Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturva 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturva 2015"

Transkriptio

1 Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturva 2015 Satu-Sofia Rantala ja Leena Pöysti Liikenneturvan selvityksiä 1/2015 ISBN: (pdf) ISSN

2 Johdanto Liikenneturva selvitti jalankulkijoiden liukastumisia joulukuussa Tutkimuksen suoritti Liikenneturvan toimeksiannosta TNS Gallup Oy. Tiedot kerättiin GallupForumissa, joka on internetpaneeli. Kyselyyn vastasi suomalaista

3 Tiivistelmä 1/2: Noin 4/10 suomalaisesta on kaatunut liukastumalla ulkona viime talvena vliukastuneista noin puolet loukkasi tai satutti itsensä (52 %). vnaisista hieman useammat kertoivat satuttaneensa itsensä (naiset 58 %, miehet 45 %). v14 % kävi lääkärissä tai terveydenhoitajalla. vliukastumista noin puolet (53 %) tapahtui katu- tai tiealueella, pihalla liukastui joka kolmas (33 %). vnoin 65 % oli liukastuessaan liikkeellä vapaa-ajalla. 3/10 käyttää edes joskus kengissä liukuesteitä. Eniten niitä käyttävät edes joskus iäkkäät (54 %). Suomalaisista 12 % ei varaudu liukkaisiin keleihin mitenkään. Esityksen nimi / Tekijä

4 Tiivistelmä 2/2: v Kaikkia keinoja liukastumistapaturmien ehkäisyssä pidetään tärkeinä erityisesti jalankulkijan varovaisuutta, oman tasapainokyvyn ja vireystilan ylläpitoa v Informaatiota liukastumisen riskeistä saadaan erityisesti perheenjäseniltä ja muilta läheisiltä, mutta myös työsuojelusta vastaavilta ja terveydenhuollon ammattilaisilta v Liukkaisiin keleihin varaudutaan enimmäkseen (positiiviset jutut) varaamalla matkaan aikaan ja kiinnittämällä huomiota kenkien valintaan Esityksen nimi / Tekijä

5 Onko kaatunut liukastumalla ulkona viimeksi kuluneen vuoden aikana? Kaikki vastaajat n=1656, % Kyllä Ei Ei osaa sanoa Oletko kaatunut liukastumalla ulkona viimeksi kuluneen vuoden aikana (tänä tai viime talvena)?

6 Oliko liukastumisesta seuraavia seurauksia? Vuoden aikana liukastuneet, n=644, % Loukkasin tai satutin itseni 52 Kävin lääkärissä tai terveydenhoitajalla 14 Jouduin olemaan pois töistä tai koulusta yhtenä päivänä 7 Jouduin olemaan pois töistä tai koulusta useampana päivänä Oliko liukastumisella seuraavanlaisia seuraamuksia?

7 Missä liukastui? Kaikki vuoden aikana liukastuneet vastaajat, n=644, % Katu- tai tiealue 53 Piha 33 Puisto Ulkoilureitti Muu Missä liukastuit?

8 Oliko liukastuessa...? Kaikki vuoden aikana liukastuneet vastaajat, n=644, % liikkeellä vapaa-ajalla matkalla töihin/töistä tai kouluun liikkeellä työ-/kouluaikana Olitko liukastuessasi...?

9 Eri toimien tärkeys liukastumistapaturmien ehkäisyssä Kaikki vastaajat n=1656, % Jalankulkijoiden oma varovaisuus Oman tasapainokyvyn ja vireystilan ylläpito Jalankulkuväylien kunnossapidon parantaminen Pidän erittäin tärkeänä Pidän melko tärkeänä Jalankulkijoiden jalkineiden valinta Neutraaali Pihojen kunnossapidon parantaminen Valaistus En pidä erityisen tärkeänä Liukuesteiden käyttö jalkineissa En pidä lainkaan tärkeänä Ajantasainen varoittaminen Yleisluonteiset kampanjat Kuinka tärkeänä pidät eri toimien vaikutusta liukastumistapaturmien ehkäisyssä?

10 Informaatio liukastumisen riskeistä Kaikki vastaajat n=1656, % Työpaikan työsuojelun edustaja Terveydenhuollon ammattilainen Työterveyden edustaja Perheenjäsen tai muu läheinen 18 Muu 8 Ei ole informoinut Onko joku taho informoinut sinua liukastumisen riskeistä?

11 Liukuesteiden käyttö Kaikki vastaajat n=1656, % Aina Usein Joskus Ei koskaan Käytätkö liukkailla keleillä kengissäsi liukuesteitä?

12 Varautuminen liukkaisiin keleihin... Kaikki vastaajat n=1656, % varaamalla aikaa matkoihin / välttämällä kiirettä kiinnittämällä huomiota kenkien valintaan treenaamalla tasapainoa käyttämällä liukuesteitä muuten 5 en mitenkään Varaudutko liukkaisiin keleihin...

13 %-taulukko Kaikki Sukupuoli Ikä Kaikki (N=1656) Oletko kaatunut liukastumalla ulkona viimeksi kuluneen vuoden aikana (tänä tai viime talvena)? Oletko kaatunut liukastumalla ulkona viimeksi kuluneen vuoden aikana (tänä tai viime talvena)? JOS ON LIUKASTUNUT (N=644) Oliko liukastumisella seuraavanlaisia seuraamuksia: Loukkasin tai satutin itseni Loukkasin tai satutin itseni Kävin lääkärissä tai terveydenhoitajalla Kävin lääkärissä tai terveydenhoitajalla Jouduin olemaan pois töistä tai koulusta yhtenä päivänä Jouduin olemaan pois töistä tai koulusta yhtenä päivänä Jouduin olemaan pois töistä tai koulusta useampana päivänä Jouduin olemaan pois töistä tai koulusta useampana päivänä Kyllä En Kyllä En / ei Kyllä En / ei Kyllä En / ei Kyllä En / ei Total Nainen Mies -24v 25-34v 35-49v 50-64v 65+v 38,89 40,58 37,21 44,77 35,47 38,28 38,73 38,79 61,11 59,42 62,79 55,23 64,53 61,72 61,27 61,21 Total Nainen Mies -24v 25-34v 35-49v 50-64v 65+v 51,69 57,57 45,33 49,37 48,52 54,51 56,54 44,12 48,31 42,43 54,67 50,63 51,48 45,49 43,46 55,88 13,83 13,55 14,14 7,86 11,18 13,60 20,03 13,44 86,17 86,45 85,86 92,14 88,82 86,40 79,97 86,56 6,70 5,17 8,34 6,98 9,13 6,07 6,98 4,17 93,30 94,83 91,66 93,02 90,87 93,93 93,02 95,83 7,07 6,11 8,09 4,67 11,27 4,77 8,80 6,22 92,93 93,89 91,91 95,33 88,73 95,23 91,20 93,78 JOS ON LIUKASTUNUT (N=644) Missä liukastuit? Total Nainen Mies -24v 25-34v 35-49v 50-64v 65+v Katu- tai tiealue Piha Puisto Ulkoilureitti Muu 53,33 57,06 49,29 62,24 55,03 51,07 51,34 48,70 33,20 31,13 35,43 21,95 35,78 35,82 32,49 39,57 2,79 2,68 2,92 2,51 1,90 2,43 3,17 4,23 6,32 5,00 7,75 8,80 3,60 6,02 6,81 6,34 4,36 4,13 4,61 4,50 3,69 4,66 6,19 1,16 JOS ON LIUKASTUNUT (N=644) Olitko liukastuessasi... Total Nainen Mies -24v 25-34v 35-49v 50-64v 65+v Matkalla töihin/töistä tai kouluun 27,12 30,80 23,15 43,44 32,62 26,30 26,61 3,87 Liikkeellä työ-/kouluaikana Liikkeellä vapaa-ajalla 7,89 3,78 12,34 6,37 7,89 9,97 8,62 4,42 64,99 65,42 64,51 50,19 59,49 63,73 64,77 91,71

14 Kaikki (N=1656) Kuinka tärkeänä pidät eri toimien vaikutusta liukastumistapaturmien ehkäisyssä? %-taulukko Total Nainen Mies -24v 25-34v 35-49v 50-64v 65+v Oman tasapainokyvyn ja vireystilan ylläpito En pidä lainkaan tärkeänä 0,52 0,14 0,89 1,27 0,76 0,70 0,00 0,00 Oman tasapainokyvyn ja vireystilan ylläpito En pidä erityisen tärkeänä 1,15 0,98 1,31 2,41 1,06 0,71 1,37 0,45 Oman tasapainokyvyn ja vireystilan ylläpito Neutraali 8,98 7,41 10,55 17,50 15,59 8,68 2,59 3,72 Oman tasapainokyvyn ja vireystilan ylläpito Pidän melko tärkeänä 35,35 32,87 37,80 40,21 37,33 34,13 34,61 31,53 Oman tasapainokyvyn ja vireystilan ylläpito Pidän erittäin tärkeänä 54,00 58,60 49,45 38,61 45,26 55,78 61,43 64,30 Oman tasapainokyvyn ja vireystilan ylläpito Mean 4,41 4,49 4,34 4,12 4,25 4,44 4,56 4,60 Jalankulkuväylien kunnossapidon parantaminen En pidä lainkaan tärkeänä 0,59 0,10 1,08 0,88 0,99 1,01 0,00 0,00 Jalankulkuväylien kunnossapidon parantaminen En pidä erityisen tärkeänä 1,93 1,06 2,79 4,13 2,15 1,88 1,66 0,00 Jalankulkuväylien kunnossapidon parantaminen Neutraali 11,13 5,08 17,11 13,39 13,92 10,83 8,32 10,77 Jalankulkuväylien kunnossapidon parantaminen Pidän melko tärkeänä 35,65 32,27 39,01 33,85 37,56 36,71 31,15 40,96 Jalankulkuväylien kunnossapidon parantaminen Pidän erittäin tärkeänä 50,70 61,49 40,01 47,75 45,38 49,57 58,87 48,27 Jalankulkuväylien kunnossapidon parantaminen Mean 4,34 4,54 4,14 4,23 4,24 4,32 4,47 4,38 Pihojen kunnossapidon parantaminen En pidä lainkaan tärkeänä 0,59 0,10 1,08 0,46 1,34 1,01 0,00 0,00 Pihojen kunnossapidon parantaminen En pidä erityisen tärkeänä 2,48 1,53 3,43 3,63 3,78 2,84 1,88 0,00 Pihojen kunnossapidon parantaminen Neutraali 17,81 12,50 23,07 24,91 20,55 16,83 13,67 16,33 Pihojen kunnossapidon parantaminen Pidän melko tärkeänä 39,20 37,01 41,37 36,17 39,40 40,29 36,41 44,88 Pihojen kunnossapidon parantaminen Pidän erittäin tärkeänä 39,92 48,86 31,05 34,83 34,93 39,03 48,04 38,79 Pihojen kunnossapidon parantaminen Mean 4,15 4,33 3,98 4,01 4,03 4,13 4,31 4,22 Jalankulkijoiden oma varovaisuus En pidä lainkaan tärkeänä 0,27 0,13 0,40 0,41 0,77 0,00 0,26 0,00 Jalankulkijoiden oma varovaisuus En pidä erityisen tärkeänä 0,80 0,64 0,96 1,73 0,34 1,11 0,72 0,00 Jalankulkijoiden oma varovaisuus Neutraali 7,80 7,01 8,59 19,16 13,24 5,52 2,58 2,89 Jalankulkijoiden oma varovaisuus Pidän melko tärkeänä 32,48 30,65 34,29 35,14 38,27 33,84 26,29 30,65 Jalankulkijoiden oma varovaisuus Pidän erittäin tärkeänä 58,65 61,57 55,76 43,56 47,38 59,53 70,15 66,46 Jalankulkijoiden oma varovaisuus Mean 4,48 4,53 4,44 4,20 4,31 4,52 4,65 4,64 Jalankulkijoiden jalkineiden valinta En pidä lainkaan tärkeänä 0,47 0,37 0,58 2,09 0,00 0,20 0,46 0,00 Jalankulkijoiden jalkineiden valinta En pidä erityisen tärkeänä 1,73 1,70 1,75 6,17 1,75 1,62 0,26 0,00 Jalankulkijoiden jalkineiden valinta Neutraali 11,48 8,83 14,10 24,24 17,05 9,15 6,53 4,57 Jalankulkijoiden jalkineiden valinta Pidän melko tärkeänä 37,66 33,94 41,34 38,28 39,64 40,55 32,94 37,23 Jalankulkijoiden jalkineiden valinta Pidän erittäin tärkeänä 48,66 55,16 42,23 29,22 41,56 48,48 59,81 58,20 Jalankulkijoiden jalkineiden valinta Mean 4,32 4,42 4,23 3,86 4,21 4,35 4,51 4,54 Valaistus En pidä lainkaan tärkeänä 0,52 0,35 0,69 1,58 0,65 0,19 0,46 0,00 Valaistus En pidä erityisen tärkeänä 3,70 2,71 4,69 6,85 5,49 3,19 2,06 2,13 Valaistus Neutraali 18,17 11,84 24,44 28,79 22,85 16,96 11,93 14,76 Valaistus Pidän melko tärkeänä 44,55 42,72 46,36 37,96 47,57 45,62 43,14 47,76 Valaistus Pidän erittäin tärkeänä 33,06 42,38 23,82 24,82 23,44 34,04 42,41 35,35 Valaistus Mean 4,06 4,24 3,88 3,78 3,88 4,10 4,25 4,16 Liukuesteiden käyttö jalkineissa En pidä lainkaan tärkeänä 1,29 1,26 1,31 3,17 1,06 1,85 0,49 0,00 Liukuesteiden käyttö jalkineissa En pidä erityisen tärkeänä 8,15 6,58 9,71 13,32 8,14 9,86 5,77 3,84 Liukuesteiden käyttö jalkineissa Neutraali 36,12 32,06 40,14 43,85 48,46 35,80 28,86 25,76 Liukuesteiden käyttö jalkineissa Pidän melko tärkeänä 35,94 37,86 34,05 28,68 31,63 34,96 39,90 43,80 Liukuesteiden käyttö jalkineissa Pidän erittäin tärkeänä 18,50 22,24 14,79 10,98 10,71 17,53 24,98 26,60 Liukuesteiden käyttö jalkineissa Mean 3,62 3,73 3,51 3,31 3,43 3,56 3,83 3,93 Ajantasainen varoittaminen En pidä lainkaan tärkeänä 6,00 4,49 7,49 11,28 7,78 7,86 2,16 1,50 Ajantasainen varoittaminen En pidä erityisen tärkeänä 17,03 15,91 18,14 21,15 23,29 20,67 11,45 7,53 Ajantasainen varoittaminen Neutraali 37,33 37,53 37,14 36,37 40,93 35,01 36,73 39,27 Ajantasainen varoittaminen Pidän melko tärkeänä 27,92 28,90 26,94 23,25 21,76 25,93 32,01 37,24 Ajantasainen varoittaminen Pidän erittäin tärkeänä 11,72 13,17 10,29 7,95 6,24 10,53 17,65 14,46 Ajantasainen varoittaminen Mean 3,22 3,30 3,14 2,95 2,95 3,11 3,52 3,56 Kampanjat En pidä lainkaan tärkeänä 8,04 5,95 10,10 13,84 11,93 9,84 3,32 1,96 Kampanjat En pidä erityisen tärkeänä 18,49 16,62 20,35 26,08 29,61 21,06 9,92 6,61 Kampanjat Neutraali 37,57 38,48 36,67 39,54 40,54 36,84 36,75 34,60 Kampanjat Pidän melko tärkeänä 26,31 28,71 23,94 14,71 12,83 24,60 35,39 42,78 Kampanjat Pidän erittäin tärkeänä 9,59 10,24 8,94 5,83 5,09 7,66 14,62 14,05 Kampanjat Mean 3,11 3,21 3,01 2,73 2,70 2,99 3,48 3,60

15 Kaikki (N=1656) Onko joku taho informoinut sinua liukastumisen riskeistä? Voit valita useita. Total Nainen Mies -24v 25-34v 35-49v 50-64v 65+v Kaikki (N=1656) Käytätkö liukkailla keleillä kengissäsi liukuesteitä? Työpaikan työsuojelun edustaja Terveydenhuollon ammattilainen Työterveyden edustaja Perheenjäsen tai muu läheinen Muu Ei ole informoinut 8,54 6,96 10,10 3,47 10,29 10,23 10,71 4,25 7,65 7,60 7,70 8,50 3,80 4,89 9,90 13,16 3,78 1,85 5,68 2,60 3,69 3,56 4,99 3,36 18,11 17,72 18,49 21,43 10,20 10,01 22,11 33,63 7,74 8,04 7,44 3,99 3,39 7,19 10,66 13,07 63,56 64,73 62,39 66,55 74,71 71,85 54,67 45,71 Total Nainen Mies -24v 25-34v 35-49v 50-64v 65+v Aina 3,08 4,32 1,85 0,00 1,77 1,78 5,55 6,07 Usein 9,03 10,54 7,53 3,50 3,10 6,80 14,00 17,83 Joskus 17,96 18,72 17,21 10,30 9,82 15,54 24,34 29,67 En koskaan 69,93 66,42 73,41 86,20 85,31 75,88 56,11 46,43 Kaikki (N=1656) Varaudutko liukkaisiin keleihin Total Nainen Mies -24v 25-34v 35-49v 50-64v 65+v Varaamalla aikaa matkoihin / välttämällä kiirettä Kiinnittämällä huomiota kenkien valintaan Treenaamalla tasapainoa Käyttämällä liukuesteitä Muuten En mitenkään 62,12 67,49 56,79 54,91 60,39 64,23 66,17 60,36 62,30 73,03 51,67 39,68 52,59 66,75 69,82 75,89 19,72 23,53 15,93 15,20 17,10 16,30 22,57 29,27 16,96 20,01 13,94 1,85 5,77 12,68 28,73 34,26 4,54 4,02 5,05 3,77 3,57 4,13 6,06 4,66 12,13 5,66 18,53 26,24 18,40 9,19 7,41 3,72

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

Leena Pöysti Liikenneturva

Leena Pöysti Liikenneturva Leena Pöysti Liikenneturva Miten pysyisimme pystyssä? Kyselytuloksia, marraskuu 2008 Sisältö Johdanto... 3 Joka kolmas on kaatunut liukastumalla ulkona viimeksi kuluneen vuoden aikana... 4 Puolet liukastumisista

Lisätiedot

Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri 2014

Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri 2014 Liikenneturva: Liikenteen ilmapiiri Liikenteen ilmapiiri Johdanto Tarkoituksena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin joulukuussa GallupForumissa,

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus. Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville

Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus. Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville Iäkkäiden liikenneturvallisuus Tieliikenteessä menehtyneistä noin joka neljäs ja loukkaantuneista reilu kymmenes

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kokemuksia talviliukstumisista tutkimusten valossa Pysy pystyssä talvijalankulun turvallisuusseminaari 10.1.2013, Tampere Mikko Hirvonen 2 Tapaturmatilastoja Noin 30% työpaikkatapaturmista

Lisätiedot

Mopoilu ja liikenneraittius

Mopoilu ja liikenneraittius Mopoilu ja liikenneraittius Parannamme liikenneturvallisuutta vaikuttamalla ihmisen käyttäytymiseen 2 Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,

Lisätiedot

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus

Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Suomalaisten liikennekäyttäytyminen ja sääntötuntemus Näin meillä seminaari 16.9.2014 Leena Pöysti Liikennekäyttäytymisen seuranta Seurantajärjestelmän tietoja kerätään tarkkailemalla ja automaattisilla

Lisätiedot

Liikenteen ilmapiiri 2013

Liikenteen ilmapiiri 2013 Liikenteen ilmapiiri Johdanto Tutkimuksen aineisto kerättiin marras-joulukuussa GallupForumissa, joka on internetpaneeli. Kaikkiaan haastateltiin t henkilöä, joista autoilijoita it oli eli prosenttia.

Lisätiedot

Kaikkiaan haastateltiin 1584 henkilöä, joista autoilijoita oli 1218 eli 77 prosenttia.

Kaikkiaan haastateltiin 1584 henkilöä, joista autoilijoita oli 1218 eli 77 prosenttia. Johdanto Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä ja omia kokemuksia liikenteestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin marras-joulukuussa GallupForumissa. Kaikkiaan haastateltiin henkilöä,

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

Seksuaalinen häirintä työelämässä

Seksuaalinen häirintä työelämässä TUTKIMUSRAPORTTI Seksuaalinen häirintä työelämässä Helmikuu 2018 Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt EK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely kohdistettiin työikäiseen väestöön (18 64-vuotiaat),

Lisätiedot

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy Kaatumiset ja liukastumiset

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy Kaatumiset ja liukastumiset Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy Kaatumiset ja liukastumiset Sisällöt perustuvat koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankeen sisältöihin 1 Kodin turvallisuusvalmennus Kaatumiset - Suurin osa

Lisätiedot

Ikääntyneiden näkemyksiä ja kokemuksia ajoterveydestä ja vanhuuteen varautumisesta selvitettiin lokakuussa Kyselyn toteutti Liikenneturvan

Ikääntyneiden näkemyksiä ja kokemuksia ajoterveydestä ja vanhuuteen varautumisesta selvitettiin lokakuussa Kyselyn toteutti Liikenneturvan Ikääntyneiden näkemyksiä ja kokemuksia ajoterveydestä ja vanhuuteen varautumisesta selvitettiin lokakuussa 2018. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Taloustutkimus, ja siihen vastasi yhteensä

Lisätiedot

Taustamateriaali: Vastuullisuus ohjaa kuluttamista entistä voimakkaammin

Taustamateriaali: Vastuullisuus ohjaa kuluttamista entistä voimakkaammin Onhan siinä Avainlippu-kampanja Taustamateriaali: Vastuullisuus ohjaa kuluttamista entistä voimakkaammin Suomalaisen Työn Liiton tutkimus Nuoret, työ ja kuluttaminen 201 Tutkimusten toteutus Osana Onhan

Lisätiedot

Sirpa Rajalin & Leena Pöysti. Leena Pöysti

Sirpa Rajalin & Leena Pöysti. Leena Pöysti Sirpa Rajalin & Leena Pöysti Leena Pöysti Liikenneturvan tutkijaseminaari 5.5.2011 Taustaa.. Turvavyön käyttö, selvin päin ajaminen ja nopeusrajoitusten noudattaminen ovat niitä käyttäytymistekijöitä,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI LIITE 1 AURAUKSET 2012-2014 TARJOUSLOMAKE

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI LIITE 1 AURAUKSET 2012-2014 TARJOUSLOMAKE ALUE 1 m2 yksikköhinta alueen hinta yhteensä/aurauskerta Katu m2 105675 Piha m2 0 Koneessa alusterä: Kyllä Ei ALUE 2 m2 yksikköhinta alueen hinta yhteensä/aurauskerta Katu m2 119050 Piha m2 0 Koneessa

Lisätiedot

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat;

Lisätiedot

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Ihmisellä on vain yksi henki

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Ihmisellä on vain yksi henki Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Ihmisellä on vain yksi henki Sisältö Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyön ohjelma, Kissa-hanke Tapaturmat Suomessa Kaatuminen - Vaaratekijät - Tunnistaminen Putoaminen

Lisätiedot

Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu

Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu tammikuu 20 Kantar TNS Jaakko Hyry Tutkimuksen toteuttaminen Aineisto kerättiin. 3.. 20 välisenä aikana Gallup Kanavalla. Kanava on Kantar

Lisätiedot

Miksi ehkäistä kaatumisia ja millä keinoin?

Miksi ehkäistä kaatumisia ja millä keinoin? Kuva: Jan Mika/Colourbox.com Miksi ehkäistä kaatumisia ja millä keinoin? ANNI KUIVINEN, FYSIOTERAPEUTTI SUUPOHJAN LLKY; KAATUMISSEULA HANKE /UKK-INSTISTUUTTI 2015-2016 Kaatumisia kannattaa ehkäistä, koska

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kokemuksia talviliukastumisista tutkimusten valossa Pysy pystyssä - talvijalankulun turvallisuusseminaari 11.1.2012 Mikko Hirvonen 2 Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija,

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Heijastimen käyttö. Kyselytutkimuksen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy joulukuussa Vastaajia oli yhteensä 1530.

Heijastimen käyttö. Kyselytutkimuksen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy joulukuussa Vastaajia oli yhteensä 1530. Heijastimen käyttö Kyselytutkimuksen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy joulukuussa 2017. Vastaajia oli yhteensä 1530. Käytätkö jalankulkijana heijastinta liikkuessasi liikenteessä pimeällä,

Lisätiedot

Yrittäjägallup lokakuu 2017

Yrittäjägallup lokakuu 2017 Yrittäjägallup lokakuu 0..0 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry t. 0 Yrittäjäilmapuntari, kierros Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämä on Yrittäjägallupin kolmas kierros, jonka tarkoituksena on selvittää pk-yrittäjien

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu Asukaskyselyn yhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Taustatiedot 700 600 N 6, M 32% Vastaajien määrä kunnittain Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä

Lisätiedot

Kysely seksuaalirikosten uhrien läheisille 2018

Kysely seksuaalirikosten uhrien läheisille 2018 Kysely seksuaalirikosten uhrien läheisille 2018 Vastanneita yhteensä 27 Ikäsi Kyselyn osallistuneita oli kaikissa ikäluokissa. 35% 30% 30,00% 25% 22,00% 20% 15% 10% 15,00% 11,00% 11,00% 11,00% 5% 0% -20

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen Aedonkeruu tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/2017

TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/2017 TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/217 KESKEISET TULOKSET S-Pankin teettämän kyselytutkimuksen mukaan raha-asiat ja erityisesti omat säästöt ja sijoitukset ovat tabu suomalaisille. Säästöistä ja sijoituksista

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Ikäsyrjintä työelämässä

TUTKIMUSRAPORTTI. Ikäsyrjintä työelämässä TUTKIMUSRAPORTTI Kyselyn toteutus Tämän kyselyn toteutti EK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely kohdistettiin työikäiseen väestöön (18 vuotiaat), ja siihen vastasi 2128 henkilöä 11. 1. tammikuuta

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ) miten suomalaiset

Lisätiedot

TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT

TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT Turvaympyrä i TUTUT IHMISET Sinun kehosi on tärkeä ja arvokas. Kukaan ei saa koskea siihen ilman sinun lupaa. Tärkeä tietää: Suorista käsi eteesi

Lisätiedot

Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa

Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimusraportti 30.9.2015 Tulostiivistelmä Joka kolmas suomalaisautoilija

Lisätiedot

Fysioterapian rooli kaatumisten ehkäisyssä. Jenni Heini-Lehtinen, fysioterapeutti Yamk Fysioterapian ja toimintaterapian toimintayksikkö

Fysioterapian rooli kaatumisten ehkäisyssä. Jenni Heini-Lehtinen, fysioterapeutti Yamk Fysioterapian ja toimintaterapian toimintayksikkö Fysioterapian rooli kaatumisten ehkäisyssä Jenni Heini-Lehtinen, fysioterapeutti Yamk Fysioterapian ja toimintaterapian toimintayksikkö Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus Kaatumisen

Lisätiedot

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurikka-lehden lukemiseen liittyviä asioita ja asemaa paikallisena tietolähteenä. Haastattelut tehtiin puhelimitse

Lisätiedot

Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1

Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1 Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK 2018 3/14/2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen18 29

Lisätiedot

Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK /12/2018 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK /12/2018 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK 12.2.2018 2/12/2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työssä käyvien parissa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Made by Finland. Tutkimusraportti

Made by Finland. Tutkimusraportti Made by Finland Tutkimusraportti 1.11.2017 Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18-79-vuotiaat suomalaiset.

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Tuhat suomalaista 11/1 Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Marraskuu 1 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 11/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus teh=in interne=ssä IROResearch Oy:n

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017 Tuhat suomalaista /1 Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014 Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimus, huhtikuu 2014 Tutkimuksen lähtökohdat EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan auton omistaja saa vapaasti päättää,

Lisätiedot

KAALIMATO TUTKII. Kansalaiskysely seksuaalisuudesta ja seksistä. Committed to. Being More

KAALIMATO TUTKII. Kansalaiskysely seksuaalisuudesta ja seksistä. Committed to. Being More KAALIMATO TUTKII Kansalaiskysely seksuaalisuudesta ja seksistä. Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus TAUSTA N % Kyselytutkimus toteutettiin toukokuussa 0. Kyselytutkimuksen tilasi Kaalimato.com. Kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille

Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski. Kysely kuntalaisille Itä-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kysely kuntalaisille 1. Ikä o Alle 7 o 7-16 o 17-18 o 19-25 o 26 65 o Yli 65 2. Kotikunta o Kemijärvi o Pelkosenniemi

Lisätiedot

Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta oman talouden hallintaan

Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta oman talouden hallintaan Rahapuhetta Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta oman talouden hallintaan Herättämässä keskustelua siitä, mistä ei keskustella Rahapuhetta on OP:n yhteistyössä Marttaliiton ja Takuusäätiön kanssa toteuttama

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Tulos- ja palautetilaisuus Lahdessa 24.3.2014 24.3.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL,

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista

Kokemukset tuulivoimaloista Kokemukset tuulivoimaloista Haastattelututkimus Iin Olhavassa Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 15.9.2015 verkossa Tämä esitys on vapaasti nähtävissä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Lääkäripaneelin tuloksia

Lääkäripaneelin tuloksia Lääkäripaneelin - tuloksia Suomen Lääkäriliitto T-22 Lääkäripaneeli - Vastaajien taustatiedot PÄÄTOIMEN TOIMIPAIKKA: Sairaala Terveyskeskus Yksityinen lääkäriasema tai -vastaanotto Jokin muu Poissa lääkärintyöstä

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut/ kotihoito ja Vesauskoti. Asiakaskysely

Ikääntyneiden palvelut/ kotihoito ja Vesauskoti. Asiakaskysely Ikääntyneiden palvelut/ kotihoito ja Vesauskoti. Asiakaskysely 2018 11.1.2019 Asiakaskysely 2018 Ikääntyneiden palvelut Kotihoito ja Vesauskoti 1. Kunta: 100,0 % 80,0 % 60,0 % 60,8 % 40,0 % 39,2 % 20,0

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettimoto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettimoto.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito Hämeenlinnan kotihoidon asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä Asiakastyytyväisyys 2016 - Kotihoito

Lisätiedot

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TAUSTATIEDOT Sukupuoli mies nainen Syntymävuosi: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista / IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Tieliikenteen ilmapiiri vuonna 2011

Tieliikenteen ilmapiiri vuonna 2011 Oma ja muiden kuljettajien toiminta liikenteessä Tieliikenteen ilmapiiri vuonna 11 LEENA PÖYSTI 12 Sisältö Johdanto... 3 Koko maan liikenteen ilmapiiri... 4 Kielteiset piirteet... 5 Myönteiset piirteet...

Lisätiedot

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5-69 vuotias

Lisätiedot

JALANKULKIJOIDEN VAROITTAMINEN LIUKKAUDESTA TEKSTIVIESTEIN

JALANKULKIJOIDEN VAROITTAMINEN LIUKKAUDESTA TEKSTIVIESTEIN JALANKULKIJOIDEN VAROITTAMINEN LIUKKAUDESTA TEKSTIVIESTEIN Varoituspalvelu kaudella 2014-15 A. Tilastot B. Digium-kyselyn yhteenveto C. Tekstiviestein saatu palaute Varoitettavien lukumäärät / varoitukset:

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

TERVEYS 2006 -TUTKIMUS

TERVEYS 2006 -TUTKIMUS TAUSTAA TERVEYS 2006 -TUTKIMUS Kirjekysely Valittujen Palojen tilaajille kesäkuussa 2006 Suomessa vastaajia 1 522 Näytteet kiintiöity iän (18+ v.) ja sukupuolen mukaan valtakunnallisesti edustaviksi Aineiston

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 1-69 vuotias

Lisätiedot

Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista

Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista 1. Vastaajan sukupuoli 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 Mies Nainen 2. Vastaajan asuinalue 0 10 20 30 40 50 60 70

Lisätiedot

VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu

VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu NELJÄ TUULTA KESKUUDESSAMME Päihdeongelmat Noin 2800 ihmistä kuoli vuonna 2012 päihteiden

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

Taustamateriaali: Nuorille tärkeintä kesätyössä ovat palkka, työkokemus ja työkaverit

Taustamateriaali: Nuorille tärkeintä kesätyössä ovat palkka, työkokemus ja työkaverit SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Taustamateriaali: Nuorille tärkeintä kesätyössä ovat palkka, työkokemus ja työkaverit Suomalaisen Työn Liiton tutkimukset Nuoret, työ ja kuluttaminen 2019 ja Nuoret ja työelämä

Lisätiedot

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies * Ikä 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ * Valmistumisvuosi terveydenhoitajaksi (kirjoita vuosi ruutuun) * Työvuosien määrä äitiys- ja/tai lastenneuvolassa alle vuosi 1-5 6-10

Lisätiedot

REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA

REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA LIIKU PYSYT PYSTYSSÄ; Kotiharjoittelulla on helppo aloittaa; paranna lihasvoimaa ja tasapainoa Terveysliikuntaa voi harrastaa yksin tai yhdessä HUOMIOI JALKINEET JA

Lisätiedot

IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin.

IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen toteutus IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen,

Lisätiedot

Maj ja Tor Nesslingin säätiö Kysely apurahansaajille Tiivistelmä selvityksen tuloksista

Maj ja Tor Nesslingin säätiö Kysely apurahansaajille Tiivistelmä selvityksen tuloksista Maj ja Tor Nesslingin säätiö Kysely apurahansaajille Tiivistelmä selvityksen tuloksista Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti Maj ja Tor Nesslingin Säätiön toimeksiannosta kyselytutkimuksen,

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto Tutkimustuloksia / taustamateriaalia

Suomalaisen Työn Liitto Tutkimustuloksia / taustamateriaalia Suomalaisen Työn Liitto Tutkimustuloksia / taustamateriaalia Yritykset ostopäätösten äärellä 2018. Aula Research. Kuluttajatutkimus, syksy 2018. Taloustutkimus. Yritykset ostopäätösten äärellä 2018 Eri

Lisätiedot

Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus

Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus Mistä tutkimuksessa on kyse? Tutkimus kartoittaa nuorten aikuisten ajatuksia päihteistä ja ehkäisevästä päihdetyöstä. Tutkimustulokset antavat

Lisätiedot

Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Kissanmaalla, Takahuhdissa, yms-kyselyn vastausten koonti

Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Kissanmaalla, Takahuhdissa, yms-kyselyn vastausten koonti 1 Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Kissanmaalla, Takahuhdissa, yms-kyselyn vastausten koonti (vastauksia yhteensä 504 kpl) Vastaajien määrä, ikä ja sukupuoli 160 Vastaajien

Lisätiedot

Ruokakulttuuri 2015. Hyvää Suomesta -merkin kuluttajaseuranta 2015. TNS 13.3.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto

Ruokakulttuuri 2015. Hyvää Suomesta -merkin kuluttajaseuranta 2015. TNS 13.3.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Ruokakulttuuri 0 kuluttajaseuranta 0 TNS..0 Suomen Gallup Elintarviketieto Tutkimusaineisto ja toteutus Vastaajamäärä N= 00/00 (yhteensä 000) Kohderyhmä Koko väestö --vuotiaat, pl. Ahvenanmaa Tiedonkeräys..-..0

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Kokemuksia tekstiviestivaroituksista Jyväskylässä

Kokemuksia tekstiviestivaroituksista Jyväskylässä Talvitiepäivät 2014 22.1.2014, Paviljonki Kokemuksia tekstiviestivaroituksista Jyväskylässä kaupunkirakennepalvelut, katupäällikkö Tuula Smolander Varoituspalvelun lähtökohdat Suomessa keskimäärin 50 000

Lisätiedot

Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta

Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta Taloustutkimus Oy Pasi Holm 1 Yhteenveto seniorikansalaisten kotihoidosta Kotihoidon piirissä vajaat 60.000 seniorikansalaista Yli 74-vuotiaita

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 9 9 8 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Merja Penttinen, Magnus Nygård, Virpi Harjula & Minna Eskelinen Jalankulkijoiden liukastumiset, vaikeimmat kelit ja niiden ennustaminen sekä

Lisätiedot

Kysely vertaisille ja kokemusasiantuntijoille tai vastaaville

Kysely vertaisille ja kokemusasiantuntijoille tai vastaaville Kysely vertaisille ja kokemusasiantuntijoille tai vastaaville Kyselyssä käytetään jatkossa käsitettä vertainen tms., jolla tarkoitetaan kaikkia erilaisia nimikkeitä, joita eri yhteyksissä käytetään kansalaisista,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään TNS Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään Radiomedia, Radiomainonnan Huomioarvotutkimus Viikko 6 / Helmikuu 2010 Tämän tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Q1 Vastaajan sukupuoli

Q1 Vastaajan sukupuoli Q1 Vastaajan sukupuoli Answered: 39 Skipped: Mies Nainen ANSWER CHOICES Mies Nainen RESPONSES 53.85% 1 6.15% 18 TOTAL 39 1 / 1 Q Vastaajan ikä Answered: 39 Skipped: 18-30 vuotta 31-5 vuotta 6-6 vuotta

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Kaukajärvellä ja Vehmaisissa-kyselyn vastausten koonti

Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Kaukajärvellä ja Vehmaisissa-kyselyn vastausten koonti 1 Aluenopeusrajoituksen muutos ja liikenteen rauhoittamistoimenpiteet Kaukajärvellä ja Vehmaisissa-kyselyn vastausten koonti (vastauksia yhteensä n.791kpl) Vastaajien määrä, ikä ja sukupuoli Vastaajan

Lisätiedot

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahen kaupunginhallitus 7.11.2016 Vastaus valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloitteeseen Kv 21.3.2016 41 / väkiluvun laskun aiheuttamat toimenpiteet

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

Oikotie Työpaikat -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

Oikotie Työpaikat -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Yhteensä 1 000 viikkokävijää Nainen 51 53 Mies 47 4 0 40 60 80 0 Ikä Yhteensä 1 000 viikkokävijää -24 vuotta 25-34 vuotta 35-44 vuotta 45-54 vuotta 30 55-74 vuotta 36 0 40 60

Lisätiedot

Piratismi Tekijänoikeusbarometri_ttu&ple

Piratismi Tekijänoikeusbarometri_ttu&ple Piratismi Laillisten ja laittomien palvelujen erottaminen & tekojen hyväksyttävyys Noin kuusi kymmenestä vastaajasta ( ) kokee osaavansa erottaa riittävän hyvin kulttuurin ja viihteen laillisen digipalvelun

Lisätiedot

Suomalaisten mielipiteet alkoholipolitiikasta Suomalaisten mielipiteet alkoholipolitiikasta

Suomalaisten mielipiteet alkoholipolitiikasta Suomalaisten mielipiteet alkoholipolitiikasta Suomalaisten mielipiteet alkoholipolitiikasta 1 1 Tutkimuksen taustaa Suomalaisten alkoholipoliittisia mielipiteitä selvittävä mielipidekysely toteutettiin tammikuussa 1. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille finska 1. Kotipalvelu kokonaisuudessaan Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön tyytyväinen tai tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen a. Kuinka tyytyväinen

Lisätiedot