Asuntomarkkinakatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuntomarkkinakatsaus 2013-2015 9.1.2013"

Transkriptio

1 Asuntomarkkinakatsaus

2 Ennuste 2013 taustamuuttujat Korko (0,55 % 12 kk euribor 2013) Kotitalouden käytettävissä olevat tulot (+2,0 % 2013) Työttömyysepävarmuus säilyy ainakin alkuvuoden korkealla tasolla 10 Työttömyyden uhka omalla kohdalla (saldoluku)

3 Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousevat 2013 koko maassa 1,5 % 3 Tarjonnan vähäisyys ylläpitää hintojen nousua. Suomessa ei kuitenkaan ole hintakuplaa iso riski epävakaalle kehitykselle. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Oulu Rovaniemi Tampere Turku Koko maa

4 Valmistuvia uusia asuntoja asuntoja VTT tavoite

5 Neliöhinta % käytettävissä olevista tuloista 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 1995 Asuntojen neliöhinnat nousevat 2013 hiukan tuloja hitaammin 1996 Lähde: Tilastokeskus * Helsinki Espoo Vantaa Tampere Turku Oulu Jyväskylä Rovaniemi

6 Uudisasuntojen hinnat nousseet vanhoja nopeammin Indeksi 2005=100 Rivi ja kerrostaloasunnot, koko maa /m Uusien asuntojen hintaindeksi (vas.) Vanhojen asuntojen hintaindeksi (vas.) Hintaero (oik.) Lähde: Tilastokeskus

7 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Vuokrat 2013 koko maassa +3,5 % 0,0 % Koko maa Helsinki Vantaa Espoo Turku Tampere

8 Omistusasuminen jatkuu ennätyskannattavana suhteessa vuokra-asumiseen 110% Pääomakustannus 1 suhteessa vuokraan 100% 90% 80% 70% 60% 50% Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Tampere Turku Oulu Jyväskylä 40% 1 Asunnon neliöhinta*korko/12+hoitovastike Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki, PTT

9 Arava-vuokrien ennakoidaan nousevan 4 % vuonna Indeksi 2000=100 Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi Arava vuokra Lähde: Tilastokeskus, PTT

10 Vapaarahoitteisten vuokrien nousu kasvukeskuksissa laskee suhteellista arava-vuokraa 1,1 Arava ja vapaarahoitteisten vuokrien suhde 1,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0, asukasta asukasta Yli asukasta Pääkaupunkiseutu Helsinki 0,7 0,65 0,

11 Omistusasumisen uusi sääntely Asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen Varainsiirtovero (nosto) Lainakatto Vaikutus asuntomarkkinoiden toimintaan

12 Varainsiirtovero nostaa muuttamisen kustannuksia Hyvinvoinnin maksimoinnin kannalta olennaista asua elämäntilanteeseen sopivassa asunnossa. Omalta osaltaan kannustaa ylisuureen asuntoon (velkaan). Vero nousee ennen kaikkea uusissa asunnoissa. Jos vero rahoitetaan lainalla, euron hintaisen asunnon (+verot) lainan kuukausierä nousee noin kymmenellä eurolla (25 vuoden annuiteetti, 50% myyntihintaosuus). Ongelma enemmänkin vero sinällään kuin sen nosto.

13 Sitova enimmäisluototusaste eli lainakatto Harkinnanvarainen työkalu makrovakauden edistämiseen Suomessa ei asuntojen hintakuplaa, mutta kotitalouksien velkaantuminen on eri maissa historiassa liittynyt vahvasti kriiseihin Makrovakaus on kuluttajankin etu, kuluttajalle luotonsaantirajoitteet läheisempi haitta Enimmäismäärä asuntolainalle, jonka voi saada suhteessa ostettavan asunnon hintaan Taloustilanteesta riippuen %, Fivan suosittelema 90 % lienee normaaliviritys Arvio neljännesvuosittain, voimaan kuukauden kuluttua päätöksen julkistamisesta

14 Kotitalouksien velkaantuneisuus ja varallisuus suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin Velat* Varat* Asuntojen hintaindeksi (2007=100), oikea asteikko Suomi Ruotsi * prosenttia kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista Lähteet: Eurostat, EKP.

15 Miten Suomi eroaa Ruotsista? Makroympäristön erot, finanssivarallisuus, muuttoliike Asuntoluototuksen käytännöissä erilainen lähtötilanne Ruotsin kokemukset (85% kiinteä alkaen 10/2010) : Puhtaasti lainakatosta johtuvat vaikutukset eivät niin suuria, samaan aikaan talouden epävarmuus lisääntyi, koronnousu, lainakysyntä vähentynyt Lainakatto onnistunut tervehdyttämään lainakulttuuria, suurten lainojen kysyntä väheni, pankeilla tiukempi sisäinen kontrolli Nuorten ostajien osuus jopa kasvanut, mutta vanhemmat tulleet osaomistajaksi tai takaajaksi

16 Lainakaton vaikutuksia Suomessa Potentiaalisesti suuremmat vaikutukset kuin Ruotsissa varallisuuserojen ja lyhennyskäytäntöjen takia Lainakattoon tehtävät nopeat muutokset voivat epävakauttaa asuntomarkkinoita Ensiasunnon ostajia saattaa jäädä pois markkinoilta, asumisuran eriarvoistumista alueellisesti ja perhetaustan vaikutuksesta Asuntomarkkinat: ostajien valikoituminen, halvempien alueiden kysyntä kasvaa Vuokramarkkinat: kysyntä kasvaa kaupunkikeskuksissa, missä asunnot kalliimpia, vuokralla asumisajat pitenevät

17 Laskelmia lainakaton vaikutuksista Arvioidaan kahden mallikotitalouden avulla omarahoitusosuuden säästämiseen kuluvaa aikaa lainakatosta (LTV) ja kaupungista riippuen Pienituloinen yksinasuva 30 m2 kerrostaloyksiö Kahden keskituloisen palkansaajan 2-lapsinen perhe, 90 m2 kerrostalokolmio Vertailulaskelma pieni- ja keskituloisen ensiasunnonostajan kohtaamasta omistusasumisen kynnyksestä: PKSvuokratasolla omarahoituksen säästäminen Eriarvoistuva asumisura

18 Säästämisaika yksiö, pienituloinen palkansaaja Yksiö Omarahoitusosuus Säästöaika, vuosissa Vuokra e/kk Asunnon hinta LTV 90 % LTV 85 % LTV 80 % Säästö e/kk LTV 90 % LTV 85 % LTV 80 % Helsinki ,4 9,6 12,8 Espoo ,2 3,3 4,5 Vantaa ,9 2,9 3,9 Kehysku ,5 2,3 3,1 Tampere ,3 3,5 4,7 Turku ,3 3,5 4,7 Lahti ,6 2,4 3,2 Kuopio ,9 2,8 3,8 Jyväskylä ,8 2,7 3,6 Oulu ,3 2,0 2,6

19 Säästämisaika perhekolmio keskituloinen perhe Kolmio Omarahoitusosuus Säästöaika, vuosissa Vuokra e/ Asunnon hinta LTV 90 % LTV 85 % LTV 80 % Säästö e/kk LTV 90 % LTV 85 % LTV 80 % Helsinki ,1 6,1 8,1 Espoo ,8 4,3 5,7 Vantaa ,8 4,1 5,5 Kehyskun ,0 2,9 3,9 Tampere ,0 4,6 6,1 Turku ,2 3,3 4,4 Lahti ,3 3,4 4,6 Kuopio ,5 3,7 5,0 Jyväskylä ,7 4,1 5,4 Oulu ,2 3,3 4,5

20 Lainakaton jatkovalmistelu, politiikkaviestit Kuluttajan näkökulma Ensiasunnon ostajien lievennys = ASP 10 % Lainalupauksen voimassaoloaika Kokonaisvelkaantuneisuus, positiivinen luottorekisteri. Makrovakausvalvojan näkökulma Odotusten ohjaaminen ei mahdollista Velkaantuneisuuden perusteella, ei asuntomarkkinoiden tilapäisiin hintapiikkeihin Lainakaton säätämisportaat ja virityksen kesto: kuluttajalle 1 %-yksikkökin on iso askel, makrovakaudelle pisara meressä

21 ASO tuo asumiseen vaihtoehtoja, nykymallissa ongelmia Tarjoaa potentiaalisen kohtuuhintaisen asumisratkaisun työssäkäyville ja lapsiperheille, nykymalli vaatii kuitenkin ison remontin Matala kynnys Erityisryhmille (opiskelijat, vammaiset ja ikäihmiset) tuotanto toimii, työssäkäyville ja nuorille hakumenettely hankala ASO-kanta tulossa peruskorjausikään, miten varaudutaan

22 ASO kysyntä- ja tarjontapotentiaali A) pienituloisissa määräaikaisissa työsuhteissa olevat tai sellaisen työsuhteen perässä muuttavat henkilöt B) Senioriasujat vapauttavat omistusasuntopääomaa vanhuuden menoihin. Lainakatto lisää potentiaalisesti ASOista kiinnostuneiden määrää. Nykyinen jonotusjärjestelmä estää työnperässä muuttujien kysynnän (myös kuntien hakumenettelyn erilaisuudet ongelma). Tuettujen ASOjen rahoituskustannukset markkinahintaa korkeammat, mutta rajoitukset tuotoissa Eläkesijoituksilla ei pidä hoitaa sosiaalipolitiikkaa ASOjenkaan kautta ASOt jääneet pääosin 90-luvun tarinaksi, tarjonta ei vastaa nykyistä pienten asuntojen kysyntää. ASO-yhtiöiden iso lainakanta vaikeuttaa uudistuotantoa. Kaupungille ASO ja vuokrat eivät ratkaisu samaan ongelmaan. Vuokraasumisessa voimakkaampi sosiaalipoliittinen viritys.

23 Julkisen vallan rooli asuntotuotannossa Kaavoitus ja rakentamattoman tonttimaan hyvä hallinta välttämätön mutta ei riittävä edellytys onnistuneelle asuntotuotannolle. Kuntarakenneuudistuksen voi olla positiivisia vaikutuksia mal-suunnitelmien toteutukseen Kysymys on julkisesta investoinnista, jolle saadaan sekä suoraa tuottoa että epäsuoria positiivisia vaikutuksia asunto- ja työmarkkinoiden toimivuuden parantumisen kautta. Hallitusohjelman säästötavoitteita haettava kulutuksen eikä tuottavien investointien karsimisen avulla.

24 Julkisen vallan rooli asuntomarkkinoilla Valtion tehtävä parantaa yleishyödyllisten ja kuntien rahoitusmallien kannustavuutta uudistuotantoon tai ottaa itse isompi rooli. Asumistukeen panostaminen nostaa aluksi vuokratasoja, mikä myös hyvä asia, koska vuokraasuntotuotanto potentiaalisesti lisääntyy.

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Suomalaisten velat kaksinkertaistuivat

Suomalaisten velat kaksinkertaistuivat Julkinen BoF Online 2 2015 Suomalaisten velat kaksinkertaistuivat 20 vuodessa Petri Mäki-Fränti Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa.

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

KOLME SUKUPOLVEA ENSIASUNTOA HANKKIMASSA. Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 12.3.2012

KOLME SUKUPOLVEA ENSIASUNTOA HANKKIMASSA. Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 12.3.2012 KOLME SUKUPOLVEA ENSIASUNTOA HANKKIMASSA Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 12.3.2012 KOLME SUKUPOLVEA Munkkivuori 1960 Tapiola 1979 Taka-Töölö 2011 12.3.2012 2 ENSIASUNNON HANKINTA KOLMESSA SUKUPOLVESSA

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? *

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Yksi meitä kaikkia askarruttavista ikuisuuskysymyksistä on valinta vuokra- ja omistusasunnon välillä. Kuten kaikki tiedämme useimmat suomalaiset ovat päätyneet

Lisätiedot

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 VÄ E S TÖ M U U T TO L I I K E VÄ E S TÖ S U U N N I T E T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT A S U M I N E N TA LO U S O R I G O S S A : Tu l e vaisuuden

Lisätiedot

kotitalouksien taloudellista liikkumavaraa.

kotitalouksien taloudellista liikkumavaraa. Kotitalouksien taloudellinen liikkumavara Suomessa Suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste on kasvanut trendinomaisesti koko 2000-luvun ajan, ja vuonna 2011 suomalaisilla kotitalouksilla oli velkaa

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy Rakennusalan suhdanneryhmä 19.8.29 RAKENTAMINEN 29-21 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Kai Karsma Ari Laine Timo Myllys Mikael

Lisätiedot

HYPON ASUNTOMARKKINOIDEN TILANNEANALYYSI Q4/2012 ASUNTOMARKKINAT KASVUKESKUKSISSA 10-12 / 2012

HYPON ASUNTOMARKKINOIDEN TILANNEANALYYSI Q4/2012 ASUNTOMARKKINAT KASVUKESKUKSISSA 10-12 / 2012 HYPON ASUNTOMARKKINOIDEN TILANNEANALYYSI Q4/2012 ASUNTOMARKKINAT KASVUKESKUKSISSA 10-12 / 2012 2008-2010-2012 Finanssikriisistä valtiovelkakriisiin 2008 2012 Nyt susi on jo aikuinen, 4 v. eikä vieläkään

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT

VATT VALMISTELURAPORTIT VATT VALMISTELURAPORTIT 17 Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen Heikki A. Loikkanen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 Maria Laurila Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Laurila,

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta Riikka Kainulainen Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Erkki Lehtinen Eero Nippala Liisa Jaakkonen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Asuinrakennukset vuoteen

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA PETTERI KIVIMÄKI Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus 2005 21.7.2006 8 Jyväskylän kaupunki ISBN 952-5332-82-9 Kappaleessa 4.4. karttojen tekijänoikeudet omistaa Jyväskylän

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Julkaisuvapaa 31.3.2005 klo 11 jälkeen

Julkaisuvapaa 31.3.2005 klo 11 jälkeen Julkaisuvapaa 31.3.2005 klo 11 jälkeen Pääjohtaja Erkki Liikanen: PANKKIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT OP-ryhmän vuosikokous 31.3.2005, Finlandia-talo, Helsinki Herra puheenjohtaja,

Lisätiedot