Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014"

Transkriptio

1 Eläkeasiamiesten koulutuspäivä Oulu Asiakkuusjohtaja Jorma Rautakoski, Keva Kouluttaja Birgitta Moisala, Keva Eläkejohtaja Eija Korhonen, Keva Kouluttaja Liisi Gråstén-Weckström, Keva Palvelussuhdeasiantuntija, Helena Jämsén, Espoon kaupunki Palveluvastaava, Riitta-Liisa Nieminen, Tampereen kaupunki

2 Ohjelma, Oulu Ilmoittautuminen Aamukahvi Tilaisuuden avaus Ajankohtaista Kevassa - Jorma Rautakoski Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin? - Birgitta Moisala Eläkkeen sähköinen hakeminen Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun hakemus on saapunut Kevaan? - Eija Korhonen Kevyt lounas Kevan uusiutuvista palveluista - Liisi Gråstén-Weckström Eläkeasiamiehen puheenvuoro Helena Jämsén, Espoon kaupunki Esitys! Riitta-Liisa Nieminen, Tampereen kaupunki

3 Ajankohtaista Kevassa Eläkeasiamiesten koulutuspäivä Oulu Jorma Rautakoski

4 VISIO Tuemme suomalaista hyvinvointia osana työeläkejärjestelmää arvostettuna eläketurvan ja työelämän osaajana ja kehittäjänä. Olemme itsenäinen julkisen sektorin työeläkevakuuttaja ja haluttu työnantaja osaavalle henkilöstölle. STRATEGIA Laadukkaiden työeläkepalvelujen tarjoaja Kestävän ja tasapainoisen eläkerahoituksen turvaaja Kustannustehokas julkisen alan työeläketoimija Aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja MISSIO ARVOT Hoidamme julkisen sektorin työeläketurvan toimeenpanon ja kehittämisen muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tarjoamme asiakkaillemme laadukkaat palvelut. Vastaamme kunta-alan eläketurvan rahoituksesta. Vastuullisuus Asiakaskeskeisyys Avoimuus Tuloksellisuus

5 Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL palkkasumma 16,1 mrd KuEL maksutulo 5,0 mrd KuEL maksettavat eläkkeet 4,1 mrd VaEL maksettavat eläkkeet mrd 3,8 mrd Henkilöasiakkaita n. 1,3 milj. Vakuutettuja (KuEL) Vakuutettuja (VaEL, KiEL, KelaL) Eläkkeensaajia (KuEL) Eläkkeensaajia (VaEL, KiEL, KelaL) Kunta-alan jäsenyhteisöt kunnat ja kuntayhtymät kunnalliset osakeyhtiöt, yhdistykset, säätiöt 483 -Valtion ja kirkon työnantajat Eläke- ja etuuspäätökset kpl Toimintakulut 89,8 milj. euroa Kevan vakinainen henkilöstö noin 550 Sijoitusten arvo ( ) 37,8 mrd Sijoitusten tuotto (2013) 7,5 % Reaalituotto v pääomapainotettu 3,8 % - pääomapainottamaton 5,3 %

6 Keva on kustannustehokas Osa kustannustehokkuudesta johtuu toiminnan ja toimintaympäristön eroista (mm. työnantaja-asiakkaiden määrän vähyydestä) Kustannustehokkuus näkyy selvänä luvuissa: Keva hoitaa Vakuutetut (26 %) Eläkkeensaajat (38 %) Kokonaisliikekulut (16 %) Keva Muut 26 % kaikista työeläkevakuutetuista 38 % kaikista työeläkkeensaajista vain 16 % kuluosuudella Lähde: Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2012, Työeläke-lehden 3:2013 liite

7 Kuntaomisteisten osakeyhtiöiden eläkevakuuttaminen

8 Henk. KuEL-vakuutettu henkilöstö: osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt Säätiöt Rekisteröidyt yhdistykset Kunnalliset osakeyhtiöt

9 Vaikuttaako yhtiöittäminen eläketurvaan? Kyllä - saattaa vaikuttaa, mikäli kyseessä ei ole kuntalain mukainen yhtiöittäminen (kilpailuneutraliteetti) Ei - tapauksissa, joissa on kyse kuntalain mukaisesta yhtiöittämisestä osakeyhtiön, jonka palvelukseen kuntahenkilöstö siirtyy, on huolehdittava henkilöstön eläketurvan säilyttämisestä

10 Työeläkevakuuttamisen vaihtoehdot yhtiöittämistilanteessa: Vaikutus työntekijän eläketurvaan Kuntatyöntekijä Marjatta (s. 1952). Henkilökohtainen eläkeikä 63 v 8 kk 17 pv, joka täyttyy Hänen työpaikkansa muuttui osakeyhtiöksi Yhtiöittäminen kuntatyöstä karttunut eläke ) Osakeyhtiön henkilöstön eläketurva KuEL:sta. Marjatan vanhuuseläke on 1986 e/kk. 2) Osakeyhtiön henkilöstön eläketurva TyEL:stä. Marjatan vanhuuseläke on 1900 e/kk. HUOM! Muuntovähennyksen vaikutus Marjatalla -86 e/kk. Ero kuukausieläkkeessä johtuu siitä, että vaihtoehdossa 2 lisäeläketurvaosuus ennen v menetetään, koska kunnallisen palvelussuhteen yhdenjaksoisuusedellytys vanhuuseläkeikään mennessä ei toteudu

11 Tarkista suunnitellun yhtiön omistuspohja

12 Miksi valita Keva eläkevakuuttajaksi? Eläkemaksut samalla tasolla kuin yksityisellä työeläkevakuuttajalla. Eläkemaksut pysyvät ennustettavina ja vakaina. Ryhmähenkivakuutus (taloudellinen tuki) on edullisinta järjestää Kevan kautta. Henkilöstön lisäeläketurva säilyy ilman eri kustannusta. Työeläkevakuuttaminen Kevassa Kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituspohja kestää yli sukupolvien. Keva tuntee kunnissa tehtävän työn: - monipuoliset Kaari-palvelut työssä jatkamisen tukemisessa - Asta-palvelut - tilastopalvelut - maksuosuuspalvelut - Omat eläketietosi - palvelu

13 Eläkeuudistus 2017

14 Taustaa ja tilanne nyt eläkejärjestelmästä on neuvoteltu jo viiden vuoden ajan kirjaus Kataisen hallituksen vuoden 2011 hallitusohjelmassa työmarkkinajärjestöjen 08/13 neuvottelema Työllisyys- ja kasvusopimus työmarkkinajärjestöt neuvottelevat uudistuksen linjaukset syksyyn 2014 mennessä lakiesitys on mahdollista antaa eduskunnalle vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen uudistus tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Laadittu selvityksiä, uusimpana Jukka Pekkarisen asiantuntijaryhmän selvitys (10/2013) Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen

15 Nyt edetään työmarkkinajärjestövetoisesti linjaukset kerran kuussa kokoontuvalta työmarkkinoiden johtoryhmältä, jossa EK, KT, Valtion työmarkkinalaitos ja Kirkon työmarkkinalaitos Akava, SAK ja STTK varsinainen neuvotteluryhmä kokoontuu viikoittain EK, KT (edustaa julkisen sektorin työnantajia), Akava, SAK ja STTK Suomen hallitus ja STM seuraavat tällä hetkellä taustalla

16 Ennakoidaan tuovan useita muutoksia neuvottelut alkuasetelmissa todennäköisesti useita muutoksia, jotta uudistus on tasapainoinen esimerkiksi vanhuuseläkkeen ikärajat karttumat elinaikakerroin työkyvyttömyys- ja osa-aikaeläke eläkemaksut työttömyysputki työelämäkeinot

17 Keva mukana asiantuntijana julkisen sektorin eläkkeiden paras asiantuntija tarjoamme eri osapuolille oikeat ja ajantasaiset tiedot eläkejärjestelmästä keskiössä neuvottelevat osapuolet KT, EK, Akava, SAK ja STTK lisäksi tärkeitä poliittiset ja työeläkealan toimijat, virkamiehet, julkisen sektorin työntekijäjärjestöt sekä median edustajat

18 Kevan kannalta eläkeuudistuksen pitäisi olla (alustavia kantoja): rahoituksellisesti kestävä helppo työntekijöiden ja antajien ymmärtää, helppo toimeenpanna normaali työura takaa jatkossakin riittävät eläkkeet (legitimiteetti) (mahdolliset) työelämäkeinot soveltuvat julkiselle puolelle

19 Lähellä vanhuuseläkeikää olevilla työntekijöillä on varsin hyvä työkyky Työkykynsä hyväksi tai erinomaiseksi kokevien osuus lähellä eläkeikää olevilla ja kaikilla valtion ja kuntien työntekijöillä Fyysinen työkyky Henkinen työkyky 0 Kaikki Kunta Valtio Lähellä eläkeikää olevat 0 Kaikki Kunta Valtio Lähellä eläkeikää olevat Lähde: Forma

20 Eläkkeelle siirtymisestä puhutaan eniten lähiyhteisön kanssa Jokin muu taho Ystävät Ammattijärjestöjen edustajat Eläkeasiamies Muut työnantajan edustajat Esimies Työkaverit Muut perheenjäsenet Puoliso Ei kukaan/ei puhuttu Naiset Miehet Lähde: Forma

21 Eläkkeelle siirtymisestä ei välttämättä puhuta esimiehelle tai työtovereille Oletko kertonut esimiehellesi eläkkeellesiirtymisestäsi? Oletko kertonut työtovereillesi eläkkeellesiirtymisestäsi? Kyllä En Lähde: Saari 2013.

22 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin? Eläkeasiamiesten koulutuspäivä Oulu Birgitta Moisala

23 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin -kysely tehtiin ajalla N=752 vastaajia 376 eli vastausprosentti noin

24 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Vastaajajaottelua Vastaajajaottelua: Kuinka kauan ollut eläkeasiamiehenä? Yli 20 vuotta vuotta 6-10 vuotta 1-5 vuotta Alle vuoden Ohessa tuloksista johdettuja toimenpiteitä päätöksineen vuodelle

25 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Yleistä Kaikista vastaajista reilu puolet (63%) vastasi olevansa täysin tyytyväisiä Kevan palveluihin. Esiin tuli tarve, että työnantajan tulisi saada tietoonsa palveluksessa olevien henkilökohtaiset eläkeiät. Vuodesta 2014 lähtien tiedot rekisteröidään Arek Oy:n rekisteriin. Eläkeikälistojen muodostaminen ei ole jatkossa Kevassa mahdollista

26 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Eläkeratkaisutoiminta Yhdeksän kymmenestä eläkeasiamiehestä (90%) oli täysin tai osittain tyytyväinen Astassa olevaan eläkeasiamiehen sähköiseen eläkehakemuspalveluun Koulutusta ko. palvelusta jatketaan ja eläkeasiamiesten käyttämää sähköistä eläkehakemuspalvelua ylläpidetään ja kehitetään

27 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Uusi eläkeasiamies Alle vuoden eläkeasiamiehenä toimineista yli puolet oli osittain tyytyväisiä Kevan eläkkeiden ratkaisutoimintaan. Vajaa kolmannes ei osannut vastata kysymykseen. Otetaan asia huomioon, kun suunnitellaan uusien eläkeasiamiesten perehdytystä

28 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Sähköinen eläkehakemus Eläkeasiamiehen lähettämät hakemukset näkyvät lähetettyjen hakemusten luettelossa, mutta hakemuksen käsittelyvaihe ei näy. Toive: Kevan sähköisten hakemuksen käsittelyvaiheiden näkyminen eläkeasiamiehelle päätökseen asti. Eläkeasiamiesten täyttämien sähköisten hakemusten käsittelyvaiheen ja päätöksen antopäivämäärän saa selville vain soittamalla Kevan asiakasneuvontaan

29 Eläkeasiamiehen sähköinen eläkehakemus: käsittelyn vaiheet Omat eläketietosi -palveluun ei saada näkyviin eläkehakemuksen käsittelyvaihetta. Hakija (ja myös lomakkeen täyttänyt eläkeasiamies) saa viestin, jos hän on täyttänyt lomakkeeseen sähköpostiosoitteensa: Keva on vastaanottanut eläkehakemuksenne. Hakemuksenne lähetti meille eläkeasiamies XXX Jos haluatte kysyä hakemuksenne käsittelystä, voitte soittaa eläkeneuvontaamme, puh (avoinna ma - pe klo ) tai lähettää viestin Omat eläketietosi -palvelun kautta osoitteessa > Omat eläketietosi

30 VaEL-eläkkeen hakeminen Sähköisen eläkehakemuspalvelun käyttö onnistuu peruskoulun ja lukion opettajia koskien, vaikka hakijalla olisi ainoastaan valtion palvelusta. Sovellus käy joka kerta tarkistamassa, löytyykö rekisteritietoja jos henkilöllä on KuEL-ansioita, lomake aukeaa esitäytettynä jos hakijalla on ainoastaan valtion palvelusta, lomake aukeaa tyhjänä ja eläkeasiamiehen on täytettävä kentät itse

31 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Koulutus Pääsääntöisesti eläkeasiamieskoulutuksiin oltiin tyytyväisiä. Eläkeasiamiesten koulutuksia toivottiin lisää: perusopetusta, ajankohtaista asiaa, syventävää ja räätälöityä koulutusta, niin videoetäkoulutuksena kuin myös alueellisesti toteutettuna lähiopetuksena. Koulutukset jatkuvat lähi- ja videoetäkoulutuksina. Suunnittelussa otetaan huomioon riittävä koulutustarjonta ja alueellinen kattavuus. Vuonna 2014 eläkeasiamiehille järjestetään 15 koulutuspäivää (EAM 2-4), ja lisäksi kesäkuun koulutuspäivä Oulussa

32 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Koulutusaiheita Koulutuksissa toivottiin käsiteltävän mm. seuraavia aiheita: eläkeasiamiehen sähköinen eläkehakemus, työkyvyttömyyseläkkeet ja työssä jatkaminen, VaELkoulutusta (opettajat), ulkomainen eläke, osa-aikaeläke, jne Eläkeasiamiesten toiveet huomioidaan. Kaikki koulutusmateriaalit tehdään yhteistyönä Kevan eri osastojen kanssa

33 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Oma yhdyshenkilö Useissa kehittämisehdotuksissa toivottiin eläkeasiamiehille omaa yhdyshenkilöä (asiakaspalvelijaa/ palvelunumeroa, ja/tai vastaavaa sujuvaa palvelua sähköpostilla). Kevan eläkeneuvonnan kaksi erityisasiantuntijaa aloittivat suomenkielisen puhelinpalvelun ja vastaavat myös sähköpostikyselyihin. Palvelu on vain virkakäyttöön kuntien eläkeasiamiehiä ja valtion henkilöstöasiainhoitajia varten

34 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Eläkeinfot vakuutetuille Eläkeasiamiehistä lähes 70 % arvioi, että heidän työpaikoillaan tarvitaan koulutusta eläkevaihtoehdoista eläkeikää lähestyville vakuutetuille. Tilaisuuksien suunnittelussa otetaan huomioon eläkeikää lähestyvät. Vakuutetuille on järjestetty tilauksesta koulutuksia ja eläkeinfoja sekä mm. Kevan eläketietoiskuja keväällä

35 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Esimiesvalmennukset Yli puolet (60%) kaikista eläkeasiamiehistä ja jopa 70 % varsin pitkään, 6-10 vuotta yhteistyötä Kevan kanssa tehneistä, toivoo esimiesvalmennusta työpaikoilleen. Kevassa otetaan huomioon tilaisuuksia suunniteltaessa myös työpaikkojen tarpeet, kuten esimiesvalmennukset. Keva on järjestänyt tilaisuuksia ylimmälle johdolle Esimiehille suunnattuja tilaisuuksia on järjestetty tilausten perusteella (teemat ovat vaihdelleet) Uusille henkilöstöjohtajille ja päälliköille on järjestetty perehdytystilaisuuksia Keva-asioista

36 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Tiedotus koulutuksista Eläkeasiamiehet olivat Kevan koulutuspalvelutarjontaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Sanallisen palautteen mukaan vastaajat, varsinkaan uudet eläkeasiamiehet, eivät helposti löydä tietoa koulutuspalveluistamme verkosta. Lisätään verkkopalvelun sisältöä koskevaa tiedotusta, jotta tarvittava tieto löytyy helpommin. Koulutuksista on tehty verkkoon erillinen esite ja esitteen voi myös printata. Tehostetaan sähköpostilla tapahtuvaa ennakkotiedotusta koulutuksista. Esim. kohdistettu ennakkoviesti syksyn eläkeasiamieskoulutuksista on lähetetty elokuussa

37 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Tiedotus eläkeasioista Tieto eläkeasioita koskevista keskeisistä muutoksista ja ajankohtaisista asioista olisi hyvä saada tiedoksi sähköpostilla. Uutiskirje: eläkeasiamiehille, valtion henkilöstöasiainhoitajille sekä kirkolle toimitetaan säännöllisesti ilmestyvää sähköistä uutiskirjettä ajankohtaisista asioista. Viestintä kokoaa uutiskirjeen osastojen toimittamasta materiaalista. Uutiskirje ei sulje pois tarpeelliseksi katsottua sähköposti-viestintää. Kevan Työnantajapalvelut koordinoi työnantajille ja työnantajan edustajille menevää viestintää Kevassa

38 Eläkeasiamiesten tyytyväisyys Kevan palveluihin: Asta Kevan toivotaan tiedottavan eläkeasiamiehiä sähköpostilla Asta-palvelun katkoksista. Ongelmista tulisi tiedottaa ajoissa, jotta varautuminen katkoksiin tai viiveisiin olisi mahdollista. Tehostetaan sähköpostilla tapahtuvaa ennakkoviestintää. Kevassa riittävät resurssit Asta- ja Katso tuessa? Huomioon, että valtionkin asiat Astaan. Yhteydenottojen määriä seurataan syksystä lähtien, jotta volyymistä päästään tekemään johtopäätöksiä ja jatkosuunnitelmia. Astaan toivottiin myös usein kysyttyjen kysymysten palstaa. Usein kysyttyjä kysymyksiä on koostettu Asta-palvelussa. Palstaa päivitetään tarvittaessa

39 Eläkkeen sähköinen hakeminen Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun hakemus on saapunut Kevaan? Eija Korhonen

40 Kaikille hakemuksille aina Tieto Arekin rekisteriin hakemuksen saapumisesta. Koneellisen päättelyn kysely, jossa päätellään, minkä laitoksen vastuulla on kyseisen hakemuksen käsittely. Tarvittaessa hakemuksen käsittely siirretään toiseen laitokseen tai jaetaan myös siellä käsiteltäväksi. Eläkkeen määrän laskenta. Päätöksen muodostaminen. Päätöksen siirtäminen postitusjonoon. Tieto maksatukseen. Arekin rekisteriin tieto eläkkeen myöntämisestä/hylkäämisestä, jolloin vireillä ollut hakemus muuttuu eläketiedoksi. Mahdollinen työeläkekortin tulostus ja postitus

41 Vanhuuseläke

42 Aurinkoisen päivän tapaus Hakemus saapuu ja päätös saman tien postitusjonoon. Haettu kaikkea, mihin oli oikeus samasta ajankohdasta. Eläkkeen alkamista edeltävän vuoden ansiot olivat jo rekisterissä ja monistussääntö toteutui. Todennäköisyys nopealle käsittelylle suurin silloin, kun hakemus saapuu helmikuun lopun ja marraskuun alun välillä ja eläkkeen alkamisajankohta on saman vuoden puolella

43 Julkista ja/tai yksityistä Hakija täyttänyt 63-vuotta ja hakee vain julkista: Mikäli rekisteristä löytyy yksityisen sektorin työsuhteita, pysähtyy hakemus käsittelijälle tarkastettavaksi. Hakija alle 63-vuotias ja julkiselta alempi eläkeikä: Mikäli haettu myös yksityistä samasta alemmasta eläkeiästä, pysähtyy hakemuksen käsittely. Yksityisen sektorin eläkkeen voi myöntää vanhuuseläkkeenä vasta 63-vuotta täyttäneelle (1952 syntyneet ja nuoremmat). Yksityistä haettu eri ajankohdasta: Asiakas saa kaksi erillistä päätöstä. Yksityistä eläkkeenosaa EI voi käsitellä, mikäli hakemus saapuu yli 6 kk ennen eläkkeen alkamista. Jos haettu vuosi/vuosia etuajassa yksityistä, ei sitä myönnetä, vaan päätökselle kehotetaan hakemaan eläkettä myöhemmin uudestaan

44 Eläkkeen aikana tehty työ Jos henkilö on työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä: Eläke muunnetaan automaattisesti ilman hakemista vanhuuseläkkeeksi. Eläketapahtuma 2005 jälkeen: muunto 63 vuotiaana Eläketapahtuma ennen 2005: muunto 65 vuotiaana tai alemmassa eläkeiässä. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen muuntamisesta asiakkaalle ei anneta päätöstä, koska summa on sama. Osatyökyvyttömyyseläkkeen muuntamisesta päätös annetaan, koska eläkkeen määrä muuttuu. Eläkkeen rinnalla tehdyn työn hakemukset ovat aina käsityötä: Aiemman eläkkeen alkamisvuoden ansioita joudutaan mahdollisesti tutkimaan (mikä osa oli karttunut ennen eläkkeen alkamista ja mikä eläkkeen aikana)

45 Asuminen ja/tai työskentely ulkomailla U-liite Mikäli ei hakemuksen mukana, lähtee järjestelmästä automaattisesti pyyntö saman tien. Jos hakee EU- tai sosiaaliturvasopimusmaasta eläkettä: Hakemus toimitetaan seuraavana työpäivänä Eläketurvakeskukseen, joka huolehtii asiakirjojen toimittamisesta eteenpäin. Eläketurvakeskukseen toimitetaan myöhemmin myös kopio Suomessa annetusta päätöksestä. Näissä tilanteissa eläkettä laskettaessa tarvitaan myös vakuutuskaudet (kuukaudet/vuodet ulkomailla), tämän asian selvittämisen hoitaa eläkkeen laskennasta vastaava asiantuntija

46 Työttömän vanhuuseläke 62-vuotiaana Asian selvittämiseen tarvitaan aina Kelan tai työttömyyskassan todistus maksetuista päivärahoista. Mikäli ei hakemuksen liitteenä, tämä pyydetään. Ansiosidonnainen päiväraha kartuttaa eläkettä, joten käsittelijä pyytää kassaa ilmoittamaan rekisteriin maksetut päivärahat. Koska työttömyyspäiväraha maksetaan aina jälkikäteen, pyyntö voidaan tehdä, vasta kun eläkkeen olisi jo pitänyt alkaa. Esimerkiksi alkavaan eläkkeeseen päivärahapyyntö voidaan tehdä ja vastaus saadaan noin 4-5 päivää myöhemmin

47 Eläkettä kartuttavat etuudet Jos tässä kohtaa ruksi, niin hakemus pysähtyy. Asian etenemistä helpottaa, jos tässä kohdassa on kerrottu etuuden nimi ja ajankohta, milloin sitä on maksettu. Käsittelijä tarkastaa, löytyykö mainittu etuus jo rekisteristä vai pitääkö sitä erikseen pyytää. Jos esimerkiksi hakija on vuorotteluvapaalla eläkkeen alkamisajankohtaan asti, viimeiset vuorotteluvapaakorvaustiedot on saatavissa vasta eläkkeen alkamisen jälkeen. Kevan maksamat eläkkeet eivät ole tässä tarkoitettuja etuuksia, ne kaikki löytyvät Kevan rekisteristä

48 Tiedot korvauksista ja eläkkeistä Jos tässä kohtaa on ruksattu kyllä ja rekisteristä ei löydy mitään, käsittelijän pyytää vahinkovakuutusyhtiöstä korvauspaperit. Mikäli käsittely on kesken vahinkovakuutusyhtiössä, se ei estä eläkepäätöksen tekemistä. Tällöin käsittelijä lähettää vahinkovakuutusyhtiöön regressikirjeen

49 Eläkepalkan harkinnanvarainen tarkistaminen Käsittely pysähtyy tähän joko hetkeksi tai pidemmäksi aikaa. Hetkeksi silloin, kun suoraan näkee, että asialla ei vaikutusta. Esimerkiksi pyydetään tarkistamaan eläkepalkka 2005 jälkeisistä tapahtumista tai henkilö ollut lakossa. Pidemmäksi aikaa silloin, kun pitää oikeasti tutkia, onko vuosien vapaakirja laskettava uudelleen. Valtaosasta pyyntöjä (noin 95 %) ei seuraa vapaakirjan uudelleenlaskentaa. Yleensä kyse rekisterissä olevista keskeytyksistä, jotka on jo huomioita vapaakirjaa laskettaessa tai joiden vaikutus on pieni. Korjauksia tulee yleisimmin tilanteissa, joissa henkilö on välisenä aikana saanut osa-aikalisää tai ollut osittaisella hoitovapaalla

50 Ansiot 1 Mikäli rekisterissä ei ole kaikki tarvittavat ansiot, asian käsittely pysähtyy. ehakemuksella tulleesta katsotaan aina, onko puuttuvat ansiot hakemuksen liitteenä. Ansioiden viereen mielellään vuosiluku, se nopeuttaa käsittelyä. Ansioita ilmoitettaessa syytä olla etenkin vuodenvaihteessa tarkkana, jotta ilmoittaa ne eläkkeen alkamista edeltävän vuoden ansiot eikä sitä edeltävän vuoden ansiot. Jos ansiot eivät ole tiedossa tai tiedossa vain osittain, ei kannata ilmoittaa mitään. Arvioansioilla ei eläkettä voi laskea. Jos ilmoittaa kahden vuoden ansiot, niin silloin selkeästi rahojen viereen vuosiluku

51 Ansiot 2 Ansiot kohdassa ilmoitetaan maksetut ansiot, esimerkiksi vuoden 2013 ansioina ilmoitetaan välisenä aikana maksetut ansiot. POIKKEUS: Jos eläkkeen hakija hakee eläkettä 68-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta ja monistussääntö ei toteudu -> Keva pyytää ansaitut ansiot. Esimerkiksi henkilö on täyttänyt tammikuussa vuotta ja eläke alkaa Tällöin tarvitsemme ansaitut ansiot , vaikka ne olisi maksettu vasta helmikuussa

52 Omais- ja perhehoitajat Mikäli omais- tai perhehoitojakso ei ole rinnakkainen minkään työtai virkasuhteen kanssa, vanhuuseläkettä ei voida myöntää ellei hoitosuhde pääty. Jos omaishoidon rinnalla toinen julkinen tai yksityinen palvelussuhde, riittää että yksi näistä päättyy. Lopusta eläkkeen rinnalla karttuneesta pitää hakea eläke erikseen 68-vuotiaana. Ennen vuotta 1940 syntyneitä koskeva sääntö, joka kattaa kaikki KuEl:n piiriin kuuluvat palvelussuhteet. Ennen vuotta 1940 syntyneelle henkilölle karttuu eläkettä, jos KuEL -palvelussuhde on alkanut ennen kuin henkilö on täyttänyt 65 vuotta. Eläkettä karttuu niin kauan kuin palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisena. Eläkettä karttuu myös 68 vuoden täyttämisen jälkeenkin

53 Osa-aikaeläke

54 Osa-aikaeläke Jos kaikki kunnossa (OE-liite ja edellisen vuoden todelliset ansiot), päätös menee postitusjonoon saman tien. Vuodenvaihteessa alkavien eläkkeiden käsittely usein pysähtyy, koska käytettävissä ei ole kaikkia tarvittavia ansiotietoja. Jos lisätiedoissa jotain -> käsittelijälle. Jos osa-aikaeläkkeen aikaiset ansiot ovat liian suuren, niin asia siirtyy käsittelijälle, joka ottaa yhteyttä eläkeasiamieheen. Lesken eläke tai vapaaehtoinen eläke eivät ole merkitseviä osaaikaeläkettä käsiteltäessä

55 Osatyökyvyttömyyseläke

56 Osatyökyvyttömyyseläke Hakija saa ennakkopäätöksellä tiedon ansiorajasta. Osatyökyvyttömyyseläkkeen maksuhakemus etenee automaattisesti, jos Ansiot ovat rajan alapuolella. Eläkkeen alkaminen on ennakkopäätöksen mukainen. Vuodenvaihteessa Vuodenvaihteessa alkavien eläkkeiden käsittely usein pysähtyy, koska käytettävissä ei ole kaikkia tarvittavia ansiotietoja. Maksuhakemuksen käsittely on yleensä helppoa, koska ennakkopäätöksen yhteydessä on pohjatiedot tarkistettu. Takautuvat hakemukset jäävät aina käsityöksi

57 Kevan uusiutuvista palveluista Eläkeasiamiesten koulutuspäivä Oulu Liisi Gråstén-Weckström

58 Henkilöasiakkaille Omat eläketietosi -palvelu > Eläkkeet > Omat eläketietosi

59 Omat eläketietosi -palvelu Korvaa vanhat erilliset verkkopalvelut Eläkehakemukset eläkehakemusten katselu ja tietojen muuttaminen Eläkepäätökset Päätösten katselu Todistuspyyntö eläkkeen määrästä Työeläkekortin tilaus Vanhuuseläkelaskuri Työeläkeote Otteen muodostus (pdf) Aikaisempien otteiden antopäivät Työsuhde- ja ansiotietojen korjausilmoitukset sähköisesti Eläketurvakyselyt Palautteet Osa-aikaeläke- ja tk-eläkelaskuri

60

61

62 Omat eläketietosi -palvelu Ansiorajakirjeet löytyvät palvelusta osa-aikaeläkkeellä, osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville Laskurissa voi tehdä arviolaskennat eläkkeen määrästä alemmasta eläkeiästä tai 63 vuodesta eteenpäin 2013 palvelussa oli käyntiä 1-4/2014 palvelussa oli käyntiä

63 Kokonaiskäsittelyaika KuEL VaEL KiEL Kela Yksityinen Vanhuuseläke Osaaikaeläke Perhe-eläke Tk-eläke Lähde: ETK

64 Kysely työterveyshuollon tiedoista työnantajien henkilöstövastaaville

65 Kysely henkilöstövastaaville Kyselyssä kysyttiin työterveyshuoltosopimuksista ja työterveyshuollon yhteystietoja Vastaukset on saatu ja ne tallennetaan asiakasrekisteriimme Jatkossa henkilöstövastaavat pääsevät päivittämään tietoja Astapalvelussa Muutoksen suunnittelu Asta-palveluun aloitetaan loppuvuonna

66 Kevan kotisivut työnantajille

67 Varhe-maksujen arviointi varhelaskurilla voi arvioida työkyvyttömyyseläkkeestä suurtyönantajalle aiheutuvien varhe-maksujen yhteismäärää varhe-taulukon ja varhe-laskurin avulla > Eläkemaksut > Kunnallinen eläkelaki > Varhaiseläkemenoperusteinen eläkemaksu > Varhe-maksujen arviointi

68 Varhe-laskuri Vaihtoehto 1: Arvioi varhe-maksun määrä uudesta KuEL-eläkkeestä Valitse Eläkkeen määrä kuukaudessa Syötä Eläkkeen alkupäivä Saat arvioidut varhe-maksut yhteensä Vaihtoehto 2: Arvioi varhe-maksun määrä arvioidusta KuEL-eläkkeestä Syötä Eläkkeensaajan ikä Palvellut kuntavuodet Vuosiansiot Eläkkeen alkupäivä Saat arvion KuEL-eläkkeestä kuukaudessa ja Arvioidut varhemaksut yhteensä

69 Kevan sivuilla - Työssä jatkaminen

70 > Työssä jatkaminen > Aktiivinen tuki > Kehittämistyökalu >Tavoitteet, mittarit ja seuranta

71 Miten työpaikalla kannattaa tarttua työkyvyn ongelmiin Tapaus Terttu Aloita video

72 Asta-palvelut

73 Kirje ylimmälle johdolle Keva lähetti huhtikuussa kirjeen, jossa pyydettiin pitämään Astapalveluiden käyttövaltuudet ajan tasalla kun henkilö ei työtehtävissä enää tarvitse käyttövaltuuksia, oman organisaation Katso-pääkäyttäjän on poistettava ne Katso-tunniste on henkilökohtainen, ei työnantajakohtainen

74 Käyttäjä

75 Ulkomaan eläke sähköisesti Sähköisessä eläkehakemuspalvelussa voi nyt hakea pelkkää ulkomaan eläkettä lomakkeella kotimaisiin eläkevaihtoehtoihin valitaan En hae ja kohtaan 5 Haen ulkomaan eläkettä täydennä lisäksi muut hakemuksen tiedot Hakemuksen liitteeksi tarvitaan U-liite

76 Käyttäjä VaEL, KiEL KuEL

77 Maksuosuustiedot > Eläkemaksutpalveluksi työn alla

78 Uusi Tilastot-palvelu työn alla Käyttäjä

79

80 Malli tulevasta tilastosta Eläkkeelle siirtyneet

81 Malli tulevasta tilastosta Eläkkeelle siirtyneet

82 Malli tulevasta tilastosta Eläkkeelle siirtyneet

83 Lisätietoa Palvelussuhderekisteri p (KiEL, KuEL), p (VaEL) Eläkemaksut: p Työnantajien yhteystietomuutokset Tilastopalvelu p Asta-tuki p Veron Katso-tuki p

84 Uusi tapa kouluttaa - Lync!

85 Lync tuo koulutuksen työpöydällesi Koulutus on lyhyt, mutta tehokas Tarvitset vain oman tietokoneesi! Voidaan järjestää pienellekin ryhmälle Kokoukseen pääset mukaan hyväksymällä kokouksen Sähköpostiisi tulee linkki, josta pääset kokoustilaan Osallistujille voi jakaa työpöydän, äänen ja PowerPoint-esityksen Jos kuulijalle ei kuulu kouluttajan ääni, voi hän saada sen soittamalla sähköpostissa olevaan puhelinnumeroon Soiton hinta esim. Soneran liittymästä Soneran liittymään on paikallisverkkomaksu (pvm) 19,98 cnt/puhelu + 2,41/min jos asiakas soittaa toisesta liittymästä Soneran liittymään, hinta kannattaa tarkistaa omalta operaattorilta

86 Eläkeasiamiehen puheenvuoro Eläkeasiamiesten koulutuspäivä Oulu Helena Jämsén

87 HR-neuvomon eläkepalvelujen tarina Helena Jämsén, Espoo Eläkeasiamiesten koulutuspäivä Radisson Blue Hotel Oulu

88

89 Espoon kaupunki työnantajana Henkilöstömäärä naisia miehiä yhteensä palvelussuhteet työllistetyt

90 Aloittanut liikelaitoksena Toimitusjohtaja Auli Hackman

91 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen tavoitteena tarjota laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita varmistaa tasalaatuiset palvelut tukea esimiehiä ja toimia kumppanina henkilöstöön liittyvissä toimenpiteissä parantaa tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta palveluprosesseja kehittämällä

92 Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitos palvelee Rekrytoinnissa Palvelussuhdeasioissa Henkilöstön kehittämisessä Työterveyshuollon palveluissa

93 Palvelussuhdepalvelut HR-neuvomo Toiminta käynnistyi Palvelut keskitettiin kaupunkitasoisesti Henkilöstöä 20 HR-palvelupäällikkö Tuula Huikuri Eläkepalveluissa kuusi (6) asiantuntijaa vain yksi kokoaikaisesti

94 Palvelussuhdepalvelut Kun hyvät neuvot on tarpeen palvelussuhteen aloittaminen (perustietoilmoitus, työsopimus ym.) vuosilomat erilaiset virka- ja työvapaat (sairauslomat, perhevapaat, opintovapaa jne.) palkkauksen ja palkitsemisen perusteet palkanlisät työaika henkilöstöedut henkilöstön huomiointi siviilipalvelusasiat (tunnustilaukset) kurinpidolliset asiat eläkeasiat työkokemus-, ammattialalisä ja vuosisidonnaisten lisäpäätösten valmistelu palvelussuhdeasioiden koulutus palvelutodistukset

95 Eläkepalvelut - tarkoitettu kaikille työntekijöille - neuvontapalvelua puhelimitse - konsultaatiokäyntejä ajanvarauksella, joissa o suunnitellaan esim. eläkkeelle siirtymisajankohtaa ja vuosilomien pitämistä o tehdään tarvittaessa osa-eläkkeillä oleville vuosilomasuunnitelmia - Varataan aika eläkehakemuksen tekemiseen verkossa tai paperisena - helpottaa esimiehen arkea

96 Eläkkeelle lähtijöille Yleiset eläke-infotilaisuudet vuosittain Eläkeneuvontaa HR-neuvomossa Työnantaja huomioi eläkkeelle lähtijöitä Kahvitilaisuus työpaikalla Lahjan valitseminen useista vaihtoehdoista Asiakaspalautekanava

97 Erittäin pidetty palvelu Tämän käynnin jälkeen tuli semmoinen rauhallinen olo, kun tuntuu siltä, että Espoon kaupunki todella välittää minusta ja toivottaa minulle hyviä eläkepäiviä. Tällainen lyhyt hetki HR-neuvomon asiantuntijan kanssa antaa voimia tulevaisuuteen. Minua palveli asiantunteva ja asiaani hyvin paneutunut iloinen eläkeneuvoja. Käyntini aikana täytettiin eläkeanomukseni ja selviteltiin lomaoikeuteni ja laskettiin mikä on viimeinen työpäiväni Espoon kaupungilla. Lähdin kiitollisin helpottunein ja kevein mielin tapaamisestamme kotiin. LÄMMIN KIITOS kaikesta saamastani opastuksesta ja avusta

98 Kiitos, että saan kuulua arvostamieni ammattilaisten joukkoon!

99 Eläkeasiamiehen puheenvuoro Eläkeasiamiesten koulutuspäivä Oulu Riitta-Liisa Nieminen

100 Hallintopalvelukeskus HALO Eläkeasiamiesten kesäpäivä Oulu Riitta-Liisa Nieminen palveluvastaava

101 Hallintopalvelukeskus HALO on konsernipalveluita tuottava toimintayksikkö, joka toimii konsernihallinnon hallinto- ja talousryhmä alaisuudessa. Toiminta perustuu kaupunkistrategiaan ja palvelukeskuksen omaan tuotantostrategiaan. Palvelukeskus tuottaa henkilöstöhallinnon päivittäispalveluita ja muita sen hoidettavaksi määriteltyjä hallintopalveluita sekä sovellus- ja projektipalveluita Tampereen kaupungin organisaatiolle ja erikseen päätetyille muille yhteisöille konsernimääräyksen mukaisesti. Palvelukeskus toimii nettobudjetoituna yksikkönä ja sen toimintakatevaatimus on poistojen määrä. Mahdollinen tilikauden tulos jaetaan takaisin sisäisille asiakkaille asiakashyvityksenä ostojen suhteessa. Perustettu Virasto- ja puhelunvälityspalvelut keskitettiin Edustusautopalvelut siirtyivät Sovelluspalvelut siirtyivät Frenckellin virastopalvelut siirtyivät Vuoden 2014 henkilöstömäärä 86 henkilöä (5/2014) Prosessi- ja palvelukuvaukset laadittu kaikista tuotteista 52 tuotteistettua palvelua Palvelukeskuksen palvelut ja niiden hinnat päättää kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto

102 Hallintopalvelukeskus

103 Hallintopalvelukeskuksen toimipisteet

104

105 HALON palvelussuhdepalvelut HALON palvelussuhdepalveluista asiakas saa samasta pisteestä tietoa palvelussuhteeseen, eläkkeeseen ja uudelleensijoitukseen liittyvistä kysymyksistä Henkilökunta: Palvelupäällikkö Palveluvastaava 6 Henkilöstöasiantuntijaa 2 Henkilöstöpalvelusihteeriä

106 Eläkepalvelut HALOn eläkeneuvonta palvelee esimiehiä ja työntekijöitä eläkkeelle siirtymisen suunnittelussa ja ratkaisuissa. Eläkelainsäädännön (KuEL, VaEL) osaaminen ja muutosten seuraaminen on keskitetty HALOon. Ratkaisuissa otetaan huomioon optimaalinen eläkevaihtoehto ja kustannusvaikutukset sekä työnantajalle että työntekijälle. Ikä, henkilökohtainen eläkeikä, työhistoria ja työkyky ovat asioita, jotka vaikuttavat eläkeratkaisuja tehtäessä. Ohjaamme työntekijöitä hakemaan omaan tilanteeseen sopivia eläkelajeja oikea-aikaisesti ja annamme kattavan tiedon eläke-eduista, eläkkeen hakemisesta ja ammatillisesta kuntoutuksesta

107 Eläkehakemuksen tekeminen Työntekijä varaa ajan Halon ajanvarauksesta noin 2 kuukautta ennen eläkkeelle siirtymistä vanhuuseläkehakemuksen tekemistä varten. Ajanvarauksesta annetaan ohjeet miten pitää toimia. (irtisanoutumislomake yms). Halosta tieto lähtee esimiehelle ajanvarauksesta Requestejärjestelmän kautta Henkilöstöasiantuntija tekee sähköisen eläkehakemuksen Kevaan yhdessä työntekijän kanssa. Sähköiseen hakemukseen laitetaan palvelussuhteen päättyminen ja palkkatiedot tarvittaessa. Työkyvyttömyyseläkkeen eri muodot tehdään yhdessä työntekijän kanssa

108 Eläkeasiamiehen työ muuttunut vuosien varrella Eläkemuotoja: vanhuuseläke ja työkyvyttömyyseläke Eläkehakemukset kirjoitettiin kirjoituskoneella Palkka- ja palvelussuhdetiedot ilmoitettiin Kevaan erillisellä lomakkeella neljän viimeisen vuoden palkkatiedot ja palvelussuhdetiedot kerättiin arkistosta Eläkeasiamies laski eläkkeen määrää eläkkeenhakijalle neljän viimeisen vuoden ansioista ja palvelussuhteista

109 Eläkeasiamiehen työ nykyään Eläkeasiamiehet palvelukeskuksessa moni osaajia Eläkkeelle siirtyminen on joustavaa eläkemuotoja on tullut lisää Sähköiset järjestelmät Työntekijä voi katsoa eläketiedot suoraan omilla verkkotunnuksilla Kevan sivuilta Työntekijöille järjestetään eläkeinfoja vähintään kerran vuodessa Yksiköt voivat tilata räätälöityä eläkekoulutusta Tulevaisuudessa työntekijä tekee itse eläkehakemuksen Kevaan

110 Eläkeneuvonnasta usein kysyttyjä kysymyksiä Koska voin jäädä eläkkeelle? Koska eläkehakemus pitää tehdä? Eläkkeen määrä? Työskentely vanhuuseläkkeellä ollessa Mikä on eläkkeeni määrä, jos jatkan esim. vuoden työssäni? Kaupungin käytäntöjä eläkkeelle jäädessä; irtisanoutuminen, lomien pitäminen, huomioiminen eläkkeelle jäädessä Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen? Osatyökyvyttömyyseläkkeen määräytyminen? Osa-aikaeläkkeen määrä mitä lomakkeita pitää täyttää? onko osa-aikaeläke subjektiivinen oikeus, työskentely osa-aikaeläkkeellä, kuinka lomat menee osa-aikatyössä, voinko palata kokoaikatyöhön?

111 Eläkehakemukset vuonna 2013 VE OAE OTK TKE KUTU VAVE YHT

112 Palvelussuhdepalvelut Esimiesten palvelussuhdeneuvonta Tarkoitettu esimiehille heidän alaisiaan koskevissa henkilöstöasioissa sekä palvelussuhdeasioita hoitaville sihteereille (esimiehiä n.850 Tampereen kaupungilla Vastaamme mm. palkka-, työaika- ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeviin kysymyksiin mukaan lukien kaupungin omat ohjeet ja konsernimääräykset sekä konsernihallinnon päätösmenettelyn ohjeet ja muut käytännöt. Toimimme yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa ja kauttamme saa lakimiehen palvelut henkilöstöasioissa. Kuulemistilaisuudet Yhtäläiset ohjeistukset koko kaupungille

113

114

115 Kiitos ja aurinkoista kesää!

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

250 Tampere 2/2014. Aurinkoista ja virkistävää kesää lukijoille!

250 Tampere 2/2014. Aurinkoista ja virkistävää kesää lukijoille! 250 Tampere 2/2014 Aurinkoista ja virkistävää kesää lukijoille! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 3/2014 ilmestyy viikolla 37-38 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta, jonka sisältö tai henkilöstä,

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. Kun haluat perehtyä oppaassa mainittuihin asioihin tarkemmin, löydät lisätietoa ja tarkempia kuvauksia kustakin aiheesta intranetistä.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 Kylmää kyytiä budjettiehdotuksessa SIVU 20 Älä tingi lounaasta SIVU 23 VESIPELASTUS OPETTAA KOIRAA JA EMÄNTÄÄ SIVU 38 TEEMANA hyvinvointi TILAA jäsenkalenteri

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Finska Suomi HALLITSE ELÄKETTÄSI 10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Annika Creutzer Esipuhe Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Tukholma 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 elämä on täynnä loukkuja. Niitä

Lisätiedot

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21 tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 3 Musta on kaunista: uusi Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen 4 Titon syysseminaari: 25 vuotta edunvalvontaa 14 Hyvä käytös sallittu: paketti työhyvinvoinnista

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot