Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012"

Transkriptio

1 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 7 Sopimuskuntien myyntituotot...15 Investoinnit...16 Rahoituslaskelma Tuloslaskelmat vastuualueittain...18 Henkilöstö...22 Kehittämishankkeet...23 Tilaustaulukot...32 Aikuispsykososiaaliset...32 Aikuissosiaalityö...43 Hallinto...53 Hoito- ja hoiva...56 Kuntoutus...72 Perhepalvelut...80 Suun terveydenhuolto...88 Työterveys...92 Vammaispalvelut...93 Vastaanotto Oma erikoissairaanhoito Ostettu erikoissairaanhoito Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...134

3 2 Toimitusjohtajan katsaus Kuntayhtymän toiminnassa on tehty merkittäviä muutoksia syyskuuna alussa, jotka eivät vielä kokonaisuudessaan näy tässä osavuosikatsauksessa. Muutokset ovat talous- ja toimintasuunnitelman ja asetettujen tavoitteiden mukaisia ja koskevat terveydenhuollossa pitkäaikaisvuodeosastopaikkojen vähentämistä ja painopisteen siirtymistä tehostettuun palveluasumiseen. Talousarvion ja palvelusopimusten tarkistuksia ei ole tehty, mutta kuntien kanssa on käyty palvelusopimusneuvottelut kesäkuun raportin perusteella. Neuvotteluissa on esitetty arvio kuluvan vuoden tilinpäätösennusteesta, tosin syyskuuna alussa toteutettujen toiminnan muutosten vaikutuksia ei kaikilta osin pystytä arvioimaan, sillä osa vaikutuksista toteutuu palvelutarpeen mukaisesti. Huomioitavaa on myös, että vuodeosastotoiminnoista siirtyminen tehostettuun palveluasumiseen toteutui alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen ja tämä merkitsi oman toiminnan vahvistamista. Lisäksi muutoksia toteutettiin Sonkajärvellä, jonne perustettiin kotihoitoa tukeva yksikkö. Kuluvan vuoden talousarvion ja palvelusopimusten neuvottelujen yhteydessä on sovittu jäsenkuntien kanssa, että talousarviota tarkistetaan tarvittaessa, jos suunnitellut toimenpiteet eivät toteudu. Näin esimerkiksi Koljonvirran osastojen siirron viivästyessä kaikki tehostamistoimet eivät ole toteutuneet. Jäsenkuntien palvelujen käytössä on selkeitä eroja. Kiuruveden osalta palvelujen ylikäyttö johtuu erityisesti oman erikoissairaanhoidon käytöstä, mutta KYS:in käyttö on alle talousarviossa varatun määrärahan. Lisäksi Kiuruvedellä merkittävä ylitys muodostuu aikuissosiaaliyöstä (toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus) ja lastensuojelun ennakoimattomista kustannuksista. Vieremän ja Sonkajärven osalta ylitykset johtuvat pääosin KYS:in erikoissairaanhoidon palvelujen käytöstä. Iisalmen osalta ylitykset muodostuvat pääosin omasta toiminnasta, kuten perhepalveluiden ja kehitysvammaisten laitoshoidon kustannuksista ja kuntoutuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutarpeen kasvusta. On huomioitava, että kalliin hoidon tasaus sisältyy KYS:in palvelulaskutukseen poiketen edellisistä vuosista. Talousarvion ylitys on syyskuun loppuun mennessä n. 2 milj. euroa. Syyskuussa toteutetut toiminnan muutokset tulevat tasapainottamaan Iisalmen ja Sonkajärven kuntalaskutusta ja lisäksi organisaatiossa on toteutettu säästötoimia, joilla pyritään ylitystä pienentämään. Lisäksi hinnoittelu on tarkistettu syyskuussa, joten tuloarvion toteutuman arvioidaan hieman paranevan loppuvuodesta. Talousarvion muutokset tullaan käsittelemään tämän raportin perusteella joulukuussa yhtymävaltuustossa. Arvion mukaan talousarvio ylittyisi kuntayhtymätasolla n. 1,5-2% (1,8 2,4 milj. ). Määrärahojen ylitys johtuu KYS:in osalta osittain ennakoimattomasta palvelutarpeesta ja osittain tietoisesti palvelusopimus-neuvotteluissa sovitusta alibudjetoinnista. Oman toiminnan osalta ylitykset johtuvat palvelujen arvioitua suuremmasta tarpeesta ja käytöstä, mm. lastensuojelun kustannuksista, laitossijoituksista, vammaispalvelujen palvelutarpeen kasvusta sekä kustannustason noususta ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Myös palvelujen tuotantokustannukset ovat

4 3 ylittyneet erityisesti lääkäreiden ostopalveluissa. Ostopalveluja on jouduttu käyttämään ennakoitua enemmän ja ostopalvelujen yksikköhinnat ovat olleet arvioitua korkeammat. Kuntayhtymän toiminnan aikana on ollut selkeästi nähtävissä, että tietoinen alibudjetointi ei tule toteutumaan ja määrärahaylitykset ovat ennustettavissa. Tämän vuoksi budjetoinnissa tulisi toteuttaa mahdollisimman realistisia arvioita ja sopeuttaa toiminta taloudellisiin raameihin. Lisäksi on keskusteltu talousarvion laatimisesta siten, että KYS:in maksuosuus näkyy selkeästi tuloslaskelmassa omana rivitietona, jolloin sen käyttö voidaan helposti nähdä erillään muusta oman toiminnan palvelujen ostoista. On myös epätodennäköistä, että tulevinakaan vuosina pystyttäisiin kattamaan kuntayhtymän oman toiminnan sisältä kasvava KYS:in palveluiden käyttö. Mikäli KYS:in suunnittelema tuottavuusohjelma toteutetaan suunnitellun mukaisesti, merkitsisi se pienempää kasvuodotusta palvelujen ostoihin. Toisaalta se voi kasvattaa kuntayhtymän oman toiminnan volyymia. Mikäli oletusarvona on, että kuntayhtymän oman toiminnan sisältä katetaan erikoissairaanhoidon kustannuspoikkeama, niin se edellyttäisi myös mahdollisuutta kesken vuoden mahdollisesti mittavaankin palvelutason muutoksiin, todennäköisesti heikentämiseen. Tähän asti jäsenkunnat ovat asettaneet tavoitteeksi lähipalvelujen säilyttämisen nykyisellä tasolla. Talouden ja toiminnan suunnittelussa korostuu palvelutarpeen muutoksen arviointi ja resurssien kohdentaminen sekä ennaltaehkäisevään toimintaan että edullisimpiin palvelumuotoihin. Toiminnan painopisteiden siirtymät edellyttävät myös resurssien siirtämistä toimintojen ja toimipaikkojen välillä entistä enemmän. Palvelutarpeen muutoksen edellyttämiä joustavia palvelumalleja on kehitettävä ja otettava käyttöön. Kuluva vuosi osoittaa, että kuntien taloudelliset reunaehdot asettavat toiminnan suunnittelulle, talouden ohjaukselle ja seurannalle entisestään tiukentuneita vaatimuksia. Vastatakseen näihin on kuntayhtymän kohdennettava toiminta entistä tarkemmin hyvinvointia ja terveyshyötyjä tuottaviin palveluihin ja toimintamalleihin. Kriittiset, selkeästi tarpeeseen nähden ylikäyttöiset palvelut tulee saattaa toiminnan muutoksilla normaalin palvelutarpeen tasolle. Kuntamaiseman-mallin vertailu ja analyysi antaa tähän hyvän arviointipohjan. Tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä tulisi kriittisiin palvelukokonaisuuksiin laatia toimintamallien uudistaminen siten, että ne mahdollisimman kattavasti voidaan ottaa huomioon jo vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpanossa. Mikäli reagointia ei tehdä ajoissa, on edessä entistä vaikeampia ratkaisuja, mikäli kuntien taloudelliseen kantokykyyn ei ole tulossa merkittävää parannusta. Iisalmessa Leila Pekkanen toimitusjohtaja

5 4 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Syyskuu Tot.% Tot.% Korj. tot. Tot.% TA+Muutos Toimintatuotot , , ,4 Myyntituotot , , ,4 Maksutuotot , , ,6 Tuet ja avustukset , , ,3 Muut toimintatuotot , , ,7 Toimintakulut , , ,8 Henkilöstökulut , , ,5 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,2 Eläkekulut , ,8 Muut henkilösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,3 Avustukset , , ,1 Muut toimintakulut , , ,1 Toimintakate , , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut , , ,9 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,0 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut , ,5 Vuosikate , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,6 Suunnitelman muk. poistot , ,4 0,0 Tilikauden tulos ***** , Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** *****

6 5 Koska talousarvion vahvistamisen jälkeen on tehty isoja toiminnallisia muutoksia (Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaita siirtyy omana toimintana tuotettuun asumispalveluun ostopalvelujen sijaan ja Sonkajärven vuodeosaston toiminta päättyi neljä kuukautta aikaistettuna muutostöiden vuoksi), yhtymähallitus on tehnyt kesäkuun kokouksessaan käyttötalouteen talousarviomäärärahojen puitteissa määrärahasiirtoja vastuualueiden välillä. Myös tehtäväalueiden sisällä on tehty päätettyjen toiminnallisten muutosten mukaisia tarkistuksia käyttötalouteen. Lisäksi kustannuspaikkojen sisällä on tehty tilimuutoksia esimerkiksi henkilöstömenoista palvelujen ostoihin, kun henkilökunnan rekrytointi ei ole toteutunut. Syyskuun loppuun mennessä toimintakulujen toteuma olisi tasaisella kulutuksella 75 %. Kuntayhtymän toimintakulujen toteuma on yhteensä 76,0 %, joten kustannukset ylittävät tasaisen kulutuksen 1,0 %. Henkilöstökulujen toteuma on yhteensä 76,4 %. Henkilöstökulujen toteutuma sisältää koko vuoden lomarahat sivukuluineen (arvio loppuvuodelle jaksotettavasta lomarahojen määrästä on yhteensä ). Palkkojen harmonisointi on toteutettu 1.7. lukien, joten henkilöstökulujen kustannukset nousevat siltä osin loppuvuonna. Mikäli toteutumaraporttiin jaksotetaan loka-joulukuun laskennallinen osuus lomarahakustannuksista ja palkkojen harmonisoinnista, henkilöstökulujen korjattu toteutuma on yhteensä 75,5 %. Henkilöstökulujen toteutuma on kohtuullinen ottaen huomioon, että kesälomakausi sijaiskustannuksineen on mukana toteutumassa. Palvelujen ostot ovat alkuvuonna ylittäneet tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 76,2 %. KYS:n ostot ylittävät tasaisen kulutuksen (toteutuma 77,0 %), mutta kunnittaiset vaihtelut ovat suuret. KYS:n ostojen toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 75,8 %, Kiuruvesi 70,7 %, Sonkajärvi 87,1 % ja Vieremä 89,9 %. Aikaisemmista vuosista poiketen sairaanhoitopiiri on laskuttanut kalliin hoidon tasausrahaston kustannukset neljän kuukauden välein ja toteutuma sisältää kunnittain seuraavat rahasto-osuudet mennessä: Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi ja Vieremä ; syyskuun osalta kalliin hoidon tasausrahastoon on kertynyt lisää maksettavaa kuntayhtymätasolla , mikä puuttuu tuloslaskelmasta. Lääkäripalvelujen ostoissa on toteutuma yhteensä 94,5 %, vaikka kevään aikana on tehty määrärahasiirtoja henkilöstökuluista. Mikäli huomioidaan tuloslaskelmasta puuttuvat kalliin hoidon tasausrahasto-osuudet ja selvittelytilillä olevat laskut, palvelujen ostojen toteutuma on yhteensä 76,6 %. Palvelujen ostojen ylitys on pienentynyt kesäkuun raporttiin verrattuna. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat tasaantuneet alkuvuodesta ja käyttö alittaa tasaisen kulutuksen (toteutuma 73,3 %). Avustusten toteutuma (75,7 %) ylittää tasaisen kulutuksen. Mikäli toteutuma-arvioon lisätään omaishoidon tuen osalta raportista puuttuva yhden kuukauden kustannus, avustusten toteutuma (77,1 %) ylittää selvästi tasaisen kulutuksen. Avustuksissa huolestuttavin on työmarkkinatuen kuntaosuuden korkea toteutuma (89,1 %). Myös perustoimeentulotuen toteutuma ylittää hieman tasaisen kulutuksen (75,9 %), johon vaikuttaa erityisesti Kiuruveden (toteutuma 88,0 %) ja Sonkajärven (toteutuma 82,0 %) tilanne. Muiden toimintakulujen toteutuma alittaa tasaisen kulutuksen toteutumaprosentin ollessa 71,1 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti on yhteensä 73,6 %, mikä alittaa tasaisen kulutuksen. Myyntituotoista puuttuu isoimpana eränä sotilasvammalain mukaiset korvaukset. Laskennallisesti puuttuu myös pääosa työterveyshuollon vuosimaksuista, sillä vuosimaksut laskutetaan loppuvuoden aikana. Lisäksi työterveyshuollon syyskuun myyntituotot puuttuvat

7 6 toteutumasta. Sairaalan toiminnassa kesäajan sulut pienentävät tulojen kertymää, joten kokonaisuutena myyntituottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen toteutumaprosentti on 74,6 %. Maksukatto-järjestelmä vähentää terveydenhuollon maksutuottojen kertymää loppuvuoden aikana. Tukien ja avustusten toteutuma on alhainen (59,0 %); toteumasta puuttuvat isoimpina Kelan korvaukset henkilökunnan työterveyshuoltoon ja syyskuun osalta sairaankuljetukseen. Muiden toimintatuottojen toteutuma on 86,7 %. Kokonaisuutena toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Syyskuun lopun tuloslaskelman perusteella kuntayhtymän tuloslaskelma on alijäämäinen yhteensä 3,2 milj.. Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava, että tuloslaskelmassa ovat mukana koko vuoden lomarahakustannukset ja että toimintatuotoista puuttuu suuria eriä (sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja henkilökunnan työterveyshuollon Kelakorvaukset). Tämän vuoden talousarvioon sisältyy suuria toiminnallisia muutoksia erityisesti Sonkajärven terveyskeskuksessa, Iisalmen terveyskeskuksessa ja Koljonvirran sairaalassa. Muutoksia on tehty toukokuusta alkaen, joten niiden taloudelliset vaikutukset tulevat esille loppuvuoden aikana. Mikäli kuntayhtymän toiminta jatkuisi samalla volyymilla kuin alkuvuonna ilman toiminnallisia muutoksia, arvio lisäveloituksen määrästä syyskuun loppuun mennessä on yhteensä 2,0 milj.. Koska toukokuusta alkaen on tehty suuria toiminnallisia muutoksia, tilinpäätösarviota ei voi tehdä aikaisempien vuosien toteutumatietojen pohjalta. Oman toiminnan osalta talouden arvioidaan loppuvuoden aikana tasoittuvan erityisesti Iisalmen ja Sonkajärven tilausten osalta. Ensimmäisen puolen vuoden aikana ylitystä on ollut myös KYS:in palvelujen ostoissa ja talousarviossa pysyminen edellyttää KYS:in palvelujen tarpeen tasapainottumista. Erityisesti Vieremän, Sonkajärven ja Iisalmen osalta tilauksen arvioidaan ylittyvän KYS:in vuoksi. Kuntayhtymän kassa on ollut tammi-syyskuun aikana riittävä eikä lyhytaikaista lainaa ole tarvittu. Kuntayhtymä on selvinnyt ilman lainaa kriittiset kesäkuukaudet. Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa syyskuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin syyskuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-9/2011 ja laskettu toteutumien väliset muutosprosentit. Tilinpäätösarviota varten tuloslaskelmasta puuttuvia keskeisiä tekijöitä on tarkasteltu jäsenkunnittain.

8 7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA MENNESSÄ MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Aikuispsykosos , , , , , , , , , ,2 Aikuissosiaalityö , , , , , , , , , ,1 ESH oma yht , , , , , , , , , ,6 ESH ostettu , , , , , , , , , ,2 Hoito ja hoiva , , , , , , , , , ,3 Kuntoutus , , , , , , , , , ,5 Perhepalvelut , , , , , , , , , ,5 Suun terveydenh , , , , , , , , , ,3 Työterveyshuolto , , , ,0 Vammaispalvelut , , , , , , , , , ,4 Vastaanotto , , , , , , , , , ,4 Ympäristötoimi*) , , , , , , , , , ,4 PALVELUT YHT , , , , , , , , , ,5 Hallinto**) Hallinnon lähipalv.**) YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,9 Ennakkomaksut EROTUS Loppuvuoden lomarahat Puuttuvat erät ***) Puuttuva ttt:n valt.osuus Kalliin hoidon tasaus Tth:n puuttuvat tulot SotilavammaL:n korv MUOKATTU YHTEENSÄ , , , , ,6 KYSin toteuma , , , , ,4 Oman toiminnan tot , , , , ,3 Arvio TP Ylitys Ylitys *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **)Hallinnon voitosta on eroteltu lähipalvelujen kustannuspaikkojen poikkeamat jäsenkunnittain; vyörytys toteuman mukaan tulee tilinpäätökseen ***) Sairaankuljetuksen ja henkilökunnan tth:n Kelakorvaukset, omaishoidon tuki 1 kk, peruspääoman korot 9 kk, selvittelytili, palkkojen harmonisointi

9 8 Keskeisimmät toiminnan muutokset ja poikkeamat suurtuotteittain perusteluineen Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma on milj. ja toteutuma on 1 9/ on 50,9 milj. eli 77,0 %. Oleelliset ylitykset; ostettu erikoissairaanhoito 75,8 %, toteuma on lähes suunnitelman mukainen, toteumasta puuttuu kalliin hoidon tasausmaksuja hoito ja hoiva 80,2 %, terveyskeskuksen vuodeosastojen 49 pitkäaikaissairaansijaa on siirtynyt avohoitoon. Kotihoidon nettokustannusten kasvu 10 % selittyy maksuttoman hoitotarvikejakelun kustannusten kasvusta, kotisairaalatoiminnan aloittamisesta sekä kotihoidon ennakoitua pienemmistä tuloista. Pitkäaikaislaitoshoidon kustannukset tasoittuvat loppuvuodesta. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on lisääntynyt ja vastaavasti Iisalmen sairaalan sairaansijojen käyttö on vähentynyt. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon hoitopäivät ovat kasvaneet 11 %. Toiminnallisten muutosten vuoksi ennustetta vuoden toteumalle on vaikea arvioida. Sotilasvammalain mukaisia korvauksia on ennakolta kuntoutus 81,7 %, ylitys selittyy terapioiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen kasvulla sekä tuottojen alentumisella. perhepalvelut 80,9 %, ylitys selittyy kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja lasten valvonnan kustannuksilla. vammaispalvelut 76 %, ylitys aiheutuu pääasiassa kehitysvammaisten laitoshoidon tarpeesta, vaikeavammaisen asunnon muutostöistä ja lisääntyneistä vammaispalvelukuljetuksissa. vastaanotto 77,0 %, ylitys selittyy tuottojen lähinnä alituksella yhteispäivystyksessä ja vastaanottotoiminnassa sekä ostopalvelujen ylityksellä. Terveysneuvonnan uusien tehtävien täyttäminen kohdistuu loppu vuoteen. Oleelliset alitukset; oma erikoissairaanhoito 74 %, konservatiivisen ja operatiivisen toiminnan käyttö on laskenut kaikissa palveluissa paitsi operatiivisella poliklinikalla. Operatiivisen toiminnan kustannukset ovat laskeneet 4 %. suun terveydenhuolto 65,6 % alitus selittyy henkilöstökustannusten laskulla. aikuissosiaalityö 73,5 %, työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotukset vuoden alusta aiheuttavat kulujen kasvua, mutta eivät talousarvion ylitystä.

10 9 Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma on 29,8 milj., ja toteutuma 1 9/ on 23,0 milj. eli 77,3 %. Oleelliset ylitykset; aikuissosiaalityö 95,1 %, ylitys selittyy mm. työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotuksista vuoden alusta. Ei varausta talousarviossa. oma erikoissairaanhoito 97,6 %, käytön nousu kohdistuu lähes kaikkiin toimintoihin; suurimmat käytön nousut ovat operatiivisissa hoitopäivissä ja poliklinikkakäynneissä, dialyysikäynneissä, sisätautien, ihotautien ja lastentautien poliklinikkakäynneissä. Oma erikoissairaanhoito on osin korvannut KYS:n käyttöä. Konservatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 8 % ja operatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 26 %. sta puuttuu kalliin hoidon tasausmaksuja hoito ja hoiva 77,1 %, ylitys selittyy kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaislaitoshoidon nettokustannusten kasvulla sekä hygieniatason nostamisesta johtuvien kustannusten vuoksi. Infektioepidemiat ovat rajoittaneet vuodeosaston käyttöä ajoittain. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on vähentynyt ja vastaavasti Iisalmen sairaalan sairaansijojen käyttö on lisääntynyt. perhepalvelut 85,2 %, ylitys selittyy kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja lasten valvonnan kustannuksilla. vammaispalvelut 79,6 %, ylitys selittyy kehitysvammaisten lisääntyneestä poliklinikkakäyntien ja laitoshoidon tarpeista sekä vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun ja vammaispalvelukuljetuskustannusten kasvusta. vastaanotto 82,6 %, ylitys selittyy lähinnä päivystyksen ostopalvelujen kohdentamisesta tuottojen alittumisesta. Oleelliset alitukset; aikuispsykososiaaliset palvelut 65,3 % selittyy lähinnä erikoissairaanhoidon hoitopäivien laskulla. ostettu erikoissairaanhoito 70,7 %, alitus selittyy osin oman erikoissairaanhoidon käytön kasvulla. sta puuttuu kalliin hoidon tasausmaksuja suun terveydenhuolto 62,5 %, alitus selittyy henkilöstökustannusten laskulla. Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma on 15,6 milj., ja toteutuma 1 9/ on 12,3 milj. eli 79,0 %.

11 10 Oleelliset ylitykset; aikuispsykososiaalityö 80,1 %, selittyy lähinnä erikoissairaanhoidon hoitopäivien ja avohoidon sekä päihdeasumispalvelujen ylityksillä. aikuissosiaalityö 83,7 %, ylitys selittyy työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotuksista vuoden alusta. oma erikoissairaanhoito 98,2 %, käytön nousu kohdistuu lähinnä sisätautien hoitopäiviin ja poliklinikkakäynteihin, lastentautien, neurologian, naistentautien ja äitiyspoliklinikan sekä silmätautien poliklinikkakäynteihin sekä operatiivisiin hoitopäiviin sekä kirurgian polin käynteihin. Oma erikoissairaanhoito on osin korvannut KYS:n käyttöä. Konservatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 37 % ja operatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 6 %. Tuottojen lasku nostaa nettokustannuksia. ostettu erikoissairaanhoito 87,1 %, hoidon tarve kohdistuu sairaanhoitoon, jota ei voida tuottaa oman toimintana. Ylityksistä on erillinen selvitys. Hyvityslaskua on kuntoutus 80 %, ylitys selittyy terapia ja fysioterapian nettokustannusten nousulla. perhepalvelut 75,3 %, toteuma on lähes suunnitellun mukainen. vastaanotot 94,3 %, ylitys selittyy lääkäriresurssin turvaamisesta ostopalveluilla ja tuottojen alittumisesta. Oleelliset alitukset; hoito ja hoiva 71,8 %, Sonkajärven vuodeosaston siirtyminen palveluasumiseksi ja akuuttihoidon siirtyminen Iisalmen ja Kiuruveden terveyskeskukseen toteutui 1.5. alkaen, suunniteltu aikataulu oli Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on vähentynyt ja Iisalmen sairaalan sairaansijojen käyttö on lisääntynyt sisätautien ja operatiivisella vuodeosastolla. suun terveydenhuolto 63,1 %, alitus selittyy henkilöstökustannusten laskulla. vammaispalvelut 63,6 %, alitus selittyy avohoitopalveluiden painottumisella. Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma on 29,8 milj., ja toteutuma 1 9/ on 9,4 milj. eli 79,1 %. Oleelliset ylitykset; aikuispsykososiaaliset palvelut 82,4 %, selittyy erikoissairaanhoidon hoitopäivien ylittymisellä 9 % ja päihdehuollon polikliiniset käyntien lisääntymisellä.

12 11 aikuissosiaalityö 79,2 %, ylitys selittyy työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotuksista vuoden alusta. ostettu erikoissairaanhoito 89,9 %, hoidon tarve kohdistuu sairaanhoitoon, jota ei voida tuottaa oman toimintana. Ylityksistä on erillinen selvitys. sta puuttuu vammaispalvelut 86,1 %, ylitys selittyy kehitysvammaisten ennakoimattomista sijoituksista asumispalveluihin ja laitoshoitoon. vastaanotto 82,6 %, ylitys selittyy lääkäriresurssin turvaamisesta ostopalveluilla ja tuottojen alittumisesta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin kustannusten kohdentumisesta loppu vuoteen sekä tuottojen alittumisesta. Oleelliset alitukset; oma erikoissairaanhoito 72,7 %, käyttö on laskenut kaikissa muissa palveluissa paitsi dialyysikäyntien, sisätautien hoitopäivien, neurologian, operatiivisen ja silmätautien poliklinikkakäyntien kohdalla. Konservatiivisen toiminnan kustannukset nousu on 9 % ja operatiivisen toiminnan kustannusten lasku on 16 %. Tuottojen lasku nostaa osaltaan nettokustannuksia. hoito ja hoiva 74,9 %, toteutuu kokonaisuutena suunnitellusti. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on toteutunut lähes suunnitellusti. Iisalmen sairaalan sisätautiosaston käyttö ylittyy ja operatiivisen osaston käyttö alittuu. kuntoutus 62,6 %, alitus selittyy terapiatoiminnan vähentymisestä. perhepalvelut 60,1 %, alitus selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vähentymisenä. suun terveydenhuolto 69,3 %, Sopimus- ja ulkokuntien kokonaissumma on 2,6 milj., ja toteutuma 1 9/ on 1,9 milj. eli 71,54 % milj. Sopimuskuntien myyntituotot alittuvat 3,4 %. Terveydenhuollon hintojen tarkistus on tehty 4.9. alkaen. Vuoden 2011 toteumaan verrattuna alitus 1 %. Sopimuskuntien myyntituotot Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

13 12 Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 TA % TP 2011/TOT % Keiteleen kunta ,14 Lapinlahden kunta ,70 Pielaveden kunta ,32 Rautavaaran kunta ,79 Varpaisjärven kunta * Yhteensä ,54 73,96 * sisältyy Lapinlahden lukuihin Koko kuntayhtymän talousarvio kokonaissumma on 123, 6 milj., ja toteutuma 1 9/ on 95,9 milj. eli 77,6 %. Jäsenkuntien noussut hoidon tarve Iisalmen sairaalassa kohdentui pääosin Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle mm. lisääntyneenä sisätautien hoitopäivien ja poliklinikkakäyntien, operatiivisten hoitopäivien ja poliklinikkakäyntien, lasten- ja naistentautien poliklinikkakäyntien osalta. Osin Iisalmen sairaala on kyennyt korvaamaan ostetun erikoissairaanhoidon tarvetta esim. Kiuruvedellä. Sisätautien noussut hoidon tarve vastaa kuntien väestön ikärakenteen hoidon tarvetta vrt. sairastavuus. Terveyskeskustasoisen akuuttivuodeosastohoidon ja Iisalmen sairaalan sairaansijojen käytön kohdentumista tulee tehostaa kunnittain. Ostetun erikoissairaanhoidon noussut hoidon tarve kohdistuu sairaanhoitoon, jota ei voida toteuttaa Iisalmen sairaalassa, erillinen selvitys kunnittain. Terveydenhuollon hoidon saatavuus toteutuu kaikissa palveluissa paitsi puheterapiassa. Puheterapian onnistunut rekrytointi parantaa hoidon saatavuutta vuoden loppuun mennessä. Palvelurakennemuutokset, jotka koskettivat terveyskeskuksen vuodeosastojen pitkäaikaishoidon siirtämistä (49 ss) palveluasumiseen ja akuuttihoidon keskittämistä Iisalmeen ja Kiuruvedelle sekä kahden sairaansijan vähentämistä Iisalmen sairaalan sisätautiosastolta ovat toteutuneet. Muutosta on tukenut kotisairaalan toiminta 6/ alkaen. Mielenterveystyön erikoissairaanhoidon sairaansijoja on vähennetty viidellä ja resursseja on siirretty avohoitoon ja perhepalveluihin. Työterveyshuollon on tällä hetkellä alijäämäinen ja arvioitua alijäämää selittää ostopalvelujen kustannusten nousu ja myyntituottojen lasku. Osaltaan uuden seuranta- ja raportointiohjelman käyttöönotto vähentää resursseja. Hinnantarkistusta ei toteutettu koska tämän hetkiset sopimukset eivät mahdollistaneet hinnan tarkistuksia. KYS:sta siirtyneistä tehtävistä hematologian poliklinikka aloitti toiminnan 4/ ja uniapeapotilaiden hoito ja seuranta on vakiintunut omaksi toiminnaksi. Hematologian poliklinikan lääkäriresursseihin ja lääkekustannuksiin ei oltu varauduttu talousarviossa.

14 13 Terveydenhuollon menojen toimintakulujen toteuma on 76,9 %. Suurimmat ylitykset syntyvät palvelujen ostoista 77,9 % ja henkilöstökuluista 76,3 %. Ulkoisten palvelujen ostojen ylitystä selittää ostettu erikoissairaanhoito 45,7 % ja lääkäreiden ostopalvelut 61,4 %. Henkilöstökulut ylittyvät 1,3 %. Osin suunnitellut rekrytoinnit ovat toteutuneet vasta syksyllä ja kustannukset kohdentuvat loppuvuoteen esim. kotisairaala ja terveysneuvonta. Ylityksiä oman toiminnan osalta on katettu talousarvion sisältä määrärahasiirroilla n Terveydenhuollon vastuualueella pyritään toteuttamaan loppu vuodesta yli säästöt esim. hankintakiellon muodossa. Terveydenhuollon toimintatuottojen toteuma alittuu 5,1 %. Ulkoisten maksutuottojen alitus kohdistuu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon vastaanottojen ja suunterveydenhuollon asiakasmaksuihin. Myyntituottojen alistus kohdistuu lähinnä ulkokuntamyyntiin, työterveyshuoltoon, täyskorvausmaksuihin ja muihin myyntituottoihin. Toteutumattomia myyntituottoja on työterveyshuollossa ja ensihoidossa Terveydenhuollon ulkokuntien ja sopimuskuntien hinnastoa on tarkistettu 4.9. alkaen kattamaan nousseita tuotantokustannuksia. Palvelusopimuksen toteutumista on tarkistettu Sonkajärven terveydenhuollon osalta. - Tilamuutokset: Vieremän terveyskeskuksen palvelut tuotetaan loppu vuoden aikana kunnan väistötiloissa ensisijaisesti lähipalveluna Vieremällä paitsi suun terveydenhuolto Iisalmessa ja muissa jäsenkunnissa. Tilamuutokset Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosaston ja mielenterveystyön aikuistyöryhmän osalta ovat toteutuneet suunnitellusti. Tilaselvitys Kiuruveden terveyskeskuksen osalta jatkuu. Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjatuissa tiloissa toimii 1.9. lukien kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoitoyksikkö (10 paikkaa), kotihoitoyksikkö sekä päivätoiminta. Edellä mainittujen yksiköiden läheisyys tuo toiminnallista synergiaetua mm. tiiviin yhteistyön ja henkilöstön yhteiskäytön. Työpanos ja kustannukset 25 erilaisen ohjelman päivittämisessä, käyttöönotossa, koulutuksessa ja tietojen siirrossa keskittyy loppuvuoteen ja vaikuttaa kustannuksia lisäävästi ja on riski toimintalukujen toteutumiselle. Oleelliset ylitykset; aikuissosiaalityö 77,7 %, Työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotukset vuoden alusta, johon ei varausta talousarviossa Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä. oma erikoissairaanhoito 80,2 %. Oman erikoissairaanhoidon lisääntynyt käyttö kohdentuu Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle. Sisätautien vuodeosaston hoitopäivien käytön ylitys kohdistuu Kiuruvedelle, Sonkajärvelle ja Vieremälle ja vastaavasti Kiuruvedel-

15 14 lä ja Sonkajärvellä on terveyskeskustasoisen vuodeosastotoiminnan käytön alistusta. Terveyskeskusten akuutti- ja kuntoutuspaikkojen käyttöä tulee tehostaa ja vähentää pitkäaikaishoitoa jotta voidaan toteuttaa vuodelle 2013 suunnitellut sairaansijavähennykset. Operatiivisen osaston hoitopäivien toteutuma tukee vuoden 2013 sairaansijojen vähentämistä. ostettu erikoissairaanhoito 77,0 %, Ylitys kohdistuu Sonkajärvelle ja Vieremälle. Ylityksistä on erillinen selvitys kunnittain. Sisältää kalliin hoidon tasauksia Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. hoito ja hoiva 77,6 %, ylitys johtuu Iisalmessa palvelurakennemuutoksesta ja Kiuruvedellä ESBL- epidemiasta. Kustannukset tasoittuvat loppuvuodesta. Sotilasvammalain mukaisia korvauksia on ennakolta kuntoutus 77,2 %, ylitys selittyy ulkopuolisen laitoshoidon ostolla ja puheterapian ostopalveluilla. perhepalvelut 79,00 %, selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla asiakkailla. Jatkossa arvioitava nykyisten perhepalvelujen resurssien ja muun varhaisen tuen tehokkaampaa kohdentamista siten, että voidaan vähentää lasten kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden määrää vammaispalvelut 76,3 %, ylitys aiheutuu ennakoimattomista kehitysvammahuollon laitoshoidon ja poliklinikkakäyntien sekä vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun ja vammaispalvelukuljetusten tarpeista Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. Oleelliset alitukset; aikuispsykososiaaliset palvelut 74,0 %, toteutunut lähes suunnitelmallisesti, käytön nousu kohdistuu Sonkajärvelle ja Vieremälle. Hoitopäivien vähentäminen (-5 ss) ja resurssien siirtäminen avohoitoon ja perhepalveluihin on toteutunut suunnitellusti. suun terveydenhuolto 65,0 %, selittyy lähinnä henkilöstökustannusten laskulla. vastaanotto 80,9 %, lääkäriresurssien turvaaminen ostopalveluilla Iisalmessa, Sonkajärvellä ja Vieremällä ja tuottojen toteuman alitus. Terveysneuvonnan lisäresurssien kustannukset kohdentuvat loppuvuoteen.

16 15 Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 TA % TP 2011/TOT % Keiteleen kunta ,14 Lapinlahden kunta ,70 Pielaveden kunta ,32 Rautavaaran kunta ,79 Varpaisjärven kunta * Yhteensä ,54 73,96 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Muiden kuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 Ennuste Sopimuskuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 Ennuste

17 16 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA TA Muutettu TA Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET ,8 Isan energiatuki-laiteinvestoinnit, energiatuki v ,7 Vainajien säilytystilan uudistus ,2 KONEET JA LAITTEET ,9 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, Isa ,9 Kiinteistö- ja laiterekisteri Lääkkeellinen paineilmakompressori ,4 Gastroskooppi, 2kpl ,4 ATK langaton verkko ja laitteet, Isa, KVS Runkokytkimien laajennus Iisalmen kaupunkialueella ,0 Leikkkaussalin anestesiamonitorit ,9 Dialyysikoneet ,0 Kolonoskooppi ,0 Defibrilaattori Yhteispäivystys:kattokeskus ja -valaisin ,0 Eläinklinikan rgt:n digitalisointi ,0 Esmi-päätelaitteet ,7 Telemetriaverkko ja monitorit ,4 Resectoskooppi ,1 Fiberoskooppien pesukone ATK-INVESTOINNIT ,6 Tuotteistusohjelma Potilastietojärjestelmän lisäosat ,1 Toimikortti ,0 DigiEKG (kaksi tilattu kp e) ,0 Medimaker-liittymä ,0 Kuntoapu ,3 Verkkosivustoihin liittyvä kehittämistyö ,0 Asiakastietojärjestelmään liittyvä kehittämistyö ,0 Asianhallintaohjelma ,9 Populus kehityskeskustelut, henkilökohtaisen työsuorituksen arv MS-lisenssien hankinta ,0 Aromin Pegasos ja Raindance liittymä Työterveyshuollon ohjelma ,3 MUUT ,3 Työvalmennussäätiön säädepääoma ,0 Istekki Oy:n osakepääoma ,0 YHTEENSÄ ,7 INVESTOINTIOHJELMA TA Arvio TP Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET ,8 KONEET JA LAITTEET ,9 ATK-INVESTOINNIT ,6 MUUT ,3 YHTEENSÄ ,7 Investointihankkeisiin on varattu yhteensä 1,2 milj.. Investointien toteutuma on mennessä yhteensä 55,70 % ( ). Yhtymähallitus on kokouksessaan tehnyt muutoksia investointihankkeiden kesken määrärahojen puitteissa. Muutoksissa katettiin Microsoft-lisenssien hankintakulut sekä varattiin määrärahat Esmi-päätelaitteiden lisähankintaan, telemetriaverkoon sisätautiosastolle, resectoskoopiin sekä työterveyshuollon ohjelmaan. Rakennusinvestointeihin on käytetty 57,8 % määrärahoista; isompana

18 17 hankkeena Iisalmen sairaalan energiatuki-laiteinvestoinnit, joihin on käytetty Kone- ja laiteinvestointeihin on käytetty 62,9 % määrärahoista; suurimpia hankkeita ovat leikkaussalin anestesiamonitorien hankinta sekä eläinklinikan röntgenin digitalisointi. Atkinvestoinneista on käytetty 51,6 % ja suurin hanke on ollut Microsoft-lisenssien hankinta. Rahoituslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,14 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,30 0, ,14 Investointien rahavirta Investointimenot , ,47 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden ,79 0, ,47 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,61 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, , ,75 Oman pääoman muutokset 0, ,75 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien , ,36 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos , ,14 Korottomien velkojen muutos , , , ,52 Rahoituksen rahavirta , ,52 Rahavarojen muutos , ,13 Rahavarojen muutos Rahavarat ,13 Rahavarat , ,75

19 18 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 10 Hallinto ja tukipalvelut TA+Muutos Tot-% 2011 Tot-% 2011 Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,8 Henkilöstökulut , ,0 Palkat ja palkkiot , ,3 Henkilösivukulut , ,6 Eläkekulut , ,2 Muut henkilösivukulut , ,1 Palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,7 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut , ,1 Vuosikate , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Suunnitelman muk. poistot , ,0 Tilikauden tulos , ,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,1

20 19 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 20 Sosiaalihuollon palvelut TA+Muutos Tot.% 2011 Tot.% 2011 Toimintatuotot , ,3 Myyntituotot , ,6 Maksutuotot , ,5 Tuet ja avustukset , ,3 Muut toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,7 Henkilöstökulut , ,0 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,7 Eläkekulut , ,1 Muut henkilösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Avustukset , ,9 Muut toimintakulut , ,8 Toimintakate , ,4 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 Suunnitelman muk. poistot , ,4 Tilikauden tulos , ,4 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,4

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 18.12. 28 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...2 Kuntayhtymän talous...4 Tuloslaskelma ja ennuste...4 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 0 28/02.02.01/ Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Yhtymähallitus 21.5. 91 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...2 Kuntayhtymän talous...4 Tuloslaskelma ja ennuste...4 Kuntien maksuosuus ja

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Yhtymähallitus 26.11. Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot