Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net"

Transkriptio

1 Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen 1. Hankkeen päärahoittaja Keski-Pohjanmaan liitto 2. Ohjelma ja toimintalinja Kestävää kasvua ja työtä , TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR) 3. Projektin toteutusaika Hakija ja hankkeen toteuttajat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus on hankkeen hakijaorganisaatio. Hankkeen osatoteuttajana on Centria ammattikorkeakoulu Oy. 5. Hankkeen budjetti Kokonaisbudjetti on euroa. Tästä eu/eakr osuus 80 % eli euroa. Kunnat 10 % eli euroa, yritykset 5 % eli euroa ja omarahoitusosuus 5 % (centria ja aikuiskoulutus) eli euroa. Aikuiskoulutuksen budjettiosuuden mukaisesti omarahoitusosuudeksi tulee euroa. 6. Hankkeen toteutusalue ja kohderyhmä Hankkeen toteutusalueena on Kokkola, Kannus ja Kaustisen seutukunnat. Hankkeen kohderyhmänä ovat pk-yrittäjät, mikroyrittäjät ja nanoyrittäjät, toimialasta riippumatta. Hankkeen kohderyhmäksi voidaan laskea myös yrittäjäksi aikovat ja yritystoiminnasta kiinnostuneet. 7. Hankkeen tarve ja kysyntälähtöisyys Hankkeella edistetään yritysten mahdollisuutta kasvattaa tuotteiden tai palveluiden myyntiä verkkoa apuna käyttäen. Verkkoliiketoimintaratkaisujen kokonaisvaltainen kehittäminen sekä sähköisten järjestelmien tehokas käyttö yrityksen liiketoiminnassa avaavat uusia mahdollisuuksia kasvuun. Verkkoliiketoimintaan tähtäävän yrittäjyyden edistäminen ja yritysten verkkonäkyvyyden parantaminen toimivat myös alueen elinkeinoelämän kasvun vauhdittajina. 8. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Projektin tavoitteena on kehittää alueen yrityksille kehitys- ja tukitoimenpiteiden porrasmalli, joka perustuu verkkoliiketoiminnan kypsyysmalleihin pohjautuviin tilanne- ja tarveanalyyseihin yrityksissä. Yhteisöllisen verkkoliiketoimintaan keskittyvän verkkohautomon kautta on mahdollista saada tukea verkkoliike-toimintaa aloitettaessa. Tavoitteena on saada kehitettyä sopivat palvelu- ja tukikokonaisuudet verkkoliike-toimintaa harjoittaville ja sähköisiä välineitä käytäville yrityksille. Kokonaisuudella edistetään myös yritysten markkinointia. Tuloksilla on vaikutusta yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, ja projektin toimenpiteistä hyötyvät pk-yrittäjät, mikroyrittäjät ja nanoyrittäjät, toimialasta riippumatta. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat verkkoliiketoiminnan perusymmärryksen kasvattamiseen, verkkoläsnäolon lisäämiseen ja yksinkertaisesti hallittavien verkko-

2 ja some-näkyvyyden ratkaisujen lisäämiseen. Yhteisöllisen, verkkoliiketoimintaan keskittyvän verkkohautomon kautta on mahdollista saada tukea verkkoliiketoimintaa aloitettaessa. Verkkoliiketoiminnassa yrityksen on hankkeen avulla mahdollista edetä itsenäisiin ratkaisuihin ja/tai yhteisen verkkomarkkinapaikan kautta toteutettavaan keskitettyyn ratkaisuun. Hankkeessa alueelle rakennetaan myös yhteinen, maanlaajuisesti ja globaalisti toimiva verkko- ostoskeskus, johon alueen yrittäjät voivat tulla mukaan. Hankkeen avulla yrittäjät voivat tarjota palveluja ja tuotteitaan saman ostoskorin kautta verkossa, vaikka heidän tuotevalikoimansa olisikin pieni. Logistiikka ja maksuliikenne voidaan toteuttaa keskitetysti, samoin kuin varastonhallinta. Tuotteistaminen sekä yhteinen brändäys ja markkinointi mahdollistavat pienten yrittäjien, kitchen table -tuottajien, elinvoimaisuuden. Sähköisten työkalujen tehokas hyödyntäminen yritysten liiketoiminnan koko ketjussa ja taustajärjestelmissä mahdollistuu syvemmissä hankkeen kautta tehtävissä ratkaisuissa. Nämä ovat integroituja sähköisen liiketoiminnan kokonaisuuksia, joihin on kytketty edellisten lisäksi entistä enemmän liiketoiminnan taustaprosesseja, muun muassa toiminnanohjausta. Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Mika Väisälä Yksikkö Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hankkeen tila Hakemus valmis Päärahoittaja KP-Liitto Päärahoittajan rahoituskanava EAKR Kpedu painopistealue Aluevaik. & innovaatiot. Projektityyppi KPEDU päätoteuttaja (hallinnoija) Pääasiallinen toiminta-alue Keski-Pohjanmaa DeMinimis Ei Flat Rate Kyllä www-sivut Projektin rahoitus Päärahoittaja ,00 Kuntien rahoitus ,00 Yksityinen rahoitus ,00 Muu julkinen rahoitus 0,00 Kpedun omarahoitusosuus ,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00

3 Muu rahoitus Luontaissuoritukset(kunnat) 0,00 Luontaissuoritukset(yksityinen) 0,00 Luontaissuoritukset (Kpedu) 0,00 Luontaissuoritukset yht(virtuaaliraha) 0,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Hallituksen käsittely pvm Projektihakemus pvm Projektipäätös pvm Asettamislomake pvm Tilintarkastuskertomus pvm Loppuraportti pvm Päättämislomake pvm Loppuraportin lähetys pvm Projektin ID 5910 Myynnin Foorumi Kotimaan ja kansainvälisen kaupan Projektin nimi myynti- ja markkinointiosaamisen as... Projektin kuvaus ja tavoite Myynnin Foorumi on Centria ammattikorkeakoulun, Yliopistokeskus Chydeniuksen ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen yhteishanke. Hanketta koordinoi Centria ammattikorkeakoulu. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa. Päärahoittaja Keski-Pohjanmaan liitto/eakr-rahoitus sekä alueen kunnat. Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen budjetti on euroa ja omarahoitusosuus em euroa. Flat rate -osuus palkkakustannuksista on 24 %. Hanke on kaksivuotinen ja toteutetaan ajanjaksolla 1/ /2016. Hankkeen kuvaus: Myynnin Foorumihankkeen keskeisenä tavoitteena on vastata alueen yrityselämän tarpeisiin ja rakentaa, pilotoida ja ottaa käyttöön elinkeinoelämän tarpeita palveleva kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynti- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto Myynnin Foorumi. Pilottiprojektien kautta yrityksillä on mahdollisuus kehittää omaa myynnin ja markkinoinnin liiketoimintaosaamista. Projektin toiminnalla muun muassa uudistetaan toimintamalleja ja prosesseja sekä ylläpidetään ja edistetään yritysten ja koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Myynnin workshopeilla, seminaareilla, keskustelufoorumeilla ja kehittämistöillä innostetaan yrityksiä kehittämään myyntiä ja markkinointia, kaupallistamaan ideoita ja uudistamaan asiakasnäkemystä. Alueen

4 kilpailukyky kehittyy ja myynti lisääntyy. Asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto Myynnin Foorumi kokoaa yhteen kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynnin ja markkinoinnin asiantuntijat tuottamaan laadukkaita palveluja alueen elinkeinoelämän liiketoiminnan kehittämiseen. Perustettava Myynnin Foorumi tulee tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen kautta vahvistamaan kasvuhakuisten mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia sekä rohkaisemaan myös aloittavia yrityksiä kansainvälisille markkina-alueille. Myynnin Foorumin toiminnan tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa Yhdyshenkilö / Projektipäällikkö Aimo Syri Yksikkö Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Aloitusajankohta Päättymisajankohta Kustannuspaikka 0 Hankkeen tila Hakemus valmis Päärahoittaja KP-Liitto Päärahoittajan rahoituskanava EAKR Kpedu painopistealue Opetustoim.kehittäminen Projektityyppi KPEDU osatoteuttaja (partneri) Pääasiallinen toiminta-alue Keski-Pohjanmaa DeMinimis Ei Flat Rate Kyllä www-sivut Projektin rahoitus Päärahoittaja ,00 Kuntien rahoitus ,00 Yksityinen rahoitus 4 000,00 Muu julkinen rahoitus 0,00 Kpedun omarahoitusosuus 4 000,00 0% Rahoitus yhteensä: ,00 Muu rahoitus Luontaissuoritukset(kunnat) 0,00 Luontaissuoritukset(yksityinen) 0,00 Luontaissuoritukset (Kpedu) 0,00 Luontaissuoritukset yht(virtuaaliraha) 0,00 Projektin kokonaiskustannus/-rahoitus ,00 Hallituksen käsittely pvm Projektihakemus pvm

5 Projektipäätös pvm Asettamislomake pvm Tilintarkastuskertomus pvm Loppuraportti pvm Päättämislomake pvm Loppuraportin lähetys pvm

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (16) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300562 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016 1 (5) Valintaesitys Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen julkinen nimi Asiakasymmärryksen ja palveluinnovaatioiden äärellä Etelä-Savossa Hakemusnumero Kokouksen päivämäärä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero ESLH-2009-09311/Ha-7 Käsittelijä Valtteri

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.11.2011 31.12.2014 Hankkeen tehtävänä on

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Mari Kuparinen Tiina Huotari Uudenmaan liitto 13.6.2014 Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika - rakennerahastorahoitus Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKRrahoituksessa Uudenmaan liitto ESR-toimenpiteiden

Lisätiedot

Active Business Cluster for export (ABC)

Active Business Cluster for export (ABC) 2014 Active Business Cluster for export (ABC) Keski-Pohjanmaan yritysten kansainvälisten verkostojen vahvistaminen Projektisuunnitelma, projektin toimintamalli, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma anne.pesola

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)... 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 2 1 Kokouksen avaus... 3 2 Osanottajien

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku Infotilaisuudet Helsinki 26.11.2010 Lahti

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan

Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan HAKUOHJEISTUS Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan Hakuteemat ja painotukset TEEMA 1: Sähköisten palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUS KOUVOLAN VETOVOIMAINEN YDINKESKUSTA Hakijan nimi Kouvola Innovation Oy Projektin nimi Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta Y-tunnus 2221859-6 Projektin toteutusaika

Lisätiedot

Design Business Network - suomalaisen muotoiluliiketoiminnan uusi aalto

Design Business Network - suomalaisen muotoiluliiketoiminnan uusi aalto Design Business Network - suomalaisen muotoiluliiketoiminnan uusi aalto 1.10.04 31.10.06 Tausta Luovien alojen kansantaloudellista merkitystä on selvitetty eri maissa, ja alojen merkitys on ymmärretty

Lisätiedot

UUTTA OSAAMISTA MAASEUDUN YRITYKSILLE -selvityshanke Polvijärvellä 15.9. 15.12.2009 LOPPURAPORTTI Jaakko Rintamäki

UUTTA OSAAMISTA MAASEUDUN YRITYKSILLE -selvityshanke Polvijärvellä 15.9. 15.12.2009 LOPPURAPORTTI Jaakko Rintamäki -selvityshanke Polvijärvellä 15.9. 15.12.2009 Jaakko Rintamäki Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu Tikkarinne 9 80200 JOENSUU http://www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi maakuntakorkeakoulu@pkamk.fi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12203 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.08.2014 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA

Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS ISBN 978-951-39-5927-2 (nid.) ISBN 978-951-39-5928-9 (verkkoj.) Jyväskylän yliopistopaino

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot