KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (68 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Kaupunginvaltuusto AIKA klo 18:00-21:45 PAIKKA Kemin kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 68 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 6 69 Vuoden 2014 tilinpäätös 7 70 Henkilöstöraportti Vuoden 2014 arviointikertomus Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta Talousseuranta 1-4/ Riskianalyysi 2015 / talousarviosopeutus -0,5 % Vuoden 2016 talousarvion raami ja vuoteen 2019 ulottuvan taloussuunnitelman tasapainotus 76 Takajärven koulun muuton edellyttämät rakennustyöt ja lisämäärärahan tarve 77 Kemin lyseon lukion maalausurakoitsijan valinta ja investointimäärärahan käyttömuutos 78 Konsernirakenneselvitys Ikäystävällinen Kemi / Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma vuosille Työehtosopimuksen mukainen paikallinen sopimus tilapalvelun kiinteistönhoitajien ylityöaikarajan määräaikaisesta muutoksesta 81 Valtuutettu Kati Tervon ja 28 muun valtuutetun aloite selvityksestä Kemin kaupungin kotihoidon henkilöstön resurssoimisesta ja työturvallisuudesta 82 Valtuutettu Tuire Kourulan ja 20 muun valtuutetun aloite terveydenhuollon toimintojen ja toimintatapojen kehittämisestä 83 Valtuutettu Juha Taanilan ja 28 muun valtuutetun aloite Koko Kemi kotouttaa toiminnan kartoittamisesta/suunnitelmasta 84 Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite laavujen ja leikkipaikkojen kunnostuksesta Rytikarissa ja Ajoksessa 85 Valtuutettu Antti Pasasen ja 28 muun valtuutetun aloite Sauvosaaren urheilupuiston katsomo -hankkeesta 86 Valtuutettu Kati Tervon ja 17 muun valtuutetun aloite ilmaisesta päivähoidosta Kemiin

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Kaupunginvaltuusto OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aheinen Ritva 18:00-21:45 Jäsen Alamommo Jaakko 18:00-21:45 Jäsen Ekorre Mikko 18:00-21:45 Jäsen Ekorre-Nummikari Sari 18:00-21:45 Jäsen Halonen Hilkka 18:00-21:45 Jäsen Helske Kalle 18:00-21:45 Jäsen Henttinen Pertti 18:00-21:45 Jäsen Hirvenmäki Kimmo 18:00-21:45 Jäsen Holopainen Raimo 18:00-21:45 Jäsen Hyötylä Pirita 18:00-21:45 Jäsen Ikäläinen Jukka 18:00-21:45 Jäsen Jestilä Teija 18:00-21:45 Jäsen Kapraali Riitta 18:00-21:45 Jäsen Keskikallio Raimo 18:00-21:45 Jäsen Kettunen Matti 18:00-21:45 Jäsen Korrensalo Sisko 18:00-21:45 Jäsen Kourula Tuire 18:00-21:45 2. varapuheenjohtaja Kumpulainen Tytti 18:00-21:45 Jäsen Kumpumäki Veikko 18:00-21:45 1. varapuheenjohtaja Kurtti Mikko 18:00-21:45 Jäsen Leskio Marko 18:00-21:45 Jäsen Mikkanen Anneli 18:00-21:45 Jäsen Moisanen Sari 18:00-21:45 Jäsen Muranen Matti 18:00-21:45 3. varapuheenjohtaja Mäki-Jokela Antero 18:00-21:45 Jäsen Määttä Pasi 18:00-21:45 Jäsen Niskala Sirpa 18:00-21:45 Jäsen Nyberg Sven 18:00-19:55 Jäsen Pasanen Aarne 18:00-21:45 Jäsen Pasanen Antti 18:00-21:45 Jäsen Pasoja Jouko 18:00-21:45 Jäsen Puro Juha 18:00-21:45 Jäsen Päkkilä Matti 18:00-21:45 Puheenjohtaja Rantala Anneli 18:00-21:45 Jäsen Sonntag Ritva 18:00-21:45 Jäsen Särkelä Esko 18:00-21:45 Jäsen Taanila Juha 18:00-21:45 Jäsen Tauriainen Harri 18:00-21:45 Jäsen poistui klo saapui klo Tervo Kati 18:00-21:45 Jäsen Tiitinen Pekka 18:00-21:45 Jäsen Virtala Aili 18:00-21:45 Jäsen Härkönen Heikki 18:00-21:45 Varajäsen MUU Grönvall Mika 18:00-21:45 tekninen johtaja Immonen Kaisa-Mari 18:00-21:45 kaupunginarkkitehti Mikkola Allan 18:00-21:45 kehittämisjohtaja Niiranen Liisa 18:00-21:45 sos-terv. johtaja Nissinen Tero 18:00-21:45 kaupunginjohtaja Rauvala Kaisa 18:00-21:45 päivähoidon johtaja Vilen Jukka 18:00-21:45 kansliajohtaja, sihteeri

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) POISSA Juntunen Jouko Jäsen Niskanen Jaana Jäsen Karjalainen Atte sisäinen tarkastaja Kosonen Anu-Liisa koulutoimenjohtaja Rask Matti kaupunginlakimies Sääksniemi Teemu henkilöstöpäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Matti Päkkilä Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Sisko Korrensalo PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Tytti Kumpulainen Jukka Vilén kansliajohtaja

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginvaltuusto Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Lounais-Lapissa eli neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu valtuutetuille ja kaupunginhalli tuksen jäsenille eli valtuuston työjärjestyksen mukaisesti. Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta valtuuston kokoukseen, minkä johdosta kokoukseen on kutsuttu varajä sen: Esteen ilmoittanut: Jaana Niskanen Kutsuttu varajäsen: Heikki Härkönen Ei ilmoittanut esteestä: Jouko Juntunen Ehdotus PJ Päkkilä: Todetaan valtuuston kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös KV : Kokouksen osallistujalista on liitteenä. Valtuuston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteet Liite 1 osallistujalista

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien vaali Kaupunginvaltuusto Ehdotus PJ Päkkilä: Päätös KV : Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sisko Korrensalo ja Tuire Kourula, varalle Tytti Kumpulainen ja Veikko Kumpumäki. Julkisessa kokouskutsussa on ilmoitettu, että pöytäkirja on yleisön nähtävänä kaupunginkansliassa torstaina Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona klo kaupunginkansliassa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sisko Korrensalo ja Tytti Kumpulainen, varalle Veikko Kumpumäki ja Mikko Kurtti.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Vuoden 2014 tilinpäätös 363/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kuntalaki / Kuntalain 68 : ( / 519): Tilinpäätös 1 mom.: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. --- Tilinpäätöksessä tarkastellaan: - peruskuntaa - kaupunkikonsernia. Kuntalain 68 a ( / 519) Konsernitilinpäätös: 1 mom.: Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. 2 mom.: Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. --- Kuntalain 69 ( / 519) Toimintakertomus: mom.: Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : 3 mom.: Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. --- Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kirjanpitopäällikkö Saara Aitomaa esittelee tilinpäätöksen. Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy toimintakertomukseen. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus annetaan erillisinä asiakirjoina kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tilikauden alijäämä on ,52. Alijäämä esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/-alijäämätilille. Tarkemmat tiedot toiminnan ja talouden toteutumisesta sekä kaupungin rahoitusaseman ja varallisuuden kehittymisestä vuonna 2014 on esitetty tilinpäätösasiakirjoissa. Kehittämis- ja talousosaston laatima vuoden 2014 tilinpäätös on liitteenä (jaetaan kokoukseen osallistuville) Kaupunginhallitus päättää: - tilikauden alijäämä ,52 esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille - päivätä ja allekirjoittaa Kemin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen - jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus antaa valmistelijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen teknisluonteisia korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä sekä tilintarkastajan vaatimia selvityksiä ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Kirjanpitopäällikkö Saara Aitomaa esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Harri Tauriainen jätti asiaan eriävän mielipiteen. Harri Tauriainen poistui pykälän käsittelyn jälkeen klo 16:58. Tarkastuslautakunta 25 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask Kemin kaupungin tilinpäätös 2014 jaetaan esityslistan yhteydessä. Lautakunnan jäseniä pyydetään tutustumaan tilinpäätökseen ja tekemään huomioita sen hallintokunnan toiminnasta vuodelta 2014, mihin ovat aiemmin lupautuneet. Käydään alustava keskustelu tilinpäätöksestä. Päätös TARKL : Tarkastuslautakunta kävi alustavaa keskustelua tilinpäätöksestä ja jäsenet esittivät huomioita seuraamansa hallinnonalan osalta. Tarkastuslautakunta 38 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask Tilintarkastaja on saanut kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittaman tilikautta koskevan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilintarkastaja on tarkastanut vuoden 2014 tilinpäätöksen ja vastuullinen tilintarkastaja Tuula Roininen on allekirjoittanut Kemin kaupunginvaltuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen 2014, joka on liitteenä. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se käsittelee ja hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen. Päätös TARKL : Hyväksyi päätösehdotuksen.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Ehdotus TARKL: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto käsittelee ja päättää hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen. Harri Tauriainen poistui pykälän käsittelyn aikana klo Anneli Rantala esitti, että kaupunginvaltuusto ei hyväksy tilinpäätöstä. Rantalan esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Anneli Rantala jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Liitteet Liite 2 Vuoden 2014 tilinpäätös Liite 3 Tilintarkastuskertomus 2014

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Henkilöstöraportti / /2015 Yhteistyötoimikunta Valmistelu: Henkilöstöpäällikkö Sääksniemi. Henkilöstöraportointi tukee strategista henkilöstöjohtamista, se on tärkeä suunnittelun ja johtamisen väline. Raportti antaa tietoa organisaation henkilöstövoimavaroista, henkilöstövoimavarojen käytöstä ja niissä tapahtuneista muutoksista. Vuoden 2014 henkilöstöraportti on laadittu uuden KT Kuntatyönantajan suosituksen mukaisesti. Henkilöstöraportti on tarkoitettu tukemaan strategista henkilöstöjohtamista. Siinä tarvitaan pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua, jonka lähtökohtana on kaupungin visio ja palvelustrategia. Henkilöstöraportoinnissa havainnoidaan ja arvioidaan niitä muutos- ja kehityssuuntia, joilla arvioidaan olevan vaikutusta henkilöstön työkykyyn. Henkilöstöpalvelun ja kaupunki- ja taloussuunnittelun vuosittain laatima henkilöstöraportti antaa lä pileikkauksen henkilöstön määrästä , ikä- ja ammattirakenteesta ja eläköitymisestä sekä mm. henkilöstökustannuk sis ta ja ter vey delli sestä toimintakyvystä. Henkilöstöraportti on liitteenä. Ehdotus puheenjohtaja: Merkitään henkilöstöraportti 2014 tiedoksi ja esitetään edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Päätös YHTMK : Henkilöstöpäällikkö esitteli henkilöstöraportin, josta yhteistyötoimikunta kävi keskustelua. Yhteistyötoimikunnan keskusteluissa tuli esille mm.: - henkilöstöraporttia ei kaikilta osin ole koottu KT:n laatiman uuden raporttisuosituksen mukaisesti, kuten raportin alussa on mainittu, - aktiivisen tuen mallia ja sen käytöstä tulee jatkossa informoida palvelualueita enemmän, - miesten ja naisten palkkakehityksestä tulisi olla vertailu henkilöstöraportissa ja - raportissa ei ole mainintaa ostopalvelujen ja vuokratyövoiman käytön määristä. Yhteistyötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle henkilöstöraportin hyväksymistä seuraavin korjauksin:

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Raportin sivu 11 kohta 2.3 rekrytointi - ensimmäisen kappaleen viimeinen lause poistetaan kokonaan "Sijaiskutsujen määrä on vaihdellut kuukausitasolla kutsun vällillä". kohta 2.4 kehityskeskustelut - poistetaan toisesta kappaleesta lause "Vuonna 2014 ei ollut jaettavana virka- ja työehtosopimuksien perusteella erillistä mm. henkilökohtaisiin palkanosiin kohdistettavaa järjestelyerää, joten tämä on osaltaan voinut vaikuttaa alhaiseen kehityskeskustelujen määrään". Kaupunginhallitus Valmistelu: Henkilöstöpäällikkö Teemu Sääksniemi Henkilöstöpalvelun ja kaupunki- ja taloussuunnitteluin vuosittain laatima henkilöstöraportti (oheismateriaalina) antaa läpileikkauksen tilanteen henkilöstön määrästä, ikä- ja ammattirakenteesta, eläköitymisestä sekä mm. henkilöstökustannuksista ja terveydellisestä toimintakyvystä. Henkilöstöraportti on koottu KT Kuntatyönantajan laatiman raportointisuosituksen mukaisesti kaupungin henkilöstötietojärjestelmiä hyödyntäen. Raportti antaa tietoa Kemin kaupungin henkilöstövoimavaroista, henkilöstövoimavarojen käytöstä sekä niissä tapahtuneista muutoksista. Henkilöstöraportoinnissa havainnoidaan ja arvioidaan niitä muutos- ja kehityssuuntia, joilla arvioidaan olevan vaikutusta henkilöstön työkykyyn. Kemin kaupungissa henkilötyövuosien lukumäärä on kasvanut vuoteen 2013 verrattuna 3,9 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien toteuma (1312,2) oli kuitenkin 20,5 henkilötyövuotta pienempi kuin mikä oli kaupungin valtuuston asettaman vuoden 2014 talousarvion sitova maksimi (1332,7) henkilötyövuosien määrä. Vuoden 2014 viimeisen päivän henkilöstölukumäärä on vähentynyt 24:llä henkilöllä. Kaupungin sairauspoissaolojen määrä on 16,1 kalenteripäivää per henkilötyövuosi ja se on kasvanut vuodesta ,2 kalenteripäivällä. Vuonna 2012 vastaava luku oli 16,3 kalenteripäivää per henkilötyövuosi. Vuoteen 2014 nähden lyhyet poissaolot ovat hieman vähentyneet, mutta kasvua on terveydenhoitajan ja lääkärin todistusta edellyttävissä 4 päivää tai kauemmin kestäneissä sairauspoissaoloissa. Yksittäiset pitkät sairauspoissaolot nostavat keskimääräistä sairauspoissaolopäivien lukumäärää. Vuodesta 2008 sairauspoissaolojen määrän kehittymisen trendi on ollut aleneva ja se vastaa Työterveyslaitoksen koordinoiman Kunta10 tutkimuksen kaupunkien sairauspoissaolojen kehittymisen trendiä. Kunta10-tutkimuksen vuoden 2013 keskimääräinen sairauspoissaolopäivien lukumäärä oli 16,7 kalenteripäivää per henkilötyövuosi.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Raportin taulukot on laadittu vertailukelpoisiksi siten, että vertailu aiempiin vuosiin on mahdollista mikäli vertailutieto on olemassa. Taulukkoja on avattu laadullisiin huomioihin perustuvin tekstein. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osaltaan henkilöstöraportin ja liittää sen osaksi valtuustolle toimitettavaa vuoden 2014 tilinpäätösaineistoa. Henkilöstöpäällikkö Teemu Sääksniemi esitteli asiaa. Kaupunginhallitus jätti raportista sivulta 11 kappaleesta 2.4. lauseen "Vuonna 2014 ei ollut jaettavana..." pois. Jouko Juntunen poistui pykälän käsittelyn jälkeen 17:02. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2014 henkilöstöraportin tietoon saatetuksi osana vuoden 2014 tilinpäätösaineistoa. Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tietoon saatetuksi. Liitteet Liite 4 Henkilöstöraportti 2014

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Vuoden 2014 arviointikertomus 363/ /2014 Tarkastuslautakunta 27 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask Kuntalain 71 :n mukaan "Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston pää tet tä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovat ko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kun ta kon ser nis sa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä." Aletaan laatia vuoden 2014 arviointikertomusta vuoden 2014 talousarvioon ja tilinpäätökseen, lautakunnan kokouksissa käsiteltyihin asioihin, tilintarkastajan raportteihin sekä edellä olevaan perustuen. Päätös TARKL : Käydyissä keskusteluissa tarkastuslautakunnan jäsenet toivat esiin seikkoja, joita arviointikertomuksessa voitaisiin huomioida. Myös tilintarkastaja esitti huomionsa tilinpäätöksestä. Tarkastuslautakunta 33 Ehdotus VPJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask Arviointikertomuksen luonnoksen laatiminen on aloitettu ja se saadaan kokoukseen eri palvelualueita koskevaa jatkotyöskentelyä varten. Jatketaan arviointikertomuksen 2014 laatimista.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Päätös TARKL : Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen 2014 laadintaan. Tarkastuslautakunta 39 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask Jatketaan arviointikertomuksen 2014 laatimista. Päätös TARKL : Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen 2014 laadintaa. Matti Viitanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Tarkastuslautakunta 45 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask Laaditaan arviointikertomus, allekirjoitetaan se ja saatetaan valtuuston käsiteltäväksi. Päätös TARKL : Laati arviointikertomuksen, allekirjoitti sen ja päätti saattaa valtuuston käsiteltäväksi. Arviointikertomus vuodelta 2014 on liitteenä. Kaupunginvaltuusto Ehdotus TARKL: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2014 arviointikertomuksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 5 Arviointikertomus vuodelta 2014

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta / /2014 Tarkastuslautakunta 40 Ehdotus PJ: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask Vastuullinen tilintarkastaja Tuula Roininen/BDO Audiator Oy on tarkastanut vuoden 2014 tilinpäätöksen ja luovuttanut kaupun gin val tuus tolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014, joka on oheismateriaalina. "Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta." Kaupunginhallituksen allekirjoittama tilinpäätös 2014 on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille kokoukseen Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätök sen hy väksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta Päätös TARKL : Hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Ehdotus TARKL: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto päättää myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta Anneli Rantala esitti, että kaupunginvaltuusto ei myönnä vastuuvapautta tilivelvollisille. Rantalan esitys raukesi kannattamattomana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Anneli Rantala jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Oheismateriaali / Liite 2 Tilintarkastuskertomus 2014

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousseuranta 1-4/ / /2015 Konserni- ja suunnittelujaosto Ehdotus KJ Nissinen: Valmistelu: kehittämisjohtaja Allan Mikkola Tammi-helmikuun talousseurannan mukaan toimintamenojen kasvu on 0,7 % verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Toimintatulojen kasvu on 1,8 % jolloin toimintakatteen kasvuksi tulee 0,4 %. Verotulojen muutos on -0,6 % ja valtionosuuden muutos on -4,6 %. Em lukujen perusteella koko vuoden laskennallinen tp-arvio antaa vuosikatteeksi -1,8 miljoonaa euroa ja tulokseksi -5,8 miljoonaa euroa. Oheismateriaalina on Talousseuranta 1-4 / Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Konserni- ja suunnittelujaosto merkitsee talousseurannan 1-4/2015 tiedokseen ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen 8.6. kokoukseen valmistellaan riskianalyysin pohjalta vuoden 2015 talousarvion sopeuttamistoimia (lautakuntien -0,5 % sopeutus, soten rakenteelliset toimenpiteet jne.) Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan 1-4/2015 tiedokseen ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle. Vuoden 2015 talousarvion sopeutustoimet käsitellään erillisessä pykälässä. Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto päättää merkitä talousseurannan 1-4/2015 tiedokseen. Vuoden 2015 talousarvion sopeutustoimet käsitellään erillisessä pykälässä. Harri Tauriainen saapui takaisin pykälän käsittelyn aikana klo Aarne Pasanen esitti Matti Murasen ja Pirita Hyötylän kannattamana, että kaupunginvaltuusto hyväksyy -0,5% sopeutustoimet ja edellyttää palvelualueiden pysyvän loppuvuonna talousarviossa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Aarne Pasasen tekemän esityksen. Sven Nyberg poistui pykälän käsittelyn aikana klo Mikko Ekorre esitti Antero Mäki-Jokelan kannattamana, että myös kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen antaman lausunnon omistajaohjauskannanottona Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajakokoukseen. Lausunto on seuraavanlainen: "Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin on sopeutettava v tuotantokustannuksiaan ja omistajakuntien laskutusta. Mahdollisesti kuluvana vuonna kertyvää sairaanhoitopiirin ylijäämää ja jäsenkuntien alijäämää on tasattava palauttamalla osa kertyneestä kuntalaskutuksesta jäsenkunnille talousarviovuoden 2015 aikana. Pitemmällä tähtäimellä erikoissairaanhoidon kustannuksia ja niiden ennakoitavuutta on kehitettävä siten, että talousarviovuodelle arvioidaan perusteellisemmin yhteisesti kuntien kanssa sitovampi ostopalvelumääräraha sekä sopimusohjausmekanismi, jonka toteutumisesta sairaanhoitopiiri raportoi kunnille neljännesvuosittain. Länsi-Pohjan sotetuotantoalueen valmistelun vetovastuu tulee säilyttää valtakunnallisesta tulevasta aluemallista huolimatta omistajakunnissa ja toteuttaa valmistelua tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa". Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Mikko Ekorren tekemän esityksen. Oheismateriaali Talousseuranta 1-4/2015

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Riskianalyysi 2015 / talousarviosopeutus -0,5 % 204/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kehittämisjohtaja Allan Mikkola Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , että tammi-helmikuun riskianalyysin ylitysennusteet lähetetään lautakuntiin korjaavia toimenpiteitä varten ja edellyttää lautakuntia tekemään suunnitelmat 0,5 % talousarviosopeutuksesta. Lautakuntien tuli antaa selvitykset toimenpide-esityksineen toukokuun loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen edellyttämä toimintamenojen sopeutusesitys on -1,333 miljoonaa euroa (-0,8 %). Osa menosopeutuksista aiheuttaa muutoksia myös toimintatuloissa. Toimintatulojen muutosesitys on -0,485 (-0,1 %) miljoonaa euroa ja nettomenojen muutosesitys -0,851 miljoonaa euroa - 0,7 % nettomenoista. Liitteenä yhteenveto tilausten 0,5 %:n talousarviosopeutuksesta. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen menojen talousarviosopeutus on euroa eli - 3,8 % talousarvion toimintamenoista, vastaavasti toimintatulosopeutus on euroa eli - 1,7 % tuloista ja nettomenosopeutus euroa eli - 0,7 %. Koulutuslautakunnan menojen sopeutus on euroa eli - 0,3 %. Toimintatulojen sopeutus euroa eli + 1,6 % ja nettomenosopeutus euroa eli - 0,5 %. Kulttuurilautakunnan ja musiikkitoimen yhteislautakunnan toimintamenojen sopeutus on euroa eli - 0,41 % ja tulosopeutus euroa eli + 0,47 % ja nettomenosopeutus euroa eli - 0,6 %. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenosopeutus on euroa eli - 0,5 %. Tulot ovat ennallaan jolloin nettomenosopeutus on euroa eli - 0,6 %. Teknisen lautakunnan toimintamenosopeutus euroa eli - 0,5 %. Tulot ovat ennallaan. Nettomenosopeutus on euroa eli - 2,6 % nettomenoista. Lautakuntien sopeutusselvitykset oheismateriaalina

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Riskianalyysi tammi-huhtikuun toteutuman perusteella Kehittämis- ja talousosasto on laatinut toiminnan ja talouden riskianalyysin vuodelle Ensimmäiset analyysi tiedot kerättiin tilauksittain maaliskuun alussa ja päivitettiin toukokuussa tammi-huhtikuun toteutumien perusteella. Pohjana ovat ennakkotiedot tammi-huhtikuun toteutumista ja vastuuhenkilöiden arviot vuoden 2015 toiminnallisista uhkista ja siitä miten ne näkyvät taloudessa. Lisäksi kysyttiin keinoja toiminnallisten uhkien torjumiseksi ja näiden toimien vaikutusta talouteen. Liitteenä Riskianalyysi 2015 / Talouden vastuuhenkilöt ovat kirjanneet seuraavat toiminnalliset uhat helmikuun toteutuman perusteella sekä päivityksen huhtikuun toteutuman perusteella: KH/hallintopalvelut Tammi-helmikuu: Toiminnallinen uhka on lakiasiainosaston rekrytointien onnistuminen. Tammi-huhtikuu: Kaupunginlakimiehen rekrytointivaikeudet aiheuttavat juridiseen asiantuntemukseen tilapäisen vajeen Tietohallintokeskus Tammi-helmikuu: Eläköityvien toimien täyttämättä jättäminen, sähkön saanti ja laatu sekä suunnittelemattomat uudet projektit. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan Taloushallintopalvelut: Tammi-helmikuu: Vuoden 2015 toiminnalliset uhkat liittyvät työttömyyden kasvuun ja TE- toimiston palkkatukimäärärahojen riittävyyteen. Asiasta on käyty neuvotteluja Ely-keskuksen ja TE -toimiston kanssa. Ely-keskuksen /TE-toimiston kanssa on sovittu kumppanuussopimuksen tekemisestä. Sopimuksessa määritellään työllisyyden hoidon yhteiset kehittämislinjat ja kunkin osapuolen tehtävät. Vuoden 2015 osalta määrärahatilanne selviää vasta syksyllä. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Kumppanuussopimusneuvottelut alkavat kesäkuussa Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu vuodeksi 2015 noin 1,3 miljoonaa euroa. Huhtikuun loppuun mennessä kuntaosuutta oli maksettu 0,76 miljoonaa euroa. Uhkana on menoylitys noin 0,5-0,9 miljoonaa euroa. Koulutus/hallinto: Tammi-helmikuu: Toiminnalliset uhkat liittyvät taloussihteerin ja toimistosihteerin rekrytointiongelmiin ja sivistyspalvelukeskuksen toimistoyhteistyöhön sekä päätöksentekoprosessin ennustettavuuteen. Tammi-huhtikuu: Toimistoyhteistyö sivistyspalvelukeskuksen sisällä ei kehity, tuntiperusteinen päivähoito laskee toimintatuloja

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusopetus: Tammi-helmikuu: Uhkia aiheuttaa Takajärven koulun tilanne (väistötilojen riittävyys / hajasijoitus) sekä Koivuharjun koulun tilojen kunto. Korvamerkittyjen valtionosuuksien väheneminen uhkaa puolittaa resurssiopetuksen. Tammi-huhtikuu: Koivuharjun tilojen kunto, korvamerkittyjen valtionosuuksien väheneminen Lukio: Tammi-helmikuu: Toiminnallisia uhkia aiheuttavat yksikköhinnan putoaminen, oppilasmäärien pieneneminen, kuraattori- ja psykologipalvelujen vähäisyys sekä järjestämislupaan liittyvä ennakoimattomuus. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Kivalo opisto: Tammi-helmikuu: Uhkina ovat kuntien tilausten toteutuminen alle suunnitellun, uuden toimintamallin vakiintumattomuus sekä yhteistyö sopimuskuntien kanssa. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Varhaiskasvatus: Tammi-helmikuu: Uhkia aiheuttavat kiinteistöjen huono kunto, erityisosaajien puute sekä hoitoaikaperusteisen maksun vaikutus asiakasmaksutuloihin jos taksat päätetään liian alhaisiksi. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Kulttuuripalvelut Tammi-huhtikuu: Tapahtumien järjestäminen vaikeutuu. Kirjasto: Tammi-helmikuu: Sairauslomat ja laitteiston korjauskustannukset. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Teatteri: Tammi-helmikuu: Toiminnallisia uhkia ovat käyttöbudjetin riittämättömyys, yksittäisen produktion arvioitua huonompi myynti sekä rekrytointien jättäminen pöydälle ja/tai lupien antaminen viiveellä. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Liikuntapalvelut: Tammi-helmikuu: Uhkia aiheuttavat ulkoliikuntapaikkojen akuutit korjaus- ja hoitokulut sekä uimahallin akuutit / ennakoimattomat korjauskulut. Myös uimahallin lipputulojen kertymä voi jäädä alle ta:ssa arvioidun. Tammi-huhtikuu: ulkoliikuntapaikkojen akuutit korjaus- ja hoitokulut sekä uimahallin akuutit / ennakoimattomat korjauskulut. Musiikkitoimi : Tammi-helmikuu: Uhkia mahdolliset kesken vuoden tehtävät leikkaukset. Myös intendentin viran täyttämättä jättäminen uhkaa toimintaa. Tammi-huhtikuu: Mahdolliset kesken vuoden tehtävät leikkaukset.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perhepalvelut: Tammi-helmikuu: Toiminnallisia uhkia ovat lastensuojelukustannusten kasvu (Karviainen, Oulu) sekä kodin ulkopuoliset sijoitukset. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Vammaispalvelut: Tammi-helmikuu: Henkilökohtaisen avun kasvu (11 uutta v:n 2014 viimeisinä kuukausina) ja loppuvuonna tehdyt uudet päätökset ovat toiminnallisia uhkia. Tammi-huhtikuu: Henkilökohtaisen avun asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvu Kehitysvammapalvelut: Tammi-helmikuu: Kalliin laitossijoitussopimuksen jatkaminen. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Vastaanottopalvelut: Tammi-helmikuu: Laboratorio- ja hoitotarvikepalvelujen kysyntä pysyvät v:n 2014 tasolla. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Kuntoutus: Tammi-helmikuu: Terapiaostojen käyttö kasvaa vaikka omaa toimintaa on lisätty. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Mielenterveyspalvelut: Tammi-helmikuu: Uhkana on, että osa suunnitelluista siirroista ei toteudu. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Päihdepalvelut: Tammi-helmikuu: Uhkaksi katsotaan aluehallintoviraston määräys toisesta katkaisuhoidon yöhoitajasta. Tammi-huhtikuu: Pihlan sairauslomat Erikoissairaanhoito: Tammi-helmikuu: Tammi-helmikuun kehitys enteilee käytön lisäystä. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Hoito ja hoiva: Tammi-helmikuu: Siirtoviivepäivien välttäminen ja kotikunnan vaihtajat ovat uhkatekijöitä. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan, lisäksi omaishoidon tuen määrärahat ylittyvät Maankäyttö- ja mittaustoimi: Tammi-helmikuu: Mahdollisia toiminnallisia uhkia ovat maan myyntitulojen toteutumatta jääminen ja työssäjaksaminen. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan.

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yhdyskuntatekniikka: Tammi-helmikuu: Liikenne- ja vesiliikenneturvallisuuden heikentyminen ja vesiliikenneviihtyvyys voi heikentyä. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Tilapalvelu: Tammi-helmikuu: Toiminnallinen uhka on Takajärven koulun rakennusten käytön loppuminen kesällä Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Kaavoitus: Tammi-helmikuu: Asemakaavan muutokset saattavat viivästyä. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Viranomaispalvelut: Tammi-helmikuu: Uhkana on resurssien riittävyys virkatointen hoitoon. Tammi-huhtikuu: Tilanne ennallaan. Vuodelle 2015 ennakoitujen toiminnallisten uhkien vaikutus toimintatuloihin on euroa ja menoihin euroa. Nettomenot kasvavat euroa. Toimintamenot 2015 Luvut 1000 euroa Palvelualue TP 2014 TA 2015 TPA 2015 Erotus TA-TPA Muutos-% Kaupunginhallitus ,1 % Koulutus ,2 % Kulttuuri ja musiikki ,8 % Soster ,6 % Tekninen ,1 % YHTEENSÄ ,3 % Talousarviossa verotuloja ennustettiin kertyvän 87,2 miljoonaa euroa. Uudessa ennusteessa on otettu huomioon verovuoden 2013 valmistunut verotus, tilitykset kunnille helmikuulta 2015 asti, veroprosenttien muutokset vuodelle 2015 sekä vuoden 2014 loppuun mennessä voimaan saatetut verolakien muutokset. Kunnallisveron tilitysten osalta kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2015 nousee helmikuussa hieman 61,42 prosentista 61,48 prosenttiin. Tähän on vaikuttanut muun muassa valtiolle tilitettävän pääomaverojen suhteellisen osuuden lasku vuoden 2013 verotuksessa. Yhteisöveron arvioissa on käytetty valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta. Jako-osuus on syksyllä vahvistettujen lakimuutosten mukainen ja siinä on huomioitu vuosille tehdyt lainsäädäntömuutokset ja niiden kompensointi kunnille jako-osuutta muuttamalla. Ennusteen mukaan verotuloja kertyy vuonna 2015 noin 85,3 miljoonaa euroa.

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää hyväksyä lautakuntien esitykset 0,5 %:n talousarviosopeutuksiksi vuodelle 2015 ja saattaa ne valtuuston käsiteltäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus suosittaa vapaaehtoisten palkattomien virkavapaiden ja työlomien käyttöä sekä edellyttää palvelualueilta ja tilaajatiimiltä tiukentuvaa rekrytointipolitiikkaa loppuvuodeksi Sosiaali- ja terveystoimen rakenteelliset jatkouudistustoimet yhdistetään käynnistyneen rakennemuutosohjelman valmisteluun, joka tuodaan valtuustokäsittelyyn syksyllä Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä lautakuntien esitykset 0,5 %:n talousarviosopeutuksiksi vuodelle Sosiaali- ja terveystoimen rakenteelliset jatkouudistustoimet yhdistetään käynnistyneen rakennemuutosohjelman valmisteluun, joka tuodaan valtuustokäsittelyyn syksyllä Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 6 Yhteenveto 0,5 %:n talousarviosopeutuksesta Liite 7 Riskianalyysi Oheismateriaali Lautakuntien sopeutusselvitykset

24 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2016 talousarvion raami ja vuoteen 2019 ulottuvan taloussuunnitelman tasapainotus 254/ /2015 Konserni- ja suunnittelujaosto Ehdotus KJ Nissinen: Valmistelu: kehittämisjohtaja Allan Mikkola Verotulojen määrä kasvaa tänä vuonna 0,8 % ja ensi vuonna 2,6 %. Vuoden 2015 kertymäksi arvioidaan 85,5 86 miljoona euroa ja vuodelle 2016 noin 88 miljoonaa euroa. Arvio vuoden 2016 valtionosuudesta perustuu kuntaliiton huhtikuun lopussa tekemiin laskelmiin. Em. laskelman perusteella valtionosuutta kertyy vuodelle 2016 noin 47 miljoonaa euroa. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta - paperissa ( ) todetaan, että hallitus sitoutuu osana julkisen talouden tasapainottamista vähentämään kuntien tehtäviä ja velvoitteita yhdellä miljardilla eurolla. Hallitus ei anna vaalikaudella kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita. Mikäli kuntien valtionosuuksiin tehdään säästöjä, hallitus vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa. Raamiesityksessä valtionosuusarvio on 46 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 käyttötalouden toimintatuotoiksi arvioidaan noin 41 miljoonaa euroa. Rahoituskulujen netto on noin 0,6 miljoonaa euroa, poistot noin 4 miljoonaa euroa ja tulos +-0 euroa. Näillä pohjaluvuilla toimintakulut ovat 170,7 miljoonaa euroa. Raami on käsitelty tilaajatiimissä Raamissa on otettu huomioon tilauksissa tapahtuvat nyt tiedossa olevat rakenteelliset muutokset. Liitteenä Talousarvioraami. Taloustilanne pysyy koko suunnitelmakauden tiukkana. Vuosina toimintamenoraami pysyy euromääräisesti samalla tasolla. Tulevien vuosien tasapainolaskelmassa ei ole vielä voitu huomioida perustoimeentulotuen siirtoa Kelalle vuonna 2017 eikä tulevaa sote -ratkaisua. Rahoituslaskelma osoittaa, että maltillisilla 3,5 4 miljoonan euron vuosittaisilla nettoinvestoinneilla kaupungin velkamäärä ei lisäänny. Suunnitelmakaudella pitkäaikaista velkaa lyhennetään noin 56 milj. ja uutta lainaa otetaan noin 53 milj.. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää liitteenä olevan talousarvion 2016 raamilaskelman kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi talousarviovalmistelua ohjaavaksi asiakirjaksi.

25 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää esittää liitteenä olevan talousarvion 2016 raamilaskelman valtuuston hyväksyttäväksi talousarviovalmistelua ohjaavaksi asiakirjaksi. Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esitteli asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion 2016 raamilaskelman talousarviovalmistelua ohjaavaksi asiakirjaksi. Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tietoon saatetuksi. Liitteet Liite 8 Talousarvioraami 2016

26 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Takajärven koulun muuton edellyttämät rakennustyöt ja lisämäärärahan tarve 227/ /2015 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen ja toimistoinsinööri Ismo Tapio (rakennustyöt) sekä ktj Anu-Liisa Kosonen (käyttökustannukset). Luopuminen Takajärven koulun rakennusten käytöstä ja koulun toiminnan siirto edellyttävät investointiluonteisia muutostöitä Hepolan ja Syväkankaan koulujen rakennuksiin. Lisäksi kaupungin tulee varautua koulun käytössä olleiden rakennusten purkamiseen. Takajärven koulun esiopetustoiminta, toinen 6. -luokista sekä valmistavan opetuksen ryhmä siirtyvät Syväkankaan kouluun. Siirron edellytyksenä on väliseinien purkua ja muita muutostöitä viidessä luokkatilassa. Arvio korjausrakentamisen kustannuksista on (alv 0%). Pääosa Takajärven koulun toiminnasta siirtyy Hepolan koulun rakennukseen. Rakennuksen sisällä ja piha-alueella tulee tehdä muutostöitä. Tilajakoon tehdään muutoksia purkamalla yksi väliseinä ja rakentamalla kaksi uutta. Luokkien käytettävyyttä parannetaan varusteita siirtämällä ja lisäämällä sekä mm. purkamalla luokissa olevia korokkeita. Ruokasaliin lisätään uusi jakelulinjasto. Ruokasalista erotetaan käytävätila seinäkkeellä. Siivouskeskus palautetaan pukuhuoneeksi, keskuksen varustus siirretään siivoojien taukotilaan ja taukotila keskitetään oppilaskunnan huoneeseen. Piha-aitaa uusitaan ja korjataan. Takajärven koulun pihan leikkivälineitä siirretään Hepolaan. Koululaisten jättöpaikalle tehdään linja-autojen käytön edellyttämät muutokset ja rakennetaan sadekatos. Sähköisen varustamisen osalta luokkiin ja muihin tiloihin lisätään ATK-pisteitä ja pistorasioita. AV -järjestelmiä laajennetaan uuden tilanteen vaatimuksia vastaavaksi. Kameravalvontaa laajennetaan. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmää pitää tehostaa. Ilmanvaihtokoneita uusitaan tai niihin tehdään muutoksia. Ilmanvaihtokanaviin tai päätelaitteisiin ei tässä vaiheessa ole suunniteltu suuria muutoksia. Rakennuksen tietoverkko on linkkiyhteyden varassa. Uusi käyttötilanne edellyttää kiinteän valokaapeliyhteyden rakentamista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosittain valtionavustuksia koulujen tvt -tason kohtottamiseen; mahdolliset avustukset tulevat hakuun v aikana. Kustannusarviot Hepolan kouluun suunnitelluista muutostöistä: Muutostyöt rakennuksessa (alv 0 %)

27 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto rakennuttajan kulut rakennustekniset työt sähkötyöt LVI-työt Rakennuskustannukset yhteensä Jättöpaikka Valokaapeliyhteys Kokonaiskustannukset yhteensä Toiminta Takajärven koulun käytössä olleissa päärakennuksessa ja liikuntarakennuksessa loppuu kesän aikana. Koulun piha jää osittain käyttöön koulukuljetuksiin liittyvien järjestelyiden vuoksi. Näihin järjestelyihin kuuluu lisäksi linja-autopysäkkien parannustöitä katualueilla. Työt tulee tehdä kesän 2015 aikana. Käyttökulujen minimoimiseksi ja mahdollisen ympäristöhaitan estämiseksi koulun rakennukset on syytä purkaa syksyn 2015 aikana tai viimeistään vuonna Samalla loppuu erillisen väestönsuojarakennuksen käyttömahdollisuus. Tämä rakennus on annettu vuokralle ja vuokralainen on jo hankkinut toiminnalleen uudet tilat. Päärakennuksessa on nykyään tietoliikenneverkon solmukohta. Verkko palvelee lukuisia alueen rakennuksia. Solmukohta tulee siirtää tontin reunaosaan kadun varrelle. Rakennusten purkuaikataulusta riippumatta siirtotyö tulee ajoittaa kesään Arvio Takajärven koulun alueelle kohdistuvista kustannuksista: Koulukuljetusten järjestelyt: - piha-alue katualue Tietoverkon työt Päärakennuksen purku Liikuntarakennuksen purku Yhteensä Jos purkutyö siirretään, kustannukset vuodelle 2015 ovat ja vuodelle 2016 puolestaan Koulutoimen muuton edellyttämät rakennustyöt tehdään kesän 2015 aikana. Töiden toteuttamiseksi tulee kaupungin talousarvion investointiosaan myöntää lisämäärärahaa Syväkankaan koulun osalta ja Hepolan koulun osalta Lisäksi talousarvion käyttötalousosaan tulee Takajärven koulun alueelle kohdistuvien töiden osalta myöntää lisämäärärahaa yhteensä ; mikäli purku toteutetaan vasta vuonna 2016, lisämäärärahan tarve Takajärven koulun osalle on

28 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vertailutietona väistön suunnitteluvaiheessa on selvitetty, että alustava kustannusarviot uudisrakennukselle ja tilaelementeille olisivat seuraavat: - uudisrakennus (15 op ryhmää) tilaelementti/5 vuotta (15 op ryhmää) tilaelementti/5 vuotta (4 op ryhmää - alaluokat Takajärvellä Ehdotus KJ Nissinen: Uudisrakennusvaihtoehdossa väistötiloihin siirtyminen 3-5 vuotta, tilaelementeissä muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Väistön vaikutukset käyttötalousmenoissa: Takajärven koulun kiinteistönhuollon kulut vähenevät tilapalvelun arvion mukaan /vuosi. Kuljetuskustannukset Hepolaan tulevat olemaan n /vuosi. Vuoden 2015 osalta kiinteistökuluista siis säästyy (riippuen siitä, katkaistaanko laskutus heinä- vai elokuun lopussa) ja kuljetuskustannuksia tulee lisää n (kuljetuskustannuksiin kaupunkiliikenteen tuki 50 %). Näin ollen kiinteistökulujen säästöllä voidaan kattaa kuljetuskustannukset. Muita muuttoon liittyviä kustannuksia tulee aiheutumaan mm. kalusteiden ja tavaroiden puhdistuksesta sekä siirrosta Hepolaan; alustava arvio näiden osalta on Mikäli iltapäivätoiminnalle joudutaan hankkimaan vuokratila Hepolasta, kustannuksia aiheutuu vuositasolla n Koulutoimen käyttötalouskustannukset muuton osalta v kyettäneen kattamaan olemassa olevan tilauksen sisällä. Väistön suunnittelussa on lähdetty siitä, että väistö tehdään ensisijaisesti kaupungin omiin kiinteistöihin, jotta vältytään ulkoisilta vuokrakustannusten kasvulta. Samassa yhteydessä on arvioitu myös lukion käyttämistä osittaisena väistötilana (4 luokkaa), mutta vaihtoehdosta on tässä vaiheessa luovuttu toiminnallisista syistä, sillä pääosa muutostöiden kustannuksista Hepolassa toteutuisi joka tapauksissa. Koulutoimenjohtaja Anu-Liisa Kosonen ja kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen esittelevät asiaa kokouksessa. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 1) Sivistyspalvelukeskuksen v talousarvion investointiosaan myönnetään euron lisämääräraha ( euroa Hepolan koulu, euroa Syväkankaan koulu ja euroa Takajärven koulu) Takajärven koulun muuton edellyttämiin rakennuskustannuksiin ja

29 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ) Takajärven koulun mahdollinen purkaminen ja sen aikataulu arvioidaan v talousarviovalmistelun yhteydessä. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Koulutoimenjohtaja Anu-Liisa Kosonen ja kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen esittelivät asiaa kokouksessa. Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen kohdan 1 osalta. Lisäksi konserni- ja suunnittelujaosto päätti yksimielisesti, että Takajärven koulun purkaminen tulee tehdä mennessä. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1) Sivistyspalvelukeskuksen v talousarvion investointiosaan myönnetään euron lisämääräraha ( euroa Hepolan koulu, euroa Syväkankaan koulu ja euroa Takajärven koulu) Takajärven koulun muuton edellyttämiin rakennuskustannuksiin ja 2) Takajärven koulun purkaminen tulee toteuttaa mennessä ja sitä vastaava määräraha varataan v talousarvioon. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Kaupunginvaltuusto päättää, että 1) Sivistyspalvelukeskuksen v talousarvion investointiosaan myönnetään euron lisämääräraha ( euroa Hepolan koulu, euroa Syväkankaan koulu ja euroa Takajärven koulu) Takajärven koulun muuton edellyttämiin rakennuskustannuksiin ja 2) Takajärven koulun purkaminen tulee toteuttaa mennessä ja sitä vastaava määräraha varataan v talousarvioon.

30 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös KV : Pertti Henttinen esitti Matti Päkkilän kannattamana, että päätösehdotuksen kohtaan 1) muutetaan "Sivistyspalvelukeskuksen" tilalle "Teknisen palvelukeskuksen". Muutettu päätös: 1) Teknisen palvelukeskuksen v talousarvion investointiosaan myönnetään euron lisämääräraha ( euroa Hepolan koulu, euroa Syväkankaan koulu ja euroa Takajärven koulu) Takajärven koulun muuton edellyttämiin rakennuskustannuksiin ja 2) Takajärven koulun purkaminen tulee toteuttaa mennessä ja sitä vastaava määräraha varataan v talousarvioon. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen Pertti Henttisen esittämällä muutoksella yksimielisesti. Liitteet Liite 9 Kustannusarvio, Takajärven koulu

31 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (68 ) Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kemin lyseon lukion maalausurakoitsijan valinta ja investointimäärärahan käyttömuutos 240/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelu: rakennusmestari K. Utriainen ja tilapalvelupäällikkö M. Kotiranta Talousarvion 2015 investointiosaan sisältyy määräraha Kemin lyseon lukion julkisivun maalaus- ja korjaustyöhön. Määrärahan suuruus on Saman rakennuksen piha-alueella olevan tukimuurin korjaamiseen on taloussuunnitelmassa hyväksytty määräraha vuodelle Tilapalvelu on tehnyt suunnitelmat julkisivun korjauksista sekä järjestänyt urakkakilpailun työn tekemisestä. Pöytäkirja urakkatarjousten avaustilaisuudesta on oheismateriaalina. Edullisimman tarjouksen teki Nordic Paint Oy. Tarjoushinta on , alv 0 %. Julkisivun korjaustyö on syytä tehdä kesällä Edellytyksenä tälle on, että urakoitsija valitaan viimeistään toukokuussa Tarjoushinta lisättynä hankkeen muilla kustannuksilla ylittää talousarviossa hankkeelle osoitetun määrärahavarauksen. Arvio ylityksestä kokonaisuudessaan on Määrärahavarauksen ylitys on mahdollista kattaa supistamalla talousarviossa teknisen palvelukeskuksen / tilapalvelun käyttöön varatun "Julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannus" -määrärahan käyttöä. Varaus tähän tarkoitukseen on nyt Muutetut määrärahavaraukset vuodelle 2015 olisivat Kemin lyseon lukion julkisivu ja Julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannus Investointien sitovuustasoksi on talousarviossa määritetty palvelualue / investoinnin laatu. Lukiorakennuksen julkisivun korjaustyöhanke on talousarviossa sijoitettu laatuun "3.b Talonrakennus, peruskorjaus" ja piha-alueiden perusparannus laatuun "4. Julkinen käyttöomaisuus". Investointimäärärahojen käyttömuutos laatuluokkien välillä tulee viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Maisemamallitarkastelujen aikataulun mukaisesti kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvioon tehtäviä muutoksia elokuun tai syyskuun kokouksessaan. Muutos investointimäärärahojen jakautumisessa voidaan käsitellä tässä samassa yhteydessä. Ehdotus TP Kotiranta: Lautakunta hyväksyy Kemin lyseon lukion julkisivun korjaustöiden aloituksen ja uuden kustannusarvion, valitsee kohteen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Nordic Paint Oy:n sekä antaa tilapalvelulle tehtäväksi muokata julkisten rakennusten piha- ja ulkoalueiden perusparannusohjelmaa 2015 siten, että lukiorakennuksen julkisivutöiden ennakoitu määrärahaylitys ( ) tulee katetuksi. Muutos investointimäärärahojen jakautumisessa esitetään

Liitteenä yhteenveto tilausten 0,5 %:n talousarviosopeutuksesta.

Liitteenä yhteenveto tilausten 0,5 %:n talousarviosopeutuksesta. Kaupunginhallitus 238 08.06.2015 Riskianalyysi 2015 / talousarviosopeutus -0,5 % 204/00.01.04/2015 Kaupunginhallitus 08.06.2015 238 Valmistelu: Kehittämisjohtaja Allan Mikkola 3.6.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 ) Tekninen lautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 14:00-15:35 PAIKKA Kaupungintalon 2. krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) Kaupunginvaltuusto 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 10:00-17:05 PAIKKA Kemin kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 1 (36 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 1 (36 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 1 (36 ) Kaupunginhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 14:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 298 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 ) Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 14:00-16:42 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) Kaupunginhallitus 12.01.2015 AIKA 12.01.2015 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 (84 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 (84 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 (84 ) Kaupunginhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 16:15-20:25 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 314 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 (59 ) Kaupunginhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 14:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 359 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuston jäseniä Antti Huttu-Hiltunen. hallituksen jäsen Kyösti Juujärvi. hallituksen jäsen Sanna Isola

Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuston jäseniä Antti Huttu-Hiltunen. hallituksen jäsen Kyösti Juujärvi. hallituksen jäsen Sanna Isola KOKOUSKUTSU 2/2013 Kokousaika Kokouspaikka 17.6.2013 klo 13.00 luentosali 10 Osallistujat Kokoukseen osallistuvat liitteestä 1 ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varsinaiset

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kaupunginvaltuusto. Aika 17.06.2013 maanantai klo 18:00-23:00

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kaupunginvaltuusto. Aika 17.06.2013 maanantai klo 18:00-23:00 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-23:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 (49 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 (49 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 (49 ) Kaupunginhallitus 17.08.2015 AIKA 17.08.2015 klo 14:00-17:20 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 274 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 1 10 KAUPUNGINVALTUUSTO...

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 257 Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:17-18:58 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 Kortesjärven

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola. Liitteenä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018

Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola. Liitteenä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 Kaupunginhallitus 349 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 120 08.12.2014 Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuoteen 2018 250/02.02.00/2014 Kaupunginhallitus 24.11.2014 349 Valmistelu: kehittämis-

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1 Kaupunginhallitus 10.08.2015 Aika 10.08.2015 klo 18:00-20:24 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot