Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen 1. VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Kainuun TE-keskus, työvoimaosasto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Kaira-projekti - Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Itä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä EURA JÄRJESTELMÄ 1/15

2 3. PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Kainuun maakunta -kuntayhtymä Organisaatiotyyppi Kuntayhtymä Y-tunnus Lähiosoite PL 400 (Kauppakatu 1) Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka KAINUU Faksinumero Pankkiyhteys OKO Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Marita Pikkarainen Asema organisaatiossa Sosiaali- ja terveystoimialan kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero , Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Pirjo Selesniemi Asema organisaatiossa Sosiaali- ja terveystoimialan kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi ei tiedossa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi ei tiedossa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Marita Pikkarainen Sähköpostiosoite Puhelinnumero , HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Kaikille yhteistyökumppaneille on varattava mahdollisuus nimetä edustaja ja varahenkilö hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmässä tulee olla edustettuina ainakin seuraavat tahot: Kainuun maakunta - kuntayhtymä, kunnat, työvoimatoimistot, Kainuun työvoiman palvelukeskus, koulutusorganisaatiot, yrittäjät, sosiaaliset yritykset, työpajat, järjestöt, ammattijärjestöt ja työttömät. Kullekin edustajalle on nimettävä varahenkilö. Ohjausryhmä toteuttaa hankkeen toiminnan ohjaus-, seuranta-, itsearviointi- ja tiedotustehtäviä. Se kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kolmesti vuodessa. EURA JÄRJESTELMÄ 2/15

3 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Kyseessä on sateenvarjohanke, joka koordinoi muita alaan liittyviä hankkeita sekä valmistelee niitä. Hanke pohjautuu Esiselvityshankkeeessa Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi (S02149) tehtyyn selvitykseen. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Vaikka Kainuun yleinen työllisyystilanne on kehittynyt myönteisesti vuonna 2007, rakennetyöttömyys ei ole vähentynyt toivotulla tavalla. Rakennetyöttömiä oli syyskuun lopussa henkilöä. Heidän osuutensa työvoimasta oli Kainuussa 8,2 %, kun vastaava luku koko maassa oli 4,7 %. Kolmen kuukauden kuluttua työvoimapoliittisen toimenpiteen päätyttyä Kainuussa työttömyyteen on jäänyt keskimäärin 55 % työhallinnon asiakkaista. Aktivoinnista huolimatta enemmistö rakennetyöttömistä ei ole löytänyt paikkaa avoimilta työmarkkinoilta. Kainuun maakunta -kuntayhtymä on teettänyt esiselvityksen Kainuun rakennetyöttömyyden vähentämiseksi (Esiselvityshanke Kainuun rakennetyöttömyyden vähentämiseksi, S02149). Selvityksen mukaan työllisyydenhoidon ja välityömarkkinoiden kenttä on Kainuussa hajanainen. Työllisyydenhoitoon käytettävistä runsaista resursseista huolimatta toiminnan vaikuttavuus ei ole ollut paras mahdollinen. Kainuussa on paljon työllisyydenhoidon osaamista, mutta eri organisaatiot toimivat erillään toisistaan. Toiminta on joskus päällekkäistä, asiakkaan siirtyminen organisaatioista toiseen ei ole sujuvaa tai esiintyy palveluaukkoja, minkä vuoksi asiakasprosessit katkeavat eikä lopullista tavoitetta, työllistymistä avoimille työmarkkinoille saavuteta. Työllisyydenhoidon ja välityömarkkinoiden kenttä on pirstaloitunut. Projektilla haetaan vaikuttavuutta. Tarvitaan koordinointia ja yhteistyötä toimijoiden kesken. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Kainuun rakennetyöttömyydestä ja työllisyydenhoidosta on tehty esiselvitys vuonna Hanke pohjautuu täysin sen tuloksiin sekä Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi -projektin (S02149) työryhmien työn tuloksiin. 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Esiselvityshankkeen aikana eri työllisyydenhoidon kanssa tekemisissä olevat tahot ovat osoittaneet motivoituneisuutensa ja sitoutuneisuutensa hankkeeseen. Ohjausryhmätyöskentelyyn ovat ottaneet osaa Kajaanin ja Kuhmon kaupunkien, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Suomussalmen ja Vaalan kuntien, Länsi-Kainuun, Itä-Kainuun ja Ylä-Kainuun työvoimatoimistojen, Kainuun työvoiman palvelukeskuksen, Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry.:n, Kainuun maakunta -kuntayhtymän, ammattijärjestöjen, työttömien yhdistysten ja Kainuun TE-keskuksen edustajat. Hankkeen alaisissa työryhmissä ovat mukana EURA JÄRJESTELMÄ 3/15

4 olleet lisäksi Kainuun yrittäjien, Kelan ja Kainuun ammattiopiston/ Edukain edustajat. Lueteltujen tahojen kiinnostus ja suotuisa työmarkkinatilanne huomioon ottaen voidaan todeta, että aika sateenvarjohankkeen käynnistämiselle on erittäin otollinen. Hankesuunnittelussa on otettu huomioon hankkeen yhteensopivuus Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman , Manner-Suomen ESR-ohjelman ja TE-keskuksen painopistealueiden kanssa. 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Organisaatiot, joiden kanssa ja kautta tavoitteisiin pyritään, ovat tiedossa. Organisaatiot nimeävät edustajansa itse. 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Rakennetyöttömissä on sekä miehiä että naisia suurinpiirtein yhtä paljon. Projekti keskittyy toimintojen koordinointiin ja yhteistyön kehittämiseen. Siinä luodaan parempia työllistymisen ulkoisia edellytyksiä tasapuolisesti sekä naisille että miehille. Valittaessa työllistettyjä "testiryhmään" yhtenä valintakriteerinä on sukupuoli siten, että sekä miesten että naisten työllistymisen edellytyksiä ja kokemuksia sekä taloudellisia vaikutuksia halutaan selvittää. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Projektissa on tarkoitus liittää kaikki työllisyydenhoidon ja välityömarkkinoiden toimijat sekä työnantajapuolen edustajat verkostoksi. Tahot on selvitetty Esiselvityshankkeessa (S02149). Projektista hyötyvät omassa toiminnassaan työvoimatoimistot, Kainuun TE-keskus, Kainuun työvoiman palvelukeskus, Kainuun kunnat, Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kumppaniksi ry., muut työllistävät järjestöt, Kainuun ammattiopisto/edukai, muut koulutusorganisaatiot, työnantajien, työmarkkinajärjetöjen ja työttömien edustajat. Viime kädessä suurin hyötyjäryhmä ovat Kainuun rakennetyöttömiksi lukeutuvat henkilöt. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kainuu Seutukunnat Kehys-Kainuun Kajaanin EURA JÄRJESTELMÄ 4/15

5 Kunnat Hyrynsalmi Kuhmo Puolanka Sotkamo Vaala 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Kajaani Paltamo Ristijärvi Suomussalmi Projektin kohderyhmiä ovat työllisyydenhoidon kanssa tekemisissä olevat eri organisaatioissa työskentelevät henkilöt, ammatillisen kuntoutuksen parissa työskentelevät henkilöt, yritykset ja työyhteisöt, joihin pitkäaikaistyöttömiä työllistyy, ja työttömiä tukevissa palveluissa työskentelevät henkilöt. Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös muut työllisyysprojektit ja niiden projektihenkilöstö. Lisäksi projektin toimintaa ja yhteistyötä kohdistetaan kunnallisiin ja maakunnallisiin luottamuselimiin, koulutusorganisaatioihin sekä muiden hankkeiden työntekijöihin. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Lopullinen kohderyhmä, jonka työllistymisen edellytyksiin projektilla halutaan vaikuttaa, ovat Kainuun rakennetyöttömiksi luokiteltavat henkilöt. Tämän hankkeen hyöty koituu välillisesti heihin Kairan alahankkeiden ja niiden kehittämisen kautta. 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 0 Yhteensä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus Hanke toteutetaan yhteistyössä kuntien, työvoimatoimistojen, TYP:n, yrittäjien ja muiden työnantajien, järjestöjen, koulutusorganisaatioiden, ammattijärjestöjen, työttömien yhdistysten ja muiden työllisyyshankkeiden kanssa. Yhteistyöhön kutsutaan myös Kela, Kainuun työterveyshuolto, Työeläkelaitos ja Stakes. Kaikkia mukaan tulevia organisaatioita ei vielä tiedetä. EURA JÄRJESTELMÄ 5/15

6 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Hankkeen tuloksena syntyy: 1) Kainuun työllisyydenhoidon yhteistyömalli, 2) kaiken ikäisille työttömille työnhakijoille tarkoitettu työhönvalmennuskeskusten kokonaisuus, joka on käytettävissä jokaisessa Kainuun kunnassa, 3) välityöpaikkapankki, joka palvelee välityömarkkinoiden asiakkaita, 4) malli pysyvästi välityömarkkinoille sijoittumiselle, 5) kuntouttavan työtoiminnan Kainuun malli, joka toimii jokaisessa Kainuun kunnassa, 6) kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmät toimivat säännöllisesti jokaisella seudulla 7) työvalmentajien verkosto 8) hankkeiden verkosto 9) Alahankkeita 10) Työnantajien ja rekrytoijien koulutuspaketti 11) Valmiuksia luovien työvoimapoliittisten kurssien kokonaisuus 12) Pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä henkilöitä palkkaava yritysverkosto 13) Katkeamattomien asiakasprosessien kokonaisuus 14) Hankkeelle asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen 15) Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventuminen pitkällä aikavälillä 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Toimijoiden työllisyydenhoidon tietojen ja taitojen lisääntyminen. Yleisen pitkäaikaistyöttömiin kohdistuvan asenteen muuttuminen myönteisemmäksi. Työpajat alueellisesti kattavaksi eri-ikäisten asiakkaiden monimuotoisiksi työhönvalmennuskeskuksiksi. Valmiudet asiakkaiden asiakkuuden ohjautumiseksi oikeaan organisaatioon. Ammatillisen kuntoutuksen kentän saumaton yhteistyö siten, että asiakas pääsee oikeaan aikaan kuntoutukseen ja kuntoutustarpeen ilmetessä kuntoutukselle löytyy aina maksaja. Kuntouttavan työtoiminnan Kainuun malli toimintaan kaikissa alueen kunnissa. Pysyviä välityöpaikkoja niitä tarvitseville. Koulutusosio jokaiseen asiakasprosessin vaiheeseen. Välityöpaikkapankki. Työnantajien rekrytointikynnyksen madaltaminen. Pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä työllistävien yritysten verkosto. Henkilökohtainen työvalmentajajärjestelmä. Monimuotoisemmat työyhteisöt. Yritysten ja kouluttajaorganisaatioiden lisääntynyt yhteistyö. Lisääntynyt tieto asiakkaiden työllistymiseen liittyvistä käytännön kokemuksista, taloudellisista vaikutuksista ja edellytyksistä. Toimintaympäristö sellaiseksi, että asiakkaiden palveluketjut ovat riittävän pitkät ja katkeamattomat. EURA JÄRJESTELMÄ 6/15

7 Vastuuvirkailijat asiakkaiden käyttöön. Työllistymisen väylät, joiden päämääränä on työllistyminen avoimille markkinoille Arviointikeinoja: itsearviointi, kuulemistilaisuudet, palaute kentältä, työllistetyistä valittu "testiryhmä", jota haastatellaan työllistymisen eri vaiheissa, ja ulkopuolinen arvioija 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Asenneilmapiiri kehittyy entistä myönteisemmäksi ja ratkaisukeskeisemmäksi. Yhteistyön voimaan uskotaan, kun tuloksia alkaa näkyä. Toimijat muuttuvat dynaamisemmiksi niin, että niillä on jatkossa paremmat valmiudet kohdata erilaisia haasteita. Kun Kainuun rakennetyöttömyys puolitetaan viidessä vuodessa, rakennetyöttömien ikäjakauman perusteella kolmen vuoden kuluttua suuri osa rakennetyöttömistä jää eläkkeelle ja jatkossa Kainuun työvoiman palvelukeskus pystyy huolehtimaan pienentyneestä rakennetyöttömien määrästä. 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Projektin ydin on koordinointi, yhteistyön rakentaminen ja toimintojen suunnittelu. Mietitään kunnittain keinoja asiakasprosesseihin vaikuttamiseksi. Kerätään tietoa muualla toteutetuista kokeiluista ja niiden kokemuksista. Järjestetään seminaareja, koulutustilaisuuksia, tutustumismatkoja, kuulemistilaisuuksia. Kootaan testiryhmä, jota haastatellaan työllistymisen eri vaiheissa käytännön tiedon saamiseksi. Laaditaan työllisyydenhoidon kartta/kaavio. Kootaan yhteen työllisyyshankkeet. Suunnitellaan työnantajille ja rekrytoijille tarkoitettuja koulutuspaketteja. Kehitetään työvoimapoliittisen koulutuksen kokonaisuutta siten, että se muodostaisi mahdollisuuksien väylän työmarkkinoille. Etsitään yrityksistä piilotyöpaikkoja yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa. Rakennetaan toimijaverkostoista työttömille väyliä siirtyä eteenpäin välityömarkkinoilla. Kehitetään työvalmentajamalli, joka on työllistyjän ja työyhteisön tukena työllistämisen alkuvaiheessa. Suunnitellaan työyhteisöille kannustimia työpaikalle sijoitetun henkilön edistämiseksi pysyvään työsuhteeseen. Kehitellään uusia toimintamalleja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valmistellaan alahankkeita. Edistetään kaikkia mahdollisia keinoja, joilla konkreettisia työllistymisen esteitä voidaan käytännössä lievittää tai poistaa. Otetaan kentältä vastaan palautetta yhteistyön ongelmakohdista ja paneudutaan niiden ratkaisemiseen. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma Yhteistyömalli, kuntouttavan työtoiminnan Kainuun malli, välityöpaikkapankki, kuntoutuksen määräaikakartta, toimintamalli hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden tueksi. Nämä tuotteet kehitetään kokoamalla asiaan liittyvät tahot yhteistyöhön. Prosessit käynnistetään ensimmäisenä toimintavuotena ja ne voivat kestää vuodesta useampaan vuoteen. Kaikkia tuotteita on mahdotonta ennakoida ja niiden kehittämisprosessia kuvata, koska monet ideat syntyvät käytännön toiminnassa. EURA JÄRJESTELMÄ 7/15

8 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2008 Hankkeen järjestäytyminen, työntekijöiden perehtyminen tehtäviin, vastuunjako ja tiimityön suunnitelma. Ohjausryhmän järjestäytymiskokous ja kaksi kolme kokousta. Infomateriaalin valmistaminen. Työsuunnitelma ensimmäiseksi vuodeksi. Pääpaino: tiedotus, ideointi, toimintojen käynnistäminen, toimijoiden sitouttaminen, virkailijavastuujärjestelmän käyttöönoton edistäminen, välityöpaikkapankin luominen, testiryhmän taustatyö (kysely ostopalveluna, opiskelijatyönä tai hankkeen omana toimintana) ja kokoaminen. Tiedotussuunnitelma Tiedotus hankkeen käynnistymisestä, tavoitteista ja tekijöistä. Aloitusseminaari, ohjelma rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. Kuntakierros, työhönvalmennuskeskusten kehittämisen aloitus kunnittain. Keskustelufoorumit tai workshopit koolle valittujen teemojen ympärille. Ideariihet. Käynnissä olevien hankkeiden kokoontuminen ja yhteistyöverkosto. Työnantajille ja rekrytoijille tarkoitetun koulutuspaketin kokoaminen. Alahankkeita. Kentän palautteen vastaanottaminen, reagointi ongelmakohtiin. Tutustumismatka tai useampia. Toisen vuoden työsuunnitelma. Väliarviointi yhteistyökumppaneilta, ohjausryhmältä ja projektiryhmiltä. Seuranta- ja väliraportit Vuoden pääpaino: työhönvalmennuskeskusten ja asiakasprosessien kehittäminen, kuntoutusyhteistyö saumattomaksi, työnantajien valmentaminen, työvalmentajajärjestelmän luominen. 1. testiryhmän tulokset, 2. testiryhmän kokoaminen. Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien keskustelufoorumit tai workshopit koolle valittujen teemojen ympärille. Työhönvalmennuskeskusten kehittäminen kunnittain. Välityöpaikkapankin luominen Tarvittaessa ryhmätyönohjaus, ulkopuolisen tahon tekemä prosessi, jossa tarkastellaan työn tekemistä, tiimityötä, tehtävien tärkeysjärjestystä ja tuetaan työssä jaksamista. Työyhteisöjen valmiuksien lisääminen, kannustimet, työvalmentajajärjestelmä Kentän palautteen vastaanottaminen, reagointi ongelmakohtiin Tutustumismatka tai useampia Hankesuunnittelu tarvittaessa Vähintään kolme ohjausryhmän kokousta Työsuunnitelma vuodeksi 2010 Väliarviointi yhteistyökumppaneilta, ohjausryhmältä ja projektiryhmiltä Seuranta- ja väliraportit 2010 Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien keskustelufoorumit tai workshopit koolle valittujen teemojen ympärille Työhönvalmennuskeskusten ja asiakasprosessien kehittäminen kunnittain jatkuu Testiryhmän tulokset, uuden kokoaminen, yhteenveto Tutustumismatka tai useampia Kentän palautteen vastaanottaminen, reagointi ongelmakohtiin Hankesuunnittelu tarvittaessa Vähintään kolme ohjausryhmän kokousta Työsuunnitelma vuodeksi 2013 Väliarviointi yhteistyökumppaneilta, ohjausryhmältä ja projektiryhmiltä Seuranta- ja väliraportit EURA JÄRJESTELMÄ 8/15

9 2011 Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien keskustelufoorumit tai workshopit koolle valittujen teemojen ympärille Työhönvalmennuskeskusten ja asiakasprosessien kehittäminen kunnittain jatkuu Testiryhmän tulokset, uuden kokoaminen, yhteenveto Tutustumismatka tai useampia Kentän palautteen vastaanottaminen, reagointi ongelmakohtiin Hankesuunnittelu tarvittaessa Vähintään kolme ohjausryhmän kokousta Työsuunnitelma vuodeksi 2013 Väliarviointi yhteistyökumppaneilta, ohjausryhmältä ja projektiryhmiltä Seuranta- ja väliraportit 2012 Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien keskustelufoorumit tai workshopit koolle valittujen teemojen ympärille Työhönvalmennuskeskusten ja asiakasprosessien kehittäminen kunnittain jatkuu Testiryhmän tulokset, uuden kokoaminen, yhteenveto Tutustumismatka tai useampia Kentän palautteen vastaanottaminen, reagointi ongelmakohtiin Hankesuunnittelu tarvittaessa Tarvittaessa ryhmätyönohjaus, ulkopuolisen tahon tekemä prosessi, jossa tarkastellaan työn tekemistä, tiimityötä, tehtävien tärkeysjärjestystä ja tuetaan työssä jaksamista. Vähintään kolme ohjausryhmän kokousta Työsuunnitelma vuodeksi 2013 Väliarviointi yhteistyökumppaneilta, ohjausryhmältä ja projektiryhmiltä Seuranta- ja väliraportit 2013 Työllisyydenhoidon yhteistyömallin jatkotoiminnan varmistaminen Kainuun työllisyydenhoidon strategia seuraavaksi viideksi vuodeksi Kentän palautteen vastaanottaminen, reagointi ongelmakohtiin Vähintään kolme ohjausryhmän kokousta Hankesuunnittelu tarvittaessa Projektin alasajo Hankkeen loppuarviointi Hankkeen päätösseminaari(t) 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten Vaikka Kainuun yleinen työllisyystilanne on kehittynyt myönteisesti vuonna 2007, rakennetyöttömyys ei ole vähentynyt toivotusti. Rakennetyöttömiä oli lokakuun lopussa henkilöä. Heidän osuutensa työvoimasta oli 8,2 % (koko maassa 4,7 %). Kolmen kuukauden kuluttua työvoimapoliittisen toimenpiteen päätyttyä Kainuussa työttömyyteen on jäänyt keskimäärin 55 % työhallinnon asiakkaista. Rakennetyöttömien enemmistö ei ole työllistynyt pysyvästi. Kainuun maakunta -kuntayhtymä on teettänyt selvityksen rakennetyöttömyyden vähentämiseksi (Esiselvityshanke S02149). Sen mukaan työllisyydenhoidon ja välityömarkkinoiden kenttä on hajanainen. Työllisyydenhoitoon käytettävistä resursseista huolimatta toiminnan vaikuttavuus ei ole ollut paras mahdollinen. Kainuussa on työllisyydenhoidon osaamista, mutta organisaatiot toimivat erillään. Toiminta on joskus päällekkäistä, asiakkaan siirtyminen organisaatioista toiseen ei ole sujuvaa tai on palveluaukkoja ja asiakasprosessit katkeavat. EURA JÄRJESTELMÄ 9/15

10 Kehittämistarpeet on jaoteltu kolmeen osioon: 1) Eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen ja nykyisten toimintojen koordinointi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 2) Työttömien terveydenhuollossa esiintyvät kehittämistarpeet sekä työkykyyn ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät yhteistyötarpeet sekä kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen. Palveluketjujen ja välityömarkkinoiden rakenteiden puutteiden korjaaminen. 3)Yksityisen ja julkisen sektorin työnantajien valmiudet sekä niille tarvittava tuki pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistämiseksi. Hankkeelle on asetettu seuraavat strategiset tavoitteet: 1) rakennetyöttömyyden puolittaminen viidessä vuodessa, 2) uusien rakennetyöttömien määrä pidetään mahdollisimman pienenä, 3) toimivien välityömarkkinoiden luominen, 4) eri toimijoiden välisen yhteistyömallin luominen ja 5) toimijoiden muuntautumiskykyisyys. Hankkeen tuloksena syntyy: Kainuun työllisyydenhoidon yhteistyömalli, työhönvalmennuskeskusten kokonaisuus jokaiseen kuntaan, välityöpaikkapankki, malli pysyvästi välityömarkkinoille sijoittumiselle, kuntouttavan työtoiminnan malli, työvalmentajien ja hankkeiden verkosto, työnantajien/rekrytoijien koulutuspaketti, valmiuksia luovien työvoimapoliittisten kurssien kokonaisuus ja yritysverkosto. Asenneilmapiiri tulee myönteisemmäksi ja ratkaisukeskeisemmäksi. Yhteistyön voimaan uskotaan. Toimijat tulevat dynaamisemmiksi ja niillä on phyvät valmiudet kohdata uusia haasteita. Kainuun työvoiman palvelukeskus pystyy huolehtimaan pienentyneestä rakennetyöttömien määrästä.ja katkeamattomat asiakasprosessit. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kainuun kuntien, työvoimatoimistojen, Kainuun työvoiman palvelukeskuksen, yrittäjien, Kelan, koulutusorganisaatioiden, järjestöjen, ammattijärjestöjen, työttömien yhdistysten ja Kainuun TE-keskuksen kanssa. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI EURA JÄRJESTELMÄ 10/15

11 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Seurantatietoja kerätään jatkuvasti kokoamalla nimilistoja tiedotus- ja koulutustilaisuuksissa sekä kokouksissa. Ne kootaan puolivuosittain ESR-seurantaraporttiin, joka hyväksytetään ohjausryhmällä ja toimitetaan Kainuun TE-keskukselle maksatushakemuksen yhteydessä. Seurantatietoja keräävät kaikki projektissa työskentelevät. Seurantatietojen keräämisestä vastuussa on projektipäällikkö Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Projektipäällikkö ja projektikoordinaattorit kokoavat väli- ja loppuraportteihin tarpeelliset tiedot omasta osiostaan. Projektipäällikkö yhdistää tiedot kokonaisuudeksi ja vastaa raportoinnista. Projektisihteeri hoitaa taloushallintoa ja avustaa niiltä osin raportoinnissa Miten projektin toimintaa arvioidaan? Hankkeen työntekijätiimi arvioi toimintaa tiimipalavereissaan jatkuvasti. Lisäksi itsearviointia tekevät hankkeen ohjausryhmä ja osakokonaisuuksia toteuttavat projektiryhmät. Projektin toiminnasta pyydetään kentältä palautetta suoraan työntekijöille ja eri tahoja kannustetaan käyttämään hankkeen kotisivuja palautteen antamisessa. Työllistetyistä kootaan testiryhmä, jonka kautta seurataan työllistymisen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, työyhteisöön sopeutumista ja työllistetyn asiakasprosessia kohti pysyvää työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja viime kädessä saadaan tietoa myös hankkeen vaikuttavuudesta. Hankkeesta laaditaan vuosittain väliraportit, joissa arvioidaan projektin toimintaa ja vaikuttavuutta. Hankkeen loppuarviointi annetaan ulkopuolisen tahon tehtäväksi. Hankkeen loppuvaiheessa laaditaan loppuraportti Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Projektin järjestämistä tilaisuuksista, koulutuksesta, tutustumismatkoista ja vastaavista tapahtumista pyydetään kirjallinen osallistujapalaute välittömästi tai mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Myös työllistettyjen testiryhmistä saadaan tietoa hankkeen vaikuttavuudesta. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektin alussa tehdään hankkeen internet-kotisivut, esite ja muu infomateriaali (apuna digikamera). Ensisijaisia tiedottamisen kohteita ovat yhteistyökumppanit ja sidosryhmät, joita tiedotetaan pääsääntöisesti sähköisesti. Aloitusseminaarissa tiedotetaan toiminnan käynnistymisestä. Huolehditaan, että tieto kulkee organisaatioissa kaikille työllisyyden hoidon kanssa tekemisissä oleville (yhteyshenkilöt). Hankkeesta tiedotetaan julkisesti mediassa (Kainuun Sanomat, Kaleva, Koillismaa, alueella ilmestyvät paikallislehdet, Kainuun Radio ja Radio Kajaus) toiminnan käynnistyttyä, määräajoin ja aina, kun on tarvetta tiedottaa. Avoimista tilaisuuksista ilmoitetaan lehdistössä. Hankkeesta informoidaan kunnissa hankkeen esittely- ja keskustelutilaisuuksissa, joihin kutsutaan EURA JÄRJESTELMÄ 11/15

12 luottamushenkilöt ja työllisyydenhoidon kanssa tekemisissä olevat viranhaltijat ja toimihenkilöt. Sovitaan tiedotusyhteistyöstä kunnissa toimivien järjestöjen yhteystietoja ylläpitävien kanssa. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan seminaareissa, tutustumismatkoilla ja muissa tapahtumissa. Hankkeesta tiedotetaan muiden tahojen järjestämissä tilaisuuksissa. Ohjausryhmää pidetään sähköisesti ajan tasalla toiminnasta. Ohjausryhmän jäsenillä on velvoite informoida hankkeen toiminnasta omia organisaatioitaan. Mahdollisia työryhmiä informoidaan jatkuvasti. Tarkempi tiedotussuunnitelma laaditaan projektin käynnistyttyä ja hyväksytetään ohjausryhmällä. Tiedotussuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Hyviä ja huonoja käytäntöjä levitetään vuosittaisissa työllisyysseminaareissa ja hankkeen verkostojen sekä nettisivujen kautta jatkuvasti yhteyshenkilöiden kautta organisaatioihin ja hankkeisiin. Hyvien käytäntöjen levittämisessä olennaisia ovat yhteistyökumppanit, jotka ovat mukana ohjausryhmä- ja projektiryhmätyöskentelyssä ja jotka huolehtivat siitä, että omissa organisaatioissa otetaan käyttöön yhteisesti sovitut toiminta- ja yhteistyömallit. Väliraportit lähetetään joka vuosi yhteistyökumppaneille ja hankkeen lopussa loppuraportti. Hankkeen loppuseminaari arvioi toimintaa ja tiedottaa hyvistä käytännöistä. Kainuun ulkopuolinen hyvien käytäntöjen levittäminen hoidetaan sähköisesti, tutustumismatkoilla ja seminaareissa, joihin osallistutaan. Mahdollisuuksien mukaan käytetään yhteistyökumppaneiden ja esimerkiksi Stakesin verkostoja apuna. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? Projektin asiakirjat ja kirjanpitoaineisto arkistoidaan ja säilytetään Kainuun maakunta -kuntayhtymän ohjeiden 1) Maakuntahallitus Maakunnan omien hankkeiden hallinnointi, 2) Ulkopuolista rehoitusta vaativat kehittämishankkeet, ml. kansainvälistymishankkeet Arkistonmuodostussuunnitelma ja Kainuun TE-keskuksen ESR-hankkeiden asiakirjoja ja kirjanpitoaineiston säilytystä ja arkistointia koskevien ohjeiden perusteella. Asiakirjat ja kirjanpitoaineisto arkistoidaan ja säilytetään Kainuun keskussairaalan potilasarkistossa, Sotkamontie 3, Kajaani. Asiakirjojen säilytyksestä vastaava henkilö siellä on Tuija Haataja, p Säilytysaika on vähintään vuoden 2019 loppuun saakka. Mahdollisista muutoksista häntä tiedotetaan keskitetysti Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja EURA JÄRJESTELMÄ 12/15

13 terveystoimialan johdon tuen alla toimivasta kehittämisyksiköstä. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina ja alv esitetään erikseen kohdassa yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset Muut kustannukset Välilliset kustannukset Yhteensä Arvonlisävero B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta yhteensä 8. Kuntasektori 0 9. Muu julkinen sektori Yksityinen sektori 0 Yhteensä C Työvoimapoliittisten toimenpiteiden kustannukset yhteensä 11. Työhallinnon kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työnantajien kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä 0 Yhteensä 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 5. Projektin tulot 0 Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 13/15

14 14. B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta yhteensä 6. Kuntien rahoitus 0 7. Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä C Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitus yhteensä 9. Työhallinnon rahoitus työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työnantajien rahoitus työvoimapoliittisissa toimenpiteissä 0 Yhteensä 0 RAHOITUS YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Ei ole vielä kirjallisessa muodossa. Toimitetaan myöhemmin Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Muuta rahoitusta ei ole haettu. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Kaira_hankesuunnitelma Kaira_kustannusarvio_ja_rahoitussuunnitelma HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. EURA JÄRJESTELMÄ 14/15

15 Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus Tuomo Pääkkönen Sosiaali- ja terveysjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 15/15

16 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina ja alv esitetään erikseen kohdassa A. 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (vain aineelliset pienhankinnat) Kalenterit Ajopäiväkirjat Matkapuhelimet Luentotaulu Luentotaululehtiö Muistitikut Laskin Laskin Digikamera ja muistilevyt Tulostimen värikasetit Kirjekuoret, kopiopaperit Muut toimistotarvikkeet Materiaalikulut: tutkimukset, kirjallisuus Yhteensä A. 2 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 71 Projektipäällikkö kokoaikainen 71 Projektikoordinaattori kokoaikainen 71 Projektisihteeri Yhteensä Tulostettu :30:11 EURA JÄRJESTELMÄ 1/7

17 13.A. 3 Palvelujen ostot (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Telepalvelumaksut Postitus ja monistus Asiantuntijapalkkiot Seminaarien ym. osallistumismaksut, työntekijöiden koulutus Tilintarkastajien lausunto Internet-kotisivujen suunnittelu ja toteutus Esitteen laatiminen ja painatus Käyntikortit Ilmoitukset Arviointi Testiryhmän kyselyt Ryhmätyönohjaus Julkaisut ESR-mainoslahjat Yhteensä A. 4 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Projektityöntekijöiden matkakulut 3 x 400 e/kk Asiantuntijoiden matkakulut Ohjausryhmän matkakulut ja tutustumismatkat Tutustumismatkat, tilausajot Yhteensä A. 5 Muut kustannukset (tila-, laitevuokrat, poistot sekä kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Tilavuokrat (työntekijät) Tilavuokrat (tilaisuudet) Työasemat 4 (sis. office-paketit, tulostimet) leasing Kannettava tietokone 1 (sis. office-paketin ja tulostimen) leasing Kokoustarjoilut (ohjaus-, projekti- ja työryhmät) Muut ennakoimattomat kulut (työryhmien kulut, julkaisut, esitteet) Yhteensä Tulostettu :30:11 EURA JÄRJESTELMÄ 2/7

18 13.A. 6 Välilliset kustannukset (hakijaorganisaatiolle projektin toteuttamisesta aiheutuvat välilliset kustannukset yksilöitynä) Kirjanpito Palkkahallinto yms Verkkoyhteys, ATK-palvelut Yhteensä A. 7 Arvonlisävero (mikäli kustannukset kohdissa 1-6 on ilmoitettu verottomina, ilmoitetaan alv:n määrä) Arvonlisävero Yhteensä Yhteensä Yhteensä Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Yhteensä Yhteensä B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ RAHOITUSTA 13.B. 8 Kuntasektori Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B. 9 Muu julkinen sektori Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset Tulostettu :30:11 EURA JÄRJESTELMÄ 3/7

19 13.B. 10 Yksityinen sektori Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B YHTEENSÄ Erikseen raportoitavat kustannukset Yhteensä C TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET 13.C. 11 Työhallinnon kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Palkkatuet ja starttiraha Muut työvoimapoliittiset toimenpiteet C. 12 Työnantajien kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työnantajien osuus palkkatukityöllistettävien palkkakustannuksista Työnantajien osuus yhteishankintakoulutuksen kustannuksista C YHTEENSÄ Työvoimapoliittisten toimenpiteiden kustannukset Yhteensä Tulostettu :30:11 EURA JÄRJESTELMÄ 4/7

20 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ Kustannukset yhteensä Yhteensä 13. A B C Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14.A RAHOITUS TOTEUTTAJAN MAKSAMIIN KUSTANNUKSIIN Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.A. 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Haettava ESR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä A. 2 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Kuntien maksamat osallistumismaksut Muu kuntien rahoitus Yhteensä A. 3 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus A. 4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Yksityisten maksamat osallistumismaksut Muu yksityinen rahoitus A. 5 Projektin tulot Projektin tulot Yhteensä Tulostettu :30:11 EURA JÄRJESTELMÄ 5/7

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 705097 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700935 Projektikoodi

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.02.2012 Diaarinumero KAIELY/120/04.00.05.00/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 704644 Projektikoodi

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen 1 (3) Maksatushakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Käsittelijä Hankekoodi Tila Keskeneräinen Diaarinumero EURA 2014/3384/09

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 810509 Projektikoodi

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2010 Diaarinumero KASELY387/04.00.05.00/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi MTK-POHJOIS-KARJALA Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Siltakatu 20a 21b Hakijan yhteyshenkilö KAKRIAINEN MAIJA

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.12.2007 Diaarinumero 159/3562/07 Käsittelijä Veijalainen Petri

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708090 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801303 Projektikoodi

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.2.2009 Diaarinumero LLH-2009-00266/Ha-7 Käsittelijä Pohjonen Olli

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks...

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks... EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.02.2011 Diaarinumero 46/00.01.05.20/2011 Käsittelijä Petri

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700549 Projektikoodi

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR 27.2.2009 RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3 3. Tukikelpoisuus 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR Lähtökohtana kustannusten tukikelpoisuutta tulkittaessa

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2013

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2013 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 707608 Projektikoodi

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

Järjestelmä hakee kaikki tämän kohdan tiedot automaattisesti projektisuunnitelmasta. Tietoja ei voi muuttaa.

Järjestelmä hakee kaikki tämän kohdan tiedot automaattisesti projektisuunnitelmasta. Tietoja ei voi muuttaa. MAKSATUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE 1. KÄSITTELEVÄ VIRANOMAINEN Järjestelmä antaa tämän tiedon automaattisesti. Viranomaiskäsittelyyn jätetty tulostettu ja allekirjoitettu maksatushakemus- ja rahoitusseurantalomake

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3286/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kummiyritysrengas

Varsinais-Suomen kummiyritysrengas Varsinais-Suomen kummiyritysrengas Tästä on kyse 1 Varsinais-Suomen Kummiyritysrengas Jokaisessa maakunnan kunnassa on selkeä ja tunnettu toimintatapa, jota kautta varmistetaan nuoren, alle 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät HAKUTIEDOTE 1 (3) 15.11.2010 80/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuksen määräraha Hakukelpoisuus Säädösperusta: Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

KAIRA-HANKE

KAIRA-HANKE KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hankkeen esittely HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2012 Budjetti 1 052 268 Rahoitus

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 06.06.2013 Diaarinumero HAMELY/16/05.02.07/2011 Käsittelijä Niina

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Liite 1 1 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Seuraavassa taulukossa on eritelty ESR:n ja EAKR:n flat rate mallien ja välilliset kustannukset EURA 2007

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ESR-HANKKEIDEN HAKUOHJE

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ESR-HANKKEIDEN HAKUOHJE Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ESR-HANKKEIDEN HAKUOHJE Hakuaika: 3.10. - 25.10.2013 Haettavissa oleva rahoitus Manner-Suomen ESR -ohjelma, Länsi-Suomen suuralue 30.9.2013

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 87/3562/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.8. klo 9.00 Työttömyys kasvaa, mutta hitaasti Naisten työttömyys kasvaa, miesten vähenee Työttömyyden kasvu jatkui myös kuussa,

Lisätiedot