Hämeen Matkailu Oy Oivalluksen portaat luentosarja , Vanajanlinna EROTTAUDU TAI KUOLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen Matkailu Oy Oivalluksen portaat luentosarja 8.12.2011, Vanajanlinna EROTTAUDU TAI KUOLE"

Transkriptio

1 Hämeen Matkailu Oy Oivalluksen portaat luentosarja , Vanajanlinna EROTTAUDU TAI KUOLE KTM Mika Kamensky Kamensky Consulting Oy

2 ABC-ihmisiä (Academics, Business, Consultants) on pitkään askarruttanut kysymys MENESTYKSESTÄ Miksi toiset yritykset menestyvät/ toiset eivät? Miksi menestyvät yritykset menettävät menestyksen? Miksi ei-menestyvät yrityksetkin saattavat nousta menestykseen?

3 Tutkimuksia menestyksestä ja menestymättömyydestä IBM:n selvitys 1970-luvulta John Argenti: Corporate Collapse, The Causes and Symptons, 1976 Peters-Waterman: Search in Excellence, 1984 Bennis-Nanus: Johtajat ja johtajuus, 1985 Collins-Porras: Built to Last, 1994 Collins, Jim: Good to Great, 2000 Doz-Kosonen: Nopea strategia (Talentum 2008) Simon, Hermann: Hidden Champions of the 21st Century, 2009 Jim Collins: Parhaasta pohjalle vai vahvana eteenpäin? (Talentum 2010)

4 Onko olemassa menestyksen kaavaa? PHIL ROSENZWEIG: The Halo Effect Ei ole, koska liiketoiminta ei noudata luonnon lakeja.

5 VÄITTÄMÄ Strategia ratkaisee pitemmällä aikavälillä menestyksen niin liiketoiminnassa kuin muillakin elämän alueilla (esim. urheilu, taide, kansakunta, talousliitto, perhe-elämä, kunkin ihmisen oma elämä jne.)

6 MITÄ ON STRATEGIA? Liiketaloustieteessä on viimeisen 50 vuoden aikana muodostunut suuri tutkimus- ja opetusalue nimeltä strateginen johtaminen (Strategic Management). On syntynyt suorastaan suuri joukko erilaisia strategisen johtamisen koulukuntia.

7 Strategiakäsitteen määrittelyn vaikeudet Lähestymisnäkökulma strategiaan Strategian tarkastelutaso Organisaatiokonteksti Peruserot syntyvät jo siitä, kuinka paljon strategiaa lähestytään panostekijänä vai tuotostekijänä tai millaisena niiden yhdistelmänä.

8 Lähestymisnäkökulma strategiaan Ympäristölähtöisyys Asemointilähtöisyys Suunnittelulähtöisyys Kilpailulähtöisyys Osaamislähtöisyys Päätöksenteko/toimintamallilähtöisyys Hyperkilpailulähtöisyys

9 Markkinatalouden ja globaalin kilpailun myötä kilpailun näkökulma on kuitenkin saanut eniten jalansijaa vuodesta 1980 lähtien Michael E. Porter (1980, 1985, 1990, 1996, 2006) Hamel - Prahalad (1994, 2000) Jim Collins (2001) Yves Doz (2001) Mika Kamensky (1983, 1989, 2000, 2008, 2010) Stalk-Lachenauer (2004) Kim-Mauborgne (2005) Punaisena lankana kulkee, miten erottautua kilpailijoista.

10 Erottautuminen kilpailijoista on keskittynyt ennen kaikkea kahteen alueeseen: 1. Missä kilpailulajeissa olemme/ meidän tulisi olla mukana? 2. Miten nämä kilpailulajit voitetaan?

11 Kilpailulajin muuttaminen voidaan tehdä Yhdistelemällä vanhoja toimialoja uudella tavalla Fokusoitumalla vain osaan ko. kilpailulajista Muuttamalla toimialan pelisääntöjä Verkostoitumalla

12 Kilpailu toimialan kehityksen ennakoinnista (Hamel-Prahalad) Ennakoinnin perustekijät Ajattele nykyisiä kohdemarkkinoita laajemmin Ajattele nykyistä tuotekonseptia laajemmin Kyseenalaista hinnan ja suorituskyvyn väliset oletukset Ellette tule lasten kaltaisiksi Pohjatonta uteliaisuutta Nöyrry pohdiskelemaan Arvosta monivivahteisuutta Etsi metaforia ja analogioita Ole vastarannan kiiski Asiakaslähtöisyyttä pitemmälle Ymmärrä ihmisten tarpeita

13 Erottautuminen ei ole kuitenkaan mikään sormien napsautus tai silmänkääntötemppu vaan vaatii ammattitaitoista strategiatyöskentelyä.

14 Ammattimaisen strategiatyöskentelyn kriittiset osa-alueet Strategisen johtamisjärjestelmän kokonaishallinta Strateginen arkkitehtuuri Strategiaprosessit Strategiatyöskentelyn pitkäjänteisyys: Aikaa ja järkeä Menestyksen timantti

15 Visio Arvot Elämäntehtävä Arvot Yrityksen strateginen arkkitehtuuri Ympäristöanalyysit makrotason analyysit toimiala-analyysit Skenaariot Heikot signaalit Toiminta-ajatus Strategiset bisnesalueet Toimialan menestystekijät Sisäisen tehokkuuden analyysit Organisaatio Toiminnot/prosessit Talous Synteesianalyysit SWOT Menestystekijät/SWOT Ydinosaamispuu Portfoliot Analyysikartat Strategiset tavoitteet Liiketoiminta- ja ryhmätason strategioiden valinta Strategiset toimenpideohjelmat Pitkän tähtäyksen budjetit / Resurssisuunnitelma Strategian toteutumisen turvaaminen riskianalyysi/varasuunnitelma strateginen valvonta strateginen viestintä ja koulutus kytkentä operatiiviseen johtamiseen ammattimainen strategiatyöskentely

16 Miten erottaudumme kilpailijoista? Elämäntehtävä Ympäristötuntemus Itsensä tuntemus Synteesit Näkemys bisnesalueista ja toimialoista (kilpailulajit) Strategiset tavoitteet Kilpailustrategiat Strategiset toimenpideohjelmat Resurssien mitoitus ja ajoitus Strategian toteutumisen turvaaminen - Varasuunnitelmat - Strateginen valvonta - Viestintä ja koulutus - Operatiivinen johtaminen

17 Parhaissa tapauksissa on muutettu sekä kilpailulajia että kilpailustrategiaa Cirque du Soleil ABC liikennemyymälät

18 SUURI Cirque du Soleil'n strategiaprofiili Ringling Brosin ja Barnum & Baileyn arvokäyrä Cirque du Soleil'n arvokäyrä Pienemmät alueelliset sirkukset PIENI Hinta Eläinnumerot Tähtiesiintyjät Virvokemyynti katsomossa Monen areenan yhtäaikainen Hauskuus ja käyttö huumori Jännitys ja vaarallisuus Ainutlaatuinen ympäristö Teema Tyylikäs katsomo Useita tuotantoja Taiteellista musiikkia ja tanssia (Kim-Mauborgne: Sinisen Meren Strategia, Talentum 2005)

19 Kilpailuajattelun kriittiset kysymykset 1. Onko meillä selkeä näkemys meidän strategisista bisnesalueista? 2. Onko meillä oikea näkemys SBA:iden muodostamista toimialoista/kilpailulajeista? 3. Onko meillä oikea näkemys SBA:iden muodostamien toimialojen tärkeimmistä nykyisistä ja tulevista menestystekijöistä? 4. Onko meillä oikea näkemys, kuinka hyvin hallitsemme toimialan menestystekijöitä suhteessa kilpailijoihin?

20 LIIKETOIMINNAN KOLMIODRAAMA Kilpailustrategian avulla yritys pystyy ratkaisemaan liiketoiminnan kolmiodraaman. ASIAKKAIDEN TARPEET YRITYKSEN OSAAMINEN/ RESURSSIT kilpailuetu KILPAILU

21 Asiakaslähtöisyys ei riitä suurimmat menestystarinat ovat tarvelähtöisiä TARVELÄHTÖISYYS ASIAKASLÄHTÖISYYS TUOTELÄHTÖISYYS (tavarat/palvelut) TUOTANTOLÄHTÖISYYS (prosessi) RAAKA-AINELÄHTÖISYYS (panos) Mikä on teidän draiverinne?

22 Kilpailuanalyysien pääryhmitys Kilpailijatuntemusanalyysit Kilpailijoiden strategioiden analyysit Kilpailuanalyysien synteesit: Toimialan menestystekijäprofiili Kilpailuasemointi SWOT-analyysit Analyysikartat Toimialan kilpailuvoimakkuus Draiverien analyysit

23 Osaaminen Asian ydin, mistä onkaan kysymys Yksilö- ja joukkueosaaminen Vuorovaikutusosaaminen Ydinosaaminen Tiedot, taidot, näkemys, halu ja rohkeus Teknistaloudellissosiaalinen osaaminen Osaamisen taso ja kehitys Muutososaaminen

24 Liiketoiminnan menestyksen timantti STRATEGIA VUORO- VAIKUTUS JOHTA- MINEN OSAAMINEN

25 Johtaminen Asian ydin, mistä onkaan kysymys 1. Johtaminen on kyky aikaansaada tuloksia organisaation kanssa. 2. Johtamistaidon ydin on päätöksentekotaito: Kyky valmistella päätöksiä, kyky tehdä päätöksiä ja kyky toteuttaa päätöksiä. 3. Johtamisessa on kolme keskeistä ulottuvuutta: Teknologia, talous ja ihmiset

26 Vuorovaikutus Yritys Ympäristö Yksilö Verkostot ja suhteet ovat panoksia. Vuorovaikutus on lopullinen tuotos ja hyöty.