KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA

2 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA SISÄLTÖ Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 1. Kuopion uimahalli Uimahallin sijainti ja laajuus Nykytilanne 5 2. Uimahallit Kuopiossa ja lähialueella Kuopion uimahallipalvelujen alueellinen painotus Kuopion uimahalli Muut uimahallit Kuopiossa Uimahallit Kuopion ympäristössä 7 3. Muutostarpeet Yleistä Käyttäjien kuuleminen Matkailijakäyttö 9 4. Vaihtoehtoiset tilaratkaisut Yleistä Perusparannus Perusparannus ja laajennus Uudisrakennus Vaihtoehtojen tilaohjelmat Vaihtoehtojen rakennuskustannukset Vaihtoehtojen käyttökustannukset Vaihtoehtojen vertailua ja hankeryhmän esitys Aikataulu 12 LIITTEET

3

4 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Uimahalli otettiin käyttöön vuonna Valmistuessaan se edusti aikansa uimahallirakentamista parhaimmillaan. Nykyisellään uimahalli on jo kauan ollut perusteellisen korjauksen tarpeessa. Käyttäjämäärä on kasvanut ja jo 20 vuotta sitten tehdyssä uimahallin laajennuksen ja saneerauksen perustamissuunnitelmassa todettiin, että jo käyttäjämäärien kasvu edellyttää tilojen mitoituksen uudelleen tarkastelua. Allaskapasiteetin kuormaa on ratkaisevasti lisännyt vesiliikuntamuotojen laajentuminen ja monipuolistuminen. Tällä kertaa hankesuunnittelun käynnistävänä tekijänä on ollut 40 vuotiaan uimahallin tekninen kunto. Rakennuksen talotekniikka ja julkisivurakenteet ovat perusparannuksen tarpeessa. Hankesuunnitelmassa on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoa, joista suppein olisi pelkkä tekninen peruskorjaus tai -parannus. Tässä vaihtoehdossa uimahallin toiminta säilyy vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta entisellään. Uimahallin käyttökapasiteetti ei kasva. Tilamuutokset eivät kasvata hankkeen korjausastetta, jolloin rakentamiskustannukset ovat tässä vaihtoehdossa alhaisimmat. Toiminnalliset puutteet ja kapasiteettivajaus eivät kuitenkaan tule korjattua. Mikäli päädytään tähän vaihtoehtoon, on otettava huomioon, että eteläisellä alueella on jo olemassa tarve lisätä uimahallikapasiteettia. Lippumäen uimahallin vetoisuus ei riitä palvelemaan Petosen ja Saaristokaupungin tarpeita. Pelkkää perusparannusta kalliimpi, mutta toiminnallisesti hyväksyttävissä oleva vaihtoehto on perusparannus ja laajennus. Laajennuksessa voidaan ottaa huomioon puku-, pesu- ja saunatilojen sekä allaspinta-alan lisätarve. Hyvällä suunnitteluratkaisulla voidaan perusparannettavan osan korjausaste säilyttää mahdollisimman alhaisena. Lisäkustannus syntyy laajennuksen rakentamiskustannuksista ja laajennuksen liittämisestä perusparannettavan osan rakenteisiin ja talotekniikkaan. Kolmanneksi tarkasteluvaihtoehdoksi on otettu uuden uimahallin rakentaminen. Uudisrakennus on kuvatuista vaihtoehdoista hankintahinnaltaan kallein. Sen toteuttaminen edellyttää uima- ja jäähallin ympäristössä, Niiralan montun alueella, kaavamuutosta. Uusi uimahalli on toiminnallisesti perusteltua rakentaa kokonaan uuteen paikkaan siten, että vanha uimahalli voi toimia vielä rakentamisen ajan, jonka jälkeen sen paikka on käytettävissä esimerkiksi alueen pysäköintijärjestelyihin esim. pysäköintitalo. Uudisrakennuksen sijoituksessa ja tekniikassa on otettava huomioon mahdollisuus jäähallin lauhdelämmön käytöstä uimahallin energiatarpeisiin. Uudisrakennuksen tilat voidaan suunnitella ja rakentaa ilman vanhojen tilojen aiheuttamia rajoituksia nykytarpeiden mukaisiksi. Neljäkymmentä vuotta vanhan uimahallin rakenteet ja tekniikka aiheuttavat korjaamisen onnistumiselle riskin, joka uudisrakentamista puuttuu. Uudisrakentamisen etuna on, että vanha uimahalli on käytössä koko rakennusajan. Toisin on perusparannus tai perusparannus ja laajennusvaihtoehdossa. Toiminnallista kokonaisratkaisua etsittäessä ovat varteen otettavia vaihtoehtoja vain perusparannus ja laajennus tai uudisrakennus. Kun vaihtoehtoja edelleen arvioidaan, tulee siinä ottaa huomioon rakentamiskustannusten lisäksi myös vahan korjaamisen riskit ja uudisrakentamista puoltava nykyisen uimahallin rakennusaikaisen käytön mahdollisuus. Hankeryhmä esittää, että jatkosuunnittelun pohjaksi valitaan uudisrakennusvaihtoehto.

5 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA KUOPION UIMAHALLI 1.1. Uimahallin sijainti ja laajuus Sijaintitiedot: katuosoite: Kuopion uimahalli, Hannes Kolehmaisen katu 3, KUOPIO tontti: 6 : 21 : 1 Rakennushankkeen laajuustiedot: bruttoala: 6 288brm2 tilavuus: m3 (lämmin tilavuus m3) Nykyinen asemakaava sallii uimahallin perusparannuksen ja laajennuksen. Hallin rakentaminen kokonaan uuteen paikkaan edellyttää kaavamuutosta Nykytilanne Rakennus valmistui ja otettiin käyttöön vuonna Valmistuessaan se edusti aikansa uimahallirakentamista parhaimmillaan. Se on pääosin 3-kerroksinen betonirakenteinen. Perustukset, perusmuurit, rakennusrungon kantavat rakenteet ja ulkoseinät sekä altaat ovat teräsbetonirakenteisia. Maanvaraiset lattiat ovat betonisia massiivilaattoja. Rakenteet on tarkemmin selvitetty liiteaineistossa. Kuopion uimahalli on perinteisesti toteutettu ns. perus uimahalli, josta puuttuvat nykyaikaiset kylpyläpalvelut. Se soveltuu parhaiten vesiliikuntaan kuten uintiin, vesijuoksuun, uima-altaassa pelattaviin palloilu- ja joukkuepeleihin. Lisäksi uimahallissa on tarjolla myös kuntosalipalveluja. Uimahallia käyttää vuosittain noin asiakasta. Se on Itä-Suomen alueen ainoa uintiurheilun kilpailukeskus. Uimahallissa harjoitettuja vesiliikuntamuotoja ovat: virkistys- ja kuntouinti, vesijuoksu, vauvauinti, vesileikkitoiminta, koululaisten uinninopetus, aikuisten ja lasten uinninopetus, koululiikunnan uinti, vesivoimistelu, kilpauimareiden harjoittelu- ja kilpailutoiminta olosuhteiden sallimissa rajoissa, taitouinnin, vesipallon ja uppopallon harjoittelu- ja kilpailutoiminta, urheilusukelluksen harjoittelutoiminta, uimahyppyharjoittelu ja näytöstoiminta vieläpä melontaharjoittelu talviaikaan. Hallin pääkäyttöön kiinteästi liittyviä aputiloja ovat pukeutumis-, peseytymis- ja saunatilat, infrapunasauna, tilaussaunat, tekniset tilat sekä henkilökunnan työ- ja sosiaalitilat. Uimahallissa on 6 ratainen 50 m pitkä pääallas ja opetusallas. Hallissa on myös 2 kuntosalia ja oheispalveluna siellä toimii 2 hieronta- ja 2 parturi-kampaamoyrittäjää. Uimahalli on perustoiminnoiltaan edelleen toimiva ja sen käyttöaste on korkea. SM-tason kilpailupaikkojen vaatimustaso on kuitenkin kasvanut niin, että Kuopion uimahalli on vain 6-rataisesta altaansa vuoksi menettämässä mahdollisuutensa toimia SM-tason kilpailupaikkana. Jatkossa siellä on mahdollista järjestää vain juniorien ja seniorien SM-kilpailuja. Uimahalli soveltuu kuitenkin edelleen hyvin kuntoliikuntatarpeisiin. Ongelmana vain on ruuhka, joka ajoittuu talviaikana alkuiltaan. Uimahalli on allaspinta-alaltaan nykyisille käyttäjämäärille riittämätön.

6 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA Uimahallia ei ole koko sen elinkaaren aikana täydellisesti peruskorjattu, mutta siihen on tehty eri vuosikymmenillä lukuisia pienempiä korjaustöitä sekä tilojen käyttötarkoituksen muutoksia. Teknisesti uimahalli on jo kauan ollut perusteellisen korjauksen tarpeessa. Kuntotutkimuksissa on kerrottu rakennuksen käytön aikana tehdyt korjaukset ja nykyiset tekniset korjaustarpeet ks. liiteluettelo 9, 10 ja 11, pohjatutkimusaineisto liite 12. Toiminnallisen korjaustarpeen aiheuttaa käyttäjämäärän kasvu. Jo 20 vuotta sitten tehdyssä uimahallin laajennuksen ja saneerauksen perustamissuunnitelmassa todettiin, että käyttäjämäärien kasvu edellyttää tilojen mitoituksen uudelleen tarkastelua. Allaskapasiteetin tarvetta on ratkaisevasti lisännyt vesiliikuntamuotojen harrastuksen laajeneminen ja liikuntamuotojen monipuolistuminen. Kuopion uimahallihanke ajoittuu Vapaa-ajanpalvelujen kehittämissuunnitelmassa tarkastelukaudelle UIMAHALLIT KUOPIOSSA JA LÄHIALUEELLA 2.0 Kuopion uimahallipalvelujen alueellinen painotus Uimahallit ovat valtakunnallisessa liikuntapalvelujen luokituksessa yksi liikuntapaikkamuoto. Uimahallit on luokiteltu eri tasoille ominaisuuksiensa ja palvelujensa vaikuttavuuden perusteella. Luokittelussa käytetään seuraavaa luokitushierarkiaa: - valtakunnallinen - maakunnallinen - seudullinen - alueellinen Uinnille on vuoden 2015 tavoitteeksi asetettu 2005 tehdyssä vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelman liikunta ja virkistysosan tarkistuksessa valtakunnallinen taso. Vesiliikunnan vastaavan ajankohdan tavoite on maakunnallinen taso. Uintiurheilun valtakunnallinen taso edellyttää kansallisten kilpailujen järjestämiseen soveltuvaa suorituspaikkaa. Maakunnallisella tasolla on oltava riittävät mahdollisuudet kansanterveyden kannalta tärkeän vesijuoksun ja -voimistelu harrastamiseen ohjattuna maakunnallisena palveluna. Esimerkiksi Lippumäen uimahalli on alueellinen, eteläisten asukkaiden lähinnä vesiliikuntatarpeita palveleva halli. Uimahallin tarjoamat monipuoliset palvelut ovat myös matkailun vetovoimatekijöitä. Kuopion nykyiset kunnalliset uimahallipalvelut ovat vertailukaupunkeihin verrattuna niukimmasta päästä. Vertailussa on käytetty rataindeksiä (ratayksikköä/1000 asukasta). Kuopion rataindeksi on 0,18, kun se esimerkiksi Jyväskylässä on 0,20, Joensuussa 0,25, Oulussa 0,21 ja Kouvolassa peräti 0,29 (ks. liite x). Kuopiossa on kolme uimahallia tai kylpylää, joiden peruspalvelut ovat seuraavat:

7 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA Kuopion uimahalli Kuopion uimahalli - uimaratojen lukumäärä: 50 m 6 kpl - lasten-/monitoimi- ja opetusaltaiden lukumäärä: 1 kpl - kylpyläpalvelut: ei - kuntosalit: yleinen 250 m 2 ja seniorisali 100 m 2 - oheispalvelut: hieronta 2 yrittäjää, parturi-kampaamo 2 yrittäjää 2.2 Muut uimahallit Kuopiossa Lippumäen uimahalli - uimaratojen lukumäärä: 25 m 5 kpl - lasten-/monitoimi- ja opetusaltaiden lukumäärä: 1 kpl - kylpyläpalvelut: terapia-allas 1 kpl ja -varusteet - kuntosali 150 m 2 - oheispalvelut: fysioterapia 1 yrittäjä, kosmetologi 1 yrittäjä Rauhalahden kylpylä - uimaratojen lukumäärä: 20 m 2 kpl - lasten-/monitoimi- ja opetusaltaiden lukumäärä: 2 kpl - kylpyläpalvelut: terapia-altaat 5 kpl ja -varusteet, ulkoallas, liukumäki - kuntosali 100 m 2 - oheispalvelut: monipuoliset hoitopalvelut, ravintola, hotelli 2.3 Uimahallit Kuopion ympäristössä Ympäristön uimahallipalvelut sijoittuvat km:n etäisyydelle Kuopiosta. Niiden käytöstä aiheutuu kuljetussuoritteita, mikä on kaupungin ilmastopoliittisen ohjelman näkökulmasta haitallista. Kuopion ympäristössä ovat seuraavat uimahallit tai kylpylät: Virkistyskylpylä Fontanella, Siilinjärvi, etäisyys Kuopiosta 23 km - uimaratoja 2 kpl, pituus 25 m - lasten-, monitoimi- ja opetusaltaiden lukumäärä: 4 kpl - kylpyläpalvelut: mm. terapia-, pore- ja kylmäaltaat, yhteensä 5 kpl varusteineen ja liukumäki - kuntosali 250 m2 - oheispalvelut: monipuoliset hoito- ja liikuntapalvelut sekä ravintola Kylpylä Kunnonpaikka, Vuorela, etäisyys Kuopiosta 10 km - uimaratoja 4 kpl pituus 25 m - lasten-, monitoimi- ja opetusaltaiden lukumäärä 2 kpl - kylpyläpalvelut: terapia-, pore-, ja kylmäaltaat, yhteensä 4 kpl ja varusteineen ja liukumäki - kuntosali 250 m2 - oheispalvelut: monipuoliset hoito- ja liikuntapalvelut, sekä ravintola ja hotelli Kylpylä Vesileppis, Leppävirta, etäisyys Kuopiosta 60 km - uimaratoja 6 kpl pituus 25 m - lasten-/monitoimi- ja opetusaltaiden lukumäärä: 3 kpl - kylpyläpalvelut: terapia-/pore-/kylmä- yms. altaat 4 kpl ja -varusteet, liukumäki

8 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA kuntosali 250 m2 - oheispalvelut: monipuoliset hoito- ja liikuntapalvelut, ravintola, hotelli Suonenjoen uimahalli, etäisyys Kuopiosta 50 km - uimaratoja 5 kpl pituus 25 m - lasten-, monitoimi- ja opetusaltaiden lukumäärä 1 kpl - ei kylpyläpalveluita - kuntosali 150 m2 3. MUUTOSTARPEET 3.0 Yleistä Vesiliikuntamuodot ovat viime vuosina monipuolistuneet. Erityisesti vesijuoksu on uutena vesiliikuntalajina lisännyt voimakkaasti uimahallin käyttäjien määrää. Vesijuoksu ja uinti eivät onnistu samanaikaisesti samassa altaassa. Lajit ovat luonteeltaan erilaisia. Uinti on vauhtilaji kun taas vesijuoksussa edetään verkkaisesti. Vesijuoksua harrastetaan usein ryhmissä, mikä lisää ruuhkaa altaassa. Uimahallin pintarakenteet on suurelta osin uusittu ja 2000-luvulla tehdyissä osakorjauksissa ja siksi ne ovat varsin siistissä kunnossa. Sen sijaan hallin rakenteet ja talotekniikka ovat korjauksen tarpeessa. Monelta osin uimahallin talotekniikka ei vastaa nykyvaatimuksia vaan on lähes ns. elinkaarensa päässä. Kuopion uimahallin rakentamisen jälkeen ovat uimahallien olosuhdevaatimukset muuttuneet siten, että allasveden lämpötilaa on nostettu 3 C, 25 C:sta 28 C:een. Kuopion kaupungin strategiassa on tavoitteena ennalta ehkäisevällä toiminnalla katkaista sosiaali- ja terveystoimen jatkuvan kustannusten nousu. Liikunta parantaa fyysistä kuin henkistäkin kuntoa. Liikuntamahdollisuuksia parantamalla luodaan kuntalaisille mahdollisuuksia lisätä liikkumista ja siten parantaa fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan ja vähentää sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tarvetta. Uimahalli on Kuopion käytetyin vesiliikuntapaikka, mutta sen käytön lisääminen on mahdollista vain tiloja lisäämällä. 3.1 Käyttäjien kuuleminen Kuopion uimahallin käyttäjille järjestettiin lokakuussa 2009 viikon mittainen kysely otsikolla Miten kehittäisit uimahallia. Sen lisäksi uimahallin pääkäyttäjäyhteisöille järjestettiin kirjallinen kysely uimahallin kehittämistarpeiden kartoittamiseksi joulukuussa 2009, jonka yhteenveto- ja palautekeskustelutilaisuus pidettiin uimahallilla. Käyttäjäkyselyjen perusteella suurin puute on uima-allastilan riittämättömyys. Nykyinen 6-ratainen uima-allas on ahdas jokailtaisessa kuntoliikunnan ja kilpaurheilun harjoittelun samanaikaisessa käytössä. Aika-ajoin myös päiväaikana koululiikunnan ja yleisön yhtäaikainen käyttö aiheuttaa tilanpuutetta uima-altaassa. SM-tasoisen uinnin kilpailupaikan on oltava vähintään 8-ratainen 25 metrin allas.

9 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA rataisena se täyttäisi kansainväliset olosuhdevaatimukset ja 50 metrin pituiseksi rakennettuna se mahdollistaisi kaikentasoisten kilpailujen järjestämisen Kuopiossa. Uimahallista puuttuu kilpauimareiden kuivaharjoittelutila. Tila olisi erittäin tarpeellinen, sillä nykytilanteessa uimarit joutuvat verryttelemään allasharjoituksiaan varten altaan reunalla. Kahvilan puuttuminen on keskeinen puute oheispalveluissa. Hallissa oli kahvila, mutta se oli sijaintinsa puolesta sopimattomassa paikassa, kaukana sisäänkäynnistä. Kahvilatoiminta lopetettiin liiketaloudellisesti kannattamattomana ja tilat otettiin kuntosalikäyttöön. Lukuisissa uimahalleissa ympäri maata on havaittu, että kahvion sijoittaminen hallin pääsisäänkäynnin ja asiakaspalvelun välittömään läheisyyteen antaa palvelulle riittävän liiketaloudellisen elinvoiman. Käyttäjäpalautteen perusteella ulkopuolisten tuottamista lisäpalveluista uimahalliin soveltuvat parhaiten hieronta-, parturi- ja kampaamopalvelut. Lisäksi uimahalliin sopiviksi koettiin erilaiset kauneuden hoitoon, fysioterapiaan ja liikunnan aktivointiin liittyvät palvelut. Seurat ovat kyselyyn antamissaan vastauksissa ilmaisseet tarvitsevat varastotiloja käyttämänsä kaluston ja varusteiden säilyttämistä varten. Varastotilan tarve on otettava huomioon tiloja suunniteltaessa ja mitoitettaessa. Kehittämistarpeiden lisäksi käyttäjillä on suuri huoli rakennushankkeen toteutuksen toiminnalle aiheuttamista käyttökatkoksista. Kaupungissa tai lähiseudulla ei ole Kuopion uimahallia korvaavaa uimahallikapasiteettia. Käyttökatkoksen aikana kuntouintiharrastus ja kilpauinnin harjoittelu vaikeutuu tai pahimmassa tapauksessa jopa kokonaan lakkaa. 3.2 Matkailijakäyttö Matkailijoiden osuus uimahallin kävijöistä on suhteellisen vähäinen ja jakautuu tasaisesti hallin koko aukioloajalle. Näkyvän poikkeuksen matkailijakäyttöön aiheuttavat venäläiset uudenvuoden matkailusesongin aikana. Matkailukäytön vähäisyys johtunee palvelujen kuntoliikuntapainotteisuudesta. Matkailijat suosivat mieluummin kylpyläpalveluita. Hotellien ja majoitusliikkeiden tuottamat uimahalli- tai kylpyläpalvelut vähentävät yleisten uimahallipalveluiden käyttöä. Lisäksi uimahallin vuosittaiset huoltojaksot ajoittuvat vilkkaimpaan turistiaikaan. 4. VAIHTOEHTOISET TILARATKAISUT 4.0 Yleistä Kuntouinnille mikä tahansa allastilan lisäys tuo väljyyttä ja parantaa vesiliikunnan mahdollisuuksia ilman ahtauden aiheuttamaa haittaa. Monitoimialtaan puuttuminen nykyisestä hallista haittaa erityisesti kuntoliikuntaa. Vesivoimistelu yms. ohjatut liikun-

10 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA tamuodot sopivat huonosti samaan altaaseen uintiharjoittelun ja vesijuoksun kanssa. Allastilan puutteen vuoksi ei vesivoimistelua voi harrastaa lainkaan ilta-aikaan. SM-tasoisen uinnin kilpailupaikan on oltava vähintään 8-ratainen 25 metrin allas. 10-rataisena se täyttäisi kansainväliset olosuhdevaatimukset ja 50 metrin pituiseksi rakennettuna se mahdollistaisi kaikentasoisten kilpailujen järjestämisen Kuopiossa. Kuntosaliharrastuksen suosion kasvaessa on työikäisten kuntosali osoittautunut kapasiteetiltaan riittämättömäksi. Erillinen kuntosali sekä työikäisille että seniorikäyttäjille on toimiva ratkaisu. Oheispalveluiden, solarium, tilaussaunat ja infrapuna-sauna, kapasiteetti on riittävä. Uimahallista puuttuu kilpauimareiden kuivaharjoittelutila. Tila olisi erittäin tarpeellinen, sillä nykytilanteessa uimarit joutuvat verryttelemään allasharjoituksiaan varten altaan reunalla. Hallin puku- ja pesutilat ovat nykyisille käyttäjämäärille riittävät, mutta allaspinta-alaa lisättäessä on myös puku- ja pesutiloja lisättävä. Nimikkotilojen varaaminen seuroille edellyttää tilajärjestelyjä tai lisärakentamista. Naisten pukutilojen sijainti kellarikerroksessa tuottaa haittaa liikkumisesteisille käyttäjille. Kilpailutoimintaa ja yleisötilaisuuksia varten tulisi hallissa olla vähintään 300 paikkainen katsomo. Nykyinen katsomo ei kiinteytensä ja sijaintinsa vuoksi ole enää käyttökelpoinen. Tilankäytöllisesti paras vaihtoehto olisi siirrettävä teleskooppikatsomo. Katsomo avattaisiin vain käytön aikana ja muulloin se olisi kokoon työnnettynä ja osa katsomon tarvitsemasta tilasta voisi olla hyötykäytössä. 4.1 Perusparannus Hankesuunnitelmassa on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoa, joista suppein olisi pelkkä tekninen peruskorjaus tai -parannus valmistuneen uimahallin talotekniikka uusitaan nykyvaatimusten mukaiseksi. Rakennuksen runko ja julkisivut korjataan tai uusitaan. Myös pintarakenteet ja ulkoalueet uusitaan tai korjataan hyvän lopputuloksen edellyttämässä laajuudessa. Korjauksen sisältö, laajuus ja tekniset toimenpiteet määräytyvät rakennuksessa tehtyjen kuntotutkimusten ja selvitysten perusteella (yksityiskohtaisempi toimenpideluettelo liitteessä 7). Perusparannukseen sisältyy myös joukko toiminnallisia muutostöitä. Perusparannuksen yhteydessä puretaan routavaurioista kärsinyt autotalli. Tässä vaihtoehdossa uimahallin toiminta säilyy vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta entisellään. Uimahallin käyttökapasiteetti ei kasva. Tilamuutokset eivät kasvata hankkeen korjausastetta, jolloin rakentamiskustannukset ovat tässä vaihtoehdossa alhaisimmat. Toiminnalliset puutteet ja kapasiteettivajaus eivät kuitenkaan tule korjattua. Mikäli päädytään tähän vaihtoehtoon, on otettava huomioon, että eteläisellä alueella on jo olemassa tarve lisätä uimahallikapasiteettia. Lippumäen uimahallin vetoisuus ei riitä palvelemaan Petosen ja Saaristokaupungin tarpeita.

11 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA Perusparannus ja laajennus Pelkkää perusparannusta kalliimpi, mutta toiminnallisesti hyväksyttävissä oleva vaihtoehto on perusparannus ja laajennus. Laajennuksessa voidaan ottaa huomioon puku-, pesu- ja saunatilojen sekä allaspinta-alan lisätarve. Hyvällä suunnitteluratkaisulla voidaan perusparannettavan osan korjausaste säilyttää mahdollisimman alhaisena. Lisäkustannus syntyy laajennuksen rakentamiskustannuksista ja laajennuksen liittämisestä perusparannettavan osan rakenteisiin ja talotekniikkaan. 4.3 Uudisrakennus Hankesuunnittelutyön aikana on kolmanneksi tarkasteluvaihtoehdoksi otettu täysin uuden uimahallin rakentaminen. Uudisrakennus on luonnollisesti kuvatuista vaihtoehdoista hankintahinnaltaan kallein. Sen toiminnallisesti järkevä toteuttaminen edellyttää uima- ja jäähallin ympäristössä, Niiralan montun alueella kaavamuutosta. Uusi uimahalli on rakennettava uuteen paikkaan siten, että vanha uimahalli voi toimia vielä rakentamisen ajan, jonka jälkeen sen paikka on käytettävissä esimerkiksi alueen pysäköintijärjestelyihin esim. pysäköintitalo. Uudisrakennuksen sijoituksessa ja tekniikassa on otettava huomioon mahdollisuus jäähallin lauhdelämmön käytöstä uimahallin energiatarpeisiin. Uudisrakennuksen tilat voidaan suunnitella ja rakentaa ilman vanhojen tilojen aiheuttamia rajoituksia nykytarpeiden mukaisiksi. Neljäkymmentä vuotta vanhan uimahallin rakenteet ja tekniikka aiheuttavat korjaamisen onnistumiselle riskin, joka uudisrakentamisessa voidaan välttää. Uudisrakentamisen etuna on, että vanha uimahalli on käytössä koko rakennusajan. Toisin on perusparannus tai perusparannus ja laajennusvaihtoehdossa. 5. VAIHTOEHTOJEN TILAOHJELMAT Hankkeesta on laadittu alustava tilaohjelma tilakeskuksen ja vapaa-ajankeskuksen yhteistyönä. Tilaohjelma on laadittu jokaisesta ratkaisuvaihtoehdoista (perusparannus, perusparannus ja laajennus sekä uudisrakennus, ks. liitteet 1, 2 ja 3.) 6. VAIHTOEHTOJEN RAKENNUSKUSTANNUKSET Ks. liitteet 4, 5 ja 6 perusparannus 8,5 M perusparannus + laajennus 17,0 M uudisrakennus 21,0 M

12 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA VAIHTOEHTOJEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET Ks. liitteet 8. 9 ja 10 perusparannus perusparannus + laajennus uudisrakennus VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JA HANKERYHMÄN ESITYS Toiminnallisesti hyvää kokonaisratkaisua tavoiteltaessa ovat varteen otettavia vaihtoehtoja vain perusparannus ja laajennus tai uudisrakennus. Asiakaspalautteen mukaan on perusteltua säilyttää uimahalli laajennettunakin nykymuotoisena liikuntapaikkana. Sen kylpyläksi muuttamiseen ei ole tarvetta. Perusparannus ja laajennus vaihtoehdon investointikustannukset ovat suhteellisesti arvioiden varsin lähellä uudisrakentamisen kustannuksia. Vaihtoehtoja edelleen arvioitaessa tulee ottaa huomioon rakentamiskustannusten lisäksi myös vanhan korjaamisen riskit ja uudisrakentamista puoltava nykyisen uimahallin rakennusaikaisen käytön mahdollisuus. Perusparannus ja laajennus vaihtoehdon käyttökustannukset ovat samat kuin uudisrakennuksessa. Vain toiminnallisesti puutteellisen pelkän perusparannuksen käyttökustannuksissa voidaan säästää edellisiin verrattuna n. 35 %. Jäähallin lauhdelämmön käyttö uimahallin lämmityksessä on kaikissa vaihtoehdoissa taloudellisesti kannattavaa. Tarvittavat laiteinvestoinnit voidaan maksaa n. kolmen vuoden energiakustannussäästöillä. Hankeryhmä esittää, että jatkosuunnittelun pohjaksi valitaan uudisrakennusvaihtoehto. 9. AIKATAULU Jos päädytään perusparannus tai perusparannus ja laajennusvaihtoehtoon, toteutussuunnittelu käynnistettävä välittömästi ja korjaustyö on tehtävä heti niin, että rakennuksen rapistuminen saadaan pysäytettyä. Uudisrakennusvaihtoehdossa vanha uimahalli korvataan myöhemmin rakennettavalla uudisrakennuksella. Vanhan uimahallin tekninen kunto ja käyttöarvo ovat toiminnallisista puutteista huolimatta sellainen, että se voidaan pienin korjauksin käyttää useiden vuosien aikana loppuun ja siten löytää uuden uimahallin mittavalle investoinnille sopiva paikka kaupungin investointiohjelmassa. Uudisrakennusta varten tulee alueella välittömästi tehdä kaavamuutos. Kaavan valmistuttua voidaan käynnistää uuden uimahallin toteutussuunnittelu. Kuopio

13 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA Liitteet: 1. tilaluettelo perusparannus 2. tilaluettelo perusparannus ja laajennus 3. tilaluettelo uudisrakennus 4. kustannusarvio perusparannus 5. kustannusarvio perusparannus ja laajennus 6. kustannusarvio uudisrakennus 7. peruskorjauksessa tehtävät toimenpiteet, luettelo 8. ylläpitokustannukset perusparannus 9. ylläpitokustannukset perusparannus ja laajennus 10. ylläpitokustannukset uudisrakennus 11. tuloennuste 12. käyttäjän kuulemisaineisto 13. ote voimassa olevasta asemakaavasta Asiakirjoissa: 14. Kuopion uimahalli, Rakenneselvitys, Savon Controlteam Oy, Kuopion kaupungin uimahalli, Kuntoarvio, Savon Controlteam Oy, Kuopion kaupungin uimahalli, betonirakenteiden kuntotutkimus, Contesta, Uimahallin pohjatutkimus, Tekninen virasto, mittausosasto, 2010

14 TAVOITEHINTA Sivu 1/5 Kyösti Ihalainen Kuopion kaupunki Hanke: P UIMAHALLI, PERUSKORJ Hannes Kolehmaisenkatu KUOPIO Vaihe: alustavat tilat Paikkakunta: Kuopio Haahtela-ind.: 76,0 / Hintataso: 76,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 TILALUETTELO Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² A Kellarikerros A Otsonointi 49,0 1,0 49 A 003 Vedenpuhdistus 298,0 1,0 298 A 004 Lämmönjakoh 70,5 1,0 71 A 005 Ilmanvaihto kh 33,0 1,0 33 A S1-suoja, puku-, WC- ja pesutila 58,0 1,0 58 A S1-suoja 43,5 1,0 44 A 015 Jakava liikenne (käytävät) 121,5 1,0 122 A 016 Korkeajännite 8,0 1,0 8 A 017 Muuntaja 5,0 1,0 5 A 018 SPK 6,0 1,0 6 A 019 Ryhmäk 3,0 1,0 3 A 020 Laitetila 5,5 1,0 6 A 021 Kompr 2,0 1,0 2 A 022 Akkuhuone 4,0 1,0 4 A 023 PTJ 1,5 1,0 2 A 024 Siivous 9,5 1,0 10 A 025 Käytävä 9,0 1,0 9 A 026 Käytävä 11,0 1,0 11 A 027 Varasto 5,5 1,0 6 A 028 Sauna 9,5 1,0 10 A 029 Sauna 17,0 1,0 17 A 030 Pesuhuone/N 72,5 1,0 73 A Kylmävesiallas 14,0 1,0 14 A 031 PU/N 173,5 1,0 174 A Ryhmäh 11,5 1,0 12 A Tukankuiv 11,0 1,0 11 A Ryhmähuone 22,0 1,0 22 A Lastenhuone 7,5 1,0 8 A Wc-huone 6,5 1,0 7 A 032 Wc-huone 7,5 1,0 8 A 033 PU/N 18,0 1,0 18 A 034 Osastoiva liikenne (porrashuone) 18,0 1,0 18 A 035 Kiint valv 13,5 1,0 14

15 TAVOITEHINTA Sivu 2/5 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² A 036 Varastohuone 32,5 1,0 33 A 037 Varastohuone 16,0 1,0 16 A 038 Varastohuone 13,0 1,0 13 A 039 Puhallinhuone 18,5 1,0 19 A 040 Kuivaus 35,5 1,0 36 A 041 Lajittelu 10,5 1,0 11 A 042 Pesula 25,5 1,0 26 A 043 Hissikoneh 3,0 1,0 3 A 044 PTJ 4,0 1,0 4 A 045 PU 39,5 1,0 40 A 046 Varastohuone 17,5 1,0 18 A 047 Huoltoliikenne 92,0 1,0 92 A 048 Tekniikkakomero 2,0 1,0 2 A 049 Tekniikkakomero 0,5 2,0 1 A 050 Wc-huone, inva 4,5 1,0 5 A 051 Jakava liikenne (käytävät) 13,5 1,0 14 A 052 Infrapunasauna 10,0 1,0 10 A 053 Osastoiva liikenne (porrashuone) 32,5 1,0 33 A 054 Osastoiva liikenne (porrashuone) 5,0 1,0 5 A 055 Urhsuk var 8,5 1,0 9 A 056 Siivous 3,0 1,0 3 A 057 Valvoja 11,0 1,0 11 A 058 Wc-huone 2,5 1,0 3 A 059 Kuntosali 120,0 1,0 120 A 060 Varasto 17,5 1,0 18 Yhteensä B 1. KERROS B 101 Opetusallas 292,0 1,0 292 B 102 Et/varasto 11,0 1,0 11 B 104 Uimaopetus /valvomo 15,0 1,0 15 B 105 Wc-huone/N 7,0 1,0 7 B 106 Varastohuone 21,5 1,0 22 B Eteinen 2,5 1,0 3 B 107 Allashalli 1 220,0 1, B 108 Suodatinpesu 5,5 1,0 6 B 109 Eteinen 2,0 1,0 2 B 110 Aula 63,5 1,0 64 B Valvoja 7,5 1,0 8 B spk 2,0 1,0 2 B VAR 19,0 1,0 19 B Porrashuone 17,0 1,0 17 B 111 Sauna 19,0 1,0 19 B 112 Pesuhuone/M 119,0 1,0 119

16 TAVOITEHINTA Sivu 3/5 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² B Kylmävesiallas 14,5 1,0 15 B 113 Pukutila/M 136,0 1,0 136 B Tukankuivaus 10,5 1,0 11 B Ryhmähuone 11,5 1,0 12 B Ryhmähuone 16,5 1,0 17 B Wc-huone 7,0 1,0 7 B Ryhmähuone 22,5 1,0 23 B Uimaseuran varasto 11,5 1,0 12 B 114 Sauna 12,0 1,0 12 B 115 Wc-huone 6,5 1,0 7 B 116 Wc-huone 10,5 1,0 11 B 117 Pukuhuone 17,0 1,0 17 B 120 Wc-huone 9,0 1,0 9 B 121 Toimistohuone 18,0 1,0 18 B Toimistohuone 13,5 1,0 14 B 122 Aula 79,0 1,0 79 B Wc-huone, inva 5,0 1,0 5 B Porrashuone 5,5 1,0 6 B Tuulikaappi 32,0 1,0 32 B Tekniikkakomero 0,5 1,0 1 B 123 Wc-huone 8,0 1,0 8 B 125 Porrashuone 5,0 1,0 5 B 126 Porrashuone 8,0 1,0 8 B 130 Porrashuone 53,0 1,0 53 B Siivous 10,5 1,0 11 B 140 Varastohuone, ulko 4,0 1,0 4 B 141 Varastohuone, ulko 18,0 1,0 18 B 142 Varastohuone, ulko 6,5 1,0 7 B 143 Varastohuone, ulko 3,0 1,0 3 B 144 Varastohuone, ulko 3,0 1,0 3 Yhteensä C 2. KERROS C 201 Kuntosali 212,0 1,0 212 C Wc-huone 2,5 2,0 5 C 205 Varastohuone 3,0 1,0 3 C 219 Osastoiva liikenne (porrashuone) 11,5 1,0 12 C 220 Aula 20,0 1,0 20 C Eteinen 2,5 1,0 3 C s Pukuhuone 9,5 1,0 10 C s Pesuhuone 12,0 1,0 12 C s Löylyhuone 5,0 1,0 5 C 221 Jakava liikenne (käytävät) 29,5 1,0 30 C Kokoustila 46,0 1,0 46

17 TAVOITEHINTA Sivu 4/5 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² C Eteinen 3,0 1,0 3 C Pukuhuone 14,5 1,0 15 C Wc-huone 1,5 2,0 3 C Pesuhuone 10,0 1,0 10 C s Löylyhuone 6,5 1,0 7 C Eteinen 2,5 2,0 5 C Solarium 6,0 2,0 12 C Solarium 4,5 2,0 9 C Pesuhuone 2,0 2,0 4 C Wc-huone 1,0 2,0 2 C 222 Hissikoneh 2,5 1,0 3 C 242 Jakava liikenne (käytävät) 22,5 1,0 23 C Osastoiva liikenne (porrashuone) 10,0 1,0 10 C Eteinen 9,0 1,0 9 C sos Taukot 12,5 1,0 13 C Wc-huone 2,5 1,0 3 C sos Pesuhuone 4,0 1,0 4 C sos Pukuhuone 12,5 1,0 13 C sos Pukuhuone 14,5 1,0 15 C Pesuhuone 2,0 1,0 2 C Wc-huone 2,0 1,0 2 C 244 Osastoiva liikenne (porrashuone) 5,0 1,0 5 C 248 Aula 17,0 1,0 17 C Odotustila 9,0 1,0 9 C Toimistohuone 14,5 1,0 15 C Varastohuone 3,0 1,0 3 C Wc-pesuhuone 3,0 1,0 3 C Parturi-kampaamo 15,5 1,0 16 C Hieronta 8,5 2,0 17 C Pukuhuone 2,0 1,0 2 C Wc-huone, inva 4,0 1,0 4 C Wc-huone 3,5 2,0 7 C Wc-huone 1,0 2,0 2 C Wc-pesutila 6,0 1,0 6 C 251 Jakava liikenne (käytävät) 125,0 1,0 125 C Osastoiva liikenne (porrashuone) 32,0 1,0 32 C Radio/Tv 14,0 1,0 14 C Katsomo 107,5 1,0 108 C Katsomo 151,5 1,0 152 C Tekniikkakomero 2,5 1,0 3 C Tekniikkakomero 0,5 1,0 1 C Tekniikka 5,5 1,0 6 C Ilmanvaihto 10,5 1,0 11 C Ilmanvaihto 28,0 1,0 28

18 TAVOITEHINTA Sivu 5/5 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² Yhteensä D TEKNINEN TILA D Osastoiva liikenne (porrashuone) 5,0 1,0 5 D Ilmanvaihto 31,0 1,0 31 D Eteinen 4,5 1,0 5 Yhteensä 3 41 E VESIKATTO E Osastoiva liikenne (porrashuone) 5,0 1,0 5 E Ilmanvaihto 24,0 1,0 24 E Eteinen 3,5 1,0 4 E Ilmanvaihto 43,0 1,0 43 E Ilmanvaihto, uusi 500,0 1,0 500 Yhteensä 5 576

19 TAVOITEHINTA Sivu 1/6 Kyösti Ihalainen Kuopion kaupunki Hanke: P UIMAHALLI, PK+Laajennus Hannes Kolehmaisenkatu KUOPIO Vaihe: alustavat tilat Paikkakunta: Kuopio Haahtela-ind.: 76,0 / Hintataso: 76,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 TILALUETTELO Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² A Kellarikerros A Otsonointi 49,0 1,0 49 A 003 Vedenpuhdistus,muutos muuhun käyttöön 298,0 1,0 298 A 004 Lämmönjakoh 70,5 1,0 71 A 005 Ilmanvaihto kh 33,0 1,0 33 A S1-suoja, puku-, WC- ja pesutila 58,0 1,0 58 A S1-suoja 43,5 1,0 44 A 009 S1-suoja, LAAJENNUSTA VARTEN 60,0 1,0 60 A 015 Jakava liikenne (käytävät) 121,5 1,0 122 A 016 Korkeajännite 8,0 1,0 8 A 017 Muuntaja 5,0 1,0 5 A 018 SPK 6,0 1,0 6 A 019 Ryhmäk 3,0 1,0 3 A 020 Laitetila 5,5 1,0 6 A 021 Kompr 2,0 1,0 2 A 022 Akkuhuone 4,0 1,0 4 A 023 PTJ 1,5 1,0 2 A 024 Siivous 9,5 1,0 10 A 025 Käytävä 9,0 1,0 9 A 026 Käytävä 11,0 1,0 11 A 027 Varasto 5,5 1,0 6 A 028 Sauna 9,5 1,0 10 A 029 Sauna 17,0 1,0 17 A 030 Pesuhuone/N 72,5 1,0 73 A Kylmävesiallas 14,0 1,0 14 A 031 PU/N 173,5 1,0 174 A Ryhmäh 11,5 1,0 12 A Tukankuiv 11,0 1,0 11 A Ryhmähuone 22,0 1,0 22 A Lastenhuone 7,5 1,0 8 A Wc-huone 6,5 1,0 7 A 032 Wc-huone 7,5 1,0 8 A 033 PU/N 18,0 1,0 18 A 034 Osastoiva liikenne (porrashuone) 18,0 1,0 18

20 TAVOITEHINTA Sivu 2/6 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² A 035 Kiint valv 13,5 1,0 14 A 036 Varastohuone 32,5 1,0 33 A 037 Varastohuone 16,0 1,0 16 A 038 Varastohuone 13,0 1,0 13 A 039 Puhallinhuone 18,5 1,0 19 A 040 Kuivaus 35,5 1,0 36 A 041 Lajittelu 10,5 1,0 11 A 042 Pesula 25,5 1,0 26 A 043 Hissikoneh 3,0 1,0 3 A 044 PTJ 4,0 1,0 4 A 045 PU 39,5 1,0 40 A 046 Varastohuone 17,5 1,0 18 A 047 Huoltoliikenne 92,0 1,0 92 A 048 Tekniikkakomero 2,0 1,0 2 A 049 Tekniikkakomero 0,5 2,0 1 A 050 Wc-huone, inva 4,5 1,0 5 A 051 Jakava liikenne (käytävät) 13,5 1,0 14 A 052 Infrapunasauna 10,0 1,0 10 A 053 Osastoiva liikenne (porrashuone) 32,5 1,0 33 A 054 Osastoiva liikenne (porrashuone) 5,0 1,0 5 A 055 Urhsuk var 8,5 1,0 9 A 056 Siivous 3,0 1,0 3 A 057 Valvoja 11,0 1,0 11 A 058 Wc-huone 2,5 1,0 3 A 059 Kuntosali 120,0 1,0 120 A 060 Varasto 17,5 1,0 18 A 070 Tekniikka, LAAJ 350,0 1,0 350 A 071 Huoltoliikenne, LAAJ 200,0 1,0 200 A 072 Osastoiva liikenne (porrashuone)laaj 25,0 2,0 50 A 073 Jakava liikenne (käytävät),laaj 120,0 1,0 120 Yhteensä B 1. KERROS B 101 Pesuhuone, LAAJ VART 50,0 2,0 100 B 101 Opetusallas, tilalle puku-pesut laaj varten 292,0 0 B 101 Wc-huone, LAAJ VART 8,0 2,0 16 B 101 Pukuhuone, LAAJ VART 70,0 2,0 140 B 101 Wc-huone, inva, LAAJ VART 5,0 2,0 10 B 101 Löylyhuone, LAAJ VART 12,0 2,0 24 B 102 Et/varasto 11,0 1,0 11 B 104 Uimaopetus /valvomo 15,0 1,0 15 B 105 Wc-huone/N 7,0 1,0 7 B 106 Varastohuone 21,5 1,0 22 B Eteinen 2,5 1,0 3

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS HANKESUUNNITELMA ARKKITEHTUURITOIMISTO 31.3.2015 ARKTES OY 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTAA JA PERUSTEET 1.1 Hankkeen taustaa 1.2 Nykytilanne 1.2.1 Toiminta 1.2.2 Henkilöstö

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Palloiluhalli Hankesuunnitelma

Palloiluhalli Hankesuunnitelma Palloiluhalli Hankesuunnitelma Tarkistettu 31.3.2015 1 (15) Sisällys 1 Kaupunginhallituksen päätös Palloiluhallin hankinnan käynnistämisen valmistelusta... 2 2 21.10.2011 valmistuneen Palloiluhallin hankesuunnitelman

Lisätiedot

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä TYÖTEHOSEURA SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 MAATALOUS Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä. Soili Miekkala

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta Syksy 2013 Omataloyhtiö.fi Tiesitkö tämän tilaajavastuulaista? onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Autotalleille uusi ilme Perusparannusavustus ARAlta Poppelipolku >> >> >> energiapihiksi Ratkaisut

Lisätiedot

Toiveremontti. Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty! Olemme tutkitusti tehokas Etuovi.com valitsi meidät VIIKON VÄLITTÄJÄKSI 2004

Toiveremontti. Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty! Olemme tutkitusti tehokas Etuovi.com valitsi meidät VIIKON VÄLITTÄJÄKSI 2004 Toiveremontti Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty! Soita, teemme ilmaisen remonttiarvion kodissasi Keittiöt, kylpyhuoneet, saunat, sisustukset Pitävä hinta ja takuusopimus Avaimet käteen -kotiremontit

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Ulvilantie 11, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa

Lisätiedot

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 ALUKSI ARAn tehtävänä on huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2

VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2 1 VOIMANTALON KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA 2008 2013 versio 1.2 2 3 Johdanto... 4 Voimantalon aiemmat kuntoselvitykset ja korjaussuunnitelmat...6 Rakennusarkkitehti Leena Raiskion selvitys ja suunnitelma

Lisätiedot

ASUNTO OY KIVISAARENTIE Korjaus- ja kehitysohjelma YHTEENVETO KORJAUS- JA KEHITYSOHJELMAN TILANNE. Työryhmä on talven aikana:

ASUNTO OY KIVISAARENTIE Korjaus- ja kehitysohjelma YHTEENVETO KORJAUS- JA KEHITYSOHJELMAN TILANNE. Työryhmä on talven aikana: 1 YHTEENVETO KORJAUS- JA KEHITYSOHJELMAN TILANNE Työryhmä on talven aikana: - tutkinut taloyhtiön nykytilanteen - vahvistanut toimintasuunnitelman uuden korjaus- ja kehitysohjelman laatimiseksi - määritellyt

Lisätiedot

Pienasuntoja tarvitaan lisää myös Järvenpäässä

Pienasuntoja tarvitaan lisää myös Järvenpäässä 2 METRIUK Toimitusjohtaja Veikko imunaniemi: Pienasuntoja tarvitaan lisää myös Järvenpäässä Viime vuosikymmenien aikana valtion lainoittaman vuokra-asuntorakentamisen huonetilaohjelmien pääpaino on kohdistunut

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille,

Lisätiedot

Lasse Mikkola 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET

Lasse Mikkola 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET Lasse Mikkola 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET 1940 50-LUVUN JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN PIENTALOJEN KORJAUKSEN HAASTEET Lasse Mikkola Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakentamisen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 09.06.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 37 Kokouksen

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 26.3.2008 HUS HALLINTOKESKUS KESKUSKEITTIÖN RUOKASALIN MUUTOSTYÖT (RAVIOLI MEILAHTI, LOUNASRAVINTOLA)

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 26.3.2008 HUS HALLINTOKESKUS KESKUSKEITTIÖN RUOKASALIN MUUTOSTYÖT (RAVIOLI MEILAHTI, LOUNASRAVINTOLA) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 26.3.2008 HUS HALLINTOKESKUS KESKUSKEITTIÖN RUOKASALIN MUUTOSTYÖT (RAVIOLI MEILAHTI, LOUNASRAVINTOLA) HANKESUUNNITELMA HUS-Kiinteistöt Oy TIIVISTELMÄ Tämä hankesuunnitelma

Lisätiedot

TAMPEREEN MONITOIMIHALLI. Copyrigh by Evata

TAMPEREEN MONITOIMIHALLI. Copyrigh by Evata TAMPEREEN MONITOIMIHALLI Copyrigh by Evata Toteutettavuusselvityksen ohjausryhmän loppuraportti 31.3.2008 TAMPERE LOPPURAPORTTI 1 (6) Konsernihallinto 31.3.2008 MONITOIMIHALLIN TOTEUTETTAVUUSSELVITYKSEN

Lisätiedot

kontrahti Valimo on VTT:n käyntikortti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008

kontrahti Valimo on VTT:n käyntikortti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008 Kasarmista ympäristökeskukselle tilat Kiinteistöistä esteettömiä Toimistokampukset tulevat kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008 Valimo on VTT:n käyntikortti Kontrahti 3 2008 Sisältö

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

Uima-, jää- ja liikuntahallien nykytila

Uima-, jää- ja liikuntahallien nykytila Uima-, jää- ja liikuntahallien nykytila Julkaisija: Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry Teksti: Eero Häyrinen Paino: Esa Print Oy, Lahti 2013 ISBN 978-952-93-3301-1 Esipuhe Tämä selvitys on Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen Heikki Punnonen Sairaanhoito piirien rakennukset 2012 investoinnit 2000 2012 tulossa olevat suuret rakennushankkeet 2012 2021 käytöstä vapautuvat sairaalarakennukset esh12 rak Kooste sairaanhoitopiirien

Lisätiedot

6/2011. Taksa- ja hintamuutoksia vuodelle 2012. Onnistunut hallitustyöskentely. Puheenjohtajavaliokunnan kuulumisia. Isännöitsijän monta roolia

6/2011. Taksa- ja hintamuutoksia vuodelle 2012. Onnistunut hallitustyöskentely. Puheenjohtajavaliokunnan kuulumisia. Isännöitsijän monta roolia 6/2011 Taksa- ja hintamuutoksia vuodelle 2012 Onnistunut hallitustyöskentely Puheenjohtajavaliokunnan kuulumisia Isännöitsijän monta roolia Kun muutat, muista sähkösopimus Kuluttajariitalautakunta otti

Lisätiedot

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti Tapani Sainio SISÄLLYS JOHDANTO...3 Taustaa tutkimukselle...3 Tietoa

Lisätiedot