Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020"

Transkriptio

1 Luomutuotannon kehitysnäkymät Anne Kallinen Arvi Heikkilä Eeva Heikkilä Petri Pethman Reijo Pirttijärvi Job

2 Sisältö Tutkimuksen tavoite ja toteutus 6 2 Luomutuotanto vuonna 20 3 Kannattavuus 3 4 Kilpailukykyä rajoittavat tekijät, työssä jaksaminen 5 Luomuun siirtyminen Luomuun siirtymisen esteet 52 7 Satotasot, sadonlisäyksen keinot sekä kasvinviljelyyn panostaminen 8 Työvoimapalveluiden käyttö, koulutus, tilojen välinen yhteistyö ja tilalla toteutetut toimenpiteet 9 Luomutuotannon ennusteet

3 YHTEENVETO Takaisin sisällysluetteloon

4 Yhteenveto /2 Eri tuotantosuuntia edustavat luomutilat vihannesja marjanviljelijöitä lukuun ottamatta kokivat tuotantonsa kannattavammaksi ja kannattavuus-näkymät paremmiksi kuin tavanomaiset tilat. Kilpailukykyä rajoittavien tekijöiden lukumäärä on kasvanut vuodesta 200. Maitotiloilla oma jaksaminen, emolehmätiloilla maatalouspolitiikan epävarmuus ja viljatiloilla tilan peltoala yleisimmät vastaukset Luomu kiinnostaa kaikista tiloista 4% kasvinviljelyn osalta. Kiinnostus on pysynyt samana tai kasvanut tärkeimmissä tuotantosuunnissa vuodesta 200. Luomukotieläintuotantoon siirtyminen kiinnostaa eniten lammastiloja (33%) ja emolehmätiloja (29%). Alueellisesti kiinnostus on suurinta Itä-Suomessa. Kiinnostuneimpia ovat pienet (alle 20ha) ja isot (yli 00ha) tilat. Kiinnostusta siirtyä luomuun perusteltiin pienemmillä tuotantokustannuksilla, paremmalla kannattavuudella, tuotteesta saatavalla lisähinnalla sekä ekologisuudella. Myös luomutuotteiden kasvanut kysyntä sai kannatusta luomukiinnostuksen herättäjänä. Kasvinviljelyssä kannatusta saivat näiden lisäksi mahdollisuus luopua tavanomaisista tuotantopanoksista. Tuotantosuunnasta riippumatta tärkein syy viljellä luomuna oli kannattavuus ja tuotteesta saatava lisähinta. Erityisesti lammastiloilla, mutta myös viljatiloilla sekä kasvinviljelyn osalta yleensä syyksi viljellä luomuna ilmoitettiin lisäksi kestävä tuotanto ja ekologisuus. Tavanomaiset kotieläintilat, sekä kotieläintilat, joilla on jo kasvinviljely luomussa, luomuun siirtymisen esteinä pidettiin riittämättömiä resursseja (useimmiten peltoala), byrokratiaa ja kannattavuutta. Luomun arveltiin olevan myös vaikea toteuttaa omalla tilalla. Sikatiloilla kannattavuus ja luomurehun saatavuus korostuivat muita kotieläintiloja enemmän. Tilat, joilla on aikaisemmin ollut luomutuotantoa, mainitsivat lopettamisen syynä olleen rikkakasviongelmat, byrokratia sekä rehualan riittämättömyys. Matilda maataloustilaston mukaan luomuviljan keskisadot ovat 40-45% pienempiä, luomuvehnän noin 50 % pienempiä kuin tavanomaisessa viljanviljelyssä. Aineiston vastausten perusteella satotasoa aiotaan kuitenkin nostaa enemmän kuin tavanomaisilla tiloilla. Luomutilojen sadonlisäyksen keinoina ovat kalkitus ja panostaminen lajikevalintoihin.

5 Yhteenveto 2/2 Luomukotieläintilat ovat ahkerimpia työvoimapalveluiden käyttäjiä. Koulutusta on hankittu enemmän kuin tavanomaisilla tiloilla. Työssä jaksamisessa ei ollut merkittäviä eroja, parhaiten jaksettiin luomukananmuna- ja - lammastiloilla. Yhteistyötä harjoitettiin selvästi enemmän kuin tavanomaisilla tiloilla, lukuun ottamatta luomukananmuna ja lammastiloja. Ympäristön kannalta hyödyllisiä toimenpiteitä (ravinnelaskelmat, enemmän kuin vähimmäismäärä ympäristötuen lisätoimenpiteitä, yms.) oli myös tehty enemmän luomutiloilla kuin tavanomaisilla. Mikäli 50% luomukiinnostuksesta toteutuisi: Luomun pinta-ala kaksinkertaistuisi, luomun osuus 7% peltoalasta Luomutilojen määrä lähes kaksinkertaistuisi, luomutilojen osuus 5% kaikista tiloista Luomumaidon osuus voisi nousta 9%:iin maidon kokonaistuotannosta Luomunaudanlihan tuotanto voisi nousta 5%:iin (mukana luomulypsy- ja emolehmät) tai 6%:iin (mukana pelkät luomuemolehmät) naudanlihan kokonaistuotannosta. Tämä on luomunaudanlihantuotannon potentiaali, jonka tarkastelussa on hyvä ottaa huomioon luomunaudanlihantuotannon hukkavirrat. Kolmasosa lammastiloista olisi luomussa ja reilu kolmannes uuhista Luomumunivien kanojen osuus kasvaisi 5%:iin nykyisestä 3%:sta Lihasikojen määrä kymmenkertaistuisi, lihasikatilojen määrä 4,5 kertaistuisi

6 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TOTEUTUS Takaisin sisällysluetteloon

7 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitettiin luomutilojen Lukumäärän kehityksen ennusteet lähivuosille tuotantosuunnittain Arviot kannattavuuskehityksestä viime vuodelta sekä lähiajan odotukset Tilojen kehittämistä ja kilpailukyvyn parantamista rajoittavat tekijät Satotasot, sadonlisäyksen keinot sekä kasvinviljelyn kehittämiseen panostaminen Työvoimapalveluiden ja tilojen välisen yhteistyön käyttö, hankittu koulutus, työssä jaksaminen sekä tilalla toteutetut toimenpiteet Lisäksi avoimina vastauksina kerättiin tietoa Tavanomaisten viljelijöiden motivaatiosta siirtyä luomutuotantoon sekä esteet luomuviljelyyn siirtymiselle Nykyisten luomutilojen motiivista luomutuotantoon sekä kotieläinten luomuun siirtämisen esteistä niiltä tiloilta, joilla kasvinviljely on jo luomussa Luomutuotannon lopettamisen syistä, jos tila oli aiemmin ollut luomutuotannossa 7

8 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä Luomutuotannon kehitysnäkymät on osa kaikkia maatiloja koskevaa Maatilojen kehitysnäkymät kyselytutkimusta (n=4 757). Mukana 595 luomutilaa Kohderyhmä ja otanta Aktiivimaanviljelijät Näytelähde: MMM/TIKE tukirekisteri; satunnaisotanta Tiedonkeräys Kenttätyö helmi-maaliskuussa 202 Tiedonkeräysmenetelmät ennakkoinformoitu web/puhelinkysely. Kaikille lähetettiin paperilomake, johon pyydettiin tutustumaan ja vastaamaan etukäteen. Vastaaminen oli mahdollista tehdä omatoimisesti netissä (3 500 vastausta) tai vaihtoehtoisesti vastaajille soitettiin ja tiedot kerättiin puhelinhaastatteluna ( 260 vastausta) Puhelinhaastattelijoiden lukumäärä 29 kpl Vastanneiden kesken arvottiin palkintoja Tiedonkeräys ja -käsittely toteutettiin SFS-ISO standardia noudattaen Aineiston käsittely Tutkimusaineisto painotettiin vastaamaan kaikkia maatiloja (myös ruotsinkieliset viljelijät) 3-uloitteisella painotusmatriisilla: ELY-keskus, tilamäärä tuotantosunnittain ja peltoala. Aikasarjoissa käytettiin lähteenä Eviran virallista luomutilastoa. Satotasojen aikasarjassa lähteenä käytettiin Maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskus Tiken julkaisuja.

9 Tutkimusnäyte / Luomutuottajat Näyte kpl Painotettu kpl % Tiloja, kpl Tukialueittain: A + B alueet C alue C2p-C4 C C2 C A+B C2 alue C2p-C4-alueet Tilakoko, ha/tila: 0 4, , , ,

10 Tutkimusnäyte / Luomutuottajat Tuotantosuunnittain: Lypsykarjatalous Emolehmätuotanto Erikoistunut naudanlihantuotanto Viljanviljely Sikatalous Kananmunantuotanto Lammastalous Muu kotieläin Muu kasvinviljely YHTEENSÄ Tiloja, kpl

11 2 LUOMUTUOTANTO VUONNA 20 Takaisin sisällysluetteloon

12 Luomualan ja luomutilojen osuudet suhteessa kokonaismääriin kasvussa kpl luomutilojen määrä luomupeltoala 000 ha Vuonna 20 6% tiloista luomussa 8% pinta-alasta Luomutilojen keskikoko 45,8 ha Suurimmat luomupellon sekä luomutilojen osuudet Ahvenanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa Eniten luomutiloja Pirkanmaalla ja Pohjois- Pohjanmaalla Eniten luomuviljeltyä peltoa Uudellamaalla ja Etelä- Pohjanmaalla 2

13 3 KANNATTAVUUS Takaisin sisällysluetteloon

14 Luomu kotieläintaloudessa kannattavuus koettu paremmaksi kuin tavanomaisessa, kannattavuus vuonna 20 Erittäin hyvä Melko hyvä Tyydyttävä Välttävä Melko heikko Erittäin heikko Luomu maidontuotanto ,3 Tav. maidontuotanto ,77 Luomu emolehmät./pihvivasikat ,68 Luomu emolehmät./pihviteuraat ,72 Tavan. emolehmätuotanto , % vastanneista 4

15 Lammas- ja kananmunantuotannossa isot erot tuotantotapojen välillä, kannattavuus vuonna 20 Erittäin hyvä Melko hyvä Tyydyttävä Välttävä Melko heikko Erittäin heikko Luomu lammastuotanto ,40 Tav. lammastuotanto ,62 Luomu kananmunantuotanto ,86 Tav. kananmunantuotanto , % vastanneista 5

16 Luomu erikoiskasvintuotannossa kannattavuus koettu hyväksi Erittäin hyvä Melko hyvä Tyydyttävä Välttävä Melko heikko Erittäin heikko Luomu viljanviljely ,2 Tav. viljanviljely ,9 Luomu muu kasvinviljely ,84 Tav. muu kasvinviljely ,93 Luomu muu erikoiskasvi ,90 Tav. muu erikoiskasvi , % vastanneista 6

17 Marjan- ja vihannesviljelyssä tavanomaisilla tiloilla kannattavuus koettu paremmaksi, kannattavuus vuonna 20 Erittäin hyvä Melko hyvä Tyydyttävä Välttävä Melko heikko Erittäin heikko Luomu marjanviljely ,08 Tavanomainen marjanviljely ,3 Luomu vihannesviljely ,05 Tav. vihannesviljely , % vastanneista 7

18 Luomutiloilla positiiviset kannattavuusodotukset, kannattavuus lähivuosina Muutos v ,0-0,23 +0,08-0,0 +0,8 +0,07 +0,35 +0,25 8

19 Luomuperunalla positiiviset näkymät, kannattavuus lähivuosina Muutos v ,5-0,07 +0,27 +0, +0,42-0,05 +0,0 +0,05 +0,9 +0,3 9

20 4 KILPAILUKYKYÄ RAJOITTAVAT TEKIJÄT JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN Takaisin sisällysluetteloon

21 Oma jaksaminen, tilan peltoala ja oman työvoiman määrä luomukotieläintilojen kilpailukykyä rajoittavina tekijöinä Luomu Tavanomaiset tilat (n=46) Luomukotieläintilat (n=239) Luomukasvitilat (n=505) 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 Tilan peltoala Tuotannon kannattavuus Maatalouspolitiikan epävarmuus Oma jaksaminen Lisäpellon kustannus Oman työvoiman määrä Investoinnin riski ja kannattavuus Tuki-/lupahakuun liittyvä byrokratia Hintojen vaihtelu Tilan koneistus Ympäristölainsäädäntö Investointitukiin liittyvät vaatimukset Eläinten pidolle asetett. olosuhdevaat. Ammattitaitoisen työvoiman saatav. Rakentamiselle asetettavat vaatim. Oma osaaminen ja ammattitaito Kirjanpitovaatimukset Tilan lannanlevitysala Maitokiintiö / viitetukimäärä Lainarahoituksen saatavuus Markkinointi-/jalostuskanavan puute Rehujen saatavuus Muu, mikä? Ei mikään

22 Kilpailukykyä rajoittavien tekijöiden kokonaismäärä kasvanut edelliseen tutkimukseen verrattuna 22

23 Maatalouspolitiikan epävarmuus ja oma jaksaminen yleisimmät, tuotannon kannattavuus rajoittaa vähemmän luomu- kuin tavanomaisia tiloja 23

24 Tilan peltoala ja tuotannon kannattavuus viljatilojen kilpailukykyä rajoittavia tekijöitä "Mitkä seuraavista asioista rajoittavat tilanne kehittämistä ja kilpailukyvyn parantamista?" Tilan peltoala Tuotannon kannattavuus Maatalouspolitiikan epävarmuus Lisäpellon kustannus 30 Oma jaksaminen Oman työvoiman määrä 22 Hintojen vaihtelu Investoinnin riski ja kannattavuus Tuki-/lupahakuun liittyvä byrokratia 5 8 Tilan koneistus 7 Ympäristölainsäädäntö 5 3 Muu, mikä? 9 3 Investointitukiin liittyvät vaatimukset 8 3 Oma osaaminen ja ammattitaito 5 9 Eläinten pidolle asetettavat olosuhdevaatimukset 4 Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus 4 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset 4 6 Kirjanpitovaatimukset 3 4 Lainarahoituksen saatavuus 2 5 Markkinointi-/jalostuskanavan puute 2 5 Ei mikään Luomuviljatilat Tav. viljatilat 24

25 Tuotantotapojen välillä ei merkittäviä eroja jaksamisessa -6 25

26 5 LUOMUUN SIIRTYMINEN Takaisin sisällysluetteloon

27 Kiinnostus suurinta lammas- ja emolehmätiloilla Luomutilat ja kiinnostus luomuun Ollut aiemmin luomussa Luomussa tällä hetkellä Siirtymävaiheessa luomuun Kiinnostunut siirtymään luomuun Lypsykarja (n=25) Ostovasikkatilat (n=364) 2 2 Emolehmätilat (n=368) 7 29 Sika (n=455) 7 Kananmuna (n=42) 9 8 Lammas (n=266) 2 33 Vihannes (n=35) 4 Marja (n=47) 7 5 Vilja (n=249) % kaikista 27

28 Kasvinviljelyn siirtäminen luomuun kiinnostaa kotieläintiloja sikatiloja lukuun ottamatta Kiinnostus siirtää kasvintuotanto luomuun Ollut aiemmin luomussa Siirtymävaiheessa luomuun Luomussa tällä hetkellä Kiinnostunut siirtymään luomuun KAIKKI (n=3266) 7 4 TUOTANTOSUUNTA: Lypsykarja (n=474) 4 20 Muu nauta (n=330) 2 9 Sika (n=375) 2 0 Lammas (n=04) Vilja (n=249) 7 2 Muu kasvi (n=544) 6 4 TILAKOKO: < 20 (n=705) (n=43) (n=958) (n=457) IKÄ: < 40 v (n=653) v (n=540) v (n=56) 5 3 >= 60 v (n=547) 9 6 SUURALUE: Etelä-Suomi (n=607) Lounais-Suomi (n=433) 5 2 Itä-Suomi (n=472) 9 9 Pohjanmaa (n=536) 6 6 Pohj.-Suomi (n=28) % kaikista Mukana kotieläintiloista ne tilat, jotka ilmoittivat myös kasvinviljelyn tuotantosuunnaksi 28

29 Kiinnostus luomuun on kasvanut vuodesta 200 Luomutilat ja kiinnostus luomuun Ollut aiemmin luomussa On tällä hetkellä luomussa Siirtymävaiheessa On kiinnostunut siirtymään luomuun Maito Maito Emolehmä Emolehmä Muu erik. nauta Muu erik. nauta 202 Sika Sika Vilja Vilja % kaikista 29

30 Kiinnostus luomumaidontuotantoon kasvussa Kiinnostus luomumaidontuotantoon - % tiloista Ollut aiemmin luomussa Luomussa tällä hetkellä Kiinnostunut siirtymään luomuun Ei ole kiinnostunut luomutuotannosta TOTAL 2 86 Etelä-Suomi 0 89 Suuralueet I Lounais-Suomi Itä-Suomi Pohjanmaa Pohj.-Suomi Lypsylehmiä kpl/tila alle Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

31 Kiinnostus luomumaidontuotantoon - % tiloista Ollut aiemmin luomussa Luomussa tällä hetkellä Kiinnostunut siirtymään luomuun Uudenmaan Pohjois-Karjalan Keski-Suomen 9 8 Pohjanmaan 4 84 Varsinais-Suomen 5 85 Pirkanmaan 3 85 ELY-keskus Etelä-Pohjanmaan Pohjois-Pohjanmaan Etelä-Savon KOKO MAA Kainuun Pohjois-Savon 0 89 Hämeen 9 90 Kaakkois-Suomen 6 93 Satakunnan 3 97 Lapin 3 97 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

32 Kiinnostus luomuemolehmätuotantoon on kasvanut, kiinnostus suurta kaikissa kokoluokissa Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

33 Nuoret emolehmätuottajat kiinnostuneimpia Kiinnostus luomuemolehmätuotantoon - % tiloista Luomussa tällä hetkellä Siirtymä-vaiheessa luomuun Kiinnostunut siirtymään luomuun KAIKKI (n=87) SUURALUE Etelä-Suomi (n=27) Lounais-Suomi (n=57) Itä-Suomi (n=37) Pohjanmaa (n=46) Pohjois-Suomi (n=20) IKÄ < 40 v (n=6) v (n=90) v (n=6) >= 60 v (n=20) EMOLEHMÄMÄÄRÄ, KPL alle 0 (n=27) 0-29 (n=6) (n=49) 50 ja yli (n=49) TUOTANTOSTRATEGIA laajentajat (92) ennallaan jatkajat (65) vähentäjät (n=0) lopettajat (n=20)

34 Kiinnostus luomuemolehmätuotantoon - % tiloista Luomussa tällä hetkellä Kiinnostunut siirtymään luomuun Siirtymävaiheessa Ei ole kiinnostunut luomutuotannosta Uudenmaan ELY-keskus (n=8) Varsinais-Suomen ELY-keskus (n=8) Satakunnan ELY-keskus (n=4) Hämeen ELY-keskus (n=9) Pirkanmaan ELY-keskus (n=25) Kaakkois-Suomen ELY-keskus (n=0) ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus (n=5) Pohjois-Savon ELY-keskus (n=3) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (n=9) Keski-Suomen ELY-keskus (n=0) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (n=0) Pohjanmaan ELY-keskus (n=26) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (n=5) Kainuun ELY-keskus (n=) 0 00 Lapin ELY-keskus (n=4) 9 9 KOKO MAA (n=87)

35 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

36 Kiinnostus luomunaudanlihantuotantoon - % tiloista Luomussa tällä hetkellä Kiinnostunut siirtymään luomuun Siirtymävaiheessa Ei ole kiinnostunut luomutuotannosta Uudenmaan ELY-keskus (n=9) 89 Varsinais-Suomen ELY-keskus (n=22) Satakunnan ELY-keskus (n=23) 8 92 Hämeen ELY-keskus (n=) Pirkanmaan ELY-keskus (n=34) Kaakkois-Suomen ELY-keskus (n=2) Etelä-Savon ELY-keskus (n=55) Pohjois-Savon ELY-keskus (n=4) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (n=6) 2 88 Keski-Suomen ELY-keskus (n=22) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (n=28) Pohjanmaan ELY-keskus (n=48) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (n=9) Kainuun ELY-keskus (n=5) Lapin ELY-keskus (n=0) KOKO MAA (n=364)

37 Lammastiloilla kiinnostus tasaista suuralueesta riippumatta Kiinnostus luomulammastuotantoon - % tiloista Luomussa tällä hetkellä Siirtymävaiheessa luomuun Kiinnostunut siirtymään luomuun Ei ole kiinnostunut luomutuotannosta KAIKKI Etelä-Suomi Suuralueet I Lounais-Suomi Itä-Suomi Pohjanmaa Pohj.-Suomi Uuhikokoluokat Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

38 Sikatiloista eniten kiinnostusta luomuun Etelä- Suomessa, isot yli 300 emakon tilat eivät ole kiinnostuneita Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

39 Kanatiloista pienillä ja keskikokoisilla tiloilla kiinnostusta siirtyä luomuun Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maidontuotannon kehitysnäkymät

40 Luomukiinnostus suurinta Keski-Suomessa, Pohjois- Karjalassa sekä Etelä-Pohjanmaalla Kiinnostus luomutuotantoon, kasvinviljely - % tiloista Ollut aiemmin luomussa Luomussa tällä hetkellä Siirtymä-vaiheessa luomuun Kiinnostunut siirtymään luomuun Ei ole kiinnostunut luomutuotannosta KAIKKI (n=3266) Uudenmaan ELY-keskus (n=2) Varsinais-Suomen ELY-keskus (n=667) Satakunnan ELY-keskus (n=364) Hämeen ELY-keskus (n=67) Pirkanmaan ELY-keskus (n=387) Kaakkois-Suomen ELY-keskus (n=39) Etelä-Savon ELY-keskus (n=204) 6 7 Pohjois-Savon ELY-keskus (n=8) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (n=75) Keski-Suomen ELY-keskus (n=75) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (n=249) Pohjanmaan ELY-keskus (n=287) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (n=73) Kainuun ELY-keskus (n=4) Lapin ELY-keskus (n=3) Mukana kotieläintiloista ne tilat, jotka ilmoittivat myös kasvinviljelyn tuotantosuunnaksi 40

41 Luomutuotteen lisähinta kiinnostaa maitotiloilla Miksi olette kiinnostunut siirtymään luomuun? Maitotilat Tuotteista saatava parempi hinta 57 Pienemmät tuotantokustannukset/kannattavuus 28 Ekologisuus/kestävyys 3 Luomulle on kysyntää Haluaa luopua tavanomaisista tuotantopanoksista 8 Tuet 5 Eläinten hyvinvointi 3 Muu syy 3 Pellot luomussa/tuotanto lähes luomua tällä hetkellä vastausten kappalemäärä

42 Nautatiloja houkuttelee parempi kannattavuus Miksi olette kiinnostunut siirtymään luomuun? Nautatilat Pienemmät tuotantokustannukset/ parempi kannattavuus 39 Tuotteista saatava parempi hinta Muu syy Luomulle on kysyntää Tuet Luomulihan positiivinen imago, terveellisyys, peltopinta-alaa on riittävästi tai se lisääntyy, kaipaa uusia haasteita Haluaa luopua tavanomaisista tuotantopanoksista 8 Ekologisuus/kestävyys 7 Pellot luomussa/tuotanto lähes luomua tällä hetkellä 7 Eläinten hyvinvointi 3 42

43 Luomu kasvinviljelystä kiinnostuneet odottavat kannattavuuden parantuvan, eivät halua käyttää kasvinsuojeluaineita tai keinolannoitteita Miksi olette kiinnostunut siirtymään luomuun? Kasvinviljely yleensä Pienemmät tuotantokustannukset/parempi 5 Tavanomaiset tuotantopanokset kalliita/halutaan 62 Ekologisuus/kestävyys/tulevaisuutta Tuotteista saatava parempi hinta Tuet 35 Luomulle on kysyntää/ajan trendi/imagosyyt Muu syy Eettisyys/terveellisyys/puhtaan ruoan Uusia haasteita/kiinnostaa muuten Pellot luomussa/tuotanto lähes luomua tällä EOS Eläinten hyvinvointi 3 6 vastausten kappalemäärä

44 Kasvava luomutuotteiden kysyntä nousi esille avovastauksissa SIKATILAT Paremman kannattavuuden toivossa, kasvanut kysyntä, tuotteesta saatava parempi hinta, ekologisuus KANATILAT Luomumunille on kysyntää, parempi hinta LAMMASTILAT Kysyntä, lihan parempi hinta, parempi kannattavuus, paremmat tuet, eettinen ja ekologinen valinta, monella vastaajista pellot jo luomussa, tämän hetkinen tuotanto lähellä luomua VIHANNESVILJELY AVOMAALLA Tuotteille kysyntää, parempi hinta MARJANVILJELY AVOMAALLA Paremmat markkinat, hinta, viljely jo lähellä luomua, kuluttajat vaativat 44

45 Hinta ja kannattavuus pitävät maitotilat luomussa 45

46 Myös nautatiloilla parempi kannattavuus syy luomutuotantoon 46

47 MIKSI LUOMUNA? 47

48 Luomusikatilat ovat kokeneet tuotannon kannattavaksi 48

49 Ekologisuus ajaa lammastiloilla ohi kannattavuuden 49

50 Viljatiloilla kannattavuus ja ekologisuus motivaation lähteinä Miksi haluatte tuottaa luomuna? Viljatilat Parempi kannattavuus 52 Ekologisuus/kestävyys/luonnonmukaisuus 48 Eettisyys/terveellisyys/puhtaus 3 Ei tarvitse käyttää/ostaa kasvinsuojeluaineita/lannoitteita 23 jokin muu syy Tuotteesta saatava parempi hinta/raha Pienemmät kustannukset Kysyntä/maine/imago Paremmat tuet Luomu sopii tilalle/paras vaihtoehto Haluan haasteita/mielenkiintoista Oma terveys, luomussa pienemmät riskit, tulevaisuuden kannalta järkevää Aatteellisuus 4 Halutaan parantaa maan rakennetta/kasvukuntoa 4 Lopputuotteen laatu 2 EOS 9 vastausten kappalemäärä

51 Kannattavuus ja ekologisuus syitä tuottaa luomuna Miksi haluatte tuottaa luomuna? Kasvinviljely yleensä Parempi kannattavuus Ekologisuus/kestävyys/luonnonmukaisuus Ei tarvitse käyttää tav. tuotantopanoksia Eettisyys/terveellisyys/puhtaus Jokin muu syy Kysyntä/maine/imago/trendi Tuotteesta saatava parempi hinta Pienemmät kustannukset Tuotetaan eläimille rehua Luomu sopii tilalle/paras vaihtoehto/tulevaisuutta Paremmat tuet Haluan haasteita/mielenkiintoista Aatteellisuus Halutaan parantaa maan rakennetta/kasvukuntoa Nykyinen tuotanto lähellä luomua Lopputuotteen laatu EOS vastausten kappalemäärä

52 6 LUOMUUN SIIRTYMISEEN ESTEET Takaisin sisällysluetteloon

53 Maitotilat, joilla kasvinviljely luomussa, mutta eivät ole kiinnostuneet siirtämään kotieläimiä luomuun Luomua pidetään vaikeana toteuttaa omalla tilalla, peltoala ei riitä rehun tuottamiseen 53

54 Nautatilat, joilla kasvinviljely luomussa, mutta eivät ole kiinnostuneet siirtämään kotieläimiä luomuun 54

55 Sikatilat, joilla kasvinviljely luomussa, mutta eivät ole kiinnostuneet siirtämään kotieläimiä luomuun Sikatilan rehustus ja rehuomavaraisuus erittäin haasteellinen pitkällä aikavälillä Kuluttajat kyselyissä ostavat luomua mutta kaupan hyllyllä mieli muuttuu Luomukotieläinsäännöt haastavat. 55

56 Ikärakenne, liian tiukat säädökset sekä resurssien riittävyys esteinä maitotilojen luomuun siirtymiselle Miksi ette ole kiinnostunut siirtämään luomuun? Maitotilat Lopettamassa tuotantoa/jäämässä eläkkeelle Liian byrokraattista/liian tarkat säädökset Ei tarpeeksi resursseja/peltoalaa/vaikea toteuttaa Kannattavuus-/kustannussyyt Vanhat tuotantotilat/vaatii rakennusinvestointeja Luomurehun hinta/saatavuus Liian työlästä/ei riitä aika Nyt tarpeeksi lähellä luomua/luomu on tehotonta Markkinakanavien puute/ ei luomum. keräilyä Alhaiset satotasot/tuotos Muita huomioita Vaatii uutta osaamista/en tiedä tarpeeksi Mahdollinen rikkakasviongelma Ei sovellu tilalle Ei kotieläimiä / luovutaan kotieläimistä Siirtymävaihe liian pitkä/siirtyminen vaikeaa Eläinten lääkitys /hyvinvointi/tautiriskit Tyytyväinen nykyiseen tuotantotapaan Ongelmia ulkoilutuksessa/laidunnuksessa Kotieläinten siirto luomuun hankalaa/kannattamatonta

57 Nautatiloilla samantyyppiset ongelmat kuin maitotiloilla Miksi ette ole kiinnostunut siirtämään luomuun? Nautatilat Lopettamassa tuotantoa/jäämässä eläkkeelle Liian byrokraattista/liian tarkat säädökset Ei tarpeeksi resursseja/peltoalaa/vaikea toteuttaa Kannattavuus-/kustannussyyt Luomurehun hinta/saatavuus Muita huomioita Vanhat tuotantotilat/vaatii rakennusinvestointeja Liian työlästä/ei riitä aika Ei sovellu tilalle Mahdollinen rikkakasviongelma Ei kotieläimiä / luovutaan kotieläimistä Kotieläinten siirto luomuun ei kannattavaa/hankalaa Alhaiset satotasot/tuotos Siirtymävaihe liian pitkä/siirtyminen vaikeaa Nyt tarpeeksi lähellä luomua/luomu on tehotonta Eläinten lääkitys /hyvinvointi/tautiriskit Tyytyväinen nykyiseen tuotantotapaan Ongelmia ulkoilutuksessa/laidunnuksessa Vaatii uutta osaamista/en tiedä tarpeeksi Luomuvasikoiden saatavuusongelma, lääkitseminen 57

58 Rehunsaanti (määrä ja laatu) suurempi ongelma sikatiloilla kuin maito- tai nautatiloilla Miksi ette ole kiinnostunut siirtämään luomuun? Sikatilat Kannattavuus-/kustannussyyt 28 Lopettamassa tuotantoa/jäämässä eläkkeelle 26 Luomurehun hinta/saatavuus 7 Liian byrokraattista/liian tarkat säädökset Nyt tarpeeksi lähellä luomua/luomu on tehotonta Ei tarpeeksi resursseja/peltoalaa/vaikea toteuttaa Markkinakanavien puute/ ei luomumaidon keräilyä Liian työlästä/ei riitä aika Vanhat tuotantotilat/vaatii rakennusinvestointeja Ei sovellu tilalle Muita huomioita Mahdollinen rikkakasviongelma Alhaiset satotasot/tuotos/huono laatu Eläinten lääkitys /hyvinvointi/tautiriskit Sika vaatii laadukasta rehua Sikojen hyvinvoinnin parantaminen on hyvä asia, mutta se ei toteudu luomussa Jag tror att efterfrågan på ekologisk svinkött inte finns ännu tillräckligt Ei kotieläimiä / luovutaan kotieläimistä Vaatii uutta osaamista/en tiedä tarpeeksi Ongelmia ulkoilutuksessa/laidunnuksessa Jalostussikalan eläimillä on ulkonapitokielto Tyytyväinen nykyiseen tuotantotapaan Kotieläinten siirto luomuun ei kannattavaa/hankalaa Siirtymävaihe liian pitkä/siirtyminen vaikeaa 2 Sikapuolella vaatimukset tiukemmat Suomessa kuin muualla, nostaa kustannukset liian korkeiksi 58

59 Rikkakasvit ja työmäärä esteitä siirtyä luomuun, viljatilat Miksi ette ole kiinnostunut siirtymään luomuun? Viljatilat Mahdollinen rikkakasviongelma Liian työlästä/ei riitä aika Lopettamassa tuotantoa/jäämässä eläkkeelle Tarpeeksi lähellä luomua/luomu on tehotonta Ei tarpeeksi resursseja/peltoalaa,vaikea toteuttaa Kannattavuus-/kustannussyyt Alhaiset satotasot/tuotos/huono laatu Ei kotieläimiä /ei lantaa/luovutaan kotieläimistä Muita huomioita Ei sovellu tilalle/alueelle/vuokrapelloille Liian byrokraattista/liian tarkat säädökset Vaatii uutta osaamista/en tiedä tarpeeksi Tyytyväinen nykyiseen tuotantotapaan Erikoiskasvit eivät sovellu (juurikas, peruna, kumina) Siirtymävaihe liian pitkä/siirtyminen vaikeaa Viljelytekn. ei sovellu luomuun (suorakylvö, kyntämätön Vanhat tuotantotilat/vaatii investointeja Markkinakanavien puute EOS/ei kiinnosta vastausten kappalemäärä

60 Lammastilat kokevat tuotannon olevan jo tarpeeksi luomua ilman luomusopimusta KANATILAT Byrokratia, olemassa olevia rakennuksia vaikea muuttaa luomuun, eläinten hyvinvointi luomussa arveluttaa LAMMASTILAT Byrokratia selkeästi suurin, rehun saatavuus ja viljelyn vaikeus, tuotanto jo nyt lähellä luomua, ei nähdä tarpeelliseksi muuttaa 60

61 7 SATOTASOT, SADONLISÄYKSEN KEINOT SEKÄ KASVINVILJELYYN PANOSTAMINEN Takaisin sisällysluetteloon

62 Luomussa alhaiset sadot, mutta suuremmat tavoitteet satotason lisäykselle kuin tavanomaisilla tiloilla (Vuoden 200 luomusatotilastoa ei saatavissa) 62

63 Luomussa keskisadot 40-45% tavanomaista pienempiä, vehnällä 50% pienempi 63

64 Kalkitseminen ja lajikevalinnat luomutilojen keinoja päästä satotavoitteeseen Millä keinoin aiotte päästä satotavoitteeseenne? Kaikki luomutilat Kalkitsemalla Lannoitusta tarkent./tehostam./jakamalla/lisääm. Lajikevalinnalla, uusia parempia lajikkeita viljelemällä Viljelykiertoa parantamalla/kehittämällä Maan kasvuk. parantaminen/ravinnetas. tarkastelu Viljelytekniikkaa kehittämällä Muu Kasvinsuojelua tehostamalla/tarkentamalla Kylvösiemenen laatuun panostaminen Maan rakenteen parantaminen Töiden oikea-aikaisuus Vesitaloutta/ojitusta parantamalla Rikkakasvien torjuntaa tehostamalla Hyödyntämällä luomumenetelmiä* Tautiaineiden käyttöä lisäämällä Paremman sään avulla/ilmastonmuutos Karjanlannan käyttöä tehostamalla/lisäämällä Tarkentamalla viljelytoimenp./tarkemmalla viljelyllä Hivenlannoitus/hivenravinteiden saannin turvaaminen Ei osaa sanoa/tuurilla vastausten kappalemäärä 359 *org. lannoitetta, palkokasveja, aluskasveja, viljelyn monipuolistamista Uusimalla nurmea useammin, valitsemalla vaativille kasveille parempia lohkoja, optimoimalla tuotantopanoksia

65 Suunnitelmallinen viljelykierto ja uudet viljelykasvit enemmän luomutilojen juttu 65

66 8 TYÖVOIMAPALVELUIDEN KÄYTTÖ, KOULUTUS, TILOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ JA TILALLA TOTEUTETUT TOIMENPITEET Takaisin sisällysluetteloon

67 Luomukotieläintilat ahkerimpia työvoimapalveluiden käyttäjiä 67

68 Luomutilat hankkineet keskimäärin enemmän koulutusta kuin tavanomaiset 68

69 Koulutuksen tarve vähenee tulevaisuudessa Koulutustarve lähitulevaisuudessa Luomu Tavanomaiset tilat (n=46) Luomukotieläintilat (n=239) Luomukasvitilat (n=505) Tukiin Talousasioihin Atk-taitoihin Energia-asioihin Muuhun peltoviljelyyn Riskien hallintaan Työhyvinvointi Markkinointiin Johtamiseen ja suunnitteluun Kotieläinten ruokintaan ja hoitoon Säilörehutuotantoon Muuhun koulutukseen, mihin? Ei ole tarvetta

70 TYÖVOIMAPALVELUT: YHTEISTYÖ 70

71 TYÖVOIMAPALVELUT: YHTEISTYÖ 7

72 Luomutiloilla toteutettu enemmän ympäristön kannalta hyödyllisiä toimenpiteitä Mitä toimenpiteitä tilallanne on jo toteutettu? Tavanomaiset ja luomutilat Enemmän kuin väh.määrä ympäristötuen lisätoimenp. Korvattu fos. polttoaineita uusiutuvilla energialäht. Tehdään ravinnetaselaskelmia Laatujärjestelmä Eläinten terveydenhuoltosopimus Muita erityisympäristötukisopimuksia Ruokinnan tarkentaminen kasvuvaiheen mukaan Eläinten hyvinvointituki Eläinten olosuht. parant. liittyvät ei-tuotannolliset invest. Taloudellisen tilanpidon kehittäminen Lannan käsittely ravint. hyödynt. parantamiseksi Taloudellisten riskien hallinta Vihreä sähkösopimus Ympäristön tilaa parant. ei-tuotannolliset investoinnit Riskienhallintasuunnitelmat, mitä? Maatilojen energiaohjelma (energian säästö) Kotieläintuotannosta synt. lämmön tai kaasun talteenotto Ei mitään Kaikki luomutilat Kaikki tav. tilat 72

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

Lammastalouden kehitysnäkymät 2020

Lammastalouden kehitysnäkymät 2020 Lammastalouden kehitysnäkymät 2020 18.6.2012 Eeva Heikkilä Job 221100079 Sisältö 1 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 5 2 Kannattavuusodotukset 10 3 Tuotantorakennusinvestoinnit Investointitukien merkitys

Lisätiedot

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2022

Luomutuotannon kehitysnäkymät 2022 Luomutuotannon kehitysnäkymät 2022 12.8.2016 Sisältö 1 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 4 2 Luomutuotannon kehitys vuoteen 2016 8 3 Kannattavuusnäkymät, yrittäjäominaisuudet 12 4 Kehittämisen esteet Kiinnostus

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin Suomen Gallup Elintarviketieto - Valmius lähiruokapalveluihin

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin Suomen Gallup Elintarviketieto - Valmius lähiruokapalveluihin Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin 31.8.2016 Contents 1 Yhteenveto 3 2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusaineisto 6 3 Myyntikanavat 9 4 Elintarvikkeiden jatkojalostusta

Lisätiedot

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( )

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( ) Satoennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman.11.01 101 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy VYR Satoennuste (1011) 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte 1 0 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275)

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 2.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=4 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti oli

Lisätiedot

Satoennuste Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy TNS

Satoennuste Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy TNS Satoennuste 0 Petri Pethman 0.0.0 00 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=0 Kokonaisvastaajanäyte 00 vastaajaa vastausprosentti oli noin 0, jota voidaan pitää erittäin

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä.0.0 Työnro. 000 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Nykytilanteesta tulevaisuuteen: Maatilojen Kehitysnäkymät vuoteen 2022 Suomen Gallup

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Siirtyisinkö luomuun?

Siirtyisinkö luomuun? Siirtyisinkö luomuun? Uusikaupunki 27.1.2012 Anne Johansson, ProAgria Satakunta KENELLE LUOMU SOPII? Luomu vaatii ammattitaitoa ja kiinnostusta uuden oppimiseen Usein vaaditaan panostamista perusparannuksiin

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät vuoteen 2020 Etelä-Savossa

Maatilojen kehitysnäkymät vuoteen 2020 Etelä-Savossa Maatilojen kehitysnäkymät vuoteen 2020 Etelä-Savossa Etelä-Savon Ely-keskus 29.8.2014 Eeva Heikkilä Anne Kallinen Reijo Pirttijärvi Sisältö YHTEENVETO 1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusaineisto 10 2 Tilanpidon

Lisätiedot

Luomutuotanto nyt ja vuonna 2020 aluetalouden ja luomutuottajien näkökulmista

Luomutuotanto nyt ja vuonna 2020 aluetalouden ja luomutuottajien näkökulmista Luomutuotanto nyt ja vuonna 2020 aluetalouden ja luomutuottajien näkökulmista Susanna Kujala LÄHELTÄ JA LUOMUA -seminaari 30.11.2016 Seinäjoki 2.12.2016 1 Luomun aluetaloudelliset vaikutukset ja tuotannon

Lisätiedot

Puutarhatuottajien kiinnostus siirtyä luomuun? Anu Koivisto, Juha Heikkinen, Tiina Mattila

Puutarhatuottajien kiinnostus siirtyä luomuun? Anu Koivisto, Juha Heikkinen, Tiina Mattila Puutarhatuottajien kiinnostus siirtyä luomuun? Anu Koivisto, Juha Heikkinen, Tiina Mattila 1 Teppo Tutkija 4.4.2016 Osana hanketta Suomalainen kannattava ja voimistuva luomupuutarhatuotanto Luomupuutarha

Lisätiedot

Luomumarkkinoiden tulevaisuudennäkymät Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Luomumarkkinoiden tulevaisuudennäkymät Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomumarkkinoiden tulevaisuudennäkymät 28.11.2016 Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy SISÄLTÖ Luomun kysyntänäkymät - Pro Luomu Luomutuotannon näkymät Mitkä ovat kannattavuusnäkymät? Millainen

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu ISO 9001 -sertifioitu Kylvöaikomukset 2010 Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010 Petri Pethman Työnro. 77723 Johdanto Tutkimus on jatkoa vilja-alan yhteistyöryhmän aiempina vuosina Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Kylvöaikomukset 2009 Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008 Petri Pethman Työnro. 76442 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275)

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 25.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=554 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Tuusniemi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Tuusniemi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita 9.9.3 8 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita 9.9.3 8 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Ansiotulorakenne * kunnan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Siilinjärvi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Siilinjärvi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Siilinjärvi 19.9.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Siilinjärvi 19.9.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Luomu Suomessa SISÄLLYS

Luomu Suomessa SISÄLLYS Luomu Suomessa SISÄLLYS 1. Luomutilat v. 2012 2. Luomupeltoala v. 2012 3. Luomuviljelyn kehitys 2006-2012 4. Luomukasvintuotanto 5. Luomukotieläintilat 6. Luomukotieläintuotanto 7. Luomukeruu 8. Luomun

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät Itä-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Maatilojen kehitysnäkymät Itä-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maatilojen kehitysnäkymät Itä-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 20 % maan tulovirroista Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2 19 % maan myyntituloista Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Luomu Suomessa Päivitetty

Luomu Suomessa Päivitetty Luomu Suomessa 2015 Päivitetty 25.5.2016 Sisällys 2. Sisällys 3. Luomualan kehitys 4. Luomutilat 5. Puutarhatuotanto 6. Kasvintuotanto 7. Kotieläintilat 8. Kotieläintuotanto 9. Luomukeruu 10. Luomun valmistus

Lisätiedot

Itä-Suomen Maitotilabarometri MAST-hanke Heinäkuu 2017

Itä-Suomen Maitotilabarometri MAST-hanke Heinäkuu 2017 Itä-Suomen Maitotilabarometri 2016 MAST-hanke Heinäkuu 2017 Toteutustapa Kysely lähetettiin tammikuussa 2016 postitse kaikille Osuuskunta ItäMaidon ja Osuuskunta Maitomaan tuottajalle (2136 kpl) Itä-Suomen

Lisätiedot

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020 1 Tärkeimpiä alueellisia tavoitteita: Luonnonmukaisen tuotannon lisääminen ja monipuolistaminen Luomukotieläintuotannon

Lisätiedot

Ravinteiden kierrätys nykytila, kehityssuunnat ja hyvät esimerkit

Ravinteiden kierrätys nykytila, kehityssuunnat ja hyvät esimerkit Ravinteiden kierrätys nykytila, kehityssuunnat ja hyvät esimerkit MTK Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pirkanmaa Tuottajayhdistysten pj ja sihteeri -neuvottelupäivät Viking Grace 30.10.2013 Kaisa Riiko BSAG/Järki

Lisätiedot

Viljelijän tulevaisuudennäkymät Jari Kajan

Viljelijän tulevaisuudennäkymät Jari Kajan Viljelijän tulevaisuudennäkymät 24.2.2015 Jari Kajan Viljelijän arki ympäristöasioissa Tuotannon kannattavuus Sopimus käytännöt ja erilaiset sitoumukset Toimintaympäristön muutos Ympäristölupa, kokonaisuus

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Pohjois-Karjalan maaseudun kehittäminen lukuina vuonna 2014. Maatalouden tulotuet*

Lisätiedot

maatalouden kehittämiseen!

maatalouden kehittämiseen! Sivu 1/17 Muokkaa kyselyn "Maatalouden nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa" rakennetta Näytä kysely kielellä: Kaikki Näytä kyselyn sivuista: kaikki yksi kerrallaan Lisää sivu Sivu 1 :

Lisätiedot

Lampaat luomussa. Rokua 23.11.2013. Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II

Lampaat luomussa. Rokua 23.11.2013. Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Lampaat luomussa Rokua 23.11.2013 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Lammas luomu vs. tavanomainen Sisätiloissa enemmän tilaa Lampaat (myös kartitsat) laitumelle

Lisätiedot

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomuviljelyn peruskurssi LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomutuotannon tilanne Muutokset tilan toiminnassa luomuun siirryttäessä Maan rakenteen ja viljelykierron merkitys Viljelykiertoon

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Kasvinviljelyn tulevaisuus seudulla

Kasvinviljelyn tulevaisuus seudulla Kasvinviljelyn tulevaisuus seudulla marja.jalli@luke.fi Tunnetko biotalouden uudet mahdollisuudet? Loimaa 9.11.2015 1 Teppo Tutkija 21.12.2015 NYKYTILA 2 21.12.2015 Käytössä oleva maatalousmaa, ha Käytössä

Lisätiedot

MTK ja jäsenyritykset kehityksessä mukana

MTK ja jäsenyritykset kehityksessä mukana MTK ja jäsenyritykset kehityksessä mukana Perttu Pyykkönen Itä-Suomen MTK-Liittojen puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivä 1.2.2017 Investointiosuus koko maan investoinneista (ilman asuinrakennuksia

Lisätiedot

MAITOA LISÄÄ MARKKINOILLE 5.11.2013 KARELIA-AMK Joensuu. Pekka Tahvanainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

MAITOA LISÄÄ MARKKINOILLE 5.11.2013 KARELIA-AMK Joensuu. Pekka Tahvanainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus MAITOA LISÄÄ MARKKINOILLE 5.11.213 KARELIA-AMK Joensuu Pekka Tahvanainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 7.11.213 1 Joensuu ELY-keskus: Pohjois-Karjala Joensuu Tiloja

Lisätiedot

Lammastalouden kehitysnäkymät 2020

Lammastalouden kehitysnäkymät 2020 Lammastalouden kehitysnäkymät 2020 11.7.2014 Eeva Heikkilä SISÄLTÖ YHTEENVETO 1 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 4 2 Kannattavuusnäkymät 9 3 Tuotantorakennusinvestoinnit 15 4 Lammastalouden jatkaminen 22

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2022

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Anne Kallinen Reijo Pirttijärvi Pasi Saarnivaara Eeva Heikkilä Maatilojen kehitysnäkymät vuoteen 2022 4500 maatilan tulevaisuudensuunnitelmat Viesti suoraan maatalousyrittäjiltä

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvointi -työpaja Tampere 6.2.2013. Johtaja Liisa Hakala STM/Työsuojeluosasto

Maatalousyrittäjien työhyvinvointi -työpaja Tampere 6.2.2013. Johtaja Liisa Hakala STM/Työsuojeluosasto Maatalousyrittäjien työhyvinvointi -työpaja Tampere 6.2.2013 Johtaja Liisa Hakala STM/Työsuojeluosasto Maatilojen lukumäärä ja keskimääräinen peltoala vuosina 1995-2011 Lähde: MMM:n Tietopalvelukeskus,

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Tuotannosta talouteen - tunnusluvut johtamisen tukena

Tuotannosta talouteen - tunnusluvut johtamisen tukena Tuotannosta talouteen - tunnusluvut johtamisen tukena ProAgria MaitoValmennus 7.9.2016 Anu Rossi, Eveliina Turpeinen ja Joakim Pitkälä ProAgria Pohjois-Savo Take home - message Kannattava liiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2013 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Vuosikatsaus 2013 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Vuosikatsaus 2013 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Pohjois-Karjalan tavoitteet - Luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen - Osaamisen

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Luomukinkeritilaisuudet 2016

Luomukinkeritilaisuudet 2016 LISÄÄ OSAAMISTA, PAREMPI TULOS Luomukinkeritilaisuudet 2016 Elinvoimainen maatilatalous - ELINA Lahti 28.1.2016 Tammela 3.2.2016 ProAgria Etelä-Suomi Luomumarkkinoista Pienet tuotantoalat, pienet markkinat,

Lisätiedot

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia LÄHELTÄ JA LUOMUA, Seinäjoki 30.11.2016 Projektipäällikkö Leena Viitaharju 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Taustaa: Luomun käyttö

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Valio Oy:n hankintaosuuskunnat

Valio Oy:n hankintaosuuskunnat Maitokatsaus 2013 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat Maitosuomi 2012 Liikevaihto milj. 142 Maidontuottajia 1400 Maidon vastaanotto milj. ltr 298 Henkilöstö 19 Maidonkuljettajat 70 Maitoautoyhdistelmiä 15 Perustettu

Lisätiedot

Luomutilojen EUtuki-Info Lammilla

Luomutilojen EUtuki-Info Lammilla Luomutilojen EUtuki-Info 1.4.2016 Lammilla Kaija Hinkkanen/ProAgria Etelä-Suomi Luomun tilanne Luomutilojen määrä kasvaa tasaisesti peruskursseilla noin 70 osallistujaa, kotieläinpäivissä 30 (ProAgria

Lisätiedot

Kainuun Maatilakysely Suomussalmi

Kainuun Maatilakysely Suomussalmi Kainuun Maatilakysely 2012 - Suomussalmi Maatilan perustietoja: Tilalla on peltoa Vastaajien määrä: 54 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 alle 10 ha 10-30 ha 31-50 ha 51-80 ha

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015-

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöagrologi Erkki Aro 18.11.2014 Mynämäki 9.12.2014 2 340 Luomumaatiloja Varsinais-Suomessa (kpl) 2009-2014 335 330 325 320

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Luomun ketjubarometri. Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomu ry

Luomun ketjubarometri. Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomu ry Luomun ketjubarometri Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomu ry Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luomuketjun toimijoiden näkemyksiä ja käsityksiä luomualan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Johanna Honkanen 13.02.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300 ha Luomutilojen

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät Keski-Suomessa -viljelijäkysely

Maatilojen kehitysnäkymät Keski-Suomessa -viljelijäkysely SUOMEN GALLUP ELINTARVIKETIETO OY Miestentie 9 C, 00 Espoo Helmi-maaliskuu 07 Työ 000 LOMAKE nettiin tutustuttavaksi EI PALAUTETA Maatilojen kehitysnäkymät Keski-Suomessa -viljelijäkysely VASTATKAA KYSYMYKSIIN

Lisätiedot

Savo-Karjalan Luomuyhdistys ry

Savo-Karjalan Luomuyhdistys ry Savo-Karjalan Luomuyhdistys ry Kuva: Savo-Karjalan Luomuyhdistys Savo-Karjalan Luomuyhdistys ry Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan luomutoimijoiden edunvalvontaa jäseniä yli 200 Tervetuloa mukaan! jäsenmaksut

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

Kannattavuus on avainasia. Timo Mallinen, ProAgria Etelä-Suomi Uudenmaan tukitilaisuudet Huhtikuu 2016

Kannattavuus on avainasia. Timo Mallinen, ProAgria Etelä-Suomi Uudenmaan tukitilaisuudet Huhtikuu 2016 Kannattavuus on avainasia Timo Mallinen, ProAgria Etelä-Suomi Uudenmaan tukitilaisuudet Huhtikuu 2016 ProAgria Etelä-Suomen toiminta-alue 14 000 maatilaa 9000 asiakasta 700 000 ha peltoa 160 toimihenkilöä

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien vaikutus maitotilojen rakennekehitykseen Etelä- Savossa vuosien aikana

Maatalouden investointitukien vaikutus maitotilojen rakennekehitykseen Etelä- Savossa vuosien aikana Maatalouden investointitukien vaikutus maitotilojen rakennekehitykseen Etelä- Savossa vuosien 2009-2014 aikana OPINNÄYTETYÖ, KEVÄT 2016 JENNA HÄMÄLÄINEN 1. Taustaa opinnäytetyölle 2. Tarkoitus ja tavoitteet

Lisätiedot

Valkuaisomavaraisuus ja yhteistyö. Luomupäivät 12.11.2013 Anssi Laamanen

Valkuaisomavaraisuus ja yhteistyö. Luomupäivät 12.11.2013 Anssi Laamanen Valkuaisomavaraisuus ja yhteistyö Luomupäivät 12.11.2013 Anssi Laamanen Sisältö Kannattavan luomumaidontuotannon perusedellytykset luomulypsykarjatilalla Peltoviljelyn suunnittelu Herneen ja härkäpavun

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUDESTA. Mauno Ylinen. Uuden ohjelmakauden valmistelutilanne. Edunvalvonnan arkipäivää 2014

AJANKOHTAISTA MAATALOUDESTA. Mauno Ylinen. Uuden ohjelmakauden valmistelutilanne. Edunvalvonnan arkipäivää 2014 milj. milj. Edunvalvonnan arkipäivää 2014 AJANKOHTAISTA MAATALOUDESTA Mauno Ylinen 1. Maatalouden tulojen ja kannattavuuden seuranta 2. Maatalouden tukijärjestelmien valmistelu ja osallistuminen päätöksentekoon

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan muutokset Huomisen osaajat, Hämeenlinna Jukka Lassila Luomuliiton puheenjohtaja

Maatalouspolitiikan muutokset Huomisen osaajat, Hämeenlinna Jukka Lassila Luomuliiton puheenjohtaja Maatalouspolitiikan muutokset 29.11.2013 Huomisen osaajat, Hämeenlinna Jukka Lassila Luomuliiton puheenjohtaja Luomuliitto Suomalaisen luomutuottajan edunvalvoja Pienet resurssit - ennakointi, strategia

Lisätiedot

Pellonraivaus ja eloperäisten maiden viljelykäytännöt Olli Niskanen MTT

Pellonraivaus ja eloperäisten maiden viljelykäytännöt Olli Niskanen MTT Pellonraivaus ja eloperäisten maiden viljelykäytännöt 26.11.2013 Olli Niskanen MTT Sisällys Maatalouden rakennemuutos Paljonko peltoa on raivattu 2000-luvulla? Lypsykarjatilat tarkemmin tarkasteluna Muutama

Lisätiedot

Satokysely 2015. Petri Pethman 18.11.2015. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satokysely 2015 TNS

Satokysely 2015. Petri Pethman 18.11.2015. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satokysely 2015 TNS Satokysely 0 Petri Pethman..0 00 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Satokysely 0 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte vastaajaa vastausprosentti oli yli 0, jota voidaan pitää erittäin

Lisätiedot

Rakennetukien merkitys maito- ja nautatalouden kehittämisessä

Rakennetukien merkitys maito- ja nautatalouden kehittämisessä -Rakennepoliittinen seminaari - Rakennetukien merkitys maito- ja nautatalouden kehittämisessä Lämmittely 10 minuuttia Jari Lehto Asiantuntija, RI maatalouden rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Lisätiedot

Corine2006-maankäyttöluokituksen mukaiset osuudet maakunnittain

Corine2006-maankäyttöluokituksen mukaiset osuudet maakunnittain Kohdentamiskeskustelun taustaksi JK Suomi on monessa mielessä hyvin heterogeeninen maa. Siksi yleiset, koko maata koskevat tilastot eivät kerro koko kuvaa Suomen tilanteesta. Verrattaessa Suomen maataloutta

Lisätiedot

Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA Homemyrkyt 6268

Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA Homemyrkyt 6268 Viljan analyysit 2012 ISO-VILJA 33 016 Kotielän asiakkaat 1150 Homemyrkyt 6268 Havaintokaistat 8 paikkaa Homemyrkyt kaura DON Alueittain Analyysejä KPL Alle 18 1,8 g /K Kg %Yli 1,8 g / Kg % Suurin arvo

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Maatilan ympäristötoimenpiteet ja talous Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto MT 7.10.2009 Yhtälö oli viime keväänä vaikea: viljelyn kustannukset nousujohteiset, sadon hinta pohjalla, varastot täynnä

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto Luonnonmukainen tuotanto Ympäristötuen erityistuki: luomusopimus 1 Luomusopimuksen yleiset edellytykset Uusi digiala/ sopimusala Vuokrasopimukset voimassa vähintään koko sopimuskauden Sopimuksen ulkopuolelle

Lisätiedot

Yrityskysely: Luomulihan määrä 2013

Yrityskysely: Luomulihan määrä 2013 Yrityskysely: Luomulihan määrä 2013 26.3.2014 Pro Luomu ry Tutkimuksen toteutus: kohderyhmä, näyte ja tiedonkeruu Kyselyn kohderyhmä Tiedonkeräys Kohderyhmänä olivat suomalaiset luomulihaa teurastavat

Lisätiedot

Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Tilakohtaiset tavoitteet ja valinnat: - miten panostan viljelyyn? - miten hyvä sato ja taloudellinen

Lisätiedot

Tuottajien asenteita tautisuojaukseen ja tilojen tautisuojaus tänään. Leena Sahlström, Tapani Lyytikäinen, Terhi Virtanen ja Jonna Kyyrö

Tuottajien asenteita tautisuojaukseen ja tilojen tautisuojaus tänään. Leena Sahlström, Tapani Lyytikäinen, Terhi Virtanen ja Jonna Kyyrö Tuottajien asenteita tautisuojaukseen ja tilojen tautisuojaus tänään, Tapani Lyytikäinen, Terhi Virtanen ja Jonna Kyyrö Esitelmän sisältö Taustaa Kysely Tautisuojaustaso sika-, nauta- ja lammastiloilla

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Sertifioidun siemenen käyttö

Sertifioidun siemenen käyttö Sertifioidun siemenen käyttö Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman TNS Gallup Oy:n lupaa. ISO 001 -sertifioitu

Lisätiedot

LAPIN MAATALOUDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

LAPIN MAATALOUDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ LAPIN MAATALOUDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ Lapin maaseutufoorumi Rovaniemi 9.11.2010 Leena Rantamäki-Lahtinen ja Hilkka Vihinen LATU-hanke / MTT Taloustutkimus Nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Lisätiedot

LUOMU POHJOIS-KARJALASSA

LUOMU POHJOIS-KARJALASSA LUOMU POHJOIS-KARJALASSA LUOMUTUOTANNON KEHITYS Pohjois-Karjalassa luomutuotannon kehittämistyötä on tehty kauan. Nyt Pohjois-Karjala on suhteellisesti mitaten johtava luomumaakunta. Viljat, marjat, hunajat

Lisätiedot

Bionurmi-loppuseminaari Säätytalo

Bionurmi-loppuseminaari Säätytalo Bionurmi-loppuseminaari 13.3.2014 Säätytalo Arja Seppälä, tutkija, MTT Tutkimusryhmä: Oiva Niemeläinen, Marjo Keskitalo, Tapio Salo, Matts Nysand, Pellervo Kässi, Heikki Lehtonen, Eeva Lehtonen, Jukka

Lisätiedot

Superior Caraway Chain ylivoimainen kuminaketju HYVÄ STARTTI KUMINALLE. Viljelijäseminaari: 26.10.2010 Ilmajoki ja 28.10.

Superior Caraway Chain ylivoimainen kuminaketju HYVÄ STARTTI KUMINALLE. Viljelijäseminaari: 26.10.2010 Ilmajoki ja 28.10. Superior Caraway Chain ylivoimainen kuminaketju HYVÄ STARTTI KUMINALLE Viljelijäseminaari: 26.10.2010 Ilmajoki ja 28.10.2010 Jokioinen Hankkeen esittely Toimialajohtaja Juha Pirkkamaa, Agropolis Oy Hankkeen

Lisätiedot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere Merja Manninen merja.manninen@evira.fi Luomujaosto Luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot Eviran ohje 18217/4 (ei suuria muutoksia, poistetaan lupien 5 ja 15

Lisätiedot

VYR kylvöalaennuste 2016

VYR kylvöalaennuste 2016 Petri Pethman.3.16 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttavat kylvöpäätöksiinne kasvukauden 16 osalta? Ei lainkaan Erittäin paljon 1 2 3 4 5 Viljelykierto 3,32 Peltolohkojen

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Luomufoorumi Marja Suutarla

Luomufoorumi Marja Suutarla Luomufoorumi 4.2.2016 Marja Suutarla Luomufocusryhmätyöskentely Hanke toteuttaa EIP Agri-toiminnasta räätälöidyn fokusryhmätyöskentelyn alueellisten hanketoimijoiden yhteisistä tarpeista nousseista kahdesta

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus

Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Maatalousyrityksen kasvu ja kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopiston taloustieteen laitos Hollola, 28.4.2014 www.helsinki.fi/yliopisto 2.5.2014 1 Sisältö Kasvulla tavoitellaan kannattavuutta (maataloudessa

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Maatilan ympäristötoimenpiteet ja talous Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto MT 7.10.2009 Yhtälö oli viime keväänä vaikea: viljelyn kustannukset nousujohteiset, sadon hinta pohjalla, varastot täynnä

Lisätiedot

Maaseudun rahoitustilastot 2015

Maaseudun rahoitustilastot 2015 Maaseudun rahoitustilastot 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunta Pohjanmaalla tehtiin maan eniten investointitukipäätöksiä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Maatalouden muuttuvat tuotantomuodot. Maatalousyrittäjien työhyvinvointi Työpaja, Tampere 6.2.2013 Perttu Pyykkönen

Maatalouden muuttuvat tuotantomuodot. Maatalousyrittäjien työhyvinvointi Työpaja, Tampere 6.2.2013 Perttu Pyykkönen Maatalouden muuttuvat tuotantomuodot Maatalousyrittäjien työhyvinvointi Työpaja, Tampere 6.2.2013 Perttu Pyykkönen Teemat 1. Kotieläintuotannon rakennemuutos 2. Viljelijäperheen työpanoksen riittävyys

Lisätiedot

Luomuliitto. Luomulehti

Luomuliitto. Luomulehti Luomuliitto Alueelliset luomuyhdistykset ympäri Suomea Luomutuottajien edunvalvonta Asiantuntijapalvelu ja mentor-toiminta Pienimuotoisen elintarvikejalostuksen edistäminen Luomulehti Luomulehti Ammattitaito

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI SINIVALKOINEN JALANJÄLKI Kampanjatutkimus 9..06 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisuuden ja paikallisuuden

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014 CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus Marraskuu 2014 1 Neuvottelut komission kanssa käynnissä Suoria tukiakoskevat Suomen linjaukset toimitettiin komissiolle heinäkuun lopussa. Komission kanssa käyty

Lisätiedot

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maatiloille VILMA- ilmastoviisaita ratkaisuja maatiloille Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maatiloille VILMA- ilmastoviisaita ratkaisuja maatiloille Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maatiloille VILMA- ilmastoviisaita ratkaisuja maatiloille 15.4.2016 Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto Energiakustannus ja % tuottajahinnasta, esimerkkejä (ei keskiarvoja)

Lisätiedot

Luomu Satakunnassa. Tietoa maakunnan luomusta

Luomu Satakunnassa. Tietoa maakunnan luomusta Luomu Satakunnassa Tietoa maakunnan luomusta Luomuviljelty peltoala Luomupeltoala kasvoi Satakunnassa 20 % vuosina 2011-2015. Nyt se ja siirtymävaiheala on yhteensä noin 7 400 ha, mikä on reilu 5 % peltoalasta.

Lisätiedot