Accommodating Creative Knowledge Competitiveness of the European Metropolitan Regions within the Enlarged Union

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Accommodating Creative Knowledge Competitiveness of the European Metropolitan Regions within the Enlarged Union http://www2.fmg.uva.nl/acre/index."

Transkriptio

1 ccommodating reative Knowledge ompetitiveness of the uropean Metropolitan Regions within the nlarged Union Kyselytutkimus Tämä kyselylomake on osa suurta U-rahoitteista tutkimushanketta, jossa tutkitaan tietointensiivisten teollisuusalojen ja uusien luovien alojen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia keskikokoisilla U:n metropolialueilla. Kiinnitämme erityishuomiota asumiseen ja asumishaluihin. Hankkeeseen osallistuu 13 urooppalaista kaupunkialuetta. Hankkeessa tutkitaan missä määrin luovuus, innovaatiokyky ja tietointensiivisyys ovat keskeisiä taloudellisen kasvun aikaansaajia. Hankkeessa tuotetaan vertailevaa tietoa U:n eri osien kehityksestä ja nykytilasta. Suomesta tutkimuksen kohdealueena on pääkaupunkiseutu, joka sisältää spoon, Helsingin, Kauniaisen ja Vantaan kaupungit. Tietointensiivisen alan osaajana vastauksesi lomakkeen kysymyksiin on tärkeä koko hankkeen kannalta. Haluamme saada tietoja seuraavista pääkohdista: sumisesta pääkaupunkiseudulla Tietointensiivisestä työympäristöstä suinhaluista ja asumisen erityiskysymyksistä Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti. Lomakkeen täyttämiseen kuluu noin 20 minuuttia. Lomakkeen täyttäminen: Valitse vastaus merkitsemällä sopivaan vastausvaihtoehtoon Jos haluat vaihtaa vastausvaihtoehtoa ylimerkitse väärä vastaus X:llä ja merkitse uuteen valintaan Käytä kuulakärkikynää Kiitos vaivannäöstäsi!

2 Thank you for taking the time to complete this questionnaire. ity msterdam 1 Poznan 8 arcelona 2 Riga 9 irmingham 3 Sofia 10 udapest 4 Toulouse 11 Helsinki 5 Milan 12 Leipzig 6 ublin 13 Munich 7 Questionnaire No.

3 OS TYYTYVÄISYYS KUPUNKILUSN Seuraavat kysymykset liittyvät asumiseenne pääkaupunkiseudulla. Valitse vastaus merkitsemällä sopivaan vastausvaihtoehtoon. 1) Kuinka kauan olet asunut pääkaupunkiseudulla? lle vuoden 1 2 vuotta 2 5 vuotta 5 10 vuotta Yli 10 vuotta 2) Missä asuit ennen nykyiseen osoitteeseen muuttoa? Pääkaupunkiseudulla mutta eri alueella/osoitteessa Pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla Muualla Suomessa Ulkomailla, uroopassa uroopan ulkopuolella 3) Merkitse asteikolla 1 4 neljä (4) tärkeintä syytä miksi asut pääkaupunkiseudulla (1 on tärkein syy, 4 on syistä vähiten tärkeä) Henkilökohtaiset syyt Työ Sijainti Kaupungin ominaispiirteet Ihmiset ja sosiaalinen ilmapiiri Olen syntynyt pääkaupunkiseudulla Perheeni asuu täällä Olen opiskellut täällä Ystäväni asuvat täällä Olen muuttanut pääkaupunkiseudulle työn takia Olen muuttanut pääkaupunkiseudulle puolisoni työn takia Hyvien työllistymismahdollisuuksien takia Keskimääräistä korkeamman palkkatason takia Kaupungin koko Ilmasto ja sää Hyvien liikenneyhteydet Luonnonympäristö suntojen hintatason vuoksi suntojen saatavuuden vuoksi sumisen laadun vuoksi Lasten turvallisen ympäristön vuoksi vomielisyys erilaisia ihmisryhmiä kohtaan (esim. etnisyys) vomielisyyden ja toleranssin vuoksi Vähemmistöjä suosivan ilmapiirin vuoksi

4 Koulutus Muu syy Ihmisten kielitaidon vuoksi Pääkaupunkiseudun ystävällisen ilmapiirin vuoksi Vapaa-ajan ja huvitusmahdollisuuksien vuoksi Kulttuuritarjonnan vuoksi Rakennetun ympäristön monimuotoisuuden vuoksi Yliopistokoulutuksen vuoksi (Täsmennä) 4) Mikä seuraavista kuvaa parhaiten sinua ja kotitalouttasi? Halusin asua täällä ja löysin itselleni työpaikan täältä Puolisoni halusi asua täällä ja löysimme työpaikan täältä sun täällä, koska olen täällä työssä sun täällä, koska puolisoni on työssä täällä i yksikään edellisistä Seuraavat kysymykset koskevat kokemuksiasi pääkaupunkiseudulla elämisestä ja kuinka tyytyväinen olet ollut kaupunkiseutuun. 5) Kuinka usein osallistut tai teet seuraavia asioita? Joka päivä Vähintään kerran viikossa Harvemmin n koskaan (en tiedä) F G H I J K L M N O P Käyn pubissa/baarissa Käyn syömässä ulkona Käyn elokuvissa/teatterissa tai konserteissa Käyn museoissa tai taidegallerioissa Kävelen kaupungin keskustassa Käyn keskustan ulkopuolisilla viheralueilla Käyn yökerhossa Käyn urheilutapahtumissa Käyn puistoissa Käyn festivaaleilla Vierailen ystävieni luona Osallistun asukastoimintaan Osallistun uskonnolliseen toimintaan Osallistun yhteisötyöhön Osallistun politiikkaan (kunnallis-, työvoima-, valtakunnan politiikka) Muu (tarkenna)

5 6) Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin vapaa-ajan mahdollisuuksiin pääkaupunkiseudulla? Julkisten tilojen kunto ja laatu (aukiot, puistot, ym) tyytyväinen Tyytyväinen Neutraali Tyytymätön tyytymätön n tiedä Urheilutilojen kunto Festivaali ja kulttuuritapahtumien määrä ja laatu Museoiden ja gallerioiden määrä ja laatu Ravintoloiden määrä ja laatu F Pubien ja baarien laatu G lokuvateattereiden laatu H Ostoskeskusten laatu I J Kaupungin arkkitehtuuri ja monumentit Yhdistysten ja järjestöjen määrä 7) Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin julkisiin palveluihin pääkaupunkiseudulla? Julkisen liikenteen toimivuus Liikenteen toimivuus Yhteydet muihin kaupunkeihin Turvallisuus kaduilla tyytyväinen Tyytyväinen Neutraali Tyytymätön tyytymätön n tiedä Poliisin palvelut F Kevyen liikenteen toimivuus G Turistikohteiden laatu H Sosiaaliturva I Terveyspalveluiden laatu

6 8) Kuinka arvioit seuraavat ympäristöasiat pääkaupunkiseudulla? Katukivetyksen kunto kaduilla ja jalkakäytävillä Katujen ja jalkakäytävien puhtaus rittäin Hyvä Hyvä Keskinkertainen Heikko heikko n tiedä Kierrätyspalvelujen toimivuus Juomaveden laatu Jätteiden kuljetus ja jätehuollon toimivuus G Kaupungin puistojen puhtaus H Liikenteen sujuvuus I utojen parkkitilojen riittävyys J Kevyen liikenteen väylien riittävyys K Melutaso L Ilmanlaatu M Julkisten leikkipaikkojen laatu ja siisteys 9) Kuinka huolissasi olet seuraavista asioista pääkaupunkiseudulla: huolestunut Jonkin verran huolestunut n erityisen huolestunut n huolestunut n lainkaan huolestunut n tiedä Rikollisuuden määrä F G H I J Turvallisuus Teini-ikäisten vapaa-ajan vietto mahdollisuudet Kohtuuhintaisen asumisen saatavuus Vanhuspalveluiden saatavuus Työpaikkojen saatavuus Julkisen liikenteen saatavuus Lasten palvelujen saatavuus Seinätöhryjen ja graffitien määrä Huumeongelmat K Kodittomuus L Väkivaltainen käytös M Prostituutio N Liikenne O P Ilmansaasteet Mielenosoitukset julkisilla paikoilla

7 10) Kuinka arvioitte seuraavia asioita asuinkustannuksiin liittyen pääkaupunkiseudulla? sumiskustannukset (asuntolainat, vuokrat) sumiseen liittyvät peruskustannukset (sähkö, vesi, lämmitysöljy, ym.) Vapaa-ajan aktiviteetit kallis Kallis Keskimääräinen Halpa halpa n tiedä F Joukkoliikenteen kustannukset Peruselintarvikkeiden hinta (ruoka ja juoma) lämisen yleiskustannukset Seuraavat kysymykset liittyvät kokemuksiisi ja tapoihisi liikkua pääkaupunkiseudulla 11) Mikä seuraavista on yleisin liikkumismuoto sinulle ja perheellesi, jota normaalisti käytetään työ/koulumatkoihin? Merkitse vaihtoehto jokaiselle perheenjäsenelle. Sukulaisuus vastaajaan (vaimo, lapsi, tms.) Kävely Polkup yörä Juna Henkilö auto Raitio vaun u us si Metro Kimppaky yti Muu (tarkenna) Sinä Perheenjäsen 2 Perheenjäsen 3 12) Kuinka usein sinä ja perheenjäsenesi keskimäärin käyttävät julkisia kulkuvälineitä? Sukulaisuus vastaajaan (vaimo, lapsi, tms.) i koskaan Kerran kuussa Muutaman kerran kuussa Kerran viikossa Muutaman kerran viikossa 5 tai useamman päivän viikossa Sinä Perheenjäsen 2 Perheenjäsen 3 13) Kuinka kauan sinulla kuluu aikaa työmatkaan (yhteen suuntaan)? Työskentelen kotona Vähemmän kuin 15 minuuttia min min min min Yli 90 min

8 14) Kuinka pitkä työmatkasi yleensä on (yksi suunta)? Työskentelen kotona i kiinteätä paikkaa lle 1 kilometri 1-4 kilometriä 5-9 kilometriä kilometriä kilometriä yli 30 kilometriä 15) Kuinka monta autoa kotitaloudessasi on? i yhtään 1 auto 2 autoa 3 autoa tai enemmän Seuraavat kysymykset koskevat näkemystäsi pääkaupunkiseudun suvaitsevaisuudesta 16) Missä määrin olet samaa mieltä, että pääkaupunkiseutu on vieraanvarainen paikka ulkomaalaisia kohtaan? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Neutraali Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 17) Missä määrin olet samaa mieltä, että pääkaupunkiseutu on vieraanvarainen paikka näkyville vähemmistöille? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Neutraali Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

9 18) Missä määrin olet samaa mieltä, että pääkaupunkiseutu on vieraanvarainen paikka seksuaalisille naisvähemmistöille? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Neutraali Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 19) Missä määrin olet samaa mieltä, että pääkaupunkiseutu on vieraanvarainen paikka seksuaalisille miesvähemmistöille? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Neutraali Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 20) Missä määrin olet samaa mieltä, että pääkaupunkiseutu on paikka, jossa suuri ja pienituloisten välillä on jännitteitä? Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Neutraali Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 21) Onko elämänlaatu parantunut, pysynyt samana vai huonontunut viimeisen viiden vuoden aikana pääkaupunkiseudulla? Parantunut Pysynyt samana Huonontunut Miksi?

10 22) Jos olet asunut muualla kuin pääkaupunki seudulla yli vuoden niin kuinka vertaisit pääkaupunkiseutua asuinpaikkana tähän paikkaan? Paras mahdollinen asuinpaikka Paljon parempi asuinpaikka Hieman parempi asuinpaikka Hieman huonompi asuinpaikka Paljon huonompi asuinpaikka Huonoin mahdollinen asuinpaikka n ole asunut muualla 23) Missä yleensä vietät viikonloppusi? Kotona Pääkaupunkiseudulla (mutta ei kotona) Muualla Suomessa Suomen ulkopuolella muualla uroopassa 24) Huomioon ottaen kaikki viihtyvyyteen liittyvät asiat, kuinka tyytyväinen olet pääkaupunkiseutuun asuinpaikkana? Vastaa skaalalla 1-10, jossa 1 on paras ja 10 huonoin. rittäin rittäin tyytyväinen tyytymätön ) Millä todennäköisyydellä muutat pääkaupunkiseudulta pois kolmen seuraavan vuoden aikana? Lähes varmasti todennäköisesti Melko todennäköisesti i todennäköisesti n lähes varmasti Minne? Miksi?

11 OS. TYYTYVÄISYYS TYÖHÖN J TYÖYMPÄRISTÖÖN Seuraavat kysymykset liittyvät työhön ja työympäristöön. Valitse vastaus merkitsemällä sopivaan vastausvaihtoehtoon. 1) Mikä on nykyinen ammattinne? Kirjoita ammattinimike 2) Millainen työsuhde sinulla on? Palkansaaja Yrittäjä/freelance 3) Millainen työsuhde sinulla on? Pysyvä työsuhde Projektiin sidottu työsuhde Määräaikainen työsuhde, joka on alle 12 kuukautta Määräaikainen työsuhde, joka on yli 12 kuukautta Osa-aikainen työ Harjoittelu tai oppisopimus Minulla ei ole kirjallista sopimusta Muu (tarkenna) 4) Kuvaile lyhyesti nykyisen työsi sisältö

12 5) Kuinka monta henkeä työnantajasi työllistää? lle tai enemmän 6) Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisen työnantajasi palveluksessa yhteensä? Merkitse vuosina 7) Kuinka monta alaista sinulla on? Kokonaismäärä 8) Kuinka monta tuntia työskentelet päätyössäsi viikossa? lle tuntia tuntia tuntia Yli 55 tuntia Työmäärä vaihtelee paljon 9) Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin työssäsi? Työn palkitsevuus tyytyväinen Tyytyväinen Neutraali Tyytymätön tyytymätön n tiedä F G Mahdollisuus omaaloitteisuuteen Vaikutusmahdollisuus työkuvaan Työympäristö ja varusteet Työn mielenkiintoisuus Työympäristön mukavuus Koulutusmahdollisuus H Palkka I Vapaa-ajan määrä

13 J K L M N Työn pysyvyys (varmuus) Uralla etenemismahdollisuus Työ ja kotielämän tasapainotta Verkostoitumismahdo llisuuksiin saman alan asiantuntijoiden kanssa Yleistyytyväisyys työhön tyytyväinen Tyytyväinen Neutraali Tyytymätön tyytymätön n tiedä 10) Kuinka kauan uskot, että työskentelet nykyisessä organisaatiossasi? Vähemmän kuin 6 kuukautta Vähemmän kuin 1 vuoden 1 3 vuotta Yli 3 mutta alle 5 vuotta 5 10 vuotta Yli 10 vuotta 11) Jos uskot vaihtavasi työpaikkaa seuraavan kahden vuoden aikana niin mitkä ovat kaksi pääsyytä tähän? tsin mielenkiintoisemman työn tsin paremman palkan tsin vähemmän stressaavan työn tsin parempia työolosuhteita Työsopimukseni päättyy Muutan pois pääkaupunkiseudulta Muutan pois Suomesta Muu syy

14 STION TYYTYVÄISYYS SUINLUSN J SUMISN Seuraavat kysymykset liittyvät asuinalueeseen, asumisvalintoihin ja asuntoon. Valitse vastaus merkitsemällä sopivaan vastausvaihtoehtoon. 1) Kuinka luonnehtisit asuinaluettasi? Kaupungin ydinkeskusta Helsingissä Keskusta mutta ydinkeskustan ulkopuolella Helsingissä spoossa, Vantaalla tai Helsingin lähiöalueilla Pikkukaupungissa tai taajamassa Uudellamaalla Keskikokoisessa kaupungissa Uudellamaalla 2) Kuinka kauan olet asunut nykyisellä alueella? lle 1 vuoden 1 5 vuotta 5 10 vuotta Yli 10 vuotta 3) Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin asuinalueellasi? tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön tyytymätön i mielipidettä F G H I J K L Työpaikan läheisyys Henkilökohtainen turvallisuus Liikenteen melutaso Ilmansaasteiden määrä Lasten palveluiden saatavuus Terveyspalveluiden saatavuus Naapuruston sosiaalinen vuorovaikutus suinalueen siisteys ja yleiskuva Palveluiden saatavuus Julkisten tilojen saavutettavuus (puistot, aukiot, ym) Julkinen liikenne Yleinen elämän laatu asuinalueella 4) Onko asuinalue vastannut ennakko-odotuksiasi?

15 Kyllä i 5) Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät olivat asuinalueelle muuttopäätöstä tehdessä? täisyys työhön tärkeä Melko tärkeä Jokseenkin tärkeä i tärkeä n osaa sanoa sumisen kustannukset sunnon koko F Yksityiskäytössä olevan vapaan tilan määrä (esim. parveke, terassi, piha-alue) Läheisyys tuttaviin ja ystäviin G Läheisyys palveluihin H Läheisyys julkiseen liikenteeseen I Läheisyys keskeisiin tieyhteyksiin J K Läheisyys baareihin ja yökerhoihin Läheisyys kaupungin keskustaan L M Läheisyys arvostettuihin kouluihin Läheisyys lastentarhaan N Vapaa-ajan viettomahdollisuudet O suinalueen arvostus ja laatu P Q Läheisyys avoimiin julkisiin paikkoihin (puistot, aukiot, ym) suinalueen yleinen ilmapiiri 6) Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin asunnossasi? tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön tyytymätön i mielipidettä F G H I J K sunnon koko Varastotilan määrä Keittiön koko Makuuhuoneiden koko sunnon ulkoilme sunnon turvallisuus Piha-alue sunnon fyysinen kunto Parkkitilat Naapuruston melu (jos kerrostalo) suntoyhtiön

16 L toiminnan laatu rakennuksen ylläpidossa Muu (tarkenna) 7) Mikä seuraavista kuvaa parhaiten asuntoasi? Omistusasunto ilman lainaa Omistusasunto lainalla Vuokra, yksityinen vuokranantaja Vuokra, julkinen yhtöisö tai järjestö vuokranantajana n maksa vuokraa mutta en myöskään omista asuntoa Muu (tarkenna) () 8) Jos asut vuokralla, kuinka paljon kotitaloutesi käyttää kuukausitulosta vuokranmaksuun? 0-10 % 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 9) Jos asut omistusasunnossa ja kotitaloudellasi on lainaa, kuinka paljon kotitaloutesi käyttää kuukausitulosta korkoon ja lainanlyhennykseen? 0-10 % 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 10) Ovatko kuukautta kohden lasketut asuinkustannukset sinun kohdallasi (tuloon suhteutettuna)? alhaiset lhaiset Keskimääräiset Melko korkeat korkeat

17 OS TUSTTIOT Tämä on lomakkeen viimeinen osa, jossa kysymme taustatietoja. 1) Oletko Mies Nainen 2) Mikä seuraavista kuvaa kotitalouttasi parhaiten? sun yksin sun yhdessä puolisoni kanssa sun yhdessä puolisoni ja lasten kanssa Olen yksinhuoltaja sun yhdessä puolisoni ja muun (tai muiden) henkilön kanssa sun yhdessä puolisoni ja lasten sekä muun (tai muiden) henkilön kanssa Olen yksihuoltaja ja lasten lisäksi taloudessa asuu muu henkilö Kaksi perhettä asuu yhdessä i perheasunto vaan kimppakämppä Muu (tarkenna) 3) Kuinka monta henkeä asuu kotitaloudessasi? or more 4) Mikä on korkein koulutustasosi? Merkitse koulutusnimike 5) Missä suoritit korkeimman tutkinnon? Merkitse kaupunki Merkitse oppilaitos

18 6) Valitse verojen jälkeen käteen jäävä kotitalouden tulotasosi euroissa lle ,000-1,999 2,000-2,999 3,000-3,999 4,000-4,999 5,000-5,999 6,000-6,999 7,000-7,999 8,000-8,000 9,000-9,999 10,000 tai enemmän n osaa sanoa/en vastaa 7) Mihin ikäryhmään kuulut? Yli 85 n vastaa 8) Missä olet syntynyt? Merkitse kaupunki 9) Mikä on kansallisuutesi (yksi tai enemmän)? Merkitse kansallisuus Lomake on täytetty. Kiitos vastauksistasi.

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Teema 2 ASKELEET KOHTI TULEVAISUUTTA

Teema 2 ASKELEET KOHTI TULEVAISUUTTA Teema 2 ASKELEET KOHTI TULEVAISUUTTA Voimavaroja arkeen Raha ja säästäminen Kansalaisten neuvontapalvelut Lisätietoja Voimavaroja arkeen Arki- ja perhe-elämä Arki- ja perhe-elämäsi vaikuttavat kykyysi

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ Asukastyytyväisyystutkimus Hi-Log Oy, Gummeruksenkatu, FIN - Jyväskylä, Tel. + (), Fax. + (), www.salokorpi.com/hi-log Hi-Log Oy Aki Vuorenmaa Gummeruksenkatu

Lisätiedot

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset Perustietoa Suomesta 1. Tervetuloa suomeen Perustietoa Suomeen muuttavalle s. 6 Miten pääsen alkuun s. 6 Miten löydän asunnon? s. 7 Miten vuokraan asunnon? s. 7 Vuokravakuus s. 7 Muutto s. 7 Asumisen säännöt

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä.

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä. Itsenäistyvän opas Hei, edessäsi avautuu itsenäistyvän opas. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa itsenäistymisestä ja omilleen asettumisesta selkeytetysti nuorten kielellä. Oppaan sisältö on koottu

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Working Papers in Economic Sociology:

Working Papers in Economic Sociology: OUTI SARPILA, PEKKA RÄSÄNEN, JANI EROLA, JOONAS KEKKI & KAROLIINA PITKÄNEN Working Papers in Economic Sociology: Suomi 2009: Tutkimusseloste ja aineistojen 1999 2009 vertailua Turun yliopisto/sosiaalitieteiden

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti Yhteiskäyttöautot asuntoalueilla Kyselytutkimus Loppuraportti Esipuhe Tämä selvitys käsittelee yhteiskäyttöautoilun kehittämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun asuntokortteleissa. Eri puolille pääkaupunkiseutua

Lisätiedot

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maanmittaustieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, toukokuu 2011 Tekniikan kandidaatti Timo Myllynen Valvoja:

Lisätiedot

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013]

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] 2013 Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry 6.3.2013 kuluttajat.pk@gmail.com [RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] Raportti Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:n suorittamasta kuluttajakyselystä, jolla saatiin

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö.

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö. A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U J A J U L K I N E N S Ä Ä T E LY Perheen suurin hanke Vuonna 2000 astui voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen mukaisesti myös oman kodin rakentava

Lisätiedot

Kunta-alan vetovoima 2012

Kunta-alan vetovoima 2012 Kunta-alan vetovoima 2012!"#""$%&'(")*+","(*)$-./0/-102$('3$01 www.1530.fi Kunta-alan vetovoimaan vaikuttavat tekijät ja mielikuvat nuorten näkökulmasta Vetovoimaa (potentiaalisesti) Vetovoimaa heikentäviä

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Raha-asiat järjestyksessä

Raha-asiat järjestyksessä Raha-asiat järjestyksessä 2013 Apua budjetin tekoon Neuvoja ja vinkkejä Taloutesi hoitoon Taloutesi hoitoon Kaikilla meillä on tulevaisuutta koskevia unelmia. Osa haluaa ehkä ostaa asunnon tai auton tai

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Pajakkajoen kunnostushanke Kysely hankkeen vaikutuksista ja merkityksestä

Pajakkajoen kunnostushanke Kysely hankkeen vaikutuksista ja merkityksestä Pajakkajoen kunnostushanke Kysely hankkeen vaikutuksista ja merkityksestä Kuhmon Pajakkajokea kunnostetaan sekä kalataloudellisesti että virkistyskäyttömahdollisuuksia parantaen. Joen kolmessa koskessa

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Loppuraportti 15.12.2010 Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria

Lisätiedot

Asukaskysely taloyhtiön sisäilman laadusta ja muista kehitystarpeista. Suomen Kiinteistöliitto ry 10. - 28.1.2011 Vastaajia yhteensä 115

Asukaskysely taloyhtiön sisäilman laadusta ja muista kehitystarpeista. Suomen Kiinteistöliitto ry 10. - 28.1.2011 Vastaajia yhteensä 115 Asukaskysely taloyhtiön sisäilman laadusta ja muista kehitystarpeista Suomen Kiinteistöliitto ry 10. - 28.1.2011 Vastaajia yhteensä 115 1 Johdanto Tutkimus on toteutettu osana KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6.

Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6. Kirkkonummen kuntalaisbarometri 2007 2 Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6. SIVISTYSPALVELUT 7. TEKNISET PALVELUT

Lisätiedot