KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Tekninen lautakunta AIKA klo 14:00-15:35 PAIKKA Kaupungintalon 2. krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan tarkastus 4 58 Kemin lyseon lukion maalausurakoitsijan valinta ja investointimäärärahan käyttömuutos 59 Riskianalyysi Valtuutettu Mikko Kurtin ja 17 muun valtuutetun aloite kaupungin kävelykadun muuttamisesta 61 Teknisen lautakunnan talousseuranta Teknisen johtajan ja tulosaluepäälliköiden tekemät viranhaltijapäätökset 63 Teknisen palvelukeskuksen johtoryhmän muistiot 6-8/ Saapuneet kirjeet Ajankohtaiset asiat

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Tekninen lautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alamommo Jaakko 14:00-15:35 puheenjohtaja Arstio Kimmo 14:00-15:35 varapuheenjohtaja Alatalo Ritva-Liisa 14:00-15:35 jäsen Laitinen Marja-Leena 14:00-15:35 jäsen Lehojärvi Jaakko 14:00-15:35 jäsen Mikkanen Anneli 14:00-15:35 jäsen Moisanen Ensio 14:00-15:35 jäsen Pudas Markku 14:00-15:35 jäsen Tauriainen Harri 14:00-15:35 jäsen Viinikka Maria 14:00-15:35 jäsen Virtala Aili 14:00-15:35 jäsen Pasoja Jouko 14:00-15:35 KH:n edustaja Grönvall Mika 14:00-15:35 tekninen johtaja/yhdyskuntat.päällikk ö Kotiranta Markku 14:00-15:35 tilapalvelupäällikkö Vallin Riitta 14:00-15:35 kaavoituspäällikkö Kynsijärvi Marja 14:00-15:35 hallintopäällikkö/siht. Salmijärvi Esa 14:00-15:35 maanmittausteknikko Immonen Kaisa-Mari 14:00-14:40 kaupunginarkkitehti POISSA Rantajärvi Paulus kaupungingeodeetti ALLEKIRJOITUKSET Jaakko Alamommo Puheenjohtaja Marja Kynsijärvi Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekninen hallinto pe Aili Virtala Kimmo Arstio PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tekninen hallinto ma

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Tekninen lautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta Ehdotus PJ Alamommo: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös TEKLA : Todetiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastus Tekninen lautakunta Ehdotus PJ Alamommo: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Aili Virtala ja Kimmo Arstio. Pöytäkirjan tarkastus pe Päätös TEKLA : Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aili Virtala ja Kimmo Arstio. Pöytäkirjan tarkastus pe

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Tekninen lautakunta Kemin lyseon lukion maalausurakoitsijan valinta ja investointimäärärahan käyttömuutos Tekninen lautakunta Valmistelu: rakennusmestari K. Utriainen ja tilapalvelupäällikkö M. Kotiranta Talousarvion 2015 investointiosaan sisältyy määräraha Kemin lyseon lukion julkisivun maalaus- ja korjaustyöhön. Määrärahan suuruus on Saman rakennuksen piha-alueella olevan tukimuurin korjaamiseen on taloussuunnitelmassa hyväksytty määräraha vuodelle Tilapalvelu on tehnyt suunnitelmat julkisivun korjauksista sekä järjestänyt urakkakilpailun työn tekemisestä. Pöytäkirja urakkatarjousten avaustilaisuudesta on liitteenä. Edullisimman tarjouksen teki Nordic Paint Oy. Tarjoushinta on , alv 0 %. Julkisivun korjaustyö on syytä tehdä kesällä Edellytyksenä tälle on, että urakoitsija valitaan viimeistään toukokuussa Tarjoushinta lisättynä hankkeen muilla kustannuksilla ylittää talousarviossa hankkeelle osoitetun määrärahavarauksen. Arvio ylityksestä kokonaisuudessaan on Määrärahavarauksen ylitys on mahdollista kattaa supistamalla talousarviossa teknisen palvelukeskuksen / tilapalvelun käyttöön varatun "Julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannus" -määrärahan käyttöä. Varaus tähän tarkoitukseen on nyt Muutetut määrärahavaraukset vuodelle 2015 olisivat Kemin lyseon lukion julkisivu ja Julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannus Investointien sitovuustasoksi on talousarviossa määritetty palvelualue / investoinnin laatu. Lukiorakennuksen julkisivun korjaustyöhanke on talousarviossa sijoitettu laatuun "3.b Talonrakennus, peruskorjaus" ja piha-alueiden perusparannus laatuun "4. Julkinen käyttöomaisuus". Investointimäärärahojen käyttömuutos laatuluokkien välillä tulee viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Maisemamallitarkastelujen aikataulun mukaisesti kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvioon tehtäviä muutoksia elokuun tai syyskuun kokouksessaan. Muutos investointimäärärahojen jakautumisessa voidaan käsitellä tässä samassa yhteydessä. Ehdotus TP Kotiranta: Lautakunta hyväksyy Kemin lyseon lukion julkisivun korjaustöiden aloituksen ja uuden kustannusarvion, valitsee kohteen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Nordic Paint Oy:n sekä antaa tilapalvelulle tehtäväksi muokata julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannusohjelmaa 2015 siten, että lukiorakennuksen julkisivutöiden ennakoitu määrärahaylitys ( ) tulee katetuksi. Muutos investointimäärärahojen jakautumisessa esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Tekninen lautakunta Päätös TEKLA : Lautakunta kävi asiasta keskustelua. Keskustelun aikana Harri Tauriainen esitti, että tilapalvelupäällikön esitys hyväksytään lisäyksellä, että seuraavaan lautakuntaan tuodaan värivaihtoehtoja Kemin lyseon lukion julkisivusta sekä selvitetään rakennuksen julkisivun LED-valaistusta. Esitys raukesi kannattamattomana. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti hyväksyä Kemin lyseon lukion julkisivun korjaustöiden aloituksen ja uuden kustannusarvion, valita kohteen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Nordic Paint Oy:n sekä antaa tilapalvelulle tehtäväksi muokata julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannusohjelmaa 2015 siten, että lukiorakennuksen julkisivutöiden ennakoitu määrärahaylitys ( ) tulee katetuksi. Muutos investointimäärärahojen jakautumisessa esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Liitteet Liite 1 Urakkatarjous pöytäkirja Lukion julkisivun maalaustyö

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Riskianalyysi 2015 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: kehittämisjohtaja Mikkola Kehittämis- ja talousosasto on laatinut toiminnan ja talouden riskianalyysin vuodelle Tiedot on kerätty tilauksittain maaliskuun alussa. Pohjana ovat ennakkotiedot tammi-helmikuun toteutumista ja vastuuhenkilöiden arviot vuoden 2015 toiminnallisista uhkista ja siitä miten ne näkyvät taloudessa. Lisäksi kysyttiin keinoja toiminnallisten uhkien torjumiseksi ja näiden toimien vaikutusta talouteen. Liitteenä Riskianalyysi 2015 Tilaajatiimi tutustui aineistoon kokouksessaan Talouden vastuuhenkilöt ovat kirjanneet seuraavat toiminnalliset uhat : KH/hallintopalveluissa toiminnallinen uhka on lakiasiainosaston rekrytointien onnistuminen. Tietohallintokeskuksessa eläköityvien toimien täyttämättä jättäminen, sähkön saanti ja laatu sekä suunnittelemattomat uudet projektit. Taloushallintopalveluissa vuoden 2015 toiminnalliset uhkat liittyvät työttömyyden kasvuun ja TE- toimiston palkkatukimäärärahojen riittävyyteen. Asiasta on käyty neuvotteluja Ely-keskuksen (Tiina Keränen) ja TE -toimiston (Marjo Perälä) kanssa. Lisäksi asia on esitelty työministerille tämän vieraillessa Kemissä Ely-keskuksen /TE-toimiston kanssa on sovittu kumppanuussopimuksen tekemisestä. Sopimuksessa määritellään työllisyyden hoidon yhteiset kehittämislinjat ja kunkin osapuolen tehtävät. Vuoden 2015 osalta määrärahatilanne selviää vasta syksyllä. Koulutus/hallinnon toiminnalliset uhkat liittyvät taloussihteerin ja toimistosihteerin rekrytointiongelmiin ja sivistyspalvelukeskuksen toimistoyhteistyöhön sekä päätöksentekoprosessin ennustettavuuteen. Perusopetuksessa uhkia aiheuttaa Takajärven koulun tilanne (väistötilojen riittävyys / hajasijoitus) sekä Koivuharjun koulun tilojen kunto. Korvamerkittyjen valtionosuuksien väheneminen uhkaa puolittaa resurssiopetuksen. Lukiossa toiminnallisia uhkia aiheuttavat yksikköhinnan putoaminen, oppilasmäärien pieneneminen, kuraattori- ja psykologipalvelujen vähäisyys sekä järjestämislupaan liittyvä ennakoimattomuus.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kivalo opistossa uhkina ovat kuntien tilausten toteutuminen alle suunnitellun, uuden toimintamallin vakiintumattomuus sekä yhteistyö sopimuskuntien kanssa. Varhaiskasvatuksessa uhkia aiheuttavat kiinteistöjen huono kunto, erityisosaajien puute sekä hoitoaikaperusteisen maksun vaikutus asiakasmaksutuloihin jos taksat päätetään liian alhaisiksi. Kirjastossa uhkia ovat sairauslomat ja laitteiston korjauskustannukset. Teatterissa toiminnallisia uhkia ovat käyttöbudjetin riittämättömyys, yksittäisen produktion arvioitua huonompi myynti sekä rekrytointien jättäminen pöydälle ja/tai lupien antaminen viiveellä. Liikuntapalveluissa uhkia aiheuttavat ulkoliikuntapaikkojen akuutit korjaus- ja hoitokulut sekä uimahallin akuutit / ennakoimattomat korjauskulut. Myös uimahallin lipputulojen kertymä voi jäädä alle ta:ssa arvioidun. Nuorisotyössä voi tulla ennakoimattomia korjaustarpeita tiloihin ja tuloja / asutuksia ei kerry ta:n mukaisesti. Musiikkitoimi kokee uhaksi mahdolliset kesken vuoden tehtävät leikkaukset. Myös intendentin viran täyttämättä jättäminen uhkaa toimintaa. Perhepalveluissa toiminnallisia uhkia ovat lastensuojelukustannusten kasvu (Karviainen, Oulu) sekä kodin ulkopuoliset sijoitukset. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun kasvu (11 uutta v:n 2014 viimeisinä kuukausina) ja loppuvuonna tehdyt uudet päätökset ovat toiminnallisia uhkia. Kehitysvammapalveluissa kalliin laitossijoitussopimuksen jatkaminen. Vastaanottopalveluissa laboratorio- ja hoitotarvikepalvelujen kysyntä pysyvät v:n 2014 tasolla. Kuntoutuksessa terapiaostojen käyttö kasvaa vaikka omaa toimintaa on lisätty. Mielenterveyspalveluissa uhkana on, että osa suunnitelluista siirroista ei toteudu. Päihdepalveluissa uhkaksi katsotaan aluehallintoviraston määräys toisesta katkaisuhoidon yöhoitajasta. Erikoissairaanhoidon tammi-helmikuun kehitys enteilee käytön lisäystä. Hoidossa ja hoivassa siirtoviivepäivien välttäminen ja kotikunnan vaihtajat ovat uhkatekijöitä.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Maankäyttö- ja mittaustoimessa mahdollisia toiminnallisia uhkia ovat maan myyntitulojen toteutumatta jääminen ja työssäjaksaminen. Yhdyskuntatekniikassa liikenne- ja vesiliikenneturvallisuuden heikentyminen ja vesiliikenneviihtyvyys voi heikentyä. Tilapalvelussa toiminnallinen uhka on Takajärven koulun rakennusten käytön loppuminen kesällä Kaavoituksessa asemakaavan muutokset saattavat viivästyä. Viranomaispalveluissa uhkana on resurssien riittävyys virkatointen hoitoon. Vuodelle 2015 ennakoitujen toiminnallisten uhkien vaikutus toimintatuloihin on euroa ja menoihin euroa. Nettomenot kasvavat euroa. Lähes 95 % ennustetuista toimintamenojen ylityksistä tapahtuisi sosiaali- ja terveystoimessa. Konserni- ja suunnittelujaostossa keinoja ennustettujen toiminnallisten uhkien torjumiseksi esittelevät: Perhepalvelut Katariina Hynynen Vammaispalvelut Marjatta Saramaa Kehitysvammapalvelut Anne Jokelainen Vastaanotto Hilkka Timonen Kuntoutus Henna Lamminpää Mielenterveyspalvelut Airi Sattavaara Päihdepalvelut Mari Sipola Erikoissairaanhoito Liisa Niiranen Hoito ja hoiva: - SASA,kotisair. Anne Juustovaara

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta siirtoviivepv. Liisa Niiranen. Kirjalliset selvitykset ja esitykset jaetaan kokouksessa. Talousarviossa verotuloja ennustettiin kertyvän 87,2 miljoonaa euroa. Uudessa ennusteessa on otettu huomioon verovuoden 2013 valmistunut verotus, tilitykset kunnille helmikuulta 2015 asti, veroprosenttien muutokset vuodelle 2015 sekä vuoden 2014 loppuun mennessä voimaan saatetut verolakien muutokset. Kunnallisveron tilitysten osalta kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2015 nousee helmikuussa hieman 61,42 prosentista 61,48 prosenttiin. Tähän on vaikuttanut muun muassa valtiolle tilitettävän pääomaverojen suhteellisen osuuden lasku vuoden 2013 verotuksessa.. Yhteisöveron arvioissa vuosille on käytetty valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta. Jako-osuus on syksyllä vahvistettujen lakimuutosten mukainen ja siinä on huomioitu vuosille tehdyt lainsäädäntömuutokset ja niiden kompensointi kunnille jako-osuutta muuttamalla. Ennusteen mukaan verotuloja kertyy vuonna 2015 noin 85,3 miljoonaa euroa. Ehdotus KEHJOHT Mikkola: Konserni- ja suunnittelujaosto keskustelee asiasta ja linjaa tulevaa talouskehitystä. Tilauksen vastuuhenkilö ja lautakunnan puheenjohtaja kutsutaan kaupunginhallituksen kokoukseen raportoimaan ylitysennusteesta sekä esittämään korjaavat toimenpiteet ylitysten ehkäisemiseksi, jos kuukausittaisen talousseurannan mukaan tilaus on ylittymässä. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto vaatii tilausten vastuuhenkilöiltä kirjalliset esitykset seuraavaan Konserni- ja suunnittelujaoston kokoukseen Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Marko Leskio poistui pykälän käsittelyn aikana klo 15:36, joten pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta seuraavassa Konserni- ja suunnittelujaoston kokouksessa. Konserni- ja suunnittelujaosto Tammi-helmikuun perusteella tehdyn riskianalyysin mukaan toimintamenojen koko vuoden ylitykseksi tulisi noin 2,6 milj.. Tästä sosiaali- ja terveyspalvelujen

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Ehdotus KJ Nissinen: osuus on noin 2,4 milj.. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten vetäjät esittelivät toiminnallisia syitä mahdollisiin ylityksiin (liite). Osassa esityksiä oli esitetty myös keinot toiminnallisten uhkien ja niistä seuraavien taloudellisten seurausten torjumiseksi. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen ja terveystoimen johtaja Outi Kääriäinen esittävät kokonaistoimenpideohjelman riskianalyysissä esitettyjen toiminnallisten uhkien torjumiseksi ja niiden euromääräisen vaikutuksen. Konserni- ja suunnittelujaosto merkitsee riskianalyysin pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset tiedoksi sekä keskustelee mahdollisesti tarvittavista muista toimenpiteistä talouden hallitsemiseksi sekä saattaa toimenpide-ehdotukset kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Terveystoimen johtaja Outi Kääriäinen esitteli asiaa. Konserni- ja suunnittelujaosto päätti merkitä riskianalyysin pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset tiedoksi sekä keskusteli mahdollisesti tarvittavista muista toimenpiteistä vuoden 2015 talouden hallitsemiseksi sekä päätti saattaa sosiaalija terveystoimen toimenpide-ehdotukset kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupungin toimintojen ja talouden laajamittainen tasapainotuskeskustelu käydään käynnistyvän rakennemuutosohjelman valmistelun yhteydessä. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus päättää merkitä riskianalyysin pohjalta tehdyt sosiaali- ja terveystoimen toimenpide-ehdotukset tiedokseen sekä päättää lähettää riskianalyysin ja ylitysennusteet lautakuntiin korjaavia toimenpiteitä varten ja edellyttää lautakuntia tekemään suunnitelmat 0,5 % talousarviosopeutuksesta. Lautakunnat antavat kaupunginhallitukselle selvitykset toimenpide-esityksineen toukokuun loppuun mennessä. Talouden seurannan edetessä kevätkauden aikana tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn koko kaupungin osalta v talouden hallinnan toimenpide-ehdotukset. Kaupungin toimintojen ja talouden laajamittainen sekä pidemmän aikavälin tasapainotuskeskustelu käydään käynnistyvän rakennemuutosohjelman

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Päätös KH : valmistelun yhteydessä. Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen ja terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen kertoivat sosiaali- ja terveystoimen toiminnallisista uhkista. Puheenjohtaja Sari Moisanen poistui kokouksesta klo 14:50 ja palasi puheenjohtajaksi klo 15:25. Varapuheenjohtaja Teija Jestilä toimi asiassa käydyn keskustelun aikana puheenjohtajana klo 14:50-15:25. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen ja piti pöytäkirjan tarkistettuna tämän asian osalta kokouksessa. Kaupunginhallitus päätti tässä yhteydessä, että kaupunginvaltuuston kokous siirtyy viikolla pidettäväksi ja kaupunginhallitus kokoontuu Tekninen lautakunta Valmistelu: tekninen johtaja Mika Grönvall, Teknisen lautakunnan osalta riskien arvioinnin euromääräinen vaikutus on nolla. Kaupunginhallitus kuitenkin edellyttää, että lautakunnat laativat loppuvuoden osalta suunnitelmat 0,5 %:n talousarviosopeutuksesta toukokuun 2015 loppuun mennessä. Oheisliitteenä riskianalyysi Tekninen palvelukeskus on talousarvio-ohjeen mukaan nettoyksikkö, jolloin lautakunta vastaa nettototeumasta. Tällöin nettoajattelussa voidaan säästömielessä toimenpiteitä kohdistaa joko tulolisäykseen tai menoleikkaukseen. Teknisen palvelukeskuksen toteumaa ohjaa suurelta osin sääolosuhteet, jolloin vuosivaihtelu voi olla paljon suurempi kuin nyt ajateltu säästötavoite. Menoleikkauksena toteutettu 0,5 %:n säästö olisi noin euroa. Talousarvioon liittyy paljon epävarmuustekijöitä kuten mm. maanmyyntitulot, kiinteistöjen lämmityskulut, kiinteistöjen pihojen ja yleisten alueiden talvikunnossapidon odotettua suuremmat kulut. Lisäksi maankäyttö- ja mittaustoimen henkilöstömuutoksien palkkakulut eivät ole oikein kohdennettu tämän vuoden talousarviossa. Takajärven koulun toiminta siirtyy Hepolan koululle ja tämä aiheuttaa muutoksia mm. kiinteistön hoitoon liittyvissä menoissa ja vastaavasti vuokratuloissa. Osa teknisen palvelukeskuksen henkilöstöstä eläköityy mahdollisesti jo tänä vuonna ja lisärekrytointeja esitetään kohdennettavaksi korkeintaan vuoden alusta 2016 alkaen, jolloin tästä voi koitua myös säästöä. Rekrytointeja siirrettäessä tulee kuitenkin varmistua siitä, ettei tämä aiheuta lisäkustannuksia ostopalveluiden muodossa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt kohdistaa eläkemenoperusteisen maksun uudelleen, koska talousarviovalmistelussa se oli merkitty virheellisesti.

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Ehdotus TJ Grönvall: Tästä saattaa aiheutua mm., että kirjanpitoteknisesti talousarvion odotusarvot eivät sellaisenaan tule toteutumaan. Tämä pitää tarkastella uudelleen, kun luvut saadaan kohdennettua tulosyksiköittäin oikein. Teknisen palvelukeskuksen tulosalueet seuraavat talousarvion toteumaa viikoittain. Toteuma esitellään lautakunnalle kuukausittain. Talvikunnossapidon kulut tiedetään kesä-heinäkuussa ja tarkasti kohdennetut säästökohteet on perusteltua esittää elo-syyskuussa. Nyt voidaan kuitenkin todeta miten mahdollinen sopeuttaminen voitaisiin toteuttaa: tonttien- ja metsän myyntitulojen kasvu tai talvikunnossapidon (yleiset alueet ja kiinteistöjen pihat) tason lasku loppuvuoden osalta, katuvalojen sammuttaminen yöajaksi, kaavoituksen osalta konsulttiostojen karsinta ja loppuvuoden mahdollisista eläköinneistä jäävä palkkasäästö. Lautakunta antaa oheisen vastineen kaupunginhallitukselle. Päätös TEKLA : Lautakunta päätti antaa oheisen vastineen kaupunginhallitukselle. Oheismateriaali Riskianalyysi 2015

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Valtuutettu Mikko Kurtin ja 17 muun valtuutetun aloite kaupungin kävelykadun muuttamisesta 29/ /2015, 84/ /2015 Kaupunginvaltuusto Päätös KV : Valtuutettu Mikko Kurtti esitti seuraavan aloitteen: Kemin pääkadun Valtakadun muuttaminen kävelykaduksi on osoittautunut virheeksi, jonka johdosta keskustan liikkeiden asiakasvirrat ovat tyrehtyneet ja samalla koko Sauvosaaren alueen liikkeiden asiakasmäärät ovat laskeneet merkittävästi. Tästä on osoituksena useat tyhjentyneet liikehuoneistot kävelykadun vaikutuspiirissä. Yritysten elinkelpoisuuden parantamiseksi esitämme, että kaupunki välittömästi muuttaa nykyisen kävelykadun yksisuuntaiseksi pihakaduksi, jolla sallitaan henkilöautoliikenne pohjoisesta etelään. Ajorata voisi sijaita nykyisen kävelykadun keskellä siten, että pohjoisesta katsottuna vasen puoli säilyy edelleen jalankulun ja ravintoloiden terassien alueena ja oikeassa reunassa on vinopaikoitusalue. Aloitteen liitteenä on seitsemänkymmenen yhdeksän (79) kemiläisen yrittäjän ja yrityksen allekirjoittama vetoomus keskustan liikkeiden elinkelpoisuuden parantamiseksi. Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen palvelukeskuksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valmistelu: tekninen johtaja Mika Grönvall, Ossi Kangas on myös tehnyt samankaltaisen aloitteen koskien kävelykadun muuttamisesta ajoneuvoliikenteelle. Vastineessa vastataan myös tähän aloitteeseen. Ossi Kankaan kuntalaisaloite on (liitteenä). Kemin kaupunki on toteuttanut kävelykatuhankkeen kaupunginvaltuuston päätöksellä. Suunnitteluvaiheessa oli myös mukana Valtakadun yrittäjien edustus ja toteutetuista ratkaisuista vallitsi yksimielisyys. Kävelykadun toteuttamisen vuoksi myös asemakaavaa jouduttiin muuttamaan siten, että kävelykadun rakentaminen oli mahdollista. Hankkeeseen liittyvä kaavamuutos ja suunnitelmat on hyväksytty normaalin vuorovaikutteisen menettelyn mukaisesti. Nykyinen asemakaava ei mahdollista ajoratavaihtoehtoa kävelykatualueelle. Kemin keskustan alueita on kehitetty suunnitelmallisesti ja hankkeita on toteutettu valtion- ja EU-rahoitusten avulla. Kävelykatu sekä Ulenin venesatama ovat saaneet valtakunnalliset palkinnot vuosina 2013 ja Jos keskusta-alueen yritysten asiakasvirrat ovat tyrehtyneet, kuten valtuusoaloitteessa esitetään, niin syitä on todennäköisesti useita ja johtuu osittain myös yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Verkkokauppa luo myös haasteita perinteiselle kivijalkakaupalle. Kävelykatu on ollut kokonaan toiminnassa kaksi vuotta ja pidemmällä aikajänteellä voidaan arvioida rakennetun alueen vaikuttavuutta ympäristöön ja yritystoimintaan. Toteutetut toimenpiteet eivät tarkoita sitä, etteikö niitä voitaisi muuttaa tai palauttaa entiselleen, jos syvällisemmän harkinnan jälkeen todetaan muutos perustelluksi. Kävelykatuhanke toteutettiin vuosina ja hankkeen kokonaiskustannus oli EAKR-rahoitusta ko. hankkeeseen saatiin 45 %. EU-tukeen liittyy tiettyjä ehtoja mm. hankkeen pysyvyyden osalta. Rahoituspäätöksen mukaan hankkeiden valinnassa ja rahoituksessa kiinnitetään huomioita pysyväisluonteisen hyödyn aikaansaamiseen ja jos toimintaan kohdistuu viiden vuoden kuluessa hankkeen päättymisestä sellaisia huomattavia muutoksia, jotka johtuvat infrastruktuurin omistussuhteissa tapahtuneista muutoksista tai tuotantotoiminnan lopettamisesta, ja jotka vaikuttavat toimen luonteeseen tai täytäntöönpanon edellytyksiin tai hyödyttävät aiheettomasti jotakin yritystä tai julkista yhteisöä, muodostuvat hankkeelle maksetut tuet tukikelvottomiksi ja ne on perittävä tuensaajalta takaisin asiaan sovellettavien takaisinperintäsäädösten mukaisesti. Em. takaisinperintää sovelletaan yleisasetuksen 57.1 artiklan mukaan, jos hankkeen luonne muuttuu. Kävelykatuhankkeen viimeinen maksatushakemus on jätetty ohjeen mukaisesti

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Ehdotus TJ Grönvall: hankkeen päättymisen jälkeen joulukuussa Kun viisi vuotta on kulunut hankkeen päättymisestä, niin tämän jälkeen tuen takaisinperintää ei enää sovelleta. Hankkeen rahoittajaviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja siellä käydyn palaverin (Janne Ranta/Mika Grönvall) mukaan hankealueelta ei saa rakenteita poistaa eikä ajoneuvoliikennettä sallia, koska tämä muuttaisi hankkeen alkuperäistä tarkoitusta ja tällöin myös hankkeen luonne muuttuisi. Palaverissa päästiin kuitenkin yhteisymmärrykseen siitä, että Primatalon kohdalle voisi ajoneuvoliikenteen sallia rakenteita poistamatta, koska perusteluna olisi hankkeeseen liittyvien torin ja paikoitusalueen saavutettavuus. Perusajatus kävelykatualueella on, että alue saavutetaan hyvin ja välittömässä läheisyydessä on riittävästi pysäköintitilaa, joka mahdollistaa liikkeissä asioinnin. Voidaan todeta, että alueella on riittävästi pysäköintitilaa. Lisäksi alueen saavutettavuutta on esitetty parannettavaksi siten, että Corona-alueelta (alikulkukäytävä) sallittaisiin ajoneuvoliikenne keskustaan. Tämä vaatii kaavamuutoksen, jota harkitaan vuoden 2015 aikana. Primatalon kohdalle voidaan kokeiluluonteisesti järjestää ajoneuvoliikenne ja muutama pysäköintiruutu, jolloin alueen saavutettavuus edelleen paranee. Tämä toimenpide vaatii Ely-keskukselta luvan, jolla taataan se, että EU-tukea ei jouduta maksamaan takaisin. Kävelykatualueen toiminnallisuutta tulee tehostaa edelleen kaupungin elinkeinopalvelujen ja kemitiimin toimesta ja tässä tulee huomioida erityisesti yritysten tarpeet. Yritykset vastaavat omasta markkinoinnistaan. Kemin kaupunki toteuttaa tänä vuonna Kauppakadun suunnittelun ja tässä yhteydessä otetaan kantaa myös kävelykatuun ja laaditaan myös vaihtoehto kävelykadun muuttamisesta ajoneuvoliikenteelle. Kävelykadun muuttaminen ajoneuvoliikenteelle olisi järkevä toteuttaa aikaisintaan vuonna 2017, jolloin rahoituspäätöksen lupaehdot raukeavat. Tämä tulee kuitenkin tehdä vain, jos valtuusto niin päättää ja hankkeen valmistumisen jälkeiset vaikuttavuudet on arvioitu huolella. Lautakunta päättää lähettää oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle. Päätös TEKLA : Esittelijä muutti viimeisen kappaleen esimmäistä lausetta seuraavasti: Kemin kaupunki käynnistää keväällä Kauppakadun suunnittelun ja tässä yhteydessä otetaan kantaa myös kävelykatuun ja laaditaan myös vaihtoehto kävelykadun muuttamisesta ajoneuvoliikenteelle.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Lautakunta hyväksyi esittelijän tekemän muutosesityksen viimeisen kappaleen ensimmäisen lauseen osalta ja päätti lähettää oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Kaupungihallitus hyväksyy teknisen lautakunnan lausunnon ja saattaa sen valtuuston hyväksyttäväksi vastauksena valtuutettu Mikko Kurtin ja 17 muun valtuutetun aloitteeseen kaupungin kävelykadun muuttamisesta. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Kemin kaupunkikeskustayhdistys ry:n päivätyn kirjeen Valtakadun kävelykatualueesta. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä teknisen lautakunnan lausunnon vastauksena valtuutettu Mikko Kurtin ja 17 muun valtuutetun aloitteeseen kaupungin kävelykadun muuttamisesta. Valtuutettu Mikko Kurtti esitti valtuutettu Aarne Pasasen kannattamana, että asia palautetaan teknisen lautakunnan uudelleen valmisteluun. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Mikko Kurtin tekemän esityksen. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Valtuuston päätös saatetaan teknisen lautakunnan, Kemin kaupungin elinkeinotoimen sekä Kemitiimin tietoon em. organisaatioiden yhteistä lausuntoa

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta varten. Päätös KH : Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Tekninen lautakunta Valmistelu: tekninen johtaja Mika Grönvall, Asiaa on valmisteltu uudestaan yhteistyössä teknisen palvelukeskuksen ja elinkeinotoimen kanssa. Tekninen palvelukeskus on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta lausunnon mahdollisesta EAKR-rahoituksen takaisin perinnästä. Elinkeinotoimen ja Ely-keskuksen lausunnot ovat liitteenä. Kemitiimi antaa kaupunginhallitukselle oman lausunnon kyseiseen aloitteeseen. EAKR-rahoituksen takaisinperintä on noussut keskusteluissa voimakkaasti esille. Aikaisemman käsittelyn yhteydessä jo todettiin, että mahdollinen takaisinperintä on aina tapauskohtainen ja kohdistuu vain sille osa-alueelle mihin kohdistuu tuella toteutettujen rakenteiden purkamista. Tätä kustannusta ei voida tietää, kun ei ole suunnitelmaa, mutta takaisinperintä ei tarkoita sitä, että kaikkia hankkeeseen saatuja tukia perittäisiin takaisin. Aikaisemman käsittelyn yhteydessä jo todettiin, että Mika Grönvall on kaupunginjohtajan valtuuttamana pitänyt palaverin ( , Oulu) rahoittajan kanssa. Liitteenä olevassa rahoittajan (Ely-Keskus) lausunnossa ei ole mitään uutta, mitä viime käsittelyssä ei ollut jo selvillä. Kaupungin tulisi linjata periaatteet ja tavoitteet, jolla kävelykatualuetta kehitetään. Oleellinen kysymys on, että pidetäänkö po. oleva katuosuus kävelykatuna vai muutetaanko se ajoneuvoliikenteelle. Aikaisemman käsittelyn yhteydessä esitettiin useita toimenpiteitä, joilla kävelykatua tai sen toimintaympäristöä voitaisiin parantaa ja siinä oli huomioitu aloitteiden tekijöiden esityksiä. Ensimmäinen askel olisi toteuttaa toimenpiteet aikaisemman käsittelyn yhteydessä suunniteltujen linjausten mukaisesti. Jos valtuusto päättää, aluetta kehitetään kävelykatuna, niin samalla tulisi laatia myös visio, tavoitteet ja suunnitelma miten mm. kävelykadun toiminnallisuutta sekä kiinteistökantaa tulisi keittää. Tähän tulisi ottaa mukaan alueen yrittäjät. Toinen vaihtoehto olisi, että kaupunki päättää muuttaa kävelykadun siten, että siinä autoliikenne sallitaan joko aloitteen mukaan yksisuuntaisena tai jollakin

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Ehdotus TJ Grönvall: muulla tavalla. Tämä päätös tarkoittaa sitä, että alueelle laaditaan kaavamuutos, katusuunnitelma ja selvitetään kustannusarvio sekä mahdollinen EAKR-tukien takaisin perintä. Tässä vaihtoehdossa toimenpiteet vaativat oman rahoituksen investointiosioon. Tekninen palvelukeskus on laatinut periaatepiirustuksen ja havainnekuvan siitä, miten yksisuuntainen ajoneuvoliikenne voitaisiin aloitteiden mukaan toteuttaa. Liitteenä on havainnekuva nykytilanteesta sekä periaatepiirros ja havainnekuva yksisuuntaisen ajoneuvoliikenteen sallivasta mahdollisuudesta. Tekninen lautakunta esittää, että valtuusto päättää toimenpiteet kahden vaihtoehdon väliltä seuraavasti: - VE1: nykyistä kävelykatua kehitetään ensimmäisen käsittelyn yhteydessä esitettyjen toimenpiteiden pohjalta ja laaditaan suunnitelma, jossa tavoitteena on myös parantaa toiminnallisuutta sekä aluetta rajaavia kiinteistöjä. - VE2: periaatepäätös, jossa aloitetaan valmistelut ja toimenpiteet kävelykadun muuttamisesta ajoneuvoliikenteelle aloitteissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se päättää valita em. vaihtoehdoista toimenpiteet kävelykatualueen kehittämiselle. Päätös TEKLA : Lautakunta kävi asiasta keskustelua. Keskustelun päätteeksi lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Asiaan palataan syksyllä, johon mennessä Kauppakadun suunnitelmat ovat käynnistäneet ja kaikki kävelykadun osapuolet (yrittäjät, kiinteistönomistajat, Kemi-tiimi ja kaupunki) ovat käyneet keskusteluja ja saavuttaneet yhteisen ja elinvoimaisen näkymyksen alueen kehittämisestä. Lautakunnan päätös lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle. Liitteet Liite 2 Elinkeinotoimen lausunto Mikko Kurtin valtuustoaloitteeseen Liite 3 ELY-keskuksen lausunto Liite 4 Havainnekuva kävelykatu Liite 5 Periaatepiirros kävelykatu Liite 6 Havainnekuva yksisuuntainen ajoneuvoliikenne kävelykatu

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (24 ) Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan talousseuranta Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuma oheisliitteenä. Ehdotus TJ Grönvall: Merkitään tiedoksi. Päätös TEKLA : Merkittiin tiedoksi. Oheismateriaali Tekpan ta-tilanne

Tilaajatiimi tutustui aineistoon kokouksessaan Talouden vastuuhenkilöt ovat kirjanneet seuraavat toiminnalliset uhat :

Tilaajatiimi tutustui aineistoon kokouksessaan Talouden vastuuhenkilöt ovat kirjanneet seuraavat toiminnalliset uhat : Konserni- ja suunnittelujaosto 18 25.03.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 25 14.04.2015 Kaupunginhallitus 167 20.04.2015 Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta 27 28.04.2015 Riskianalyysi 2015

Lisätiedot

Valtuutettu Mikko Kurtin ja 17 muun valtuutetun aloite kaupungin kävelykadun muuttamisesta

Valtuutettu Mikko Kurtin ja 17 muun valtuutetun aloite kaupungin kävelykadun muuttamisesta Kaupunginvaltuusto 21 19.01.2015 Kaupunginhallitus 68 09.02.2015 Tekninen lautakunta 37 17.03.2015 Kaupunginhallitus 146 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 52 13.04.2015 Tekninen lautakunta 60 19.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä Kaupunginhallitus 132 29.03.2016 Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 27/00.02.00/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 132 Valmistelu: kansliajohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (16 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (16 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (16 ) Kulttuurilautakunta 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 klo 13:00-15:15 PAIKKA Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, Tuulenpesä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Laillisuus

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (16 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (16 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (16 ) Tekninen lautakunta 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 14:00-15:20 PAIKKA Kaupungintalon 2. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (8) Aika 06.10.2015, klo 17:41-18:11 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Aika 28.9.2016 klo 14:00 17:35 Paikka Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Käsitellyt asiat:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta 26.09.2012 Aika 26.09.2012 klo 19:00-19:45 Paikka Maaseututoimisto, Keskuskatu 51 b Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (26 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (26 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (26 ) Tekninen lautakunta 19.01.2016 AIKA 19.01.2016 klo 14:00-14:55 PAIKKA Kaupungintalon 2. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Aika 25.11.2014 klo 15:10 17:30 Paikka Kylmälahden leirikeskus Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 34 35 36 37 38 39 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.10.2014 Kaupungin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1 AIKA 18.11.2015 klo 16:00 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 30.11.2016 keskiviikko klo 16:30-19:31 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (10) Aika 14.04.2015, klo 18:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsiteltävät asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 09.01.2017 klo 08:00-10:25 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

KUNTALAISALOITTEET 2014

KUNTALAISALOITTEET 2014 KUNTALAISALOITTEET 2014 =loppuunkäsitelty Ajankohta jolloin aloite tehty 02 / 2014 Luistelureitti saaristoon / Arto Riihijärvi 18.3.2014 Lampinsaaren palvelut ( kursseja koululle ja bussivuoroja Oulun

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. elokuuta 2015 kello 15.45 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 9.10.2013 klo 15.00 16.05 Kaupungintalon kahvihuone, Harjukatu 23, 3. kerros OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 17.09.2015 klo 09:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.6.2015 klo 18:30 19.08 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8 ) Vammaisneuvosto 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 09:10-10:55 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 20 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 Valtuutettu Tytti Kumpulaisen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteerien muuttamisesta 190/02.05.01/2013 KV 2.4.2014

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

16 Tarkastuslautakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma Kuntatarkastajan tarkastushavainnot tarkastuksesta

16 Tarkastuslautakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma Kuntatarkastajan tarkastushavainnot tarkastuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Aika 01.09.2015, klo 13:00-15:18 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Pöytäkirjan tarkastus 15 Talouden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 165 Kokouksen järjestäytyminen KH 166 Lähetekeskustelun käyminen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmasta KH 167 KH 168 KH 169 KH 170 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen

Sorvari Vuokko jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 18.05.2016 AIKA 18.05.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Mylly OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot