ILOA AUTTAMISESTA. Kouluyhteistyön linjaus vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILOA AUTTAMISESTA. Kouluyhteistyön linjaus vuosille"

Transkriptio

1 ILOA AUTTAMISESTA Kouluyhteistyön linjaus vuosille Suomen Punainen Risti

2 Pekka Laukkanen, Kouluyhteistyön kehittämistyöryhmä 2

3 Sisältö 1. Johdanto Punaisen Ristin arvomaailma Kouluyhteistyön tulevaisuuden tavoitetila 2020 (visio) Kouluyhteistyön toiminta-ajatus (missio) Punaisen Ristin kouluyhteistyön strategiset tavoitteet Keinot Punaisen Ristin kouluyhteistyön strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Punaisen Ristin kouluyhteistyöllä edistetään nuorten auttamisvalmiutta ja vaikutetaan inhimillisyyden puolesta Punaisen Ristin teemat, arvot ja toiminta kytketään osaksi koulujen arkea pitkäjänteisen ja säännöllisen yhteistyön muodoin Ensiaputaitojen opetteleminen saadaan osaksi koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmia Vapaaehtoisuus ja vapaaehtoistoiminta tunnustetaan olennaisena osana suomalaista koulutusjärjestelmää Punaisen Ristin kouluyhteistyön mittarit Strategiset tavoitteet

4 1. Johdanto Tässä asiakirjassa on kuvattu Punaisen Ristin kouluyhteistyön linjaus strategisine tavoitteineen vuoteen 2020 asti. Linjauksessa kerrotaan Punaisen Ristin arvopohjasta sekä määritellään visio ja missio eli perustehtävä miksi Punaisessa Ristissä tehdään kouluyhteistyötä. Linjauksessa määritellään myös keinot, joita toteuttamalla pyritään saavuttamaan strategiset tavoitteet. Suomen Punaisen Ristin kouluyhteistyön tavoitteena on, SPR:n kasvatustavoitteiden mukaisesti, tukea lapsen ja nuoren kasvua inhimillisiä arvoja kunnioittavaksi, itseään arvostavaksi ja toisesta välittäväksi yksilöksi. Punaisessa Ristissä lapsi ja nuori kasvaa elämää ja erilaisuutta kunnioittavaan arvomaailmaan: Hän uskaltaa seistä hyvän puolella, hän uskoo myötätunnon tekoihin ja läsnäolon voimaan. Hänellä on rohkeutta auttaa, puhua tukea tarvitsevien puolesta ja ottaa kantaa hänellä on rohkeutta olla ihminen. Lapsen ja nuoren kasvua tukevat perhe koulu, kaverit ja harrastukset. Järjestöillä on iso ja merkityksellinen rooli lapsen ja nuoren kasvussa. Järjestöt toimivat kodin ja koulun tukena rakentaen lapsen ja nuoren kasvusta kokonaisuuden. Lapsille ja nuorille tarjotaan turvallinen kasvuympäristö ja mielekästä tekemistä sekä vankka ja selkeä arvomaailma, joka auttaa nuoria muodostamaan oman maailmankatsomuksensa. Järjestöt tarjoavat mahdollisuuden ja tilan nuorelle kehittää sosiaalisia taitoja, vahvistaa itsetuntoa, oppia toimimaan monenlaisten ihmisten kanssa ja luottamaan kykyynsä selvitä erilaisissa tilanteissa. Järjestöt puhuvat ja toimivat myös vahvasti lasten ja nuorten puolesta. Kouluyhteistyö on yksi tapa, jolla Punainen Risti edistää vapaaehtoistoiminnan ja kansalaisvaikuttamisen juurtumista myös kasvavassa sukupolvessa. Kouluyhteistyön päämääränä on tehdä tunnetuksi Punaisen Ristin toimintaa ja periaatteita, tarjota kouluille järjestön erityisosaamista ja siten kehittää oppilaiden kansalaistaitoja sekä tukea koulua sen kasvatustehtävässä. Kouluyhteistyötä voidaan tehdä paikallistason yhteistyönä tai koulun ja piirin/keskustoimiston välisenä yhteistyönä. Yhteistyö voi olla monentasoista. Vähimmillään se on tiedottamista Punaisen Ristin, Suomen Punaisen Ristin ja paikallisten osastojen toiminnoista sekä saatavilla olevista materiaaleista. Syvemmän tason yhteistyössä Suomen Punainen Risti on olennainen osa koulun aatemaailmaa ja arkipäivää, jota esimerkiksi Punaisen Ristin teemakoulu edustaa parhaimmillaan. Kouluyhteistyötä voidaan ajatella ilmiönä, joka hyödyttää sekä koululaitosta että Punaista Ristiä. Kouluyhteistyön kautta järjestö saa lisää yhteistyökumppaneita ja toimintamahdollisuuksia. Yhteistyön kautta tavoitetaan entistä laajemmin uusia, potentiaalisia aatteen kannattajia, toimijoita ja jäseniä, joten kouluyhteistyö lisää sekä aatteellisia että toiminnallisia resursseja. 4

5 2. Punaisen Ristin arvomaailma Punainen Risti haluaa tehdä maailmasta inhimillisemmän lievittämällä ja ehkäisemällä ihmisten kärsimystä. Punaisessa Ristissä ajatellaan, että apua tarvitsevista on pidettävä huolta ja että arvokkaan elämän edellytykset kuuluvat yhtä lailla kaikille. Suomen Punainen Risti on osa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun maailmanjärjestöä, ja pidämme heikoilla olevien puolta samoin arvoin ja tavoittein. Auttamistyön perusta on kaikkialla maailmassa sama: laaja vapaaehtoisten verkko ja ihmisten halu auttaa. Punaisen Ristin arvot ja tavoitteet tekevät todeksi paikallisosastoissa toimivat vapaaehtoiset. Heitä tukevat vapaaehtoistoiminnassa piiritoimistot. Valtakunnallista toimintaa suunnittelee ja ohjaa keskustoimisto. Vapaaehtoiset toimivat lähes joka paikkakunnalla osaston eri tehtävissä. Eri-ikäiset toimivat yhdessä. 3. Kouluyhteistyön tulevaisuuden tavoitetila 2020 (VISIO) Punaisen Ristin kouluyhteistyön visio ja kaiken koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävän toiminnan tavoite on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, auttamisvalmiutta, ensiaputaitoja ja inhimillisiä asenteita. Visionamme on, että vuonna 2020 Suomen Punainen Risti varmistaa kouluissa tapahtuvan koulutuksen kautta kaikkien suomalaisten nuorten ensiaputaidot. Punaisen Ristin kouluyhteistyön tulevaisuuden tavoitetilan mukaisesti järjestömme on tunnettu ja arvostettu sekä helposti lähestyttävä yhteistyökumppani koulu- ja oppilaitosmaailman parissa. Teemme koulumaailman kanssa yhteistyötä tavoitteiden aikaansaamiseksi yhteisten arvojen pohjalta. 4. Kouluyhteistyön toiminta-ajatus (MISSIO) Suomen Punaisen Ristin kouluyhteistyö edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, auttamisvalmiutta, ensiaputaitoja ja inhimillisiä asenteita. Kouluyhteistyön kautta kasvatamme myös uutta auttajien sukupolvea. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset, työntekijät, luottamushenkilöt ja yhteistyökumppanit tekevät yhdessä töitä, jotta toiminta-ajatus toteutuu. 5. Punaisen Ristin kouluyhteistyön strategiset tavoitteet Suomen Punaisen Ristin kouluyhteistyön strategisten tavoitteiden avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, auttamisvalmiutta ja inhimillisiä asenteita. Tavoitteita voidaan päivittää yleiskokouskausittain (joka kolmas vuosi) sitä mukaa, kun ne toteutuvat, tai kun toimintaympäristön muutoksista johtuen niiden sisältöä on syytä tarkentaa tai muuttaa. 5

6 Punaisen Ristin kouluyhteistyön strategisia tavoitteita käsitellään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman tekemisen yhteydessä. Suomen Punaisen Ristin kouluyhteistyön strategiset tavoitteet vuoteen 2020 saakka ovat seuraavat: 1. Punaisen Ristin kouluyhteistyöllä edistetään nuorten auttamisvalmiutta ja vaikutetaan inhimillisyyden puolesta. 2. Punaisen Ristin teemat, arvot ja toiminta kytketään osaksi koulujen arkea pitkäjänteisen ja säännöllisen yhteistyön muodoin. 3. Ensiaputaitojen opetteleminen saadaan osaksi koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmia. 4. Vapaaehtoisuus ja vapaaehtoistoiminta tunnustetaan olennaisena osana suomalaista koulutusjärjestelmää. Seuraavaksi esittelemme keinot tavoittaa Suomen Punaisen Ristin kouluyhteistyön strategiset tavoitteet. 6. Keinot Punaisen Ristin kouluyhteistyön strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Sisällöt on suunniteltu siten, että aiheet liittyvät toisiinsa ja rakentuvat toistensa päälle. Samaa aihetta on mahdollisuus käsitellä eri tavoin läpi koko yleissivistävän koulutuksen ajan niin, että aihetta syvennetään ja monipuolistetaan ikäryhmän tarpeiden ja koulun tavoitteiden mukaan, Suomen Punaisen Ristin kasvatustavoitteiden mukaisesti. Vahvistamme kouluyhteistyön kautta toisaalta myös ihmisten ja yhteisöjen selviytymiskykyä edistämällä terveyttä ja hyvinvointia, lievittämällä yksinäisyyttä ja parantamalla arjen turvallisuutta. Toiminnan kautta vaikutamme inhimillisyyden, vapaaehtoisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Edistämme yhteisöllisyyttä ja rauhankulttuuria. Puutumme syrjintään lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa. Punaisen Ristin tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnan humanitaarista arvopohjaa ja täydentää viranomaispalveluja asenteiden ja arvojen disseminaation kautta. Päämääränä on lisätä nuorten kykyä vaikuttaa ja muuttaa maailmaa. Arvokeskustelu on konkreettisen toiminnan kautta näkymistä esimerkiksi silloin, kun osasto lisää yhdenvertaisuutta kouluyhteistyön kautta. Tuotamme osastoille eri-ikäisille kohdennettuja rekrytointimalleja hyödynnettäväksi kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaan rekrytointiin. Välitämme Punaisessa Ristissä apua ja tukea ihmiseltä ihmiselle. Kehitämme auttamisvalmiuttamme niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansainvälisestikin ja vahvistamme näin ainutlaatuista, maailmanlaajuista auttamisverkkoamme. 6

7 6.1 Punaisen Ristin kouluyhteistyöllä edistetään nuorten auttamisvalmiutta ja vaikutetaan inhimillisyyden puolesta Punaisen Ristin liike on alun perin syntynyt auttamaan uhreja. Punainen Risti pyrkii kaikissa olosuhteissa sekä kansainvälisesti että kansallisesti ehkäisemään ja lieventämään inhimillistä kärsimystä. Sen tarkoituksena on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Suomen Punainen Risti pyrkii olemaan joustava ja tehokas auttamisorganisaatio, jonka tavoitteena on taata tarpeisiin perustuva ja tehokas avustustoiminta. Suomen Punainen Risti kerää vuosittain Nälkäpäivä-keräyksen yhteydessä rahaa katastrofirahastoon. Niin lapset kuin aikuisetkin voivat ottaa osaa keräyksiin. On tärkeää, että myös koulujen oppilaat osallistuvat keräyksiin joko kerääjinä tai lahjoittajina. Asian tärkeyden ymmärtämiseksi on välttämätöntä, että keräykseen osallistuvat ymmärtävät, miksi apua annetaan, mihin se kohdennetaan ja miten sitä annetaan. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisellä liikkeellä (erityisesti Punaisen Ristin kansainvälisellä komitealla) on erityinen, kansainvälisiin sopimuksiin perustuva mandaatti auttaa sodan uhreja ja tiedottaa ja osaltaan valvoa humanitaarisen oikeuden noudattamista kaikkialla maailmassa. Suomen Punaisella Ristillä on osana kansainvälistä liikettä osin kansainvälisiin sopimuksiin, osin kansalliseen lakiin, perustuen myös erityinen asema sodan oikeussääntöjen tiedottajana ja kouluttajana Suomessa. Tässä toimimme kansallisten viranomaisten tukena. Punaisen Ristin liikkeellä on myös auttamistehtävästään johtuen erityistä tietoa sodan oikeussäännöistä ja niistä käytännön haasteista, joita avustamistyöhön konfliktialueilla liittyy. 6.2 Punaisen Ristin teemat, arvot ja toiminta kytketään osaksi koulujen arkea pitkäjänteisen ja säännöllisen yhteistyön muodoin Kouluyhteistyön tavoitteena on kytkeä Punainen Risti osaksi koulujen arkea. Osastoja aktivoidaan monipuoliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön alueensa koulujen kanssa. Tavoitteena on tukea osastoja pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön alueensa koulujen kanssa. Punaisen Ristin paikallisten osastojen kouluyhteistyön yhteyshenkilöiden koulutusta ja osaamista vahvistetaan koulutusten ja verkostotyöskentelyn kautta. Suomen Punainen Risti kouluyhteistyön keskiössä ovat yläkouluikäiset nuoret. Tavoitteena on herättää kiinnostus humanitaarisiin periaatteisiin sekä saada uusia tukijoita ja vapaaehtoisia Punaisen Ristin toimintaan. Kouluyhteistyön perusajatuksena on tarjota kouluille ja Punaisen Ristin osastoille erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa yhteistyötä. Yhteistyö koulun kanssa perustuu aina paikallisten toimijoiden, oppilaiden, opettajien, vanhempien ja SPR:n osaston vapaaehtoisten tarpeisiin, kiinnostukseen ja resursseihin. Läksyhelppi tarjoaa koulun jälkeen apua kotitehtävien kanssa. Vapaaehtoiset ohjaajat auttavat läksyjenteossa. Läksykerhossa jutellaan ja vietetään aikaa yhdessä. Läksyhelpin ohjaajat auttavat esimerkiksi silloin, kun koulutehtävät tuntuvat hankalilta, eivätkä omat vanhemmat pysty aut- 7

8 tamaan. Läksyhelpissä voi miettiä kotitehtävien sisältöä yhdessä ohjaajien kanssa. Läksyhelppi on tarkoitettu peruskoululaisille eli ala- ja yläkouluja käyville. Läksyhelppi-kerhot on tarkoitettu erityisesti Suomeen muuttaneille lapsille ja nuorille, mutta kaikki koululaiset ovat tervetulleita läksykerhoon. Läksyhelppi-kerhoja vetävät Punaisen Ristin kouluttamat ohjaajat. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaiselle nuorelle Läksyhelppi voi tarjota paikan kehittää omaa osaamista ja turvallisen aikuisen, jonka kanssa tehdä läksyjä. Tätä kautta nuori saa onnistumisen kokemuksia ja näillä pienillä teoilla voidaan olla edesauttamassa, ettei nuori jää koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Läksyhelpissä lapsi saa läksyavun lisäksi itseluottamusta ja uusia ystäviä. Läksyhelpin tavoite on paitsi auttaa koulunkäynnissä, kannustaa mahdollisimman monta nuorta jatkamaan peruskoulun jälkeen ammattikouluun tai lukioon. Sodan oikeussääntöjen ja humanitaarisen oikeuden teemojen myötä järjestö pyrkii edistämään humanitaarisen oikeuden tietoutta sekä profiiliaan johtavana humanitaarisena vapaaehtoisjärjestönä. Punaisen Ristin tehtävänä on puhua humanitaaristen arvojen ja humanitaarisen oikeuden puolesta sekä kertoa sodan säännöistä. Kofliktin keskellä-roolipeli on tarkoitettu yli 15-vuotiaille ja se pelataan eri rasteista koostuvana ratana joka sijoittuu mielikuvitteelliseen sotaa käyvään maahan. Jokaisella rastilla pelaajat joutuvat tekemisiin selkkausten eri osapuolten kanssa. Heidän on vuoron perään asetuttava siviilin, sotilaan ja humanitaarisen työntekijän rooliin. Pelin ohjaajana toimivat koulutetut ryhmänohjaajat. Punaisen Ristin teemakoulujen tavoitteena on puolestaan luoda yhteistyön malli, jossa koulun oppilas, oppilaiden vanhemmat ja opettajat tuntevat Punaisen Ristin toiminnan ja toimivat samalla Punaisen Ristin viestinviejinä omissa yhteisöissään. Teemakouluidean tarkoituksena on Punaisen Ristin näkökulmasta nostaa esille osaston tunnettuutta paikkakunnalla ja mahdollistaa uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen (lapset, lasten vanhemmat, opettajat ja muut yhteistyötahot). Teemakoulukokeilu tarjoaa koululle mahdollisuuden toimia valtakunnallisena edelläkävijänä järjestön ja koulujen välisen yhteistyön kehittämisessä. Teemakouluyhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia vapaaehtoisuuden, suvaitsevaisuuden ja inhimillisyyden arvojen vahvistamiseen sekä auttamisen taitojen oppimiseen. Yhteistyön kautta Punainen Risti tarjoaa koululle aineistoja ja järjestön erityisosaamista vaikuttamistyön alueilta, ensiavusta ja terveys- ja turvallisuuskasvatuksesta sekä koulutusta ja toimintamahdollisuuksia yhteistyösopimuksen mukaan. 6.3 Ensiaputaitojen opetteleminen saadaan osaksi koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmia Jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla valmius auttaa onnettomuuden tai kriisin uhriksi joutunutta. Tämä mainitaan myös Suomen laissa, jonka mukaan kaikilla kansalaisilla on auttamisvelvollisuus. Kouluyhteistyöllä 8

9 tuetaan tätä ajatusta pyrkimällä lisäämään lasten ja nuorten kykyä ennaltaehkäistä ja auttaa. Punaisen Ristin tavoitteena on, että kaikilla peruskoulunsa päättäneillä on ensiaputaidot hallussa ja että kouluissa keskitytään ensiapuosaamisen vahvistamiseen. Punainen Risti kehittää yritysyhteistyötään, jotta voisimme yritysyhteistyön avulla toteuttaa kaikki Suomen peruskoululaiset tavoittavan ensiapukoulutuksen. Tavoitteena on rakentaa malli, jossa yläkoululaiset koulutetaan Ensiapu 1-kurssilla ja mahdollistetaan nuorille ensiaputaitojen opettelemisen jatkuminen Yläkoulujen ensiapuohjelman kautta. Tavoitteemme on vahvistaa terveyttä, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia ja turvallisuutta. Suomen Punainen Risti kannustaakin kansalaisia huolehtimaan omasta ja lähiympäristönsä terveydestä, ehkäisemään tapaturmia ja hankkimaan erilaisia arjessa selviytymisen taitoja. Järjestömme pyrkii mahdollisimman hyvin täydentämään julkista sektoria kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Henkisen tuen ja itsestä ja toisista huolehtimisen, terveyden ja seksuaaliterveyden pitäisi olla osana koulujen oppilaille antamaa terveyskasvatusta. Tälläkin alueella koulut voivat hyödyntää Punaisen Ristin asiantuntemusta. Yläkoulujen ensiapuohjelma parantaa nimensä mukaisesti nuorten taitoja huolehtia omasta ja lähimmäistensä terveydestä ja hyvinvoinnista tarjoamalla oppilaille perustiedot ensiavusta. Kyseinen, ennen kaikkea yläkoulujen 7.-luokkalaisille suunnattu kokonaisuus on laajuudeltaan noin neljän tunnin mittainen kokonaisuus, jota voi muokata koulu- ja oppilaitoskohtaisesti sekä osaston toiveiden ja erityisosaamisen perusteella. Ohjelma kasvattaa aktiivisuutta lähiyhteisössä ja vahvistaa tunnetta yhteisöön kuulumisesta erilaisten harjoitteiden kautta. Se vahvistaa nuorten turvallisuuden tunnetta, tarjoamalla heille työkaluja edistää omilla valinnoillaan myös muiden arjen turvallisuutta. Yläkoulujen ensiapuohjelman tavoitteena on lisätä ihmisten uskallusta ja rohkeutta välittää toinen toisistaan, lisätä nuorten kiinnostusta Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa kohtaan, ennen kaikkea ensiapuryhmätoimintaa kohtaan ja luoda nuorille mahdollisuus perustaa koululle oma nuorten ensiapuryhmä, joka olisi osa koulujen turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa ja harjoittelisi ensiaputaitojaan säännöllisesti. Yläkoulujen ensiapuohjelman ja yläkoululaisten ensiapu 1-kurssin kautta vahvistetaan kouluyhteistyötä ja tehdään siitä säännöllinen osa osaston arkea. 6.4 Vapaaehtoisuus ja vapaaehtoistoiminta tunnustetaan olennaisena osana suomalaista koulutusjärjestelmää Vapaaehtoistoiminta auttaa nuorta kasvamaan yhteisön vastuulliseksi jäseneksi, se tarjoaa erinomaisen oppimisympäristön ja lisää monimuotoisuutta opetukseen. Vapaaehtoisuuden arvon ja vapaaehtoistoiminnan merkityksen ymmärtäminen yhteiskunnassa ja lähiyhteisössä on osa lapsen ja nuoren kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi. 9

10 Suuri osa Suomen järjestötoiminnasta nojaa vapaaehtoistyöhön ja yli kolmasosa suomalaisista aikuisista tekee vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistoiminnan voiman ymmärtäminen tänä päivänä Suomessa ja maailmassa sekä sen historiallinen merkitys osana koko hyvinvointiyhteiskunnan syntymistä auttaa ymmärtämään yhteiskunnan toimintarakenteita ja kansalaistoiminnan mahdollisuuksia. Vapaaehtoisuuden ymmärtäminen vahvistaa välittämisen ja osallisuuden arvoja yhteiskunnassa. Vapaaehtoistoiminnan paikkojen, järjestöjen, yhdistysten ja muun vapaan aktiivisen kansalaistoiminnan tunteminen jo lapsena ja nuorena avaa konkreettisia mahdollisuuksia vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja antaa välineitä osallistua ja vaikuttaa omassa lähiyhteisössä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden toiminnalliseen ja kokemukselliseen oppimiseen. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen osana vaikkapa ympäristökasvatusta, yhteiskunnallisia aineita tai terveyskasvatusta voi tarjota toiminnallisen tavan oppia ja samalla osallistua yhteiskunnassa. Tarjoamme aktiivisesti lyhytkestoisia vapaaehtoistoiminnan paikkoja myös koululaisille ja opiskelijoille. 7. Punaisen Ristin kouluyhteistyön mittarit Punaisen Ristin kouluyhteistyön visiona on, että kaiken koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävän toiminnan tavoite on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, auttamisvalmiutta ja inhimillisiä asenteita. Visionamme on, että vuonna 2020 Suomen Punainen Risti varmistaa kouluissa tapahtuvan koulutuksen kautta kaikkien suomalaisten nuorten ensiaputaidot. Punaisen Ristin kouluyhteistyön tulevaisuuden tavoitetilan mukaisesti järjestömme on tunnettu ja arvostettu yhteistyökumppani koulu- ja oppilaitosmaailman parissa. Punaisen Ristin kouluyhteistyön vision toteutumista mitataan seuraamalla strategisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteita ja mittareita ja niiden tavoitearvoja voidaan muuttaa, mikäli muutokset nähdään perusteltuina. Mittarit ja niiden tavoitearvot päätetään vuosittain. Tavoitteita voidaan päivittää yleiskokouskausittain (joka kolmas vuosi) sitä mukaa, kun ne toteutuvat, tai kun toimintaympäristön muutoksista johtuen niiden sisältöä on syytä tarkentaa tai muuttaa. Punaisen Ristin kouluyhteistyön strategisia tavoitteita käsitellään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman tekemisen yhteydessä. 10

11 Strategiset tavoitteet Strateginen tavoite 1 Strateginen tavoite 2 Strateginen tavoite 3 Strateginen tavoite 4 Punaisen Ristin kouluyhteistyöllä edistetään nuorten auttamisvalmiutta ja vaikutetaan inhimillisyyden puolesta Punaisen Ristin teemat, arvot ja toiminta kytketään osaksi koulujen arkea pitkäjänteisen ja säännöllisen yhteistyön muodoin Ensiaputaitojen opetteleminen saadaan osaksi koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmia Vapaaehtoisuus ja vapaaehtoistoiminta tunnustetaan olennaisena osana suomalaista koulutusjärjestelmää Tavoitteet Tavoitteet Tavoitteet Tavoitteet Punainen Risti on joustava ja tehokas auttamisorganisaatio. Punainen Risti kerää vuosittain Nälkäpäivä-keräyksen yhteydessä rahaa Katastrofirahastoon. Punainen Risti on osa koulujen arkea Kouluyhteistyö on pitkäjänteistä, tavoitteellista ja säännöllistä Viestimme aktiivisesti ja säännöllisesti kouluille ja oppilaitoksille SPR:n toiminnasta SPR:n kouluyhteistyön keskiössä ovat yläkouluikäiset lapset ja nuoret. Kaikilla peruskoulun päättäneillä nuorilla on ensiaputaidot hallussa Nuoret ovat mukana toiminnassa sekä kohteina että tekijöinä Punainen Risti on tunnettu vapaaehtoistyötä tekevä järjestö koulu- ja oppilaitosmaailmassa Vapaaehtoisuus ja vapaaehtoistoiminta tunnustetaan osana suomalaista koulutusjärjestelmää Tätä teemme - Varainhankinta kouluissa ja oppilaitoksissa - Kouluvierailut - Humanitaarisen oikeuden teemat Tätä teemme - Läksyhelppi-toiminta - Konfliktin keskelläroolipeli - Teemakouluyhteistyö Tätä teemme - Yläkoulujen ensiapuohjelma - Ensiapu 1-kurssi yläkoululaisille Tätä teemme - Vaikuttamistyö poliittisiin päättäjiin - Kannanotot ja julkilausumat Kehittämiskohteet Kehittämiskohteet Kehittämiskohteet Kehittämiskohteet - Konfliktin keskellä-roolipeli - Kouluvierailumallien kehittäminen - Varainhankinnan kehittäminen osana kouluyhteistyötä - YLE-Oppiminenverkkopalvelu ja Riskien keskellä-tablettisovellus tutuksi ja käyttöön opetus- ja kasvatusalan toimijoiden keskuudessa - Läksyhelppi-toiminnan kehittäminen ja kerhojen määrän lisääminen - Konfliktin keskelläroolipelin lanseeraus ja jatkokehittäminen - Teemakouluyhteistyön mallintaminen ja jalkauttaminen valtakunnallisesti - Säännöllinen, pitkäkestoinen ja tavoitteellinen kouluyhteistyö - Osastojen kouluyhteistyön yhteys-henkilöiden koulutus ja osaamisen vahvistaminen - Ensiapu 1-kurssi yläkoululaisille - Yläkoulujen ensiapuohjelma - Vaikuttamistyö poliittisiin päättäjiin - Järjestöyhteistyön vahvistaminen - Kannanotot ja julkilausumat - Vapaaehtoistoiminnan paikat osana koulutusjärjestelmää Mittarina toimii myös eri toimintamuotojen kautta tavoitettujen koululaisten ja opiskelijoiden määrä. Kouluyhteistyötä tekevien osastojen määrä, kouluvierailujen määrä. 11

12 punainenristi.fi 12

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

Punaisen Ristin arvot ja periaatteet

Punaisen Ristin arvot ja periaatteet TÄMÄ ON PUNAINEN RISTI Punaisen Ristin arvot ja periaatteet Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2015 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2015 sivu 1 PUNAISEN RISTIN ARVOT JA PERIAATTEET TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Keskustoimiston kuulumiset

Keskustoimiston kuulumiset Keskustoimiston kuulumiset Kiltapäivät 2017 Hirvonen/valmiuden yksikkö Esityksen sisältö 1. Keitä me olemme? 2. Mitä tulevaisuudessa voi tapahtua? Megatrendit 3. Näin toimimme yleiskokousterveiset 4. Mitä

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen Punainen Risti turvapaikka- ja kotoutumistyössä Vastaanottoyksiköitä 79, yli 14 000 asukasta 1200 työntekijää, 10 000 vapaaehtoista Neuvotteluissa

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / / TiK. Kuva 4

Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / / TiK. Kuva 4 Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / 170112 / TiK Kuva 4 MEILLÄ LAPSIA KUULLAAN JA HE SAAVAT IKÄTASONSA MUKAISESTI OLLA OSALLISIA ITSEÄÄN KOSKEVISSA ASIOISSA. 1 Lapsi osallistuu oman esiopetussuunnitelmansa

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa

Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa Tuula Peltoniemi 6.6.2017 Seinäjoki Sisältö Peruskysymysten äärelle Mitkä toimintaympäristömuutokset vaikuttavat vapaaehtoistoimintaan? Mihin kiinnittää huomiota?

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamistarpeet - järjestötietoutta järjestöjen ja

Sosiaalialan osaamistarpeet - järjestötietoutta järjestöjen ja Sosiaalialan osaamistarpeet - järjestötietoutta järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyönä Anneli Pohjola Lapin yliopisto Oppilaitosyhteistyö-hankkeen päätösseminaari 21.2.17 Rovaniemi Lapin sosiaali- ja

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Nuorisotyö ja koulu ne yhteen soppii!

Nuorisotyö ja koulu ne yhteen soppii! Nuorisotyö ja koulu ne yhteen soppii! Minna Koirikivi, Centria-ammattikorkeakoulu Reetta Leppälä, Centria-ammattikorkeakoulu Mari Myllylä, Alavieskan kunta Paula Santapakka, Centria-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Järjestöjen jen yhteiskuntavastuu ja haasteet kansalaisten osallisuuden vahvistajana

Järjestöjen jen yhteiskuntavastuu ja haasteet kansalaisten osallisuuden vahvistajana Järjestöjen jen yhteiskuntavastuu ja haasteet kansalaisten osallisuuden vahvistajana Puheenvuoro JärjestJ rjestöfoorumilla 19.4.2010 Ritva Karinsalo Ensi- ja turvakotien liitto Kansalaisjärjest rjestötoiminta

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2017 1 (5) 820 V 27.9.2017, Valtuutettu Mari Rantasen aloite peruskoululaisten ensiapuopetuksesta Päätös esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto katsoo

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Jokaiselle mahdollisuus ja intoa vaikuttaa omaan turvallisuuteensa paikallisyhteisöissä

Jokaiselle mahdollisuus ja intoa vaikuttaa omaan turvallisuuteensa paikallisyhteisöissä Jokaiselle mahdollisuus ja intoa vaikuttaa omaan turvallisuuteensa paikallisyhteisöissä Uusi paikallisuus - hanke Uusi paikallisuus on Suomen Setlementtiliiton hanke Hanke alkoi 2011 ja jatkuu vuoteen

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS, HYVÄT VÄESTÖSUHTEET JA TURVALLISUUS. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

YHDENVERTAISUUS, HYVÄT VÄESTÖSUHTEET JA TURVALLISUUS. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YHDENVERTAISUUS, HYVÄT VÄESTÖSUHTEET JA TURVALLISUUS Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Miten yhteiskunnallinen ilmapiiri vaikuttaa ihmisten turvallisuuteen? Miksi väestöryhmien välille

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Kouluterveyskysely 2017 18.1.2018 Pk-seudun Kouluterveyskyselyseminaari/Kivimäki THL 1 Esityksen sisältö Yleistä Kouluterveyskyselystä Sähköinen

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

VOIMA VAIKUTTAA! 5 KÄRKEÄ: N U O R T E N K O K E M U S A S I A N T U N T I J O I D E N V E R K O S T O L A K L O M U K A N A :

VOIMA VAIKUTTAA! 5 KÄRKEÄ: N U O R T E N K O K E M U S A S I A N T U N T I J O I D E N V E R K O S T O L A K L O M U K A N A : NUORTEN KÄRKIFOORUMI 2016 5 KÄRKEÄ: 1. TURVALLISUUS Mitkä asiat luovat turvallisuutta lastensuojelussa? 2. HOIDOLLINEN SIJAISHUOLTO Millainen sijaishuolto eheyttää? 3. VAATIVA LASTENSUOJELU Millaista sosiaalityön

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Veli-Matti Ahtiainen järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri. Lapissa

Veli-Matti Ahtiainen järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri. Lapissa Veli-Matti Ahtiainen järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Lapissa PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ 2016-2018 Pärjätään Yhdessä Perusajatus Pärjätään yhdessä -hanke aktivoi ihmisiä oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS PUNAINEN RISTI TOIMII Suomen Punaisen Ristin toiminnan rahoitus Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011 SISÄLTÖ Vapaaehtoistoiminnan määritelmä Vapaaehtoistoiminta Suomessa Vapaaehtoistoiminnan merkitys RAY:n rahoittamissa järjestöissä Vapaaehtoistoiminnan trendit Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet,

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET 2017 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖ: POHJOISMAISUUS MUUTOKSESSA Asumme maissa, jotka kuuluvat kaikin tavoin maailman hienoimpiin. Olemme vapaita, onnellisia ja

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi Pelastustoimen strategia 2025 Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 25.5.2016 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 26.5.2016 2 Toiminta-ajatus:

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot