KEHITYSTRENDIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITYSTRENDIT 1970-2020"

Transkriptio

1 STRATEGINEN JOHTAMINEN TÄNÄÄN, HUOMENNA Juhlaseminaari , Hanasaari Mika Kamensky STRATEGISEN JOHTAMISEN KEHITYSTRENDIT Strategisen johtamisen kantava ristiriita Käsite näkökulmat, tasot ja määritelmät 2. Yrityksen strateginen arkkitehtuuri 3. Liiketoiminnan menestyksestä ja menestymättömyydestä Tutkimuksia keskeisistä menestystekijöistä Tutkimuksia menestymättömyydestä ja syistä romahdukseen 4. Strategisen johtamisen kehitysvaiheet 5. Menestyksen timantti LIITTEET 1. Henkilökohtaisia i i virstanpylväitä Henkilökohtaisia kokemuksia, kohokohtia, episodeja ja ahaa-elämyksiä pitkäkestoisia opetuksia strategiseen ajatteluuni

2 Ydinosaamispuui Strategisen johtamisen koulutus Tiedot, taidot, näkemys Strateginen ajattelu Workshop Luennot Tietoiskut Strategisen johtamisen evaluointi Konsernitaso Liiketoimintataso Funktiotaso Koko organisaatio Strategiakonsultointi Konsernistrategiat Liiketoimintastrategiat Strateginen arkkitehtuuri Strategiaprosessit Strategioiden juurruttaminen Menestyksen timantti Prosessointitaito Soveltamis- taito Kokonaisnäkemys Pitkäjännitteinen johtamis- ja kehittämistaito Hallitus- ja johtoryhmätyöskentely Ammattimainen hallitustyö Henkilövalinnat, sparraus, kyseenalaistaminen Systemaattinen evaluointi Strategiaosaaminen Mentorointi ja coaching Hallitustyöskentely Johtoryhmätyöskentely Strategiaosaaminen Nuoret, nousevat kyvyt Kontaktit, kokemukset Laaja-alainen toimialakokemus Pitkä kehittämiskokemus Pitkä teollisuuskokemus Laaja kontaktipinta Kokemus osakemarkkinoiden toimintatavoista Monipuolinen urheilutausta Arvot, asenteet ARVOT, Tiedot, taidot ASENTEET Vastuunotto Liikkeenjohto- ja Vuorovaikutus vastuunotto strategiateorioiden Yrittäjyys vuorovaikutus tuntemus Kriittisyys yrittäjyys Monialainen johtamistaito Pitkäjännitteinen kriittisyys Pitkäaikainen tulosvastuu kehittäminen pitkäjännitteinen Analysointitaito Tuloksellinen kehittäminen ja Koulutustaito hauska työnteko tuloksellinen ja Kommunikointi hauska työnteko Joukkuelajitaidot Resurssit Strategisen arkkitehtuurin hallinta Konsultointi- ja valmennusmenetelmät Tuotteistetut palvelut Laaja verkosto Yrityskuva ja maine Kannattavuus ja vakavaraisuus

3 Strategiagurut (kirjat) Suurten ajattelijoiden aforismit Konsultointi- kokemukset Henkilökohtaamisten aforismit Elämäni naiset Strategiaosaamiseni juuret

4 Menestyksen haasteet 2010-luvulle Menestyksen timantin 10 kuolemansyntiä Omat strategisen johtamisen sovellukset Strategiagurut (kirjat) Suurten ajattelijoiden aforismit Konsultointi- i kokemukset Henkilö- kohtaamisten aforismit Elämäni naiset Strategiaosaamiseni juuret

5 TOP 5 Henkilökohtaamisten aforismit Suuren konsernin toimialajohtaja (Suomen toiseksi i suurin toimiala) i Tuotteesi on erinomainen, mutta siinä on yksi suuri puute: Se on tehty markkinatalouden olosuhteisiin. Toisen suuren konsernin toimialajohtaja (Suomen suurin toimiala) On hyvä, että pojat saavat strategiaoppia, mutta kyllä nämä asiat käytännössä hoidetaan hieman toisin.

6 Henkilökohtaamisten aforismit TOP 4 Pekka Ahlroth Ihminen on paha, laiska ja ahne. Pekka Ahlrothin kritiikki käyttäytymis- tieteilijöiden ja henkilöstöihmisten olettamusta kohtaan, että ihminen on hyvä, ahkera ja altruistinen.

7 Henkilökohtaamisten aforismit TOP 3 Jorma Heikkilä Ihminen ymmärtää ää vain sen, mitä hän on kokenut. Ihminen on aina ongelma.

8 Henkilökohtaamisten aforismit TOP 2 Arno Saraste Muna päivässä ä ä pitää kirveen loitolla. ll Terveisin, Kana Ehtymätön halu ja energia uudistaa ja viedä asioita eteenpäin.

9 Henkilökohtaamisten aforismit TOP 1 Tauno Matomäki Liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä tarvitaan vain kahta asiaa, aikaa ja järkeä ja on kohtuutonta, että kaikki valittavat vain ajan puutetta.

10 Pitkävaikutteisia konsultointikokemuksia TOP 5 Kokemus Tarinan opetus Veikon Kone Hyvän toimialaosaamisen ( ) merkitys Ahkera ja nöyrä työnteko Halu jatkuvaan kehittymiseen

11 Pitkävaikutteisia konsultointikokemuksia TOP 4 Kokemus Tarinan opetus Alueosuuskauppa KPO Asiakasomistajuus: Osuuskuntakin voi olla vahvuus. ( ) Hallituksen ja toimivan johdon yhteistyö Alueellisten SBA-strategioiden ja ketjuohjauksen taitava yhdistäminen i JR:n strategisten ja operatiivisten johtajien ji erilaisuuden i hyväksyminen ja hyödyntäminen

12 Pitkävaikutteisia konsultointikokemuksia TOP 3 Kokemus Suomen Fläkt ( ) 1990) ja ABB Asea Skandia/ Elektroskandia ( ) Tarinan opetus Markku Nihti: Mies, joka vihasi tappion tekemistä. Strategisen ja operatiivisen tehokkuuden yhdistäminen. Sekä tiukka että löysä ohjaus. Nousu uudelle tasolle ennen kaikkea kehittämällä, ei saneeraamalla.

13 Pitkävaikutteisia konsultointikokemuksia TOP 2 Kokemus Schaumann ( ) 1996) Tarinan opetus Huikea yrityskulttuuri Kova työnteko ja vahva sitoutuminen Paljon hauskanpitoa ja huumoria Levykeisari Lähteenmäki

14 Pitkävaikutteisia konsultointikokemuksia TOP 1 Kokemus Componentan edeltäjät: Suomivalimo, JOT-Yhtiöt, Santasalo-vaihteet ( ) Tarinan opetus Perheyrityksen toiminnan logiikan ymmärtäminen Hallitustyöskentelyn oppiminen Yritysostot ja myynnit Kaivonkansi-strategia

15 Strategiagurut (kirjat) TOP 5 Peter Drucker Igor Ansoff

16 Strategiagurut (kirjat) TOP 4 Jim Collins Hyvästä paras (Good to Great) Built to Last (Pysy parhaana) (Collins- Porras) Parhaasta pohjalle vai vahvana eteenpäin?

17 Strategiagurut (kirjat) TOP 3 Gary Hamel Competing for the Future (Hamel-Prahalad) Vallankumouksen kärjessä Johtamisen tulevaisuus

18 Strategiagurut (kirjat) TOP 2 C.K. Prahalad Competing for the Future (Kilpajuoksu tulevasta) The Future of Competition (Prahalad-Ramaswamy) The New Age of Innovation (Prahalad-Krishnan) h

19 Strategiagurut (kirjat) TOP 1 Michael E. Porter Kilpailuetu Kansakuntien kilpailuetu Strategia t kilpailutilanteessa t

20 Omat strategisen johtamisen sovellukset TOP 5 Työkalupakki: kki menetelmät, ajattelumallit llit Analyysityökalut Näkemysvaje Synteesit ja analyysikartat Strategisen johtamisen evaluointi Hierarkiatekniikka Tavoiteryhmitys Toimenpideohjelmien systematiikka a Ydinosaamispuu Liiketoiminnan kolmiodraama Strategiaosaamisen viisi tasoa Strategisen johtamisen kehitysvaiheet Strategiamääritelmät Menestyksen timantti

21 Omat strategisen johtamisen sovellukset TOP 4 TOP 3 TOP 2 Analyysityön merkitys lähtöolettamusten testaaja ja kilpailuetujen lähde SBA-ajattelu strategisen johtamisen perusta Strategiaprosessien rooli; Liiketoiminnan, organisaation ja henkilöiden vuorovaikutteinen kehittäminen TOP 1 Yrityksen strateginen t arkkitehtuuri i

22 Visio YRITYKSEN STRATEGINEN ARKKITEHTUURI Ympäristöanalyysit makrotason analyysit toimiala-analyysit Skenaariot Heikot signaalit Arvot Elämäntehtävä Toiminta-ajatus Strategiset bisnesalueet Toimialan menestystekijät Arvot Sisäisen tehokkuuden analyysit Organisaatio Toiminnot/prosessit Talous Synteesianalyysit SWOT Menestystekijät/SWOT Ydinosaamispuu Portfoliot Analyysikartat Strategiset tavoitteet Liiketoiminta- ja ryhmätason strategioiden valinta strategioiden valinta Strategiset toimenpideohjelmat Pitkän tähtäyksen budjetit / Resurssisuunnitelma Strategian toteutumisen turvaaminen riskianalyysi/varasuunnitelma i/ it l strateginen valvonta strateginen viestintä ja koulutus kytkentä operatiiviseen johtamiseen ammattimainen strategiatyöskentely

23 Liiketoiminnan menestyksen timantti STRATEGIA VUORO- VAIKUTUS JOHTA- MINEN OSAAMINEN

24 TOP 10 Menestyksen timantin 10 kuolemansyntiä Strategia Strategiamme t on loistava, mutta emme ole pystyneet toteuttamaan sitä. Rohkeus puuttuu: Rohkeus puuttuu: Lineaariset, trendinomaiset strategiat

25 TOP 10 Menestyksen timantin 10 kuolemansyntiä Johtaminen Kovin vähälle huomiolle on jäänyt se, että päätöksentekotaito t k t on johtamistaidon t id ydin: Kyky valmistella päätöksiä, kyky tehdä päätöksiä ja kyky k toteuttaa t tt päätöksiä. Johtamista on vain ihmisten johtaminen harhaopin yhä yleistyvämpi levittäminen. Valtaosa ihmisten johtamisen asiantuntijoista ei ole koskaan johtanut tulosvastuullista organisaatiota.

26 TOP 10 Menestyksen timantin 10 kuolemansyntiä Osaaminen Teknologinen, taloudellinen ja sosiaalinen osaaminen eivät ole oikeassa tasapainossa ja vuorovaikutuksessa. K t tii i j lk t i Kateus, negatiivisuus ja sulkeutuneisuus ovat ominaisuuksia, jotka estävät liian usein muutokset ja kehittymisen.

27 TOP 10 Menestyksen timantin 10 kuolemansyntiä Vuorovaikutus Vuorovaikutus ymmärretään suppeasti perinteisenä i psykologisena käsitteenä. ä Päähuomio kiinnitetään panoksiin eli verkostoon ja suhteisiin eikä tuotokseen eli vuorovaikutukseen. Näkemysvaje on kohtuuttoman suuri johtuen kyvyttömyydestä nähdä todelliset riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteet

28 Strategian suurimmat haasteet 2010-luvulle Ammattimaisemmat strategiaprosessit. Hallitusten strategisen roolin kehittäminen. Parempi analyysityöskentely ja rohkeampi lähtöolettamusten kyseenalaistaminen. Nykyistä useampia ja rohkeampia strategiavaihtoehtoja. Ammattimainen strategiatyöskentely on ulotettava yhteiskunnan kaikille sektoreille.

29 Johtamisen suurimmat haasteet t 2010-luvulle Panostettava johtamisessa nykyistä enemmän koko organisaation päätöksentekoprosessiin. Suuria vaatimuksia eri kulttuurien ymmärtämiselle ja johtamisen soveltamiselle eri kulttuuriympäristöihin. Ihmiset eivät itse asiassa halua, että heitä johdetaan. On poistettava ennen kaikkea esteet tulokselliselta ja hauskalta työnteolta. Arvojohtaminen ja itsensä johtaminen korostuvat entisestään. Kaikkein vaikeimmat johtamisalueet ovat strategia, ihmiset ja kriisit. On pystyttävä ratkaisemaan ristiriitaisia asioita ja panemaan asioita tärkeysjärjestykseen. Hierarkiaa ei tarvita ihmisiä varten vaan asioita varten.

30 Osaamisen suurimmat haasteet 2010-luvulle Enemmän kokemuspohjaista, soveltavaa koulutusta. Painopistettä enemmän joukkuevalmennukseen. Enemmän henkilökohtaista vastuuta. Muutososaamiseen ja yksilön ja organisaation muutosvalmiuksien parantamiseen panostettava voimakkaammin. Ydinosaamisiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Strategisesta johtamisesta ja ajattelusta on tehtävä pakollinen kouluaine. Strategisen johtamisen koulutusta on annettava kaikille ministereille, kansanedustajille, valtionhallinnon henkilöstölle ja kuntien virkamiehille ja luottamushenkilöille.

31 Vuorovaikutuksen k suurimmat haasteet t 2010-luvulle Vuorovaikutus nostetaan tasavertaiseksi menestyksen timantin särmäksi strategian, johtamisen ja osaamisen rinnalle. Vuorovaikutussystematiikan luominen, vuorovaikutuksen arkkitehtuuri, Interaction Management. Yhtiö- ja liiketoimintatason vuorovaikutuksen systemaattinen suunnittelu, toteutus ja uudistaminen. Miksi? Mitä? Miten? Voimakkaampi panostus yli yhteiskunnan eri sektoreiden ja alojen, kuten yksityinen ja julkinen sektori, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, urheilu, taide jne. Yksilötason vuorovaikutusverkostojen laatiminen. Henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen Henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

32 Menestyksen timantin suurimmat haasteet 2010-luvulle Ammattimaisemmat strategiaprosessit on ulotettava yhteiskunnan kaikille sektoreille (strategia) Johtamisessa on panostettava nykyistä enemmän koko organisaation päätöksentekoprosessiin (johtaminen) Strategisesta t t johtamisesta t ja ajattelusta t on tehtävä ä pakollinen kouluaine. Strategisen johtamisen koulutusta on annettava kaikille ministereille, kansanedustajille, valtionhallinnon henkilöstölle ja kuntien virkamiehille ja luottamushenkilöille (osaaminen) Vuorovaikutus (Interaction Management) on nostettava tasavertaiseksi menestyksen timantin särmäksi strategian, johtamisen ja osaamisen rinnalle. Mukana oltava 3 ylvästä y:tä : Ympäristö, yritys ja yksilö (vuorovaikutus) Henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen Henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen (vuorovaikutus)

KYMMENEN TAPAA EROTTAUTUA KILPAILIJOISTA

KYMMENEN TAPAA EROTTAUTUA KILPAILIJOISTA Vuosiseminaari 2011 MITEN EROTTUA KILPAILIJOISTA? 19.1.2011, Helsingin Messukeskus KYMMENEN TAPAA EROTTAUTUA KILPAILIJOISTA Toimitusjohtaja Mika Kamensky Kamensky Consulting Oy www.kamensky.fi 10 tapaa

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1

Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1 DISCUSSION MIKA KAMENSKY Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1 KANTAVA RISTIRIITA Menestyvä yritys pystyy 1) luomaan menestysstrategiat 2) toteuttamaan ne hyvin 3) uusimaan

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020 Petri Harsunen Opinnäytetyö Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään VÄITEKIRJA MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään Me väitämme VIESTINNÄN

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Helena Toivanen YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2007 Tekijä(t) Helena Toivanen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä Tiia Järvinen Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä 1. JOHDANTO Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveys- ja päihdestrategioiden

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara astories1/15 Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara Myymäläkaupan johtaja Auvo Kinnunen, Agrimarket Oy: Pärjätäkseen pitää sopeutua kilpailuympäristön muutoksiin Johtamissimulaatiota

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2008

Projektitoiminta 1/2008 Projektitoiminta 1/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 KOULUTUS JA OPPIMINEN 10 Innovaatioyliopisto voi mullistaa projektihallinnon koulutuksen 44 Projektijohtamisen huippuosaaminen

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Hyvä johtaja, johtamisosaaminen ja johtajuus

Hyvä johtaja, johtamisosaaminen ja johtajuus Kymenlaakson kauppakamari Johtamisseminaari Suunta 2011 Hamina Kari Neilimo vuorineuvos, taloustiet.tri Hyvä johtaja, johtamisosaaminen ja johtajuus Runo Johtajasta Tuossa on luonne, laivan keulassa kyllä,

Lisätiedot