KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA

2 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA SISÄLTÖ Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 1. Kuopion uimahalli Uimahallin sijainti ja laajuus Nykytilanne 5 2. Uimahallit Kuopiossa ja lähialueella Kuopion uimahallipalvelujen alueellinen painotus Kuopion uimahalli Muut uimahallit Kuopiossa Uimahallit Kuopion ympäristössä 7 3. Muutostarpeet Yleistä Käyttäjien kuuleminen Matkailijakäyttö 9 4. Vaihtoehtoiset tilaratkaisut Yleistä Perusparannus Perusparannus ja laajennus Uudisrakennus Vaihtoehtojen tilaohjelmat Vaihtoehtojen rakennuskustannukset Vaihtoehtojen käyttökustannukset Vaihtoehtojen vertailua ja hankeryhmän esitys Aikataulu 12 LIITTEET

3

4 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Uimahalli otettiin käyttöön vuonna Valmistuessaan se edusti aikansa uimahallirakentamista parhaimmillaan. Nykyisellään uimahalli on jo kauan ollut perusteellisen korjauksen tarpeessa. Käyttäjämäärä on kasvanut ja jo 20 vuotta sitten tehdyssä uimahallin laajennuksen ja saneerauksen perustamissuunnitelmassa todettiin, että jo käyttäjämäärien kasvu edellyttää tilojen mitoituksen uudelleen tarkastelua. Allaskapasiteetin kuormaa on ratkaisevasti lisännyt vesiliikuntamuotojen laajentuminen ja monipuolistuminen. Tällä kertaa hankesuunnittelun käynnistävänä tekijänä on ollut 40 vuotiaan uimahallin tekninen kunto. Rakennuksen talotekniikka ja julkisivurakenteet ovat perusparannuksen tarpeessa. Hankesuunnitelmassa on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoa, joista suppein olisi pelkkä tekninen peruskorjaus tai -parannus. Tässä vaihtoehdossa uimahallin toiminta säilyy vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta entisellään. Uimahallin käyttökapasiteetti ei kasva. Tilamuutokset eivät kasvata hankkeen korjausastetta, jolloin rakentamiskustannukset ovat tässä vaihtoehdossa alhaisimmat. Toiminnalliset puutteet ja kapasiteettivajaus eivät kuitenkaan tule korjattua. Mikäli päädytään tähän vaihtoehtoon, on otettava huomioon, että eteläisellä alueella on jo olemassa tarve lisätä uimahallikapasiteettia. Lippumäen uimahallin vetoisuus ei riitä palvelemaan Petosen ja Saaristokaupungin tarpeita. Pelkkää perusparannusta kalliimpi, mutta toiminnallisesti hyväksyttävissä oleva vaihtoehto on perusparannus ja laajennus. Laajennuksessa voidaan ottaa huomioon puku-, pesu- ja saunatilojen sekä allaspinta-alan lisätarve. Hyvällä suunnitteluratkaisulla voidaan perusparannettavan osan korjausaste säilyttää mahdollisimman alhaisena. Lisäkustannus syntyy laajennuksen rakentamiskustannuksista ja laajennuksen liittämisestä perusparannettavan osan rakenteisiin ja talotekniikkaan. Kolmanneksi tarkasteluvaihtoehdoksi on otettu uuden uimahallin rakentaminen. Uudisrakennus on kuvatuista vaihtoehdoista hankintahinnaltaan kallein. Sen toteuttaminen edellyttää uima- ja jäähallin ympäristössä, Niiralan montun alueella, kaavamuutosta. Uusi uimahalli on toiminnallisesti perusteltua rakentaa kokonaan uuteen paikkaan siten, että vanha uimahalli voi toimia vielä rakentamisen ajan, jonka jälkeen sen paikka on käytettävissä esimerkiksi alueen pysäköintijärjestelyihin esim. pysäköintitalo. Uudisrakennuksen sijoituksessa ja tekniikassa on otettava huomioon mahdollisuus jäähallin lauhdelämmön käytöstä uimahallin energiatarpeisiin. Uudisrakennuksen tilat voidaan suunnitella ja rakentaa ilman vanhojen tilojen aiheuttamia rajoituksia nykytarpeiden mukaisiksi. Neljäkymmentä vuotta vanhan uimahallin rakenteet ja tekniikka aiheuttavat korjaamisen onnistumiselle riskin, joka uudisrakentamista puuttuu. Uudisrakentamisen etuna on, että vanha uimahalli on käytössä koko rakennusajan. Toisin on perusparannus tai perusparannus ja laajennusvaihtoehdossa. Toiminnallista kokonaisratkaisua etsittäessä ovat varteen otettavia vaihtoehtoja vain perusparannus ja laajennus tai uudisrakennus. Kun vaihtoehtoja edelleen arvioidaan, tulee siinä ottaa huomioon rakentamiskustannusten lisäksi myös vahan korjaamisen riskit ja uudisrakentamista puoltava nykyisen uimahallin rakennusaikaisen käytön mahdollisuus. Hankeryhmä esittää, että jatkosuunnittelun pohjaksi valitaan uudisrakennusvaihtoehto.

5 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA KUOPION UIMAHALLI 1.1. Uimahallin sijainti ja laajuus Sijaintitiedot: katuosoite: Kuopion uimahalli, Hannes Kolehmaisen katu 3, KUOPIO tontti: 6 : 21 : 1 Rakennushankkeen laajuustiedot: bruttoala: 6 288brm2 tilavuus: m3 (lämmin tilavuus m3) Nykyinen asemakaava sallii uimahallin perusparannuksen ja laajennuksen. Hallin rakentaminen kokonaan uuteen paikkaan edellyttää kaavamuutosta Nykytilanne Rakennus valmistui ja otettiin käyttöön vuonna Valmistuessaan se edusti aikansa uimahallirakentamista parhaimmillaan. Se on pääosin 3-kerroksinen betonirakenteinen. Perustukset, perusmuurit, rakennusrungon kantavat rakenteet ja ulkoseinät sekä altaat ovat teräsbetonirakenteisia. Maanvaraiset lattiat ovat betonisia massiivilaattoja. Rakenteet on tarkemmin selvitetty liiteaineistossa. Kuopion uimahalli on perinteisesti toteutettu ns. perus uimahalli, josta puuttuvat nykyaikaiset kylpyläpalvelut. Se soveltuu parhaiten vesiliikuntaan kuten uintiin, vesijuoksuun, uima-altaassa pelattaviin palloilu- ja joukkuepeleihin. Lisäksi uimahallissa on tarjolla myös kuntosalipalveluja. Uimahallia käyttää vuosittain noin asiakasta. Se on Itä-Suomen alueen ainoa uintiurheilun kilpailukeskus. Uimahallissa harjoitettuja vesiliikuntamuotoja ovat: virkistys- ja kuntouinti, vesijuoksu, vauvauinti, vesileikkitoiminta, koululaisten uinninopetus, aikuisten ja lasten uinninopetus, koululiikunnan uinti, vesivoimistelu, kilpauimareiden harjoittelu- ja kilpailutoiminta olosuhteiden sallimissa rajoissa, taitouinnin, vesipallon ja uppopallon harjoittelu- ja kilpailutoiminta, urheilusukelluksen harjoittelutoiminta, uimahyppyharjoittelu ja näytöstoiminta vieläpä melontaharjoittelu talviaikaan. Hallin pääkäyttöön kiinteästi liittyviä aputiloja ovat pukeutumis-, peseytymis- ja saunatilat, infrapunasauna, tilaussaunat, tekniset tilat sekä henkilökunnan työ- ja sosiaalitilat. Uimahallissa on 6 ratainen 50 m pitkä pääallas ja opetusallas. Hallissa on myös 2 kuntosalia ja oheispalveluna siellä toimii 2 hieronta- ja 2 parturi-kampaamoyrittäjää. Uimahalli on perustoiminnoiltaan edelleen toimiva ja sen käyttöaste on korkea. SM-tason kilpailupaikkojen vaatimustaso on kuitenkin kasvanut niin, että Kuopion uimahalli on vain 6-rataisesta altaansa vuoksi menettämässä mahdollisuutensa toimia SM-tason kilpailupaikkana. Jatkossa siellä on mahdollista järjestää vain juniorien ja seniorien SM-kilpailuja. Uimahalli soveltuu kuitenkin edelleen hyvin kuntoliikuntatarpeisiin. Ongelmana vain on ruuhka, joka ajoittuu talviaikana alkuiltaan. Uimahalli on allaspinta-alaltaan nykyisille käyttäjämäärille riittämätön.

6 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA Uimahallia ei ole koko sen elinkaaren aikana täydellisesti peruskorjattu, mutta siihen on tehty eri vuosikymmenillä lukuisia pienempiä korjaustöitä sekä tilojen käyttötarkoituksen muutoksia. Teknisesti uimahalli on jo kauan ollut perusteellisen korjauksen tarpeessa. Kuntotutkimuksissa on kerrottu rakennuksen käytön aikana tehdyt korjaukset ja nykyiset tekniset korjaustarpeet ks. liiteluettelo 9, 10 ja 11, pohjatutkimusaineisto liite 12. Toiminnallisen korjaustarpeen aiheuttaa käyttäjämäärän kasvu. Jo 20 vuotta sitten tehdyssä uimahallin laajennuksen ja saneerauksen perustamissuunnitelmassa todettiin, että käyttäjämäärien kasvu edellyttää tilojen mitoituksen uudelleen tarkastelua. Allaskapasiteetin tarvetta on ratkaisevasti lisännyt vesiliikuntamuotojen harrastuksen laajeneminen ja liikuntamuotojen monipuolistuminen. Kuopion uimahallihanke ajoittuu Vapaa-ajanpalvelujen kehittämissuunnitelmassa tarkastelukaudelle UIMAHALLIT KUOPIOSSA JA LÄHIALUEELLA 2.0 Kuopion uimahallipalvelujen alueellinen painotus Uimahallit ovat valtakunnallisessa liikuntapalvelujen luokituksessa yksi liikuntapaikkamuoto. Uimahallit on luokiteltu eri tasoille ominaisuuksiensa ja palvelujensa vaikuttavuuden perusteella. Luokittelussa käytetään seuraavaa luokitushierarkiaa: - valtakunnallinen - maakunnallinen - seudullinen - alueellinen Uinnille on vuoden 2015 tavoitteeksi asetettu 2005 tehdyssä vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelman liikunta ja virkistysosan tarkistuksessa valtakunnallinen taso. Vesiliikunnan vastaavan ajankohdan tavoite on maakunnallinen taso. Uintiurheilun valtakunnallinen taso edellyttää kansallisten kilpailujen järjestämiseen soveltuvaa suorituspaikkaa. Maakunnallisella tasolla on oltava riittävät mahdollisuudet kansanterveyden kannalta tärkeän vesijuoksun ja -voimistelu harrastamiseen ohjattuna maakunnallisena palveluna. Esimerkiksi Lippumäen uimahalli on alueellinen, eteläisten asukkaiden lähinnä vesiliikuntatarpeita palveleva halli. Uimahallin tarjoamat monipuoliset palvelut ovat myös matkailun vetovoimatekijöitä. Kuopion nykyiset kunnalliset uimahallipalvelut ovat vertailukaupunkeihin verrattuna niukimmasta päästä. Vertailussa on käytetty rataindeksiä (ratayksikköä/1000 asukasta). Kuopion rataindeksi on 0,18, kun se esimerkiksi Jyväskylässä on 0,20, Joensuussa 0,25, Oulussa 0,21 ja Kouvolassa peräti 0,29 (ks. liite x). Kuopiossa on kolme uimahallia tai kylpylää, joiden peruspalvelut ovat seuraavat:

7 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA Kuopion uimahalli Kuopion uimahalli - uimaratojen lukumäärä: 50 m 6 kpl - lasten-/monitoimi- ja opetusaltaiden lukumäärä: 1 kpl - kylpyläpalvelut: ei - kuntosalit: yleinen 250 m 2 ja seniorisali 100 m 2 - oheispalvelut: hieronta 2 yrittäjää, parturi-kampaamo 2 yrittäjää 2.2 Muut uimahallit Kuopiossa Lippumäen uimahalli - uimaratojen lukumäärä: 25 m 5 kpl - lasten-/monitoimi- ja opetusaltaiden lukumäärä: 1 kpl - kylpyläpalvelut: terapia-allas 1 kpl ja -varusteet - kuntosali 150 m 2 - oheispalvelut: fysioterapia 1 yrittäjä, kosmetologi 1 yrittäjä Rauhalahden kylpylä - uimaratojen lukumäärä: 20 m 2 kpl - lasten-/monitoimi- ja opetusaltaiden lukumäärä: 2 kpl - kylpyläpalvelut: terapia-altaat 5 kpl ja -varusteet, ulkoallas, liukumäki - kuntosali 100 m 2 - oheispalvelut: monipuoliset hoitopalvelut, ravintola, hotelli 2.3 Uimahallit Kuopion ympäristössä Ympäristön uimahallipalvelut sijoittuvat km:n etäisyydelle Kuopiosta. Niiden käytöstä aiheutuu kuljetussuoritteita, mikä on kaupungin ilmastopoliittisen ohjelman näkökulmasta haitallista. Kuopion ympäristössä ovat seuraavat uimahallit tai kylpylät: Virkistyskylpylä Fontanella, Siilinjärvi, etäisyys Kuopiosta 23 km - uimaratoja 2 kpl, pituus 25 m - lasten-, monitoimi- ja opetusaltaiden lukumäärä: 4 kpl - kylpyläpalvelut: mm. terapia-, pore- ja kylmäaltaat, yhteensä 5 kpl varusteineen ja liukumäki - kuntosali 250 m2 - oheispalvelut: monipuoliset hoito- ja liikuntapalvelut sekä ravintola Kylpylä Kunnonpaikka, Vuorela, etäisyys Kuopiosta 10 km - uimaratoja 4 kpl pituus 25 m - lasten-, monitoimi- ja opetusaltaiden lukumäärä 2 kpl - kylpyläpalvelut: terapia-, pore-, ja kylmäaltaat, yhteensä 4 kpl ja varusteineen ja liukumäki - kuntosali 250 m2 - oheispalvelut: monipuoliset hoito- ja liikuntapalvelut, sekä ravintola ja hotelli Kylpylä Vesileppis, Leppävirta, etäisyys Kuopiosta 60 km - uimaratoja 6 kpl pituus 25 m - lasten-/monitoimi- ja opetusaltaiden lukumäärä: 3 kpl - kylpyläpalvelut: terapia-/pore-/kylmä- yms. altaat 4 kpl ja -varusteet, liukumäki

8 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA kuntosali 250 m2 - oheispalvelut: monipuoliset hoito- ja liikuntapalvelut, ravintola, hotelli Suonenjoen uimahalli, etäisyys Kuopiosta 50 km - uimaratoja 5 kpl pituus 25 m - lasten-, monitoimi- ja opetusaltaiden lukumäärä 1 kpl - ei kylpyläpalveluita - kuntosali 150 m2 3. MUUTOSTARPEET 3.0 Yleistä Vesiliikuntamuodot ovat viime vuosina monipuolistuneet. Erityisesti vesijuoksu on uutena vesiliikuntalajina lisännyt voimakkaasti uimahallin käyttäjien määrää. Vesijuoksu ja uinti eivät onnistu samanaikaisesti samassa altaassa. Lajit ovat luonteeltaan erilaisia. Uinti on vauhtilaji kun taas vesijuoksussa edetään verkkaisesti. Vesijuoksua harrastetaan usein ryhmissä, mikä lisää ruuhkaa altaassa. Uimahallin pintarakenteet on suurelta osin uusittu ja 2000-luvulla tehdyissä osakorjauksissa ja siksi ne ovat varsin siistissä kunnossa. Sen sijaan hallin rakenteet ja talotekniikka ovat korjauksen tarpeessa. Monelta osin uimahallin talotekniikka ei vastaa nykyvaatimuksia vaan on lähes ns. elinkaarensa päässä. Kuopion uimahallin rakentamisen jälkeen ovat uimahallien olosuhdevaatimukset muuttuneet siten, että allasveden lämpötilaa on nostettu 3 C, 25 C:sta 28 C:een. Kuopion kaupungin strategiassa on tavoitteena ennalta ehkäisevällä toiminnalla katkaista sosiaali- ja terveystoimen jatkuvan kustannusten nousu. Liikunta parantaa fyysistä kuin henkistäkin kuntoa. Liikuntamahdollisuuksia parantamalla luodaan kuntalaisille mahdollisuuksia lisätä liikkumista ja siten parantaa fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan ja vähentää sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tarvetta. Uimahalli on Kuopion käytetyin vesiliikuntapaikka, mutta sen käytön lisääminen on mahdollista vain tiloja lisäämällä. 3.1 Käyttäjien kuuleminen Kuopion uimahallin käyttäjille järjestettiin lokakuussa 2009 viikon mittainen kysely otsikolla Miten kehittäisit uimahallia. Sen lisäksi uimahallin pääkäyttäjäyhteisöille järjestettiin kirjallinen kysely uimahallin kehittämistarpeiden kartoittamiseksi joulukuussa 2009, jonka yhteenveto- ja palautekeskustelutilaisuus pidettiin uimahallilla. Käyttäjäkyselyjen perusteella suurin puute on uima-allastilan riittämättömyys. Nykyinen 6-ratainen uima-allas on ahdas jokailtaisessa kuntoliikunnan ja kilpaurheilun harjoittelun samanaikaisessa käytössä. Aika-ajoin myös päiväaikana koululiikunnan ja yleisön yhtäaikainen käyttö aiheuttaa tilanpuutetta uima-altaassa. SM-tasoisen uinnin kilpailupaikan on oltava vähintään 8-ratainen 25 metrin allas.

9 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA rataisena se täyttäisi kansainväliset olosuhdevaatimukset ja 50 metrin pituiseksi rakennettuna se mahdollistaisi kaikentasoisten kilpailujen järjestämisen Kuopiossa. Uimahallista puuttuu kilpauimareiden kuivaharjoittelutila. Tila olisi erittäin tarpeellinen, sillä nykytilanteessa uimarit joutuvat verryttelemään allasharjoituksiaan varten altaan reunalla. Kahvilan puuttuminen on keskeinen puute oheispalveluissa. Hallissa oli kahvila, mutta se oli sijaintinsa puolesta sopimattomassa paikassa, kaukana sisäänkäynnistä. Kahvilatoiminta lopetettiin liiketaloudellisesti kannattamattomana ja tilat otettiin kuntosalikäyttöön. Lukuisissa uimahalleissa ympäri maata on havaittu, että kahvion sijoittaminen hallin pääsisäänkäynnin ja asiakaspalvelun välittömään läheisyyteen antaa palvelulle riittävän liiketaloudellisen elinvoiman. Käyttäjäpalautteen perusteella ulkopuolisten tuottamista lisäpalveluista uimahalliin soveltuvat parhaiten hieronta-, parturi- ja kampaamopalvelut. Lisäksi uimahalliin sopiviksi koettiin erilaiset kauneuden hoitoon, fysioterapiaan ja liikunnan aktivointiin liittyvät palvelut. Seurat ovat kyselyyn antamissaan vastauksissa ilmaisseet tarvitsevat varastotiloja käyttämänsä kaluston ja varusteiden säilyttämistä varten. Varastotilan tarve on otettava huomioon tiloja suunniteltaessa ja mitoitettaessa. Kehittämistarpeiden lisäksi käyttäjillä on suuri huoli rakennushankkeen toteutuksen toiminnalle aiheuttamista käyttökatkoksista. Kaupungissa tai lähiseudulla ei ole Kuopion uimahallia korvaavaa uimahallikapasiteettia. Käyttökatkoksen aikana kuntouintiharrastus ja kilpauinnin harjoittelu vaikeutuu tai pahimmassa tapauksessa jopa kokonaan lakkaa. 3.2 Matkailijakäyttö Matkailijoiden osuus uimahallin kävijöistä on suhteellisen vähäinen ja jakautuu tasaisesti hallin koko aukioloajalle. Näkyvän poikkeuksen matkailijakäyttöön aiheuttavat venäläiset uudenvuoden matkailusesongin aikana. Matkailukäytön vähäisyys johtunee palvelujen kuntoliikuntapainotteisuudesta. Matkailijat suosivat mieluummin kylpyläpalveluita. Hotellien ja majoitusliikkeiden tuottamat uimahalli- tai kylpyläpalvelut vähentävät yleisten uimahallipalveluiden käyttöä. Lisäksi uimahallin vuosittaiset huoltojaksot ajoittuvat vilkkaimpaan turistiaikaan. 4. VAIHTOEHTOISET TILARATKAISUT 4.0 Yleistä Kuntouinnille mikä tahansa allastilan lisäys tuo väljyyttä ja parantaa vesiliikunnan mahdollisuuksia ilman ahtauden aiheuttamaa haittaa. Monitoimialtaan puuttuminen nykyisestä hallista haittaa erityisesti kuntoliikuntaa. Vesivoimistelu yms. ohjatut liikun-

10 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA tamuodot sopivat huonosti samaan altaaseen uintiharjoittelun ja vesijuoksun kanssa. Allastilan puutteen vuoksi ei vesivoimistelua voi harrastaa lainkaan ilta-aikaan. SM-tasoisen uinnin kilpailupaikan on oltava vähintään 8-ratainen 25 metrin allas. 10-rataisena se täyttäisi kansainväliset olosuhdevaatimukset ja 50 metrin pituiseksi rakennettuna se mahdollistaisi kaikentasoisten kilpailujen järjestämisen Kuopiossa. Kuntosaliharrastuksen suosion kasvaessa on työikäisten kuntosali osoittautunut kapasiteetiltaan riittämättömäksi. Erillinen kuntosali sekä työikäisille että seniorikäyttäjille on toimiva ratkaisu. Oheispalveluiden, solarium, tilaussaunat ja infrapuna-sauna, kapasiteetti on riittävä. Uimahallista puuttuu kilpauimareiden kuivaharjoittelutila. Tila olisi erittäin tarpeellinen, sillä nykytilanteessa uimarit joutuvat verryttelemään allasharjoituksiaan varten altaan reunalla. Hallin puku- ja pesutilat ovat nykyisille käyttäjämäärille riittävät, mutta allaspinta-alaa lisättäessä on myös puku- ja pesutiloja lisättävä. Nimikkotilojen varaaminen seuroille edellyttää tilajärjestelyjä tai lisärakentamista. Naisten pukutilojen sijainti kellarikerroksessa tuottaa haittaa liikkumisesteisille käyttäjille. Kilpailutoimintaa ja yleisötilaisuuksia varten tulisi hallissa olla vähintään 300 paikkainen katsomo. Nykyinen katsomo ei kiinteytensä ja sijaintinsa vuoksi ole enää käyttökelpoinen. Tilankäytöllisesti paras vaihtoehto olisi siirrettävä teleskooppikatsomo. Katsomo avattaisiin vain käytön aikana ja muulloin se olisi kokoon työnnettynä ja osa katsomon tarvitsemasta tilasta voisi olla hyötykäytössä. 4.1 Perusparannus Hankesuunnitelmassa on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoa, joista suppein olisi pelkkä tekninen peruskorjaus tai -parannus valmistuneen uimahallin talotekniikka uusitaan nykyvaatimusten mukaiseksi. Rakennuksen runko ja julkisivut korjataan tai uusitaan. Myös pintarakenteet ja ulkoalueet uusitaan tai korjataan hyvän lopputuloksen edellyttämässä laajuudessa. Korjauksen sisältö, laajuus ja tekniset toimenpiteet määräytyvät rakennuksessa tehtyjen kuntotutkimusten ja selvitysten perusteella (yksityiskohtaisempi toimenpideluettelo liitteessä 7). Perusparannukseen sisältyy myös joukko toiminnallisia muutostöitä. Perusparannuksen yhteydessä puretaan routavaurioista kärsinyt autotalli. Tässä vaihtoehdossa uimahallin toiminta säilyy vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta entisellään. Uimahallin käyttökapasiteetti ei kasva. Tilamuutokset eivät kasvata hankkeen korjausastetta, jolloin rakentamiskustannukset ovat tässä vaihtoehdossa alhaisimmat. Toiminnalliset puutteet ja kapasiteettivajaus eivät kuitenkaan tule korjattua. Mikäli päädytään tähän vaihtoehtoon, on otettava huomioon, että eteläisellä alueella on jo olemassa tarve lisätä uimahallikapasiteettia. Lippumäen uimahallin vetoisuus ei riitä palvelemaan Petosen ja Saaristokaupungin tarpeita.

11 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA Perusparannus ja laajennus Pelkkää perusparannusta kalliimpi, mutta toiminnallisesti hyväksyttävissä oleva vaihtoehto on perusparannus ja laajennus. Laajennuksessa voidaan ottaa huomioon puku-, pesu- ja saunatilojen sekä allaspinta-alan lisätarve. Hyvällä suunnitteluratkaisulla voidaan perusparannettavan osan korjausaste säilyttää mahdollisimman alhaisena. Lisäkustannus syntyy laajennuksen rakentamiskustannuksista ja laajennuksen liittämisestä perusparannettavan osan rakenteisiin ja talotekniikkaan. 4.3 Uudisrakennus Hankesuunnittelutyön aikana on kolmanneksi tarkasteluvaihtoehdoksi otettu täysin uuden uimahallin rakentaminen. Uudisrakennus on luonnollisesti kuvatuista vaihtoehdoista hankintahinnaltaan kallein. Sen toiminnallisesti järkevä toteuttaminen edellyttää uima- ja jäähallin ympäristössä, Niiralan montun alueella kaavamuutosta. Uusi uimahalli on rakennettava uuteen paikkaan siten, että vanha uimahalli voi toimia vielä rakentamisen ajan, jonka jälkeen sen paikka on käytettävissä esimerkiksi alueen pysäköintijärjestelyihin esim. pysäköintitalo. Uudisrakennuksen sijoituksessa ja tekniikassa on otettava huomioon mahdollisuus jäähallin lauhdelämmön käytöstä uimahallin energiatarpeisiin. Uudisrakennuksen tilat voidaan suunnitella ja rakentaa ilman vanhojen tilojen aiheuttamia rajoituksia nykytarpeiden mukaisiksi. Neljäkymmentä vuotta vanhan uimahallin rakenteet ja tekniikka aiheuttavat korjaamisen onnistumiselle riskin, joka uudisrakentamisessa voidaan välttää. Uudisrakentamisen etuna on, että vanha uimahalli on käytössä koko rakennusajan. Toisin on perusparannus tai perusparannus ja laajennusvaihtoehdossa. 5. VAIHTOEHTOJEN TILAOHJELMAT Hankkeesta on laadittu alustava tilaohjelma tilakeskuksen ja vapaa-ajankeskuksen yhteistyönä. Tilaohjelma on laadittu jokaisesta ratkaisuvaihtoehdoista (perusparannus, perusparannus ja laajennus sekä uudisrakennus, ks. liitteet 1, 2 ja 3.) 6. VAIHTOEHTOJEN RAKENNUSKUSTANNUKSET Ks. liitteet 4, 5 ja 6 perusparannus 8,5 M perusparannus + laajennus 17,0 M uudisrakennus 21,0 M

12 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA VAIHTOEHTOJEN KÄYTTÖKUSTANNUKSET Ks. liitteet 8. 9 ja 10 perusparannus perusparannus + laajennus uudisrakennus VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JA HANKERYHMÄN ESITYS Toiminnallisesti hyvää kokonaisratkaisua tavoiteltaessa ovat varteen otettavia vaihtoehtoja vain perusparannus ja laajennus tai uudisrakennus. Asiakaspalautteen mukaan on perusteltua säilyttää uimahalli laajennettunakin nykymuotoisena liikuntapaikkana. Sen kylpyläksi muuttamiseen ei ole tarvetta. Perusparannus ja laajennus vaihtoehdon investointikustannukset ovat suhteellisesti arvioiden varsin lähellä uudisrakentamisen kustannuksia. Vaihtoehtoja edelleen arvioitaessa tulee ottaa huomioon rakentamiskustannusten lisäksi myös vanhan korjaamisen riskit ja uudisrakentamista puoltava nykyisen uimahallin rakennusaikaisen käytön mahdollisuus. Perusparannus ja laajennus vaihtoehdon käyttökustannukset ovat samat kuin uudisrakennuksessa. Vain toiminnallisesti puutteellisen pelkän perusparannuksen käyttökustannuksissa voidaan säästää edellisiin verrattuna n. 35 %. Jäähallin lauhdelämmön käyttö uimahallin lämmityksessä on kaikissa vaihtoehdoissa taloudellisesti kannattavaa. Tarvittavat laiteinvestoinnit voidaan maksaa n. kolmen vuoden energiakustannussäästöillä. Hankeryhmä esittää, että jatkosuunnittelun pohjaksi valitaan uudisrakennusvaihtoehto. 9. AIKATAULU Jos päädytään perusparannus tai perusparannus ja laajennusvaihtoehtoon, toteutussuunnittelu käynnistettävä välittömästi ja korjaustyö on tehtävä heti niin, että rakennuksen rapistuminen saadaan pysäytettyä. Uudisrakennusvaihtoehdossa vanha uimahalli korvataan myöhemmin rakennettavalla uudisrakennuksella. Vanhan uimahallin tekninen kunto ja käyttöarvo ovat toiminnallisista puutteista huolimatta sellainen, että se voidaan pienin korjauksin käyttää useiden vuosien aikana loppuun ja siten löytää uuden uimahallin mittavalle investoinnille sopiva paikka kaupungin investointiohjelmassa. Uudisrakennusta varten tulee alueella välittömästi tehdä kaavamuutos. Kaavan valmistuttua voidaan käynnistää uuden uimahallin toteutussuunnittelu. Kuopio

13 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA Liitteet: 1. tilaluettelo perusparannus 2. tilaluettelo perusparannus ja laajennus 3. tilaluettelo uudisrakennus 4. kustannusarvio perusparannus 5. kustannusarvio perusparannus ja laajennus 6. kustannusarvio uudisrakennus 7. peruskorjauksessa tehtävät toimenpiteet, luettelo 8. ylläpitokustannukset perusparannus 9. ylläpitokustannukset perusparannus ja laajennus 10. ylläpitokustannukset uudisrakennus 11. tuloennuste 12. käyttäjän kuulemisaineisto 13. ote voimassa olevasta asemakaavasta Asiakirjoissa: 14. Kuopion uimahalli, Rakenneselvitys, Savon Controlteam Oy, Kuopion kaupungin uimahalli, Kuntoarvio, Savon Controlteam Oy, Kuopion kaupungin uimahalli, betonirakenteiden kuntotutkimus, Contesta, Uimahallin pohjatutkimus, Tekninen virasto, mittausosasto, 2010

14 TAVOITEHINTA Sivu 1/5 Kyösti Ihalainen Kuopion kaupunki Hanke: P UIMAHALLI, PERUSKORJ Hannes Kolehmaisenkatu KUOPIO Vaihe: alustavat tilat Paikkakunta: Kuopio Haahtela-ind.: 76,0 / Hintataso: 76,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 TILALUETTELO Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² A Kellarikerros A Otsonointi 49,0 1,0 49 A 003 Vedenpuhdistus 298,0 1,0 298 A 004 Lämmönjakoh 70,5 1,0 71 A 005 Ilmanvaihto kh 33,0 1,0 33 A S1-suoja, puku-, WC- ja pesutila 58,0 1,0 58 A S1-suoja 43,5 1,0 44 A 015 Jakava liikenne (käytävät) 121,5 1,0 122 A 016 Korkeajännite 8,0 1,0 8 A 017 Muuntaja 5,0 1,0 5 A 018 SPK 6,0 1,0 6 A 019 Ryhmäk 3,0 1,0 3 A 020 Laitetila 5,5 1,0 6 A 021 Kompr 2,0 1,0 2 A 022 Akkuhuone 4,0 1,0 4 A 023 PTJ 1,5 1,0 2 A 024 Siivous 9,5 1,0 10 A 025 Käytävä 9,0 1,0 9 A 026 Käytävä 11,0 1,0 11 A 027 Varasto 5,5 1,0 6 A 028 Sauna 9,5 1,0 10 A 029 Sauna 17,0 1,0 17 A 030 Pesuhuone/N 72,5 1,0 73 A Kylmävesiallas 14,0 1,0 14 A 031 PU/N 173,5 1,0 174 A Ryhmäh 11,5 1,0 12 A Tukankuiv 11,0 1,0 11 A Ryhmähuone 22,0 1,0 22 A Lastenhuone 7,5 1,0 8 A Wc-huone 6,5 1,0 7 A 032 Wc-huone 7,5 1,0 8 A 033 PU/N 18,0 1,0 18 A 034 Osastoiva liikenne (porrashuone) 18,0 1,0 18 A 035 Kiint valv 13,5 1,0 14

15 TAVOITEHINTA Sivu 2/5 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² A 036 Varastohuone 32,5 1,0 33 A 037 Varastohuone 16,0 1,0 16 A 038 Varastohuone 13,0 1,0 13 A 039 Puhallinhuone 18,5 1,0 19 A 040 Kuivaus 35,5 1,0 36 A 041 Lajittelu 10,5 1,0 11 A 042 Pesula 25,5 1,0 26 A 043 Hissikoneh 3,0 1,0 3 A 044 PTJ 4,0 1,0 4 A 045 PU 39,5 1,0 40 A 046 Varastohuone 17,5 1,0 18 A 047 Huoltoliikenne 92,0 1,0 92 A 048 Tekniikkakomero 2,0 1,0 2 A 049 Tekniikkakomero 0,5 2,0 1 A 050 Wc-huone, inva 4,5 1,0 5 A 051 Jakava liikenne (käytävät) 13,5 1,0 14 A 052 Infrapunasauna 10,0 1,0 10 A 053 Osastoiva liikenne (porrashuone) 32,5 1,0 33 A 054 Osastoiva liikenne (porrashuone) 5,0 1,0 5 A 055 Urhsuk var 8,5 1,0 9 A 056 Siivous 3,0 1,0 3 A 057 Valvoja 11,0 1,0 11 A 058 Wc-huone 2,5 1,0 3 A 059 Kuntosali 120,0 1,0 120 A 060 Varasto 17,5 1,0 18 Yhteensä B 1. KERROS B 101 Opetusallas 292,0 1,0 292 B 102 Et/varasto 11,0 1,0 11 B 104 Uimaopetus /valvomo 15,0 1,0 15 B 105 Wc-huone/N 7,0 1,0 7 B 106 Varastohuone 21,5 1,0 22 B Eteinen 2,5 1,0 3 B 107 Allashalli 1 220,0 1, B 108 Suodatinpesu 5,5 1,0 6 B 109 Eteinen 2,0 1,0 2 B 110 Aula 63,5 1,0 64 B Valvoja 7,5 1,0 8 B spk 2,0 1,0 2 B VAR 19,0 1,0 19 B Porrashuone 17,0 1,0 17 B 111 Sauna 19,0 1,0 19 B 112 Pesuhuone/M 119,0 1,0 119

16 TAVOITEHINTA Sivu 3/5 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² B Kylmävesiallas 14,5 1,0 15 B 113 Pukutila/M 136,0 1,0 136 B Tukankuivaus 10,5 1,0 11 B Ryhmähuone 11,5 1,0 12 B Ryhmähuone 16,5 1,0 17 B Wc-huone 7,0 1,0 7 B Ryhmähuone 22,5 1,0 23 B Uimaseuran varasto 11,5 1,0 12 B 114 Sauna 12,0 1,0 12 B 115 Wc-huone 6,5 1,0 7 B 116 Wc-huone 10,5 1,0 11 B 117 Pukuhuone 17,0 1,0 17 B 120 Wc-huone 9,0 1,0 9 B 121 Toimistohuone 18,0 1,0 18 B Toimistohuone 13,5 1,0 14 B 122 Aula 79,0 1,0 79 B Wc-huone, inva 5,0 1,0 5 B Porrashuone 5,5 1,0 6 B Tuulikaappi 32,0 1,0 32 B Tekniikkakomero 0,5 1,0 1 B 123 Wc-huone 8,0 1,0 8 B 125 Porrashuone 5,0 1,0 5 B 126 Porrashuone 8,0 1,0 8 B 130 Porrashuone 53,0 1,0 53 B Siivous 10,5 1,0 11 B 140 Varastohuone, ulko 4,0 1,0 4 B 141 Varastohuone, ulko 18,0 1,0 18 B 142 Varastohuone, ulko 6,5 1,0 7 B 143 Varastohuone, ulko 3,0 1,0 3 B 144 Varastohuone, ulko 3,0 1,0 3 Yhteensä C 2. KERROS C 201 Kuntosali 212,0 1,0 212 C Wc-huone 2,5 2,0 5 C 205 Varastohuone 3,0 1,0 3 C 219 Osastoiva liikenne (porrashuone) 11,5 1,0 12 C 220 Aula 20,0 1,0 20 C Eteinen 2,5 1,0 3 C s Pukuhuone 9,5 1,0 10 C s Pesuhuone 12,0 1,0 12 C s Löylyhuone 5,0 1,0 5 C 221 Jakava liikenne (käytävät) 29,5 1,0 30 C Kokoustila 46,0 1,0 46

17 TAVOITEHINTA Sivu 4/5 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² C Eteinen 3,0 1,0 3 C Pukuhuone 14,5 1,0 15 C Wc-huone 1,5 2,0 3 C Pesuhuone 10,0 1,0 10 C s Löylyhuone 6,5 1,0 7 C Eteinen 2,5 2,0 5 C Solarium 6,0 2,0 12 C Solarium 4,5 2,0 9 C Pesuhuone 2,0 2,0 4 C Wc-huone 1,0 2,0 2 C 222 Hissikoneh 2,5 1,0 3 C 242 Jakava liikenne (käytävät) 22,5 1,0 23 C Osastoiva liikenne (porrashuone) 10,0 1,0 10 C Eteinen 9,0 1,0 9 C sos Taukot 12,5 1,0 13 C Wc-huone 2,5 1,0 3 C sos Pesuhuone 4,0 1,0 4 C sos Pukuhuone 12,5 1,0 13 C sos Pukuhuone 14,5 1,0 15 C Pesuhuone 2,0 1,0 2 C Wc-huone 2,0 1,0 2 C 244 Osastoiva liikenne (porrashuone) 5,0 1,0 5 C 248 Aula 17,0 1,0 17 C Odotustila 9,0 1,0 9 C Toimistohuone 14,5 1,0 15 C Varastohuone 3,0 1,0 3 C Wc-pesuhuone 3,0 1,0 3 C Parturi-kampaamo 15,5 1,0 16 C Hieronta 8,5 2,0 17 C Pukuhuone 2,0 1,0 2 C Wc-huone, inva 4,0 1,0 4 C Wc-huone 3,5 2,0 7 C Wc-huone 1,0 2,0 2 C Wc-pesutila 6,0 1,0 6 C 251 Jakava liikenne (käytävät) 125,0 1,0 125 C Osastoiva liikenne (porrashuone) 32,0 1,0 32 C Radio/Tv 14,0 1,0 14 C Katsomo 107,5 1,0 108 C Katsomo 151,5 1,0 152 C Tekniikkakomero 2,5 1,0 3 C Tekniikkakomero 0,5 1,0 1 C Tekniikka 5,5 1,0 6 C Ilmanvaihto 10,5 1,0 11 C Ilmanvaihto 28,0 1,0 28

18 TAVOITEHINTA Sivu 5/5 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² Yhteensä D TEKNINEN TILA D Osastoiva liikenne (porrashuone) 5,0 1,0 5 D Ilmanvaihto 31,0 1,0 31 D Eteinen 4,5 1,0 5 Yhteensä 3 41 E VESIKATTO E Osastoiva liikenne (porrashuone) 5,0 1,0 5 E Ilmanvaihto 24,0 1,0 24 E Eteinen 3,5 1,0 4 E Ilmanvaihto 43,0 1,0 43 E Ilmanvaihto, uusi 500,0 1,0 500 Yhteensä 5 576

19 TAVOITEHINTA Sivu 1/6 Kyösti Ihalainen Kuopion kaupunki Hanke: P UIMAHALLI, PK+Laajennus Hannes Kolehmaisenkatu KUOPIO Vaihe: alustavat tilat Paikkakunta: Kuopio Haahtela-ind.: 76,0 / Hintataso: 76,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 TILALUETTELO Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² A Kellarikerros A Otsonointi 49,0 1,0 49 A 003 Vedenpuhdistus,muutos muuhun käyttöön 298,0 1,0 298 A 004 Lämmönjakoh 70,5 1,0 71 A 005 Ilmanvaihto kh 33,0 1,0 33 A S1-suoja, puku-, WC- ja pesutila 58,0 1,0 58 A S1-suoja 43,5 1,0 44 A 009 S1-suoja, LAAJENNUSTA VARTEN 60,0 1,0 60 A 015 Jakava liikenne (käytävät) 121,5 1,0 122 A 016 Korkeajännite 8,0 1,0 8 A 017 Muuntaja 5,0 1,0 5 A 018 SPK 6,0 1,0 6 A 019 Ryhmäk 3,0 1,0 3 A 020 Laitetila 5,5 1,0 6 A 021 Kompr 2,0 1,0 2 A 022 Akkuhuone 4,0 1,0 4 A 023 PTJ 1,5 1,0 2 A 024 Siivous 9,5 1,0 10 A 025 Käytävä 9,0 1,0 9 A 026 Käytävä 11,0 1,0 11 A 027 Varasto 5,5 1,0 6 A 028 Sauna 9,5 1,0 10 A 029 Sauna 17,0 1,0 17 A 030 Pesuhuone/N 72,5 1,0 73 A Kylmävesiallas 14,0 1,0 14 A 031 PU/N 173,5 1,0 174 A Ryhmäh 11,5 1,0 12 A Tukankuiv 11,0 1,0 11 A Ryhmähuone 22,0 1,0 22 A Lastenhuone 7,5 1,0 8 A Wc-huone 6,5 1,0 7 A 032 Wc-huone 7,5 1,0 8 A 033 PU/N 18,0 1,0 18 A 034 Osastoiva liikenne (porrashuone) 18,0 1,0 18

20 TAVOITEHINTA Sivu 2/6 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² A 035 Kiint valv 13,5 1,0 14 A 036 Varastohuone 32,5 1,0 33 A 037 Varastohuone 16,0 1,0 16 A 038 Varastohuone 13,0 1,0 13 A 039 Puhallinhuone 18,5 1,0 19 A 040 Kuivaus 35,5 1,0 36 A 041 Lajittelu 10,5 1,0 11 A 042 Pesula 25,5 1,0 26 A 043 Hissikoneh 3,0 1,0 3 A 044 PTJ 4,0 1,0 4 A 045 PU 39,5 1,0 40 A 046 Varastohuone 17,5 1,0 18 A 047 Huoltoliikenne 92,0 1,0 92 A 048 Tekniikkakomero 2,0 1,0 2 A 049 Tekniikkakomero 0,5 2,0 1 A 050 Wc-huone, inva 4,5 1,0 5 A 051 Jakava liikenne (käytävät) 13,5 1,0 14 A 052 Infrapunasauna 10,0 1,0 10 A 053 Osastoiva liikenne (porrashuone) 32,5 1,0 33 A 054 Osastoiva liikenne (porrashuone) 5,0 1,0 5 A 055 Urhsuk var 8,5 1,0 9 A 056 Siivous 3,0 1,0 3 A 057 Valvoja 11,0 1,0 11 A 058 Wc-huone 2,5 1,0 3 A 059 Kuntosali 120,0 1,0 120 A 060 Varasto 17,5 1,0 18 A 070 Tekniikka, LAAJ 350,0 1,0 350 A 071 Huoltoliikenne, LAAJ 200,0 1,0 200 A 072 Osastoiva liikenne (porrashuone)laaj 25,0 2,0 50 A 073 Jakava liikenne (käytävät),laaj 120,0 1,0 120 Yhteensä B 1. KERROS B 101 Pesuhuone, LAAJ VART 50,0 2,0 100 B 101 Opetusallas, tilalle puku-pesut laaj varten 292,0 0 B 101 Wc-huone, LAAJ VART 8,0 2,0 16 B 101 Pukuhuone, LAAJ VART 70,0 2,0 140 B 101 Wc-huone, inva, LAAJ VART 5,0 2,0 10 B 101 Löylyhuone, LAAJ VART 12,0 2,0 24 B 102 Et/varasto 11,0 1,0 11 B 104 Uimaopetus /valvomo 15,0 1,0 15 B 105 Wc-huone/N 7,0 1,0 7 B 106 Varastohuone 21,5 1,0 22 B Eteinen 2,5 1,0 3

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupungin uimahalli- ja jäähallipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Konsernipalvelu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Uimahallien suunnittelu ja rakentaminen eri käyttäjäryhmien näkökulmasta

Uimahallien suunnittelu ja rakentaminen eri käyttäjäryhmien näkökulmasta Uimahallien suunnittelu ja rakentaminen eri käyttäjäryhmien näkökulmasta Ville Nummelin 13.10.2016 Esityksen sisältö (35-40min) Esittely Nykytilanne ja liikuntalaki Uimahallin tilat eri käyttäjien näkökulmista

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

TAVOITEHINTALASKELMAT

TAVOITEHINTALASKELMAT Anitta Nuutinen LASKENTAMUISTIO 25.02.2016 1(2) Kemien monitoimitalo, koulu, kirjasto, liikunta Kirkkotie 10 82600 Tohmajärvi TAVOITEHINTALASKELMAT 25.02.2016 Perustamiskustannukset ovat verottomina 8

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Uimahallin tyytyväisyyskysely 2016 N=224 3 Vastaajan ikä Valitse ryhmä, johon kuulut ikäsi perusteella (N=224) 25 % 22 % 23 % 15 % 15 % 1 5 % 2 % 6 % 3 % 8 % 1 % 7-12 vuotta

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 42 19.05.2015. 42 Asianro 2978/12.04.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 42 19.05.2015. 42 Asianro 2978/12.04.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 47 29.4.2014 42 Asianro 2978/12.04.01/2014 Kuopion kaupungin sisäliikuntatilasuunnitelma ja Lippumäen jäähallin muutossuunnitelma Päätöshistoria 29.4.2014 47 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 8. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 34 21.4.2015 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Alavan toimintakeskuksen tilojen käytön organisointi syyskaudella 2015 Päätöshistoria 21.4.2015 34 Taustaa Perusturvan

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE 1. YLEISTÄ Tätä ohjetta noudatetaan 1.4.2006 alkaen Asokotien kiinteistöissä asumisoikeuskohteen erillisellä rahoitusvastikkeella tai kohdekohtaisella

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. -

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 13. Passiivienergiatalo Pekkarinen Simpukankatu 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO KENTÄT Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Harjoitukset, Ottelut, kilpailut, Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat Aikuiset 20,00 30,00 A-juniorit ja nuoremmat

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKAT UIMAHALLIT IMPIVAARAN UIMAHALLI. UINTIMAKSUT, alv. 8 % KUNTOSALIMAKSUT/alakerran sali, alv. 8% OHJATTU TOIMINTA, alv.

LIIKUNTAPAIKAT UIMAHALLIT IMPIVAARAN UIMAHALLI. UINTIMAKSUT, alv. 8 % KUNTOSALIMAKSUT/alakerran sali, alv. 8% OHJATTU TOIMINTA, alv. UIMAHALLIT IMPIVAARAN UIMAHALLI LIIKUNTAPAIKAT UINTIMAKSUT, alv. Alennusryhmään kuuluvat: Aikuinen 4 Opiskelija, kortilla Lapsi 7-16 v. 2 Eläkeläinen (ei osa-aika), kortilla Alle 7v. vanhempien mukana

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1:

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1: HISSI 2 HISSI 1-2. lastaus 1:300 VARASTO VARASTO MERKKIEN SELITYKSET: NYKYINEN SEINÄRAKENNE VARASTO PURETTAVA SEINÄRAKENNE UUSI BETONISEINÄ UUSI TIILISEINÄ KYLMÄ 7,6 5,7 4,8 KYLMÄKONE 3,5 m2 KYLMÄKONE

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 16 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ TAUSTAA. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa, onko palvelun tuottaminen ostopalveluna toteutettavissa oleva vaihtoehto.

TIETOPYYNTÖ TAUSTAA. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa, onko palvelun tuottaminen ostopalveluna toteutettavissa oleva vaihtoehto. 1 TIETOPYYNTÖ TAUSTAA Savonlinnan kaupungin uimahalli PikkuSaimaa on rakennettu vuonna 1970. Uimahalli on peruskorjattu vuonna 1998. Hallin rakenteet ovat vuodelta 1970 ja tekniset järjestelmät ovat pääsääntöisesti

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 18 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5)

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5) 1 (5) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten kohteet: kerhoja nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot) Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3 Kohde ja sen sijainti Msk 2 Merisotilaankatu 2, 00160 Helsinki Katajanokka, kortteli 8015, tontti 2, tontin pinta-ala

Lisätiedot

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ PETIKKO n. 6000 m² Kiinteistö on ollut Tarjoustalo / Tokmannin käytössä vuodesta 2005, jolloin liiketeilasaneeraus tehtiin entiseen

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin vain aikuisen valvonnassa. Uimahallien vuosikorttien käyttö max. 1 krt/pv.

Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin vain aikuisen valvonnassa. Uimahallien vuosikorttien käyttö max. 1 krt/pv. UIMAHALLIT Kotkan uimala Katariina, Puistotie 9-11, 48100 KOTKA, puh. 234 4590 Karhulan uimahalli, Karhulantie 46, 48600 KOTKA, puh. 234 5415 Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN T Kallio

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN T Kallio INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2020 INVESTOINNIT tarve toiminnallinen tekninen omistuksellinen esitykset perusteltu johtopäätökset ellei toteudu päätökset monessa eri vaiheessa toimeenpano alkaa vuosia

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Vammaisneuvosto 07.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Monipalvelukeskuksen johtaja Carita Turusen puheenvuoro 4 8 Tilakeskuksen päällikkö Markku Iivanaisen puheenvuoro

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Matinkylän uimahallin hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Matinkylän uimahallin hankesuunnitelmasta 16.06.2016 Sivu 1 / 1 3412/2015 02.08.00 34 nuorisolautakunnan lausunto Matinkylän uimahallin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Jarmo Ikävalko, puh. 050 553 5649 Ari Jaakkola, puh. 050 522

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Pähkinälehdontie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

ARK. "Puattipoukama" Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11

ARK. Puattipoukama Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11 Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranoaisten erkintöjä 24 2 UUDISRKENNUS PÄÄPIIRUSTUS Lisätiedot "Puattipoukaa" Huoltohalli ja varasto Teikatu 4, 57 MIKKELI KNSI Mäkipirtinkatu 8, 782

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot