Kunnat turvallisiksi 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnat turvallisiksi 2"

Transkriptio

1 Kunnat turvallisiksi Liikkumisen turvallisuus Liikkuminen yleisin syy työpaikkatapaturmaan Liikkuminen on vaarallista Kaatumisia ja liukastumisia pitää torjua Työmatka työpäivän vaarallisinta aikaa Työturvallisuuskeskus 1

2 Liikkumisen turvallisuus Liikkuminen yleisin syy työpaikkatapaturmaan Kunta-alalla yleisin syy työtapaturmaan on työtekijän liikkuminen työpaikallaan tai työstä johtuvissa olosuhteissa työkohteiden välissä. Vuonna 2011 noin 43 prosenttia kaikista kunta-alan työpaikkatapaturmista oli liikkumistapaturmia. Noin 17 prosenttia niistä liittyi esineiden käsittelemiseen ja noin 15 prosenttia taakan käsivoimin siirtämiseen. Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleville sattui vuonna 2011 yhteensä työpaikkatapaturmaa. Niistä yhteensä noin johtui työntekijän liikkumisesta. Yleisimmät syyt liikkumistapaturmiin ovat työntekijän liukastuminen, kaatuminen tai putoaminen. Liikkumistapaturmia sattuu naisille selvästi enemmän kuin miehille. Eniten liikkumistapaturmia kuntatyöpaikoilla sattuu terveydenhuolto-, päivähoito-, kunnossapitoja siivous- sekä kuljetustehtävissä. Kunnat turvallisiksi 2/2013 Päätoimittaja: Timo Suurnäkki Julkaisija: Turvallisuus hallintaan kuntatyössä - hanke/työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä Kustantaja: Työturvallisuuskeskus Tuotanto: Karissa Oy/Kari Rissa Taitto: Teppo Jokinen Paino: PunaMusta 2013, Joensuu Työmatkatapaturmista yli puolet sattuu jalan kuljettaessa. Syynä yleensä liukastuminen tai kaatuminen. Erityisen paljon työmatkatapaturmia sattuu yli 50-vuotialle naisille etenkin talven liukkailla keleillä. Työpaikkatapaturman aiheuttajana kunnissa on useimmiten liikkuminen: liukastuminen, kaatuminen tai putoaminen. Suurin osa liikkumistapaturmista olisi verraten helppo ehkäistä ennakolta. Se vaatii ennen muuta jatkuvaa vaarojen arviointia ja sen pohjalta turvallista työympäristöä, hyvää siisteyttä ja järjestystä sekä kiinteistön pihojen ja kulkuväylien tehokasta hoitoa etenkin talviliukkailla. Ja jos ongelmia havaitaan, niihin on puututtava heti. Esimiesten on kiinnitettävä myös erityistä huomiota liikkuvaa työtä tekevien työntekijöiden työjärjestelyihin ja aikatauluihin sekä kulkemisen turvallisuuteen. Kiire on tapaturmatutkijoiden mukaan turvallisuuden yksi pahimmista vihollisista. Työntekijöillä on niin ikään oma vastuu kulkemisestaan ja liikkumisestaan työaikana. Jalkineet, liukuesteet ja muu varustus on valittava kelin mukaan. Liukkailla on noudatettava erityistä varovaisuutta. Omasta kehon kunnosta on pidettävä niin ikään huolta. Merkittävä haaste kunta-alan työturvallisuudelle on myös työmatkojen turvallisuus. Työmatkaliikenteessä kodin ja työpaikan välillä sattuu huolestuttavan paljon tapaturmia. Työmatkatapaturmista yli puolet sattuu jalan kuljettaessa. Syynä on yleensä liukastuminen tai kaatuminen. Erityisen suuri riskiryhmä ovat yli 50-vuotiaat naiset. Työntekijän liikkumistapaturmat maksavat kunnille arviolta jopa yli 100 miljoonaa euroa vuodessa. Varsin pienillä panostuksilla niiden torjuntaan voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia etuja. Kunta-alalla liikkumisturvallisuudessa ei voi olla kuin yksi tavoite: nolla tapaturmaa! Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -yhteistoimintahanke 2 Työturvallisuuskeskus

3 Liukastumisen aiheuttamia kaatumisia voidaan torjua varsin yksinkertaisilla toimenpiteillä. Syynä liikkumistapaturmiin on usein liukas lattia. Tutkijatohtori Noora Nenonen, TTY: Kaatumisia ja liukastumisia pitää torjua tehokkaasti unta-alalla kannattaa kiinnit- erityistä huomiota liikku- -Ktää misesta johtuviin työtapaturmiin, koska niitä sattuu paljon ja ne ovat kunta-alalla yleisempiä kuin yleensä Suomessa, korostaa Tampereen teknillisen yliopiston tutkija, tekniikan tohtori Noora Nenonen. Joka työpäivä kymmeniä kuntatyöntekijöitä liukastuu ja kaatuu niin pahasti, että he joutuvat hakemaan sairaalahoitoa. Putoamiset ovat kunta-alalla myös yleisiä. Varsinkin putoamiset voivat aiheuttaa todella vakavia vammoja, Nenonen toteaa. Syynä liukastumisiin ja kompastumiseen voivat olla esimerkiksi liukas lattiapinnoite, työympäristön huono siisteys ja järjestys sekä kulkuteiden huono valaistus. Liukkaat kengänpohjatkin voivat olla syynä työtapaturmaan, etenkin työmatkoilla, Nenonen muistuttaa. Kuva Kari Rissa Tohtori Noora Nenonen, Tampereen teknillinen yliopisto. Syyt esille Kunta-alalla kannattaisi Nenosen mielestä tarkastella liikkumisen aiheuttamien tapaturmien syitä ja torjuntakeinoja ammattiluokittain ja työtehtävittäin. Jokaisen työpaikan pitää itse selvittää ja arvioida omat liikkumisvaaransa. Riskien arvioinnin perusteella mietitään sitten työpaikka- ja jopa työpistekohtaiset torjuntakeinot. Kuntien kannattaa myös nykyistä enemmän hyödyntää omia ja myös vakuutusyhtiöistä saatavia tilastoja torjuntatoimien pohjana. Lievemmistäkin tapaturmista on tehtävä ilmoitus työnantajalle ja työsuojeluhenkilöstölle. Raportointi tuo usein esille tärkeää tietoa tapaturmien torjuntatyötä varten, Nenonen toteaa. Torjuntaa tehostettava Tohtori Nenosen mielestä kuntaalan pitää jatkaa määrätietoisesti työtapaturmien torjuntatyötä, jotta niiden määrä ja taajuus saadaan kääntymään laskuun. Nyt kannattaa panostaa juuri liikkumistapaturmien torjuntaan, koska aihe koskettaa varsin suuria työntekijäjoukkoja maan kaikissa kunnissa. Kuntatöissä liikutaan paljon myös eri työpisteiden välillä. Erityisesti on kiinnittettävä huomiota ikääntyviin työntekijöihin, sillä juuri heille sattuu kuntatyössä runsaasti kaatumisia ja liukastumisia. Nenosen mielestä kunta-alan kannattaisi kiinnittää nykyistä suurempi huomio työpaikalla sattuvien liikkumistapaturmien lisäksi myös työmatkatapaturmien ennalta ehkäisyyn. Matkalla töihin tai töistä kotiin kunta-alan työntekijät, etenkin naiset, liukastuvat ja kaatuvat enemmän kuin keskimäärin työntekijät. Työmatkatapaturmien torjumiseksi kunnat voisivat Nenosen mielestä esimerkiksi selvittää vaikuttaako työkohteiden vaihtuvuus tapaturmariskiin. Työturvallisuuskeskus 3

4 Työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, TVL: Liikkuminen vaarallista menoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä. Talven liukkaat kelit erottuvat Sysi-Ahon mukaan selvästi korvaus- Kiire on usein syy liikkumistapaturmiin. Työt on järjestettävä ilman tapaturmavaaraa. Kunta-alalla sattuu selvästi Kunta-alan liikkumistapaturmat enemmän liikkumisesta johtuvia sattuvat työpaikalla useimmiten työtapaturmia kuin suomalai- portaissa, käytävillä ja pihoilla. silla työpaikoilla keskimäärin. Lattia voi esimerkiksi olla märkä Vuonna 2011 kunta-alalla sattui tai lattialla voi lojua tavaraa tai johtoja, tilastoissa. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Sysi-Aho toteaa syistä. keräämien korvaustilastojen Naisille sattuu kunta-alalla liikkumistapaturmia mukaan noin työpaikkatapaturmaa. työpaikalla selvästi Niistä jopa 43 prosenttia enemmän kuin miehille. Vuonna liittyi tavalla toisella liikkumi naisille sattui korvauk- seen. seen johtanutta työajan liikkumistapaturmaa Kunta-alan työntekijöille sattuu ja miehille vain selvästi eniten juuri kaatumisia ja liukastumisia työajalla sekä Liukkaus yllättää myös kodin ja työpaikan välisillä matkoilla, työmatkalla kertoo työturvallisuuspääl- Myös työmatkatapaturmat ovat kun- likkö Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuslaitosten tatöissä yleisempiä kuin keskimää- liitosta. rin Suomessa. Vuonna 2011 vakuutatöissä Liikkumistapaturmien suuri tusyhtiöt korvasivat noin kunta-alan määrä selittyy Sysi-Ahon mukaan työmatkatapaturmaa. sillä, että monet kuntatyöntekijät Ylivoimaisesti suurin osa eli tekevät päivittäin varsin liikkuvaa noin 59 prosenttia kunta-alan työmatkatapaturmista työtä. sattuu jalan kul- Esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöstö, kiessa. Työmatkatapaturmat ovat opettajat, lastenhoita- useimmiten liukastumisten ja komkiessa. jat, kiinteistönhoitajat ja maatalouslomittajat pastumisten aiheuttamia kaatumisia. joutuvat liikkumaan Työmatkatapaturman seurauksena päivittäin paljon työssään. on useimmiten raajojen sijoiltaan Kuva Kari Rissa Tilastoasiantuntija Janne Sysi-Aho, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton työturvallisuuspäällikkö. 4 Työturvallisuuskeskus

5 Kunta-alan työpaikkatapaturmat työsuorituksen mukaan Muu työsuoritus 9 % Paikallaan oleminen työpisteessä 5 % Käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen 9 % Taakan käsivoimin siirtäminen 15% Henkilön liikkuminen 43% Esineiden käsitteleminen 19 % Lähde: TVL 2009 Kunta-alan työmatkatapaturmat liikkumistavan mukaan Mopedilla tai moottoripyörällä 2 % Henkilöautolla 13% Polkupyörällä 26% Muulla tavalla 2% Jalan 57 % Lähde: TVL 2009 Vaarallisimpia ovat talvikuukaudet marraskuusta maaliskuuhun vähän lumentulosta ja jääkeleistä riippuen. Naisille sattuu kunta-alalla selvästi enemmän työmatkatapaturmia kuin miehille esimerkiksi vuonna 2011 vakuutusyhtiöt korvasivat naisille sattunutta ja 835 miehille sattunutta työmatkatapaturmaa. Eniten työmatkatapaturmia kuntasektorilla sattuu tilastojen mukaan yli 50-vuotiaille naisille, jotka liikkuvat jalan, Sysi-Aho toteaa. Torjunta tärkeää Kuntien kannattaa työturvallisuuspäällikkö Sysi-Ahon mielestä panostaa liikkumistapaturmien torjuntaan. Torjuntakeinoja on paljon. Helpointa on hoitaa kulkuväylät ja pihat heti hyvään kuntoon. Lumet pitää aurata nopeasti kulkuteiltä. Samoin liukkauden torjunta esimerkiksi hiekoittamalla on tärkeää, jotta työntekijät pysyvät pystyssä. Kulkuväylien, käytävien ja pihojen kuntoa pitää jatkuvasti valvoa. Myös sisätilat täytyy pitää siistissä kunnossa ja järjestyksessä. Valaistus on myös tärkeä asia, Sysi-Aho muistuttaa. Liikkumistapaturmien torjunnassa tarvitaan myös hyvää töiden organisointia ja aikataulutusta. Kiire on merkittävä taustasyy liikkumistapaturmille. Työt pitää järjestää niin, että tarpeeton kiire saadaan pois ja työt voidaan tehdä turvallisesti. Työntekijöiden pitää tuntea myös oma vastuunsa ja heidän tulisi omaaloitteisesti käyttää etenkin talviaikaan kelin mukaisia kenkiä ja muita varusteita. Torju liikkumistapaturmia työpaikalla näin työnantaja toimii 1. Kartoita työympäristön työhuoneiden, käytävien, portaiden ja telineiden -- vaaratekijät ja etsi niihin parannuskeinot. Hyödynnä henkilöstön omat kokemukset ja tiedot. 2. Varmista työhuoneiden, käytävien, portaiden, kokoustilojen lattian hyvä kunto ja pinnan pito. Käytä lattiassa vain sellaisia materiaaleja, jotka eivät ole liukkaita. 3. Varmista kaiteiden ja muiden turvavälineiden hyvä kunto. Torju liikkumistapaturmia työpaikalla näin työntekijä toimii 1. Käytä aina turvallisia kenkiä, joissa on alustan ja kelin mukaan pitävä pohja. Käytä tarvittaessa liukuesteitä. 2. Käytä asianmukaista ja turvallista työtehtävän ja kelin mukaista työasua ja suojavarusteita. 3. Huolehdi lihaskunnostasi ja oman kehosi hallinnasta sekä omasta vireystilastasi. 4. Huolehdi työtilojen ja piha-alueiden riittävästä valaistuksesta ja liukkauden torjunnasta. 5. Pidä työpaikan tiloissa hyvä siisteys ja järjestys. Valvo, että paikat pysyvät kunnossa. Huolehdi säännöllisestä siivouksesta. 6. Jos työhuoneiden tai käytävien lattialle joutuu vettä tai muita liukkautta aiheuttavia aineita, eristä vaara-alue ja korjaa tilanne viipymättä. 7. Järjestä työt niin, että niistä voidaan suoriutua ilman kiirettä. 4. Vältä kiirettä ja siitä johtuvaa hosumista ja oikomista. 5. Käytä kunnossa olevia ja turvallisia kulkuvälineitä. 6. Huolla liikkumisvälineesi säännöllisesti. 7. Ilmoita havaitsemistasi vaaroista ja haittatekijöistä pikimmiten esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. Poista vaaratekijät esimerkiksi lattialle joutunut vesi! 8. Anna työntekijöiden käyttöön työtehtävän ja sääolosuhteiden mukaiset kengät ja suojavaatetus. 9. Valvo jatkuvasti työtilojen ja kulkuteiden kuntoa. Järjestä liikkumistapaturmien läheltä piti-raportointi ja sattuneiden tapaturmien tutkinta. Korjaa havaitut puutteet viipymättä 10. Kannusta työntekijöitä pitämään huolta omasta lihaskunnostaan ja liikkumisturvallisuudestaan. 8. Opi työssä sattuneista läheltä piti-tilanteista ja liikkumistapaturmista. Vaihda vaaralliset liikkumistavat turvallisiksi. 9. Omaksu turvallinen tapa tehdä työtä ja liikkua työpaikalla. 10. Älä sokeudu työpaikkasi työympäristössä oleville mahdollisille vaaratekijöille. Työturvallisuuskeskus 5

6 Yhteyspäällikkö Varpu Tavastjerna, Liikenneturva: Työmatka työpäivän vaarallisinta aikaa Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät tulee pitää hyvässä kunnossa heti aamusta lähtien, jotta työmatkaliikenne voi sujua turvallisesti kaikissa keliolosuhteissa. Sään muutoksia tulee ennakoida. Monille kuntatyöntekijöille matka kodista työpaikalle ja takaisin on työpäivän vaarallisinta aikaa. Kunnat ovat avainasemassa, kun työmatkojen turvallisuutta parannetaan Suomessa. Kunnat voivat tehdä työmatkaturvallisuuden eteen todella paljon, korostaa yhteyspäällikkö Varpu Tavastjerna Liikenneturvan Helsingin aluetoimistosta. Jos kunta pitää hyvää huolta omien työntekijöidensä työmatkojen turvallisuudesta, säteilee tämä muuallekin ja parantaa merkittävästi yleistä työmatkaliikkumisen turvallisuutta, Tavastjerna jatkaa. Kunnat huolehtivat oman alueensa liikenneturvallisuussuunnitelmista, kaavaratkaisuista ja vastaavat myös katujen ja teiden kunnossapidosta. Tällä pyritään parantamaan myös työmatkaliikenteen turvallisuutta. Maankäytöstä kaikki lähtee. Turvallisuuden pitäisi olla aivan oleellinen osa kuntien liikennejärjestelmiä. Mutta uusia toimintatapoja yksinkertaisiakin tarvitaan. Esimerkiksi polkupyöriin kunta voisi hankkia asianmukaiset laukut, että kodinhoitajat pääsevät liikkumaan ja kuljettamaan tavaroita tasapaino halliten ja kaatumatta. Kaikissa kunnissa päättäjät eivät tällä hetkellä voi katsoa hyvällä omallatunnolla työntekijöiden työmatkojen turvallisuutta. Panostusta tarvitaan Tavastjarnan mielestä kuntien on syytä työpaikkatapaturmien torjunnan lisäksi ponnistella myös työmatkaturvallisuuden eteen. On syytä muistaa, että työmatkoilla sattuneet tapaturmat ovat seurauksiltaan usein vakavampia kuin työpaikalla sattuneet. Niissä menetetään huomattavasti enemmän työpäiviä kuin työpaikkatapaturmissa. Kunnan johtajilla ja esimiehillä on tietysti avainrooli turvallisuuskulttuurin luomisessa ja hyvien työmatkakäytäntöjen luomisessa. Päättäjien pitäisi ymmärtää myös liikenneturvallisuutta. Talkoisiin tarvitaan toki mukaan myös työsuojeluhenkilöstö ja koko työyhteisö. Liukastumisten ja kaatumisten torjunta on kuntien työmatkaturvallisuuden ensisijainen haaste. Kuva Kari Rissa Varpu Tavastjerna toimii yhteyspäällikkönä Liikenneturvan Helsingin aluetoimistossa. 6 Työturvallisuuskeskus

7 Suurin osa työmatkatapaturmistahan sattuu jalan kuljettaessa ja usein talviliukkailla keleillä. Kadut, jalkakäytävät, pyörätiet, torit ja puistot tulisi pitää hyvässä kunnossa. Liukkauden torjunnasta on niin ikään huolehdittava hyvin, jotta ihmiset pysyvät pystyssä. Vastuuta työmatkojen turvallisuudesta ei Tavastjernan mukaan voi kokonaan sälyttää työnantajalle. Työntekijöillä on aina oma vastuunsa. Silmät on pidettävä avoinna työmatkoilla ja sään mukaiset turvalliset kengät jalkaan ja kenkiin liukkailla keleillä liukuesteet. Kunta voisi hankkia vaikkapa kaikille työntekijöilleen liukuesteet, Tavastjerna ehdottaa. Hyvä työmatkaturvallisuus ei Tavastjernan mielestä ole rahasta kiinni, vaan siihen tarvitaan tahtoa ja turvallisuutta painottavaa ajattelu- ja toimintatapaa. Johdon pitää myös uskaltaa antaa alaisilleen valtuuksia tehdä järkeviä liikkumisturvallisuusratkaisuja. Opastusta ja neuvontaa Tavastjarna kannustaa kuntia opastamaan omia työntekijöitään turvalliseen liikkumiseen. Kunnat voivat järjestää esimerkiksi teemaviikkoja, tietoiskuja ja esittelyjä. Liikenneturvasta saa monipuolista aineistoa avuksi henkilökunnan perehdytykseen ja koulutukseen. Olemme mieluusti myös mukana kurssittamassa ja kouluttamassa työntekijöitä. Liikenneturvan aluetoimistot tarjoavat apuaan kuntatyöpaikoille niin ikään liikennesuunnitelmien tekoon. Kiinteistön omistajilla vastuu liukkauden torjunnasta Kuva Kari Rissa Katujen hyvä kunto ja hoito parantavat liikkumisturvallisuutta. ään muutokset tulisi ennakoi- ja järki olisi pidettävä aina -Sda mukana kaikessa toiminnassa. Näin kovistaa kiinteistön omistajia Helsingin Rakennusviraston päällikkönä toimiva kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen. Saarinen korostaa, että kiinteistön omistajalla on päävastuu liikkumisen turvallisuudesta. Etenkin taloyhtiöiden tulisi hoitaa nykyistä paremmin vastuullaan olevien jalkakäytävien kunnosta, jotta jalankulkijat eivät kaatuisi ja loukkaisi itseään. Helsingissä kaupunki vastaa Saarisen mukaan mahdollisimman hyvin katujen, suojateiden ja torialueiden lumenluonnista ja hiekoituksesta. Esimerkiksi sairaaloiden ja koulujen pihojen kunnosta sen sijaan vastaa kiinteistöjen omistaja, Helsingissä Tilakeskus. Usein pihojen hoito on annettu urakoitsijoiden tehtäväksi. Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran esimiesten ja asiantuntijoiden työsuojeluvaltuutettu Peter Andersen pitää hiekoitus- ja lumenluontivastuita nykyisin monin paikoin käytännössä aika epäselvinä. Helposti tilanne on sellainen, että joillakin alueilla oikein kukaan ei hoida liukkauden torjuntaa. Andersen ehdottaa, että kiinteistöjen kuten esimerkiksi terveyskeskusten ja koulujen -- pihoille hankittaisiin hätävaraksi sinkkiämpäreitä, joissa olisi hiekkaa, jota kuka tahansa voisi levittää tarvittaessa liukkaisiin kohtiin. Andersen korostaa myös työntekijöiden omaa vastuuta. Liukkailla keleillä tulisi käyttää nastakenkiä ja liukuesteitä. Hyvä olisi myös seurata säätiedotuksia ja varautua huonoihin keleihin. Nykyisin kännyköihin saa helposti tekstiviestinä säätietoja ja varoituksia, Andersen muistuttaa. Näin kunnissa parannetaan tehokkaasti työmatkaturvallisuutta 1. Kartoitetaan työmatkojen turvallisuuden nykytila ja riskit. 2. Arvioidaan työmatkaliikenteen suurimmat vaaratekijät ja haitat. 3. Valitaan tärkeimmät parannuskohteet ja mietitään niille toteu - tustavat ja aikataulut. 4. Huolehditaan kaavoitus- ja rakentamisratkaisuilla liikenneympäristön turvallisuudesta (pyörätiet, kävelytiet, suojatiet jne.). 5. Pidetään työmatkaturvallisuus kiinteänä osana kunnan työsuojelun toimintaohjelmaa. 6. Pidetään työmatkaturvallisuuteen liittyvä aineisto ja varustus jatkuvasti ajan tasolla. 7. Hankitaan tarvittavat turvallisuusvarusteet (kypärät, liuku - esteet, heijastimet, lamput, pyörälaukut jne.) työntekijöille. 8. Järjestetään henkilöstölle tarpeen mukaista ja säännöllistä koulutusta, tietoiskuja ja teematapahtumia työmatkaturvalli - suudesta. 9. Luodaan jokapäiväiseen työmatkaliikkumiseen hyvä ja kiireetön turvallisuuskulttuuri. 10. Seurataan jatkuvasti työmatkaliikenteen turvallisuutta ja puututaan viipymättä ongelmiin. Työturvallisuuskeskus 7

8 Työturvallisuuskeskus, p , Turvallisuus hallintaan kuntatyössä Kuvat Teppo Jokinen Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke toteutetaan kunta-alalla vuosina Hankkeen avulla halutaan nostaa työturvallisuustoiminnan ja turvallisuusjohtamisen arvostusta kaikilla kunta-alan työpaikoilla. Lähtökohtana hankkeessa on nolla tapaturmaa -ajattelu. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Työstä pitää päästä joka päiviä terveenä kotiin. Tavoitteeksi on asetettu, että työtapaturmien ja ammattitautien määrään ja taajuuteen saadaan vähintään 25 prosentin vähennys vuoteen 2015 mennessä. Hanke haluaa vaikuttaa asenteisiin, mutta tarkoitus on myös saada aikaan näkyvää työturvallisuustoimintaa kunta-alan työpaikoilla. Samalla lisätään yhteistyötä ja luottamusta työpaikoilla. Turvallisuusjohtaminen avainasemassa Turvallisuutta ja työympäristöä parantamalla luodaan myös työhyvinvointia, vähennetään sairauspoissaoloja ja pidennetään työuria. Turvallisessa työpaikassa on hyvä tehdä töitä. Kärkenä hankkeessa on työtapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisy. Työturvallisuutta kohennetaan tavoitteellisesti ja järjestelmällisesti parantamalla yhtä aikaa johtamista, työympäristöä, töiden sisältöä ja työssä jaksamista. Jo olemassa olevia työturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia ja toimintamalleja hyödynnetään työpaikoilla. Työn vaarojen tunnistus sekä riskien ja kuormituksen arviointi sekä hyvä hallinta liitetään osaksi päivittäistä johtamista ja työntekoa. Laatu ja tuottavuus paranevat Hankkeessa on työpaikkalähtöinen ote. Esimiehet ja henkilöstö ovat tärkeimmät kohderyhmät. Työturvallisuutta parantamalla voidaan samalla parantaa toiminnan laatua, nostaa tuottavuutta ja vähentää kustannuksia, kun häiriöt saadaan vähenemään. Hankkeen toteuttajana toimii Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä yhteistyökumppaniensa kanssa. Toimintaa kohdistetaan erityisesti niille työpaikoille, joille sattuu paljon työtapaturmia sekä joilla tapaturmataajuus on korkea. Työturvallisuuskeskus, Kuntaryhmä ja sen osapuolet (KT Kuntatyönantajat, JHL, JUKO, Jyty, KTN, TNJ, Tehy, Keva ja KiT) Nolla tapaturmaa -foorumi 8 Työturvallisuuskeskus Hankkeessa mukana Sosiaali- ja terveysministeriö Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja vakuutusyhtiöt Työhyvinvointifoorumi Työterveyslaitos

Kunnat turvallisiksi 2

Kunnat turvallisiksi 2 Kunnat turvallisiksi 2 2014 Henkilöstö ja työturvallisuus HUOLTOTYÖT! KÄYNNISSÄ Työsuojelu jokaisen asia Henkilöstö avainroolissa kuntien työsuojelussa Toimi näin työturvallisuusasioissa Turvallisuus lisää

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa Kunnat turvallisiksi Työturvallisuus kannattaa Jokainen tapaturma on liikaa Työpaikkatapaturmien määrä noussut 13 prosenttia Työtapaturmista 250 miljoonan menetys kunnille Turvallisuus hallintaan kuntatyössä

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 1

Kunnat turvallisiksi 1 Kunnat turvallisiksi 1 2014 Esimiehet ja työturvallisuus Työturvallisuutta on johdettava Turvallisuuden johtaminen tärkeä osa esimiestyötä Ylin johto vastaa työturvallisuudesta Turvallisuusjohtamisessa

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Palkansaajien työmatkatapaturmat (aiemman analyysin päivitys) TVL/JS

Palkansaajien työmatkatapaturmat (aiemman analyysin päivitys) TVL/JS Palkansaajien työmatkatapaturmat 2008-2011 (aiemman analyysin päivitys) 20.12.2012 TVL/JS Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat.

Lisätiedot

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS Työturvallisuuskeskus TILASTOAINEISTO Tiedot pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastoaineistoihin. Aineisto sisältää 10.7.2013 päivitetyn

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta Kunnat turvallisiksi 1 2013 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa

Lisätiedot

TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI

TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 12 8.6.2017 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 12 Työmatkatapaturmien tilastoanalyysi Työmatkatapaturmia sattuu palkansaajille

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kokemuksia talviliukstumisista tutkimusten valossa Pysy pystyssä talvijalankulun turvallisuusseminaari 10.1.2013, Tampere Mikko Hirvonen 2 Tapaturmatilastoja Noin 30% työpaikkatapaturmista

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy

Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Tapaturva Oy Miten pääsen tapaturmataajuudessa tasolta 100 tasolle 50? Tom Johnsson Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari 19.5.2015 Käytännön työkaluja turvallisuustyöhön: Miten pääsen tapaturmataajuudessa

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? alalla? Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Jokainen työtapaturma on liikaa myös kunta-alalla alalla Työtapaturmat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kokemuksia talviliukastumisista tutkimusten valossa Pysy pystyssä - talvijalankulun turvallisuusseminaari 11.1.2012 Mikko Hirvonen 2 Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija,

Lisätiedot

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää).

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää). Työsuojelutoimikunta 3 17.03.2016 Kaupunginhallitus 155 25.04.2016 Työsuojelutoimikunta 30 21.09.2016 Kaupunginhallitus 350 10.10.2016 Työtapaturmat vuonna 2015 161/01.04.01/2016 TSTMK 17.03.2016 3 Valmistelu:

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen kuljetusalan yrityksissä Kuljetusalan työturvallisuustilanne

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturva 2015

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturva 2015 Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturva 2015 Satu-Sofia Rantala ja Leena Pöysti Liikenneturvan selvityksiä 1/2015 ISBN: 978-951-560-215-2 (pdf) ISSN 2341-8052 Johdanto Liikenneturva selvitti jalankulkijoiden

Lisätiedot

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012 1 5.8.2013 / JP Vahvistetut tapaturmaeläkkeet 2007 2012 1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012 Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2012 yhteensä 385

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin TTK tuottaa ja välittää Työyhteisöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla tiedottamalla kehitys- ja tietopalveluilla

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot?

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-aho Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 21.5.2015 180000 160000 140000 120000 100000

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste TerveysInfo työmatkat KKI työmatkaliikkumis KKI työmatkaliikkumis kannustaa työmatkojen kulkemiseen pyörällä ja kävellen. Työmatkojen kulkeminen fyysisesti aktiivisesti kannattaa, koska työmatka toistuu

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 3

Kunnat turvallisiksi 3 Kunnat turvallisiksi 3 2013 Väkivallaton työpaikka Joka kymmenes kohtaa työssä väkivaltaa Työväkivaltaa ei saa hyväksyä Työväkivallan torjunnassa parantamisen varaa Näin torjumme työväkivaltaa Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Tapaturmat ja niiden torjunta Kuljettajan rooli turvallisuudessa Työturvallisuusasiantuntija Ulla Juuti Pohjola Vakuutus Tapaturmat ja niiden

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA

REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA LIIKU PYSYT PYSTYSSÄ; Kotiharjoittelulla on helppo aloittaa; paranna lihasvoimaa ja tasapainoa Terveysliikuntaa voi harrastaa yksin tai yhdessä HUOMIOI JALKINEET JA

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus. Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville

Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus. Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville Iäkkäiden liikenneturvallisuus Tieliikenteessä menehtyneistä noin joka neljäs ja loukkaantuneista reilu kymmenes

Lisätiedot

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen MÄÄRITELMÄ Työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen, on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta,

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MUUTTAAKO TIETO TOIMINTAA?

TIEDOSTA TURVAA MUUTTAAKO TIETO TOIMINTAA? TIEDOSTA TURVAA MUUTTAAKO TIETO TOIMINTAA? Mika Vallius, Safety Manager UPM Plywood Oy, Joensuun vaneritehdas Nolla tapaturmaa foorumin ohjausryhmän jäsen Tiedosta turvaa Muuttaako tieto toimintaa? 2 UPM

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja.

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja. TOT-RAPORTTI 5/03 Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Luotsikutterin kuljettajat NN (58 v.) ja MM olivat lähdössä suorittamaan työtehtävää. MM nousi kutteriin

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Taustaa valvontahankkeen käynnistymiselle Kuntasektorilla on tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) miljoonaa euroa Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) 16 14 16 14 työmatkatapaturmat, vapaa-ehtoisesti vakuutetut yrittäjät 12 1 8 12 1 8 työmatkatapaturmat,

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Prosessiteollisuuden kesäkoulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Petri Pakkanen Taustatietoja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 25 Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-736-1 LISÄTIETOJA Sanna Ranto,

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

Liukastumiset käyvät kalliiksi

Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset kansantautina miten jokainen pysyisi pystyssä? -seminaari 10.1.2013 Mirka Råback Erikoissuunnittelija Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 11.1.2013 1 Kotitapaturmien

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki

TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki Hyvät ja vähemmän hyvät tilastouutiset Irmeli Vuoriluoto Tehy ry Sisältö: 1. Sote

Lisätiedot

Turvallisesti tikkailla

Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Tämä ohje on tehty teollisuuden työpaikkojen turvallisuustyön tukemiseksi. Ohjeessa on huomioitu lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Parempaa työtä yhdessä toimimalla

Parempaa työtä yhdessä toimimalla Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Parempaa työtä yhdessä toimimalla Work goes happy, Helsinki, Wanha Satama 9.3.2017 Rauno Hanhela Toimitusjohtaja, FT Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Työnantaja vapaa-ajan turvallisuuden edistäjänä

Työnantaja vapaa-ajan turvallisuuden edistäjänä Työnantaja vapaa-ajan turvallisuuden edistäjänä Tapaturmapäivä 13.5.2011 tutkija Toni Hyytinen,Tampereen teknillinen yliopisto ESITYKSEN TAUSTA Teollisuusyritysten turvallisuuden kehittäminen vapaa-ajan

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

Leena Pöysti Liikenneturva

Leena Pöysti Liikenneturva Leena Pöysti Liikenneturva Miten pysyisimme pystyssä? Kyselytuloksia, marraskuu 2008 Sisältö Johdanto... 3 Joka kolmas on kaatunut liukastumalla ulkona viimeksi kuluneen vuoden aikana... 4 Puolet liukastumisista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 (5) 134 Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätökseen 21.02.2017 43 vahingonkorvausasiassa HEL 2017-001452 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hylätä palveluosaston

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Muistio 1 (5) 8.3.2011. Suojavaatetus ja työsuojelusäännösten mukainen suojautuminen kunta-alalla

Muistio 1 (5) 8.3.2011. Suojavaatetus ja työsuojelusäännösten mukainen suojautuminen kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Suojavaatetus ja työsuojelusäännösten mukainen suojautuminen kunta-alalla Johdanto Kuntatyössä palvellaan asiakkaita, potilaita ja muita kuntalaisia monissa

Lisätiedot

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen 1 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen Kohti nollaa työtapaturmaa kunta-alalla teemaseminaari 6.3.2008 Noora Hintikka Tampereen Noora teknillinen Hintikka yliopisto 1.9.2009 2 Tutkimushanke

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijaseminaari 8.6.2012 Maija Lintula ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kaatumisten ennaltaehkäisy Keski-Suomessa

Kaatumisten ennaltaehkäisy Keski-Suomessa Kaatumisten ennaltaehkäisy Keski-Suomessa Petri Salo Kliinisen fysioterapian asiantuntija, TtT Kaatumisten ennaltaehkäisy ksshp:ssä Petri Salo Kliinisen fysioterapian asiantuntija, TtT 1 Laki asiaa Terveydenhoitolain

Lisätiedot

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Turvallisuusmessut 2012, Tampere Timo Suurnäkki Työväkivallalla tarkoitetaan asiakkaiden

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007 Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2-25 ja seurantakierros 27 Tavoitteena vauhdittaa turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä 1 Metallituote- ja koneteollisuuden työympäristön taso ja tuottavuus

Lisätiedot

TOT-TUTKINTA TOT 4/09

TOT-TUTKINTA TOT 4/09 TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 4/09 Laitoshuoltaja kaatui terveysaseman portaikossa Laitoshuoltaja NN (63-v.) meni siivouskohteenaan olleen terveysaseman portaikkoon ilmeisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Terveydenhuoltoalan työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Janne Sysi-Aho työturvallisuustutkija, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Bulevardi 28 (PL 275), 00121 Helsinki puh.: 09-68040385,

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Tapaturmat ja väkivallan uhka

Tapaturmat ja väkivallan uhka Tapaturmat ja väkivallan uhka Tuula Putus Turun yliopisto Hoitoalan työtapaturmat Sosiaali- ja terveysalan työssä sattuu Suomessa keskimääräistä vähemmän työtapaturmia. Tapaturmien määrä on kuitenkin ollut

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA 2010-2011 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10. - 11.6.2010 Folkhälsan, Helsinki Hannu Stålhammar ylitarkastaja Teema Kunnossapitotyöntekijöiden

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot