HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI Vuosikirja tilikaudelta

2 Vuosikirja Vuosikertomus Johdanto 3 Piirin toiminta ja toiminnan painotukset 3 Strateginen tavoite 1: Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa 4 Strateginen tavoite 2: Vahvistamme terveyttä ja hyvää elämää 6 Strateginen tavoite 3: Vaikutamme inhimillisyyden puolesta 8 Toimintatapa 1: Vahva vapaaehtoisuus 10 Toimintatapa 2: Toimivat rakenteet, riittävät resurssit 12 Toimintatapa 3: Hyvä kumppani 13 Hallinto ja talous 13 Vuosikertomuksen liitteet 1) Osastojen jäsenmäärä 14 2) Piirin hallitus, ohjaus- ja kehittämisryhmät 16 3) Edustukset 17 4) Toimintaryhmät ja kouluttajat 19 5) Koulutus 20 6) Huomionosoitukset 22 7) Henkilöstö 23 Tasekirja tilikaudelta Tuloslaskelma 27 Tase 28 Liitetiedot 29 Käytetyt kirjanpitokirjat 33 Allekirjoitukset 34 Tilintarkastusmerkintä 34 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri Piiritoimisto Salomonkatu 17 B, 5. krs, Helsinki Koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilat Salomonkatu 17 B, 3. krs, Helsinki Www-sivut hup.punainenristi.fi Sähköposti Puhelin Kansikuva Kehä-Espoon osaston Osaa auttaa -tapahtuma Punaisen Ristin viikolla kauppakeskus Sellossa. Kuvassa Martiina Lahti, Taija Leppäkoski ja Tommi Nieminen. Kuva Leena Koskela. 2

3 Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin hallituksen kertomus toimintakaudelta Johdanto Piirin alueella toimi vuoden lopussa 58 paikallisosastoa, joista 39 on suomenkielisiä, 11 ruotsinkielisiä ja 8 kaksikielisiä. Kaikki piirin 58 osastoa täyttivät toimivan osaston kriteerit: osaston sääntömääräiset kokoukset on pidetty ja osastossa on voimassa olevat nimenkirjoittajat. Piirin jäsenmäärä oli vuoden lopussa (21 919), laskua edellisvuodesta oli 1,7 %. (Liite 1: Osastot ja niiden jäsenmäärä ) Piirin vuosikokous järjestettiin Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna 23 (30) osastoa, joilla oli yhteensä 91 (94) virallista edustajaa. Punaisen Ristin yleiskokous järjestettiin Turussa. Piiristä kokoukseen osallistui 34 (45) osastoa, joilla oli 90 (118) virallista edustajaa. Piirin hallituksen nimeämänä virallisena edustajana kokoukseen osallistui Harri Kainulainen. Piiri tuki osastojen osallistumista Turun yleiskokoukseen, jos osaston taloustilanne muuten esti osastoa osallistumasta yleiskokoukseen. Tukea sai 4 osastoa. Nuorten vuosikokous järjestettiin Helsingissä. Piirillä oli kokouksessa 7 (7) virallista edustajaa. Lisäksi kokouksen järjestelyihin yhdessä keskustoimiston ja valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kanssa osallistui noin 20 vapaaehtoista. Piirin toiminta ja toiminnan painotukset Piirin puheenjohtajana toimi Hannu Harri ja varapuheenjohtajana Irmeli Metsänen. Piirin toiminnanjohtajana toimi Petri Kaukiainen. Piirin hallituksen jäseninä toimivat vuosikokoukseen saakka Pekka Ahola, Linda Basilier, Otto Kari, Sari Kauppinen, Leila Kinnari, Katja Kuusela, Petri Nikkilä, Marketta Pohjanheimo, Katri Rannisto ja Ismo Uusitalo. Vuosikokouksessa uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Senja Multala, hallituksen jäsenyyden jätti Marketta Pohjanheimo. Hallituksen jäsen Petri Nikkilä menehtyi vaikean sairauden murtamana syyskuussa. Piirin hallituksen alaisuudessa toimi kolme toiminnanalakohtaista ohjaus- tai kehittämisryhmää. Ohjausryhmä toimii sellaisella toiminnanalalla, jolla on paljon vapaaehtoisia osastoissa ja joissa toiminta on vakiintunutta. Kehittämisryhmän toiminnanalalla vapaaehtoistoimintaa tulee voimakkaasti kehittää. Tämän mukaisesti piirissä on valmiustoiminnan ohjausryhmä, sosiaalitoiminnan ohjausryhmä ja nuorisotoiminnan kehittämisryhmä. Ryhmien toimikausi päättyi vuoden 2014 lopussa, hallitus nimesi joulukuussa uudet ryhmät toimikaudelle (Liite 2: Piirin hallituksen ja sen asettamien ohjaus- ja kehittämisryhmien kokoonpano) 3 Piirin toiminta rakentui yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen pohjalle. Toiminnassa painotettiin yleiskokouksen vahvistaman toimintalinjauksen strategioita, pitkän tähtäimen tavoitteita ja kehittämisen kohteita. Kotimaan toimintamuodot ovat valmiustoiminta, sosiaali- ja terveyspalvelutoiminta sekä nuoriso-, järjestö- ja monikulttuurisuustoiminta. Piirin toiminnan keskeinen ajatus oli keskittyminen perustehtäviin ja paikallistoiminnan tukeminen. Punaisen Ristin edustajana osastot vastasivat alueellaan jäsenhuollosta ja -hankinnasta, sääntömääräisestä järjestötoiminnasta, valtakunnallisten kampanjoiden toteuttamisesta, välittömästä katastrofiavusta sekä paikallisesta tiedottamisesta. Osastot osallistuivat aktiivisesti keräyksiin, ystävänpäivän ja Punaisen Ristin viikon kampanjoihin ja huolehtivat katastrofiavusta paikallisissa onnettomuustapauksissa. Piiri tuki osastoja ja niiden toimintaryhmiä em. tehtävien hoitamisessa sekä toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Tärkein tukimuoto oli osastokummitoiminta. Piiritoimistossa toimi viisi osastokummia, jotka pitivät säännöllisesti yhteyttä kummiosastoihinsa. Tukea, ohjausta ja neuvontaa annettiin myös sähköpostilla, puhelimitse ja henkilökohtaisissa keskusteluissa ja tapaamisissa osaston hallitusten

4 ja muiden luottamushenkilöiden kanssa. Myös osastofoorumit, koulutustilaisuudet ja eri ryhmien tapaamiset tarjosivat runsaasti tilaisuuksia yhteydenpitoon. Piirin vuosikokouksessa palkittiin viidennen kerran Vuoden osasto. Kiertopalkinnon sai vuodeksi haltuunsa Borgå avdelning Porvoon osasto, joka on toiminnassaan esimerkillisesti vienyt eteenpäin Punaisen Ristin tavoitteita. Osasto on aktiivinen ja näkyvä toimija omalla alueellaan. Toiminta on monipuolista ja avointa ja osastolla on tiivistä yhteistyötä koulujen ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Piiri huolehti yhteistyössä osastojen kanssa vapaaehtoisten jatko- ja täydennyskoulutuksesta, järjesti yhteistyössä keskustoimiston kanssa kouluttaja- ja promokoulutusta sekä huolehti kouluttajien ohjauksesta ja osaamisen ylläpidosta. Osastot saivat suunnittelu-, markkinointi- ja koulutusapua vapaaehtoistoiminnan ja järjestötoiminnan peruskurssien järjestämisessä. Piiri tiedotti osastoille ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Tässä ja nyt järjestötiedote ilmestyi kuusi kertaa. Keskustoimisto tuotti tiedotteen neljään numeroon valtakunnallisen osuuden ja piiri valtakunnallisten sivujen lisäksi oman osuutensa. Lisäksi ilmestyi kaksi piirin omaa tiedotetta. Järjestötiedote postitettiin noin 880 osaston luottamus- ja vastuuhenkilölle. Sähköpostilla tiedotteen sai noin 250 henkilöä. Piirin hallituksen kokouksista lähetettiin osastoille tiedote parin, kolmen päivän kuluessa. Ystävätoiminnan Sinulla on ystävä tiedotteen sai sähköpostilla tai postitse noin 900 toimijaa. Toimialakohtaisia tiedotteita lähetettiin myös keräysjohtajille, nuorisotoiminnan yhdyshenkilöille, ensiapuryhmän johtajille, ensiavun ja terveystiedon kouluttajille sekä monikulttuurisen toiminnan vapaaehtoisille. Monikulttuurisen toiminnan tiedote tavoitti tuhat lukijaa. Piirin kotisivuja päivitettiin RedNetiin. Piirin Facebook-sivua päivitettiin entistä aktiivisemmin. Tykkääjien määrä oli vuoden lopussa yli 800, kasvua vuoden aikana oli 47,1 %. Piirissä aloitettiin myös twitterin käyttö. Piiri teki yhteistyötä eri järjestöjen ja viranomaisten kanssa ja sillä oli edustajia järjestön omissa luottamuselimissä ja kehittämistyöryhmissä. (Liite 3: Edustukset) Strateginen tavoite 1: Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa TÄTÄ TEIMME Osastojen ensiapuryhmät pitivät yllä valmiutta harjoittelemalla ensiapua ja osallistumalla viranomaisten tukena erilaisiin hälytyksiin. Lisäksi ryhmät osallistuivat terveyden edistämiseen liittyviin kampanjoihin. Ensihuoltoyksiköt harjoittelivat ensihuollon ja henkisen tuen taitoja ja olivat hälytysvalmiudessa auttamaan äkillisissä onnettomuustilanteissa. Piiri tuki osastoja organisoimalla erityisesti suurten yleisötilaisuuksien ensiapupäivystyksiä. Piiri organisoi 406 (404) tilaisuuden ensiapupäivystyksen, joissa vapaaehtoisten päivystyskertoja tilastoitiin (2 347). autettujen määrä oli (3 481) henkilöä. Jatkohoitoa tarvitsi 92 (103) henkeä. Päivystystunteja kertyi vuoden aikana (15 922). Suurimpia päivystyksiä olivat vapun ja koulujen päättäjäisten nuorisohuolto-operaatioiden 4 ohella Helsinki City Maraton, EM-jalkapallon karsintaottelut, yleisurheilun maaottelut sekä erilaiset konsertit. Piiri koordinoi Vapaaehtoinen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaa omalla alueellaan yleisen pelastustoiminnan osalta. Piiri teki viranomaisyhteistyötä ja huolehti äkillisten avustustehtävien koordinoinnista ja niihin varautumisesta. Paikallisosastoille järjestettiin koulutusta avustustoiminnan tehostamiseksi. Vapaaehtoisille tarjottiin myös Vapepan toimikuntien ja muiden yhdistysten järjestämiä koulutuksia. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu täytti 50 vuotta. Valtakunnallinen 50-vuotisjuhla järjestettiin Tampereella. Juhlaan osallistui 30 vapaaehtoista Uudeltamaalta. Alueellinen juhlatapahtuma järjestettiin huhtikuussa Keravalla.

5 Uudenmaan Vapepan paikallistoimikunnat raportoivat osallistumisesta 62 (61) hälytystehtävään, joista suurin osa oli kadonneen henkilön etsintöjä. Etsintähälytyksiä oli 34 (35), ensihuollon hälytyksiä oli 11 (15) sekä muita auttamistehtäviä 0 (1) ja valmiushälytyksiä 17 (11). Hälytystehtäviin osallistui 777 vapaaehtoista, jotka tekivät yhteensä henkilötyötuntia. Piirillä oli Siuntiossa erityisesti alaikäisille turvapaikanhakijoille ryhmäkoti- ja tukiasuntoyksikkö, jonka toiminta päättyi huhtikuussa. Alaikäisten ilman huoltajaa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut, minkä vuoksi Maahanmuuttovirasto irtisanoi sopimuksen yksikön ylläpidosta. Piiri tuki osastoja keräystoiminnassa koordinoimalla keräyksiä, kouluttamalla keräysjohtajia ja muita avainhenkilöitä sekä välittämällä tietoa ja materiaalia. Operaatio Nälkäpäivässä oli mukana 56 (55) osastoa. Kerääjiä oli mukana vähemmän kuin edellisellä kerralla eli (2 392). Piirin alueen Nälkäpäivän tulos oli ,79 euroa ( ,72 euroa). Keräystuloksen laskuun löytyy monta syytä, yksi selkeä syy on kerääjämäärän lasku. Varsinkin pääkaupunkiseudulla kerääjiä oli aiempaa vähemmän. Syksyn aikana muutamat osastot toteuttivat keräyksen, jolla kerättiin varoja Länsi-Afrikan ebola-alueiden avustustoimintaan. Piiritoimistolla oli katukeräysvalmius, jonka kautta erityisesti muut järjestöt ja oppilaitokset osallistuivat keräykseen. TÄTÄ KEHITIMME Valmius koko piirin kattavaksi Toimivien osastojen verkosto on Punaisen Ristin auttamisvalmiuden perusta. Minimissään toimiva osasto hoitaa sääntömääräisen toiminnan niin, että osaston kokoukset on pidetty ja osastossa on voimassa olevat nimenkirjoittajat. Toimivan osaston valmiudellinen minimi on nimetty ja koulutettu kotimaan avun yhdyshenkilö. Näin osastossa on henkilöt, jotka voivat tehdä osaston nimissä päätöksiä ja edustaa osastoa ja näin syntyy myös valmius toteuttaa toimintaa ja olla mukana auttajana äkillisissä auttamistilanteissa. Kaikki piirin osastot täyttivät toimivan osaston minimikriteerit. Kotimaan avun yhdyshenkilö oli vuoden lopussa nimetty 43 (43) osastossa. Monessa pienessä osastossa puheenjohtaja hoitaa myös kotimaan avun yhdyshenkilön tehtävää. Piirin jokaisella osastolla oli voimassaoleva valmiussuunnitelma, myös piiritoimiston valmiussuunnitelma päivitettiin. Vuoden 2013 lopussa valmiussuunnitelma oli valmiina 53 osastolla, alkuvuoden 2014 aikana valmistuivat myös loput valmiussuunnitelmat. Piiri tuki osastoja valmiussuunnitelmien teossa ja niiden ylläpidossa. Tavoitteena on, että osastot vuosittain tai vähintään joka toinen vuosi päivittävät valmiussuunnitelman. Jatkossa huomiota kiinnitetään osaston valmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen, kotimaan avun valmiuteen (tulossa on uudistetut ohjeet) ja keräysvalmiuteen. Keräyssuunnitelmat ovat osa osaston valmiussuunnitelmaa. Piiri koulutti ja perehdytti keräysjohtajia ja kotimaan avun yhdyshenkilöitä yhteisessä koulutustilaisuudessa. Keräysjohtaja oli nimetty 49 (53) osastossa, tosin monessa osastossa puheenjohtaja hoiti myös keräysjohtajan tehtävää. Nälkäpäivä-keräyksessä piirin tuki oli käytännöllistä: neuvontaa, koulu- ja yritysyhteistyötä, tapahtumien tukemista ja kummikäyntejä. Vantaan Kontti-kierrätystavaratalo oli myynniltään suurin Kontti-tavaratalo. Osastojen ja vapaaehtoisten panos, erityisesti osastojen järjestämät tavara- ja vaatekeräykset, olivat Kontille tärkeitä. Kontin henkilökunnalle esiteltiin osastotoimintaa, lisäksi Kontissa järjestettiin säännöllisesti Hyvän elämän eväät -tilaisuuksia. Ensihuollon ja henkisen tuen valmius ja osaaminen paremmaksi Tavoitteena on kuluvan yleiskokouskauden aikana kehittää ensihuollon ja henkisen tuen osaamista siten, että valmiutta löytyy 60 %:lla piirin osastoista. Valmiutta löytyi vuoden lopussa yli 70 %:lla osastoista. Suuret ja toimivat ensihuoltoyksiköt ovat valmiuden selkäranka piirin alueella. Piirin alueella toimi viisi ensihuollollista yksikköä, joista Keski-Uudenmaan henkisen ensiavun ryhmä on erikoistunut henkisen tuen ryhmäksi. Lisäksi Porvoon osastolla on yhteistyösopimus 5

6 kaupungin kanssa. Kaikki ensihuoltoyksiköt toimivat aktiivisesti yhteistyössä oman alueensa viranomaisten kanssa ja osallistuivat moniin auttamistilanteisiin. Ensihuollon ja kotimaan avun valmiutta ylläpidettiin tarjoamalla toimijoille peruskoulutusta. Vuoden aikana toteutettiin viisi ensihuollon peruskurssia sekä alkuvuodesta perinteinen ensihuollon yhteistoimintaseminaari. Piiri järjesti toukokuussa ja syyskuussa henkisen tuen peruskurssin sekä loppuvuodesta henkisen tuen jatkokurssin. Puhelinauttamisen koulutus toteutettiin yhteistyössä keskustoimiston kanssa. Ensiapuryhmiin uusia toimijoita ja monimuotoisempaa toimintaa Piirin alueella toimi 37 (36) ensiapuryhmää, joissa oli 606 (645) jäsentä. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmänä toimi 22 ensiapuryhmää, ensiapupäivystystoimintaan osallistui 25 ryhmää. Ryhmiä tuettiin järjestämällä koulutusta, antamalla työnohjausta sekä osallistumalla ryhmänjohtajien tapaamisiin ja ryhmäiltoihin. Osastoja kannustettiin jäsenhankintaan ja toiminnan esittelyyn erityisesti Punaisen Ristin viikolla. Viikon aikana Prismoissa ja S-marketeissa järjestettiin ensiaputoimintaa esitteleviä tilaisuuksia. Piiri kehitti ja valvoi ensiapupäivystysten ja koulutusten laatua mm. seuraamalla ensiaputilanteita kirjauksien, valvontakäyntien ja päivystäjätestien kautta. Kurssisisältöjen aktiivista kehittämistyötä jatkettiin. Ensiauttajakoulutus uusittiin ja uusi Ensiauttajan käsikirja otettiin käyttöön. Ensiapupäivystäjän peruselvytyskurssi (ent. PPE-d-kurssi) uusittiin, kursseja järjestettiin yhteensä viisi kappaletta. Kursseilta valmistui 28 (11) kurssilaista. Kouluttajien jatkokoulutusta kehitettiin yhdessä OK-opintokeskuksen kanssa, kouluttajat osallistuivat mm. koulutustaitojen täydennyskoulutuksiin. Ensiapuryhmille järjestettiin koulutustilaisuuksia, jotka kehittävät ryhmien kykyä toimia auttamistilanteissa sekä lisäävät mahdollisuuksia varainhankintaan. Hupsis-päivystystietokannan käyttöä tehostettiin. Päivystystietokantaan rekisteröityneitä ensiapupäivystäjiä oli vuoden loppuun mennessä 401, joista uusia päivystyskurssin suorittaneita on 22 (30). Ensiauttajaksi (ent. EVY) koulutettiin keväällä kymmenen uutta, luvallisten määrä oli 37 (54) henkilöä. Ensiauttajien kuukausiharjoituksiin ja niihin verrattaviin tapahtumiin oli yhteensä 194 osallistumiskertaa. Piiri järjesti viisi keskustelu- ja koulutusiltaa, joihin osallistuja tuli yhteensä 69. Strateginen tavoite 2: Vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää TÄTÄ TEIMME Sosiaalipalvelutoiminnan muotoja olivat ystävätoiminta kotona ja laitoksissa, kertaluonteiset palvelut, vertaistuki ja muu psykososiaalinen tuki sekä erilaiset ryhmätoiminnat. Toimintaa järjestettiin eri kohderyhmille kuten ikäihmisille ja maahanmuuttajille. Vapaaehtoiset vierailivat myös turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa ja ulkomaalaisten säilöönottoyksikössä ja järjestivät virkistystoimintaa asukkaille. Myös nuorten ja mielenterveyskuntoutujien ystävätoimintaa toteutettiin ja kehitettiin. Vuoden aikana oli toiminnassa 11 erilaista osastojen monikulttuurista toimintaryhmää ja 27 LäksyHelppi-kerhoa. Toiminta on painottunut vahvasti pääkaupunkiseudulle. 6 Huono-osaisuutta ehkäisevät hankkeet ovat osastolle hyvä tapa käynnistää tai kehittää ystävä- tai terveystoimintaa niin, että tuetaan ihmisten elämänhallintaa ja siten ehkäistään syrjäytymistä. Huono-osaisuushankkeita esiteltiin osastofoorumeissa ja osastoja innostettiin hankkeiden käynnistämiseen. Vuoden aikana hankkeeseensa tukea sai yksi osasto. Terveyspisteet tarjoavat vapaaehtoisia, maksuttomia terveyspalveluita, kuten ohjausta, tukea ja neuvontaa. Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella toimii neljä osastovetoista Terveyspistettä (Lounais-Espoo, Keski-Helsinki & Töölö, Kallio-Käpylä & Töölö sekä Vihti). Piiri tuki osastoja toiminnan suunnittelussa. Piiri järjesti säännöllisesti ensiavun yleisökursseja koulutustiloissaan Helsingin keskustassa.

7 Yleisökurssien lisäksi tilauksesta järjestettiin yrityskursseja, joissa on mahdollista huomioida yrityksen tarpeet. Piiri järjesti vuoden aikana yhteensä 777 (781) ensiapukurssia ja luentoa, joille osallistui (10 415) henkilöä. Ensiapukurssien lisäksi järjestettiin 46 (41) Turvapassikoulutusta ja -kertausta. Piirin alueella toimivat muut ensiapukoulutusta tarjoavat tahot järjestivät yhteensä (noin 3 000) ensiapukurssia, joille osallistui runsaat (32 000) henkilöä. Yhteensä piirin alueella Punaisen Ristin kurssisisältöjen mukaista ensiapukoulutusta sai runsaat (41 500) henkilöä. Todellinen lukumäärä on hieman tätä suurempi, sillä kaikkia kurssilaisluetteloita ei ole palautettu piiriin. Piiri toimii niin sanottuna vastuupiirinä, joka hoitaa valtakunnallisesti ensiapukoulutuksen myyntiä ja markkinointia muiden piirien puolesta ja tukena. Tavoitteena on vahvistaa valtakunnallista Punaisen Ristin ensiapukoulutusverkostoa ja tarjota asiakkaille palvelua yhden luukun periaatteella. TÄTÄ KEHITIMME Enemmän ja monimuotoisempaa ystävätoimintaa Yleiskokouskauden tavoitteenamme oli enemmän ja monimuotoisempaa ystävätoimintaa. Ystävätoimintaa toteutti 43 osastoa piirin alueella. Kolmivuotinen Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Ystävätoiminnan tukipiste -projekti päättyi. Projektin viimeisen vuoden aikana keskityttiin erityisesti ystävävälitysten tilan ja tulevaisuuden tarpeiden analysointiin, avainvapaaehtoisten (kouluttajat, ryhmänohjaajat ja sosiaalipalvelupromot) kouluttamiseen ja ystävätoiminnan mallien juurrutukseen. Projektin loppuseminaari pidettiin joulukuussa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa. Seminaarin teema oli Ajatuksia ystävyydestä ja yksinäisyydestä. Loppuseminaarissa esiintyi Kansallisteatterin kiertuenäyttämön Sivuun-ensemblen Vieraskirja-esitys. Esitys pohjaa työpajatyöskentelyyn, johon osallistui 11 vapaaehtoista ystävätoimijaa ja ystävätoiminnan asiakasta piirin alueelta. 7 Nuori nuorelle ystävätoimintaa (Nunu) kehitettiin edelleen. Yhteistyö Helsingin nuorten turvatalon ja Nyyti ry:n kanssa on ollut onnistunutta. Hengailuilta-ohjaajille on vuoden aikana tuotettu perehdytyskansio, Nunu-toimijoille järjestettiin koulutusristeily ja uutta Nunumarkkinointimateriaalia tuotettiin Yhteisvastuu nuoresta -rahoituksen turvin. Ystäväkursseja järjestettiin vuoden aikana yhteensä 33 (35) kappaletta, kursseista 8 oli uudenlaisia ystävätoiminnan lyhytkursseja. Uusia vapaaehtoisia koulutettiin 417, lisäksi ystävätoiminnan vapaaehtoisille pidettiin 9 koulutustilaisuutta, joissa oli 193 osallistujaa. Vuoden aikana koulutettiin kolme uutta sosiaalipalvelukouluttajaa ja kaksi uutta henkisen tuen kouluttajaa. Ystävävälityksille ja vastaanottokeskuksille on tuotettu perehdytysmateriaali, joka helpottaa ystävien välitystä vastaanottokeskuksissa asuvilla turvapaikanhakijoille. Materiaalia löytyy englannin, ranska ja espanjan kielellä. Omaishoitajien tukitoiminta Omaishoitajien tukitoiminnan tavoitteena on edistää ja vahvistaa omaishoitajien ja heidän perheidensä terveyttä, hyvää elämänlaatua ja selviytymistä arjessa. Toiminta on ammatillisesti koordinoitua, vapaaehtoisten toteuttamaa ja omaishoitajille maksutonta. Osallistuminen on avointa kaikille omaistaan tai läheistään hoitaville riippumatta siitä, saavatko he kunnallista omaishoidon tukea. Omaishoitajien tukitoimintaa on toteutettu Keski-Helsingin, Tuusulan ja Rajamäen osastoissa. Syksyllä toiminta laajeni Porvoon ja Pornaisten osastoihin. Kuntien ja muiden järjestöjen kanssa tehdään tiivistä ja hyvää yhteistyötä. Omaishoitajille on järjestetty vertaistukea, virkistystä, koulutusta, hyvinvointileirejä sekä terveyttä ja fyysistä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Keski-Helsingin osastossa kanssakulkijatoiminnan vapaaehtoiset vierailevat omaishoitoperheiden luona yksin tai pareittain tuoden virkistystä ja tukea omaishoitoperheiden arkeen. Koko Suomi leikkii hanke Koko Suomi leikkii hanke on Suomen Kulttuurirahaston valtakunnallinen hanke, jota toteuttavat Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhdessä. Hankkeen tavoitteena on muistuttaa leikin merkityksestä ja perustaa vuoden 2016 loppuun mennessä

8 Terhokerho, eli sukupolvien kohtaamispaikka, jokaiseen Manner-Suomen kuntaan Uudellamaalla 27 kuntaan. Alueelliset työntekijät eli leikkilähetit ovat vapaaehtoisten apuna ja tukena Terhokerhoja perustettaessa. Toimintavuonna Uudellemaalle perustettiin yhteensä 13 SPR:n ja MLL:n paikallisosastojen ja yhdistysten yhteistä Terhokerhoa 10 eri kunnan alueelle. Punaisen Ristin osastot olivat vuoden loppuun mennessä mukana 10 Terhokerhossa, MLL:n yhdistykset 12 Terhokerhossa. Tilastointiaikavälillä Terhokerhoissa oli mukana 42 vapaaehtoista, joista 19 oli aivan uusia. Lasten ja aikuisten Terhokerhokäyntikertoja oli syyskuun loppuun mennessä Uudellamaalla yhteensä 302 kappaletta. Koko Suomi leikkii hanke näkyi vuoden aikana säännöllisesti mediassa Uudenmaan alueella ja hankkeen puitteissa järjestettiin Lasten oikeuksien päivän avoin yleisötapahtuma Rajamäellä. Hanke sai hyvän vastaanoton myös paikallisosastoissa ja yhdistyksissä ja paikallistason yhteistyötä kiiteltiin. Hyvän elämän eväät -hanke Henkiseen hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä kolmivuotinen Hyvän elämän eväät hanke toimi toista vuottaan piirin. Hanketta rahoittaa HOK-Elanto, minkä vuoksi tapahtumat keskittyvät HOK-Elannon toimialueen osastoihin. Hankkeen teemoja ovat henkinen hyvinvointi, terveys ja turvallisuus. Keskeisiä toimintamuotoja ovat kaikille avoimet liikkuvat kohtaamispisteet ja hankkeen teemoja käsittelevät teematilaisuudet. Useimmat tapahtumat toteutetaan HOK-Elannon toimipisteissä, ne tarjoavat osastoille mahdollisuuden toiminnan markkinointiin ja jäsenhankintaan. Tapahtumia oli yhteensä 78 niitä järjestettiin yhteistyössä Kallio-Käpylän, Länsi-Helsingin, Pohjois-Helsingin, Tikkurilan, Kehä-Espoon, Keski-Espoon, Korson, Itä-Helsingin, Herttoniemen sekä pääkaupunkiseudun ensihuollon vapaaehtoisten kanssa. Nuoria tavoitettiin Helsingin koulujen Ruutiexpo-tapahtumassa sekä talvilomatapahtuma Reaktorissa yhdessä Helsingin nuorten turvatalon kanssa. Hyvän elämän eväät osallistui myös Maailma Kylässä tapahtumaan. Uutuutena toteutettiin joulukahvilat Itä-Helsingin ja Keski-Espoon osastoissa. Punainen Risti avasi ovensa ensimmäistä kertaa joulun pyhinä ja tarjosi mahdollisuuden saada yksinäiseen oloon helpotusta. Strateginen tavoite 3: Vaikutamme inhimillisyyden puolesta TÄTÄ TEIMME Punaisen Ristin tärkeimpiä keinoja vaikuttaa ovat jokapäiväinen toiminta, suora vaikuttaminen verkostoissa ja mielipidevaikuttajiin, aktiivinen viestintä sekä yhteiset valtakunnalliset kampanjat. Piiri ja osastot osallistuivat seuraaviin valtakunnallisiin tapahtumiin ja kampanjoihin: ystävänpäivä, rasisminvastainen viikko, Punaisen Ristin viikko ja Operaatio Nälkäpäivä. Piiri tuki osastoja kampanjoiden toteuttamisessa. Kampanjoinnin tavoitteena oli rekrytoida uusia ihmisiä osallistumaan järjestön toimintaan sekä vaikuttaa asenteisiin ja päätöksiin. Ystävänpäivän tapahtumia järjestettiin 26 osastossa, Nälkäpäivä-keräykseen osallistui 56 osastoa. Rasismin vastaisella viikolla järjestettiin 10 tapahtumaa. Lisäksi järjestettiin Aamukahvit ennakkoluuloisille seminaari, missä osallistujia oli noin 80. Ennakkoluuloton edelläkävijä tunnustuksen sai Golalah Lotfollahi. Nuorena kurditaustaisena naisena hän onnistunut saavuttamaan työkavereiden varauksettoman arvostuksen perinteisellä miehisellä alalla Helsingin tullissa. Punaisen Ristin viikolla tapahtumia järjesti 37 osastoa, viikon teemana oli ensiapu. Piiri tuki osastoja toteuttamaan keskustoimiston tar- 8

9 joamaa ohjelmamallia, ensiavun taitoratoja ja ensiapulaukkujen esittelyä. Viikon aikana S- ryhmän toimipisteissä järjestettiin Punaisen Ristin viikon ensiaputoimintaa esitteleviä tilaisuuksia. Tilaisuuksia järjestettiin piirin alueen Prismoissa sekä lisäksi monissa S-Marketeissa, Alepoissa ja Saleissa. Punaisen Ristin viikolla järjestettiin myös muita tapahtumia. Punaisen Ristin toimintaa esiteltiin kouluissa, oppilaitoksissa, messuilla ja erilaisissa tapahtumissa sekä piirin järjestämissä koulutuksissa. Piiri oli mukana mm. Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen järjestämässä Reaktori-tapahtumassa, Maailma kylässä festivaaleilla ja Kansalaisareenan järjestämillä Menumessuilla. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia hankkeita esiteltiin Kaivopihalla Helsingissä järjestetyssä tapahtumassa. Nuorisotoimintaa esiteltiin ensiavun kautta helsinkiläisille nuorille Reaktori-tapahtumassa hiihtolomaviikolla sekä GoExpo-messuilla yhdessä keskustoimiston varainhankintatiimin ja Veripalvelun kanssa. Piirin alueella lapsille oli tarjolla toimintaa Reddie Kids -ryhmissä, joissa annetaan tietoa Punaisesta Rististä ja harjoitellaan käytännön taitoja ensiavussa ja pelastuspalvelussa. Nuoret ja nuoret aikuiset toimivat osastoissa aikuisten rinnalla ensiapu- ja valmiustoiminnassa, ystävätoiminnassa, humanitaarisen oikeuden ryhmässä ja monikulttuurisessa toiminnassa sekä huono-osaisuuden ehkäisyhankkeissa. Läksykerhotoiminnassa vapaaehtoiset auttavat lapsia ja nuoria läksyjen teossa ja tukevat koulunkäyntiä. Läksykerhojen kohderyhmää ovat erityisesti maahan muuttaneet nuoret, joilla on puutteita suomen kielen taidossa. Osastot tekivät yhteistyötä koulujen kanssa ja järjestävät kampanjoita. Koulu- ja oppilaitosyhteistyön kautta tavoitetaan mahdollisia uusia toimijoita niin osasto- kuin piiritasollakin. TÄTÄ KEHITIMME Vaikuttamistyö eläväksi toiminta, viestintä, kampanjat Toimintalinjauskauden tavoitteena oli, että kaksi kolmasosaa osastoista toteuttaa 2+1 valtakunnallista kampanjaa, joita ovat ystävänpäivä, rasisminvastainen viikko, Punaisen Ristin viikko ja Nälkäpäivä. Piirin osastoista noin 35 % toteutti kampanjaa. Kampanjoilla saatiin medianäkyvyyttä sekä paikallisissa että valtakunnallisissa tiedotusvälineissä. Joulukuussa esitetty Vain elämää -ohjelman erikoisjakso tarjosi paljon näkyvyyttä Punaisen Ristin kotimaan toiminnalle. Ohjelma tähdet tutustuivat syksyn aikana itse valitsemiinsa Punaisen Ristin toimintamuotoihin. Jonne Aaron tutustui terveyspisteeseen Tampereella ja Katri Helena ensiapupäivystykseen Helsingissä. Juha Tapio osallistui ystävätoimintaan Porvoon Ukkokerhon kanssa ja Anna Abreu vieraili Nuorten turvatalossa Vantaalla. Elastinen osallistui etsintäharjoitukseen Porvoossa ja Paula Koivuniemi auttoi koululaisia läksykerhossa Vantaalla. Valtakunnallinen pakolaistelttakampanja käynnistettiin, osittain yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, reaktiona Syyrian kriisiin ja kuntapaikkojen lisätarpeeseen. Vuoden aikana pakolaisteltta oli piirin alueella esillä viidessä eri kohteessa, mm. piirin vuosikokouksessa Helsingissä. Reddie Kids varhaisnuorisotoiminnan laajentaminen Reddie Kids varhaisnuorten kerhot kasvattavat Punaisen Ristin arvomaailmaan. Tavoitteena on kehittää Reddie Kids -toimintaa niin, että varhaisnuorten kerhotoiminnan jatkuvuus varmistetaan ja varhaisnuorille tarjotaan myös leiritoimintaa. Piirin alueella toimi 8 (10) Reddie Kids kerhoa. Reddie Kids ohjaajakoulutus järjestettiin yhteistyössä Länsi-Helsingin osaston kanssa. Pitkäkestoisen nuorisotoiminnan mallintaminen ja kehittäminen Tavoitteena on mallintaa ja kehittää pitkäkestoista nuorisotoimintaa ja lisätä nuorisoryhmien määrää. Piirin alueella toimi kolme nuorisoryhmää, määrä on sama kuin edellisenä vuonna. Itä-Helsingin aloitti kansainvälisen nuorisoryhmän osastonsa alueella, Järvenpään ja Länsi- Vantaan osastot jatkoivat nuorisoryhmätoimintaansa. Länsi-Helsingin osasto aloitti varhaisnuorten leiritoiminnan yhteistyössä muiden alueen osastojen kanssa. Suunniteltu leiriohjaajakoulutus jouduttiin perumaan, mutta kiinnostuneet osallistujat osallistuivat Hämeen piirin järjestämään koulutukseen. Leirityöryhmä 9

10 aloitti toimintansa ja sen toimintaan osallistui seitsemän vapaaehtoista eri osastoista. Nuorisotoiminnan kehittämisryhmä jatkoi toimintaansa ja aktiivista vaikuttamista. Kehittämisryhmä teki opintomatkan Makedoniaan ja Kosovoon Folke Bernadotten muistosäätiöltä saadun tuen avulla. Kouluyhteistyö, painopisteenä yhteistyö yläkoulujen (7.-9. Luokat) kanssa Kouluyhteistyö piirin alueella tapahtui ensisijaisesti osastojen ja koulujen välillä. Kouluyhteistyötä ovat esimerkiksi koulussa toimivat osaston toimintaryhmät kuten aamunavaukset, kouluvierailut, koulujen kanssa järjestetyt tapahtumat, kurssit tai teemapäivät, toiminta, jonka kautta ja tavataan oppilaita. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä yläkoulujen (7.-9. luokat) kanssa niin, että puolet piirin osastoista osallistuu yläkoulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toimintavuonna piirin osastoista 26 teki yhteistyötä yläkoulujen kanssa. Teemakouluhanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa pitkäjänteistä yhteistyötä koulujen ja osastojen välillä, jatkettiin. Teemakouluryhmä oli yhteydessä piirin osastoihin tarjoten tukea ja ideoita yhteistyössä koulujen kanssa. Teemakoulusopimus on tehty seuraavien koulujen kanssa: Haukilahden lukio (Tapiolan osasto), Pihkapuiston ala-aste (Pohjois-Helsingin osasto), Pikku-Huopalahden koulu (Länsi- Helsingin osasto) ja ranskalais-suomalainen koulu, (Länsi-Helsinki). Toimintaa laajennetaan asteittain yhdessä osastojen kanssa, neuvotteluja käytiin seuraavaksi Teemakouluhanketta käynnistävien kolmen osaston kanssa. LäksyHelppitoiminta jatkui. Läksykerhot auttavat maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria koulutehtävissä, mutta niiden ovet ovat avoinna myös muille koululaisille. Uusia LäksyHelppi-kerhoja perustettiin 3, niitä oli vuoden lopussa yhteensä 27. Toimintaan saatiin uusia vapaaehtoisia oppilaitosyhteistyön avulla. Humanitaarisen oikeuden koulutus ja tietouden levittäminen Piirin alueella humanitaarisen oikeuden tietouden leviäminen nuorten aikuisten keskuudessa keskittyy Suomenlinnan osaston humanitaarisen oikeuden ryhmän toimintaan. Humanitaarisen oikeuden kursseja järjesti aktiivisesti myös Pohjois-Helsingin osasto. Toimintatapa 1: Vahva vapaaehtoisuus TÄTÄ TEIMME Piirin jäsenmäärä oli vuoden lopussa Jäsenmäärä laski 377 jäsenellä eli 1,7 %. Uusia jäseniä piirin osastoihin liittyi Osastoista 12 osastoa kasvatti vuodentakaiseen verrattuna jäsenmääränsä, mutta 2 ei saanut yhtään uutta jäsentä. Nuorisojäseniä jäsenistä oli (1 460) eli 6,7 % (6,9 %) jäsenistöstä. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia kannustettiin liittymään jäseneksi, säännöllisiin ryhmätoimintoihin osallistuvilta edellytettiin pääsääntöisesti jäsenyyttä. ryhmiä ja käydä keskusteluja. Palvelu on osastoille ilmainen. Jokaisella osastolla on oma sivu RedNetissä, aktiivisesti se oli käytössä kolmasosalla piirin osastoista. Vapaaehtoisverkko RedNetin kautta ilmoittautui vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunutta, jotka ohjattiin eteenpäin oman alueensa osastoon. Joulukuussa piiri järjesti ensimmäisen Punainen Risti tutuksi -kurssin, jota tarjottiin kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Jatkossa kurssi järjestetään kerran kuussa. Parempaa ohjausta ja johtamista vapaaehtoistoimintaan TÄTÄ KEHITIMME Osastoja kannustettiin kutsumaan jäseniään mukaan toimintaansa entistä aktiivisemmin. Vapaaehtoisverkko RedNet on vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden oma verkkoympäristö, johon voi rakentaa osastolle kotisivut, julkaista uutisia, tiedottaa tapahtumista, perustaa 10 Osastoja tuettiin uusien avainhenkilöiden rekrytoinnissa ja perehdytyksessä. Piiri kutsui osaston eri toimintojen avainhenkilöitä, mm. puheenjohtajia, keräysjohtajia, jäsenmestareita, promoja ja kouluttajia, omiin tapaamisiinsa. Promot ovat osaston vapaaehtoistoiminnan osaajia, jotka innostavat vapaaehtoisia mu-

11 kaan, ohjaavat ryhmiä, järjestävät kampanjoita ja tempauksia ja kehittävät toimintaa osaston tarpeen mukaan. Piiri järjesti yhden suomenkielisen promo-koulutuksen yhteisen osan, jossa koulutettiin yhteensä 13 uutta promoa. Lisäksi syksyllä järjestettiin promokoulutuksen sosiaalipalveluiden sisältöosa. Moninaisuus ja yhdenvertaisuus koko järjestöön Maahanmuuttajataustaisia henkilöitä pyrittiin entistä paremmin tavoittamaan tiedotuksen, koulutuksen ja rekrytoinnin keinoin. Rekrytoimisessa onnistuttiin parhaiten oppilaitosten kautta. Yhteistyö opinlaitosten kanssa on laajentunut, yhteistyötä on tehty tiiviisti Vantaan ja Helsingin aikuisopistojen, Metropolian, Galimatias, Laajasalon opiston, Espoon työväenopiston, Amiedun, Axxellin (Helsingin, Vantaan ja Espoon toimipisteet) ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Punainen Ristin tutuksi tietoiskuja järjestettiin viidessä oppilaitoksessa yhteensä yhdeksän kappaletta. Osallistujia oli noin 230. Oppilaitoksille laadittiin laaja koulutuspaketti, johon sisältyy ilmaista koulutusta ja joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kokeilla erilaisia toimintamuotoja ja kehittää omaa osaamistaan. Vapaaehtoestoisena toimiminen kuuluu opintoihin ja oppilaat saavat opintopisteitä. Opiskelijat toimivat osana opintojaan vapaaehtoisena piirin alueella kaikissa monikulttuuristoiminnoissa. Vapaaehtoistoiminta on sisällytetty opintoihin ja oppilaat saavat osallistumisesta opintopisteitä. Osastot ovat saaneet uusia vapaaehtoisia toimintaan oppilaitosyhteistyön avulla, esimerkiksi Laurean opiskelijat ovat lähteneet mukaan LäksyHelppi-kerhon toimintaan Korson osaston alueella. Yhteistyötä oppilaitosten kanssa jatketaan ja sitä kehitetään. Espoon työväenopiston opiskelijat lähtivät Nälkäpäivän aikana keräämään varoja katastrofirahastoon yhteistyössä Tapiolan osaston kanssa. Mukana oli noin 100 opiskelijaa. Opettajien tueksi kehitettiin pedagoginen tuote vapaaehtoistoiminnan kurssin opetusmenetelmien suunnitteluun. Vapaaehtoistoiminnan kurssi muodostuu kahdesta osasta: teoriaosasta vapaaehtoistoimintaan tutustumisesta. Monikulttuurisen toiminnan vapaaehtoisten ohjausta toteutettiin kurssien, osastotapaamisten ja ohjausiltojen avulla. Piiri koulutti yhden uuden monikulttuurisuustoiminnan kouluttajan. Tietoa rasismista syvennettiin vapaaehtoisille järjestetyssä opintopiirissä ja MODkurssilla. Piirin alueella toimii 40 monikulttuurisen toiminnan kerhoa, joista 27 Läksyhelppi-kerhoja. Uusia toimintamuotoja olivat esimerkiksi Tapiolan ja Vantaan kansainväliset clubit, Culture Cafe, englanninkielinen ensiapuryhmä ja suomen kielen kesäkerhot. Jäsenhankinta ja jäsenhuolto Osastojen ja niiden toimintaryhmien tapaamisissa kannustettiin jäsenhankintaan ja muistutettiin myös jäsenhuollon tärkeydestä. Yli puolet osastoista lähetti jäsenkirjeen joko postitse tai sähköisesti, muutama osasto järjesti myös jäsenillan uusille jäsenille. Vapaaehtoisten rekrytointia käsiteltiin mm. osastofoorumeissa ja piirin vuosikokouksen jälkeen järjestetyssä teemaseminaarissa. Osastot ovat kertoneet hyvistä käytännöistään osastofoorumeissa. Kaikilla piirin järjestämillä kursseilla kerrottiin järjestön vapaaehtoistoiminnasta ja tarjottiin jäsenyyttä. Monet kurssilaiset liittyivät kurssin yhteydessä jäseneksi, jos kurssi oli jäsenille ilmainen tai halvempi kuin normaalihinta. Vapaaehtoisille järjestettiin virkistystapahtumia, mm. vapaaehtoisten yhteinen kesäretki ja EnsiapuGaala ensiapuryhmäläisille. Cinema Mondo tarjosi Punaisen Ristin vapaaehtoisille kaksi elokuvan ennakkonäytöstä, joihin osallistui yhteensä yli 300 henkilöä. Ystävätoimijoille järjestettiin ystävätoiminnan syysstartti Weegeessä Emmassa, ryhmänohjaajien koulutus- ja virkistyspäivä Tuusulassa sekä monikulttuurinen Ystävän Joulu. Osallistujat pitivät virkistystilaisuuksia tärkeinä ja motivoivina. Monikulttuurisuustoiminnan vapaaehtoisille ja LäksyHelppi-ohjaajille järjestettiin kesäretki ja yhteinen kehittämisilta. Myös Helsingin ystävävälitykselle järjestettiin kehittämisilta, jonka teemana oli maahanmuuttaja vapaaehtoisena. Finlandssvenska vänträff järjestettiin Ahvenanmaalla. HUPista tapaamiseen osallistui kymmenkunta henkilöä. Matka oli onnistunut ja tapaamista pidettiin tärkeänä ruotsinkielisten vapaaehtoisten kohtaamispaikkana. 11

12 Toimintatapa 2: Toimivat rakenteet, riittävät resurssit TÄTÄ TEIMME Osastokummien toiminta on tärkein piirin osastoille tarjoama tuki. Kummitoiminnan tavoitteena on osaston toiminnan tukeminen ja kehittäminen yhdessä osaston kanssa. Osastokummit olivat vuoden aikana yhteydessä jokaiseen osastoon ja vierailivat 40 (40) osastossa, monessa osastossa useammin kuin yhden kerran. Osastokummien lisäksi osastoissa ja niiden toimintaryhmissä vierailivat myös muut piirin toimihenkilöt. Osastojen vapaaehtoisia tavattiin myös osastofoorumeissa ja piirin eri tapahtumissa. Puheenjohtajaseminaari järjestettiin osastojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, aiheena oli vaikuttaminen. Yli 500 jäsenen osastoille järjestettiin kehittämisseminaari, aiheina mm. monikulttuurisuustoiminta ja Nälkäpäiväyhteistyö koulujen kanssa. TÄTÄ KEHITIMME Osastojen toimintakyky kuntoon hyvällä lähituella Osastokummi- ja osastofoorumitoimintaa jatkui vahvana. Osastofoorumeja järjestettiin seitsemällä alueella, ne kokoontuivat vuoden aikana 2-4 kertaa. Aiheina olivat mm. yleiskokous, Punaisen Ristin merkki, Ystävänpäivä, rasisminvastainen viikko ja Punaisen Ristin viikko. Piirin osastokummit olivat yhteydessä osastoihin sähköpostitse, puhelimitse ja vierailivat osastoissa. Joissakin osastoissa kummi vieraili myös osaston kehittämisseminaarissa ja kahdeksan osaston kanssa tehtiin swot-analyysi osaston toiminnasta. Osastokummit tapasivat säännöllisesti ja sopivat asioista, joita kaikkien osastojen kanssa käsiteltiin. Piirin sisäistä tiedonkulkua kummien ja ohjelmatyöntekijöiden välillä vahvistettiin järjestämällä kahdesti vuodessa yhteinen tilannekatsaus. Varainhankinnan kehittäminen kansainväliseen apuun ja kotimaan toimintaan Osastoja kannustettiin kehittämään hätäapukeräysvalmiuttaan ja varmistamaan osaston nopea reagointikyky vetoomuksiin. Nälkäpäivä-keräykseen osallistuivat lähes kaikki osastot. Muutama osasto järjesti myös Hyväpäiväkeräyksen. Kotimaan Hyväpäivä-keräys on kehitetty tukemaan Punaisen Ristin vapaaehtoista ja humanitaarista toimintaa kotimaassa, kotimaan vapaaehtoistoiminnan kehittämistä ja jatkuvuutta. Osastoilla oli mahdollisuus hakea avustusta toimintansa kehittämiseen ja/tai uusien toimintalinjausta tukevien toimintamuotojen aloittamiseen kerätyistä Hyväpäivä-tuotoista. Hyvä Joulumieli -lahjakortteja jaettiin piirin alueella yhteensä kappaletta. Yhteensä 38 osastoa sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan Nuorten turvatalot osallistuivat Hyvä Joulumieli -lahjakorttien jakamiseen joko itse tai yhteistyökumppanien kautta 12

13 Toimintatapa 3: Hyvä kumppani Punainen Risti koordinoi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaa yleisen pelastustoiminnan osalta ja toimii yhteysjärjestönä. Vapepa on 50 eri organisaation yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on tukea viranomaisia. Vuoden aikana viranomaisten kanssa tehtiin yhteistyötä hälytystilanteissa, ensiapupäivystyksissä ja niiden suunnittelussa sekä harjoituksissa ja koulutustilaisuuksissa. Piiri jatkoi varautumisyhteistyötä osana Helsinki-Vantaan lentokentän hätätilanneorganisaatiota. Järjestön valtakunnalliset pääyhteistyökumppanit ovat LähiTapiola ja S-ryhmä. Piiri ja sen osastot tekivät yhteistyötä piirin kanssa samalla alueella toimivien alueosuuskauppojen (HOK-Elanto, Varuboden-OSLA, Suurseudun Osuuskauppa ja Hämeenmaa) kanssa. Yhteistyö tarjosi paikallistasolla mahdollisuuksia mm. jäsenhankintaan ja keräystoimintaan. Maahanmuuttajien kotoutumisesta vastaavien kuntien ja valtion viranomaisten kanssa tehtiin yhteistyötä ja tavattiin yhteistyöverkostoissa. Tavoitteena oli välittää tietoa Punaisen Ristin kotoutumista tukevasta vapaaehtoistoiminnasta viranomaisille ja maahanmuuttajien parissa toimiville järjestöille. Tärkeää on saada tietoa viranomaisten ja järjestöjen toiminnasta. Ruotsinkielisten ja kaksikielisten piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat tapasivat vuoden aikana kaksi kertaa. Aiheina kokouksessa olivat mm. yhteistyö tapahtumissa ja koulutuksissa sekä yleiskokous. Hallinto ja talous Vuoden tilinpäätös oli ,54 euroa alijäämäinen ( ,15 euroa vuonna 2013). Tulos oli kuitenkin euroa budjetoitua parempi. Tulokseen vaikuttivat erityisesti sijoitustoiminnan budjetoitua selvästi suuremmat tuotot. Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli euroa ( euroa). Piirin toiminnan kulut olivat ,99 euroa ( ,48 euroa). Keskustoimiston piirille maksama taloussuunnitelmatuki oli euroa eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Varainhankinnan tulos oli euroa, josta Kontin tuottoa piirille maksettiin euroa ja keskustoimiston maksamaa varainhankinnan korvausta euroa. Helsingin ja Uudenmaan piirin työntekijöiden lukumäärä muuttui vuoden aikana suuresti. Vuoden alussa piirillä oli työntekijöitä 53 ja vuoden lopussa 25. Muutoksen syy oli piirin vastuulla olleen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen, Siuntion tukiasunnot ja ryhmäkoti -yksikön toiminnan päättyminen maahanmuuttoviraston irtisanottua ylläpitoa koskenut sopimus. Samalla päättyi myös yksikön koko henkilökunnan työsuhteet. Vastaanottokeskuksen ylläpidosta maksettujen hallintokulukorvausten loppumisen takia jouduttiin myös piiritoimistosta irtisanomaan kolme työntekijää. 13

14 Liite 1: Osastojen jäsenmäärä /- Borgå - Porvoo Ekenäs Esbo svenska Etelä-Lohja Grankulla - Kauniainen Hangö Helsingfors svenska Helsingin Energia 1 33 osasto lakkautettu v Helsingin Posti-Tele Herttoniemi Hyvinkää Ingå Itä-Helsinki Jokela-Nuppulinna Järvenpää Kallio-Käpylä Karis Karjalohja Karkkila Kehä-Espoo Kerava Keski-Espoo Keski-Helsinki Kirkkonummi Klaukkala-Lepsämä Kontula Korso Kyrkslätt svenska Laajasalo Lapinjärvi Lappträsk Liljendal Lohja Lounais-Espoo Loviisanseutu Länsi-Helsinki Länsi-Vantaa Myrskylä Mäntsälä Nummi - Pusula Nurmijärvi Orimattila Pohjois-Espoo Pohjois-Helsingin osasto Pojo - Pohja Pornainen

15 Liite 1: Osastojen jäsenmäärä /- Pukinmäki Pukkila Rajamäki Sibbo - Sipoo Sjundeå - Siuntio Snappertuna Suomenlinna Tapiola Tenala Tikkurila Tuusula Töölö Vihti Yhteensä ) Helsingin Energian osasto lakkautettu ) Vuosina Loviisanseudun ja Pernån osaston yhteenlaskettu jäsenmäärä. 3) Vuosina Artjärven ja Orimattilan osaston yhteenlaskettu jäsenmäärä. 4) Vuonna 2010 Helsingin pohjoisen osaston, Kaarelan osaston ja Pakilan osaston yhteenlaskettu jäsenmäärä 15

16 Liite 2: Hallitus, ohjaus- ja kehittämisryhmät Piirin hallitus saakka (kokouksia 7) Puheenjohtaja Hannu Harri, Kerava Varapuheenjohtaja Irmeli Metsänen, Itä-Helsinki Jäsenet Pekka Ahola, Tapiola Linda Basilier, Kyrkslätt svenska Otto Kari, Länsi-Helsinki Sari Kauppinen, Myrskylä Leila Kinnari, Pohjois-Helsinki Katja Kuusela, Pohjois-Helsinki Petri Nikkilä, Tikkurila Marketta Pohjanheimo, Länsi-Helsinki Katri Rannisto, Keski-Espoo Ismo Uusitalo, Klaukkala-Lepsämä Esittelijä: Petri Kaukiainen Sihteeri: Tuula Korhonen Piirin hallitus alkaen (kokouksia 4) Puheenjohtaja Hannu Harri, Kerava Varapuheenjohtaja Irmeli Metsänen, Itä-Helsinki Jäsenet Pekka Ahola, Tapiola Linda Basilier, Kyrkslätt svenska Otto Kari, Länsi-Helsinki Sari Kauppinen, Myrskylä Leila Kinnari, Pohjois-Helsinki Katja Kuusela, Pohjois-Helsinki Senja Multala, Itä-Helsinki Petri Nikkilä, Tikkurila (U ) Katri Rannisto, Keski-Espoo Ismo Uusitalo, Klaukkala-Lepsämä Esittelijä: Petri Kaukiainen Sihteeri: Tuula Korhonen Valmiustoiminnan ohjausryhmä (kokouksia x) Puheenjohtaja Katja Kuusela, Pohjois-Helsinki Rantanen-Niiranen Silja, Ingå Nikkilä Petri, Tikkurila (U )) Heiskanen Taina, Borgå - Porvoo Esittelijä/sihteeeri: Rina Oksanen Sosiaalitoiminnan ohjausryhmä (kokouksia 6) Puheenjohtaja Marketta Pohjanheimo, Länsi-Helsinki ( saakka) Leila Kinnari, Pohjois-Helsinki ( alkaen) Jäsenet Katri Rannisto, Keski-Espoo Raija Rajala, Pohjois-Helsinki Mirja Saarinen, Herttoniemi Marja Björkell, Sibbo Sipoo Outi Nyman, Vihti Anita Hartikka, keskustoimisto, asiantuntijajäsen, RAY-projektin seuraaminen Esittelijä/sihteeri: Heidi Juslin-Sandin ja Outi Mustonen/Seija Salminen Nuorisotoiminnan kehittämisryhmä (kokouksia 7) Puheenjohtaja Otto Kari, Länsi-Helsinki ( saakka) Senja Multala, Itä-Helsinki ( alkaen) Varapuheenjohtaja Senja Multala, Itä-Helsinki ( saakka) Teemu Väisänen, Itä-Helsinki ( alkaen) Jäsenet Alec Aalto, Kallio-Käpylä Viljami Aarbakke, Pohjois-Helsinki Tytti Hast, Messukylä Pilvi Kyrönlahti, Kehä-Espoo Kaisa Laitila, Suomenlinna Kaisa Loikkanen, Kallio-Käpylä Anastasia Lowe, Länsi-Vantaa Henriikka Lääperi, Tapiola Anna Pilkama, Suomenlinna Olli Pulkkinen, Länsi-Helsinki Kalle Valkama, Tapiola Johanna Noreila, Töölö Alisa Pasanen, Tapiola Esittelijä/sihteeri: Katriina Kallio Jäsenet Huovinen Erkki, Hyvinkää Strömman Mika, Kehä-Espoo 16

17 Liite 3: Edustukset Piirin edustajat Suomen Punaisen Ristin valtuustossa asti - jäsen Linda Basilier, varajäsen Leif Olin - jäsen Katja Kuusela, varajäsen Vesa Kirjavainen - jäsen Max Lindholm, varajäsen Viljami Aarbakke - jäsen Heikki Paajanen, varajäsen Riikka And - jäsen Seppo Seppänen, varajäsen Ira Kantelinen Piirin edustajat Suomen Punaisen Ristin valtuustossa alkaen - jäsen Linda Basilier, varajäsen Tuula Salo - jäsen Katja Kuusela, varajäsen Ulla Laukkanen - jäsen Max Lindholm, varajäsen Kati Pekonen - jäsen Juhani Parkkari, varajäsen Simo-Pekka Hämäläinen - jäsen Veli-Matti Salo, varajäsen Olli Pulkkinen Lisäksi valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö (Järvenpään osasto) on Helsingin ja Uudenmaan piirin alueelta. Piirin edustajat Suomen Punaisen Ristin hallituksessa asti - Hannu Harri, jäsen - Irmeli Metsänen, jäsen Lisäksi järjestön puheenjohtaja Erkki Liikanen (Töölö) ja varapuheenjohtaja Eero Rämö (Järvenpään osasto) ovat Helsingin ja Uudenmaan piirin alueelta. Piirin edustajat Suomen Punaisen Ristin hallituksessa alkaen - Hannu Harri, jäsen - Irmeli Metsänen, jäsen Lisäksi järjestön varapuheenjohtaja Otto Kari (Länsi-Helsingin osasto) on Helsingin ja Uudenmaan piirin alueelta. Piirin kehittämistyöryhmät - Teemakoulu-hankkeen kehittämistyöryhmä: Pekka Piri (pj.), Hakala Ari, Wallenius Taru, Pekka Laukkanen, Olli Pulkkinen; Henriikka Lääperi, Leila Juusola, Annemaria Pitkänen ja Monna Suomi. Piirin edustajat Suomen Punaisen Ristin kehittämis- ja työryhmissä - CRM On Demand -projekti: Helena Heinonen ja Mirja Sjöberg - hoito- ja huolenpito kotona koulutuksen kehittämisryhmä: Mirja Sjöberg - laajennettu johtoryhmä: Petri Kaukiainen - laajennettu YT-lautakunta: Jarmo Hollstein - terveys- ja hyvinvointipromo koulutuksen kehittämisryhmä: Mirja Sjöberg - tuotemyynnin kehittämisryhmä: Mirja Sjöberg - valtakunnallinen vankilatoiminnan neuvottelukunta: Outi Mustonen/Seija Salminen - Vantaan Kontin työllistämishankkeen ohjausryhmä: Petri Kaukiainen (pj.) - varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen kehittämisprojekti: Mirja Sjöberg - varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen ohjausryhmä: Petri Kaukiainen - Rasisminvastaisen kampanjan ohjausryhmä: Vesa Kukkamaa, jäsen 17

18 Liite 3: Edustukset Lisäksi piirillä oli edustaja seuraavissa viranomaisten ja järjestöjen työryhmissä ja foorumeissa - Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta: Vesa Kukkamaa - Etelä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta: Petri Kaukiainen - Etelä-Suomen ETNO (etnisen tasa-arvon neuvottelukunta): Vesa Kukkamaa - FIKA, ESR-projektin ohjausryhmä: Heidi Juslin-Sandin, jäsen, Vesa Kukkamaa, varajäsen - Helsingin kaupungin pelastuspalveluneuvottelukunta: Petri Kaukiainen, jäsen - Helsingin kaupungin pelastuspalveluneuvottelukunnan suunnittelu- ja koulutusjaos: Jarmo Hollstein - Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunta: Doinita Negruti, jäsen - Helsinki-Vantaan lentoaseman hätätilanneorganisaation varautumista suunnitteleva ja toteuttava SAR-työryhmä: Jarmo Hollstein - Helsinki Team (helsinkiläisten varhaisnuorisojärjestöjen yhteistyöjärjestö): Taru Wallenius - Hengenpelastusmitalitoimikunta: Jarmo Hollstein, varajäsen - HOK-Elannon ja sen yhteistyökumppaneiden pääkaupunkiseudun markkinointityöryhmä: Ari Hakala - HUS-erityisvastuualueen VIRVE-työryhmä: Jarmo Hollstein - Kansalaisareenan vapaaehtoismessujen koordinaatioryhmä: Jemina Vainiomäki - Maahanmuuttaja vapaaehtoiseksi -verkosto: Doinita Negruti, jäsen - MOD-koulutusta (Mångfald och dialog) koordinoiva kirkkohallituksen ohjausryhmä: Vesa Kukkamaa - Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetyöryhmä: Outi Mustonen/Seija Salminen - Santra Espoon vapaaehtoisverkosto: Ari Hakala - tuottavuutta ja tulosta monimuotoisuudella verkosto, oppilaitoksia ja yrityksiä: Doinita Negruti, asiantuntija - Työ- ja elinkeinoministeriön somalityöryhmän alaryhmä Osallisuus : Vesa Kukkamaa, jäsen - Vapaaehtoisen maanpuolustuksen Etelä-Suomen neuvottelukunta: Petri Kaukiainen - Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ensihuoltotoimikunta: Jarmo Hollstein - Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Uudenmaan maakuntatoimikunta: Jarmo Hollstein - Vety - vapaaehtoistyö yleishyödyllisissä organisaatioissa: Ari Hakala 18

19 Liite 4: Toimintaryhmät ja kouluttajat VALMIUS- JA ENSIAPURYHMÄTOIMINTA Ensiapuryhmiä, kpl - joissa jäseniä - joista hälytysryhmiä - joissa jäseniä Ensiapupäivystyksiä (piiri ja osastot yhteensä), kpl - autettuja Hälytystehtävät (+ lääkinnälliset tehtävät) 58 (+30) 61 (?) 62 Testattuja päivystäjiä SOSIAALIPALVELUTOIMINTA Toimivien ystävien ja tukihenkilöiden määrä, henk Ystäväkerhoja ja -ryhmiä, kpl ~ 80 ~ NUORISOTOIMINTA Nuoriso- ja varhaisnuorisoryhmiä KOULUTTAJAT JA PROMOT Kouluttajat - ensiapu (ETK) ~ 470 yli 500 yli valmius ensivaste nuoriso sosiaalipalvelu järjestö monikulttuurinen toiminta humanitaarinen oikeus henkinen tuki Promot

20 Liite 5: Koulutus Piirin järjestämä koulutus Koulutusten lukumäärä 2013 Kurssilaisten lukumäärä 2013 Koulutusten lukumäärä 2014 Kurssilaisten lukumäärä 2014 ENSIAPUKOULUTUS Ensiapukoulutus (piirin järjestämä) Ensiapukoulutus piirin alueella (piiri, osastot ja muut tahot) ~3 000 ~ ~ Turvapassikoulutus ja -kertaus ETK-koulutusillat Päivystysensiapukurssi (sisältää PPE-D, 12 h) Päivystyksen jatkokoulutus Rinnepäivystyskurssi Ensivastekurssi Maskeerauskurssi Muu ensiapukoulutus (alle 3 tuntia) Muu ensiapukoulutus (yli 3 tuntia) VALMIUS- JA PELASTUSPALVELUKOULUTUS Vapepa-peruskurssi Ensihuollon peruskurssi Etsintäkurssi Viestikurssi Muu valmiuskoulutus HENKISEN TUEN KOULUTUS Henkisen tuen peruskurssi vapaaehtoisille Henkisen tuen jatkokurssi Muu henkisen tuen koulutus SOSIAALIPALVELUKOULUTUS Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan peruskurssi (piirin ja osastojen yhteistyössä järjestämät kurssit) Ystävätoiminnan lyhytkurssi Muu sosiaalipalvelukoulutus NUORISOTOIMINNAN KOULUTUS Reddie Kids -ohjaajakoulutus Läksyhelppi -ohjaajakoulutus Muu nuorisotoiminnan koulutus

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Asukkaita piirin keskuksissa on tällä hetkellä noin Paikkaluku kasvaa edelleen ja se tulee olemaan noin 3000.

Asukkaita piirin keskuksissa on tällä hetkellä noin Paikkaluku kasvaa edelleen ja se tulee olemaan noin 3000. 5.2.2016 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 2.2.2016 Piirin hallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin vastaanottokeskustoiminnasta, piirin taloudesta ja vahvistettiin osastojen äänimäärät piirin

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys)

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys) 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika: perjantai 18.3.2016 klo 10.08-13.12 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Johtosääntö

Johtosääntö Johtosääntö 19.3.2013 VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut tämän johtosäännön kokouksessaan 19.3.2013.. Samalla kumotaan kaikki aikaisemmat

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014 APUA SINUN AVULLASI Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Koonnut: Örn Witting / viestintä 2 Sisällysluettelo Suomen Punainen Risti... 4 1. Strateginen tavoite 1...

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn OSASTO TOIMII Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Sivu 1 OSASTON LUOTTAMUSHENKILÖT JA AVAINTEHTÄVÄT

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke

Koko Suomi leikkii hanke Koko Suomi leikkii hanke 2014 2016 Koko Suomi leikkii Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja rahoittama kolmevuotinen hanke (2014 2016), jonka toteutuksesta vastaavat Mannerheimin

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

NUORISOTOIMIKUNTA KEHITTÄÄ, VAIKUTTAA, TEKEE YHTEISTYÖTÄ JA VIESTII. Ohjeistus piirien nuorisotoimikunnille. Suomen Punainen Risti

NUORISOTOIMIKUNTA KEHITTÄÄ, VAIKUTTAA, TEKEE YHTEISTYÖTÄ JA VIESTII. Ohjeistus piirien nuorisotoimikunnille. Suomen Punainen Risti NUORISOTOIMIKUNTA KEHITTÄÄ, VAIKUTTAA, TEKEE YHTEISTYÖTÄ JA VIESTII Ohjeistus piirien nuorisotoimikunnille Suomen Punainen Risti 1 Tekijät: Jaana Jylhä, Otto Kari, Sami Laitinen, Laura Musta, Minna Peltoniemi,

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen viime

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.9. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti ja laajamittainen maahantulo. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti ja laajamittainen maahantulo. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Suomen Punainen Risti ja laajamittainen maahantulo Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Suomen Punainen Risti - yksi suurimmista kansalaisyhteiskunnan toimijoista Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA Seututapaamiset käynnistyvät maaliskuussa 2016. Seututapaamiseen kutsutaan yhdistysaktiiveja lähialueilta ja kuullaan mitä kaikkea on lähikunnissa käynnistymässä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.2. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tammikuun

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.9. klo 9.00 Työttömiä nuoria yli 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6. klo 9.00 Toukokuun lopussa 11 716 avointa työpaikkaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 25.09.2012 klo 13:00-15:00 PAIKKA Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa Päävalikko - Etusivu - Ensiapuryhmä - Ensiapuopetus - Linkit Ensiapuryhmätoiminta Last Updated (Monday, 16 March 2009 20:07) Written by Administrator Sunday, 31 August 2008 05:30 Rauman ensiapuryhmä kokoontuu

Lisätiedot

Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö - hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla barndomen projekt i Västra och Mellersta Nyland

Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö - hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla barndomen projekt i Västra och Mellersta Nyland Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö - hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2007-2009 Utvecklingsenheten för välfärd i barndomen projekt i Västra och Mellersta Nyland 2007-2009 Keski-Uusimaa Hiiden

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.11. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vajaa 5

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 20.12. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vajaa neljännes enemmän

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 23.4. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,9 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 0295 020 914 Jouni Nupponen 0295 021 117 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + kohdat 134-139) Christel von Frenckell- Ramberg - Otto Kari +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + kohdat 134-139) Christel von Frenckell- Ramberg - Otto Kari + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kokousaika: perjantai 20.11.2015 klo 10-12 Kokouspaikka: hotelli Radisson Blue Seaside, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.5. klo 9.00 Työttömyys kasvaa edelleen 15 prosentin vuosivauhtia

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 90 876 avoimia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunginhallitus 11.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Kaupunginhallitus 11.02.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 11.02.2013 Sivu 1 / 1 278/00.00.01/2013 Kaupunginhallitus 48 4.2.2013 72 Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014 (pöydälle 4.2.2013) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Hyväksytty kevätkokouksessa 20.4.2013 FARO ry:n Hallituksen vuosikertomus toimintakaudelta 1.1

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer!

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Trygga och aktiva byar Hankkeen tarve ja tausta yhteiskunta muuttuu nopeasti ja varsinkin maaseutualueiden palveluita supistetaan kylien turvallisuussuunnitelmilla,

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

PUNAISEN RISTIN HAASTEET. Kristiina Kumpula pääsihteeri. Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla.

PUNAISEN RISTIN HAASTEET. Kristiina Kumpula pääsihteeri. Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla. PUNAISEN RISTIN HAASTEET Kristiina Kumpula pääsihteeri Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla. SUOMEN PUNAINEN RISTI Julkisoikeudellinen yhdistys: Laki Suomen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Taustaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella kotimaassaan

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY

SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 Esitetään hyväksyttäväksi syyskokouksessa 13.11.2012 Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry 15.11.2011 2 (6) Toimintaympäristön

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot