Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille"

Transkriptio

1 Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta koostuu seitsemästä eri toimintamuodosta (ryhmästä): 1) Ruissalon osaston monikulttuurisen toiminnan ryhmien yhteistapaamiset Mokutapaamiset 2) Pansion vastaanottokeskuksen (vok) kuukausiaktiviteetit 3) Pansion ryhmäkodin läksykerho 4) Pansion vastaanottokeskuksen naistenkerho 5) Pansion vastaanottokeskuksen miestenkerho 6) Turun kansainvälinen klubi 7) Tulijan ystävänä -ystävätoiminta 1

2 Yleistä Jokaisen toimintamuodon toteutuksesta vastaa vapaaehtoisten ryhmä ja jokaiselle ryhmälle on nimetty koordinaattori (tai kaksi koordinaattoria). Jokaiselle ryhmälle on oma sähköpostiosoite, jonka pääkäyttäjänä on ryhmän koordinaattori. Ryhmä voi oman sähköpostinsa kautta suunnitella tapaamisia, viestiä tarvittavista asioista jne. Jokaisen ryhmän koordinaattori voi tarpeen mukaan järjestää suunnittelutapaamisia ryhmän vapaaehtoisten kanssa. Suositeltavaa olisi, että ryhmän koordinaattori järjestäisi tapaamisen ainakin kerran keväällä ja kerran syksyllä. Ryhmät toimivat pääsääntöisesti syys-toukokuussa. 1) Ruissalon osaston monikulttuurisen toiminnan ryhmien yhteistapaamiset Mokutapaamiset Ruissalon osasto järjestää neljä kertaa vuodessa (helmikuu, huhtikuu, syyskuu ja marraskuu) monikulttuurisen toiminnan ryhmien vapaaehtoisille yhteistapaamisen (Mokutapaamiset). Tapaamisissa suunnitellaan ryhmien toimintaa, vaihdetaan ajatuksia niiden toiminnasta, tavataan muita vapaaehtoisia sekä saadaan vertaistukea. Tapaamiset ovat foorumi keskustelulle. Tapaamisten koordinoinnista vastaa osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö. Ennen jokaista tapaamiskertaa järjestetään uusille vapaaehtoisille lyhyt esittely (30 min.) osaston monikulttuurisen toiminnan muodoista. Esittelyn tarkoituksena on edesauttaa uusien vapaaehtoisten tulemista mukaan toimintaan ja löytämään itselleen oma toimintamuoto (ryhmä). Esittelystä päävastuussa on osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö, mutta mahdollisuuksien mukaan toivotaan, että ryhmien koordinaattorit osallistuvat myös siihen. 2

3 Linkitettynä tapaamisiin 4 kertaa vuodessa lähetetään sähköinen Ruissalon osaston moku-infoposti (ruissalo(a)punainenristi.fi), jossa kerrotaan osaston monikulttuurisen toiminnan muodoista, ajankohtaisista asioista yms. Ryhmien koordinaattorit toimittavat tarvittavan infon oman ryhmän toiminnasta osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilölle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Ryhmätapaamisille on haettu/saatu OK-opintokeskuksen taloudellista tukea. OK-opintokeskus edellyttää kävijöiden osallistujalistan ylläpitoa. 2) Pansion vastaanottokeskuksen kuukausiaktiviteetti Ryhmä järjestää noin kerran kuussa vapaa-ajanaktiviteetin vastaanottokeskuksen asukkaille. Ryhmälle on nimetty koordinaattori vapaaehtoisten joukosta. Aktiviteetit voivat olla kohdennettuja miehille, naisille, lapsille tai kaikille asukkaille. Aktiviteettipäivät sovitaan erikseen vapaaehtoisten ja vastaanottokeskuksen henkilökunnan kanssa. Halutessaan vapaaehtoiset voivat sopia jokaiselle aktiviteetille oman vastuuhenkilön. Aktiviteetit voidaan toteuttaa joko vastaanottokeskuksella (Metallikatu 6), lähiympäristössä tai retkien muodossa. Jokaisen aktiviteetin toteutukseen tulisi osallistua vähintään kaksi vapaaehtoista. Pansion vastaanottokeskuksessa on vapaaehtoisille nimetty oma yhteyshenkilö työntekijöiden keskuudesta. Hänen kanssaan tulee myös sopia aktiviteettien järjestelyistä. Vastaanottokeskuksesta on pyydetty, että heille kerrotaan hyvissä ajoin suunnitelluista aktiviteeteista, ja kerromme toiveista ja tarpeista heidän suuntaansa jokaisen aktiviteetin osalta. Esim. tarvitseeko heidän hankkia jotain aktiviteetin varalle, kuten mehua, keksejä, popcornia tms. Lisäksi vokin henkilökunta on pyytänyt, että vapaaehtoiset tekisivät aktiviteeteista selkeät mainokset, jotka he voivat laittaa vastaanottokeskuksen seinälle. Mainos voisi olla ainakin suomeksi ja englanniksi ja siinä olisi hyvä olla joku tapahtumaa kuvaava kuva. Mainospohjana käytetään SPR:n Ruissalon osaston mainospohjaa. Ryhmän olisi hyvä järjestää ajoittain suunnittelutapaaminen vokin yhteyshenkilön kanssa, esim. kerran vuodessa. Suunnittelutapaamisissa voidaan keskustella vokin asukkaiden vapaaajanaktiviteettitarpeista sekä vaihtaa myös muita ajatuksia vokissa tehtävästä vapaaehtoistoiminnasta. Pansion vastaanottokeskuksella on mahdollisuus kattaa aktiviteeteista koituneita kuluja. Jos vapaaehtoiset käyvät ostamassa jotakin aktiviteetteja varten (esim. askarteluvälineitä) on näistä kulujen kattamisesta keskusteltava aina etukäteen vastaanottokeskuksen vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilön kanssa. Kulut korvataan kuittia vastaan. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että kulut aktiviteettien osalta pysyvät kohtuullisina. Myös Ruissalon osasto voi kattaa joitakin kuluja, näistä tulee sopia etukäteen osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilön kanssa. 3) Pansion ryhmäkodin läksykerho Ryhmä järjestää läksykerhotoimintaa kerran viikossa Pansion ryhmäkodin nuorille sekä vastaanottokeskuksen asukkaille. Ryhmälle on nimetty koordinaattori vapaaehtoisten joukosta. Jokaiselle läksykerhokerralle tulisi osallistua vähintään kaksi vapaaehtoista. Kerho kokoontuu Pansion vastaanottokeskuksen tiloissa (Metallikatu 6). Ryhmäkodilla on läksykerhon vapaaehtoisille nimetty yhteyshenkilö työntekijöiden keskuudesta. 3

4 Ryhmän olisi hyvä järjestää ajoittain suunnittelutapaaminen ryhmäkodin yhteyshenkilön kanssa, esim. kerran vuodessa. Suunnittelutapaamisissa voidaan keskustella asukkaiden läksyavun ja suomenkielen oppimisen tarpeista. Ryhmäkodilla ja Ruissalon osastolla on mahdollisuus kattaa läksykerhohankinnoista koituneita kuluja. Jos vapaaehtoiset käyvät ostamassa jotakin materiaalia, on kulujen kattamisesta keskusteltava aina etukäteen ryhmäkodin yhteyshenkilön ja/tai Ruissalon osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilön kanssa. Kulut korvataan kuittia vastaan. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että kulut aktiviteettien osalta pysyvät kohtuullisina. Ryhmän koordinaattori toimii pääasiallisena linkkinä ryhmäkodin ja ryhmän välillä. Läksykerhon hankinnat on myös hyvä koordinoida/sopia ryhmän koordinaattorin välityksellä. 4) Pansion vastaanottokeskuksen naistenkerho Ryhmä järjestää vastaanottokeskuksen naisille kerhotoimintaa kerran viikossa. Ryhmälle on nimetty koordinaattori vapaaehtoisten joukosta. Kerho kokoontuu vastaanottokeskuksen tiloissa (Metallikatu 6). Pansion vastaanottokeskuksessa on vapaaehtoisille nimetty oma yhdyshenkilö työntekijöiden keskuudesta. Ryhmän koordinaattori toimii pääasiallisena linkkinä vastaanottokeskuksen ja ryhmän välillä. Ruissalon osastolla on pieni budjetti naistenkerhon hankintoihin. Ryhmän koordinaattori hoitaa ja laskuttaa hankinnat kuitteja vastaan Ruissalon osastolta. Naistenkerholle on haettu/saatu OK-opintokeskuksen taloudellista tukea. OK-opintokeskus edellyttää kävijöiden osallistujalistan ylläpitoa. 5) Pansion vastaanottokeskuksen miestenkerho Ryhmä järjestää vastaanottokeskuksen miehille kerhotoimintaa kerran kuussa. Ryhmälle on nimetty koordinaattori vapaaehtoisten joukosta. Kerho kokoontuu vastaanottokeskuksen tiloissa (Metallikatu 6). Jokaisen aktiviteetin toteutukseen tulisi osallistua vähintään kaksi vapaaehtoista. Pansion vastaanottokeskuksessa on vapaaehtoisille nimetty oma yhteyshenkilö työntekijöiden keskuudesta. Hänen kanssaan tulee myös sopia aktiviteettien järjestelyistä. Vastaanottokeskuksesta on pyydetty, että heille kerrotaan hyvissä ajoin suunnitelluista aktiviteeteista, ja kerromme toiveista ja tarpeista heidän suuntaansa jokaisen aktiviteetin osalta. Esim. tarvitseeko heidän hankkia jotain aktiviteetin varalle, kuten mehua, keksejä, popcornia tms. Lisäksi vokin henkilökunta on pyytänyt, että vapaaehtoiset tekisivät aktiviteeteista selkeät mainokset, jotka he voivat pistää vastaanottokeskuksen seinälle. Mainos voisi olla ainakin suomeksi ja englanniksi ja siinä olisi hyvä olla joku tapahtumaa kuvaava kuva. Mainospohjana käytetään SPR:n Ruissalon osaston mainospohjaa. Ryhmän olisi hyvä järjestää ajoittain suunnittelutapaaminen vastaanottokeskuksen yhteyshenkilön kanssa, esim. kerran vuodessa. Suunnittelutapaamisissa voidaan keskustella miesten vapaa-ajanaktiviteettitarpeista. Pansion vastaanottokeskuksella on mahdollisuus kattaa aktiviteeteista koituneita kuluja. Jos vapaaehtoiset käyvät ostamassa jotakin aktiviteetteja varten, on näistä kulujen kattamisesta 4

5 keskusteltava aina etukäteen vastaanottokeskuksen yhteyshenkilön kanssa. Kulut korvataan kuittia vastaan. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että kulut aktiviteettien osalta pysyvät kohtuullisina. Myös Ruissalon osasto voi kattaa joitakin kuluja. Näistä tulee sopia etukäteen osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilön kanssa. 6) Turun kansainvälinen klubi Ryhmä järjestää monikulttuurisia klubi-iltoja kerran kuussa. Yleensä klubi-ilta sisältää ohjelmaa jollakin teemalla ja siellä keskitytään myös suomenkielen oppimiseen rennossa ilmapiirissä. Ryhmälle on nimetty koordinaattori tai koordinaattorit vapaaehtoisten joukosta. Jokaiselle klubikerralle olisi hyvä osallistua ainakin kaksi vapaaehtoista. Halutessaan vapaaehtoiset voivat sopia jokaiselle klubikerralle oman vastuuhenkilön. Toimitilat Kv-klubille on tarjonnut Turun kaupungin nuorten palvelut. Tapaamispaikkana on Vimma (Aurakatu 16). Ennen jokaista klubikertaa ryhmän tulee sopia Vimman kanssa laitteista yms. (vahtimestari) ja kahvikupeista (kahvila) Vimman henkilökunnan kanssa. Vimman vahtimestari toimittaa klubitilaan tarvittavat laitteet (äänentoisto, valkokangas jne.) ja alakerran kahvilasta saa kahvikupit lainaan. Kahvikupit tulee noutaa alakerran kahvilasta ja palauttaa ne sinne huuhdeltuina. Ruissalon osastolla on mahdollisuus kattaa kv-klubitoiminnasta koituneita kuluja. Jos vapaaehtoiset käyvät ostamassa jotakin materiaalia/tarjottavaa, on näistä kulujen kattamisesta keskusteltava etukäteen Ruissalon osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilön kanssa. Kulut korvataan kuittia vastaan. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että kulut aktiviteettien osalta pysyvät kohtuullisina. Kv-klubille on haettu/saatu OK-opintokeskuksen taloudellista tukea. OK-opintokeskus edellyttää kävijöiden osallistujalistan ylläpitoa. Myös Vimmalle tulee toimittaa tilastot osallistujamääristä. Kv-klubin tapaamisista informoidaan osallistujia kv-klubin sähköpostin sekä Facebook-sivun kautta. Kv-klubilla on oma sähköpostilista kv-klubin osallistujista, vapaaehtoisista sekä yhteistyötahoista. Kv-klubille olisi hyvä sopia myös oma tiedottaja koordinaattorin lisäksi. Tiedottajan tehtävänä on hoitaa klubikertojen tiedotus osallistujille sekä sidosryhmille sähköpostilistojen ja Facebookin välityksellä. 7) Tulijan ystävänä -ystävätoiminta Ruissalon osasto koordinoi Tulijan ystävänä -ystävätoimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmän ystävätoiminnan koordinaattori (Tulijan ystävänä -toiminnan koordinaattori) välittää maahan muuttaneille suomalaisia ystäviksi ystäväpareiksi. Sekä suomalaisen ystävän haluava että maahan muuttaneen ystäväksi haluava henkilö voi ottaa ystävävälitykseen yhteyttä sähköpostitse (ystava.ruissalo(a)gmail.com). Sähköpostissa kerrotaan vähän itsestään ja miksi haluaa ystävän tai miksi haluaa ryhtyä ystäväksi. Mikäli yhteydenottopyyntöjä tulee osoitteeseen ruissalo(a)punainenristi.fi, osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö toimittaa ne osoitteeseen ystava.ruissalo(a)gmail.com. Maahan muuttaneen ystäväksi haluavan tulee käydä Ystävä-kurssi sekä Tulijan ystävänä ja tukena -kurssi. Jos kurssia ei kuitenkaan ole heti saatavilla, voidaan tarvittaessa 5

6 ystävänvälityksessä tehdä poikkeus. Kurssit olisi kuitenkin hyvä käydä jossain vaiheessa ystävyyden alettua. Maahan muuttaneen ystäväksi haluavan vapaaehtoisen tulee täyttää vapaaehtoisen ystäväkortti (vapaaehtoisen kortti). Myös ystävän haluavan maahan muuttaneen tulee täyttää ystäväkortti (asiakkaan kortti). Vapaaehtoisen kortti täytetään siinä vaiheessa, kun vapaaehtoinen ilmoittaa, että haluaa ryhtyä ystäväksi. Asiakkaan kortti täytetään puolestaan silloin, kun maahan muuttanut ilmoittaa, että haluaa ystävän. Korteissa kysytään henkilötietoja sekä muutamia muita taustatietoja ja millaisen tyyppistä ystävätoimintaa haluaa. Kortit saa Tulijan ystävänä -toiminnan koordinaattorilta sähköpostiyhteydenoton jälkeen (ystava.ruissalo(a)gmail.com). Lisäksi kortteja saa piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjältä tai Ruissalon osaston monikulttuurisentoiminnan tai ystävätoiminnan yhteyshenkilöltä. Kortit ovat saatavilla myös osaston nettisivuilla. Täytetyt kortit voi palauttaa em. henkilöille joko sähköisesti tai paperiversiona. Mikäli paperiversioinen kortti halutaan lähettää postitse, voi sen toimittaa piirin monikulttuurisen toiminnan kehittäjälle osoitteeseen: SPR/Varsinais-Suomen piirin piiritoimisto, monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä, Yliopistonkatu 24 A, Turku. Korttien tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä välitetä kolmansille osapuolille. Kun ystäväparit on löydetty ystäväkorttien tietojen pohjalta, vapaaehtoiseksi ystäväksi haluavan henkilön kanssa käydään lyhyt keskustelu ystävätoiminnan periaatteista. Keskusteluun osallistuu Tulijan ystävänä -toiminnan koordinaattori, osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilö, tai SPR:n monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä. Jos vapaaehtoinen ystävä haluaa, ensimmäinen tapaaminen ystävän kanssa voidaan järjestää yhdessä Tulijan ystävänä -toiminnan koordinaattorin, osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilön, jo vapaaehtoisena toimivan ystävän tai SPR:n monikulttuurisuustoiminnan kehittäjän kanssa. Ruissalon osaston Tulijan ystävänä toiminnan koordinaattori vastaa ystävärekisterin ylläpidosta. Monikulttuurisuuskouluttaja vastaa ystävien kouluttamisesta. Piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä yhdessä osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilön kanssa vastaa yhteydenpidosta sidosryhmien kanssa, eli kertoo maahan muuttaneille ja heille palveluita tuottaville tahoille Tulijan ystävänä toiminnasta. Monikulttuurisuuskouluttaja kutsuu Tulijan ystävänä toiminnan koordinaattorin ja/tai osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilön mukaan Tulijan ystävänä ja tukena kurssille. Koordinaattori ja osaston yhteyshenkilö vierailee kurssilla mahdollisuuksien mukaan ja kertoo osaston Tulijan ystävänä -toiminnasta. Mikäli vapaaehtoisilla ystävillä ilmenee ongelmia tai haasteita ystävätoiminnassa, vapaaehtoiset ovat ensin yhteyksissä koordinaattoriin tai osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilöön. Tarvittaessa koordinaattori/yhteyshenkilö voi ohjata vapaaehtoisen keskustelemaan piirin sosiaalisihteerin tai monikulttuurisuustoiminnan kehittäjän kanssa. Tarvittaessa voidaan myös keskustella osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilön kanssa. Vapaaehtoisia Tulijan ystäviä kannustetaan osallistumaan piirin järjestämille Ystävätreffeille, sillä nämä tarjoavat vertaistukea ystävätoimintaan. Ruissalon osasto järjestää tarvittaessa Tulijan ystävänä -treffejä. Näiden tapaamisten järjestämisestä vastaavat koordinaattori, osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilö ja osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilö. Ks. myös kohta: Osaston monikulttuurisen toiminnan viestintä ja tiedotus Osaston monikulttuurisen toiminnan viestintä ja tiedotus Sähköposti 6

7 Jokaisella ryhmällä on oma sähköpostiosoite, jonka pääasiallinen käyttäjä on ryhmän koordinaattori ja kv-klubin osalta myös tiedottaja. Mikäli sähköpostin salasana annetaan muulle kuin ryhmän koordinaattorille ja kv-klubin tiedottajalle, on syytä pitää mielessä kenelle salasana on annettu. Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta: ruissalo(a)punainenristi.fi Pansion vastaanottokeskuksen kuukausiaktiviteetit: vok.ruissalo(a)gmail.com Pansion ryhmäkodin läksykerho: laksykerho.ruissalo(a)gmail.com Pansion vastaanottokeskuksen naistenkerho: naistenkerho.ruissalo(a)gmail.com Pansion vastaanottokeskuksen miestenkerho: miestenkerho.ruissalo(a)gmail.com Turun kansainvälinen klubi: turkuclub(a)gmail.com Tulijan ystävänä ystävätoiminta: ystava.ruissalo(a)gmail.com Yleiset monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan kyselyt ohjataan ruissalo(a)punainenristi.fi osoitteeseen, ja näihin sähköposteihin vastaamisesta vastaa osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilö. Eri ryhmien toimintoja koskevat kyselyt, mikäli niitä tulee osoitteeseen ruissalo(a)punainenristi.fi, ohjataan osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilön toimesta ryhmien sähköposteihin, ja näihin vastaamisesta vastaa ryhmän koordinaattori/kv-klubin tiedottaja. Jokainen ryhmä pitää yllä sähköpostilistaa vapaaehtoisista, jotka ovat halunneet liittyä listalle. Kv-klubilla on oma sähköpostilistansa myös osallistujille ja yhteistyötahoille. Jokainen ryhmä siis tiedottaa ja viestii toiminnoistaan ja aktiviteeteistaan oman sähköpostinsa kautta. Mikäli jonkin ryhmän vapaaehtoinen haluaa liittyä myös yleiselle moku-toiminnan sähköpostilistalle (ruissalo(a)punainenristi.fi), tulee ryhmän koordinaattorin välittää tämä tieto osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilölle ruissalo(a)punainenristi.fi sähköpostiosoitteen kautta. On suotavaa, että ryhmien vapaaehtoiset ovat myös moku-toiminnan sähköpostilistalla (ruissalo(a)punainenristi.fi). Ruissalon osaston sähköpostin (ruissalo(a)punainenristi.fi) kautta lähetetään 4 kertaa vuodessa yleinen info-kirje monikulttuurisuustoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille (henkilöille, jotka ovat listalla). Nämä kirjeet linkitetään osaston monikulttuurisen toiminnan yhteistapaamisiin (Moku-tapaamiset), joita järjestetään 2 kertaa keväällä ja 2 kertaa syksyllä. Moku-info-kirje kokoaa yhteen myös kaikkien ryhmien toiminnasta tiedottamisen yleisellä tasolla. Jokaisen ryhmän koordinaattorin tulee välittää tarvittava tieto toiminnasta osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilölle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Internet Lyhyt tietopaketti jokaisen ryhmän toiminnasta löytyy Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta linkin alta. Tietopaketti pitää sisällään yleisesittelyn ryhmätoiminnan tavoitteista, milloin ja missä toiminta tapahtuu sekä yhteystiedot. Lisäksi osaston nettisivulla päivitetään tapahtumat-osioon monikulttuurisen toiminnan ryhmien tapahtumat ja aktiviteetit. Internet-sivujen ylläpidosta monikulttuurisen toiminnan osalta vastaa Ruissalon osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö tai tiedottaja. Jokaisen ryhmän koordinaattorin tulee välittää tarvittava tieto toiminnasta osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilölle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Facebook Ruissalon osastolla on oma Facebook-sivunsa (Punainen Risti Ruissalon osasto), jossa tiedotetaan koko osastoa koskevista asioista, ensiapuryhmää koskevista asioista, sekä monikulttuurisen toiminnan ryhmien asioista. Fabebookin pääkäyttäjänä on osaston tiedottaja (manager-oikeudet) sekä monikulttuurisen toiminnan osalta myös monikulttuurisuustoiminnan 7

8 yhdyshenkilö (editor-oikeudet). Jokaisen ryhmän koordinaattorin tulee välittää tarvittava tieto toiminnasta osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilölle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Kv-klubilla on myös oma Facebook-sivunsa (Turun kansainvälinen klubi Turku International Club) ja sen kautta tapahtuvasta tiedottamisesta vastaa kv-klubin koordinaattori/tiedottaja. Esitteet ja mainokset Osaston monikulttuurisen toiminnan yleisesitteiden teosta vastaa osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö ja tiedottaja. Ryhmät vastaavat omien tapahtumiensa mainosten teosta. Mainoksille on oma yhteinen pohja, jonka käyttöä suositellaan viestinnällisen yleisilmeen takia. Pohjia saa osaston tiedottajalta ruissalo(a)punainenristi.fi. Logot On suositeltavaa, että mainoksissa käytetään Ruissalon osaston logoa. Logon käytöstä on graafiset ohjeet, joita tulee noudattaa. Kv-klubin mainoksissa olisi myös hyvä käyttää KV-klubin logoa. Kv-klubin mainoksissa pitää käyttää myös Turun kaupungin nuorisopalveluiden logoa, sillä he ovat toimitilojen tarjoaja. Punaisella Ristillä on graafiset ohjeet viestintään ja Punaisen Ristin logon käyttöön. Mikäli ohjeisiin liittyen on kysymistä, voi niistä tiedustella osaston tiedottajalta. Tiedottajaan voi olla yhteyksissä osaston sähköpostin kautta ruissalo(a)punainenristi.fi. Aktiviteettien tilastointi Osastojen tulee tilastoida aktiviteettinsa kerran vuodessa SPR Varsinais-Suomen piirille. Monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilö toimittaa tilastot moku-toiminnan osalta vuosittain piirille. Jokaisen ryhmän koordinaattori pitää tilastoja tapaamisista/aktiviteeteista. Tilastoihin pitää merkitä erikseen vapaaehtoiset ja osallistujat (määrät). Mahdollisuuksien mukaan tulee merkitä, ketkä vapaaehtoisista ovat alle 26-vuotiaita. Moku-yhteistapaamisten osalta tulee kerätä jokaisella kerralla osallistujien nimet ja uusien osalta myös sähköpostiosoitteet, mikäli he haluavat liittyä Ruissalon osaston monikulttuuristen vapaaehtoistoimijoiden sähköpostilistalle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Jokaisen ryhmän osalta on myös hyvä kerätä uusien vapaaehtoisten nimet ja sähköpostiosoitteet, jos he haluavat liittyä ko. ryhmän tai moku-sähköpostilistan sähköpostilistalle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Tarvittaessa voi kerätä myös puhelinnumerot. 8

9 Naistenkerhon, kv-klubin ja moku-ryhmätapaamisten osalta tulee kerätä osallistujien nimet jokaiselta kerralta OK-opintokeskuksen taloudellista tukea varten. Kv-klubilla tulee tilastoida osallistujien/vapaaehtoisten määrän lisäksi se, onko vapaaehtoinen/ osallistuja alle vai yli 29-vuotias sekä onko vapaaehtoinen/osallistuja suomalais- vai ulkomaalaistaustainen. Kv-klubin osallistujilta sekä vapaaehtoisilta kerätään myös sähköpostiosoitteet, mikäli he haluavat liittyä klubin sähköpostilistalle. Tilastot tulee toimittaa Vimmalle jokaisen klubikerran jälkeen. Tilastot tulee toimittaa osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilölle ennen vuodenvaihdetta tilastointia varten (ruissalo(a)punainenristi.fi). Monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilön tulee täyttää jokaisen vuoden vapaaehtoisten määrät ja osallistujien määrät toimintatilastoihin, jotka SPR Varsinais-Suomen piiri pyytää täyttämään jokaisen vuoden toiminnoista. Yhteydenotot Mikäli ryhmien koordinaattoreilla on kysymyksiä liittyen Ruissalon osaston monikulttuuriseen toimintaan, jokainen voi olla aina yhteyksissä osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilöön, osaston hallitukseen (ruissalo(a)punainenristi.fi) tai SPR Varsinais-Suomen piirin monikulttuurisen toiminnan kehittäjään Pauliina Pensikkalaan (pauliina.pensikkala(a)punainenristi.fi). 9

MONIKULTTUURINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA RUISSALON OSASTOSSA

MONIKULTTUURINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA RUISSALON OSASTOSSA MONIKULTTUURINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA RUISSALON OSASTOSSA vapaaehtoisen opas Ruissalon osaston toimintamuodot Vapaaehtoisten ryhmätapaamiset Toiminta Pansion vastaanottokeskuksessa Pansion vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta Toimintamuodot Ystävätoiminta Suomen- ja ruotsin kielen kerho LäksyHelppi Kansainvälinen klubi Leiritoiminta Asumisapu Toiminta vastaanottokeskuksissa Koulutus Makupaloja monikulttuurisuudesta Ystävätoiminnan

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Varpu Salmenrinne ja Siina Lepola 2015 Laitosystävätoiminta...1 Laitosystävien tehtävät ja toimintamuodot...2 Laitosystävätoiminnan

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12

Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12 Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12, palveluohjaaja, vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan koordinointi ja kehittäminen Espoon kaupunki, vanhusten palvelut Mitä työyhteisössä tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry Taina Raiski Mistä kaikki alkoi? Helsingin Ekonomien vierailu Marttaliittoon syksyllä 2010 ProMartat perustettiin 13.12.2010 Perustamiskokouksessa 7 jäsentä Hallituksella

Lisätiedot

Yhteinen vapaaehtoistoimintaa Pohjois-Karjalassa logo edustaa seuraavia arvoja: pohjoiskarjalaisuus, vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi.

Yhteinen vapaaehtoistoimintaa Pohjois-Karjalassa logo edustaa seuraavia arvoja: pohjoiskarjalaisuus, vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi. VAPAAEHTOISTOIMINTA POHJOIS-KARJALASSA-logo yhteistä näkyvyyttä vapaaehtoistoiminnalle! Vapaaehtoistoiminta Pohjois-Karjalassa logon tarkoituksena on saada yhteistä positiivista näkyvyyttä ja tunnettuutta

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Toiminnantilastointi 13.12.2013

Toiminnantilastointi 13.12.2013 Toiminnantilastointi 13.12.2013 Toiminnan tilastointi 2014 Katja Kolehmainen Pohjois-Karjalan Martat ry yhdistyskoulutukset, tammikuu 2014 Toiminnan tilastointi Vuoden 2014 alusta käytössä sähköinen tilastointi.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen Punainen Risti turvapaikka- ja kotoutumistyössä Vastaanottoyksiköitä 79, yli 14 000 asukasta 1200 työntekijää, 10 000 vapaaehtoista Neuvotteluissa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Kaveritoimintaa on montaa erilaista!

Kaveritoimintaa on montaa erilaista! Keh iitysvamma iisten Tuk ii ll ii iitto, Best Budd iies -pro jjekt ii, kesäkuu 201 2 Kaveritoimintaa on montaa erilaista! Esimerkkinä Best Buddies -kaveritoiminta Vapaaehtoista ystävä- ja kaveritoimintaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA MONIKULTTUURINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA MONIKULTTUURINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA MONIKULTTUURINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Jussi Vierimaa 2015 TÄSSÄ ESITTEESSÄ: 1) Vapaaehtoistoiminta vastaanottokeskuksissa Vantaa Espoo 2) Suomen kielen kerhot

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Kansainvälinen klubi Perustajan työkirja

APUA SINUN AVULLASI. Kansainvälinen klubi Perustajan työkirja APUA SINUN AVULLASI Kansainvälinen klubi Perustajan työkirja 24 1 CHECK Kansainvälinen klubi on eritaustaisten ihmisten kohtaamispaikka. Sen tavoitteena on edistää kahdensuuntaista kotoutumista ja suvaitsevaisuutta.

Lisätiedot

Miksi rekrytoimme nyt?

Miksi rekrytoimme nyt? Miksi rekrytoimme nyt? Kouluttaja- ja PROMO-päivät 31.1.-1.2.2015 Oulu Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia, koska Uuden toimintalinjauksen keskeisin ja kriittisin kehityskohde on vapaaehtoisten määrän kasvattaminen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

VERTTI- VERTAISNUORISOTIEDOTUSTOIMINTA

VERTTI- VERTAISNUORISOTIEDOTUSTOIMINTA VERTTI- VERTAISNUORISOTIEDOTUSTOIMINTA Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 3.- 4.10.2013 Seinäjoki MITÄ VERTTI-TOIMINTA ON? Seutukunnallista yläkoulun oppilaiden toteuttamaa nuorisotiedotusta

Lisätiedot

Liikkeelle! - kuntokampanja

Liikkeelle! - kuntokampanja Liikkeelle! - kuntokampanja Syyskuun mittainen Kohderyhmänä koko perhe Starttitapahtuma 1.9. joka piirissä piirin ja seurojen yhteistyössä Halisko- perheliikuntapäivä Osallistujapassi (yksi leima oikeuttaa

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta

Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminta Jaettua iloa! Vapaaehtoisena toimit tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, ilman ammattityön vaatimuksia. Vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattilaisten työtä vaan täydentää

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

KAJAKKI-2008 - tietoa mainosmyyjille

KAJAKKI-2008 - tietoa mainosmyyjille KAJAKKI-2008 - tietoa mainosmyyjille Kajakki-2008 esitteeseen kootaan yksiin kansiin tiedot kauden rata- ja maratonmelontakilpailuista. Esitteeseen on yritysten mahdollista ostaa mainospaikkoja, ja mainospaikoista

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014 Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja taloudellisen hyödyn lisäksi vapaaehtoistoiminnalla

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

SPIRIT-hanke. - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa. Spirit-hanke. www.redcross.fi/spirit

SPIRIT-hanke. - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa. Spirit-hanke. www.redcross.fi/spirit SPIRIT-hanke - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa Hankealue SPIRIT SPR:n piirit ja osastot vaikuttajina (rahoittajina ERF & maakuntaliitot ) Hankkeen päätavoitteita olivat:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

kotitehtävät 7/12 3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

kotitehtävät 7/12 3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Ohjeet kotitehtävien tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa aikaa 2-4

Lisätiedot

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Monikulttuuristen tieto- ja neuvontapalvelumallien rakentaminen Pohjois-Savoon (10 hankekuntaa mukana) Hankkeen päämääränä

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

MEDIAKORTTI 2011. Mediatiedot. Paranormaaliblogi.net on Suomen suosituin paranormaaliin uutisointiin keskittyvä sivusto.

MEDIAKORTTI 2011. Mediatiedot. Paranormaaliblogi.net on Suomen suosituin paranormaaliin uutisointiin keskittyvä sivusto. Mediatiedot Paranormaaliblogi.net on Suomen suosituin paranormaaliin uutisointiin keskittyvä sivusto. Olemme uutisoineet paranormaaleista ja muista oudoista ilmiöistä jo vuodesta 2007 lähtien. Tarjoamme

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Täytetty kysely palautetaan sähköpostitse osoitteeseen leirit@kvtfinland.org. KVT:n johtokunta käsittelee kyselyn ja tekee päätöksen leirin hyväksymisestä seuraavassa kokouksessaan.

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Valitse Siirry palveluun

Valitse Siirry palveluun Valitse Siirry palveluun Valitse tämä kohta mikäli haluat perustaa pääkäyttäjän organisaatiolle Pääkäyttäjätunnuksen voi luoda vain allekirjoituksen omaava henkilö. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari Viestintäviraston julkiset toimialatiedot Viestintäviraston tietoseminaari 27.11.2015 Viestintäviraston toimialatiedot Mitä ovat Viestintäviraston toimialatiedot? Mikä on seminaarin tavoite? Mihin Viestintävirasto

Lisätiedot

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille Hei! Tämähän on hieno juttu! Mielelläni lahjoittaisin lukutuokiota hoivakotiin. Mukavaa kun saa jakaa iloa muillekin. Lahjoittaja Marja Aaltonen Tämä ilahduttaisi kovasti meidän asukkaita eikä vaatisi

Lisätiedot

VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN

VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN KERRO TAPAHTUMASTASI VERKOSSA www.reformaatio2017.fi Lähetä tapahtuman aika, paikka, lyhyt kuvaus sisällöstä, yhteyshenkilö ja käyttövapaa kuva osoitteeseen turku.reformaatio@evl.fi.

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Kysely Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoisille 2016

Kysely Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoisille 2016 Kysely Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoisille 2016 8.5.2017 Kouvola, Suomalaisten yksinäisyys -työpaja Maaret Alaranta Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - sirkka saaristo 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - sosiaalialan ohjaaja, vanhusten hoitaja, seksuaalineuvoja, työyhteisöneuvoja, senioripysäkkiohjaaja, ystäväkurssien

Lisätiedot

Nuori? Lhbtiq*? Innokas?

Nuori? Lhbtiq*? Innokas? Nuori? Lhbtiq*? Innokas? *) Lhbtiq lesbo, homo, biseksuaali, transihminen, intersukupuolinen tai queer Lähde mukaan tekemään Suomesta yhdenvertaisempi maa! Viime syksynä suomalaisille lhbtiq-nuorille vakuutettiin,

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Johdanto. Henkilötietojen käsittely

Johdanto. Henkilötietojen käsittely Johdanto easyfairs Scandinavia AB suhtautuu erittäin vakavasti näytteilleasettajiensa (asiakkaidensa) sekä yrityksen sivustolla ja tapahtumissa vierailevien henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Yleiskatsaus symposiumohjelmasta Lionien palvelut lapsille symposiumohjelman puitteissa voidaan myöntää: yksi (1) symposiumi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

NUORI NUORELLE -YSTÄVÄTOIMINTA. Käsikirja Nuori nuorelle -ystävätoimintaan. spr_nunu_esite.indd 1 28.1.2015 10.33

NUORI NUORELLE -YSTÄVÄTOIMINTA. Käsikirja Nuori nuorelle -ystävätoimintaan. spr_nunu_esite.indd 1 28.1.2015 10.33 NUORI NUORELLE -YSTÄVÄTOIMINTA Käsikirja Nuori nuorelle -ystävätoimintaan spr_nunu_esite.indd 1 28.1.2015 10.33 Sisältö 1. NUORTEN YKSINÄISYYS 3 2. NUORI NUORELLE -YSTÄVÄTOIMINTA 4 Nuori nuorelle -toiminnan

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013 Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Liikuntatoiminta JYYssä Liikuntavastaavan tehtävät

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Iita Pirttikoski vapaaehtoinen Salama-Tiimi (Suomen Punainen Risti, Oulun osasto) Vapaaehtoisena sekametelisopassa

Iita Pirttikoski vapaaehtoinen Salama-Tiimi (Suomen Punainen Risti, Oulun osasto) Vapaaehtoisena sekametelisopassa 18.10.2016 Iita Pirttikoski vapaaehtoinen Salama-Tiimi (Suomen Punainen Risti, Oulun osasto) Vapaaehtoisena sekametelisopassa Puskasta Punaiseen Ristiin - 1.9.2015 Päivärinteen hätämajoitusyksikkö (myöh.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi 20.10.2014 Pori Satakunnan muistikoordinaattorien, -hoitajien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Minna Rosendahl, aluejohtaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Lisätiedot

Uumajan vapaaehtoiskeskus. Frivilligcentralen. Lähimmäisyyttä iloa yhteishenkeä. Sinulle, joka haluat vapaaehtoiseksi tai kaipaat vapaaehtoista.

Uumajan vapaaehtoiskeskus. Frivilligcentralen. Lähimmäisyyttä iloa yhteishenkeä. Sinulle, joka haluat vapaaehtoiseksi tai kaipaat vapaaehtoista. Uumajan vapaaehtoiskeskus Frivilligcentralen Lähimmäisyyttä iloa yhteishenkeä Sinulle, joka haluat vapaaehtoiseksi tai kaipaat vapaaehtoista. Tietoja Uumajan vapaaehtoiskeskus Frivilligcentralenista Uumajan

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Miten käynnistää vertaisryhmä? Neuvoja, vinkkejä ja toimintaohjeita vertaisryhmän perustamiseen aikuisille autismin kirjon henkilöille

Miten käynnistää vertaisryhmä? Neuvoja, vinkkejä ja toimintaohjeita vertaisryhmän perustamiseen aikuisille autismin kirjon henkilöille Miten käynnistää vertaisryhmä? Neuvoja, vinkkejä ja toimintaohjeita vertaisryhmän perustamiseen aikuisille autismin kirjon henkilöille Vertaistoiminnan tavoitteena on henkilökohtainen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Ryhmänvetäjäkoulutus. 19.9.2015 Julia Kurki

Ryhmänvetäjäkoulutus. 19.9.2015 Julia Kurki Ryhmänvetäjäkoulutus 19.9.2015 Julia Kurki Tervetuloa! Kouluttajat: Julia Kurki, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (045 1869 300) ja nuorisotyönkehittäjä Taneli Aunio (045 882 7080) Sähköpostit muotoa

Lisätiedot

ROPA-rekisteri. Romutuspalkkioiden kampanjarekisteri. web: www.netwheels.fi sähköposti: tuula.arelahti@netwheels.fi 1

ROPA-rekisteri. Romutuspalkkioiden kampanjarekisteri. web: www.netwheels.fi sähköposti: tuula.arelahti@netwheels.fi 1 ROPA-rekisteri Romutuspalkkioiden kampanjarekisteri web: www.netwheels.fi sähköposti: tuula.arelahti@netwheels.fi 1 Miksi erillinen rekisteri? varmistaa, että samaa romutustodistusta ei käytetä moneen

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Tiedotus- ja ilmoittautumistyökalun käyttöohje

Tiedotus- ja ilmoittautumistyökalun käyttöohje Peuramaa Golf Hjortlandet ry Nuorisotoimikunta Tiedotus- ja ilmoittautumistyökalun käyttöohje Peuramaan nuorisotoiminnan käytännön järjestelyiden tehostamiseksi on otettu käyttöön Internetpohjainen tapahtumien

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 Lions Clubs International MD 107 Finland HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 100 milj. palvelutekoa, Suomi 1,8 milj. RAPORTOINTI! 5 milj Suomen nuorisolle 100 v. syntymävuonna 1.3.2015 Ari LBI Lindell,

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero.

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero. Esittely Täyttäkää työpaikan terveyden edistämiskysely ja selvittäkää onko terveyden edistäminen jo osa työpaikkanne toimintaa vai onko työpaikallanne ehkä vielä parantamisen varaa. Kyselyyn vastaaminen

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1 Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto Marraskuu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa

Lisätiedot

Osaston askeleet aluetyöntekijä vapaaehtoisen rinnalla, vapaaehtoisen rooli

Osaston askeleet aluetyöntekijä vapaaehtoisen rinnalla, vapaaehtoisen rooli Osaston askeleet aluetyöntekijä vapaaehtoisen rinnalla, vapaaehtoisen rooli Omaishoitajien tukitoiminta osaksi osastojen vakiintunutta toimintaa Osastot mukaan omaishoitajien tukitoimintaan Toiminnan esittely

Lisätiedot

Syksy on täydessä vauhdissa ja moni asia on ajankohtainen juuri nyt. Poimi tästä päivämäärät kalenteriisi, niin eivät pääse unohtumaan.

Syksy on täydessä vauhdissa ja moni asia on ajankohtainen juuri nyt. Poimi tästä päivämäärät kalenteriisi, niin eivät pääse unohtumaan. PARTIOTIEDOTE 6/2013 Aurinkoista lokakuuta! Syksy on täydessä vauhdissa ja moni asia on ajankohtainen juuri nyt. Poimi tästä päivämäärät kalenteriisi, niin eivät pääse unohtumaan. Koulutuskuitit palautetaan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot