HUS-Servis liikelaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-Servis liikelaitos"

Transkriptio

1 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -2,2 % -3,1 % Tekstinkäsittelypalvelut ,0 % 0,7 % Asiointipalvelut ,3 % -12,9 % Henkilöstöpalvelut ,5 % 0,8 % Talouspalvelut ,5 % -0,3 % Hinnanmuutos-%*** 1,6 % 0,34 % 0,51 % Tuottavuus - Henkilötyövuosilla painotettu suoritemäärä 1,4 % 2,0 % 2,1 % 4,3 % - Tuotannon arvon kehitys suhteessa kuluihin**** 2,8 % 2,0 % 2,5 % 25,6 % Tekstinkäsittelypalvelut 1,6 % 4,4 % Asiointipalvelut 3,1 % -1,1 % Henkilöstöpalvelut 2,8 % 2,3 % Talouspalvelut 4,9 % 7,4 % Tekstinkäsittelyn vasteajat: Vasteaika, ei kiireelliset (24-96 t) ,6 Vasteaika, kiireelliset (<24 t) ,4 Vasteaika, pika (<2 t) 1,1 2 0,5 Palveluiden saatavuus Ajallaan maksetut palkat 99,9 % 99,00 % 99,90 % 0,9 % Kirjanpidon raportointiaikataulun pitävyys 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,5 % -0,3 % Henkilötyövuodet ,2 % -2,6 % Henkilötyövuoden hinta (sisältää tulospalkkioerät) ,5 % 4,0 % Henkilötyövuoden hinta (ilman tulospalkkioeriä) ,7 % 1,7 % *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2013 ja 2014 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2013 ja 2014 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2014 laskettuna 2013 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2014] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2013/oikaistut tuotannon kulut 2013] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti, b) vähentämällä ulkopuolinen myynti, c) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2013 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla (1,80 %). Tilinpäätös

2 Sitovat tavoitteet 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TP Tilikauden tulos *) ,0 % 6,6 % - Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 2,8 % 2,0 % 2,5 % 25,0 % -10,0 % - Hintatason muutos-%** 1,6 % 0,3 % 0,5 % 66,7 % -68,9 % - Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 % 0,0 % - Peruspääoman korko ,0 % -17,4 % *Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia ja yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. Vuoden 2013 tilinpäätös ei sisältänyt henkilöstön tulospalkkiojaksotuksia, mutta vuoden 2014 tilinpäätöksessä tulospalkkiojaksotusten suuruus oli sivukuluineen noin 0,7 milj. euroa. Tämä muutos huomioiden vuoden 2013 kanssa vertailukelpoinen operatiivinen tulos oli vuonna 2014 noin 2,0 milj. euroa **Hintatason muutoksen ylitys johtuu tekstinkäsittelypalveluiden talousarviota suuremmasta volyymista ja kysyntärakenteen muutoksista. Asiakkaiden ennustama tekstinkäsittelypalveluiden suoritemäärät toteutuivat kaikkiaan 7 % talousarviota suurempina. Lisäksi kalleimpien pikasaneluiden kysyntä kasvoi 2 % oletettua suuremmaksi ja vastaavasti edullisempien pikasaneluiden kysyntä laski vastaavalla osuudella. Ilman näitä asiakkaiden kysyntämuutoksia hintatason muutos vastaisi talousarvion mukaista +0,3 %. Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Liikevaihto 51,5 53,5 51,9-3,0 % 0,9 % - Sisäinen myynti 51,0 52,8 51,4-2,7 % 0,8 % - Ulkoinen myynti 0,8 0,8 0,9 21,0 % 18,1 % - Toimintatuotot yhteensä 51,8 53,6 52,3-2,4 % 1,0 % - Toimintakulut 51,7 53,6 52,3-2,4 % 1,1 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 1,2 0,0 1,3 ############ 6,5 % - Asiakashyvitykset netto -1,2-1,3 0,0 % 6,5 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 ############ 16,1 % Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama- % TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilötyövuodet ,3 % -2,7 % Henkilötyövuoden hinta (sis. tulospalkkiot) ,5 % 4,0 % Henkilötyövuoden hinta (ilman tulospalkkioita) ,7 % 1,7 % OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus tukipalveluyksikön toiminnasta Tilinpäätös

3 HUS-Servis tukee HUS:n potilashoitoa tuottamalla laadukkaita asiointi-, henkilöstö-, tekstinkäsittely- ja talouspalveluita kustannustehokkaasti. Kuudetta vuotta palvelukeskusmallilla toimiva liikelaitos tuottaa asiakkaille keskitetysti: Asiointipalvelut monialapalveluna sisältäen aula-, potilaskuljetus-, lähetti-, potilasasiakirja- ja arkistopalvelut hyödyntäen henkilöstön moniosaamista ja laaja-alaista käytettävyyttä Henkilöstö- ja palkkapalvelut sekä henkilöstöasioiden hoidon ja henkilöstöjärjestelmien tarvitseman tukipalvelun Osto-, matka- ja kululaskujen käsittelyn, sairaanhoidon ja muiden palveluiden ja tuotteiden laskutuksen ja perinnän sekä kirjanpidon ja maksuliikenteen hoidon Hoitoyksiköiden tarvitsemat tekstinkäsittelypalvelut Olennaiset tapahtumat tilikaudella Yhteenveto HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui odotetusti palvelulupauksen mukaisesti lukuun ottamatta Uranus-päivityksen aiheuttamia yksittäisiä käyttökatkoja digisanelupalvelussa syys-lokakuun aikana. Taloustutkimuksella teetetyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulos oli 3,9/5 (tavoite 4), mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Palvelujen laadun kehittämistoimenpiteitä suunnitellaan edelleen yhteistyössä asiakkaiden kanssa saatujen tulosten perusteella. Palvelulaskutus ennen asiakaspalautuksia oli 0,4 % talousarviota ja 0,7 % edellisvuotta suurempi. HUS-Servisin maksamien noin 1,3 milj. euron asiakaspalautusten jälkeen lopullinen palvelulaskutus oli yhteensä noin 52,3 milj. euroa, mikä on -2,4 % talousarviota vähemmän, mutta 1,0 % edellisvuotta enemmän. Sekä euromääräisesti että suhteellisesti suurinta kysynnän lisääntyminen oli tekstinkäsittelypalveluissa. Tekstinkäsittelyn palveluveloitukset kasvoivat viime vuodesta noin 4,1 %, josta noin 0,7 % muodostui volyymin kasvusta, hinnoittelun muutoksista noin 2,6 % ja loput noin 0,8 % kysyntärakenteen muutoksista. Tekstinkäsittelyn kumulatiiviset toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,2 milj. euroa. Tästä ylityksestä HYKS:n Medisiinisen tulosyksikön palveluostot olivat euroa, HYKS:n Operatiivisen tulosyksikön palveluostot euroa, Hyvinkään SHA:n ostot noin euroa ja HYKS:n Psykiatriakeskuksen ostot noin euroa. Talouspalveluissa palvelulaskutus vastasi sekä viime vuoden että edellisen vuoden tasoa. Henkilöstöpalveluiden laskutus vastasi viime vuotista tasoa, mutta oli noin -3,2 % talousarvioita matalammalla tasolla, mikä oli seurausta palkka- ja palvelussuhdepalveluiden odotettua matalammasta laskutustasosta. Asiointipalveluiden palvelulaskutus alitti talousarvion -3,0 % ja edellisen vuoden -1,9 %. Asiointipalveluiden palvelulaskutuksen huomattava pudotus oli seurausta odotettua nopeammin edenneestä potilasasiakirjojen sähköistämisestä ja arkistotoimitusten vähenemisestä. Tällä muutoksella oli välitön säästövaikutus myös asiakkaan kustannuksiin. Toimintakulut olivat saatujen asiakashyvitysten jälkeen 52,3 milj. euroa, mikä oli -2,4 % talousarviota vähemmän, mutta 1,1 % edellisvuotta enemmän. Talousarvioon nähden henkilöstökustannukset laskivat lähes jokaisella palvelualueella, mutta suhteessa volyymin muutokseen reaalinen henkilöstökulujen lasku oli voimakkainta tekstinkäsittelypalveissa. Tekstinkäsittelyn kappalemääräinen kysyntä nousi, mutta tuotannonohjauksen kehittymisen myötä henkilöstökuluja pystyttiin laskemaan lähes euroa. Tekstinkäsittelyn etätyön lisäämisen myötä vuokrakustannukset pystyttiin puolittamaan ja tämän muutoksen vaikutus oli noin euroa. Tekstinkäsittelyn ohella henkilöstökustannuksissa saavutettiin merkittäviä talousarvioalituksia henkilöstöpalveluissa, jossa henkilöstökustannukset alittivat talousarvion noin euroa erityisesti palvelussuhde- ja palkkaprosessin tehostumisen myötä. Asiointipalveluiden arkistopalveluiden palvelumyynti putosi noin euroa edellisestä vuodesta ja sopeutustoimenpiteenä henkilöstökustannuksia pystyttiin laskemaan noin euroa edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärä putosi arkiston sopeutustoimenpiteiden seurauksena noin 13 henkilöä, Tilinpäätös

4 mutta näiden kokonaisvaikutus realisoituu vasta vuoden 2015 puolella. Lisäksi arkistojen henkilöstökulujen laskua hidasti arkistojen keskittämisestä ja muutoista aiheutuneet henkilöstökustannukset. Osaaikaiset työsopimuksen huomioiden sopeutustoimenpiteiden kokonaisvaikutus tulee olemaan noin euroa. Lisäksi talouspalveluissa varauduttiin perintäkustannusten nousuun, mutta nämä kulut jäivät myös odotettua matalammalle tasolle. HUS-Servisin operatiivinen tulos ennen asiakashyvityksiä ja tulospalkkiojaksotuksia oli 2,0 milj. euroa positiivinen, mikä oli noin 0,8 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tulospalkkiojaksotusten jälkeen operatiivinen tulos oli 1,3 milj. euroa, mutta tämä ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden kanssa, koska vuodelta 2013 puuttuivat vastaavat tulospalkkioerät. Tuloksen parantumisesta selittyy valtaosin henkilöstökustannusten laskusta. Palvelualueittain tarkasteltuna eniten ylijäämää syntyi henkilöstöpalveluissa (+1,1 milj. euroa). Talouspalveluiden ylijäämä oli 0,5 milj. euroa ja asiointipalveluiden 0,6 milj. euroa. Edelliseen vuoteen nähden suurin tulosparannus oli kuitenkin tekstinkäsittelypalveluissa, jossa tuotannonohjauksen kehittymisen myötä tappio pienentyi -0,1 milj. euroon edellisen vuoden -0,6 milj. eurosta. Tuottavuusmittareina käytettiin vuonna 2014 liikelaitoksen kokonaistuottavuutta ja henkilötyöntuottavuutta. Kokonaistuottavuus oli +2,5 %, mikä on noin +0,5 % prosenttiyksikköä asetettua tavoitetta (+2,0 %) suurempi. Vastaavasti henkilötyön tuottavuus kasvoi noin +2,1 %. Kokonaistuottavuuden ja henkilötyöntuottavuuden välistä eroa selittää useiden tehostamistoimenpiteiden kohdistuminen muihin kuin henkilöstökulueriin. Kokonaistuottavuus kehittyi voimakkaasti erityisesti alkuvuoden aikana, mutta viimeisen neljän kuukauden aikana tuottavuuden kehitys oli kuitenkin alkuvuotta heikompaa. Erityisen suurta tuottavuuden kasvu oli alkuvuonna tekstinkäsittelypalveluissa toiminnanohjauksen kehittymisen myötä, mutta loppuvuodesta positiivinen kehitys kuitenkin hieman tasaantui Uranus-päivityksen ja Kanta-arkiston vaatimien lisäresursointien myötä. Lisäksi tuottavuutta pudotti edellisen vuoden suuri lomapalkkajaksotus, jonka vuoksi lomapalkkajaksotusten erotus vuosien välillä oli noin euroa, mikä pudotti myös tuottavuutta joulukuussa. Talous-, henkilöstö- ja tekstinkäsittelypalveluissa tuottavuus on kehittynyt positiivisesti läpi koko vuoden. Sen sijaan asiointipalveluissa siirtyminen sähköiseen potilasarkistoon on näkynyt suoritemäärien laskuna ja erityisesti henkilötyön tuottavuuden voimakkaana putoamisena. Asiointipalveluiden henkilöstöresursseja on sopeutettu laskevaan kysyntään kesästä alkaen ja sopeuttamistoimenpiteitä tullaan jatkamaan myös ensi vuonna. HUS-Servisin toiminnallisista muutoksista merkittävin oli syksyllä 2013 aloitettu Harppi toiminnanohjaushanke, jonka toiminta kasvoi täyteen laajuuteen vuoden 2014 aikana. HUS-Servisistä hankkeeseen osallistuivat talous- ja henkilöstöpalvelut. Tämän hankkeen kustannusvaikutus oli noin euroa ja tämä oli euromääräisesti suurin yksittäinen muutos HUS-Servisin toiminnassa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tekstinkäsittelypalveluissa merkittävänä muutoksena oli toiminnanohjauskehitystyön ohella etätyöntekijöiden määrän moninkertaistaminen, joka johti vuokrakustannusten puolittumiseen sekä sairauspoissaolojen merkittävään putoamiseen. Asiointipalveluissa merkittävimpänä muutoksena oli sähköisen potilasasiakirjapalvelun aloittaminen uusissa toimipaikoissa sekä toiminnan sopeuttaminen, mikä vähensi sairaanhoitoalueiden laskutusta noin euroa. Henkilöstöpalveluissa toteutettiin HUS-Servisin ensimmäinen lean-kehittämishanke, jonka seurauksena palvelussuhde- ja palkkaprosessin laatu- sekä kustannustehokkuus kehittyi merkittävästi. Ympäristötavoitteeksi on asetettu kopiopaperin kulutuksen vähentäminen 7 % vuosittain, kun vastaava tavoite koko HUS:ssa on pääsääntöisesti 5 %. Vuoden 2014 aikana kulutus on ollut euromääräisesti 1,3 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Sähköisen asioinnin lisääminen vähentää jatkossa myös tulostamisen tarvetta ja tämä vaikutus näkyy koko HUS:ssa, ei pelkästään Servisin kulutuksen vähenemisenä. Asiointipalvelut Asiointipalveluiden tavoitteena on tuottaa aula-, postitus-, potilaskuljetus-, potilasasiakirja-, puhelin-, hallintoasiakirjapalvelut asiakkaiden kanssa hyvällä yhteistyöllä ja laadukkaasti. Palvelutaso on parantunut vuosittain. Asiakastyytyväisyyden tavoitteeseen (4/5) päästiin lähes jokaisessa palvelussa. Tilinpäätös

5 Asiointipalvelun suurimmat muutokset vuonna 2014 tapahtuivat arkistopalveluissa. Arkiston lainaukset vähenivät sähköisen asioinnin myötä 21 % edellisestä vuodesta. Arkiston tilojen keskittämistä jatkettiin, kahdesta pienestä arkistosta luovuttiin. Arkistossa aloitettiin sähköisen arkistoinnin pilotti Töölön sairaalassa. Pilotin tavoitteena on paperisten arkistoitavien potilasasiadokumenttien sähköistäminen. Pilotin päättyessä on luotu HUS-tasoinen malli siitä, miten ennen vain paperisena ollut tieto on sähköisesti käytettävissä HUS-alueella. Uutena palveluna aloitettiin HUSLABin ajanvarauspalvelu. Toiminta oli odotettua vilkkaampaa, puheluita yksikköön tuli keskimäärin 610 kpl/päivä. Puhelinvaihteen 4711 osalta välitysteknistä alustaa on uudistettu yhteistyössä Tietohallinnon kanssa. Potilaskuljetuksen toiminta oli hiukan edellistä vuotta vilkkaampaa. Kuljetuksia oli 7 % edellistä vuotta enemmän. Neuvottelut aula-, posti-, ja potilaskuljetuspalveluista uuden Espoon sairaalan osalta jatkuivat. Tekstinkäsittely Tekstinkäsittelyssä vuosi 2014 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin koko HUS:ssa oli mahdollisuus käyttää digisanelua. Saneluja purettiin ennätysmäärä yhteensä kpl. Digisanelujen osuus oli 96 % (1,75 milj. kpl) ja kasettisaneluja 4 % ( kpl). Asiakastyytyväisyys säilyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna (3,81/5). Saneluiden palvelulupaus pystyttiin pitämään läpi vuoden Uranus-päivityksen aiheuttamia hetkellisiä käyttökatkoja lukuun ottamatta. Pikasanelut toimitettiin keskimäärin alla kahdessa tunnissa (mediaani 30 min), kiiresanelut toimitettiin alle 24 tunnissa (mediaani 13 t) ja normaalisanelut alle viidessä arkivuorokaudessa (mediaani 4 vrk; 89 t). Sanelujen valmistumisen vaihteluvälit olivat ajoittain merkittäviä. Erityisesti heinäkuussa palvelutasot olivat heikot ja ylityksiä tapahtui runsaasti ja ne aiheuttivat asiakasreklamaatioita. Variaatioiden tasaaminen priorisoitiin ensisijaiseksi tavoitteeksi. Tekstinkäsittelyssä haittatapahtuma ilmoituksia (HaiPro) tuli 60, joista suurin osa koski viiveitä saneluissa. Merkittäviä (luokan 4-5) tapahtumia oli 1 kappale, jossa potilaan hoito todettiin viivästyneen, mutta ei aiheuttaneen haittaa. Merkittävin muutos oli HUS:n potilastietojärjestelmäpäivitys (Uranus 8.4) syyskuussa ja sen korjauspäivitys marraskuussa. Päivitys heikensi tuottavuuden kehitystä, koska tietojärjestelmät eivät olleet käytössä normaalisti ja käyttökatkoja oli loppuvuonna yli 40. Versiopäivityksestä johtuvat uudet toimintamallit vaativat harjoittelua kaikilla ammattiryhmillä. Marraskuun korjauspäivityksessä korjattiin kaikkiaan 150 järjestelmässä havaittua virhettä ja korjauspäivitystä voidaan pitää kokonaisuudessaan onnistuneena projektina. Kanta-potilastietoarkistoon siirtymistä jouduttiin kuitenkin siirtämään vuodelle 2015 Uranuksen vaatimien korjauspäivitysten vuoksi. Tekstinkäsittelyn merkittävin kehitysprojekti oli puheentunnistuksen pilotointi. Projektissa tutkittiin puheentunnistuksen hyödyntämistä osana lääkärin saneluprosessia ja tekstinkäsittelijän sanelunpurkuprosessia. Lääkärit käyttivät edustapuheentunnistusta, jossa lääkäri itse saneli ja korjasi sanelutekstinsä. Taustapuheentunnistuksessa 10 tekstinkäsittelijää korjasivat puheentunnistuksen kautta tullutta valmista tekstiä. Saneluminuutin purkamiseen käytetty aika pieneni korvatautien pilotissa tuotantoon verrattuna jopa 41 %, vaikka integraation puuttuessa käytettiin manuaalista kopioi-liitä -toimintoa. Sanelujen valmistumisen nopeutumisen lisäksi tekstinkäsittelijöiden käyttämien kielityökalujen avulla saatiin laadukkaampia tekstejä perinteiseen digisaneluun verrattuna. Lupaavien havaintojen perusteella puheentunnistuksen ja kielityökalujen kehittämiseen tullaan myös tulevaisuudessa varaamaan kehitysresursseja. Myös asiakkaiden näkökulmasta halukkuus edusta puheentunnistuksen käyttöönottoon on olemassa, mutta käytetty teknologia vaatii edelleen jatkokehittämistä. Muita tärkeitä kehittämisasioita olivat tekstien jatkuva laadunarviointi, laatukäsikirjan suunnittelu, osaamiskartoitus, tuotannonohjauksen projektin suunnittelu ja eteneminen, potilasasiakirjojen englannin kielisen käännöspalvelun aloittaminen, etätyöprojektin aloittaminen sekä osallistuminen kumoushankkeen suunnitteluun yhdessä työterveyslaitoksen kanssa. Tilinpäätös

6 Henkilöstöpalvelut Koulutuspalveluiden järjestämiin koulutuksiin osallistui vuoden aikana lähes työntekijää sekä HUS:sta että kuntien ja terveydenhuoltoalalla toimivien organisaatioiden henkilöstöstä. Koulutukset ovat olleet onnistuneita palautekeskiarvon ollessa 4,1 asteikolla 1-5. Mittavimpia koulutushankkeita olivat Itä-Uudenmaan terveydenhuoltopäivä yhdessä Porvoon sairaanhoitoalueen kanssa, haavahoitokoulutukset, sihteeripäivä sekä alueelliset koulutukset yhteistyössä HYKSin kanssa. Lisäksi koulutuspalvelut osallistui Uranus U8.4 käyttöönoton verkkokoulutuksen tuottamiseen runsaalle käyttäjälle. Rekrytointipalvelujen toiminnassa painottui työpaikkailmoitustoiminta sekä esimiesten neuvonta ja koulutus rekrytointiprosessiin. Työpaikkailmoitukset käännetään ruotsiksi, ja kielenkääntäjät saivat käyttöönsä Trados-käännösohjelman palvelinversion, joka nopeuttaa toimintaa ja parantaa tuottavuutta. HUS-Rekrytointi osallistui HUSPlus rekrytointi- ja palvelussuhteen aloitusosioiden kehittämiseen osana Harppi-hanketta. Henkilöstöjärjestelmien tukitiimit olivat vahvasti mukana Harppi-hankkeen määrittelyvaiheissa ja HUSPlussan toiminnallisuuksien kehittämisessä. Harppi-hankkeen edetessä käyttöönottoon vuonna 2015 järjestelmätukitiimeillä on testaus- ja käyttöönoton tukivaiheissa edelleen keskeinen rooli. Väestörekisterikeskuksen varmennekorttien korttijakelu HUS:n Helsingin sairaaloiden terveydenhuollon ammattilaisille saatiin valmiiksi. Yhteensä korttijakelu tavoitti noin henkilöä. Palkkapalvelujen Lean projekti käynnistyi keväällä Projektin lopputuloksena saatiin rakennettua joustavampi ja tehokkaampi palveluorganisaatio, koostuen viidestä palvelulinjasta. Samalla parannettiin tapoja käsitellä palkka-aineistoa sähköisesti Rondon ja sähköpostin avulla. Vuoden aikana uudistettiin intran Palvelussuhdeasiat osio yhdessä Yhtymähallinnon kanssa. Uudistuksessa sivustosta tuli asiakaslähtöisempi ja rakenteelta selkeämpi. Palvelussuhdepalvelujen pääkaupunkiseudun palvelutiimeissä tehtiin palvelutiimien asiakkuuksien ja keskinäisen resursoinnin muutoksia, joilla tavoiteltiin entistäkin parempaa joustavuutta asiakaspalvelussa. Muutokset osoittautuivat tehokkaiksi ja palvelussuhdepalvelujen tuottavuus tehtyjen palvelujaksojen suoritemäärällä mitattuna parani edellisvuodesta runsaat 20 %. Talouspalvelut Talouspalvelujen jatkuvana tavoitteena on hoitaa taloushallinnon prosessit yhteistyössä asiakkaiden kanssa tehokkaasti ja laadukkaasti. Palvelutaso on ollut korkea jo useita vuosia, kiitosta asiakkailta on tullut mm. henkilöstön ammattitaidosta ja ystävällisestä asiakaspalvelusta. Sähköisten osto- ja myyntilaskujen määrä on lisääntynyt edelleen vuonna 2014 ja on noin 70 % sekä myyntilaskuissa että ostolaskuissa. Sekä osto- että myyntilaskutuksessa näkyi vuonna 2014 potilaan vapaan liikkuvuuden lisääntyminen hoitopaikan valinnassa. Vuonna 2014 saatiin ratkaisu markkinaoikeudesta perintätoimiston kilpailutukseen. Markkinaoikeus hylkäsi Intrum Justitian valituksen ja syksyllä 2014 käynnistyi käyttöönottoprojekti Lindorff Oyj:n kanssa. Tavoitteena on ottaa Lindorffin palvelut käyttöön pääosin vuoden 2015 aikana. Kesäkuussa 2014 talouspalvelut järjesti yhdessä HUS- Tietohallinnon kanssa yhteistyötilaisuuden jäsenkuntien kanssa asiakas- ja laskutustietojen hallinnasta. Talouspalvelut on aktiivisesti mukana HUS:n toiminnankehittämishankkeessa, Harppi-projektissa. Harppi-projektissa uusitaan HUS:n toiminnanohjausjärjestelmä, johon myös talous kuuluu. Talouspalvelut osallistuu myös HUS:ssa käynnissä olevaan ostopalvelulaskutuksen uudistamis- ja kehittämishankkeeseen. Kesästä 2014 lähtien talouspalvelut on myös tuottanut HYKSin Oy:lle laskutuspalveluita. Tulevaisuuden näkymät Tilinpäätös

7 Vuoden 2015 aikana asiointipalveluiden kehittämistoimenpiteet tulevat kohdistumaan paperittoman potilashoidon tukemiseen, josta saatiin lupaavia tuloksia jo vuonna Asiointipalveluiden sopeuttamisen onnistuminen tulee olemaan yksi keskeisimmistä tekijöistä HUS-Servisin vuoden 2015 tuloksessa. Potilasasiakirjojen sähköistäminen loi välittömiä kustannussäästöjä jokaiselle palvelua käyttävällä kliiniselle yksikölle. Tätä kehitystyötä tullaan jatkamaan myös vuonna 2015 asiakaslähtöisen palvelumallin kehittämiseksi ja kustannussäästöjen lisäämiseksi. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Alkusyksyn aikana määräaikaisia työsopimuksia on päätetty useissa eri arkistoissa ja henkilöstövähennykset tulevat jatkumaan seuraavan seitsemän kuukauden aikana. Kaikkiaan henkilöstölukumäärä on pudonnut vuodessa 94 henkilöstä 81 henkilöön. Henkilöstövähennykset tapahtuvat eläköitymisten ja määräaikaisten työsopimusten päättämisen kautta. Arkiston henkilöstöä on myös siirtynyt HUS-Servisin muihin palveluihin. Toisena sopeuttamissuunnitelman osaalueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn. Tekstinkäsittelyn palvelulupausta pyritään nostamaan vuoden 2015 aikana ja erityisesti pikasaneluiden toimintamallia kehitetään entistä asiakaslähtöisemmäksi. Digisanelun tulevaisuuden kehitysnäkyvät liittyvät valintoihin, jossa dokumentaatioratkaisut, tiedonsiirto ja viestinvälitys asiantuntijoiden ja asiakkaan kesken ratkaistaan. Todennäköisemmät dokumentaatiotavat ovat itsekirjoittaminen tai tietojen lisääminen valmiisiin pohjatietoihin ja rakenteisiin tietomassoihin. Puheentunnistuspilotin tulosten perusteella kehitystyötä jatketaan ja puheentunnistuksesta odotetaan merkittävää teknistä läpimurtoa tulevien vuosien aikana. Tekstinkäsittelyn toiminnanohjausta kehitetään edelleen. Kuntayhtymän henkilöstö-, materiaali- ja taloushallinnon toiminnanohjauksen kehittämishankkeella (Harppi hanke) tehostetaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti logistiikan, talouden ja henkilöstöjohtamisen sekä käyttövaltuuksien hallinnan prosesseja ja toimintoja. Työntekijöille näkyvimpiä muutoksia tulevat olemaan henkilöstöhallinnon sähköisen asioinnin lisääntyminen sekä HUS Plussan käytettävyyden parantaminen muun muassa palvelussuhdeasioiden ja matkalaskujen hoitamisessa. Hanke mahdollistaa ostotilausten ja laskujen käsittelyn uudistamisen. Hanke aiheuttaa HUS-Servisille huomattavaa lisätyötä mm. suunnittelun, määrittelyn, testauksen ja koulutuksen osalta myös vuonna Samanaikaisesti haasteena on häiriöttömän palvelutuotannon varmistaminen. Hus-Servis rahoitti syntyneet lisäkustannukset omaa tuottavuuttaan kehittämällä vuonna 2014 ja lisäkustannusten vaikutus oli arviolta noin 0,5 miljoonaa euroa. Harppi-hankkeen lisäkustannusvaikutus tulee pysymään vastaavalla tasolla myös vuonna 2015 ja tämän vuoksi hanke tulee olemaan keskeisin muuttuja ja riskitekijä myös vuonna Hankkeella tulee kuitenkin pitkällä aikavälillä olemaan merkittävä vaikutus HUS-Servisin kykyyn tehostaa toimintaansa henkilöstö- ja talouspalveluiden osalta. Harppi toiminnanohjausjärjestelmä tuo myös mahdollisuuksia skaalata investoinnin hyötyjä laajemminkin sote-alueen palvelutuotannossa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta on osa johtamista ja siihen sisältyvät kaikki ne toiminnot, joilla tavoitellaan liikelaitokselle asetettujen tavoitteiden toteuttamista säädösten ja ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisessä valvonnassa noudatetaan yhtymähallinnon sisäisen tarkastusyksikön ja ulkoisen tarkastuksen suosituksia. Sisäisen valvonnan kannalta keskeisiä toimintoja ovat strategisia tavoitteita toteuttava toiminnan suunnittelu ja toteutus, päätöksentekomenettely, sopimukset ja hankintatoimi sekä taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuus ja toiminnan tuloksellisuus. Toimitusjohtaja on delegoinut hankintavaltuuksia, laskujen hyväksymisoikeuksia sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteko-oikeuksia alaiselleen henkilöstölle. Päätökset tehdään delegointipäätösten mukaisesti ja niitä valvotaan. Palvelukuvauksissa on kuvattu tehtävät ja vastuut asiakkaiden ja HUS-Servisin välillä. Riskien tunnistaminen ja arvioiminen on osa johtamista ja projektinhallintaa. Kaikilla palvelualueilla on nimetty riskit, arvioitu niiden todennäköisyys ja vaikutus sekä yksilöity kunkin riskin hallintakeinot. Ar- Tilinpäätös

8 viointi päivitetään vuosittain. HUS:n valmius- ja jatkuvuussuunnitelma tukee liikelaitoksen omaa jatkuvuuden hallintaa sekä toiminnan yhteensovittamista operatiivisella tasolla. HUS-Servisin vuosittaisen riskianalyysin perusteella merkittävimpinä strategisina riskeinä on tunnistettavissa positiivisen tuottavuuskehityksen ylläpitäminen tulevaisuudessa sekä muutokset toimintaympäristössä. Keskeisimpiä muutoksia toimintaympäristössä ovat julkisen palvelutuotannon lakimuutokset sekä eduskunnassa valmistelussa oleva sote-uudistus. Toimintaympäristön varaudutaan seuraamalla aktiivisesti lakimuutoksia ja osallistumalla mahdollisuuksien mukaan niiden toimeenpanoon sekä palvelutuotannon osalta valmistautumalla tuleviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin ennakoivasti. Tuottavuuskehityksen ja talouden hallinnassa ovat avainasemassa toiminnan sopeuttaminen kysynnän muutoksiin sekä resurssien dynaaminen tasapainottaminen eri palvelualueiden välillä. Kuluneen vuoden aikana sopeutustoimia on kohdistettu erityisesti potilasasiakirjapalveluihin, joissa sähköinen potilasasiakirjaratkaisu on edellyttänyt nopeaa toiminnan uudelleen organisointia ja resurssien sopeutusta. Lisäksi eri palvelualueiden toimintojen tehokkuuden varmistamiseksi on otettu käyttöön systemaattinen lean-kehittämisen malli. Merkittävimmät operatiiviset riskit ovat sidoksissa käytettävissä olevien resurssien riittävyyteen, avainhenkilöiden osaamiseen ja kuormittumiseen, tietoturvallisuuteen ja kehitysprojektien etenemiseen. Vuoden 2014 aikana kehittämisprojektien pääpaino on ollut järjestelmäprojekteissa, joista Uranuspäivitys ja Harppi-toiminnanohjausjärjestelmä ovat olleet merkittävimmät kehitysprojektit. Kehitysprojektien hallinnassa avainasemassa on projektien hyvä kokonaisohjaus, jatkuva seuranta sekä tarvittavien resurssien ja tuen varaaminen projektien läpiviennille. Erityisesti Harppi-projektissa yksittäisten avainosaajien sitouttaminen ja työntekijöiden osaamisen ja työtehtävien yhteensovittaminen kuormituksen hallitsemiseksi on ollut keskeinen lähtökohta projektin onnistuneen läpiviennin takaamiseksi. Riippuvuus tietojärjestelmistä ja tietoliikenneyhteyksistä tuo haasteita useiden toimintojen häiriöttömälle jatkuvuudelle. Tietoteknisiä riskejä hallitaan järjestelmiä testaamalla, toimittajayhteistyöllä, riskit minimoivilla työjärjestelyillä, koulutuksella, ohjeistuksella ja esimiesvalvonnalla sekä määrittämällä sopimuksiin palvelutasoehtoja. Tietojärjestelmäriskeihin on varauduttu myös kattavilla varahenkilöjärjestelyillä, joilla varmistetaan osavan henkilökunnan riittävyys myös mahdollisissa käyttökatkoissa ja poikkeustilanteissa. Asiointipalvelut ja tekstinkäsittely osallistuvat potilasturvallisuustoimintaan ja haittailmoitus (HaiPro) raportointiin. HUS-Riskit portaali on käytössä. Vaaratapahtumailmoitusten käsittelemiseksi ja palvelun kehittämiseksi on luotu toimintamalli. Kokonaisuudessaan riskien hallinnassa onnistuttiin hyvin vuonna Tilinpäätös

9 VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 50,7 52,7 51,0-3,2 % 0,7 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 0,8 0,8 0,9 11,9 % 11,7 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 51,5 53,5 51,9-3,0 % 0,9 % Tilinpäätös

10 Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (lkm) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Kirjoitetut sanelut ,4 % -0,1 % Kirjoitetut saneluminuutit ,4 % 0,8 % Asiakirjan haut ,6 % -21,4 % Välitetyt puhelut ,5 % -7,1 % Potilaskuljetukset ,3 % 0,0 % Ansioerittelyt ,1 % -1,7 % Ostolaskut ,5 % 0,4 % Tiliöintirivit ,9 % -15,5 % Potilaslaskut ,9 % 0,8 % KAIKKI YHTEENSÄ (lkm) ,6 % 0,2 % Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP Liikelaitoksen johto ,0 % 77,8 % -Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ,1 % 5,3 % -Tekstinkäsittelypalvelut ,3 % 3,9 % -Asiointipalvelut ,4 % -2,0 % -Henkilöstöpalvelut ,1 % 0,4 % -Talouspalvelut KAIKKI YHTEENSÄ (1 000 euroa) ,4 % 0,8 % Tilinpäätösluvut ennen asiakkaille annettuja hyvityksiä Palvelulaskutus vuonna 2014 oli ennen tilinpäätöshyvityksiä +0,4 % yli talousarvion ja +0,8 % yli edellisen vuoden toteuman. Tiinpäätöshyvityksiä annettiin noin 1,3 milj. euroa, ja sen jälkeen laskutus oli noin -2,4 % talousarviota pienempi, mutta noin +1,0 % prosenttia edellisvuotta suurempi. Kokonaismyynnin kasvu edellisvuoteen nähden selittyy valtaosin tekstinkäsittelyn palveluveloitusten kasvusta. Muilla palvelualueilla palvelulaskutus jäi hieman talousarviota matalammalle tasolle. Palvelulaskutuksen kasvu edelliseen vuoteen nähden oli seurausta tekstinkäsittelyn kasvaneesta kysynnästä, kysyntärakenteen muutoksista sekä hinnanmuutoksista. Tekstinkäsittelyn palveluveloitukset kasvoivat viime vuodesta noin 4,1 %, josta noin 0,7 % muodostui volyymin kasvusta, hinnoittelun muutoksista noin 2,6 % ja loput noin 0,8 % kysyntärakenteen muutoksista. Tekstinkäsittelyn kumulatiiviset toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,2 milj. euroa. Tästä ylityksestä HYKS:n Medisiinisen tulosyksikön palveluostot olivat euroa, HYKS:n Operatiivisen tulosyksikön palveluostot euroa, Hyvinkään SHA:n ostot noin euroa ja HYKS:n Psykiatriakeskuksen ostot noin euroa. Tekstinkäsittelyn loppuvuoden palvelutuotantoa rasitti Uranus-päivitys, joka aiheutti kaikkiaan yli 40 tekstinkäsittelyjärjestelmän käyttökatkoa. Uranus-päivityksen aiheuttamat käyttökatkot selittävät myös hetkelliset poikkeamat palvelulupauksen pidossa syys-lokakuun aikana. Uranus-päivityksen jälkeen tilanne on tasaantunut myös tekstinkäsittelyssä ja palvelulupaus on pystytty pitämään jokaisella palvelualueella marraskuun aikana. Palvelualueittain tarkasteltuna muiden palvelualueiden palvelulaskutus jäi budjetoitua matalammaksi. Erityisesti palvelulaskutus on laskenut asiointipalveluiden potilasasiakirja-arkiston veloituksissa arkistojen sähköistämisen myötä. Potilasasiakirja-arkistojen sähköistäminen on edennyt odotettua nopeammin ja tällä muutoksella on välitön säästövaikutus myös asiakkaan kustannuksiin. Asiointipalveluiden laskutus oli noin 0,5 milj. euroa alle budjetoidun tason. Potilasasiakirjapalveluiden aiheuttamaa palvelu- Tilinpäätös

11 laskutuksen pudotusta on kuitenkin hieman tasannut HUSLABin ajanvarauspalvelu, jonka suoritevolyymi on ollut odotettua suurempaa. Henkilöstöpalveluiden laskutus vastasi viime vuotista tasoa, mutta oli noin -3,2 % talousarvioita matalammalla tasolla, mikä oli seurausta palkka- ja palvelussuhde-palveluiden odotettua matalammasta laskutustasosta. Lisäksi talousarvion alittumisesta selittyy noin kolmannes talousarvioon sisällytetystä Uudenmaan sairaalapesulaa koskevasta toiminnallisesta muutoksesta, mikä jäi kuitenkin toteutumatta vuonna Talouspalveluissa palvelulaskutus vastasi sekä viime vuoden että edellisen vuoden tasoa. Talouspalveluiden asiakkuuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, lukuun ottamatta HYKSin Oy:n laskutuspalveluita. Sähköisten osto- ja myyntilaskujen määrä on lisääntynyt edelleen vuonna 2014 ja on noin 70 % sekä myyntilaskuissa että ostolaskuissa. Talouspalveluiden resursseja on sitoutunut vuoden aikana hyvin paljon ERP-hankkeeseen sekä perintätoimintojen käyttöönottoprojektiin Lindorffin kanssa. Huomattavia resursseja sitovista kehitysprojekteista huolimatta palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisessa prosessissa. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Toimintatuotot yhteensä ,4 % 1,0 % Myyntituotot ,0 % 0,9 % Maksutuotot ,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,0 % 640,7 % Muut toimintatuotot ,1 % 14,1 % Toimintakulut yhteensä ,4 % 1,1 % Henkilöstökulut ,8 % 1,3 % Palvelujen ostot ,9 % 3,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 23,1 % Avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,3 % -10,9 % Toimintakate ,1 % -21,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % -168,9 % Vuosikate ,8 % -5,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % -7,0 % Tilikauden tulos ############ 16,1 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,4 % 1,1 % Sisäiset toimintatuotot 98,6 % 98,3 % 98,5 % 98,4 % 98,5 % 98,2 % Ulkoiset toimintatuotot 1,4 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tilinpäätös

12 Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi ,2 Tekstinkäsittelypalveluiden volyymin kasvu ,2 % 562,5 1,1 % Asiointipalveluiden puhelinvaihteen ajanvarauspalveluiden laajentuminen Asiointipalveluiden potilasasiakirjojen sähköistäminen Henkilöstöpalveluiden talousarvioon sisältyneet toteutumattomat toiminnalliset muutokset Pasu- ja palkkaprosessin tehostaminen ja HTV-perusteisen laskutuksen vähentäminen Talouspalveluiden suoritteiden kasvu ja HYKSin Oy:n palvelut 284 0,5 % 340 0,7 % ,5 % ,4 % ,2 % 0,0 0,0 % ,5 % 40,0 0,1 % -15 0,0 % 52,6 0,1 % Muut muutokset ,4 % 394,8 0,8 % Asiakaspalautukset ,4 % -126,9-0,2 % TP ,4 % ,0 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi , ,4 Tekstinkäsittelypalveluiden toiminnanohjauksen tehostaminen ja etätyön lisääminen -361,0-0,7 % -83,8-0,2 % Asiointipalveluiden kustannusten sopeuttaminen kysyntävolyymien laskuun -251,4-0,5 % -156,1-0,3 % Henkilöstöpalveluiden toiminnan tehostaminen -830,1-1,5 % -350,0-0,7 % Talouspalveluiden toiminnan tehostaminen -608,9-1,1 % -193,1-0,4 % ERP-projekti (Harppi) -12,0 0,0 % 388,0 0,7 % Muut muutokset 89,2 0,2 % 255,6 0,5 % Tulospalkkiojaksotukset 693,5 1,3 % 693,5 1,3 % TP ,4 % ,1 % Toimintakulujen ja tuottojen poikkeamat on laskettu asiakashyvitysten jälkeisellä tuloksella. Kone- ja laiteinvestoinnit Vuoden 2014 syyskuussa päivitetyssä talousarviossa oli suunniteltu euroa käytettäväksi pieninvestointeihin. Vuoden 2014 aikana investointeja ei kuitenkaan toteutunut lainkaan. Talousarviovaiheessa suunnitellut investoinnit koostuivat pääosin tietojärjestelmäinvestoinneista. Suunniteltuja tietojärjestelmäinvestointeja olivat tekstinkäsittelyn tuotannonohjausjärjestelmä, tekstinkäsittelyn asiakasra- Tilinpäätös

13 portointiosio Cognos-raportointijärjestelmään, lääkehoidon verkkokoulutuksen lisäosiot ja Tradoskäännösohjelmisto. Lisäksi investointirahaa varattiin lean-hankkeiden visuaalisen toiminnanohjauksen välineisiin. Tekstinkäsittelyn tuotannonohjausjärjestelmäinvestointi toteutui vuoden 2013 puolella. Vastaavasti tekstinkäsittelyn asiakasraportointiosio Cognos-raportointijärjestelmässä siirtyi vuoden 2015 puolelle Tietotuotannon riittämättömän resurssin aiheuttaman priorisointitarpeen seurauksena. Henkilöstöpalveluiden investointisuunnitelman Trados-ohjelmisto siirtyi Tietohallinnon investoinniksi ja lääkehoidon verkkokoulutuksen lisäosiot siirtyivät toistaiseksi vuodelle Lean-hankkeiden visuaalisen toiminnanohjauksen välineet hankittiin, mutta toteumasumma jäi huomattavasti euron investointirajan alle. HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstömittarit TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 78, ,0 % 1,2 % - Työssäolo-% 79, ,7 0,9 % -0,1 % - Henkilötyövuoden hinta 43,7 44,8 45,5 1,6 % 4,1 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) ,2 % 25,8 % - Perehdyttämisen toteutuminen ,0 % -2,7 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä ,7 % 31,1 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste ,5 % -17,5 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys ,5 % 8,8 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä ,8 % -0,5 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä ,3 % 0,0 % Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi ,0 % 1,0 % - Sairauspoissaolot, päivää/hlö 16,4 16,2 14,3-11,7 % -12,8 % - Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 3,9 2,3 4 73,9 % 2,6 % Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Henkilöstörakenteen muutostarve Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Potilasasiakirjapalvelut HTV 60 % Tekstinkäsittelypalvelut HTV 100 % ERP -projekti HTV 100 % Henkilöstörakennesuunnitelman tavoitteena oli vastata asiakkaiden toiminnan muutoksiin ja palvelutarpeisiin sekä tukea HUS-Servisin sisäisiä muutostarpeita. Näiden lisäksi rakennesuunnitelmassa pyrittiin henkilötyön tuottavuuden paranemiseen. Tilinpäätös

14 Henkilöstön määrän väheni arvioitua enemmän 3,5 % (32 henkilöä). Henkilöstötyövuodet noudattivat samaa linjaa ja vähenivät arvioitua enemmän 3,2 % (32 henkilötyövuotta). HUS-Servisin potilasasiakirjapalveluissa lainaukset vähentyivät 21 % vuoden 2014 aikana. Keskittämällä ja kehittämällä potilasasiakirjapalveluja saatiin aikaan 8,4 HTV:n säästö, joka jäi asetettua tavoitetta (14 HTV) pienemmäksi. Syynä alitukseen olivat osin asiakkaiden tarpeet ja keskittämisen ongelmat pienten yksikköjen kohdalta. HUS-Servisin tekstinkäsittelyssä uusi tuotannon- ja johtamisen rakennemuutos tuotti 8,4 HTV:n säästön, joka ylittyi asetetusta tavoitteesta (7,5 HTV). Toteutetun puheentunnistuksen pilotoinnin perusteella voi arvioida henkilötyön tuottavuuden kasvavan olennaisesti jatkossa, kunhan tekniset haasteet ratkaistaan. ERP hankkeeseen käytettiin ,4 henkilötyövuotta, joka lisäsi johdon vastuualueen henkilöstökuluja Henkilöstön toisen kotimaisen kielen käytön edistämiseksi ohjataan henkilöstöä HUS:n järjestämiin kielikoulutuksiin. Osaamiskartan avulla esimiehet pystyvät varmistamaan sekä tiimi- että yksilötasolla riittävän toisen kotimaisen kielen osaamisen. Häirintäindeksi oli vuoden 2014 työolobarometrissa 4,75. HUS-Servisissä noudatetaan HUS:n nollatoleranssia häirinnän suhteen ja esimiesten osaamista varmistetaan koulutuksen avulla. Henkilötyövuosien muutokset TA 2014/TP 2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % Muu henkilökunta Kumulatiivinen TA ,7 Tekstinkäsittelyn toiminnanohjauksen tehostaminen -3,2-0,4 % -3,2 Asiointipalveluiden sopeuttaminen potilasarkiston sähköistämiseen -3,6-0,5 % -3,6 Henkilöstöpalveluiden tehostaminen -11,2-1,7 % -11,2 Henkilöstöpalveluiden talousarvioon sisältyneet toteutumattomat toiminnalliset -2,0-1,7 % -2,0 muutokset Talouspalveluiden tehostaminen -3,1-0,4 % -3,1 Muut muutokset -1,1-0,1 % -1,1 Toteuma 1-12/ ,2 % 733 TP 2014/TP 2013 Henkilötyövuodet htv muutos % Muu henkilökunta Kumulatiivinen TP Tekstinkäsittelyn toiminnanohjauksen tehostaminen -6,6-0,9 % -6,6 Asiointipalveluiden sopeuttaminen potilasarkiston sähköistämiseen -3,3-0,4 % -3,3 Henkilöstöpalveluiden tehostaminen -10,7-1,4 % -10,7 Talouspalveluiden tehostaminen 0,9 0,1 % 0,9 Muut muutokset 0,1 0,0 % 0,1 Toteuma 1-12/ ,6 % 733 Tilinpäätös

15 HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat koko vuoden selvästi sekä budjetoitua että edellisen vuoden tasoa matalammalla. Koko vuoden henkilötyövuodet ja henkilöstökustannukset jäivät noin 3,2 % budjetoitua matalammalle tasolle. Henkilötyövuodet alittivat myös budjetoidun tason noin -2,6 %. Talous- ja henkilöstöpalveluiden budjetoitua matalammat henkilötyövuodet selittyvät ERP-projektin resursoinnilla, koska projektia varten suunniteltuja rekrytointeja ei ole toteutettu suunnitellussa laajuudessa. Lisäksi henkilöstöpalveluissa henkilötyövuosia on pystytty vähentämään myös eri palveluprosesseista merkittävästi. Erityisesti palkka- ja palvelussuhdepalveluissa henkilötyöresurssien käyttö on tehostunut voimakkaasti. Palvelussuhde- ja palkkaprosessien lean-projektin odotetaan tuottavan lisää tehostumista myös vuonna Tekstinkäsittelyssä henkilötyövuodet ovat olleet alkuvuoden aikana sekä edellisvuotta että budjetoitua matalammalla tasolla. Henkilötyövuosien lasku edelliseen vuoteen selittyy toiminnanohjausjärjestelmien kehittymisellä sekä henkilöstöresursoinnin keskitetyllä ohjaamisella ja tiukentamisella. Uranuspotilastietojärjestelmäpäivityksen aiheuttamat järjestelmien käyttökatkot näkyivät kasvaneina henkilöstökustannuksina loppuvuoden aikana. Lisäksi loppuvuoden aikana rekrytointiin lisää henkilöstöä palvelulupauksen turvaamiseksi. Vuokratyövoiman käyttö kasvoi viime vuoden noin 0,4 milj. eurosta 0,6 milj. euroon. Vuokratyövoiman käyttöä on tietoisesti lisätty, koska vuokratyövoimalla on pystytty mukautumaan tekstinkäsittelyn volyymien voimakkaaseen vaihteluun eri kuukausien välillä. Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen ja vuokratyövoiman käytön lisääminen samanaikaisesti on ollut oleellinen osa tekstinkäsittelyn toiminnan tehostamista. Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilöstösuunnitelman keskeisenä tavoitteena oli hillitä henkilöstökulujen kasvua ja lisätä sitä kautta kustannustehokkuutta. Henkilöstökulujen kasvun hillintään käytettiin toimenpiteinä henkilöstöresurssointisuunnittelua. Suunnittelun avulla pyrittiin löytämään taloudellisesti optimaalisin tasapaino vakituisen, määräaikaisen ja vuokratyövoiman välille. HUS-Servisissä käytettiin täyttölupamenetelmää ja vuosilomien taloudellista suunnittelua ohjattiin. Lisäksi tavoitteena oli sairauspoissaolojen vähentäminen, jossa onnistuttiin hyvin. HUS-Servisissä henkilöstötyön tuottavuus kasvoi vuoden 2014 aikana 2,1 %, joka ylitti asetetun tavoitteen (2,0 %). HUS-Servisissä henkilöstötyön tuottavuus on voimakkaasti sitoutunut järjestelmien käytettävyyteen ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi henkilöstötyön tuottavuutta lisäsivät prosessien kehitys ja voimakkaasti vähentyneet sairauspoissaolot. Henkilöstökulut kasvoivat 1,3 % ( euroa). Kulujen kasvu kohdistui kokonaan HUS- Servisin johdon vastuualueelle. Muiden vastuualueiden henkilöstökulut pienenivät. Syynä johdon vastuualueen henkilöstökulujen kasvamiseen on ERP-hankkeeseen osallistuneen henkilöstön kulujen kohdentaminen johdon vastuualueelle. Henkilötyövuoden hinta kasvoi 4,1 % verrattuna vuoteen Keskeisimmät syyt hinnan nousuun ovat eläkkeelle jäävien määrän kasvaminen sekä lisä- ja ylityöt tekstinkäsittely- ja asiointipalveluissa. Vuokratyövoimaa käytetään ainoastaan tekstinkäsittelypalveluissa ruuhkahuippujen tasauksiin. Kokonaisuudessaan vuokratyövoiman käyttö on vähäistä. Vuonna 2014 käytettiin tekstinkäsittelypalveluissa vuokratyövoimaa 13,0 henkilötyövuoden verran. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,4 henkilötyövuotta ja talousarvioon verrattuna 6,5 henkilötyövuotta. Vuokratyövoiman kustannukset olivat euroa. Tarkoituksena on jatkossakin tasata ruuhkahuippuja vuokratyövoimalla. Sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden oli 14,3, joka on 2,1 päivää vähemmän kuin vuonna Prosentuaalisesta sairauspoissaolojen määrä väheni 10,1 %, joka henkilötyövuosina on Tilinpäätös

16 5,0 henkilötyövuotta. Sairauspoissaolojen kustannukset vähenivät euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstön osaaminen Osaamisen kehittämissuunnitelman tavoitteena olivat toiminnan onnistumista kuvaavien mittareiden kautta saatu palaute ja osaamiskartoituksessa havaitut osaamisvajeet. Työolobarometrin lisäksi HUS- Servisissä tehtiin keväällä 2014 Työterveyslaitoksen kehittämä Tiimien toimivuus mittarointi. Vuodelle 2014 johdetut kehittämiskohteet olivat johtamisosaaminen, tuotannon hallinnan johtaminen ja jatkuvan asiakas- ja työntekijälähtöisen kehittämismallin luominen. Kriittisin osaaminen liittyi tietojärjestelmäosaamiseen. Aikaisemmin tehtyihin osaamiskartoituksiin tehtiin tekstinkäsittely- ja potilasasiakirjapalveluissa yksilöidympiä osaamiskarttoja. Potilasasiakirjapalveluissa kartoitettiin omaan työhön liittyvän osaamisen lisäksi muita osaamisia arkistoiminnan rakennemuutoksen takia. Tekstinkäsittelypalveluissa toteutettiin esimiestyöskentelyn rakennemuutos, jossa osa esimiehistä siirtyi muihin tehtäviin. JET koulutukseen osallistuneet valmistuivat ja esimiehet kävivät HUS:n järjestämissä esimieskoulutuksissa. Esimiespäivillä keskityttiin Lean osaamisen lisäämiseen ja vuorovaikutteiseen johtamiseen. Kaikilta vastuualueilta osallistui esimiehiä 360 arviointiin, joihin on tarkoitus kaikkien esimiesten osallistua kahden seuraavan vuoden aikana Lean osaamista vahvistettiin henkilöstöpalvelujen palkkapalveluissa, joissa toteutettiin HUS- Servisin ensimmäinen Kaizen -viikko. Jatkossa on tarkoitus kaikilla vastuualueille toteuttaa Kaizen viikkoja, joihin osallistuu johdon, esimiehien, henkilöstön ja asiakkaiden edustajia. Tavoitteena on luoda HUS-Servisiin jatkuva asiakas- ja henkilöstölähtöinen kehittämismalli. Tekstinkäsittelypalveluissa vahvistettiin tuotannon johtamisen osaamista rekrytoimalla tuotantopäällikkö, joka aloitti vuoden 2014 alussa. Järjestelmäosaamista on vahvistettu rekrytoimalla uusia osaajia ja oman henkilökunnan siirtymisillä muista tehtävistä järjestelmätehtäviin. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti ERP hankkeeseen henkilöstö- ja talouspalveluissa. Lisäksi HUS-Servisistä on kaksi henkilöä kokopäiväisesti ERP hankkeessa koko päiväisesti. Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja Tärkeimmät osaamisalueet niiden toteutuminen % Johtamisosaaminen Esimiespäivät 100 %, osaamiskartat 100 %, 360 -arviointi 50 % Tuotannon hallinta Tuotantopäällikön rekrytointi 100 % Kehittämisosaaminen Kehittämismallin luominen 30 % Järjestelmäosaaminen Järjestelmäosaamisen varmistaminen 100 % ERP osaaminen ERP -osaaminen 100 % Työhyvinvointi ja työsuojelu HUS-Servisin tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisintä on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen lisää henkilöstön tyytyväisyyttä, parantaa työilmapiiriä ja auttaa henkilöstöä jaksamaan muutoksissa. HUS-Servisissä strategista hyvinvointia johdetaan erillisellä ohjauskortilla. Ohjauskorttiin tavoitteet luodaan vastuualuetasoisesti työolobarometritutkimuksesta ja Työterveyslaitoksen Tiimin toimivuus mittarista. Strategisen hyvinvoinnin keskeisin tavoite on hyvinvoinnin kautta lisätä tuottavuutta. Lisäksi HUS-Servisin tekstinkäsittelypalveluissa on noin kolmasosa henkilöstöstä kokopäiväisesti etätyössä. Henkilöstö on kokenut etätyön erittäin positiivisena. Strategisen hyvinvoinnin ohjauskortti päivitettiin vuosille Tilinpäätös

17 Ikäkausitarkastuksia tehostettiin etenkin vuotta täyttävien henkilöjen osalta Työkyvyn tuki mallin tehokasta käyttöä jatkettiin Keväällä järjestettiin henkilöstölle uimakoulu ja syksyllä tekstinkäsittelypalveluissa kehonhuolto kurssi. Istumatyön kuormittavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota koko vuoden aikana etenkin niissä yksiköissä, joissa tehdään staattista istumatyötä. Työsuojelussa tehtiin työpaikkakäyntejä ja riskien arviointia jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Työpaikkakäyntejä toteutettiin yhteistyössä HUS:n työterveyshuollon kanssa. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Tukipalveluiden johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa HUS-Servisin vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Johtokunta esittää, että tilikauden tulos asiakashyvitysten jälkeen 5952,84 euroa kirjataan taseeseen tilikauden ylijäämäksi. Tilinpäätös

18 EI-SAIRAANHOIDOLLISTEN TUKIPALVELUJEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTA Kuntalaki sisältää säännökset kunnallisesta liikelaitoksesta, johtokunnasta ja johtajasta. Kuntalain 87 c :n mukaan kunnallisella liikelaitoksella tulee olla johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Ei-sairaanhoidollisten liikelaitosten johtokunta toimii HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, HUS-Servis ja Ravioli-liikelaitosten yhteisenä johtokuntana. Johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. HUS:n hallitus valitsee johtokunnan jäsenet valtuuston toimikaudeksi. Hallitus määrää yhden varsinaisen jäsenen johtokunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. HUS:n hallitus käsitteli kokouksessa liikelaitosten johtokuntien nimen muuttamista ja valtuuston päätöksellä Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan nimi muutettiin Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunnaksi. Johtokunnan tehtävänä on: 1. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta 2. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja suunnitelma 3. valita ja irtisanoa liikelaitoksen johtaja, jollei johtosäännössä toisin mainita 4. päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei johtosäännössä toisin määrätä 5. päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; j a 6. valvoa liikelaitoksen etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella. Asiat johtokunnassa päätetään pääsääntöisesti viranhaltijaesittelystä siten, että kukin liikelaitoksen toimitusjohtaja toimii esittelijänä liikelaitostaan koskevissa asioissa. Myös henkilöstön edustajalla on liikelaitosten johtosääntöjen mukaisesti johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta kokoontui 10 kertaa vuoden 2014 aikana. Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan kokoonpano valtuustokautena Varsinaiset jäsenet Ulla-Marja Urho, puheenjohtaja Harry Yltävä, varapuheenjohtaja Jari Oksanen Leena Laine Seppo Olli Mari Frostell, talousjohtaja Asko Saari, sairaanhoitoalueen johtaja Henkilökohtaiset varajäsenet Sirpa Asko-Seljavaara Marjut Lumijärvi Tuomas Tuure Jukka Pihko Ilkka Kauppinen Anne Priha, investointijohtaja Sune Lang, sairaanhoitoalueen johtaja Henkilöstön edustaja Kalevi Kannisto Anja Lehtosaari Esittelijät Pirjo Hakala-Lahtinen, toimitusjohtaja, Ravioli Tuula Karhumäki, toimitusjohtaja, HUS-Desiko Leena Koponen, toimitusjohtaja, HUS-Servis Markku Laakso, toimitusjohtaja, HUS-Logistiikka Tilinpäätös

19 Johtokunnan sihteeri Kati Sipinen, johdon assistentti Tilinpäätös

20 TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma HUS-SERVIS, TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,39 Liiketoiminnan muut tuotot , ,30 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,56 Palvelujen ostot , , , ,43 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,01 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,39 Muut henkilösivukulut , , , ,21 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,01 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,96 Muut kulut , ,11 Muut toimintakulut , ,07 Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 354, ,97 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 8 299, ,15 Muut rahoitustuotot 1 436,63 3,65 Kuntayhtymälle maksetut korkokulut 0,00 0,00 Korvaus peruspääomasta , ,24 Muut rahoituskulut , ,02 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 4 598, ,46 Tilikauden +yli/-alijäämä 5 952, ,51 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,37 0,34 0,34 1,79 47,12 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 0,37 0,34 0,34 1,79 47,12 Voitto, % 0,01 0,01 0,01 0,08 1,77 Tilinpäätös

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY 2016 HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA JA JÄSENKUNTIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA Kustannustehokkuus Paras julkinen palvelukeskus Palvelutaso Laatu HUS-Servis on toiminut vuodesta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 3 Osavuosikatsaus 8/ (12)

HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 3 Osavuosikatsaus 8/ (12) Osavuosikatsaus 8/2016 1 (12) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/ (11) HUS-Servis Tunnusluvut

Osavuosikatsaus 1-4/ (11) HUS-Servis Tunnusluvut Osavuosikatsaus 1-4/2016 1 (11) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018

HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018 HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018 Sisältö 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2 Talouden tunnusluvut... 3 1.3 Sitovat tavoitteet...

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 1 (5) HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 12.6.2015, liite 1 TA 1-4/2015

KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 1 (5) HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 12.6.2015, liite 1 TA 1-4/2015 HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-4/2015 TA 1-4/2015 TOT 1-4/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV -

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot