Satoennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satoennuste 2013 TNS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satoennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 29.10.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satoennuste 2013 TNS"

Transkriptio

1 Satoennuste 0 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Satoennuste 0

2 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte 00 vastaajaa vastausprosentti oli noin 0, jota voidaan pitää erittäin hyvänä Kohderyhmä ja otanta Aktiivimaanviljelijät Näytelähde: ETT DataLaari- nimistö Tiedonkeräys Kenttätyö Tiedonkeräysmenetelmänä yhdistetty puhelin- ja internetkysely, vastaajille lähetettiin sähköpostitse tai kirjeitse kutsu sekä kysymyslomake Tiedonkeräys ja -käsittely toteutettiin SFS-ISO 0 -standardia noudattaen Satoennuste 0

3 Tutkimusnäytteen rakenne Alkuperäinen osuus Painotettu osuus Suuralue kpl % % Etelä-Suomi 0 0 Lounais-Suomi Itä-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Suomi Yhteensä peltoa, ha Alle 0 ha ha 0 - ha 0 Päätuotantosuunta Maidontuotanto Muu kotieläintuotanto 0 Viljanviljely 0 Muu kasvintuotanto Muu tuotanto Satoennuste 0

4 Tutkimuksessa käytetty aluejako Työvoima- ja elinkeinokeskukset Uudenmaan Varsinais-Suomen Satakunnan Hämeen Pirkanmaan Kaakkois-Suomen Etelä-Savon Pohjois-Savon Pohjois-Karjalan 0 Keski-Suomen Etelä-Pohjanmaan Pohjanmaan Pohjois-Pohjanmaan Kainuun Lapin Pohjanmaa Pohjois-Suomi 0 Itä-Suomi Lounais-Suomi Etelä-Suomi Satoennuste 0

5 Satoennuste Satoennuste 0

6 Viljasadon määrä Viljojen kokonaissato kasvaa ennusteen mukaan edellisvuoteen verrattuna noin %, ollen noin,0 miljoonaa tonnia Kevätviljojen osalta kokonaissadot ovat viime vuotta suurempia Ohrasato kasvaa viime vuodesta viljoista eniten. Ennusteen mukaan tänä syksynä korjattu ohrasato on määrältään jopa % viime vuoden satoa suurempi, ollen noin, miljoonaa tonnia (0, milj. tn) Kevätvehnän osalta kokonaissadon suhteellinen kasvu jäisi puoleen tästä (+ %) kokonaissadon ollessa noin tonnia ( 000 tonnia) Kaurasadon arvioidaan tulosten perusteella olevan, miljoonaa tonnia (0,0 milj. tn, + %) Rypsin ja rapsin yhteenlaskettu kokonaissato olisi muutaman vuoden laskun jälkeen kääntymässä nyt viljelyalan pienestä vähenemisestä huolimatta kasvuun (+ %) lähinnä edellisvuotta paremman satotason ja korjuutappioiden vähenemisen myötä Kyselyn antaman ennusteen mukaiset hehtaarisadot ovat viimeisen 0 vuoden keskiarvoihin verrattuna selvästi keskimääräistä korkeampia Satoennuste 0

7 Viljojen kokonaissatoennuste KASVI Viljelyala 0, 000 ha Sato, kg/ha Sato tn Kaura, 0 Vehnä, 00 Ohra, 0 Ruis, 0 Seosvilja *, 0 Vilja yhteensä, 0 0 Tuorevilja Rypsi, 0 Rapsi, 0 * Tässä kyselyssä ei selvitetty tuoreviljan tai seosviljojen satoja, näiltä osin tietolähteenä TIKEn arviot. Satoennuste 0

8 Ohran ja kauran satoennuste OHRA Viljelyala 000 ha kg/ha tn tn Muutos / (%) Etelä-Suomi 0 0 % Lounais-Suomi 0 0 % Itä-Suomi % Pohjanmaa % Pohjois-Suomi 0 0 % KOKO MAA 0 % KAURA Viljelyala (000 ha) kg/ha tn tn Muutos / (%) Etelä-Suomi % Lounais-Suomi 0 0 % Itä-Suomi % Pohjanmaa % Pohjois-Suomi 0 0 % KOKO MAA 0 0 % Satoennuste 0

9 Vehnän satoennuste Viljelyala 000 ha kg/ha tn tn Muutos / (%) KEVÄTVEHNÄ Etelä-Suomi 0 % Lounais-Suomi 0 % Itä-Suomi 0 % Pohjanmaa 0 % Pohjois-Suomi % KOKO MAA 00 % SYYSVEHNÄ Etelä-Suomi % Lounais-Suomi % Itä-Suomi 0, 00 % Pohjanmaa % Pohjois-Suomi 0, 00 - % KOKO MAA % VEHNÄ YHT. Viljelyala 000 ha kg/ha tn tn Muutos / (%) Etelä-Suomi 0 % Lounais-Suomi % Itä-Suomi 00 % Pohjanmaa 0 % Pohjois-Suomi % KOKO MAA 0 % Satoennuste 0

10 Rukiin sekä rypsin ja rapsin satoennusteet RUIS Viljelyala 000 ha kg/ha tn tn Muutos / (%) Etelä-Suomi, 0 0,, -0 % Lounais-Suomi, 0,, - % Itä-Suomi, 0, % Pohjanmaa, 00,0, -0 % Pohjois-Suomi 0, 000,, -0 % KOKO MAA, 0,, - % RYPSI JA RAPSI Viljelyala 000 ha kg/ha tn tn Muutos / (%) Etelä-Suomi 00,, 0 % Lounais-Suomi 0 0,0 0, % Itä-Suomi 0,, % Pohjanmaa 0,, % Pohjois-Suomi, 00,0, % KOKO MAA 0, % Satoennuste 0

11 Viljan kauppaantulo Satoennuste 0

12 Viljan kauppaantulo, kyselyn mukaan Viljelijöiden kyselyssä ilmoittamien myyntiaikomusten ja satoennusteiden perusteella, syksy 0 kevät 0 KASVI Sato tn Kauppa- ja välitysliikkeille 000 tn Suoraan teollisuuteen 000 tn Kauppaantulo yhteensä 000 tn Kaura (N=) Vehnä (N=) Mallasohra (N=) Muu ohra (N=) Ruis (N=) 0 0 Vilja yhteensä 0 Satoennuste 0

13 Viljan kauppaantulo, historiatietojen perusteella laskettu ennuste Laskettuna satoennusteen ja TIKEn vanhan kauppaantulotilaston aiempien vuosien (000-0) toteutuneiden kauppaantulomäärien perusteella KASVI Sato tn Kauppaantulo tn Kaura Vehnä 0 Mallasohra Muu ohra Ruis Vilja yhteensä Satoennuste 0

14 Kauppaantulon jakautuminen eri ajanjaksoille myyntiaikomusten mukaan Kauppa- ja välitysliikkeille myytävä vilja Suoraan teollisuuteen myytävä vilja Loppuvuosi 0 Tammi-helmikuu 0 Maaliskuu 0 - Loppuvuosi 0 Tammi-helmikuu 0 Maaliskuu 0 - Kaura (N=) % % % % % % Vehnä (N=) % % % % 0 % % Mallasohra (N=) Muu ohra (N=) % % % % % % % % % % % % Satoennuste 0

15 % % % 0 Myyntiaikomukset 00-0 kauppa- ja välitysliikkeille myytävä vilja - myyntiaikeet painottuvat nyt aiempia vuosia enemmän vuodenvaihteen jälkeiseen aikaan Maaliskuu - Tammi - Helmikuu Loppuvuosi KAURA VEHNÄ MALLASOHRA MUU OHRA % % % 0% % % % % % % % 0% % % % % % % % % % 0% % % 0% 0% 0% % % % % % % % % % % % % % 0% % % % % % % % % 0% % % % % % % % 00% 0% 0% 0% 0% 0% Satoennuste 0

16 Myyntiaikomukset 00-0 suoraan teollisuuteen myytävä vilja - kauran osalta myyntiaikeet selvästi aiempaa myöhäisemmät, vehnällä ja ohralla maaliskuussa tai myöhemmin myytävä osuus aiempaa suurempi Maaliskuu - Tammi - Helmikuu Loppuvuosi VEHNÄ MALLASOHRA MUU OHRA KAURA 0% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 0% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 0% 0% % % % % % % % 00% 0% 0% 0% 0% 0% Satoennuste 0

17 Viljelyalojen kehitys ja tuotantopanosten käytön muutosaikomukset Satoennuste 0

18 Arvioita viljelysuunnitelmista 0 Viljelijöiltä tiedusteltiin arvioita eri kasvien viljelyalojen kehityksestä kasvukaudella 0 Tulosten mukaan kotieläintiloilla on edelleen aikomuksia lisätä rehuviljojen viljelyalaa niin ohran kuin kaurankin osalta Viljatiloilla osa aikoo lisätä myös rehuviljojen alaa, mutta erityisesti rehukauran suhteen viljatiloilla alaa vähentäviä on enemmän kuin lisääviä. Myös elintarvikekauran alaa vähentäviä olisi viljatiloilla enemmän kuin lisääviä, joten kaura-alan voidaan odottaa kääntyvän jopa laskuun ensi keväänä. Hyvät syyssäät suosivat syysviljoja, ja syysvehnäala tuleekin merkittävästi kasvamaan, ja viljelijöiden aikomusten mukaan vastaavasti kevätvehnäala hieman pienenemään. Erityisesti suurimmilla tiloilla syysvehnäala on kasvamassa ja kevätvehnäala hieman vähenemässä. Myös rukiin viljelyala on selvästi kasvamassa, yli 0 ha tiloista joka kymmenes aikoo lisätä ruisalaa Öljykasvien suhteen viljelyalaa vähentäviä ( % kaikista viljelijöistä) sen sijaan on hieman enemmän kuin alaa lisääviä ( %). Suuremmilla tiloilla öljykasvialaa vähentäviä on suhteellisesti enemmän kuin muilla tiloilla. Satoennuste 0

19 Arvioikaa eri kasvien viljelyalojen kehitystä tilallanne tulevalla kasvukaudella (0) verrattuna edelliseen (0)? 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Rehukaura Elintarvikekaura 0 Syysvehnä Kevätvehnä Mallasohra 0 Rehuohra 0 Muu ohra (tärkkelys/entsyymi Ruis Öljykasvit Härkäpapu Herne % kaikista viljelijöistä Ala lisääntyy Ala pysyy ennallaan EOS Ala vähenee Satoennuste 0

20 Tuotantosuunta: Maidontuotanto Naudanlihantuotanto Sikatalous Muu kotieläintuotanto Viljanviljely Muu kasvintuotanto Muu tuotanto Viljelijöiden arviot viljelyalan kehityksestä - Rehukaura 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % ha 0 0 yli ha E Suomi L Suomi I Suomi Pohjanmaa P Suomi Satoennuste % kaikista viljelijöistä 0 0 Ala lisääntyy Ala pysyy ennallaan En osaa sanoa Ala vähenee 0

21 Tuotantosuunta: Maidontuotanto Naudanlihantuotanto Sikatalous Muu kotieläintuotanto Viljanviljely Muu kasvintuotanto Muu tuotanto Viljelijöiden arviot viljelyalan kehityksestä - Elintarvikekaura 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 0 0 ha 0 0 yli ha 0 E Suomi L Suomi I Suomi Pohjanmaa P Suomi % kaikista viljelijöistä Ala lisääntyy Ala pysyy ennallaan En osaa sanoa Ala vähenee Satoennuste 0

22 Tuotantosuunta: Maidontuotanto Naudanlihantuotanto Sikatalous Muu kotieläintuotanto Viljanviljely Muu kasvintuotanto Muu tuotanto Viljelijöiden arviot viljelyalan kehityksestä - Syysvehnä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 0 0 ha 0 0 yli ha 0 E Suomi L Suomi I Suomi Pohjanmaa P Suomi 0 % kaikista viljelijöistä Ala lisääntyy Ala pysyy ennallaan En osaa sanoa Ala vähenee Satoennuste 0

23 Tuotantosuunta: Maidontuotanto Naudanlihantuotanto Sikatalous Muu kotieläintuotanto Viljanviljely Muu kasvintuotanto Muu tuotanto Viljelijöiden arviot viljelyalan kehityksestä - Kevätvehnä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % ha 0 0 yli ha E Suomi L Suomi I Suomi Pohjanmaa P Suomi 0 0 % kaikista viljelijöistä Ala lisääntyy Ala pysyy ennallaan En osaa sanoa Ala vähenee 0 Satoennuste 0

24 Tuotantosuunta: Maidontuotanto Naudanlihantuotanto Sikatalous Muu kotieläintuotanto Viljanviljely Muu kasvintuotanto Muu tuotanto Viljelijöiden arviot viljelyalan kehityksestä - Mallasohra 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 0 ha 0 0 yli ha 0 E Suomi L Suomi I Suomi Pohjanmaa P Suomi % kaikista viljelijöistä Ala lisääntyy Ala pysyy ennallaan En osaa sanoa Ala vähenee Satoennuste 0

25 Tuotantosuunta: Maidontuotanto Naudanlihantuotanto Sikatalous Muu kotieläintuotanto Viljanviljely Muu kasvintuotanto Muu tuotanto Viljelijöiden arviot viljelyalan kehityksestä - Rehuohra 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % ha 0 0 yli ha E Suomi L Suomi I Suomi Pohjanmaa P Suomi Satoennuste % kaikista viljelijöistä Ala lisääntyy Ala pysyy ennallaan En osaa sanoa Ala vähenee

26 Tuotantosuunta: Maidontuotanto Naudanlihantuotanto Sikatalous Muu kotieläintuotanto Viljanviljely Muu kasvintuotanto Muu tuotanto Viljelijöiden arviot viljelyalan kehityksestä - Muu ohra (tärkkelys/entsyymi) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % ha 0 0 yli ha E Suomi L Suomi I Suomi Pohjanmaa P Suomi Satoennuste 0 % kaikista viljelijöistä Ala lisääntyy Ala pysyy ennallaan En osaa sanoa Ala vähenee

27 Viljelijöiden arviot viljelyalan kehityksestä -Ruis Tuotantosuunta: Maidontuotanto Naudanlihantuotanto Sikatalous Muu kotieläintuotanto Viljanviljely Muu kasvintuotanto Muu tuotanto 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 0 0 ha 0 0 yli ha 0 0 E Suomi L Suomi I Suomi Pohjanmaa P Suomi Satoennuste 0 0 % kaikista viljelijöistä Ala lisääntyy Ala pysyy ennallaan En osaa sanoa Ala vähenee

28 Viljelijöiden arviot viljelyalan kehityksestä - Öljykasvit Tuotantosuunta: Maidontuotanto Naudanlihantuotanto Sikatalous Muu kotieläintuotanto Viljanviljely Muu kasvintuotanto Muu tuotanto 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % 0 ha 0 0 yli ha 0 E Suomi L Suomi I Suomi Pohjanmaa P Suomi Satoennuste 0 % kaikista viljelijöistä Ala lisääntyy Ala pysyy ennallaan En osaa sanoa Ala vähenee

29 Tuotantopanosten käytössä vain pieniä muutoksia aiempiin tuloksiin verrattuna Viljelijöiden joukossa on aiempien vuosien tapaan enemmän kalkin käyttöä lisääviä kuin vähentäviä. Erityisesti pinta-alaltaan suuremmilla kotieläintiloilla kalkin käyttöä aiotaan lisätä. Yli 0 peltohehtaarin tiloista noin neljännes aikoo käyttää kalkkia 0 kasvukaudelle enemmän kuin tänä vuonna. Ostolannoitteiden käytön suhteen eniten vähentämistä suunnittelevia on puolestaan keskimääräistä pienemmillä tiloilla, joten käytettävään ostolannoitteiden määrään ei ole tulosten perusteella odotettavissa suurta muutosta. Sertifioidun siemenen käyttöä lisääviä on vastaajien joukossa myös edelleen enemmän ( %) kuin käyttöä vähentäviä ( %). Ostosiemenen käyttöä vähentäviä on kuitenkin suhteellisesti eniten pinta-alaltaan suurimpien tilojen joukossa, joilla on myös yleensä parhaat mahdollisuudet oman siemenen kunnostamiseen. Alueellisesti eniten ostosiemenen käytön lisääjiä on Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla, vähentäjiä taas Etelä-Suomen alueella. Kasvinsuojeluaineiden suhteen käyttöä lisääviä ( %) on aavistuksen verran enemmän kuin vähentäjiä ( %). Suurimmat eroavaisuudet kasvinsuojeluaineiden käyttöaikomusten suhteen löytyvät kun tarkastellaan vastauksia peltoalan ja viljelijä iän suhteen, suurempien tilojen nuorempien isäntien joukosta löytyy eniten jatkossa kasvinsuojeluun panostamista lisääviä. Satoennuste 0

30 Arvioikaa vilja ja öljykasvien viljelyssä käytettävien tuotantopanosten käyttöä tilallanne tulevalla kasvukaudella verrattuna edelliseen? KALKKI 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % SERTIFIOITU SIEMEN Lisääntyy Pysyy ennallaan Eos. Vähenee Satoennuste 0

31 Arvioikaa vilja ja öljykasvien viljelyssä käytettävien tuotantopanosten käyttöä tilallanne tulevalla kasvukaudella verrattuna edelliseen? 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % OSTOLANNOITTEET KARJANLANTA Lisääntyy Pysyy ennallaan Vähenee Eos. Satoennuste 0

32 Arvioikaa vilja ja öljykasvien viljelyssä käytettävien tuotantopanosten käyttöä tilallanne tulevalla kasvukaudella verrattuna edelliseen? 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % RIKKAKASVIEN TORJUNTA AINEET TAUTITORJUNTA AINEET Lisääntyy Pysyy ennallaan Vähenee Eos. Satoennuste 0

33 Sopimustuotantoa koskevat kysymykset Satoennuste 0

34 Viljelysopimusten käytössä ei suurta muutosta Aiempien vuosien tapaan viljelysopimukset ovat yleisimpiä öljykasvien ( % ko. kasvia viljelleistä oli jonkinlainen sopimus), mallasohran ( %) sekä vehnän ( %) viljelyssä. Hinnan sopiminen ennen korjuuta oli aavistuksen edellisvuotta yleisempää kauran, ohran sekä rukiin osalta. Silti vain noin joka kymmenes kunkin kasvin viljelijöistä oli tehnyt viljelysopimuksen, jossa ainakin osan sadon määrän hinta oli kiinnitetty. Kiinnostus erityyppisiin sadon hinnan etukäteen määrittäviin viljelysopimuksiin aavistuksen vähäisempää viime vuoteen verrattuna. Vain % viljaa myyvistä vastaajista on varmasti kiinnostunut ja % mahdollisesti kiinnostunut hinnan sopimisesta jo ennen sadonkorjuuta. Pitkäaikaisista, useamman kasvukauden kattavista viljelysopimuksista kiinnostuneita oli niin ikään hieman edellisvuotta vähemmän. Viljanviljelijöistä vajaa viidennes ( %) on varmasti tai mahdollisesti kiinnostunut pidemmistä sopimuksista. Satoennuste 0

35 Millaisia viljelysopimuksia teillä on ollut kuluneella kasvukaudella? KAURA MALLASOHRA MUU OHRA % kyseistä kasvia viljelevistä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Sopimus jossa hinta OLI sovittu Muu sopimus Sopimus jossa hintaa EI oltu sovittu Ei mitään sopimusta Satoennuste 0

36 Millaisia viljelysopimuksia teillä on ollut kuluneella kasvukaudella? VEHNÄ RUIS RYPSI JA RAPSI % kyseistä kasvia viljelevistä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Sopimus jossa hinta OLI sovittu Muu sopimus Sopimus jossa hintaa EI oltu sovittu Ei mitään sopimusta Satoennuste 0

37 Hinnan etukäteen määrittävistä sopimuksista kiinnostuneita on noin joka kolmas viljaa myyvistä viljelijöistä Oletteko jatkossa kiinnostunut tekemään viljan tai öljykasvin ostajan kanssa sopimuksia, joissa hinta sovitaan etukäteen? % % 0 % % 00 % % viljaa tai öljykasveja myyvistä viljelijöistä Satoennuste 0 Kyllä Ehkä En En osaa sanoa

38 Oletteko jatkossa kiinnostunut tekemään viljan tai öljykasvin ostajan kanssa sopimuksia, joissa hinta sovitaan etukäteen? KAIKKI PÄÄTUOTANTOSUUNTA: Maidontuotanto Muu kotieläintuotanto Viljanviljely Muu kasvintuotanto ALUE: Etelä Suomi Lounais Suomi Itä Suomi Pohjanmaa Pohjois Suomi PELTOALA: < 0 ha 0 ha >= 0 ha Satoennuste 0 % kaikista viljelijöistä 0 % % 0 % % 00 % 0 0 Kyllä Ehkä En En osaa sanoa 0

39 Kiinnostus useamman vuoden mittaisiin sopimuksiin on hieman laskenut edellisvuoteen verrattuna Oletteko kiinnostunut tekemään viljan tai öljykasvin ostajan kanssa yli kasvukauden ulottuvia ( v) sopimuksia, joissa hinta tai hinnoitteluperusteet sovitaan etukäteen? % % 0 % % 00 % % viljaa tai öljykasveja myyvistä viljelijöistä Kyllä Ehkä En En osaa sanoa Satoennuste 0

40 Oletteko kiinnostunut tekemään viljan tai öljykasvin ostajan kanssa yli kasvukauden ulottuvia ( v) sopimuksia, joissa hinta tai hinnoitteluperusteet sovitaan etukäteen? KAIKKI PÄÄTUOTANTOSUUNTA: Maidontuotanto Muu kotieläintuotanto Viljanviljely Muu kasvintuotanto ALUE: Etelä Suomi Lounais Suomi Itä Suomi Pohjanmaa Pohjois Suomi PELTOALA: < 0 ha 0 ha >= 0 ha 0 0 % kaikista viljelijöistä 0 % % 0 % % 00 % 0 0 Kyllä Ehkä En En osaa sanoa Satoennuste 0

41 Esinäytteiden toimittaminen ja kiinnostus luomuun Satoennuste 0

42 Esinäytteiden toimittaminen kyselyajankohtaan mennessä kasveittain % ko. kasvia viljelleistä 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kaura Kevätvehnä Syysvehnä Mallasohra Muu ohra Ruis Rypsi Rapsi % % % % % % 0% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 0% 0% Satoennuste 0

43 Onko tilanne luonnonmukaisessa tuotannossa tai oletteko kiinnostunut siirtymään luomutuotantoon? % kaikista vastaajista Tila on luomutuotannossa Tila on luomutuotannon siirtymävaiheessa Olen kiinnostunut siirtymään luomuun En ole kiinnostunut siirtymään luomutuotantoon Eos/Ei vast. Kaikki TUOTANTOSUUNTA: Maidontuotanto Naudanlihantuotanto Sikatalous Muu kotieläintuotanto Viljanviljely Muu kasvintuotanto Muu tuotanto Satoennuste 0 0 % % 0 % % 00 %

Kylvöalaennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 5.3.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 (221100187)

Kylvöalaennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 5.3.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 (221100187) Kylvöalaennuste 2013 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 5.3.2013 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=614 Kokonaisvastaajanäyte 2 300 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020 Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020 2.6.202 Anne Kallinen Arvi Heikkilä Eeva Heikkilä Petri Pethman Reijo Pirttijärvi Job 2200079 Sisältö Tutkimuksen tavoite ja toteutus 6 2 Luomutuotanto vuonna 20 3 Kannattavuus

Lisätiedot

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimuksen taustaa... 3 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja osa-alueet... 3 2 TUTKIMUSAINEISTO...

Lisätiedot

Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa

Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa Tässä esitteessä kuvataan miten viljoja ja öljykasveja Suomessa tuotetaan sekä esitellään joitakin tuotannon erityispiirteitä Lyhyesti Sisällysluettelo Suomen

Lisätiedot

VILJAVUOSI 2012-2013 Julkaisupäivämäärä 22.11.2013

VILJAVUOSI 2012-2013 Julkaisupäivämäärä 22.11.2013 VILJAVUOSI 2012-2013 Julkaisupäivämäärä 22.11.2013 Tike tilastoijana TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUTEEN VILJAVUOSI 2012-2013 -VERKKOJULKAISUUN! Tike on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta. Tike tuottaa

Lisätiedot

VILJAVUOSI 2012-2013 www.maataloustilastot.fi

VILJAVUOSI 2012-2013 www.maataloustilastot.fi VILJAVUOSI 2012-2013 www.maataloustilastot.fi Julkaisupäivämäärä 22.11.2013 Tike tilastoijana TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUTEEN VILJAVUOSI 2012-2013 -VERKKOJULKAISUUN! Tike on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta.

Lisätiedot

Katsauksen laatinut työryhmä

Katsauksen laatinut työryhmä Katsauksen laatinut työryhmä Ahlstedt Jaana taitto, toimitus Jansik Csaba luku 2.5 Knuuttila Marja luku 1.1 Koikkalainen Kauko luku 5 Koivisto Anu luku 2.4 Latukka Arto luku 4.2 Liesivaara Petri luku 2.2,

Lisätiedot

Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 2006

Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 2006 Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely Laatijat: Tutkimuspäällikkö Reijo Pirttijärvi, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkija Petri Pethman, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen koordinointi:

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 46 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 46 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET 1979-1981

Lisätiedot

ENNUSTEITA VUODELLE 2000

ENNUSTEITA VUODELLE 2000 L. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 138 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 138 ENNUSTEITA VUODELLE 2000 LAURI KETTUNEN HELSINKI 1988

Lisätiedot

MUUTTUESSA 21.9.2011

MUUTTUESSA 21.9.2011 LUOMUVILJAKETJUN TOIMINTA KOTIMAAN KULUTUKSEN MUUTTUESSA Vyr luomutyöryhmän raportti 21.9.2011 Informaatiovirta Menekkiennusteet ja -analyysit Viljan tuotanto Viljan välitys Viljan jauhatus Viljatuotteiden

Lisätiedot

LIETELANTA sopii myös kasvinviljelylle

LIETELANTA sopii myös kasvinviljelylle Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 2 12 LIETELANTA sopii myös kasvinviljelylle UUSI AMINO- MAITURI 12 OOO E -puolitiiviste KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA PATENTTIREHUSTA

Lisätiedot

Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus

Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus Viljelyn kannattavuus? Mihin viljelijä voi itse vaikuttaa Minkä kuntoisia lohkoja viljelee Mitä viljelee ja millä panoksilla Mihin aikaan hankkii tuotantopanokset

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 - 4. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 102 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 102 SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 LAURI KETTUNEN HELSINKI

Lisätiedot

Maatalouslaskenta 2010

Maatalouslaskenta 2010 Ennakkotiedot Julkaisupäivämäärä 8.3.2012 Maatalouslaskenta 2010 Kastelu avomaalla ja energia Puutarhakasveja ja perunaa kastellaan Kolme prosenttia maatalousmaasta voidaan kastella Kastelu vuonna 2010

Lisätiedot

LUOMUTUOTANTO. TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta. Luomuvuosi 2013. Luomutilat ja viljelyalat. Peltokasvituotanto.

LUOMUTUOTANTO. TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta. Luomuvuosi 2013. Luomutilat ja viljelyalat. Peltokasvituotanto. Luomuvuosi 2013 Luomutilat ja viljelyalat Peltokasvituotanto Puutarhatuotanto Maito ja kananmunat Eläimet TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta LUOMUTUOTANTO Julkaisupäivämäärä 13.3.2014 Tike

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 42 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 42 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA TILIVUOSI

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2009 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y. Toimisto avoinna ma pe klo 8.00 16.00 (Kesäaikana ma pe 8.00 15.15) Osoite:

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y. Toimisto avoinna ma pe klo 8.00 16.00 (kesäaikana ma pe 8.00 15.15) Osoite:

Lisätiedot

SÄÄSTÖÄ hakekuivauksella

SÄÄSTÖÄ hakekuivauksella Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 4 12 SÄÄSTÖÄ hakekuivauksella MUUTOKSIA KANOJEN RUOKINTA- SUOSITUKSIIN Tolosen karjassa MAITURI 12 000 E NOSTAA TUOTOSTA

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2012

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2012 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2012 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y. Toimisto avoinna ma pe klo 8.00 16.00 (kesäaikana ma pe 8.00 15.15) Osoite:

Lisätiedot

VINKKEJÄ kesän täydennyslannoituksiin

VINKKEJÄ kesän täydennyslannoituksiin Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 2 13 VINKKEJÄ kesän täydennyslannoituksiin HUIPPUFARMARI HAUSSA -kisailijoiden mietteitä Lypsykarjatilojen kokemuksia BENEMILK

Lisätiedot

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Kansallinen viljastrategia 2006 2015

Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 102006 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Maa- ja metsätalousministeriö 10/2006 Julkaisun nimi: Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020 Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020 29.8.2014 Eeva Heikkilä Anne Kallinen Sisältö 1 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 4 2 Luomutuotannon kehitys vuoteen 2014 8 3 Kannattavuusnäkymät, yrittäjäominaisuudet

Lisätiedot

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia Esipuhe Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät ry tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa. Pk-yritysbarometri perustuu runsaan

Lisätiedot

Tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä tuloksista Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa a. Barometri perustuu runsaan 4 pk-yrityksen vastauksiin

Lisätiedot

UUSI PATENTTIREHU MAITURI 12 000 E

UUSI PATENTTIREHU MAITURI 12 000 E Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 1 12 UUSI PATENTTIREHU MAITURI 12 000 E Sika ihmisen mallina lihavuustutkimuksessa Nyt on aika tilata SIEMENET JA TORJUNTA-AINEET

Lisätiedot