Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys"

Transkriptio

1 17 Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys

2

3 Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys Liikennevirasto Helsinki 17

4 Kannen kuva: Simo Toikkanen Verkkojulkaisu pdf ( ISBN Liikennevirasto PL HELSINKI Puhelin

5 3 Esipuhe Riihimäen liikennepaikan ympäristössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Riihimäen kolmioraide on valmistunut, joka vaikuttaa tavarajunien liikennöintiin tavararatapihalla. Pasila Riihimäki-parantamishankkeessa parannetaan erityisesti Riihimäen aseman raiteistoa, mikä sujuvoittaa henkilöjunien kulkua liikennepaikan läpi. Selvityksen tarkoituksena on ollut kuvata Riihimäen liikennepaikan ongelmat toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten jälkeen ja tehdä toimenpide-ehdotuksia Riihimäen liikennepaikan rataverkolle. Selvityksen tilaaja on Liikennevirasto, jossa työn ohjauksesta on vastannut Emmi Tourunen. Työn aikana pidettiin kolme kokousta, joihin osallistui Liikenneviraston, Finrailin ja VR Transpointin asiantuntijoita. Työn aikana on haastateltu alueen ratakunnossapitäjää. Selvitys on laadittu VR Track Oy:ssa, jossa työn projektipäällikkönä toimi Martta Viljanen. Projektin loppuvaiheessa projektista vastasi Jussi Sipilä. Konsultin työryhmään kuuluivat liikennesuunnittelija Mikko Myllymäki, ratasuunnittelija Hannu Matilainen, turvalaitesuunnittelija Allan Tiisler ja sähköratasuunnittelija Mikko Tuovila. Helsingissä marraskuussa 17 Liikennevirasto Hankesuunnittelu

6 4 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Tarkastelualue Rataosuudet Pasila Riihimäki, Riihimäki-Tampere, Riihimäki-Lahti ja Hyvinkää-Karjaa Riihimäen liikennepaikka Aiemmat selvitykset Työn tavoitteet ja sisältö LIIKENNE Nykyliikenne Tavaraliikenne Henkilöliikenne Liikenne-ennuste Tavaraliikenne Henkilöliikenne RIIHIMÄEN LIIKENNEPAIKAN NYKYTILA JA LIIKENNÖINTI Riihimäki Arolampi Riihimäki tavara Riihimäki lajittelu Riihimäki asema Radanpito Turvalaitetekniikka Sähkörata- ja vahvavirtatekniikka RIIHIMÄKEÄ KOSKEVAT SUUNNITTEILLA TAI RAKENTEILLA OLEVAT HANKKEET Riihimäen kolmioraide Pasila Riihimäki-hanke Riihimäen raakapuupaikan siirtosuunnitelmat RIIHIMÄEN LIIKENNEPAIKAN ONGELMAT JA HAVAITUT TARPEET Infrastruktuuriin liittyvät ongelmat ja tarpeet Riihimäki tavara Riihimäki lajittelu Riihimäki asema Liikenteeseen liittyvät ongelmat ja tarpeet Riihimäki tavara Riihimäki lajittelu Riihimäki asema Muut huomioitavat asiat TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Ve1 Riihimäki tavaran ja lajittelun ohitus raiteiden 080/081 kautta Ve 2 ohitusraide pääraiteiden viereen Ve3 raiteiden pidennys Riihimäki tavara Ve4 lajittelun raiteiden pidentäminen ja varautuminen raakapuuterminaalin siirtoon YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET...

7 5 8 LÄHDELUETTELO LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5.1 Liite 5.2 Liite 5.3 Liite 5.4 Liite 6.1 Liite 6.2 Liite 6.3 Liite 6.4 Liite 7.1 Liite 7.2 Liite 7.3 Liite 7.4 Liite 8.1 Liite 8.2 Liite 8.3 Liite 8.4 Liite 9 Liite 10 Riihimäen liikennepaikan raiteistokaavio Riihimäen liikennepaikan raiteiston käyttö Riihimäen asetinlaitteen rajat Riihimäen liikennepaikan raiteiden kuntoluokka Ve1 suunnitelmakartta Ve1 raiteistokaavio Ve1 turvalaitteiden yleiskaavio Ve1 radan rakentamisen kustannusarvio Ve2 suunnitelmakartta Ve2 raiteistokaavio Ve2 turvalaitteiden yleiskaavio Ve1 radan rakentamisen kustannusarvio Ve3 suunnitelmakartta Ve3 raiteistokaavio Ve3 turvalaitteiden yleiskaavio Ve1 radan rakentamisen kustannusarvio Ve4 suunnitelmakartta Ve4 raiteistokaavio Ve4 turvalaitteiden yleiskaavio Ve1 radan rakentamisen kustannusarvio Riihimäen liikennepaikan sähköratamuutosten kustannusarviot Riihimäen liikennepaikan turvalaitemuutosten kustannusarviot

8 6 1 Johdanto 1.1 Tarkastelualue Rataosuudet Pasila Riihimäki, Riihimäki Tampere, Riihimäki Lahti ja Hyvinkää Karjaa Riihimäki on pääradan risteysasema, joka on merkittävä sekä pääradan suuntaisen sekä poikittaisliikenteen kohtaamispaikka. Päärata on vilkkaasti liikennöity. Lahden oikoradan myötä poikittainen henkilöjunaliikenne on keskittynyt enemmän Oikoradalle, mutta tavaraliikennettä poikittaissuunnassa on paljon. Helsinki Riihimäki Rata Riihimäelle on avattu liikenteelle vuonna Riihimäki kuuluu rataosaan Helsinki Riihimäki, jonka pituus on Riihimäen aseman kohdalle 70 km. Helsingistä Keravalle päärata on kaksiraiteinen. Pääradan lisäksi Keravalle on kaksi kaupunkiradan raidetta. Keravan ja Riihimäen välinen rata on koko ajan kaksiraiteinen ja sähköistetty. Helsingistä Keravalle on vain henkilöliikennettä, mutta Keravalta Riihimäelle myös tavaraliikennettä. Radan suurin sallittu nopeus vaihtelee henkilöliikenteelle Sn1-0, käytännössä kuitenkin suurilta osin Sn0. Tavaraliikenteen suurin sallittu nopeus on Sn100. Helsinki Riihimäki kuuluu rataluokkaan D ja sen suurin sallittu akselipaino on 25 tonnia. (Liikennevirasto 15a, 15c, 16) Riihimäki Tampere Rata Riihimäeltä Hämeenlinnaan on avattu liikenteelle Hämeenlinnan ja Tampereen välinen rata on avattu liikenteelle Riihimäki Tampere rataosan pituus on 116 km. Rataosalla on koko matkalla kaksoisraide ja ne ovat sähköistetyt. Rataosalla on sekä tavara, että henkilöliikennettä. Rataosan nopeusluokka on lähes koko matkalle henkilöjunaliikenteellä Sn0, lukuun ottamatta Sääksjärven kohdan itäisen raiteen noin 6 km Sn100 kohtaa. Tavarajunaliikenteellä on Sn100 koko rataosuuden. Riihimäki Tampere kuuluu rataluokkaan D ja sen suurin sallittu akselipaino on 25 tonnia. (Liikennevirasto 15a, 15c, 16) Riihimäki Lahti Riihimäen ja lahden välinen rata on avattu liikenteelle Riihimäki kuuluu rataosaan Riihimäki Kouvola. Riihimäen ja Lahden välinen pituus on aseman kohdalle 71 km. Rata on koko matkalta kaksiraiteinen ja sähköistetty. Rataosalla on sekä tavara, että henkilöliikennettä. Rataosan suurin sallittu nopeus on henkilöjunaliikenteelle Sn140-0 ja tavarajunaliikenteelle Sn Riihimäki Lahti kuuluu rataluokkaan D ja sen suurin sallittu akselipaino on 22,5 tonnia. (Liikennevirasto 15a, 15c, 16) Hyvinkää Karjaa Hyvinkää sijaitsee 12 km Riihimäeltä etelään. Hyvinkään kohdalla pääradasta länteen lähtee rataosuus Hyvinkää-Karjaa. Tämän rataosan pituus on 99 km. Rata on yksiraiteinen ja sitä ei ole sähköistetty. Rataosalla on vain tavaraliikennettä. Hyvinkäältä Karjaalle radan nopeus on Sn80. Hyvinkää Karjaa kuuluu rataluokkiin D ja C1. Radan suurin sallittu akselipaino on 22,5 tonnia. (Liikennevirasto 15a, 15c, 16)

9 7 Kuva 1. Riihimäki rataverkolla. (Liikennevirasto 16) Riihimäen liikennepaikka Riihimäen liikennepaikka koostuu neljästä liikennepaikan osasta: Riihimäki Arolampi, Riihimäki tavara, Riihimäki lajittelu ja Riihimäki asema. Arolammen liikennepaikan osan itäiseltä raiteelta on yhteys vaihteen V805 kautta Riihimäki tavaralle. Riihimäki on tavaraliikenteen osalta alueellinen järjestelyratapiha ja henkilöliikenteen osalta valtakunnallisesti tärkeä ratapiha. Riihimäki on VAK-ratapiha. (Liikennevirasto 13) Riihimäki tavaran raiteet ovat tuloraiteita saapuville junille, kulkusuuntaa vaihtavien junien pysähdysraiteita sekä ne toimivat vaihtotyöraiteina ratapihaliikenteelle. Riihimäki lajittelun raiteet ovat junien lajittelu- ja lähtöraiteita. Lajittelun raiteet toimivat myös vaunujen seisontaraiteina. Liikennepaikka on otettu käyttöön vuonna Riihimäki on yksi alkuperäisistä asemista välillä Helsinki Hämeenlinna. Vuonna 1870 rakennettiin rata Pietariin. Ratapiha on sähköistetty Riihimäen ratapihalla on kaksi releryhmäasetinlaitetta ja laskumäen asetinlaite. Arolammen tuloraide, tavara- ja lajitteluratapihojen yhteispituus on 3700 m. (Liikennevirasto 15d) Riihimäellä on ollut käytössä laskumäki. Laskumäen juurella on ollut palkkijarrut, jotka on purettu sekä mäki tasattu syksyllä 15. Laskumäkitoiminnan jäljiltä Riihimäki tavara ja lajittelu ovat eri korkeudella. Korkeuseroa on noin kolme metriä. (VR Track 15a, VR Track 17) Asemalla on viisi henkilöliikenteen laituriraidetta. Lisäksi asemalla on kaksi tavaraliikenteen läpiajoraidetta sekä raiteita henkilöliikenteen ja vetureiden seisotukselle.

10 8 1.2 Aiemmat selvitykset Lähtötietoina on käytetty tekeillä olevia hankkeita ja suunnitelmia koskien Riihimäen liikennepaikan puutteita ja ehdotettuja parantamistoimenpiteitä: Riihimäen kolmioraide (raide otettiin käyttöön ) Pasila Riihimäki-parantamishanke Riihimäen raakapuupaikan siirtosuunnitelmat Riihimäen releasetinlaitteen muutossuunnitelmat ja sen yhteydessä suunnitellut vaihtoehtoiset junakulkutiet tavararatapihalle Pelastuslaitokselle tehty VAK-ratapihan käyttöselvitys RITA (Riihimäki Tampere) asetinlaitteen uusiminen RI tavara, kauko-ohjaus Ratalippa KAKO (Kaakon kauko-ohjaus) Vaihdeteema/kunnossapitotyöt. Työssä on huomioitu koko rataverkkoa koskevat tarkastelut ja ennusteet: Rataverkon tavaraliikenne-ennuste Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva. 1.3 Työn tavoitteet ja sisältö Työn tavoitteena on ollut määrittää Riihimäen liikennepaikan nykytilanne sekä tulevaisuuden näkymät. Näiden pohjalta on määritetty vaikutukset raidetarpeisiin ja on muodostettu tarvittavat toimenpiteet kustannuksineen. Tarkastelut ovat painottuneet tavaraliikenteen tarpeisiin ja liikenteen muutosten selvittämiseen. Henkilöliikenne on oletettu olevan ennusteiden ja aiemmin tehtyjen selvitysten mukainen. Työ ei ole sisältänyt työvaihesuunnittelua tai rakentamisen aikaisia tarkasteluja. Erityisesti on kiinnitetty huomiota monitoimijaympäristöön sekä Riihimäen asemaan järjestely- että häiriötilanteiden puskuriratapihana. Tarkkaa raiteistonkäyttösuunnitelmaa ei ole laadittu vaihtelevien junakokoonpanojen, junamäärän, aikataulujen ja järjestelytoiminnan vuoksi. Riihimäki toimii sekä runko- että raakapuujunien järjestelyratapihana sekä myös häiriötilanteiden puskuriratapihana, joten ratapihalla tulee joka tapauksessa olla hieman ylimääräistä kapasiteettia yleisempien liikennetilanteiden hoitamiseksi. Tarkastelujen pohjalla on ollut nykyinen ratainfrastruktuuri sekä ennustetilanteessa ehdotetut toimenpiteet. Junaliikenteen liikennemäärät on kerätty nykytiedon ja ennusteen pohjalta. Rataverkon tavaraliikenne-ennuste on päivitetty 14.

11 9 2 Liikenne 2.1 Nykyliikenne Tavaraliikenne Riihimäellä on junien järjestelytoimintaa. Riihimäellä yhdistetään Nummelan, Lohjan ja Riihimäen raakapuuvaunut. Riihimäellä tehdään Hangon suunnan juniin veturinvaihto. (VR Track 13) Riihimäen alueen kuormaustoiminta on keskittynyt terminaalin (Raasuli) raiteistolle pääradan raiteiden länsipuolelle. Raiteilla kuormataan pääosin raakapuuta ja haketta sekä satunnaisia puolustusvoimien kuljetuksia. (VR Transpoint 17) Lisäksi Riihimäen ratapihoja kuormitti läpikulkeva Tampereen ja Kouvolan välinen Riihimäellä kääntyvä liikenne ennen kolmioraiteen valmistumista. Nykyliikennemäärät kuvaavat keskimääräistä arkivuorokauden junamäärää vuonna 17 (taulukko 1). Junien järjestely tarkoittaa lähteviä ja saapuvia junia, joita kuormataan ja lajitellaan Riihimäellä. Veturin vaihto tarkoittaa Tampere Lahti suunnassa kulkevia junia, jotka käyvät kääntymässä Riihimäki Tavaralla ja Hangon suunnan junia, joihin vaihdetaan veturi dieselin ja sähkön välillä. Riihimäen ohi kulkevat junat voivat pysähtyä Riihimäki tavarassa jättämässä vaunuja tai miehistön vaihdon takia. Riihimäeltä Tampereen ja Lahden suuntaan lähtevistä ja saapuvista tavarajunista 80 % on raakapuujunia. Riihimäellä kääntymässä käyvistä Tampere Lahti tavarajunista noin 40 % on asiakasjunia ja loput runkojunia. Hangon suunnan junista noin puolet on asiakasjunia, joilla on vain veturin vaihto Riihimäellä ja loput lähiverkko- ja raakapuujunia Riihimäelle. Keskimäärin Riihimäki tavaraan saapuu hieman yli tavarajunaa ja sieltä lähtee veturin vaihdon jälkeen reilut 10 tavarajunaa päivässä. Lisäksi Riihimäen ohittavat Vuosaaren tavarajunat pysähtyvät yleensä Riihimäki tavarassa. Riihimäki lajittelusta lähtee etelään muutama ja pohjoiseen ja itään alle 10 junaa päivässä. Liikenne on tasaisesti jakautunutta ympäri vuorokauden, lukuun ottamatta aamun ja iltapäivän ruuhkatunteja, jolloin tavarajunia on vähemmän. Tavaraliikenteen kuljetetut nettotonnit vuonna 15 on esitetty kuvassa 2.

12 10 Taulukko 1. Keskimääräinen junamäärä päivässä Riihimäellä nykytilanteessa vuonna 17. Junien järjestelyä Veturin vaihto Riihimäen ohi Yhteensä Tampereen suunta Lahden suunta Tampere Lahti Hangon suunta Vuosaari / Sköldvik Tampere Yhteensä Kuva 2. Tavaraliikenteen kuljetut nettotonnit (1000 tonnia) rataosittain vuonna 15. (Liikennevirasto 17a) Henkilöliikenne Riihimäen läpi kulkee VR:n omaa päiväjunaliikennettä sekä velvoiteliikennettä yhteensä keskivertoarkipäivänä noin 55 junaa. Lisäksi Tampereen ja Riihimäen, sekä Riihimäen ja Lahden välissä kulkee liikenne- ja viestintäministeriön ostamaa kaukoliikenteen ostoliikennettä. Kuvassa 3 ostoliikenne on merkitty taajamajuniksi. Säännöllisen kaukoliikenteen junavuorojen lisäksi Helsingistä liikennöi pohjoiseen sesonkiaikoina pikajunia. Ostoliikennettä on ollut alkaen Tampereelle yhteensä seitsemän junaparia ja Hämeenlinnan yksi junapari. Saman sopimuksen mukaan Riihimäen ja Lahden välillä on velvoiteliikennettä 16 vuoroparia. Helsingin ja Riihimäen välillä on lähiliikenteen ostoliikennettä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 16)

13 11 Kuva 3. Henkilöliikenteen junamäärät vuonna 17. Kuvassa 5 on henkilöliikenteen matkat vuonna 15. Vahvin matkustajavirta Riihimäen ohitse kulkee Helsinki Tampere-väliä. Kuva 2 Henkilöliikenteen matkat vuonna 15. (Liikennevirasto 17b). Kuvassa 6 on kuvattu matkamäärien kehitys Helsingin ja Tampereen välillä. Helsingin ja Tampereen välinen raideliikenne on erittäin kilpailukykyinen henkilöliikenteessä muihin liikkumismuotoihin verrattuna. Vuonna 03 valmistunut radan nopeuden nosto on vaikuttanut positiivisesti matkamäärien kasvuun. Vuonna 06 valmistunut Lahden Oikorata siirsi Helsingin ja Lahden välisen liikenteen pois Riihimäki Lahti väliltä ja matkamäärissä se näkyy kuvissa 6 ja 7.

14 12 Kuva 3. Matkamäärät x 1000 rataosuudella Helsinki Tampere. (Liikennevirasto 15) Kuva 4. Matkamäärät x 1000 rataosuudella Riihimäki Lahti. (Liikennevirasto 15) 2.2 Liikenne-ennuste Tavaraliikenne Rataverkon pitkän aikavälin rataverkon tavaraliikenne-ennuste kuvaa rautatiekuljetusten ennustettua volyymiä vuoteen saakka (kuva 8). Rautatiekuljetusten ennustettu kasvu vuodesta 15 vuoteen Riihimäeltä eri suuntiin on pitkän aikavälin ennusteen mukaan 2 4 tavarajunaa päivässä (taulukko 2).

15 13 Kuva 5. Taulukko 2. Tavaraliikenteen kuljetusennuste vuodelle (1000 nettotonnia). (Liikennevirasto 14b) Rataverkon tavaraliikenne-ennusteen mukainen tavarajunaliikenteen kasvu Riihimäeltä Tampereen, Lahden ja Hyvinkään suuntaan. Yhden tavarajunaparin (1+1 junaa) kuljetuskapasiteetti vuodessa on n. 0,4 Mt. Nettotonnit (Mt) vuonna 15 Kasvu (Mt) vuoteen Tampereen suunta 2,3 +0,4 Lahden suunta 2,0 +0,6 Kasvu (junia/päivä) vuoteen 2 4 Hangon / Vuosaaren / Sköldvikin suunta 1,3 +0,6 4 Pitkän aikavälin tavaraliikenteen-ennusteen perusteella on tehty ennuste liikenteen määrästä suunnittain (taulukko 3). Tampereen suuntaan ennustettu kasvu on noin 2 ja Lahden suuntaan noin 4 tavarajunaa päivässä tavaraliikenne-ennusteen mukaisesti. Suunnittaisessa ennusteessa nämä junat saapuvat tai lähtevät Riihimäeltä. Kolmioraiteen valmistumisen jälkeen Riihimäelle jääviä kuljetuksia varten Tampereen ja Kouvolan järjestelyratapihojen välille tarvitaan uusia junia (Liikennevirasto 14c). Nykyiset Tampere Lahti suunnan tavarajunat kulkevat Riihimäen tavararatapihan ohi, koska niillä ei ole enää kääntötarvetta Riihimäellä. Tampere Lahti junien määrä on suunnittaisessa ennusteessa sama kuin nykytilanteessa. Suunnittaisessa ennusteessa on oletettu, että Hangon rata sähköistetään vuoteen mennessä. Sähköistyksen jälkeen Hangon suunnasta Riihimäen ohi pohjoiseen kulkevien junien ei tarvitse pysähtyä Riihimäellä veturinvaihtoa varten. Hangon suunnan kasvuksi on oletettu 2 tavarajunaa tavaraliikenne-ennusteen etelän suunnan kasvusta.

16 14 Pitkän aikavälin ennuste on herkkä rataosakohtaisille muutoksille. Yhden tuotantolaitoksen perustaminen tai lakkauttaminen voi muuttaa rataosakohtaisia nettotonneja merkittävästi. Tavaraliikenne-ennusteen laatimisen aikaan ei ollut selvillä Äänekosken biotuotetehtaan vientisatama Vuosaari. Äänekosken kuljetukset lisäävät junamäärä Riihimäen ohi ennustetilanteessa 4 tavarajunalla päivässä. Tämän lisäksi Vuosaaren ja Sköldvikin suunnan kasvuksi on oletettu 2 tavarajunaa tavaraliikenne-ennusteen etelän suunnan kasvusta. Tavarajunien määrä Riihimäen kautta kasvaa noin 54 junaan, mutta kolmioraiteen ja Hangon radan sähköistyksen takia tavararatapihalle saapuvien ja lähtevien junien määrä laskee noin 28 tavarajunaan päivässä. Ilman Hangon radan sähköistystä junamäärä pysyy nykyisellä tasolla, jolloin sekä saapuvia että lähteviä tavarajunia olisi hieman yli 30 päivässä. Taulukko 3. Keskimääräinen ennustettu junamäärä vuonna Riihimäellä Junien järjestelyä Veturin vaihto Riihimäen ohi Yhteensä Tampereen suunta Lahden suunta Tampere Lahti Hangon suunta Vuosaari / Sköldvik Tampere Yhteensä Henkilöliikenne Riihimäki kuuluu valtakunnallisessa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä yhteysvälillä Helsinki Tampere huipputasoon, jolloin joukkoliikenteen tavoitteena on olla ylivoimainen vaihtoehto henkilöautolle ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta lisätään selvästi. Riihimäki Lahti kuuluu joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä yhteysvälille Tampere Lahti, jonka palvelutasomäärittely on tasoa kysyntää lisäävä taso. Kysyntää lisäävällä tasolla joukkoliikenne on kilpailukykyine vaihtoehto henkilöautolle ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta pyritään kasvattamaan. (Liikennevirasto 15b) Päivitetyssä versiossa rautateiden henkilöliikenteen ennuste vuodelle (kuva 9) rataosuudella Helsinki Riihimäki on kaukoliikenteessä matkaa, Riihimäki Toijala-rataosuudelle matkaa ja Riihimäki Lahti-rataosuudelle matkaa. (Liikennevirasto 15b) Kaukoliikenteen henkilöjunamäärät ennustetaan kasvavan noin 60 junaan keskivertoarkipäivänä pääradalla vuoteen. Taajamajunien määrä riippuu paljon seuraavasta osto- ja velvoiteliikennesopimuksesta. Lähijunien määrä välillä Helsinki Riihimäki ennustetaan kasvavan noin 10 junalla vuorokaudessa. Junamäärät on arvioitu peilaamalla nykyisiä juna- ja matkamääriä Rautateiden tulevaisuuden henkilöliikenneselvityksen vuoden ennusteihin. (Liikennevirasto 15b)

17 15 Myös lähijunien tulevaisuuteen vaikuttaa suurelta osin seuraava ostoliikenteen sopimus. Tulevaisuuden lähijunaliikenteeseen vaikuttaa myös Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) laajeneminen. Tällä hetkellä HSL:n matkalipulla saa matkustaa VR:n vyöhykelähijunissa HSL:n alueella, joka rajoittuu Keravalle. (VR 17) Kuva 6. Kaukoliikenteen matkamäärät x 1000 vuonna. (Liikennevirasto 15b)

18 16 3 Riihimäen liikennepaikan nykytila ja liikennöinti Riihimäen liikennepaikka koostuu neljästä liikennepaikan osasta: Riihimäki Arolampi, Riihimäki tavara, Riihimäki lajittelu ja Riihimäki asema. Liitteessä 1 on esitetty Riihimäen liikennepaikan raiteistokaavio ja liitteessä 2 raiteiston käyttö kokonaisuudessaan, seuraavissa kappaleissa on otteita näistä liitteistä kuvina. 3.1 Riihimäki Arolampi Riihimäki Arolammen kohdalla on pääraiteen raiteenvaihtopaikka sekä itäiseltä raiteelta on yhteys vaihteen V805 kautta Riihimäki tavaralle. (kuva 10) Kuva 7. Riihimäki Arolampi liikennepaikan osan raiteistokaavio. (VR Track 15b) 3.2 Riihimäki tavara Riihimäki tavaran kohdalla on 10 sivuraidetta, jotka kaikki ovat sähköistettyjä junakulkutieraiteita. Yksi raide on tarkoitettu Riihimäki tavaran ohittaville yksiköille Riihimäki lajitteluun tai suoraan Riihimäki asemalle. Muiden kuin ohittavalle liikenteelle tarkoitetun raiteen pisin hyötypituus on 705 m. Riihimäki tavaran raiteet toimivat saapuvien junien tuloraiteina, kulkusuuntaa muuttavien junien pysähdysraiteina ja VR-Yhtymän kuormauspaikalle (Raasuliin) menevien yksiköiden vaihtotyöraiteina (VR Track 13). Kuvassa 11 on Riihimäki tavara liikennepaikan osan raiteistokaavio.

19 17 Kuva 8. Riihimäki tavara liikennepaikan osan raiteistokaavio (VR Track 15b). Riihimäellä on junien veturinvaihtoja sekä raakapuu- että runkojunien järjestelytoimintaa. Riihimäen alueen kuormaustoiminta on keskittynyt terminaalin (Raasuli) raiteistolle pääradan raiteiden länsipuolelle. (VR Track 13, VR Transpoint 17) Raiteiston kuormitus on voimakkaasti Tampereen ja Kouvolan aikatauluista riippuvainen. Hangon suunnan liikenne on vilkasta aamulla Hangon suuntaan ja illalla Riihimäen suuntaan. (VR Track 13, VR Transpoint 17) Riihimäellä on päivystys klo ja klo Vuorokauden vilkkain ajanjakso on yöllä. Riihimäen päivystäjä hoitaa myös Hyvinkään, Järvenpään ja Rajamäen liikenteen. Toiminta on ympäri vuoden melko tasaista, vuodenaikojen suhteen ei ole merkittäviä heilahteluja. Riihimäkeä käytetään myös Sköldvikin kemikaalikuljetusten puskuriratapihana. (VR Track 13, VR Transpoint 17) Kuvassa 12 on esitetty Riihimäki tavaran toiminnallisuus ja raiteiden käyttö nykytilanteessa.

20 18 Kuva 9. Riihimäki tavaran toiminnallisuus ja raiteiden käyttö. 3.3 Riihimäki lajittelu Riihimäki lajittelun raiteet toimivat junien lajittelu- ja lähtöraiteina sekä vaunujen seisontaraiteina. Kaikki raiteet ovat sivuraiteita. Laskumäkeen liittyvistä raiteesta kolme on kokonaan sähköistettyjä, 15 osittain sähköistettyjä ja kaksi sähköistämättömiä. Laskumäen ohittaa lisäksi neljä junakulkutieraidetta, joista kolme raidetta on kokonaan sähköistettyjä sivuraiteita ja yksi raide osittain sähköistetty sivuraide. Pisin hyötypituus on 978 m ja muiden raiteiden hyötypituus on alle 750 m. Raiteella 055 sijaitseva vaunuvaaka ei ole käytössä. (VR Track 13) Kuvassa 13 on Riihimäki lajittelu liikennepaikan osan raiteistokaavio.

21 19 Kuva 10. Riihimäki lajittelu liikennepaikan osan raiteistokaavio. (VR Track 15b) Kuvassa 14 on esitetty Riihimäki lajittelun toiminnallisuus ja raiteiden käyttö nykytilanteessa. Kuva 11. Riihimäki lajittelun toiminnallisuus ja raiteiden käyttö.

22 3.4 Riihimäki asema Riihimäki aseman raiteet toimivat henkilöliikenteen laituriraiteina, henkilöliikenteen kaluston seisontaraiteina, tavaraliikenteen läpiajoraiteina sekä vetureiden seisontaraiteina. Asemalta erkanee raideyhteydet radanpidon raiteille (Vuorela), henkilöliikenteen seisontaraiteille (Asettelu) ja sekä yksityisille talliraiteille (Varikko). Riihimäki asemalta jatkuu pohjoiseen Sammaliston liikennepaikalle kolmas pääraide, jolta erkanee Sammaliston kohdalla raideyhteys Ekokemin yksityisraiteistolle. Riihimäki asemalla rata haarautuu Tampereen ja Lahden suuntiin. (VR Track 13) Asemalla on viisi henkilöliikenteen laituriraidetta. Lisäksi asemalla on kaksi läpiajoraidetta sekä raiteita henkilöliikenteen ja vetureiden seisotukselle. Pisin hyötypituus on 643 m ja raiteista joiden vieressä on matkustajalaituri, pisin hyötypituus on 479 m. (VR Track 13) Kuvassa 15 on Riihimäki aseman liikennepaikan osan raiteistokaavio. Kuva 12. Riihimäki asema liikennepaikan osan raiteistokaavio. (VR Track 15b) Riihimäki asema on valtakunnallisesti tärkeä risteysasema. Riihimäki on VR:n lähiliikenteen pääteasema. (VR Track 13) Raiteen 001 vieressä on matala/korkea reunalaituri pituudeltaan 417 m (matalan osan pituus 299 m ja korkean osan pituus 118 m), raiteiden 004 ja 005 välissä matala/korkea laituri pituudeltaan 408 m (matalan osan pituus 343 m ja korkean osan pituus 65 m) ja 007 ja 008 välissä on matala välilaituri pituus 392 m). Reuna- ja välilaiturit eivät täytä pituus- ja korkeusvaatimusta, mutta niiden leveys on riittävä. Välilaitureille kuljetaan alikulun sekä eteläpään laituripolun kautta. Laituripolulla ei ole turvalaitosta. (VR Track 13, Liikennevirasto 15d)

23 21 Raiteita 002, 009 ja 011 käytetään lähiliikennekaluston ja veturien seisontaan. (VR Track 13) Kuvassa 16 on esitetty Riihimäki aseman toiminnallisuus ja raiteiden käyttö nykytilanteessa. Kuva 13. Riihimäki aseman toiminnallisuus ja raiteiden käyttö. 3.5 Radanpito Riihimäki on liikennepaikkana valtakunnallisesti keskeinen ja radanpidon kannalta tärkeä tukikohta. Tukikohtaraiteina toimivat erityisesti Aseman pohjoispuolella pääradan länsipuolelle sijoittuva raiteisto (Varikko) ja Vuorelan raiteisto. (Liikennevirasto 11a) Varikon raiteisto koostuu Liikenneviraston omistamista radanpidon ja muun liikenteen tukikohta- ja seisontaraiteista sekä raiteista 306, 307, 310 ja 341, jotka johtavat kääntöpöydälle ja talleille (VR-Yhtymän omistuksessa). Jälkimmäisistä radanpito käyttää raidetta 341 ajoon talleille huoltoa varten ja muilla raiteilla seisoo dieselvetureita. (Liikennevirasto 11a, VR Track 17) Vuorelan raiteistoa käytetään radanpidossa materiaalien säilyttämiseen ja kuormaamiseen. Alueella on erillinen lastauslaituri raiteella 9 myös sepelin kuormaamiseen. Raiteita käytetään tällä hetkellä erilaisten materiaalien osalta seuraavasti: R8 ratapölkkyjä, R9 kiskoja ja lastausta ja R360 vaihteen kääntölaitteet ja teräsosat sekä raiteita käytetään koneiden seisotukseen. (Liikennevirasto 11a, VR Track 17) Radanpidon tarvitsemia nousupaikkoja on nykyisin Varikon raiteistolla tallin yhteydessä ja Vuorelan raiteistoilla. (Liikennevirasto 11a)

24 22 Seisontaraiteina mahdollisia ovat lisäksi Riihimäki lajittelun ja tavaran, 030 (hp 719 m), 055 (kp 427 m), 056 (kp 444 m) ja eteläpään vetoraide 088a (kp 87 m). Näiden käytöstä on kuitenkin sovittava erikseen. Nykyisiä kuormausraiteita ovat lisäksi Raasulin raide 138 (kp 824 m) sekä raide 9 (kp 221 m; kuormauslaituri). Raasulin yksityisraiteilla on kuitenkin havaittu, että kuormausraiteiden määrä ja pituus ovat tarpeisiin nähden vähäisiä. Tämän vuoksi Raasulin raiteen 138 käyttö seisontaraiteena ei tule kyseeseen. (Liikennevirasto 11a) 3.6 Turvalaitetekniikka Riihimäen ratapihalla on kaksi releryhmäasetinlaitetta ja laskumäen asetinlaite (Liikennevirasto 15d). Liikennepaikalla on Siemensin Spur Plan releryhmäasetinlaite, jota ohjataan ESKO kauko-ohjausjärjestelmällä joko Pasilasta tai paikallisohjauspisteestä Riihimäen tornista. Riihimäki tavaran ja Riihimäki lajittelun ohjaus tehdään paikallisesti. (VR Track 13) Asetinlaitetta ohjataan tietokoneohjelmalla. Tietokoneohjelman päivitys ei ole reaaliaikaista, vaan muutostilanteet hidastuvat ja vaativat parempaa suunnittelua. Turvalaitteet toimivat relepohjaisesti. Niiden toimintavarmuus on hyvä, mutta varaosien ja reletekniikan osaavan huoltohenkilöstön saatavuus heikkenee vuosi vuodelta. (VR Track 13) Asetinlaite I kuuluu ESKO-kauko-ohjaukseen. Asetinlaite I sijaitsee ohjaustornirakennuksen toisessa kerroksessa. Asetinlaite I ohjaa henkilö- ja järjestelyratapihan lähtöpään vaihteita. Mäki -releryhmäasetinlaite ohjaa tulo- ja järjestelyratapihan aluetta. Mäki -alue on paikallisohjauksessa. (Liikennevirasto 15d) Kuvassa 17 ja liitteessä 3 on esitetty tavarassa ja lajittelussa sijaitsevien asetinlaitteiden rajat. Muut kuin ympyröidyt alueet kuuluvat asetinlaite I:seen. Kuva 14. Asetinlaitteiden rajat. Muut kuin ympyröidyt kuuluvat asetinlaite I:een.

25 Sähkörata- ja vahvavirtatekniikka Raiteet on pääosin sähköistetty. Talli- ja kuormausraiteet ovat sähköistämättömiä. Riihimäki tavaran lajitteluraiteita ja ei ole sähköistetty läpiajettaviksi. Läpiajettavat raiteet ovat 028, 029, ja 080. (VR Track 13) Vahvavirta laitteisto koostuu pienjännitekeskuksista, valaistusasennuksista, vaihteenlämmitys järjestelmästä sekä vaununlämmityskeskuksista. (Liikennevirasto 15d)

26 24 4 Riihimäkeä koskevat suunnitteilla tai rakenteilla olevat hankkeet 4.1 Riihimäen kolmioraide Riihimäen kolmioraide tarkoittaa 1,2 kilometrin pituisen yhdysraiteen rakentamista Lahden ja Tampereen ratasuuntien välille (kuva 18). Hanke on valmistunut kesällä 17. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa Tampere Lahti suunnan tavarajunien kulkua ja vähentää junien käännöstä aiheutuvaa liikennettä Riihimäen tavararatapihalla. Hankkeen valmistumisen jälkeen Tampere Lahti suunnassa liikennöivien tavarajunien matka-aika lyhenee vajaalla tunnilla (Liikennevirasto 14c) Kuva 15. Riihimäen kolmioraide. 4.2 Pasila Riihimäki-hanke Pasila Riihimäki-hankkeen tavoitteena on parantaa rataosuuden välityskykyä ja vähentää häiriöherkkyyttä. Hankkeen suunnittelu alkoi alustavan yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin laadinnalla vuonna 10. Hankkeen suunnittelua on jatkettu kahdessa vaiheessa yleis- ja ratasuunnitelmien laadinnalla. Ympäristövaikutusten arvioinnissa (Kerava Riihimäki-lisäraiteiden YVA 10) arvioitiin hankevaihtoehtona Kerava Riihimäki-rataosuuden parantamista neliraiteiseksi. Pasila Riihimäki liikenteellisen välityskyvyn nostamisen alustavassa yleissuunnitelmassa 10 parantamistoimenpiteet Riihimäen kohdalla kohdistuivat Riihimäen asemalle. YVA:ssa arvioidut pääradan lisäraiteet oli esitetty varauksena pääraiteiden kummallekin puolelle. (Liikennevirasto 10a ja 10b) Pasila Riihimäki-hanketta suunnitellaan ja toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaiheen rakentaminen on alkanut vuonna 16. Ensimmäisessä vaiheessa parannetaan Riihimäen henkilöratapihaa. Riihimäen asemalla tehdään vaihde- ja raiteistomuutoksia, joilla nopeutetaan ja selkeytetään junien kulkua. Lisäksi liikennepaikan

27 25 asetinlaitetta perusparannetaan ja turvalaitteita uusitaan. Hankkeeseen kuuluu myös Riihimäen aseman palvelutason parantaminen laitureita korottamalla sekä laiturikatoksia peruskorjaamalla. Työnaikaisia liikennejärjestelyjä varten tavararatapihan läpi tarvitaan junakulkutie matkustajajunia varten. Tavaraliikenteen läpikulku Tampereen ja Lahden suunnasta henkilöratapihan läpi tapahtuu ensisijaisesti raiteen 9 kautta ensimmäisen vaiheen valmistumisen jälkeen (kuva 19). (Liikennevirasto 14d) Kuva 16. Raidejärjestelyt rataosuudella Hyvinkää (km 59) Riihimäki (km 70) Pasila Riihimäki-hankkeen 1. vaiheen rakentamisen jälkeen (VR Track 17a). Hankkeen toinen vaihe on ratasuunnitteluvaiheessa. Suunnitteluun sisältyy tavaraliikenneraide Hyvinkäältä Riihimäelle. Tavaraliikenneraide sijoittuu nykyisten pääraiteiden väliin Hyvinkään ja Riihimäen Arolammen välillä. Tavaraliikenneraiteen tarkoituksena on ensisijaisesti helpottaa Hangon suunnan tavarajunien kulkua pääradan yli Riihimäen tavararatapihalle. Toiseen vaiheen toteuttamisen jälkeen raiteisto Hyvinkään ja Riihimäen välillä on kuvan mukainen. Kuva 17. Raidejärjestelyt rataosuudella Hyvinkää (km 59) Riihimäki (km 70) Pasila Riihimäki-hankkeen 2. vaiheen ratasuunnitelman mukaisesti (VR Track 17a). Pitkän aikavälin vision mukaan koko Pasila Riihimäki-rataosuus on rakennettu neliraiteiseksi ja Hyvinkää Riihimäki-välille on rakennettu erillinen tavaraliikenteen raide, joka ylittää pääradan eritasossa (kuva 21). Vision mukainen raiteisto vastaa vuonna 10 YVA:ssa arvioitua raiteistoa.

28 26 Kuva 18. Pitkän aikavälin vision mukainen raiteisto rataosuudella Hyvinkää (km 59) Riihimäki (km 70). (VR Track 17a) 4.3 Riihimäen raakapuupaikan siirtosuunnitelmat Raakapuukuormauspaikan siirrosta on laadittu esiselvitys Riihimäen raakapuukuormauspaikan esiselvitys ja lajitteluratapihan alustava käyttöselvitys. Selvityksen tavoitteena oli selvittää Riihimäki tavaran ja Riihimäki lajittelun raiteiden käyttöä. Työssä selvitettiin, onko Riihimäki tavaraan tai Riihimäki lajitteluun mahdollista siirtää raakapuukuormaustoimintaa. Selvityksen mukaan raakapuukuormaustoiminnan kehittämisen mahdollisuudet nykyisellä kuormausalueella ovat erittäin rajalliset. Selvityksessä on ehdotettu, että Riihimäkilajittelun nykyisistä raiteista neljä itäisintä otetaan raakapuukuormauksen käyttöön. Näistä raiteista kolme puretaan ja yksi hyödynnetään raakapuukuormausraiteeksi. Lisäksi rakennetaan yksi uusi raakapuukuormausraide. Kuormausalueen rakentaminen aiheuttaa muutoksia ratapihan sähköistykseen, turvalaitteisiin ja valaistukseen. Selvityksessä ehdotetaan, että raakapuu- ja hakekuormausalueiden toteuttaminen voidaan vaiheistaa siten, että ensin toteutetaan raakapuukuormausalue. Nykyistä hakeraidetta voidaan käyttää mahdollisimman pitkään, ja rakentaa uusi hakeraide vasta, kun vanha poistuu käytöstä. Työssä selvitettiin Riihimäki lajittelun ja tavaran käyttöastetta haastattelututkimuksella. Ylimääräisestä raidekapasiteetista oltiin haastatteluissa lähes yksimielisiä, mutta tarkkaa lukumääräistä tietoa vajaalla käyttöasteella olevien raiteiden määrästä ei saatu.

29 27 5 Riihimäen liikennepaikan ongelmat ja havaitut tarpeet 5.1 Infrastruktuuriin liittyvät ongelmat ja tarpeet Riihimäki tavara Riihimäki tavaran raiteiden kuntoluokka on hyvä, muiden raiteiden kuntoluokka on pääosin välttävä. Hyvinkään puoleisen pään lyhyt vetoraide 088a on heikkokuntoinen. (VR Track 13) Tavarapiha tukikerros on suoraan rintauksesta ajettua soraa ja aiheuttaa haasteita pölkynvaihdon yhteydessä; tukikerros on täynnä kiviä, jotka nousevat pölkynvaihdon yhteydessä pintaan ja aiheuttavat vaaraa ratapihahenkilökunnalle. Alusrakenne on parin metrin syvyydestä eteenpäin märkää turvetta, jonka kantavuus on olematonta. Osa alueella olevista ojista ja sadevesiviemäreistä ei johda mihinkään (VR Track 17). Ratapihan raiteiden tukikerroksessa on sepeliä 42 % ja soraa tai sora-sepelisekoitusta 58 %. Pehmeikkörekisterin mukaan ratapihalla on useita pehmeikköjä. (Liikennevirasto 15d) Vaihteiden V306 ja V307 kunto on huono (VR Track 13). Riihimäki tavaran raiteiden kunto on esitetty kuvassa 22 ja liitteessä 4. Kuva 19. Riihimäki tavara raiteiden kunto (VR Track 13).

30 28 Pääraiteiden länsipuolen kuormausraiteille johtava raide on välttävässä kunnossa ja siellä sijaitsevat vaihteet V402 V404 ovat heikossa kunnossa (VR Track 13). Raasulin alueella on kuivatuksellisia haasteita. Alue on liejuista ja mutaista. Raasuliin ajetaan jatkuvasti uutta pintamateriaalia, kun lieju nousee ylös. Tiepohjien kunnossapito aiheuttaa uutta materiaalia ajamalla raiteiden jäämisen tiepohjan korkeustasoa alemmaksi ja talvella raiteet jäätyvät, niin että veden pinta ylittää raiteen selän. Tämä on aiheuttanut vaunujen suistumista. Alueella on vanhoja kuivatuskaivoja, jotka ovat täytetty tai ne ovat romahtaneet. (VR Track 17) Riihimäki lajittelu Riihimäki lajittelun raiteiden kuntoluokka on pääosin välttävä. Ohittaville junille tarkoitettujen raiteiden kuntoluokka on hyvä. (VR Track 13) Raiteiden kunto on huono tai kohtalainen (VR Track 13). Lajittelun raiteet ovat kunnoltaan kohtalaisia, pois lukien V232-V233 väli, jossa on tiukka kaarresäde (R<0) ja jonka päällysrakenne ei tästä syystä kestä tavarajunien jatkuvaa kuormitusta. Kyseiseen kohtaan joudutaan vaihtamaan tasaisin väliajoin uudet Pandrol-jouset, P-eristimet ja ajoittain myös kaarikiskot. Kohtaan on esitetty päällysrakenteen uusimista ja pölkkytyypin vaihtamista Vossloh-pölkkyihin. (VR Track 17) Riihimäki lajittelun kiskot ovat K43-kiskoa R028 ja R029 lukuun ottamatta. K43-kiskot ovat vanhoja ja katkeilevat aina ajoittain ja näitä on yleensä korjattu vaihtamalla uusia metrisiä pätkiä tilalle. (VR Track 17) Myös Riihimäki lajittelun tukikerros on suoraan rintauksesta ajettua soraa ja aiheuttaa haasteita pölkynvaihdon yhteydessä; tukikerros on täynnä kiviä, jotka nousevat pölkynvaihdon yhteydessä pintaan ja aiheuttavat vaaraa ratapihahenkilökunnalle. Alusrakenne on parin metrin syvyydestä eteenpäin märkää turvetta, jonka kantavuus on olematonta. Osa alueella olevista ojista ja sadevesiviemäreistä ei johda mihinkään ja ongelmaa on erityisesti sulamisvesien kertymisessä 50-raiteiden pohjoispäähän vanhan vaa an alueelle. Vettä on yritetty pumpata pois, mutta kaivojärjestelmä ei toimi halutusti. Riihimäki lajittelun massiivinen kuivattaminen saattaa aiheuttaa painumia turvekertymän vuoksi. (VR Track 17) Lajittelun itäpuolen raiteiden eteläpään kaaressa sijaitsevat vanhat sähkörataportaalit sähköistävät yhteensä seitsemän raidetta ja ovat tällä hetkellä pahasti kallellaan ulkokaareen päin. Näitä tarkkaillaan kaatumisvaaran takia. Portaalien jalkoihin on törmätty vaunuilla useaan otteeseen vuosien saatossa. (VR Track 17) Vaihteen V103 kunto on huono. (VR Track 13) Riihimäki lajittelun raiteiden kunto on esitetty kuvassa 23 ja liitteessä 4.

31 29 Kuva. Riihimäki lajittelu raiteiden kunto (VR Track 13). Laskumäki on tasattu 15 syksyllä ja laskumäen jarrut on purettu. V4 ei muutettu tässä yhteydessä ja kohdassa on pystytaitetta. Vaihteessa on kääntymisongelmia. (VR Track 17) Riihimäki asema Riihimäki asemalla raiteiden kuntoluokka on hyvä. Vaihteiden V007, V030, V550, V5, V556, V558 ja V560 kunto on huono (Liikennevirasto 15d). Veturitallin raiteiston kuntoluokka on pääosin heikko. Veturitallin vaihde V145/146 on heikkokuntoinen. (VR Track 13) Radanpidon raiteisto Vuorelassa on heikkokuntoista. Radanpidon raiteistolla vaihteiden V184 ja V572 kuntoluokka on heikko ja niissä on naulakiinnitys. Lisäksi vaihteen V574 kunto on heikko. (VR Track 13) Henkilöliikenteen seisontaraiteiden kuntoluokka asettelussa on pääosin välttävä. Raiteiston päässä oleva veturien kääntöraiteen kuntoluokka on heikko. Henkilöliikenteen seisontaraiteistolla vaihteet V191-V194 ovat heikkokuntoisia. (VR Track 13) Asetteluraiteiden vieressä on kuivatusongelmaa. (VR Track 17) Riihimäki aseman raiteiden kunto on esitetty kuvassa 24 ja liitteessä 4.

32 30 Kuva 21. Riihimäki asema raiteiden kunto (VR Track 13). 5.2 Liikenteeseen liittyvät ongelmat ja tarpeet Riihimäki tavara Riihimäki tavaran suurin ongelma on raiteiden pituus tarpeisiin nähden. Tarvetta on pidemmille raiteille, vähintään 750 m hyötypituuden täyttäville. Raiteiston kapasiteetti on ajoittain täynnä, mutta kolmioraiteen avautuminen vähentää veturin suunnan vaihdon tarvetta Tampereen ja Kouvolan välillä kulkevien junien osalta. Vain junat, joilla ei ole kokoonpanomuutoksia Riihimäellä, hyötyvät kolmioraiteesta. (VR Track 13) Riihimäki tavaran liikenteen ohjausta ei ole liitetty kauko-ohjaukseen, vaan se hoituu paikallisesti. Tämä aiheuttaa rajoitteita liikenteen hoitoon ja vaatii henkilökunnan paikallaoloa. (VR Track 13) Riihimäki lajittelu Riihimäen laskumäki on purettu, mutta raiteistoon ei ole tehty tässä yhteydessä isompia muutoksia. Raiteisto on laskumäen tarpeisiin tehdyn mukainen ja ei palvele nykyliikenteen tarpeita kunnolla. Riihimäki lajittelussa on paljon raiteita, joiden käyttömahdollisuudet eivät ole hyvät mm. sähköistyspuutteiden takia. Osa raiteista on kovassa kaarteessa ja tämä rajoittaa käyttömahdollisuutta. Raiteita voisi käyttää tehokkaammin raiteistoa muuttamalla ja järjestelytoiminta vaatii aina ylimääräistä raidekapasiteettia. Riihimäki lajittelun liikenteen ohjausta ei ole liitetty kauko-ohjaukseen, vaan se hoituu paikallisesti. Tämä aiheuttaa rajoitteita liikenteen hoitoon ja vaatii henkilökunnan paikallaoloa. Mäen aluetta ohjataan omalla mäen asetinlaitteella. (VR Track 13) Raiteella 055 olevalla vaa alla ei ole käyttöä. Vaaka aiheuttaa pienen turvallisuusriskin ratapihalla, sillä sen kohdalla on 108 m pitkä raideosuus, jolla seisovat vaunut eivät näy asetinlaitteessa. (VR Track 13)

33 31 Mahdollisesti tulevaisuudessa tuleva monitoimijaympäristö tulee vaatimaan raiteistolta saman aikaisten liikkeiden mahdollistamista Riihimäki asema Riihimäki Asemalla reuna- ja välilaiturit ovat mitoiltaan puutteellisia. Raiteisto on suunniteltu siten, että kaikki henkilöjunat pysähtyvät, mikä aiheuttaa pysähtymättä ohittavalle liikenteelle nopeusrajoituksia. Pasila Riihimäki-hankkeessa esitetyt toimenpiteet korjaavat kyseiset ongelmakohdat. Laituripolku on vaarallinen, koska se ylittää useita raiteita. (VR Track 13) Tavaraliikenteen liikennöintiedellytyksen aseman läpi tulee mahdollistaa tulevaisuudessa toimivilla vaihdeyhteyksillä. 5.3 Muut huomioitavat asiat Riihimäki on monen eri rataosuuden risteysasema ja potentiaalinen paikka muuttua lähiaikoina monitoimijaympäristöksi. Monen liikennöitsijän muodostama monitoimijaympäristö asettaa omat erityispiirteensä raidekapasiteetin jakoon ja liikenteen tasapuoliseen mahdollistamiseen ratapihalla eri liikennöitsijöiden kesken. Monitoimijaympäristössä ratapihan raiteiston käytön periaatteet on tarvittaessa sovittava ja raiteistokapasiteetti jaettava toimijoiden kesken, osa raiteista voi esimerkiksi olla nimettyjä liikennöitsijöiden käyttöön tai liikennöitsijöillä voi olla omat aikaikkunat liikenteen harjoittamiseen tietyllä osalla raiteistoa. Liikenneviraston rooli ratakapasiteetin jakajana on taata tasapuolinen mahdollisuus liikenteen harjoittamiseen. Nykyiset toimintamallit on kehitetty yhdessä liikennöitsijöiden kanssa huomioiden heidän tarpeensa ja liikenteen erityispiirteet. Ratapihojen raiteiston käytön hallintaan liittyviä toimintamalleja ja järjestelmiä kehitetään aktiivisesti, jotta tulevaisuudessa liikennöitsijöiden määrän kasvaessa kapasiteetin jakoprosessia voidaan helpottaa ja tasapuolinen kohtelu taata.

34 32 6 Toimenpide-ehdotukset 6.1 Ve1 Riihimäki tavaran ja lajittelun ohitus raiteiden 080/081 kautta Pasila Riihimäki-hanke tarvitsee Riihimäen liikennepaikalle kohdistuvien pääraiteen toimenpiteiden ajaksi vaihtoehtoisen junakulkutien tavararatapihan kautta rakentamisen ajaksi. Kulkutie on suunniteltu kulkevaksi Riihimäki tavara ja lajittelun raiteiden 080/081 kautta. Vaihtoehdon 1 toimenpiteet tulevat toteutetuksi hankkeen yhteydessä. Liitteissä on esitetty vaihtoehdon 1 muutokset raiteistokaaviossa ja suunnitelmakartalla, turvalaitteiden yleiskaavio sekä radan rakentamisen kustannusarvio. Sähkörata ja turvalaitemuutoksiin sisältyviä kustannuksia on kuvattu tarkemmin liitteissä 9 ja 10. Kulkutieraiteen rakentamisen kustannusarvio on yhteensä 1,5 M (taulukko 4). Taulukko 4. Riihimäki tavaran raiteiden pidennyksen kustannusarvio. Kustannukset (M ) Radan rakentaminen 0,9 M Sähkörata ja vahvavirta 0,2 M Turvalaitemuutokset 0,4 M Yhteensä 1,5 M 6.2 Ve 2 ohitusraide pääraiteiden viereen Pasila Riihimäki-hanke tarvitsee vaihtoehtoisen junakulkutien rakentamisen ajaksi. Vaihtoehdossa 1 esitellyn tavararatapihojen reitin lisäksi on esitetty uutta ohitusraidetta pääraiteiden viereen. Uusi raide mahdollistaisi rakentamisen aikaisten liikennemuutosten hoidon lisäksi myös häiriötilanteiden hoitoon parempia edellytyksiä. Liitteissä on esitetty vaihtoehdon 2 muutokset raiteistokaaviossa ja suunnitelmakartalla, turvalaitteiden yleiskaavio sekä radan rakentamisen kustannusarvio. Sähkörata ja turvalaitemuutoksiin sisältyviä kustannuksia on kuvattu tarkemmin liitteissä 9 ja 10. Uuden ohitusraiteen rakentamisen kustannusarvio on yhteensä 5,9 M (taulukko 5).

35 33 Taulukko 5. Ohitusraiteen rakentamisen pääraiteiden viereen kustannusarvio. Kustannukset (M ) Radan rakentaminen 4,0 M Ratasillan parantaminen 0,7 M Sähkörata ja vahvavirta 0,9 M Turvalaitemuutokset 0,3 M Yhteensä 5,9 M 6.3 Ve3 raiteiden pidennys Riihimäki tavara Riihimäki tavaran raidepituudet eivät ole riittävät liikenteen tarpeisiin nähden. Raiteiston eteläpäätä on mahdollista pidentää muuttamalla raiteiston rakennetta yksinkertaisemmaksi. Pohjoispäähän on saatavissa pienillä muutoksilla pidennyksiä. Pohjoispään muutoksia ja mahdollisuuksia rajoittaa laskumäen korkeusero, joka estää vaihteiden asettelun pituuskaltevuusalueelle. Eteläpäässä muutokset on suunniteltu nykyiselle rautatiealueelle. Raiteiden pidennysten ja pääopastimien sijoittelun jälkeen raiteiden hyötypituuden muuttuvat seuraavasti: - Raiteen 081 hyötypituus kasvaa 621 metristä 974 metriin - Raiteen 082 hyötypituus kasvaa 621 metristä 753 metriin - Raiteen 083 hyötypituus kasvaa 662 metristä 796 metriin - Raiteen 084 hyötypituus kasvaa 705 metristä 796 metriin - Raiteen 085 hyötypituus kasvaa 705 metristä 750 metriin - Raiteen 086 hyötypituus kasvaa 655 metristä 663 metriin - Raiteen 087 hyötypituus laskee 648 metristä 6 metriin - Raiteen 088 hyötypituus laskee 653 metristä 605 metriin - Raiteen 089 hyötypituus laskee 656 metristä 562 metriin - Raiteen 092 hyötypituus kasvaa 997 metristä 11 metriin. Riihimäki tavaran itäpuolelle raiteiden 089 ja 092 väliin on mahdollista sijoittaa uusi ohikulkuraide. Raide on merkitty katkoviivalla suunnitelmakarttaan. Raide täyttää pituustavoitteen 750 m. Liitteissä on esitetty vaihtoehdon 3 muutokset raiteistokaaviossa ja suunnitelmakartalla, turvalaitteiden yleiskaavio sekä radan rakentamisen kustannusarvio. Sähkörata ja turvalaitemuutoksiin sisältyviä kustannuksia on kuvattu tarkemmin liitteissä 9 ja 10. Tavaran raiteiden pidennyksen kustannusarvio on yhteensä 7,6 M (taulukko 6)

36 34 Taulukko 6. Riihimäki tavaran raiteiden pidennyksen kustannusarvio. Kustannukset (M ) Radan rakentaminen Sähkörata ja vahvavirta Turvalaitemuutokset 4 M (+ uusi ohikulkuraide 1,3 M ) 1,1 M (+ uusi ohikulkuraide 0,3 M ) 0,9 M (sisältää uuden ohikulkuraiteen) Yhteensä (sisältää ohikulkuraiteen) 7,6 M 6.4 Ve4 lajittelun raiteiden pidentäminen ja varautuminen raakapuuterminaalin siirtoon Riihimäki lajittelun raiteilla on tarvetta raiteiston pidentämiseen ja raiteistomallin yksinkertaistamiseen eteläpäässä. Haasteita pidennyksiin ja raiteiston muutoksiin aiheuttaa kuitenkin lajittelun eteläpään voimakas kaarteisuus sekä korkeusero Riihimäki tavaraan. Työssä ei ole esitetty raiteiden pidentämistä eteläpäässä. Raiteet puretaan pois uuden raakapuuterminaalin alta. Raiteita pidennetään pohjoispäästä. Raiteen 032 kautta mahdollistetaan läpikulku lajittelun ohi. Liitteissä on esitetty vaihtoehdon 3 muutokset raiteistokaaviossa ja suunnitelmakartalla, turvalaitteiden yleiskaavio sekä radan rakentamisen kustannusarvio. Sähkörata ja turvalaitemuutoksiin sisältyviä kustannuksia on kuvattu tarkemmin liitteissä 9 ja 10. Lajittelun raiteiden pidennyksen kustannusarvio on yhteensä 2,9 M (taulukko 6). Taulukko 6. Riihimäki lajittelun raiteiden pidennyksen kustannusarvio. Kustannukset (M ) Radan rakentaminen 2 M Sähkörata ja vahvavirta (raiteet 032-0) 0,6 M Turvalaitemuutokset (läpikulku 032 kautta) 0,3 M Yhteensä 2,9 M

37 7 Yhteenveto ja johtopäätökset Selvityksen tarkoituksena on ollut kuvata Riihimäen liikennepaikan ongelmat toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten jälkeen ja tehdä toimenpide-ehdotuksia Riihimäen rataverkolle. Riihimäen liikennepaikka koostuu neljästä liikennepaikan osasta: Riihimäki Arolampi, Riihimäki tavara, Riihimäki lajittelu ja Riihimäki asema. Riihimäki tavaran raiteet ovat tuloraiteita saapuville junille, kulkusuuntaa vaihtavien junien pysähdysraiteita sekä ne toimivat vaihtotyöraiteina ratapihaliikenteelle. Riihimäki lajittelun raiteet ovat junien lajittelu- ja lähtöraiteita. Lajittelun raiteet toimivat myös vaunujen seisontaraiteina. Nykytilanteessa (kevät 17) ennen kolmioraiteen valmistumista Riihimäen kautta kulkee noin 40 tavarajunaa päivässä. Riihimäki tavaraan saapuu hieman yli tavarajunaa ja sieltä lähtee veturin vaihdon jälkeen reilut 10 tavarajunaa päivässä. Lisäksi Riihimäen ohittavat Vuosaaren tavarajunat pysähtyvät yleensä Riihimäki tavarassa. Riihimäki lajittelusta lähtee etelään muutama ja pohjoiseen ja itään alle 10 junaa päivässä. Liikenne on tasaisesti jakautunutta ympäri vuorokauden, lukuun ottamatta aamun ja iltapäivän ruuhkatunteja, jolloin tavarajunia on vähemmän. Vuoteen mennessä tavarajunien määrä Riihimäen kautta kasvaa noin 54 junaan päivässä, mutta Riihimäen kolmioraiteen ja Hangon radan sähköistyksen takia tavararatapihalle saapuvien ja lähtevien junien määrä laskee hieman alle 30 tavarajunaan päivässä. Ilman Hangon radan sähköistystä junamäärä pysyy nykyisellä tasolla, jolloin sekä saapuvia että lähteviä tavarajunia olisi yhteensä hieman yli 30 päivässä. Riihimäki tavaran suurin ongelma on raiteiden pituus tarpeisiin nähden. Tarvetta on pidemmille raiteille, vähintään 750 m hyötypituuden täyttäville. Raiteiston kapasiteetti on ajoittain täynnä, mutta kolmioraiteen avautuminen vähentää veturin vaihdon tarvetta Tampereen ja Kouvolan välillä kulkevien junien osalta. Riihimäki lajittelussa on paljon raiteita. Riihimäen raakapuupaikan siirtosuunnitelmien esiselvityksessä selvitettiin Riihimäki lajittelun ja tavaran käyttöastetta haastattelututkimuksella. Ylimääräisestä raidekapasiteetista oltiin haastatteluissa lähes yksimielisiä, mutta tarkkaa lukumääräistä tietoa vajaalla käyttöasteella olevien raiteiden määrästä ei saatu. Pasila Riihimäki-hanke tarvitsee Riihimäen liikennepaikalle kohdistuvien pääraiteen rakentamistoimenpiteiden ajaksi vaihtoehtoisen junakulkutien tavara- ja lajitteluratapihojen kautta. Tässä selvityksessä tutkittiin vaihtoehtoisia ohikulkuteitä. Ensisijaisesti kulkutie on suunniteltu kulkevaksi Riihimäki tavaran ja lajittelun raiteiden 080/081 kautta vaihtoehdon ve1 mukaisesti. Vaihtoehdon ve1 kustannusarvio on n. 1,5 M. Toinen vaihtoehto (ve2) olisi rakentaa uusi ohikulkuraide pääraiteiden viereen, jolloin raide olisi paremmin hyödynnettävissä häiriötilanteiden hallintaan rakentamishankkeen valmistumisen jälkeen. Vaihtoehdon ve2 kustannusarvio on n. 5,9 M. Riihimäki tavaran raiteita on mahdollista pidentää tavararatapihan eteläpäässä nykyisellä rautatiealueella vaihtoehdon ve3 mukaisesti. Raiteiden pidentämisen ja pääopastimien sijoittamisen jälkeen tavararatapihalle on mahdollista saada neljä hyötypituudeltaan yli 750 m pitkää raidetta. Tavararatapihan pidentämisen kustannusarvio ve3 mukaisesti on n. 7,6 M.

38 36 Vaihtoehdossa ve4 Riihimäki lajittelussa varaudutaan raakapuuterminaalin siirtoon lajitteluratapihan itäreunaan. Lajitteluratapihalta puretaan neljä itäisintä raidetta ja rakennetaan junakulkutie lajittelun ohi raiteen 032 kautta. Raiteet sähköistetään kokonaan. Lajitteluratapihalle kohdistuvien toimenpiteiden kustannusarvio on n. 2,9 M. Koko Suomen junaliikenteen hoidon kannalta vaihtoehto ve2 on paras. Lisäraiteen rakentaminen parantaa radan kapasiteettia Riihimäen kohdalla ja tukee pitkäaikavälin visiota pääradan rakentamisesta Riihimäelle saakka neliraiteisena.

39 37 Lähdeluettelo Liikennevirasto 15. Suomen rautatietilasto-julkaisut ja Liikenneviraston tilastoaineistot. Liikenne- ja viestintäministeriö 16. Osto- ja velvoiteliikenteen vuorotarjonta alkaen. Viitattu Saatavissa: Liikennevirasto 10a. Kerava Riihimäki-lisäraiteiden YVA. Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Liikennevirasto 10b. Pasila Riihimäki liikenteellisen välityskyvyn nostamisen AYS ja Kerava Riihimäki lisäraiteiden YVA. Suunnitelmaselostus Liikennevirasto 11a. Etelä-Suomen radanpidon raiteiden tarveselvitys. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 17/11. Viitattu Saatavissa: Liikennevirasto 13. Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 34/13). Viitattu Liikennevirasto 14b. Rataverkon tavaraliikenne-ennuste (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 14/39). Viitattu Liikennevirasto 14c. Riihimäen kolmioraiteen ratasuunnitelman hankearviointi Liikennevirasto 14d. Pasila Riihimäki, liikenteen välityskyvyn nostaminen, ratasuunnitelma, suunnitelmaselostus Liikennevirasto 15a. Suomen rautatietilasto 15 (Liikenneviraston tilastoja 6/15). Viitattu Liikennevirasto 15b. Rautateiden tulevaisuuden henkilöliikenneselvitys. (Päivitys 14). Viitattu Liikennevirasto 15c. Rataverkon välityskyvyn kehityskuva (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 33/15). Viitattu Liikennevirasto 15d. Riihimäen ratapiha, elinkaariselvitys Liikennevirasto 16. Rautateiden verkkoselostus 18 (Liikenneviraston väylätietoja 2/16). Viitattu

40 38 Liikennevirasto 17a. Tavaraliikenteen kuljetusvirrat 15. Viitattu Liikennevirasto 17b. Henkilöliikenteen matkustajamäärät 15. Viitattu VR 17. Junalla pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä. Viitattu VR Track 13. Ratapihojen kehityskuva. Rautatiepaikkojen kehitystarpeet. Viitattu Saatavissa Liikenneviraston Ratatiedon extranet. VR Track 15a. Riihimäen laskumäen purku, rakentamissuunnitelma VR Track 15b. Raiteistokaavio Riihimäki. VR Track 17. Hannikainen, Tero. Riihimäki ratapihojen kunto. Sähköposti ja puhelu VR Track 17a. Hyvinkää Riihimäki vaiheistus. J. Tomperi VR Transpoint 17. Voutilainen, Jorma. Raasulin lastaus ja yleistä tietoa Riihimäestä. Sähköposti

41 Hyvinkää (Hy) P891 HY RII km MUUTOS SELITYS TEHNYT E881 E882 P892 M. Nummelin km 66 RIIHIMÄKI AROLAMPI (Arp) liikennepaikan osa V801 km M. Maijala V802 km V803 PIIRT. TARK. YKS RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) M. Anttonen K. Ojanperä PIIR. N:O 871 / 60E1 872 / 60E1 J Vaihteen V1 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut PH MN V804 V805 V806 E873 km km E871 E km J-1/6 km P871 P / 60E1 hp 1360 m O873 km 68 P873 km V303 E092 Ue092 "ASEMA" 086b 51 kp 87 m EoE873 Ue86a "MÄKI" 088a Up86b Up88a / K43 Junakulkutieraiteiden käyttöpituudet m m m m m m m m m m m V308 Up82a V306 V304 V309 Rr9307 V305 V310 V307 Up86a V311 V312 Ue084 Ue085 Ue086 Ue087 Ue089 RIIHIMÄKI TAVARA (Rit) liikennepaikan osa km Ue081 Ue082 Ue083 Ue088 E811 E812 Pääraide Sivuraide J Vaihteen V1 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut PH MN km b 082a 080 Up30b Up080 Ue030 V233 km 69+8 Ue029 Ue / 54E1 028 / 54E1 5 / K43 kp 250 m / K m / K43 kp 255 m 5,4 6,1 RIIHIMÄKI LAJITTELU (Rila) liikennepaikan osa km Up054 3 / K43 kp 185 m MUUTOS SELITYS TEHNYT VARIKKO 343 / K43 RIIHIMÄKI ASEMA (Ri) kp 64 m RAITEISTOKAAVIO Pö liikennepaikan osa 344 RIIHIMÄKI (Rii) kp 80 m km PIIRT M. Anttonen kp 81 m M. Nummelin M. Maijala TARK K. Ojanperä PIIR. N:O J-2/6 V LIVI:n raja km 72 RAASULI kp 81 m 08 LIVI:n VR-Yhtymä Oy K43 YKS raja V407 km V145/146 V / K43 km 71 "ASEMA" T0 T349 V402 V403 V405 kp 290 m 317 / K / 54E1 V / K m km kp 142 m 190 Up317 E801 / K43 V144 V142 1 M 299 m 001 K 118 m O0 T044 T801 E001 kp 26 m kp 196 m T001 T / 60E1 02 V410 kp 290 m 04 hp 416 m / 60E1 V536 V534 V8 044 / 60E1 24 V / 60E RRS E802 / K43 kp 824 m T002 4,5O001 V530 kp 107 m T V2 23 V5 O044 T063 / 60E1 hp 416 m / 54E1 P001 EoP / 60E1 23 O064 E003 T003 4,5O002 V6 V a V V O040 T062 60E1 hp 479 m / 60E1 P EoP / 60E1 23 O063 "ASEMA" km 70 Up3a V034 V039 V4 V518 4, P801 E004 T004 O003 / 54E1 60E b V001 V a Ue004a hp 479 m 004 / 60E1 P003 V570 V572 T8 8 / K43 EoP702 YKS O062 kp 188 m 108 m Ue80k Up4b Ue6bV049 Up004a V037 V k 006b 4 V540 V541 P802 O004 SpIII T9 kp 444 m / K43 hp 978 m kp 5 m 11 / 54E1 V003 V031 V040 P004 V574 9 / K43 kp 221 m M 298 m 417 m13,1 K65 m M54 m km 69 V002 V032 Up056 Ue55k Ue55L O080 P080 Ue9a 055 V121 Vaaka V1 V119 V118 V117 V116 V115 V114 V103 V101 V a Up80k Ue009 V005 Up6b SpII T360 kp 427 m / K43 54E1 18 E005 T005 5 T544 4,6 Sn10 Ue42k kp 48 m V004 V hp 391 m 005 / 60E1 V V544 V542 T0 360 / K Up m 55 O090 V132 Ue10a P a Up9a Ue10b 19 V184 kp 224 m / 60E1 kp 602 m / K43 54E1 E006 4,5 V VUORELA 5,2 V104 V006 V007 V046 O005 Rr9546 T361 kp 172 m 33 T006 / 54E1 P005 V548 V V m 55 V1 YKS Up10a Ue011 / 60E1 P811 kp 629 m / K43 E007 hp 323 m V ,4 O / K43 V ,6 V106 V T007 P006 kp 166 m / 54E1 V5 V550 SpI P812 V8 V215 kp 707 m 0 / K m V047 hp 367 m RS V042 7 O007 P007 Rr RAASULI 57 V558 V556 / K m kp 140 m / K43 hp 621 m kp 742 m / K43 55 M 392 m 13,2 57 E008 T051 V105 V576 4,6 8 V Up081 V264 Ue82a m T008 / K43 hp 621 m kp 783 m / K43 Ue33k / 54E1 V580 V578 5,3 59 hp 405 m 5,1 O008 V / 54E1 hp 662 m 58 Up082 Ue55a kp 764 m 045 / K43 4 m / 54E1 P MUUTOSTYÖ KÄYNNISSÄ V254 Ue080 4,5 084 V2 J m V108 Ue010 O009 V562 / 54E1 58 Up083 / K b 19 V P009 raiteisto ja turvalaitteet hp 705 m kp 789 m / 54E1 / 54E1 V258 Rr V257 V251 V216 V226 hp 141 m Lp Lp m V107 / 54E1 Up084 Ue85k / K Up10b Lp hp 705 m kp 839 m / 54E1 O010 P010 4,7 V253 V1 V ,6 086 Up085 Ue42a / 54E1 hp 655 m V217 kp 725 m 042 / K m Up ,9 V262 Ue30b V4 V9 V218 Junakulkutieraiteiden 5,4 087 / 54E1 hp 648 m Up086 V261 kp 681 m 041 / K m 59 V109 käyttöpituudet km ,9 Up m 7,4 Up087 Ue33a Ue / K43 59 kp 678 m m Kekomäki 088 / 54E1 hp 653 m Up m V191 Kekomäki 4,9 (Kek) 037 (Kek) V227 Ue037 / K43 59 kp 639 m V m 089 / 54E1 hp 656 m Up Up m m RII V193 RII "MÄKI" 7,5 Up089 Up92k m V210 Ue036 KEK KEK 15,8 036 / K43 59 kp 659 m m ASETTELU V219 V192 Up092 V5 V228 Ue0 4,5 Up m Ue92k "ASEMA" 092 / 54E1 hp 997 m m V2 / K43 kp 672 m m 51 Ue30a V112 5,4 V232 Ue034 Up m V194 Up30a / K43 kp 668 m V111 V229 Up034 Ue033 Pääraide m 4,5 53 / K43 kp 685 m Sivuraide Ue032 Up033 V Junatoimisto / K m kp 681 m V230 Ue031 4, / K m kp 679 m Up m kp 48 m 175 m / K43 / K43 082a / 684 m / K43 E080 Junakulkutieraiteiden käyttöpituudet m m m m hp 719 m hp 647 m hp 646 m Up053 Up032 Up / K43 Up ,7 / K43 Up051 kp 284 m kp 306 m Up m 15 m Up029 Up045 Up028 Up044 6 m km Up043 Up042 Ue36k 37 m Pääraide Sivuraide SpVI kp 262 m kp 384 m Ue006a 006a 54E1 Up6a hp 643 m K43 K43 V m m 306 / 54E1 kp 115 m Up / 54E1 kp 108 m Up / 54E1 kp 72 m 341 / K43 Up310 kp 72 m LIVI:n raja V155 Up311 V149 V143 VR-Yhtymä Oy km 72 T370 7,2 370 / K43 kp 241 m E / K43 kp 250 m 368 / K / K / K43 MUUTOS SELITYS TEHNYT M. Nummelin T369 4,6 T368 4,5 kp 307 m T367 5,5 kp 329 m kp 101 m kp 370 m T M. Maijala E074 km km PIIRT. TARK. RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) M. Anttonen K. Ojanperä PIIR. N:O "ASEMA" J Vaihteen V1 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut PH MN km km E704 E703 E J-3/6 T702 RII SAM 704 / 60E1 703 / 60E1 702 / 60E1 AKS "SAMMALISTO" PIIRT. TARK. EKOKEM MUUTOS SELITYS TEHNYT M. Nummelin km M. Maijala SAMMALISTO (Sam) liikennepaikka km km 73 km 74 km P704 EoE702 O702 km EoE704 EoE703 P702 P703 km V508 V506 V512 V510 RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) M. Anttonen K. Ojanperä Pääraide Sivuraide PIIR. N:O SAM RY J Vaihteen V1 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut PH MN V504 T911 K43 V502 V500 km km E076 E075 Ryttylä (Ry) J-4/6 Vaihteet V001. YV :9-V V002. YV54-0N-1:9-V V003. YV54-0N-1:9-V V004. YV54-0N-1:9-V V005. YV54-0N-1:9-O V006. YV54-0N-1:9-O V007. YV54-0-1:9-O V008. YV54-0-1:9-V V030. YV54-0-1:9-V V031. YV54-0N-1:9-V V032. YV54-0N-1:9-O V033. YV54-0N-1:9-O V034. YV54-0N-1:9-V V036. YV54-0N-1:9-O V037. KRV54-0-1:9 V039. YV :9-V V040. YV54-0N-1:9-O V042. YV54-0N-1:9-O V045. YV54-0N-1:9-O V046. KRV54-0-1:9 V047. YV54-0N-1:9-V V048. YV54-0N-1:9-V V049. YV54-0N-1:9-V V101. YV54-0N-1:9-V V103. YV54-0N-1:9-V V104. YV54-0N-1:9-V V105. YV54-0N-1:9-V V106. YV54-0N-1:9-V V107. YV54-0N-1:9-V V108. YV54-0N-1:9-V V109. YV54-0N-1:9-O V110. YV54-0N-1:9-V V111. YV54-0N-1:9-V V112. YV54-0N-1:9-O V113. YV54-0N-1:9-O V114. YV54-0N-1:9-V V115. YV54-0N-1:9-V V116. YV54-0-1:9-V V117. YV54-0-1:9-V V118. YV54-0-1:9-V V119. YV54-0-1:9-V V1. YV54-0-1:9-V V121. YV54-0N-1:9-O V132. YV :9-O V134. YV54-0N-1:9-V V1. YV :9-V V142. YV54-0-1:9-O V144. YV :9,514-O V145/146. KV :9,514-V V147. YV43-5-1:9,514-V V155. YV54-0N-1:9-V V178. YV54-0N-1:9-V V179. YV54-0-1:9-V V184. YV :9,514-O V185. YV :9,514-O MUUTOS SELITYS TEHNYT J Vaihteen V1 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut PH MN M. Nummelin J V191. YV :9,514-V V192. YV :9,514-V V193. YV :9,514-V V194. YV :9,514-V V1. YV54-0N-1:9-O V4. TYV :6,46 V5. KRV54-0-1:9 V8. YV54-0N-1:9-O V9. YV54-0N-1:9-V V210. KRV54-0-1:9 V213. YV54-0N-1:9-O V215. YV54-0N-1:9-O V216. YV54-0N-1:9-V V217. YV54-0-1:9-O V218. YV54-0N-1:9-V V219. YV54-0-1:9-V V2. YV54-0N-1:9-O V224. YV54-0N-1:9-V V225. YV54-0N-1:9-V V226. YV54-0-1:9-O V227. YV54-0-1:9-O V228. YV54-0-1:9-O V229. YV54-0-1:9-V V230. YV54-0-1:9-V V232. YV54-0N-1:9-O V233. YV54-0-1:9-V V251. KRV54-0-1:9 V2. YV54-0N-1:9-V V253. KRV54-0-1:9 V254. KRV54-0-1:9 V257. YV54-0N-1:9-V V258. YV54-0-1:9-O V261. YV54-0N-1:9-V V262. YV54-0N-1:9-O V264. KRV54-0-1:9 V303. YV :9-O V304. YV54-0N-1:9-V V305. YV54-0N-1:9-V V306. KRV54-0-1:9 V307. KRV54-0-1:9 V308. YV54-0N-1:9-V V309. YV54-0N-1:9-V V310. YV54-0N-1:9-O V311. YV54-0N-1:9-O V312. YV54-0-1:9-O V402. YV :9,514-V V403. YV :9,514-V V404. YV :9,514-O V405. YV :9,514-V yks V407. YV :9,514-V yks V410. YV :9,514-V yks V413. YV :9,514-V yks M. Maijala PIIRT. TARK. V500. YV :18-V V502. YV :18-V V504. YV :18-V V506. YV :18-O V508. YV :18-O V510. YV54-0N-1:9-V V512. YV :9-O V514. YV60-300P-1:9-V V516. YV60-300P-1:9-V V518. YV60-300P-1:9-O V5. YV60-300P-1:9-O V2. YV60-300P-1:9-V V4. YV60-300P-1:9-V V6. YV60-300P-1:9-O V8. YV60-300P-1:9-O V530. YV60-300P-1:9-O V532. YV54-0N-1:9-O V534. YV60-900P-1:18-V V536. YV60-300P-1:9-V V538. YV60-300P-1:9-V V540. YV54-0N-1:9-O V541. YV54-0N-1:9-O V542. KRV54-0-1:9 V544. YV54-0-1:9-O V546. YV54-0-1:9-V V548. YV54-0N-1:9-O V550. YV54-0N-1:9-V V5. YV54-0N-1:9-O V556. YV54-0N-1:9-V V558. YV54-0N-1:9-O V560. YV54-0N-1:9-V V562. KRV54-0-1:9 V570. YV54-0-1:9-O V572. YV :9,514-O V574 YV43-5-1:9,514-O V576. YV54-0-1:9-O V578. YV54-0N-1:9-O V580. YV54-0-1:9-O V582. YV54-0-1:9-O V801. YV :18-V V802. YV :18-V V803. YV :18-O V804. YV :18-O V805. YV :18-O V806. YV :9-V Rr9254. SRR54-2x1:9- Rr9307. SRR54-2x1:9- Rr9546. SRR54-2x1:9- Rr9556. SRR54-2x1:9- Lukittu suoralle V184 Perusasento poikkeavalle V145 V147 RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) M. Anttonen K. Ojanperä PIIR. N:O J-5/6 Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Arp, Rit, Rila) Raide 160 kn 0 kn 225 kn 250 kn a 030b a b a MUUTOS SELITYS TEHNYT J Vaihteen V1 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut PH MN M. Nummelin M. Maijala Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Rit, Sam) Raide 160 kn 0 kn 225 kn 250 kn a a b a 006b a a 010b k PIIRT. TARK. RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) M. Anttonen K. Ojanperä PIIR. N:O LIITE 1 / 1 (7) J-6/6

42 LIITE 1 / 2 (7) RIIHIMÄKI AROLAMPI (Arp) liikennepaikan osa km RIIHIMÄKI TAVARA (Rit) liikennepaikan osa km Hyvinkää (Hy) HY RII P891 km E881 E882 P892 km V801 km V802 V803 V804 V805 V806 YKS E873 km km E871 E km / 60E1 872 / 60E1 km P871 P / 60E1 hp 1360 m O873 km 68 P873 km V303 E092 "ASEMA" Ue092 kp 87 m 088a / K43 Up88a 086b EoE873 Ue86a Up86b 51 "MÄKI" V304 V305 V308 Up82a V306 V309 Rr9307 V310 V307 Up86a km E812 Ue081 Ue082 Ue083 V312 Ue084 Ue085 Ue086 Ue087 E811 4,7 4,9 811 / 60E1 812 / 60E1 081 / K / K / 54E1 084 / 54E1 085 / 54E1 086 / 54E1 087 / 54E1 hp 621 m hp 621 m hp 662 m hp 705 m hp 705 m hp 655 m hp 648 m km 69 P811 P812 Up086 km Up081 Up082 Up083 Up084 Up085 V264 V258 V257 V262 V261 V311 Ue088 Ue089 7,4 088 / 54E1 089 / 54E1 hp 653 m hp 656 m Up087 Up088 15,8 Up / 54E1 hp 997 m 51 MUUTOS SELITYS TEHNYT J Vaihteen V1 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut PH MN M. Nummelin M. Maijala PIIRT. TARK. RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) M. Anttonen K. Ojanperä PIIR. N:O J-1/6 Junakulkutieraiteiden käyttöpituudet m m m m m m m m m m m Pääraide Sivuraide

43 MUUTOS SELITYS TEHNYT J Vaihteen V1 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut PH MN M. Nummelin M. Maijala PIIRT. TARK. RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) M. Anttonen K. Ojanperä PIIR. N:O RRS J-2/6 km 69+8 E801 E802 T801 T802 5 / K43 kp 250 m RAASULI V402 V / 60E / 60E / K43 kp 255 m LIVI:n raja V404 V405 V413 V407 3 / K43 kp 185 m 199 / K / K43 VR-Yhtymä Oy 191 / K43 kp 290 m 190 / K43 V410 kp 290 m kp 284 m 5,7 kp 306 m km / K43 LIITE 1 / 3 (7) kp 824 m m m m m m m m m m m km 69 P811 P812 km Up081 Up082 Up087 Up088 Up089 V264 Ue82a RAASULI Up083 V254 Ue080 V2 Up084 V258 Rr9254 V257 V251 Ue85k Up085 V253 V262 Ue30b Up086 V261 "MÄKI" 175 m 175 m 082a J V1 / K V4 030b / K43 kp 48 m Up30b 51 Up a / 684 m / K43 Ue55a V5 Junatoimisto V8 V216 V226 Ue42a V217 V9 V218 Up92k Ue30a Up30a E080 Ue33a Junakulkutieraiteiden käyttöpituudet m m m m Up080 V213 V225 V215 V210 V224 V227 V219 Ue92k V228 V2 51 V232 Ue030 V229 V230 V233 Ue038 "ASEMA" kp 444 m kp 427 m kp 602 m kp 629 m kp 707 m kp 742 m kp 783 m kp 764 m kp 789 m kp 839 m kp 725 m kp 681 m Ue036 Ue0 Ue037 Ue034 km / 54E1 056 / K / K43 4,6 054 / K / K43 0 / K / K / K / K / K / K / K / K / K / K / K / K m / K m Ue / K m Ue / K m Ue / K m Ue029 Ue / K m 029 / 54E1 028 / 54E1 Up056 Up055 5,2 4,6 4,6 5,3 4,5 4,6 5,4 4,9 59 4,9 59 7, V121 Vaaka Sn10 6 m m 259 m 294 m 324 m 4 m 377 m 426 m 319 m 273 m 4,5 5,4 Up0 Up034 4,5 Up033 4,5 5,4 6,1 RIIHIMÄKI LAJITTELU (Rila) liikennepaikan osa km kp 659 m kp 672 m kp 668 m kp 685 m kp 681 m kp 679 m hp 719 m hp 647 m hp 646 m 108 m kp 678 m kp 639 m Up037 V1 Up054 Up036 Up041 V119 Up053 Up038 V113 V112 Up032 hp 978 m Up031 V111 V109 V118 Up V110 60E a P801 60E b Up3a V001 P802 Ue80k Up4b Ue6bV0 kp 5 m k / 54E1 V003 V031 Ue55k Ue55L O080 P080 Ue9a V002 V117 V116 V115 V114 V103 V101 54E1 V a Up80k V005 Ue009 Ue42k kp 48 m V004 V030 O090 V132 Ue10a P a Up9a 54E1 Ue10b V104 kp 172 m V006 V007 V1 YKS Up10a V106 V00 Up Up Up m 15 m Up029 Up045 Up Up044 6 m V108 "ASEMA" 53 Up043 Up Ue36k V105 Ue33k V m Pääraide Sivuraide

44 60E a V Up3a V034 60E b V001 V a Ue004a Ue80k Up4b Ue6bV049 Up004a kp 5 m k / 54E1 V003 V b V040 P080 Ue9a V002 V032 V a Up80k Ue009 54E1 V005 Up6b18 kp 48 m V004 V030 O090 V132 Ue10a P a Up9a Ue10b 54E1 19 kp 172 m V006 V007 YKS Up10a Ue V m kp 824 m RS km 71 SpVI kp 262 m RIIHIMÄKI ASEMA (Ri) liikennepaikan osa "ASEMA" 343 / K43 kp 64 m 344 kp 80 m 345 kp 81 m 346 kp 81 m K43 km / 54E1 kp 115 m Up / 54E1 kp 108 m Up / 54E1 kp 72 m 341 / K43 Up310 kp 72 m LIVI:n raja YKS VARIKKO LIVI:n raja T0 T / K / 54E1 V / K m kp 142 m Up317 E001 V144 V142 kp 26 m 1 M 299 m 001 K 118 m O0 T044 kp 196 m T001 T hp 416 m / 60E1 V536 V534 V8 044 / 60E1 24 V514 T002 4,5O001 V530 kp 107 m V2 23 V5 O044 T063 hp 416 m / 54E1 P001 E003 T003 4,5O002 V6 V516 V O040 T062 hp 479 m / 60E1 P V039 E004 T004 V4 V518 4,4 O hp 479 m 004 / 60E1 P003 V570 V572 T8 8 / K43 V037 V045 4 O004 V540 V541 SpIII P004 T9 V574 9 / K43 M 298 m 417 m13,1 K65 m M54 m SpII T360 E005 T005 5 T hp 391 m 005 / 60E1 V V544 V542 T0 360 / K43 E006 V184 V046 4,5 O005 Rr9546 T T / 54E1 P005 V548 V546 E007 hp 323 m V ,4 O / K43 07 T / 54E1 P006 V5 V550 SpI V047 hp 367 m V042 7 O007 P007 Rr9556 V558 V / K43 E008 M 392 m 13,2 T051 V576 T008 8 V / 54E1 V580 V578 hp 405 m 5,1 O008 V / 54E1 P008 Ue010 O009 V b / 54E119 V / 54E1 P009 hp 141 m Lp Lp 011 / 54E1 19 Up10b Lp O010 P010 V Up Ue006a 006a 54E1 Up6a kp 384 m hp 643 m Junakulkutieraiteiden käyttöpituudet m m m m m m m m m m km K43 K43 V147 V V145/ m m V149 Up311 V143 VR-Yhtymä Oy Pö km 72 km Kekomäki (Kek) RII KEK T370 7,2 370 / K43 kp 241 m E073 V / K43 kp 250 m T369 4,6 V / K43 T368 4,5 kp 307 m ASETTELU V / K43 T367 5,5 kp 329 m V194 kp 101 m 366 / K43 kp 370 m T366 E074 Kekomäki (Kek) RII KEK km 72 km km EoP704 EoP703 EoP702 kp 188 m kp 221 m kp 224 m kp 166 m kp 140 m km / 60E1 063 / 60E1 062 / 60E1 VUORELA LIITE 1 / 4 (7) YKS Pääraide Sivuraide O064 O063 O062 MUUTOSTYÖ KÄYNNISSÄ raiteisto ja turvalaitteet km E704 E703 E702 "ASEMA" R T702 Pääraide Sivuraide MUUTOS SELITYS TEHNYT J Vaihteen V1 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut PH MN M. Nummelin M. Maijala PIIRT. TARK. RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) M. Anttonen K. Ojanperä PIIR. N:O J-3/6

45 km 72 SAMMALISTO (Sam) liikennepaikka km LIITE 1 / 5 (7) km 73 km 74 km 75 km m kp 196 m T064 60E1 24 V m 23 V5O044 T063 V516 T V518 V572 T8 8 / K43 SpIII 4 I T9 9 / K43 T / 60E1 EoP / 60E1 EoP / 60E1 EoP702 kp 188 m kp 221 m km YKS O064 O063 O062 km E704 E703 E702 "ASEMA" T702 RII SAM 704 / 60E1 703 / 60E1 702 / 60E1 01 km AKS P704 EoE702 O702 km EoE704 EoE703 P702 P703 km V508 "SAMMALISTO" V506 V512 V510 V504 T911 K43 EKOKEM V502 V500 km km E076 E075 SAM RY Ryttylä (Ry) 84 T361 V / K / K43 kp 224 m VUORELA kp 166 m 362 / K43 kp 140 m T366 p 40 E074 MUUTOSTYÖ KÄYNNISSÄ raiteisto ja turvalaitteet Pääraide Sivuraide Kekomäki (Kek) RII KEK km MUUTOS SELITYS TEHNYT J Vaihteen V1 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut PH MN M. Nummelin M. Maijala PIIRT. TARK. RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) M. Anttonen K. Ojanperä PIIR. N:O J-4/6

46 LIITE 1 / 6 (7) Vaihteet V001. YV :9-V V002. YV54-0N-1:9-V V003. YV54-0N-1:9-V V004. YV54-0N-1:9-V V005. YV54-0N-1:9-O V006. YV54-0N-1:9-O V007. YV54-0-1:9-O V008. YV54-0-1:9-V V030. YV54-0-1:9-V V031. YV54-0N-1:9-V V032. YV54-0N-1:9-O V033. YV54-0N-1:9-O V034. YV54-0N-1:9-V V036. YV54-0N-1:9-O V037. KRV54-0-1:9 V039. YV :9-V V040. YV54-0N-1:9-O V042. YV54-0N-1:9-O V045. YV54-0N-1:9-O V046. KRV54-0-1:9 V047. YV54-0N-1:9-V V048. YV54-0N-1:9-V V049. YV54-0N-1:9-V V101. YV54-0N-1:9-V V103. YV54-0N-1:9-V V104. YV54-0N-1:9-V V105. YV54-0N-1:9-V V106. YV54-0N-1:9-V V107. YV54-0N-1:9-V V108. YV54-0N-1:9-V V109. YV54-0N-1:9-O V110. YV54-0N-1:9-V V111. YV54-0N-1:9-V V112. YV54-0N-1:9-O V113. YV54-0N-1:9-O V114. YV54-0N-1:9-V V115. YV54-0N-1:9-V V116. YV54-0-1:9-V V117. YV54-0-1:9-V V118. YV54-0-1:9-V V119. YV54-0-1:9-V V1. YV54-0-1:9-V V121. YV54-0N-1:9-O V132. YV :9-O V134. YV54-0N-1:9-V V1. YV :9-V V142. YV54-0-1:9-O V144. YV :9,514-O V145/146. KV :9,514-V V147. YV43-5-1:9,514-V V155. YV54-0N-1:9-V V178. YV54-0N-1:9-V V179. YV54-0-1:9-V V184. YV :9,514-O V185. YV :9,514-O J V191. YV :9,514-V V192. YV :9,514-V V193. YV :9,514-V V194. YV :9,514-V V1. YV54-0N-1:9-O V4. TYV :6,46 V5. KRV54-0-1:9 V8. YV54-0N-1:9-O V9. YV54-0N-1:9-V V210. KRV54-0-1:9 V213. YV54-0N-1:9-O V215. YV54-0N-1:9-O V216. YV54-0N-1:9-V V217. YV54-0-1:9-O V218. YV54-0N-1:9-V V219. YV54-0-1:9-V V2. YV54-0N-1:9-O V224. YV54-0N-1:9-V V225. YV54-0N-1:9-V V226. YV54-0-1:9-O V227. YV54-0-1:9-O V228. YV54-0-1:9-O V229. YV54-0-1:9-V V230. YV54-0-1:9-V V232. YV54-0N-1:9-O V233. YV54-0-1:9-V V251. KRV54-0-1:9 V2. YV54-0N-1:9-V V253. KRV54-0-1:9 V254. KRV54-0-1:9 V257. YV54-0N-1:9-V V258. YV54-0-1:9-O V261. YV54-0N-1:9-V V262. YV54-0N-1:9-O V264. KRV54-0-1:9 V303. YV :9-O V304. YV54-0N-1:9-V V305. YV54-0N-1:9-V V306. KRV54-0-1:9 V307. KRV54-0-1:9 V308. YV54-0N-1:9-V V309. YV54-0N-1:9-V V310. YV54-0N-1:9-O V311. YV54-0N-1:9-O V312. YV54-0-1:9-O V402. YV :9,514-V V403. YV :9,514-V V404. YV :9,514-O V405. YV :9,514-V yks V407. YV :9,514-V yks V410. YV :9,514-V yks V413. YV :9,514-V yks V500. YV :18-V V502. YV :18-V V504. YV :18-V V506. YV :18-O V508. YV :18-O V510. YV54-0N-1:9-V V512. YV :9-O V514. YV60-300P-1:9-V V516. YV60-300P-1:9-V V518. YV60-300P-1:9-O V5. YV60-300P-1:9-O V2. YV60-300P-1:9-V V4. YV60-300P-1:9-V V6. YV60-300P-1:9-O V8. YV60-300P-1:9-O V530. YV60-300P-1:9-O V532. YV54-0N-1:9-O V534. YV60-900P-1:18-V V536. YV60-300P-1:9-V V538. YV60-300P-1:9-V V540. YV54-0N-1:9-O V541. YV54-0N-1:9-O V542. KRV54-0-1:9 V544. YV54-0-1:9-O V546. YV54-0-1:9-V V548. YV54-0N-1:9-O V550. YV54-0N-1:9-V V5. YV54-0N-1:9-O V556. YV54-0N-1:9-V V558. YV54-0N-1:9-O V560. YV54-0N-1:9-V V562. KRV54-0-1:9 V570. YV54-0-1:9-O V572. YV :9,514-O V574 YV43-5-1:9,514-O V576. YV54-0-1:9-O V578. YV54-0N-1:9-O V580. YV54-0-1:9-O V582. YV54-0-1:9-O V801. YV :18-V V802. YV :18-V V803. YV :18-O V804. YV :18-O V805. YV :18-O V806. YV :9-V Rr9254. SRR54-2x1:9- Rr9307. SRR54-2x1:9- Rr9546. SRR54-2x1:9- Rr9556. SRR54-2x1:9- Lukittu suoralle V184 Perusasento poikkeavalle V145 V147 MUUTOS SELITYS TEHNYT J Vaihteen V1 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut PH MN M. Nummelin M. Maijala PIIRT. TARK. RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) M. Anttonen K. Ojanperä PIIR. N:O J-5/6

47 LIITE 1 / 7 (7) Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Arp, Rit, Rila) Raide 160 kn 0 kn 225 kn 250 kn a 030b a b a Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Rit, Sam) Raide 160 kn 0 kn 225 kn 250 kn a a b a 006b a a 010b k J Vaihteen V1 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut PH MN MUUTOS SELITYS TEHNYT M. Nummelin M. Maijala PIIRT. TARK. RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) M. Anttonen K. Ojanperä PIIR. N:O J-6/6

48 Lastauslaituri RAITEISTOKAAVIO M. Anttonen PIIRT J-2/6 PIIR. N:O Ue038 V227 0b 30 J MUUTOS SELITYS PH MN TEHNYT RAITEISTOKAAVIO M. Nummelin M. Maijala PIIRT. TARK M. Anttonen PIIR. N:O J-1/ m 651 m 692 m 7 m 7 m 685 m 678 m 683 m 686 m 1027 m 1400 m Sivuraide Ue032 V230 Junakulkutieraiteiden m 677 m 749 m 1018 m Ue / K m kp 679 m / K m hp 719 m Ue029 V / 54E1 53 hp 647 m 028 / 54E1 53 hp 646 m Ue028 m / 4,5 PH MN TEHNYT KEK M. Nummelin M. Maijala PIIRT. TARK M. Anttonen PIIR. N:O J-4/6 U p U p0 p0 45 U p0 46 U p0 51 U p0 U p0 53 J V191. YV :9,514-V V192. YV :9,514-V V193. YV :9,514-V V194. YV :9,514-V V1. YV54-0N-1:9-O V4. TYV :6,46 V5. KRV54-0-1:9 V8. YV54-0N-1:9-O V9. YV54-0N-1:9-V V210. KRV54-0-1:9 V213. YV54-0N-1:9-O V215. YV54-0N-1:9-O V216. YV54-0N-1:9-V V217. YV54-0-1:9-O V218. YV54-0N-1:9-V V219. YV54-0-1:9-V V2. YV54-0N-1:9-O V224. YV54-0N-1:9-V V225. YV54-0N-1:9-V V226. YV54-0-1:9-O V227. YV54-0-1:9-O V228. YV54-0-1:9-O V229. YV54-0-1:9-V V230. YV54-0-1:9-V V232. YV54-0N-1:9-O V233. YV54-0-1:9-V V251. KRV54-0-1:9 V2. YV54-0N-1:9-V V253. KRV54-0-1:9 V254. KRV54-0-1:9 V257. YV54-0N-1:9-V V258. YV54-0-1:9-O V261. YV54-0N-1:9-V V262. YV54-0N-1:9-O V264. KRV54-0-1:9 V303. YV :9-O V304. YV54-0N-1:9-V V305. YV54-0N-1:9-V V306. KRV54-0-1:9 V307. KRV54-0-1:9 V308. YV54-0N-1:9-V V309. YV54-0N-1:9-V V310. YV54-0N-1:9-O V311. YV54-0N-1:9-O V312. YV54-0-1:9-O V402. YV :9,514-V V403. YV :9,514-V V404. YV :9,514-O V405. YV :9,514-V yks V407. YV :9,514-V yks V410. YV :9,514-V yks V413. YV :9,514-V yks Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Arp, Rit, Rila) Raide 160 kn 0 kn 225 kn 250 kn a 030b a b a V500. YV :18-V V502. YV :18-V V504. YV :18-V V506. YV :18-O V508. YV :18-O V510. YV54-0N-1:9-V V512. YV :9-O V514. YV60-300P-1:9-V V516. YV60-300P-1:9-V V518. YV60-300P-1:9-O V5. YV60-300P-1:9-O V2. YV60-300P-1:9-V V4. YV60-300P-1:9-V V6. YV60-300P-1:9-O V8. YV60-300P-1:9-O V530. YV60-300P-1:9-O V532. YV54-0N-1:9-O V534. YV60-900P-1:18-V V536. YV60-300P-1:9-V V538. YV60-300P-1:9-V V540. YV54-0N-1:9-O V541. YV54-0N-1:9-O V542. KRV54-0-1:9 V544. YV54-0-1:9-O V546. YV54-0-1:9-V V548. YV54-0N-1:9-O V550. YV54-0N-1:9-V V5. YV54-0N-1:9-O V556. YV54-0N-1:9-V V558. YV54-0N-1:9-O V560. YV54-0N-1:9-V V562. KRV54-0-1:9 V570. YV54-0-1:9-O V572. YV :9,514-O V574 YV43-5-1:9,514-O V576. YV54-0-1:9-O V578. YV54-0N-1:9-O V580. YV54-0-1:9-O V582. YV54-0-1:9-O V801. YV :18-V V802. YV :18-V V803. YV :18-O V804. YV :18-O V805. YV :18-O V806. YV :9-V Rr9254. SRR54-2x1:9- Rr9307. SRR54-2x1:9- Rr9546. SRR54-2x1:9- Rr9556. SRR54-2x1:9- Lukittu suoralle V184 Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Rit, Sam) Raide 160 kn 0 kn 225 kn 250 kn a a b a 006b a a 010b k Perusasento poikkeavalle V145 V147 Puskuriraiteet etelän suunnan liikenteelle Up030 5,4 Puskuriraiteet lännen suunnan liikenteelle 6,1 J 29 e0 Ue p0 V SELITYS RAITEISTOKAAVIO "ASEMA" U Ue034 U Junatoimisto V232 Junakulkutieraiteiden Ue0 31 V219V228 MUUTOS kp 101 m Ue30a Up30a Ue92k V2 KEK J Vaihteet V001. YV :9-V V002. YV54-0N-1:9-V V003. YV54-0N-1:9-V V004. YV54-0N-1:9-V V005. YV54-0N-1:9-O V006. YV54-0N-1:9-O V007. YV54-0-1:9-O V008. YV54-0-1:9-V V030. YV54-0-1:9-V V031. YV54-0N-1:9-V V032. YV54-0N-1:9-O V033. YV54-0N-1:9-O V034. YV54-0N-1:9-V V036. YV54-0N-1:9-O V037. KRV54-0-1:9 V039. YV :9-V V040. YV54-0N-1:9-O V042. YV54-0N-1:9-O V045. YV54-0N-1:9-O V046. KRV54-0-1:9 V047. YV54-0N-1:9-V V048. YV54-0N-1:9-V V049. YV54-0N-1:9-V V101. YV54-0N-1:9-V V103. YV54-0N-1:9-V V104. YV54-0N-1:9-V V105. YV54-0N-1:9-V V106. YV54-0N-1:9-V V107. YV54-0N-1:9-V V108. YV54-0N-1:9-V V109. YV54-0N-1:9-O V110. YV54-0N-1:9-V V111. YV54-0N-1:9-V V112. YV54-0N-1:9-O V113. YV54-0N-1:9-O V114. YV54-0N-1:9-V V115. YV54-0N-1:9-V V116. YV54-0-1:9-V V117. YV54-0-1:9-V V118. YV54-0-1:9-V V119. YV54-0-1:9-V V1. YV54-0-1:9-V V121. YV54-0N-1:9-O V132. YV :9-O V134. YV54-0N-1:9-V V1. YV :9-V V142. YV54-0-1:9-O V144. YV :9,514-O V145/146. KV :9,514-V V147. YV43-5-1:9,514-V V155. YV54-0N-1:9-V V178. YV54-0N-1:9-V V179. YV54-0-1:9-V V184. YV :9,514-O V185. YV :9,514-O 32 Up092 V5 Ue036 p0 V210 p0 Up92k U 51 U 6 p3 Up089 15,8 092 / 54E1 hp 997 m Ue037 m m /K p0 54 m Ue33a U 0b U p0 U 4 e3 6k 2 /K U Up088 V218 U m a / 43 /K 2a 08 m 089 / 54E1 hp 656 m 17 5 V9 kp 725 m kp 681 m m 088 / 54E1 hp 653 m V262 V261 V4 Suurimpia puutteita ovat riittämättömät raidepituudet sekä sähköistyspuutteet. Sivuraide km Up087 7,4 Up086 Ue42a km kp 839 m V217 Ue30b 48 Ue / 54E1 hp 648 m V1 kp Ue088 4,9 086 / 54E1 hp 655 m V226 V216 Ue85k E074 Ue087 4,7 EKOKEM T366 Ue086 V258 Rr9254 V251 Up084 V257 V253 Up / K43 kp 789 m J kp 370 m 085 / 54E1 hp 705 m Ue080 V2 5,5 kp 329 m V / K43 V311 Ue085 Up083 T kp 764 m 4,5 kp 307 m 084 / 54E1 hp 705 m Ue55a 4,6 V309 Rr9307 V310 V307 Up86a m 7,2 51 Up86b V304 V305 V312 Ue / K43 Up082 T T / 54E1 hp 662 m kp 783 m Riihimäki on raakapuun yhdistelykeskus sekä runkojunien merkittävä kokoamispaikka. km 72 U EoE873 e0 92 Ue86a V308 Up82a V306 Ue82a 369 / K43 kp 250 m 08 6b 43 /K a 8a Up m E / K43 V264 kp 742 m T370 Up081 kp 707 m 370 / K43 kp 241 m E073 hp 621 m 58 V215 V8 T911 K 43 m Ue083 kp 629 m V225 V510 m Ue V213 (Ry) V502 m 58 P702 V506 V512 2 V303 kp km O873 P873 RAASULI hp 621 m 081 / K43 O702 P703 E075 V P812 Ue081 AKS EoE702 E076 V500 hp U p / 60E1 hp 1360 m / 60E1 km P / 60E1 kp 602 m V E702 T702 V508 EoE703 P / 60E1 km E0 kp V806 E703 EoE / 60E1 RY a p6 E1 U 54 E812 P871 Raasulin liikenteen hoito P872 E873 km RII 811 / 60E1 kp 427 m kp km P892 V804 E704 "SAMMALISTO" "ASEMA" I V Sp V801 E / 60E1 872 / 60E1 km 69 kp 444 m km 75 a 06 e0 V805 T349 T0 182 m / K30 V402 V / K / 54E1 V532 Hakelastaus kp 142 m Up317 kp 196 m V144 V142 kp 26 mo0 T044 E001 T001 1 M 299 m T064 K 118 m V410 hp 416 m 001 / 60E1 V536 V534 V8 044 / 60E1 V / 60E / 60E1 kp 107 m V / K43 kp 824 m T002 4,5O001 P001 T063 EoP / 60E1 23 O hp 416 m 002 / 54E1 V2 23 V5O / 60E1 V6 V516 E003 T003 4,5O002 P002 T062 O040 EoP / 60E1 23 O V hp 479 m 23 V / 60E1 60E a V034 V039 V4 V518 km 70 Up3a O003 E004 T004 4,4 EoP702 P801 YKS O062 P hp 479 m V001 V a Ue004a 004 / 60E1 V570 V572 T8 8 / K / 54E1 60E b kp 188 m Up004a 108 m V540 V541 Up4b Ue80k Ue6bV049 O004 SpIII V037 V045 T9 4 P802 P004 9 / K / K43 V003 V b V040 hp 978 m kp 5 m k / 54E1 V574 kp 221 m Läpiajoraiteet V002 V m 13,1 K65 m M54 m M 298 m P080 Ue55k Ue55L O080 Up056 Ue9a Ue009 T360 SpII Up6b 18 V121 Vaaka V1 V119 V118 V117 V116 V115 V114 V103 V101 54E1 V a Up80k V / K43 T544 E005 T005 5 V T V544 V004 V030 kp 48 m hp 391 m 005 / 60E1 V / K43 Sn10 Ue42k 6 4,6 Up055 O090 Ue10b kp 224 m a Up9a P090 V184 6 m V a 054 / K43 54E1 T361 Ue10a E006 4,5 O005 Rr9546 V046 VUORELA T / 54E1 P V548 V546 V104 kp 172 m V006 V007 5,2 Ue011 V1 Up10a V m 55 YKS hp 323 m O / K / K43 E ,4 kp 166 m 19 T / 54E1 P V008 V5 V550 V106 SpI 4, m 55 V047 hp 367 m 0 / K43 O007 Rr P007 RS V / K43 57 V556 V558 kp 140 m 294 m 55 13,2 M 392 m 051 / K43 T051 E008 V V105 V ,6 T m Kunnossapitokaluston seisonta 008 / 54E1 046 / K43 Ue33k V578 V580 hp 405 m O V582 5,3 5,1 P008 4 m / 54E1 045 / K43 59 Ue010 O009 raiteisto ja turvalaitteet V562 4,5 V m b / 54E / 54E1 P009 V / K43 59 Lp Lp hp 141 m Lp V m 57 O010 P / 54E1 19 Up10b 043 / K V179 Lähiliikennekalusto seisonta 4,6 Up m / K Junakulkutieraiteiden Kaukoliikenne 5,4 273 m 59 V / K43 km m m Up041 4,9 5 Lähiliikenne m kp 678 m 038 / K43 V m Up038 4,9 (Kek) (Kek) Kaluston seisonta m kp 639 m V / K m Up037 V m 7,5 Liikenne Helsingin suuntaan m 59 ASETTELU m kp 659 m 036 / K43 V m Up036 Liikenne Tampereen suuntaan 4, m 0 / K m kp 672 m V112 5,4 Up0 V194 Läpiajettava raide, pidetään vapaana 034 / K m kp 668 m V111 Liikenne Lahden suuntaan Up Vaunujen seisotus / raakapuu Karjaan suuntaan 033 / K m kp 685 m 4,5 Sivuraide 53 V110 Up033 Tuloraide/veturinvaihdot/odottelu lajitteluun 032 / K m kp 681 m km 71 km 74 U E "ASEMA" km 68 km V802 V803 km E E882 km 67 km P891 km km E881 (Hy) YKS YKS "ASEMA" 56 km 66 km 73 km 72 LIVI:n raja km Vaunujen seisotus 49 liikennepaikka km km RRS E802 T802 "ASEMA" V1 SAMMALISTO (Sam) Veturien seisonta km Kokoomisraide, lähtö molempiin suuntiin, sähköveturirajoitus Sekalainen käyttö, läpisähköistys 191 / K43 kp 290 m 190 / K43 kp 290 m 08 V145/146 VARIKKO km E801 T801 km V K43 m km Puskuriraiteet lännen suunnan liikenteelle LIVI:n raja V404 V405 kp 81 m liikennepaikan osa km Puskuriraiteet etelän suunnan liikenteelle V413 km km 69+8 Tuloraide/veturinvaihdot/odottelu lajitteluun liikennepaikan osa km RAASULI kp 81 m V1 TARK. kp 80 m M. Maijala liikennepaikan osa km / K43 43 K Vaunujen seisotus / raakapuu Karjaan suuntaan kp 64 m K M. Nummelin 4 / K43 kp 255 m 5 / K43 kp 250 m Läpiajettava raide, pidetään vapaana Raakapuulastaus kp kp 5, 7 TEHNYT 43 SELITYS 23 m K MN K / PH 306 / 54E1 kp 115 m Up V1 307 / 54E1 kp 108 mup / 54E1 p3 U kp 72 m Up / K43 kp 72 m 55 LIVI:n raja V1 MUUTOS / K43 kp 185 m J 28 4 m LIITE 2 p U 8 02 Kokoomisraide, lähtö molempiin suuntiin, sähköveturirajoitus Sivuraide Sekalainen käyttö, läpisähköistys MUUTOS PH MN TEHNYT J RAITEISTOKAAVIO MUUTOS SELITYS Vaunujen seisotus PH MN TEHNYT J MUUTOS SELITYS RAITEISTOKAAVIO liikennepaikan osa km SELITYS M. Nummelin M. Maijala PIIRT. TARK PH MN TEHNYT RAITEISTOKAAVIO M. Anttonen PIIR. N:O J-3/ M. Nummelin M. Maijala PIIRT. TARK M. Anttonen PIIR. N:O J-5/ M. Nummelin M. Maijala PIIRT. TARK M. Anttonen PIIR. N:O J-6/6

49 LIITE 3

50 LIITE 4 SAMMALISTO (Sam) liikennepaikka Hy RIIHIMÄKI AROLAMPI (Arp) liikennepaikan osa V801 Vaihteet V001. YV :9-V V002. YV54-0N-1:9-V V003. YV54-0N-1:9-V V004. YV54-0N-1:9-V V005. YV54-0N-1:9-O V006. YV54-0N-1:9-O V007. YV54-0-1:9-O V008. YV54-0-1:9-V V030. YV54-0-1:9-V V031. YV54-0N-1:9-V V032. YV54-0N-1:9-O V033. YV54-0N-1:9-O V034. YV54-0N-1:9-V V036. YV54-0N-1:9-O V037. KRV54-0-1:9 V039. YV :9-V V040. YV54-0N-1:9-O V042. YV54-0N-1:9-O V045. YV54-0N-1:9-O V046. KRV54-0-1:9 V047. YV54-0N-1:9-V V048. YV54-0N-1:9-V V049. YV54-0N-1:9-V V101. YV54-0-1:9-V V103. YV54-0N-1:9-V V104. YV54-0N-1:9-V V105. YV54-0N-1:9-V V106. YV54-0N-1:9-V V107. YV54-0N-1:9-V V108. YV54-0N-1:9-V V109. YV54-0N-1:9-O V110. YV54-0N-1:9-V V111. YV54-0N-1:9-V V112. YV54-0N-1:9-O V113. YV54-0N-1:9-O V114. YV54-0N-1:9-V V115. YV54-0N-1:9-V V116. YV54-0-1:9-V V117. YV54-0-1:9-V V118. YV54-0-1:9-V V119. YV54-0-1:9-V V1. YV54-0-1:9-V V121. YV54-0N-1:9-O V802 V803 V804 V805 V806 V132. YV :9-O V134. YV54-0-1:9-V V1. YV :9-V V142. YV54-0-1:9-O V144. YV :9,514-O V145/146. KV :9,514-V V147. YV43-5-1:9,514-V V155/156. KV :9,514-V V178. YV54-0N-1:9-V V179. YV54-0-1:9-V V184. YV :9,514-O V185. YV :9,514-O V191. YV :9,514-V V192. YV :9,514-V V193. YV :9,514-V V194. YV :9,514-V V1. TYV :6,46 V4. TYV :6,46 V5. KRV54-0-1:9 V8. YV54-0N-1:9-O V9. YV54-0-1:9-V V210. KRV54-0-1:9 V213. YV54-0N-1:9-O V215. YV54-0N-1:9-O V216. YV54-0N-1:9-V V217. YV54-0-1:9-O V218. YV54-0N-1:9-V V219. YV54-0-1:9-V V2. YV54-0N-1:9-O V224. YV54-0N-1:9-V V225. YV54-0N-1:9-V V226. YV54-0-1:9-O V227. YV54-0-1:9-O V228. YV54-0-1:9-O V229. YV54-0-1:9-V V230. YV54-0-1:9-V V232. YV54-0-1:9-O V233. YV54-0-1:9-V V251. KRV54-0-1:9 V2. YV54-0N-1:9-V V253. KRV54-0-1:9 V254. KRV54-0-1:9 V257. YV54-0N-1:9-V YKS V258. YV54-0-1:9-O V261. YV54-0N-1:9-V V262. YV54-0N-1:9-O V264. KRV54-0-1:9 V303. YV :9-O V304. YV54-0N-1:9-V V305. YV54-0N-1:9-V V306. KRV54-0-1:9 V307. KRV54-0-1:9 V308. YV54-0N-1:9-V V309. YV54-0N-1:9-V V310. YV54-0N-1:9-O V311. YV54-0N-1:9-O V312. YV54-0-1:9-O V402. YV :9,514-V V403. YV :9,514-V V404. YV :9,514-O V510. YV54-0N-1:9-V V512. YV :9-O V514. YV :9-V V516. YV :9-V V518. YV :9-O V5. YV :9-O V2. YV :9-V V4. YV :9-V V6. YV :9-O V8. YV :9-O V530. YV :9-O V532. YV54-0N-1:9-O V534. YV :18-V V536. YV :9-V V538. YV :9-V V540. YV54-0N-1:9-O V541. YV54-0N-1:9-O V542. KRV54-0-1:9 V544. YV54-0-1:9-O V546. YV54-0-1:9-V V548. YV54-0N-1:9-O 871 / 60E1 872 / 60E1 873 / 60E1 hp 1360 m V550. YV54-0N-1:9-V V5. YV54-0N-1:9-O V556. YV54-0N-1:9-V V558. YV54-0N-1:9-O V560. YV54-0N-1:9-V V562. KRV54-0-1:9 V570. YV54-0-1:9-O V572. YV :9,514-O V574. YV43-5-1:9,514-O V576. YV54-0-1:9-O V578. YV54-0N-1:9-O V580. YV54-0-1:9-O V582. YV54-0-1:9-O V801. YV :18-V V802. YV :18-V V803. YV :18-O V804. YV :18-O V805. YV :18-O V806. YV :9-V V9254. SRR54-2x1:9- V9307. SRR54-2x1:9- V9546. SRR54-2x1:9- V9556. SRR54-2x1:9- Lukittu suoralle V184 Perusasento poikkeavalle V145 V303 "ASEMA" 086b "MÄKI" kp 87 m 088a / K43 V304 V305 V306 V308 V309 V9307 V310 V307 V311 V312 RIIHIMÄKI TAVARA (Rit) liikennepaikan osa 083 / 54E1 084 / 54E1 085 / 54E1 086 / 54E1 087 / 54E1 088 / 54E1 089 / 54E1 "MÄKI" "ASEMA" 60E1 003a V048 V / 54E1 60E1 004b V001 V a 108 m V049 kp 444 m 056 / K43 hp 978 m kp 5 m 080k / 54E1 V003 V b V040 V002 V032 kp 427 m 055 / K43 V121 Vaaka V1 V119 V118 V117 V116 V115 V114 V103 V101 54E1 V a V005 kp 48 m V004 V / 60E1 kp 602 m 054 / K43 V a 54E1 V224 V104 kp 172 m 812 / 60E1 V1 V213 kp 629 m 053 / K43 YKS V006 V007 V225 V106 V008 V8 V215 kp 707 m 0 / K43 RAASULI 081 / K43 hp 621 m kp 742 m 051 / K43 RS 082 / K43 hp 621 m V264 kp 783 m 046 / K43 V / 54E1 hp 662 m hp 705 m hp 705 m hp 655 m hp 648 m hp 653 m hp 656 m hp 997 m V254 V2 V258 V9254 V257 V251 V253 V262 V m 175 m 082a Laskumäki V1 030b / K43 kp 48 m / K a / 684 m V4 / K43 V5 Junatoimisto V9 V216 V217 V232 V226 V218 V210 RRS V227 V219V228 V2 V229 V230 V233 kp 764 m kp 789 m kp 839 m kp 725 m kp 681 m 801 / 60E1 802 / 60E1 045 / K / K / K / K / K / K / K / K43 0 / K / K / K / K / K / K43 V402 V403 V / 54E1 028 / 54E1 VR-Yhtymä Oy kp 678 m kp 639 m kp 659 m kp 672 m kp 668 m kp 685 m kp 681 m kp 679 m hp 719 m hp 647 m hp 646 m RHK:n raja RIIHIMÄKI LAJITTELU (Rila) liikennepaikan osa RAASULI V112 V113 V111 V109 V110 V108 "ASEMA" 138 / K43 V107 kp 824 m kp 262 m V036 kp 384 m RIIHIMÄKI ASEMA (Ri) liikennepaikan osa V a 54E1 hp 643 m V039 RIIHIMÄEN RAUTATIELIIKENNEPAIKKA Raiteet KUNTOLUOKKA V045 V042 V046 V / K43 kp 142 m 1 M 299 m hp 416 m 001 / 60E1 K 118 m hp 416 m hp 479 m hp 479 m 4 M 298 m 5 hp 391 m 7 M 392 m / K43 kp 64 m 344 kp 80 m 345 kp 81 m 346 kp 81 m K43 K43 K43 V / 54E1 003 / 60E1 004 / 60E1 417 m K65 m 005 / 60E1 006 / 54E1 hp 323 m 007 / 54E1 hp 367 m 008 / 54E1 hp 405 m 009 / 54E1 010b / 54E1 V / 54E1 hp 141 m 011 / 54E1 V179 Hyvä Kiskotus 60E1/54E1, Skl / Pandrol / HB-kiinnitys, betoni- / puupölkyt, sepeli Tyydyttävä Kiskotus K43, HB-kiinnitys, puupölkyt, sepeli Välttävä Kiskotus K43, ruuvikiinnitys, puupölkyt, sora Heikko Kiskotus K30, naulakiinnitys / JTR, sora RHK:n raja V155 V145/146 Heikkokuntoinen vaihde (K30-kiskotus, naulakiinnitys, muu syy) 341 / K / 54E1 V149 M54 m 307 / 54E1 V538 V5 306 / 54E1 VARIKKO YKS V143 RHK:n raja V144 0 / 54E1 V532 V142 kp 26 m V536 V534 V530 V558 V562 V560 V550 V9556 V556 V544 V542 V9546 V548 Perusasento poikkeavalle V145 Kek V / K43 kp 241 m 369 / K43 kp 250 m ASETTELU MUUTOS V540 V580 V582 V191 V193 SELITYS M.Nummelin V541 V / K / K43 RK TARK. "ASEMA" 366 / K43 Kek M.Puskala K.Ojanperä 8 / K43 9 / K / K / K / K43 PIIRT. RAITEISTOKAAVIO VUORELA Vaihdepiirin nimi "Asema". Ulkopuolisen alueen Varikko raiteisto ja raja. Ulkopuolisten alueiden nimet Raasuli, Asettelu javuorela F Peitetty opastin E MAn MN RATAHALLINTOKESKUS BANFÖRVALTNINGSCENTRALEN 349 / K30 kp 196 m V8 044 / 60E1 V514 kp 107 m V2 V5 V6 V516 kp 307 m V192 V4 V570 V578 kp 329 m V194 kp 101 m V574 V184 kp 370 m V518 V572 V185 kp 188 m kp 221 m kp 224 m kp 166 m kp 140 m TEHNYT RIIHIMÄKI (Rii) 064 / 60E1 063 / 60E1 062 / 60E1 TARK. PIIR. N:O YKS M.Anttonen RK. N:O G M.Maijala F-3/4 704 / 60E1 703 / 60E1 702 / 60E1 AKS K. Hassi Vaihteet (Sam) V500. YV :18-V V502. YV :18-V V504. YV :18-V V506. YV :18-O V508. YV :18-O V508 V506 V512 V510 V504 K43 V502 EKOKEM V500 Ekokem Ry

51 LIITE 5 / 1 (5) Rakennettavat raiteet Purettavat raiteet hm Hannu Matilainen Martta Viljanen Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys Luonnos SUUNNITELMAKARTTA Raide R080 - R081 Vaihtoehto 1 RIIHIMÄKI 1:1000 KKJ Y

52 LIITE 5 / 2 (5) RIIHIMÄKI AROLAMPI (Arp) liikennepaikan osa km RIIHIMÄKI TAVARA (Rit) liikennepaikan osa km km 66 km 67 km 68 km V801 km V802 V803 V804 V805 V806 YKS E873 km km E871 E / 60E1 872 / 60E1 km P871 P / 60E1 hp 1360 m O873 P873 km V303 E092 "ASEMA" Ue b kp 87 m EoE873 Ue86a "MÄKI" 088a Up88a Up86b 51 / K43 V308 Up82a V306 V304 V309 Rr9307 V305 V310 V307 Up86a km E812 Ue081 Ue082 Ue083 V312 Ue084 Ue085 Ue086 Ue087 E811 4,7 4,9 811 / 60E1 812 / 60E1 081 / K / K / 54E1 084 / 54E1 085 / 54E1 086 / 54E1 087 / 54E1 hp 621 m hp 621 m hp 662 m hp 705 m hp 705 m hp 655 m hp 648 m km P811 P812 Up081 V264 Ue82a Up082 Up083 V254 Ue080 V2 Up084 V258 Rr9254 V257 V251 Ue85k Up085 V253 V262 Ue30b Up a 175 m m / K43 082a / V1 V4 V311 Ue088 Ue089 7,4 15,8 088 / 54E1 089 / 54E1 092 / 54E1 hp 653 m hp 656 m hp 997 m 51 Up087 Up088 Up089 "MÄKI" 030b / K43 kp 48 m Up30b Up092 J MUUTOS SELITYS TEHNYT PIIRT. TARK. RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) hm M.Viljanen PIIR. N:O VE Y /1 Pääraide Sivuraide

53 LIITE 5 / 3 (5) JKV PÄÄTTYY -MERKKIEN SIJOITTAMINEN SUUNNITELTAVA ERIKSEEN JKV PÄÄTTYY -MERKKIEN SIJOITTAMINEN SUUNNITELTAVA ERIKSEEN

54 LIITE 5 / 4 (5) KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: 1, Riihimäki käyttöselvitys Ve1_R080-R081 Investointi Hannu Matilainen Hannu Matilainen Hannu Matilainen Hannu Matilainen VR Track Oy Kustannusindeksi: 109,30 (10=100) Päivämäärä: Laskelman kustannukset yhteensä: Koko laskelma Rakennusosat Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä Ve1 R080-R081 0, Radan päällysrakenteen purkaminen rd-m , Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin ( m3ktr), normaalit olosuhteet m3ktr , Eristyskerros sorasta, alle 2500 m3rtr m3rtr , Välikerros sorasta, alle 2500 m3rtr m3rtr , Sepelitukikerros (vaihteet+raiteet) * m3rtr , Ratakiskot, jk 60E1 (asennettuna, hitsattuna) * rd-m , Ratakiskot, jk 54E1 (asennettuna, hitsattuna) * rd-m Betonipölkkyt (asennettuna) * rd-m , YV54-0N-1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) * kpl , YV :11,1 sis kääntölaitteet * kpl , Rakennusosat yhteensä Työmaatehtävät 5100 Rakentamisen johtotehtävät Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut Työmaapalvelut Työmaan kalusto Urakoitsijan yritystehtävät Hintatason muutokset 0 Työmaatehtävät yhteensä Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä Tilaajatehtävät 5600 Suunnittelutehtävät Sivu 1 / 2

55 LIITE 5 / 5 (5) Riihimäki käyttöselvitys 5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät Tilaajatehtävät yhteensä Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä Muut kustannukset Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä Muut kustannukset yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) Sivu 2 / 2

56 LIITE 6.1 / 1 (2) Rakennettavat raiteet Purettavat raiteet hm Hannu Matilainen Martta Viljanen Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys Luonnos SUUNNITELMAKARTTA Uusi tavaraliikenneraide Vaihtoehto 2 RIIHIMÄKI 1:1000 KKJ Y

57 LIITE 6.1 / 2 (2) Rakennettavat raiteet Purettavat raiteet Luonnos SUUNNITELMAKARTTA Uusi tavaraliikenneraide Vaihtoehto hm Hannu Matilainen Martta Viljanen 1:1000 KKJ Y

58 LIITE 6.2 / 1 (2) RIIHIMÄKI AROLAMPI (Arp) liikennepaikan osa km RIIHIMÄKI TAVARA (Rit) liikennepaikan osa km km 66 km 67 km 68 km V801 km V802 V803 V804 V805 V806 YKS E873 km km E871 E / 60E1 872 / 60E1 km P871 P / 60E1 hp 1360 m O873 P873 km V303 E092 "ASEMA" Ue b kp 87 m EoE873 Ue86a "MÄKI" 088a Up88a Up86b 51 / K43 V308 Up82a V306 V304 V309 Rr9307 V305 V310 V307 Up86a V311 km E812 Ue081 Ue082 Ue083 V312 Ue084 Ue085 Ue086 Ue087 Ue088 Ue089 E811 4,7 4,9 7,4 15,8 811 / 60E1 812 / 60E1 081 / K / K / 54E1 084 / 54E1 085 / 54E1 086 / 54E1 087 / 54E1 088 / 54E1 089 / 54E1 092 / 54E1 hp 621 m hp 621 m hp 662 m hp 705 m hp 705 m hp 655 m hp 648 m hp 653 m hp 656 m hp 997 m P811 P812 Up087 km Up081 Up082 Up088 Up089 V264 Ue82a Up083 V254 Ue080 V2 Up084 V258 Rr9254 V257 V251 Ue85k Up085 V253 V262 Ue30b Up086 V261 "MÄKI" 082a 175 m m V1 / K43 082a / V4 030b / K43 kp 48 m Up30b Up092 J MUUTOS SELITYS TEHNYT PIIRT. TARK. RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) hm M.Viljanen PIIR. N:O VE Y /2 Pääraide Sivuraide

59 km 69 P811 P812 km Up081 Up082 Up087 Up088 Up089 V264 Ue82a Up083 V254 Ue080 V2 Up084 V258 Rr9254 V257 V251 Ue85k Up085 V253 V262 Ue30b Up086 V261 "MÄKI" 082a 175 m V1 080 V4 030b / K43 Up30b kp 48 m 175 m / K43 082a / 684 m 51 Up092 / K43 Ue55a V5 Junatoimisto V8 V216 V226 Ue42a V217 V9 V218 Up92k Ue30a Up30a E080 Ue33a Up080 V210 V224 RRS V213 V225 V215 V227 V219 Ue92k V228 V2 51 V232 Ue030 V229 V230 V233 km 69+8 E801 E802 Ue / 60E1 802 / 60E1 "ASEMA" Ue036 Ue0 Ue037 Ue034 V402 km / 54E1 056 / K / K43 4,6 054 / K / K43 0 / K / K / K / K / K / K / K / K / K / K / K / 54E1 028 / 54E1 5,2 4,6 4,6 5,3 4,5 4,6 5,4 4,9 59 4,9 59 7,5 V / K m / K m Ue / K m Ue / K m Ue / K m Ue029 Ue028 T801 T802 kp 444 m kp 427 m kp 602 m kp 629 m kp 707 m kp 742 m kp 783 m kp 764 m kp 789 m kp 839 m kp 725 m kp 681 m Up056 Up / K m LIVI:n raja V404 V405 V121 Vaaka Sn10 6 m m 259 m 294 m 324 m 4 m 377 m 426 m 319 m 273 m kp 659 m kp 672 m kp 668 m kp 685 m kp 681 m kp 679 m hp 719 m hp 647 m hp 646 m 108 m kp 678 m kp 639 m 4,5 5,4 Up0 Up034 4,5 Up033 4,5 5,4 6,1 V413 V407 Up037 V1 Up054 Up036 VR-Yhtymä Oy 191 / K43 kp 290 m 190 / K43 V410 kp 290 m V119 Up053 Up041 Up038 V113 V112 Up032 hp 978 m Up031 V111 V109 V118 Up V110 60E a V048 P801 60E b Up3a V001 V03 P802 Ue80k Up4b Ue6bV049 kp 5 m k / 54E1 V003 V b Ue55k Ue55L O080 P080 Ue9a V002 V117 V116 V115 V114 V103 V101 54E1 V a Up80k V005 Ue009 U Ue42k kp 48 m V004 V030 O090 V132 Ue10a P a Up9a 54E1 Ue10b V104 kp 172 m V006 V007 V1 YKS Up10a U V106 V008 Up Up Up m 15 m Up029 Up045 Up Up044 6 m V km Up043 Up Ue36k V105 Ue33k V / K m LIITE 6.2 / 2 (2) Pääraide Sivuraide kp 824 m RS S MUUTOS SELITYS TEHNYT PIIRT. TARK. RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) hm M.Viljanen PIIR. N:O VE Y /2 RIIHIMÄKI LAJITTELU (Rila) liikennepaikan osa km

60 LIITE 6.3

61 LIITE 6.4 / 1 (2) KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: 1, Riihimäki käyttöselvitys Ve2_Uusi_tavaraliikenneraid e Investointi Hannu Matilainen Hannu Matilainen Hannu Matilainen Hannu Matilainen VR Track Oy Kustannusindeksi: 109,30 (10=100) Päivämäärä: Laskelman kustannukset yhteensä: Koko laskelma Rakennusosat Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä Ve2 Uusi tavaraliikenneraide 0, Radan päällysrakenteen purkaminen rd-m , Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin ( m3ktr), normaalit olosuhteet m3ktr , Eristyskerros sorasta, yli 5000 m3rtr m3rtr , Välikerros sorasta, m3rtr m3rtr , Sepelitukikerros (vaihteet+raiteet) * m3rtr , Ratakiskot, jk 60E1 (asennettuna, hitsattuna) * rd-m , Ratakiskot, jk 54E1 (asennettuna, hitsattuna) * rd-m Betonipölkkyt (asennettuna) * rd-m , YV :9 betoni, sähkök. (asennettuna) * kpl , YV :11,1 sis kääntölaitteet * kpl , Rakennusosat yhteensä Työmaatehtävät 5100 Rakentamisen johtotehtävät Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut Työmaapalvelut Työmaan kalusto Urakoitsijan yritystehtävät Hintatason muutokset 0 Työmaatehtävät yhteensä Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä Tilaajatehtävät

62 LIITE 6.4 / 2 (2) Riihimäki käyttöselvitys 5600 Suunnittelutehtävät Rakennuttamis- ja omistajatehtävät Tilaajatehtävät yhteensä Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä Muut kustannukset Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä Muut kustannukset yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) Koko hanke yhteensä (Alv. 24%)

63 LIITE 7 / 1 (5) Rakennettavat raiteet Purettavat raiteet hm Hannu Matilainen Martta Viljanen Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys Luonnos SUUNNITELMAKARTTA Tavararatapihan jatkaminen Vaihtoehto 3 RIIHIMÄKI 1:1000 KKJ Y

64 LIITE 7 / 2 (5) RIIHIMÄKI AROLAMPI (Arp) liikennepaikan osa km RIIHIMÄKI TAVARA (Rit) liikennepaikan osa km km 66 km 67 km 68 km V801 km V802 V803 V804 V805 V806 YKS E873 km km E871 E / 60E1 872 / 60E1 km P871 P / 60E1 hp 1360 m O873 P873 km V303 E092 "ASEMA" Ue092 "MÄKI" 086b EoE873 Ue86a 088a Up88a Up86b 51 / K43 V308 Up82a V306 V304 V309 Rr9307 V305 V310 V307 Up86a V311 km V312 Ue084 Ue089 Ue081 Ue082 Ue083 Ue085 Ue086 Ue087 Ue088 E811 E812 4,7 4,9 7,4 15,8 811 / 60E1 812 / 60E1 081 / K / K / 54E1 084 / 54E1 085 / 54E1 086 / 54E1 087 / 54E1 088 / 54E1 089 / 54E1 092 / 54E1 hp 621 m hp 621 m hp 662 m hp 705 m hp 705 m hp 655 m hp 648 m hp 653 m hp 656 m hp 997 m P811 P812 Up087 km Up081 Up082 Up088 Up089 V264 Ue82a Up083 V254 Ue080 V2 Up084 V258 Rr9254 V257 V251 Ue85k Up085 V253 V262 Ue30b Up086 V261 "MÄKI" 082a 175 m m V1 / K43 082a / V4 030b / K43 kp 48 m Up30b Up092 J MUUTOS SELITYS TEHNYT PIIRT. TARK. RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) hm M.Viljanen PIIR. N:O VE Y /1 Pääraide Sivuraide

65 LIITE 7 / 3 (5) JKV PÄÄTTYY -MERKKIEN SIJOITTAMINEN SUUNNITELTAVA ERIKSEEN JKV PÄÄTTYY -MERKKIEN SIJOITTAMINEN SUUNNITELTAVA ERIKSEEN

66 LIITE 7 / 4 (5) KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: 1, Riihimäki käyttöselvitys Ve3_Tavararatapihan_jatka minen Investointi Hannu Matilainen Hannu Matilainen Hannu Matilainen Hannu Matilainen VR Track Oy Kustannusindeksi: 109,30 (10=100) Päivämäärä: Laskelman kustannukset yhteensä: Koko laskelma Rakennusosat Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä Ve3 Tavararatapihan jatkaminen 0, Radan päällysrakenteen purkaminen rd-m , Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin ( m3ktr), normaalit olosuhteet m3ktr , Eristyskerros sorasta, m3rtr m3rtr , Välikerros sorasta, alle 2500 m3rtr m3rtr 9 23, Sepelitukikerros (vaihteet+raiteet) * m3rtr , Ratakiskot, jk 54E1 (asennettuna, hitsattuna) * rd-m Ratakiskot, jk 60E1 (asennettuna, hitsattuna) * rd-m , Betonipölkkyt (asennettuna) * rd-m , Vaihteen poisto, lyhyt vaihde, puupölkky * kpl , YV :9 betoni, sähkök. (asennettuna) * kpl , YV54-0N-1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) * kpl , YV :11,1 sis kääntölaitteet * kpl , Rakennusosat yhteensä Työmaatehtävät 5100 Rakentamisen johtotehtävät Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut Työmaapalvelut Työmaan kalusto Urakoitsijan yritystehtävät Hintatason muutokset 0 Työmaatehtävät yhteensä Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä Sivu 1 / 2

67 LIITE 7 / 5 (5) Riihimäki käyttöselvitys Tilaajatehtävät 5600 Suunnittelutehtävät Rakennuttamis- ja omistajatehtävät Tilaajatehtävät yhteensä Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä Muut kustannukset Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä Muut kustannukset yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) Sivu 2 / 2

68 LIITE 8 / 1 (5) Rakennettavat raiteet Purettavat raiteet Luonnos SUUNNITELMAKARTTA Lajitteluraiteiden pidennys Vaihtoehto hm Hannu Matilainen Martta Viljanen 1:1000 KKJ Y

69 km 69 P811 P812 km Up081 Up082 Up087 Up088 Up089 V264 Ue82a Up083 V254 Ue080 V2 Up084 V258 Rr9254 V257 V251 Ue85k Up085 V253 V262 Ue30b Up086 V261 "MÄKI" 082a 175 m V1 080 V4 030b / K43 Up30b kp 48 m 175 m / K43 082a / 684 m 51 Up092 / K43 Ue55a V5 Junatoimisto V8 V216 V226 Ue42a V217 V9 V218 Up92k Ue30a Up30a E080 Ue33a Up080 V210 V224 RRS V213 V225 V215 V227 V219 Ue92k V228 V2 51 V232 Ue030 V229 V233 km 69+8 E801 E802 Ue / 60E1 802 / 60E1 "ASEMA" Ue036 Ue0 Ue037 Ue034 V402 km / 54E1 056 / K / K43 4,6 054 / K / K43 0 / K / K / K / K / K / K / K / K / K / K / K / 54E1 028 / 54E1 5,2 4,6 4,6 5,3 4,5 4,6 5,4 4,9 59 4,9 59 7,5 V / K m / K m Ue / K m V230 Ue / K m Ue / K m Ue029 Ue028 T801 T802 kp 444 m kp 427 m kp 602 m kp 629 m kp 707 m kp 742 m kp 783 m kp 764 m kp 789 m kp 839 m kp 725 m kp 681 m Up056 Up / K m LIVI:n raja V404 V405 V121 Vaaka Sn10 6 m m 259 m 294 m 324 m 4 m 377 m 426 m 319 m 273 m kp 659 m kp 672 m kp 668 m kp 685 m kp 681 m kp 679 m hp 719 m hp 647 m hp 646 m 108 m kp 678 m kp 639 m 4,5 5,4 Up0 Up034 4,5 Up033 4,5 5,4 6,1 V413 V407 Up037 V1 Up054 Up036 V410 V119 Up053 Up041 Up038 V113 V112 Up032 hp 978 m VR-Yhtymä Oy V109 V111 Up031 V118 Up / K43 kp 290 m 190 / K43 kp 290 m 57 V / K43 60E a V048 P801 60E b Up3a V001 V03 P802 Ue80k Up4b Ue6bV049 kp 5 m k / 54E1 V003 V b Ue55k Ue55L O080 P080 Ue9a V002 V117 V116 V115 V114 V103 V101 54E1 V a Up80k V005 Ue009 U Ue42k kp 48 m V004 V030 O090 V132 Ue10a P a Up9a 54E1 Ue10b V104 kp 172 m V006 V007 V1 YKS Up10a U V106 V008 Up Up Up Up029 Up045 Up Up044 V km Up043 Up Ue36k V105 Ue33k V LIITE 8 / 2 (5) Pääraide Sivuraide kp 824 m RS S MUUTOS SELITYS TEHNYT PIIRT. TARK. RAITEISTOKAAVIO RIIHIMÄKI (Rii) hm M.Viljanen PIIR. N:O VE Y /1 RIIHIMÄKI LAJITTELU (Rila) liikennepaikan osa km

70 JKV PÄÄTTYY -MERKKIEN SIJOITTAMINEN SUUNNITELTAVA ERIKSEEN LIITE 8 / 3 (5)

71 LIITE 8 / 4 (5) KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: 1, Riihimäki käyttöselvitys Ve4_Lajitteluraiteiden_piden nys Investointi Hannu Matilainen Hannu Matilainen Hannu Matilainen Hannu Matilainen VR Track Oy Kustannusindeksi: 109,30 (10=100) Päivämäärä: Laskelman kustannukset yhteensä: Koko laskelma Rakennusosat Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä Ve4 Lajitteluraiteiden pidennys 0, Radan päällysrakenteen purkaminen rd-m , R028 - R Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin ( m3ktr), normaalit olosuhteet m3ktr , Sepelitukikerros (vaihteet+raiteet) * m3rtr , Ratakiskot, jk 54E1 (asennettuna, hitsattuna) * rd-m Betonipölkkyt (asennettuna) * rd-m , Vaihteen poisto, lyhyt vaihde, puupölkky * kpl , YV54-0N-1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) * kpl , KRV54-1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) * kpl , Rakennusosat yhteensä Työmaatehtävät 5100 Rakentamisen johtotehtävät Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut Työmaapalvelut Työmaan kalusto Urakoitsijan yritystehtävät Hintatason muutokset 0 Työmaatehtävät yhteensä Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä Tilaajatehtävät 5600 Suunnittelutehtävät Sivu 1 / 2

72 LIITE 8 / 5 (5) Riihimäki käyttöselvitys 5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät Tilaajatehtävät yhteensä Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä Muut kustannukset Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä Muut kustannukset yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) Sivu 2 / 2

73 Sähkötekniikka, VR Track Oy LIITE 9 Riihimäen käyttöselvitys Versio 2 1 (3) Alustava kustannusarvio Proj RIIHIMÄEN LIIKENNEPAIKAN KÄYTTÖSELVITYS, ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO Lähtötiedot VAIHTOEHTO 1: HINTA: Raide R080-R081 sähköistys VAIHTOEHTO 2: Selostuksen kohteena on antaa esiselvitystasoinen alustava arvio rakentamisen kokonaiskustannusarviosta, koskien sähköistyksen muutostarpeita Riihimäen liikennepaikalla. Vahvavirta osuudet sisältävät vaihteenlämmityksen. Valaistuksen osalta ei ole tehty arviota. Sähkörata (Alv. 0 %) Vahvavirta (Alv. 0 %) - Vaihteet: yksi uusi vaihde eteläpäässä ja yksi uusi vaihde pohjoispäässä (yht. 2 kpl) HINTA: Uuden tavaraliikenneraiteen sähköistys VAIHTOEHTO 3: Sähkörata (Alv. 0 %) Vahvavirta (Alv. 0 %) - Vaihteet: yksi uusi vaihde eteläpäässä ja yksi uusi vaihde pohjoispäässä, sekä vaihdekujan vaihteet (yht. 6 kpl) HINTA: E + P pidennettyjen tavararaiteiden sähköistys HINTA: Optioraide sähköistys Sähkörata (Alv. 0 %) Vahvavirta (Alv. 0 %) - Vaihteet: yhdeksän uutta vaihdetta eteläpäässä ja yksi uusi vaihde pohjoispäässä (yht. 10 kpl) Sähkörata (Alv. 0 %) VR Track Oy Suunnittelu PL 488 (Vilhonkatu 13) P Y-tunnus VR Track Oy, Helsinki Helsinki F Vilhonkatu 13, Hki

74 Sähkötekniikka, VR Track Oy VAIHTOEHTO 4: Riihimäen käyttöselvitys Versio 2 2 (3) Alustava kustannusarvio Proj Vahvavirta (Alv. 0 %) - Vaihteet: yksi uusi vaihde eteläpäässä ja yksi uusi vaihde pohjoispäässä (yht. 2 kpl) HINTA: Pidennettyjen lajitteluraiteiden läpisähköistys (raiteet ja ) HINTA: Raide 032 sähköistys Sähkörata (Alv. 0 %)* *Raiteiden sähköistys alkaa portaalista R265-R266 ja päättyy vaihteelle V105. Eteläpäässä sähköistys vaihteiden V4-V210 välille. *Raiteiden sähköistys portaalin R269-R270-R271-R271B ja vaihteen V251 välille. Vahvavirta 0 (Alv. 0 %)** **Nykyisissä vaihteissa on jo vaihteenlämmitys. Sähkörata (Alv. 0 %) Vahvavirta (Alv. 0 %) - Vaihteet: kolme uutta pohjoispäässä LIITE 9 HINTA: Optioraiteiden (1. lastausraide, 2. lastausraide ja hakeraide) sähköistys Muuta Sähkörata (Alv. 0 %) Vahvavirta (Alv. 0 %) - Vaihteet: kolme uutta vaihdetta eteläpäässä ja kolme uutta vaihdetta pohjoispäässä (yht. 6 kpl). - Tehon suhteen ei tule syöttöasemien muutostarpeita. - Pääkaavio on päivitettävä seuraavissa tarkasteluissa. - Selvityksessä on oletettu, että kaikki tavararatapihan raiteet on lämmitetty. Näitä ei tarkastettu erikseen. VR Track Oy Suunnittelu PL 488 (Vilhonkatu 13) P Y-tunnus VR Track Oy, Helsinki Helsinki F Vilhonkatu 13, Hki

75 Sähkötekniikka, VR Track Oy Laati Mikko Tuovila VR Track Oy Suunnittelu / Sähkötekniikka LIITE 9 Riihimäen käyttöselvitys Versio 2 3 (3) Alustava kustannusarvio Proj VR Track Oy Suunnittelu PL 488 (Vilhonkatu 13) P Y-tunnus VR Track Oy, Helsinki Helsinki F Vilhonkatu 13, Hki

76 LIITE 10 Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys Turvalaitemuutosten kustannusarviot ja raiteiden hyötypituusmuutosarviot (opastinvara 60 metriä) VAIHTOEHTO 1 (uusi yhteys raiteelle 081) - Raiteen 081 hyötypituus kasvaa 621 metristä 974 metriin. - Kustannusarvio turvalaitteiden osalta noin 400 k. o JKV työt (sisältää käyttöönoton ja koeajot) o Uudet pääopastimet k / opastin. 3 Opastinta -> 1 k. o Asetinlaitteen muutostyöt o Muut turvalaitetyöt (sivusuojien rakentaminen, vapaanaolon valvonta). VAIHTOEHTO 2 (uusi raide raiteen 081 vieressä) - Uuden raiteen 079 hyötypituus noin 20 metriä. - Kustannusarvio turvalaitteiden osalta: o JKV työt (sisältää käyttöönoton ja koeajot) 100 k o Uudet pääopastimet k / opastin. 2 opastinta, 80 k. o Asetinlaitteen muutostyöt k o Muut turvalaitetyöt (sivusuojien rakentaminen, vapaanaolon valvonta) 50 k VAIHTOEHTO 3 (geometriamuutoksia raiteilla ) - Raiteen 081 hyötypituus kasvaa 621 metristä 974 metriin. - Raiteen 082 hyötypituus kasvaa 621 metristä 753 metriin. - Raiteen 083 hyötypituus kasvaa 662 metristä 796 metriin. - Raiteen 084 hyötypituus kasvaa 705 metristä 796 metriin. - Raiteen 085 hyötypituus kasvaa 705 metristä 750 metriin. - Raiteen 086 hyötypituus kasvaa 655 metristä 663 metriin. - Raiteen 087 hyötypituus laskee 648 metristä 6 metriin. - Raiteen 088 hyötypituus laskee 653 metristä 605 metriin. - Raiteen 089 hyötypituus laskee 656 metristä 562 metriin. - Raiteen 092 hyötypituus kasvaa 997 metristä 11 metriin. - Kustannusarvio turvalaitteiden osalta: o JKV työt (sisältää käyttöönoton ja koeajot) 100 k o Uudet pääopastimet k / opastin, -> 21 opastinta, ~630 k o Asetinlaitteen muutostyöt k o Muut turvalaitetyöt (sivusuojien rakentaminen, vapaanaolon valvonta) 50 k VAIHTOEHTO 4 (yhteys R093-R032) - Raiteen 032 hyötypituus kasvaa 681 metristä noin 710 metriin. - Karkeat kustannusarviot (ei sisällä ASTL IV muutoksia ja liittämistä kauko-ohjaukseen): o JKV työt (sisältää käyttöönoton ja koeajot) 100 k o Uudet pääopastimet k / opastin. 2 opastinta, 80 k o Laskumäen asetinlaitteen muutostyöt k o Muut turvalaitetyöt (sivusuojien rakentaminen, vapaanaolon valvonta) 50 k

77

78 ISBN

Riihimäki-Tampere -rataosan tarveselvitys

Riihimäki-Tampere -rataosan tarveselvitys Riihimäki-Tampere -rataosan tarveselvitys Liikennejärjestelmäasiantuntija Erika Helin 17.11.2017 Selvityksen tekemisestä Selvitys käynnistynyt alkuvuonna 2017, valmistuu loppuvuonna 2017. Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

LAKARIN TEOLLISUUSRAITEISTON TILAVARAUSTARKASTELU Rauman kaupunki

LAKARIN TEOLLISUUSRAITEISTON TILAVARAUSTARKASTELU Rauman kaupunki Rauma, Lakarin teollisuusraiteisto 1 (5) LAKARIN TEOLLISUUSRAITEISTON TILAVARAUSTARKASTELU Rauman kaupunki Rauma, Lakarin teollisuusraiteisto 2 (5) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 2 TYÖMENETELMÄT...

Lisätiedot

Riihimäki-Tampere -rataosan tarveselvitys

Riihimäki-Tampere -rataosan tarveselvitys Riihimäki-Tampere -rataosan tarveselvitys Erika Helin, Liikennevirasto & Tuomo Lapp, Ramboll Finland Oy 24.1.2018 Selvityksen tausta Riihimäki Tampere-rataosa on Suomen rataverkon vilkkaimmin liikennöityjä.

Lisätiedot

Imatra Imatrankoski raja suunnittelu

Imatra Imatrankoski raja suunnittelu Imatra Imatrankoski raja suunnittelu Vetävät Väylät Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäseminaari 13.9.2017 Muuttuva toimintaympäristö Rajaliikennesopimus FIN-RU 22.12.2016 Rautateiden tavaraliikenteessä

Lisätiedot

MUISTIO. Lähtökohdat ja suunnitteluratkaisut

MUISTIO. Lähtökohdat ja suunnitteluratkaisut MUISTIO.. () HYVINKÄÄN NS. HANGON RATAPIHAN ALUEVARAUSSELVITYS Tavoite Työn tavoitteena oli määritellä rautatieliikenteen ja radanpidon toimintojen vaatimat aluetarpeet Hyvinkään ns. Hangon ratapihan alueella.

Lisätiedot

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9. Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.2013 Pääradan merkitys Suomen rataverkolla Päärata on Suomen

Lisätiedot

Rautateiden suunnittelu. Suunnittelupäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Rautateiden suunnittelu. Suunnittelupäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Rautateiden suunnittelu Suunnittelupäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto 5.11.2018 Ratalaki 8, Yleistä rautatien suunnittelusta Suunnitelmia tehtäessä radanpitäjä toimii yhteistyössä maakunnan liittojen

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUTU RAAKAPUUKUORMAUSPAIKAN SIJAINTISELVITYS

HÄMEENLINNAN SEUTU RAAKAPUUKUORMAUSPAIKAN SIJAINTISELVITYS HÄMEENLINNAN SEUTU RAAKAPUUKUORMAUSPAIKAN SIJAINTISELVITYS 19.10.2017 TARKASTELU Tarkoituksena oli selvittää Hämeenlinnan seudulta soveltuvia kohteita raakapuunkuormauspaikaksi noin 200 000 tonnin vuotuiselle

Lisätiedot

Pääradan kehittämisen edunvalvonta ja organisointi

Pääradan kehittämisen edunvalvonta ja organisointi Pääradan kehittämisen edunvalvonta ja organisointi Kaupungin jory 23.1.2018 Yhteistyötapaaminen 5.2.2018 Esityksen lähteinä mm. Pirkanmaan liiton materiaalia 1 15.2.2018 Mikko Nurminen EU:n prioriteetti-käytävät

Lisätiedot

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu

Nykyinen junatarjonta. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu Nykyinen junatarjonta Oriveden keskusta Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk Oriveden asema Tampere-Jyväskylä IC-junat 6+6 junaa/arkivrk Haapamäen kiskobussit 2 vuoroa/arkivrk kaupunki lähijunaliikenteen

Lisätiedot

Kokemäki-Rauma, esiselvitys mahdollisuudesta käynnistää henkilöjunaliikenne. Mikko A. Heiskanen, Liikennevirasto

Kokemäki-Rauma, esiselvitys mahdollisuudesta käynnistää henkilöjunaliikenne. Mikko A. Heiskanen, Liikennevirasto Kokemäki-Rauma, esiselvitys mahdollisuudesta käynnistää henkilöjunaliikenne Mikko A. Heiskanen, Liikennevirasto 14.10.2015 Yleiskartta Kokemäki-Rauma rataosa 14.10.2015 Mikko Heiskanen 2 Rataosan kuvaus

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA. Kotkan ja Haminan liikennepaikkojen liikennöitävyysselvitys

LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA. Kotkan ja Haminan liikennepaikkojen liikennöitävyysselvitys 6 25 LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA Kotkan ja Haminan liikennepaikkojen liikennöitävyysselvitys Kotkan ja Haminan liikennepaikkojen liikennöitävyysselvitys Liikenneviraston suunnitelmia 6/25 Liikennevirasto

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA TIINA KIURU JUSSI SIPILÄ

LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA TIINA KIURU JUSSI SIPILÄ 5 2015 LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA TIINA KIURU JUSSI SIPILÄ Luumäki Imatra Imatrankoski raja hankearviointi Tiina Kiuru, Jussi Sipilä Luumäki Imatra Imatrankoski-raja hankearviointi Liikenneviraston

Lisätiedot

TAMPEREEN KESKUSAREENA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

TAMPEREEN KESKUSAREENA RAKENNETTAVUUSSELVITYS TAMPEREEN KESKUSAREENA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Aarno Kinnunen 08.03.2010 Raide- ja vaihdejärjestelyt ratapihan eteläpään vaihdejärjestelyt ovat Liikenneviraston tekemien muutossuunnitelmien mukaiset lukuun

Lisätiedot

Tampereen Kansi ja areena - hanke

Tampereen Kansi ja areena - hanke Tampereen Kansi ja areena - hanke Junaliikenteeseen vaikuttavat ratatyöt Päällysrakenne Vaihteet V005, V006, V008 ja V011 siirrot ja vaihdot. Vaihteiden V191, V012, V015 ja V013 purkaminen. Raiteiden R053,R075,R096

Lisätiedot

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Pirkanmaan maakuntahallitus kokous 17.6.2013 Ville-Mikael Tuominen, projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys

Lisätiedot

Miten liikennejärjestelmää tulisi kehittää

Miten liikennejärjestelmää tulisi kehittää Miten liikennejärjestelmää tulisi kehittää Yleinen liikennepolitiikka Liikennepolitiikan tulee olla pitkäjänteistä, yli vaalikauden ulottuvaa Suurista väylähankkeista päätökset pitää tehdä myös rahoituksen

Lisätiedot

VARTIUKSEN JA KOKKOLAN SATAMAN VÄLISEN TRANSITOLIIKENTEEN REITIN KEHITTÄMINEN RATA 2018, , TURKU/LOGOMO

VARTIUKSEN JA KOKKOLAN SATAMAN VÄLISEN TRANSITOLIIKENTEEN REITIN KEHITTÄMINEN RATA 2018, , TURKU/LOGOMO VARTIUKSEN JA KOKKOLAN SATAMAN VÄLISEN TRANSITOLIIKENTEEN REITIN KEHITTÄMINEN RATA 2018, 23.-24.1.2018, TURKU/LOGOMO Pekka Iikkanen, Ramboll Finland Oy 1 ESITYKSEN LÄHTÖAINEISTO Tämä esitys perustuu kahteen

Lisätiedot

Vainikkalan liikennöitävyysselvitys. Liikenneviraston suunnitelmia 2/2016

Vainikkalan liikennöitävyysselvitys. Liikenneviraston suunnitelmia 2/2016 Vainikkalan liikennöitävyysselvitys Liikenneviraston suunnitelmia 2/2016 Vainikkalan liikennöitävyysselvitys Liikenneviraston suunnitelmia 2/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: Vainikkalan

Lisätiedot

Martta Viljanen Mikko Myllymäki Marko Nyby. Imatran liikennepaikan toiminnallisuustarkastelu

Martta Viljanen Mikko Myllymäki Marko Nyby. Imatran liikennepaikan toiminnallisuustarkastelu 2017 Martta Viljanen Mikko Myllymäki Marko Nyby Imatran liikennepaikan toiminnallisuustarkastelu Martta Viljanen, Mikko Myllymäki, Marko Nyby Imatran liikennepaikan toiminnallisuustarkastelu Liikennevirasto

Lisätiedot

Rataverkon kokonaiskuva

Rataverkon kokonaiskuva Rataverkon kokonaiskuva Hankesuunnittelupäivä 1.2.2018/ Erika Helin & Kristiina Hallikas 1.2.2018 Työn lähtökohtia ja tavoitteita (1/2) Ajantasainen kokoava käsitys rataverkkoa koskevista tavoitteista,

Lisätiedot

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Jarmo Nirhamo ja Heidi Mäenpää Liikennevirasto 12.5.2014 Sisältö Nykytilanne Ratahankkeet Pasilan alueella Läntinen lisäraide 2 Nykytilanne

Lisätiedot

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Sujuva arki tärkeä osa alueen kilpailukykyä Työ- ja asiointimatkojen helppous Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään

Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään 29.11.2017 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Pirkanmaan liitto Sisältö Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Lisätiedot

Rautatieliikenteen kehitysnäkymät liittyen Vuosaaren sataman avautumiseen. VR Osakeyhtiö, VR Cargo Matti Andersson 2008-04-17

Rautatieliikenteen kehitysnäkymät liittyen Vuosaaren sataman avautumiseen. VR Osakeyhtiö, VR Cargo Matti Andersson 2008-04-17 Rautatieliikenteen kehitysnäkymät liittyen Vuosaaren sataman avautumiseen VR Osakeyhtiö, VR Cargo Matti Andersson 2008-04-17 VR Cargo 2007 Kuljetukset 40,3 miljoonaa tonnia Liikevaihto 342,9 MEUR Markkinaosuus

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 28.9.2017 Hankkeen tavoitteet 28.9.2017 Heidi Mäenpää 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja

Lisätiedot

MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA

MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA MAAKUNNAN TAHTOTILA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA-VALTAKUNNANRAJA Matti Viialainen 14.9.2015 9.9.2015 1 LUUMÄKI-IMATRA IMATRANKOSKI KAKSOISRAIDE ON KÄRKIHANKE Yhteysväli on priorisoitu ensimmäiseksi Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta 1 Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta 7.6.2011 TIMO HUHTINEN 2 Työn tavoitteet Työn tarkoituksena oli selvittää millä alueilla Lahden Oikoradalla Ristikydön

Lisätiedot

Luumäki-Imatra ratahanke LuIma

Luumäki-Imatra ratahanke LuIma Luumäki-Imatra ratahanke LuIma Joonas Hämäläinen, Liikennevirasto Kiertotalous kuntien maanrakentamisessa, Seminaari 3.10.2017 Luumäki Imatra ratahankkeen taustaa Hankkeesta aiemmin tehdyt suunnitelmat

Lisätiedot

Riskiraportti. Akaan raakapuuterminaali, ratasuunnitelma

Riskiraportti. Akaan raakapuuterminaali, ratasuunnitelma Riskiraportti, ratasuunnitelma 13.3.2018 Riskiraportti 1/6 Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Riskien arvioinnin rajaukset ja oletukset... 1 1.3 Hankkeen kuvaus...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA TIINA KIURU JUSSI SIPILÄ

LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA TIINA KIURU JUSSI SIPILÄ 5 2015 LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA TIINA KIURU JUSSI SIPILÄ Luumäki Imatra Imatrankoski raja hankearviointi Tiina Kiuru, Jussi Sipilä Luumäki Imatra Imatrankoski-raja hankearviointi Liikenneviraston

Lisätiedot

RATAPIHAT monitoimijaympäristössä

RATAPIHAT monitoimijaympäristössä RATAPIHAT monitoimijaympäristössä RATA18 Tiina Purhonen Liikennevirasto 8.1.2018 Ratapihat junaliikenteen sujuvuus Ratapihoja on erilaisia: tavaraliikenteelle ja henkilöliikenteelle. Lisäksi Kouvola ja

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä liikennemuotona niin kotimaassa

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO VT-010

LIIKENNEVIRASTO VT-010 Dnro 4198/0824/2014 LUONNOS 8.9.2014 LIIKENNEVIRASTO VT-010 LIIKENNEVIRASTON JA SUONENJOEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS SUONENJOEN RATAPIHAN PARANNUSTYÖ 1 SOPIMUSKOHDE 2(6) Liikenneviraston ja Suonenjoen

Lisätiedot

Kouvolan laskumäen käyttöohje

Kouvolan laskumäen käyttöohje OHJE 1 (5) Korvaa/muuttaa Järjestelyopastimien käyttö laskumäessä Dnro 2338/741/2008 Kouvolan laskumäen käyttöohje 0400 109 E 111 LIVI/1685/06.04.01/2015 (soveltuvin osin) Kohdistuvuus Asiasanat Voimassa

Lisätiedot

Kiukainen-Kauttua-Säkylä

Kiukainen-Kauttua-Säkylä Kiukainen-Kauttua-Säkylä Ratasuunnitelma rataosan lakkauttamiseksi, yleisötilaisuus 1.3.2017 Suomen liikennehallinto LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto 9 ELY-keskusta

Lisätiedot

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Kaupunginhallitus 9.5.2016 liite nro 3 (1/17) PIKERA hankkeen projekti 2016 31.3.2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski henkilöjuna

Lisätiedot

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella 15.2.2011 TIMO HUHTINEN Taustaa: Lentoaseman kaukoliikennerata, Ratayhteysselvitys, Liikennevirasto 2010 30 km:n tunnelirata Ilmalasta Keravan pohjoispuolelle

Lisätiedot

Tuomo Lapp Pekka Iikkanen. Oulun raiteiston tarveselvitys

Tuomo Lapp Pekka Iikkanen. Oulun raiteiston tarveselvitys 2018 Tuomo Lapp Pekka Iikkanen Oulun raiteiston tarveselvitys Tuomo Lapp, Pekka Iikkanen Oulun raiteiston tarveselvitys Liikennevirasto Helsinki 2018 Kannen kuva: Tuomo Lapp Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1)

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1) PIETARSAAREN SATAMA (LJ-C56, 09.12.2016, versio 1) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1. Esittely 1.2. Yhteystiedot 1.3. Julkaiseminen 1.4. Rataverkon välinen yhteistyö 2. RATAVERKOLLE PÄÄSY 2.1. Yleiset edellytykset

Lisätiedot

Rataverkon nykytila ja kehitysnäkymät

Rataverkon nykytila ja kehitysnäkymät Rataverkon nykytila ja kehitysnäkymät Anne Herneoja liikennejohtaja Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen 17.4.2007 Metsäteho Oy 17.4.2007 Anne Herneoja 1 Ratahallintokeskus vastaa Suomen rataverkosta

Lisätiedot

Rataverkon kokonaiskuva - Lähtökohtia ja näkökulmia

Rataverkon kokonaiskuva - Lähtökohtia ja näkökulmia Rataverkon kokonaiskuva - Lähtökohtia ja näkökulmia Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 37/2018 31.10.2018 Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät, Joensuu / Kristiina Hallikas Rautatiet lukuina vuonna

Lisätiedot

Tampereen järjestelyratapihan siirtoselvitys. Tiivistelmä

Tampereen järjestelyratapihan siirtoselvitys. Tiivistelmä 1 Tiivistelmä Tampere Pirkkalan logistiikkakeskuksesta valmistui esiselvitys syksyllä 2006 Pirkanmaan liiton toimesta. Selvityksessä määritettiin logistiikkakeskuksen sijainti Tampereen, Pirkkalan ja Lempäälän

Lisätiedot

Suomi-radan käsikirja Esittelyaineisto, pääradan yhteysväli HKI-TRE

Suomi-radan käsikirja Esittelyaineisto, pääradan yhteysväli HKI-TRE Suomi-radan käsikirja Esittelyaineisto, pääradan yhteysväli HKI-TRE 3.9.2018 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys ym. Pirkanmaan liitto Suomi-radan käsikirjan sisältö Mikä on päärata? Päärata

Lisätiedot

Tavarajunien mäkeenjääntien vähentäminen

Tavarajunien mäkeenjääntien vähentäminen Tavarajunien mäkeenjääntien vähentäminen Tero Savolainen 24.1.2018 Kuva: VR Group TYÖN TAUSTA Diplomityö: Peltola, M. 2010. Tavarajunien mäkeenjääntien estäminen. Mäkeenjääntikokeet Toijalassa 2011. Karvian

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt :n osan 1 YLEISET PERUSTEET Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Teknisen yksikön päällikkö Markku Nummelin Korvaa edellisen 1. osan. Voimassa

Lisätiedot

10.11.2011 LVM/1707/08/2011. liikenne- ja viestintäministeriön päätös VR-Yhtymä Oy:lle asetetun liikennöintivelvoitteen täsmennyksestä 1.1.

10.11.2011 LVM/1707/08/2011. liikenne- ja viestintäministeriön päätös VR-Yhtymä Oy:lle asetetun liikennöintivelvoitteen täsmennyksestä 1.1. ;: ft II 1/11 \\1\ "~" Liikenne- ja viestintäministeriö 10.11.2011 LVM/1707/08/2011 VR-Yhtymä Oy liikenne- ja viestintäministeriön päätös VR-Yhtymä Oy:lle asetetun liikennöintivelvoitteen täsmennyksestä

Lisätiedot

Virheellinen kulkutie Kuopiossa

Virheellinen kulkutie Kuopiossa Raportti R2015-S1-08 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

LENTORADAN LISÄTARKASTELUT KUUMA-KUNTIEN ALUEELLA TOINEN OSIO

LENTORADAN LISÄTARKASTELUT KUUMA-KUNTIEN ALUEELLA TOINEN OSIO LENTORADAN LISÄTARKASTELUT KUUMA-KUNTIEN ALUEELLA TOINEN OSIO 19.4.2011 Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella, osa2 1 ESIPUHE Työ on jatkoa Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella

Lisätiedot

Saavutettava Pirkanmaa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Pirkanmaan liitto

Saavutettava Pirkanmaa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Pirkanmaan liitto Saavutettava Pirkanmaa 16.1.2018 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Pirkanmaan liitto Saavutettavuus Saavutettavuus = kohteen mahdollisimman helppo lähestyttävyys Saavutettavuus palveluissa

Lisätiedot

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Ratahanke Seinäjoki-Oulu Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 20.6.2016 20.6.2016 Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 24.8.2015 Ohjelma: 11:00 Ratahankkeen yleisinfo, Tommi Rosenvall (Liikennevirasto) Kempele: Kempeleen

Lisätiedot

MUISTIO. Lähtökohdat ja suunnitteluratkaisut

MUISTIO. Lähtökohdat ja suunnitteluratkaisut MUISTIO..0 () HYVINKÄÄN NS. HANGON RATAPIHAN ALUEVARAUSSELVITYS Tavoite Työn tavoitteena oli määritellä rautatieliikenteen ja radanpidon toimintojen vaatimat aluetarpeet Hyvinkään ns. Hangon ratapihan

Lisätiedot

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Tavaraliikenteessä 25%:n markkinaosuus Yhtenäiset 25 tonnin akselipainon reitit tärkeitä esim. tehtaalta satamaan (Jämsänkoski Rauma) Tavaraliikennemarkkina

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

Tampere-Oulu nopeudennostoselvitys

Tampere-Oulu nopeudennostoselvitys Tampere-Oulu nopeudennostoselvitys 15.5.2019 Sisältö Tarkastelualue ja työn tavoitteet Matka-ajat ja ajoaikasimulointeja, nykyiset nopeusrajoitukset Nopeutta 200 km/h ja geometrian sallimaa nopeutta rajoittavat

Lisätiedot

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon

Lisätiedot

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014 Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen Timo Välke 12.12.2014 Yhteinen suunnitelma Metsäteollisuuden, metsähallituksen, rautatieyrityksen ja Liikenneviraston yhteistyönä pyritään

Lisätiedot

Pasila Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen Yleissuunnitelma. Tiivistelmäraportti 2012

Pasila Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen Yleissuunnitelma. Tiivistelmäraportti 2012 Pasila Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen Yleissuunnitelma Tiivistelmäraportti 2012 Pasila Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen Yleissuunnitelma Tiivistelmäraportti Liikennevirasto Toukokuu

Lisätiedot

RAUMA, LEIKARIN SEISAKKEEN (MATKUSTAJALAITURI) ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA

RAUMA, LEIKARIN SEISAKKEEN (MATKUSTAJALAITURI) ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 1 (9) RAUMA, LEIKARIN SEISAKKEEN (MATKUSTAJALAITURI) ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA Yleistä Rataosa Kokemäki Rauma avattiin liikenteelle 1897 yksityisenä ratana ja se siirtyi valtion omistukseen

Lisätiedot

Seinäjoen ratapihan raiteiston käyttöselvitys

Seinäjoen ratapihan raiteiston käyttöselvitys 2017 Seinäjoen ratapihan raiteiston käyttöselvitys Seinäjoen ratapihan raiteiston käyttöselvitys Liikennevirasto Helsinki 2017 Kannen kuva: Seppo Veijovuori Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Hämeen liitto. Kanta-Hämeen kehittämisen kärjet Eduskuntavaalit Häme, onnellisten ihmisten sydänmaa. Kanta-Häme kartalle 12.3.

Hämeen liitto. Kanta-Hämeen kehittämisen kärjet Eduskuntavaalit Häme, onnellisten ihmisten sydänmaa. Kanta-Häme kartalle 12.3. Hämeen liitto Kanta-Hämeen kehittämisen kärjet Eduskuntavaalit 2019 Häme, onnellisten ihmisten sydänmaa Kanta-Häme kartalle 12.3.2019 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Hämeen liiton tehtävät

Lisätiedot

Junaliikenteen täsmällisyys. Tilannekatsaus

Junaliikenteen täsmällisyys. Tilannekatsaus Junaliikenteen täsmällisyys Tilannekatsaus 1.11.2017 Taustaa junaliikenteen täsmällisyydestä ja sen seurannasta Rautatiejärjestelmän toimivuuden kannalta on tärkeää, että junaliikenne kulkee aikataulun

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 12.9.2017 Hankkeen tavoitteet 12.9.2017 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja elinkeinoelämälle.

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 8.12.2017 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

RATAVERKON VERKKOSELOSTUS

RATAVERKON VERKKOSELOSTUS Vaasan kaupunki 1 RATAVERKON VERKKOSELOSTUS Asiakirjan versiohallinta Versio Pvm Sisältö/muutos 1.0 20.1.2017 Vaasan kaupungin rataverkon verkkoselostus 2018 2.0 19.12.2017 Vaasan kaupungin rataverkon

Lisätiedot

Liikkumiselle asetetut tavoitteet

Liikkumiselle asetetut tavoitteet Liikkumiselle asetetut tavoitteet Pääradan liikkumiselle johdetut tavoitteet 1. Pääradalla tarjotaan korkeatasoisia ja nopeita junayhteyksiä Tampereen kautta pääkaupunkiseudulle on päivittäin useita suoria

Lisätiedot

NIO rlrkkitehdlt Ov / A NAKKILAN KUNTA LAITURIN (SEISAKKEEN) TEKNINEN SELVITYS

NIO rlrkkitehdlt Ov / A NAKKILAN KUNTA LAITURIN (SEISAKKEEN) TEKNINEN SELVITYS NIO rlrkkitehdlt Ov / A NAKKILAN KUNTA LAITURIN (SEISAKKEEN) TEKNINEN SELVITYS RATAOSAN KUVAUS, KOKEMÄKI-PORI Rataosa Kokemäki- Pori avattiin liikenteelle 1.11.1895. Rataosa kuuluu Euroopan laajjuiseen

Lisätiedot

Keskeiset ratahankkeet 2015-2025 Liikenteen taloudellinen toimintaympäristö

Keskeiset ratahankkeet 2015-2025 Liikenteen taloudellinen toimintaympäristö Keskeiset ratahankkeet 2015-2025 Liikenteen taloudellinen toimintaympäristö Perusväylänpidon rahoitus ei riitä pitämään liikenneväyliä kunnossa Rataverkon huono kunto haittaa päivittäistä liikennöintiä

Lisätiedot

Virheellinen kulkutie Riihimäellä

Virheellinen kulkutie Riihimäellä Raportti R2015-S1-09 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU ESISELVITYS MELUSELVITYS 24.4.2012 LUONNOS Suunn. Tark./Hyv. Pvm. 24.4.2012 Pauli Ruokanen Pvm. 24.4.2012 Arkisto Tsu I-S 3???/72 LUONNOS \\Re1hki20\rrs\Projektit\Raakapuuterminaaliselvitykset\3850

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 1.6.2019 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4 Yhteystiedot...

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1

Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Siuro Heinoo Liite 1 /2 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Heinoo Ahvenus Liite 1 /3 Perinteisen kaluston

Lisätiedot

Viinikka-Rautaharkon ratapihan melumittaukset ja laskentamallin laadinta.

Viinikka-Rautaharkon ratapihan melumittaukset ja laskentamallin laadinta. Liite 5 Järjestelyratapihan melumittaukset 14-15.2011 Viinikka-Rautaharkon ratapihan melumittaukset 14-15.6.2011 ja laskentamallin laadinta. 1 Toimeksianto / Johdanto Viinikan ja Rautaharkon ratapihat

Lisätiedot

Julkinen Pohjois-Savon liikenneseminaari

Julkinen Pohjois-Savon liikenneseminaari Pohjois-Savon liikenneseminaari 4.4.2019, Roman Lübitch VR Raideliikenne on tulevaisuuden toimiala KAUPUNGISTUMINEN ILMASTONMUUTOS DIGITALISAATIO Matkamäärien kehitys + Helsinki-Tampere kehitys +10 % Matkamäärien

Lisätiedot

KEMIN SATAMA OY VERKKOSELOSTUS 2019

KEMIN SATAMA OY VERKKOSELOSTUS 2019 KEMIN SATAMA OY VERKKOSELOSTUS 2019 Sisällysluettelo 1.JOHDANTO...3 2.YLEISTIETOA...3 2.1 Vastuut ja yhteystiedot...3 2.2 Julkaiseminen...4 3.RATAVERKOLLE PÄÄSY...4 3.1Rataverkon käyttö...4 3.2 Liikennöintiä

Lisätiedot

JOENSUUN RATAPIHA RATASUUNNITELMA

JOENSUUN RATAPIHA RATASUUNNITELMA JOENSUUN RATAPIHA RATASUUNNITELMA Peltola-sali Joensuu 30.11.2016 Yleisötilaisuuden ohjelma 17.00 Tilaisuuden avaus Joensuun kaupungin puheenvuoro Juha-Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö Liikenneviraston

Lisätiedot

Lielahti Kokemäki-allianssihankkeen käytännön toimenpiteet ja tulokset. Mikko A. Heiskanen ja Mikko Nyhä

Lielahti Kokemäki-allianssihankkeen käytännön toimenpiteet ja tulokset. Mikko A. Heiskanen ja Mikko Nyhä Lielahti Kokemäki-allianssihankkeen käytännön toimenpiteet ja tulokset Mikko A. Heiskanen ja Mikko Nyhä 17.3.2015 1 Hankesuunnittelu Hankesuunnittelu toteutettiin yhteistyössä allianssimallilla Hankkeen

Lisätiedot

Virheellinen kulkutie Kouvolassa

Virheellinen kulkutie Kouvolassa Raportti R2015-S1-04 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Ratahankkeet tilannekatsaus

Ratahankkeet tilannekatsaus Ratahankkeet tilannekatsaus Päivi Nuutinen www.liikennevirasto.fi Rataverkon kokonaiskuvatyö Liikennevirastossa käynnissä oleva kokonaiskuvatyö valmistuu kevään 2018 aikana. Rataverkon suunnittelulle,

Lisätiedot

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 PISARARATA 22.10.2014 Jussi Lindberg projektipäällikkö Sisältö Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 2 2 Yhteystiedot Liikennevirasto Projektipäällikkö

Lisätiedot

Tampere Lielahti Nokia/Ylöjärvivälityskykytarkastelut

Tampere Lielahti Nokia/Ylöjärvivälityskykytarkastelut Tampere Lielahti Nokia/Ylöjärvivälityskykytarkastelut 2014 Tampere Lielahti Nokia/Ylöjärvivälityskykytarkastelut Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Kuva 10-16-5. Ilmakuva poroerotusalueelta

Kuva 10-16-5. Ilmakuva poroerotusalueelta Kuva 10-16-5. Ilmakuva poroerotusalueelta 359 10.17 Rautateiden käytön nykytila Rautarikaste kuljetetaan Rautuvaaran alueelta rautateitse johonkin seuraavista satamavaihtoehdoista Kemi, Raahe tai Kokkola.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (7) 701 Liikenne- ja viestintäministeriön selvityspyyntö Helsingin ja Espoon kaupunkiraitiotien (Raide-Jokeri) suunnittelutilanteesta HEL 2013-006172 T 08 00 02

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikenneviraston ohjeita 9/2016 Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilöstölle Liikenneviraston ohjeita 9/2016

Lisätiedot

Yrityssalainen. VR ja Jyväskylä , Maisa Romanainen

Yrityssalainen. VR ja Jyväskylä , Maisa Romanainen Yrityssalainen VR ja Jyväskylä 5.11.2018, Maisa Romanainen Matkamäärien kehitys + Helsinki-Tampere kehitys +18% Matkamäärien kehitys kaukoliikenteessä Helsinki Jyväskylä-välillä vuodesta 2015 +10% Matkamäärien

Lisätiedot

BigData ja data-analyysit älykkään suunnittelun sekä päätöksenteon apuna Rata seminaari Tuomas Lonka

BigData ja data-analyysit älykkään suunnittelun sekä päätöksenteon apuna Rata seminaari Tuomas Lonka We Keep the World on Track BigData ja data-analyysit älykkään suunnittelun sekä päätöksenteon apuna Rata 2018 - seminaari Tuomas Lonka Taustaa Kuka, mistä ja miksi Tuomas Lonka - Yli 10 v Proxionilla,

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (8) 14.6.2012 Dnro 2830/100/2012 1 MÄÄRITELMÄT... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (8) 14.6.2012 Dnro 2830/100/2012 1 MÄÄRITELMÄT... 3 LIIKENNEVIRASTO 2 (8) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 AIKATAULUTYYPIT, AIKATAULUJEN RAKENNEOSAT JA YHTEISET SISÄLTÖTIEDOT KAIKILLE AIKATAULUTYYPEILLE... 3 2.1 Aikataulutyypit... 3 2.2 Aikataulujen

Lisätiedot

HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS

HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS RAITEISTON KUVAUS Voimassa alkaen toistaiseksi HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS Muutoshistoria: Muutos Päivämäärä Hyväksyjä Hyväksytty käyttöön 1.1.2013 Ratapäällikkö Päivitys Turvallisuusjohtaja

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Suomen veturit ja moottorijunat 2011. Koonnut: Henri Hovi

Suomen veturit ja moottorijunat 2011. Koonnut: Henri Hovi Suomen veturit ja moottorijunat 2011 Koonnut: Henri Hovi Sisällysluettelo: 1 Sr2 2 Sr1 3 Sm6 4 Sm5 5 Sm4 6 Sm3 7 Sm2 8 Sm1 9 Dr16 10 Dr14 11 Dv12 12 Dm12 13 Dm7 14 Muu museokalusto Dokumentissä esitellään

Lisätiedot

Hyvinkää Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma. Vihdin yleisötilaisuus

Hyvinkää Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma. Vihdin yleisötilaisuus Hyvinkää Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma Vihdin yleisötilaisuus 6.11.2018 Hyvinkää Hanko sähköistys ja tasoristeykset, yleisötilaisuus, Hyvinkää Kokouksen

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS 9.1.2012

SUUNNITELMASELOSTUS 9.1.2012 RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 9.1.2012 Seinäjoki Suunn. Tark./Hyv. Pvm. 9.1.2012 Pauli Ruokanen Pvm. 9.1.2012 Jouni Mikkonen Arkisto Tsu L-S 3600/72 Rev 1.0

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä

Lisätiedot

Sisältö. Ohje 2 (2) Dnro 2209/79/

Sisältö. Ohje 2 (2) Dnro 2209/79/ Ohje 2 (2) Sisältö 1 Määritelmät... 3 2 Aikataulutyypit, aikataulujen rakenneosat ja yhteiset sisältövaatimukset kaikille aikataulutyypeille.. 3 2.1 Aikataulutyypit... 3 2.2 Aikataulujen rakenneosat...

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset Liite 1: Asemakortit Sito Oy 9.9.2013 Lahti, Lahti käytössä (Lahti-Heinola-rataosa) Raiteita (joista sähköistetty) 5 (5) Matkustajapalvelut asemalla Odotustilat

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot