Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020"

Transkriptio

1 Luomutuotannon kehitysnäkymät Anne Kallinen Arvi Heikkilä Eeva Heikkilä Petri Pethman Reijo Pirttijärvi Job

2 Sisältö Tutkimuksen tavoite ja toteutus 6 2 Luomutuotanto vuonna 20 3 Kannattavuus 3 4 Kilpailukykyä rajoittavat tekijät, työssä jaksaminen 5 Luomuun siirtyminen Luomuun siirtymisen esteet 52 7 Satotasot, sadonlisäyksen keinot sekä kasvinviljelyyn panostaminen 8 Työvoimapalveluiden käyttö, koulutus, tilojen välinen yhteistyö ja tilalla toteutetut toimenpiteet 9 Luomutuotannon ennusteet

3 YHTEENVETO Takaisin sisällysluetteloon

4 Yhteenveto /2 Eri tuotantosuuntia edustavat luomutilat vihannesja marjanviljelijöitä lukuun ottamatta kokivat tuotantonsa kannattavammaksi ja kannattavuus-näkymät paremmiksi kuin tavanomaiset tilat. Kilpailukykyä rajoittavien tekijöiden lukumäärä on kasvanut vuodesta 200. Maitotiloilla oma jaksaminen, emolehmätiloilla maatalouspolitiikan epävarmuus ja viljatiloilla tilan peltoala yleisimmät vastaukset Luomu kiinnostaa kaikista tiloista 4% kasvinviljelyn osalta. Kiinnostus on pysynyt samana tai kasvanut tärkeimmissä tuotantosuunnissa vuodesta 200. Luomukotieläintuotantoon siirtyminen kiinnostaa eniten lammastiloja (33%) ja emolehmätiloja (29%). Alueellisesti kiinnostus on suurinta Itä-Suomessa. Kiinnostuneimpia ovat pienet (alle 20ha) ja isot (yli 00ha) tilat. Kiinnostusta siirtyä luomuun perusteltiin pienemmillä tuotantokustannuksilla, paremmalla kannattavuudella, tuotteesta saatavalla lisähinnalla sekä ekologisuudella. Myös luomutuotteiden kasvanut kysyntä sai kannatusta luomukiinnostuksen herättäjänä. Kasvinviljelyssä kannatusta saivat näiden lisäksi mahdollisuus luopua tavanomaisista tuotantopanoksista. Tuotantosuunnasta riippumatta tärkein syy viljellä luomuna oli kannattavuus ja tuotteesta saatava lisähinta. Erityisesti lammastiloilla, mutta myös viljatiloilla sekä kasvinviljelyn osalta yleensä syyksi viljellä luomuna ilmoitettiin lisäksi kestävä tuotanto ja ekologisuus. Tavanomaiset kotieläintilat, sekä kotieläintilat, joilla on jo kasvinviljely luomussa, luomuun siirtymisen esteinä pidettiin riittämättömiä resursseja (useimmiten peltoala), byrokratiaa ja kannattavuutta. Luomun arveltiin olevan myös vaikea toteuttaa omalla tilalla. Sikatiloilla kannattavuus ja luomurehun saatavuus korostuivat muita kotieläintiloja enemmän. Tilat, joilla on aikaisemmin ollut luomutuotantoa, mainitsivat lopettamisen syynä olleen rikkakasviongelmat, byrokratia sekä rehualan riittämättömyys. Matilda maataloustilaston mukaan luomuviljan keskisadot ovat 40-45% pienempiä, luomuvehnän noin 50 % pienempiä kuin tavanomaisessa viljanviljelyssä. Aineiston vastausten perusteella satotasoa aiotaan kuitenkin nostaa enemmän kuin tavanomaisilla tiloilla. Luomutilojen sadonlisäyksen keinoina ovat kalkitus ja panostaminen lajikevalintoihin.

5 Yhteenveto 2/2 Luomukotieläintilat ovat ahkerimpia työvoimapalveluiden käyttäjiä. Koulutusta on hankittu enemmän kuin tavanomaisilla tiloilla. Työssä jaksamisessa ei ollut merkittäviä eroja, parhaiten jaksettiin luomukananmuna- ja - lammastiloilla. Yhteistyötä harjoitettiin selvästi enemmän kuin tavanomaisilla tiloilla, lukuun ottamatta luomukananmuna ja lammastiloja. Ympäristön kannalta hyödyllisiä toimenpiteitä (ravinnelaskelmat, enemmän kuin vähimmäismäärä ympäristötuen lisätoimenpiteitä, yms.) oli myös tehty enemmän luomutiloilla kuin tavanomaisilla. Mikäli 50% luomukiinnostuksesta toteutuisi: Luomun pinta-ala kaksinkertaistuisi, luomun osuus 7% peltoalasta Luomutilojen määrä lähes kaksinkertaistuisi, luomutilojen osuus 5% kaikista tiloista Luomumaidon osuus voisi nousta 9%:iin maidon kokonaistuotannosta Luomunaudanlihan tuotanto voisi nousta 5%:iin (mukana luomulypsy- ja emolehmät) tai 6%:iin (mukana pelkät luomuemolehmät) naudanlihan kokonaistuotannosta. Tämä on luomunaudanlihantuotannon potentiaali, jonka tarkastelussa on hyvä ottaa huomioon luomunaudanlihantuotannon hukkavirrat. Kolmasosa lammastiloista olisi luomussa ja reilu kolmannes uuhista Luomumunivien kanojen osuus kasvaisi 5%:iin nykyisestä 3%:sta Lihasikojen määrä kymmenkertaistuisi, lihasikatilojen määrä 4,5 kertaistuisi

6 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TOTEUTUS Takaisin sisällysluetteloon

7 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitettiin luomutilojen Lukumäärän kehityksen ennusteet lähivuosille tuotantosuunnittain Arviot kannattavuuskehityksestä viime vuodelta sekä lähiajan odotukset Tilojen kehittämistä ja kilpailukyvyn parantamista rajoittavat tekijät Satotasot, sadonlisäyksen keinot sekä kasvinviljelyn kehittämiseen panostaminen Työvoimapalveluiden ja tilojen välisen yhteistyön käyttö, hankittu koulutus, työssä jaksaminen sekä tilalla toteutetut toimenpiteet Lisäksi avoimina vastauksina kerättiin tietoa Tavanomaisten viljelijöiden motivaatiosta siirtyä luomutuotantoon sekä esteet luomuviljelyyn siirtymiselle Nykyisten luomutilojen motiivista luomutuotantoon sekä kotieläinten luomuun siirtämisen esteistä niiltä tiloilta, joilla kasvinviljely on jo luomussa Luomutuotannon lopettamisen syistä, jos tila oli aiemmin ollut luomutuotannossa 7

8 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä Luomutuotannon kehitysnäkymät on osa kaikkia maatiloja koskevaa Maatilojen kehitysnäkymät kyselytutkimusta (n=4 757). Mukana 595 luomutilaa Kohderyhmä ja otanta Aktiivimaanviljelijät Näytelähde: MMM/TIKE tukirekisteri; satunnaisotanta Tiedonkeräys Kenttätyö helmi-maaliskuussa 202 Tiedonkeräysmenetelmät ennakkoinformoitu web/puhelinkysely. Kaikille lähetettiin paperilomake, johon pyydettiin tutustumaan ja vastaamaan etukäteen. Vastaaminen oli mahdollista tehdä omatoimisesti netissä (3 500 vastausta) tai vaihtoehtoisesti vastaajille soitettiin ja tiedot kerättiin puhelinhaastatteluna ( 260 vastausta) Puhelinhaastattelijoiden lukumäärä 29 kpl Vastanneiden kesken arvottiin palkintoja Tiedonkeräys ja -käsittely toteutettiin SFS-ISO standardia noudattaen Aineiston käsittely Tutkimusaineisto painotettiin vastaamaan kaikkia maatiloja (myös ruotsinkieliset viljelijät) 3-uloitteisella painotusmatriisilla: ELY-keskus, tilamäärä tuotantosunnittain ja peltoala. Aikasarjoissa käytettiin lähteenä Eviran virallista luomutilastoa. Satotasojen aikasarjassa lähteenä käytettiin Maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskus Tiken julkaisuja.

9 Tutkimusnäyte / Luomutuottajat Näyte kpl Painotettu kpl % Tiloja, kpl Tukialueittain: A + B alueet C alue C2p-C4 C C2 C A+B C2 alue C2p-C4-alueet Tilakoko, ha/tila: 0 4, , , ,

10 Tutkimusnäyte / Luomutuottajat Tuotantosuunnittain: Lypsykarjatalous Emolehmätuotanto Erikoistunut naudanlihantuotanto Viljanviljely Sikatalous Kananmunantuotanto Lammastalous Muu kotieläin Muu kasvinviljely YHTEENSÄ Tiloja, kpl

11 2 LUOMUTUOTANTO VUONNA 20 Takaisin sisällysluetteloon

12 Luomualan ja luomutilojen osuudet suhteessa kokonaismääriin kasvussa kpl luomutilojen määrä luomupeltoala 000 ha Vuonna 20 6% tiloista luomussa 8% pinta-alasta Luomutilojen keskikoko 45,8 ha Suurimmat luomupellon sekä luomutilojen osuudet Ahvenanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa Eniten luomutiloja Pirkanmaalla ja Pohjois- Pohjanmaalla Eniten luomuviljeltyä peltoa Uudellamaalla ja Etelä- Pohjanmaalla 2

13 3 KANNATTAVUUS Takaisin sisällysluetteloon

14 Luomu kotieläintaloudessa kannattavuus koettu paremmaksi kuin tavanomaisessa, kannattavuus vuonna 20 Erittäin hyvä Melko hyvä Tyydyttävä Välttävä Melko heikko Erittäin heikko Luomu maidontuotanto ,3 Tav. maidontuotanto ,77 Luomu emolehmät./pihvivasikat ,68 Luomu emolehmät./pihviteuraat ,72 Tavan. emolehmätuotanto , % vastanneista 4

15 Lammas- ja kananmunantuotannossa isot erot tuotantotapojen välillä, kannattavuus vuonna 20 Erittäin hyvä Melko hyvä Tyydyttävä Välttävä Melko heikko Erittäin heikko Luomu lammastuotanto ,40 Tav. lammastuotanto ,62 Luomu kananmunantuotanto ,86 Tav. kananmunantuotanto , % vastanneista 5

16 Luomu erikoiskasvintuotannossa kannattavuus koettu hyväksi Erittäin hyvä Melko hyvä Tyydyttävä Välttävä Melko heikko Erittäin heikko Luomu viljanviljely ,2 Tav. viljanviljely ,9 Luomu muu kasvinviljely ,84 Tav. muu kasvinviljely ,93 Luomu muu erikoiskasvi ,90 Tav. muu erikoiskasvi , % vastanneista 6

17 Marjan- ja vihannesviljelyssä tavanomaisilla tiloilla kannattavuus koettu paremmaksi, kannattavuus vuonna 20 Erittäin hyvä Melko hyvä Tyydyttävä Välttävä Melko heikko Erittäin heikko Luomu marjanviljely ,08 Tavanomainen marjanviljely ,3 Luomu vihannesviljely ,05 Tav. vihannesviljely , % vastanneista 7

18 Luomutiloilla positiiviset kannattavuusodotukset, kannattavuus lähivuosina Muutos v ,0-0,23 +0,08-0,0 +0,8 +0,07 +0,35 +0,25 8

19 Luomuperunalla positiiviset näkymät, kannattavuus lähivuosina Muutos v ,5-0,07 +0,27 +0, +0,42-0,05 +0,0 +0,05 +0,9 +0,3 9

20 4 KILPAILUKYKYÄ RAJOITTAVAT TEKIJÄT JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN Takaisin sisällysluetteloon

21 Oma jaksaminen, tilan peltoala ja oman työvoiman määrä luomukotieläintilojen kilpailukykyä rajoittavina tekijöinä Luomu Tavanomaiset tilat (n=46) Luomukotieläintilat (n=239) Luomukasvitilat (n=505) 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 Tilan peltoala Tuotannon kannattavuus Maatalouspolitiikan epävarmuus Oma jaksaminen Lisäpellon kustannus Oman työvoiman määrä Investoinnin riski ja kannattavuus Tuki-/lupahakuun liittyvä byrokratia Hintojen vaihtelu Tilan koneistus Ympäristölainsäädäntö Investointitukiin liittyvät vaatimukset Eläinten pidolle asetett. olosuhdevaat. Ammattitaitoisen työvoiman saatav. Rakentamiselle asetettavat vaatim. Oma osaaminen ja ammattitaito Kirjanpitovaatimukset Tilan lannanlevitysala Maitokiintiö / viitetukimäärä Lainarahoituksen saatavuus Markkinointi-/jalostuskanavan puute Rehujen saatavuus Muu, mikä? Ei mikään

22 Kilpailukykyä rajoittavien tekijöiden kokonaismäärä kasvanut edelliseen tutkimukseen verrattuna 22

23 Maatalouspolitiikan epävarmuus ja oma jaksaminen yleisimmät, tuotannon kannattavuus rajoittaa vähemmän luomu- kuin tavanomaisia tiloja 23

24 Tilan peltoala ja tuotannon kannattavuus viljatilojen kilpailukykyä rajoittavia tekijöitä "Mitkä seuraavista asioista rajoittavat tilanne kehittämistä ja kilpailukyvyn parantamista?" Tilan peltoala Tuotannon kannattavuus Maatalouspolitiikan epävarmuus Lisäpellon kustannus 30 Oma jaksaminen Oman työvoiman määrä 22 Hintojen vaihtelu Investoinnin riski ja kannattavuus Tuki-/lupahakuun liittyvä byrokratia 5 8 Tilan koneistus 7 Ympäristölainsäädäntö 5 3 Muu, mikä? 9 3 Investointitukiin liittyvät vaatimukset 8 3 Oma osaaminen ja ammattitaito 5 9 Eläinten pidolle asetettavat olosuhdevaatimukset 4 Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus 4 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset 4 6 Kirjanpitovaatimukset 3 4 Lainarahoituksen saatavuus 2 5 Markkinointi-/jalostuskanavan puute 2 5 Ei mikään Luomuviljatilat Tav. viljatilat 24

25 Tuotantotapojen välillä ei merkittäviä eroja jaksamisessa -6 25

26 5 LUOMUUN SIIRTYMINEN Takaisin sisällysluetteloon

27 Kiinnostus suurinta lammas- ja emolehmätiloilla Luomutilat ja kiinnostus luomuun Ollut aiemmin luomussa Luomussa tällä hetkellä Siirtymävaiheessa luomuun Kiinnostunut siirtymään luomuun Lypsykarja (n=25) Ostovasikkatilat (n=364) 2 2 Emolehmätilat (n=368) 7 29 Sika (n=455) 7 Kananmuna (n=42) 9 8 Lammas (n=266) 2 33 Vihannes (n=35) 4 Marja (n=47) 7 5 Vilja (n=249) % kaikista 27

28 Kasvinviljelyn siirtäminen luomuun kiinnostaa kotieläintiloja sikatiloja lukuun ottamatta Kiinnostus siirtää kasvintuotanto luomuun Ollut aiemmin luomussa Siirtymävaiheessa luomuun Luomussa tällä hetkellä Kiinnostunut siirtymään luomuun KAIKKI (n=3266) 7 4 TUOTANTOSUUNTA: Lypsykarja (n=474) 4 20 Muu nauta (n=330) 2 9 Sika (n=375) 2 0 Lammas (n=04) Vilja (n=249) 7 2 Muu kasvi (n=544) 6 4 TILAKOKO: < 20 (n=705) (n=43) (n=958) (n=457) IKÄ: < 40 v (n=653) v (n=540) v (n=56) 5 3 >= 60 v (n=547) 9 6 SUURALUE: Etelä-Suomi (n=607) Lounais-Suomi (n=433) 5 2 Itä-Suomi (n=472) 9 9 Pohjanmaa (n=536) 6 6 Pohj.-Suomi (n=28) % kaikista Mukana kotieläintiloista ne tilat, jotka ilmoittivat myös kasvinviljelyn tuotantosuunnaksi 28

29 Kiinnostus luomuun on kasvanut vuodesta 200 Luomutilat ja kiinnostus luomuun Ollut aiemmin luomussa On tällä hetkellä luomussa Siirtymävaiheessa On kiinnostunut siirtymään luomuun Maito Maito Emolehmä Emolehmä Muu erik. nauta Muu erik. nauta 202 Sika Sika Vilja Vilja % kaikista 29

30 Kiinnostus luomumaidontuotantoon kasvussa Kiinnostus luomumaidontuotantoon - % tiloista Ollut aiemmin luomussa Luomussa tällä hetkellä Kiinnostunut siirtymään luomuun Ei ole kiinnostunut luomutuotannosta TOTAL 2 86 Etelä-Suomi 0 89 Suuralueet I Lounais-Suomi Itä-Suomi Pohjanmaa Pohj.-Suomi Lypsylehmiä kpl/tila alle Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

31 Kiinnostus luomumaidontuotantoon - % tiloista Ollut aiemmin luomussa Luomussa tällä hetkellä Kiinnostunut siirtymään luomuun Uudenmaan Pohjois-Karjalan Keski-Suomen 9 8 Pohjanmaan 4 84 Varsinais-Suomen 5 85 Pirkanmaan 3 85 ELY-keskus Etelä-Pohjanmaan Pohjois-Pohjanmaan Etelä-Savon KOKO MAA Kainuun Pohjois-Savon 0 89 Hämeen 9 90 Kaakkois-Suomen 6 93 Satakunnan 3 97 Lapin 3 97 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

32 Kiinnostus luomuemolehmätuotantoon on kasvanut, kiinnostus suurta kaikissa kokoluokissa Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

33 Nuoret emolehmätuottajat kiinnostuneimpia Kiinnostus luomuemolehmätuotantoon - % tiloista Luomussa tällä hetkellä Siirtymä-vaiheessa luomuun Kiinnostunut siirtymään luomuun KAIKKI (n=87) SUURALUE Etelä-Suomi (n=27) Lounais-Suomi (n=57) Itä-Suomi (n=37) Pohjanmaa (n=46) Pohjois-Suomi (n=20) IKÄ < 40 v (n=6) v (n=90) v (n=6) >= 60 v (n=20) EMOLEHMÄMÄÄRÄ, KPL alle 0 (n=27) 0-29 (n=6) (n=49) 50 ja yli (n=49) TUOTANTOSTRATEGIA laajentajat (92) ennallaan jatkajat (65) vähentäjät (n=0) lopettajat (n=20)

34 Kiinnostus luomuemolehmätuotantoon - % tiloista Luomussa tällä hetkellä Kiinnostunut siirtymään luomuun Siirtymävaiheessa Ei ole kiinnostunut luomutuotannosta Uudenmaan ELY-keskus (n=8) Varsinais-Suomen ELY-keskus (n=8) Satakunnan ELY-keskus (n=4) Hämeen ELY-keskus (n=9) Pirkanmaan ELY-keskus (n=25) Kaakkois-Suomen ELY-keskus (n=0) ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus (n=5) Pohjois-Savon ELY-keskus (n=3) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (n=9) Keski-Suomen ELY-keskus (n=0) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (n=0) Pohjanmaan ELY-keskus (n=26) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (n=5) Kainuun ELY-keskus (n=) 0 00 Lapin ELY-keskus (n=4) 9 9 KOKO MAA (n=87)

35 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

36 Kiinnostus luomunaudanlihantuotantoon - % tiloista Luomussa tällä hetkellä Kiinnostunut siirtymään luomuun Siirtymävaiheessa Ei ole kiinnostunut luomutuotannosta Uudenmaan ELY-keskus (n=9) 89 Varsinais-Suomen ELY-keskus (n=22) Satakunnan ELY-keskus (n=23) 8 92 Hämeen ELY-keskus (n=) Pirkanmaan ELY-keskus (n=34) Kaakkois-Suomen ELY-keskus (n=2) Etelä-Savon ELY-keskus (n=55) Pohjois-Savon ELY-keskus (n=4) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (n=6) 2 88 Keski-Suomen ELY-keskus (n=22) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (n=28) Pohjanmaan ELY-keskus (n=48) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (n=9) Kainuun ELY-keskus (n=5) Lapin ELY-keskus (n=0) KOKO MAA (n=364)

37 Lammastiloilla kiinnostus tasaista suuralueesta riippumatta Kiinnostus luomulammastuotantoon - % tiloista Luomussa tällä hetkellä Siirtymävaiheessa luomuun Kiinnostunut siirtymään luomuun Ei ole kiinnostunut luomutuotannosta KAIKKI Etelä-Suomi Suuralueet I Lounais-Suomi Itä-Suomi Pohjanmaa Pohj.-Suomi Uuhikokoluokat Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

38 Sikatiloista eniten kiinnostusta luomuun Etelä- Suomessa, isot yli 300 emakon tilat eivät ole kiinnostuneita Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

39 Kanatiloista pienillä ja keskikokoisilla tiloilla kiinnostusta siirtyä luomuun Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

40 Luomukiinnostus suurinta Keski-Suomessa, Pohjois- Karjalassa sekä Etelä-Pohjanmaalla Kiinnostus luomutuotantoon, kasvinviljely - % tiloista Ollut aiemmin luomussa Luomussa tällä hetkellä Siirtymä-vaiheessa luomuun Kiinnostunut siirtymään luomuun Ei ole kiinnostunut luomutuotannosta KAIKKI (n=3266) Uudenmaan ELY-keskus (n=2) Varsinais-Suomen ELY-keskus (n=667) Satakunnan ELY-keskus (n=364) Hämeen ELY-keskus (n=67) Pirkanmaan ELY-keskus (n=387) Kaakkois-Suomen ELY-keskus (n=39) Etelä-Savon ELY-keskus (n=204) 6 7 Pohjois-Savon ELY-keskus (n=8) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (n=75) Keski-Suomen ELY-keskus (n=75) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (n=249) Pohjanmaan ELY-keskus (n=287) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (n=73) Kainuun ELY-keskus (n=4) Lapin ELY-keskus (n=3) Mukana kotieläintiloista ne tilat, jotka ilmoittivat myös kasvinviljelyn tuotantosuunnaksi 40

41 Luomutuotteen lisähinta kiinnostaa maitotiloilla Miksi olette kiinnostunut siirtymään luomuun? Maitotilat Tuotteista saatava parempi hinta 57 Pienemmät tuotantokustannukset/kannattavuus 28 Ekologisuus/kestävyys 3 Luomulle on kysyntää Haluaa luopua tavanomaisista tuotantopanoksista 8 Tuet 5 Eläinten hyvinvointi 3 Muu syy 3 Pellot luomussa/tuotanto lähes luomua tällä hetkellä vastausten kappalemäärä

42 Nautatiloja houkuttelee parempi kannattavuus Miksi olette kiinnostunut siirtymään luomuun? Nautatilat Pienemmät tuotantokustannukset/ parempi kannattavuus 39 Tuotteista saatava parempi hinta Muu syy Luomulle on kysyntää Tuet Luomulihan positiivinen imago, terveellisyys, peltopinta-alaa on riittävästi tai se lisääntyy, kaipaa uusia haasteita Haluaa luopua tavanomaisista tuotantopanoksista 8 Ekologisuus/kestävyys 7 Pellot luomussa/tuotanto lähes luomua tällä hetkellä 7 Eläinten hyvinvointi 3 42

43 Luomu kasvinviljelystä kiinnostuneet odottavat kannattavuuden parantuvan, eivät halua käyttää kasvinsuojeluaineita tai keinolannoitteita Miksi olette kiinnostunut siirtymään luomuun? Kasvinviljely yleensä Pienemmät tuotantokustannukset/parempi 5 Tavanomaiset tuotantopanokset kalliita/halutaan 62 Ekologisuus/kestävyys/tulevaisuutta Tuotteista saatava parempi hinta Tuet 35 Luomulle on kysyntää/ajan trendi/imagosyyt Muu syy Eettisyys/terveellisyys/puhtaan ruoan Uusia haasteita/kiinnostaa muuten Pellot luomussa/tuotanto lähes luomua tällä EOS Eläinten hyvinvointi 3 6 vastausten kappalemäärä

44 Kasvava luomutuotteiden kysyntä nousi esille avovastauksissa SIKATILAT Paremman kannattavuuden toivossa, kasvanut kysyntä, tuotteesta saatava parempi hinta, ekologisuus KANATILAT Luomumunille on kysyntää, parempi hinta LAMMASTILAT Kysyntä, lihan parempi hinta, parempi kannattavuus, paremmat tuet, eettinen ja ekologinen valinta, monella vastaajista pellot jo luomussa, tämän hetkinen tuotanto lähellä luomua VIHANNESVILJELY AVOMAALLA Tuotteille kysyntää, parempi hinta MARJANVILJELY AVOMAALLA Paremmat markkinat, hinta, viljely jo lähellä luomua, kuluttajat vaativat 44

45 Hinta ja kannattavuus pitävät maitotilat luomussa 45

46 Myös nautatiloilla parempi kannattavuus syy luomutuotantoon 46

47 MIKSI LUOMUNA? 47

48 Luomusikatilat ovat kokeneet tuotannon kannattavaksi 48

49 Ekologisuus ajaa lammastiloilla ohi kannattavuuden 49

50 Viljatiloilla kannattavuus ja ekologisuus motivaation lähteinä Miksi haluatte tuottaa luomuna? Viljatilat Parempi kannattavuus 52 Ekologisuus/kestävyys/luonnonmukaisuus 48 Eettisyys/terveellisyys/puhtaus 3 Ei tarvitse käyttää/ostaa kasvinsuojeluaineita/lannoitteita 23 jokin muu syy Tuotteesta saatava parempi hinta/raha Pienemmät kustannukset Kysyntä/maine/imago Paremmat tuet Luomu sopii tilalle/paras vaihtoehto Haluan haasteita/mielenkiintoista Oma terveys, luomussa pienemmät riskit, tulevaisuuden kannalta järkevää Aatteellisuus 4 Halutaan parantaa maan rakennetta/kasvukuntoa 4 Lopputuotteen laatu 2 EOS 9 vastausten kappalemäärä

51 Kannattavuus ja ekologisuus syitä tuottaa luomuna Miksi haluatte tuottaa luomuna? Kasvinviljely yleensä Parempi kannattavuus Ekologisuus/kestävyys/luonnonmukaisuus Ei tarvitse käyttää tav. tuotantopanoksia Eettisyys/terveellisyys/puhtaus Jokin muu syy Kysyntä/maine/imago/trendi Tuotteesta saatava parempi hinta Pienemmät kustannukset Tuotetaan eläimille rehua Luomu sopii tilalle/paras vaihtoehto/tulevaisuutta Paremmat tuet Haluan haasteita/mielenkiintoista Aatteellisuus Halutaan parantaa maan rakennetta/kasvukuntoa Nykyinen tuotanto lähellä luomua Lopputuotteen laatu EOS vastausten kappalemäärä

52 6 LUOMUUN SIIRTYMISEEN ESTEET Takaisin sisällysluetteloon

53 Maitotilat, joilla kasvinviljely luomussa, mutta eivät ole kiinnostuneet siirtämään kotieläimiä luomuun Luomua pidetään vaikeana toteuttaa omalla tilalla, peltoala ei riitä rehun tuottamiseen 53

54 Nautatilat, joilla kasvinviljely luomussa, mutta eivät ole kiinnostuneet siirtämään kotieläimiä luomuun 54

55 Sikatilat, joilla kasvinviljely luomussa, mutta eivät ole kiinnostuneet siirtämään kotieläimiä luomuun Sikatilan rehustus ja rehuomavaraisuus erittäin haasteellinen pitkällä aikavälillä Kuluttajat kyselyissä ostavat luomua mutta kaupan hyllyllä mieli muuttuu Luomukotieläinsäännöt haastavat. 55

56 Ikärakenne, liian tiukat säädökset sekä resurssien riittävyys esteinä maitotilojen luomuun siirtymiselle Miksi ette ole kiinnostunut siirtämään luomuun? Maitotilat Lopettamassa tuotantoa/jäämässä eläkkeelle Liian byrokraattista/liian tarkat säädökset Ei tarpeeksi resursseja/peltoalaa/vaikea toteuttaa Kannattavuus-/kustannussyyt Vanhat tuotantotilat/vaatii rakennusinvestointeja Luomurehun hinta/saatavuus Liian työlästä/ei riitä aika Nyt tarpeeksi lähellä luomua/luomu on tehotonta Markkinakanavien puute/ ei luomum. keräilyä Alhaiset satotasot/tuotos Muita huomioita Vaatii uutta osaamista/en tiedä tarpeeksi Mahdollinen rikkakasviongelma Ei sovellu tilalle Ei kotieläimiä / luovutaan kotieläimistä Siirtymävaihe liian pitkä/siirtyminen vaikeaa Eläinten lääkitys /hyvinvointi/tautiriskit Tyytyväinen nykyiseen tuotantotapaan Ongelmia ulkoilutuksessa/laidunnuksessa Kotieläinten siirto luomuun hankalaa/kannattamatonta

57 Nautatiloilla samantyyppiset ongelmat kuin maitotiloilla Miksi ette ole kiinnostunut siirtämään luomuun? Nautatilat Lopettamassa tuotantoa/jäämässä eläkkeelle Liian byrokraattista/liian tarkat säädökset Ei tarpeeksi resursseja/peltoalaa/vaikea toteuttaa Kannattavuus-/kustannussyyt Luomurehun hinta/saatavuus Muita huomioita Vanhat tuotantotilat/vaatii rakennusinvestointeja Liian työlästä/ei riitä aika Ei sovellu tilalle Mahdollinen rikkakasviongelma Ei kotieläimiä / luovutaan kotieläimistä Kotieläinten siirto luomuun ei kannattavaa/hankalaa Alhaiset satotasot/tuotos Siirtymävaihe liian pitkä/siirtyminen vaikeaa Nyt tarpeeksi lähellä luomua/luomu on tehotonta Eläinten lääkitys /hyvinvointi/tautiriskit Tyytyväinen nykyiseen tuotantotapaan Ongelmia ulkoilutuksessa/laidunnuksessa Vaatii uutta osaamista/en tiedä tarpeeksi Luomuvasikoiden saatavuusongelma, lääkitseminen 57

58 Rehunsaanti (määrä ja laatu) suurempi ongelma sikatiloilla kuin maito- tai nautatiloilla Miksi ette ole kiinnostunut siirtämään luomuun? Sikatilat Kannattavuus-/kustannussyyt 28 Lopettamassa tuotantoa/jäämässä eläkkeelle 26 Luomurehun hinta/saatavuus 7 Liian byrokraattista/liian tarkat säädökset Nyt tarpeeksi lähellä luomua/luomu on tehotonta Ei tarpeeksi resursseja/peltoalaa/vaikea toteuttaa Markkinakanavien puute/ ei luomumaidon keräilyä Liian työlästä/ei riitä aika Vanhat tuotantotilat/vaatii rakennusinvestointeja Ei sovellu tilalle Muita huomioita Mahdollinen rikkakasviongelma Alhaiset satotasot/tuotos/huono laatu Eläinten lääkitys /hyvinvointi/tautiriskit Sika vaatii laadukasta rehua Sikojen hyvinvoinnin parantaminen on hyvä asia, mutta se ei toteudu luomussa Jag tror att efterfrågan på ekologisk svinkött inte finns ännu tillräckligt Ei kotieläimiä / luovutaan kotieläimistä Vaatii uutta osaamista/en tiedä tarpeeksi Ongelmia ulkoilutuksessa/laidunnuksessa Jalostussikalan eläimillä on ulkonapitokielto Tyytyväinen nykyiseen tuotantotapaan Kotieläinten siirto luomuun ei kannattavaa/hankalaa Siirtymävaihe liian pitkä/siirtyminen vaikeaa 2 Sikapuolella vaatimukset tiukemmat Suomessa kuin muualla, nostaa kustannukset liian korkeiksi 58

59 Rikkakasvit ja työmäärä esteitä siirtyä luomuun, viljatilat Miksi ette ole kiinnostunut siirtymään luomuun? Viljatilat Mahdollinen rikkakasviongelma Liian työlästä/ei riitä aika Lopettamassa tuotantoa/jäämässä eläkkeelle Tarpeeksi lähellä luomua/luomu on tehotonta Ei tarpeeksi resursseja/peltoalaa,vaikea toteuttaa Kannattavuus-/kustannussyyt Alhaiset satotasot/tuotos/huono laatu Ei kotieläimiä /ei lantaa/luovutaan kotieläimistä Muita huomioita Ei sovellu tilalle/alueelle/vuokrapelloille Liian byrokraattista/liian tarkat säädökset Vaatii uutta osaamista/en tiedä tarpeeksi Tyytyväinen nykyiseen tuotantotapaan Erikoiskasvit eivät sovellu (juurikas, peruna, kumina) Siirtymävaihe liian pitkä/siirtyminen vaikeaa Viljelytekn. ei sovellu luomuun (suorakylvö, kyntämätön Vanhat tuotantotilat/vaatii investointeja Markkinakanavien puute EOS/ei kiinnosta vastausten kappalemäärä

60 Lammastilat kokevat tuotannon olevan jo tarpeeksi luomua ilman luomusopimusta KANATILAT Byrokratia, olemassa olevia rakennuksia vaikea muuttaa luomuun, eläinten hyvinvointi luomussa arveluttaa LAMMASTILAT Byrokratia selkeästi suurin, rehun saatavuus ja viljelyn vaikeus, tuotanto jo nyt lähellä luomua, ei nähdä tarpeelliseksi muuttaa 60

61 7 SATOTASOT, SADONLISÄYKSEN KEINOT SEKÄ KASVINVILJELYYN PANOSTAMINEN Takaisin sisällysluetteloon

62 Luomussa alhaiset sadot, mutta suuremmat tavoitteet satotason lisäykselle kuin tavanomaisilla tiloilla (Vuoden 200 luomusatotilastoa ei saatavissa) 62

63 Luomussa keskisadot 40-45% tavanomaista pienempiä, vehnällä 50% pienempi 63

64 Kalkitseminen ja lajikevalinnat luomutilojen keinoja päästä satotavoitteeseen Millä keinoin aiotte päästä satotavoitteeseenne? Kaikki luomutilat Kalkitsemalla Lannoitusta tarkent./tehostam./jakamalla/lisääm. Lajikevalinnalla, uusia parempia lajikkeita viljelemällä Viljelykiertoa parantamalla/kehittämällä Maan kasvuk. parantaminen/ravinnetas. tarkastelu Viljelytekniikkaa kehittämällä Muu Kasvinsuojelua tehostamalla/tarkentamalla Kylvösiemenen laatuun panostaminen Maan rakenteen parantaminen Töiden oikea-aikaisuus Vesitaloutta/ojitusta parantamalla Rikkakasvien torjuntaa tehostamalla Hyödyntämällä luomumenetelmiä* Tautiaineiden käyttöä lisäämällä Paremman sään avulla/ilmastonmuutos Karjanlannan käyttöä tehostamalla/lisäämällä Tarkentamalla viljelytoimenp./tarkemmalla viljelyllä Hivenlannoitus/hivenravinteiden saannin turvaaminen Ei osaa sanoa/tuurilla vastausten kappalemäärä 359 *org. lannoitetta, palkokasveja, aluskasveja, viljelyn monipuolistamista Uusimalla nurmea useammin, valitsemalla vaativille kasveille parempia lohkoja, optimoimalla tuotantopanoksia

65 Suunnitelmallinen viljelykierto ja uudet viljelykasvit enemmän luomutilojen juttu 65

66 8 TYÖVOIMAPALVELUIDEN KÄYTTÖ, KOULUTUS, TILOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA TILALLA TOTEUTETUT TOIMENPITEET Takaisin sisällysluetteloon

67 Luomukotieläintilat ahkerimpia työvoimapalveluiden käyttäjiä 67

68 Luomutilat hankkineet keskimäärin enemmän koulutusta kuin tavanomaiset 68

69 Koulutuksen tarve vähenee tulevaisuudessa Koulutustarve lähitulevaisuudessa Luomu Tavanomaiset tilat (n=46) Luomukotieläintilat (n=239) Luomukasvitilat (n=505) Tukiin Talousasioihin Atk-taitoihin Energia-asioihin Muuhun peltoviljelyyn Riskien hallintaan Työhyvinvointi Markkinointiin Johtamiseen ja suunnitteluun Kotieläinten ruokintaan ja hoitoon Säilörehutuotantoon Muuhun koulutukseen, mihin? Ei ole tarvetta

70 TYÖVOIMAPALVELUT: YHTEISTYÖ 70

71 TYÖVOIMAPALVELUT: YHTEISTYÖ 7

72 Luomutiloilla toteutettu enemmän ympäristön kannalta hyödyllisiä toimenpiteitä Mitä toimenpiteitä tilallanne on jo toteutettu? Tavanomaiset ja luomutilat Enemmän kuin väh.määrä ympäristötuen lisätoimenp. Korvattu fos. polttoaineita uusiutuvilla energialäht. Tehdään ravinnetaselaskelmia Laatujärjestelmä Eläinten terveydenhuoltosopimus Muita erityisympäristötukisopimuksia Ruokinnan tarkentaminen kasvuvaiheen mukaan Eläinten hyvinvointituki Eläinten olosuht. parant. liittyvät ei-tuotannolliset invest. Taloudellisen tilanpidon kehittäminen Lannan käsittely ravint. hyödynt. parantamiseksi Taloudellisten riskien hallinta Vihreä sähkösopimus Ympäristön tilaa parant. ei-tuotannolliset investoinnit Riskienhallintasuunnitelmat, mitä? Maatilojen energiaohjelma (energian säästö) Kotieläintuotannosta synt. lämmön tai kaasun talteenotto Ei mitään Kaikki luomutilat Kaikki tav. tilat 72

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020 Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020 29.8.2014 Eeva Heikkilä Anne Kallinen Sisältö 1 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 4 2 Luomutuotannon kehitys vuoteen 2014 8 3 Kannattavuusnäkymät, yrittäjäominaisuudet

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014 Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014 - tutkimushaastattelut suoritettu maalis-huhtikuussa 2014 JATKAMINEN 37 Vuonna 2020 koko maan tilalukumäärä painuu alle 44 000:n ja keskikoko nousee

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä N:o 199 / 2013 1 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu Pl 35,

Lisätiedot

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimuksen taustaa... 3 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja osa-alueet... 3 2 TUTKIMUSAINEISTO...

Lisätiedot

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN I kv4 k i i III TIEDONANTOJA 21 1996 LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS KAUKO KOIKKALAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa KASKI-HANKE 2014 ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Savo ry ProAgria Keskusten Liitto ry Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Lapin maatilat murrosvaiheessa. Rauno Kuha, Pekka Myllylä, Leena Rantamäki-Lahtinen

Lapin maatilat murrosvaiheessa. Rauno Kuha, Pekka Myllylä, Leena Rantamäki-Lahtinen 143 Lapin maatilat murrosvaiheessa Rauno Kuha, Pekka Myllylä, Leena Rantamäki-Lahtinen 143 Lapin maatilat murrosvaiheessa Tutkimus Rovaniemen ja Itä-Lapin seutukuntien keskikokoisten maatilojen nykytilasta

Lisätiedot

Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä

Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä 90 Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä - viljelijäkyselyn tuloksia Pasi Rikkonen, Heini Toikkanen, Minna Väre 90 Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä - viljelijäkyselyn tuloksia

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 4. Tulevaisuuden näkymät 15 Sukupolvenvaihdos 17 Erikoistuminen muuhun kuin perusmaatalouteen 18 Investointisuunnitelmat 19

1. Johdanto 3. 4. Tulevaisuuden näkymät 15 Sukupolvenvaihdos 17 Erikoistuminen muuhun kuin perusmaatalouteen 18 Investointisuunnitelmat 19 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Taustatiedot 4 Työssäkäynti 5 Perheenjäsenet 6 Maatilan koko 7 Työllistävyys 8 Päätoimiala 9 Kotieläimet 9 Liitännäiselinkeinot 9 Kannattavuus 10 Maatilojen suurimmat

Lisätiedot

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 Sisällys Yhteistyöesimerkit Järki Lanta hankkeessa... 2 Broileritilan lantayhteistyö... 3 Emolehmä- ja sikatilan lantayhteistyö... 3 Ison sikatilan lantayhteistyö... 4

Lisätiedot

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 30/2015 Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Pellervo Kässi, Olli Niskanen ja Heikki Lehtonen Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset

Lisätiedot

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun Kauko Koikkalainen, Pentti Seuri, Anu Koivisto, Jukka Tauriainen, Terho Hyvönen, Kristiina Regina 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi,

Lisätiedot

Maatilojen välinen yhteistyö Kainuussa. Kyselytutkimuksen tuloksia kainuulaisilta tiloilta Sofia Kämäräinen Suvi Rinta-Kiikka Perttu Pyykkönen

Maatilojen välinen yhteistyö Kainuussa. Kyselytutkimuksen tuloksia kainuulaisilta tiloilta Sofia Kämäräinen Suvi Rinta-Kiikka Perttu Pyykkönen Maatilojen välinen yhteistyö Kainuussa Kyselytutkimuksen tuloksia kainuulaisilta tiloilta Sofia Kämäräinen Suvi Rinta-Kiikka Perttu Pyykkönen Tausta Kyselyn tavoitteena oli selvittää kainuulaisten maatilojen

Lisätiedot

Lisää luomua -ilman muuta!

Lisää luomua -ilman muuta! Lisää luomua -ilman muuta! 1 Lähteet: Luomu Suomessa 2013 -tilastokooste Luomun kuluttajabarometri 2013 Luomua lisää -toimintasuunnitelma Esitteessä käytetyt lähteet on julkaistu Pro Luomun nettisivuilla

Lisätiedot

Katsauksen laatinut työryhmä

Katsauksen laatinut työryhmä Katsauksen laatinut työryhmä Ahlstedt Jaana taitto, toimitus Jansik Csaba luku 2.5 Knuuttila Marja luku 1.1 Koikkalainen Kauko luku 5 Koivisto Anu luku 2.4 Latukka Arto luku 4.2 Liesivaara Petri luku 2.2,

Lisätiedot

Päidi. Maatalouden rakennekehitys vuoteen 2008 232.1999. Tutkimuksia. Heikki Lehtonen Hannu Linjakumpu Marja Knuuttila Juha Marttila

Päidi. Maatalouden rakennekehitys vuoteen 2008 232.1999. Tutkimuksia. Heikki Lehtonen Hannu Linjakumpu Marja Knuuttila Juha Marttila Päidi MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS 232.1999 Tutkimuksia AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE Finland Ii [-(1)or LANTBRUKS- EKONOMISKA FORSKNINGS- ANSTALTEN Undersökningar Maatalouden rakennekehitys

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTARAPORTTI 2010 Dnro 3278/0411/2011 Eviran raportti 3278/0411/2011 Hyväksymispäivä 4.5.2011 Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti

Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti 2012 Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti 2 2012 Maatilojen energiaohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 Johdanto 4 1 Ohjelman tavoitteet ja liittymistilanne 5 1.1 Ohjelman

Lisätiedot

viesti arjen askelista! Juha Marttila Luomumaitoon Huvi ja hyöty irti haluaa pitää tuntuman maatilan töihin laskien ja suunnitellen

viesti arjen askelista! Juha Marttila Luomumaitoon Huvi ja hyöty irti haluaa pitää tuntuman maatilan töihin laskien ja suunnitellen viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2011 Juha Marttila haluaa pitää tuntuman maatilan töihin Luomumaitoon laskien ja suunnitellen Huvi ja hyöty irti arjen askelista! Laskelma on silloin

Lisätiedot

Luonnonmukaisen naudanlihantuotannon HYVÄT TOIMINTATAVAT

Luonnonmukaisen naudanlihantuotannon HYVÄT TOIMINTATAVAT Luonnonmukaisen naudanlihantuotannon HYVÄT TOIMINTATAVAT Anne Johansson, Ulla-Maija Leskinen, Seija Roimela, Marja Suutarla, Pirkko Tuominen ja Ulla Turunen 1 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1. LUONNONMUKAISEN ELÄINTUOTANNON

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA

SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA TIEDONANTOJA 185 1992 SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA LAURI KETTUNEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 185 1992 TIEDONANTOJA 185 SUOMEN

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 91 / 2004. Luonnonmukaisen. tuotannon tukeminen

TARKASTUSKERTOMUS 91 / 2004. Luonnonmukaisen. tuotannon tukeminen TARKASTUSKERTOMUS 91 / 2004 Luonnonmukaisen tuotannon tukeminen TARKASTUSKERTOMUS 91/2004 Luonnonmukaisen tuotannon tukeminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO ISSN 1238-0296 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 7

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 69 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 69 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

Tukioikeus soppa kuohuu - pellon vuokraajat ihmeissään

Tukioikeus soppa kuohuu - pellon vuokraajat ihmeissään M-Suomen Posti Oyj MTK-Uusimaan tiedotuslehti 2005 Tukioikeus soppa kuohuu - pellon vuokraajat ihmeissään Alihankintakumppanuus kiinnostaa: ensimmäiset metallisopimukset tehty Sivuansiot kasvussa Uudellamaalla

Lisätiedot

Maatalousyritysten sukupolvenvaihdokset Pirkanmaalla

Maatalousyritysten sukupolvenvaihdokset Pirkanmaalla Maatalousyritysten sukupolvenvaihdokset Pirkanmaalla Pro gradu Elina Vuorinen Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Kevät 2010 Tiivistelmä HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI

Lisätiedot

LIETELANTA sopii myös kasvinviljelylle

LIETELANTA sopii myös kasvinviljelylle Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 2 12 LIETELANTA sopii myös kasvinviljelylle UUSI AMINO- MAITURI 12 OOO E -puolitiiviste KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA PATENTTIREHUSTA

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 46 Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS 1 Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen. Heidi Rintamäki

Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen. Heidi Rintamäki 30 Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen Heidi Rintamäki 30 Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen Heidi Rintamäki ISBN 978-952-487-341-3 ISSN 1798-6419 www-osoite: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti30.pdf

Lisätiedot