Kehärata kaupunkirata, joka yhdistää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehärata kaupunkirata, joka yhdistää"

Transkriptio

1 Kehärata kaupunkirata, joka yhdistää sujuva työmatkaliikenteen poikittaislinja nopeasti Tikkurilasta Vantaankoskelle vaivattomasti junalla lentoasemalle

2 Kehärata yhdistää Kehärata muodostaa joukkoliikenteen tärkeän runkoyhteyden Vantaankosken asemalta lentoaseman kautta Tikkurilaan. Kaupunkirata, joka luo edellytykset uusille asuinalueille ja työpaikoille, otetaan käyttöön heinäkuussa Kehärata on 18 kilometriä pitkä, poikittainen raideyhteys, joka yhdistää Vantaankosken radan lentoaseman kautta päärataan Vantaan Hiekkaharjussa. Se yhdistää monet seudun asuin- ja työpaikka-alueet sekä parantaa merkittävästi pääkaupunkiseudun joukkoliikennetarjontaa. Samalla se on raideyhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle. On arvioitu, että rata tuo joukkoliikenteen potentiaalisiksi päivittäisiksi käyttäjiksi asukasta ja työpaikkaa. Kehäradalle tulee ensimmäisessä vaiheessa viisi uutta asemaa: Lentoaseman ja Aviapoliksen tunneliasemat sekä Vehkalan, Kivistön ja Leinelän pinta-asemat. Asemien lisäksi hankkeessa rakennetaan asemavaraukset Petakseen, Viinikkalaan ja Ruskeasantaan. Pääradan ylittävä Koivukylän rautatieristeyssilta Hiekkaharjussa on 470 metriä pitkä, 18 metriä leveä ja korkeus maasta enimmillään 13 metriä. Kuva Skylinefoto. Projektiin kuuluu myös Hämeenlinnanväylän parantaminen Kehä III:n ja Keimolan välillä. Hämeenlinnanväylän parantamiseen sisältyy muun muassa Keimolanportin eritasoliittymän rakentaminen ja Vanhan Hämeenlinnantien siirtäminen. Tikkurilan toimisto- ja liikekeskuksen asemasilta on myös osa Kehärata-projektia. Kivistön asemalaituri katetaan kokonaisuudessaan siltarakenteilla. Kuva BM.

3 KEHÄRATA YHDISTÄÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN LIIKENTEEN Kehäradan uudet asemat ja hyvin suunniteltu liityntäliikenne parantavat pääkaupunkiseudun liikenteen sujuvuutta. Rata tarjoaa junavaihtoehdon uusille alueille ja yhteysväleille, minkä odotetaan vähentävän moottoriajoneuvoliikennettä Vantaan sisällä. Kehäradalla liikennöivät junat ovat kaupunkiliikenteeseen suunniteltuja uusia Sm5-matalalattiajunia. Ne kulkevat ruuhka-aikoina 10 minuutin vuorovälillä molempiin suuntiin. Kaluston käyttöaste tehostuu, kun junat kiertävät kehää ympäri. Kehärata muodostaa suoran raideyhteyden Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Matka Helsingistä lentoasemalle taittuu puolessa tunnissa. Pohjoisen suunnan lentomatkustajat vaihtavat kaukojunista kehäradan juniin Tikkurilassa, josta matka-aika lentoasemalle on kahdeksan minuuttia. Rantarataa tultaessa junaa vaihdetaan Huopalahdessa tai Pasilassa. VIISI UUTTA ASEMAA Kehäradan varrelle uusille asuin- ja työpaikka-alueille rakennetaan viisi uutta asemaa: Suomen ensimmäiset tunnelirautatieasemat Lentoasema ja Aviapolis sekä Vehkalan, Kivistön ja Leinelän pinta-asemat. Kivistön asema katetaan siltarakenteilla. Asemien laituripituus on 230 metriä, johon mahtuu kolmen Sm5-junayksikön kokoonpano. Pinta-asemilla kulkuyhteydet laitureille on järjestetty katetuilla portailla ja hisseillä, Kivistössä on lisäksi liukuportaat. Kehäradalla liikennöivät SM5-matalalattiajunat, joissa liikkuminen myös apuvälineillä ja lastenvaunujen kanssa on vaivatonta. Tunneliasemilla on tilojen selkeydellä ja avoimuudella haluttu luoda helposti hahmotettava tila, jossa kulkeminen on turvallista, suunnistettavuus hyvä ja opasteiden seuraaminen helppoa. Kulku maanpinnalle tapahtuu liukuportailla ja hisseillä. Busseille on suunniteltu terminaalit Vantaankosken ja Kivistön asemille. Vilkkain terminaali tulee olemaan Kivistössä. Kehäradan pinta-asemien yhteyteen rakennetaan liityntäpysäköintipaikkoja sekä autoille että polkupyörille. Ensimmäiset 220 liityntäpysäköintipaikkaa valmistuivat jo vuoden 2010 helmikuussa Vantaankosken asemalle. Kehärata-projektiin kuuluu myös Tikkurilan matkakeskuksen ensimmäinen kehittämisvaihe, joka käsittää uuden asemasillan, linja-autoterminaalin siirron, taksiaseman sekä nykyisen eteläisen alikäytävän parantamisen. Myös tilat polkupyörien säilytykseen ja tarvittavat laiturikatokset kuuluvat Kehärata-projektissa toteutettaviin rakenteisiin. Lisäksi Vantaankosken asema on kunnostettu kehäradan asematasoa vastaavaksi. Matka-aika Helsingin keskustasta lentoasemalle on 30 minuuttia ja Tikkurilasta kahdeksan minuuttia.

4 Asemien ohella hankkeessa rakennetaan kolme asemavarausta, jotka mahdollistavat aseman rakentamisen paikalle myöhemmin. Ruskeasantaan ja Viinikkalaan rakennetaan tunneliasemavaraukset ja Petakseen pintaasemavaraus. Lännestä tultaessa tunneli alkaa Katriinantien ja Tikkurilantien risteyksen koillispuolelta. KAHDEKSAN KILOMETRIÄ MAAN ALLA Kehäradalle rakennetaan Suomessa ensimmäiset maanalaiset rautatieasemat sekä ainutlaatuinen 8 kilometriä pitkä henkilöliikenteen kaksoistunneli. Helsinki-Vantaan lento aseman alittava tunneli alkaa lännestä tultaessa Katriinantien ja Tikkurilantien risteyksen koillispuolella ja nousee pintaan Ilolassa Laaksotien itäpuolelle ja Koivukylänväylän etelä puolelle sijoittuvalla alueella. Radan syvin kohta on 20 metriä merenpinnan ala puolella. Suunnittelussa ja toteutuksessa on korostettu käyttöturvallisuuden vaatimuksia. Ratatunneleiden väliin louhitaan yhdystunnelit noin 200 metrin välein, jolloin onnettomuus tilanteissa voidaan poistua niiden kautta viereiseen tunneliin. Molempiin kulkusuuntiin on erillinen tunneli. Kuva Matti Kolho. Aviapoliksen asema sijaitsee 40 metriä maanpinnan alapuolella. Kuva PES-ARK.

5 KEHÄRATA HUOMIOI YMPÄRISTÖN Kehäradan suunnittelu- ja rakennusvaiheissa on minimoitu haitalliset ympäristövaikutukset. Radan linjaus kulkee kolmen vedenoton kannalta tärkeiksi pohjavesialueiksi luokitellun alueen läpi. Lentoaseman pohjavesialueen kohdalla rata kulkee tunnelissa, Koivukylän ja Valkealähteen alueiden kohdalla avoratana. Radan tunneliosuuden alta kulkevaa Päijänne-tunnelia on vahvistettu tulevan radan risteyskohdasta. Ratalinjauk sen pohjavesiolosuhteiden selvittämiseksi alueen pohjavettä on tarkkailtu säännöllisesti vuodesta 2003 alkaen. Luontoarvoista erityishuomiota ovat saaneet Vantaanjoen vuollejokisimpukat sekä Kylmäojan ja Rekolanojan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet. Vantaanjoen ja Rekolanojan ylittävät siltarakenteet eivät sijoitu vesialueelle. Petaksessa ratalinjausta on muutettu liito-oravien esiintymisalueen takia. Linjauksen suunnittelussa on huomioitu Vantaan kaavoissa esitetyt virkistys-, hiihtolatu- sekä ratsastusreitit ja siltasuunnittelussa on huomioitu Vantaanjoen laakson ekologinen käytävä. Helsinki-Vantaan lentoaseman itäisen kiitotien alle louhittavasta Kehäradan tunnelista löydettiin mikrobikasvustoa, joka käyttää ravinnokseen lentokoneiden jäänestossa käytettävää glykolia. Glykolin hajoamistuotteet lyhentävät rakennusmateriaalien käyttöikää. Tunnelissa tehdään glykolin osalta lisätutkimuksia ja rakennetaan tavanomaista kestävämpiä erityisrakenteita. Kehäradalle on laadittu ympäristötaiteen kaava, jonka avulla asemia elävöitetään taiteen keinoin. Lentoaseman asemahallia koristaa taiteilija Aarne Jämsän teos Helman heilahdus. Kuva Valtion Taideteostoimikunnan kuvapankki. TOTEUTUS JA KUSTANNUKSET Kehäradan rakennuttaja on Liikennevirasto sopimuskumppaneinaan Vantaan kaupunki ja Finavia Oyj. Kehäradan kokonaiskustannusarvio on 738,5 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan Liikenneviraston, Vantaan kaupungin ja Finavian kesken. Hanke saa Euroopan Unionin TEN-T ohjelman mukaista osarahoitusta. Kehärata on 18 kilometriä pitkä ja kulkee pääradalta Vantaankoskelle.

6 Leinelään rakennetaan kokonaan uusi asuinalue, joka saa oman aseman Kehäradan varteen. Kuva PES-ARK. KEHÄRADAN AVAINLUVUT Radan pituus 18 kilometriä, josta tunnelia 8 kilometriä 5 uutta asemaa: Vehkala, Kivistö, Aviapolis, Lento asema ja Leinelä 3 asemavarausta: Petas, Viinikkala ja Ruskeasanta Asemien laituripituus on 230 metriä, jolle mahtuu kolmen Sm5-junayksikön kokoonpano Kehäradalla liikennöidään 10 minuutin välein molempiin suuntiin Hankkeeseen sisältyy 46 sillan rakennus- tai parantamistyöt Hankkeen kustannukset arviolta 738,5 M Huippunopeus 120 km/h Melusuojauksia Kehäradan varrelle on suunniteltu noin 1,3 kilometrin matkalle ja runkomelu eristystä yli kolmen kilometrin matkalle Lisätietoa Kehäradasta

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä

Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä 20 Pasila alppila töölö hakaniemi keskusta Pisara-rata Yleissuunnitelman tiivistelmä Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi Liikennevirasto Helsingin kaupunki Pisara-rata Yleissuunnitelman

Lisätiedot

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 1 2015 Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon sisäiset bussilinjat sekä junaliikenne, raitioliikenne, metroliikenne

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola RAPORTTEJA 9 2013 Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola Linjausvaihtoehtojen tarkastelu Alkusanat Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä suomen poikittaisyh- Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla WSP LT-Konsultit Oy Päijät-Hämeen liitto Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 2 SISÄLTÖ ESIPUHE

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 10.7.2008 1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Nurmijärvi Klaukkala Tuusula Kivistö Tikkurila Myyrmäki Pasila Helsinki Visio Kasvun keskus metropolialueella Hotelli ja toimistoja Bussiterminaali Hypermarketit

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN ETELÄOSIEN EKOLOGINEN VERKOSTO 11.02.2011

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN ETELÄOSIEN EKOLOGINEN VERKOSTO 11.02.2011 Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN ETELÄOSIEN EKOLOGINEN VERKOSTO 11.02.2011 2 Sisältö HYVINKÄÄN KAUPUNKI 1 1. JOHDANTO 3 2. KAAVOITUKSEN TAVOITTEET LUONNON KANNALTA 4 3. EKOLOGINEN

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot