Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020"

Transkriptio

1 Luomutuotannon kehitysnäkymät Anne Kallinen Arvi Heikkilä Eeva Heikkilä Petri Pethman Reijo Pirttijärvi Job

2 Sisältö Tutkimuksen tavoite ja toteutus 6 2 Luomutuotanto vuonna 20 3 Kannattavuus 3 4 Kilpailukykyä rajoittavat tekijät, työssä jaksaminen 5 Luomuun siirtyminen Luomuun siirtymisen esteet 52 7 Satotasot, sadonlisäyksen keinot sekä kasvinviljelyyn panostaminen 8 Työvoimapalveluiden käyttö, koulutus, tilojen välinen yhteistyö ja tilalla toteutetut toimenpiteet 9 Luomutuotannon ennusteet

3 YHTEENVETO Takaisin sisällysluetteloon

4 Yhteenveto /2 Eri tuotantosuuntia edustavat luomutilat vihannesja marjanviljelijöitä lukuun ottamatta kokivat tuotantonsa kannattavammaksi ja kannattavuus-näkymät paremmiksi kuin tavanomaiset tilat. Kilpailukykyä rajoittavien tekijöiden lukumäärä on kasvanut vuodesta 200. Maitotiloilla oma jaksaminen, emolehmätiloilla maatalouspolitiikan epävarmuus ja viljatiloilla tilan peltoala yleisimmät vastaukset Luomu kiinnostaa kaikista tiloista 4% kasvinviljelyn osalta. Kiinnostus on pysynyt samana tai kasvanut tärkeimmissä tuotantosuunnissa vuodesta 200. Luomukotieläintuotantoon siirtyminen kiinnostaa eniten lammastiloja (33%) ja emolehmätiloja (29%). Alueellisesti kiinnostus on suurinta Itä-Suomessa. Kiinnostuneimpia ovat pienet (alle 20ha) ja isot (yli 00ha) tilat. Kiinnostusta siirtyä luomuun perusteltiin pienemmillä tuotantokustannuksilla, paremmalla kannattavuudella, tuotteesta saatavalla lisähinnalla sekä ekologisuudella. Myös luomutuotteiden kasvanut kysyntä sai kannatusta luomukiinnostuksen herättäjänä. Kasvinviljelyssä kannatusta saivat näiden lisäksi mahdollisuus luopua tavanomaisista tuotantopanoksista. Tuotantosuunnasta riippumatta tärkein syy viljellä luomuna oli kannattavuus ja tuotteesta saatava lisähinta. Erityisesti lammastiloilla, mutta myös viljatiloilla sekä kasvinviljelyn osalta yleensä syyksi viljellä luomuna ilmoitettiin lisäksi kestävä tuotanto ja ekologisuus. Tavanomaiset kotieläintilat, sekä kotieläintilat, joilla on jo kasvinviljely luomussa, luomuun siirtymisen esteinä pidettiin riittämättömiä resursseja (useimmiten peltoala), byrokratiaa ja kannattavuutta. Luomun arveltiin olevan myös vaikea toteuttaa omalla tilalla. Sikatiloilla kannattavuus ja luomurehun saatavuus korostuivat muita kotieläintiloja enemmän. Tilat, joilla on aikaisemmin ollut luomutuotantoa, mainitsivat lopettamisen syynä olleen rikkakasviongelmat, byrokratia sekä rehualan riittämättömyys. Matilda maataloustilaston mukaan luomuviljan keskisadot ovat 40-45% pienempiä, luomuvehnän noin 50 % pienempiä kuin tavanomaisessa viljanviljelyssä. Aineiston vastausten perusteella satotasoa aiotaan kuitenkin nostaa enemmän kuin tavanomaisilla tiloilla. Luomutilojen sadonlisäyksen keinoina ovat kalkitus ja panostaminen lajikevalintoihin.

5 Yhteenveto 2/2 Luomukotieläintilat ovat ahkerimpia työvoimapalveluiden käyttäjiä. Koulutusta on hankittu enemmän kuin tavanomaisilla tiloilla. Työssä jaksamisessa ei ollut merkittäviä eroja, parhaiten jaksettiin luomukananmuna- ja - lammastiloilla. Yhteistyötä harjoitettiin selvästi enemmän kuin tavanomaisilla tiloilla, lukuun ottamatta luomukananmuna ja lammastiloja. Ympäristön kannalta hyödyllisiä toimenpiteitä (ravinnelaskelmat, enemmän kuin vähimmäismäärä ympäristötuen lisätoimenpiteitä, yms.) oli myös tehty enemmän luomutiloilla kuin tavanomaisilla. Mikäli 50% luomukiinnostuksesta toteutuisi: Luomun pinta-ala kaksinkertaistuisi, luomun osuus 7% peltoalasta Luomutilojen määrä lähes kaksinkertaistuisi, luomutilojen osuus 5% kaikista tiloista Luomumaidon osuus voisi nousta 9%:iin maidon kokonaistuotannosta Luomunaudanlihan tuotanto voisi nousta 5%:iin (mukana luomulypsy- ja emolehmät) tai 6%:iin (mukana pelkät luomuemolehmät) naudanlihan kokonaistuotannosta. Tämä on luomunaudanlihantuotannon potentiaali, jonka tarkastelussa on hyvä ottaa huomioon luomunaudanlihantuotannon hukkavirrat. Kolmasosa lammastiloista olisi luomussa ja reilu kolmannes uuhista Luomumunivien kanojen osuus kasvaisi 5%:iin nykyisestä 3%:sta Lihasikojen määrä kymmenkertaistuisi, lihasikatilojen määrä 4,5 kertaistuisi

6 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TOTEUTUS Takaisin sisällysluetteloon

7 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitettiin luomutilojen Lukumäärän kehityksen ennusteet lähivuosille tuotantosuunnittain Arviot kannattavuuskehityksestä viime vuodelta sekä lähiajan odotukset Tilojen kehittämistä ja kilpailukyvyn parantamista rajoittavat tekijät Satotasot, sadonlisäyksen keinot sekä kasvinviljelyn kehittämiseen panostaminen Työvoimapalveluiden ja tilojen välisen yhteistyön käyttö, hankittu koulutus, työssä jaksaminen sekä tilalla toteutetut toimenpiteet Lisäksi avoimina vastauksina kerättiin tietoa Tavanomaisten viljelijöiden motivaatiosta siirtyä luomutuotantoon sekä esteet luomuviljelyyn siirtymiselle Nykyisten luomutilojen motiivista luomutuotantoon sekä kotieläinten luomuun siirtämisen esteistä niiltä tiloilta, joilla kasvinviljely on jo luomussa Luomutuotannon lopettamisen syistä, jos tila oli aiemmin ollut luomutuotannossa 7

8 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä Luomutuotannon kehitysnäkymät on osa kaikkia maatiloja koskevaa Maatilojen kehitysnäkymät kyselytutkimusta (n=4 757). Mukana 595 luomutilaa Kohderyhmä ja otanta Aktiivimaanviljelijät Näytelähde: MMM/TIKE tukirekisteri; satunnaisotanta Tiedonkeräys Kenttätyö helmi-maaliskuussa 202 Tiedonkeräysmenetelmät ennakkoinformoitu web/puhelinkysely. Kaikille lähetettiin paperilomake, johon pyydettiin tutustumaan ja vastaamaan etukäteen. Vastaaminen oli mahdollista tehdä omatoimisesti netissä (3 500 vastausta) tai vaihtoehtoisesti vastaajille soitettiin ja tiedot kerättiin puhelinhaastatteluna ( 260 vastausta) Puhelinhaastattelijoiden lukumäärä 29 kpl Vastanneiden kesken arvottiin palkintoja Tiedonkeräys ja -käsittely toteutettiin SFS-ISO standardia noudattaen Aineiston käsittely Tutkimusaineisto painotettiin vastaamaan kaikkia maatiloja (myös ruotsinkieliset viljelijät) 3-uloitteisella painotusmatriisilla: ELY-keskus, tilamäärä tuotantosunnittain ja peltoala. Aikasarjoissa käytettiin lähteenä Eviran virallista luomutilastoa. Satotasojen aikasarjassa lähteenä käytettiin Maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskus Tiken julkaisuja.

9 Tutkimusnäyte / Luomutuottajat Näyte kpl Painotettu kpl % Tiloja, kpl Tukialueittain: A + B alueet C alue C2p-C4 C C2 C A+B C2 alue C2p-C4-alueet Tilakoko, ha/tila: 0 4, , , ,

10 Tutkimusnäyte / Luomutuottajat Tuotantosuunnittain: Lypsykarjatalous Emolehmätuotanto Erikoistunut naudanlihantuotanto Viljanviljely Sikatalous Kananmunantuotanto Lammastalous Muu kotieläin Muu kasvinviljely YHTEENSÄ Tiloja, kpl

11 2 LUOMUTUOTANTO VUONNA 20 Takaisin sisällysluetteloon

12 Luomualan ja luomutilojen osuudet suhteessa kokonaismääriin kasvussa kpl luomutilojen määrä luomupeltoala 000 ha Vuonna 20 6% tiloista luomussa 8% pinta-alasta Luomutilojen keskikoko 45,8 ha Suurimmat luomupellon sekä luomutilojen osuudet Ahvenanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa Eniten luomutiloja Pirkanmaalla ja Pohjois- Pohjanmaalla Eniten luomuviljeltyä peltoa Uudellamaalla ja Etelä- Pohjanmaalla 2

13 3 KANNATTAVUUS Takaisin sisällysluetteloon

14 Luomu kotieläintaloudessa kannattavuus koettu paremmaksi kuin tavanomaisessa, kannattavuus vuonna 20 Erittäin hyvä Melko hyvä Tyydyttävä Välttävä Melko heikko Erittäin heikko Luomu maidontuotanto ,3 Tav. maidontuotanto ,77 Luomu emolehmät./pihvivasikat ,68 Luomu emolehmät./pihviteuraat ,72 Tavan. emolehmätuotanto , % vastanneista 4

15 Lammas- ja kananmunantuotannossa isot erot tuotantotapojen välillä, kannattavuus vuonna 20 Erittäin hyvä Melko hyvä Tyydyttävä Välttävä Melko heikko Erittäin heikko Luomu lammastuotanto ,40 Tav. lammastuotanto ,62 Luomu kananmunantuotanto ,86 Tav. kananmunantuotanto , % vastanneista 5

16 Luomu erikoiskasvintuotannossa kannattavuus koettu hyväksi Erittäin hyvä Melko hyvä Tyydyttävä Välttävä Melko heikko Erittäin heikko Luomu viljanviljely ,2 Tav. viljanviljely ,9 Luomu muu kasvinviljely ,84 Tav. muu kasvinviljely ,93 Luomu muu erikoiskasvi ,90 Tav. muu erikoiskasvi , % vastanneista 6

17 Marjan- ja vihannesviljelyssä tavanomaisilla tiloilla kannattavuus koettu paremmaksi, kannattavuus vuonna 20 Erittäin hyvä Melko hyvä Tyydyttävä Välttävä Melko heikko Erittäin heikko Luomu marjanviljely ,08 Tavanomainen marjanviljely ,3 Luomu vihannesviljely ,05 Tav. vihannesviljely , % vastanneista 7

18 Luomutiloilla positiiviset kannattavuusodotukset, kannattavuus lähivuosina Muutos v ,0-0,23 +0,08-0,0 +0,8 +0,07 +0,35 +0,25 8

19 Luomuperunalla positiiviset näkymät, kannattavuus lähivuosina Muutos v ,5-0,07 +0,27 +0, +0,42-0,05 +0,0 +0,05 +0,9 +0,3 9

20 4 KILPAILUKYKYÄ RAJOITTAVAT TEKIJÄT JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN Takaisin sisällysluetteloon

21 Oma jaksaminen, tilan peltoala ja oman työvoiman määrä luomukotieläintilojen kilpailukykyä rajoittavina tekijöinä Luomu Tavanomaiset tilat (n=46) Luomukotieläintilat (n=239) Luomukasvitilat (n=505) 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 Tilan peltoala Tuotannon kannattavuus Maatalouspolitiikan epävarmuus Oma jaksaminen Lisäpellon kustannus Oman työvoiman määrä Investoinnin riski ja kannattavuus Tuki-/lupahakuun liittyvä byrokratia Hintojen vaihtelu Tilan koneistus Ympäristölainsäädäntö Investointitukiin liittyvät vaatimukset Eläinten pidolle asetett. olosuhdevaat. Ammattitaitoisen työvoiman saatav. Rakentamiselle asetettavat vaatim. Oma osaaminen ja ammattitaito Kirjanpitovaatimukset Tilan lannanlevitysala Maitokiintiö / viitetukimäärä Lainarahoituksen saatavuus Markkinointi-/jalostuskanavan puute Rehujen saatavuus Muu, mikä? Ei mikään

22 Kilpailukykyä rajoittavien tekijöiden kokonaismäärä kasvanut edelliseen tutkimukseen verrattuna 22

23 Maatalouspolitiikan epävarmuus ja oma jaksaminen yleisimmät, tuotannon kannattavuus rajoittaa vähemmän luomu- kuin tavanomaisia tiloja 23

24 Tilan peltoala ja tuotannon kannattavuus viljatilojen kilpailukykyä rajoittavia tekijöitä "Mitkä seuraavista asioista rajoittavat tilanne kehittämistä ja kilpailukyvyn parantamista?" Tilan peltoala Tuotannon kannattavuus Maatalouspolitiikan epävarmuus Lisäpellon kustannus 30 Oma jaksaminen Oman työvoiman määrä 22 Hintojen vaihtelu Investoinnin riski ja kannattavuus Tuki-/lupahakuun liittyvä byrokratia 5 8 Tilan koneistus 7 Ympäristölainsäädäntö 5 3 Muu, mikä? 9 3 Investointitukiin liittyvät vaatimukset 8 3 Oma osaaminen ja ammattitaito 5 9 Eläinten pidolle asetettavat olosuhdevaatimukset 4 Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus 4 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset 4 6 Kirjanpitovaatimukset 3 4 Lainarahoituksen saatavuus 2 5 Markkinointi-/jalostuskanavan puute 2 5 Ei mikään Luomuviljatilat Tav. viljatilat 24

25 Tuotantotapojen välillä ei merkittäviä eroja jaksamisessa -6 25

26 5 LUOMUUN SIIRTYMINEN Takaisin sisällysluetteloon

27 Kiinnostus suurinta lammas- ja emolehmätiloilla Luomutilat ja kiinnostus luomuun Ollut aiemmin luomussa Luomussa tällä hetkellä Siirtymävaiheessa luomuun Kiinnostunut siirtymään luomuun Lypsykarja (n=25) Ostovasikkatilat (n=364) 2 2 Emolehmätilat (n=368) 7 29 Sika (n=455) 7 Kananmuna (n=42) 9 8 Lammas (n=266) 2 33 Vihannes (n=35) 4 Marja (n=47) 7 5 Vilja (n=249) % kaikista 27

28 Kasvinviljelyn siirtäminen luomuun kiinnostaa kotieläintiloja sikatiloja lukuun ottamatta Kiinnostus siirtää kasvintuotanto luomuun Ollut aiemmin luomussa Siirtymävaiheessa luomuun Luomussa tällä hetkellä Kiinnostunut siirtymään luomuun KAIKKI (n=3266) 7 4 TUOTANTOSUUNTA: Lypsykarja (n=474) 4 20 Muu nauta (n=330) 2 9 Sika (n=375) 2 0 Lammas (n=04) Vilja (n=249) 7 2 Muu kasvi (n=544) 6 4 TILAKOKO: < 20 (n=705) (n=43) (n=958) (n=457) IKÄ: < 40 v (n=653) v (n=540) v (n=56) 5 3 >= 60 v (n=547) 9 6 SUURALUE: Etelä-Suomi (n=607) Lounais-Suomi (n=433) 5 2 Itä-Suomi (n=472) 9 9 Pohjanmaa (n=536) 6 6 Pohj.-Suomi (n=28) % kaikista Mukana kotieläintiloista ne tilat, jotka ilmoittivat myös kasvinviljelyn tuotantosuunnaksi 28

29 Kiinnostus luomuun on kasvanut vuodesta 200 Luomutilat ja kiinnostus luomuun Ollut aiemmin luomussa On tällä hetkellä luomussa Siirtymävaiheessa On kiinnostunut siirtymään luomuun Maito Maito Emolehmä Emolehmä Muu erik. nauta Muu erik. nauta 202 Sika Sika Vilja Vilja % kaikista 29

30 Kiinnostus luomumaidontuotantoon kasvussa Kiinnostus luomumaidontuotantoon - % tiloista Ollut aiemmin luomussa Luomussa tällä hetkellä Kiinnostunut siirtymään luomuun Ei ole kiinnostunut luomutuotannosta TOTAL 2 86 Etelä-Suomi 0 89 Suuralueet I Lounais-Suomi Itä-Suomi Pohjanmaa Pohj.-Suomi Lypsylehmiä kpl/tila alle Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

31 Kiinnostus luomumaidontuotantoon - % tiloista Ollut aiemmin luomussa Luomussa tällä hetkellä Kiinnostunut siirtymään luomuun Uudenmaan Pohjois-Karjalan Keski-Suomen 9 8 Pohjanmaan 4 84 Varsinais-Suomen 5 85 Pirkanmaan 3 85 ELY-keskus Etelä-Pohjanmaan Pohjois-Pohjanmaan Etelä-Savon KOKO MAA Kainuun Pohjois-Savon 0 89 Hämeen 9 90 Kaakkois-Suomen 6 93 Satakunnan 3 97 Lapin 3 97 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

32 Kiinnostus luomuemolehmätuotantoon on kasvanut, kiinnostus suurta kaikissa kokoluokissa Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

33 Nuoret emolehmätuottajat kiinnostuneimpia Kiinnostus luomuemolehmätuotantoon - % tiloista Luomussa tällä hetkellä Siirtymä-vaiheessa luomuun Kiinnostunut siirtymään luomuun KAIKKI (n=87) SUURALUE Etelä-Suomi (n=27) Lounais-Suomi (n=57) Itä-Suomi (n=37) Pohjanmaa (n=46) Pohjois-Suomi (n=20) IKÄ < 40 v (n=6) v (n=90) v (n=6) >= 60 v (n=20) EMOLEHMÄMÄÄRÄ, KPL alle 0 (n=27) 0-29 (n=6) (n=49) 50 ja yli (n=49) TUOTANTOSTRATEGIA laajentajat (92) ennallaan jatkajat (65) vähentäjät (n=0) lopettajat (n=20)

34 Kiinnostus luomuemolehmätuotantoon - % tiloista Luomussa tällä hetkellä Kiinnostunut siirtymään luomuun Siirtymävaiheessa Ei ole kiinnostunut luomutuotannosta Uudenmaan ELY-keskus (n=8) Varsinais-Suomen ELY-keskus (n=8) Satakunnan ELY-keskus (n=4) Hämeen ELY-keskus (n=9) Pirkanmaan ELY-keskus (n=25) Kaakkois-Suomen ELY-keskus (n=0) ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus (n=5) Pohjois-Savon ELY-keskus (n=3) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (n=9) Keski-Suomen ELY-keskus (n=0) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (n=0) Pohjanmaan ELY-keskus (n=26) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (n=5) Kainuun ELY-keskus (n=) 0 00 Lapin ELY-keskus (n=4) 9 9 KOKO MAA (n=87)

35 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

36 Kiinnostus luomunaudanlihantuotantoon - % tiloista Luomussa tällä hetkellä Kiinnostunut siirtymään luomuun Siirtymävaiheessa Ei ole kiinnostunut luomutuotannosta Uudenmaan ELY-keskus (n=9) 89 Varsinais-Suomen ELY-keskus (n=22) Satakunnan ELY-keskus (n=23) 8 92 Hämeen ELY-keskus (n=) Pirkanmaan ELY-keskus (n=34) Kaakkois-Suomen ELY-keskus (n=2) Etelä-Savon ELY-keskus (n=55) Pohjois-Savon ELY-keskus (n=4) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (n=6) 2 88 Keski-Suomen ELY-keskus (n=22) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (n=28) Pohjanmaan ELY-keskus (n=48) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (n=9) Kainuun ELY-keskus (n=5) Lapin ELY-keskus (n=0) KOKO MAA (n=364)

37 Lammastiloilla kiinnostus tasaista suuralueesta riippumatta Kiinnostus luomulammastuotantoon - % tiloista Luomussa tällä hetkellä Siirtymävaiheessa luomuun Kiinnostunut siirtymään luomuun Ei ole kiinnostunut luomutuotannosta KAIKKI Etelä-Suomi Suuralueet I Lounais-Suomi Itä-Suomi Pohjanmaa Pohj.-Suomi Uuhikokoluokat Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

38 Sikatiloista eniten kiinnostusta luomuun Etelä- Suomessa, isot yli 300 emakon tilat eivät ole kiinnostuneita Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

39 Kanatiloista pienillä ja keskikokoisilla tiloilla kiinnostusta siirtyä luomuun Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

40 Luomukiinnostus suurinta Keski-Suomessa, Pohjois- Karjalassa sekä Etelä-Pohjanmaalla Kiinnostus luomutuotantoon, kasvinviljely - % tiloista Ollut aiemmin luomussa Luomussa tällä hetkellä Siirtymä-vaiheessa luomuun Kiinnostunut siirtymään luomuun Ei ole kiinnostunut luomutuotannosta KAIKKI (n=3266) Uudenmaan ELY-keskus (n=2) Varsinais-Suomen ELY-keskus (n=667) Satakunnan ELY-keskus (n=364) Hämeen ELY-keskus (n=67) Pirkanmaan ELY-keskus (n=387) Kaakkois-Suomen ELY-keskus (n=39) Etelä-Savon ELY-keskus (n=204) 6 7 Pohjois-Savon ELY-keskus (n=8) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (n=75) Keski-Suomen ELY-keskus (n=75) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (n=249) Pohjanmaan ELY-keskus (n=287) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (n=73) Kainuun ELY-keskus (n=4) Lapin ELY-keskus (n=3) Mukana kotieläintiloista ne tilat, jotka ilmoittivat myös kasvinviljelyn tuotantosuunnaksi 40

41 Luomutuotteen lisähinta kiinnostaa maitotiloilla Miksi olette kiinnostunut siirtymään luomuun? Maitotilat Tuotteista saatava parempi hinta 57 Pienemmät tuotantokustannukset/kannattavuus 28 Ekologisuus/kestävyys 3 Luomulle on kysyntää Haluaa luopua tavanomaisista tuotantopanoksista 8 Tuet 5 Eläinten hyvinvointi 3 Muu syy 3 Pellot luomussa/tuotanto lähes luomua tällä hetkellä vastausten kappalemäärä

42 Nautatiloja houkuttelee parempi kannattavuus Miksi olette kiinnostunut siirtymään luomuun? Nautatilat Pienemmät tuotantokustannukset/ parempi kannattavuus 39 Tuotteista saatava parempi hinta Muu syy Luomulle on kysyntää Tuet Luomulihan positiivinen imago, terveellisyys, peltopinta-alaa on riittävästi tai se lisääntyy, kaipaa uusia haasteita Haluaa luopua tavanomaisista tuotantopanoksista 8 Ekologisuus/kestävyys 7 Pellot luomussa/tuotanto lähes luomua tällä hetkellä 7 Eläinten hyvinvointi 3 42

43 Luomu kasvinviljelystä kiinnostuneet odottavat kannattavuuden parantuvan, eivät halua käyttää kasvinsuojeluaineita tai keinolannoitteita Miksi olette kiinnostunut siirtymään luomuun? Kasvinviljely yleensä Pienemmät tuotantokustannukset/parempi 5 Tavanomaiset tuotantopanokset kalliita/halutaan 62 Ekologisuus/kestävyys/tulevaisuutta Tuotteista saatava parempi hinta Tuet 35 Luomulle on kysyntää/ajan trendi/imagosyyt Muu syy Eettisyys/terveellisyys/puhtaan ruoan Uusia haasteita/kiinnostaa muuten Pellot luomussa/tuotanto lähes luomua tällä EOS Eläinten hyvinvointi 3 6 vastausten kappalemäärä

44 Kasvava luomutuotteiden kysyntä nousi esille avovastauksissa SIKATILAT Paremman kannattavuuden toivossa, kasvanut kysyntä, tuotteesta saatava parempi hinta, ekologisuus KANATILAT Luomumunille on kysyntää, parempi hinta LAMMASTILAT Kysyntä, lihan parempi hinta, parempi kannattavuus, paremmat tuet, eettinen ja ekologinen valinta, monella vastaajista pellot jo luomussa, tämän hetkinen tuotanto lähellä luomua VIHANNESVILJELY AVOMAALLA Tuotteille kysyntää, parempi hinta MARJANVILJELY AVOMAALLA Paremmat markkinat, hinta, viljely jo lähellä luomua, kuluttajat vaativat 44

45 Hinta ja kannattavuus pitävät maitotilat luomussa 45

46 Myös nautatiloilla parempi kannattavuus syy luomutuotantoon 46

47 MIKSI LUOMUNA? 47

48 Luomusikatilat ovat kokeneet tuotannon kannattavaksi 48

49 Ekologisuus ajaa lammastiloilla ohi kannattavuuden 49

50 Viljatiloilla kannattavuus ja ekologisuus motivaation lähteinä Miksi haluatte tuottaa luomuna? Viljatilat Parempi kannattavuus 52 Ekologisuus/kestävyys/luonnonmukaisuus 48 Eettisyys/terveellisyys/puhtaus 3 Ei tarvitse käyttää/ostaa kasvinsuojeluaineita/lannoitteita 23 jokin muu syy Tuotteesta saatava parempi hinta/raha Pienemmät kustannukset Kysyntä/maine/imago Paremmat tuet Luomu sopii tilalle/paras vaihtoehto Haluan haasteita/mielenkiintoista Oma terveys, luomussa pienemmät riskit, tulevaisuuden kannalta järkevää Aatteellisuus 4 Halutaan parantaa maan rakennetta/kasvukuntoa 4 Lopputuotteen laatu 2 EOS 9 vastausten kappalemäärä

51 Kannattavuus ja ekologisuus syitä tuottaa luomuna Miksi haluatte tuottaa luomuna? Kasvinviljely yleensä Parempi kannattavuus Ekologisuus/kestävyys/luonnonmukaisuus Ei tarvitse käyttää tav. tuotantopanoksia Eettisyys/terveellisyys/puhtaus Jokin muu syy Kysyntä/maine/imago/trendi Tuotteesta saatava parempi hinta Pienemmät kustannukset Tuotetaan eläimille rehua Luomu sopii tilalle/paras vaihtoehto/tulevaisuutta Paremmat tuet Haluan haasteita/mielenkiintoista Aatteellisuus Halutaan parantaa maan rakennetta/kasvukuntoa Nykyinen tuotanto lähellä luomua Lopputuotteen laatu EOS vastausten kappalemäärä

52 6 LUOMUUN SIIRTYMISEEN ESTEET Takaisin sisällysluetteloon

53 Maitotilat, joilla kasvinviljely luomussa, mutta eivät ole kiinnostuneet siirtämään kotieläimiä luomuun Luomua pidetään vaikeana toteuttaa omalla tilalla, peltoala ei riitä rehun tuottamiseen 53

54 Nautatilat, joilla kasvinviljely luomussa, mutta eivät ole kiinnostuneet siirtämään kotieläimiä luomuun 54

55 Sikatilat, joilla kasvinviljely luomussa, mutta eivät ole kiinnostuneet siirtämään kotieläimiä luomuun Sikatilan rehustus ja rehuomavaraisuus erittäin haasteellinen pitkällä aikavälillä Kuluttajat kyselyissä ostavat luomua mutta kaupan hyllyllä mieli muuttuu Luomukotieläinsäännöt haastavat. 55

56 Ikärakenne, liian tiukat säädökset sekä resurssien riittävyys esteinä maitotilojen luomuun siirtymiselle Miksi ette ole kiinnostunut siirtämään luomuun? Maitotilat Lopettamassa tuotantoa/jäämässä eläkkeelle Liian byrokraattista/liian tarkat säädökset Ei tarpeeksi resursseja/peltoalaa/vaikea toteuttaa Kannattavuus-/kustannussyyt Vanhat tuotantotilat/vaatii rakennusinvestointeja Luomurehun hinta/saatavuus Liian työlästä/ei riitä aika Nyt tarpeeksi lähellä luomua/luomu on tehotonta Markkinakanavien puute/ ei luomum. keräilyä Alhaiset satotasot/tuotos Muita huomioita Vaatii uutta osaamista/en tiedä tarpeeksi Mahdollinen rikkakasviongelma Ei sovellu tilalle Ei kotieläimiä / luovutaan kotieläimistä Siirtymävaihe liian pitkä/siirtyminen vaikeaa Eläinten lääkitys /hyvinvointi/tautiriskit Tyytyväinen nykyiseen tuotantotapaan Ongelmia ulkoilutuksessa/laidunnuksessa Kotieläinten siirto luomuun hankalaa/kannattamatonta

57 Nautatiloilla samantyyppiset ongelmat kuin maitotiloilla Miksi ette ole kiinnostunut siirtämään luomuun? Nautatilat Lopettamassa tuotantoa/jäämässä eläkkeelle Liian byrokraattista/liian tarkat säädökset Ei tarpeeksi resursseja/peltoalaa/vaikea toteuttaa Kannattavuus-/kustannussyyt Luomurehun hinta/saatavuus Muita huomioita Vanhat tuotantotilat/vaatii rakennusinvestointeja Liian työlästä/ei riitä aika Ei sovellu tilalle Mahdollinen rikkakasviongelma Ei kotieläimiä / luovutaan kotieläimistä Kotieläinten siirto luomuun ei kannattavaa/hankalaa Alhaiset satotasot/tuotos Siirtymävaihe liian pitkä/siirtyminen vaikeaa Nyt tarpeeksi lähellä luomua/luomu on tehotonta Eläinten lääkitys /hyvinvointi/tautiriskit Tyytyväinen nykyiseen tuotantotapaan Ongelmia ulkoilutuksessa/laidunnuksessa Vaatii uutta osaamista/en tiedä tarpeeksi Luomuvasikoiden saatavuusongelma, lääkitseminen 57

58 Rehunsaanti (määrä ja laatu) suurempi ongelma sikatiloilla kuin maito- tai nautatiloilla Miksi ette ole kiinnostunut siirtämään luomuun? Sikatilat Kannattavuus-/kustannussyyt 28 Lopettamassa tuotantoa/jäämässä eläkkeelle 26 Luomurehun hinta/saatavuus 7 Liian byrokraattista/liian tarkat säädökset Nyt tarpeeksi lähellä luomua/luomu on tehotonta Ei tarpeeksi resursseja/peltoalaa/vaikea toteuttaa Markkinakanavien puute/ ei luomumaidon keräilyä Liian työlästä/ei riitä aika Vanhat tuotantotilat/vaatii rakennusinvestointeja Ei sovellu tilalle Muita huomioita Mahdollinen rikkakasviongelma Alhaiset satotasot/tuotos/huono laatu Eläinten lääkitys /hyvinvointi/tautiriskit Sika vaatii laadukasta rehua Sikojen hyvinvoinnin parantaminen on hyvä asia, mutta se ei toteudu luomussa Jag tror att efterfrågan på ekologisk svinkött inte finns ännu tillräckligt Ei kotieläimiä / luovutaan kotieläimistä Vaatii uutta osaamista/en tiedä tarpeeksi Ongelmia ulkoilutuksessa/laidunnuksessa Jalostussikalan eläimillä on ulkonapitokielto Tyytyväinen nykyiseen tuotantotapaan Kotieläinten siirto luomuun ei kannattavaa/hankalaa Siirtymävaihe liian pitkä/siirtyminen vaikeaa 2 Sikapuolella vaatimukset tiukemmat Suomessa kuin muualla, nostaa kustannukset liian korkeiksi 58

59 Rikkakasvit ja työmäärä esteitä siirtyä luomuun, viljatilat Miksi ette ole kiinnostunut siirtymään luomuun? Viljatilat Mahdollinen rikkakasviongelma Liian työlästä/ei riitä aika Lopettamassa tuotantoa/jäämässä eläkkeelle Tarpeeksi lähellä luomua/luomu on tehotonta Ei tarpeeksi resursseja/peltoalaa,vaikea toteuttaa Kannattavuus-/kustannussyyt Alhaiset satotasot/tuotos/huono laatu Ei kotieläimiä /ei lantaa/luovutaan kotieläimistä Muita huomioita Ei sovellu tilalle/alueelle/vuokrapelloille Liian byrokraattista/liian tarkat säädökset Vaatii uutta osaamista/en tiedä tarpeeksi Tyytyväinen nykyiseen tuotantotapaan Erikoiskasvit eivät sovellu (juurikas, peruna, kumina) Siirtymävaihe liian pitkä/siirtyminen vaikeaa Viljelytekn. ei sovellu luomuun (suorakylvö, kyntämätön Vanhat tuotantotilat/vaatii investointeja Markkinakanavien puute EOS/ei kiinnosta vastausten kappalemäärä

60 Lammastilat kokevat tuotannon olevan jo tarpeeksi luomua ilman luomusopimusta KANATILAT Byrokratia, olemassa olevia rakennuksia vaikea muuttaa luomuun, eläinten hyvinvointi luomussa arveluttaa LAMMASTILAT Byrokratia selkeästi suurin, rehun saatavuus ja viljelyn vaikeus, tuotanto jo nyt lähellä luomua, ei nähdä tarpeelliseksi muuttaa 60

61 7 SATOTASOT, SADONLISÄYKSEN KEINOT SEKÄ KASVINVILJELYYN PANOSTAMINEN Takaisin sisällysluetteloon

62 Luomussa alhaiset sadot, mutta suuremmat tavoitteet satotason lisäykselle kuin tavanomaisilla tiloilla (Vuoden 200 luomusatotilastoa ei saatavissa) 62

63 Luomussa keskisadot 40-45% tavanomaista pienempiä, vehnällä 50% pienempi 63

64 Kalkitseminen ja lajikevalinnat luomutilojen keinoja päästä satotavoitteeseen Millä keinoin aiotte päästä satotavoitteeseenne? Kaikki luomutilat Kalkitsemalla Lannoitusta tarkent./tehostam./jakamalla/lisääm. Lajikevalinnalla, uusia parempia lajikkeita viljelemällä Viljelykiertoa parantamalla/kehittämällä Maan kasvuk. parantaminen/ravinnetas. tarkastelu Viljelytekniikkaa kehittämällä Muu Kasvinsuojelua tehostamalla/tarkentamalla Kylvösiemenen laatuun panostaminen Maan rakenteen parantaminen Töiden oikea-aikaisuus Vesitaloutta/ojitusta parantamalla Rikkakasvien torjuntaa tehostamalla Hyödyntämällä luomumenetelmiä* Tautiaineiden käyttöä lisäämällä Paremman sään avulla/ilmastonmuutos Karjanlannan käyttöä tehostamalla/lisäämällä Tarkentamalla viljelytoimenp./tarkemmalla viljelyllä Hivenlannoitus/hivenravinteiden saannin turvaaminen Ei osaa sanoa/tuurilla vastausten kappalemäärä 359 *org. lannoitetta, palkokasveja, aluskasveja, viljelyn monipuolistamista Uusimalla nurmea useammin, valitsemalla vaativille kasveille parempia lohkoja, optimoimalla tuotantopanoksia

65 Suunnitelmallinen viljelykierto ja uudet viljelykasvit enemmän luomutilojen juttu 65

66 8 TYÖVOIMAPALVELUIDEN KÄYTTÖ, KOULUTUS, TILOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA TILALLA TOTEUTETUT TOIMENPITEET Takaisin sisällysluetteloon

67 Luomukotieläintilat ahkerimpia työvoimapalveluiden käyttäjiä 67

68 Luomutilat hankkineet keskimäärin enemmän koulutusta kuin tavanomaiset 68

69 Koulutuksen tarve vähenee tulevaisuudessa Koulutustarve lähitulevaisuudessa Luomu Tavanomaiset tilat (n=46) Luomukotieläintilat (n=239) Luomukasvitilat (n=505) Tukiin Talousasioihin Atk-taitoihin Energia-asioihin Muuhun peltoviljelyyn Riskien hallintaan Työhyvinvointi Markkinointiin Johtamiseen ja suunnitteluun Kotieläinten ruokintaan ja hoitoon Säilörehutuotantoon Muuhun koulutukseen, mihin? Ei ole tarvetta

70 TYÖVOIMAPALVELUT: YHTEISTYÖ 70

71 TYÖVOIMAPALVELUT: YHTEISTYÖ 7

72 Luomutiloilla toteutettu enemmän ympäristön kannalta hyödyllisiä toimenpiteitä Mitä toimenpiteitä tilallanne on jo toteutettu? Tavanomaiset ja luomutilat Enemmän kuin väh.määrä ympäristötuen lisätoimenp. Korvattu fos. polttoaineita uusiutuvilla energialäht. Tehdään ravinnetaselaskelmia Laatujärjestelmä Eläinten terveydenhuoltosopimus Muita erityisympäristötukisopimuksia Ruokinnan tarkentaminen kasvuvaiheen mukaan Eläinten hyvinvointituki Eläinten olosuht. parant. liittyvät ei-tuotannolliset invest. Taloudellisen tilanpidon kehittäminen Lannan käsittely ravint. hyödynt. parantamiseksi Taloudellisten riskien hallinta Vihreä sähkösopimus Ympäristön tilaa parant. ei-tuotannolliset investoinnit Riskienhallintasuunnitelmat, mitä? Maatilojen energiaohjelma (energian säästö) Kotieläintuotannosta synt. lämmön tai kaasun talteenotto Ei mitään Kaikki luomutilat Kaikki tav. tilat 72

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020 Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020 29.8.2014 Eeva Heikkilä Anne Kallinen Sisältö 1 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 4 2 Luomutuotannon kehitys vuoteen 2014 8 3 Kannattavuusnäkymät, yrittäjäominaisuudet

Lisätiedot

Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 - tutkimuksen tavoite

Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 - tutkimuksen tavoite Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 - tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena on selvittää maatilojen 1. kevään 2012 tuotanto- ja investointi- sekä sukupolvenvaihdossuunnitelmia 2. laatia kyselyn pohjalta

Lisätiedot

Lammastalouden kehitysnäkymät 2020

Lammastalouden kehitysnäkymät 2020 Lammastalouden kehitysnäkymät 2020 18.6.2012 Eeva Heikkilä Job 221100079 Sisältö 1 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 5 2 Kannattavuusodotukset 10 3 Tuotantorakennusinvestoinnit Investointitukien merkitys

Lisätiedot

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2022

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2022 Luomutuotannon kehitysnäkymät 2022 12.8.2016 Sisältö 1 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 4 2 Luomutuotannon kehitys vuoteen 2016 8 3 Kannattavuusnäkymät, yrittäjäominaisuudet 12 4 Kehittämisen esteet Kiinnostus

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014 Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014 - tutkimushaastattelut suoritettu maalis-huhtikuussa 2014 JATKAMINEN 37 Vuonna 2020 koko maan tilalukumäärä painuu alle 44 000:n ja keskikoko nousee

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin Suomen Gallup Elintarviketieto - Valmius lähiruokapalveluihin

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin Suomen Gallup Elintarviketieto - Valmius lähiruokapalveluihin Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin 31.8.2016 Contents 1 Yhteenveto 3 2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusaineisto 6 3 Myyntikanavat 9 4 Elintarvikkeiden jatkojalostusta

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 5.3.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 (221100187)

Kylvöalaennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 5.3.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 (221100187) Kylvöalaennuste 2013 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 5.3.2013 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=614 Kokonaisvastaajanäyte 2 300 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Pohjois-Suomen karjatalous ja ohjelmakausi 2014-2020

Pohjois-Suomen karjatalous ja ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Suomen karjatalous ja ohjelmakausi 2014-2020 Nurmiseminaari 9.1.2014 Tarja Bäckman MTK-Pohjois-Suomi 14.01.2014 Esityksen sisältö - Nykytilanne ja ennusteet tulevaan - Keskeisiä kysymyksiä EU:n

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( )

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( ) Satoennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman.11.01 101 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy VYR Satoennuste (1011) 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte 1 0 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275)

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 2.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=4 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti oli

Lisätiedot

Satoennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 29.10.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satoennuste 2013 TNS

Satoennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 29.10.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satoennuste 2013 TNS Satoennuste 0 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman.0.0 00 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Satoennuste 0 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte 00 vastaajaa vastausprosentti oli

Lisätiedot

Satoennuste Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy TNS

Satoennuste Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy TNS Satoennuste 0 Petri Pethman 0.0.0 00 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=0 Kokonaisvastaajanäyte 00 vastaajaa vastausprosentti oli noin 0, jota voidaan pitää erittäin

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 3.11.2008 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä.0.0 Työnro. 000 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät vuoteen 2020 Etelä-Savossa

Maatilojen kehitysnäkymät vuoteen 2020 Etelä-Savossa Maatilojen kehitysnäkymät vuoteen 2020 Etelä-Savossa Etelä-Savon Ely-keskus 29.8.2014 Eeva Heikkilä Anne Kallinen Reijo Pirttijärvi Sisältö YHTEENVETO 1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusaineisto 10 2 Tilanpidon

Lisätiedot

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Nykytilanteesta tulevaisuuteen: Maatilojen Kehitysnäkymät vuoteen 2022 Suomen Gallup

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Marraskuu 2017 Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Tulojen ja menojen muodostuminen Lähtökohtaisesti tavanomainen maataloustuotanto on luomutuotantoa tehokkaampaa

Lisätiedot

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013 Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala 1 ELY-keskus: Pohjois-Karjala Ansiotulorakenne 2011 * Perustietoja: 2012 2 584 milj. Maatalous Metsä

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä:

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä: Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 30.10.2009 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

Siirtyisinkö luomuun?

Siirtyisinkö luomuun? Siirtyisinkö luomuun? Uusikaupunki 27.1.2012 Anne Johansson, ProAgria Satakunta KENELLE LUOMU SOPII? Luomu vaatii ammattitaitoa ja kiinnostusta uuden oppimiseen Usein vaaditaan panostamista perusparannuksiin

Lisätiedot

Maatalouden tulevaisuudennäkymät. Kuusamo 6.11.2014 Juha Lappalainen

Maatalouden tulevaisuudennäkymät. Kuusamo 6.11.2014 Juha Lappalainen Maatalouden tulevaisuudennäkymät Kuusamo 6.11.2014 Juha Lappalainen 8000,0 7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 Maatilojen tulovirrat, milj. KOKO MAA 6668,2 6597,7 6340,8 6435,6 5785,9

Lisätiedot

Luomulla lisäarvoa ja euroja. Pasi Hartikainen/Eeva Vornanen ProAgria Pohjois-Karjala

Luomulla lisäarvoa ja euroja. Pasi Hartikainen/Eeva Vornanen ProAgria Pohjois-Karjala Luomulla lisäarvoa ja euroja Pasi Hartikainen/Eeva Vornanen ProAgria Pohjois-Karjala Suomi: Luomun nykytila Pellon osuus (luomu+sv) 7,5 % (3,7-22,2%) Tiloista 6,2 %, keskikoko 43,1 ha 520 tilaa luomueläinvalvonnassa

Lisätiedot

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Tuorla 28.11.2016 Satu Näykki, ProAgria Länsi-Suomi Tulojen ja menojen muodostuminen Lähtökohtaisesti tavanomainen maataloustuotanto on luomutuotantoa tehokkaampaa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ruokaketju

Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen alkutuotanto 1/2012 Johanna Kähkönen Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja

Lisätiedot

Luomumarkkinoiden tulevaisuudennäkymät Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Luomumarkkinoiden tulevaisuudennäkymät Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomumarkkinoiden tulevaisuudennäkymät 28.11.2016 Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy SISÄLTÖ Luomun kysyntänäkymät - Pro Luomu Luomutuotannon näkymät Mitkä ovat kannattavuusnäkymät? Millainen

Lisätiedot

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa Seminaari Salossa 14.1.2011 Toimitusjohtaja Kari Aakula Valio Oy 14.1.2011 1 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat 1.1.2011 1. Evijärven Osm. 2. Härmän Seudun Osm.

Lisätiedot

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi Maatalous Keski-Suomessa Juha Lappalainen MTK Keski- 1 AgriInfo Maatilojen rahavirta Tuottajaliitto KESKI-SUOMI, 2010 MAATILOJEN TULOT (brutto, ei sis. alv) yhteensä 273,17 milj. ( 7 %) * Osuus koko maan

Lisätiedot

Luomuväen Viking Grace seminaari to 24.1.2013 klo 9-12.30 Kokoustila SAMBA

Luomuväen Viking Grace seminaari to 24.1.2013 klo 9-12.30 Kokoustila SAMBA Luomuväen Viking Grace seminaari to 24.1.2013 klo 9-12.30 Kokoustila SAMBA Luomuviljelyn vaikutus maan rakenteeseen, Janne Heikkinen, TehoPlus Pientuottajana markkinoilla, Aira Sevón, Gobbas Gård Biohiilen

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jukka Saarinen 18.3.2014 Huittinen Luonnonmukaisen tuotannon nykytilanne ja kehittämistarpeet Satakunnassa Satafood Kehittämisyhdistyksen ja Pyhäjärviinstituutin yhteishanke

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuudesta

Luomutuotannon kannattavuudesta Luomutuotannon kannattavuudesta Kauko Koikkalainen, tutkija Luomuinstituutti, 31.3.2015, Mikkeli Esityksen sisältö Vähän perusteita Vähän maatalouspolitiikkaa Toteutunutta kannattavuutta kannattavuuskirjanpitoaineiston

Lisätiedot

Luomutuotanto nyt ja vuonna 2020 aluetalouden ja luomutuottajien näkökulmista

Luomutuotanto nyt ja vuonna 2020 aluetalouden ja luomutuottajien näkökulmista Luomutuotanto nyt ja vuonna 2020 aluetalouden ja luomutuottajien näkökulmista Susanna Kujala LÄHELTÄ JA LUOMUA -seminaari 30.11.2016 Seinäjoki 2.12.2016 1 Luomun aluetaloudelliset vaikutukset ja tuotannon

Lisätiedot

Puutarhatuottajien kiinnostus siirtyä luomuun? Anu Koivisto, Juha Heikkinen, Tiina Mattila

Puutarhatuottajien kiinnostus siirtyä luomuun? Anu Koivisto, Juha Heikkinen, Tiina Mattila Puutarhatuottajien kiinnostus siirtyä luomuun? Anu Koivisto, Juha Heikkinen, Tiina Mattila 1 Teppo Tutkija 4.4.2016 Osana hanketta Suomalainen kannattava ja voimistuva luomupuutarhatuotanto Luomupuutarha

Lisätiedot

Satokysely Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satokysely 2016 TNS

Satokysely Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satokysely 2016 TNS Petri Pethman 8.11.2016 221100472 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=552 Kokonaisvastaajanäyte 2 135 vastaajaa Kohderyhmä ja otanta Aktiivimaanviljelijät Näytelähde:

Lisätiedot

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Viljelykierto - Energiaa sokerintuotantoon hankkeen koulutus Tuorla, Maaseutuopisto Livia 27.11.2013 Säkylä, Ravintola Myllynkivi 28.11.2013 Marjo Keskitalo,

Lisätiedot

Luomu Suomessa 2012 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea. Päivitetty

Luomu Suomessa 2012 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea. Päivitetty Luomu Suomessa 2012 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea. Päivitetty 19.9.2013 Sisällys Luomupeltoala Luomuviljelyn kehitys 2006-2012 Luomukasvintuotanto Luomukotieläintilat

Lisätiedot

Kylvöalaennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 ( )

Kylvöalaennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 ( ) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 25.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=554 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu ISO 9001 -sertifioitu Kylvöaikomukset 2010 Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010 Petri Pethman Työnro. 77723 Johdanto Tutkimus on jatkoa vilja-alan yhteistyöryhmän aiempina vuosina Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi 26.8.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Naudanlihantuotannon näkymiä emolehmäpäivään

Naudanlihantuotannon näkymiä emolehmäpäivään Naudanlihantuotannon näkymiä emolehmäpäivään Joka viides Suomessa syöty nautakilo on tuontilihaa = markkinoilla on tilaa suomalaiselle tuotannolle Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Lihamarkkinakatsaus

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät Itä-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Maatilojen kehitysnäkymät Itä-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maatilojen kehitysnäkymät Itä-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 20 % maan tulovirroista Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2 19 % maan myyntituloista Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Posio ELY-keskus: Lappi 2.1.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2 Posio Ansiotulorakenne

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Kylvöaikomukset 2009 Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008 Petri Pethman Työnro. 76442 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Tuusniemi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Tuusniemi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita 9.9.3 8 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita 9.9.3 8 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Ansiotulorakenne * kunnan

Lisätiedot

Luomu50. Toimittajatilaisuus, Säätytalo Kauko Koikkalainen, MTT.

Luomu50. Toimittajatilaisuus, Säätytalo Kauko Koikkalainen, MTT. Luomu50 - mitä tarkoittaisi, jos 50 % viljelyalasta siirtyisi luomuun Toimittajatilaisuus, Säätytalo 30.01.2012 Kauko Koikkalainen, MTT kauko.koikkalainen@mtt.fi 27.1.2012 Taustaa selvitykselle MMM:n tilaama

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Siilinjärvi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Siilinjärvi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Siilinjärvi 19.9.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Siilinjärvi 19.9.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen SFS-ISO 2252 -sertifioitu TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA Satakunta Kiikoinen 21.3.212 Reijo Pirttijärvi Työ 221196-11 Maatilatalouden tietoa kunnittain, ELYkeskuksen ja tuottajaliiton alueella Aikasarjatietoa

Lisätiedot

Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty 31.3.2014

Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty 31.3.2014 Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty 31.3.2014 Sisällys Luomupeltoala Luomuviljelyn kehitys 2006-2013 Luomukasvintuotanto

Lisätiedot

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin!

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Kuva: Kaisa Riiko TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Eija Hagelberg, projektijohtaja JÄRKI-hanke Baltic Sea Action Group Järki Lanta loppuseminaari 13.11.2014 Tuorlassa BSAG Elävä Itämeri säätiö

Lisätiedot

Luomu Suomessa SISÄLLYS

Luomu Suomessa SISÄLLYS Luomu Suomessa SISÄLLYS 1. Luomutilat v. 2012 2. Luomupeltoala v. 2012 3. Luomuviljelyn kehitys 2006-2012 4. Luomukasvintuotanto 5. Luomukotieläintilat 6. Luomukotieläintuotanto 7. Luomukeruu 8. Luomun

Lisätiedot

Luomu Suomessa Päivitetty

Luomu Suomessa Päivitetty Luomu Suomessa 2015 Päivitetty 25.5.2016 Sisällys 2. Sisällys 3. Luomualan kehitys 4. Luomutilat 5. Puutarhatuotanto 6. Kasvintuotanto 7. Kotieläintilat 8. Kotieläintuotanto 9. Luomukeruu 10. Luomun valmistus

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275)

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 25.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=554 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Apetit Luomuviljelyn kiinnostavuus

Apetit Luomuviljelyn kiinnostavuus Apetit Luomuviljelyn kiinnostavuus vilja, marja, vihannes, öljykasvit..201 Lähde mainittava aineistoa käytettäessä Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimusnäytteen rakenne Mitä seuraavista tuotantosuunnista

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuus

Luomutuotannon kannattavuus Luomuviljelyn peruskurssi Luomutuotannon kannattavuus LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Mitä muutoksia luomu saattaa tuoda tuotantoon? Tuotantosuunnalla iso merkitys Viljelykierron noudattaminen

Lisätiedot

TYÖVOIMA 2013. Maa- ja puutarhatalouden TILASTOVAKKA. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä. Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä

TYÖVOIMA 2013. Maa- ja puutarhatalouden TILASTOVAKKA. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä. Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä Viljelijöiden ikä ja koulutus TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta Maa- ja puutarhatalouden TYÖVOIMA 2013 www.maataloustilastot.fi

Lisätiedot

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Esityksen sisältö: 1. Johdanto (mm. uusi luomutuki) 2. Luomun kannattavuus tilastojen

Lisätiedot

Lisää luomulihaa. Luomupäivä 14.11.2012 Tampere

Lisää luomulihaa. Luomupäivä 14.11.2012 Tampere Lisää luomulihaa Luomupäivä 14.11.2012 Tampere Luomueläintilastoja v. 2010 - lypsylehmiä 4809 - emolehmiä 10473 - lihanautoja 2525-0,24 lihanautaa / emolehmä v. 2011 - lypsylehmiä 5776 - emolehmiä 11865

Lisätiedot

Luomu Suomessa 2014 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea. Päivitetty 12.10.2015

Luomu Suomessa 2014 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea. Päivitetty 12.10.2015 Luomu Suomessa 2014 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea. Päivitetty 12.10.2015 Sisällys Luomupeltoala Luomuviljelyn kehitys 2006-2014 Luomukasvintuotanto Luomukotieläintilat

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus. Marraskuu 2015

Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus. Marraskuu 2015 Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus Marraskuu 215 Luottamuksellinen - ei julkisuuteen Sadonkorjuuvelvoitteen poisto Tarjolla oli huono ja vielä huonompi vaihtoehto Uudistuksen yhteydessä valvontasäädökset

Lisätiedot

Miten onnistua muuttuvilla markkinoilla?

Miten onnistua muuttuvilla markkinoilla? Miten onnistua muuttuvilla markkinoilla? Maatalouden tulevaisuusseminaari Farmi 2020 ja Vene hankkeet Kälviä 4.10.2011 Perttu Pyykkönen Teemat Miten viljelijä voi reagoida ja mihin itse voi vaikuttaa:

Lisätiedot

Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT

Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT 23.4.2012 www.mt t.f i MTT Taloustutkimus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki puh. 020 772 004 s-posti:

Lisätiedot

Viljelijän tulevaisuudennäkymät Jari Kajan

Viljelijän tulevaisuudennäkymät Jari Kajan Viljelijän tulevaisuudennäkymät 24.2.2015 Jari Kajan Viljelijän arki ympäristöasioissa Tuotannon kannattavuus Sopimus käytännöt ja erilaiset sitoumukset Toimintaympäristön muutos Ympäristölupa, kokonaisuus

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Pohjois-Karjalan maaseudun kehittäminen lukuina vuonna 2014. Maatalouden tulotuet*

Lisätiedot

LUOMU 2016 KESKI-SUOMESSA

LUOMU 2016 KESKI-SUOMESSA Tietoa maakunnan luomusta LUOMU 2016 KESKI-SUOMESSA 1. Luomutuotannon kehitys Keski-Suomessa Luomuks Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa Luomutilat Keski-Suomessa Luomutilojen lukumäärä on

Lisätiedot

Yritys ymmärtää maataloustukibyrokratiaa. Kohti Tulevaa, Heikkinen Anne-Mari MTK Pohjois-Savo

Yritys ymmärtää maataloustukibyrokratiaa. Kohti Tulevaa, Heikkinen Anne-Mari MTK Pohjois-Savo Yritys ymmärtää maataloustukibyrokratiaa Kohti Tulevaa, Heikkinen Anne-Mari MTK Pohjois-Savo 29.11.17 Keitä vastaajat olivat n 417 kpl % Viljelijä 361 87 Eu-avustaja ja viljelijä 15 4 EU-avustaja/asiantuntija/kunnan

Lisätiedot

Itä-Suomen Maitotilabarometri MAST-hanke Heinäkuu 2017

Itä-Suomen Maitotilabarometri MAST-hanke Heinäkuu 2017 Itä-Suomen Maitotilabarometri 2016 MAST-hanke Heinäkuu 2017 Toteutustapa Kysely lähetettiin tammikuussa 2016 postitse kaikille Osuuskunta ItäMaidon ja Osuuskunta Maitomaan tuottajalle (2136 kpl) Itä-Suomen

Lisätiedot

Ravinteiden kierrätys nykytila, kehityssuunnat ja hyvät esimerkit

Ravinteiden kierrätys nykytila, kehityssuunnat ja hyvät esimerkit Ravinteiden kierrätys nykytila, kehityssuunnat ja hyvät esimerkit MTK Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pirkanmaa Tuottajayhdistysten pj ja sihteeri -neuvottelupäivät Viking Grace 30.10.2013 Kaisa Riiko BSAG/Järki

Lisätiedot

Luomu- ja lähiruoantuotanto ja markkinat

Luomu- ja lähiruoantuotanto ja markkinat Luomu- ja lähiruoantuotanto ja markkinat 1.8.2012 31.12.2014 Kehitetään paikallis- ja luomuelintarvikeketjun yhteistyötä, jotta asiakaslähtöisten tuotteiden määrä lisääntyy. Luomustatus ja paikallisen

Lisätiedot

Lampaat luomussa. Rokua 23.11.2013. Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II

Lampaat luomussa. Rokua 23.11.2013. Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Lampaat luomussa Rokua 23.11.2013 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Lammas luomu vs. tavanomainen Sisätiloissa enemmän tilaa Lampaat (myös kartitsat) laitumelle

Lisätiedot

Luomu Suomessa 2016 Päivitetty

Luomu Suomessa 2016 Päivitetty Luomu Suomessa 2016 Päivitetty 21.3.2017 Sisällys 2. Sisällys 3. Luomualan kehitys 4. Luomutilat 5. Puutarhatuotanto 6. Kasvintuotanto 7. Kotieläintilat 8. Kotieläintuotanto 9. Luomukeruu 10. Luomun valmistus

Lisätiedot

maatalouden kehittämiseen!

maatalouden kehittämiseen! Sivu 1/17 Muokkaa kyselyn "Maatalouden nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa" rakennetta Näytä kysely kielellä: Kaikki Näytä kyselyn sivuista: kaikki yksi kerrallaan Lisää sivu Sivu 1 :

Lisätiedot

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020 1 Tärkeimpiä alueellisia tavoitteita: Luonnonmukaisen tuotannon lisääminen ja monipuolistaminen Luomukotieläintuotannon

Lisätiedot

Pohjois-Savon maaseutustrategia 2014-2020: Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020

Pohjois-Savon maaseutustrategia 2014-2020: Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020 Lisää Luomua 13.11.-12 Kuopio Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry Pro Luomu - koko luomualan yhteistyöjärjestö - edistää luomualan kasvua ja kehitystä - jäseninä yrityksiä ja yhteisöjä - MMM hankerahoituksen

Lisätiedot

Maidontuotannon kannattavuus

Maidontuotannon kannattavuus Maidontuotannon kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos Ratkaisuja rehuntuotannon kannattavuuteen ja kestävyyteen muuttuvassa ilmastossa Nivala 20.3.2013 Sipiläinen / Maidontuotannon

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2022

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Anne Kallinen Reijo Pirttijärvi Pasi Saarnivaara Eeva Heikkilä Maatilojen kehitysnäkymät vuoteen 2022 4500 maatilan tulevaisuudensuunnitelmat Viesti suoraan maatalousyrittäjiltä

Lisätiedot

Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS

Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS LUOMUTUOTANTO VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE Mitä luomu on? Luomuelintarvike on aina peräisin

Lisätiedot

MAITOA LISÄÄ MARKKINOILLE 5.11.2013 KARELIA-AMK Joensuu. Pekka Tahvanainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

MAITOA LISÄÄ MARKKINOILLE 5.11.2013 KARELIA-AMK Joensuu. Pekka Tahvanainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus MAITOA LISÄÄ MARKKINOILLE 5.11.213 KARELIA-AMK Joensuu Pekka Tahvanainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 7.11.213 1 Joensuu ELY-keskus: Pohjois-Karjala Joensuu Tiloja

Lisätiedot

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomuviljelyn peruskurssi LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomutuotannon tilanne Muutokset tilan toiminnassa luomuun siirryttäessä Maan rakenteen ja viljelykierron merkitys Viljelykiertoon

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät Keski-Suomessa 2022

Maatilojen kehitysnäkymät Keski-Suomessa 2022 Maatilojen kehitysnäkymät Keski-Suomessa 0 Reijo Pirttijärvi Anne Kallinen Eeva Heikkilä..0 Contents Tilalukumäärän kehitys Kasvinviljelyyn panostaminen Maidontuotanto Naudanlihantuotanto Kannattavuus,

Lisätiedot

Lisää luomua: Valio ja LUOMU 2012

Lisää luomua: Valio ja LUOMU 2012 Lisää luomua: Valio ja LUOMU 2012 26.1.2011 Valio Luomu on lanseerattu vuonna 1993 Lähes 20 vuotta luomua Valiolta Valio on tarjonnut kuluttajille luomuvaihtoehtoja jo vuodesta 1993 alkaen Tuotevalikoimaa

Lisätiedot

Lammastalouden kehitysnäkymät 2020

Lammastalouden kehitysnäkymät 2020 Lammastalouden kehitysnäkymät 2020 11.7.2014 Eeva Heikkilä SISÄLTÖ YHTEENVETO 1 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 4 2 Kannattavuusnäkymät 9 3 Tuotantorakennusinvestoinnit 15 4 Lammastalouden jatkaminen 22

Lisätiedot

Kasvinviljelyn tulevaisuus seudulla

Kasvinviljelyn tulevaisuus seudulla Kasvinviljelyn tulevaisuus seudulla marja.jalli@luke.fi Tunnetko biotalouden uudet mahdollisuudet? Loimaa 9.11.2015 1 Teppo Tutkija 21.12.2015 NYKYTILA 2 21.12.2015 Käytössä oleva maatalousmaa, ha Käytössä

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tutkimusaineiston toimialoittainen yritysjakauma Toimiala N % vastanneista Ruoka-Suomi 2012 Leipomotuotteet 41 15,9 % 33 % Maidon jatkojalostus 14 5,4

Lisätiedot

Maatalouslaskenta 2010

Maatalouslaskenta 2010 Ennakkotiedot Julkaisupäivämäärä 8.3.2012 Maatalouslaskenta 2010 Kastelu avomaalla ja energia Puutarhakasveja ja perunaa kastellaan Kolme prosenttia maatalousmaasta voidaan kastella Kastelu vuonna 2010

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004 ja 2008 Sähköinen kysely Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.fi Kohderyhmänä

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät Keski-Suomessa -viljelijäkysely

Maatilojen kehitysnäkymät Keski-Suomessa -viljelijäkysely SUOMEN GALLUP ELINTARVIKETIETO OY Miestentie 9 C, 00 Espoo Helmi-maaliskuu 07 Työ 000 LOMAKE nettiin tutustuttavaksi EI PALAUTETA Maatilojen kehitysnäkymät Keski-Suomessa -viljelijäkysely VASTATKAA KYSYMYKSIIN

Lisätiedot

Maatilojen välisen yhteistyön hyödyt. 27.1.2014 Suvi Rinta-Kiikka

Maatilojen välisen yhteistyön hyödyt. 27.1.2014 Suvi Rinta-Kiikka Maatilojen välisen yhteistyön hyödyt 27.1.2014 Suvi Rinta-Kiikka Tutkimuksesta Osa kotieläintilojen ja kasvinviljelytilojen yhteensovittaminen -hanketta Viljelijäkysely huhtikuussa 2014 Vastaajia 411 Yleiskuva

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvointi -työpaja Tampere 6.2.2013. Johtaja Liisa Hakala STM/Työsuojeluosasto

Maatalousyrittäjien työhyvinvointi -työpaja Tampere 6.2.2013. Johtaja Liisa Hakala STM/Työsuojeluosasto Maatalousyrittäjien työhyvinvointi -työpaja Tampere 6.2.2013 Johtaja Liisa Hakala STM/Työsuojeluosasto Maatilojen lukumäärä ja keskimääräinen peltoala vuosina 1995-2011 Lähde: MMM:n Tietopalvelukeskus,

Lisätiedot

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015 Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020 Tammikuu 2015 1 Maatalouspolitiikan tavoitteista ja keinoista Kansallisen maatalouspolitiikan ydintehtävä: maatalous on kotimaisen elintarviketalouden

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2013 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Vuosikatsaus 2013 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Vuosikatsaus 2013 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Pohjois-Karjalan tavoitteet - Luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen - Osaamisen

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

MTK ja jäsenyritykset kehityksessä mukana

MTK ja jäsenyritykset kehityksessä mukana MTK ja jäsenyritykset kehityksessä mukana Perttu Pyykkönen Itä-Suomen MTK-Liittojen puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivä 1.2.2017 Investointiosuus koko maan investoinneista (ilman asuinrakennuksia

Lisätiedot

Luomukasvintuotannon kannattavuus. ProAgria Etelä-Suomen viljelyryhmien tuloksia. Vyr Luomuviljaseminaari Salo

Luomukasvintuotannon kannattavuus. ProAgria Etelä-Suomen viljelyryhmien tuloksia. Vyr Luomuviljaseminaari Salo Luomukasvintuotannon kannattavuus ProAgria Etelä-Suomen viljelyryhmien tuloksia. Vyr Luomuviljaseminaari Salo Luomukasvintuotannon kannattavuus Luomumallasohraa 2017 Lohkon sato 2330 kg/ha 2 Luomukasvintuotannon

Lisätiedot

Asiasanat Naudanlihantuotanto, emolehmät, uudistuseläimet, ulkoistaminen. Maataloustieteen Päivät

Asiasanat Naudanlihantuotanto, emolehmät, uudistuseläimet, ulkoistaminen. Maataloustieteen Päivät Uudistuseläinten kasvatuksen ulkoistaminen emolehmätuotannossa Hannu Viitala 1, Risto Kauppinen 1, Pirjo Suhonen 1, Ville Hautalahti 1, Esa-Pekka Oinonen 1, Arto Huuskonen 2, Maiju Pesonen 2 1. Savonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot