1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella."

Transkriptio

1 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA JA IKAALISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN TARJOUSPYYNTÖ JA OPTIO AJALLE ja Ikaalisten kaupunki ja Hämeenkyrön kunta pyytävät elintarviketarjouksia koulu-, päiväkoti-, vanhusten palvelutalojenja terveyskeskuksen keittiöitä varten. Annosmäärä on n annosta/pv. Toimipaikkaluettelo on liitteenä. Tarjouspyynnön tuoteluettelosivuilla on tuotteita, joista pyydämme nettohintaa. Pyrimme ostotoiminnassamme toimimaan taloudellisesti ja kontrolloidusti. Valittu toimittaja tekee ostajille tarjotuista tuotteistaan hinnoitellun tuoteluettelon. Osatarjoukset tuoteryhmittäin huomioidaan. Osatarjoukset hyväksytään kuitenkin siten, että vertailu on mahdollista tehdä. Tuoteluettelossa mainittavia tuotteita on tarjottava vähintään 85 % pyydetyistä tuotteista. Tarjoukset tulee antaa tarjouspyynnössä mainituista tai vastaavista tuotteista liitteenä olevia tarjouslomakkeita käyttäen yksi- yksitoista. Tarjoustuotelomakkeisiin tarjoaja ei voi tehdä lisärivejä. 1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella. Tarjouspyynnön liitteissä on mainittu vuosikulutusarvio volyymituotteista tuoteryhmittäin ja tuotteittain. Arvioidut vuosikulutukset ovat suuntaa antavia eivätkä sido tarjouksen pyytäjää. Kulutusmäärät perustuvat voimassaoleviin ruokalistoihin ja ruokalistoissa tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa kulutusmääriin muutoksia. Toimitukset tapahtuvat suoraan tilaaville toimipaikoille.

2 2 2. Hankintamuoto Hankintamuotona on avoin menettely. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. 3. Hankintamenettely 3.1 Tarjousten käsittely Tarjousten avaustilaisuus on suljettu. 3.2 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 3.3 Tarjottaville tuotteille asetetut vaatimukset Kunnat tarkistavat asiakirjojen oikeellisuuden hankintalain mukaisesti. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet alla olevien maksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajien kelpoisuus tarkistetaan ennen varsinaista päätöksentekoa. Tällöin kunkin osa-alueen kolmelta parhaalta pyydetään molemmille kunnille seuraavat selvitykset: 1. selvityksen siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin 2. verovelkatodistuksen 3. todistuksen eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkemaksujen suorittamisesta 4. kaupparekisteriotteen 5. selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 6. todistuksen toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolosta 7. laatu- ja ympäristöjärjestelmän sertifiointitodistuksen tai kuvauksen järjestelmästä. 1. Tuotteille asetetut vaatimukset, joiden tulee täyttyä, on ilmoitettu tuotelomakkeissa. 2. Tarjottujen tuotteiden tulee olla ensiluokkaisia ja tilaajan tarpeisiin soveltuvia. 3. Hankinta alueella on kaksi yksikköä, joissa käytetään luomutuotteita. Näihin yksiköihin tulee toimittaa luomu tuotteita. Yksiköt on mainittu liitteessä. Lisäksi haluamme kokeilla luomutuotteiden käyttöä muissa yksiköissä. 4. Ruoka ja raaka-aineet eivät saa sisältää GMO- raaka-aineita. Vaatimus koskee kaikkia raaka-aineita, jotka lainsäädännön mukaan tulee merkitä GMO:na.

3 3 5. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän sertifiointitodistusta tai kuvausta järjestelmästä käytetään ensiluokkaisuuden arviointiin. 6. Tuotteissa tulee olla selkeät suomenkieliset tuoteselosteet. 3.4 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten tulee olla tarjouspyynnön mukaisia. 3.5 Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu 3.6 Oikeus hylätä tarjoukset 4. Poikkeusolot Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Valintaperuste Valintaperusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tärkeysjärjestyksessä seuraavien arviointiperusteiden mukaan: tuotteen ja kuljetuksen hinta yhteensä 65 pistettä. laatuasiat 35 pistettä Tilaaja hylkää tarjoukset, jos ne eivät ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia, sisältävät omia ehtoja tai pyydettyjä asiakirjoja puuttuu. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Tarjoajan tulee liittää selvitys toimitus varmuudestaan maassa vallitsevien mahdollisten poikkeusolojen varalle sekä miten tarjoaja varmistaa tuotteiden saatavuuden poikkeusolosuhteissa. 5. Hinnat, hintojen tarkistaminen ja tarjousvertailu Tarjousvertailu tehdään kuntien toimesta yhteisesti. Tavoitteena on tehdä hankinnasta yhteneväiset päätökset. Hankintaosapuolet (Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki) tekevät päätökset ja hankintasopimukset omalta osaltaan. Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina (alv 0 %) nettohintoina, joista kaikki myönnettävät alennukset on vähennetty. Hintojen tulee sisältää kaikki laskutuksesta, tilausten käsittelystä ym. aiheutuvat kustannukset. Erillisiä laskutuslisiä ei hyväksytä.

4 4 Tuotteista, joista ei yksilöidysti pyydetä nettohintoja oheisilla lomakkeilla, tulee ilmoittaa tuoteryhmä- / toimittajakohtaiset nettohinnoista laskettavat alennusprosentit laaditulle kaavakkeelle. Tarjoushintojen tulee olla voimassa vähintään saakka. Tämän jälkeen sekä tuote- että kuljetushintojen tulee olla voimassa seuraavat puolivuotiskaudet , jne. Hinnantarkistusesityksiä voi tehdä enintään kaksi kertaa kalenterivuodessa, mahdolliset tarkistusajankohdat ovat 1.1. ja 1.7. Mahdolliset hinnantarkistusesitykset on toimitettava toiselle sopijaosapuolelle viimeistään kahta kuukautta ennen haluttua voimaantuloajankohtaa. Hintojen muutoksista sovitaan viimeistään kuusi viikkoa ennen hintojen voimaantuloajankohtaa. Hintojen muutoksista sovitaan kirjallisesti (ei sopimusmuutos). Hinnantarkistusesityksessä on yksilöitävä ne kustannustekijät, joihin vedotaan hinnanmuutoksessa. Vetoamista yleiseen kustannustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hintojen korottamiselle. Hintoja voidaan tarkistaa enintään tilastokeskuksen julkaiseman tuottajahintaindeksin, teollisuuden tuottajahintaindeksin muutosta vastaavasti. Tuottajahintaindeksi, teollisuuden tuottajahintaindeksi 2010=100, oli 105,6 toukokuussa (http://www.stat.fi/til/thi/2014/05/thi_2014_05_ _tau_001_fi.html.) Lisäksi tästä poiketen voi esittää muuta hinnanmuutosta merkittäviin syihin perustuen yksittäisen tuotteen osalta. Ensimmäinen perusindeksi on sopimuksen alkamiskuukauden indeksiluku ja tarkistusindeksinä on tarkastusajankohtana tiedossa oleva viimeksi julkaistu indeksiluku muuttuvat hinnat tarkistetaan edellisen syyskuun indeksin mukaisesti verrattuna sitä edeltävän maaliskuun vastaavaan indeksiin ja 1.7. muuttuvat hinnat tarkistetaan edellisen maaliskuun indeksin mukaisesti verrattuna sitä edeltävän syyskuun indeksiin. Poikkeuksena on ensimmäinen hinnantarkistus, jossa muuttuvat hinnat tarkistetaan sopimuksen alkamiskuukauden indeksin mukaisesti. Hinnanmuutosesitykset tulee ilmoittaa tarjouspyynnön mukaisilla tuotelomakkeilla, joissa ilmoitetaan vanhan hinnan lisäksi uusi hinta ja siitä johtuva hinnan muutosprosentti. Kuljetus- ja pudotusmaksut sekä mahdolliset pientoimitusmaksut on mainittava erikseen, mikäli niitä on, niillä kuuluvilla sarakkeilla.

5 5 Sopimuskauden aikana markkinoille tulevat uutuustuotteet on hinnoiteltava tässä tarjouspyynnössä tarkoitettujen tuotteiden hintatasoon. 6. Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko Lasku voidaan maksaa kun toimitus on vastaanotettu ja hyväksytty. Laskuissa on mainittava myös arvonlisäverollinen hinta. Maksuehto on oltava vähintään 21 päivää netto laskun saapumisesta laskettuna. Viivästyskorko on kulloisenkin voimassa olevan korkolain mukainen. Laskutustapa neuvotellaan molempien kuntien oman käytännön mukaan. Useilla ostajilla on jo sähköinen laskutus käytössä. 7. Tavaran tilaustapa, toimitus ja raportointi Tavarantilaus tapahtuu sähköisesti ja pienistä toimipisteistä puhelimitse tai sähköisesti. Toimitus Tavaratoimitukset viedään keittiöihin perille toimitettuna. Pieniin valmistus- ja palvelukeittiöihin 1-2 kertaa viikossa, isoihin keskuskeittiöihin tukkutoimitus 1-3 kertaa viikossa klo 7-13:00, toimituspäivät tasaisesti viikon aikana. Kuivatavarat, lihat ja pakasteet tulee toimittaa isoihin tuotantokeittiöihin varastoihin tyhjennettävissä rullakkovaunuissa. Tavaran toimittajan tulee kuljettaa tyhjät rullakot, laatikot ja laatikoiden alusvaunut toimipisteestä pois säännöllisesti. Toimitusten on tapahduttava sovitusti ja mahdollisista poikkeamista tiedotettava välittömästi, jotta poikkeaman haittavaikutus voidaan minimoida. Virheelliset toimitukset on korjattava välittömästi. Mikäli tilattua tavaraa ei ole toimittajan tulee ilmoittaa tilaajalle ja tarjota korvaavaa tuotetta. Ns. korvaavia tuotteita ei toimiteta ilman tilaajalta saatua lupaa. Mikäli tilaaja hyväksyy tuotteen, tulee korvaava tuote saada samalla hinnalla kuin alkuperäinen tuote tai jos se on alkuperäistä tuotetta edullisempi niin silloin edullisemmalla hinnalla. Toimittaja ei voi perua toimitusta viivästykseensä vedoten. Mikäli toimittaja ei pysty toimittamaan sovittua tuotetta lainkaan tai

6 6 viivästyminen aiheuttaa toimintamuutoksia asiakkaalle, asiakkaalla on oikeus ostaa muualta. Asiakas ei ole velvollinen ottamaan vastaan viivästynyttä toimitusta. Mikäli sovittu tuote toimitetaan viivästyneenä ja mikäli asiakas päättää ottaa viivästyneen toimituksen vastaan, on asiakkaalla seuraavat oikeudet: - asiakkaalla on oikeus saada toimituksesta 25% alennusta tai mikäli sovittu toimituksen viivästyminen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia asiakkaalle esim. ylityökustannuksia, on asiakkaalla oikeus periä aiheutuneet kustannukset toimittajilta. Toimitus katsotaan viivästyneeksi, mikäli se viivästyy sovitusta aikataulusta 1½ tuntia. Toimittaja ei voi viivästystilanteessa hyväksyttävästi vedota oman toimittajansa/ alihankkijansa toimitusvaikeuksiin muutoin kuin ylivoimaisen esteen sattuessa. Kulutusraportit toimitetaan 2x vuodessa ABC-logistiikan mukaisesti toimipaikkakohtaisesti kuntatasolla ja pyydettäessä tuoteryhmittäin hankintarenkaan tasolla. 8. Sopimus ja sopimusehdot Asiakkaan vastuu: antaa toimittajille tarpeelliset tiedot tilaavista toimipaikoista tilaukset tehdään sovitusti laskut maksetaan sovitusti ja virheellisistä laskuista ja toimitusvirheistä reklamoidaan ensi tilassa Toimittajan vastuu: asiakkaan edustajille järjestetään tarvittavaa tuotteisiin, hankintaan ja tilaamiseen liittyvää infoa ja koulutusta tarpeen mukaan ( uuden toimittajan esittely, tilaus- ja laskutuskäytäntö, esimiestiimipalaverin tuoteinfot sekä tarjouspyynnön mukaiset tuoteluettelot hintatietoineen, (tuotteisiin/ ruokaohjeisiin liittyvät koulutukset) asiakkaalle ilmoitetaan kirjallisesti kaikki tuotteissa tapahtuvat muutokset asiakkaan esittämiin reklamaatioihin vastataan viipymättä ja kerrotaan toimintaa korjaavat toimenpiteet toimittaja/ toimittajan käyttämä alihankkija noudattaa hankinnan lainsäädäntöä ja määräyksiä (elintarviketurvallisuus, varastointi, kuljettaminen ja omavalvonta)

7 7 Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. Sopimus on voimassa Lisäksi varataan oikeus optioon ajalle ja Tarjouksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden siten, että toimitusehdot ja laatutason vaatimukset pysyvät muuttumattomina. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteen eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesti huomautuksesta huolimatta. 9. Sopimuksen irtisanominen Jo jompikumpi haluaa irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, on irtisanominen tehtävä kirjallisesti viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen haluttua päättymisajankohtaa. Irtisanominen ei aiheuta osapuolille maksuseuraamuksia. 10. Tarjouksen jättäminen Tarjoukset tulee tehdä suomenkielellä ja jättää klo 12:00 mennessä osoitteella: Ikaalisten kaupunki Ravitsemis- ja siivouspalvelut Valtakatu 5 Kuoreen tulee merkitä lähettäjän nimi ja merkintä elintarviketarjous. Tarjouksen tulee olla voimassa neljä (4) kuukautta viimeistään jättöpäivästä lukien. Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön liitteenä olevia tarjoustuotelomakkeita käyttäen. Tarjoukset pyydämme toimittamaan postitse ja sähköpostitse osoitteella 11. Lisätiedot Mahdollisiin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastataan kootusti yhteisellä sähköpostilla Kysymykset tulee lähettää sähköisesti mennessä osoitteeseen:

8 8 Kaija Rönni Jennileena Lähteenmäki Palvelupäällikkö Ruokapalvelupäällikkö puh. (03) puh Liitteet Toimipaikat Hämeenkyrö, liite 1 Toimipaikat Ikaalinen, liite 2 Hintaliite, liite 3 (10 sivua) Yleisalennukset, liite 4 Laadunarviointi, liite 5

9 9 LIITE 1 Toimipaikkaluettelo Sopimuskauden aikana on mahdollista, että jokin toimipiste lakkautetaan, toiminta laajenee tai tulee uusia toimipisteitä jotka kuuluvat myös tähän tarjouspyyntöön. Hämeenkyrön kunnan toimipisteet ja ateriamäärät Toimipiste Osoite Toimitusmäärät Ateriamäärä/pv Heinijärven Trossitie x vko 150 varhaiskasvatus Simuna yksikkö* ja koulu* Hämeenkyrön Härkikuja 10 2 x vko 900 terveyskeskus Hämeenkyrö (keskuskeittiö) Hämeenkyrön Ristamäentie 13 2 x vko 850 Yhteiskoulu ja Hämeenkyrö F.E. Sillanpään lukio (keskuskeittiö) Kirkonkylän koulu Kyrönsarventie 16 2 x vko 500 (keskuskeittiö) Hämeenkyrö Koskilinnan päiväkoti* Korkomäentie 10 1 x vko Kyröskoski Kyröskosken koulu Koulukatu 26 2 x vko 600 (keskuskeittiö) Kyröskoski Mahnalan Maisematie x vko 140 Ympäristökoulu ** Hämeenkyrö Pinsiön koulu* Sasintie x vko 150 ja päiväkoti* Pinsiö (päiväkoti yhdistyy Sasin päiväkotiin alkaen, 60 ann. siirtyy) Sasin päiväkoti * Sasintie 82 1 x vko alkaen Hämeenkyrö

10 10 LIITE 2 Ikaalisten kaupungin toimipisteet ja ateriamäärät/päivä Toimipiste Osoite Toimitusmäärät Ateriamäärä/pv Ikaalisten ryhmäkoti* Peltotie 4 1 x vko 20 Kakkospesän päiväkoti* Ikaliininkatu 3 1 x vko 50 Kamraatinkulman toimintakeskus*, Kamraatintie 3 1 x vko 30 Keskustan päiväkoti* Eino Salmelaisenkatu 5, 2 x vko 120 Rahkola, Keskustan koulun väliaikaistila kesään 2016 asti 120 Rahkolankuja 10 1 x vko Kilvakkalan koulu Kilvakkalantie 25 2 x vko KILVAKKALA Kilvakkalan päiväkoti* Kilvakkalantie 21 1 x vko KILVAKKALA Luhalahden koulu** Luhalahdentie 2280/ x vko 35 (ympäristökoulu) LUHALAHTI Mansoniemen koulu 1) Mansoniementie 1 x vko 40 Riitialan koulu1) Riitialantie x vko RIITIALA Terveyskeskus Vanha Tampereentie 21 2 x vko 170 Tevaniemen koulu1) Luhalahdentie x vko TEVANIEMI Tevaniemen toimintakeskus, Luhalahdentie 756 A, 1 x vko TEVANIEMI Nikulan palvelutalo Luhalahdentie 756 B 1 x vko TEVANIEMI

11 11 Toivolansaarikoti Toivolansaarentie 1 A 2 x vko 300 Yhteiskoulu Poppelinkatu 10 2 x vko 850 (keskuskeittiö) Osa Keskustan koulusta toimii täällä väliaikaisesti. *= jakelu-/palvelukeittiö ** = ympäristökoulu, joka käyttää luomu- ja lähituotteita 1) suunniteltu yhdistää alkaen. Päätös tehtäneen elokuussa Ei mainintaa = valmistuskeittiö

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ

MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ Pyydämme tarjoustanne (jäljempänä toimittaja) Lohjan kaupungin (Tilaaja) myynti laskutusprosessin hoitamisesta, joka muodostuu seuraavista palveluista:

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot