Millaiset ovat Suomen asuntolainamarkkinat ja miten kotitaloudet voivat hallita lainariskejään?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Millaiset ovat Suomen asuntolainamarkkinat ja miten kotitaloudet voivat hallita lainariskejään?"

Transkriptio

1 Millaiset ovat Suomen asuntolainamarkkinat ja miten kotitaloudet voivat hallita lainariskejään? Studia Monetaria Jukka Vesala, apulaisjohtaja, Finanssivalvonta Peter Palmroos, tutkija, Finanssivalvonta Jukka Vesala & Peter Palmroos

2 Asuntomarkkinat ja velkaantuneisuus Suomessa Jukka Vesala & Peter Palmroos 1

3 Euroaikana asuntojen hintakehitys ollut kohtuullisen vakaata suhteessa palkkakehitykseen 400 Asuntojen hintaindeksi koko Suomi, 1983=100 Palkansaajien ansiotasoindeksi, 1983= Sääntelyn vapauttaminen Pankkikriisistä ja lamasta toipuminen Pankkikriisivuodet Euroaika alkaa Kansainvälinen finanssi- ja velkakriisi, Suomen paha taantuma Lähde: Tilastokeskus Jukka Vesala & Peter Palmroos 2

4 Asuntojen hintojen vaihtelu voi kuitenkin olla merkittävää % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Asuntojen hintojen vuosimuutos, % koko Suomi (vasen asteikko) 12 kk euribor (oikea asteikko) % 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0-2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % Nopea talouskasvu ,5 1,0 0,5 0,0 Lähde: Suomen Pankki ja Tilastokeskus Jukka Vesala & Peter Palmroos 3

5 Asuntojen hinnannousu tasaantunut Pohjoismaissa 450 Pohjoismaat: asuntojen hinnat koko maa, indeksi Q1/1995= Norja Tanska Ruotsi Islanti Suomi Q1/95 Q1/96 Q1/97 Q1/98 Q1/99 Q1/00 Q1/01 Q1/02 Q1/03 Q1/04 Q1/05 Q1/06 Q1/07 Q1/08 Q1/09 Q1/10 Q1/11 Lähde: Valvojien pohjoismainen tietojenvaihto Jukka Vesala & Peter Palmroos 4

6 Asuntolainojen kasvuvauhti laskenut finanssikriisiä edeltävistä vuosista % 18,0 Asuntoluottojen kasvu * 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, * 12 kuukauden kasvu vuoden lopussa, 2011 syyskuussa. Lähde: Suomen Pankki Jukka Vesala & Peter Palmroos 5

7 Asuntolainojen korkomarginaalit Suomessa alhaiset %-yks. 1,20 Pankkien uusien asuntoluottojen korkomarginaali 6,00 Uusien asuntoluottojen korko* 16 euroalueen maassa ja euroalueella (9/2011) % 1,00 5,00 0,80 0,60 0,40 0,20 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0, Lähde: Finanssivalvonnan laskelmat. * Koron kiinnitysjakso enintään yksi vuosi. Lähde: Suomen Pankki /eurojärjestelmä Jukka Vesala & Peter Palmroos 6

8 Kotitaloudet ovat halunneet parempaa asumisen laatua 2,7 Asukkaita keskimäärin Uusien asuntojen keskimääräinen neliömäärä per asunto Asuntokanta: neliömäärä per asukas, , ,5 2,4 2,3 2,2 Tanska Suomi Ruotsi , , Tanska Suomi Ruotsi 0 Tanska Suomi Ruotsi Lähde: Housing Statistics in the European Union 2010 ja Jukka Vesala & Peter Palmroos 7

9 Finanssivalvonnan asuntoluottoselvityksen mukaan yli euron lainoja 37 % ja yli 20 vuoden lainoja 38 % Asuntolainat kokoluokittain Asuntolainat laina-ajoittain Luotto, tuhatta euroa Osuus Laina-aika vuosina Kaikki Alle % % % % % Yli % Summa 100 % Lkm Alle 5 17 % % % % % % % Yli 35 0 % Summa 100 % Lkm Lähde: Finanssivalvonnan asuntoluottoselvitys Jukka Vesala & Peter Palmroos 8

10 Uusien asuntoluottojen pituus vaihtelee huomattavasti Pohjoismaiden kesken Uuden asuntoluoton keskimääräinen pituus, vuosia Suomi 19,0 17,4 Islanti 36,9 26,0 Norja 21,3 23,0 Ruotsi 75,0 75,0 Lähde: Tietojenvaihto Pohjoismaiden valvojien kesken Jukka Vesala & Peter Palmroos 9

11 Kaksi luottoa kolmesta otettu ilman lisäsuojaa ja korkojen nousua ei ole huomioitu riittävästi maksuvaraa arvioitaessa Osuus lainoista, joihin sisältyy reaalivakuuden lisäksi jokin lisäsuoja Osuus asuntolainoista Korkokatto 7 % Lainaturva tai vakuutus 20 % Takaus 19 % Henkilötakaus 11 % Ilman em. suojia 64 % Osuus lainoista, joissa velallisen tuloista yli 40% menee lainanhoitokuluihin Ensiasunnon ostajat Asunnonvaihtajat 3% Korkotasolla 0,7 % 1,4 % 6% Korkotasolla 24,2 % 18,8 % Jukka Vesala & Peter Palmroos 10

12 Ensiasunnon ostajilla omarahoitusta usein vähän tai ei lainkaan Ensiasunnon ostajien lainat luototusasteen mukaan (= laina %:a asunnon arvosta) Kappalemäärän perusteella: Alle tai tasan 90 % 48,4 % Yli 90 % 51,6 % Tasan tai yli 100 % 44,5 % Asunnonvaihtajien lainojen osuudet luototusasteen mukaan Kappalemäärän perusteella: Alle tai tasan 90 % 79,4 % Yli 90 % 22,7 % Tasan tai yli 100 % 17,6 % Jukka Vesala & Peter Palmroos 11

13 Erityisesti nuorempien kotitalouksien velkaantuminen kasvanut % 350 Velka suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, jos asuntovelkaa yhteensä Lähde: Tilastokeskus Jukka Vesala & Peter Palmroos 12

14 Kotitalouksien velkaantuneisuus Suomessa Pohjoismaiden alhaisin Kotitalouksien lainat, % vuosittaisista käytettävissä olevista tuloista 300 % Suomi Tanska Norja Ruotsi 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % Lähde: Valvojien pohjoismainen tietojenvaihto perustuen kansallisiin tilastoviranomaisiin Jukka Vesala & Peter Palmroos 13

15 Suurin osa asuntoluotoista vaihtuvakorkoisia Uudet asuntolainasopimukset korkosidonnaisuuksittain 100 % % 6,0 90 % 80 % 5,0 Muut 70 % 60 % 4,0 Kiinteät korot 50 % 3,0 Prime-korot 40 % 30 % 2,0 Euribor-korot 20 % 1,0 12 kk Euribor (oikea asteikko) 10 % 0 % 0, Lähde: Suomen Pankki, viimeinen havainto 9/ Jukka Vesala & Peter Palmroos 14

16 Suomen asuntorahoituksen tärkeimmät erot verrattuna muihin Pohjoismaihin Suomessa asuntolainat ovat juoksuajaltaan selvästi lyhyempiä, ja keskimaturiteetti on kääntynyt laskuun Kokonaisuutena velkaantuneisuus Suomessa Pohjoismaiden alhaisin Suomessa ei käytännössä juuri myönnetä hyvin pitkäaikaisia ja kertalyhenteisiä lainoja kuten muissa pohjoismaissa Suomalaiset edelleen lyhentävät asuntolainojaan Vaihtuvakorkoisten lainojen osuus Suomessa on korkein. Kiinteäkorkoisten luottojen osuus säilynyt hyvin pienenä Korkoriski kokonaan kotitalouksilla Jukka Vesala & Peter Palmroos 15

17 Asuntoluototuksesta Suomessa tullut pankeille hyvin vähän luottotappioita Luottotappiot asuntoluotoista % asuntoluottokannasta Suomi 0,02 % 0,02 % Tanska 0,26 % 0,10 % Islanti 34,00 % 5,10 % Norja 0,01 % 0,01 % Ruotsi -0,01 % 0,01 % % 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 Kotitalouksien järjestämättömät saamiset, % kotitalouksien luottokannasta 1,00 0,00 Lähde: tietojen vaihto Pohjoismaiden valvojien kesken Lähde: Finanssivalvonta, vuoden lopun tiedot Jukka Vesala & Peter Palmroos 16

18 Finanssivalvonnan toimenpiteitä Jukka Vesala & Peter Palmroos 17

19 Miksi Finanssivalvonta on panostanut viime vuosina enemmän asuntorahoituksen valvontaan? Asiakassuojan edistäminen: Ylivelkaantuneisuuden estäminen yksittäisissä kotitalouksissa Pankkien menettelytapojen asianmukaisuus: Hyvä riskienhallinta Hyvän pankkitavan noudattaminen Asuntomarkkinoiden vakaa kehitys: sub-prime kriisi osoitti viimeksi asuntorahoituksen ongelmaherkkyyden Suomessakin nopea kasvu asuntorahoituksessa ja yksittäisissä luotoissa Jukka Vesala & Peter Palmroos 18

20 Mitä Finanssivalvonta on tehnyt? Selvitykset ja tarkastukset: Otantatutkimus asuntoluototuksesta (julkaisu ) Asuntoluototuksen tarkastaminen pankeissa paikan päällä Finanssivalvonnan antamat suositukset pankeille: Luototusasteen tulisi olla pääsääntöisesti alle 90 % asunnon arvosta (eli omarahoituksen vähintään 10 %) Asiakkaan maksukyvyn stressitestaus lainaa myönnettäessä vähintään 6 %:n korkotasolla Korkokattotuotteiden informaatio asiakkaille tulee olla selkeä ja vertailukelpoinen Kiinteäkorkoisten lainojen takaisinmaksuun liittyvän kulun laskentamalli Prime-korkojen määräytymistä koskeva ohjeistus Jukka Vesala & Peter Palmroos 19

21 Finanssivalvonnan arvio nykytilasta Asuntomarkkinat Suomessa rauhoittuneet Pankkien toiminta yleisesti ottaen asianmukaista luotonannossa Ei mitään Yhdysvaltojen sub-prime luototukseen verrattavissa olevia ylilyöntejä Pankit ovat kehittäneet luotonmyöntöään Finanssivalvonnan ohjeistamalla tavalla Pankit ovat panostaneet henkilöstön koulutukseen sekä omiin seurantajärjestelmiin ja prosesseihin Suurin ongelma edelleen omarahoituksen vähyys ja yksittäisten kotitalouksien velkaantuminen Yleisesti ottaen kotitalouksien velkaantuneisuus ei ole huolestuttavan korkea Jukka Vesala & Peter Palmroos 20

22 Asuntolainojen riskit velallisille Jukka Vesala & Peter Palmroos 21

23 Mitä ovat asuntovelallisen riskit? Miten asuntovelallinen itse määrittelee riskin? Muuhun kulutukseen jäävä rahamäärä jää liian pieneksi Asuntosijoitukselle ei saa riittävää tuottoa Omistusasumisen kulut ylittävät vuokra-asumisen kustannukset Asunto joudutaan realisoimaan ja vaihtamaan halvempaan tai muuttamaan vuokralle Velkaloukku Riskejä aiheutuvat ja niihin vaikuttavat: Markkinoiden muutokset (korot, asuntojen hinnat) Talouden suhdanteiden tai rakenteen muutokset Velallisen demografiset tekijät Velallisen tekemät valinnat lainaa otettaessa Lainsäädäntö vaikuttaa riskien jakaantuminen pankin ja asiakkaan välillä USA:ssa suurimman osan riskistä kantaa pankki vrt. sub-prime kriisi 2007 Suomessa riskistä suurempi osa asiakkaan kannettavana Jukka Vesala & Peter Palmroos 22

24 Riskien nelikenttä Asiakkaan näkökulma Tulot Menot Maksukyky kunnossa Ongelmia jos maksukyky heikkenee Kaikki kunnossa Maksukyky puutteellinen Velkaloukku Edessä vakuuksien realisoiminen Vakuus < Laina Vakuus Laina Vakuus Laina Jukka Vesala & Peter Palmroos 23

25 Mitkä tekijät saavat riskit realisoitumaan Muutokset maksukyvyssä Menojen kasvu Korkokulujen kasvu Taloyhtiön remontit Muut elämiseen liittyvät yllättävät ja pakolliset menoerät Tulojen lasku Työttömyys Pitkäaikainen sairaus Jukka Vesala & Peter Palmroos 24

26 Koron vaikutus maksukykyyn: Lyhennystavan merkitys Tasalyhenteinen 0,972 % 3 % 4 % 5 % Lyhennys 416,67 416,67 416,67 416,67 Korko 147,67 316,67 400,00 483,33 Maksuerä 564,33 733,33 816,67 900,00 Osuus tuloista 25 % 32 % 36 % 40 % Annuiteettilaina 40 % 52 % 58 % 64 % Lyhennys 347,49 278,83 248,96 221,61 Korko 147,67 316,67 400,00 483,33 Maksuerä 495,16 595,49 648,96 704,94 Osuus tuloista 25 % 30 % 33 % 36 % 40 % 48 % 52 % 57 % Jukka Vesala & Peter Palmroos 25

27 Koron vaikutus maksukykyyn: Lyhennystavan merkitys - Tasaerälaina Tasaerälaina eli annuiteettilaina, jossa maksuerä pysyy muuttumattomana ja joko laina-aika joustaa tai alkuperäisen laina-ajan jälkeen jäljellä oleva pääoma maksetaan kerralla Tasaerälaina 0,972 % 3 % 4 % 5 % Maksuerä/kk 495,16 495,16 495,16 495,16 Korko 147,67 316,67 400,00 483,33 Lyhennys 347,49 178,49 95,16 11,82 Laina-aika 20 v 26,9 v 34,4 v 64,6 v tai Tasauserä Jukka Vesala & Peter Palmroos 26

28 Mitkä tekijät saavat riskit realisoitumaan Muutokset maksukyvyssä Menojen kasvu Korkokulujen kasvu Taloyhtiön remontit Muut elämiseen liittyvät yllättävät ja pakolliset menoerät Tulojen lasku Työttömyys Pitkäaikainen sairaus Muutokset vakuuden kattavuudessa Vakuuksien arvon aleneminen Asuntojen hintojen lasku Vakuuden arvon muu muutos Lainasumman kasvu Remonttilainat Jukka Vesala & Peter Palmroos 27

29 Lainan lyhenemisen vaikutus vakuuden kattavuuteen Pystyakseli kertoo, kuinka paljon vakuuksien arvo saa laskea nykyisestä arvostaan, jotta asuntovelalliselle syntyy tilanne, jossa velkaloukku on mahdollinen Vaaka-akseli kertoo lainanottohetken 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Nyt 9 kk 1 v 6 kk 2 v 3 kk 3 vuotta 3 v 9 kk 4 v 6 kk 5 v 3 kk 6 vuotta 6 v 9 kk 7 v 6 kk 8 v 3 kk 9 vuotta 9 v 9 kk 10 v 6 kk 11 v 3 kk 12 vuotta 12 v 9 kk 13 v 6 kk 14 v 3 kk 15 vuotta 15 v 9 kk Tasal. 20v Anuit. 20v 4% 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Nyt 3 kk 6 kk 9 kk 1 vuosi 1 v 3 kk 1 v 6 kk 1 v 9 kk 2 vuotta 2 v 3 kk 2 v 6 kk 2 v 9 kk 3 vuotta 3 v 3 kk 3 v 6 kk 3 v 9 kk 4 vuotta 4 v 3 kk 4 v 6 kk 4 v 9 kk 5 vuotta 5 v 3 kk 5 v 6 kk 5 v 9 kk 6 vuotta LtV 100% LtV 90% LtV 80% Jukka Vesala & Peter Palmroos 28

30 Case: Houkuttelevan uudiskohteen sudenkuopat Jukka Vesala & Peter Palmroos 29

31 Koron vaikutus maksukykyyn Useampi laina Myyntihinta Velaton hinta Velkaosuus Hoitovastike Rahoitusvastike Yhtiövastike 125 /kk 199 /kk 324 /kk Rahoitusvastikkeen mukainen korko 2,19 % 12 kk Euribor 1,29 % Marginaali 0,90 % Velkaosuuteen liittyvät lyhennykset alkavat kahden vuoden kuluttua Laina-aika on vuotta Jukka Vesala & Peter Palmroos 30

32 Koron vaikutus maksukykyyn Useampi laina Omarahoitusosuus: 10 % Asuntolainaa: Laina-aika: 20 vuotta Marginaali: 0,70 % Käteen jäävät tulot: /kk Lainanhoitokulut: 15 % Asuntolaina Yhtiölaina Yhteensä Lainanhoitokulut tuloista Ennen lyhenn. alkua 311,61 /kk 199,00 /kk 510,61 /kk 24,6 % Lyh. alettua, kun korko 1,291 % 311,61 /kk 611,11 /kk 922,72 /kk 44,4 % 3,0 % 363,91 /kk 703,10 /kk 1 067,01 /kk 51,4 % 4,0 % 396,72 /kk 760,43 /kk 1 157,15 /kk 55,7 % 5,0 % 431,08 /kk 820,28 /kk 1 251,35 /kk 60,2 % Asunnon todellinen velkaosuus: 96,1 % Jukka Vesala & Peter Palmroos 31

33 Velallisen riskienhallinta eli riskeiltä suojautuminen Jukka Vesala & Peter Palmroos 32

34 Miten riskeiltä suojaudutaan? Vakuuden kattavuuden turvaaminen Pidättäydytään vakuuden arvoon nähden liian suurista lainoista Käytetään lisävakuuksia Vakuutena toimivan omaisuuden vakuuttaminen Hajauttaminen Jukka Vesala & Peter Palmroos 33

35 Miten riskeiltä suojaudutaan? Vakuuden kattavuuden turvaaminen Pidättäydytään vakuuden arvoon nähden liian suurista lainoista Käytetään lisävakuuksia Vakuutena toimivan omaisuuden vakuuttaminen Hajauttaminen Maksukyvyn turvaaminen Menojen vakauttaminen Korkokulujen vakioiminen Vakuutukset Tulojen vakauttaminen Lainanhoitovakuutus Vakuutus työttömyyden varalle Maksukyvyn turvaaminen säästöillä Sijoitukset Eläkevakuutus Puskurirahasto Jukka Vesala & Peter Palmroos 34

36 Laaja-alainen suojautuminen: Esimerkki puskurirahaston rakentamisesta Lainan koko euroa Laina-aika 20 vuotta Tasalyhenteinen laina Sidottu 3kk Euriboriin Lyhennykset 3 kk välein Talletus alussa 1 % pääomasta eli euroa Säännölliset talletukset laskettu 4 % koron mukaisesti Kyseessä keinotekoinen kiinteäkorkoinen laina Jukka Vesala & Peter Palmroos 35

37 Laaja-alainen suojautuminen puskurirahasto euroa alussa + 4 % koron mukaiset erät Saldon muutos 3kk välein Puskuritilin saldon kehitys (2 lainaa) Eri ajanhetkinä avattujen puskuritilien saldo nyt Eri ajanhetkinä avattujen puskuritilien saldojen minimit Jukka Vesala & Peter Palmroos 36

38 Yhteenveto Paras hetki miettiä suojautumista on ennen asuntolainasopimuksen tekoa se ei kuitenkaan ole viimeinen mahdollisuus Mieti mitkä ovat suurimmat riskisi, kuinka niiltä voi suojautua ja paljonko olet suojasta valmis maksamaan Onko edullisempaa suojautua valituilta yksittäisiltä riskeiltä vai haluatko suojautua samalla kertaa laaja-alaisemmin Jukka Vesala & Peter Palmroos 37

39 Kiitos! Jukka Vesala & Peter Palmroos 38

40 Case: Täydentävänä vakuutena jälkipantit Jukka Vesala & Peter Palmroos 39

41 Jälkipanttien vaikutus vakuuden kattavuuteen Lainaa talon ostoon ja remontointiin euroa Talon arvo euroa Jälkipantti vanhemmilta euroa arvo euroa josta pantattu aiemmin euroa Pantattu sijoitusasunto euroa arvo euroa josta vanhaa lainaa euroa Vakuuksia yhteensä euroa Vakuusaste (lainaa suhteessa vakuuksien arvoon) 89 % Jukka Vesala & Peter Palmroos 40

42 Jälkipanttien vaikutus vakuuden kattavuuteen Tappion muutos Kokonaistappio % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Jukka Vesala & Peter Palmroos 41

ENSIASUNNON OSTAJAN ABC

ENSIASUNNON OSTAJAN ABC Unelmien koti kiikarissa? ENSIASUNNON OSTAJAN ABC Ensimmäisen oman asunnon ostaminen saattaa tuntua henkisesti ja rahallisesti isolta päätökseltä, johon liittyy paljon uutta ja tuntematonta. Tämä opas

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 14.4.2011 14.4.2011 Aiheet Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 Solvenssi II:n vaikuttavuustutkimuksen tulokset suomalaisille vakuutusyhtiöille

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa

Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Asiantuntijaseminaari Kuluttajatutkimuskeskuksessa 2.11.29 Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa Finanssisektorin puheenvuoro: Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksesta

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Mitä markkinadataa Finanssivalvonta seuraa? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Mitä markkinadataa Finanssivalvonta seuraa? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Mitä markkinadataa Finanssivalvonta seuraa? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Taustaa Finanssivalvonnan markkinaseurannalle Korkokehitys Osakkeiden arvostustaso, kurssikehitys ja korrelaatiot

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Euro & talous 4/2010 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero

Euro & talous 4/2010 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero Euro & talous 4/21 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero Pääjohtaja Erkki Liikanen Teemat Valtioiden velkakriisi ja Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Maailmantalouden näkymät Euroalueen taloustilanne

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Asuntovelalliset ovat hyötyneet matalasta korkotasosta 3 ANALYYSI Asuntovelalliset ovat hyötyneet matalasta korkotasosta TÄNÄÄN 13:00 ANALYYSI

Lisätiedot

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät?

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? OP -kiinteistökeskusten 60-vuotisjuhlaseminaari 9.8.2006 Pentti Hakkarainen, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Asuntomarkkinoilla vahvoja kansallisia

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla.

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. MYYNTIHINTALUETTELO pvm 26.1.2015 Hinnat voimassa toistaiseksi Päivitetty 4.1.2016 Huoneisto tyyppi

Lisätiedot

ASUNTO OY SULKULAN HUVITUS, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku 6 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 22.4.2014 MUUTOKSET MAHDOLLISIA

ASUNTO OY SULKULAN HUVITUS, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku 6 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 22.4.2014 MUUTOKSET MAHDOLLISIA Ryytipolku 6 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 22.4.2014 vuokratontin Huoneisto- Pinta- Myynti- Pitkäaik. Velaton arvioitu Osake- Osake Asunto Krs tyyppi ala hinta lainaosuus hinta lunastusosuus

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

HYPON ASUNTOMARKKINOIDEN TILANNEANALYYSI Q1/2011 ASUNTOMARKKINAT KASVUKESKUKSISSA 1-3 / 2011

HYPON ASUNTOMARKKINOIDEN TILANNEANALYYSI Q1/2011 ASUNTOMARKKINAT KASVUKESKUKSISSA 1-3 / 2011 HYPON ASUNTOMARKKINOIDEN TILANNEANALYYSI Q1/2011 ASUNTOMARKKINAT KASVUKESKUKSISSA 1-3 / 2011 HYPON asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Analyysi kuvaa kasvukeskusten asuntomarkkinatilannetta niihin keskeisesti

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2010 Lehdistötilaisuus 7.4.2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2010 Lehdistötilaisuus 7.4.2010 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2010 Lehdistötilaisuus 7.4.2010 Anneli Tuominen, johtaja Jukka Vesala, apulaisjohtaja Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Finanssisektorin kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Viron talousnäkymat Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Haavoittuvuudet: enimmäkseen täysmyytti tai sitten historiaa Kuinka haavoittuva on Viron talous? Olettehan kuulleet vielä viime aikoinakin

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Taantuva talous pakottaa valintoihin Arvot ohjaavat valintoja

Taantuva talous pakottaa valintoihin Arvot ohjaavat valintoja Taantuva talous pakottaa valintoihin Arvot ohjaavat valintoja Paavo Okko Kaarinan kaupungin strategiaseminaari II 20.4.2009 Miksi viaton Suomi kärsii näin pahasti muun maailman finanssikriisistä? Finanssikriisimaiden

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Lapintie 9 E ja F. Osakkeiden. Hoitovastike- Pääomavastike- Pääomavastike-

Lapintie 9 E ja F. Osakkeiden. Hoitovastike- Pääomavastike- Pääomavastike- SRV Pirkanmaa / Asuntomyynti Asunto Oy Tampereen Lapintien Loiste Myyntihinnasto 07.08.2015 Tampellan esplanadi 2, 33100 Tampere Lapintie 9 E ja F päivitetty 28.12.2015 puh. 0201455979 33100 Tampere Voimassa

Lisätiedot

Rahaasiat. Riidelläänkö teillä rahasta?

Rahaasiat. Riidelläänkö teillä rahasta? Riidelläänkö teillä rahasta? Lasten kohtuulliset vaatimukset Kevään UUTUUS! muotitossut 149 Tarjoustossut 35 Hyvät perustossut 69 Mitä talouden suunnitteluun kuuluu? 1. Taloudellinen ajattelu, motivaatio

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

As. Oy Espoon Koho Ennakkomarkkinointihinnasto Pyyntitie 1, Espoo. Pääomavastike. Hoitovastike. Huoneistotyyppi. Osake lkm.

As. Oy Espoon Koho Ennakkomarkkinointihinnasto Pyyntitie 1, Espoo. Pääomavastike. Hoitovastike. Huoneistotyyppi. Osake lkm. As. Oy Espoon Koho Ennakkomarkkinointihinnasto 5.4.06 Pyyntitie, 030 Espoo Porras Nro Krs. m Myynti n. /m A 050 5 h+kt 30,5 894 56 80 3 580 89 400 05 657 07 6 0 A 05 5 h+kt 5 3 05 90 450 050 30 500 67

Lisätiedot

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016

Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset. Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 Kreikan ohjelma - Ensimmäinen väliarvio - Velkahelpotukset Euroalueen vakausyksikkö 27.5.2016 EVM-ohjelman 1. väliarvio Euroryhmä teki 25.5. periaatepäätöksen väliarvion hyväksymisestä Suurin osa väliarvion

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS VALTIOKONTTORI Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS 2004 Valtionvelka VALTIOKONTTORI SISÄLLYSLUETTELO 36 Valtionvelan korot 3 36.01 Euromääräisen velan korko 6 36.03 Valuuttamääräisen velan korko 7 36.09

Lisätiedot

ASUNTO OY KUOPION TUULIKANNEL

ASUNTO OY KUOPION TUULIKANNEL Sivu 1 lainaosuus ENNAKKOMARKKINOINTIHINNASTO 28.1.2016 ENNAKKOMARKKINOINTI vuokratontin Huoneisto- Pinta- Myynti- Pitkäaik. Velaton arvioitu Osake- Osake Asunto Krs tyyppi ala hinta lainaosuus hinta lunastusosuus

Lisätiedot

Suuri asuntovelkaantuneisuus kasvattaa vakausriskejä

Suuri asuntovelkaantuneisuus kasvattaa vakausriskejä Suuri asuntovelkaantuneisuus kasvattaa vakausriskejä 19.5.2016 11:00 EURO & TALOUS 2/2016 RAHOITUSVAKAUS HANNA PUTKURI Hanna Putkuri Vanhempi ekonomisti Suomen rahoitusjärjestelmä on rakenteeltaan altis

Lisätiedot

Omistusasuntolainojen valtiontakaukset

Omistusasuntolainojen valtiontakaukset Valtiokonttori OHJE 1 (6) Omistusasuntolainojen valtiontakaukset 1 Omistusasuntolainat Omistusasuntolainojen valtiontakauksia ja takauskorvauksen maksua sääntelee laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta

Lisätiedot

ASUNTO- SIJOITTAMINEN

ASUNTO- SIJOITTAMINEN ASUNTO- SIJOITTAMINEN 2016 OPAS ASUNTOSIJOITTAMISTA SUUNNITTELEVALLE SAASTOPANKKI.FI / FACEBOOK.COM/SAASTOPANKKI SIJAINTI & MUUT ASUNNON OSTOVINKIT SIVU 8 SIJOITUS- ASUNNOLLA JOPA 10 % TUOTTO SIVU 14 10

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 Säästöpankin vuotuinen tutkimus suomalaisten säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimustulokset julkaistavissa kansainvälisenä Säästäväisyyspäivänä 31.10.2016 klo 9.30 HYVÄÄ KANSAINVÄLISTÄ

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Suvi Kankaanpää, Yrityksen pankkineuvoja 25.11.2016 Yritysten rahoitusmuodot Yritysten rahoitusmuodot Rahoitusmuoto asiakkaan tarpeen mukaan Kertaluontoinen

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Puolivuosikatsaus

Orava Asuntorahasto Oyj Puolivuosikatsaus 18.8.2016 1 Orava Asuntorahasto Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 18.8.2016 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuntorahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän esityksen Yhtiöstä vain taustatiedoksi eikä

Lisätiedot

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Talouden näkymät 2010-2012: Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Euro & talous erikoisnumero 2/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Ennusteen yleiskuva 2 Edessä kasvun väliaikainen hidastuminen

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2013

PANKKIBAROMETRI I/2013 PANKKIBAROMETRI I/2013 15.3.2013 1 Pankkibarometri I/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Sijoitusasuntolaskuri

Sijoitusasuntolaskuri Sijoitusasuntolaskuri SISÄLLYS 1.0 Kohdetiedot 1.1 Arkistointitiedot 1.2 Perustiedot 1.3 Tulot 1.4 Menot 1.5 Tulojen ja Menojen muutokset 1.6 Remontit 1.7 Rahoitus 1.8 Verotus 2.0 Taloudellinen Arviointi

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

ASUNTO OY SULKULAN JASPI, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO MUUTOKSET MAHDOLLISIA

ASUNTO OY SULKULAN JASPI, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO MUUTOKSET MAHDOLLISIA Ryytipolku 2 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 1.9.2015 vuokratontin Huoneisto- Pinta- Myynti- Pitkäaik. Velaton arvioitu Osake- Osake Asunto Krs tyyppi ala hinta lainaosuus hinta lunastusosuus

Lisätiedot

HYPON ASUNTOMARKKINOIDEN TILANNEANALYYSI Q4/2009 ASUNTOMARKKINAT KASVUKESKUKSISSA / 2009

HYPON ASUNTOMARKKINOIDEN TILANNEANALYYSI Q4/2009 ASUNTOMARKKINAT KASVUKESKUKSISSA / 2009 HYPON ASUNTOMARKKINOIDEN TILANNEANALYYSI Q4/2009 ASUNTOMARKKINAT KASVUKESKUKSISSA 10-12 / 2009 HYPON asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Analyysi kuvaa kasvukeskusten asuntomarkkinatilannetta niihin keskeisesti

Lisätiedot

Takausehdot 1 (6) Luonnollinen henkilö takaajana. Käytössä 23.3.2011 alkaen.

Takausehdot 1 (6) Luonnollinen henkilö takaajana. Käytössä 23.3.2011 alkaen. Takausehdot 1 (6) Luonnollinen henkilö takaajana Käytössä 23.3.2011 alkaen. 1. Takausvastuun laajuus ja takauskäsitteet 1.1. Takaus tarkoittaa sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (takaaja) ottaa vastatakseen

Lisätiedot

Taloyhtiön peruskorjausten rahoitusvaihtoehdot. Hankekoulu

Taloyhtiön peruskorjausten rahoitusvaihtoehdot. Hankekoulu Taloyhtiön peruskorjausten rahoitusvaihtoehdot Hankekoulu 19.9.2013 Asuntoyhtiön korjausrakentamisen rahoitus Korjaus- ja rahoitussuunnitelma: Huolella tehty talon elinkaaren mukainen korjaussuunnitelma

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Vaihdettavat valuutat klo 15.30

Vaihdettavat valuutat klo 15.30 HAAGA-HELIA HARJOITUS 4/Ratkaisut s. / 6 Liike-elämän matematiikka Syksy 20 Käytä tehtävissä tarvittaessa alla olevia valuuttakursseja. Kurssit ilmaisevat yhden euron arvon kyseisessä valuuttayksikössä.

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2015

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2015 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja, Suomen Pankki Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2015 Talousvaliokunta 16.6.2016 16.6.2016 Maailmantalouden ja -kaupan kasvuennusteita tarkistettu alaspäin

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/Ekonomistit 1.4.2014. OP-Pohjola

Asuntomarkkinakatsaus/Ekonomistit 1.4.2014. OP-Pohjola Asuntomarkkinakatsaus/Ekonomistit 1.4.2014 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoista 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat 6. Asuntolainojen

Lisätiedot

Kreikan EVM-ohjelman 1. väliarvio - Tilanne ja aikataulu - Suomen vastuut. Euroalueen vakausyksikkö 13.5.2016

Kreikan EVM-ohjelman 1. väliarvio - Tilanne ja aikataulu - Suomen vastuut. Euroalueen vakausyksikkö 13.5.2016 Kreikan EVM-ohjelman 1. väliarvio - Tilanne ja aikataulu - Suomen vastuut Euroalueen vakausyksikkö 13.5.2016 Kreikan 1. väliarvio tilanne ja alustava aikataulu 9.5. Euroryhmän kokous: Kreikan jo toteuttanut

Lisätiedot

Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011

Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011 Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 12.5.2011 12.5.2011 Pentti Hakkarainen Teemat 1) Suomen ja muun Euroopan rahoitusjärjestelmän vakaustilanne

Lisätiedot

ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA

ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS -järjestelmä Asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Kirkkonummen Ratapiha (y-tunnus 2780331-3) Perustajaosakas Rakennuskartio Oy (y-tunnus 0189229-0) Rakentaja (pääurakoitsija) Rakennuskartio Oy (y-tunnus 0189229-0)

Lisätiedot

Maksettava kokonaismäärä: ,18 euroa Tämä tarkoittaa, että Teidän on maksettava takaisin 1,14 jokaista lainattua euroa kohti.

Maksettava kokonaismäärä: ,18 euroa Tämä tarkoittaa, että Teidän on maksettava takaisin 1,14 jokaista lainattua euroa kohti. EUROOPPALAINEN STANDARDOITU TIETOSIVU (ESIS) Tämä asiakirja on laadittu 9.12.2016 seuraavalle henkilölle: Tämä asiakirja on laadittu tähän mennessä antamienne tietojen sekä rahoitusmarkkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

Kansainvälinen pankkimarkkinaraportti

Kansainvälinen pankkimarkkinaraportti 4.12.29 Suomalaiset pankit kestävät hyvin kansainvälisessä vertailussa FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Haasteelliset pankkimarkkinat 2 Yhteiset pohjoismaiset pankit

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

Finanssikriisin jälkimainingit

Finanssikriisin jälkimainingit Finanssikriisin jälkimainingit Kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumi Helsinki 10.2.2010 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden tila Reaalitalous Kansainvälinen talous Suomi

Lisätiedot

Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä?

Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä? Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä? Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät Oulu 3.11.2008 Pankinjohtaja Seppo Honkapohja Suomen Pankki 1 Alueiden kehityksen haasteita Suomessa Talouskasvun hidastuminen

Lisätiedot

Suluissa kursiivilla maininta, mihin mikin korko ym. perustuu.

Suluissa kursiivilla maininta, mihin mikin korko ym. perustuu. VALTIOKONTTORI Rahoitus 27.8.2014 VUOSIMAKSUT JA KOROT 1.3.2015 LUKIEN JA KIINTEÄEHTOINEN LAINA (vuokra- ja asumisoikeuslainoitus) sekä vanhojen kiinteäehtoisten korko 1.4.2015 lukien. Suluissa kursiivilla

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Talouspolitiikan näkökulmia asuntotuotantoon

Talouspolitiikan näkökulmia asuntotuotantoon Suomen Pankki Talouspolitiikan näkökulmia asuntotuotantoon 27.9.2016 1 Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelma osin alueellinen Kuukauden aikana avoinna olleet työpaikat työtöntä kohti 2012 Asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Sisältö Sijoitusstrategia Keskeiset tulosajurit Toimintaympäristö 4/2/2014 3 Sijoitusstrategia 4/2/2014 4 Rahaston

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Sörnäisten rantatie 13, Helsinki, PL 14, 00054 Valtiokonttori Puh. (09) 77 251, Faksi (09) 7725 208, www.valtiokonttori.fi Pääluokka 36 36. VALTIONVELAN

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Suomen Pankki Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton edustajakokous 1 Euroalue koki kaksoistaantuman, nyt talouden elpyminen laaja-alaista BKT Euroalue KLL* GIIPS*

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Elvyttävä kansalaisosinko tilaisuus 6.2.2016 Esitetyt näkemykset ovat omiani.

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Finanssikriisi, asuntomarkkinat ja asuntotuotanto Pohjoismaissa

Finanssikriisi, asuntomarkkinat ja asuntotuotanto Pohjoismaissa ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 7/2009 Finanssikriisi, asuntomarkkinat ja asuntotuotanto Pohjoismaissa 2.12.2009 Raportti perustuu pohjoismaisten asuntoviranomaisten

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus HE 99/2015 vp Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 12.11.2015 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Tiivistelmä lausunnosta Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

Miten rahapolitiikan uutisia luetaan?

Miten rahapolitiikan uutisia luetaan? Miten rahapolitiikan uutisia luetaan? Viestintä rahapolitiikan välineenä Studia Monetaria Rahamuseo 9.2.2010 Mika Pösö Viestintäpäällikkö Yllätyksellisyydestä ennustettavuuteen Keskuspankkien läpinäkyvyyden

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Lehdistötilaisuus FINANSSIVALVONTA

Lehdistötilaisuus FINANSSIVALVONTA Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 25.9.2009 FINANSSIVALVONTA 1 Luottamus pankkeihin palautunut finanssimarkkinoilla 600 500 400 300 Pohjoismaisten finanssikonsernien luottoriskilisiä

Lisätiedot

Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi

Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi Pääjohtaja Erkki Liikanen 20.5.2011 Finanssikriisistä velkakriisiin Velkaantuminen, kiinteistöjen hintojen nousu Hintakupla puhkeaa, luottotappiot kasvavat, taantuma

Lisätiedot