Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille"

Transkriptio

1 Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta koostuu seitsemästä eri toimintamuodosta (ryhmästä): 1) Ruissalon osaston monikulttuurisen toiminnan ryhmien yhteistapaamiset Mokutapaamiset 2) Pansion vastaanottokeskuksen (vok) kuukausiaktiviteetit 3) Pansion ryhmäkodin läksykerho 4) Pansion vastaanottokeskuksen naistenkerho 5) Pansion vastaanottokeskuksen miestenkerho 6) Turun kansainvälinen klubi 7) Tulijan ystävänä -ystävätoiminta 1

2 Yleistä Jokaisen toimintamuodon toteutuksesta vastaa vapaaehtoisten ryhmä ja jokaiselle ryhmälle on nimetty koordinaattori (tai kaksi koordinaattoria). Jokaiselle ryhmälle on oma sähköpostiosoite, jonka pääkäyttäjänä on ryhmän koordinaattori. Ryhmä voi oman sähköpostinsa kautta suunnitella tapaamisia, viestiä tarvittavista asioista jne. Jokaisen ryhmän koordinaattori voi tarpeen mukaan järjestää suunnittelutapaamisia ryhmän vapaaehtoisten kanssa. Suositeltavaa olisi, että ryhmän koordinaattori järjestäisi tapaamisen ainakin kerran keväällä ja kerran syksyllä. Ryhmät toimivat pääsääntöisesti syys-toukokuussa. 1) Ruissalon osaston monikulttuurisen toiminnan ryhmien yhteistapaamiset Mokutapaamiset Ruissalon osasto järjestää neljä kertaa vuodessa (helmikuu, huhtikuu, syyskuu ja marraskuu) monikulttuurisen toiminnan ryhmien vapaaehtoisille yhteistapaamisen (Mokutapaamiset). Tapaamisissa suunnitellaan ryhmien toimintaa, vaihdetaan ajatuksia niiden toiminnasta, tavataan muita vapaaehtoisia sekä saadaan vertaistukea. Tapaamiset ovat foorumi keskustelulle. Tapaamisten koordinoinnista vastaa osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö. Ennen jokaista tapaamiskertaa järjestetään uusille vapaaehtoisille lyhyt esittely (30 min.) osaston monikulttuurisen toiminnan muodoista. Esittelyn tarkoituksena on edesauttaa uusien vapaaehtoisten tulemista mukaan toimintaan ja löytämään itselleen oma toimintamuoto (ryhmä). Esittelystä päävastuussa on osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö, mutta mahdollisuuksien mukaan toivotaan, että ryhmien koordinaattorit osallistuvat myös siihen. 2

3 Linkitettynä tapaamisiin 4 kertaa vuodessa lähetetään sähköinen Ruissalon osaston moku-infoposti (ruissalo(a)punainenristi.fi), jossa kerrotaan osaston monikulttuurisen toiminnan muodoista, ajankohtaisista asioista yms. Ryhmien koordinaattorit toimittavat tarvittavan infon oman ryhmän toiminnasta osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilölle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Ryhmätapaamisille on haettu/saatu OK-opintokeskuksen taloudellista tukea. OK-opintokeskus edellyttää kävijöiden osallistujalistan ylläpitoa. 2) Pansion vastaanottokeskuksen kuukausiaktiviteetti Ryhmä järjestää noin kerran kuussa vapaa-ajanaktiviteetin vastaanottokeskuksen asukkaille. Ryhmälle on nimetty koordinaattori vapaaehtoisten joukosta. Aktiviteetit voivat olla kohdennettuja miehille, naisille, lapsille tai kaikille asukkaille. Aktiviteettipäivät sovitaan erikseen vapaaehtoisten ja vastaanottokeskuksen henkilökunnan kanssa. Halutessaan vapaaehtoiset voivat sopia jokaiselle aktiviteetille oman vastuuhenkilön. Aktiviteetit voidaan toteuttaa joko vastaanottokeskuksella (Metallikatu 6), lähiympäristössä tai retkien muodossa. Jokaisen aktiviteetin toteutukseen tulisi osallistua vähintään kaksi vapaaehtoista. Pansion vastaanottokeskuksessa on vapaaehtoisille nimetty oma yhteyshenkilö työntekijöiden keskuudesta. Hänen kanssaan tulee myös sopia aktiviteettien järjestelyistä. Vastaanottokeskuksesta on pyydetty, että heille kerrotaan hyvissä ajoin suunnitelluista aktiviteeteista, ja kerromme toiveista ja tarpeista heidän suuntaansa jokaisen aktiviteetin osalta. Esim. tarvitseeko heidän hankkia jotain aktiviteetin varalle, kuten mehua, keksejä, popcornia tms. Lisäksi vokin henkilökunta on pyytänyt, että vapaaehtoiset tekisivät aktiviteeteista selkeät mainokset, jotka he voivat laittaa vastaanottokeskuksen seinälle. Mainos voisi olla ainakin suomeksi ja englanniksi ja siinä olisi hyvä olla joku tapahtumaa kuvaava kuva. Mainospohjana käytetään SPR:n Ruissalon osaston mainospohjaa. Ryhmän olisi hyvä järjestää ajoittain suunnittelutapaaminen vokin yhteyshenkilön kanssa, esim. kerran vuodessa. Suunnittelutapaamisissa voidaan keskustella vokin asukkaiden vapaaajanaktiviteettitarpeista sekä vaihtaa myös muita ajatuksia vokissa tehtävästä vapaaehtoistoiminnasta. Pansion vastaanottokeskuksella on mahdollisuus kattaa aktiviteeteista koituneita kuluja. Jos vapaaehtoiset käyvät ostamassa jotakin aktiviteetteja varten (esim. askarteluvälineitä) on näistä kulujen kattamisesta keskusteltava aina etukäteen vastaanottokeskuksen vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilön kanssa. Kulut korvataan kuittia vastaan. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että kulut aktiviteettien osalta pysyvät kohtuullisina. Myös Ruissalon osasto voi kattaa joitakin kuluja, näistä tulee sopia etukäteen osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilön kanssa. 3) Pansion ryhmäkodin läksykerho Ryhmä järjestää läksykerhotoimintaa kerran viikossa Pansion ryhmäkodin nuorille sekä vastaanottokeskuksen asukkaille. Ryhmälle on nimetty koordinaattori vapaaehtoisten joukosta. Jokaiselle läksykerhokerralle tulisi osallistua vähintään kaksi vapaaehtoista. Kerho kokoontuu Pansion vastaanottokeskuksen tiloissa (Metallikatu 6). Ryhmäkodilla on läksykerhon vapaaehtoisille nimetty yhteyshenkilö työntekijöiden keskuudesta. 3

4 Ryhmän olisi hyvä järjestää ajoittain suunnittelutapaaminen ryhmäkodin yhteyshenkilön kanssa, esim. kerran vuodessa. Suunnittelutapaamisissa voidaan keskustella asukkaiden läksyavun ja suomenkielen oppimisen tarpeista. Ryhmäkodilla ja Ruissalon osastolla on mahdollisuus kattaa läksykerhohankinnoista koituneita kuluja. Jos vapaaehtoiset käyvät ostamassa jotakin materiaalia, on kulujen kattamisesta keskusteltava aina etukäteen ryhmäkodin yhteyshenkilön ja/tai Ruissalon osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilön kanssa. Kulut korvataan kuittia vastaan. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että kulut aktiviteettien osalta pysyvät kohtuullisina. Ryhmän koordinaattori toimii pääasiallisena linkkinä ryhmäkodin ja ryhmän välillä. Läksykerhon hankinnat on myös hyvä koordinoida/sopia ryhmän koordinaattorin välityksellä. 4) Pansion vastaanottokeskuksen naistenkerho Ryhmä järjestää vastaanottokeskuksen naisille kerhotoimintaa kerran viikossa. Ryhmälle on nimetty koordinaattori vapaaehtoisten joukosta. Kerho kokoontuu vastaanottokeskuksen tiloissa (Metallikatu 6). Pansion vastaanottokeskuksessa on vapaaehtoisille nimetty oma yhdyshenkilö työntekijöiden keskuudesta. Ryhmän koordinaattori toimii pääasiallisena linkkinä vastaanottokeskuksen ja ryhmän välillä. Ruissalon osastolla on pieni budjetti naistenkerhon hankintoihin. Ryhmän koordinaattori hoitaa ja laskuttaa hankinnat kuitteja vastaan Ruissalon osastolta. Naistenkerholle on haettu/saatu OK-opintokeskuksen taloudellista tukea. OK-opintokeskus edellyttää kävijöiden osallistujalistan ylläpitoa. 5) Pansion vastaanottokeskuksen miestenkerho Ryhmä järjestää vastaanottokeskuksen miehille kerhotoimintaa kerran kuussa. Ryhmälle on nimetty koordinaattori vapaaehtoisten joukosta. Kerho kokoontuu vastaanottokeskuksen tiloissa (Metallikatu 6). Jokaisen aktiviteetin toteutukseen tulisi osallistua vähintään kaksi vapaaehtoista. Pansion vastaanottokeskuksessa on vapaaehtoisille nimetty oma yhteyshenkilö työntekijöiden keskuudesta. Hänen kanssaan tulee myös sopia aktiviteettien järjestelyistä. Vastaanottokeskuksesta on pyydetty, että heille kerrotaan hyvissä ajoin suunnitelluista aktiviteeteista, ja kerromme toiveista ja tarpeista heidän suuntaansa jokaisen aktiviteetin osalta. Esim. tarvitseeko heidän hankkia jotain aktiviteetin varalle, kuten mehua, keksejä, popcornia tms. Lisäksi vokin henkilökunta on pyytänyt, että vapaaehtoiset tekisivät aktiviteeteista selkeät mainokset, jotka he voivat pistää vastaanottokeskuksen seinälle. Mainos voisi olla ainakin suomeksi ja englanniksi ja siinä olisi hyvä olla joku tapahtumaa kuvaava kuva. Mainospohjana käytetään SPR:n Ruissalon osaston mainospohjaa. Ryhmän olisi hyvä järjestää ajoittain suunnittelutapaaminen vastaanottokeskuksen yhteyshenkilön kanssa, esim. kerran vuodessa. Suunnittelutapaamisissa voidaan keskustella miesten vapaa-ajanaktiviteettitarpeista. Pansion vastaanottokeskuksella on mahdollisuus kattaa aktiviteeteista koituneita kuluja. Jos vapaaehtoiset käyvät ostamassa jotakin aktiviteetteja varten, on näistä kulujen kattamisesta 4

5 keskusteltava aina etukäteen vastaanottokeskuksen yhteyshenkilön kanssa. Kulut korvataan kuittia vastaan. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että kulut aktiviteettien osalta pysyvät kohtuullisina. Myös Ruissalon osasto voi kattaa joitakin kuluja. Näistä tulee sopia etukäteen osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilön kanssa. 6) Turun kansainvälinen klubi Ryhmä järjestää monikulttuurisia klubi-iltoja kerran kuussa. Yleensä klubi-ilta sisältää ohjelmaa jollakin teemalla ja siellä keskitytään myös suomenkielen oppimiseen rennossa ilmapiirissä. Ryhmälle on nimetty koordinaattori tai koordinaattorit vapaaehtoisten joukosta. Jokaiselle klubikerralle olisi hyvä osallistua ainakin kaksi vapaaehtoista. Halutessaan vapaaehtoiset voivat sopia jokaiselle klubikerralle oman vastuuhenkilön. Toimitilat Kv-klubille on tarjonnut Turun kaupungin nuorten palvelut. Tapaamispaikkana on Vimma (Aurakatu 16). Ennen jokaista klubikertaa ryhmän tulee sopia Vimman kanssa laitteista yms. (vahtimestari) ja kahvikupeista (kahvila) Vimman henkilökunnan kanssa. Vimman vahtimestari toimittaa klubitilaan tarvittavat laitteet (äänentoisto, valkokangas jne.) ja alakerran kahvilasta saa kahvikupit lainaan. Kahvikupit tulee noutaa alakerran kahvilasta ja palauttaa ne sinne huuhdeltuina. Ruissalon osastolla on mahdollisuus kattaa kv-klubitoiminnasta koituneita kuluja. Jos vapaaehtoiset käyvät ostamassa jotakin materiaalia/tarjottavaa, on näistä kulujen kattamisesta keskusteltava etukäteen Ruissalon osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilön kanssa. Kulut korvataan kuittia vastaan. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että kulut aktiviteettien osalta pysyvät kohtuullisina. Kv-klubille on haettu/saatu OK-opintokeskuksen taloudellista tukea. OK-opintokeskus edellyttää kävijöiden osallistujalistan ylläpitoa. Myös Vimmalle tulee toimittaa tilastot osallistujamääristä. Kv-klubin tapaamisista informoidaan osallistujia kv-klubin sähköpostin sekä Facebook-sivun kautta. Kv-klubilla on oma sähköpostilista kv-klubin osallistujista, vapaaehtoisista sekä yhteistyötahoista. Kv-klubille olisi hyvä sopia myös oma tiedottaja koordinaattorin lisäksi. Tiedottajan tehtävänä on hoitaa klubikertojen tiedotus osallistujille sekä sidosryhmille sähköpostilistojen ja Facebookin välityksellä. 7) Tulijan ystävänä -ystävätoiminta Ruissalon osasto koordinoi Tulijan ystävänä -ystävätoimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmän ystävätoiminnan koordinaattori (Tulijan ystävänä -toiminnan koordinaattori) välittää maahan muuttaneille suomalaisia ystäviksi ystäväpareiksi. Sekä suomalaisen ystävän haluava että maahan muuttaneen ystäväksi haluava henkilö voi ottaa ystävävälitykseen yhteyttä sähköpostitse (ystava.ruissalo(a)gmail.com). Sähköpostissa kerrotaan vähän itsestään ja miksi haluaa ystävän tai miksi haluaa ryhtyä ystäväksi. Mikäli yhteydenottopyyntöjä tulee osoitteeseen ruissalo(a)punainenristi.fi, osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö toimittaa ne osoitteeseen ystava.ruissalo(a)gmail.com. Maahan muuttaneen ystäväksi haluavan tulee käydä Ystävä-kurssi sekä Tulijan ystävänä ja tukena -kurssi. Jos kurssia ei kuitenkaan ole heti saatavilla, voidaan tarvittaessa 5

6 ystävänvälityksessä tehdä poikkeus. Kurssit olisi kuitenkin hyvä käydä jossain vaiheessa ystävyyden alettua. Maahan muuttaneen ystäväksi haluavan vapaaehtoisen tulee täyttää vapaaehtoisen ystäväkortti (vapaaehtoisen kortti). Myös ystävän haluavan maahan muuttaneen tulee täyttää ystäväkortti (asiakkaan kortti). Vapaaehtoisen kortti täytetään siinä vaiheessa, kun vapaaehtoinen ilmoittaa, että haluaa ryhtyä ystäväksi. Asiakkaan kortti täytetään puolestaan silloin, kun maahan muuttanut ilmoittaa, että haluaa ystävän. Korteissa kysytään henkilötietoja sekä muutamia muita taustatietoja ja millaisen tyyppistä ystävätoimintaa haluaa. Kortit saa Tulijan ystävänä -toiminnan koordinaattorilta sähköpostiyhteydenoton jälkeen (ystava.ruissalo(a)gmail.com). Lisäksi kortteja saa piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjältä tai Ruissalon osaston monikulttuurisentoiminnan tai ystävätoiminnan yhteyshenkilöltä. Kortit ovat saatavilla myös osaston nettisivuilla. Täytetyt kortit voi palauttaa em. henkilöille joko sähköisesti tai paperiversiona. Mikäli paperiversioinen kortti halutaan lähettää postitse, voi sen toimittaa piirin monikulttuurisen toiminnan kehittäjälle osoitteeseen: SPR/Varsinais-Suomen piirin piiritoimisto, monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä, Yliopistonkatu 24 A, Turku. Korttien tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä välitetä kolmansille osapuolille. Kun ystäväparit on löydetty ystäväkorttien tietojen pohjalta, vapaaehtoiseksi ystäväksi haluavan henkilön kanssa käydään lyhyt keskustelu ystävätoiminnan periaatteista. Keskusteluun osallistuu Tulijan ystävänä -toiminnan koordinaattori, osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilö, tai SPR:n monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä. Jos vapaaehtoinen ystävä haluaa, ensimmäinen tapaaminen ystävän kanssa voidaan järjestää yhdessä Tulijan ystävänä -toiminnan koordinaattorin, osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilön, jo vapaaehtoisena toimivan ystävän tai SPR:n monikulttuurisuustoiminnan kehittäjän kanssa. Ruissalon osaston Tulijan ystävänä toiminnan koordinaattori vastaa ystävärekisterin ylläpidosta. Monikulttuurisuuskouluttaja vastaa ystävien kouluttamisesta. Piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä yhdessä osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilön kanssa vastaa yhteydenpidosta sidosryhmien kanssa, eli kertoo maahan muuttaneille ja heille palveluita tuottaville tahoille Tulijan ystävänä toiminnasta. Monikulttuurisuuskouluttaja kutsuu Tulijan ystävänä toiminnan koordinaattorin ja/tai osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilön mukaan Tulijan ystävänä ja tukena kurssille. Koordinaattori ja osaston yhteyshenkilö vierailee kurssilla mahdollisuuksien mukaan ja kertoo osaston Tulijan ystävänä -toiminnasta. Mikäli vapaaehtoisilla ystävillä ilmenee ongelmia tai haasteita ystävätoiminnassa, vapaaehtoiset ovat ensin yhteyksissä koordinaattoriin tai osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilöön. Tarvittaessa koordinaattori/yhteyshenkilö voi ohjata vapaaehtoisen keskustelemaan piirin sosiaalisihteerin tai monikulttuurisuustoiminnan kehittäjän kanssa. Tarvittaessa voidaan myös keskustella osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilön kanssa. Vapaaehtoisia Tulijan ystäviä kannustetaan osallistumaan piirin järjestämille Ystävätreffeille, sillä nämä tarjoavat vertaistukea ystävätoimintaan. Ruissalon osasto järjestää tarvittaessa Tulijan ystävänä -treffejä. Näiden tapaamisten järjestämisestä vastaavat koordinaattori, osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilö ja osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilö. Ks. myös kohta: Osaston monikulttuurisen toiminnan viestintä ja tiedotus Osaston monikulttuurisen toiminnan viestintä ja tiedotus Sähköposti 6

7 Jokaisella ryhmällä on oma sähköpostiosoite, jonka pääasiallinen käyttäjä on ryhmän koordinaattori ja kv-klubin osalta myös tiedottaja. Mikäli sähköpostin salasana annetaan muulle kuin ryhmän koordinaattorille ja kv-klubin tiedottajalle, on syytä pitää mielessä kenelle salasana on annettu. Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta: ruissalo(a)punainenristi.fi Pansion vastaanottokeskuksen kuukausiaktiviteetit: vok.ruissalo(a)gmail.com Pansion ryhmäkodin läksykerho: laksykerho.ruissalo(a)gmail.com Pansion vastaanottokeskuksen naistenkerho: naistenkerho.ruissalo(a)gmail.com Pansion vastaanottokeskuksen miestenkerho: miestenkerho.ruissalo(a)gmail.com Turun kansainvälinen klubi: turkuclub(a)gmail.com Tulijan ystävänä ystävätoiminta: ystava.ruissalo(a)gmail.com Yleiset monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan kyselyt ohjataan ruissalo(a)punainenristi.fi osoitteeseen, ja näihin sähköposteihin vastaamisesta vastaa osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilö. Eri ryhmien toimintoja koskevat kyselyt, mikäli niitä tulee osoitteeseen ruissalo(a)punainenristi.fi, ohjataan osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilön toimesta ryhmien sähköposteihin, ja näihin vastaamisesta vastaa ryhmän koordinaattori/kv-klubin tiedottaja. Jokainen ryhmä pitää yllä sähköpostilistaa vapaaehtoisista, jotka ovat halunneet liittyä listalle. Kv-klubilla on oma sähköpostilistansa myös osallistujille ja yhteistyötahoille. Jokainen ryhmä siis tiedottaa ja viestii toiminnoistaan ja aktiviteeteistaan oman sähköpostinsa kautta. Mikäli jonkin ryhmän vapaaehtoinen haluaa liittyä myös yleiselle moku-toiminnan sähköpostilistalle (ruissalo(a)punainenristi.fi), tulee ryhmän koordinaattorin välittää tämä tieto osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilölle ruissalo(a)punainenristi.fi sähköpostiosoitteen kautta. On suotavaa, että ryhmien vapaaehtoiset ovat myös moku-toiminnan sähköpostilistalla (ruissalo(a)punainenristi.fi). Ruissalon osaston sähköpostin (ruissalo(a)punainenristi.fi) kautta lähetetään 4 kertaa vuodessa yleinen info-kirje monikulttuurisuustoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille (henkilöille, jotka ovat listalla). Nämä kirjeet linkitetään osaston monikulttuurisen toiminnan yhteistapaamisiin (Moku-tapaamiset), joita järjestetään 2 kertaa keväällä ja 2 kertaa syksyllä. Moku-info-kirje kokoaa yhteen myös kaikkien ryhmien toiminnasta tiedottamisen yleisellä tasolla. Jokaisen ryhmän koordinaattorin tulee välittää tarvittava tieto toiminnasta osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilölle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Internet Lyhyt tietopaketti jokaisen ryhmän toiminnasta löytyy Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta linkin alta. Tietopaketti pitää sisällään yleisesittelyn ryhmätoiminnan tavoitteista, milloin ja missä toiminta tapahtuu sekä yhteystiedot. Lisäksi osaston nettisivulla päivitetään tapahtumat-osioon monikulttuurisen toiminnan ryhmien tapahtumat ja aktiviteetit. Internet-sivujen ylläpidosta monikulttuurisen toiminnan osalta vastaa Ruissalon osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö tai tiedottaja. Jokaisen ryhmän koordinaattorin tulee välittää tarvittava tieto toiminnasta osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilölle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Facebook Ruissalon osastolla on oma Facebook-sivunsa (Punainen Risti Ruissalon osasto), jossa tiedotetaan koko osastoa koskevista asioista, ensiapuryhmää koskevista asioista, sekä monikulttuurisen toiminnan ryhmien asioista. Fabebookin pääkäyttäjänä on osaston tiedottaja (manager-oikeudet) sekä monikulttuurisen toiminnan osalta myös monikulttuurisuustoiminnan 7

8 yhdyshenkilö (editor-oikeudet). Jokaisen ryhmän koordinaattorin tulee välittää tarvittava tieto toiminnasta osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilölle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Kv-klubilla on myös oma Facebook-sivunsa (Turun kansainvälinen klubi Turku International Club) ja sen kautta tapahtuvasta tiedottamisesta vastaa kv-klubin koordinaattori/tiedottaja. Esitteet ja mainokset Osaston monikulttuurisen toiminnan yleisesitteiden teosta vastaa osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö ja tiedottaja. Ryhmät vastaavat omien tapahtumiensa mainosten teosta. Mainoksille on oma yhteinen pohja, jonka käyttöä suositellaan viestinnällisen yleisilmeen takia. Pohjia saa osaston tiedottajalta ruissalo(a)punainenristi.fi. Logot On suositeltavaa, että mainoksissa käytetään Ruissalon osaston logoa. Logon käytöstä on graafiset ohjeet, joita tulee noudattaa. Kv-klubin mainoksissa olisi myös hyvä käyttää KV-klubin logoa. Kv-klubin mainoksissa pitää käyttää myös Turun kaupungin nuorisopalveluiden logoa, sillä he ovat toimitilojen tarjoaja. Punaisella Ristillä on graafiset ohjeet viestintään ja Punaisen Ristin logon käyttöön. Mikäli ohjeisiin liittyen on kysymistä, voi niistä tiedustella osaston tiedottajalta. Tiedottajaan voi olla yhteyksissä osaston sähköpostin kautta ruissalo(a)punainenristi.fi. Aktiviteettien tilastointi Osastojen tulee tilastoida aktiviteettinsa kerran vuodessa SPR Varsinais-Suomen piirille. Monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilö toimittaa tilastot moku-toiminnan osalta vuosittain piirille. Jokaisen ryhmän koordinaattori pitää tilastoja tapaamisista/aktiviteeteista. Tilastoihin pitää merkitä erikseen vapaaehtoiset ja osallistujat (määrät). Mahdollisuuksien mukaan tulee merkitä, ketkä vapaaehtoisista ovat alle 26-vuotiaita. Moku-yhteistapaamisten osalta tulee kerätä jokaisella kerralla osallistujien nimet ja uusien osalta myös sähköpostiosoitteet, mikäli he haluavat liittyä Ruissalon osaston monikulttuuristen vapaaehtoistoimijoiden sähköpostilistalle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Jokaisen ryhmän osalta on myös hyvä kerätä uusien vapaaehtoisten nimet ja sähköpostiosoitteet, jos he haluavat liittyä ko. ryhmän tai moku-sähköpostilistan sähköpostilistalle (ruissalo(a)punainenristi.fi). Tarvittaessa voi kerätä myös puhelinnumerot. 8

9 Naistenkerhon, kv-klubin ja moku-ryhmätapaamisten osalta tulee kerätä osallistujien nimet jokaiselta kerralta OK-opintokeskuksen taloudellista tukea varten. Kv-klubilla tulee tilastoida osallistujien/vapaaehtoisten määrän lisäksi se, onko vapaaehtoinen/ osallistuja alle vai yli 29-vuotias sekä onko vapaaehtoinen/osallistuja suomalais- vai ulkomaalaistaustainen. Kv-klubin osallistujilta sekä vapaaehtoisilta kerätään myös sähköpostiosoitteet, mikäli he haluavat liittyä klubin sähköpostilistalle. Tilastot tulee toimittaa Vimmalle jokaisen klubikerran jälkeen. Tilastot tulee toimittaa osaston monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilölle ennen vuodenvaihdetta tilastointia varten (ruissalo(a)punainenristi.fi). Monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilön tulee täyttää jokaisen vuoden vapaaehtoisten määrät ja osallistujien määrät toimintatilastoihin, jotka SPR Varsinais-Suomen piiri pyytää täyttämään jokaisen vuoden toiminnoista. Yhteydenotot Mikäli ryhmien koordinaattoreilla on kysymyksiä liittyen Ruissalon osaston monikulttuuriseen toimintaan, jokainen voi olla aina yhteyksissä osaston monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilöön, osaston hallitukseen (ruissalo(a)punainenristi.fi) tai SPR Varsinais-Suomen piirin monikulttuurisen toiminnan kehittäjään Pauliina Pensikkalaan (pauliina.pensikkala(a)punainenristi.fi). 9

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari Viestintäviraston julkiset toimialatiedot Viestintäviraston tietoseminaari 27.11.2015 Viestintäviraston toimialatiedot Mitä ovat Viestintäviraston toimialatiedot? Mikä on seminaarin tavoite? Mihin Viestintävirasto

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN

VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN KERRO TAPAHTUMASTASI VERKOSSA www.reformaatio2017.fi Lähetä tapahtuman aika, paikka, lyhyt kuvaus sisällöstä, yhteyshenkilö ja käyttövapaa kuva osoitteeseen turku.reformaatio@evl.fi.

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA MONIKULTTUURINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA MONIKULTTUURINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA MONIKULTTUURINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Jussi Vierimaa 2015 TÄSSÄ ESITTEESSÄ: 1) Vapaaehtoistoiminta vastaanottokeskuksissa Vantaa Espoo 2) Suomen kielen kerhot

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

kotitehtävät 7/12 3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

kotitehtävät 7/12 3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Ohjeet kotitehtävien tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa aikaa 2-4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi 20.10.2014 Pori Satakunnan muistikoordinaattorien, -hoitajien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Minna Rosendahl, aluejohtaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Lisätiedot

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 Lions Clubs International MD 107 Finland HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 100 milj. palvelutekoa, Suomi 1,8 milj. RAPORTOINTI! 5 milj Suomen nuorisolle 100 v. syntymävuonna 1.3.2015 Ari LBI Lindell,

Lisätiedot

Uumajan vapaaehtoiskeskus. Frivilligcentralen. Lähimmäisyyttä iloa yhteishenkeä. Sinulle, joka haluat vapaaehtoiseksi tai kaipaat vapaaehtoista.

Uumajan vapaaehtoiskeskus. Frivilligcentralen. Lähimmäisyyttä iloa yhteishenkeä. Sinulle, joka haluat vapaaehtoiseksi tai kaipaat vapaaehtoista. Uumajan vapaaehtoiskeskus Frivilligcentralen Lähimmäisyyttä iloa yhteishenkeä Sinulle, joka haluat vapaaehtoiseksi tai kaipaat vapaaehtoista. Tietoja Uumajan vapaaehtoiskeskus Frivilligcentralenista Uumajan

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa Päävalikko - Etusivu - Ensiapuryhmä - Ensiapuopetus - Linkit Ensiapuryhmätoiminta Last Updated (Monday, 16 March 2009 20:07) Written by Administrator Sunday, 31 August 2008 05:30 Rauman ensiapuryhmä kokoontuu

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on ainejärjestön tarkoitus ja tavoitteet? Järjestää kivaa toimintaa

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät 1 Näin pääset alkuun! 1. Nimitä tietosuojavastaava. 2. Määrittele tietosuojavastaavan tehtävät ja asema. 3. Arvioi tekeekö tietosuojavastaava muita tehtäviä.

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

TYYn suuri koulutuspäivä: tapahtumat, viestintä, kulttuuri

TYYn suuri koulutuspäivä: tapahtumat, viestintä, kulttuuri TYYn suuri koulutuspäivä: tapahtumat, viestintä, kulttuuri 26.1.2016 Riina Lumme, Miika Tiainen Turun yliopiston ylioppilaskunta Tervetuloa! Mitä? Tapahtumien suunnittelu, järjestäminen ja viestintä Miksi?

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius 1 SUOMEN MERIPELASTUSSEURA Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius KALENTERI 2008 Tammikuu Vapaaehtoinen meripelastaja 1/2008 Helmikuu Vene 08 Båt messut Helsingissä Trossin markkinointi käyntiin

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Suomen joukkueen Viestintä

Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen viestintä Jamposti * Suomen joukkueen virallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy ennen leiriä neljä kertaa, leirillä joka päivä ja leirin jälkeen kerran. * Nro

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke Yhdistyshuoltamo VISIO Pohjois-Karjalan yhdistyshuoltamo 2017 tukee, auttaa ja kehittää yhteistyössä maakunnan yhdistystoimintaa. Yhdistyshuoltamo kokoaa yhteen ja tarjoaa yhdistyksille koko maakunnassa

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki Johdatus uusille opettajille Opettajankokous 27.8.2015 Olli Ruohomäki Petäjä on alueellinen kansalaisopisto Ennen kurssin alkua Poikkea toimistolla täyttämässä tuntiopettajalomake sekä pankkiyhteyslomake.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Sisällysluettelo Orimattilan Seurakunta seurakunnan kanssa Koululaisliikuntakilpailut koululaisliikuntakilpailut Koululiikunta / yhteystiedot Muita yhteistyötahoja muita yhteistyötahoja

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen hallinnoi EkoCentria ja rahoittaa MMM ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2002 ohjelma on

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2010 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin joka vuosi sille asetetut

Lisätiedot

ASIAKASHAKEMUS AVUSTAJAKOIRIEN ITSEKOULUTUSPROJEKTI

ASIAKASHAKEMUS AVUSTAJAKOIRIEN ITSEKOULUTUSPROJEKTI 1 Avustajakoiraa tarvitsevan henkilön nimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite Hakemuksen täyttöpäivämäärä Hakijan syntymävuosi Oletko käynyt Invalidiliitto ry:ssä avustajakoirahaastattelussa?

Lisätiedot

Hyvä suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman jäsen!

Hyvä suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman jäsen! Hyvä suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman jäsen! Vuoden 2016 eläinmäärät ja muut tiedot pyydetään tallentamaan Internetissä. Jos tämä ei ole mahdollista, tiedot voi toimittaa postitse tai sähköpostitse

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

Iita Pirttikoski vapaaehtoinen Salama-Tiimi (Suomen Punainen Risti, Oulun osasto) Vapaaehtoisena sekametelisopassa

Iita Pirttikoski vapaaehtoinen Salama-Tiimi (Suomen Punainen Risti, Oulun osasto) Vapaaehtoisena sekametelisopassa 18.10.2016 Iita Pirttikoski vapaaehtoinen Salama-Tiimi (Suomen Punainen Risti, Oulun osasto) Vapaaehtoisena sekametelisopassa Puskasta Punaiseen Ristiin - 1.9.2015 Päivärinteen hätämajoitusyksikkö (myöh.

Lisätiedot

LUUSTOASIALLA YHDESSÄ -koulutus- ja verkostoitumispäivä Tampere

LUUSTOASIALLA YHDESSÄ -koulutus- ja verkostoitumispäivä Tampere LUUSTOASIALLA YHDESSÄ -koulutus- ja verkostoitumispäivä 19.5.2015 Tampere AJANKOHTAISET TERVEISET LUUSTOLIITOSTA Luustoliitto Ammattilaisille hyödynnettäväksi Ajankohtaista Pauliina Tamminen Luustoneuvoja-projektipäällikkö

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun!

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Olet saanut opiskelupaikan Tietotekniikan koulutusohjelmasta: nuorten koulutus, insinööri (AMK), Bulevardi 31, Helsinki Toivotamme sinulle onnea

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke

Koko Suomi leikkii hanke Koko Suomi leikkii hanke 2014 2016 Koko Suomi leikkii Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja rahoittama kolmevuotinen hanke (2014 2016), jonka toteutuksesta vastaavat Mannerheimin

Lisätiedot

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous 18.3.2015 1. Useat maahanmuuttajataustaiset yhdistykset kaipaavat tiloja vapaaehtoistoimintaan.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

Maahanmuuton haasteet ja kolmas sektori

Maahanmuuton haasteet ja kolmas sektori Maahanmuuton haasteet ja kolmas sektori Toimijana ja koordinoijana Suomen Punainen Risti Johanna Matikainen Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö Suomen Punainen Risti Suomen Punainen Risti - yksi

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI Ajankohtaiset Sosiaalinen media www.facebook.com/pspel pohjoissuomenpelastusliitto Nettisivuilta ajankohtaista tietoa Toimintatilastot 2014: Nuorisotyö 21 nuoriso-osastoa

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kiltauutiset 3/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 3/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 3/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Puheenjohtajalta Arvon jäsenet Muutoksen tuulet puhaltavat taas kerran Santahaminassa. Tällä kertaa vaikutuksia tulee myös meihin kiltalaisiin. Puolustusvoimissa

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

Loppukysely. 1. Mitä organisaatiota edustat? 2. Hankkeen toiminta. 3. Arvioikaa seuraavia väittämiä asteikolla 1-4

Loppukysely. 1. Mitä organisaatiota edustat? 2. Hankkeen toiminta. 3. Arvioikaa seuraavia väittämiä asteikolla 1-4 Loppukysely 1. Mitä organisaatiota edustat? Vastaajien määrä: 25 Avoimet vastaukset: Muu - sairaanhoitopiiri - terveysasema 2. Hankkeen toiminta. Vastaajien määrä: 24 Huonosti Kuinka tunnet hankkeen toimintaa?

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINAATTORIN PROFESSIO. Ammattimaisen koordinoinnin merkitys vapaaehtoistyössä VTT Hanna Falk, tutkija

VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINAATTORIN PROFESSIO. Ammattimaisen koordinoinnin merkitys vapaaehtoistyössä VTT Hanna Falk, tutkija VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINAATTORIN PROFESSIO Ammattimaisen koordinoinnin merkitys vapaaehtoistyössä VTT Hanna Falk, tutkija MENTORISUHDEPROSESSI ASIAKAS Tarve matalan kynnyksen tuelle KAUPUNGIN TT Ohjaa asiakkaan

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot