Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus"

Transkriptio

1 Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus Syyskuu 2017

2 Salkunhoitajan katsaus syyskuu lyhyesti Kuuden kuukauden yhtäjaksoisen heikentymisen jälkeen Yhdysvaltain dollari vahvistui euroa vastaan syyskuussa 0,80 prosenttia. Dollaria tukivat näköpiirissä oleva Yhdysvaltain rahapolitiikan normalisointi ja toiveet verouudistuksesta, jolla tavoitellaan maan yritys- ja tuloveron merkittävää laskua. Yhdysvaltain keskuspankki jätti syyskuun kokouksessaan odotetusti ohjauskoron ennalleen, mutta ilmoitti alkavansa keventää 4,5 tuhannen miljardin dollarin tasettaan 10 miljardin kuukausitahdilla lokakuusta alkaen. Fed odottaa vakaan talouskasvun ja matalan työttömyysasteen kiihdyttävän vähitellen inflaatiota 2 prosentin tuntumaan mahdollistaen asteittaisen rahapolitiikan kiristämisen ja pankin taseen keventämisen. Viime kuukausien odotettua heikommista inflaatioluvuista huolimatta, Yhdysvaltain keskuspankki aikoo nostaa ohjauskorkoa vielä kerran loppuvuodesta nykyisestä 1-1,25 prosentin haarukasta. Markkinoilla hinnoiteltu todennäköisyys, että Fed nostaa joulukuussa ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä kasvoi syyskuun korkokokouksen jälkeen 70 prosenttiin. Lokakuusta alkaen keskuspankki jättää erääntyvien valtionlainojen uudelleensijoitukset tekemättä 6 miljardin dollarin edestä ja asuntolainoihin sidottujen arvopapereiden osalta 4 miljardin edestä. Summia nostetaan neljännesvuosittain, kunnes yhteismäärä nousee 50 miljardiin dollariin. Syyskuu oli paras kuukausi kansainvälisille osakesijoituksille sitten helmikuun. Globaalien osakesijoitusten tuottokehitystä kuvaava MSCI World -indeksi nousi syyskuussa 2,82 prosenttia euroissa mitattuna. Nyt nähtyä nousukuukautta edelsi viiden kalenterikuukauden mittainen yhtäjaksoinen laskuputki, joka selittyy etupäässä dollarin heikentymisellä euroa vastaan. Paikallisessa valuutassa tarkasteltuna syyskuu oli yhdestoista peräkkäinen nousukuukausi globaaleille osakkeille. 2

3 Painotusten onnistumiset & haasteet - Syyskuu & vuosi /2017 YTD MSCI World 2,8 % 3,5 % Suomi 2,1 % 12,9 % MSCI EM 0,2 % 14,0 % Euroalueen valtionlainat -0,4 % -0,2 % EUR/USD 0,8 % -11,0 % EUR/JPY -1,5 % -7,4 % OSAKKEET/KOROT Saksa 6,4 % 11,1 % Japani 2,5 % 2,0 % EM 0,2 % 14,0 % US Rahoitus 5,8 % 0,4 % Terveydenhuolto 1,6 % 7,2 % Teknologia 1,5 % 10,6 % Vakaat osakkeet 1,2 % -1,1 % Osinko-osakkeet 3,2 % -0,8 % Tuoton kannalta merkittävin strategia osakkeet vs. korot on tuonut lisäarvoa salkkuihin niin syyskuussa kuin koko kuluvana vuonna. Japanipainotukseen käyttämämme rahasto voitti indeksinsä viime kuussa, joka paransi tämän painoalueemme suhteellista tuottoa. Onnistunut tuotevalinta on nähtävissä myös kehittyvien markkinoiden painotuksessamme, jossa mm. yksi käyttämistämme rahastoista (kehittyvät tähdet) tuotti 1,6% syyskuussa vertailuindeksin jäädessä -0,3 prosenttiin. Korkopuolella pitkälti luottoriskinäkemystämme toteuttava työkalurahasto FI Credit Opportunities ylsi 0,4% tuottoon syyskuussa. Rahastosta löytyy myös kehittyviä korkomarkkinoita n. 4 prosentin painolla. PITKÄ KORKO/LYHYT KORKO IG EUR -0,2 % 1,8 % IG US -0,4 % 3,8 % HY Global 0,7 % 5,8 % Taulukossa markkinoiden/sektoreiden tuottoja. Osakepuolella vertailukohta MSCI World ja korkopuolella valtionlainat sekä IG EUR 3 Lähde: NAM/Multi Assets & Bloomberg

4 Taktisia painotuksia systemaattisella lähestymistavalla Strategia Analyysityökalut Painotukset & muutokset edelliseen kuukauteen verrattuna Osakkeet/korkosijoitukset Pitkät/lyhyet korot Yrityslainat/valtionlainat Osake/maat Osake/sektorit Osake/tyyli Arvostusmalli/ Luokittelupuu Todennäköisyysmalli/ korkokäyrä Todennäköisyysmalli Luottoriskilisä/maksuhäiriöt Osakeriskipreemio/ tulosnäkymät Osakeriskipreemio/ tulosnäkymät Osakeriskipreemio/ tulosnäkymät Ylipaino Lyhyt korko Yrityslainat High Yield Saksa, Japani & Kehittyvät markkinat US Rahoitus, Terveydenhuolto & Teknologia Osinko- ja Vakaat osakkeet 4 Lähde: NAM/Multi Assets

5 Taktinen omaisuuslajipainotus osakkeet vs. korot Strategia Osakkeet/korkosijoitukset Osakkeet pidettiin ylipainossa syyskuussa Arvostusmallissa ei tapahtunut merkittävää muutosta syyskuussa. Amerikkalaisosakkeiden riskipreemio on edelleen 4 prosentin tuntumassa. Mikäli osakeriskipreemio nousee selkeämmin 4 prosentin yläpuolelle, puoltaisi se nykyistä suurempaa osakepainoa. Tämä edellyttäisi joko osakekurssien laskua, tulosnäkymien piristymistä tai näiden yhdistelmää. Taktinen malli identifioi edelleen sijoitusympäristön, jossa omaisuuslajien väliset korrelaatiot ovat normaalia korkeammat ja jossa muutokset sijoittajien riskinottohalukkuudessa määrittävät osakkeiden lyhyen aikavälin tuottokehityksen. Tällä hetkellä riskinottohalukkuutta on ja sitä kuvastaa mm. elo- syyskuun aikana kaventuneet riskiyrityslainojen luottoriskipreemiot sekä syklisten yhtiöiden defensiivisiä parempi tuottokehitys. Lähde: NAM/Multi Assets

6 Taktinen omaisuuslajipainotus osakemarkkinapainotukset Strategia Osakesalkun rakentamisessa lähtökohta on, että salkun osakeriskipreemio on markkinoita korkeampi vähintään markkinoita vastaavilla tulosnäkymillä ja riskillä. Näin pyrimme varmistumaan siitä, että meille on luvassa kompensaatiota riskin kantamisesta. Osakemarkkinoiden sisäisissä painotuksissa teimme pieniä muutoksia syyskuun lopussa: vähensimme saksalaisia osakkeita ja lisäsimme vastaavasti Japania ja Yhdysvaltojen teknologiasektoria Muilta osin suosikkinamme jatkaa myös kehittyvät markkinat vaikkakin niiden kurssikehitys syyskuussa jäi kehittyneiden varjoon dollarin vahvistumisesta johtuen. Analyysimme mukaan kehittyviä markkinoita tukee kuitenkin edelleen houkutteleva arvostus ja hyvät tulosnäkymät. Osake/maat Osake/sektorit Sektoreista suosikkejamme ovat amerikkalaiset rahoitus ja teknologiasektorit. Rahoitussektorin tulosnäkymät ovat myötäilleet S&P 500 -indeksin tulosnäkymiä, mutta huomattavasti korkeammalla riskipreemi-olla. Rahoitussektori toimii hyvänä vastapainona muille korkoherkille sektoreille, sillä sen kurssikehitys tyypillisesti korreloi positiivisesti korkoliikkeiden kanssa. Osake/tyylit Lähde: NAM/Multi Assets

7 Osakepainotukset suhteessa vertailuindeksiin Nykyinen osakepaino Alueet vs MSCI World - N + Yhdysvallat Eurooppa Japani Pacific (ex. Japani) Kehittyvät Markkinat Osakepainon muutos, 12 kk (Allokaatiopalvelu Tasapainoinen) Sektorit vs MSCI World - N + Informaatioteknologia Rahoitus Tietoliikennepalvelut Terveydenhuolto Yhdyskuntapalvelut Perusteollisuus Kiinteistö Teollisuustuotteet Kestokulutushyödykkeet Päivittäistavarat Lähde: NAM/Multi Assets & Discretionary Offerings Energia 7

8 Taktinen omaisuuslajipainotus korkoriski Strategia Pidimme syyskuussa salkkujen korkoriskin keskimääräistä pienempänä. Taktinen korkoriskimallimme puolsi elokuun puolella korkoriskin pienentämistä kun korkokäyrät olivat tasaantuneet ja samanaikaisesti suhdannenäkymät piristyneet. Pitkät/Lyhyet korot Lähde: NAM/Multi Assets

9 Taktinen omaisuuslajipainotus luottoriski Strategia Pidimme riskiyrityslainat ylipainossa syyskuussa. Luottoriskimallimme mukaan yrityslainoja tukee nyt piristynyt riskinottohalukkuus ja kohentuneet kasvunäkymät siitäkin huolimatta, että niiden arvostus, mitattuna maksuhäiriökorjatulla luottoriski-preemiolla, ei ole erityisen houkutteleva. Tosin arvostuksessa on tapahtunut pienetä parantumista ennustettujen maksuhäiriöiden vähenemisen ansiosta. Yrityslainat/Valtionlainat Lähde: NAM/Multi Assets

10 Aktiiviset painotukset salkussa Allokaatiopalvelu Tasapainoinen, osakeosio 10 Lähde: NAM/Multi Assets & Discretionary Offerings

11 Aktiiviset painotukset salkussa Allokaatiopalvelu Tasapainoinen, korko-osio 11 Lähde: NAM/Multi Assets & Discretionary Offerings

12 Aktiivista salkunhoitoa Muutoksia salkussa viim. 12 kk aikana Lisäsimme aavistuksen Japanin sekä US teknologiasektorin osuutta. Laskimme vastaavasti US rahoitussektorin painoa. Vähensimme korkoriskiä Lisäsimme korkoriskiä ja vähensimme yrityslainojen osuutta. Pienensimme US terveydenhuoltosektorin painoa ja lisäsimme US IT - sektorin, globaalien osingonmaksajien ja Japanin painoa Kotimarkkinapainon lasku Vähensimme luottoriskiä - High Yield yrityslainojen osuutta. Vähensimme saksalaisia osak-keita ja lisäsimme vastaavasti Japania ja Yhdysvaltojen teknologiasektoria Vähensimme edelleen yrityslainojen osuutta. Nostimme high yield lainojen osuutta. Pienensimme rahamarkkinasijoituste n painoa Lisäsimme High Yield yrityslainojen osuutta. PB Allokaatiopalvelu Tasapainoinen 12

13 Salkkumme ovat hyvin hajautettuja kokonaisuuksia tehokkaalla riskienhallinnalla eivät kokoelma absoluuttisesti parhaita yksilöitä (Allokaatiopalvelu Tasapainoinen) Strategia Analyysityökalut Painotukset Osakkeet/korkosijoitukset Ylipaino Pitkät/lyhyet korot Lyhyt korko Yrityslainat/valtionlainat Yrityslainat High Yield Osake/maat Osake/sektorit Osake/tyyli Saksa, Japani & Kehittyvät markkinat US Rahoitus, Terveyden-huolto & Teknologia Osinko- ja Vakaat osakkeet Lähde: NAM/Multi Assets

14 Salkkujen kehitys - Rahastosalkut Fund YTD 1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Year 3 Years 6 Years Fixed Income 1,43 % -0,10 % 0,59 % 1,03 % -0,11 % 7,89 % 31,92 % Relative 0,05 % 0,00 % -0,24 % -0,35 % -0,30 % 0,64 % 0,10 % Moderate 25/75 2,23 % 0,46 % 0,59 % 0,55 % 2,99 % 14,49 % 53,70 % Relative -0,57 % -0,04 % -0,45 % -0,86 % -0,54 % -0,04 % 1,14 % Balanced 50/50 2,93 % 0,95 % 0,67 % 0,18 % 5,55 % 20,10 % 74,52 % Relative -1,28 % -0,16 % -0,59 % -1,24 % -1,40 % -1,78 % -0,96 % Growth 75/25 3,45 % 1,42 % 0,73 % -0,31 % 8,11 % 27,14 % 97,24 % Relative -2,15 % -0,29 % -0,71 % -1,70 % -2,29 % -2,02 % -3,23 % Equity 3,97 % 1,76 % 0,72 % -0,65 % 9,86 % 31,61 % 113,41 % Relative -3,01 % -0,56 % -0,90 % -2,01 % -4,06 % -4,81 % -14,40 % Fund without home market bias Moderate 25/75 1,90 % 0,50 % 0,64 % 0,18 % 2,77 % - - Relative -0,43 % -0,03 % -0,39 % -0,74 % -0,55 % - - Balanced 50/50 2,22 % 1,03 % 0,66 % -0,64 % 4,92 % - - Relative -1,06 % -0,13 % -0,58 % -1,09 % -1,61 % - - Growth 75/25 2,31 % 1,52 % 0,65 % -1,56 % 7,37 % - - Relative -1,87 % -0,27 % -0,78 % -1,50 % -2,36 % - - Equity 2,28 % 1,88 % 0,65 % -2,40 % 8,62 % - - Relative -2,77 % -0,54 % -0,94 % -1,83 % -4,38 %

15 Muutoksia Rahastosalkuissa Profiilit Maltillinen Tasapainoinen Kasvu Myimme salkuista pois loput osuudet Fidelity America-rahastosta tämän heikon kehityksen vuoksi. Olemme vähentäneet omistuksia useassa erässä ja aiemmin sijoittaneet vapautuneen pääoman Wellington US Researchrahastoon. Viimeisestä myynnistä vapautuneet varat sijoitimme Nordea PB Equity Core-rahastoon, sillä näemme rahaston tuovan parempaa hajautusta salkkuun. Pyrimme välttämään liian suuria keskittymiä yhdelle osakemarkkinalle otettuna yksittäisen rahaston kautta ja haemme siksi painotukset Equity Core ja Equity Opportunities rahastojen avulla. Korkomallimme puoltaa tällä hetkellä lyhyempää duraatiota (pienempää korkoriskiä) sekä riskiyrityslainoja. Olemme vähentäneet valtionlainasijoituksia ja lisänneet yrityslainojen osuutta sekä lyhentäneet salkkujen duraatiota, joka muutosten jälkeen on n. 4,2. Olemme myös vaihtaneet viimeisen osan US Corporate Bond -rahaston valuuttasuojaamattomasta sarjasta valuuttakurssisuojattuun sillä markkinoiden odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin koronnosto-odotuksista ovat laskeneet ja osaltaan vähentäneet mielenkiintoa US-dollaria kohtaan. Suojaamatonta sarjaa on käytetty keväästä 2014 saakka ja se on suotuisan valuuttakehityksen myötä tuottanut lisäarvoa salkkuun. Valuuttasuojaamatonta sarjaa on vähennetty asteittain jo aiemmin ja siirrytty euromääräisiin sijoituksiin. Nyt myyty osuus oli vain pieni loppuosa. Profiili Osake Myimme salkuista pois loput osuudet Fidelity America-rahastosta tämän heikon kehityksen vuoksi. Olemme vähentäneet omistuksia useassa erässä ja aiemmin sijoittaneet vapautuneen pääoman Wellington US Researchrahastoon. Viimeisestä myynnistä vapautuneet varat sijoitimme Nordea PB Equity Core-rahastoon, sillä näemme rahaston tuovan parempaa hajautusta salkkuun. Pyrimme välttämään liian suuria keskittymiä yhdelle osakemarkkinalle otettuna yksittäisen rahaston kautta ja haemme siksi painotukset Equity Core ja Equity Opportunities rahastojen avulla. 15

16 Muutoksia Rahastosalkuissa Profiili Korko Korkomallimme puoltaa tällä hetkellä lyhyempää duraatiota (pienempää korkoriskiä) sekä riskiyrityslainoja. Olemme vähentäneet valtionlainasijoituksia ja lisänneet yrityslainojen osuutta sekä lyhentäneet salkkujen duraatiota, joka muutosten jälkeen on n. 4,2. Olemme myös vaihtaneet viimeisen osan US Corporate Bond -rahaston valuuttasuojaamattomasta sarjasta valuuttakurssisuojattuun sillä markkinoiden odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin koronnosto-odotuksista ovat laskeneet ja osaltaan vähentäneet mielenkiintoa US-dollaria kohtaan. Suojaamatonta sarjaa on käytetty keväästä 2014 saakka ja se on suotuisan valuuttakehityksen myötä tuottanut lisäarvoa salkkuun. Valuuttasuojaamatonta sarjaa on vähennetty asteittain jo aiemmin ja siirrytty euromääräisiin sijoituksiin. Nyt myyty osuus oli vain pieni loppuosa. 16

17 Muutoksia Rahastosalkuissa Profiilit Maltillinen Tasapainoinen Kasvu ilman Suomi-painotusta Myimme salkuista pois loput osuudet Fidelity America-rahastosta tämän heikon kehityksen vuoksi. Olemme vähentäneet omistuksia useassa erässä ja aiemmin sijoittaneet vapautuneen pääoman Wellington US Researchrahastoon. Viimeisestä myynnistä vapautuneet varat sijoitimme Nordea PB Equity Core-rahastoon, sillä näemme rahaston tuovan parempaa hajautusta salkkuun. Pyrimme välttämään liian suuria keskittymiä yhdelle osakemarkkinalle otettuna yksittäisen rahaston kautta ja haemme siksi painotukset Equity Core ja Equity Opportunities rahastojen avulla. Korkomallimme puoltaa tällä hetkellä lyhyempää duraatiota (pienempää korkoriskiä) sekä riskiyrityslainoja. Olemme vähentäneet valtionlainasijoituksia ja lisänneet yrityslainojen osuutta sekä lyhentäneet salkkujen duraatiota, joka muutosten jälkeen on n. 4,2. Olemme myös vaihtaneet viimeisen osan US Corporate Bond -rahaston valuuttasuojaamattomasta sarjasta valuuttakurssisuojattuun sillä markkinoiden odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin koronnosto-odotuksista ovat laskeneet ja osaltaan vähentäneet mielenkiintoa US-dollaria kohtaan. Suojaamatonta sarjaa on käytetty keväästä 2014 saakka ja se on suotuisan valuuttakehityksen myötä tuottanut lisäarvoa salkkuun. Valuuttasuojaamatonta sarjaa on vähennetty asteittain jo aiemmin ja siirrytty euromääräisiin sijoituksiin. Nyt myyty osuus oli vain pieni loppuosa. Profiili Osake ilman Suomi-painotusta Myimme salkuista pois loput osuudet Fidelity America-rahastosta tämän heikon kehityksen vuoksi. Olemme vähentäneet omistuksia useassa erässä ja aiemmin sijoittaneet vapautuneen pääoman Wellington US Researchrahastoon. Viimeisestä myynnistä vapautuneet varat sijoitimme Nordea PB Equity Core-rahastoon, sillä näemme rahaston tuovan parempaa hajautusta salkkuun. Pyrimme välttämään liian suuria keskittymiä yhdelle osakemarkkinalle otettuna yksittäisen rahaston kautta ja haemme siksi painotukset Equity Core ja Equity Opportunities rahastojen avulla. 17

18 Kiitos! Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike on osa ruotsalaista Nordea Bank AB (publ):ta. Ruotsin Finansinspektionen valvoo Nordea Bank AB (publ):n toimintaa. Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo menettelytapojen osalta Suomen Finanssivalvonta. Tämä materiaali on laadittu Nordean yleiseksi informaatiomateriaaliksi henkilökohtaiseen käyttöön niille sijoittajille, joille Nordea tarjoaa palveluita. Materiaalissa ei ole otettu huomioon yksittäisen sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoituskokemusta, sijoituskohdetta tai riskiprofiilia. Yksittäisen sijoittajan salkun tuotto sekä toimialapainot voivat poiketa materiaalissa esitetystä esimerkkisalkusta. Tuottokehityksessä ei ole otettu huomioon veroseuraamuksia. Materiaalissa esitettyjä tietoja ei tule ymmärtää tarjousesitteenä eikä osto- tai myyntisuosituksena. Lukuun ottamatta muun nimetyn tahon tekemiä kuvauksia, suosituksia, arviointeja tms. on materiaali laadittu Nordeassa yleisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. Tietoja pidetään luotettavina, mutta Nordea ei takaa tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään vahingosta tai kulusta, joita tämän materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuu, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi ollut tieto mahdollisesta materiaalin sisältämästä virheestä. Nordea-ryhmä, sen tytäryhtiöt, muut Nordea-ryhmään kuuluvat yhtiöt tai näiden yhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt voivat omistaa tässä materiaalissa mainittujen yhtiöiden arvopapereita ja käydä niillä kauppaa sekä tarjota yhtiölle mitä tahansa pankkipalveluja. Mahdollisten intressiristiriitojen välttämiseksi Nordean työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan pankin sisäisiän sääntöjä sisäpiirintiedon käytöstä, julkaisemattoman sijoitustutkimusmateriaalin käsittelemisestä, yhteistyöstä muiden pankin yksiköiden kanssa sekä henkilökohtaisesta kaupankäynnistä arvopapereilla. Materiaalin tekijänoikeus kuuluu Nordea-ryhmälle. Tätä raporttia ei ole tarkoitettu, eikä sitä saa jakaa Yhdysvalloissa asuville henkilöille tai siellä toimiville yhteisöille.

Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus

Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus Syyskuu 2017 Salkunhoitajan katsaus syyskuu lyhyesti Kuuden kuukauden yhtäjaksoisen heikentymisen jälkeen Yhdysvaltain dollari vahvistui euroa vastaan syyskuussa

Lisätiedot

Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus

Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus Lokakuu 2017 Salkunhoitajan katsaus lokakuu lyhyesti Lokakuusta muodostui vahva osakekuukausi pirteiden talouslukujen ja maltillisen inflaation ansiosta.

Lisätiedot

Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus

Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus Marraskuu 2017 Salkunhoitajan katsaus marraskuu lyhyesti Marraskuun teemoja olivat kryptovaluuttojen uudet ennätykset, tasaantuva korkokäyrä ja S&P 500

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus

Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus Joulukuu 2017 Salkunhoitajan katsaus yhteenveto vuodesta 2017 Sijoitusvuoteen 2017 mahtui jälleen monta yllätystä, joiden markkinareaktiot uhmasivat totuttuja

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Keskuspankeilla iso rooli Taloudet piristymässä 65 Teollisuuden luottamus,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Markkinat reippaassa pudotuksessa Omaisuuslajien kehitys, viimeiset 12 kk 2 Osakkeet eivät saavuttaneet

Lisätiedot

Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus

Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus Joulukuu 2017 Salkkujen kehitys Focus-rahastot Focus Portfolio YTD 1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Year 3 Years 6 Years Focus Finland 8,12 % 0,10 % -2,46 % -1,27

Lisätiedot

Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus

Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus Private Banking Valtakirjasalkut Kuukausikatsaus Elokuu 2017 Salkkujen kehitys Focus-rahastot YTD 1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Year 3 Years 6 Years Focus Portfolio Focus Finland 8,84 % 0,59 % -1,95 % 6,61 % 17,69

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Jo viiden vuoden ralli Lähde: ThomsonReuters 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus Lähde: ThomsonReuters Talous

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Pohjoismaista potkua portfolioon

Pohjoismaista potkua portfolioon Arvopaperi Sijoitusristeily 2007 Toni Teppala Equities Finland 24.3.2007 Ms Galaxy Esityksen sisältö Nordean tuki pohjoismaiseen osakekaupankäyntiin Pohjoismaisten osakemarkkinoiden näkymät Nordic 10 -suosituslista

Lisätiedot

Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011

Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011 Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011 Toni Teppala Nordea Wealth Management Investment Advice & Trading Varallisuudenhoidon trendejä 2012 1. Aktiivinen sijoittaminen 2. Sijoittamisen

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014

Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014 Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014 Sijoittajan onnenpäivät Lähde: ThomsonReuters kriiseistä huolimatta! USA:n valtion toimintojen sulkeminen

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales Markets Academy Sijoitukset Lassi Järvinen Asset Sales Avaus & tavoitteet Tavoitteena luoda yleiskatsaus sijoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen perusteisiin Käydään läpi seuraavat aiheet: Sijoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016 Markkinakatsaus Huhtikuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja mutta Euroopassa pieniä positiivisia signaaleja, kun ostopäällikköindeksit nousivat ja Saksan IFO -indeksi ylitti

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016 Markkinakatsaus Kesäkuu 2016 Talouskehitys Maailmantalous on OECD:n mukaan hitaan kasvun ansassa, tarvetta on kokonaisvaltaisille vero- ja rahapoliittisille sekä rakeenteellisille toimenpiteille Suomen

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinat Kuukausikatsaus

Sijoitusmarkkinat Kuukausikatsaus Sijoitusmarkkinat Kuukausikatsaus 30.9.2017 LYHYESTI: Syyskuu oli vahva sijoituskuukausi. Sekä osake- että korkomarkkinat kehittyivät suotuisasti. Suuria keskustelunaiheita oli Yhdysvaltain keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Tuottoa ja hajautusta vaihtoehtoisilla rahastosijoituksilla. Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Miia Hukari

Tuottoa ja hajautusta vaihtoehtoisilla rahastosijoituksilla. Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Miia Hukari Tuottoa ja hajautusta vaihtoehtoisilla rahastosijoituksilla Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Miia Hukari Tuottoa ja hajautusmahdollisuuksia vaihtoehtoisilla rahastosijoituksilla Nordea Fixed Income Hedge

Lisätiedot

Markkinakatsaus Syyskuu 2017

Markkinakatsaus Syyskuu 2017 Markkinakatsaus Syyskuu 2017 Talouskehitys Yhdysvalloissa velkakattoneuvotteluihin otettiin myrskytuhojen takia 3 kuukauden aikalisä. Trumpin verouudistuksen uskottavuus horjuu, kun Valkoisen talon sisälläkin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015 Markkinakatsaus Joulukuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo laski lokakuussa 11 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi oli marraskuussa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Yhdysvalloissa talouden tila näyttää lokakuun

Yhdysvalloissa talouden tila näyttää lokakuun Kuukausikatsaus Marraskuu 2017 Talouden vahva vire jatkui lokakuussa Yhdysvalloissa talouden aktiviteetti piristyy Euroopan keskuspankki pidensi osto-ohjelmaa Kiinassa ripeää kasvua kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa Kuukausikatsaus Tammikuu 2016 Taloustilastot ennallaan joulukuussa Yhdysvalloissa asuntomarkkinoilta hyviä uutisia Euroopassa teollisuudessa hyvä vire Kiinan taloustilastot yhä laimeita EKP lisäsi tukitoimia,

Lisätiedot

Markkinakatsaus Elokuu 2017

Markkinakatsaus Elokuu 2017 Markkinakatsaus Elokuu 2017 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) piti globaalin kasvun ennusteet muuttumattomana (3,5 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018) heinäkuun katsauksessaan. Kasvuennusteita

Lisätiedot

Markkinakatsaus Marraskuu 2017

Markkinakatsaus Marraskuu 2017 Markkinakatsaus Marraskuu 2017 Talouskehitys Trump nimitti Yhdysvaltojen keskuspankin (FED) tulevaksi pääjohtajaksi Jerome H. Powellin, joka jatkanee FEDin nykyistä rahapoliittista linjaa. Valinta nostaa

Lisätiedot

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Markkinaympäristö talouden fundamentit edelleen kunnossa Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, joskin hidastunut viime vuodesta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Parhaat poiminnat meiltä ja maailmalta Global 30 -suosituslista

Parhaat poiminnat meiltä ja maailmalta Global 30 -suosituslista Parhaat poiminnat meiltä ja maailmalta Global 30 -suosituslista Arvopaperin Sijoitusristeily 24.4.2010 Toni Teppala Equities Finland Nordea Varallisuudenhoito Vahvaa nousua maailman osakemarkkinoilla Osakemarkkinoiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017 Markkinakatsaus Huhtikuu 2017 Talouskehitys Vuoden ensimmäiset isommat poliittiset Eurooppavaalit Hollannissa menivät markkinoiden kannalta hyvin Vapauspuolueen kannatuksen jäädessä selvästi odotuksia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Markkinakatsaus KESKEISET TAPAHTUMAT TALOUS- JA SIJOITUSYMPÄRISTÖSSÄ Suhdannekehitys on kesän aikana osoittanut talouskasvun hiipumista,

Lisätiedot

Markkinakatsaus Lokakuu 2017

Markkinakatsaus Lokakuu 2017 Markkinakatsaus Lokakuu 2017 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) nosti lokakuun katsauksessaan maailman talouskasvuennusteensa 0,1 prosenttiyksiköllä vuodelle 2017 ja 2018, talouskasvuennuste

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuoti skatsaukset H1/2017

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuoti skatsaukset H1/2017 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1/2017 Markkinakatsaus KESKEISET TAPAHTUMAT TALOUS- JA SIJOITUSYMPÄRISTÖSSÄ Suhdannekehitys jatkui varsin odotetusti vuoden 2017 alkupuoliskolla.

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan Matti Kantomaa Tämän päivän haasteet korkosijoittajalle 1 kk Euribor 0,4 % Saksan 2 vuoden obligaatiotuotto 0,17 % Saksan 10 vuoden obligaatiotuotto 1,7 %

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017 Markkinakatsaus Maaliskuu 2017 Talouskehitys Talousluvut ovat viime aikoina olleet hyvin vahvoja sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Euroalueella inflaatio nousi kahteen prosenttiin, hälventäen deflaatiopelkoja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2017

Makrokatsaus. Kesäkuu 2017 Makrokatsaus Kesäkuu 2017 Markkinoiden kehitys vaihtelevaa kesäkuussa Globaalit osakemarkkinat kehittyivät verrattain vaisusti kesäkuussa, joskin muutamia maantieteellisiä eroavaisuuksia esiintyi. Pörsseistä

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa >JXRRQUJRJZYJ[Y ZV[RVR[[ *()) 1 Markkinanäkemys Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa Inflaation nousu on johtanut rahapolitiikan kiristämiseen

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Arvopaperin aamuseminaari 8. toukokuuta 2012 Miia Hukari Nordea Rahastoyhtiö Oy Korkosijoittajan näkymät Hidas talouskasvu ja matala korkotaso

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Sp-Rahastoyhtiö. Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Sp-Rahastoyhtiö. Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Sp-Rahastoyhtiö Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Keskeiset teemat Heikon alkuvuoden jälkeen sijoittajien luottamus markkinoihin on elpynyt ja riskinottohalukkuus kasvanut. Osakemarkkinoiden elpymisen taustalla

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2016

Makrokatsaus. Marraskuu 2016 Makrokatsaus Marraskuu 2016 Suuria markkinaheilahteluja Yhdysvaltain vaalien jälkeen Rahoitusmarkkinat yllätti Donald Trumpin voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ja vaalituloksen selvittyä markkinat

Lisätiedot

Tervetuloa Aamuseminaarin!

Tervetuloa Aamuseminaarin! Tervetuloa Aamuseminaarin! Klo 8.15 Tervetuliaissanat Seppo Määttänen ja Jari Kivihuhta 8.20 Yhdistä aktiivinen sijoittaminen ja pääomaturva Miia Hukari 8.50 Unohda vertailuindeksi katse absoluuttiseen

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Makrokatsaus. Helmikuu 2017

Makrokatsaus. Helmikuu 2017 Makrokatsaus Helmikuu 2017 Positiivista markkinakehitystä helmikuussa Osakkeet kehittyivät pääasiassa mukavasti helmikuussa, ja nousua tapahtui sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla. Poikkeuksena

Lisätiedot

2014 1 Kuukausikatsaus

2014 1 Kuukausikatsaus 2014 1 Kuukausikatsaus Epävarmuustekijöitä väistyi Joulukuun alussa alkanut osakekurssien lasku jäi tilapäiseksi ja kuun jälkipuoliskolla kurssit toipuivat. Markkinoita tuki mm. se, että kahteen epävarmuustekijään

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Säästöpankkien Varainhoito

Säästöpankkien Varainhoito Säästöpankkien Varainhoito Markkinakatsaus Huhtikuu 2017 POLTTOPISTEESSÄ Tarkastelumme kohteena Huhtikuussa TALOUSTILANNE Sijoitusmarkkinoiden hyvä kehitys jatkuu YHDYSVALLAT Yhdysvaltojen talouskasvussa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot