HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI Vuosikirja tilikaudelta

2 Vuosikirja Vuosikertomus Johdanto 3 Piirin toiminta ja toiminnan painotukset 3 Strateginen tavoite 1: Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa 4 Strateginen tavoite 2: Vahvistamme terveyttä ja hyvää elämää 6 Strateginen tavoite 3: Vaikutamme inhimillisyyden puolesta 8 Toimintatapa 1: Vahva vapaaehtoisuus 10 Toimintatapa 2: Toimivat rakenteet, riittävät resurssit 12 Toimintatapa 3: Hyvä kumppani 13 Hallinto ja talous 13 Vuosikertomuksen liitteet 1) Osastojen jäsenmäärä 14 2) Piirin hallitus, ohjaus- ja kehittämisryhmät 16 3) Edustukset 17 4) Toimintaryhmät ja kouluttajat 19 5) Koulutus 20 6) Huomionosoitukset 22 7) Henkilöstö 23 Tasekirja tilikaudelta Tuloslaskelma 27 Tase 28 Liitetiedot 29 Käytetyt kirjanpitokirjat 33 Allekirjoitukset 34 Tilintarkastusmerkintä 34 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri Piiritoimisto Salomonkatu 17 B, 5. krs, Helsinki Koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilat Salomonkatu 17 B, 3. krs, Helsinki Www-sivut hup.punainenristi.fi Sähköposti Puhelin Kansikuva Kehä-Espoon osaston Osaa auttaa -tapahtuma Punaisen Ristin viikolla kauppakeskus Sellossa. Kuvassa Martiina Lahti, Taija Leppäkoski ja Tommi Nieminen. Kuva Leena Koskela. 2

3 Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin hallituksen kertomus toimintakaudelta Johdanto Piirin alueella toimi vuoden lopussa 58 paikallisosastoa, joista 39 on suomenkielisiä, 11 ruotsinkielisiä ja 8 kaksikielisiä. Kaikki piirin 58 osastoa täyttivät toimivan osaston kriteerit: osaston sääntömääräiset kokoukset on pidetty ja osastossa on voimassa olevat nimenkirjoittajat. Piirin jäsenmäärä oli vuoden lopussa (21 919), laskua edellisvuodesta oli 1,7 %. (Liite 1: Osastot ja niiden jäsenmäärä ) Piirin vuosikokous järjestettiin Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna 23 (30) osastoa, joilla oli yhteensä 91 (94) virallista edustajaa. Punaisen Ristin yleiskokous järjestettiin Turussa. Piiristä kokoukseen osallistui 34 (45) osastoa, joilla oli 90 (118) virallista edustajaa. Piirin hallituksen nimeämänä virallisena edustajana kokoukseen osallistui Harri Kainulainen. Piiri tuki osastojen osallistumista Turun yleiskokoukseen, jos osaston taloustilanne muuten esti osastoa osallistumasta yleiskokoukseen. Tukea sai 4 osastoa. Nuorten vuosikokous järjestettiin Helsingissä. Piirillä oli kokouksessa 7 (7) virallista edustajaa. Lisäksi kokouksen järjestelyihin yhdessä keskustoimiston ja valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kanssa osallistui noin 20 vapaaehtoista. Piirin toiminta ja toiminnan painotukset Piirin puheenjohtajana toimi Hannu Harri ja varapuheenjohtajana Irmeli Metsänen. Piirin toiminnanjohtajana toimi Petri Kaukiainen. Piirin hallituksen jäseninä toimivat vuosikokoukseen saakka Pekka Ahola, Linda Basilier, Otto Kari, Sari Kauppinen, Leila Kinnari, Katja Kuusela, Petri Nikkilä, Marketta Pohjanheimo, Katri Rannisto ja Ismo Uusitalo. Vuosikokouksessa uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Senja Multala, hallituksen jäsenyyden jätti Marketta Pohjanheimo. Hallituksen jäsen Petri Nikkilä menehtyi vaikean sairauden murtamana syyskuussa. Piirin hallituksen alaisuudessa toimi kolme toiminnanalakohtaista ohjaus- tai kehittämisryhmää. Ohjausryhmä toimii sellaisella toiminnanalalla, jolla on paljon vapaaehtoisia osastoissa ja joissa toiminta on vakiintunutta. Kehittämisryhmän toiminnanalalla vapaaehtoistoimintaa tulee voimakkaasti kehittää. Tämän mukaisesti piirissä on valmiustoiminnan ohjausryhmä, sosiaalitoiminnan ohjausryhmä ja nuorisotoiminnan kehittämisryhmä. Ryhmien toimikausi päättyi vuoden 2014 lopussa, hallitus nimesi joulukuussa uudet ryhmät toimikaudelle (Liite 2: Piirin hallituksen ja sen asettamien ohjaus- ja kehittämisryhmien kokoonpano) 3 Piirin toiminta rakentui yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen pohjalle. Toiminnassa painotettiin yleiskokouksen vahvistaman toimintalinjauksen strategioita, pitkän tähtäimen tavoitteita ja kehittämisen kohteita. Kotimaan toimintamuodot ovat valmiustoiminta, sosiaali- ja terveyspalvelutoiminta sekä nuoriso-, järjestö- ja monikulttuurisuustoiminta. Piirin toiminnan keskeinen ajatus oli keskittyminen perustehtäviin ja paikallistoiminnan tukeminen. Punaisen Ristin edustajana osastot vastasivat alueellaan jäsenhuollosta ja -hankinnasta, sääntömääräisestä järjestötoiminnasta, valtakunnallisten kampanjoiden toteuttamisesta, välittömästä katastrofiavusta sekä paikallisesta tiedottamisesta. Osastot osallistuivat aktiivisesti keräyksiin, ystävänpäivän ja Punaisen Ristin viikon kampanjoihin ja huolehtivat katastrofiavusta paikallisissa onnettomuustapauksissa. Piiri tuki osastoja ja niiden toimintaryhmiä em. tehtävien hoitamisessa sekä toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Tärkein tukimuoto oli osastokummitoiminta. Piiritoimistossa toimi viisi osastokummia, jotka pitivät säännöllisesti yhteyttä kummiosastoihinsa. Tukea, ohjausta ja neuvontaa annettiin myös sähköpostilla, puhelimitse ja henkilökohtaisissa keskusteluissa ja tapaamisissa osaston hallitusten

4 ja muiden luottamushenkilöiden kanssa. Myös osastofoorumit, koulutustilaisuudet ja eri ryhmien tapaamiset tarjosivat runsaasti tilaisuuksia yhteydenpitoon. Piirin vuosikokouksessa palkittiin viidennen kerran Vuoden osasto. Kiertopalkinnon sai vuodeksi haltuunsa Borgå avdelning Porvoon osasto, joka on toiminnassaan esimerkillisesti vienyt eteenpäin Punaisen Ristin tavoitteita. Osasto on aktiivinen ja näkyvä toimija omalla alueellaan. Toiminta on monipuolista ja avointa ja osastolla on tiivistä yhteistyötä koulujen ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Piiri huolehti yhteistyössä osastojen kanssa vapaaehtoisten jatko- ja täydennyskoulutuksesta, järjesti yhteistyössä keskustoimiston kanssa kouluttaja- ja promokoulutusta sekä huolehti kouluttajien ohjauksesta ja osaamisen ylläpidosta. Osastot saivat suunnittelu-, markkinointi- ja koulutusapua vapaaehtoistoiminnan ja järjestötoiminnan peruskurssien järjestämisessä. Piiri tiedotti osastoille ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Tässä ja nyt järjestötiedote ilmestyi kuusi kertaa. Keskustoimisto tuotti tiedotteen neljään numeroon valtakunnallisen osuuden ja piiri valtakunnallisten sivujen lisäksi oman osuutensa. Lisäksi ilmestyi kaksi piirin omaa tiedotetta. Järjestötiedote postitettiin noin 880 osaston luottamus- ja vastuuhenkilölle. Sähköpostilla tiedotteen sai noin 250 henkilöä. Piirin hallituksen kokouksista lähetettiin osastoille tiedote parin, kolmen päivän kuluessa. Ystävätoiminnan Sinulla on ystävä tiedotteen sai sähköpostilla tai postitse noin 900 toimijaa. Toimialakohtaisia tiedotteita lähetettiin myös keräysjohtajille, nuorisotoiminnan yhdyshenkilöille, ensiapuryhmän johtajille, ensiavun ja terveystiedon kouluttajille sekä monikulttuurisen toiminnan vapaaehtoisille. Monikulttuurisen toiminnan tiedote tavoitti tuhat lukijaa. Piirin kotisivuja päivitettiin RedNetiin. Piirin Facebook-sivua päivitettiin entistä aktiivisemmin. Tykkääjien määrä oli vuoden lopussa yli 800, kasvua vuoden aikana oli 47,1 %. Piirissä aloitettiin myös twitterin käyttö. Piiri teki yhteistyötä eri järjestöjen ja viranomaisten kanssa ja sillä oli edustajia järjestön omissa luottamuselimissä ja kehittämistyöryhmissä. (Liite 3: Edustukset) Strateginen tavoite 1: Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa TÄTÄ TEIMME Osastojen ensiapuryhmät pitivät yllä valmiutta harjoittelemalla ensiapua ja osallistumalla viranomaisten tukena erilaisiin hälytyksiin. Lisäksi ryhmät osallistuivat terveyden edistämiseen liittyviin kampanjoihin. Ensihuoltoyksiköt harjoittelivat ensihuollon ja henkisen tuen taitoja ja olivat hälytysvalmiudessa auttamaan äkillisissä onnettomuustilanteissa. Piiri tuki osastoja organisoimalla erityisesti suurten yleisötilaisuuksien ensiapupäivystyksiä. Piiri organisoi 406 (404) tilaisuuden ensiapupäivystyksen, joissa vapaaehtoisten päivystyskertoja tilastoitiin (2 347). autettujen määrä oli (3 481) henkilöä. Jatkohoitoa tarvitsi 92 (103) henkeä. Päivystystunteja kertyi vuoden aikana (15 922). Suurimpia päivystyksiä olivat vapun ja koulujen päättäjäisten nuorisohuolto-operaatioiden 4 ohella Helsinki City Maraton, EM-jalkapallon karsintaottelut, yleisurheilun maaottelut sekä erilaiset konsertit. Piiri koordinoi Vapaaehtoinen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaa omalla alueellaan yleisen pelastustoiminnan osalta. Piiri teki viranomaisyhteistyötä ja huolehti äkillisten avustustehtävien koordinoinnista ja niihin varautumisesta. Paikallisosastoille järjestettiin koulutusta avustustoiminnan tehostamiseksi. Vapaaehtoisille tarjottiin myös Vapepan toimikuntien ja muiden yhdistysten järjestämiä koulutuksia. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu täytti 50 vuotta. Valtakunnallinen 50-vuotisjuhla järjestettiin Tampereella. Juhlaan osallistui 30 vapaaehtoista Uudeltamaalta. Alueellinen juhlatapahtuma järjestettiin huhtikuussa Keravalla.

5 Uudenmaan Vapepan paikallistoimikunnat raportoivat osallistumisesta 62 (61) hälytystehtävään, joista suurin osa oli kadonneen henkilön etsintöjä. Etsintähälytyksiä oli 34 (35), ensihuollon hälytyksiä oli 11 (15) sekä muita auttamistehtäviä 0 (1) ja valmiushälytyksiä 17 (11). Hälytystehtäviin osallistui 777 vapaaehtoista, jotka tekivät yhteensä henkilötyötuntia. Piirillä oli Siuntiossa erityisesti alaikäisille turvapaikanhakijoille ryhmäkoti- ja tukiasuntoyksikkö, jonka toiminta päättyi huhtikuussa. Alaikäisten ilman huoltajaa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut, minkä vuoksi Maahanmuuttovirasto irtisanoi sopimuksen yksikön ylläpidosta. Piiri tuki osastoja keräystoiminnassa koordinoimalla keräyksiä, kouluttamalla keräysjohtajia ja muita avainhenkilöitä sekä välittämällä tietoa ja materiaalia. Operaatio Nälkäpäivässä oli mukana 56 (55) osastoa. Kerääjiä oli mukana vähemmän kuin edellisellä kerralla eli (2 392). Piirin alueen Nälkäpäivän tulos oli ,79 euroa ( ,72 euroa). Keräystuloksen laskuun löytyy monta syytä, yksi selkeä syy on kerääjämäärän lasku. Varsinkin pääkaupunkiseudulla kerääjiä oli aiempaa vähemmän. Syksyn aikana muutamat osastot toteuttivat keräyksen, jolla kerättiin varoja Länsi-Afrikan ebola-alueiden avustustoimintaan. Piiritoimistolla oli katukeräysvalmius, jonka kautta erityisesti muut järjestöt ja oppilaitokset osallistuivat keräykseen. TÄTÄ KEHITIMME Valmius koko piirin kattavaksi Toimivien osastojen verkosto on Punaisen Ristin auttamisvalmiuden perusta. Minimissään toimiva osasto hoitaa sääntömääräisen toiminnan niin, että osaston kokoukset on pidetty ja osastossa on voimassa olevat nimenkirjoittajat. Toimivan osaston valmiudellinen minimi on nimetty ja koulutettu kotimaan avun yhdyshenkilö. Näin osastossa on henkilöt, jotka voivat tehdä osaston nimissä päätöksiä ja edustaa osastoa ja näin syntyy myös valmius toteuttaa toimintaa ja olla mukana auttajana äkillisissä auttamistilanteissa. Kaikki piirin osastot täyttivät toimivan osaston minimikriteerit. Kotimaan avun yhdyshenkilö oli vuoden lopussa nimetty 43 (43) osastossa. Monessa pienessä osastossa puheenjohtaja hoitaa myös kotimaan avun yhdyshenkilön tehtävää. Piirin jokaisella osastolla oli voimassaoleva valmiussuunnitelma, myös piiritoimiston valmiussuunnitelma päivitettiin. Vuoden 2013 lopussa valmiussuunnitelma oli valmiina 53 osastolla, alkuvuoden 2014 aikana valmistuivat myös loput valmiussuunnitelmat. Piiri tuki osastoja valmiussuunnitelmien teossa ja niiden ylläpidossa. Tavoitteena on, että osastot vuosittain tai vähintään joka toinen vuosi päivittävät valmiussuunnitelman. Jatkossa huomiota kiinnitetään osaston valmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen, kotimaan avun valmiuteen (tulossa on uudistetut ohjeet) ja keräysvalmiuteen. Keräyssuunnitelmat ovat osa osaston valmiussuunnitelmaa. Piiri koulutti ja perehdytti keräysjohtajia ja kotimaan avun yhdyshenkilöitä yhteisessä koulutustilaisuudessa. Keräysjohtaja oli nimetty 49 (53) osastossa, tosin monessa osastossa puheenjohtaja hoiti myös keräysjohtajan tehtävää. Nälkäpäivä-keräyksessä piirin tuki oli käytännöllistä: neuvontaa, koulu- ja yritysyhteistyötä, tapahtumien tukemista ja kummikäyntejä. Vantaan Kontti-kierrätystavaratalo oli myynniltään suurin Kontti-tavaratalo. Osastojen ja vapaaehtoisten panos, erityisesti osastojen järjestämät tavara- ja vaatekeräykset, olivat Kontille tärkeitä. Kontin henkilökunnalle esiteltiin osastotoimintaa, lisäksi Kontissa järjestettiin säännöllisesti Hyvän elämän eväät -tilaisuuksia. Ensihuollon ja henkisen tuen valmius ja osaaminen paremmaksi Tavoitteena on kuluvan yleiskokouskauden aikana kehittää ensihuollon ja henkisen tuen osaamista siten, että valmiutta löytyy 60 %:lla piirin osastoista. Valmiutta löytyi vuoden lopussa yli 70 %:lla osastoista. Suuret ja toimivat ensihuoltoyksiköt ovat valmiuden selkäranka piirin alueella. Piirin alueella toimi viisi ensihuollollista yksikköä, joista Keski-Uudenmaan henkisen ensiavun ryhmä on erikoistunut henkisen tuen ryhmäksi. Lisäksi Porvoon osastolla on yhteistyösopimus 5

6 kaupungin kanssa. Kaikki ensihuoltoyksiköt toimivat aktiivisesti yhteistyössä oman alueensa viranomaisten kanssa ja osallistuivat moniin auttamistilanteisiin. Ensihuollon ja kotimaan avun valmiutta ylläpidettiin tarjoamalla toimijoille peruskoulutusta. Vuoden aikana toteutettiin viisi ensihuollon peruskurssia sekä alkuvuodesta perinteinen ensihuollon yhteistoimintaseminaari. Piiri järjesti toukokuussa ja syyskuussa henkisen tuen peruskurssin sekä loppuvuodesta henkisen tuen jatkokurssin. Puhelinauttamisen koulutus toteutettiin yhteistyössä keskustoimiston kanssa. Ensiapuryhmiin uusia toimijoita ja monimuotoisempaa toimintaa Piirin alueella toimi 37 (36) ensiapuryhmää, joissa oli 606 (645) jäsentä. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmänä toimi 22 ensiapuryhmää, ensiapupäivystystoimintaan osallistui 25 ryhmää. Ryhmiä tuettiin järjestämällä koulutusta, antamalla työnohjausta sekä osallistumalla ryhmänjohtajien tapaamisiin ja ryhmäiltoihin. Osastoja kannustettiin jäsenhankintaan ja toiminnan esittelyyn erityisesti Punaisen Ristin viikolla. Viikon aikana Prismoissa ja S-marketeissa järjestettiin ensiaputoimintaa esitteleviä tilaisuuksia. Piiri kehitti ja valvoi ensiapupäivystysten ja koulutusten laatua mm. seuraamalla ensiaputilanteita kirjauksien, valvontakäyntien ja päivystäjätestien kautta. Kurssisisältöjen aktiivista kehittämistyötä jatkettiin. Ensiauttajakoulutus uusittiin ja uusi Ensiauttajan käsikirja otettiin käyttöön. Ensiapupäivystäjän peruselvytyskurssi (ent. PPE-d-kurssi) uusittiin, kursseja järjestettiin yhteensä viisi kappaletta. Kursseilta valmistui 28 (11) kurssilaista. Kouluttajien jatkokoulutusta kehitettiin yhdessä OK-opintokeskuksen kanssa, kouluttajat osallistuivat mm. koulutustaitojen täydennyskoulutuksiin. Ensiapuryhmille järjestettiin koulutustilaisuuksia, jotka kehittävät ryhmien kykyä toimia auttamistilanteissa sekä lisäävät mahdollisuuksia varainhankintaan. Hupsis-päivystystietokannan käyttöä tehostettiin. Päivystystietokantaan rekisteröityneitä ensiapupäivystäjiä oli vuoden loppuun mennessä 401, joista uusia päivystyskurssin suorittaneita on 22 (30). Ensiauttajaksi (ent. EVY) koulutettiin keväällä kymmenen uutta, luvallisten määrä oli 37 (54) henkilöä. Ensiauttajien kuukausiharjoituksiin ja niihin verrattaviin tapahtumiin oli yhteensä 194 osallistumiskertaa. Piiri järjesti viisi keskustelu- ja koulutusiltaa, joihin osallistuja tuli yhteensä 69. Strateginen tavoite 2: Vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää TÄTÄ TEIMME Sosiaalipalvelutoiminnan muotoja olivat ystävätoiminta kotona ja laitoksissa, kertaluonteiset palvelut, vertaistuki ja muu psykososiaalinen tuki sekä erilaiset ryhmätoiminnat. Toimintaa järjestettiin eri kohderyhmille kuten ikäihmisille ja maahanmuuttajille. Vapaaehtoiset vierailivat myös turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa ja ulkomaalaisten säilöönottoyksikössä ja järjestivät virkistystoimintaa asukkaille. Myös nuorten ja mielenterveyskuntoutujien ystävätoimintaa toteutettiin ja kehitettiin. Vuoden aikana oli toiminnassa 11 erilaista osastojen monikulttuurista toimintaryhmää ja 27 LäksyHelppi-kerhoa. Toiminta on painottunut vahvasti pääkaupunkiseudulle. 6 Huono-osaisuutta ehkäisevät hankkeet ovat osastolle hyvä tapa käynnistää tai kehittää ystävä- tai terveystoimintaa niin, että tuetaan ihmisten elämänhallintaa ja siten ehkäistään syrjäytymistä. Huono-osaisuushankkeita esiteltiin osastofoorumeissa ja osastoja innostettiin hankkeiden käynnistämiseen. Vuoden aikana hankkeeseensa tukea sai yksi osasto. Terveyspisteet tarjoavat vapaaehtoisia, maksuttomia terveyspalveluita, kuten ohjausta, tukea ja neuvontaa. Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella toimii neljä osastovetoista Terveyspistettä (Lounais-Espoo, Keski-Helsinki & Töölö, Kallio-Käpylä & Töölö sekä Vihti). Piiri tuki osastoja toiminnan suunnittelussa. Piiri järjesti säännöllisesti ensiavun yleisökursseja koulutustiloissaan Helsingin keskustassa.

7 Yleisökurssien lisäksi tilauksesta järjestettiin yrityskursseja, joissa on mahdollista huomioida yrityksen tarpeet. Piiri järjesti vuoden aikana yhteensä 777 (781) ensiapukurssia ja luentoa, joille osallistui (10 415) henkilöä. Ensiapukurssien lisäksi järjestettiin 46 (41) Turvapassikoulutusta ja -kertausta. Piirin alueella toimivat muut ensiapukoulutusta tarjoavat tahot järjestivät yhteensä (noin 3 000) ensiapukurssia, joille osallistui runsaat (32 000) henkilöä. Yhteensä piirin alueella Punaisen Ristin kurssisisältöjen mukaista ensiapukoulutusta sai runsaat (41 500) henkilöä. Todellinen lukumäärä on hieman tätä suurempi, sillä kaikkia kurssilaisluetteloita ei ole palautettu piiriin. Piiri toimii niin sanottuna vastuupiirinä, joka hoitaa valtakunnallisesti ensiapukoulutuksen myyntiä ja markkinointia muiden piirien puolesta ja tukena. Tavoitteena on vahvistaa valtakunnallista Punaisen Ristin ensiapukoulutusverkostoa ja tarjota asiakkaille palvelua yhden luukun periaatteella. TÄTÄ KEHITIMME Enemmän ja monimuotoisempaa ystävätoimintaa Yleiskokouskauden tavoitteenamme oli enemmän ja monimuotoisempaa ystävätoimintaa. Ystävätoimintaa toteutti 43 osastoa piirin alueella. Kolmivuotinen Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Ystävätoiminnan tukipiste -projekti päättyi. Projektin viimeisen vuoden aikana keskityttiin erityisesti ystävävälitysten tilan ja tulevaisuuden tarpeiden analysointiin, avainvapaaehtoisten (kouluttajat, ryhmänohjaajat ja sosiaalipalvelupromot) kouluttamiseen ja ystävätoiminnan mallien juurrutukseen. Projektin loppuseminaari pidettiin joulukuussa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa. Seminaarin teema oli Ajatuksia ystävyydestä ja yksinäisyydestä. Loppuseminaarissa esiintyi Kansallisteatterin kiertuenäyttämön Sivuun-ensemblen Vieraskirja-esitys. Esitys pohjaa työpajatyöskentelyyn, johon osallistui 11 vapaaehtoista ystävätoimijaa ja ystävätoiminnan asiakasta piirin alueelta. 7 Nuori nuorelle ystävätoimintaa (Nunu) kehitettiin edelleen. Yhteistyö Helsingin nuorten turvatalon ja Nyyti ry:n kanssa on ollut onnistunutta. Hengailuilta-ohjaajille on vuoden aikana tuotettu perehdytyskansio, Nunu-toimijoille järjestettiin koulutusristeily ja uutta Nunumarkkinointimateriaalia tuotettiin Yhteisvastuu nuoresta -rahoituksen turvin. Ystäväkursseja järjestettiin vuoden aikana yhteensä 33 (35) kappaletta, kursseista 8 oli uudenlaisia ystävätoiminnan lyhytkursseja. Uusia vapaaehtoisia koulutettiin 417, lisäksi ystävätoiminnan vapaaehtoisille pidettiin 9 koulutustilaisuutta, joissa oli 193 osallistujaa. Vuoden aikana koulutettiin kolme uutta sosiaalipalvelukouluttajaa ja kaksi uutta henkisen tuen kouluttajaa. Ystävävälityksille ja vastaanottokeskuksille on tuotettu perehdytysmateriaali, joka helpottaa ystävien välitystä vastaanottokeskuksissa asuvilla turvapaikanhakijoille. Materiaalia löytyy englannin, ranska ja espanjan kielellä. Omaishoitajien tukitoiminta Omaishoitajien tukitoiminnan tavoitteena on edistää ja vahvistaa omaishoitajien ja heidän perheidensä terveyttä, hyvää elämänlaatua ja selviytymistä arjessa. Toiminta on ammatillisesti koordinoitua, vapaaehtoisten toteuttamaa ja omaishoitajille maksutonta. Osallistuminen on avointa kaikille omaistaan tai läheistään hoitaville riippumatta siitä, saavatko he kunnallista omaishoidon tukea. Omaishoitajien tukitoimintaa on toteutettu Keski-Helsingin, Tuusulan ja Rajamäen osastoissa. Syksyllä toiminta laajeni Porvoon ja Pornaisten osastoihin. Kuntien ja muiden järjestöjen kanssa tehdään tiivistä ja hyvää yhteistyötä. Omaishoitajille on järjestetty vertaistukea, virkistystä, koulutusta, hyvinvointileirejä sekä terveyttä ja fyysistä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Keski-Helsingin osastossa kanssakulkijatoiminnan vapaaehtoiset vierailevat omaishoitoperheiden luona yksin tai pareittain tuoden virkistystä ja tukea omaishoitoperheiden arkeen. Koko Suomi leikkii hanke Koko Suomi leikkii hanke on Suomen Kulttuurirahaston valtakunnallinen hanke, jota toteuttavat Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhdessä. Hankkeen tavoitteena on muistuttaa leikin merkityksestä ja perustaa vuoden 2016 loppuun mennessä

8 Terhokerho, eli sukupolvien kohtaamispaikka, jokaiseen Manner-Suomen kuntaan Uudellamaalla 27 kuntaan. Alueelliset työntekijät eli leikkilähetit ovat vapaaehtoisten apuna ja tukena Terhokerhoja perustettaessa. Toimintavuonna Uudellemaalle perustettiin yhteensä 13 SPR:n ja MLL:n paikallisosastojen ja yhdistysten yhteistä Terhokerhoa 10 eri kunnan alueelle. Punaisen Ristin osastot olivat vuoden loppuun mennessä mukana 10 Terhokerhossa, MLL:n yhdistykset 12 Terhokerhossa. Tilastointiaikavälillä Terhokerhoissa oli mukana 42 vapaaehtoista, joista 19 oli aivan uusia. Lasten ja aikuisten Terhokerhokäyntikertoja oli syyskuun loppuun mennessä Uudellamaalla yhteensä 302 kappaletta. Koko Suomi leikkii hanke näkyi vuoden aikana säännöllisesti mediassa Uudenmaan alueella ja hankkeen puitteissa järjestettiin Lasten oikeuksien päivän avoin yleisötapahtuma Rajamäellä. Hanke sai hyvän vastaanoton myös paikallisosastoissa ja yhdistyksissä ja paikallistason yhteistyötä kiiteltiin. Hyvän elämän eväät -hanke Henkiseen hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä kolmivuotinen Hyvän elämän eväät hanke toimi toista vuottaan piirin. Hanketta rahoittaa HOK-Elanto, minkä vuoksi tapahtumat keskittyvät HOK-Elannon toimialueen osastoihin. Hankkeen teemoja ovat henkinen hyvinvointi, terveys ja turvallisuus. Keskeisiä toimintamuotoja ovat kaikille avoimet liikkuvat kohtaamispisteet ja hankkeen teemoja käsittelevät teematilaisuudet. Useimmat tapahtumat toteutetaan HOK-Elannon toimipisteissä, ne tarjoavat osastoille mahdollisuuden toiminnan markkinointiin ja jäsenhankintaan. Tapahtumia oli yhteensä 78 niitä järjestettiin yhteistyössä Kallio-Käpylän, Länsi-Helsingin, Pohjois-Helsingin, Tikkurilan, Kehä-Espoon, Keski-Espoon, Korson, Itä-Helsingin, Herttoniemen sekä pääkaupunkiseudun ensihuollon vapaaehtoisten kanssa. Nuoria tavoitettiin Helsingin koulujen Ruutiexpo-tapahtumassa sekä talvilomatapahtuma Reaktorissa yhdessä Helsingin nuorten turvatalon kanssa. Hyvän elämän eväät osallistui myös Maailma Kylässä tapahtumaan. Uutuutena toteutettiin joulukahvilat Itä-Helsingin ja Keski-Espoon osastoissa. Punainen Risti avasi ovensa ensimmäistä kertaa joulun pyhinä ja tarjosi mahdollisuuden saada yksinäiseen oloon helpotusta. Strateginen tavoite 3: Vaikutamme inhimillisyyden puolesta TÄTÄ TEIMME Punaisen Ristin tärkeimpiä keinoja vaikuttaa ovat jokapäiväinen toiminta, suora vaikuttaminen verkostoissa ja mielipidevaikuttajiin, aktiivinen viestintä sekä yhteiset valtakunnalliset kampanjat. Piiri ja osastot osallistuivat seuraaviin valtakunnallisiin tapahtumiin ja kampanjoihin: ystävänpäivä, rasisminvastainen viikko, Punaisen Ristin viikko ja Operaatio Nälkäpäivä. Piiri tuki osastoja kampanjoiden toteuttamisessa. Kampanjoinnin tavoitteena oli rekrytoida uusia ihmisiä osallistumaan järjestön toimintaan sekä vaikuttaa asenteisiin ja päätöksiin. Ystävänpäivän tapahtumia järjestettiin 26 osastossa, Nälkäpäivä-keräykseen osallistui 56 osastoa. Rasismin vastaisella viikolla järjestettiin 10 tapahtumaa. Lisäksi järjestettiin Aamukahvit ennakkoluuloisille seminaari, missä osallistujia oli noin 80. Ennakkoluuloton edelläkävijä tunnustuksen sai Golalah Lotfollahi. Nuorena kurditaustaisena naisena hän onnistunut saavuttamaan työkavereiden varauksettoman arvostuksen perinteisellä miehisellä alalla Helsingin tullissa. Punaisen Ristin viikolla tapahtumia järjesti 37 osastoa, viikon teemana oli ensiapu. Piiri tuki osastoja toteuttamaan keskustoimiston tar- 8

9 joamaa ohjelmamallia, ensiavun taitoratoja ja ensiapulaukkujen esittelyä. Viikon aikana S- ryhmän toimipisteissä järjestettiin Punaisen Ristin viikon ensiaputoimintaa esitteleviä tilaisuuksia. Tilaisuuksia järjestettiin piirin alueen Prismoissa sekä lisäksi monissa S-Marketeissa, Alepoissa ja Saleissa. Punaisen Ristin viikolla järjestettiin myös muita tapahtumia. Punaisen Ristin toimintaa esiteltiin kouluissa, oppilaitoksissa, messuilla ja erilaisissa tapahtumissa sekä piirin järjestämissä koulutuksissa. Piiri oli mukana mm. Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen järjestämässä Reaktori-tapahtumassa, Maailma kylässä festivaaleilla ja Kansalaisareenan järjestämillä Menumessuilla. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia hankkeita esiteltiin Kaivopihalla Helsingissä järjestetyssä tapahtumassa. Nuorisotoimintaa esiteltiin ensiavun kautta helsinkiläisille nuorille Reaktori-tapahtumassa hiihtolomaviikolla sekä GoExpo-messuilla yhdessä keskustoimiston varainhankintatiimin ja Veripalvelun kanssa. Piirin alueella lapsille oli tarjolla toimintaa Reddie Kids -ryhmissä, joissa annetaan tietoa Punaisesta Rististä ja harjoitellaan käytännön taitoja ensiavussa ja pelastuspalvelussa. Nuoret ja nuoret aikuiset toimivat osastoissa aikuisten rinnalla ensiapu- ja valmiustoiminnassa, ystävätoiminnassa, humanitaarisen oikeuden ryhmässä ja monikulttuurisessa toiminnassa sekä huono-osaisuuden ehkäisyhankkeissa. Läksykerhotoiminnassa vapaaehtoiset auttavat lapsia ja nuoria läksyjen teossa ja tukevat koulunkäyntiä. Läksykerhojen kohderyhmää ovat erityisesti maahan muuttaneet nuoret, joilla on puutteita suomen kielen taidossa. Osastot tekivät yhteistyötä koulujen kanssa ja järjestävät kampanjoita. Koulu- ja oppilaitosyhteistyön kautta tavoitetaan mahdollisia uusia toimijoita niin osasto- kuin piiritasollakin. TÄTÄ KEHITIMME Vaikuttamistyö eläväksi toiminta, viestintä, kampanjat Toimintalinjauskauden tavoitteena oli, että kaksi kolmasosaa osastoista toteuttaa 2+1 valtakunnallista kampanjaa, joita ovat ystävänpäivä, rasisminvastainen viikko, Punaisen Ristin viikko ja Nälkäpäivä. Piirin osastoista noin 35 % toteutti kampanjaa. Kampanjoilla saatiin medianäkyvyyttä sekä paikallisissa että valtakunnallisissa tiedotusvälineissä. Joulukuussa esitetty Vain elämää -ohjelman erikoisjakso tarjosi paljon näkyvyyttä Punaisen Ristin kotimaan toiminnalle. Ohjelma tähdet tutustuivat syksyn aikana itse valitsemiinsa Punaisen Ristin toimintamuotoihin. Jonne Aaron tutustui terveyspisteeseen Tampereella ja Katri Helena ensiapupäivystykseen Helsingissä. Juha Tapio osallistui ystävätoimintaan Porvoon Ukkokerhon kanssa ja Anna Abreu vieraili Nuorten turvatalossa Vantaalla. Elastinen osallistui etsintäharjoitukseen Porvoossa ja Paula Koivuniemi auttoi koululaisia läksykerhossa Vantaalla. Valtakunnallinen pakolaistelttakampanja käynnistettiin, osittain yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, reaktiona Syyrian kriisiin ja kuntapaikkojen lisätarpeeseen. Vuoden aikana pakolaisteltta oli piirin alueella esillä viidessä eri kohteessa, mm. piirin vuosikokouksessa Helsingissä. Reddie Kids varhaisnuorisotoiminnan laajentaminen Reddie Kids varhaisnuorten kerhot kasvattavat Punaisen Ristin arvomaailmaan. Tavoitteena on kehittää Reddie Kids -toimintaa niin, että varhaisnuorten kerhotoiminnan jatkuvuus varmistetaan ja varhaisnuorille tarjotaan myös leiritoimintaa. Piirin alueella toimi 8 (10) Reddie Kids kerhoa. Reddie Kids ohjaajakoulutus järjestettiin yhteistyössä Länsi-Helsingin osaston kanssa. Pitkäkestoisen nuorisotoiminnan mallintaminen ja kehittäminen Tavoitteena on mallintaa ja kehittää pitkäkestoista nuorisotoimintaa ja lisätä nuorisoryhmien määrää. Piirin alueella toimi kolme nuorisoryhmää, määrä on sama kuin edellisenä vuonna. Itä-Helsingin aloitti kansainvälisen nuorisoryhmän osastonsa alueella, Järvenpään ja Länsi- Vantaan osastot jatkoivat nuorisoryhmätoimintaansa. Länsi-Helsingin osasto aloitti varhaisnuorten leiritoiminnan yhteistyössä muiden alueen osastojen kanssa. Suunniteltu leiriohjaajakoulutus jouduttiin perumaan, mutta kiinnostuneet osallistujat osallistuivat Hämeen piirin järjestämään koulutukseen. Leirityöryhmä 9

10 aloitti toimintansa ja sen toimintaan osallistui seitsemän vapaaehtoista eri osastoista. Nuorisotoiminnan kehittämisryhmä jatkoi toimintaansa ja aktiivista vaikuttamista. Kehittämisryhmä teki opintomatkan Makedoniaan ja Kosovoon Folke Bernadotten muistosäätiöltä saadun tuen avulla. Kouluyhteistyö, painopisteenä yhteistyö yläkoulujen (7.-9. Luokat) kanssa Kouluyhteistyö piirin alueella tapahtui ensisijaisesti osastojen ja koulujen välillä. Kouluyhteistyötä ovat esimerkiksi koulussa toimivat osaston toimintaryhmät kuten aamunavaukset, kouluvierailut, koulujen kanssa järjestetyt tapahtumat, kurssit tai teemapäivät, toiminta, jonka kautta ja tavataan oppilaita. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä yläkoulujen (7.-9. luokat) kanssa niin, että puolet piirin osastoista osallistuu yläkoulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toimintavuonna piirin osastoista 26 teki yhteistyötä yläkoulujen kanssa. Teemakouluhanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa pitkäjänteistä yhteistyötä koulujen ja osastojen välillä, jatkettiin. Teemakouluryhmä oli yhteydessä piirin osastoihin tarjoten tukea ja ideoita yhteistyössä koulujen kanssa. Teemakoulusopimus on tehty seuraavien koulujen kanssa: Haukilahden lukio (Tapiolan osasto), Pihkapuiston ala-aste (Pohjois-Helsingin osasto), Pikku-Huopalahden koulu (Länsi- Helsingin osasto) ja ranskalais-suomalainen koulu, (Länsi-Helsinki). Toimintaa laajennetaan asteittain yhdessä osastojen kanssa, neuvotteluja käytiin seuraavaksi Teemakouluhanketta käynnistävien kolmen osaston kanssa. LäksyHelppitoiminta jatkui. Läksykerhot auttavat maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria koulutehtävissä, mutta niiden ovet ovat avoinna myös muille koululaisille. Uusia LäksyHelppi-kerhoja perustettiin 3, niitä oli vuoden lopussa yhteensä 27. Toimintaan saatiin uusia vapaaehtoisia oppilaitosyhteistyön avulla. Humanitaarisen oikeuden koulutus ja tietouden levittäminen Piirin alueella humanitaarisen oikeuden tietouden leviäminen nuorten aikuisten keskuudessa keskittyy Suomenlinnan osaston humanitaarisen oikeuden ryhmän toimintaan. Humanitaarisen oikeuden kursseja järjesti aktiivisesti myös Pohjois-Helsingin osasto. Toimintatapa 1: Vahva vapaaehtoisuus TÄTÄ TEIMME Piirin jäsenmäärä oli vuoden lopussa Jäsenmäärä laski 377 jäsenellä eli 1,7 %. Uusia jäseniä piirin osastoihin liittyi Osastoista 12 osastoa kasvatti vuodentakaiseen verrattuna jäsenmääränsä, mutta 2 ei saanut yhtään uutta jäsentä. Nuorisojäseniä jäsenistä oli (1 460) eli 6,7 % (6,9 %) jäsenistöstä. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia kannustettiin liittymään jäseneksi, säännöllisiin ryhmätoimintoihin osallistuvilta edellytettiin pääsääntöisesti jäsenyyttä. ryhmiä ja käydä keskusteluja. Palvelu on osastoille ilmainen. Jokaisella osastolla on oma sivu RedNetissä, aktiivisesti se oli käytössä kolmasosalla piirin osastoista. Vapaaehtoisverkko RedNetin kautta ilmoittautui vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunutta, jotka ohjattiin eteenpäin oman alueensa osastoon. Joulukuussa piiri järjesti ensimmäisen Punainen Risti tutuksi -kurssin, jota tarjottiin kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Jatkossa kurssi järjestetään kerran kuussa. Parempaa ohjausta ja johtamista vapaaehtoistoimintaan TÄTÄ KEHITIMME Osastoja kannustettiin kutsumaan jäseniään mukaan toimintaansa entistä aktiivisemmin. Vapaaehtoisverkko RedNet on vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden oma verkkoympäristö, johon voi rakentaa osastolle kotisivut, julkaista uutisia, tiedottaa tapahtumista, perustaa 10 Osastoja tuettiin uusien avainhenkilöiden rekrytoinnissa ja perehdytyksessä. Piiri kutsui osaston eri toimintojen avainhenkilöitä, mm. puheenjohtajia, keräysjohtajia, jäsenmestareita, promoja ja kouluttajia, omiin tapaamisiinsa. Promot ovat osaston vapaaehtoistoiminnan osaajia, jotka innostavat vapaaehtoisia mu-

11 kaan, ohjaavat ryhmiä, järjestävät kampanjoita ja tempauksia ja kehittävät toimintaa osaston tarpeen mukaan. Piiri järjesti yhden suomenkielisen promo-koulutuksen yhteisen osan, jossa koulutettiin yhteensä 13 uutta promoa. Lisäksi syksyllä järjestettiin promokoulutuksen sosiaalipalveluiden sisältöosa. Moninaisuus ja yhdenvertaisuus koko järjestöön Maahanmuuttajataustaisia henkilöitä pyrittiin entistä paremmin tavoittamaan tiedotuksen, koulutuksen ja rekrytoinnin keinoin. Rekrytoimisessa onnistuttiin parhaiten oppilaitosten kautta. Yhteistyö opinlaitosten kanssa on laajentunut, yhteistyötä on tehty tiiviisti Vantaan ja Helsingin aikuisopistojen, Metropolian, Galimatias, Laajasalon opiston, Espoon työväenopiston, Amiedun, Axxellin (Helsingin, Vantaan ja Espoon toimipisteet) ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Punainen Ristin tutuksi tietoiskuja järjestettiin viidessä oppilaitoksessa yhteensä yhdeksän kappaletta. Osallistujia oli noin 230. Oppilaitoksille laadittiin laaja koulutuspaketti, johon sisältyy ilmaista koulutusta ja joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kokeilla erilaisia toimintamuotoja ja kehittää omaa osaamistaan. Vapaaehtoestoisena toimiminen kuuluu opintoihin ja oppilaat saavat opintopisteitä. Opiskelijat toimivat osana opintojaan vapaaehtoisena piirin alueella kaikissa monikulttuuristoiminnoissa. Vapaaehtoistoiminta on sisällytetty opintoihin ja oppilaat saavat osallistumisesta opintopisteitä. Osastot ovat saaneet uusia vapaaehtoisia toimintaan oppilaitosyhteistyön avulla, esimerkiksi Laurean opiskelijat ovat lähteneet mukaan LäksyHelppi-kerhon toimintaan Korson osaston alueella. Yhteistyötä oppilaitosten kanssa jatketaan ja sitä kehitetään. Espoon työväenopiston opiskelijat lähtivät Nälkäpäivän aikana keräämään varoja katastrofirahastoon yhteistyössä Tapiolan osaston kanssa. Mukana oli noin 100 opiskelijaa. Opettajien tueksi kehitettiin pedagoginen tuote vapaaehtoistoiminnan kurssin opetusmenetelmien suunnitteluun. Vapaaehtoistoiminnan kurssi muodostuu kahdesta osasta: teoriaosasta vapaaehtoistoimintaan tutustumisesta. Monikulttuurisen toiminnan vapaaehtoisten ohjausta toteutettiin kurssien, osastotapaamisten ja ohjausiltojen avulla. Piiri koulutti yhden uuden monikulttuurisuustoiminnan kouluttajan. Tietoa rasismista syvennettiin vapaaehtoisille järjestetyssä opintopiirissä ja MODkurssilla. Piirin alueella toimii 40 monikulttuurisen toiminnan kerhoa, joista 27 Läksyhelppi-kerhoja. Uusia toimintamuotoja olivat esimerkiksi Tapiolan ja Vantaan kansainväliset clubit, Culture Cafe, englanninkielinen ensiapuryhmä ja suomen kielen kesäkerhot. Jäsenhankinta ja jäsenhuolto Osastojen ja niiden toimintaryhmien tapaamisissa kannustettiin jäsenhankintaan ja muistutettiin myös jäsenhuollon tärkeydestä. Yli puolet osastoista lähetti jäsenkirjeen joko postitse tai sähköisesti, muutama osasto järjesti myös jäsenillan uusille jäsenille. Vapaaehtoisten rekrytointia käsiteltiin mm. osastofoorumeissa ja piirin vuosikokouksen jälkeen järjestetyssä teemaseminaarissa. Osastot ovat kertoneet hyvistä käytännöistään osastofoorumeissa. Kaikilla piirin järjestämillä kursseilla kerrottiin järjestön vapaaehtoistoiminnasta ja tarjottiin jäsenyyttä. Monet kurssilaiset liittyivät kurssin yhteydessä jäseneksi, jos kurssi oli jäsenille ilmainen tai halvempi kuin normaalihinta. Vapaaehtoisille järjestettiin virkistystapahtumia, mm. vapaaehtoisten yhteinen kesäretki ja EnsiapuGaala ensiapuryhmäläisille. Cinema Mondo tarjosi Punaisen Ristin vapaaehtoisille kaksi elokuvan ennakkonäytöstä, joihin osallistui yhteensä yli 300 henkilöä. Ystävätoimijoille järjestettiin ystävätoiminnan syysstartti Weegeessä Emmassa, ryhmänohjaajien koulutus- ja virkistyspäivä Tuusulassa sekä monikulttuurinen Ystävän Joulu. Osallistujat pitivät virkistystilaisuuksia tärkeinä ja motivoivina. Monikulttuurisuustoiminnan vapaaehtoisille ja LäksyHelppi-ohjaajille järjestettiin kesäretki ja yhteinen kehittämisilta. Myös Helsingin ystävävälitykselle järjestettiin kehittämisilta, jonka teemana oli maahanmuuttaja vapaaehtoisena. Finlandssvenska vänträff järjestettiin Ahvenanmaalla. HUPista tapaamiseen osallistui kymmenkunta henkilöä. Matka oli onnistunut ja tapaamista pidettiin tärkeänä ruotsinkielisten vapaaehtoisten kohtaamispaikkana. 11

12 Toimintatapa 2: Toimivat rakenteet, riittävät resurssit TÄTÄ TEIMME Osastokummien toiminta on tärkein piirin osastoille tarjoama tuki. Kummitoiminnan tavoitteena on osaston toiminnan tukeminen ja kehittäminen yhdessä osaston kanssa. Osastokummit olivat vuoden aikana yhteydessä jokaiseen osastoon ja vierailivat 40 (40) osastossa, monessa osastossa useammin kuin yhden kerran. Osastokummien lisäksi osastoissa ja niiden toimintaryhmissä vierailivat myös muut piirin toimihenkilöt. Osastojen vapaaehtoisia tavattiin myös osastofoorumeissa ja piirin eri tapahtumissa. Puheenjohtajaseminaari järjestettiin osastojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, aiheena oli vaikuttaminen. Yli 500 jäsenen osastoille järjestettiin kehittämisseminaari, aiheina mm. monikulttuurisuustoiminta ja Nälkäpäiväyhteistyö koulujen kanssa. TÄTÄ KEHITIMME Osastojen toimintakyky kuntoon hyvällä lähituella Osastokummi- ja osastofoorumitoimintaa jatkui vahvana. Osastofoorumeja järjestettiin seitsemällä alueella, ne kokoontuivat vuoden aikana 2-4 kertaa. Aiheina olivat mm. yleiskokous, Punaisen Ristin merkki, Ystävänpäivä, rasisminvastainen viikko ja Punaisen Ristin viikko. Piirin osastokummit olivat yhteydessä osastoihin sähköpostitse, puhelimitse ja vierailivat osastoissa. Joissakin osastoissa kummi vieraili myös osaston kehittämisseminaarissa ja kahdeksan osaston kanssa tehtiin swot-analyysi osaston toiminnasta. Osastokummit tapasivat säännöllisesti ja sopivat asioista, joita kaikkien osastojen kanssa käsiteltiin. Piirin sisäistä tiedonkulkua kummien ja ohjelmatyöntekijöiden välillä vahvistettiin järjestämällä kahdesti vuodessa yhteinen tilannekatsaus. Varainhankinnan kehittäminen kansainväliseen apuun ja kotimaan toimintaan Osastoja kannustettiin kehittämään hätäapukeräysvalmiuttaan ja varmistamaan osaston nopea reagointikyky vetoomuksiin. Nälkäpäivä-keräykseen osallistuivat lähes kaikki osastot. Muutama osasto järjesti myös Hyväpäiväkeräyksen. Kotimaan Hyväpäivä-keräys on kehitetty tukemaan Punaisen Ristin vapaaehtoista ja humanitaarista toimintaa kotimaassa, kotimaan vapaaehtoistoiminnan kehittämistä ja jatkuvuutta. Osastoilla oli mahdollisuus hakea avustusta toimintansa kehittämiseen ja/tai uusien toimintalinjausta tukevien toimintamuotojen aloittamiseen kerätyistä Hyväpäivä-tuotoista. Hyvä Joulumieli -lahjakortteja jaettiin piirin alueella yhteensä kappaletta. Yhteensä 38 osastoa sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan Nuorten turvatalot osallistuivat Hyvä Joulumieli -lahjakorttien jakamiseen joko itse tai yhteistyökumppanien kautta 12

13 Toimintatapa 3: Hyvä kumppani Punainen Risti koordinoi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaa yleisen pelastustoiminnan osalta ja toimii yhteysjärjestönä. Vapepa on 50 eri organisaation yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on tukea viranomaisia. Vuoden aikana viranomaisten kanssa tehtiin yhteistyötä hälytystilanteissa, ensiapupäivystyksissä ja niiden suunnittelussa sekä harjoituksissa ja koulutustilaisuuksissa. Piiri jatkoi varautumisyhteistyötä osana Helsinki-Vantaan lentokentän hätätilanneorganisaatiota. Järjestön valtakunnalliset pääyhteistyökumppanit ovat LähiTapiola ja S-ryhmä. Piiri ja sen osastot tekivät yhteistyötä piirin kanssa samalla alueella toimivien alueosuuskauppojen (HOK-Elanto, Varuboden-OSLA, Suurseudun Osuuskauppa ja Hämeenmaa) kanssa. Yhteistyö tarjosi paikallistasolla mahdollisuuksia mm. jäsenhankintaan ja keräystoimintaan. Maahanmuuttajien kotoutumisesta vastaavien kuntien ja valtion viranomaisten kanssa tehtiin yhteistyötä ja tavattiin yhteistyöverkostoissa. Tavoitteena oli välittää tietoa Punaisen Ristin kotoutumista tukevasta vapaaehtoistoiminnasta viranomaisille ja maahanmuuttajien parissa toimiville järjestöille. Tärkeää on saada tietoa viranomaisten ja järjestöjen toiminnasta. Ruotsinkielisten ja kaksikielisten piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat tapasivat vuoden aikana kaksi kertaa. Aiheina kokouksessa olivat mm. yhteistyö tapahtumissa ja koulutuksissa sekä yleiskokous. Hallinto ja talous Vuoden tilinpäätös oli ,54 euroa alijäämäinen ( ,15 euroa vuonna 2013). Tulos oli kuitenkin euroa budjetoitua parempi. Tulokseen vaikuttivat erityisesti sijoitustoiminnan budjetoitua selvästi suuremmat tuotot. Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli euroa ( euroa). Piirin toiminnan kulut olivat ,99 euroa ( ,48 euroa). Keskustoimiston piirille maksama taloussuunnitelmatuki oli euroa eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Varainhankinnan tulos oli euroa, josta Kontin tuottoa piirille maksettiin euroa ja keskustoimiston maksamaa varainhankinnan korvausta euroa. Helsingin ja Uudenmaan piirin työntekijöiden lukumäärä muuttui vuoden aikana suuresti. Vuoden alussa piirillä oli työntekijöitä 53 ja vuoden lopussa 25. Muutoksen syy oli piirin vastuulla olleen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen, Siuntion tukiasunnot ja ryhmäkoti -yksikön toiminnan päättyminen maahanmuuttoviraston irtisanottua ylläpitoa koskenut sopimus. Samalla päättyi myös yksikön koko henkilökunnan työsuhteet. Vastaanottokeskuksen ylläpidosta maksettujen hallintokulukorvausten loppumisen takia jouduttiin myös piiritoimistosta irtisanomaan kolme työntekijää. 13

14 Liite 1: Osastojen jäsenmäärä /- Borgå - Porvoo Ekenäs Esbo svenska Etelä-Lohja Grankulla - Kauniainen Hangö Helsingfors svenska Helsingin Energia 1 33 osasto lakkautettu v Helsingin Posti-Tele Herttoniemi Hyvinkää Ingå Itä-Helsinki Jokela-Nuppulinna Järvenpää Kallio-Käpylä Karis Karjalohja Karkkila Kehä-Espoo Kerava Keski-Espoo Keski-Helsinki Kirkkonummi Klaukkala-Lepsämä Kontula Korso Kyrkslätt svenska Laajasalo Lapinjärvi Lappträsk Liljendal Lohja Lounais-Espoo Loviisanseutu Länsi-Helsinki Länsi-Vantaa Myrskylä Mäntsälä Nummi - Pusula Nurmijärvi Orimattila Pohjois-Espoo Pohjois-Helsingin osasto Pojo - Pohja Pornainen

15 Liite 1: Osastojen jäsenmäärä /- Pukinmäki Pukkila Rajamäki Sibbo - Sipoo Sjundeå - Siuntio Snappertuna Suomenlinna Tapiola Tenala Tikkurila Tuusula Töölö Vihti Yhteensä ) Helsingin Energian osasto lakkautettu ) Vuosina Loviisanseudun ja Pernån osaston yhteenlaskettu jäsenmäärä. 3) Vuosina Artjärven ja Orimattilan osaston yhteenlaskettu jäsenmäärä. 4) Vuonna 2010 Helsingin pohjoisen osaston, Kaarelan osaston ja Pakilan osaston yhteenlaskettu jäsenmäärä 15

16 Liite 2: Hallitus, ohjaus- ja kehittämisryhmät Piirin hallitus saakka (kokouksia 7) Puheenjohtaja Hannu Harri, Kerava Varapuheenjohtaja Irmeli Metsänen, Itä-Helsinki Jäsenet Pekka Ahola, Tapiola Linda Basilier, Kyrkslätt svenska Otto Kari, Länsi-Helsinki Sari Kauppinen, Myrskylä Leila Kinnari, Pohjois-Helsinki Katja Kuusela, Pohjois-Helsinki Petri Nikkilä, Tikkurila Marketta Pohjanheimo, Länsi-Helsinki Katri Rannisto, Keski-Espoo Ismo Uusitalo, Klaukkala-Lepsämä Esittelijä: Petri Kaukiainen Sihteeri: Tuula Korhonen Piirin hallitus alkaen (kokouksia 4) Puheenjohtaja Hannu Harri, Kerava Varapuheenjohtaja Irmeli Metsänen, Itä-Helsinki Jäsenet Pekka Ahola, Tapiola Linda Basilier, Kyrkslätt svenska Otto Kari, Länsi-Helsinki Sari Kauppinen, Myrskylä Leila Kinnari, Pohjois-Helsinki Katja Kuusela, Pohjois-Helsinki Senja Multala, Itä-Helsinki Petri Nikkilä, Tikkurila (U ) Katri Rannisto, Keski-Espoo Ismo Uusitalo, Klaukkala-Lepsämä Esittelijä: Petri Kaukiainen Sihteeri: Tuula Korhonen Valmiustoiminnan ohjausryhmä (kokouksia x) Puheenjohtaja Katja Kuusela, Pohjois-Helsinki Rantanen-Niiranen Silja, Ingå Nikkilä Petri, Tikkurila (U )) Heiskanen Taina, Borgå - Porvoo Esittelijä/sihteeeri: Rina Oksanen Sosiaalitoiminnan ohjausryhmä (kokouksia 6) Puheenjohtaja Marketta Pohjanheimo, Länsi-Helsinki ( saakka) Leila Kinnari, Pohjois-Helsinki ( alkaen) Jäsenet Katri Rannisto, Keski-Espoo Raija Rajala, Pohjois-Helsinki Mirja Saarinen, Herttoniemi Marja Björkell, Sibbo Sipoo Outi Nyman, Vihti Anita Hartikka, keskustoimisto, asiantuntijajäsen, RAY-projektin seuraaminen Esittelijä/sihteeri: Heidi Juslin-Sandin ja Outi Mustonen/Seija Salminen Nuorisotoiminnan kehittämisryhmä (kokouksia 7) Puheenjohtaja Otto Kari, Länsi-Helsinki ( saakka) Senja Multala, Itä-Helsinki ( alkaen) Varapuheenjohtaja Senja Multala, Itä-Helsinki ( saakka) Teemu Väisänen, Itä-Helsinki ( alkaen) Jäsenet Alec Aalto, Kallio-Käpylä Viljami Aarbakke, Pohjois-Helsinki Tytti Hast, Messukylä Pilvi Kyrönlahti, Kehä-Espoo Kaisa Laitila, Suomenlinna Kaisa Loikkanen, Kallio-Käpylä Anastasia Lowe, Länsi-Vantaa Henriikka Lääperi, Tapiola Anna Pilkama, Suomenlinna Olli Pulkkinen, Länsi-Helsinki Kalle Valkama, Tapiola Johanna Noreila, Töölö Alisa Pasanen, Tapiola Esittelijä/sihteeri: Katriina Kallio Jäsenet Huovinen Erkki, Hyvinkää Strömman Mika, Kehä-Espoo 16

17 Liite 3: Edustukset Piirin edustajat Suomen Punaisen Ristin valtuustossa asti - jäsen Linda Basilier, varajäsen Leif Olin - jäsen Katja Kuusela, varajäsen Vesa Kirjavainen - jäsen Max Lindholm, varajäsen Viljami Aarbakke - jäsen Heikki Paajanen, varajäsen Riikka And - jäsen Seppo Seppänen, varajäsen Ira Kantelinen Piirin edustajat Suomen Punaisen Ristin valtuustossa alkaen - jäsen Linda Basilier, varajäsen Tuula Salo - jäsen Katja Kuusela, varajäsen Ulla Laukkanen - jäsen Max Lindholm, varajäsen Kati Pekonen - jäsen Juhani Parkkari, varajäsen Simo-Pekka Hämäläinen - jäsen Veli-Matti Salo, varajäsen Olli Pulkkinen Lisäksi valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö (Järvenpään osasto) on Helsingin ja Uudenmaan piirin alueelta. Piirin edustajat Suomen Punaisen Ristin hallituksessa asti - Hannu Harri, jäsen - Irmeli Metsänen, jäsen Lisäksi järjestön puheenjohtaja Erkki Liikanen (Töölö) ja varapuheenjohtaja Eero Rämö (Järvenpään osasto) ovat Helsingin ja Uudenmaan piirin alueelta. Piirin edustajat Suomen Punaisen Ristin hallituksessa alkaen - Hannu Harri, jäsen - Irmeli Metsänen, jäsen Lisäksi järjestön varapuheenjohtaja Otto Kari (Länsi-Helsingin osasto) on Helsingin ja Uudenmaan piirin alueelta. Piirin kehittämistyöryhmät - Teemakoulu-hankkeen kehittämistyöryhmä: Pekka Piri (pj.), Hakala Ari, Wallenius Taru, Pekka Laukkanen, Olli Pulkkinen; Henriikka Lääperi, Leila Juusola, Annemaria Pitkänen ja Monna Suomi. Piirin edustajat Suomen Punaisen Ristin kehittämis- ja työryhmissä - CRM On Demand -projekti: Helena Heinonen ja Mirja Sjöberg - hoito- ja huolenpito kotona koulutuksen kehittämisryhmä: Mirja Sjöberg - laajennettu johtoryhmä: Petri Kaukiainen - laajennettu YT-lautakunta: Jarmo Hollstein - terveys- ja hyvinvointipromo koulutuksen kehittämisryhmä: Mirja Sjöberg - tuotemyynnin kehittämisryhmä: Mirja Sjöberg - valtakunnallinen vankilatoiminnan neuvottelukunta: Outi Mustonen/Seija Salminen - Vantaan Kontin työllistämishankkeen ohjausryhmä: Petri Kaukiainen (pj.) - varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen kehittämisprojekti: Mirja Sjöberg - varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen ohjausryhmä: Petri Kaukiainen - Rasisminvastaisen kampanjan ohjausryhmä: Vesa Kukkamaa, jäsen 17

18 Liite 3: Edustukset Lisäksi piirillä oli edustaja seuraavissa viranomaisten ja järjestöjen työryhmissä ja foorumeissa - Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta: Vesa Kukkamaa - Etelä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta: Petri Kaukiainen - Etelä-Suomen ETNO (etnisen tasa-arvon neuvottelukunta): Vesa Kukkamaa - FIKA, ESR-projektin ohjausryhmä: Heidi Juslin-Sandin, jäsen, Vesa Kukkamaa, varajäsen - Helsingin kaupungin pelastuspalveluneuvottelukunta: Petri Kaukiainen, jäsen - Helsingin kaupungin pelastuspalveluneuvottelukunnan suunnittelu- ja koulutusjaos: Jarmo Hollstein - Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunta: Doinita Negruti, jäsen - Helsinki-Vantaan lentoaseman hätätilanneorganisaation varautumista suunnitteleva ja toteuttava SAR-työryhmä: Jarmo Hollstein - Helsinki Team (helsinkiläisten varhaisnuorisojärjestöjen yhteistyöjärjestö): Taru Wallenius - Hengenpelastusmitalitoimikunta: Jarmo Hollstein, varajäsen - HOK-Elannon ja sen yhteistyökumppaneiden pääkaupunkiseudun markkinointityöryhmä: Ari Hakala - HUS-erityisvastuualueen VIRVE-työryhmä: Jarmo Hollstein - Kansalaisareenan vapaaehtoismessujen koordinaatioryhmä: Jemina Vainiomäki - Maahanmuuttaja vapaaehtoiseksi -verkosto: Doinita Negruti, jäsen - MOD-koulutusta (Mångfald och dialog) koordinoiva kirkkohallituksen ohjausryhmä: Vesa Kukkamaa - Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetyöryhmä: Outi Mustonen/Seija Salminen - Santra Espoon vapaaehtoisverkosto: Ari Hakala - tuottavuutta ja tulosta monimuotoisuudella verkosto, oppilaitoksia ja yrityksiä: Doinita Negruti, asiantuntija - Työ- ja elinkeinoministeriön somalityöryhmän alaryhmä Osallisuus : Vesa Kukkamaa, jäsen - Vapaaehtoisen maanpuolustuksen Etelä-Suomen neuvottelukunta: Petri Kaukiainen - Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ensihuoltotoimikunta: Jarmo Hollstein - Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Uudenmaan maakuntatoimikunta: Jarmo Hollstein - Vety - vapaaehtoistyö yleishyödyllisissä organisaatioissa: Ari Hakala 18

19 Liite 4: Toimintaryhmät ja kouluttajat VALMIUS- JA ENSIAPURYHMÄTOIMINTA Ensiapuryhmiä, kpl - joissa jäseniä - joista hälytysryhmiä - joissa jäseniä Ensiapupäivystyksiä (piiri ja osastot yhteensä), kpl - autettuja Hälytystehtävät (+ lääkinnälliset tehtävät) 58 (+30) 61 (?) 62 Testattuja päivystäjiä SOSIAALIPALVELUTOIMINTA Toimivien ystävien ja tukihenkilöiden määrä, henk Ystäväkerhoja ja -ryhmiä, kpl ~ 80 ~ NUORISOTOIMINTA Nuoriso- ja varhaisnuorisoryhmiä KOULUTTAJAT JA PROMOT Kouluttajat - ensiapu (ETK) ~ 470 yli 500 yli valmius ensivaste nuoriso sosiaalipalvelu järjestö monikulttuurinen toiminta humanitaarinen oikeus henkinen tuki Promot

20 Liite 5: Koulutus Piirin järjestämä koulutus Koulutusten lukumäärä 2013 Kurssilaisten lukumäärä 2013 Koulutusten lukumäärä 2014 Kurssilaisten lukumäärä 2014 ENSIAPUKOULUTUS Ensiapukoulutus (piirin järjestämä) Ensiapukoulutus piirin alueella (piiri, osastot ja muut tahot) ~3 000 ~ ~ Turvapassikoulutus ja -kertaus ETK-koulutusillat Päivystysensiapukurssi (sisältää PPE-D, 12 h) Päivystyksen jatkokoulutus Rinnepäivystyskurssi Ensivastekurssi Maskeerauskurssi Muu ensiapukoulutus (alle 3 tuntia) Muu ensiapukoulutus (yli 3 tuntia) VALMIUS- JA PELASTUSPALVELUKOULUTUS Vapepa-peruskurssi Ensihuollon peruskurssi Etsintäkurssi Viestikurssi Muu valmiuskoulutus HENKISEN TUEN KOULUTUS Henkisen tuen peruskurssi vapaaehtoisille Henkisen tuen jatkokurssi Muu henkisen tuen koulutus SOSIAALIPALVELUKOULUTUS Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan peruskurssi (piirin ja osastojen yhteistyössä järjestämät kurssit) Ystävätoiminnan lyhytkurssi Muu sosiaalipalvelukoulutus NUORISOTOIMINNAN KOULUTUS Reddie Kids -ohjaajakoulutus Läksyhelppi -ohjaajakoulutus Muu nuorisotoiminnan koulutus

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Kaudella 1.6.2015-31.5.2016 osastofoorumikummit ovat:

Kaudella 1.6.2015-31.5.2016 osastofoorumikummit ovat: 21.5.2015 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 19.5.2015 Vuosikokouksessa valittu piirin hallitus piti ensimmäisen kokouksensa uudessa kokoonpanossa. Hallituksen puheenjohtajana toimii Hannu Harri (Keravan osasto),

Lisätiedot

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa.

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa. 12.3.2015 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 10.3.2015 Piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan piirin tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja päätti esittää ne vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Toimintakysely 2017 Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Tilastoinnin tulee perustua todellisiin lukuihin. Jos kirjanpito esimerkiksi toimintaan

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1 Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto Marraskuu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

Keskustoimiston kuulumiset

Keskustoimiston kuulumiset Keskustoimiston kuulumiset Kiltapäivät 2017 Hirvonen/valmiuden yksikkö Esityksen sisältö 1. Keitä me olemme? 2. Mitä tulevaisuudessa voi tapahtua? Megatrendit 3. Näin toimimme yleiskokousterveiset 4. Mitä

Lisätiedot

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009 TOIMINTAKERTIOMUS 2014 HumO OSASTON HUMANITAARISEN OIKEUDEN RYHMÄ AKTIIVISENA EA1 KOULUTUS KAKSI KERTAA KEVÄÄLLÄ RAVINTOLAPÄIVÄ 17.5.2014 ENSI KERTAA - MENESTYS KATASTROFI-GOLF PERINNE JATKUI HILL SIDESSÄ

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

Asukkaita piirin keskuksissa on tällä hetkellä noin Paikkaluku kasvaa edelleen ja se tulee olemaan noin 3000.

Asukkaita piirin keskuksissa on tällä hetkellä noin Paikkaluku kasvaa edelleen ja se tulee olemaan noin 3000. 5.2.2016 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 2.2.2016 Piirin hallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin vastaanottokeskustoiminnasta, piirin taloudesta ja vahvistettiin osastojen äänimäärät piirin

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Piirin hallitus päätti kokouksessaan 24.10.2015 käynnistää omarahoitteisen, kaksivuotisen osastojen kasvuprojektin.

Piirin hallitus päätti kokouksessaan 24.10.2015 käynnistää omarahoitteisen, kaksivuotisen osastojen kasvuprojektin. 10.12.2015 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 8.12.2015 Piirin hallitus hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan mm. työsuunnitelman ja talousarvion varsinaisen toiminnan osalta vuodelle 2016, käsitteli osastojen

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen Punainen Risti turvapaikka- ja kotoutumistyössä Vastaanottoyksiköitä 79, yli 14 000 asukasta 1200 työntekijää, 10 000 vapaaehtoista Neuvotteluissa

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto 25.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA JOHDANTO Suomen Punaisen Ristin tulevan kolmen vuoden 2018-2020 valtakunnallisena teemana on Auttaja lähellä

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 10 oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000560 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää hylätä Suomen Punaisen Ristin Helsingin

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys)

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys) 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika: perjantai 18.3.2016 klo 10.08-13.12 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014 APUA SINUN AVULLASI Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Koonnut: Örn Witting / viestintä 2 Sisällysluettelo Suomen Punainen Risti... 4 1. Strateginen tavoite 1...

Lisätiedot

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015 ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI Tilastokirja vuodelta 215 Suomen Punainen Risti 2.5.216 1 Sisällysluettelo Järjestön keskeisiä lukuja: Jäsenmäärä, vapaaehtoiset ja osastot... 3 1. Strateginen

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta koostuu seitsemästä eri toimintamuodosta (ryhmästä):

Lisätiedot

Rauman osasto 18.11.2015 1

Rauman osasto 18.11.2015 1 Rauman osasto 18.11.2015 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaalipalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja ensiapukoulutusta, valmiustoimintaa, nuorisotoimintaa, toimistopäivystystä

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta Toimintamuodot Ystävätoiminta Suomen- ja ruotsin kielen kerho LäksyHelppi Kansainvälinen klubi Leiritoiminta Asumisapu Toiminta vastaanottokeskuksissa Koulutus Makupaloja monikulttuurisuudesta Ystävätoiminnan

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2018-2020 1. Johdanto Poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton Punainen Risti pyrkii kaikissa oloissa lievittämään ihmisten kärsimyksiä, suojelemaan elämää ja ihmisarvoa

Lisätiedot

LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA MONIKULTTUURINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA MONIKULTTUURINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA MONIKULTTUURINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Jussi Vierimaa 2015 TÄSSÄ ESITTEESSÄ: 1) Vapaaehtoistoiminta vastaanottokeskuksissa Kaarlenkadun vastaanottokeskus Koskelan

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

Johtosääntö

Johtosääntö Johtosääntö 19.3.2013 VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut tämän johtosäännön kokouksessaan 19.3.2013.. Samalla kumotaan kaikki aikaisemmat

Lisätiedot

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn OSASTO TOIMII Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Sivu 1 OSASTON LUOTTAMUSHENKILÖT JA AVAINTEHTÄVÄT

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Asukasinfo Missä mennään kuntauudistuksessa?

Asukasinfo Missä mennään kuntauudistuksessa? Asukasinfo 31.1.2013 Missä mennään kuntauudistuksessa? Järvenpään kaupunki Järvenpään kaupunki Erkki Kukkonen 31.1.2013 1 2 14.2.2012 3 14.2.2012 Lähde: Suomen Kuvalehti 13.1.2012 Tilaisuuden aihe Järvenpään

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Monikulttuurisuustoiminnan yhdyshenkilö. Lisäksi hallituksessa toimi syyskaudella Raija Löytönen ystävätoiminnan yhdyshenkilönä.

Monikulttuurisuustoiminnan yhdyshenkilö. Lisäksi hallituksessa toimi syyskaudella Raija Löytönen ystävätoiminnan yhdyshenkilönä. 1 SPR KESKI-ESPOON OSASTO Maaliskuu 2015/PR KERTOMUS TOIMINNASTA VUODELTA 2014 YHDISTYKSEN HALLINTO Hallituksen kokoonpano kertomusvuonna Katri Rannisto, Asa Korhonen Kai Hurskainen Paula Ruokola Tanja

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017

Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017 1 Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017 Avoin Toimimme lähellä ihmistä ja tarjoamme matalan kynnyksen toiminnan mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville.

Lisätiedot

Johtosääntö

Johtosääntö Johtosääntö 13.11.2017 VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut tämän johtosäännön kokouksessaan 13.11.2017. Samalla kumotaan kaikki aikaisemmat

Lisätiedot

PalveluSantran perustehtävät:

PalveluSantran perustehtävät: palveluneuvontaa ikääntyville Päijät-Hämeessä ( - ja paljon muuta) 27.5.2014 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry PalveluSantran perustehtävät: Tarjota palveluneuvontaa

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti, Turunmaan piiri 2014 Saatesanat Punaisen Ristin arvomaailma on toimintamme kulmakivi. Punaisen Ristin seitsemän perusperiaatetta yhdessä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu Länsi-Suomen piiri JÄRJESTÖTOIMINTA (Järjestöpäällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, lokakuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, lokakuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle ESR -hanke 2015-2017

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Yhteenveto Uudenmaan läänin peruskartoista 2. Yhteenveto Keski-Uudenmaan yt-alueen peruskartoista 3

Yhteenveto Uudenmaan läänin peruskartoista 2. Yhteenveto Keski-Uudenmaan yt-alueen peruskartoista 3 UUDENMAAN LÄÄNIN PERUSKARTAT 1 : 20 000 Tähän liitteeseen on koottu Uudenmaan läänin peruskartta numerot ja niiden nimet. Keski-Uudenmaan yt-alueen kartat ovat salkussa nro 4 ja muut Uudenmaan läänin kartat

Lisätiedot

NUORISOTOIMIKUNTA KEHITTÄÄ, VAIKUTTAA, TEKEE YHTEISTYÖTÄ JA VIESTII. Ohjeistus piirien nuorisotoimikunnille. Suomen Punainen Risti

NUORISOTOIMIKUNTA KEHITTÄÄ, VAIKUTTAA, TEKEE YHTEISTYÖTÄ JA VIESTII. Ohjeistus piirien nuorisotoimikunnille. Suomen Punainen Risti NUORISOTOIMIKUNTA KEHITTÄÄ, VAIKUTTAA, TEKEE YHTEISTYÖTÄ JA VIESTII Ohjeistus piirien nuorisotoimikunnille Suomen Punainen Risti 1 Tekijät: Jaana Jylhä, Otto Kari, Sami Laitinen, Laura Musta, Minna Peltoniemi,

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Toiminnanjohtajan s. 2 tervehdys Rautavaaran osasto s. 3 65- vuotta Terveyspisteeltä s. 4 tukea ja neuvontaa Ensiapu elämäntaito s. 4 Omaishoitajille

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 7255814 Santtu Sundvall 050 3806231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 26.6. klo 9.00 Uudellamaalla työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin 1 1. Aloite uudesta osastojen palkitsemisjärjestelmästä

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2012

Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Jouni Nupponen 050 395 5170 Syyskuun työllisyyskatsaus 9/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 7 %

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot