Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi!"

Transkriptio

1 Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi!

2 Hyvä tietää säästämisestä Olipa tavoitteenasi oma asunto tai jokin pienempi hankinta, ennakkosäästäminen helpottaa tavoitteen saavuttamista. Ja vaikka suuri hankinta olisikin jo tehty, säästämistä voi jatkaa pahan päivän varalle. Säästöt voi tallettaa pankkitilille tai sijoittaa erilaisiin sijoituskohteisiin, esimerkiksi rahastoihin. Sopivaa säästämistapaa valitessa kannattaa miettiä, miten säästetty pääoma säilyy erilaisissa tilanteissa, millaisen tuoton säästöilleen saa ja miten säästöt saa tarvittaessa taas käyttöön. Pankkitalletukset ovat turvallisia, mutta niiden tuotto voi olla vaatimaton. Tavanomaisilta tileiltä säästöt voi nostaa tarvittaessa nopeasti käyttöön, mutta esimerkiksi määräaikaistalletuksista yleensä vasta sovitun määräajan päätyttyä. Erilaisten sijoitustuotteiden (sijoitusrahasto-osuudet, indeksilainat, osakkeet, säästö- ja sijoitusvakuutukset) tuotto saattaa muodostua pankkitalletuksia suuremmaksi, mutta toisaalta myös pääoman pienenemisen tai menettämisenkin riski on olemassa. Sijoituksen muuttaminen rahaksi ei välttämättä onnistu heti, tai myyntihetkellä saatu hinta voi olla odotettua pienempi. Säästämiskohdetta valitessasi voit käyttää tukena seuraavia kysymyksiä: Mitkä ovat säästämistavoitteeni? Kuinka paljon pystyn säästämään? Mitä säästö- ja sijoitustuotteita minulla on aikaisemmin ollut? Onko sellaisia tuotteita, joita en halua? Haluanko tehdä kertasijoituksen vai säästää pienempiä eriä esimerkiksi kuukausittain? Millaisen riskin haluan ottaa ja kykenen ottamaan? Kuinka paljon voin menettää sijoittamaani pääomaa menettämättä yöuniani? Kuinka pitkäksi ajaksi olen valmis sitomaan varoja? Voiko varat pitää sidottuina koko ennakoidun sijoitusajan vai onko mahdollisuus ennenaikaiseen sopimuksesta irtautumiseen tärkeää? Millaiseen tuottoon olen tottunut ja millaista tuottoa nyt odotan? Haluanko säännöllistä tuottoa? Onko tuoton määrän oltava ennakoitavissa? Onko selvää, miten tuotto muodostuu? 2

3 Rahastosijoittaminen muuttuu heinäkuussa Heinäkuusta 2011 alkaen uusien sijoitusrahastojen yksinkertaistettu rahastoesite korvataan Sijoittajan avaintiedot -asiakirjalla. Siinä kuvataan selkokielellä kaikki sijoitusrahastoa koskevat tärkeimmät tiedot. Aiemmin aloittaneet sijoitusrahastot ottavat avaintiedot-asiakirjan käyttöön vuoden siirtymäajan aikana. Myyjän on annettava Sijoittajan avaintiedot -asiakirja asiakkaalle hyvissä ajoin ennen lopullista sijoituspäätöstä. Myös sijoitusrahastojen tarjonta eri EU-maiden rajojen yli laajenee. Rahastot saavat niin kutsutun rahastoyhtiöpassin, jonka myötä ulkomaisetkin rahastoyhtiöt voivat perustaa ja hoitaa sijoitusrahastoja Suomessa. Mahdollisissa ongelmatilanteissa asiakkaan on oltava yhteydessä rahaston tai rahastoyhtiön kotimaan valvojaan. Lisätietoja talletuksista ja sijoitustuotteista löydät osoitteesta Finanssiasiakas.fi > Finanssialan tuotteita.

4 Asuntolainat Jos harkitset asuntolainan ottamista, arvioi oma maksukykysi huolellisesti. Kaikkien lainanhoitomenojen ja säännöllisten maksujen jälkeen olisi jäätävä myös ylimääräisiä käyttövaroja mahdollisia ennakoimattomia menoja varten. On myös hyvä pitää mielessä, että lainan kustannukset kasvavat, jos korot nousevat. Finanssivalvonta suosittelee vähintään 10 prosentin omarahoitusosuutta, joka vähentää riskiä esimerkiksi, jos asunto on myytävä maksuvaikeuksien vuoksi. Asuntolainaa otettaessa on päätettävä kuinka paljon lainaa halutaan ja voidaan ottaa millainen omarahoitusosuus on sopiva millä aikavälillä laina kyetään maksamaan pois kuinka usein lainaa lyhennetään mikä on lyhennystapa mitä korkovaihtoehtoja on (kiinteä korko, viitekorko vai niiden yhdistelmä) miltä riskeiltä halutaan suojautua ja miten niiltä suojaudutaan. Oman talouden arvioinnissa on hyvä käydä tarkasti ja rehellisesti läpi, miten eri tekijät vaikuttavat lainoista suoriutumiseen ja riittääkö lainanhoitokustannusten jälkeen jäävä rahamäärä elämiseen. Kannattaa miettiä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Kuinka suuri korkojen nousu aiheuttaa ongelmia lainan takaisinmaksuun? Entä jos korot pysyvät korkeina koko lainaajan? Onko suunnitelmissa perheenlisäystä, ja miten se vaikuttaa talouteen? Entä jos äiti joutuu lopettamaan työt ja jäämään sairauslomalle huomattavasti oletettua äitiyslomaa aiemmin? Kuinka paljon yhtiövastike saa kasvaa taloyhtiön remontin takia? Kuinka suuri lisälaina voidaan ottaa esimerkiksi putkiremontin tai muun yllättävän menoerän hoitamiseksi? Paljonko ja miten pitkäksi aikaa tulot saavat laskea työttömyyden tai sairastumisen vuoksi? Kuinka paljon asunnon hinta saa laskea, että asuntolaina ja mahdollisesti myös muut lainat saadaan maksettua pois asunnon myyntihinnan avulla? Miten pitkään asunnon myyntiaikaan pitäisi varautua? Mitä asunnosta luopuminen ja esimerkiksi vuokralle muuttaminen aiheuttaisi? 4

5 Miten voin varautua ikäviin yllätyksiin? Asuntolaina otetaan yleensä yli kymmeneksi vuodeksi. Niin pitkänä aikana eteen voi tulla ikäviäkin tapahtumia. Niihin voi kuitenkin varautua ennakolta monin tavoin. Asuntolainaa harkitsevan ja asuntovelallisen on tärkeää tunnistaa lainan hoitamiseen liittyvät riskit. Niitä ovat esimerkiksi korkojen nousu, palkkatulojen pieneneminen tai muu yllättävän suuri meno. Riskin toteutuminen voi vakavimmillaan johtaa pakkoon myydä asunto tai jopa velkaloukkuun, jossa myydystä asunnosta saatu hinta ei riitä kattamaan lainan takaisinmaksua. Riskejä vastaan suojautuminen on helpointa ennen lainan ottamista. Heikentyneeseen maksukykyyn voi varautua lainan ottamisen jälkeenkin, mutta ei enää juurikaan, kun riski on jo toteutunut. Varautua pitää silloin, kun asiat ovat vielä hyvässä järjestyksessä. Esimerkiksi lainaturvavakuutusta työttömyyden varalta ei myönnetä enää, jos ilmoitus yt-neuvotteluista on annettu. Säästämistä pahan päivän varalle Tulojen ja menojen muutoksiin voi varautua ennakolta omatoimisesti: esimerkiksi lainanhoitotilillä tai jollain muulla parempaa tuottoa tarjoavalla tilillä voi pitää ylimääräistä puskurirahastoa. Sitä voi kasvattaa hyvän taloudellisen tilanteen aikana maksamalla tilille enemmän kuin lainan maksuerä on. Henki-, tapaturma- ja sairauskuluvakuutukset Asuntolainaa harkitessa on hyvä tarkistaa, ovatko lakisääteiset ja vapaaehtoiset turvajärjestelmät ja vakuutukset riittäviä perheen tuloihin, varoihin ja velkoihin nähden. Toisen huoltajan vakava sairaus tai kuolema voi saattaa perheen taloudellisiin vaikeuksiin, jos niihin ei ole varauduttu esimerkiksi vakuutuksilla. Tavallisia syitä maksuvaikeuksiin ovat myös työttömyys sekä avio- tai avoero. Lainaturvavakuutukset Lainaneuvottelun yhteydessä tarjotaan usein lainan takaisinmaksamisen turvaavia lainaturvavakuutuksia. Vakuutuksella voidaan suojautua esimerkiksi työttömyyden, puolison kuoleman tai toisen velallisen sairastumisen varalta. Lainaturvavakuutus myönnetään lainan yhteydessä, ja sen voi ottaa vain oman pankkinsa kautta. Erilaisten lainaturvavakuutusten kattavuus saattaa poiketa toisistaan huomattavasti, joten niitä on syytä vertailla.

6 Voiko korkoriskiä hallita? Korkojen nousu vaikuttaa lainanhoitokykyysi sitä enemmän, mitä suurempi osuus tuloista käytetään lainan lyhennysten ja korkojen maksuun. Korkojen nousu vaikuttaa erityisen paljon silloin, kun suuri osa tuloista menee asuntolainan hoitoon ja asuntolainan lisäksi hoidettavana on myös kulutusluottoja. Erityisesti tasaerälainan kohdalla on syytä muistaa, että matalan korkotason aikana otetun lainan lainapääoma lyhenee korkotason noustessa odotettua hitaammin, ja korkokulut voivat nousta paljon suunniteltua korkeammiksi. Korkotason nousu voi myös johtaa tilanteeseen, jossa tasaerä ei enää riitä koron kattamiseen, jolloin maksuerää joudutaan kasvattamaan. Oma puskuri antaa pelivaraa Omaan puskurirahastoon säästäminen on helppo tapa varautua huonompiin aikoihin. Lainanhoitotilille voi maksaa enemmän kuin lainan takaisinmaksuerä on. Näitä puskurirahastoon kertyneitä varoja voi käyttää korkojen noustessa osana kasvanutta takaisinmaksuerää ilman että lainanhoitotilille maksettavaa summaa tarvitsee kasvattaa. Korkokatto asettaa lainakorolle ylärajan Laina-asiakas hyötyy korkokattosopimuksesta, jos korko ylittää sopimuksessa asetetun tason. Korkokattoasiakas hyötyy luonnollisesti myös korkojen laskusta. Pankki veloittaa asiakasta korkokatosta. Asiakas maksaa korkokatosta maksamalla kiinteän summan heti laina-ajan alussa tai maksamalla suurempaa korkomarginaalia. Korkokatto maksaa sitä enemmän, mitä pidemmäksi ajaksi sopimus tehdään ja mitä alemmalle tasolle enimmäiskorko halutaan rajata. Korkokattoa harkitessa on muistettava selvittää, sisältääkö korkokattosopimus pelkän viitekoron vai myös pankin asetaman lainamarginaalin ja miten korkokatolle käy, jos laina maksetaankin takaisin ennenaikaisesti. Kiinteäkorkoinen laina suojaa markkinakorkojen nousulta Laina-asiakas kantaa korkoriskin, jos laina on sidottu vaihtuvaan korkoon. Yksinkertainen tapa suojautua markkinakorkojen nousulta on ottaa kiinteäkorkoinen asuntolaina. Silloin yleisestä korkotason noususta ei tarvitse huolehtia. Toisaalta kiinteäkorkoisen lainan ottanut ei hyödy korkotason alenemisesta. Myös lainakorko on yleensä korkeampi kuin lyhyisiin markkinakorkoihin sidotuissa lainoissa. Kiinteä lainakorko voidaan ottaa pankista riippuen esimerkiksi viideksi tai kymmeneksi vuodeksi, joissakin pankeissa pidemmäksikin ajaksi. Kiinteäkorkoisen lainan maksaminen pois kesken lainaajan ei ole yhtä selkeää ja edullista kuin vaihtuvakorkoisen lainan. Takaisinmaksusta pitää sopia pankin kanssa ja asiakkaan pitää korvata pankille saamatta jääneet korkotuotot. 6

7 Miten suuren asuntolainan voin ottaa? Entä kuinka pitkäksi aikaa? Testaa kanssamme, miten lainanhoitokustannus tai laina-aika muuttuu, jos lainan korko nousee kuuteen prosenttiin. Lainan määrä Laina-aika v. Lainan korko nyt % Nykyinen kuukausierä Lyhennystapa Jos korko on kahden vuoden kuluttua 4 %: Jos korko on kahden vuoden kuluttua 6 %:

8 Jos lainan takaisinmaksussa on ongelmia... Jos lainan takaisinmaksussa ilmenee ongelmia, asiaan kannattaa puuttua heti. Ongelmien ilmetessä kannattaa ottaa viipymättä yhteys pankkiin, josta laina on nostettu. Myös velkaneuvojat auttavat. Talous- ja velkaneuvoja auttaa muun muassa kokonaistilanteen selvittämisessä sekä sovintoesityksen laatimisessa. Talous- ja velkaneuvoja ei kuitenkaan tee ratkaisuja asiakkaan puolesta, vaan vastuu säilyy aina asiakkaalla itsellään. Talous- ja velkaneuvojan puoleen voi kääntyä kuka tahansa riippumatta siitä, mikä velkaantumisen on aiheuttanut. Finanssivalvonnan kirjaamo: puhelin faksi Talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot löytyvät Kuluttajaviraston sivuilta: > Kuluttajalle > Raha-asiat > Talous- ja velkaneuvojat

9 Sopimukset sitovat asiakasta ja palveluntarjoajaa Sopimukset kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Näin varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, mitä on sovittu. Kirjallisella sopimuksella voidaan myös välttää mahdollisia myöhempiä tulkintaerimielisyyksiä. Talletusta, lainaa, vakuutusta ja muita finanssialan tuotteita ja palveluita koskevat sopimukset ovat yleensä niin sanottuja vakiosopimuksia: sopimus tehdään palveluntarjoajan etukäteen laatimalle sopimuslomakkeelle. Varsinaiseen sopimusasiakirjaan liittyvät usein erilliset yleiset ehdot. Ennen päätöksentekoa Harkitse rauhassa ja perehdy huolellisesti kirjalliseen materiaaliin: esitteisiin, sopimukseen ja sen ehtoihin. Vertaile myös muiden palveluntarjoajien vaihtoehtoja. Kiinnitä huomiota siihen, voidaanko sopimusehtoja ja hintoja muuttaa sopimusaikana. Jos voidaan, selvitä, miten niitä voidaan muuttaa ja vaatiiko muuttaminen sinulta toimenpiteitä. Kiinnitä huomiota myös siihen, miten ja millä perusteella osapuolilla on oikeus irtisanoa tai purkaa sopimus. Sopimusta solmittaessa Älä allekirjoita mitään ennen kuin varmasti ymmärrät mitä olet hankkimassa. Selvitä mahdolliset epäselvät kohdat ennen sopimuksen allekirjoittamista. Vastuullisesti toimiva myyjä ei kiirehdi päätöksen tekemistä. Huolehdi, että sopimukseen tai sen liitteisiin kirjataan kaikki muutokset ja lisäykset, jotka eivät sisälly vakioehtoihin. Kun sopimus on solmittu Huolehdi siitä, että saat aina oman kappaleen sopimusasiakirjoista. Säilytä sopimus ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat huolellisesti ainakin sopimuksen voimassaoloajan. Säilytettäviä ovat esim. säännölliset tiliotteet, lainojen maksukuitit yms. Muista, että sopimus luo osapuolille sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Muista Lue sopimus, myös pienellä painettu teksti. Älä allekirjoita, jos et ymmärrä. Jos et ymmärrä, kysy! Muista, että sopimus sitoo. Säilytä sopimus ja muut siihen liittyvät paperit 9

10

11 Ongelmia? Ongelmatilanteessa kannattaa aina ensimmäiseksi ottaa yhteys siihen palveluntarjoajaan, jonka toimintaan on tyytymätön. Jos yhteydenotto ei tuota toivottua tulosta, pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluasiakas voi ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE). FINE neuvoo asiakkaita ja selvittää tarvittaessa heidän puolestaan kiistatilanteita palveluntarjoajan kanssa. Palvelu on asiakkaille maksutonta. Jos sinulla on ongelmia palveluntarjoajan kanssa, toimi näin: Kirjaa ylös ilmenneet ongelmat ja vaatimuksesi. Ota yhteyttä oman palveluntarjoajasi, esimerkiksi pankin tai vakuutusyhtiön, konttoriin tai palvelunumeroon ja selvittele asiaa palveluntarjoajan kanssa. Jos asia ei selviä suullisesti, tee kirjallinen vaatimus ja toimita se palveluntarjoajallesi. Finanssivalvonta edellyttää, että pankit ja muut palveluntarjoajat käsittelevät asiakasvalitukset asianmukaisesti. Jos asia ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan eli FINEen (puhelinnumero ja päivystysajat vieressä). Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Puhelin (09) maanantaista torstaihin kello Fine.fi Finanssivalvonnan puhelinpäivystys Maksuton puhelinneuvonta tiistaisin kello 9 10 ja torstaisin kello Finanssiasiakas.fi ja Finanssivalvonta.fi Mistä saan puolueetonta tietoa tarjolla olevista vaihtoehdoista? Oletko tutustunut Finanssiasiakas.fiverkkopalveluun? Entä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn verkkosivuihin? 11

12 Finanssivalvonta Postiosoite: PL 103, Helsinki Vaihde: /2011