LVM/1707/08/2011. liikenne- ja viestintäministeriön päätös VR-Yhtymä Oy:lle asetetun liikennöintivelvoitteen täsmennyksestä 1.1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10.11.2011 LVM/1707/08/2011. liikenne- ja viestintäministeriön päätös VR-Yhtymä Oy:lle asetetun liikennöintivelvoitteen täsmennyksestä 1.1."

Transkriptio

1 ;: ft II 1/11 \\1\ "~" Liikenne- ja viestintäministeriö LVM/1707/08/2011 VR-Yhtymä Oy liikenne- ja viestintäministeriön päätös VR-Yhtymä Oy:lle asetetun liikennöintivelvoitteen täsmennyksestä alkaen Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä Oy (ennen nimenmuutosta "VR Osakeyhtiö") allekirjoittivat "Henkilöjunaliikenteen yksinoikeutta koskevan käyttöoikeussopimuksen ajalle ". Sopimuksella liikenne- ja viestintäministeriö asetti VR-Yhtymä Oy:lie rautateiden henkilöliikennettä koskevan julkisen palvelun velvoitteen, jonka vastineena liikenne- ja viestintäministeriö myönsi kyseisessä sopimuksessa määritellyksi ajaksi VR-Yhtymä Oy:lle yksinoikeuden rautateiden henkilöliikenteen harjoittamiseen Suomessa sopimuksen liitteessä 1 todetulla henkilöliikenteen rataverkolla. Käyttöoikeussopimus edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriö tarvittaessa täsmentää henkilöliikenteelle asetettua julkisen palvelun velvoitetta syyskuun loppuun 2011 mennessä vuosille Palvelutason määrittelyä voidaan tarvittaessa uusia ja sitä voidaan muuttaa sopimuskauden aikana. Tällä liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä täsmennetään henkilöjunaliikenteen yksinoikeutta koskevan käyttöoikeussopimuksen mukaista velvoiteliikennettä alkaen. Velvoiteliikenteeksi lisätään: 1. Yöjunaliikenne Helsingistä Rovaniemelle ja Kolariin lukien: Helsingin ja Rovaniemen välillä palvelutasovelvoite on kaksi päivittäistä yöjunayhteyttä koko vuoden. Koska Kolarin liikenne on sesonkiluontoista, on palvelutasovelvoite päivittäinen yöjuna suuntaansa helmi-huhtikuussa ja kolme yöjunavuoroa viikossa suuntaansa tammikuussa sekä heinä-joulukuussa. Ratatöistä ja heikosta kysynnästä johtuen touko-kesäkuussa Id Versionumero Liikenne- ja viestintä ministeriö Käyntiosoite PL 31 Puhelin Valtioneuvosto

2 2/3 palvelutasovelvoitetta Kolariin ei ole. Yöjunaliikenne Rovaniemen ja Kemijärven välillä on ostoliikennettä. 2. Pohjanmaan radan taajamajunaliikenne kokonaan Seinäjoen, Kokkolan, Oulun ja Rovaniemen välillä lukien. Liikenteenharjoittaja lisää yhden uuden junaparin kuutena päivänä viikossa Oulun ja Rovaniemen väliseen liikenteeseen lukien. 3. Aamun ensimmäinen juna (nykyinen junanumero P 700) Kuopio- Kouvola alkaen 4. Uusi aikainen aamujuna -Kouvola-Mikkeli-Kuopio alkaen 5. Puolet Riihimäen ja Lahden välisestä junatarjonnasta lukien: Nykyisin Riihimäen ja Lahden välillä on maanantaista perjantaihin 36 päivittäistä junavuoroa ja viikonloppuisin hieman vähemmän. Liikennetarjonta yhteysvälillä säilyy nykyisenä, mutta puolet liikennetarjonnasta siirtyy VR-Yhtymä Oy:n velvoiteliikenteeksi. Ministeriön vuosille 2010 ja 2011 asettamasta velvoiteliikenteestä säilyy edelleen velvoiteliikenteenä: a) IC 47 ja 54 pääte- ja lähtöasemana Rovaniemi Oulun sijaan, b) S 91 ja 94 (Pendolino) pääteasemana Kuopio Pieksämäen sijaan ja suora junapari - Lappee~nranta -. Velvoiteliikenteestä lukien: poistetaan ja siirtyy osaksi uutta ostoliikennettä a) Yksi junapari Porin ja Tampereen (- Helsingin) väliltä, ja b) Riihimäen ja Tampereen välillä yksi junapari. Muilta osin 30 päivänä marraskuuta määräyksiin ei tehdä muutoksia allekirjoitetun sopimuksen Liitteessä 2 on eritelty julkisen palvelun velvoitteen alainen liikenne alkaen. Id Versionumero Lllkenne- ja vlestmtamlhlsteriö Kayntloso.te PL31 J5iJfieTi n etunimi.sukuni m Valtioneuvosto

3 3/3 Velvoitemääräyksen sisällöstä on keskusteltu VR-Yhtymä Oy:n kanssa ennen määräyksen antamista. Päätös tehtiin samanaikaisesti liikenne- ja viestintäministeriön sekä VR-Yhtymä Oy:n välillä allekirjoitettujen kaukojunaliikenteen ja alueellisen junaliikenteen ostosopimuksen sekä lähiliikenteen ostosopimuksen kanssa. VR-Yhtymä Oy:n yksinoikeussopimuksen mukainen julkisen palvelun velvoitteen alainen liikenne muodostuu markkinaehtoisesta ja velvoiteliikenteestä, joista vastaa kokonaisuudessaan VR-Yhtymä Oy. Helsingissä marraskuun 10 päivänä 2011 '\ fl.. C i.{ ) /! Merja Kyllö n Liikenn~t I ~ -... ~; Mikael Nyber h liitusneuvos' ~ IJ ' k " "" '1,111" 11 Y'fsl on paa IK.NO Uitteet Liite 1:Julkisen palvelun velvoitteen ja yksinoikeuden alaiset rata osat Liite 2: Henkilöjunaliikenteen yksinoikeutta koskevan käyttöoikeussopimuksen mukainen julkisen palvelun velvoitteen alainen liikenne alkaen Jakelu Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjaus LVMkirjaamo Tiedoksi LPO Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYt) kirjaamot Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Muut joukkoliikenteen toimivaltaiset seudulliset viranomaiset Id Versionu mero Lilkenne- Ja vlestmtamlnisteriö Kayntlosolte PL31 Puhelin etu nim i,suku Valtioneuvosto

4 LIITE 1 Julkisen palvelun velvoitteen ja yksinoikeuden alaiset henkilöliikenteen rata osat Yksinoikeussopimuksen piiriin kuuluvat seuraavat rataosat : -Tampere -Turku satama Karjaa-Hanko Toijala-Turku Lielahti-Kokemäki Kokemäki-Pori Tampere-Seinäjoki Tampere-Jyväskylä Jyväskylä-Pieksämäki Orivesi-Seinäjoki Vilppula-Mänttä Haapamäki-Jyväskylä Seinäjoki-Vaasa Seinäjoki-Oulu Oulu-Laurila Laurila-Kemijärvi Laurila-Tornio Tornio-Kolari Kerava-Hakosilta Riihimäki-Kouvola Kouvola-Pieksämäki Pieksämäki-Kontiomäki Iisalmi-Ylivieska Kouvola-Kotka satama Luumäki-Vainikkala Kouvola-Joensuu Pieksämäki-Joensuu Savonlinna-Parikkala Joensuu-Nurmes Oulu-Kontiomäki.'.., HSl-alueensisäinen { 1 liikenneei kuulu ', ' sopimuksen piiriin Kokkola Hanko rkolari ~ K~mijärvi./ R.ovanleml Kyseiset rataosat ovat ne Suomen rataverkon rataosat, joilla on henkilöjunaliikennettä lukuun ottamatta osuutta Vilppula-Mänttä, jolle Liikenne- ja viestintäministeriön nykyinen ostojunaliikenne osuudelta Tampere-Vilppula-Haapamäki on tarkoitus ulottaa, kun infrastruktuuri sen sallii. Helsingistä Riihimäelle, Lahteen ja Karjaalle ulottuvan lähiliikenteen osalta sopimus on voimassa asti, mikä vastaa YTV:n nykyisen, HSL:lle siirtyvän, lähiliikenteen sopimuksen voimassaoloaikaa.

5 LIITE 2 Henkilöjunaliikenteen yksinoikeutta koskevan käyttöoikeussopimuksen mukainen julkisen palvelun veloitteen alainen liikenne alkaen Liikenne on esitetty voimassa olevien aikataulujen mukaan. Vähäiset muutokset aikatauluihin sekä junanumeroihin ja junalyyppeihin ovat mahdollisia. Lisätään julkisen palvelun velvoitteen alaiseksi liikenteeksi Säännöllinen yöjunatarjonta reitillä-rovaniemi alkaen 2 vuoroa suuntaansa päivässä ympärivuoden Säännöllinen yöjunatarjonta reitillä -Kolari alkaen 3 vuoroasuuntaansa viikossatammikuussasekä heinä-joulukuussa.7 vuoroalvkosuuntaansa helmi-huhtikuussa Lisätään julkisen palvelun velvoitteen alaiseksi liikenteeksi seuraavat junat reitillä Seinäjoki-Kokkola-Oulu-Rovaniemi 402 H Kok Sk 133 5:37 7:20 M-L alkaen 403 H Kok :47 8:08 M-S alkaen 404 H Kok Sk 133 7:09 8:42 S alkaen 405 H 01 Roi :38 14:57 M-S alkaen 407 H Sk Kok :23 22:50 M-S alkaen 410 H Roi Kok :16 21:25 M-S alkaen uusi P 01 Roi 219 uusi uusi M-P.S alkaen uusi P Roi uusi uusi M-P.S alkaen Lisätään julkisen palvelun velvoitteen alaiseksi liikenteeksi seuraavat aamujunat reitillä -Kouvola-Mikkeli-Kuopio ja Kuopio-Mikkeli-Kouvola 700 P Kuo Kv 271 4:08 7:06 M-L alkaen uusi IC Hki Kuo 436 uusi uusi M-P alkaen Lisätään julkisen palvelun velvoitteen alaiseksi liikenteeksi seuraavat taajamajunat Riihimäki-Lahti 305 H Ri Lh 59 8:13 8:54 M-S alkaen 306 H Lh Ri 59 7:06 7:46 M-L alkaen 312 H Lh Ri 59 10:06 10:46 M-S alkaen 313 H Ri Lh 59 12:13 12:54 M-S alkaen 314 H Lh Ri 59 11:06 11:46 M-S alkaen 315 H Ri Lh 59 13:13 13:54 M-S alkaen 320 H Lh Ri 59 14:06 14:46 M-S alkaen 321 H Ri Lh 59 16:13 16:54 M-S alkaen 322 H Lh Ri 59 15:06 15:46 M-S alkaen 323 H Ri Lh 59 17:13 17:54 M-S alkaen 328 H Lh Ri 59 18:06 18:46 M-S alkaen 329 H Ri Lh 59 20:13 20:54 M-S alkaen 330 H Lh Ri 59 19:06 19:46 M-S alkaen 331 H Ri Lh 59 21:13 21:54 M-S alkaen 333 H Ri Lh 59 22:13 22:54 M-S alkaen 334 H Lh Ri 59 21:06 21:46 M-S alkaen 337 H Ri Lh 59 0:13 0:54 M-S alkaen Julkisen palvelun velvoitteen mukaisena liikenteenä säilyy 47 IC Hki Roi :06 19:53 M-S 7 osuus Oulu-Rovaniemi 54 JC Roi Hki 901 9:58 19:52 M-S 7 osuus Rovaniemi-Oulu 91 S Hki Kuo :30 21:38 M-P. S 6 osuus Pieksämäki-Kuopio 94 S Kuo Hki :51 0:52 M-P.S 6 osuus Kuopio-Pieksämäl<i 107 S Hki Imr :12 14:38 M-P 5 osuus -Lappeenranta 118 S Imr Hki :07 17:36 M-P. S 6 osuus Lappeenranta-

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS N OPEAT I TÄRADAT PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS TEKNINEN MUISTIO HENKILÖJUNALIIKENTEEN PALAUTTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ, 3.1.2011 2 Alkusanat Pieksämäki Savonlinna-rataosuuden

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikenteen. kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku

Rautateiden henkilöliikenteen. kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku Julkaisuja 17/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi

Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi Savonlinnan seudun joukkoliikennesuunnitelma 29.5.2011 WSP Finland Oy Savonlinnan seudun joukkoliikennesuunnitelma 2/64 Esipuhe Euroopan

Lisätiedot

Toimitus: VR-Yhtymä Oy, viestintä Viestintätoimisto Pohjoisranta. Valokuvat: Leif Rosnell Soile Laaksonen (sivut 8 ja 62 63) Ulkoasu: Teemu Ollikainen

Toimitus: VR-Yhtymä Oy, viestintä Viestintätoimisto Pohjoisranta. Valokuvat: Leif Rosnell Soile Laaksonen (sivut 8 ja 62 63) Ulkoasu: Teemu Ollikainen Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Sisältö 4 VR ja toimintaympäristö 6 VR-konserni 8 Pääjohtajan katsaus 10 Toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 12 Vuosi 2004 16 Henkilöliikenne 18 Tavaraliikenne 22

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 26/2011 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen

Lisätiedot

HELSINKI TURKU-RAUTATIEYHTEYS Esiselvitys ja vaikutusten arviointi Raporttiluonnos 15.12.2005 STRAFICA OY SITO OY

HELSINKI TURKU-RAUTATIEYHTEYS Esiselvitys ja vaikutusten arviointi Raporttiluonnos 15.12.2005 STRAFICA OY SITO OY HELSINKI TURKU-RAUTATIEYHTEYS Esiselvitys ja vaikutusten arviointi Raporttiluonnos 15.12.2005 STRAFICA OY SITO OY ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 23.11.2004 työryhmän selvittämään nopean

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimuksen hyödyntäminen joukkoliikenteen hankinnassa NURMIJÄRVEN PILOTTI

Käyttöoikeussopimuksen hyödyntäminen joukkoliikenteen hankinnassa NURMIJÄRVEN PILOTTI 2012 Käyttöoikeussopimuksen hyödyntäminen joukkoliikenteen hankinnassa NURMIJÄRVEN PILOTTI Käyttöoikeussopimuksen hyödyntäminen joukkoliikenteen hankinnassa Nurmijärven pilotti Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Sisämaan yöjunaliikenne. Selvitys

Sisämaan yöjunaliikenne. Selvitys Sisämaan yöjunaliikenne Selvitys Julkaisuja 9/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla

Lisätiedot

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto JYSELI 2025 Joukkoliikenteen kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto 2011 Kannen kuva: Jorma Lipponen 2 3 Esipuhe Jyväskylän seudulla on

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista

Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntö LVM065: 00/2013 L V M / 1 4 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 28.10.2013 Jakelussa mainituille Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista Liikenne- ja

Lisätiedot

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA Pohjois-Pohjanmaa Luonnos 4.6.2014 SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA 1. Sopijapuolet Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Julkaisuja 12/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA

SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1 (5) SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA Sopimuksen numero : Lappeenrannan tekninen lautakunta 11.1.2012/ 1. Sopijapuolet Liikenteenharjoittaja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

Siikalatvan joukkoliikennesuunnitelma

Siikalatvan joukkoliikennesuunnitelma 2010 Siikalatvan joukkoliikennesuunnitelma Insinööritoimisto Liidea Oy LUONNOS 31.5.2010 Esipuhe Siikalatvan kunta käynnisti joulukuussa 2009 joukkoliikennesuunnitelman laatimisen. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI

Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI 2013 Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet Nykytilan analyysi Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Tarjouskilpailu 1/2008 Diaarinumero: TRE:1307/08.01.01/2008 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

Keskeiset ratahankkeet 2015-2025 Liikenteen taloudellinen toimintaympäristö

Keskeiset ratahankkeet 2015-2025 Liikenteen taloudellinen toimintaympäristö Keskeiset ratahankkeet 2015-2025 Liikenteen taloudellinen toimintaympäristö Perusväylänpidon rahoitus ei riitä pitämään liikenneväyliä kunnossa Rataverkon huono kunto haittaa päivittäistä liikennöintiä

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA

JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA JOUKKOLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYS ISOKYRÖ-LAIHIA-VAASA Pohjanmaan liitto Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Länsi-Suomen lääninhallitus Linja-autoliitto ry Vaasan kaupunki Mustasaaren kunta Laihian kunta

Lisätiedot

Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät

Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät 5 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä HENRIIKA WEISTE HEIKKI METSÄRANTA HEIDI SAARINEN JUHA TERVONEN ERKKI JYLHÄ-OLLILA Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät Henriika Weiste, Heikki Metsäranta,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020 Kouvolan kaupunki 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Sisällys 1 Joukkoliikenteen järjestäminen... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Joukkoliikenteen organisointi Kouvolassa...

Lisätiedot

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA JOUKKOLIIKENNE Insinööritoimisto Liidea Oy Tieliikelaitoksen Konsultointi, Turku Kansikuva: Iso kuva: Porin matkakeskuksena toimiva linja-autoasema Pikkuvat

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä

Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä 2012 Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Simo Airaksinen Verkkojulkaisu pdf ISBN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys

Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys RAPORTTEJA 45 2013 Etelä-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys Etelä-Pohjanmaan maakunnan joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2014-2018 JAAKKO RINTAMÄKI NIKO SETÄLÄ MARKO TIKKANEN Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Suomi-käytävän liikenteellinen merkitys osana TEN-T -ydinverkkoa 25.11.2014. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä nro/2014

Suomi-käytävän liikenteellinen merkitys osana TEN-T -ydinverkkoa 25.11.2014. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä nro/2014 Suomi-käytävän liikenteellinen merkitys osana TEN-T -ydinverkkoa 25.11.2014 Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä nro/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: ( VR Group) Liikennevirasto PL

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO info@lvm.fi kirjaamo@lvm.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO info@lvm.fi kirjaamo@lvm.fi Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO info@lvm.fi kirjaamo@lvm.fi VIITE ASIA Liikenneministeriön tulevaisuuskatsaus puolueille Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka Esitettyjä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset Esiselvitys Sito Oy Versio 1.0 30.8.2013 Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset 2 (53) 30.8.2013 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 RATAVERKOLLISET TARKASTELUT... 4 2.1 Tarkasteltava rataverkko... 4 2.2

Lisätiedot

JUHA TERVONEN TUOMO LAPP JUKKA-PEKKA PITKÄNEN. Ratamaksun kehittämisselvitys

JUHA TERVONEN TUOMO LAPP JUKKA-PEKKA PITKÄNEN. Ratamaksun kehittämisselvitys 2014 JUHA TERVONEN TUOMO LAPP JUKKA-PEKKA PITKÄNEN Ratamaksun kehittämisselvitys Juha Tervonen, Tuomo Lapp, Jukka-Pekka Pitkänen Ratamaksun kehittämisselvitys Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2

Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 23/2011 Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen

Lisätiedot