Kylvöalaennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kylvöalaennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 5.3.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 (221100187)"

Transkriptio

1 Kylvöalaennuste 2013 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1

2 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=614 Kokonaisvastaajanäyte vastaajaa vastausprosentti oli noin 27 Kohderyhmä ja otanta Aktiivimaanviljelijät Näytelähde: ETT DataLaari- nimistö Tiedonkeräys Kenttätyö Tiedonkeräysmenetelmänä yhdistetty puhelin- ja internetkysely, vastaajille lähetettiin sähköpostitse tai kirjeitse kutsu sekä kysymyslomake Tiedonkeräys ja -käsittely toteutettiin SFS-ISO standardia noudattaen 2

3 Tutkimusnäytteen rakenne Alkuperäinen osuus Painotettu osuus Suuralue 614 kpl % % Etelä-Suomi Lounais-Suomi Itä-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Suomi Yhteensä peltoa, ha Alle 20 ha ha ha ha Päätuotantosuunta Maidontuotanto Muu kotieläintuotanto Viljanviljely Muu kasvintuotanto Muu tuotanto

4 Tutkimuksessa käytetty aluejako Työvoima- ja elinkeinokeskukset 1 Uudenmaan 2 Varsinais-Suomen 3 Satakunnan 4 Hämeen 5 Pirkanmaan 6 Kaakkois-Suomen 7 Etelä-Savon 8 Pohjois-Savon 9 Pohjois-Karjalan 10 Keski-Suomen 11 Etelä-Pohjanmaan 12 Pohjanmaan 13 Pohjois-Pohjanmaan 14 Kainuun 15 Lapin Pohjois-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Lounais-Suomi Etelä-Suomi 4

5 1 Kyselyn tulokset 5

6 Kylvöaikomusten mukaiset ennusteet vuoden 2013 viljelyaloiksi TIKEn syksyllä tekemän kyselyn mukaan syksyllä kylvetty ruisala on noin 14 tuhatta hehtaaria. Kevätrukiin kylvöala on arvioitu mukaan kokonaisalaan, joten rukiin kokonaisala on ennusteessa hieman syysrukiin kylvöalaa suurempi. Rukiin kokonaisalaksi tulee ennusteen mukaan 17,2 tuhatta hehtaaria, 19 % vähemmän kuin edellisvuonna. Syysvehnäala pieneni TIKEn ennakkotilaston mukaan 12 %, noin 20 tuhanteen hehtaariin. Kevätvehnäala puolestaan kasvaa kylvöaikomusten mukaan hieman viime vuodesta, ollen noin 223 tuhatta hehtaaria Vehnän kokonaisala, noin 243 tuhatta hehtaaria olisi hyvin lähellä vuoden 2012 tasoa (+ 1%). Kesantona, viherlannoitusnurmena tai luonnonhoitopeltona oleva peltoala tulisi ennusteen mukaan pienenemään edellisvuodesta noin 8 %, yhteensä hieman reilulla 22 tuhannella hehtaarilla 6

7 Kylvöaikomusten mukaiset ennusteet vuoden 2012 viljelyaloiksi Ohran yhteenlaskettu viljelyala kasvaa edelleen, aikomusten mukaan noin 5 %, ollen noin 526 tuhatta hehtaaria. Rehuohra-ala kasvaa ennusteen mukaan noin 5 %, ollen noin 423 tuhatta hehtaaria. Mallasohran viljelyalan kasvu on aikomusten toteutuessa 3 %, noin 102 tuhanteen hehtaariin. Kauran viljelyala olisi aikomusten kasvamassa 3 %, hieman reiluun 360 tuhanteen hehtaariin. Rypsin osalta viljelyala olisi edelleen pienenemässä, ennusteen mukaan jopa 10 %, jääden vajaaseen 48 tuhanteen hehtaariin. Rapsin viljelyala sen sijaan olisi hieman lisääntymässä, noin 17 %, ennusteen ollessa 18 tuhatta hehtaaria. Härkäpapua kylvettäisiin ennusteen mukaan noin 19 % vähemmän kuin 2012 Herneen viljelyala pysyy ennusteen mukaan viime vuoden tasolla, hieman vajaassa 5 tuhannessa hehtaarissa 7

8 Toteutuneet pellonkäytön pinta-alat 2012 ja ennuste 2013 Rehuohra Kaura 352,6 363,8 403,4 5% 423,7 3% Kevätvehnä 219,0 223,0 2% Rypsi 53,3 47,8-10% Mallasohra Ruis 21,4 17,2 99,2 102, ennuste 3% -19% Syysvehnä 23,2 20,4-12% Rapsi 15,4 18,0 17% Kesanto (LHP, viherlannoitusnurmi, muu kesanto) 266,9 244,4-8% ha 8

9 Toteutunut kylvöpinta-ala 2012 ja ennuste ohra Etelä-Suomi 104,6 106,8 2% Lounais-Suomi 141,6 147,3 4% Itä-Suomi 61,9 63, % Pohjanmaa 131,5 144, ennuste 10% Pohjois-Suomi 63,1 64,1 2% KOKO MAA 502,6 5% 526, ha 9

10 Toteutunut kylvöpinta-ala 2012 ja ennuste kaura Etelä-Suomi 87,9 91,2 4% Lounais-Suomi 112,1 116,9 4% Itä-Suomi 48,3 50, % Pohjanmaa 71,8 70, ennuste -1% Pohjois-Suomi 32,4 34,1 5% KOKO MAA 352,6 363,8 3% ha 10

11 Toteutunut kylvöpinta-ala 2012 ja ennuste vehnä Etelä-Suomi 98,7 100,7 2% Lounais-Suomi 106,9 107,1 0% Itä-Suomi 8,7 8, % Pohjanmaa 25,0 24, ennuste -2% Pohjois-Suomi 2,8 3,2 12% KOKO MAA 242,2 243,4 1% ha 11

12 Toteutunut kylvöpinta-ala 2012 ja ennuste rypsi Etelä-Suomi 16,4 15,3-7% Lounais-Suomi 17,4 14,9-15% Itä-Suomi 4,4 4, % Pohjanmaa 12,9 11, ennuste -14% Pohjois-Suomi 2,2 2,2 0% KOKO MAA 47,8 53,3-10% ha 12

13 Kesanto + luonnonhoitopelto 2012 ja ennuste 2013 (sis. kaikki kesannot, viherlannoitusnurmi ja luonnonhoitopellot) Etelä-Suomi 75,4 71,3-5% Lounais-Suomi 64,3 56,8-12% Itä-Suomi 53,0 50, % Pohjanmaa 43,7 35, ennuste -19% Pohjois-Suomi 30,6 30,3-1% KOKO MAA 266,9-8% 244, ha 13

14 Tärkeimmät kylvöpäätöksiin vaikuttavat tekijät Viljelijöitä pyydettiin mainitsemaan kolme kylvöpäätöksiin eniten vaikuttavaa tekijää. Viljelykierto ja eläinten rehuntarpeet olivat useimmin mainitut vaikuttavat tekijät. Vähiten vaikuttava tekijä listassa oli jäljellä olevat varastot. Alla olevassa taulukossa on esitetty tulokset maatilojen päätuotantosuunnan mukaan jaoteltuna. Mitkä tekijät vaikuttavat eniten päättäessänne siitä, mitä kasveja kylvätte? Kaikki yhteensä Maidon tuotanto Naudan-li han tuotanto Sika-talo us Muu kotieläintalous Muu Viljanviljely kasvintuotanto Viljelykierto 52% 41% 69% 62% 40% 55% 52% Eläinten rehuntarpeet 36% 94% 94% 95% 98% 9% 18% Edellisvuoden sato ja viljamarkkinat 24% 8% 3% 5% 6% 40% 15% Ajankohdan viljamarkkinanäkymät 23% 4% 1% 25% 2% 40% 13% Perinteet, tavat, tottumukset 22% 13% 18% 3% 12% 27% 25% Maan rakenne 20% 13% 14% 8% 2% 25% 20% Tukipolitiikka 19% 12% 6% 3% 11% 21% 30% Viljelytekniikka 13% 4% 13% 5% 2% 18% 13% Muu, mikä? 10% 4% 1% % 11% 11% 16% Jäljellä olevat varastot 7% 11% 9% 12% 11% 6% 3% 14

15 Viljatiloilla viljamarkkinoiden vaikutus kylvöpäätöksiin selvästi suurempaa kuin muilla tiloilla Mitkä tekijät vaikuttavat eniten päättäessänne mitä kasveja kylvätte? vastaajilla mahdollisuus nimetä enintään kolme tekijää Viljelykierto Ajankohdan viljamarkkinanäkymät Edellisvuoden sato ja viljamarkkinat Perinteet, tavat, tottumukset Maan rakenne Tukipolitiikka Viljelytekniikka Viljatilat Kaikki yhteensä Muu, mikä? Eläinten rehuntarpeet 9 36 Jäljellä olevat varastot 6 7 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 15

16 Viljamarkkinoiden vaikutus viljatilojen kylvöpäätöksiin on edelleen lisääntynyt - Viljatilojen vastaukset kyselyissä Viljelykierto Ajankohdan viljamarkkinanäkymät Edellisvuoden sato ja viljamarkkinat Perinteet, tavat, tottumukset Maan rakenne Tukipolitiikka Viljelytekniikka Muu syy Eläinten rehuntarpeet Jäljellä olevat varastot Viljatilat 2010 Viljatilat 2011 Viljatilat 2012 Viljatilat 2013 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 16

17 Sadon aiottu käyttötarkoitus vehnällä ja kauralla - Aiottu käyttötarkoitus % osuudella ko. kasvia viljelevistä - HUOM, vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi kuin yksi sadon käyttötarkoitus Rehu Elintarvike Muu käyttö Syysvehnä Kevätvehnä Kaura

18 Kirjallisen viljelysopimuksen yleisyys eri kasveilla - Kirjallisen sopimuksen tekevien %- osuus ko. kasvia viljelevistä Mallasohra Rapsi Rypsi Kevätvehnä Syysvehnä Ruis 33 Kaura Rehuohra

19 Kiinnostus kiinteähintaisiin sopimuksiin alhaisempaa kuin aiempina vuosina Aiotteko sitoa tulevan satokauden viljasatoa osittain tai kokonaan kiinteähintaisiin sopimuksiin jo ennen sadonkorjuuta? -vertailu eri vuosien kyselyiden tuloksista Kyllä En En osaa sanoa Kaikki yhteensä Viljatilat % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 19

20 Hinnan kiinnittämisestä kiinnostuneita eniten Etelä- ja Lounais-Suomessa sekä yli 100 ha tiloilla Aiotteko sitoa tulevan satokauden viljasatoa osittain tai kokonaan kiinteähintaisiin sopimuksiin jo ennen sadonkorjuuta? - tilan peltoalan ja suuralueiden mukaan tarkasteltuna Kyllä En En osaa sanoa Kaikki yhteensä Tilakokoluokka: alle 20 ha ha ha ha Suuralue: Etelä-Suomi Lounais-Suomi Itä-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Suomi % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 20

21 Sertifioidun siemenen käyttöaikomukset - Ohralla, kauralla ja rukiilla sertifioidun siemenen käyttöaikomukset ovat edellisvuotta suuremmat, vehnällä viime vuoden tasolla Rypsi Ruis Rehuohra Kaura Mallasohra Rehuvehnä Myllyvehnä

22 Myllyvehnän ja mallasohran omalle siemenelle tehdään eniten kunnostustoimenpiteitä 100% Mitä toimenpiteitä olette suorittaneet ei-sertifioidulle siemenelle? 90% 80% % % % 47 40% 30% % 10% % Kaura Rehuvehnä Myllyvehnä Rehuohra Mallasohra Ruis Lajiteltu Itävyys mitattu Tuhannen siemenen paino mitattu Peitattu 22

23 Viljan myyntikanavat Mihin myytte viljaa nykyisin? % 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Kaikki yhteensä 30% 13% 34% 38% Viljanviljely 44% 18% 60% 3% Toiset maatilat Jalostava teollisuus Kauppa- tai välitysliikkeet Ei myydä viljaa Entä miten arvioisitte seuraavien myyntikanavien osuuden tilanne viljasadon myynnissä kehittyvän lähivuosina? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % KAIKKI YHTEENSÄ Toiset maatilat Jalostava teollisuus Kauppa- tai välitysliikkeet VILJATILAT Lisääntyy Pysyy ennallaan Vähenee Toiset maatilat Jalostava teollisuus Kauppa- tai välitysliikkeet

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020 Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020 2.6.202 Anne Kallinen Arvi Heikkilä Eeva Heikkilä Petri Pethman Reijo Pirttijärvi Job 2200079 Sisältö Tutkimuksen tavoite ja toteutus 6 2 Luomutuotanto vuonna 20 3 Kannattavuus

Lisätiedot

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimuksen taustaa... 3 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja osa-alueet... 3 2 TUTKIMUSAINEISTO...

Lisätiedot

Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa

Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa Tässä esitteessä kuvataan miten viljoja ja öljykasveja Suomessa tuotetaan sekä esitellään joitakin tuotannon erityispiirteitä Lyhyesti Sisällysluettelo Suomen

Lisätiedot

Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus

Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus Viljelyn kannattavuus? Mihin viljelijä voi itse vaikuttaa Minkä kuntoisia lohkoja viljelee Mitä viljelee ja millä panoksilla Mihin aikaan hankkii tuotantopanokset

Lisätiedot

VILJAVUOSI 2012-2013 Julkaisupäivämäärä 22.11.2013

VILJAVUOSI 2012-2013 Julkaisupäivämäärä 22.11.2013 VILJAVUOSI 2012-2013 Julkaisupäivämäärä 22.11.2013 Tike tilastoijana TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUTEEN VILJAVUOSI 2012-2013 -VERKKOJULKAISUUN! Tike on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta. Tike tuottaa

Lisätiedot

VILJAVUOSI 2012-2013 www.maataloustilastot.fi

VILJAVUOSI 2012-2013 www.maataloustilastot.fi VILJAVUOSI 2012-2013 www.maataloustilastot.fi Julkaisupäivämäärä 22.11.2013 Tike tilastoijana TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUTEEN VILJAVUOSI 2012-2013 -VERKKOJULKAISUUN! Tike on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta.

Lisätiedot

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi Maatalous Keski-Suomessa Juha Lappalainen MTK Keski- 1 AgriInfo Maatilojen rahavirta Tuottajaliitto KESKI-SUOMI, 2010 MAATILOJEN TULOT (brutto, ei sis. alv) yhteensä 273,17 milj. ( 7 %) * Osuus koko maan

Lisätiedot

Kansallinen viljastrategia 2006 2015

Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 102006 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Maa- ja metsätalousministeriö 10/2006 Julkaisun nimi: Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Katsauksen laatinut työryhmä

Katsauksen laatinut työryhmä Katsauksen laatinut työryhmä Ahlstedt Jaana taitto, toimitus Jansik Csaba luku 2.5 Knuuttila Marja luku 1.1 Koikkalainen Kauko luku 5 Koivisto Anu luku 2.4 Latukka Arto luku 4.2 Liesivaara Petri luku 2.2,

Lisätiedot

LUOMUTUOTANTO. TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta. Luomuvuosi 2013. Luomutilat ja viljelyalat. Peltokasvituotanto.

LUOMUTUOTANTO. TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta. Luomuvuosi 2013. Luomutilat ja viljelyalat. Peltokasvituotanto. Luomuvuosi 2013 Luomutilat ja viljelyalat Peltokasvituotanto Puutarhatuotanto Maito ja kananmunat Eläimet TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta LUOMUTUOTANTO Julkaisupäivämäärä 13.3.2014 Tike

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jukka Saarinen 18.3.2014 Huittinen Luonnonmukaisen tuotannon nykytilanne ja kehittämistarpeet Satakunnassa Satafood Kehittämisyhdistyksen ja Pyhäjärviinstituutin yhteishanke

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y. Toimisto avoinna ma pe klo 8.00 16.00 (kesäaikana ma pe 8.00 15.15) Osoite:

Lisätiedot

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020 Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020 29.8.2014 Eeva Heikkilä Anne Kallinen Sisältö 1 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 4 2 Luomutuotannon kehitys vuoteen 2014 8 3 Kannattavuusnäkymät, yrittäjäominaisuudet

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 46 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 46 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET 1979-1981

Lisätiedot

VINKKEJÄ kesän täydennyslannoituksiin

VINKKEJÄ kesän täydennyslannoituksiin Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 2 13 VINKKEJÄ kesän täydennyslannoituksiin HUIPPUFARMARI HAUSSA -kisailijoiden mietteitä Lypsykarjatilojen kokemuksia BENEMILK

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014 Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014 - tutkimushaastattelut suoritettu maalis-huhtikuussa 2014 JATKAMINEN 37 Vuonna 2020 koko maan tilalukumäärä painuu alle 44 000:n ja keskikoko nousee

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2015

Pk-yritysbarometri, kevät 2015 Pk-yritysbarometri, kevät 2015 1 Pk-yritysbarometri, kevät 2015 2 Pk-yritysbarometri, kevät 2015 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot

Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 2006

Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 2006 Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely Laatijat: Tutkimuspäällikkö Reijo Pirttijärvi, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkija Petri Pethman, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen koordinointi:

Lisätiedot

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi 9. VIHERRYTTÄMISTUKI Viherryttämistuki on uusi EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu suora tuki, jonka tavoitteena on tukea ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Nämä

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 42 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 42 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA TILIVUOSI

Lisätiedot

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua.

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. 1 (11) VIHERRYTTÄMISTUKI Työpaja 6: Viherryttämistuki Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. Viherryttämistuki on uusi EU-rahoitteinen

Lisätiedot

Tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä tuloksista Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa a. Barometri perustuu runsaan 4 pk-yrityksen vastauksiin

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2012

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2012 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2012 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y. Toimisto avoinna ma pe klo 8.00 16.00 (kesäaikana ma pe 8.00 15.15) Osoite:

Lisätiedot

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia Esipuhe Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät ry tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa. Pk-yritysbarometri perustuu runsaan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2014

Pk-yritysbarometri, kevät 2014 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 1 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 2 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN I kv4 k i i III TIEDONANTOJA 21 1996 LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS KAUKO KOIKKALAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 21.1.2003

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 21.1.2003 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2003 Jokioinen 21.1.2003 2 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 21.1.2003 Kasvinsuojeluseura ry. Neuvontajaosto Toimittanut Heikki Jalli Jokioinen 2003 ISSN 0784-3860 3 KASVINSUOJELUN

Lisätiedot

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö Lukijalle...4 5.2 Typpilannoituksen tarkentaminen Johdannoksi... peltokasveilla...19

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 88 (Tammikuu 2007) BIOENERGIAA PELLOLTA MAA- JA METSÄTILAN OMISTAJIEN HALUKKUUS VILJELLÄ PELTOBIOMASSAA

Lisätiedot