KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Tekninen lautakunta AIKA klo 14:00-15:35 PAIKKA Kaupungintalon 2. krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan tarkastus 4 58 Kemin lyseon lukion maalausurakoitsijan valinta ja investointimäärärahan käyttömuutos 59 Riskianalyysi Valtuutettu Mikko Kurtin ja 17 muun valtuutetun aloite kaupungin kävelykadun muuttamisesta 61 Teknisen lautakunnan talousseuranta Teknisen johtajan ja tulosaluepäälliköiden tekemät viranhaltijapäätökset 63 Teknisen palvelukeskuksen johtoryhmän muistiot 6-8/ Saapuneet kirjeet Ajankohtaiset asiat

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Tekninen lautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alamommo Jaakko 14:00-15:35 puheenjohtaja Arstio Kimmo 14:00-15:35 varapuheenjohtaja Alatalo Ritva-Liisa 14:00-15:35 jäsen Laitinen Marja-Leena 14:00-15:35 jäsen Lehojärvi Jaakko 14:00-15:35 jäsen Mikkanen Anneli 14:00-15:35 jäsen Moisanen Ensio 14:00-15:35 jäsen Pudas Markku 14:00-15:35 jäsen Tauriainen Harri 14:00-15:35 jäsen Viinikka Maria 14:00-15:35 jäsen Virtala Aili 14:00-15:35 jäsen Pasoja Jouko 14:00-15:35 KH:n edustaja Grönvall Mika 14:00-15:35 tekninen johtaja/yhdyskuntat.päällikk ö Kotiranta Markku 14:00-15:35 tilapalvelupäällikkö Vallin Riitta 14:00-15:35 kaavoituspäällikkö Kynsijärvi Marja 14:00-15:35 hallintopäällikkö/siht. Salmijärvi Esa 14:00-15:35 maanmittausteknikko Immonen Kaisa-Mari 14:00-14:40 kaupunginarkkitehti POISSA Rantajärvi Paulus kaupungingeodeetti ALLEKIRJOITUKSET Jaakko Alamommo Puheenjohtaja Marja Kynsijärvi Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekninen hallinto pe Aili Virtala Kimmo Arstio PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tekninen hallinto ma

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Tekninen lautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta Ehdotus PJ Alamommo: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös TEKLA : Todetiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastus Tekninen lautakunta Ehdotus PJ Alamommo: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Aili Virtala ja Kimmo Arstio. Pöytäkirjan tarkastus pe Päätös TEKLA : Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aili Virtala ja Kimmo Arstio. Pöytäkirjan tarkastus pe

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Tekninen lautakunta Kemin lyseon lukion maalausurakoitsijan valinta ja investointimäärärahan käyttömuutos Tekninen lautakunta Valmistelu: rakennusmestari K. Utriainen ja tilapalvelupäällikkö M. Kotiranta Talousarvion 2015 investointiosaan sisältyy määräraha Kemin lyseon lukion julkisivun maalaus- ja korjaustyöhön. Määrärahan suuruus on Saman rakennuksen piha-alueella olevan tukimuurin korjaamiseen on taloussuunnitelmassa hyväksytty määräraha vuodelle Tilapalvelu on tehnyt suunnitelmat julkisivun korjauksista sekä järjestänyt urakkakilpailun työn tekemisestä. Pöytäkirja urakkatarjousten avaustilaisuudesta on liitteenä. Edullisimman tarjouksen teki Nordic Paint Oy. Tarjoushinta on , alv 0 %. Julkisivun korjaustyö on syytä tehdä kesällä Edellytyksenä tälle on, että urakoitsija valitaan viimeistään toukokuussa Tarjoushinta lisättynä hankkeen muilla kustannuksilla ylittää talousarviossa hankkeelle osoitetun määrärahavarauksen. Arvio ylityksestä kokonaisuudessaan on Määrärahavarauksen ylitys on mahdollista kattaa supistamalla talousarviossa teknisen palvelukeskuksen / tilapalvelun käyttöön varatun "Julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannus" -määrärahan käyttöä. Varaus tähän tarkoitukseen on nyt Muutetut määrärahavaraukset vuodelle 2015 olisivat Kemin lyseon lukion julkisivu ja Julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannus Investointien sitovuustasoksi on talousarviossa määritetty palvelualue / investoinnin laatu. Lukiorakennuksen julkisivun korjaustyöhanke on talousarviossa sijoitettu laatuun "3.b Talonrakennus, peruskorjaus" ja piha-alueiden perusparannus laatuun "4. Julkinen käyttöomaisuus". Investointimäärärahojen käyttömuutos laatuluokkien välillä tulee viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Maisemamallitarkastelujen aikataulun mukaisesti kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvioon tehtäviä muutoksia elokuun tai syyskuun kokouksessaan. Muutos investointimäärärahojen jakautumisessa voidaan käsitellä tässä samassa yhteydessä. Ehdotus TP Kotiranta: Lautakunta hyväksyy Kemin lyseon lukion julkisivun korjaustöiden aloituksen ja uuden kustannusarvion, valitsee kohteen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Nordic Paint Oy:n sekä antaa tilapalvelulle tehtäväksi muokata julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannusohjelmaa 2015 siten, että lukiorakennuksen julkisivutöiden ennakoitu määrärahaylitys ( ) tulee katetuksi. Muutos investointimäärärahojen jakautumisessa esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Tekninen lautakunta Päätös TEKLA : Lautakunta kävi asiasta keskustelua. Keskustelun aikana Harri Tauriainen esitti, että tilapalvelupäällikön esitys hyväksytään lisäyksellä, että seuraavaan lautakuntaan tuodaan värivaihtoehtoja Kemin lyseon lukion julkisivusta sekä selvitetään rakennuksen julkisivun LED-valaistusta. Esitys raukesi kannattamattomana. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti hyväksyä Kemin lyseon lukion julkisivun korjaustöiden aloituksen ja uuden kustannusarvion, valita kohteen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Nordic Paint Oy:n sekä antaa tilapalvelulle tehtäväksi muokata julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannusohjelmaa 2015 siten, että lukiorakennuksen julkisivutöiden ennakoitu määrärahaylitys ( ) tulee katetuksi. Muutos investointimäärärahojen jakautumisessa esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Liitteet Liite 1 Urakkatarjous pöytäkirja Lukion julkisivun maalaustyö

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Riskianalyysi 2015 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: kehittämisjohtaja Mikkola Kehittämis- ja talousosasto on laatinut toiminnan ja talouden riskianalyysin vuodelle Tiedot on kerätty tilauksittain maaliskuun alussa. Pohjana ovat ennakkotiedot tammi-helmikuun toteutumista ja vastuuhenkilöiden arviot vuoden 2015 toiminnallisista uhkista ja siitä miten ne näkyvät taloudessa. Lisäksi kysyttiin keinoja toiminnallisten uhkien torjumiseksi ja näiden toimien vaikutusta talouteen. Liitteenä Riskianalyysi 2015 Tilaajatiimi tutustui aineistoon kokouksessaan Talouden vastuuhenkilöt ovat kirjanneet seuraavat toiminnalliset uhat : KH/hallintopalveluissa toiminnallinen uhka on lakiasiainosaston rekrytointien onnistuminen. Tietohallintokeskuksessa eläköityvien toimien täyttämättä jättäminen, sähkön saanti ja laatu sekä suunnittelemattomat uudet projektit. Taloushallintopalveluissa vuoden 2015 toiminnalliset uhkat liittyvät työttömyyden kasvuun ja TE- toimiston palkkatukimäärärahojen riittävyyteen. Asiasta on käyty neuvotteluja Ely-keskuksen (Tiina Keränen) ja TE -toimiston (Marjo Perälä) kanssa. Lisäksi asia on esitelty työministerille tämän vieraillessa Kemissä Ely-keskuksen /TE-toimiston kanssa on sovittu kumppanuussopimuksen tekemisestä. Sopimuksessa määritellään työllisyyden hoidon yhteiset kehittämislinjat ja kunkin osapuolen tehtävät. Vuoden 2015 osalta määrärahatilanne selviää vasta syksyllä. Koulutus/hallinnon toiminnalliset uhkat liittyvät taloussihteerin ja toimistosihteerin rekrytointiongelmiin ja sivistyspalvelukeskuksen toimistoyhteistyöhön sekä päätöksentekoprosessin ennustettavuuteen. Perusopetuksessa uhkia aiheuttaa Takajärven koulun tilanne (väistötilojen riittävyys / hajasijoitus) sekä Koivuharjun koulun tilojen kunto. Korvamerkittyjen valtionosuuksien väheneminen uhkaa puolittaa resurssiopetuksen. Lukiossa toiminnallisia uhkia aiheuttavat yksikköhinnan putoaminen, oppilasmäärien pieneneminen, kuraattori- ja psykologipalvelujen vähäisyys sekä järjestämislupaan liittyvä ennakoimattomuus.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kivalo opistossa uhkina ovat kuntien tilausten toteutuminen alle suunnitellun, uuden toimintamallin vakiintumattomuus sekä yhteistyö sopimuskuntien kanssa. Varhaiskasvatuksessa uhkia aiheuttavat kiinteistöjen huono kunto, erityisosaajien puute sekä hoitoaikaperusteisen maksun vaikutus asiakasmaksutuloihin jos taksat päätetään liian alhaisiksi. Kirjastossa uhkia ovat sairauslomat ja laitteiston korjauskustannukset. Teatterissa toiminnallisia uhkia ovat käyttöbudjetin riittämättömyys, yksittäisen produktion arvioitua huonompi myynti sekä rekrytointien jättäminen pöydälle ja/tai lupien antaminen viiveellä. Liikuntapalveluissa uhkia aiheuttavat ulkoliikuntapaikkojen akuutit korjaus- ja hoitokulut sekä uimahallin akuutit / ennakoimattomat korjauskulut. Myös uimahallin lipputulojen kertymä voi jäädä alle ta:ssa arvioidun. Nuorisotyössä voi tulla ennakoimattomia korjaustarpeita tiloihin ja tuloja / asutuksia ei kerry ta:n mukaisesti. Musiikkitoimi kokee uhaksi mahdolliset kesken vuoden tehtävät leikkaukset. Myös intendentin viran täyttämättä jättäminen uhkaa toimintaa. Perhepalveluissa toiminnallisia uhkia ovat lastensuojelukustannusten kasvu (Karviainen, Oulu) sekä kodin ulkopuoliset sijoitukset. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun kasvu (11 uutta v:n 2014 viimeisinä kuukausina) ja loppuvuonna tehdyt uudet päätökset ovat toiminnallisia uhkia. Kehitysvammapalveluissa kalliin laitossijoitussopimuksen jatkaminen. Vastaanottopalveluissa laboratorio- ja hoitotarvikepalvelujen kysyntä pysyvät v:n 2014 tasolla. Kuntoutuksessa terapiaostojen käyttö kasvaa vaikka omaa toimintaa on lisätty. Mielenterveyspalveluissa uhkana on, että osa suunnitelluista siirroista ei toteudu. Päihdepalveluissa uhkaksi katsotaan aluehallintoviraston määräys toisesta katkaisuhoidon yöhoitajasta. Erikoissairaanhoidon tammi-helmikuun kehitys enteilee käytön lisäystä. Hoidossa ja hoivassa siirtoviivepäivien välttäminen ja kotikunnan vaihtajat ovat uhkatekijöitä.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Maankäyttö- ja mittaustoimessa mahdollisia toiminnallisia uhkia ovat maan myyntitulojen toteutumatta jääminen ja työssäjaksaminen. Yhdyskuntatekniikassa liikenne- ja vesiliikenneturvallisuuden heikentyminen ja vesiliikenneviihtyvyys voi heikentyä. Tilapalvelussa toiminnallinen uhka on Takajärven koulun rakennusten käytön loppuminen kesällä Kaavoituksessa asemakaavan muutokset saattavat viivästyä. Viranomaispalveluissa uhkana on resurssien riittävyys virkatointen hoitoon. Vuodelle 2015 ennakoitujen toiminnallisten uhkien vaikutus toimintatuloihin on euroa ja menoihin euroa. Nettomenot kasvavat euroa. Lähes 95 % ennustetuista toimintamenojen ylityksistä tapahtuisi sosiaali- ja terveystoimessa. Konserni- ja suunnittelujaostossa keinoja ennustettujen toiminnallisten uhkien torjumiseksi esittelevät: Perhepalvelut Katariina Hynynen Vammaispalvelut Marjatta Saramaa Kehitysvammapalvelut Anne Jokelainen Vastaanotto Hilkka Timonen Kuntoutus Henna Lamminpää Mielenterveyspalvelut Airi Sattavaara Päihdepalvelut Mari Sipola Erikoissairaanhoito Liisa Niiranen Hoito ja hoiva: - SASA,kotisair. Anne Juustovaara

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta siirtoviivepv. Liisa Niiranen. Kirjalliset selvitykset ja esitykset jaetaan kokouksessa. Talousarviossa verotuloja ennustettiin kertyvän 87,2 miljoonaa euroa. Uudessa ennusteessa on otettu huomioon verovuoden 2013 valmistunut verotus, tilitykset kunnille helmikuulta 2015 asti, veroprosenttien muutokset vuodelle 2015 sekä vuoden 2014 loppuun mennessä voimaan saatetut verolakien muutokset. Kunnallisveron tilitysten osalta kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2015 nousee helmikuussa hieman 61,42 prosentista 61,48 prosenttiin. Tähän on vaikuttanut muun muassa valtiolle tilitettävän pääomaverojen suhteellisen osuuden lasku vuoden 2013 verotuksessa.. Yhteisöveron arvioissa vuosille on käytetty valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta. Jako-osuus on syksyllä vahvistettujen lakimuutosten mukainen ja siinä on huomioitu vuosille tehdyt lainsäädäntömuutokset ja niiden kompensointi kunnille jako-osuutta muuttamalla. Ennusteen mukaan verotuloja kertyy vuonna 2015 noin 85,3 miljoonaa euroa. Ehdotus KEHJOHT Mikkola: Konserni- ja suunnittelujaosto keskustelee asiasta ja linjaa tulevaa talouskehitystä. Tilauksen vastuuhenkilö ja lautakunnan puheenjohtaja kutsutaan kaupunginhallituksen kokoukseen raportoimaan ylitysennusteesta sekä esittämään korjaavat toimenpiteet ylitysten ehkäisemiseksi, jos kuukausittaisen talousseurannan mukaan tilaus on ylittymässä. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto vaatii tilausten vastuuhenkilöiltä kirjalliset esitykset seuraavaan Konserni- ja suunnittelujaoston kokoukseen Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Marko Leskio poistui pykälän käsittelyn aikana klo 15:36, joten pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta seuraavassa Konserni- ja suunnittelujaoston kokouksessa. Konserni- ja suunnittelujaosto Tammi-helmikuun perusteella tehdyn riskianalyysin mukaan toimintamenojen koko vuoden ylitykseksi tulisi noin 2,6 milj.. Tästä sosiaali- ja terveyspalvelujen

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Ehdotus KJ Nissinen: osuus on noin 2,4 milj.. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten vetäjät esittelivät toiminnallisia syitä mahdollisiin ylityksiin (liite). Osassa esityksiä oli esitetty myös keinot toiminnallisten uhkien ja niistä seuraavien taloudellisten seurausten torjumiseksi. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen ja terveystoimen johtaja Outi Kääriäinen esittävät kokonaistoimenpideohjelman riskianalyysissä esitettyjen toiminnallisten uhkien torjumiseksi ja niiden euromääräisen vaikutuksen. Konserni- ja suunnittelujaosto merkitsee riskianalyysin pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset tiedoksi sekä keskustelee mahdollisesti tarvittavista muista toimenpiteistä talouden hallitsemiseksi sekä saattaa toimenpide-ehdotukset kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Terveystoimen johtaja Outi Kääriäinen esitteli asiaa. Konserni- ja suunnittelujaosto päätti merkitä riskianalyysin pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset tiedoksi sekä keskusteli mahdollisesti tarvittavista muista toimenpiteistä vuoden 2015 talouden hallitsemiseksi sekä päätti saattaa sosiaalija terveystoimen toimenpide-ehdotukset kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupungin toimintojen ja talouden laajamittainen tasapainotuskeskustelu käydään käynnistyvän rakennemuutosohjelman valmistelun yhteydessä. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus päättää merkitä riskianalyysin pohjalta tehdyt sosiaali- ja terveystoimen toimenpide-ehdotukset tiedokseen sekä päättää lähettää riskianalyysin ja ylitysennusteet lautakuntiin korjaavia toimenpiteitä varten ja edellyttää lautakuntia tekemään suunnitelmat 0,5 % talousarviosopeutuksesta. Lautakunnat antavat kaupunginhallitukselle selvitykset toimenpide-esityksineen toukokuun loppuun mennessä. Talouden seurannan edetessä kevätkauden aikana tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn koko kaupungin osalta v talouden hallinnan toimenpide-ehdotukset. Kaupungin toimintojen ja talouden laajamittainen sekä pidemmän aikavälin tasapainotuskeskustelu käydään käynnistyvän rakennemuutosohjelman

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Päätös KH : valmistelun yhteydessä. Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen ja terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen kertoivat sosiaali- ja terveystoimen toiminnallisista uhkista. Puheenjohtaja Sari Moisanen poistui kokouksesta klo 14:50 ja palasi puheenjohtajaksi klo 15:25. Varapuheenjohtaja Teija Jestilä toimi asiassa käydyn keskustelun aikana puheenjohtajana klo 14:50-15:25. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen ja piti pöytäkirjan tarkistettuna tämän asian osalta kokouksessa. Kaupunginhallitus päätti tässä yhteydessä, että kaupunginvaltuuston kokous siirtyy viikolla pidettäväksi ja kaupunginhallitus kokoontuu Tekninen lautakunta Valmistelu: tekninen johtaja Mika Grönvall, Teknisen lautakunnan osalta riskien arvioinnin euromääräinen vaikutus on nolla. Kaupunginhallitus kuitenkin edellyttää, että lautakunnat laativat loppuvuoden osalta suunnitelmat 0,5 %:n talousarviosopeutuksesta toukokuun 2015 loppuun mennessä. Oheisliitteenä riskianalyysi Tekninen palvelukeskus on talousarvio-ohjeen mukaan nettoyksikkö, jolloin lautakunta vastaa nettototeumasta. Tällöin nettoajattelussa voidaan säästömielessä toimenpiteitä kohdistaa joko tulolisäykseen tai menoleikkaukseen. Teknisen palvelukeskuksen toteumaa ohjaa suurelta osin sääolosuhteet, jolloin vuosivaihtelu voi olla paljon suurempi kuin nyt ajateltu säästötavoite. Menoleikkauksena toteutettu 0,5 %:n säästö olisi noin euroa. Talousarvioon liittyy paljon epävarmuustekijöitä kuten mm. maanmyyntitulot, kiinteistöjen lämmityskulut, kiinteistöjen pihojen ja yleisten alueiden talvikunnossapidon odotettua suuremmat kulut. Lisäksi maankäyttö- ja mittaustoimen henkilöstömuutoksien palkkakulut eivät ole oikein kohdennettu tämän vuoden talousarviossa. Takajärven koulun toiminta siirtyy Hepolan koululle ja tämä aiheuttaa muutoksia mm. kiinteistön hoitoon liittyvissä menoissa ja vastaavasti vuokratuloissa. Osa teknisen palvelukeskuksen henkilöstöstä eläköityy mahdollisesti jo tänä vuonna ja lisärekrytointeja esitetään kohdennettavaksi korkeintaan vuoden alusta 2016 alkaen, jolloin tästä voi koitua myös säästöä. Rekrytointeja siirrettäessä tulee kuitenkin varmistua siitä, ettei tämä aiheuta lisäkustannuksia ostopalveluiden muodossa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt kohdistaa eläkemenoperusteisen maksun uudelleen, koska talousarviovalmistelussa se oli merkitty virheellisesti.

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Ehdotus TJ Grönvall: Tästä saattaa aiheutua mm., että kirjanpitoteknisesti talousarvion odotusarvot eivät sellaisenaan tule toteutumaan. Tämä pitää tarkastella uudelleen, kun luvut saadaan kohdennettua tulosyksiköittäin oikein. Teknisen palvelukeskuksen tulosalueet seuraavat talousarvion toteumaa viikoittain. Toteuma esitellään lautakunnalle kuukausittain. Talvikunnossapidon kulut tiedetään kesä-heinäkuussa ja tarkasti kohdennetut säästökohteet on perusteltua esittää elo-syyskuussa. Nyt voidaan kuitenkin todeta miten mahdollinen sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa: tonttien- ja metsän myyntitulojen kasvu tai talvikunnossapidon (yleiset alueet ja kiinteistöjen pihat) tason lasku loppuvuoden osalta, katuvalojen sammuttaminen yöajaksi, kaavoituksen osalta konsulttiostojen karsinta ja loppuvuoden mahdollisista eläköinneistä jäävä palkkasäästö. Lautakunta antaa oheisen vastineen kaupunginhallitukselle. Päätös TEKLA : Lautakunta päätti antaa oheisen vastineen kaupunginhallitukselle. Oheismateriaali Riskianalyysi 2015

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Valtuutettu Mikko Kurtin ja 17 muun valtuutetun aloite kaupungin kävelykadun muuttamisesta 29/ /2015, 84/ /2015 Kaupunginvaltuusto Päätös KV : Valtuutettu Mikko Kurtti esitti seuraavan aloitteen: Kemin pääkadun Valtakadun muuttaminen kävelykaduksi on osoittautunut virheeksi, jonka johdosta keskustan liikkeiden asiakasvirrat ovat tyrehtyneet ja samalla koko Sauvosaaren alueen liikkeiden asiakasmäärät ovat laskeneet merkittävästi. Tästä on osoituksena useat tyhjentyneet liikehuoneistot kävelykadun vaikutuspiirissä. Yritysten elinkelpoisuuden parantamiseksi esitämme, että kaupunki välittömästi muuttaa nykyisen kävelykadun yksisuuntaiseksi pihakaduksi, jolla sallitaan henkilöautoliikenne pohjoisesta etelään. Ajorata voisi sijaita nykyisen kävelykadun keskellä siten, että pohjoisesta katsottuna vasen puoli säilyy edelleen jalankulun ja ravintoloiden terassien alueena ja oikeassa reunassa on vinopaikoitusalue. Aloitteen liitteenä on seitsemänkymmenen yhdeksän (79) kemiläisen yrittäjän ja yrityksen allekirjoittama vetoomus keskustan liikkeiden elinkelpoisuuden parantamiseksi. Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen palvelukeskuksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valmistelu: tekninen johtaja Mika Grönvall, Ossi Kangas on myös tehnyt samankaltaisen aloitteen koskien kävelykadun muuttamisesta ajoneuvoliikenteelle. Vastineessa vastataan myös tähän aloitteeseen. Ossi Kankaan kuntalaisaloite on (liitteenä). Kemin kaupunki on toteuttanut kävelykatuhankkeen kaupunginvaltuuston päätöksellä. Suunnitteluvaiheessa oli myös mukana Valtakadun yrittäjien edustus ja toteutetuista ratkaisuista vallitsi yksimielisyys. Kävelykadun toteuttamisen vuoksi myös asemakaavaa jouduttiin muuttamaan siten, että kävelykadun rakentaminen oli mahdollista. Hankkeeseen liittyvä kaavamuutos ja suunnitelmat on hyväksytty normaalin vuorovaikutteisen menettelyn mukaisesti. Nykyinen asemakaava ei mahdollista ajoratavaihtoehtoa kävelykatualueelle. Kemin keskustan alueita on kehitetty suunnitelmallisesti ja hankkeita on toteutettu valtion- ja EU-rahoitusten avulla. Kävelykatu sekä Ulenin venesatama ovat saaneet valtakunnalliset palkinnot vuosina 2013 ja Jos keskusta-alueen yritysten asiakasvirrat ovat tyrehtyneet, kuten valtuusoaloitteessa esitetään, niin syitä on todennäköisesti useita ja johtuu osittain myös yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Verkkokauppa luo myös haasteita perinteiselle kivijalkakaupalle. Kävelykatu on ollut kokonaan toiminnassa kaksi vuotta ja pidemmällä aikajänteellä voidaan arvioida rakennetun alueen vaikuttavuutta ympäristöön ja yritystoimintaan. Toteutetut toimenpiteet eivät tarkoita sitä, etteikö niitä voitaisi muuttaa tai palauttaa entiselleen, jos syvällisemmän harkinnan jälkeen todetaan muutos perustelluksi. Kävelykatuhanke toteutettiin vuosina ja hankkeen kokonaiskustannus oli EAKR-rahoitusta ko. hankkeeseen saatiin 45 %. EU-tukeen liittyy tiettyjä ehtoja mm. hankkeen pysyvyyden osalta. Rahoituspäätöksen mukaan hankkeiden valinnassa ja rahoituksessa kiinnitetään huomioita pysyväisluonteisen hyödyn aikaansaamiseen ja jos toimintaan kohdistuu viiden vuoden kuluessa hankkeen päättymisestä sellaisia huomattavia muutoksia, jotka johtuvat infrastruktuurin omistussuhteissa tapahtuneista muutoksista tai tuotantotoiminnan lopettamisesta, ja jotka vaikuttavat toimen luonteeseen tai täytäntöönpanon edellytyksiin tai hyödyttävät aiheettomasti jotakin yritystä tai julkista yhteisöä, muodostuvat hankkeelle maksetut tuet tukikelvottomiksi ja ne on perittävä tuensaajalta takaisin asiaan sovellettavien takaisinperintäsäädösten mukaisesti. Em. takaisinperintää sovelletaan yleisasetuksen 57.1 artiklan mukaan, jos hankkeen luonne muuttuu. Kävelykatuhankkeen viimeinen maksatushakemus on jätetty ohjeen mukaisesti

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Ehdotus TJ Grönvall: hankkeen päättymisen jälkeen joulukuussa Kun viisi vuotta on kulunut hankkeen päättymisestä, niin tämän jälkeen tuen takaisinperintää ei enää sovelleta. Hankkeen rahoittajaviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja siellä käydyn palaverin (Janne Ranta/Mika Grönvall) mukaan hankealueelta ei saa rakenteita poistaa eikä ajoneuvoliikennettä sallia, koska tämä muuttaisi hankkeen alkuperäistä tarkoitusta ja tällöin myös hankkeen luonne muuttuisi. Palaverissa päästiin kuitenkin yhteisymmärrykseen siitä, että Primatalon kohdalle voisi ajoneuvoliikenteen sallia rakenteita poistamatta, koska perusteluna olisi hankkeeseen liittyvien torin ja paikoitusalueen saavutettavuus. Perusajatus kävelykatualueella on, että alue saavutetaan hyvin ja välittömässä läheisyydessä on riittävästi pysäköintitilaa, joka mahdollistaa liikkeissä asioinnin. Voidaan todeta, että alueella on riittävästi pysäköintitilaa. Lisäksi alueen saavutettavuutta on esitetty parannettavaksi siten, että Corona-alueelta (alikulkukäytävä) sallittaisiin ajoneuvoliikenne keskustaan. Tämä vaatii kaavamuutoksen, jota harkitaan vuoden 2015 aikana. Primatalon kohdalle voidaan kokeiluluonteisesti järjestää ajoneuvoliikenne ja muutama pysäköintiruutu, jolloin alueen saavutettavuus edelleen paranee. Tämä toimenpide vaatii Ely-keskukselta luvan, jolla taataan se, että EU-tukea ei jouduta maksamaan takaisin. Kävelykatualueen toiminnallisuutta tulee tehostaa edelleen kaupungin elinkeinopalvelujen ja kemitiimin toimesta ja tässä tulee huomioida erityisesti yritysten tarpeet. Yritykset vastaavat omasta markkinoinnistaan. Kemin kaupunki toteuttaa tänä vuonna Kauppakadun suunnittelun ja tässä yhteydessä otetaan kantaa myös kävelykatuun ja laaditaan myös vaihtoehto kävelykadun muuttamisesta ajoneuvoliikenteelle. Kävelykadun muuttaminen ajoneuvoliikenteelle olisi järkevä toteuttaa aikaisintaan vuonna 2017, jolloin rahoituspäätöksen lupaehdot raukeavat. Tämä tulee kuitenkin tehdä vain, jos valtuusto niin päättää ja hankkeen valmistumisen jälkeiset vaikuttavuudet on arvioitu huolella. Lautakunta päättää lähettää oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle. Päätös TEKLA : Esittelijä muutti viimeisen kappaleen esimmäistä lausetta seuraavasti: Kemin kaupunki käynnistää keväällä Kauppakadun suunnittelun ja tässä yhteydessä otetaan kantaa myös kävelykatuun ja laaditaan myös vaihtoehto kävelykadun muuttamisesta ajoneuvoliikenteelle.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Lautakunta hyväksyi esittelijän tekemän muutosesityksen viimeisen kappaleen ensimmäisen lauseen osalta ja päätti lähettää oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Kaupungihallitus hyväksyy teknisen lautakunnan lausunnon ja saattaa sen valtuuston hyväksyttäväksi vastauksena valtuutettu Mikko Kurtin ja 17 muun valtuutetun aloitteeseen kaupungin kävelykadun muuttamisesta. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Kemin kaupunkikeskustayhdistys ry:n päivätyn kirjeen Valtakadun kävelykatualueesta. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä teknisen lautakunnan lausunnon vastauksena valtuutettu Mikko Kurtin ja 17 muun valtuutetun aloitteeseen kaupungin kävelykadun muuttamisesta. Valtuutettu Mikko Kurtti esitti valtuutettu Aarne Pasasen kannattamana, että asia palautetaan teknisen lautakunnan uudelleen valmisteluun. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Mikko Kurtin tekemän esityksen. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Valtuuston päätös saatetaan teknisen lautakunnan, Kemin kaupungin elinkeinotoimen sekä Kemitiimin tietoon em. organisaatioiden yhteistä lausuntoa

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta varten. Päätös KH : Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Tekninen lautakunta Valmistelu: tekninen johtaja Mika Grönvall, Asiaa on valmisteltu uudestaan yhteistyössä teknisen palvelukeskuksen ja elinkeinotoimen kanssa. Tekninen palvelukeskus on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta lausunnon mahdollisesta EAKR-rahoituksen takaisin perinnästä. Elinkeinotoimen ja Ely-keskuksen lausunnot ovat liitteenä. Kemitiimi antaa kaupunginhallitukselle oman lausunnon kyseiseen aloitteeseen. EAKR-rahoituksen takaisinperintä on noussut keskusteluissa voimakkaasti esille. Aikaisemman käsittelyn yhteydessä jo todettiin, että mahdollinen takaisinperintä on aina tapauskohtainen ja kohdistuu vain sille osa-alueelle mihin kohdistuu tuella toteutettujen rakenteiden purkamista. Tätä kustannusta ei voida tietää, kun ei ole suunnitelmaa, mutta takaisinperintä ei tarkoita sitä, että kaikkia hankkeeseen saatuja tukia perittäisiin takaisin. Aikaisemman käsittelyn yhteydessä jo todettiin, että Mika Grönvall on kaupunginjohtajan valtuuttamana pitänyt palaverin ( , Oulu) rahoittajan kanssa. Liitteenä olevassa rahoittajan (Ely-Keskus) lausunnossa ei ole mitään uutta, mitä viime käsittelyssä ei ollut jo selvillä. Kaupungin tulisi linjata periaatteet ja tavoitteet, jolla kävelykatualuetta kehitetään. Oleellinen kysymys on, että pidetäänkö po. oleva katuosuus kävelykatuna vai muutetaanko se ajoneuvoliikenteelle. Aikaisemman käsittelyn yhteydessä esitettiin useita toimenpiteitä, joilla kävelykatua tai sen toimintaympäristöä voitaisiin parantaa ja siinä oli huomioitu aloitteiden tekijöiden esityksiä. Ensimmäinen askel olisi toteuttaa toimenpiteet aikaisemman käsittelyn yhteydessä suunniteltujen linjausten mukaisesti. Jos valtuusto päättää, aluetta kehitetään kävelykatuna, niin samalla tulisi laatia myös visio, tavoitteet ja suunnitelma miten mm. kävelykadun toiminnallisuutta sekä kiinteistökantaa tulisi keittää. Tähän tulisi ottaa mukaan alueen yrittäjät. Toinen vaihtoehto olisi, että kaupunki päättää muuttaa kävelykadun siten, että siinä autoliikenne sallitaan joko aloitteen mukaan yksisuuntaisena tai jollakin

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2018 käsittelyyn siirretyt asiat

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2018 käsittelyyn siirretyt asiat Kaupunginhallitus 350 24.11.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2018 käsittelyyn siirretyt asiat 250/02.02.00/2014 Kaupunginhallitus 24.11.2014 350 Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Mikkeli Pöytäkirja 11/2015 1 (28) Kaupunginhallitus 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 14:01-16:04 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/2010 1 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Aika 29.11.2010 klo 16:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot