Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille"

Transkriptio

1 Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta koostuu seitsemästä eri toimintamuodosta (ryhmästä): 1) Ruissalon osaston monikulttuurisen toiminnan ryhmien yhteistapaamiset Mokutapaamiset 2) Pansion vastaanottokeskuksen (vok) kuukausiaktiviteetit 3) Pansion ryhmäkodin läksykerho 4) Pansion vastaanottokeskuksen naistenkerho 5) Pansion vastaanottokeskuksen miestenkerho 6) Turun kansainvälinen klubi 7) Tulijan ystävänä -ystävätoiminta 1

2 Yleistä Jokaisen toimintamuodon toteutuksesta vastaa vapaaehtoisten ryhmä ja jokaiselle ryhmälle on nimetty koordinaattori (tai kaksi koordinaattoria). Jokaiselle ryhmälle on oma sähköpostiosoite, jonka pääkäyttäjänä on ryhmän koordinaattori. Ryhmä voi oman sähköpostinsa kautta suunnitella tapaamisia, viestiä tarvittavista asioista jne. Jokaisen ryhmän koordinaattori voi tarpeen mukaan järjestää suunnittelutapaamisia ryhmän vapaaehtoisten kanssa. Suositeltavaa olisi, että ryhmän koordinaattori järjestäisi tapaamisen ainakin kerran keväällä ja kerran syksyllä. Ryhmät toimivat pääsääntöisesti syys-toukokuussa. 1) Ruissalon osaston monikulttuurisen toiminnan ryhmien yhteistapaamiset Mokutapaamiset Ruissalon osasto järjestää neljä kertaa vuodessa (helmikuu, huhtikuu, syyskuu ja marraskuu) monikulttuurisen toiminnan ryhmien vapaaehtoisille yhteistapaamisen (Mokutapaamiset). Tapaamisissa suunnitellaan ryhmien toimintaa, vaihdetaan ajatuksia niiden toiminnasta, tavataan muita vapaaehtoisia sekä saadaan vertaistukea. Tapaamiset ovat foorumi keskustelulle. Tapaamisten koordinoinnista vastaa osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö. Ennen jokaista tapaamiskertaa järjestetään uusille vapaaehtoisille lyhyt esittely (30 min.) osaston monikulttuurisen toiminnan muodoista. Esittelyn tarkoituksena on edesauttaa uusien vapaaehtoisten tulemista mukaan toimintaan ja löytämään itselleen oma toimintamuoto (ryhmä). Esittelystä päävastuussa on osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö, mutta mahdollisuuksien mukaan toivotaan, että ryhmien koordinaattorit osallistuvat myös siihen. 2

3 Linkitettynä tapaamisiin 4 kertaa vuodessa lähetetään sähköinen Ruissalon osaston moku-infoposti (ruissalo(a)punainenristi.fi), jossa kerrotaan osaston monikulttuurisen toiminnan muodoista, ajankohtaisista asioista yms. Ryhmien koordinaattorit toimittavat tarvittavan infon oman ryhmän toiminnasta osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilölle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Ryhmätapaamisille on haettu/saatu OK-opintokeskuksen taloudellista tukea. OK-opintokeskus edellyttää kävijöiden osallistujalistan ylläpitoa. 2) Pansion vastaanottokeskuksen kuukausiaktiviteetti Ryhmä järjestää noin kerran kuussa vapaa-ajanaktiviteetin vastaanottokeskuksen asukkaille. Ryhmälle on nimetty koordinaattori vapaaehtoisten joukosta. Aktiviteetit voivat olla kohdennettuja miehille, naisille, lapsille tai kaikille asukkaille. Aktiviteettipäivät sovitaan erikseen vapaaehtoisten ja vastaanottokeskuksen henkilökunnan kanssa. Halutessaan vapaaehtoiset voivat sopia jokaiselle aktiviteetille oman vastuuhenkilön. Aktiviteetit voidaan toteuttaa joko vastaanottokeskuksella (Metallikatu 6), lähiympäristössä tai retkien muodossa. Jokaisen aktiviteetin toteutukseen tulisi osallistua vähintään kaksi vapaaehtoista. Pansion vastaanottokeskuksessa on vapaaehtoisille nimetty oma yhteyshenkilö työntekijöiden keskuudesta. Hänen kanssaan tulee myös sopia aktiviteettien järjestelyistä. Vastaanottokeskuksesta on pyydetty, että heille kerrotaan hyvissä ajoin suunnitelluista aktiviteeteista, ja kerromme toiveista ja tarpeista heidän suuntaansa jokaisen aktiviteetin osalta. Esim. tarvitseeko heidän hankkia jotain aktiviteetin varalle, kuten mehua, keksejä, popcornia tms. Lisäksi vokin henkilökunta on pyytänyt, että vapaaehtoiset tekisivät aktiviteeteista selkeät mainokset, jotka he voivat laittaa vastaanottokeskuksen seinälle. Mainos voisi olla ainakin suomeksi ja englanniksi ja siinä olisi hyvä olla joku tapahtumaa kuvaava kuva. Mainospohjana käytetään SPR:n Ruissalon osaston mainospohjaa. Ryhmän olisi hyvä järjestää ajoittain suunnittelutapaaminen vokin yhteyshenkilön kanssa, esim. kerran vuodessa. Suunnittelutapaamisissa voidaan keskustella vokin asukkaiden vapaaajanaktiviteettitarpeista sekä vaihtaa myös muita ajatuksia vokissa tehtävästä vapaaehtoistoiminnasta. Pansion vastaanottokeskuksella on mahdollisuus kattaa aktiviteeteista koituneita kuluja. Jos vapaaehtoiset käyvät ostamassa jotakin aktiviteetteja varten (esim. askarteluvälineitä) on näistä kulujen kattamisesta keskusteltava aina etukäteen vastaanottokeskuksen vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilön kanssa. Kulut korvataan kuittia vastaan. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että kulut aktiviteettien osalta pysyvät kohtuullisina. Myös Ruissalon osasto voi kattaa joitakin kuluja, näistä tulee sopia etukäteen osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilön kanssa. 3) Pansion ryhmäkodin läksykerho Ryhmä järjestää läksykerhotoimintaa kerran viikossa Pansion ryhmäkodin nuorille sekä vastaanottokeskuksen asukkaille. Ryhmälle on nimetty koordinaattori vapaaehtoisten joukosta. Jokaiselle läksykerhokerralle tulisi osallistua vähintään kaksi vapaaehtoista. Kerho kokoontuu Pansion vastaanottokeskuksen tiloissa (Metallikatu 6). Ryhmäkodilla on läksykerhon vapaaehtoisille nimetty yhteyshenkilö työntekijöiden keskuudesta. 3

4 Ryhmän olisi hyvä järjestää ajoittain suunnittelutapaaminen ryhmäkodin yhteyshenkilön kanssa, esim. kerran vuodessa. Suunnittelutapaamisissa voidaan keskustella asukkaiden läksyavun ja suomenkielen oppimisen tarpeista. Ryhmäkodilla ja Ruissalon osastolla on mahdollisuus kattaa läksykerhohankinnoista koituneita kuluja. Jos vapaaehtoiset käyvät ostamassa jotakin materiaalia, on kulujen kattamisesta keskusteltava aina etukäteen ryhmäkodin yhteyshenkilön ja/tai Ruissalon osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilön kanssa. Kulut korvataan kuittia vastaan. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että kulut aktiviteettien osalta pysyvät kohtuullisina. Ryhmän koordinaattori toimii pääasiallisena linkkinä ryhmäkodin ja ryhmän välillä. Läksykerhon hankinnat on myös hyvä koordinoida/sopia ryhmän koordinaattorin välityksellä. 4) Pansion vastaanottokeskuksen naistenkerho Ryhmä järjestää vastaanottokeskuksen naisille kerhotoimintaa kerran viikossa. Ryhmälle on nimetty koordinaattori vapaaehtoisten joukosta. Kerho kokoontuu vastaanottokeskuksen tiloissa (Metallikatu 6). Pansion vastaanottokeskuksessa on vapaaehtoisille nimetty oma yhdyshenkilö työntekijöiden keskuudesta. Ryhmän koordinaattori toimii pääasiallisena linkkinä vastaanottokeskuksen ja ryhmän välillä. Ruissalon osastolla on pieni budjetti naistenkerhon hankintoihin. Ryhmän koordinaattori hoitaa ja laskuttaa hankinnat kuitteja vastaan Ruissalon osastolta. Naistenkerholle on haettu/saatu OK-opintokeskuksen taloudellista tukea. OK-opintokeskus edellyttää kävijöiden osallistujalistan ylläpitoa. 5) Pansion vastaanottokeskuksen miestenkerho Ryhmä järjestää vastaanottokeskuksen miehille kerhotoimintaa kerran kuussa. Ryhmälle on nimetty koordinaattori vapaaehtoisten joukosta. Kerho kokoontuu vastaanottokeskuksen tiloissa (Metallikatu 6). Jokaisen aktiviteetin toteutukseen tulisi osallistua vähintään kaksi vapaaehtoista. Pansion vastaanottokeskuksessa on vapaaehtoisille nimetty oma yhteyshenkilö työntekijöiden keskuudesta. Hänen kanssaan tulee myös sopia aktiviteettien järjestelyistä. Vastaanottokeskuksesta on pyydetty, että heille kerrotaan hyvissä ajoin suunnitelluista aktiviteeteista, ja kerromme toiveista ja tarpeista heidän suuntaansa jokaisen aktiviteetin osalta. Esim. tarvitseeko heidän hankkia jotain aktiviteetin varalle, kuten mehua, keksejä, popcornia tms. Lisäksi vokin henkilökunta on pyytänyt, että vapaaehtoiset tekisivät aktiviteeteista selkeät mainokset, jotka he voivat pistää vastaanottokeskuksen seinälle. Mainos voisi olla ainakin suomeksi ja englanniksi ja siinä olisi hyvä olla joku tapahtumaa kuvaava kuva. Mainospohjana käytetään SPR:n Ruissalon osaston mainospohjaa. Ryhmän olisi hyvä järjestää ajoittain suunnittelutapaaminen vastaanottokeskuksen yhteyshenkilön kanssa, esim. kerran vuodessa. Suunnittelutapaamisissa voidaan keskustella miesten vapaa-ajanaktiviteettitarpeista. Pansion vastaanottokeskuksella on mahdollisuus kattaa aktiviteeteista koituneita kuluja. Jos vapaaehtoiset käyvät ostamassa jotakin aktiviteetteja varten, on näistä kulujen kattamisesta 4

5 keskusteltava aina etukäteen vastaanottokeskuksen yhteyshenkilön kanssa. Kulut korvataan kuittia vastaan. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että kulut aktiviteettien osalta pysyvät kohtuullisina. Myös Ruissalon osasto voi kattaa joitakin kuluja. Näistä tulee sopia etukäteen osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilön kanssa. 6) Turun kansainvälinen klubi Ryhmä järjestää monikulttuurisia klubi-iltoja kerran kuussa. Yleensä klubi-ilta sisältää ohjelmaa jollakin teemalla ja siellä keskitytään myös suomenkielen oppimiseen rennossa ilmapiirissä. Ryhmälle on nimetty koordinaattori tai koordinaattorit vapaaehtoisten joukosta. Jokaiselle klubikerralle olisi hyvä osallistua ainakin kaksi vapaaehtoista. Halutessaan vapaaehtoiset voivat sopia jokaiselle klubikerralle oman vastuuhenkilön. Toimitilat Kv-klubille on tarjonnut Turun kaupungin nuorten palvelut. Tapaamispaikkana on Vimma (Aurakatu 16). Ennen jokaista klubikertaa ryhmän tulee sopia Vimman kanssa laitteista yms. (vahtimestari) ja kahvikupeista (kahvila) Vimman henkilökunnan kanssa. Vimman vahtimestari toimittaa klubitilaan tarvittavat laitteet (äänentoisto, valkokangas jne.) ja alakerran kahvilasta saa kahvikupit lainaan. Kahvikupit tulee noutaa alakerran kahvilasta ja palauttaa ne sinne huuhdeltuina. Ruissalon osastolla on mahdollisuus kattaa kv-klubitoiminnasta koituneita kuluja. Jos vapaaehtoiset käyvät ostamassa jotakin materiaalia/tarjottavaa, on näistä kulujen kattamisesta keskusteltava etukäteen Ruissalon osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilön kanssa. Kulut korvataan kuittia vastaan. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että kulut aktiviteettien osalta pysyvät kohtuullisina. Kv-klubille on haettu/saatu OK-opintokeskuksen taloudellista tukea. OK-opintokeskus edellyttää kävijöiden osallistujalistan ylläpitoa. Myös Vimmalle tulee toimittaa tilastot osallistujamääristä. Kv-klubin tapaamisista informoidaan osallistujia kv-klubin sähköpostin sekä Facebook-sivun kautta. Kv-klubilla on oma sähköpostilista kv-klubin osallistujista, vapaaehtoisista sekä yhteistyötahoista. Kv-klubille olisi hyvä sopia myös oma tiedottaja koordinaattorin lisäksi. Tiedottajan tehtävänä on hoitaa klubikertojen tiedotus osallistujille sekä sidosryhmille sähköpostilistojen ja Facebookin välityksellä. 7) Tulijan ystävänä -ystävätoiminta Ruissalon osasto koordinoi Tulijan ystävänä -ystävätoimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmän ystävätoiminnan koordinaattori (Tulijan ystävänä -toiminnan koordinaattori) välittää maahan muuttaneille suomalaisia ystäviksi ystäväpareiksi. Sekä suomalaisen ystävän haluava että maahan muuttaneen ystäväksi haluava henkilö voi ottaa ystävävälitykseen yhteyttä sähköpostitse (ystava.ruissalo(a)gmail.com). Sähköpostissa kerrotaan vähän itsestään ja miksi haluaa ystävän tai miksi haluaa ryhtyä ystäväksi. Mikäli yhteydenottopyyntöjä tulee osoitteeseen ruissalo(a)punainenristi.fi, osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö toimittaa ne osoitteeseen ystava.ruissalo(a)gmail.com. Maahan muuttaneen ystäväksi haluavan tulee käydä Ystävä-kurssi sekä Tulijan ystävänä ja tukena -kurssi. Jos kurssia ei kuitenkaan ole heti saatavilla, voidaan tarvittaessa 5

6 ystävänvälityksessä tehdä poikkeus. Kurssit olisi kuitenkin hyvä käydä jossain vaiheessa ystävyyden alettua. Maahan muuttaneen ystäväksi haluavan vapaaehtoisen tulee täyttää vapaaehtoisen ystäväkortti (vapaaehtoisen kortti). Myös ystävän haluavan maahan muuttaneen tulee täyttää ystäväkortti (asiakkaan kortti). Vapaaehtoisen kortti täytetään siinä vaiheessa, kun vapaaehtoinen ilmoittaa, että haluaa ryhtyä ystäväksi. Asiakkaan kortti täytetään puolestaan silloin, kun maahan muuttanut ilmoittaa, että haluaa ystävän. Korteissa kysytään henkilötietoja sekä muutamia muita taustatietoja ja millaisen tyyppistä ystävätoimintaa haluaa. Kortit saa Tulijan ystävänä -toiminnan koordinaattorilta sähköpostiyhteydenoton jälkeen (ystava.ruissalo(a)gmail.com). Lisäksi kortteja saa piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjältä tai Ruissalon osaston monikulttuurisentoiminnan tai ystävätoiminnan yhteyshenkilöltä. Kortit ovat saatavilla myös osaston nettisivuilla. Täytetyt kortit voi palauttaa em. henkilöille joko sähköisesti tai paperiversiona. Mikäli paperiversioinen kortti halutaan lähettää postitse, voi sen toimittaa piirin monikulttuurisen toiminnan kehittäjälle osoitteeseen: SPR/Varsinais-Suomen piirin piiritoimisto, monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä, Yliopistonkatu 24 A, Turku. Korttien tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä välitetä kolmansille osapuolille. Kun ystäväparit on löydetty ystäväkorttien tietojen pohjalta, vapaaehtoiseksi ystäväksi haluavan henkilön kanssa käydään lyhyt keskustelu ystävätoiminnan periaatteista. Keskusteluun osallistuu Tulijan ystävänä -toiminnan koordinaattori, osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilö, tai SPR:n monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä. Jos vapaaehtoinen ystävä haluaa, ensimmäinen tapaaminen ystävän kanssa voidaan järjestää yhdessä Tulijan ystävänä -toiminnan koordinaattorin, osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilön, jo vapaaehtoisena toimivan ystävän tai SPR:n monikulttuurisuustoiminnan kehittäjän kanssa. Ruissalon osaston Tulijan ystävänä toiminnan koordinaattori vastaa ystävärekisterin ylläpidosta. Monikulttuurisuuskouluttaja vastaa ystävien kouluttamisesta. Piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä yhdessä osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilön kanssa vastaa yhteydenpidosta sidosryhmien kanssa, eli kertoo maahan muuttaneille ja heille palveluita tuottaville tahoille Tulijan ystävänä toiminnasta. Monikulttuurisuuskouluttaja kutsuu Tulijan ystävänä toiminnan koordinaattorin ja/tai osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilön mukaan Tulijan ystävänä ja tukena kurssille. Koordinaattori ja osaston yhteyshenkilö vierailee kurssilla mahdollisuuksien mukaan ja kertoo osaston Tulijan ystävänä -toiminnasta. Mikäli vapaaehtoisilla ystävillä ilmenee ongelmia tai haasteita ystävätoiminnassa, vapaaehtoiset ovat ensin yhteyksissä koordinaattoriin tai osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilöön. Tarvittaessa koordinaattori/yhteyshenkilö voi ohjata vapaaehtoisen keskustelemaan piirin sosiaalisihteerin tai monikulttuurisuustoiminnan kehittäjän kanssa. Tarvittaessa voidaan myös keskustella osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilön kanssa. Vapaaehtoisia Tulijan ystäviä kannustetaan osallistumaan piirin järjestämille Ystävätreffeille, sillä nämä tarjoavat vertaistukea ystävätoimintaan. Ruissalon osasto järjestää tarvittaessa Tulijan ystävänä -treffejä. Näiden tapaamisten järjestämisestä vastaavat koordinaattori, osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilö ja osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilö. Ks. myös kohta: Osaston monikulttuurisen toiminnan viestintä ja tiedotus Osaston monikulttuurisen toiminnan viestintä ja tiedotus Sähköposti 6

7 Jokaisella ryhmällä on oma sähköpostiosoite, jonka pääasiallinen käyttäjä on ryhmän koordinaattori ja kv-klubin osalta myös tiedottaja. Mikäli sähköpostin salasana annetaan muulle kuin ryhmän koordinaattorille ja kv-klubin tiedottajalle, on syytä pitää mielessä kenelle salasana on annettu. Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta: ruissalo(a)punainenristi.fi Pansion vastaanottokeskuksen kuukausiaktiviteetit: vok.ruissalo(a)gmail.com Pansion ryhmäkodin läksykerho: laksykerho.ruissalo(a)gmail.com Pansion vastaanottokeskuksen naistenkerho: naistenkerho.ruissalo(a)gmail.com Pansion vastaanottokeskuksen miestenkerho: miestenkerho.ruissalo(a)gmail.com Turun kansainvälinen klubi: turkuclub(a)gmail.com Tulijan ystävänä ystävätoiminta: ystava.ruissalo(a)gmail.com Yleiset monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan kyselyt ohjataan ruissalo(a)punainenristi.fi osoitteeseen, ja näihin sähköposteihin vastaamisesta vastaa osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilö. Eri ryhmien toimintoja koskevat kyselyt, mikäli niitä tulee osoitteeseen ruissalo(a)punainenristi.fi, ohjataan osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilön toimesta ryhmien sähköposteihin, ja näihin vastaamisesta vastaa ryhmän koordinaattori/kv-klubin tiedottaja. Jokainen ryhmä pitää yllä sähköpostilistaa vapaaehtoisista, jotka ovat halunneet liittyä listalle. Kv-klubilla on oma sähköpostilistansa myös osallistujille ja yhteistyötahoille. Jokainen ryhmä siis tiedottaa ja viestii toiminnoistaan ja aktiviteeteistaan oman sähköpostinsa kautta. Mikäli jonkin ryhmän vapaaehtoinen haluaa liittyä myös yleiselle moku-toiminnan sähköpostilistalle (ruissalo(a)punainenristi.fi), tulee ryhmän koordinaattorin välittää tämä tieto osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilölle ruissalo(a)punainenristi.fi sähköpostiosoitteen kautta. On suotavaa, että ryhmien vapaaehtoiset ovat myös moku-toiminnan sähköpostilistalla (ruissalo(a)punainenristi.fi). Ruissalon osaston sähköpostin (ruissalo(a)punainenristi.fi) kautta lähetetään 4 kertaa vuodessa yleinen info-kirje monikulttuurisuustoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille (henkilöille, jotka ovat listalla). Nämä kirjeet linkitetään osaston monikulttuurisen toiminnan yhteistapaamisiin (Moku-tapaamiset), joita järjestetään 2 kertaa keväällä ja 2 kertaa syksyllä. Moku-info-kirje kokoaa yhteen myös kaikkien ryhmien toiminnasta tiedottamisen yleisellä tasolla. Jokaisen ryhmän koordinaattorin tulee välittää tarvittava tieto toiminnasta osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilölle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Internet Lyhyt tietopaketti jokaisen ryhmän toiminnasta löytyy Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta linkin alta. Tietopaketti pitää sisällään yleisesittelyn ryhmätoiminnan tavoitteista, milloin ja missä toiminta tapahtuu sekä yhteystiedot. Lisäksi osaston nettisivulla päivitetään tapahtumat-osioon monikulttuurisen toiminnan ryhmien tapahtumat ja aktiviteetit. Internet-sivujen ylläpidosta monikulttuurisen toiminnan osalta vastaa Ruissalon osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö tai tiedottaja. Jokaisen ryhmän koordinaattorin tulee välittää tarvittava tieto toiminnasta osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilölle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Facebook Ruissalon osastolla on oma Facebook-sivunsa (Punainen Risti Ruissalon osasto), jossa tiedotetaan koko osastoa koskevista asioista, ensiapuryhmää koskevista asioista, sekä monikulttuurisen toiminnan ryhmien asioista. Fabebookin pääkäyttäjänä on osaston tiedottaja (manager-oikeudet) sekä monikulttuurisen toiminnan osalta myös monikulttuurisuustoiminnan 7

8 yhdyshenkilö (editor-oikeudet). Jokaisen ryhmän koordinaattorin tulee välittää tarvittava tieto toiminnasta osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilölle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Kv-klubilla on myös oma Facebook-sivunsa (Turun kansainvälinen klubi Turku International Club) ja sen kautta tapahtuvasta tiedottamisesta vastaa kv-klubin koordinaattori/tiedottaja. Esitteet ja mainokset Osaston monikulttuurisen toiminnan yleisesitteiden teosta vastaa osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö ja tiedottaja. Ryhmät vastaavat omien tapahtumiensa mainosten teosta. Mainoksille on oma yhteinen pohja, jonka käyttöä suositellaan viestinnällisen yleisilmeen takia. Pohjia saa osaston tiedottajalta ruissalo(a)punainenristi.fi. Logot On suositeltavaa, että mainoksissa käytetään Ruissalon osaston logoa. Logon käytöstä on graafiset ohjeet, joita tulee noudattaa. Kv-klubin mainoksissa olisi myös hyvä käyttää KV-klubin logoa. Kv-klubin mainoksissa pitää käyttää myös Turun kaupungin nuorisopalveluiden logoa, sillä he ovat toimitilojen tarjoaja. Punaisella Ristillä on graafiset ohjeet viestintään ja Punaisen Ristin logon käyttöön. Mikäli ohjeisiin liittyen on kysymistä, voi niistä tiedustella osaston tiedottajalta. Tiedottajaan voi olla yhteyksissä osaston sähköpostin kautta ruissalo(a)punainenristi.fi. Aktiviteettien tilastointi Osastojen tulee tilastoida aktiviteettinsa kerran vuodessa SPR Varsinais-Suomen piirille. Monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilö toimittaa tilastot moku-toiminnan osalta vuosittain piirille. Jokaisen ryhmän koordinaattori pitää tilastoja tapaamisista/aktiviteeteista. Tilastoihin pitää merkitä erikseen vapaaehtoiset ja osallistujat (määrät). Mahdollisuuksien mukaan tulee merkitä, ketkä vapaaehtoisista ovat alle 26-vuotiaita. Moku-yhteistapaamisten osalta tulee kerätä jokaisella kerralla osallistujien nimet ja uusien osalta myös sähköpostiosoitteet, mikäli he haluavat liittyä Ruissalon osaston monikulttuuristen vapaaehtoistoimijoiden sähköpostilistalle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Jokaisen ryhmän osalta on myös hyvä kerätä uusien vapaaehtoisten nimet ja sähköpostiosoitteet, jos he haluavat liittyä ko. ryhmän tai moku-sähköpostilistan sähköpostilistalle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Tarvittaessa voi kerätä myös puhelinnumerot. 8

9 Naistenkerhon, kv-klubin ja moku-ryhmätapaamisten osalta tulee kerätä osallistujien nimet jokaiselta kerralta OK-opintokeskuksen taloudellista tukea varten. Kv-klubilla tulee tilastoida osallistujien/vapaaehtoisten määrän lisäksi se, onko vapaaehtoinen/ osallistuja alle vai yli 29-vuotias sekä onko vapaaehtoinen/osallistuja suomalais- vai ulkomaalaistaustainen. Kv-klubin osallistujilta sekä vapaaehtoisilta kerätään myös sähköpostiosoitteet, mikäli he haluavat liittyä klubin sähköpostilistalle. Tilastot tulee toimittaa Vimmalle jokaisen klubikerran jälkeen. Tilastot tulee toimittaa osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilölle ennen vuodenvaihdetta tilastointia varten (ruissalo(a)punainenristi.fi). Monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilön tulee täyttää jokaisen vuoden vapaaehtoisten määrät ja osallistujien määrät toimintatilastoihin, jotka SPR Varsinais-Suomen piiri pyytää täyttämään jokaisen vuoden toiminnoista. Yhteydenotot Mikäli ryhmien koordinaattoreilla on kysymyksiä liittyen Ruissalon osaston monikulttuuriseen toimintaan, jokainen voi olla aina yhteyksissä osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilöön, osaston hallitukseen (ruissalo(a)punainenristi.fi) tai SPR Varsinais-Suomen piirin monikulttuurisen toiminnan kehittäjään Pauliina Pensikkalaan (pauliina.pensikkala(a)punainenristi.fi). 9

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto SISÄLLYS Johdanto Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3 Perustiedot YAD:sta 4 YAD:n tausta ja tarkoitus 5 Organisaatio 6 YAD:n toimintamuodot - tieto 7 YAD:n toimintamuodot - tuki 8 YAD:n toimintamuodot

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 16.10.2013 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen 1 Tea Tulikallio Heikki Malinen Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna valtava voimavara Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa 2 3 Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna

Lisätiedot

KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ

KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ 22.10.2014 Osa 1 Kouluttajana Suomen Punaisessa Ristissä Kouluttajan rooli ja tehtävät Tuki kouluttajan tehtävään Yhteisymmärrys, sopiminen tehtävistä Kouluttajakoulutuksen

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Kansainvälinen klubi Perustajan työkirja

APUA SINUN AVULLASI. Kansainvälinen klubi Perustajan työkirja APUA SINUN AVULLASI Kansainvälinen klubi Perustajan työkirja 24 1 CHECK Kansainvälinen klubi on eritaustaisten ihmisten kohtaamispaikka. Sen tavoitteena on edistää kahdensuuntaista kotoutumista ja suvaitsevaisuutta.

Lisätiedot

Perhekerhon perustajan opas. Diabetesyhdistyksille

Perhekerhon perustajan opas. Diabetesyhdistyksille Perhekerhon perustajan opas Diabetesyhdistyksille Sisältö Lukijalle 3 1 Perhekerhon käynnistäminen 4 Perhekerhon kohderyhmä 4 Jäsenrekisteristä apua aloitukseen 4 Perhekerhon suunnittelu 5 Ensimmäinen

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Tienviitat toiminnan varrella opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä SISÄLLYSLUETTELO TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA... 0 SISÄLLYSLUETTELO... 1 ALKUSANAT... 1 KUINKA ALOITAN NUORTENTOIMINNAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 2 Synapsi ry Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijain yhdistys 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun yliopiston biologian

Lisätiedot

Vihreä jäsenhankintaopas. Taru Anttonen Emma Kolu

Vihreä jäsenhankintaopas. Taru Anttonen Emma Kolu Vihreä jäsenhankintaopas Taru Anttonen Emma Kolu Sisällys Saatteeksi 3 Jäsenhankinta osaksi yhdistyksen perustoimintaa 4 Muistuta jäsenmaksun maksamisesta 4 Miksi liittyä puolueeseen? Kirkasta yhdistyksen

Lisätiedot

Lasten turvallisuuden edistäminen Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa

Lasten turvallisuuden edistäminen Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Lasten turvallisuuden edistäminen Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa Ohje Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan järjestäjille osastoissa, piireissä, keskustoimistossa

Lisätiedot

Animalian aktiivien toimintaopas

Animalian aktiivien toimintaopas Animalian aktiivien toimintaopas SISÄLLYSLUETTELO 1 Saatteeksi 4 2 Tietoa Animaliasta 4 2.1 Mikä on Animalia? 4 2.2 Animalian toimintaperiaatteet 4 2.3 Animalian päätöksentekorakenne 6 2.4 Miten Animalia

Lisätiedot

Mukaan aluetoimintaan

Mukaan aluetoimintaan Mukaan aluetoimintaan Sisällys Tervetuloa aluetoimintaan 3 Tarvitsemme sinua! 4 Tietoa on tarjolla 5 Alue = Ratsastajainliitto paikallisella tasolla 8 Kokouskäytäntö 10 Jääviys 11 Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011

Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011 Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011 Varustamo-hanke Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Tampereen ammattikorkeakoulu Tekijät: VOV1-vertaisohjaajat Sisällys Facebook... 2 Mindomo...

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Varsinais-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TÄSSÄ JA

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava...

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava... Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2014 1. Johdanto... 3 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3 2.1. Alumnivastaava... 3 2.2. Kv-vastaava... 3 3. Jaosto- ja kerhotoiminta... 4 3.1. Kulttuuri- ja Projektijaosto...

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Koulutus-, yleisö- ja luentotilaisuudet ovat yhdistysten toiminnan kannalta tärkeitä näkymisen, tiedottamisen

Lisätiedot

YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11)

YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11) YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11) JÄSENREKISTERISTÄ REKISTERIVASTAAVALLE Sisään jäsenrekisteriin osoitteella: Kolme välilehteä: www.yrittajanaiset.fi/yhdistykset - kirjoita yhdistyksen tunnus

Lisätiedot

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin Gunta Ahlfors, Inka Saarela, Sari Vanhanen ja Marina Wetzer-Karlsson TYÖURAMENTOROINNILLA TULOKSIIN Opas koulutettujen

Lisätiedot