallinen, luotettava, luonnonmukainen (luomu) alkuperä (tiedetään), jäjitettävyys, kiinnostus byrokratian keventäminen, tuoreus tarjonta, tarjonnan lisääminen eettisyys, eläinten hyvinvointi, tuotantotapa imago, tunnettuus ruokakriisit, -skandaalit edistävät kotimaisuus maku, hyvänmakuisia myyntikanavat, myynnin helppous kilpailutus, kilpailulaki lyhyet kuljetusmatkat, lähellä tuotettu, paikallinen hankintojen sääntely, suurkeittiöiden ja kuntien logistiikan kehittäminen halu tukea lähialueiden tuottajia, paikallisuus kauppojen halu ostaa suoraan tuottajilta muu % YHTEENSÄ MAINITUT ENSIMMÄINEN MAININTA 32 54

55 Käsitykset vaihtelevat tuotantosuunnan mukaan Mitkä asiat mielestänne vaikuttavat eniten LUOMURUUAN menekin lisääntymiseen? ENSIMMÄINEN MAININTA 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% hinta, kannattavuus, alv puhtaus, ekologisuus, ympäristötietoisuus, - tiedottaminen, mainostaminen, markkinointi, saatavuus, oston helppous, helppo saatavuus, asenteet, mielikuvat, arvostukset, trendit, kuluttajien kiinnostus, ostovoima, ostokyky, hyvä laatu, laatu, laatutietoisuus, ei tarvita, epäilys terveellisyys kaupan/keskusliikkeiden asenne, mielenkiinto, turvallinen, luotettava, luonnonmukainen alkuperä (tiedetään), jäjitettävyys, kiinnostus byrokratian keventäminen, TUOTANTOSUUNTA: TOTAL (n=1758) Maito (n=495) Nauta (n=319) Sika (n=156) Kana (n=26) Lammas (n=114) Kasvi (n=809) 55

56 Luomuruuan menekkiin vaikuttavat tekijät Mitkä asiat mielestänne vaikuttavat eniten LUOMURUUAN menekin lisääntymiseen? YHTEENSÄ MAINITUT 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% hinta, kannattavuus, alv puhtaus, ekologisuus, ympäristötietoisuus, - saatavuus, oston helppous, helppo saatavuus, tiedottaminen, mainostaminen, markkinointi, hyvä laatu, laatu, laatutietoisuus, asenteet, mielikuvat, arvostukset, trendit, kuluttajien kiinnostus, ostovoima, ostokyky, terveellisyys ei tarvita, epäilys turvallinen, luotettava, luonnonmukainen alkuperä (tiedetään), jäjitettävyys, kiinnostus eettisyys, eläinten hyvinvointi, tuotantotapa kaupan/keskusliikkeiden asenne, mielenkiinto, maku, hyvänmakuisia byrokratian keventäminen, tarjonta, tarjonnan lisääminen tuoreus kotimaisuus TUOTANTOSUUNTA: TOTAL (n=1758) Maito (n=495) Nauta (n=319) Sika (n=156) Kana (n=26) Lammas (n=114) Kasvi (n=809) 56

57 Luomutuottajat korostavat enemmän mm. kaupan mielenkiintoa luomuruokaa kohtaan Mitkä asiat mielestänne vaikuttavat eniten LUOMURUUAN menekin lisääntymiseen? ENSIMMÄINEN MAININTA 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% hinta, alv, kannattavuus puhtaus, ekologisuus, ympäristötietoisuus, - tiedottaminen, mainostaminen, markkinointi, saatavuus, oston helppous, helppo saatavuus, asenteet, mielikuvat, arvostukset, trendit, kuluttajien kiinnostus, ostovoima, ostokyky, hyvä laatu, laatu, laatutietoisuus, ei tarvita, epäilys terveellisyys kaupan/keskusliikkeiden asenne, mielenkiinto, turvallinen, luotettava, luonnonmukainen alkuperä (tiedetään), jäjitettävyys, kiinnostus byrokratian keventäminen, ruokakriisit, -skandaalit edistävät TUOTANTO: TOTAL (n=1758) Luomu (n=290) Tavanomainen viljely (n=1465) 57

58 Luomuruuan menekkiin vaikuttavat tekijät Mitkä asiat mielestänne vaikuttavat eniten LUOMURUUAN menekin lisääntymiseen? YHTEENSÄ MAINITUT hinta, alv, kannattavuus puhtaus, ekologisuus, ympäristötietoisuus, - saatavuus, oston helppous, helppo saatavuus, tiedottaminen, mainostaminen, markkinointi, hyvä laatu, laatu, laatutietoisuus, asenteet, mielikuvat, arvostukset, trendit, kuluttajien kiinnostus, ostovoima, ostokyky, terveellisyys ei tarvita, epäilys turvallinen, luotettava, luonnonmukainen alkuperä (tiedetään), jäjitettävyys, kiinnostus eettisyys, eläinten hyvinvointi, tuotantotapa kaupan/keskusliikkeiden asenne, mielenkiinto, maku, hyvänmakuisia byrokratian keventäminen, tarjonta, tarjonnan lisääminen tuoreus kotimaisuus imago, tunnettuus ruokakriisit, -skandaalit edistävät myyntikanavat, myynnin helppous 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% TUOTANTO: TOTAL (n=1758) Luomu (n=290) Tavanomainen viljely (n=1465) 58

59 10 Koulutus- ja neuvontatarpeet Takaisin sisällysluetteloon

60 Luomukotieläintilat hankkineet eniten koulutusta Aiemmin hankittu koulutus/neuvonta KAIKKI (n=4647) Luomutilat yhteensä (n=558) Kotieläintuotanto luomussa (n=281) Tavanomainen viljely (n=4089) Tukiin Talousasioihin Muuhun peltoviljelyyn Atk-taitoihin Kotieläinten ruokintaan ja hoitoon Ympäristöasioihin Johtamiseen ja suunnitteluun Työhyvinvointiin Markkinointiin Säilörehutuotantoon Riskien hallintaan Energia-asioihin Yritystoiminnan käynnistämiseen Työnkäyttö ja hallinta Työnantajaosaaminen Elintarvikelainsäädäntöön Suoramyyntiin Muuhun koulutukseen Ei ole osallistunut % kaikista Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - 60

61 Myös jatkossa luomukotieläintilat hankkimassa yleisimmin koulutusta Lähitulevaisuudessa hankittava koulutus/neuvonta KAIKKI (n=4647) Luomutilat yhteensä (n=558) Kotieläintuotanto luomussa (n=281) Tavanomainen viljely (n=4089) Tukiin Talousasioihin Atk-taitoihin Muuhun peltoviljelyyn Ympäristöasioihin Energia-asioihin Riskien hallintaan Johtamiseen ja suunnitteluun Markkinointiin Työhyvinvointiin Kotieläinten ruokintaan ja hoitoon Työnantajaosaaminen Työnkäyttö ja hallinta Elintarvikelainsäädäntöön Suoramyyntiin Yritystoiminnan käynnistämiseen Säilörehutuotantoon Muuhun koulutukseen Ei osallistu % kaikista Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - 61

Lisää luomua -ilman muuta!

Lisää luomua -ilman muuta! Lisää luomua -ilman muuta! 1 Lähteet: Luomu Suomessa 2013 -tilastokooste Luomun kuluttajabarometri 2013 Luomua lisää -toimintasuunnitelma Esitteessä käytetyt lähteet on julkaistu Pro Luomun nettisivuilla

Lisätiedot

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN I kv4 k i i III TIEDONANTOJA 21 1996 LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS KAUKO KOIKKALAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun Kauko Koikkalainen, Pentti Seuri, Anu Koivisto, Jukka Tauriainen, Terho Hyvönen, Kristiina Regina 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi,

Lisätiedot

Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen. Heidi Rintamäki

Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen. Heidi Rintamäki 30 Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen Heidi Rintamäki 30 Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen Heidi Rintamäki ISBN 978-952-487-341-3 ISSN 1798-6419 www-osoite: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti30.pdf

Lisätiedot

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 30/2015 Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Pellervo Kässi, Olli Niskanen ja Heikki Lehtonen Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Maatilojen välinen yhteistyö Kainuussa. Kyselytutkimuksen tuloksia kainuulaisilta tiloilta Sofia Kämäräinen Suvi Rinta-Kiikka Perttu Pyykkönen

Maatilojen välinen yhteistyö Kainuussa. Kyselytutkimuksen tuloksia kainuulaisilta tiloilta Sofia Kämäräinen Suvi Rinta-Kiikka Perttu Pyykkönen Maatilojen välinen yhteistyö Kainuussa Kyselytutkimuksen tuloksia kainuulaisilta tiloilta Sofia Kämäräinen Suvi Rinta-Kiikka Perttu Pyykkönen Tausta Kyselyn tavoitteena oli selvittää kainuulaisten maatilojen

Lisätiedot

NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU

NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU NEUVO 2020 KOULUTUS, SEINÄJOKI 3.12.2014 + JÄRVENPÄÄ 10.12.2014 LUOMU Antti Hietala, Mavi: Luomukorvauksen ehdot sitoumuksen osa voidaan siirtää lohkojen mukana (siirtyvät lohkot eivät kuluta määrärahoja)

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

Luomumarkkinoiden koko ja kasvunäkymät

Luomumarkkinoiden koko ja kasvunäkymät Luomumarkkinoiden koko ja kasvunäkymät Marja-Riitta Kottila Pro Luomu Pro Luomu ry luomualan toimijoiden yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on edistää luomun kehitystä Suomessa perustettu keväällä 20 rahoitus

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 Sisällys Yhteistyöesimerkit Järki Lanta hankkeessa... 2 Broileritilan lantayhteistyö... 3 Emolehmä- ja sikatilan lantayhteistyö... 3 Ison sikatilan lantayhteistyö... 4

Lisätiedot

LUOMUTUOTANTO. TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta. Luomuvuosi 2013. Luomutilat ja viljelyalat. Peltokasvituotanto.

LUOMUTUOTANTO. TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta. Luomuvuosi 2013. Luomutilat ja viljelyalat. Peltokasvituotanto. Luomuvuosi 2013 Luomutilat ja viljelyalat Peltokasvituotanto Puutarhatuotanto Maito ja kananmunat Eläimet TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta LUOMUTUOTANTO Julkaisupäivämäärä 13.3.2014 Tike

Lisätiedot

Luomujatkojalostajan opas

Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food oy 2013 Luomujatkojalostajan opas Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food Oy 2013 Julkaisijat: Kurmakka - Organic

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA

MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Johanna Lindvall MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Emolehmätiloilla vuosina 2009 ja 2010 MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Emolehmätiloilla vuosina 2009

Lisätiedot

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Keitto lämmittää talvipäivänä 26 viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2015 Miten saada rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 TUTUSTU UUTEEN LAAJENNETTUUN TUOTEVALIKOIMAAN:

Lisätiedot

MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALA

MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALA MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALA Katsaus alan työvoimaan ja kehitysnäkymiin Suomessa Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 5 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus ISBN 978-951-29-6088-0

Lisätiedot

Luomu: Tehtävä Suomelle?

Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomuinstituutti Mikkeliin Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti - 1 - - 2 - Esipuhe Maabrändivaltuuskunnan 1 mukaan Suomen tavoitemielikuvana on olla maa, joka ratkaisee ongelmat.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Siipikarja- ja lammastilojen talous

Siipikarja- ja lammastilojen talous MTT:n selvityksiä 54 Siipikarja- ja lammastilojen talous Pekka Uusitalo Talous MTT:n selvityksiä 54 73 s., 4 liitettä Siipikarja- ja lammastilojen talous Pekka Uusitalo Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region POHJOISEN LUONNONVARA-ALAN KEHITTÄMISOHJELMA vuosille 2007-2013 Luonnonvara-alan kehittämisohjelman laatimista ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

Lisätiedot

Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi

Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi MTT:n selvityksiä 57 Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi Maija Puurunen Mika Hirvijoki Harri Turunen Johan Åberg Talous MTT:n selvityksiä 57 106 s., 6 liitettä Etelä-Suomen kansallisten

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 Julkaisija Salaojakeskus ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh. (09) 694 2100 fax (09) 694 2677 www.salaojakeskus.fi HELSINKI 2002

Lisätiedot

MUUTTUESSA 21.9.2011

MUUTTUESSA 21.9.2011 LUOMUVILJAKETJUN TOIMINTA KOTIMAAN KULUTUKSEN MUUTTUESSA Vyr luomutyöryhmän raportti 21.9.2011 Informaatiovirta Menekkiennusteet ja -analyysit Viljan tuotanto Viljan välitys Viljan jauhatus Viljatuotteiden

Lisätiedot