Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia"

Transkriptio

1 Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

2 Kaukoliikenteen radat 1. Helsinki Turku -yhteys, uusi linjaus (ELSA-rata) Nopea junayhteys Turkuun ja Saloon Samassa käytävässä kuin Espoo Nummela Lohja lähiliikennerata Esiselvitys tehty 2006, alustava yleissuunnittelu alkamassa (linjaus kaavavarauksia varten)

3 Kaukoliikenteen radat 2. Suora ratayhteys Helsingin keskustasta lentoasemalle ja edelleen pääradalle Ratkaisu pääradan kapasiteettipulaan Tarjoaa lentokentältä suoran yhteyden pääradalle ja nopean yhteyden keskustaan Pasila-Kerava tunnelissa Suhde lentokenttämetroon (24a)? Tarkasteltu alustavasti HEPI-selvityksessä (3), tarkempi esiselvitys alkamassa

4 Kaukoliikenteen radat 3. Helsinki Pietari -yhteys, uusi linjaus (HEPI-rata) LVM esittää Luumäen vaihtoehtoa Nopea yhteys Pietariin ja Kotkaan Helsingin pää Tapanilasta vai Nikkilästä? Suhde Porvoon lähiliikennerataan? Esiselvitys tehty 2008

5 Kaukoliikenteen radat 4. Tallinnan rautatieyhteys (junalautta tai tunneli) Toisi tavara- ja henkilöliikenteelle ratayhteyden Eurooppaan Tunneli loisi lyhyen junayhteyden kahden suuren kaupungin välillä -> matkustajapotentiaali suuri Alustavat selvitykset yhteiskuntataloudellisista edellytyksistä alkamassa

6 Lähiliikenneradat (uudet ja kapasiteetin lisäykset) 11. Pisara-ratalenkki Keskustan ratakapasiteetin ja välityskyvyn lisääminen Töölön ja Hakaniemen yhteydet rataverkolle Kolme tai kaksi asemaa PLJ: aloitus Jatkosuunnittelu käynnistymässä Kustannukset: Kustannusarvio 250 milj. (PLJ 2007)

7 Lähiliikenneradat (uudet ja kapasiteetin lisäykset) 12. Espoon ja Vantaan lähiliikenneradat kytkevä yhdysrata Pasilassa ( The Hook ) Visio, jossa seuturakenteen runkona vahva seudullinen lähiliikenteen heilurilinja Vähentää laiturikapasiteetin tarvetta Pasilassa mutta edellyttää poikittaisraiteita Korostaa Pasilan merkitystä solmupisteenä GSV-kilpailutyössä Orlando esitetty idea

8 Lähiliikenneradat (uudet ja kapasiteetin lisäykset) 13a. Rantarata: Kaupunkirata Leppävaara Espoon keskus Omat raiteet lähijunille Edellytys lähi- ja kaukojunaliikenteen lisäämiselle, vähentää häiriöherkkyyttä PLJ: aloitus LiPo: vuoden 2011 jälkeen Hankearvioinnin päivitys 2007 Kustannukset: kustannusarvio 190 milj. (PLJ aiesopimus ja LiPo)

9 Lähiliikenneradat (uudet ja kapasiteetin lisäykset) 13b) Rantarata: Espoo Karjaa välityskyvyn lisääminen Lisää kapasiteettia Rantaradalle Edellytys lähi- ja kaukojunaliikenteen lisäämiselle, vähentää häiriöherkkyyttä Liikenteellinen ja ratatekninen selvitys käynnissä Maankäyttö- ja liikennejärjestelmäselvitys käynnissä

10 Lähiliikenneradat (uudet ja kapasiteetin lisäykset) 14. Espoo Nummela Lohja lähiliikennerata (Länsirata, ELVI-rata) Yhteys Histaan, Nummelaan ja Lohjalle, samalla ELSA-linjauksen (1) alku Ratalinjan varrella paljon maankäyttöpotentiaalia Nummelan asema taajaman ulkopuolelle vähentää junan käyttöä (sivuraide?) Liikennekäytäväselvitys (alustava linjaus) 2007 Maankäytön kehityskuvaselvitys alkamassa

11 Lähiliikenneradat (uudet ja kapasiteetin lisäykset) 15. Kehärata (Marja-rata) Raideyhteys lentokentälle keskustasta ja pääradalta Radan varaan rakennetaan runsaasti uutta maankäyttöä Rahoituspäätökset tehty, tavoitteena aloitus 2009, valmis viimeistään 2014 Kustannukset: Kustannusarvio 590 milj. (PLJ aiesopimus ja Lipo), rahoitus Vantaa + valtio LiPo: valtion osuus 374 milj.

12 Lähiliikenneradat (uudet ja kapasiteetin lisäykset) 16a. Klaukkalan lähiliikennerata Keimola/Kehärata Klaukkala Raideyhteys Klaukkalaan Ratalinjan varrella paljon maankäyttöpotentiaalia Esiselvitys tilavarauksesta ja liikennöintivaihtoehdoista 2006 Maankäyttö- ja liikenneselvitys Kehärata Hyvinkää alkamassa

13 Lähiliikenneradat (uudet ja kapasiteetin lisäykset) 16b. Klaukkalan lähiliikennerata Klaukkala Hyvinkää Yhdistää Klaukkalan radan Hyvinkää Hanko-rataan Voisi helpottaa pääradan kapasiteettipulaa, ongelmana voi olla Kehäradan kapasiteetti Maankäyttö- ja liikenneselvitys Kehärata Hyvinkää alkamassa

14 Lähiliikenneradat (uudet ja kapasiteetin lisäykset) 17. Helsinki Riihimäki-radan välityskyvyn lisääminen Junaliikenteen kasvaessa ongelmana ratakapasiteetti välillä Pasila Kerava Tarpeet: lisäraiteet Keravan pohjoispuolelle + Hyvinkään, Keravan ja Tikkurilan asemien laiturikapasiteetin lisääminen + Helsingin ratapihan välityskyvyn lisääminen LiPo: aloitus vuoden 2011 jälkeen Alustava yleissuunnitelma ja YVA käynnistymässä Kustannukset: kustannusarvio 235 milj. (LiPo 2008)

15 Lähiliikenneradat (uudet ja kapasiteetin lisäykset) 18. Kerava Nikkilä lähiliikennerata (nykyinen tavaraliikenteen rata) Junayhteys Sipoon Nikkilästä Keravalle ja Helsinkiin Radan varrella uutta maankäyttöpotentiaalia Joukkoliikenne- ja maankäyttöselvitys 2005

16 Lähiliikenneradat (uudet ja kapasiteetin lisäykset) 19. Porvoon lähiliikennerata (vaihtoehtoina HELI-linjaus Tapanila Porvoo tai Kerava Nikkilä Porvoo) Junayhteys Porvooseen (ja edelleen Loviisaan/Kotkaan) Sama linjaus kuin Helsinki Pietari -junayhteydellä, vaihtoehtoina Tapanila ja Nikkilä Pietarin ratalinja Porvoossa keskustan ulkopuolella, lähiliikenteelle tarvitaan pistoraide keskustan tuntumaan Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma alkamassa

17 Lähiliikenneradat (uudet ja kapasiteetin lisäykset) 20. Rantaradan, Kehäradan ja Pääradan poikittaiseksi lähiliikennevyöhykkeeksi kytkevät kolmioraiteet Pitäjänmäellä (tai lännempänä) ja Hiekkaharjulla Visio, jossa raideyhteys tukee poikittaisen lentokentän kautta kulkevan seuturakenteen kehittymistä Parantaa poikittaisyhteyksiä ja yhteyksiä lentoasemalle Luo edellytykset Rantaradan ja Pääradan lähijunatarjonnan lisäämiseen seudun ydinalueen ulkopuolella (poikittaisliikenne) GSV-kilpailun perusteella kehitetty idea

18 Metro 21a. Länsimetro Ruoholahti Matinkylä Metroyhteyden jatkaminen länteen Joukkoliikenteen painopiste busseista raiteille, lisäkapasiteetti Aloitus 2009, valmis 2012(?) Kustannukset: PLJ aiesopimus: kust.arvio 714 milj., rahoitus Helsinki + Espoo + valtio LiPo: valtionapu 30 %, enintään 200 milj. euroa

19 Metro 21b. Länsimetro Matinkylä Kivenlahti Metroyhteyden jatkaminen länteen Joukkoliikenteen painopiste busseista raiteille, lisäkapasiteetti PLJ: aloitus Kustannukset: 250 milj. (PLJ 2007)

20 Metro 21c. Länsimetron jatko Kirkkonummelle Metroyhteyden jatkaminen länteen, luo edellytykset rakentamiselle Espoonlahden tuntumaan Samalla yhteys Rantaradalta Etelä-Espooseen Mm. GSV-kilpailussa esitetty idea

21 Metro 21d. Länsimetron jatko Kauklahteen Metroyhteyden jatkaminen länteen, luo edellytykset lisärakentamiselle Espoonlahden tuntumaan Samalla yhteys Rantaradalta Etelä-Espooseen Voidaan toteuttaa myös pikaraitiotienä Yleiskaavassa raidevaraus

22 Metro 22. Metro (Hernesaari/Katajanokka ) Kamppi Töölö Pasila Sujuva yhteys Töölöön ja Meilahteen pohjoisesta (rataverkolta Pasilan kautta) sekä idästä ja lännestä (metrosta keskustan kautta) Etelässä mahdollinen jatke Hernesaareen (-> yhteys niemen eteläosaan) tai Katajanokalle PLJ: aloitus (väli Kamppi Pasila) Kustannukset: 180 milj. (PLJ 2007, väli Kamppi Pasila)

23 Metro 23a. Metron jatke Pasilasta Arabiaan ja Viikkiin Nopea yhteys Arabiasta ja Viikin yliopistokampukselta Pasilaan, Töölöön ja keskustaan Siirtää joukkoliikennettä raiteille ruuhkautuvalta Lahdentieltä Voi olla myös pikaraitiotie (37, 40b) Keskustelualoite HKL 2004 Alustava liikenne- ja kustannusselvitys 2006 (lentokenttämetron linjausvaihtoehtona)

24 Metro 23b. Metron jatke Viikki Tapanila Yksi vaihtoehto Malmin uuden kaupunginosan jl-yhteydeksi, tarjoaa nopean yhteyden keskustaan ja Pasilaan Liityntä pääradalle luo hyvät yhteydet myös pohjoiseen Linja voi jatkua lentokentälle Voi olla myös pikaraitiotie (37, 40b) Alustava liikenne- ja kustannusselvitys 2006 (lentokenttämetron linjausvaihtoehtona)

25 Metro 23c. Metron jatke Viikki Itäkeskus Kytkee Viikin metron itämetroon Voidaan ajaa Vuosaaren haaran metroliikenne Viikin ja Pasilan kautta keskustaan Voi olla myös pikaraitiotie (37, 40b) Tutkittava idea

26 Metro 24a. Metron jatke Pasilasta lentoasemalle Nopea raideyhteys keskustasta lentokentälle Linjan varrella runsaasti nykyistä ja suunniteltua maankäyttöä Lisää kehäradan käyttöä (monipuolistaa yhteysverkkoa) Alustava liikenne- ja kustannusselvitys 2006 Kustannukset: Suora linja asemien määrästä riippuen M (HKL 2006) Viikin kautta 415 M (HKL 2006)

27 Metro 24b. Metron jatke lentoasema Tuusula Metroyhteys Tuusulaan (Hyrylään) Siirtää joukkoliikennettä raiteille ruuhkautuvalta Tuusulantieltä Linjan varrella uutta maankäyttöpotentiaalia Tutkittava idea

28 Metro 25. Metroyhteys Kontula Malmin lentokenttä Malmi Tarjoaa poikittaisyhteyden pääradan ja itämetron välille Yksi vaihtoehto Malmin uuden kaupunginosan jl-yhteydeksi Tutkittava idea

29 Metro 26a. Itämetron jatke Mellunmäestä Östersundomiin Metroyhteys Helsingin itäisen liitosalueen uusiin kaupunginosiin Vaihtoehtoisia linjauksia: jatke Vuosaaresta, jatke Itäkeskuksesta Itäväylän vartta Esillä ollut myös metron jatke Vuosaaren satamaan Helsingin tavoitteena rakentaminen ? Helsingin itäisten liitosalueiden joukkoliikennejärjestelmän suunnittelu käynnissä

30 Metro 26b. Itämetron jatke Östersundomista Söderkullaan Metroyhteyden jatkaminen Helsingin uusilta alueilta edelleen Sipoon Söderkullaan Vaihtoehtoinen(?) ratkaisu lähiliikennerata Tapanilasta Porvooseen Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma alkamassa

31 Joukkoliikenteen runkoyhteydet / pikaraitiotiet 31a. Raide-Jokeri Nykyisen Bussi-Jokerin kapasiteetin lisääminen ja muuttaminen raideyhteydeksi Poikittaisliikenteen kasvu joukkoliikenteeseen PLJ: aloitus Alustava yleissuunnitelma käynnissä Kustannukset: Kustannusarvio 109 M (PLJ 2007)

32 Joukkoliikenteen runkoyhteydet / pikaraitiotiet 31b ja 31c. Raide-Jokerin laajentaminen länteen ja itään Jatke Espoossa esim. Matinkylään, Olariin ja Espoon keskukseen parantaisi poikittaisia ja aluekeskusten välisiä yhteyksiä sekä palvelisi liityntänä metroon (12b.) Jatke itään palvelisi Itäväylän varren ja Helsingin liitosalueiden maankäyttöä (vaihtoehtona metrolle tai eri alueita kuin metro) ja siirtäisi joukkoliikennettä raiteille ruuhkautuvalta Itäväylältä (12c.) Helsingin liitosalueen pikaraitiotien esiselvitys alkamassa (31c)

33 Joukkoliikenteen runkoyhteydet / pikaraitiotiet 32 a-b. Jokeri II : Vuosaari Mellunmäki Malmi Myyrmäki Kera Olari Matinkylä Pohjoisempi kehäyhteys, aluksi bussirunkolinja Poikittaisliikenteen kasvu joukkoliikenteeseen PLJ: aloitus (bussilinjan katuinvestoinnit) Vuosaari Myyrmäki välin (13a) aloitus bussirunkolinjana 2012, suunnittelu käynnissä Myyrmäki Matinkylä (13b) myöhemmin Kustannukset: 10 M (PLJ 2007, katuinvestoinnit)

34 Joukkoliikenteen runkoyhteydet / pikaraitiotiet 33. Jokeri III: esim. Leppävaara Myyrmäki lentoasema Tikkurila Hakunila Kontula Uloin kehäyhteys, samalla poikittaisyhteys Espoosta Vantaalle (lentoasema, Tikkurila) sekä Vantaalta Itä- Helsinkiin Aluksi bussirunkolinja (osin YTV:n tavoitelinjastosuunnitelmassa 2008)

35 Joukkoliikenteen runkoyhteydet / pikaraitiotiet 34. Vantaa Itä-Helsinki: esim. lentoasema (Tikkurila) Malmi Itäkeskus/Viikki ( Herttoniemi Laajasalo) Poikittaisyhteys Vantaalta itä- Helsinkiin Paljon linjausvaihtoehtoja Aluksi bussirunkolinja (YTV:n tavoitelinjastosuunnitelma 2008)

36 Joukkoliikenteen runkoyhteydet / pikaraitiotiet 35. Kantakaupungin länsiosa: Hakaniemi Munkkiniemi Huopalahti Yhteys Rantaradalta ja Itäsuunnalta Töölöön Voi olla osa kehäraitiotietä, esim. keskusta Munkkiniemi Huopalahti Malmi Viikki Hakaniemi keskusta Linjaus Töölönlahden päästä ei tuo vaihtoyhteyttä pääradalle Tutkittava idea

37 Joukkoliikenteen runkoyhteydet / pikaraitiotiet 36. Kantakaupungin itäosa: Keskusta Sompasaari Viikki ( Kontula) Yhteys Viikkiin keskustasta (ja itämetrosta) Siirtää joukkoliikennettä raiteille ruuhkautuvalta Lahdentieltä Eteläpää Sompasaaren uuden kaupunginosan jl-yhteys 1. vaiheessa raitiotieyhteys Sompasaaresta keskustaan (sis. Laajasalon raidevaihtoehtojen järjestelmätarkasteluun 2008)

38 Joukkoliikenteen runkoyhteydet / pikaraitiotiet 37. Kantakaupungin poikittainen pikaraitiotieyhteys Nopea poikittaisyhteys kantakaupungin tasolla Sujuva yhteys Pasilasta itään ja länteen Useita linjausvaihtoehtoja, esim. Tiedelinja tai Tapiola Keilaniemi Munkkiniemi Pasila Sompasaari

39 Joukkoliikenteen runkoyhteydet / pikaraitiotiet 38. Espoon poikittaisyhteys, esim. Tapiola Suurpelto Espoon keskus Yhteys Espoon keskuksesta ja Rantaradalta Tapiolaan ja metroon Linjauksen varrella uusia maankäyttöalueita (Suurpelto) Ideaselvitys Suurpellon joukkoliikennevaihtoehdoista alkamassa

40 Joukkoliikenteen runkoyhteydet / pikaraitiotiet 39. Histan pikaraitiotie, esim. Espoon keskus Hista Veikkola Kytkee Histaan suunnitellun uuden kaupunginosan Espoon keskukseen ja päärataan, jatkuu mahdollisesti Tapiolaan ja keskustaan (hankkeet 37 ja 38) Mahdollinen jatko Veikkolaan Vertailu Histan joukkoliikennevaihtoehdoista käynnissä

41 Joukkoliikenteen runkoyhteydet / pikaraitiotiet 40a. Santahaminan pikaraitiotie: Santahamina Kruunuvuorenranta Korkeasaari Katajanokka Santahaminaan mahdollisesti rakennettavan uuden kaupunginosan joukkoliikenneyhteys Samalla 2. vaiheen yhteys Kruunuvuorenrantaan, jonne ensin tulossa raitiotie Tutkittu Laajasalon raidevaihtoehtojen järjestelmätarkastelussa 2008

42 Joukkoliikenteen runkoyhteydet / pikaraitiotiet 40b. Santahaminan pikaraitiotien jatke kantakaupunkiin: esim. Katajanokka Kamppi Meilahti Pasila Kumpula Kalasatama ja/tai Viikki Malmi/Kontula Yhteys keskustasta Töölöön ja Töölöstä Pasilaan Edelleen linjauksesta riippuen Pasilasta Kalasataman ja/tai Viikin kautta itämetroon Voidaan toteutaa myös metrolinjoina (22, 23) Tutkittava idea

43 Kantakaupungin raitiotieverkosto 41. Pikku-Huopalahden raitiolinjan jatke Huopalahden asemalle Raideyhteys kantakaupungin länsiosista Rantaradalle ja Jokeri I -linjalle Kytkee raideyhteydet verkoksi Samalla suunnalla visioitu myös pikaraitiotietä keskusta Munkkiniemi Huopalahti (35) Yksi PLJ:n 1. vaiheen ( ) hankkeista on kantakaupungin raitiotieverkoston kehittäminen Helsingin raitioliikenteen kokonaiskehittämissuunnitelma käynnissä

44 Kantakaupungin raitiotieverkosto 42. Käpylän raitiolinjan jatke Käpylän asemalle Raideyhteys kantakaupungin itäosista pääradalle Kytkee raideyhteydet verkoksi Yksi PLJ:n 1. vaiheen ( ) hankkeista on kantakaupungin raitiotieverkoston kehittäminen Helsingin raitioliikenteen kokonaiskehittämissuunnitelma käynnissä

45 Kantakaupungin raitiotieverkosto 43. Raitiolinja Hakaniemi Kalasatama Pasila Yhteys pääradalta Pasilasta itämetroon ja Sompasaaren uusille alueille sekä yhteys Sompasaaresta keskustaan Voisi tulevaisuudessa olla osa pitempää kantakaupungin poikittaisyhteyttä (37) Toteutus Pasila-Kalasatama alkuvaiheessa bussikatuna? Bussikatu parhaillaan päätöksentekovaiheessa Eteläpäätä tutkittu Laajasalon raidevaihtoehtojen järjestelmätarkastelussa 2008

46 Kantakaupungin raitiotieverkosto 44a. Laajasalon raitiotieyhteys: Kruunuhaka Sompasaari (-> Kalasatama) Korkeasaari Kruunuvuorenranta Laajasalo Suora yhteys keskustasta Laajasaloon ja uuteen Kruunuvuorenrannan kaupunginosaan Siltayhteys Sompasaaren ja Korkeasaaren kautta Myöhemmin mahdollisesti pikaraitiotie Santahaminaan PLJ: aloitus

47 Kantakaupungin raitiotieverkosto 44b. Laajasalon raitiotieyhteyden jatko Herttoniemeen Yhteys Kruunuvuorenrannasta ja Laajasalosta Herttoniemeen itämetroon Kytkee raideyhteydet verkoksi Helsingin raitioliikenteen kokonaiskehittämissuunnitelma käynnissä

Helsingin seudun raidehankkeita koskevia suunnitelmia ja selvityksiä

Helsingin seudun raidehankkeita koskevia suunnitelmia ja selvityksiä Helsingin seudun raidehankkeita koskevia suunnitelmia ja selvityksiä punainen = tai ohjelmointivaiheessa oleva suunniteltava musta = valmistunut suunnitelma Suunnitelman nimi Sisältö Vastuu- ja ohjaustahot

Lisätiedot

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset 22.3.2010 Tavoitetila ja -verkko Perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn ja innovatiiviseen mallinnusprosessiin Käyty läpi seudulla

Lisätiedot

Metro Pasilasta eteenpäin

Metro Pasilasta eteenpäin Metro Pasilasta eteenpäin SUY Seppo Vepsäläinen C: 1/2004 METRO PASILASTA ETEENPÄIN Metro on paras osa koko seudun joukkoliikenteen järjestelmää, mutta sen palvelualue on vielä suppea. Laajentaminen on

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

Lentokenttämetro Toiminnalliset tarkastelut

Lentokenttämetro Toiminnalliset tarkastelut Lentokenttämetro Toiminnalliset tarkastelut SUY Vepsäläinen, Vatanen D: 3/2006 Sisältö Johdanto 1 Verkot 2 Ennuste 3 Tulokset 3 Väliasemallinen linjaus 4 Lentoasema 4 Aviapolis 4 Vantaanportti 5 Maunula

Lisätiedot

Hannu Pesonen Strafica Oy

Hannu Pesonen Strafica Oy Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 28.9.2017 Hankkeen tavoitteet 28.9.2017 Heidi Mäenpää 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus 10.10.2017 Niko Setälä 10.10.2017 1 Sisältö 1. Kalasataman raitioteiden tavoitteet 2. Ehdotettava raitiotien linjaus ja liikennöinti 3. Tarkasteltuja

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän visio ja kehittämisen osastrategiat

Liikennejärjestelmän visio ja kehittämisen osastrategiat HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 393 1 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta PL 521 (Opastinsilta 6 A) 00521 HELSINKI LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄLUON- NOKSESTA (PLJ 2007) JA SEN YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA

Lisätiedot

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi

Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi Linja 164 Matinkylä (M) Kiviruukki Saunalahti Saunaniemi yhteyden Matinkylän metroasemalle. vuoroväli 30 15 15 15 15 15 15 15 30 30 kierrosaika 50 55 60 55 55 55 60 55 50 50 vuoroväli 30 30 15 30 30 30

Lisätiedot

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Tausta ja tavoitteet Metron suunnitteluohjeen mukainen maksimimatkustajakuormitus uhkaa ylittyä 2020- luvun alkupuoliskolla, mikäli metroliikenteen

Lisätiedot

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Tavaraliikenteessä 25%:n markkinaosuus Yhtenäiset 25 tonnin akselipainon reitit tärkeitä esim. tehtaalta satamaan (Jämsänkoski Rauma) Tavaraliikennemarkkina

Lisätiedot

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella 15.2.2011 TIMO HUHTINEN Taustaa: Lentoaseman kaukoliikennerata, Ratayhteysselvitys, Liikennevirasto 2010 30 km:n tunnelirata Ilmalasta Keravan pohjoispuolelle

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

Maakuntakaavan laadinta

Maakuntakaavan laadinta Hallitus 117 23.08.2011 LAUSUNTO UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA 42/07/70/700/2011 hall 117 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Suoma Sihto p. 4766 4260,

Lisätiedot

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon

Lisätiedot

Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla

Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla Tämä on kevyt luonnos Östersundomiin päättyvien ratikkalinjojen suunnitelmaksi sisältäen reitit, matka-ajat, kustannukset, Liikennöintisuunnitelman,

Lisätiedot

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014.

Otaniemen keskus. Nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 12.5 13.6.2014. 1 (5) Asianumero 3224/10.02.03/2013 Aluenumero 220506 Otaniemen keskus 10. kaupunginosa, Otaniemi Korttelit 10001 tontit 10 ja 11, 10016 tontti 3, 10017, 10018 tontit 3, 7 ja osa tonttia 4, 10019 tontti

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN VERKKOSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN VERKKOSELVITYS RAIDELIIKENTEEN VERKKOSELVITYS 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat Tehtävänä on osallistua Helsingin seudun ytimen raideliikenteen verkkoselvityksen (RAVELI 2) laadintaan ja tehdä alustavat vaikutusarvioinnit

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 12.9.2017 Hankkeen tavoitteet 12.9.2017 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja elinkeinoelämälle.

Lisätiedot

Kehäradan liikennöinti 2015

Kehäradan liikennöinti 2015 Kehäradan liikennöinti 2015 Suvi Rihtniemi 14.4.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Kehäradan aikamatka 1975: Martinlaakson rata valmistuu. Aletaan puhua Marja-radasta Martinlaakson radan jatke:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (7) 701 Liikenne- ja viestintäministeriön selvityspyyntö Helsingin ja Espoon kaupunkiraitiotien (Raide-Jokeri) suunnittelutilanteesta HEL 2013-006172 T 08 00 02

Lisätiedot

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 PISARARATA 22.10.2014 Jussi Lindberg projektipäällikkö Sisältö Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 2 2 Yhteystiedot Liikennevirasto Projektipäällikkö

Lisätiedot

VAIHE 1: Selvitys Raide-Jokerin linjausvaihtoehdoista Espoossa Linjausvaihtoehtojen vertailun yhteenveto

VAIHE 1: Selvitys Raide-Jokerin linjausvaihtoehdoista Espoossa Linjausvaihtoehtojen vertailun yhteenveto VAIHE 1: Selvitys Raide-Jokerin linjausvaihtoehdoista Espoossa Linjausvaihtoehtojen vertailun yhteenveto YLEISTÄ Raide-Jokerilla tulee olemaan Espoossa noin 50 000 käyttäjää vuoden 2035 arkipäivänä. Käyttäjistä

Lisätiedot

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari 17.3.2011 RAITIOVAUNULIIKENTEEN RENESSANSSI Renessanssi Mitä renessanssi voisi tarkoitta: Renessanssi voisi tarkoittaa uudelleensyntymistä Joskus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA korjaus

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA korjaus HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 a 2 LAUSUNTO LENTOASEMAN KAUKOLIIKENNERADAN ESISELVITYKSEN LUONNOKSESTA Kslk 2010-317 Hankenro 1103_9 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa asiasta

Lisätiedot

HSL-joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät Liikennejärjestelmä ja tutkimukset/liikennetutkimukset

HSL-joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät Liikennejärjestelmä ja tutkimukset/liikennetutkimukset HSL-joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2018 Asiakastyytyväisyystutkimus Kevään 2018 tutkimusjakso 15.1. 18.5.2018 Noin 29 000 tutkimuslomaketta Kyselyt liikennevälineissä arkisin klo 6

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009

Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Pikaraitiotie Tulevaisuuden joukkoliikennettä Helsingissä www.hel.fi/ksv

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Pikaraitiotie Tulevaisuuden joukkoliikennettä Helsingissä www.hel.fi/ksv Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Pikaraitiotie Tulevaisuuden joukkoliikennettä Helsingissä www.hel.fi/ksv Helsinki ja koko Helsingin metropolialue kasvavat vauhdilla. Helsingin väkimäärän

Lisätiedot

Maankäyttö, asuminen ja liikenne seudulliset visiot ja haasteet. Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen 20.1.2009

Maankäyttö, asuminen ja liikenne seudulliset visiot ja haasteet. Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen 20.1.2009 Maankäyttö, asuminen ja liikenne seudulliset visiot ja haasteet Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen 20.1.2009 Pääkaupunkiseutu 1 Helsinki 2 Espoo 3 Vantaa 4 Kauniainen Muu Helsingin seutu: KUUMA-kunnat: 6

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Sujuva arki tärkeä osa alueen kilpailukykyä Työ- ja asiointimatkojen helppous Joukkoliikenteen

Lisätiedot

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti Hämeentie 010 76 69000 0222012mp@sok.fi Asematunneli 010 76 69010 0222018mp@sok.fi Laajasalo 010 76 69030 0222020mp@sok.fi Forum 010 76 69910 0222023mp@sok.fi

Lisätiedot

Espoon raideliikennevisio 11.2.2011

Espoon raideliikennevisio 11.2.2011 11.2.2011 Kansikuva: Kari Hillo Yhteenveto Espoolaiset tekevät arkisin yli 700 000 matkaa, joista 19 % tehdään joukkoliikenteellä. Vaikka henkilöauton käyttö on Espoon sisäisillä matkoilla nelinkertaista

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (6) 142 Kruunusiltojen liikennesuunnitelma HEL 2014-011893 T 08 00 00 Hankenro 4505_2, karttaruutu H3/R2, S2, T2, J3/P3 Päätös Käsittely päätti hyväksyä liikennesuunnitteluosaston

Lisätiedot

HSL-ALUEEN POIKITTAISLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 2022

HSL-ALUEEN POIKITTAISLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 2022 HSL-ALUEEN POIKITTAISLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 2022 Loppuraportti 7.7.2011 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin

Lisätiedot

Marja-Vantaan puurakentamismahdollisuudet

Marja-Vantaan puurakentamismahdollisuudet Marja-Vantaan puurakentamismahdollisuudet Puurakentamisen RoadShow - Vantaa projektinjohtaja Reijo Sandberg reijo.sandberg@vantaa.fi Marja-Vantaa-projekti Maankäytön ja ympäristön toimiala Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen

Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne - Alakeskukset ja liikkuminen Urban Zone -seminaari 13.6.2014 Ville Helminen, Hanna Kalenoja, Mika Ristimäki, Petteri Kosonen, Maija Tiitu, Hanne Tiikkaja SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Lisätiedot

LAAJASALON JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMIEN VERTAILU TÄYDENTÄVÄT SELVITYKSET

LAAJASALON JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMIEN VERTAILU TÄYDENTÄVÄT SELVITYKSET Kaupunkisuunnitteluvirasto/Liikennejärjestelmätoimisto Kslk 31.5.2007 31.5.2007/PVu LAAJASALON JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELIEN VERTAILU TÄYDENTÄVÄT SELVITYKSET YHTEENVETO Yleiskaava 2002 edellyttää, että Laajasalon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 30/2011 1 (6) Kaupunkisuunlautakunta 1 Raide-Jokerin hankepäätöstä valmistelevat lisäselvitykset sekä hankesuunn ja kaavoituksen aloittaminen (a-asia) HEL 2011-003010 T 08

Lisätiedot

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategia (ULSA) - Kahden maakunnan yhteinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämistavoitteista ja -tarpeista.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategia (ULSA) - Kahden maakunnan yhteinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämistavoitteista ja -tarpeista. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategia (ULSA) - Kahden maakunnan yhteinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämistavoitteista ja -tarpeista. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTÄ OHJAA VISIO: Uudenmaan

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne. Tiina Hulkko Yleiskaavatoimikunta

Yleiskaavan liikenne. Tiina Hulkko Yleiskaavatoimikunta Yleiskaavan liikenne Tiina Hulkko Yleiskaavatoimikunta 1.10.2018 Aiheet Pyöräilyn baanat Joukkoliikenne Rautatiet ja metro Raitiotie Joukkoliikenteen runkoyhteydet Asemat, vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti

Lisätiedot

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Jarmo Nirhamo ja Heidi Mäenpää Liikennevirasto 12.5.2014 Sisältö Nykytilanne Ratahankkeet Pasilan alueella Läntinen lisäraide 2 Nykytilanne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (5) 184 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntalaisaloitteesta, jossa ehdotetaan kehämetroa välille Myllypuro - Viikki - Pakila - Kannelmäki

Lisätiedot

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Helsingin sisäiset linjat 79 Herttoniemi (M) - Latokartano - Malmi - Siltamäki - Puistolan asema 80 Herttoniemi(M) - Roihuvuori - Roihupelto 81 Kulosaari

Lisätiedot

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n hallitus hyväksyi 29.3.2011 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) ja sen kehittämisohjelman. Suunnitelmassa

Lisätiedot

Laajasalon raideyhteys supistettu metro

Laajasalon raideyhteys supistettu metro Laajasalon raideyhteys supistettu metro Huopalahti Pu Pasila Siilitie Itäkesku Otaniemi Sörnäinen Kalasatama Herttoniemi ola a Keilaniemi Koivusaari Lauttasaari Kamppi Ruoholahti HELSINKI Hakaniemi Katajanokka

Lisätiedot

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma Vuorovaikutusmateriaali 1 Vuorovaikutuksen lähtökohdat Tässä materiaalissa on esitelty kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa. Eri vaihtoehdoissa painotetaan eri tavoitteita,

Lisätiedot

Tapiolan liikenneilta

Tapiolan liikenneilta Tapiolan liikenneilta Jonne Virtanen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Bussilinjaston muutosten periaatteet ja linjaston esittely 2. Tapiolan poikkeusjärjestelyt 3. Linjanumerouudistus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2000: 9. KALASATAMA - FISKEHAMN Joukkoliikenneselvitys

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2000: 9. KALASATAMA - FISKEHAMN Joukkoliikenneselvitys HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2000: 9 KALASATAMA - FISKEHAMN Joukkoliikenneselvitys 18.5.2000 HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2000: 9 Reijo Joki, Matti Kivelä, Timo

Lisätiedot

PLJ 2007 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta. Hannu Penttilä

PLJ 2007 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta. Hannu Penttilä PLJ 2007 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta Hannu Penttilä 21.11.2006 Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta (YTV) 2 Tehtävät 3) Laatia pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmää ja joukkoliikennettä

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 189. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 189. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.06.2013 Sivu 1 / 1 4619/08.01.00/2012 Kaupunginhallitus 381 17.12.2012 189 Selvitys Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Linjaukset suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin

Linjaukset suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin Linjaukset suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin 10.9.2019 Neuvottelut suurten raideliikennehankkeiden edistämiseksi käyntiin Käynnistetään neuvottelut

Lisätiedot

Raitiotien suunnitteluperusteet

Raitiotien suunnitteluperusteet Raitiotien suunnitteluperusteet Kaupunginvaltuuston iltakoulu: Raitiotien ja joukkoliikenteen linjaukset Perjantai 16.3.2018 Esitys klo 13.00 13.15 1 projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen, raitiotien kehitysohjelma

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Länsimetro osana kasvavaa Helsingin seutua Suomen suuret raideliikennehankkeet miksi näitä halutaan ja mitä niistä seuraa? Tampereen yliopisto Osaston johtaja Sini Puntanen, HSL

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008

TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 TAITEIDEN YÖN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22. 23.8.2008 POIKKEUSREITIT Juhlakonsertin vuoksi Senaatintorille liikennöivät linjat ajavat poikkeusreittejä pitkin klo 18.00 23.00 välisen ajan. Senaatintorin alueelle

Lisätiedot

vt. kaupunkisuunnittelupäällikkö Maija-Riitta Kontio, puh

vt. kaupunkisuunnittelupäällikkö Maija-Riitta Kontio, puh Kaupunginhallitus 382 19.11.2018 RATAYHTEYS PORVOOSEEN 2333/56.562/2018 KH 19.11.2018 382 Valmistelu ja lisätiedot: vt. kaupunkisuunnittelupäällikkö Maija-Riitta Kontio, maija-riitta.kontio@porvoo.fi,

Lisätiedot

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaan yleiskaavan kehityskohteet 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaata on rakennettu yleiskaavoilla Helsingin maalaiskunnan yleiskaavaehdotus 1968: aluerakentaminen Yleiskaavallinen suunnitelma 1976: kasvun

Lisätiedot

MAL 2019 Keskukset ja joukkoliikenteen runkoverkko

MAL 2019 Keskukset ja joukkoliikenteen runkoverkko MAL 2019 Keskukset ja joukkoliikenteen runkoverkko 16.10.2017 Strafica Oy Kaupunkitutkimus TA Oy Sisältö: s. 5 Alustavat väestö- ja työpaikkamäärät s. 17 Seudun keskukset s. 22 Joukkoliikenteen runkoverkko

Lisätiedot

FinEst Bay Area Project FinEst Bay Area Development / Peter Vesterbacka & Kustaa Valtonen

FinEst Bay Area Project FinEst Bay Area Development / Peter Vesterbacka & Kustaa Valtonen FinEst Bay Area Project 12.2.2018 FinEst Bay Area Development / Peter Vesterbacka & Kustaa Valtonen THE HELSINKI TALLINN METRO AREA 2 MILLION+ PEOPLE AT THE HEART OF EURASIA Vantaa Espoo Helsinki The Island

Lisätiedot

Rataverkon pitkän aikavälin kehittäminen. Kari Ruohonen

Rataverkon pitkän aikavälin kehittäminen. Kari Ruohonen Rataverkon pitkän aikavälin kehittäminen Kari Ruohonen Radanpidon suurimmat investointikohteet 2010 KOLARI 146 M Ylläpito- ja korvausinvestoinnit 223 M Kehittämisinvestoinnit TORNIO KEMI ROVANIEMI OULU

Lisätiedot

Suora. Nopea ... Edullisempi metro? RAIDEYHTEYS

Suora. Nopea ... Edullisempi metro? RAIDEYHTEYS Rapid T System Transit System 2 6 8 1 12 Km/h Suora Nopea RAIDEYHTEYS Rapid Transit System... Edullisempi metro? Metron kustannukset karkasivat käsistä Hankesuunnitelman kustannusarvio 79 816 M Syksyllä

Lisätiedot

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58 Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013 hall 58 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 050 555 2932 Tausta Vantaan

Lisätiedot

Esikaupungit 20x0. Espoo ja täydennysrakentamisen näkökulma - mitä uutta, mitä vanhaa ja mitä kehitettävää?

Esikaupungit 20x0. Espoo ja täydennysrakentamisen näkökulma - mitä uutta, mitä vanhaa ja mitä kehitettävää? Esikaupungit 20x0 Espoo ja täydennysrakentamisen näkökulma - mitä uutta, mitä vanhaa ja mitä kehitettävää? Maakuntakaava ja Maakuntasuunnitelma 2030 - Maakuntakaavan uudistaminen on käynnistynyt..rakennemallit

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 b 1 LAUSUNTO JOUKKOLIIKENTEEN TAVOITELINJASTOSUUNNITELMALUONNOKSESTA 2030 Kslk 2007-1010, Khs 2007-1350/66 30.5.2007 Lausuntopyyntö Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan

Lisätiedot

Raide Jokeri. Raide Jokeri Maarakennuspäivä 2016

Raide Jokeri. Raide Jokeri Maarakennuspäivä 2016 Raide Jokeri Maarakennuspäivä 2016 Juha Saarikoski projektijohtaja, Raide-Jokeri projekti, HKL Raide Jokeri Helsingin ja Espoon yhteinen hanke Itäkeskuksen ja Keilaniemen välinen poikittainen pikaraitiolinja

Lisätiedot

Helsingin kantakaupungin autoliikenteen skenaariot. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Muistio / Petri Blomqvist

Helsingin kantakaupungin autoliikenteen skenaariot. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Muistio / Petri Blomqvist 13 Helsingin kantakaupungin autoliikenteen skenaariot Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Muistio / Petri Blomqvist 8.2.13 Esipuhe Helsingin kantakaupungin väestö on kasvanut vuodesta 19 tähän päivään

Lisätiedot

Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispolusta - työn lähtökohdat ja sisältö

Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispolusta - työn lähtökohdat ja sisältö Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispolusta - työn lähtökohdat ja sisältö 5.11.2015 Olli Keinänen Pendelöijät Helsingin seudulle 2. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys

KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys 7.11.2010 6 Kalasataman joukkoliikenneselvitys 2011 KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys 6 Kalasataman joukkoliikenneselvitys

Lisätiedot

Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori

Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori Joukkoliikennekäytävä raiteille välillä Mäntyluoto-Pori Potentiaalinen lähiraideliikenteen yhteys? Joona Packalén Pori 11.4.2012 Lähtökohdat Esityksen taustalla selvitys kahden eri liikennöintimallin kustannuksista

Lisätiedot

Kruunusillat. Raitiotieyhteys Laajasaloon. Kruunusillat, Helsingin kaupunki, WSP, Knight Architects

Kruunusillat. Raitiotieyhteys Laajasaloon. Kruunusillat, Helsingin kaupunki, WSP, Knight Architects Kruunusillat Raitiotieyhteys Laajasaloon Kruunusillat, Helsingin kaupunki, WSP, Knight Architects Kruunusillat-hanke Helsingin asukasluvun muutos WSP Osa seudullista liikennejärjestelmää Osa pyöräilyn

Lisätiedot

Kaupunkimaisen ja sosioekonomisen rakenteen tarkastelu 250m ruutujaolla Espoossa ja PK-seudulla

Kaupunkimaisen ja sosioekonomisen rakenteen tarkastelu 250m ruutujaolla Espoossa ja PK-seudulla Kaupunkimaisen ja sosioekonomisen rakenteen tarkastelu 250m ruutujaolla Espoossa ja PK-seudulla Espoon kaupunki/hallinto ja kehittäminen/tutkimus ja tilastot ja Juho Kiuru/Urban Analytics 15.4.2019 Indeksien

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Raideliikenteen verkkoselvitys. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2015:2

HELSINGIN YLEISKAAVA. Raideliikenteen verkkoselvitys. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2015:2 HELSINGIN YLEISKAAVA Raideliikenteen verkkoselvitys Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2015:2 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Ote Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmaluonnoksesta

Ote Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmaluonnoksesta Ote Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmaluonnoksesta 25.1.2017 Kalasataman alueelle on parhaillaan tekeillä raitioteiden yleissuunnitelma, joka kuvaa millainen raitiotiejärjestelmä palvelisi parhaiten

Lisätiedot

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa.

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa. HSL kerää kommentteja liikennöintisuunnitelmasta 2014-2015 HSL laatii vuosittain seutulinjojen sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäisten linjojen sekä juna-, raitio-, metro- ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 22/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 4.10.2007 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 22/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 4.10.2007 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 22/2007 1 4.10.2007 ESITYSLISTA 22-2007 Kokousaika Torstai 4.10.2007 klo 8 Kokouspaikka Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Tampereen raitiotiehanke

Tampereen raitiotiehanke Tampereen raitiotiehanke Pikaratikkailta Helsingissä, Laituri -näyttelytila, 4.2.2016 klo 17-19 Tampereen kaupunki, raitiotiehanke projektipäällikkö Ville-Mikael Tuominen Lähde: ALLI-kartasto, Osa 2 Väestö

Lisätiedot

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila 22-24 20-22 18-20 15-18 13:30-15 12-13:30 9-12 6:30-9 6-6:30 5-6 22-24 21-22 9-19 7-9 5-7 21-24 10-19 8-10 6-8 Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila Arki vuoroväli 30 30 20 30 30 30 20

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämishankkeiden laajempia taloudellisia vaikutuksia

Liikenneverkon kehittämishankkeiden laajempia taloudellisia vaikutuksia Liikenneverkon kehittämishankkeiden laajempia taloudellisia vaikutuksia Toimialajohtaja Mirja Noukka, Liikennevirasto 9.2.2018 Kehittämisellä yhteiskunnallista vaikuttavuutta..vaikutuksia tutkitaan paljon

Lisätiedot

Helsinki-Porvoo Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi

Helsinki-Porvoo Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.5.2014 Oas 1163-00/14 1 (5) KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Sompasaaren salmessa,

Lisätiedot

Porvoon ja Lohjan joukkoliikenneselvitys. Riikka Kallio

Porvoon ja Lohjan joukkoliikenneselvitys. Riikka Kallio Porvoon ja Lohjan joukkoliikenneselvitys Riikka Kallio 26.11.2018 Työn tavoitteet Yleistavoite Pääkaupunkiseutu on joukkoliikenteellä hyvin saavutettavissa Joukkoliikenne on houkutteleva ja kilpailukykyinen

Lisätiedot

Suoran ja pohjoisen metrovaihtoehdon vertailu

Suoran ja pohjoisen metrovaihtoehdon vertailu Östersundomin liikennejärjestelmäselvitys Suoran ja pohjoisen metrovaihtoehdon vertailu 31.3.2017 Maankäytön rakenne Pohjoinen metrolinjaus Molemmissa vaihtoehdoissa merkittävä osa maankäytöstä ja erityisesti

Lisätiedot

Linjapituus, km kuvaa linjan keskimääräistä sivun pituutta. Sivujen pituudet voivat vaihdella eri suunnissa.

Linjapituus, km kuvaa linjan keskimääräistä sivun pituutta. Sivujen pituudet voivat vaihdella eri suunnissa. Liite 1 Linjakortit on laadittu tässä suunnitelmassa käsitellyistä linjoista. Vuoroväli, min kuvaa linjan vuoroväliä. Vuoroväli on kuvattu ruuhkan, päivän/illan ja hiljaisen ajan osalta sekä lauantain

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9. Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.2013 Pääradan merkitys Suomen rataverkolla Päärata on Suomen

Lisätiedot

Kruununsillat: Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma

Kruununsillat: Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma dnro 112/07/71/710/2015 Liite 1 Kruununsillat: Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma Kysyntäennusteen laadinnan työohjelma HSL Helsingin seudun liikenne 1 1 Taustaa Osana Kruununsillat-hanketta laaditaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden kalliorakennushankkeet

Tulevaisuuden kalliorakennushankkeet Tulevaisuuden kalliorakennushankkeet Louhinta- ja Kalliotekniikan päivät 2 Hankkeiden jako Kaivokset Valtion tilat Vaativat kaivannot 3 Tulevat hankkeet Tulevien hankkeiden aikataulut ja kustannukset perustuvat

Lisätiedot

MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet

MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet Liite 1. Valmistunut asuntotuotanto Helsingin seudulla 2012 Liite 2. Aloitettu asuntotuotanto Helsingin seudulla 2012 Liite 3. Arvio vuonna 2013 alkavasta ja valmistuvasta

Lisätiedot

Uudenmaan edunvalvonnan kärjet. 23.4.2015, Ossi Savolainen

Uudenmaan edunvalvonnan kärjet. 23.4.2015, Ossi Savolainen Uudenmaan edunvalvonnan kärjet 23.4.2015, Ossi Savolainen Viisi strategisesti tärkeää viestiä Uudeltamaalta (hallitusohjelmatavoitteet) 1. Asuntotuotanto-ongelmat ratkaistaan, asuntopolitiikan hoitoon

Lisätiedot

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Pirkanmaan maakuntahallitus kokous 17.6.2013 Ville-Mikael Tuominen, projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys

Lisätiedot