Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014"

Transkriptio

1 Eläkeasiamiesten koulutuspäivä Oulu Asiakkuusjohtaja Jorma Rautakoski, Keva Kouluttaja Birgitta Moisala, Keva Eläkejohtaja Eija Korhonen, Keva Kouluttaja Liisi Gråstén-Weckström, Keva Palvelussuhdeasiantuntija, Helena Jämsén, Espoon kaupunki Palveluvastaava, Riitta-Liisa Nieminen, Tampereen kaupunki

2 Ohjelma, Oulu Ilmoittautuminen Aamukahvi Tilaisuuden avaus Ajankohtaista Kevassa - Jorma Rautakoski Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin? - Birgitta Moisala Eläkkeen sähköinen hakeminen Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun hakemus on saapunut Kevaan? - Eija Korhonen Kevyt lounas Kevan uusiutuvista palveluista - Liisi Gråstén-Weckström Eläkeasiamiehen puheenvuoro Helena Jämsén, Espoon kaupunki Esitys! Riitta-Liisa Nieminen, Tampereen kaupunki

3 Ajankohtaista Kevassa Eläkeasiamiesten koulutuspäivä Oulu Jorma Rautakoski

4 VISIO Tuemme suomalaista hyvinvointia osana työeläkejärjestelmää arvostettuna eläketurvan ja työelämän osaajana ja kehittäjänä. Olemme itsenäinen julkisen sektorin työeläkevakuuttaja ja haluttu työnantaja osaavalle henkilöstölle. STRATEGIA Laadukkaiden työeläkepalvelujen tarjoaja Kestävän ja tasapainoisen eläkerahoituksen turvaaja Kustannustehokas julkisen alan työeläketoimija Aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja MISSIO ARVOT Hoidamme julkisen sektorin työeläketurvan toimeenpanon ja kehittämisen muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tarjoamme asiakkaillemme laadukkaat palvelut. Vastaamme kunta-alan eläketurvan rahoituksesta. Vastuullisuus Asiakaskeskeisyys Avoimuus Tuloksellisuus

5 Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL palkkasumma 16,1 mrd KuEL maksutulo 5,0 mrd KuEL maksettavat eläkkeet 4,1 mrd VaEL maksettavat eläkkeet mrd 3,8 mrd Henkilöasiakkaita n. 1,3 milj. Vakuutettuja (KuEL) Vakuutettuja (VaEL, KiEL, KelaL) Eläkkeensaajia (KuEL) Eläkkeensaajia (VaEL, KiEL, KelaL) Kunta-alan jäsenyhteisöt kunnat ja kuntayhtymät kunnalliset osakeyhtiöt, yhdistykset, säätiöt 483 -Valtion ja kirkon työnantajat Eläke- ja etuuspäätökset kpl Toimintakulut 89,8 milj. euroa Kevan vakinainen henkilöstö noin 550 Sijoitusten arvo ( ) 37,8 mrd Sijoitusten tuotto (2013) 7,5 % Reaalituotto v pääomapainotettu 3,8 % - pääomapainottamaton 5,3 %

6 Keva on kustannustehokas Osa kustannustehokkuudesta johtuu toiminnan ja toimintaympäristön eroista (mm. työnantaja-asiakkaiden määrän vähyydestä) Kustannustehokkuus näkyy selvänä luvuissa: Keva hoitaa Vakuutetut (26 %) Eläkkeensaajat (38 %) Kokonaisliikekulut (16 %) Keva Muut 26 % kaikista työeläkevakuutetuista 38 % kaikista työeläkkeensaajista vain 16 % kuluosuudella Lähde: Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2012, Työeläke-lehden 3:2013 liite

7 Kuntaomisteisten osakeyhtiöiden eläkevakuuttaminen

8 Henk. KuEL-vakuutettu henkilöstö: osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt Säätiöt Rekisteröidyt yhdistykset Kunnalliset osakeyhtiöt

9 Vaikuttaako yhtiöittäminen eläketurvaan? Kyllä - saattaa vaikuttaa, mikäli kyseessä ei ole kuntalain mukainen yhtiöittäminen (kilpailuneutraliteetti) Ei - tapauksissa, joissa on kyse kuntalain mukaisesta yhtiöittämisestä osakeyhtiön, jonka palvelukseen kuntahenkilöstö siirtyy, on huolehdittava henkilöstön eläketurvan säilyttämisestä

10 Työeläkevakuuttamisen vaihtoehdot yhtiöittämistilanteessa: Vaikutus työntekijän eläketurvaan Kuntatyöntekijä Marjatta (s. 1952). Henkilökohtainen eläkeikä 63 v 8 kk 17 pv, joka täyttyy Hänen työpaikkansa muuttui osakeyhtiöksi Yhtiöittäminen kuntatyöstä karttunut eläke ) Osakeyhtiön henkilöstön eläketurva KuEL:sta. Marjatan vanhuuseläke on 1986 e/kk. 2) Osakeyhtiön henkilöstön eläketurva TyEL:stä. Marjatan vanhuuseläke on 1900 e/kk. HUOM! Muuntovähennyksen vaikutus Marjatalla -86 e/kk. Ero kuukausieläkkeessä johtuu siitä, että vaihtoehdossa 2 lisäeläketurvaosuus ennen v menetetään, koska kunnallisen palvelussuhteen yhdenjaksoisuusedellytys vanhuuseläkeikään mennessä ei toteudu

11 Tarkista suunnitellun yhtiön omistuspohja

12 Miksi valita Keva eläkevakuuttajaksi? Eläkemaksut samalla tasolla kuin yksityisellä työeläkevakuuttajalla. Eläkemaksut pysyvät ennustettavina ja vakaina. Ryhmähenkivakuutus (taloudellinen tuki) on edullisinta järjestää Kevan kautta. Henkilöstön lisäeläketurva säilyy ilman eri kustannusta. Työeläkevakuuttaminen Kevassa Kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituspohja kestää yli sukupolvien. Keva tuntee kunnissa tehtävän työn: - monipuoliset Kaari-palvelut työssä jatkamisen tukemisessa - Asta-palvelut - tilastopalvelut - maksuosuuspalvelut - Omat eläketietosi - palvelu

13 Eläkeuudistus 2017

14 Taustaa ja tilanne nyt eläkejärjestelmästä on neuvoteltu jo viiden vuoden ajan kirjaus Kataisen hallituksen vuoden 2011 hallitusohjelmassa työmarkkinajärjestöjen 08/13 neuvottelema Työllisyys- ja kasvusopimus työmarkkinajärjestöt neuvottelevat uudistuksen linjaukset syksyyn 2014 mennessä lakiesitys on mahdollista antaa eduskunnalle vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen uudistus tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Laadittu selvityksiä, uusimpana Jukka Pekkarisen asiantuntijaryhmän selvitys (10/2013) Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen

15 Nyt edetään työmarkkinajärjestövetoisesti linjaukset kerran kuussa kokoontuvalta työmarkkinoiden johtoryhmältä, jossa EK, KT, Valtion työmarkkinalaitos ja Kirkon työmarkkinalaitos Akava, SAK ja STTK varsinainen neuvotteluryhmä kokoontuu viikoittain EK, KT (edustaa julkisen sektorin työnantajia), Akava, SAK ja STTK Suomen hallitus ja STM seuraavat tällä hetkellä taustalla

16 Ennakoidaan tuovan useita muutoksia neuvottelut alkuasetelmissa todennäköisesti useita muutoksia, jotta uudistus on tasapainoinen esimerkiksi vanhuuseläkkeen ikärajat karttumat elinaikakerroin työkyvyttömyys- ja osa-aikaeläke eläkemaksut työttömyysputki työelämäkeinot

17 Keva mukana asiantuntijana julkisen sektorin eläkkeiden paras asiantuntija tarjoamme eri osapuolille oikeat ja ajantasaiset tiedot eläkejärjestelmästä keskiössä neuvottelevat osapuolet KT, EK, Akava, SAK ja STTK lisäksi tärkeitä poliittiset ja työeläkealan toimijat, virkamiehet, julkisen sektorin työntekijäjärjestöt sekä median edustajat

18 Kevan kannalta eläkeuudistuksen pitäisi olla (alustavia kantoja): rahoituksellisesti kestävä helppo työntekijöiden ja antajien ymmärtää, helppo toimeenpanna normaali työura takaa jatkossakin riittävät eläkkeet (legitimiteetti) (mahdolliset) työelämäkeinot soveltuvat julkiselle puolelle

19 Lähellä vanhuuseläkeikää olevilla työntekijöillä on varsin hyvä työkyky Työkykynsä hyväksi tai erinomaiseksi kokevien osuus lähellä eläkeikää olevilla ja kaikilla valtion ja kuntien työntekijöillä Fyysinen työkyky Henkinen työkyky 0 Kaikki Kunta Valtio Lähellä eläkeikää olevat 0 Kaikki Kunta Valtio Lähellä eläkeikää olevat Lähde: Forma

20 Eläkkeelle siirtymisestä puhutaan eniten lähiyhteisön kanssa Jokin muu taho Ystävät Ammattijärjestöjen edustajat Eläkeasiamies Muut työnantajan edustajat Esimies Työkaverit Muut perheenjäsenet Puoliso Ei kukaan/ei puhuttu Naiset Miehet Lähde: Forma

21 Eläkkeelle siirtymisestä ei välttämättä puhuta esimiehelle tai työtovereille Oletko kertonut esimiehellesi eläkkeellesiirtymisestäsi? Oletko kertonut työtovereillesi eläkkeellesiirtymisestäsi? Kyllä En Lähde: Saari 2013.

22 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin? Eläkeasiamiesten koulutuspäivä Oulu Birgitta Moisala

23 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin -kysely tehtiin ajalla N=752 vastaajia 376 eli vastausprosentti noin

24 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Vastaajajaottelua Vastaajajaottelua: Kuinka kauan ollut eläkeasiamiehenä? Yli 20 vuotta vuotta 6-10 vuotta 1-5 vuotta Alle vuoden Ohessa tuloksista johdettuja toimenpiteitä päätöksineen vuodelle

25 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Yleistä Kaikista vastaajista reilu puolet (63%) vastasi olevansa täysin tyytyväisiä Kevan palveluihin. Esiin tuli tarve, että työnantajan tulisi saada tietoonsa palveluksessa olevien henkilökohtaiset eläkeiät. Vuodesta 2014 lähtien tiedot rekisteröidään Arek Oy:n rekisteriin. Eläkeikälistojen muodostaminen ei ole jatkossa Kevassa mahdollista

26 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Eläkeratkaisutoiminta Yhdeksän kymmenestä eläkeasiamiehestä (90%) oli täysin tai osittain tyytyväinen Astassa olevaan eläkeasiamiehen sähköiseen eläkehakemuspalveluun Koulutusta ko. palvelusta jatketaan ja eläkeasiamiesten käyttämää sähköistä eläkehakemuspalvelua ylläpidetään ja kehitetään

27 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Uusi eläkeasiamies Alle vuoden eläkeasiamiehenä toimineista yli puolet oli osittain tyytyväisiä Kevan eläkkeiden ratkaisutoimintaan. Vajaa kolmannes ei osannut vastata kysymykseen. Otetaan asia huomioon, kun suunnitellaan uusien eläkeasiamiesten perehdytystä

28 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Sähköinen eläkehakemus Eläkeasiamiehen lähettämät hakemukset näkyvät lähetettyjen hakemusten luettelossa, mutta hakemuksen käsittelyvaihe ei näy. Toive: Kevan sähköisten hakemuksen käsittelyvaiheiden näkyminen eläkeasiamiehelle päätökseen asti. Eläkeasiamiesten täyttämien sähköisten hakemusten käsittelyvaiheen ja päätöksen antopäivämäärän saa selville vain soittamalla Kevan asiakasneuvontaan

29 Eläkeasiamiehen sähköinen eläkehakemus: käsittelyn vaiheet Omat eläketietosi -palveluun ei saada näkyviin eläkehakemuksen käsittelyvaihetta. Hakija (ja myös lomakkeen täyttänyt eläkeasiamies) saa viestin, jos hän on täyttänyt lomakkeeseen sähköpostiosoitteensa: Keva on vastaanottanut eläkehakemuksenne. Hakemuksenne lähetti meille eläkeasiamies XXX Jos haluatte kysyä hakemuksenne käsittelystä, voitte soittaa eläkeneuvontaamme, puh (avoinna ma - pe klo ) tai lähettää viestin Omat eläketietosi -palvelun kautta osoitteessa > Omat eläketietosi

30 VaEL-eläkkeen hakeminen Sähköisen eläkehakemuspalvelun käyttö onnistuu peruskoulun ja lukion opettajia koskien, vaikka hakijalla olisi ainoastaan valtion palvelusta. Sovellus käy joka kerta tarkistamassa, löytyykö rekisteritietoja jos henkilöllä on KuEL-ansioita, lomake aukeaa esitäytettynä jos hakijalla on ainoastaan valtion palvelusta, lomake aukeaa tyhjänä ja eläkeasiamiehen on täytettävä kentät itse

31 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Koulutus Pääsääntöisesti eläkeasiamieskoulutuksiin oltiin tyytyväisiä. Eläkeasiamiesten koulutuksia toivottiin lisää: perusopetusta, ajankohtaista asiaa, syventävää ja räätälöityä koulutusta, niin videoetäkoulutuksena kuin myös alueellisesti toteutettuna lähiopetuksena. Koulutukset jatkuvat lähi- ja videoetäkoulutuksina. Suunnittelussa otetaan huomioon riittävä koulutustarjonta ja alueellinen kattavuus. Vuonna 2014 eläkeasiamiehille järjestetään 15 koulutuspäivää (EAM 2-4), ja lisäksi kesäkuun koulutuspäivä Oulussa

32 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Koulutusaiheita Koulutuksissa toivottiin käsiteltävän mm. seuraavia aiheita: eläkeasiamiehen sähköinen eläkehakemus, työkyvyttömyyseläkkeet ja työssä jatkaminen, VaELkoulutusta (opettajat), ulkomainen eläke, osa-aikaeläke, jne Eläkeasiamiesten toiveet huomioidaan. Kaikki koulutusmateriaalit tehdään yhteistyönä Kevan eri osastojen kanssa

33 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Oma yhdyshenkilö Useissa kehittämisehdotuksissa toivottiin eläkeasiamiehille omaa yhdyshenkilöä (asiakaspalvelijaa/ palvelunumeroa, ja/tai vastaavaa sujuvaa palvelua sähköpostilla). Kevan eläkeneuvonnan kaksi erityisasiantuntijaa aloittivat suomenkielisen puhelinpalvelun ja vastaavat myös sähköpostikyselyihin. Palvelu on vain virkakäyttöön kuntien eläkeasiamiehiä ja valtion henkilöstöasiainhoitajia varten

34 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Eläkeinfot vakuutetuille Eläkeasiamiehistä lähes 70 % arvioi, että heidän työpaikoillaan tarvitaan koulutusta eläkevaihtoehdoista eläkeikää lähestyville vakuutetuille. Tilaisuuksien suunnittelussa otetaan huomioon eläkeikää lähestyvät. Vakuutetuille on järjestetty tilauksesta koulutuksia ja eläkeinfoja sekä mm. Kevan eläketietoiskuja keväällä

35 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Esimiesvalmennukset Yli puolet (60%) kaikista eläkeasiamiehistä ja jopa 70 % varsin pitkään, 6-10 vuotta yhteistyötä Kevan kanssa tehneistä, toivoo esimiesvalmennusta työpaikoilleen. Kevassa otetaan huomioon tilaisuuksia suunniteltaessa myös työpaikkojen tarpeet, kuten esimiesvalmennukset. Keva on järjestänyt tilaisuuksia ylimmälle johdolle Esimiehille suunnattuja tilaisuuksia on järjestetty tilausten perusteella (teemat ovat vaihdelleet) Uusille henkilöstöjohtajille ja päälliköille on järjestetty perehdytystilaisuuksia Keva-asioista

36 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Tiedotus koulutuksista Eläkeasiamiehet olivat Kevan koulutuspalvelutarjontaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Sanallisen palautteen mukaan vastaajat, varsinkaan uudet eläkeasiamiehet, eivät helposti löydä tietoa koulutuspalveluistamme verkosta. Lisätään verkkopalvelun sisältöä koskevaa tiedotusta, jotta tarvittava tieto löytyy helpommin. Koulutuksista on tehty verkkoon erillinen esite ja esitteen voi myös printata. Tehostetaan sähköpostilla tapahtuvaa ennakkotiedotusta koulutuksista. Esim. kohdistettu ennakkoviesti syksyn eläkeasiamieskoulutuksista on lähetetty elokuussa

37 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Tiedotus eläkeasioista Tieto eläkeasioita koskevista keskeisistä muutoksista ja ajankohtaisista asioista olisi hyvä saada tiedoksi sähköpostilla. Uutiskirje: eläkeasiamiehille, valtion henkilöstöasiainhoitajille sekä kirkolle toimitetaan säännöllisesti ilmestyvää sähköistä uutiskirjettä ajankohtaisista asioista. Viestintä kokoaa uutiskirjeen osastojen toimittamasta materiaalista. Uutiskirje ei sulje pois tarpeelliseksi katsottua sähköposti-viestintää. Kevan Työnantajapalvelut koordinoi työnantajille ja työnantajan edustajille menevää viestintää Kevassa

38 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Asta Kevan toivotaan tiedottavan eläkeasiamiehiä sähköpostilla Asta-palvelun katkoksista. Ongelmista tulisi tiedottaa ajoissa, jotta varautuminen katkoksiin tai viiveisiin olisi mahdollista. Tehostetaan sähköpostilla tapahtuvaa ennakkoviestintää. Kevassa riittävät resurssit Asta- ja Katso tuessa? Huomioon, että valtionkin asiat Astaan. Yhteydenottojen määriä seurataan syksystä lähtien, jotta volyymistä päästään tekemään johtopäätöksiä ja jatkosuunnitelmia. Astaan toivottiin myös usein kysyttyjen kysymysten palstaa. Usein kysyttyjä kysymyksiä on koostettu Asta-palvelussa. Palstaa päivitetään tarvittaessa

39 Eläkkeen sähköinen hakeminen Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun hakemus on saapunut Kevaan? Eija Korhonen

40 Kaikille hakemuksille aina Tieto Arekin rekisteriin hakemuksen saapumisesta. Koneellisen päättelyn kysely, jossa päätellään, minkä laitoksen vastuulla on kyseisen hakemuksen käsittely. Tarvittaessa hakemuksen käsittely siirretään toiseen laitokseen tai jaetaan myös siellä käsiteltäväksi. Eläkkeen määrän laskenta. Päätöksen muodostaminen. Päätöksen siirtäminen postitusjonoon. Tieto maksatukseen. Arekin rekisteriin tieto eläkkeen myöntämisestä/hylkäämisestä, jolloin vireillä ollut hakemus muuttuu eläketiedoksi. Mahdollinen työeläkekortin tulostus ja postitus

41 Vanhuuseläke

42 Aurinkoisen päivän tapaus Hakemus saapuu ja päätös saman tien postitusjonoon. Haettu kaikkea, mihin oli oikeus samasta ajankohdasta. Eläkkeen alkamista edeltävän vuoden ansiot olivat jo rekisterissä ja monistussääntö toteutui. Todennäköisyys nopealle käsittelylle suurin silloin, kun hakemus saapuu helmikuun lopun ja marraskuun alun välillä ja eläkkeen alkamisajankohta on saman vuoden puolella

43 Julkista ja/tai yksityistä Hakija täyttänyt 63-vuotta ja hakee vain julkista: Mikäli rekisteristä löytyy yksityisen sektorin työsuhteita, pysähtyy hakemus käsittelijälle tarkastettavaksi. Hakija alle 63-vuotias ja julkiselta alempi eläkeikä: Mikäli haettu myös yksityistä samasta alemmasta eläkeiästä, pysähtyy hakemuksen käsittely. Yksityisen sektorin eläkkeen voi myöntää vanhuuseläkkeenä vasta 63-vuotta täyttäneelle (1952 syntyneet ja nuoremmat). Yksityistä haettu eri ajankohdasta: Asiakas saa kaksi erillistä päätöstä. Yksityistä eläkkeenosaa EI voi käsitellä, mikäli hakemus saapuu yli 6 kk ennen eläkkeen alkamista. Jos haettu vuosi/vuosia etuajassa yksityistä, ei sitä myönnetä, vaan päätökselle kehotetaan hakemaan eläkettä myöhemmin uudestaan

44 Eläkkeen aikana tehty työ Jos henkilö on työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä: Eläke muunnetaan automaattisesti ilman hakemista vanhuuseläkkeeksi. Eläketapahtuma 2005 jälkeen: muunto 63 vuotiaana Eläketapahtuma ennen 2005: muunto 65 vuotiaana tai alemmassa eläkeiässä. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen muuntamisesta asiakkaalle ei anneta päätöstä, koska summa on sama. Osatyökyvyttömyyseläkkeen muuntamisesta päätös annetaan, koska eläkkeen määrä muuttuu. Eläkkeen rinnalla tehdyn työn hakemukset ovat aina käsityötä: Aiemman eläkkeen alkamisvuoden ansioita joudutaan mahdollisesti tutkimaan (mikä osa oli karttunut ennen eläkkeen alkamista ja mikä eläkkeen aikana)

45 Asuminen ja/tai työskentely ulkomailla U-liite Mikäli ei hakemuksen mukana, lähtee järjestelmästä automaattisesti pyyntö saman tien. Jos hakee EU- tai sosiaaliturvasopimusmaasta eläkettä: Hakemus toimitetaan seuraavana työpäivänä Eläketurvakeskukseen, joka huolehtii asiakirjojen toimittamisesta eteenpäin. Eläketurvakeskukseen toimitetaan myöhemmin myös kopio Suomessa annetusta päätöksestä. Näissä tilanteissa eläkettä laskettaessa tarvitaan myös vakuutuskaudet (kuukaudet/vuodet ulkomailla), tämän asian selvittämisen hoitaa eläkkeen laskennasta vastaava asiantuntija

46 Työttömän vanhuuseläke 62-vuotiaana Asian selvittämiseen tarvitaan aina Kelan tai työttömyyskassan todistus maksetuista päivärahoista. Mikäli ei hakemuksen liitteenä, tämä pyydetään. Ansiosidonnainen päiväraha kartuttaa eläkettä, joten käsittelijä pyytää kassaa ilmoittamaan rekisteriin maksetut päivärahat. Koska työttömyyspäiväraha maksetaan aina jälkikäteen, pyyntö voidaan tehdä, vasta kun eläkkeen olisi jo pitänyt alkaa. Esimerkiksi alkavaan eläkkeeseen päivärahapyyntö voidaan tehdä ja vastaus saadaan noin 4-5 päivää myöhemmin

47 Eläkettä kartuttavat etuudet Jos tässä kohtaa ruksi, niin hakemus pysähtyy. Asian etenemistä helpottaa, jos tässä kohdassa on kerrottu etuuden nimi ja ajankohta, milloin sitä on maksettu. Käsittelijä tarkastaa, löytyykö mainittu etuus jo rekisteristä vai pitääkö sitä erikseen pyytää. Jos esimerkiksi hakija on vuorotteluvapaalla eläkkeen alkamisajankohtaan asti, viimeiset vuorotteluvapaakorvaustiedot on saatavissa vasta eläkkeen alkamisen jälkeen. Kevan maksamat eläkkeet eivät ole tässä tarkoitettuja etuuksia, ne kaikki löytyvät Kevan rekisteristä

48 Tiedot korvauksista ja eläkkeistä Jos tässä kohtaa on ruksattu kyllä ja rekisteristä ei löydy mitään, käsittelijän pyytää vahinkovakuutusyhtiöstä korvauspaperit. Mikäli käsittely on kesken vahinkovakuutusyhtiössä, se ei estä eläkepäätöksen tekemistä. Tällöin käsittelijä lähettää vahinkovakuutusyhtiöön regressikirjeen

49 Eläkepalkan harkinnanvarainen tarkistaminen Käsittely pysähtyy tähän joko hetkeksi tai pidemmäksi aikaa. Hetkeksi silloin, kun suoraan näkee, että asialla ei vaikutusta. Esimerkiksi pyydetään tarkistamaan eläkepalkka 2005 jälkeisistä tapahtumista tai henkilö ollut lakossa. Pidemmäksi aikaa silloin, kun pitää oikeasti tutkia, onko vuosien vapaakirja laskettava uudelleen. Valtaosasta pyyntöjä (noin 95 %) ei seuraa vapaakirjan uudelleenlaskentaa. Yleensä kyse rekisterissä olevista keskeytyksistä, jotka on jo huomioita vapaakirjaa laskettaessa tai joiden vaikutus on pieni. Korjauksia tulee yleisimmin tilanteissa, joissa henkilö on välisenä aikana saanut osa-aikalisää tai ollut osittaisella hoitovapaalla

50 Ansiot 1 Mikäli rekisterissä ei ole kaikki tarvittavat ansiot, asian käsittely pysähtyy. ehakemuksella tulleesta katsotaan aina, onko puuttuvat ansiot hakemuksen liitteenä. Ansioiden viereen mielellään vuosiluku, se nopeuttaa käsittelyä. Ansioita ilmoitettaessa syytä olla etenkin vuodenvaihteessa tarkkana, jotta ilmoittaa ne eläkkeen alkamista edeltävän vuoden ansiot eikä sitä edeltävän vuoden ansiot. Jos ansiot eivät ole tiedossa tai tiedossa vain osittain, ei kannata ilmoittaa mitään. Arvioansioilla ei eläkettä voi laskea. Jos ilmoittaa kahden vuoden ansiot, niin silloin selkeästi rahojen viereen vuosiluku

51 Ansiot 2 Ansiot kohdassa ilmoitetaan maksetut ansiot, esimerkiksi vuoden 2013 ansioina ilmoitetaan välisenä aikana maksetut ansiot. POIKKEUS: Jos eläkkeen hakija hakee eläkettä 68-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta ja monistussääntö ei toteudu -> Keva pyytää ansaitut ansiot. Esimerkiksi henkilö on täyttänyt tammikuussa vuotta ja eläke alkaa Tällöin tarvitsemme ansaitut ansiot , vaikka ne olisi maksettu vasta helmikuussa

52 Omais- ja perhehoitajat Mikäli omais- tai perhehoitojakso ei ole rinnakkainen minkään työtai virkasuhteen kanssa, vanhuuseläkettä ei voida myöntää ellei hoitosuhde pääty. Jos omaishoidon rinnalla toinen julkinen tai yksityinen palvelussuhde, riittää että yksi näistä päättyy. Lopusta eläkkeen rinnalla karttuneesta pitää hakea eläke erikseen 68-vuotiaana. Ennen vuotta 1940 syntyneitä koskeva sääntö, joka kattaa kaikki KuEl:n piiriin kuuluvat palvelussuhteet. Ennen vuotta 1940 syntyneelle henkilölle karttuu eläkettä, jos KuEL -palvelussuhde on alkanut ennen kuin henkilö on täyttänyt 65 vuotta. Eläkettä karttuu niin kauan kuin palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisena. Eläkettä karttuu myös 68 vuoden täyttämisen jälkeenkin

53 Osa-aikaeläke

54 Osa-aikaeläke Jos kaikki kunnossa (OE-liite ja edellisen vuoden todelliset ansiot), päätös menee postitusjonoon saman tien. Vuodenvaihteessa alkavien eläkkeiden käsittely usein pysähtyy, koska käytettävissä ei ole kaikkia tarvittavia ansiotietoja. Jos lisätiedoissa jotain -> käsittelijälle. Jos osa-aikaeläkkeen aikaiset ansiot ovat liian suuren, niin asia siirtyy käsittelijälle, joka ottaa yhteyttä eläkeasiamieheen. Lesken eläke tai vapaaehtoinen eläke eivät ole merkitseviä osaaikaeläkettä käsiteltäessä

55 Osatyökyvyttömyyseläke

56 Osatyökyvyttömyyseläke Hakija saa ennakkopäätöksellä tiedon ansiorajasta. Osatyökyvyttömyyseläkkeen maksuhakemus etenee automaattisesti, jos Ansiot ovat rajan alapuolella. Eläkkeen alkaminen on ennakkopäätöksen mukainen. Vuodenvaihteessa Vuodenvaihteessa alkavien eläkkeiden käsittely usein pysähtyy, koska käytettävissä ei ole kaikkia tarvittavia ansiotietoja. Maksuhakemuksen käsittely on yleensä helppoa, koska ennakkopäätöksen yhteydessä on pohjatiedot tarkistettu. Takautuvat hakemukset jäävät aina käsityöksi

57 Kevan uusiutuvista palveluista Eläkeasiamiesten koulutuspäivä Oulu Liisi Gråstén-Weckström

58 Henkilöasiakkaille Omat eläketietosi -palvelu > Eläkkeet > Omat eläketietosi

59 Omat eläketietosi -palvelu Korvaa vanhat erilliset verkkopalvelut Eläkehakemukset eläkehakemusten katselu ja tietojen muuttaminen Eläkepäätökset Päätösten katselu Todistuspyyntö eläkkeen määrästä Työeläkekortin tilaus Vanhuuseläkelaskuri Työeläkeote Otteen muodostus (pdf) Aikaisempien otteiden antopäivät Työsuhde- ja ansiotietojen korjausilmoitukset sähköisesti Eläketurvakyselyt Palautteet Osa-aikaeläke- ja tk-eläkelaskuri

60

61

62 Omat eläketietosi -palvelu Ansiorajakirjeet löytyvät palvelusta osa-aikaeläkkeellä, osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville Laskurissa voi tehdä arviolaskennat eläkkeen määrästä alemmasta eläkeiästä tai 63 vuodesta eteenpäin 2013 palvelussa oli käyntiä 1-4/2014 palvelussa oli käyntiä

63 Kokonaiskäsittelyaika KuEL VaEL KiEL Kela Yksityinen Vanhuuseläke Osaaikaeläke Perhe-eläke Tk-eläke Lähde: ETK

64 Kysely työterveyshuollon tiedoista työnantajien henkilöstövastaaville

65 Kysely henkilöstövastaaville Kyselyssä kysyttiin työterveyshuoltosopimuksista ja työterveyshuollon yhteystietoja Vastaukset on saatu ja ne tallennetaan asiakasrekisteriimme Jatkossa henkilöstövastaavat pääsevät päivittämään tietoja Astapalvelussa Muutoksen suunnittelu Asta-palveluun aloitetaan loppuvuonna

66 Kevan kotisivut työnantajille

67 Varhe-maksujen arviointi varhelaskurilla voi arvioida työkyvyttömyyseläkkeestä suurtyönantajalle aiheutuvien varhe-maksujen yhteismäärää varhe-taulukon ja varhe-laskurin avulla > Eläkemaksut > Kunnallinen eläkelaki > Varhaiseläkemenoperusteinen eläkemaksu > Varhe-maksujen arviointi

68 Varhe-laskuri Vaihtoehto 1: Arvioi varhe-maksun määrä uudesta KuEL-eläkkeestä Valitse Eläkkeen määrä kuukaudessa Syötä Eläkkeen alkupäivä Saat arvioidut varhe-maksut yhteensä Vaihtoehto 2: Arvioi varhe-maksun määrä arvioidusta KuEL-eläkkeestä Syötä Eläkkeensaajan ikä Palvellut kuntavuodet Vuosiansiot Eläkkeen alkupäivä Saat arvion KuEL-eläkkeestä kuukaudessa ja Arvioidut varhemaksut yhteensä

69 Kevan sivuilla - Työssä jatkaminen

70 > Työssä jatkaminen > Aktiivinen tuki > Kehittämistyökalu >Tavoitteet, mittarit ja seuranta

71 Miten työpaikalla kannattaa tarttua työkyvyn ongelmiin Tapaus Terttu Aloita video

72 Asta-palvelut

73 Kirje ylimmälle johdolle Keva lähetti huhtikuussa kirjeen, jossa pyydettiin pitämään Astapalveluiden käyttövaltuudet ajan tasalla kun henkilö ei työtehtävissä enää tarvitse käyttövaltuuksia, oman organisaation Katso-pääkäyttäjän on poistettava ne Katso-tunniste on henkilökohtainen, ei työnantajakohtainen

74 Käyttäjä

75 Ulkomaan eläke sähköisesti Sähköisessä eläkehakemuspalvelussa voi nyt hakea pelkkää ulkomaan eläkettä lomakkeella kotimaisiin eläkevaihtoehtoihin valitaan En hae ja kohtaan 5 Haen ulkomaan eläkettä täydennä lisäksi muut hakemuksen tiedot Hakemuksen liitteeksi tarvitaan U-liite

76 Käyttäjä VaEL, KiEL KuEL

77 Maksuosuustiedot > Eläkemaksutpalveluksi työn alla

78 Uusi Tilastot-palvelu työn alla Käyttäjä

79

80 Malli tulevasta tilastosta Eläkkeelle siirtyneet

81 Malli tulevasta tilastosta Eläkkeelle siirtyneet

82 Malli tulevasta tilastosta Eläkkeelle siirtyneet

83 Lisätietoa Palvelussuhderekisteri p (KiEL, KuEL), p (VaEL) Eläkemaksut: p Työnantajien yhteystietomuutokset Tilastopalvelu p Asta-tuki p Veron Katso-tuki p

84 Uusi tapa kouluttaa - Lync!

85 Lync tuo koulutuksen työpöydällesi Koulutus on lyhyt, mutta tehokas Tarvitset vain oman tietokoneesi! Voidaan järjestää pienellekin ryhmälle Kokoukseen pääset mukaan hyväksymällä kokouksen Sähköpostiisi tulee linkki, josta pääset kokoustilaan Osallistujille voi jakaa työpöydän, äänen ja PowerPoint-esityksen Jos kuulijalle ei kuulu kouluttajan ääni, voi hän saada sen soittamalla sähköpostissa olevaan puhelinnumeroon Soiton hinta esim. Soneran liittymästä Soneran liittymään on paikallisverkkomaksu (pvm) 19,98 cnt/puhelu + 2,41/min jos asiakas soittaa toisesta liittymästä Soneran liittymään, hinta kannattaa tarkistaa omalta operaattorilta

86 Eläkeasiamiehen puheenvuoro Eläkeasiamiesten koulutuspäivä Oulu Helena Jämsén

87 HR-neuvomon eläkepalvelujen tarina Helena Jämsén, Espoo Eläkeasiamiesten koulutuspäivä Radisson Blue Hotel Oulu

88

89 Espoon kaupunki työnantajana Henkilöstömäärä naisia miehiä yhteensä palvelussuhteet työllistetyt

90 Aloittanut liikelaitoksena Toimitusjohtaja Auli Hackman

91 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen tavoitteena tarjota laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita varmistaa tasalaatuiset palvelut tukea esimiehiä ja toimia kumppanina henkilöstöön liittyvissä toimenpiteissä parantaa tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta palveluprosesseja kehittämällä

92 Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitos palvelee Rekrytoinnissa Palvelussuhdeasioissa Henkilöstön kehittämisessä Työterveyshuollon palveluissa

93 Palvelussuhdepalvelut HR-neuvomo Toiminta käynnistyi Palvelut keskitettiin kaupunkitasoisesti Henkilöstöä 20 HR-palvelupäällikkö Tuula Huikuri Eläkepalveluissa kuusi (6) asiantuntijaa vain yksi kokoaikaisesti

94 Palvelussuhdepalvelut Kun hyvät neuvot on tarpeen palvelussuhteen aloittaminen (perustietoilmoitus, työsopimus ym.) vuosilomat erilaiset virka- ja työvapaat (sairauslomat, perhevapaat, opintovapaa jne.) palkkauksen ja palkitsemisen perusteet palkanlisät työaika henkilöstöedut henkilöstön huomiointi siviilipalvelusasiat (tunnustilaukset) kurinpidolliset asiat eläkeasiat työkokemus-, ammattialalisä ja vuosisidonnaisten lisäpäätösten valmistelu palvelussuhdeasioiden koulutus palvelutodistukset

95 Eläkepalvelut - tarkoitettu kaikille työntekijöille - neuvontapalvelua puhelimitse - konsultaatiokäyntejä ajanvarauksella, joissa o suunnitellaan esim. eläkkeelle siirtymisajankohtaa ja vuosilomien pitämistä o tehdään tarvittaessa osa-eläkkeillä oleville vuosilomasuunnitelmia - Varataan aika eläkehakemuksen tekemiseen verkossa tai paperisena - helpottaa esimiehen arkea

96 Eläkkeelle lähtijöille Yleiset eläke-infotilaisuudet vuosittain Eläkeneuvontaa HR-neuvomossa Työnantaja huomioi eläkkeelle lähtijöitä Kahvitilaisuus työpaikalla Lahjan valitseminen useista vaihtoehdoista Asiakaspalautekanava

97 Erittäin pidetty palvelu Tämän käynnin jälkeen tuli semmoinen rauhallinen olo, kun tuntuu siltä, että Espoon kaupunki todella välittää minusta ja toivottaa minulle hyviä eläkepäiviä. Tällainen lyhyt hetki HR-neuvomon asiantuntijan kanssa antaa voimia tulevaisuuteen. Minua palveli asiantunteva ja asiaani hyvin paneutunut iloinen eläkeneuvoja. Käyntini aikana täytettiin eläkeanomukseni ja selviteltiin lomaoikeuteni ja laskettiin mikä on viimeinen työpäiväni Espoon kaupungilla. Lähdin kiitollisin helpottunein ja kevein mielin tapaamisestamme kotiin. LÄMMIN KIITOS kaikesta saamastani opastuksesta ja avusta

98 Kiitos, että saan kuulua arvostamieni ammattilaisten joukkoon!

99 Eläkeasiamiehen puheenvuoro Eläkeasiamiesten koulutuspäivä Oulu Riitta-Liisa Nieminen

100 Hallintopalvelukeskus HALO Eläkeasiamiesten kesäpäivä Oulu Riitta-Liisa Nieminen palveluvastaava

101 Hallintopalvelukeskus HALO on konsernipalveluita tuottava toimintayksikkö, joka toimii konsernihallinnon hallinto- ja talousryhmä alaisuudessa. Toiminta perustuu kaupunkistrategiaan ja palvelukeskuksen omaan tuotantostrategiaan. Palvelukeskus tuottaa henkilöstöhallinnon päivittäispalveluita ja muita sen hoidettavaksi määriteltyjä hallintopalveluita sekä sovellus- ja projektipalveluita Tampereen kaupungin organisaatiolle ja erikseen päätetyille muille yhteisöille konsernimääräyksen mukaisesti. Palvelukeskus toimii nettobudjetoituna yksikkönä ja sen toimintakatevaatimus on poistojen määrä. Mahdollinen tilikauden tulos jaetaan takaisin sisäisille asiakkaille asiakashyvityksenä ostojen suhteessa. Perustettu Virasto- ja puhelunvälityspalvelut keskitettiin Edustusautopalvelut siirtyivät Sovelluspalvelut siirtyivät Frenckellin virastopalvelut siirtyivät Vuoden 2014 henkilöstömäärä 86 henkilöä (5/2014) Prosessi- ja palvelukuvaukset laadittu kaikista tuotteista 52 tuotteistettua palvelua Palvelukeskuksen palvelut ja niiden hinnat päättää kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto

102 Hallintopalvelukeskus

103 Hallintopalvelukeskuksen toimipisteet

104

105 HALON palvelussuhdepalvelut HALON palvelussuhdepalveluista asiakas saa samasta pisteestä tietoa palvelussuhteeseen, eläkkeeseen ja uudelleensijoitukseen liittyvistä kysymyksistä Henkilökunta: Palvelupäällikkö Palveluvastaava 6 Henkilöstöasiantuntijaa 2 Henkilöstöpalvelusihteeriä

106 Eläkepalvelut HALOn eläkeneuvonta palvelee esimiehiä ja työntekijöitä eläkkeelle siirtymisen suunnittelussa ja ratkaisuissa. Eläkelainsäädännön (KuEL, VaEL) osaaminen ja muutosten seuraaminen on keskitetty HALOon. Ratkaisuissa otetaan huomioon optimaalinen eläkevaihtoehto ja kustannusvaikutukset sekä työnantajalle että työntekijälle. Ikä, henkilökohtainen eläkeikä, työhistoria ja työkyky ovat asioita, jotka vaikuttavat eläkeratkaisuja tehtäessä. Ohjaamme työntekijöitä hakemaan omaan tilanteeseen sopivia eläkelajeja oikea-aikaisesti ja annamme kattavan tiedon eläke-eduista, eläkkeen hakemisesta ja ammatillisesta kuntoutuksesta

107 Eläkehakemuksen tekeminen Työntekijä varaa ajan Halon ajanvarauksesta noin 2 kuukautta ennen eläkkeelle siirtymistä vanhuuseläkehakemuksen tekemistä varten. Ajanvarauksesta annetaan ohjeet miten pitää toimia. (irtisanoutumislomake yms). Halosta tieto lähtee esimiehelle ajanvarauksesta Requestejärjestelmän kautta Henkilöstöasiantuntija tekee sähköisen eläkehakemuksen Kevaan yhdessä työntekijän kanssa. Sähköiseen hakemukseen laitetaan palvelussuhteen päättyminen ja palkkatiedot tarvittaessa. Työkyvyttömyyseläkkeen eri muodot tehdään yhdessä työntekijän kanssa

108 Eläkeasiamiehen työ muuttunut vuosien varrella Eläkemuotoja: vanhuuseläke ja työkyvyttömyyseläke Eläkehakemukset kirjoitettiin kirjoituskoneella Palkka- ja palvelussuhdetiedot ilmoitettiin Kevaan erillisellä lomakkeella neljän viimeisen vuoden palkkatiedot ja palvelussuhdetiedot kerättiin arkistosta Eläkeasiamies laski eläkkeen määrää eläkkeenhakijalle neljän viimeisen vuoden ansioista ja palvelussuhteista

109 Eläkeasiamiehen työ nykyään Eläkeasiamiehet palvelukeskuksessa moni osaajia Eläkkeelle siirtyminen on joustavaa eläkemuotoja on tullut lisää Sähköiset järjestelmät Työntekijä voi katsoa eläketiedot suoraan omilla verkkotunnuksilla Kevan sivuilta Työntekijöille järjestetään eläkeinfoja vähintään kerran vuodessa Yksiköt voivat tilata räätälöityä eläkekoulutusta Tulevaisuudessa työntekijä tekee itse eläkehakemuksen Kevaan

110 Eläkeneuvonnasta usein kysyttyjä kysymyksiä Koska voin jäädä eläkkeelle? Koska eläkehakemus pitää tehdä? Eläkkeen määrä? Työskentely vanhuuseläkkeellä ollessa Mikä on eläkkeeni määrä, jos jatkan esim. vuoden työssäni? Kaupungin käytäntöjä eläkkeelle jäädessä; irtisanoutuminen, lomien pitäminen, huomioiminen eläkkeelle jäädessä Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen? Osatyökyvyttömyyseläkkeen määräytyminen? Osa-aikaeläkkeen määrä mitä lomakkeita pitää täyttää? onko osa-aikaeläke subjektiivinen oikeus, työskentely osa-aikaeläkkeellä, kuinka lomat menee osa-aikatyössä, voinko palata kokoaikatyöhön?

111 Eläkehakemukset vuonna 2013 VE OAE OTK TKE KUTU VAVE YHT

112 Palvelussuhdepalvelut Esimiesten palvelussuhdeneuvonta Tarkoitettu esimiehille heidän alaisiaan koskevissa henkilöstöasioissa sekä palvelussuhdeasioita hoitaville sihteereille (esimiehiä n.850 Tampereen kaupungilla Vastaamme mm. palkka-, työaika- ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeviin kysymyksiin mukaan lukien kaupungin omat ohjeet ja konsernimääräykset sekä konsernihallinnon päätösmenettelyn ohjeet ja muut käytännöt. Toimimme yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa ja kauttamme saa lakimiehen palvelut henkilöstöasioissa. Kuulemistilaisuudet Yhtäläiset ohjeistukset koko kaupungille

113

114

115 Kiitos ja aurinkoista kesää!

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

työeläkeasiat Tapani Hellstén Varatoimitusjohtaja, Keva 18.9.2013 Kymenlaakson maakuntatilaisuus

työeläkeasiat Tapani Hellstén Varatoimitusjohtaja, Keva 18.9.2013 Kymenlaakson maakuntatilaisuus Ajankohtaiset t työelämä ä ja työeläkeasiat Tapani Hellstén Varatoimitusjohtaja, Keva 18.9.2013 Kymenlaakson maakuntatilaisuus KuEL palkkasumma 16,1 mrd KuEL maksutulo 4,7 mrd Keva KUEL maksettavat eläkkeet

Lisätiedot

Vaikuttaako yhtiöittäminen eläketurvaan?

Vaikuttaako yhtiöittäminen eläketurvaan? Vaikuttaako yhtiöittäminen eläketurvaan? erityisasiantuntija Jutta Jylhä Kuntamarkkinat 11.9.2013 Miksi kunnallinen toiminta yhtiöitetään? Siihen päädytään valintojen kautta Laki edellyttää kilpailuneutraliteetti

Lisätiedot

Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja perehdytyspäivä Keva

Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja perehdytyspäivä Keva Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja perehdytyspäivä 26.10.2016 Keva Ohjelma Klo 10.00 Tervetuloa! Palveleva Keva - asiakaspäälliköt Marja Nikama ja Sari Huunonen 11.00 Eläkemaksut Lyhyt oppimäärä

Lisätiedot

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi Eläkeasiat muutostilanteessa jorma.rautakoski@keva.fi Henkilöstön siirtyminen Muutoksella ei ole vaikutusta siirtyvän henkilöstön eläketurvaan, jos toimintoa hoitavat henkilöt siirretään kunnasta välittömästi

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2012

Omat eläketietosi - Kevan info 2012 Omat eläketietosi - Kevan info 2012 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Kevan esittely ja ajankohtaiset palvelut Työeläkeote Omat eläketietosi palvelu Joustavasti eläkkeelle Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta-alan eläkesioista. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Työmarkkinalakimies Markus Mankin

Ajankohtaista kunta-alan eläkesioista. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Työmarkkinalakimies Markus Mankin Ajankohtaista kunta-alan eläkesioista KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Työmarkkinalakimies Markus Mankin Eläkeuudistuksen välttämättömyys Työmarkkinoiden keskusjärjestöt linjasivat 2009 kunnianhimoisen

Lisätiedot

Tervetuloa asioimaan Kevassa

Tervetuloa asioimaan Kevassa Tervetuloa asioimaan Kevassa Keva hoitaa valtiotyönantajien työeläkeasiat vuoden 2013 alusta Työeläkeasioissa sinua palvelee Keva Vuoden 2013 alusta lähtien valtiotyönantajien eläkkeisiin liittyvissä asioissa

Lisätiedot

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 Eläkeikä nousee asteittain Työssä jatkamista palkitaan Eläkekarttumat yhtenäistyvät Työuraeläke tulee käyttöön Eläkkeen voi ottaa 1 osittaisena KEITÄ TYÖELÄKEUUDISTUS

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta 22.10.2014 Sivu 1 Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta Olen vanhuuseläkkeellä. Vaikuttaako lakimuutos eläkkeeseeni? Miten käy perhe-eläkkeen ja hautausavustuksen? Lakimuutos

Lisätiedot

Eläkerekisteri. 1. Rekisterin nimi. 2. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisteriasioista vastaava henkilö. 4. Rekisterin käyttötarkoitus.

Eläkerekisteri. 1. Rekisterin nimi. 2. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisteriasioista vastaava henkilö. 4. Rekisterin käyttötarkoitus. Eläkerekisteri Rekisteriseloste 1. Rekisterin nimi ELÄKEREKISTERI (eläkkeen laskenta- ja ratkaisurekisteri) 2. Rekisterinpitäjä Keva Käyntiosoite Unioninkatu 43 HELSINKI Postiosoite 00087 KEVA Puhelin

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Eläkeuudistus 2017 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Keva työeläkekentässä Sijoitusten arvo, mrd euroa 2015 Maksutulo, mrd euroa 2015 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Joustavasti vanhuuseläkkeelle

Joustavasti vanhuuseläkkeelle Joustavasti vanhuuseläkkeelle Vanhuuseläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Eläkeuudistus Kotka OAJ Jaana Stenman

Eläkeuudistus Kotka OAJ Jaana Stenman Eläkeuudistus 2017 Kotka OAJ 22.11.2016 Jaana Stenman Keva Hoitaa koko julkisen sektorin henkilöstön eläkeasioita, JueL voimaan 1.1.2017 Vastaa kunta-alan eläketurvan rahoituksesta Kehittää eläketurvaa

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

Työkyky työuran lopussa julkisella sektorilla

Työkyky työuran lopussa julkisella sektorilla Työkyky työuran lopussa julkisella sektorilla VTT, dosentti Pauli Forma Keva Työelämän tutkimuspäivät 7.11.2014 7.11.2014 1 Tutkimuksen lähtökohdat Keskustelu työurien pidentämisestä ja tukemisesta jatkuu,

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä?

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Marjaana Maisonlahti, Opettajien Työttömyyskassa 1 17.9.2013 Tuija Häkkinen Yleistä työttömyysturvasta

Lisätiedot

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 MIKSI UUDISTUS? Suomalaiset elävät keskimäärin entistä pidempään ja elinajan ennustetaan kasvavan edelleen. Työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan ratkaisun, joka nostaa

Lisätiedot

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana?

Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Kaikista meistä tulee vanhoja, halusimme tai emme mitä turvaa työeläke antaa yrittäjälle nyt ja vanhana? Tehyn yrittäjäjaoston opintopäivä 19.11.2016 11.11.2016 TYÖELÄKEYHTIÖ ELO Lakisääteinen sosiaalivakuutus

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Kevan strategia 1 (5) HALLITUS HYVÄKSYNYT Missio

Kevan strategia 1 (5) HALLITUS HYVÄKSYNYT Missio 1 (5) Kevan strategia Missio Kehitämme ja toimeenpanemme julkisen sektorin työeläketurvan muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tarjoamme asiakaslähtöiset ja laadukkaat palvelut. Vastaamme kuntien, maakuntien

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Pauli Forma Työelämäpalvelujen johtaja, Keva 11.9.2014 Työkykyä 18 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 Ikärakenteet julkisella ja yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Kevan rooli nyt ja tulevaisuudessa (Jukka Ahtela: Selvitys kuntaeläkkeiden rahoituksesta)

Kevan rooli nyt ja tulevaisuudessa (Jukka Ahtela: Selvitys kuntaeläkkeiden rahoituksesta) Kevan rooli nyt ja tulevaisuudessa (Jukka Ahtela: Selvitys kuntaeläkkeiden rahoituksesta) Kuntajohtajapäivät 28. 29.8.2014 Pori Jukka Männistö, Keva Kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyttä

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 2 Työeläkeuudistuksen tavoitteet myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2-3 vuodella sopeuttaa

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 84 Kaupungin merkkipäivälahjakokonaisuuden uudistaminen HEL 2016-013498 T 01 02 03 00 Päätös Hallintolain 51 :n mukaisen virheen korjaaminen, LSM, 21.12.2016

Lisätiedot

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS Kysymys 1: Lailasta on alkanut pitkän työuran jälkeen tuntua siltä, että voisi hiljalleen keventää työtaakkaansa. Lailan vakiintunut kokoaikatyön

Lisätiedot

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke 1 Sisällys 3 Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva 3 Eläkesanastoa 4 Milloin oikeus eläkkeeseen? 4 Eläkeoikeus palvelusvuosien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK

Työeläkekoulu 2016 SAK AKAVA STTK SAK AKAVA STTK Työeläkekoulu 2016 ELÄKEUUDISTUS 2017: NEUVOTTELUJEN LÄHTÖKOHDAT Rahoitus Tulevien vuosien eläkemaksut Riittävä maksutaso Julkisten alojen eläkkeiden rahoitus Eläketurvan sisältö Ikärajat ja varhaiseläkejärjestelyt

Lisätiedot

Valtion eläkeopas 2013

Valtion eläkeopas 2013 Valtion eläkeopas 2013 Työeläkejärjestelmä Työeläke turvaa työntekijän toimeentulon silloin, kun ansiotyö on päättynyt ikääntymisen tai sairauden vuoksi. Omaisilla on oikeus perheeläkkeeseen työntekijän

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti 25-26.1.2017 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Toimeentulotuen Kelasiirron vaikutukset Paljon

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 19.1.2017 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto Sosiaalivakuutus vuonna 2015, 39 mrd. 3 Eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Ay-eläkepäivä, ajankohtaista kunnallisesta eläketurvasta. Pvm , Tampere Jaana Stenman

Ay-eläkepäivä, ajankohtaista kunnallisesta eläketurvasta. Pvm , Tampere Jaana Stenman Ay-eläkepäivä, ajankohtaista kunnallisesta eläketurvasta Pvm 15.11.2016, Tampere Jaana Stenman Sisältö Tervetuloa, ajankohtaista Kevasta Työeläkkeet uudistuvat 2017 Kunta-alan muutokset ja eläkkeiden rahoitus

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirron Hankepäällikkö Heli Kauhanen

Toimeentulotuen Kelasiirron Hankepäällikkö Heli Kauhanen Toimeentulotuen Kelasiirron tilannekatsaus 29.11.2016 Hankepäällikkö Heli Kauhanen 1 Laki muuttuu 1.1.2017 Kela vastaa perustoimeentulotukeen liittyvistä toimeenpanoon, neuvontaan ja harkintavaltaan liittyvistä

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Näin haet eläkettä ulkomailta

Näin haet eläkettä ulkomailta Kuva: istock OHJEITA YHTEYSTIEDOT Näin haet eläkettä ulkomailta ea k a h a Muist esi myös eläkke ailta! ulkom Eläketurvakeskus (ETK) on apunasi, kun haet eläkettä ulkomailta EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaissa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

Kokemuksia Kiekun henkilöstöhallinnon palvelumallista. Kiekun käyttäjäfoorumi Henkilöstösuunnittelija Jaana Siippainen

Kokemuksia Kiekun henkilöstöhallinnon palvelumallista. Kiekun käyttäjäfoorumi Henkilöstösuunnittelija Jaana Siippainen Kokemuksia Kiekun henkilöstöhallinnon palvelumallista Kiekun käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Henkilöstösuunnittelija Jaana Siippainen Taustaa Valmistelu aloitettiin vanhan mallin mukaisesti. Palkattiin vuorotteluvapaan

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja työssäkäynti

Osatyökykyiset ja työssäkäynti Osatyökykyiset ja työssäkäynti Mikko Kautto, johtaja Tutkimus, tilastot ja suunnittelu 8.3.2016 Mikko_Kautto@etk.fi Esityksen aiheita Näkökulma osatyökyvyttömyyseläkkeiden suunnasta Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Pks-seurantaryhmän kokous 26.9.2008, Espoo Elina Vartiainen-Hynönen Laki kunta-

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurva Tilastovuosi 2001

Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurva Tilastovuosi 2001 Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurva Tilastovuosi 2001 Valtiokonttori Aktuaaritoimi Helsinki 2003 ISSN 1457-6953 1 Gummerus Kirjapaino Oy Saarijärvi 2003 2 Sisällysluettelo 14.4.2003 JOHDANTO...7

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. avulla

Työn kaari kuntoon. avulla Työn kaari kuntoon Kevan Kaari-palveluiden Kevan Kaari-palveluiden avulla Miksi Kaari-palvelut? Haluamme tukea jäsenyhteisöjä ja julkisen sektorin työntekijöitä työssä jatkamisessa: työhyvinvointitoiminnan

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

Miksi pidempiä työuria?

Miksi pidempiä työuria? Miksi pidempiä työuria? Työeläkepäivä 20.10.2010 Jukka Rantala Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA 2 Pääasiallinen sisältö Onko työurien pidentäminen tärkeää? Kuinka pitkiä työuria suomalaiset

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa KIEKU käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tehdyt linjaukset Päätös toimintamallin muutoksesta

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ja Kymenlaakson liitto Maakuntatilaisuus

Suomen Kuntaliitto ja Kymenlaakson liitto Maakuntatilaisuus Suomen Kuntaliitto ja Kymenlaakson liitto Maakuntatilaisuus Kymenlaakson kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Kotka 26.10.2011 Pekka Alanen Keva 2011 lähtien Keva-nimi ja uusi logo käyttöön

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ

MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ 1. URAPOLUT 1.1 OSAAMISEN LAAJENTAMISEN URAPOLKU: TEHTÄVÄKIERTO 1.2 SISÄISEEN TEHTÄVÄKIERTOON HAKEUTUMINEN 1.3 TEHTÄVÄKIERTOPROSESSI OMAN ORGANISAATION SISÄLLÄ 1.4

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Koulutuspaikkojen ohjaus ja arviointikäynnit UEF:n alueella Tilannekatsaus

Koulutuspaikkojen ohjaus ja arviointikäynnit UEF:n alueella Tilannekatsaus Koulutuspaikkojen ohjaus ja arviointikäynnit UEF:n alueella Tilannekatsaus 24.3. 18.11.2010 Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010, Helsingin yliopisto Työryhmä:

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat. Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016

Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat. Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016 1 Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016 Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen

Lisätiedot