HUS-Servis liikelaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-Servis liikelaitos"

Transkriptio

1 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -2,2 % -3,1 % Tekstinkäsittelypalvelut ,0 % 0,7 % Asiointipalvelut ,3 % -12,9 % Henkilöstöpalvelut ,5 % 0,8 % Talouspalvelut ,5 % -0,3 % Hinnanmuutos-%*** 1,6 % 0,34 % 0,51 % Tuottavuus - Henkilötyövuosilla painotettu suoritemäärä 1,4 % 2,0 % 2,1 % 4,3 % - Tuotannon arvon kehitys suhteessa kuluihin**** 2,8 % 2,0 % 2,5 % 25,6 % Tekstinkäsittelypalvelut 1,6 % 4,4 % Asiointipalvelut 3,1 % -1,1 % Henkilöstöpalvelut 2,8 % 2,3 % Talouspalvelut 4,9 % 7,4 % Tekstinkäsittelyn vasteajat: Vasteaika, ei kiireelliset (24-96 t) ,6 Vasteaika, kiireelliset (<24 t) ,4 Vasteaika, pika (<2 t) 1,1 2 0,5 Palveluiden saatavuus Ajallaan maksetut palkat 99,9 % 99,00 % 99,90 % 0,9 % Kirjanpidon raportointiaikataulun pitävyys 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,5 % -0,3 % Henkilötyövuodet ,2 % -2,6 % Henkilötyövuoden hinta (sisältää tulospalkkioerät) ,5 % 4,0 % Henkilötyövuoden hinta (ilman tulospalkkioeriä) ,7 % 1,7 % *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2013 ja 2014 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2013 ja 2014 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2014 laskettuna 2013 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2014] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2013/oikaistut tuotannon kulut 2013] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti, b) vähentämällä ulkopuolinen myynti, c) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2013 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla (1,80 %). Tilinpäätös

2 Sitovat tavoitteet 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TP Tilikauden tulos *) ,0 % 6,6 % - Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 2,8 % 2,0 % 2,5 % 25,0 % -10,0 % - Hintatason muutos-%** 1,6 % 0,3 % 0,5 % 66,7 % -68,9 % - Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 % 0,0 % - Peruspääoman korko ,0 % -17,4 % *Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia ja yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. Vuoden 2013 tilinpäätös ei sisältänyt henkilöstön tulospalkkiojaksotuksia, mutta vuoden 2014 tilinpäätöksessä tulospalkkiojaksotusten suuruus oli sivukuluineen noin 0,7 milj. euroa. Tämä muutos huomioiden vuoden 2013 kanssa vertailukelpoinen operatiivinen tulos oli vuonna 2014 noin 2,0 milj. euroa **Hintatason muutoksen ylitys johtuu tekstinkäsittelypalveluiden talousarviota suuremmasta volyymista ja kysyntärakenteen muutoksista. Asiakkaiden ennustama tekstinkäsittelypalveluiden suoritemäärät toteutuivat kaikkiaan 7 % talousarviota suurempina. Lisäksi kalleimpien pikasaneluiden kysyntä kasvoi 2 % oletettua suuremmaksi ja vastaavasti edullisempien pikasaneluiden kysyntä laski vastaavalla osuudella. Ilman näitä asiakkaiden kysyntämuutoksia hintatason muutos vastaisi talousarvion mukaista +0,3 %. Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Liikevaihto 51,5 53,5 51,9-3,0 % 0,9 % - Sisäinen myynti 51,0 52,8 51,4-2,7 % 0,8 % - Ulkoinen myynti 0,8 0,8 0,9 21,0 % 18,1 % - Toimintatuotot yhteensä 51,8 53,6 52,3-2,4 % 1,0 % - Toimintakulut 51,7 53,6 52,3-2,4 % 1,1 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 1,2 0,0 1,3 ############ 6,5 % - Asiakashyvitykset netto -1,2-1,3 0,0 % 6,5 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 ############ 16,1 % Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama- % TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilötyövuodet ,3 % -2,7 % Henkilötyövuoden hinta (sis. tulospalkkiot) ,5 % 4,0 % Henkilötyövuoden hinta (ilman tulospalkkioita) ,7 % 1,7 % OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus tukipalveluyksikön toiminnasta Tilinpäätös

3 HUS-Servis tukee HUS:n potilashoitoa tuottamalla laadukkaita asiointi-, henkilöstö-, tekstinkäsittely- ja talouspalveluita kustannustehokkaasti. Kuudetta vuotta palvelukeskusmallilla toimiva liikelaitos tuottaa asiakkaille keskitetysti: Asiointipalvelut monialapalveluna sisältäen aula-, potilaskuljetus-, lähetti-, potilasasiakirja- ja arkistopalvelut hyödyntäen henkilöstön moniosaamista ja laaja-alaista käytettävyyttä Henkilöstö- ja palkkapalvelut sekä henkilöstöasioiden hoidon ja henkilöstöjärjestelmien tarvitseman tukipalvelun Osto-, matka- ja kululaskujen käsittelyn, sairaanhoidon ja muiden palveluiden ja tuotteiden laskutuksen ja perinnän sekä kirjanpidon ja maksuliikenteen hoidon Hoitoyksiköiden tarvitsemat tekstinkäsittelypalvelut Olennaiset tapahtumat tilikaudella Yhteenveto HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui odotetusti palvelulupauksen mukaisesti lukuun ottamatta Uranus-päivityksen aiheuttamia yksittäisiä käyttökatkoja digisanelupalvelussa syys-lokakuun aikana. Taloustutkimuksella teetetyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulos oli 3,9/5 (tavoite 4), mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Palvelujen laadun kehittämistoimenpiteitä suunnitellaan edelleen yhteistyössä asiakkaiden kanssa saatujen tulosten perusteella. Palvelulaskutus ennen asiakaspalautuksia oli 0,4 % talousarviota ja 0,7 % edellisvuotta suurempi. HUS-Servisin maksamien noin 1,3 milj. euron asiakaspalautusten jälkeen lopullinen palvelulaskutus oli yhteensä noin 52,3 milj. euroa, mikä on -2,4 % talousarviota vähemmän, mutta 1,0 % edellisvuotta enemmän. Sekä euromääräisesti että suhteellisesti suurinta kysynnän lisääntyminen oli tekstinkäsittelypalveluissa. Tekstinkäsittelyn palveluveloitukset kasvoivat viime vuodesta noin 4,1 %, josta noin 0,7 % muodostui volyymin kasvusta, hinnoittelun muutoksista noin 2,6 % ja loput noin 0,8 % kysyntärakenteen muutoksista. Tekstinkäsittelyn kumulatiiviset toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,2 milj. euroa. Tästä ylityksestä HYKS:n Medisiinisen tulosyksikön palveluostot olivat euroa, HYKS:n Operatiivisen tulosyksikön palveluostot euroa, Hyvinkään SHA:n ostot noin euroa ja HYKS:n Psykiatriakeskuksen ostot noin euroa. Talouspalveluissa palvelulaskutus vastasi sekä viime vuoden että edellisen vuoden tasoa. Henkilöstöpalveluiden laskutus vastasi viime vuotista tasoa, mutta oli noin -3,2 % talousarvioita matalammalla tasolla, mikä oli seurausta palkka- ja palvelussuhdepalveluiden odotettua matalammasta laskutustasosta. Asiointipalveluiden palvelulaskutus alitti talousarvion -3,0 % ja edellisen vuoden -1,9 %. Asiointipalveluiden palvelulaskutuksen huomattava pudotus oli seurausta odotettua nopeammin edenneestä potilasasiakirjojen sähköistämisestä ja arkistotoimitusten vähenemisestä. Tällä muutoksella oli välitön säästövaikutus myös asiakkaan kustannuksiin. Toimintakulut olivat saatujen asiakashyvitysten jälkeen 52,3 milj. euroa, mikä oli -2,4 % talousarviota vähemmän, mutta 1,1 % edellisvuotta enemmän. Talousarvioon nähden henkilöstökustannukset laskivat lähes jokaisella palvelualueella, mutta suhteessa volyymin muutokseen reaalinen henkilöstökulujen lasku oli voimakkainta tekstinkäsittelypalveissa. Tekstinkäsittelyn kappalemääräinen kysyntä nousi, mutta tuotannonohjauksen kehittymisen myötä henkilöstökuluja pystyttiin laskemaan lähes euroa. Tekstinkäsittelyn etätyön lisäämisen myötä vuokrakustannukset pystyttiin puolittamaan ja tämän muutoksen vaikutus oli noin euroa. Tekstinkäsittelyn ohella henkilöstökustannuksissa saavutettiin merkittäviä talousarvioalituksia henkilöstöpalveluissa, jossa henkilöstökustannukset alittivat talousarvion noin euroa erityisesti palvelussuhde- ja palkkaprosessin tehostumisen myötä. Asiointipalveluiden arkistopalveluiden palvelumyynti putosi noin euroa edellisestä vuodesta ja sopeutustoimenpiteenä henkilöstökustannuksia pystyttiin laskemaan noin euroa edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärä putosi arkiston sopeutustoimenpiteiden seurauksena noin 13 henkilöä, Tilinpäätös

4 mutta näiden kokonaisvaikutus realisoituu vasta vuoden 2015 puolella. Lisäksi arkistojen henkilöstökulujen laskua hidasti arkistojen keskittämisestä ja muutoista aiheutuneet henkilöstökustannukset. Osaaikaiset työsopimuksen huomioiden sopeutustoimenpiteiden kokonaisvaikutus tulee olemaan noin euroa. Lisäksi talouspalveluissa varauduttiin perintäkustannusten nousuun, mutta nämä kulut jäivät myös odotettua matalammalle tasolle. HUS-Servisin operatiivinen tulos ennen asiakashyvityksiä ja tulospalkkiojaksotuksia oli 2,0 milj. euroa positiivinen, mikä oli noin 0,8 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tulospalkkiojaksotusten jälkeen operatiivinen tulos oli 1,3 milj. euroa, mutta tämä ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden kanssa, koska vuodelta 2013 puuttuivat vastaavat tulospalkkioerät. Tuloksen parantumisesta selittyy valtaosin henkilöstökustannusten laskusta. Palvelualueittain tarkasteltuna eniten ylijäämää syntyi henkilöstöpalveluissa (+1,1 milj. euroa). Talouspalveluiden ylijäämä oli 0,5 milj. euroa ja asiointipalveluiden 0,6 milj. euroa. Edelliseen vuoteen nähden suurin tulosparannus oli kuitenkin tekstinkäsittelypalveluissa, jossa tuotannonohjauksen kehittymisen myötä tappio pienentyi -0,1 milj. euroon edellisen vuoden -0,6 milj. eurosta. Tuottavuusmittareina käytettiin vuonna 2014 liikelaitoksen kokonaistuottavuutta ja henkilötyöntuottavuutta. Kokonaistuottavuus oli +2,5 %, mikä on noin +0,5 % prosenttiyksikköä asetettua tavoitetta (+2,0 %) suurempi. Vastaavasti henkilötyön tuottavuus kasvoi noin +2,1 %. Kokonaistuottavuuden ja henkilötyöntuottavuuden välistä eroa selittää useiden tehostamistoimenpiteiden kohdistuminen muihin kuin henkilöstökulueriin. Kokonaistuottavuus kehittyi voimakkaasti erityisesti alkuvuoden aikana, mutta viimeisen neljän kuukauden aikana tuottavuuden kehitys oli kuitenkin alkuvuotta heikompaa. Erityisen suurta tuottavuuden kasvu oli alkuvuonna tekstinkäsittelypalveluissa toiminnanohjauksen kehittymisen myötä, mutta loppuvuodesta positiivinen kehitys kuitenkin hieman tasaantui Uranus-päivityksen ja Kanta-arkiston vaatimien lisäresursointien myötä. Lisäksi tuottavuutta pudotti edellisen vuoden suuri lomapalkkajaksotus, jonka vuoksi lomapalkkajaksotusten erotus vuosien välillä oli noin euroa, mikä pudotti myös tuottavuutta joulukuussa. Talous-, henkilöstö- ja tekstinkäsittelypalveluissa tuottavuus on kehittynyt positiivisesti läpi koko vuoden. Sen sijaan asiointipalveluissa siirtyminen sähköiseen potilasarkistoon on näkynyt suoritemäärien laskuna ja erityisesti henkilötyön tuottavuuden voimakkaana putoamisena. Asiointipalveluiden henkilöstöresursseja on sopeutettu laskevaan kysyntään kesästä alkaen ja sopeuttamistoimenpiteitä tullaan jatkamaan myös ensi vuonna. HUS-Servisin toiminnallisista muutoksista merkittävin oli syksyllä 2013 aloitettu Harppi toiminnanohjaushanke, jonka toiminta kasvoi täyteen laajuuteen vuoden 2014 aikana. HUS-Servisistä hankkeeseen osallistuivat talous- ja henkilöstöpalvelut. Tämän hankkeen kustannusvaikutus oli noin euroa ja tämä oli euromääräisesti suurin yksittäinen muutos HUS-Servisin toiminnassa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tekstinkäsittelypalveluissa merkittävänä muutoksena oli toiminnanohjauskehitystyön ohella etätyöntekijöiden määrän moninkertaistaminen, joka johti vuokrakustannusten puolittumiseen sekä sairauspoissaolojen merkittävään putoamiseen. Asiointipalveluissa merkittävimpänä muutoksena oli sähköisen potilasasiakirjapalvelun aloittaminen uusissa toimipaikoissa sekä toiminnan sopeuttaminen, mikä vähensi sairaanhoitoalueiden laskutusta noin euroa. Henkilöstöpalveluissa toteutettiin HUS-Servisin ensimmäinen lean-kehittämishanke, jonka seurauksena palvelussuhde- ja palkkaprosessin laatu- sekä kustannustehokkuus kehittyi merkittävästi. Ympäristötavoitteeksi on asetettu kopiopaperin kulutuksen vähentäminen 7 % vuosittain, kun vastaava tavoite koko HUS:ssa on pääsääntöisesti 5 %. Vuoden 2014 aikana kulutus on ollut euromääräisesti 1,3 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Sähköisen asioinnin lisääminen vähentää jatkossa myös tulostamisen tarvetta ja tämä vaikutus näkyy koko HUS:ssa, ei pelkästään Servisin kulutuksen vähenemisenä. Asiointipalvelut Asiointipalveluiden tavoitteena on tuottaa aula-, postitus-, potilaskuljetus-, potilasasiakirja-, puhelin-, hallintoasiakirjapalvelut asiakkaiden kanssa hyvällä yhteistyöllä ja laadukkaasti. Palvelutaso on parantunut vuosittain. Asiakastyytyväisyyden tavoitteeseen (4/5) päästiin lähes jokaisessa palvelussa. Tilinpäätös

5 Asiointipalvelun suurimmat muutokset vuonna 2014 tapahtuivat arkistopalveluissa. Arkiston lainaukset vähenivät sähköisen asioinnin myötä 21 % edellisestä vuodesta. Arkiston tilojen keskittämistä jatkettiin, kahdesta pienestä arkistosta luovuttiin. Arkistossa aloitettiin sähköisen arkistoinnin pilotti Töölön sairaalassa. Pilotin tavoitteena on paperisten arkistoitavien potilasasiadokumenttien sähköistäminen. Pilotin päättyessä on luotu HUS-tasoinen malli siitä, miten ennen vain paperisena ollut tieto on sähköisesti käytettävissä HUS-alueella. Uutena palveluna aloitettiin HUSLABin ajanvarauspalvelu. Toiminta oli odotettua vilkkaampaa, puheluita yksikköön tuli keskimäärin 610 kpl/päivä. Puhelinvaihteen 4711 osalta välitysteknistä alustaa on uudistettu yhteistyössä Tietohallinnon kanssa. Potilaskuljetuksen toiminta oli hiukan edellistä vuotta vilkkaampaa. Kuljetuksia oli 7 % edellistä vuotta enemmän. Neuvottelut aula-, posti-, ja potilaskuljetuspalveluista uuden Espoon sairaalan osalta jatkuivat. Tekstinkäsittely Tekstinkäsittelyssä vuosi 2014 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin koko HUS:ssa oli mahdollisuus käyttää digisanelua. Saneluja purettiin ennätysmäärä yhteensä kpl. Digisanelujen osuus oli 96 % (1,75 milj. kpl) ja kasettisaneluja 4 % ( kpl). Asiakastyytyväisyys säilyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna (3,81/5). Saneluiden palvelulupaus pystyttiin pitämään läpi vuoden Uranus-päivityksen aiheuttamia hetkellisiä käyttökatkoja lukuun ottamatta. Pikasanelut toimitettiin keskimäärin alla kahdessa tunnissa (mediaani 30 min), kiiresanelut toimitettiin alle 24 tunnissa (mediaani 13 t) ja normaalisanelut alle viidessä arkivuorokaudessa (mediaani 4 vrk; 89 t). Sanelujen valmistumisen vaihteluvälit olivat ajoittain merkittäviä. Erityisesti heinäkuussa palvelutasot olivat heikot ja ylityksiä tapahtui runsaasti ja ne aiheuttivat asiakasreklamaatioita. Variaatioiden tasaaminen priorisoitiin ensisijaiseksi tavoitteeksi. Tekstinkäsittelyssä haittatapahtuma ilmoituksia (HaiPro) tuli 60, joista suurin osa koski viiveitä saneluissa. Merkittäviä (luokan 4-5) tapahtumia oli 1 kappale, jossa potilaan hoito todettiin viivästyneen, mutta ei aiheuttaneen haittaa. Merkittävin muutos oli HUS:n potilastietojärjestelmäpäivitys (Uranus 8.4) syyskuussa ja sen korjauspäivitys marraskuussa. Päivitys heikensi tuottavuuden kehitystä, koska tietojärjestelmät eivät olleet käytössä normaalisti ja käyttökatkoja oli loppuvuonna yli 40. Versiopäivityksestä johtuvat uudet toimintamallit vaativat harjoittelua kaikilla ammattiryhmillä. Marraskuun korjauspäivityksessä korjattiin kaikkiaan 150 järjestelmässä havaittua virhettä ja korjauspäivitystä voidaan pitää kokonaisuudessaan onnistuneena projektina. Kanta-potilastietoarkistoon siirtymistä jouduttiin kuitenkin siirtämään vuodelle 2015 Uranuksen vaatimien korjauspäivitysten vuoksi. Tekstinkäsittelyn merkittävin kehitysprojekti oli puheentunnistuksen pilotointi. Projektissa tutkittiin puheentunnistuksen hyödyntämistä osana lääkärin saneluprosessia ja tekstinkäsittelijän sanelunpurkuprosessia. Lääkärit käyttivät edustapuheentunnistusta, jossa lääkäri itse saneli ja korjasi sanelutekstinsä. Taustapuheentunnistuksessa 10 tekstinkäsittelijää korjasivat puheentunnistuksen kautta tullutta valmista tekstiä. Saneluminuutin purkamiseen käytetty aika pieneni korvatautien pilotissa tuotantoon verrattuna jopa 41 %, vaikka integraation puuttuessa käytettiin manuaalista kopioi-liitä -toimintoa. Sanelujen valmistumisen nopeutumisen lisäksi tekstinkäsittelijöiden käyttämien kielityökalujen avulla saatiin laadukkaampia tekstejä perinteiseen digisaneluun verrattuna. Lupaavien havaintojen perusteella puheentunnistuksen ja kielityökalujen kehittämiseen tullaan myös tulevaisuudessa varaamaan kehitysresursseja. Myös asiakkaiden näkökulmasta halukkuus edusta puheentunnistuksen käyttöönottoon on olemassa, mutta käytetty teknologia vaatii edelleen jatkokehittämistä. Muita tärkeitä kehittämisasioita olivat tekstien jatkuva laadunarviointi, laatukäsikirjan suunnittelu, osaamiskartoitus, tuotannonohjauksen projektin suunnittelu ja eteneminen, potilasasiakirjojen englannin kielisen käännöspalvelun aloittaminen, etätyöprojektin aloittaminen sekä osallistuminen kumoushankkeen suunnitteluun yhdessä työterveyslaitoksen kanssa. Tilinpäätös

6 Henkilöstöpalvelut Koulutuspalveluiden järjestämiin koulutuksiin osallistui vuoden aikana lähes työntekijää sekä HUS:sta että kuntien ja terveydenhuoltoalalla toimivien organisaatioiden henkilöstöstä. Koulutukset ovat olleet onnistuneita palautekeskiarvon ollessa 4,1 asteikolla 1-5. Mittavimpia koulutushankkeita olivat Itä-Uudenmaan terveydenhuoltopäivä yhdessä Porvoon sairaanhoitoalueen kanssa, haavahoitokoulutukset, sihteeripäivä sekä alueelliset koulutukset yhteistyössä HYKSin kanssa. Lisäksi koulutuspalvelut osallistui Uranus U8.4 käyttöönoton verkkokoulutuksen tuottamiseen runsaalle käyttäjälle. Rekrytointipalvelujen toiminnassa painottui työpaikkailmoitustoiminta sekä esimiesten neuvonta ja koulutus rekrytointiprosessiin. Työpaikkailmoitukset käännetään ruotsiksi, ja kielenkääntäjät saivat käyttöönsä Trados-käännösohjelman palvelinversion, joka nopeuttaa toimintaa ja parantaa tuottavuutta. HUS-Rekrytointi osallistui HUSPlus rekrytointi- ja palvelussuhteen aloitusosioiden kehittämiseen osana Harppi-hanketta. Henkilöstöjärjestelmien tukitiimit olivat vahvasti mukana Harppi-hankkeen määrittelyvaiheissa ja HUSPlussan toiminnallisuuksien kehittämisessä. Harppi-hankkeen edetessä käyttöönottoon vuonna 2015 järjestelmätukitiimeillä on testaus- ja käyttöönoton tukivaiheissa edelleen keskeinen rooli. Väestörekisterikeskuksen varmennekorttien korttijakelu HUS:n Helsingin sairaaloiden terveydenhuollon ammattilaisille saatiin valmiiksi. Yhteensä korttijakelu tavoitti noin henkilöä. Palkkapalvelujen Lean projekti käynnistyi keväällä Projektin lopputuloksena saatiin rakennettua joustavampi ja tehokkaampi palveluorganisaatio, koostuen viidestä palvelulinjasta. Samalla parannettiin tapoja käsitellä palkka-aineistoa sähköisesti Rondon ja sähköpostin avulla. Vuoden aikana uudistettiin intran Palvelussuhdeasiat osio yhdessä Yhtymähallinnon kanssa. Uudistuksessa sivustosta tuli asiakaslähtöisempi ja rakenteelta selkeämpi. Palvelussuhdepalvelujen pääkaupunkiseudun palvelutiimeissä tehtiin palvelutiimien asiakkuuksien ja keskinäisen resursoinnin muutoksia, joilla tavoiteltiin entistäkin parempaa joustavuutta asiakaspalvelussa. Muutokset osoittautuivat tehokkaiksi ja palvelussuhdepalvelujen tuottavuus tehtyjen palvelujaksojen suoritemäärällä mitattuna parani edellisvuodesta runsaat 20 %. Talouspalvelut Talouspalvelujen jatkuvana tavoitteena on hoitaa taloushallinnon prosessit yhteistyössä asiakkaiden kanssa tehokkaasti ja laadukkaasti. Palvelutaso on ollut korkea jo useita vuosia, kiitosta asiakkailta on tullut mm. henkilöstön ammattitaidosta ja ystävällisestä asiakaspalvelusta. Sähköisten osto- ja myyntilaskujen määrä on lisääntynyt edelleen vuonna 2014 ja on noin 70 % sekä myyntilaskuissa että ostolaskuissa. Sekä osto- että myyntilaskutuksessa näkyi vuonna 2014 potilaan vapaan liikkuvuuden lisääntyminen hoitopaikan valinnassa. Vuonna 2014 saatiin ratkaisu markkinaoikeudesta perintätoimiston kilpailutukseen. Markkinaoikeus hylkäsi Intrum Justitian valituksen ja syksyllä 2014 käynnistyi käyttöönottoprojekti Lindorff Oyj:n kanssa. Tavoitteena on ottaa Lindorffin palvelut käyttöön pääosin vuoden 2015 aikana. Kesäkuussa 2014 talouspalvelut järjesti yhdessä HUS- Tietohallinnon kanssa yhteistyötilaisuuden jäsenkuntien kanssa asiakas- ja laskutustietojen hallinnasta. Talouspalvelut on aktiivisesti mukana HUS:n toiminnankehittämishankkeessa, Harppi-projektissa. Harppi-projektissa uusitaan HUS:n toiminnanohjausjärjestelmä, johon myös talous kuuluu. Talouspalvelut osallistuu myös HUS:ssa käynnissä olevaan ostopalvelulaskutuksen uudistamis- ja kehittämishankkeeseen. Kesästä 2014 lähtien talouspalvelut on myös tuottanut HYKSin Oy:lle laskutuspalveluita. Tulevaisuuden näkymät Tilinpäätös

7 Vuoden 2015 aikana asiointipalveluiden kehittämistoimenpiteet tulevat kohdistumaan paperittoman potilashoidon tukemiseen, josta saatiin lupaavia tuloksia jo vuonna Asiointipalveluiden sopeuttamisen onnistuminen tulee olemaan yksi keskeisimmistä tekijöistä HUS-Servisin vuoden 2015 tuloksessa. Potilasasiakirjojen sähköistäminen loi välittömiä kustannussäästöjä jokaiselle palvelua käyttävällä kliiniselle yksikölle. Tätä kehitystyötä tullaan jatkamaan myös vuonna 2015 asiakaslähtöisen palvelumallin kehittämiseksi ja kustannussäästöjen lisäämiseksi. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Alkusyksyn aikana määräaikaisia työsopimuksia on päätetty useissa eri arkistoissa ja henkilöstövähennykset tulevat jatkumaan seuraavan seitsemän kuukauden aikana. Kaikkiaan henkilöstölukumäärä on pudonnut vuodessa 94 henkilöstä 81 henkilöön. Henkilöstövähennykset tapahtuvat eläköitymisten ja määräaikaisten työsopimusten päättämisen kautta. Arkiston henkilöstöä on myös siirtynyt HUS-Servisin muihin palveluihin. Toisena sopeuttamissuunnitelman osaalueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn. Tekstinkäsittelyn palvelulupausta pyritään nostamaan vuoden 2015 aikana ja erityisesti pikasaneluiden toimintamallia kehitetään entistä asiakaslähtöisemmäksi. Digisanelun tulevaisuuden kehitysnäkyvät liittyvät valintoihin, jossa dokumentaatioratkaisut, tiedonsiirto ja viestinvälitys asiantuntijoiden ja asiakkaan kesken ratkaistaan. Todennäköisemmät dokumentaatiotavat ovat itsekirjoittaminen tai tietojen lisääminen valmiisiin pohjatietoihin ja rakenteisiin tietomassoihin. Puheentunnistuspilotin tulosten perusteella kehitystyötä jatketaan ja puheentunnistuksesta odotetaan merkittävää teknistä läpimurtoa tulevien vuosien aikana. Tekstinkäsittelyn toiminnanohjausta kehitetään edelleen. Kuntayhtymän henkilöstö-, materiaali- ja taloushallinnon toiminnanohjauksen kehittämishankkeella (Harppi hanke) tehostetaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti logistiikan, talouden ja henkilöstöjohtamisen sekä käyttövaltuuksien hallinnan prosesseja ja toimintoja. Työntekijöille näkyvimpiä muutoksia tulevat olemaan henkilöstöhallinnon sähköisen asioinnin lisääntyminen sekä HUS Plussan käytettävyyden parantaminen muun muassa palvelussuhdeasioiden ja matkalaskujen hoitamisessa. Hanke mahdollistaa ostotilausten ja laskujen käsittelyn uudistamisen. Hanke aiheuttaa HUS-Servisille huomattavaa lisätyötä mm. suunnittelun, määrittelyn, testauksen ja koulutuksen osalta myös vuonna Samanaikaisesti haasteena on häiriöttömän palvelutuotannon varmistaminen. Hus-Servis rahoitti syntyneet lisäkustannukset omaa tuottavuuttaan kehittämällä vuonna 2014 ja lisäkustannusten vaikutus oli arviolta noin 0,5 miljoonaa euroa. Harppi-hankkeen lisäkustannusvaikutus tulee pysymään vastaavalla tasolla myös vuonna 2015 ja tämän vuoksi hanke tulee olemaan keskeisin muuttuja ja riskitekijä myös vuonna Hankkeella tulee kuitenkin pitkällä aikavälillä olemaan merkittävä vaikutus HUS-Servisin kykyyn tehostaa toimintaansa henkilöstö- ja talouspalveluiden osalta. Harppi toiminnanohjausjärjestelmä tuo myös mahdollisuuksia skaalata investoinnin hyötyjä laajemminkin sote-alueen palvelutuotannossa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta on osa johtamista ja siihen sisältyvät kaikki ne toiminnot, joilla tavoitellaan liikelaitokselle asetettujen tavoitteiden toteuttamista säädösten ja ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisessä valvonnassa noudatetaan yhtymähallinnon sisäisen tarkastusyksikön ja ulkoisen tarkastuksen suosituksia. Sisäisen valvonnan kannalta keskeisiä toimintoja ovat strategisia tavoitteita toteuttava toiminnan suunnittelu ja toteutus, päätöksentekomenettely, sopimukset ja hankintatoimi sekä taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuus ja toiminnan tuloksellisuus. Toimitusjohtaja on delegoinut hankintavaltuuksia, laskujen hyväksymisoikeuksia sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteko-oikeuksia alaiselleen henkilöstölle. Päätökset tehdään delegointipäätösten mukaisesti ja niitä valvotaan. Palvelukuvauksissa on kuvattu tehtävät ja vastuut asiakkaiden ja HUS-Servisin välillä. Riskien tunnistaminen ja arvioiminen on osa johtamista ja projektinhallintaa. Kaikilla palvelualueilla on nimetty riskit, arvioitu niiden todennäköisyys ja vaikutus sekä yksilöity kunkin riskin hallintakeinot. Ar- Tilinpäätös

8 viointi päivitetään vuosittain. HUS:n valmius- ja jatkuvuussuunnitelma tukee liikelaitoksen omaa jatkuvuuden hallintaa sekä toiminnan yhteensovittamista operatiivisella tasolla. HUS-Servisin vuosittaisen riskianalyysin perusteella merkittävimpinä strategisina riskeinä on tunnistettavissa positiivisen tuottavuuskehityksen ylläpitäminen tulevaisuudessa sekä muutokset toimintaympäristössä. Keskeisimpiä muutoksia toimintaympäristössä ovat julkisen palvelutuotannon lakimuutokset sekä eduskunnassa valmistelussa oleva sote-uudistus. Toimintaympäristön varaudutaan seuraamalla aktiivisesti lakimuutoksia ja osallistumalla mahdollisuuksien mukaan niiden toimeenpanoon sekä palvelutuotannon osalta valmistautumalla tuleviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin ennakoivasti. Tuottavuuskehityksen ja talouden hallinnassa ovat avainasemassa toiminnan sopeuttaminen kysynnän muutoksiin sekä resurssien dynaaminen tasapainottaminen eri palvelualueiden välillä. Kuluneen vuoden aikana sopeutustoimia on kohdistettu erityisesti potilasasiakirjapalveluihin, joissa sähköinen potilasasiakirjaratkaisu on edellyttänyt nopeaa toiminnan uudelleen organisointia ja resurssien sopeutusta. Lisäksi eri palvelualueiden toimintojen tehokkuuden varmistamiseksi on otettu käyttöön systemaattinen lean-kehittämisen malli. Merkittävimmät operatiiviset riskit ovat sidoksissa käytettävissä olevien resurssien riittävyyteen, avainhenkilöiden osaamiseen ja kuormittumiseen, tietoturvallisuuteen ja kehitysprojektien etenemiseen. Vuoden 2014 aikana kehittämisprojektien pääpaino on ollut järjestelmäprojekteissa, joista Uranuspäivitys ja Harppi-toiminnanohjausjärjestelmä ovat olleet merkittävimmät kehitysprojektit. Kehitysprojektien hallinnassa avainasemassa on projektien hyvä kokonaisohjaus, jatkuva seuranta sekä tarvittavien resurssien ja tuen varaaminen projektien läpiviennille. Erityisesti Harppi-projektissa yksittäisten avainosaajien sitouttaminen ja työntekijöiden osaamisen ja työtehtävien yhteensovittaminen kuormituksen hallitsemiseksi on ollut keskeinen lähtökohta projektin onnistuneen läpiviennin takaamiseksi. Riippuvuus tietojärjestelmistä ja tietoliikenneyhteyksistä tuo haasteita useiden toimintojen häiriöttömälle jatkuvuudelle. Tietoteknisiä riskejä hallitaan järjestelmiä testaamalla, toimittajayhteistyöllä, riskit minimoivilla työjärjestelyillä, koulutuksella, ohjeistuksella ja esimiesvalvonnalla sekä määrittämällä sopimuksiin palvelutasoehtoja. Tietojärjestelmäriskeihin on varauduttu myös kattavilla varahenkilöjärjestelyillä, joilla varmistetaan osavan henkilökunnan riittävyys myös mahdollisissa käyttökatkoissa ja poikkeustilanteissa. Asiointipalvelut ja tekstinkäsittely osallistuvat potilasturvallisuustoimintaan ja haittailmoitus (HaiPro) raportointiin. HUS-Riskit portaali on käytössä. Vaaratapahtumailmoitusten käsittelemiseksi ja palvelun kehittämiseksi on luotu toimintamalli. Kokonaisuudessaan riskien hallinnassa onnistuttiin hyvin vuonna Tilinpäätös

9 VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 50,7 52,7 51,0-3,2 % 0,7 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 0,8 0,8 0,9 11,9 % 11,7 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 51,5 53,5 51,9-3,0 % 0,9 % Tilinpäätös

10 Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (lkm) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Kirjoitetut sanelut ,4 % -0,1 % Kirjoitetut saneluminuutit ,4 % 0,8 % Asiakirjan haut ,6 % -21,4 % Välitetyt puhelut ,5 % -7,1 % Potilaskuljetukset ,3 % 0,0 % Ansioerittelyt ,1 % -1,7 % Ostolaskut ,5 % 0,4 % Tiliöintirivit ,9 % -15,5 % Potilaslaskut ,9 % 0,8 % KAIKKI YHTEENSÄ (lkm) ,6 % 0,2 % Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP Liikelaitoksen johto ,0 % 77,8 % -Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ,1 % 5,3 % -Tekstinkäsittelypalvelut ,3 % 3,9 % -Asiointipalvelut ,4 % -2,0 % -Henkilöstöpalvelut ,1 % 0,4 % -Talouspalvelut KAIKKI YHTEENSÄ (1 000 euroa) ,4 % 0,8 % Tilinpäätösluvut ennen asiakkaille annettuja hyvityksiä Palvelulaskutus vuonna 2014 oli ennen tilinpäätöshyvityksiä +0,4 % yli talousarvion ja +0,8 % yli edellisen vuoden toteuman. Tiinpäätöshyvityksiä annettiin noin 1,3 milj. euroa, ja sen jälkeen laskutus oli noin -2,4 % talousarviota pienempi, mutta noin +1,0 % prosenttia edellisvuotta suurempi. Kokonaismyynnin kasvu edellisvuoteen nähden selittyy valtaosin tekstinkäsittelyn palveluveloitusten kasvusta. Muilla palvelualueilla palvelulaskutus jäi hieman talousarviota matalammalle tasolle. Palvelulaskutuksen kasvu edelliseen vuoteen nähden oli seurausta tekstinkäsittelyn kasvaneesta kysynnästä, kysyntärakenteen muutoksista sekä hinnanmuutoksista. Tekstinkäsittelyn palveluveloitukset kasvoivat viime vuodesta noin 4,1 %, josta noin 0,7 % muodostui volyymin kasvusta, hinnoittelun muutoksista noin 2,6 % ja loput noin 0,8 % kysyntärakenteen muutoksista. Tekstinkäsittelyn kumulatiiviset toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,2 milj. euroa. Tästä ylityksestä HYKS:n Medisiinisen tulosyksikön palveluostot olivat euroa, HYKS:n Operatiivisen tulosyksikön palveluostot euroa, Hyvinkään SHA:n ostot noin euroa ja HYKS:n Psykiatriakeskuksen ostot noin euroa. Tekstinkäsittelyn loppuvuoden palvelutuotantoa rasitti Uranus-päivitys, joka aiheutti kaikkiaan yli 40 tekstinkäsittelyjärjestelmän käyttökatkoa. Uranus-päivityksen aiheuttamat käyttökatkot selittävät myös hetkelliset poikkeamat palvelulupauksen pidossa syys-lokakuun aikana. Uranus-päivityksen jälkeen tilanne on tasaantunut myös tekstinkäsittelyssä ja palvelulupaus on pystytty pitämään jokaisella palvelualueella marraskuun aikana. Palvelualueittain tarkasteltuna muiden palvelualueiden palvelulaskutus jäi budjetoitua matalammaksi. Erityisesti palvelulaskutus on laskenut asiointipalveluiden potilasasiakirja-arkiston veloituksissa arkistojen sähköistämisen myötä. Potilasasiakirja-arkistojen sähköistäminen on edennyt odotettua nopeammin ja tällä muutoksella on välitön säästövaikutus myös asiakkaan kustannuksiin. Asiointipalveluiden laskutus oli noin 0,5 milj. euroa alle budjetoidun tason. Potilasasiakirjapalveluiden aiheuttamaa palvelu- Tilinpäätös

11 laskutuksen pudotusta on kuitenkin hieman tasannut HUSLABin ajanvarauspalvelu, jonka suoritevolyymi on ollut odotettua suurempaa. Henkilöstöpalveluiden laskutus vastasi viime vuotista tasoa, mutta oli noin -3,2 % talousarvioita matalammalla tasolla, mikä oli seurausta palkka- ja palvelussuhde-palveluiden odotettua matalammasta laskutustasosta. Lisäksi talousarvion alittumisesta selittyy noin kolmannes talousarvioon sisällytetystä Uudenmaan sairaalapesulaa koskevasta toiminnallisesta muutoksesta, mikä jäi kuitenkin toteutumatta vuonna Talouspalveluissa palvelulaskutus vastasi sekä viime vuoden että edellisen vuoden tasoa. Talouspalveluiden asiakkuuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, lukuun ottamatta HYKSin Oy:n laskutuspalveluita. Sähköisten osto- ja myyntilaskujen määrä on lisääntynyt edelleen vuonna 2014 ja on noin 70 % sekä myyntilaskuissa että ostolaskuissa. Talouspalveluiden resursseja on sitoutunut vuoden aikana hyvin paljon ERP-hankkeeseen sekä perintätoimintojen käyttöönottoprojektiin Lindorffin kanssa. Huomattavia resursseja sitovista kehitysprojekteista huolimatta palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisessa prosessissa. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Toimintatuotot yhteensä ,4 % 1,0 % Myyntituotot ,0 % 0,9 % Maksutuotot ,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,0 % 640,7 % Muut toimintatuotot ,1 % 14,1 % Toimintakulut yhteensä ,4 % 1,1 % Henkilöstökulut ,8 % 1,3 % Palvelujen ostot ,9 % 3,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 23,1 % Avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,3 % -10,9 % Toimintakate ,1 % -21,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % -168,9 % Vuosikate ,8 % -5,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % -7,0 % Tilikauden tulos ############ 16,1 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,4 % 1,1 % Sisäiset toimintatuotot 98,6 % 98,3 % 98,5 % 98,4 % 98,5 % 98,2 % Ulkoiset toimintatuotot 1,4 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tilinpäätös

12 Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi ,2 Tekstinkäsittelypalveluiden volyymin kasvu ,2 % 562,5 1,1 % Asiointipalveluiden puhelinvaihteen ajanvarauspalveluiden laajentuminen Asiointipalveluiden potilasasiakirjojen sähköistäminen Henkilöstöpalveluiden talousarvioon sisältyneet toteutumattomat toiminnalliset muutokset Pasu- ja palkkaprosessin tehostaminen ja HTV-perusteisen laskutuksen vähentäminen Talouspalveluiden suoritteiden kasvu ja HYKSin Oy:n palvelut 284 0,5 % 340 0,7 % ,5 % ,4 % ,2 % 0,0 0,0 % ,5 % 40,0 0,1 % -15 0,0 % 52,6 0,1 % Muut muutokset ,4 % 394,8 0,8 % Asiakaspalautukset ,4 % -126,9-0,2 % TP ,4 % ,0 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi , ,4 Tekstinkäsittelypalveluiden toiminnanohjauksen tehostaminen ja etätyön lisääminen -361,0-0,7 % -83,8-0,2 % Asiointipalveluiden kustannusten sopeuttaminen kysyntävolyymien laskuun -251,4-0,5 % -156,1-0,3 % Henkilöstöpalveluiden toiminnan tehostaminen -830,1-1,5 % -350,0-0,7 % Talouspalveluiden toiminnan tehostaminen -608,9-1,1 % -193,1-0,4 % ERP-projekti (Harppi) -12,0 0,0 % 388,0 0,7 % Muut muutokset 89,2 0,2 % 255,6 0,5 % Tulospalkkiojaksotukset 693,5 1,3 % 693,5 1,3 % TP ,4 % ,1 % Toimintakulujen ja tuottojen poikkeamat on laskettu asiakashyvitysten jälkeisellä tuloksella. Kone- ja laiteinvestoinnit Vuoden 2014 syyskuussa päivitetyssä talousarviossa oli suunniteltu euroa käytettäväksi pieninvestointeihin. Vuoden 2014 aikana investointeja ei kuitenkaan toteutunut lainkaan. Talousarviovaiheessa suunnitellut investoinnit koostuivat pääosin tietojärjestelmäinvestoinneista. Suunniteltuja tietojärjestelmäinvestointeja olivat tekstinkäsittelyn tuotannonohjausjärjestelmä, tekstinkäsittelyn asiakasra- Tilinpäätös

13 portointiosio Cognos-raportointijärjestelmään, lääkehoidon verkkokoulutuksen lisäosiot ja Tradoskäännösohjelmisto. Lisäksi investointirahaa varattiin lean-hankkeiden visuaalisen toiminnanohjauksen välineisiin. Tekstinkäsittelyn tuotannonohjausjärjestelmäinvestointi toteutui vuoden 2013 puolella. Vastaavasti tekstinkäsittelyn asiakasraportointiosio Cognos-raportointijärjestelmässä siirtyi vuoden 2015 puolelle Tietotuotannon riittämättömän resurssin aiheuttaman priorisointitarpeen seurauksena. Henkilöstöpalveluiden investointisuunnitelman Trados-ohjelmisto siirtyi Tietohallinnon investoinniksi ja lääkehoidon verkkokoulutuksen lisäosiot siirtyivät toistaiseksi vuodelle Lean-hankkeiden visuaalisen toiminnanohjauksen välineet hankittiin, mutta toteumasumma jäi huomattavasti euron investointirajan alle. HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstömittarit TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 78, ,0 % 1,2 % - Työssäolo-% 79, ,7 0,9 % -0,1 % - Henkilötyövuoden hinta 43,7 44,8 45,5 1,6 % 4,1 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) ,2 % 25,8 % - Perehdyttämisen toteutuminen ,0 % -2,7 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä ,7 % 31,1 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste ,5 % -17,5 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys ,5 % 8,8 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä ,8 % -0,5 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä ,3 % 0,0 % Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi ,0 % 1,0 % - Sairauspoissaolot, päivää/hlö 16,4 16,2 14,3-11,7 % -12,8 % - Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 3,9 2,3 4 73,9 % 2,6 % Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Henkilöstörakenteen muutostarve Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Potilasasiakirjapalvelut HTV 60 % Tekstinkäsittelypalvelut HTV 100 % ERP -projekti HTV 100 % Henkilöstörakennesuunnitelman tavoitteena oli vastata asiakkaiden toiminnan muutoksiin ja palvelutarpeisiin sekä tukea HUS-Servisin sisäisiä muutostarpeita. Näiden lisäksi rakennesuunnitelmassa pyrittiin henkilötyön tuottavuuden paranemiseen. Tilinpäätös

14 Henkilöstön määrän väheni arvioitua enemmän 3,5 % (32 henkilöä). Henkilöstötyövuodet noudattivat samaa linjaa ja vähenivät arvioitua enemmän 3,2 % (32 henkilötyövuotta). HUS-Servisin potilasasiakirjapalveluissa lainaukset vähentyivät 21 % vuoden 2014 aikana. Keskittämällä ja kehittämällä potilasasiakirjapalveluja saatiin aikaan 8,4 HTV:n säästö, joka jäi asetettua tavoitetta (14 HTV) pienemmäksi. Syynä alitukseen olivat osin asiakkaiden tarpeet ja keskittämisen ongelmat pienten yksikköjen kohdalta. HUS-Servisin tekstinkäsittelyssä uusi tuotannon- ja johtamisen rakennemuutos tuotti 8,4 HTV:n säästön, joka ylittyi asetetusta tavoitteesta (7,5 HTV). Toteutetun puheentunnistuksen pilotoinnin perusteella voi arvioida henkilötyön tuottavuuden kasvavan olennaisesti jatkossa, kunhan tekniset haasteet ratkaistaan. ERP hankkeeseen käytettiin ,4 henkilötyövuotta, joka lisäsi johdon vastuualueen henkilöstökuluja Henkilöstön toisen kotimaisen kielen käytön edistämiseksi ohjataan henkilöstöä HUS:n järjestämiin kielikoulutuksiin. Osaamiskartan avulla esimiehet pystyvät varmistamaan sekä tiimi- että yksilötasolla riittävän toisen kotimaisen kielen osaamisen. Häirintäindeksi oli vuoden 2014 työolobarometrissa 4,75. HUS-Servisissä noudatetaan HUS:n nollatoleranssia häirinnän suhteen ja esimiesten osaamista varmistetaan koulutuksen avulla. Henkilötyövuosien muutokset TA 2014/TP 2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % Muu henkilökunta Kumulatiivinen TA ,7 Tekstinkäsittelyn toiminnanohjauksen tehostaminen -3,2-0,4 % -3,2 Asiointipalveluiden sopeuttaminen potilasarkiston sähköistämiseen -3,6-0,5 % -3,6 Henkilöstöpalveluiden tehostaminen -11,2-1,7 % -11,2 Henkilöstöpalveluiden talousarvioon sisältyneet toteutumattomat toiminnalliset -2,0-1,7 % -2,0 muutokset Talouspalveluiden tehostaminen -3,1-0,4 % -3,1 Muut muutokset -1,1-0,1 % -1,1 Toteuma 1-12/ ,2 % 733 TP 2014/TP 2013 Henkilötyövuodet htv muutos % Muu henkilökunta Kumulatiivinen TP Tekstinkäsittelyn toiminnanohjauksen tehostaminen -6,6-0,9 % -6,6 Asiointipalveluiden sopeuttaminen potilasarkiston sähköistämiseen -3,3-0,4 % -3,3 Henkilöstöpalveluiden tehostaminen -10,7-1,4 % -10,7 Talouspalveluiden tehostaminen 0,9 0,1 % 0,9 Muut muutokset 0,1 0,0 % 0,1 Toteuma 1-12/ ,6 % 733 Tilinpäätös

15 HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat koko vuoden selvästi sekä budjetoitua että edellisen vuoden tasoa matalammalla. Koko vuoden henkilötyövuodet ja henkilöstökustannukset jäivät noin 3,2 % budjetoitua matalammalle tasolle. Henkilötyövuodet alittivat myös budjetoidun tason noin -2,6 %. Talous- ja henkilöstöpalveluiden budjetoitua matalammat henkilötyövuodet selittyvät ERP-projektin resursoinnilla, koska projektia varten suunniteltuja rekrytointeja ei ole toteutettu suunnitellussa laajuudessa. Lisäksi henkilöstöpalveluissa henkilötyövuosia on pystytty vähentämään myös eri palveluprosesseista merkittävästi. Erityisesti palkka- ja palvelussuhdepalveluissa henkilötyöresurssien käyttö on tehostunut voimakkaasti. Palvelussuhde- ja palkkaprosessien lean-projektin odotetaan tuottavan lisää tehostumista myös vuonna Tekstinkäsittelyssä henkilötyövuodet ovat olleet alkuvuoden aikana sekä edellisvuotta että budjetoitua matalammalla tasolla. Henkilötyövuosien lasku edelliseen vuoteen selittyy toiminnanohjausjärjestelmien kehittymisellä sekä henkilöstöresursoinnin keskitetyllä ohjaamisella ja tiukentamisella. Uranuspotilastietojärjestelmäpäivityksen aiheuttamat järjestelmien käyttökatkot näkyivät kasvaneina henkilöstökustannuksina loppuvuoden aikana. Lisäksi loppuvuoden aikana rekrytointiin lisää henkilöstöä palvelulupauksen turvaamiseksi. Vuokratyövoiman käyttö kasvoi viime vuoden noin 0,4 milj. eurosta 0,6 milj. euroon. Vuokratyövoiman käyttöä on tietoisesti lisätty, koska vuokratyövoimalla on pystytty mukautumaan tekstinkäsittelyn volyymien voimakkaaseen vaihteluun eri kuukausien välillä. Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen ja vuokratyövoiman käytön lisääminen samanaikaisesti on ollut oleellinen osa tekstinkäsittelyn toiminnan tehostamista. Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilöstösuunnitelman keskeisenä tavoitteena oli hillitä henkilöstökulujen kasvua ja lisätä sitä kautta kustannustehokkuutta. Henkilöstökulujen kasvun hillintään käytettiin toimenpiteinä henkilöstöresurssointisuunnittelua. Suunnittelun avulla pyrittiin löytämään taloudellisesti optimaalisin tasapaino vakituisen, määräaikaisen ja vuokratyövoiman välille. HUS-Servisissä käytettiin täyttölupamenetelmää ja vuosilomien taloudellista suunnittelua ohjattiin. Lisäksi tavoitteena oli sairauspoissaolojen vähentäminen, jossa onnistuttiin hyvin. HUS-Servisissä henkilöstötyön tuottavuus kasvoi vuoden 2014 aikana 2,1 %, joka ylitti asetetun tavoitteen (2,0 %). HUS-Servisissä henkilöstötyön tuottavuus on voimakkaasti sitoutunut järjestelmien käytettävyyteen ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi henkilöstötyön tuottavuutta lisäsivät prosessien kehitys ja voimakkaasti vähentyneet sairauspoissaolot. Henkilöstökulut kasvoivat 1,3 % ( euroa). Kulujen kasvu kohdistui kokonaan HUS- Servisin johdon vastuualueelle. Muiden vastuualueiden henkilöstökulut pienenivät. Syynä johdon vastuualueen henkilöstökulujen kasvamiseen on ERP-hankkeeseen osallistuneen henkilöstön kulujen kohdentaminen johdon vastuualueelle. Henkilötyövuoden hinta kasvoi 4,1 % verrattuna vuoteen Keskeisimmät syyt hinnan nousuun ovat eläkkeelle jäävien määrän kasvaminen sekä lisä- ja ylityöt tekstinkäsittely- ja asiointipalveluissa. Vuokratyövoimaa käytetään ainoastaan tekstinkäsittelypalveluissa ruuhkahuippujen tasauksiin. Kokonaisuudessaan vuokratyövoiman käyttö on vähäistä. Vuonna 2014 käytettiin tekstinkäsittelypalveluissa vuokratyövoimaa 13,0 henkilötyövuoden verran. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,4 henkilötyövuotta ja talousarvioon verrattuna 6,5 henkilötyövuotta. Vuokratyövoiman kustannukset olivat euroa. Tarkoituksena on jatkossakin tasata ruuhkahuippuja vuokratyövoimalla. Sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden oli 14,3, joka on 2,1 päivää vähemmän kuin vuonna Prosentuaalisesta sairauspoissaolojen määrä väheni 10,1 %, joka henkilötyövuosina on Tilinpäätös

16 5,0 henkilötyövuotta. Sairauspoissaolojen kustannukset vähenivät euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstön osaaminen Osaamisen kehittämissuunnitelman tavoitteena olivat toiminnan onnistumista kuvaavien mittareiden kautta saatu palaute ja osaamiskartoituksessa havaitut osaamisvajeet. Työolobarometrin lisäksi HUS- Servisissä tehtiin keväällä 2014 Työterveyslaitoksen kehittämä Tiimien toimivuus mittarointi. Vuodelle 2014 johdetut kehittämiskohteet olivat johtamisosaaminen, tuotannon hallinnan johtaminen ja jatkuvan asiakas- ja työntekijälähtöisen kehittämismallin luominen. Kriittisin osaaminen liittyi tietojärjestelmäosaamiseen. Aikaisemmin tehtyihin osaamiskartoituksiin tehtiin tekstinkäsittely- ja potilasasiakirjapalveluissa yksilöidympiä osaamiskarttoja. Potilasasiakirjapalveluissa kartoitettiin omaan työhön liittyvän osaamisen lisäksi muita osaamisia arkistoiminnan rakennemuutoksen takia. Tekstinkäsittelypalveluissa toteutettiin esimiestyöskentelyn rakennemuutos, jossa osa esimiehistä siirtyi muihin tehtäviin. JET koulutukseen osallistuneet valmistuivat ja esimiehet kävivät HUS:n järjestämissä esimieskoulutuksissa. Esimiespäivillä keskityttiin Lean osaamisen lisäämiseen ja vuorovaikutteiseen johtamiseen. Kaikilta vastuualueilta osallistui esimiehiä 360 arviointiin, joihin on tarkoitus kaikkien esimiesten osallistua kahden seuraavan vuoden aikana Lean osaamista vahvistettiin henkilöstöpalvelujen palkkapalveluissa, joissa toteutettiin HUS- Servisin ensimmäinen Kaizen -viikko. Jatkossa on tarkoitus kaikilla vastuualueille toteuttaa Kaizen viikkoja, joihin osallistuu johdon, esimiehien, henkilöstön ja asiakkaiden edustajia. Tavoitteena on luoda HUS-Servisiin jatkuva asiakas- ja henkilöstölähtöinen kehittämismalli. Tekstinkäsittelypalveluissa vahvistettiin tuotannon johtamisen osaamista rekrytoimalla tuotantopäällikkö, joka aloitti vuoden 2014 alussa. Järjestelmäosaamista on vahvistettu rekrytoimalla uusia osaajia ja oman henkilökunnan siirtymisillä muista tehtävistä järjestelmätehtäviin. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti ERP hankkeeseen henkilöstö- ja talouspalveluissa. Lisäksi HUS-Servisistä on kaksi henkilöä kokopäiväisesti ERP hankkeessa koko päiväisesti. Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja Tärkeimmät osaamisalueet niiden toteutuminen % Johtamisosaaminen Esimiespäivät 100 %, osaamiskartat 100 %, 360 -arviointi 50 % Tuotannon hallinta Tuotantopäällikön rekrytointi 100 % Kehittämisosaaminen Kehittämismallin luominen 30 % Järjestelmäosaaminen Järjestelmäosaamisen varmistaminen 100 % ERP osaaminen ERP -osaaminen 100 % Työhyvinvointi ja työsuojelu HUS-Servisin tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisintä on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen lisää henkilöstön tyytyväisyyttä, parantaa työilmapiiriä ja auttaa henkilöstöä jaksamaan muutoksissa. HUS-Servisissä strategista hyvinvointia johdetaan erillisellä ohjauskortilla. Ohjauskorttiin tavoitteet luodaan vastuualuetasoisesti työolobarometritutkimuksesta ja Työterveyslaitoksen Tiimin toimivuus mittarista. Strategisen hyvinvoinnin keskeisin tavoite on hyvinvoinnin kautta lisätä tuottavuutta. Lisäksi HUS-Servisin tekstinkäsittelypalveluissa on noin kolmasosa henkilöstöstä kokopäiväisesti etätyössä. Henkilöstö on kokenut etätyön erittäin positiivisena. Strategisen hyvinvoinnin ohjauskortti päivitettiin vuosille Tilinpäätös

17 Ikäkausitarkastuksia tehostettiin etenkin vuotta täyttävien henkilöjen osalta Työkyvyn tuki mallin tehokasta käyttöä jatkettiin Keväällä järjestettiin henkilöstölle uimakoulu ja syksyllä tekstinkäsittelypalveluissa kehonhuolto kurssi. Istumatyön kuormittavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota koko vuoden aikana etenkin niissä yksiköissä, joissa tehdään staattista istumatyötä. Työsuojelussa tehtiin työpaikkakäyntejä ja riskien arviointia jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Työpaikkakäyntejä toteutettiin yhteistyössä HUS:n työterveyshuollon kanssa. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Tukipalveluiden johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa HUS-Servisin vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Johtokunta esittää, että tilikauden tulos asiakashyvitysten jälkeen 5952,84 euroa kirjataan taseeseen tilikauden ylijäämäksi. Tilinpäätös

18 EI-SAIRAANHOIDOLLISTEN TUKIPALVELUJEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTA Kuntalaki sisältää säännökset kunnallisesta liikelaitoksesta, johtokunnasta ja johtajasta. Kuntalain 87 c :n mukaan kunnallisella liikelaitoksella tulee olla johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Ei-sairaanhoidollisten liikelaitosten johtokunta toimii HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, HUS-Servis ja Ravioli-liikelaitosten yhteisenä johtokuntana. Johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. HUS:n hallitus valitsee johtokunnan jäsenet valtuuston toimikaudeksi. Hallitus määrää yhden varsinaisen jäsenen johtokunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. HUS:n hallitus käsitteli kokouksessa liikelaitosten johtokuntien nimen muuttamista ja valtuuston päätöksellä Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan nimi muutettiin Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunnaksi. Johtokunnan tehtävänä on: 1. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta 2. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja suunnitelma 3. valita ja irtisanoa liikelaitoksen johtaja, jollei johtosäännössä toisin mainita 4. päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei johtosäännössä toisin määrätä 5. päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; j a 6. valvoa liikelaitoksen etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella. Asiat johtokunnassa päätetään pääsääntöisesti viranhaltijaesittelystä siten, että kukin liikelaitoksen toimitusjohtaja toimii esittelijänä liikelaitostaan koskevissa asioissa. Myös henkilöstön edustajalla on liikelaitosten johtosääntöjen mukaisesti johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta kokoontui 10 kertaa vuoden 2014 aikana. Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan kokoonpano valtuustokautena Varsinaiset jäsenet Ulla-Marja Urho, puheenjohtaja Harry Yltävä, varapuheenjohtaja Jari Oksanen Leena Laine Seppo Olli Mari Frostell, talousjohtaja Asko Saari, sairaanhoitoalueen johtaja Henkilökohtaiset varajäsenet Sirpa Asko-Seljavaara Marjut Lumijärvi Tuomas Tuure Jukka Pihko Ilkka Kauppinen Anne Priha, investointijohtaja Sune Lang, sairaanhoitoalueen johtaja Henkilöstön edustaja Kalevi Kannisto Anja Lehtosaari Esittelijät Pirjo Hakala-Lahtinen, toimitusjohtaja, Ravioli Tuula Karhumäki, toimitusjohtaja, HUS-Desiko Leena Koponen, toimitusjohtaja, HUS-Servis Markku Laakso, toimitusjohtaja, HUS-Logistiikka Tilinpäätös

19 Johtokunnan sihteeri Kati Sipinen, johdon assistentti Tilinpäätös

20 TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma HUS-SERVIS, TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,39 Liiketoiminnan muut tuotot , ,30 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,56 Palvelujen ostot , , , ,43 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,01 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,39 Muut henkilösivukulut , , , ,21 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,01 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,96 Muut kulut , ,11 Muut toimintakulut , ,07 Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 354, ,97 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 8 299, ,15 Muut rahoitustuotot 1 436,63 3,65 Kuntayhtymälle maksetut korkokulut 0,00 0,00 Korvaus peruspääomasta , ,24 Muut rahoituskulut , ,02 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 4 598, ,46 Tilikauden +yli/-alijäämä 5 952, ,51 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,37 0,34 0,34 1,79 47,12 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 0,37 0,34 0,34 1,79 47,12 Voitto, % 0,01 0,01 0,01 0,08 1,77 Tilinpäätös

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY 2016 HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA JA JÄSENKUNTIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA Kustannustehokkuus Paras julkinen palvelukeskus Palvelutaso Laatu HUS-Servis on toiminut vuodesta

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut

Kuukausiraportti 2/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/ (11) HUS-Servis Tunnusluvut

Osavuosikatsaus 1-4/ (11) HUS-Servis Tunnusluvut Osavuosikatsaus 1-4/2016 1 (11) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 3 Osavuosikatsaus 8/ (12)

HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 3 Osavuosikatsaus 8/ (12) Osavuosikatsaus 8/2016 1 (12) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kuukausiraportti 7/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

Kuukausiraportti 7/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta Kuukausiraportti 7/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018

HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018 HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018 Sisältö 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2 Talouden tunnusluvut... 3 1.3 Sitovat tavoitteet...

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 27 14.12.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALT 27 HUS/1094/2016 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot