Raami ei vienyt tuhon tielle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raami ei vienyt tuhon tielle"

Transkriptio

1 Työmarkkinatutkimus DIPLOMI- INSINÖÖRIEN KESKIPALKKA KOHOSI 3,2 PROSENTTIA. OSTOVOIMAN KEHITYS HIEMAN PLUSSAN PUOLELLA TEKSTI HENNA LAASONEN Diplomi-insinöörin keskipalkka toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli joulukuussa euroa ja palkka euroa kuukaudessa. Vuoden aikana valmistuneiden ja vakituisen kokopäivätyön löytäneiden melko tuoreiden diplomiinsinöörien keskipalkka oli joulukuussa euroa ja euroa. Palkka kehitys on aivan ensimmäisten kuukausien aikana ripeää. Esimerkiksi TEKin valmistumisen yhteydessä keräämien tietojen mukaan kesä-marraskuussa valmistuneiden vakituisessa työssä olevien diplomi-insinöörien keskipalkka oli valmistumishetkellä euroa ja euroa kuukaudessa. Kun kokeneemmat kollegatkin lasketaan mukaan, diplomi-insinöörien keskipalkka kohosi edellisvuodesta 3,2 prosenttia ja n muutos oli samaa luokkaa, 3,3 prosenttia. Tilasto keskuksen laskema kuluttajahintojen muutos eli inflaatio söi ostovoimaa vuoden aikana keskimäärin 2,8 prosenttia. Tällä kertaa tyypillinen diplomiinsinööri jäi siis pikkuisen voiton puolelle. Raami ei vienyt tuhon tielle Kilpailukyvystä huolestuneiden on kuitenkin syytä huomata, että TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan diplomi-insinöörien keskipalkka on kohonnut joulukuusta 2010 joulukuuhun vain 5,1 prosenttia, kun elinkustannusindeksi on Tilastokeskuksen mukaan noussut 6,4 prosenttia kahden viime vuoden aikana. Usealla ammattikuntaa eniten työllistävällä alalla raamikorotukset on maksettu kokonaisuudessaan tämän ajanjakson sisällä. Työnantajapuolen suosimaa henkilöidenttistä palkkakehitystä lähinnä vastaava valmistumisvuosi-identtinen kehitysluku olisi TEKin työmarkkinatutkimusten mukaan 8,3 prosenttia joulukuusta 2010 joulukuuhun. Henkilöidenttisistä luvuista putoavat automaattisesti pois kaikki, jotka ovat olleet esimerkiksi opiskelijoita tai työttömiä toisena vertailuhetkenä. Näissä vertailuissa tulee muistaa, että vastaajakunnassa tapahtuu vuosittain monenlaisia muitakin rakenteellisia muutoksia. Lisäksi inflaatio koskettaa jokaista eri tavalla riippuen siitä, mitä hyödykkeitä kyseisenä vuonna kuluttaa ja miten juuri niiden hinnat kehittyvät. Myös verotus on muuttunut jonkin verran. Valtavaa muutosta reaaliansioissa ei joka tapauksessa ole tapahtunut suuntaan tai toiseen parin vuoden aikana. Arkkitehdit ja maisterit kirivät Arkkitehti- tai maisterikoulutuksen pohjalta työskentelevät TEKin jäsenet ovat viime vuoden aikana kirineet kiinni diplomi-insinöörien palkkaetumatkaa. Arkkitehtien keskiansio nousi 5,3 prosenttia ja matemaattis-luonnontieteellisen maisterin tutkinnon suorittaneiden keskiansio peräti 5,8 prosenttia. Sivutoimisia yrittäjiä aiempaa enemmän Joulu tammikuussa toteutettuun työmarkkinatutkimukseen saatiin yhteensä vastausta. Kyselyssä oli ensimmäistä kertaa useita räätälöityjä vastauspolkuja, 22 TEK 1/2013

2 TYÖMARKKINATUTKIMUS DI-PALKAT VALMISTUMISVUOSITTAIN ARKKITEHTIPALKAT VALMISTUMISVUOSITTAIN n = n = 249 muun muassa päätoimisille yrittäjille ja ulkomailla asuville. Ulkomailla ilmoitti asuvansa 4,5 prosenttia vastaajista; heidän palkkansa eivät ole mukana tässä tarkastelussa. Naisten osuus vastaajista oli 22 prosenttia. Koko porukan -ikä oli 39 vuotta, keski-ikä puolestaan hieman alle 41 vuotta. Kaikista kotimaassa asuvista vastaajista reilut 89 prosenttia ilmoitti työskentelevänsä joulukuussa kokopäiväisesti toisen palveluksessa, ja heistä noin 8 prosenttia määräaikaisessa työ suhteessa. Kokopäiväisesti työskentelevistä vastaajista 61 prosenttia arvioi tekevänsä asiantuntijatyötä, 23 prosenttia kuuluvansa keskijohtoon ja 12 prosenttia ylempään johtoon. Työttömyys, lomautus tai irtisanomispaketti kosketti vastaajista jollakin tapaa joulukuussa noin kuutta prosenttia. Palkkakuvioiden merkinnät n = vastaajien lukumäärä :n = se palkka, jota vähemmän ansaitsee vastaajista :n = se palkka, jota vähemmän ansaitsee vastaajista Mediaani = suuruusjärjestyksessä keskimmäinen palkka. Mediaania suurempia ja pienempiä palkkoja on luku määräisesti yhtä paljon. :n = se palkka, jota enemmän ansaitsee vastaajista. :n = se palkka, jota enemmän ansaitsee vastaajista. Työmarkkinatutkimuksessa käytetty palkkakäsite on kokonaiskuukausiansio bruttona. Se sisältää peruspalkan, luontoisetujen verotusarvon (esim. puhelinetu 20 ) ja kuukausittain maksettavat erät, kuten myyntiprovisiot. Siihen eivät kuulu ylityökorvaukset, lomarahat, vuosibonukset eivätkä sellaiset tulospalkkiot, joita maksetaan harvemmin tai kuukautta pidemmältä ajalta. Palkkakuvioissa ovat mukana sekä vakituisten että määräaikaisten työsuhteiden palkat. Palkkakuvioissa ei ole mukana tieteellisen jatkotutkinnon suorittaneita vastaajia, ellei toisin mainita. TEK 1/

3 Lisää palkka- ja muita graafeja kevään TEKlehdissä ja jäsensivuilla FM-PALKAT VALMISTUMISVUOSITTAIN Yrittäjiä oli vastaajista noin 1,5 prosenttia, sivu toimiset yrittäjät mukaan laskettuna liki 7 prosenttia. Palkansaajista huomattavasti aiempaa useampi ilmoitti olevansa myös sivutoiminen yrittäjä luvun alkuvuosina pää- tai sivutoimisia yrittäjiä oli vastaajista vuosittain runsas 3 prosenttia, ja parina viime vuotena reilut 4 prosenttia. Kun myös osakkaat ja yhden tai useamman yrityksen hallitustyöskentelyyn osallistuvat otetaan huomioon, paljastuu, että 14 prosenttia vastaajista on mukana yritystoiminnassa yhdessä tai useammassa näistä rooleista. Palkansaaja-asemassa olevien vastaajien tarkasteluissa käytetty palkkakäsite on joulukuun päätoimen kokonaiskuukausiansio bruttona. Se vastaa melko hyvin Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n laskemaa säännöllisen työajan bruttopalkkaa ilman tulospalkkioita. n = 454 PÄÄTOIMEN KUUKAUSIANSIO TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVASSA TYÖSUHTEESSA JOULUKUUSSA Tutkinto Mediaani-ikä (vuotta) Keskiarvo ( ) Mediaani ( ) ( ) ( ) Keskiarvon muutos 2011 (%) Mediaanin muutos 2011 (%) Diplomi-insinööri* ,2 % 3,3 % Arkkitehti tai maisema-arkkitehti* 43, ,3 % 2,5 % Matemaattis-luonnon - tieteellinen maisterin tutkinto* ,8 % 6,4 % Tieteellinen jatkotutkinto (TkL, TkT, FL tai FT) ,0 % 1,9 % *ei tieteellistä jatkotutkintoa 24 TEK 1/2013

4 Työmarkkinatutkimus TEOLLISUUDEN DIPLOMI- INSINÖÖRIEN KESKIPALKKA VAKITUISESSA TYÖSUHTEESSA OLI EUROA. YKSITYINEN SEKTORI PALKKAKEHITYKSEN YKKÖNEN TEKSTI HENNA LAASONEN Yksityisen sektorin diplomi-insinöörien keskipalkka nousi edellisvuodesta 3,5 prosenttia. Yliopistosektorin määräaikaisten palkat ovat nousseet jonkin verran, mutta yliopistot ovat edelleen tekniikan akateemisten matalapalkka-ala. T EKin työmarkkina tutkimukseen joulukuussa vastanneiden vakituisessa työsuhteessa yksityisellä sektorilla työskentelevien diplomi-insinöörien keskipalkka oli euroa. Kehitystä oli tapahtunut 3,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Mediaani oli euroa ja sen muutos vielä a suurempi, peräti 4,4 prosenttia. Vuoden aikana yksityisellä sektorilla nousivat siis nimenomaan keskituloisten ansiot kautta linjan, eivät niinkään suuri tuloisimpien kuukausipalkat. Teollisuuden diplomi-insinöörien keski palkka vakituisessa työsuhteessa oli euroa, ja se nousi edellisestä vuodesta 3,6 prosenttia. Mediaani nousi 3,3 prosenttia euroon. Koko diplomi-insinöörien joukon palkkakehitys oli hieman tätä hitaampaa, eli julkinen sektori jäi yksityisestä jälkeen. Monimuotoinen jäsenkunta Kaikista tekniikan akateemisista lähes 90 prosenttia on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon ja yli 80 prosenttia tekee töitä vakituisessa työsuhteessa. Pyöreästi 80 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla ja noin puolet teollisuuden palveluksessa. Todellisuus on monimuotoisempi. Diplomi-insinöörien lisäksi ammattikuntaan kuuluu melkoinen joukko arkkitehteja ja filosofian maistereita. Kymmenellä prosentilla työmarkkina tutkimuksen vastaajista on lisensiaatin tai toh torin tutkinto, ja monella muulla jokin aiempi koulutus tai myöhempi tuplatutkinto, useimmin kaupalliselta alalta. Moni palkansaaja tekee vajaata työviikkoa tai esimerkiksi sivutöitä yrittäjänä. Edes jako julkisen ja yksityisen sektorin tai teollisuuden ja palvelualojen välillä ei ole selvä. Teollisuus ei ole entisensä TEKin työmarkkinatutkimuksen tarkasteluissa tietoteollisuus, kulttuuriteollisuus, peliteollisuus ja monet muut uudet, kukoistavat teollisuuden haarat luokitellaan palveluiksi. Sen sijaan kaivos- ja energia-ala sekä rakentaminen on tavallisesti yhdistetty teollisuuden 28 TEK 2/2013

5 TYÖMARKKINATUTKIMUS YKSITYISEN SEKTORIN DIPLOMI-INSINÖÖRIT TEOLLISUUDEN DIPLOMI-INSINÖÖRIT n = n = lukuihin. Rajaa on hämärtänyt muun muassa tietotekniikan palvelualan ja suunnittelualan siirtyminen Teknologiateollisuus ry:n piiriin. Perinteisesti teknologiateollisuudella on tarkoitettu elektroniikka- ja sähköteollisuutta sekä metallien jalostusta ja kone- ja laiteteollisuutta. Palkkakehityksen näkökulmasta ohjelmistoteollisuus pärjää hyvin perinteiselle teollisuudelle, kun taas suunnittelualalla palkat ovat selkeästi heikommat. Julkisen sektorin palkkakehitys jäi vaisuksi Valtio, kunnat ja kuntayhtymät ovat tuoneet sektoriluokituksiin eloa yhtiöittämällä ja yksityistämällä. Valtion budjettitalouden piirissä olevia laitoksia on muutettu liikelaitoksiksi ja usein sittemmin vielä osakeyhtiöiksi, joissa valtiolla on joko enemmistö- tai vähemmistöomistus. Palkkatilastoissa VR-Yhtymä, Destia, Itella ja monet muut löytyvät nykyään yksityisen sektorin puolelta, samoin yleensä valtion liikelaitokset eli Metsähallitus ja Senaatti-kiinteistöt. Palkkakuvioiden merkinnät n = vastaajien lukumäärä :n = se palkka, jota vähemmän ansaitsee vastaajista :n = se palkka, jota vähemmän ansaitsee vastaajista Mediaani = suuruusjärjestyksessä keskimmäinen palkka. Mediaania suurempia ja pienempiä palkkoja on luku määräisesti yhtä paljon. :n = se palkka, jota enemmän ansaitsee vastaajista. :n = se palkka, jota enemmän ansaitsee vastaajista. Työmarkkinatutkimuksessa käytetty palkkakäsite on kokonaiskuukausiansio bruttona. Se sisältää peruspalkan, luontoisetujen verotusarvon (esim. puhelinetu 20 ) ja kuukausittain maksettavat erät, kuten myyntiprovisiot. Siihen eivät kuulu ylityökorvaukset, lomarahat, vuosibonukset eivätkä sellaiset tulospalkkiot, joita maksetaan harvemmin tai kuukautta pidemmältä ajalta. Palkkakuvioissa ovat mukana sekä vakituisten että määräaikaisten työsuhteiden palkat. Palkkakuvioissa ei ole mukana tieteellisen jatkotutkinnon suorittaneita vastaajia, ellei toisin mainita. TEK 2/

6 VASTAAJIEN PALKAT JOULUKUUSSA ( /KK) Tutkinto Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Määrä- Keskiarvo Mediaani Keskiarvo Mediaani aikaisten osuus (%) Diplomi-insinööri % Yksityinen sektori % Teollisuus % Suunnitteluala ** 2 % Muu yksit. sektori % Yliopistot % Valtiosektori % Kuntasektori % Arkkitehti % Filosofian maisteri % Tieteellinen jatkotutkinto % (TkL, TkT, FL,tai FT) 1 ei jatkotutkintoa 2 yliopistot erotettu omaksi sektorikseen ** liian vähän havaintoja VASTAAJIEN ALKUPALKAT ( /KK) 1 Tutkinto Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Määrä- Keskiarvo Mediaani Keskiarvo Mediaani aikaisten osuus (%) Diplomi-insinööri % Yksityinen sektori % Teollisuus % Suunnitteluala ** ** 9 % Muu yksit. sektori ** 19 % Yliopistot ** % Valtiosektori ** ** ** ** ** Kuntasektori ** ** ** ** ** ** 57 % Arkkitehti ** ** ** ** ** ** ** ** Filosofian maisteri ** ** 50 % 1 vuoden aikana valmistuneiden palkat joulukuussa ** liian vähän havaintoja 30 TEK 2/2013

7 TYÖMARKKINATUTKIMUS SUUNNITTELUALA (sis. myös arkkitehdit) YLIOPISTOSEKTORI (sis. myös tohtorit) n = 625 n = 594 (1. ylempi korkeakoulututkinto) YLIN SUORITETTU TUTKINTO, KAIKKI VASTAAJAT (N = ) Diplomi-insinööri 80 % (8 463) Arkkitehti 3 % (288) Filosofian maisteri 5 % (538) Lisensiaatti tai tohtori (1 067) Muu 2 % (171) Yhteensä (10 527) Kela sentään vielä lasketaan osaksi julkista sektoria lähes kaikkien tahojen laatimissa tilastoissa. Valtiosektorin palkkakehitys oli viime vuonna vaatimatonta. Vakituisessa työsuhteessa olevien diplomi-insinöörien palkka nousi 2,1 prosenttia ja keskipalkka 1,7 prosenttia, kun inflaatio samaan aikaan söi ostovoimaa keskimäärin 2,8 prosentin tahtia. Yliopistot eivät kilpaile työvoimasta ainakaan palkoilla Yliopistouudistus irrotti yliopistot valtiosta. Aaltoyliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat säätiöitä ja loputkin yliopistot itsenäisiä juridisia yksiköitä. Palkkausjärjestelmissä ero entiseen on ehkä havaittavissa, mutta ei palkkatasossa. Näiden sivujen tarkasteluissa tiede- ja taideyliopistot on erotettu omaksi sektorikseen, jonka luvut eivät sisälly sen enempää yksityisen sektorin kuin valtiosektorinkaan yhteenlaskettuihin lukuihin. Joulukuusta 2011 joulukuuhun TEK 2/

8 VALTIOSEKTORIN DIPLOMI-INSINÖÖRIT KUNTASEKTORIN DIPLOMI-INSINÖÖRIT n = 409 n = 350 KOKOPÄIVÄISESTI TYÖSKENTELEVÄT VASTAAJAT TYÖNANTAJAN MUKAAN (N = 8 619) Teollisuus 48 % (4115) Suunnitteluala 9 % (783) Muu yksityinen sektori 22 % (1879) Yliopistot 7 % (600) Valtiosektori 7 % (656) Kuntasektori 7 % (586) Yhteensä (8619) Yksityinen sektori työllistää lähes 80%. 32 TEK 2/2013

9 TYÖMARKKINATUTKIMUS TOIMIASEMA, KOKOPÄIVÄISESTI TYÖSKENTELEVÄT PALKANSAAJAT (N = 8 911) Ylin johto 4 % (388) Johto 8 % (666) Ylempi keskijohto 18 % (1 610) Alempi keskijohto 6 % (490) Erittäin vaativat 9 % (826) Vaativat 30 % (2 694) Asiantuntijatehtävät 22 % (1 974) Muu 3 % (263) Yhteensä (8 911) yliopistosektorin keskipalkat nousivat määräaikaisilla 3,8 prosenttia ja vakituisilla 1,8 prosenttia. Määräaikaisten nousi 2 prosenttia. Huomiota kannattaa kiinnittää nimenomaan määräaikaisten kehitykseen, sillä 70 prosenttia tekee töitä määräaikaisilla sopimuksilla. Kehitys on siis ollut kohtalaista, mutta kurottavaa muihin riittää, sillä yliopistosektorin palkat liikkuvat aivan eri tuhatluvuilla kuin muiden alojen palkat. Kuntasektori seikkailee yksityisen ja julkisen rajamaastossa Kunnissa diplomi-insinöörien palkkakehitys ei aiheuta hurraa-huutoja. Toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa työskentelevien keskipalkka kohosi 1,8 prosenttia. Kuntasektorilla raja yksityisen ja julkisen välillä on vielä epäselvempi kuin valtiolla. YLIN JOHTO JOHTO n = 325 n = 511 TEK 2/

10 YLEMPI KESKIJOHTO Yli 60% työskentelee asiantuntijana. n = ALEMPI KESKIJOHTO ERITTÄIN VAATIVAT ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT n = 387 n = TEK 2/2013

11 TYÖMARKKINATUTKIMUS KUNTASEKTORILLA RAJA YKSITYISEN JA JULKISEN VÄLILLÄ ON VIELÄ EPÄSELVEMPI KUIN VALTIOLLA. Lisää palkka- ja muita graafeja kevään TEKlehdissä ja jäsensivuilla Monessa kunnassa esimerkiksi elinkeinotoimiston palvelut saa nykyään kuntayhtymän omistaman kehittämisyhtiön luukulta. Moni ammattikorkeakoulu on osakeyhtiö-muotoinen, mutta valtaa näissä yhtiöissä pitävät tavallisimmin kunnat. Toisaalta esimerkiksi Haaga-Helia on yksityisessä omistuksessa. Kuntasektorin palkkalukuihin on sisällytetty näissä tarkasteluissa vain selkeimmin kuntien määräysvallassa olevat osakeyhtiöt, joiden palkkapolitiikka ei eroa olennaisesti kuntien palkkapolitiikasta. Sähkölaitokset löytyvät siis yksityisen sektorin puolelta, paitsi jos ne sattuvat olemaan suoraan osa kunnan omaa organisaatiota tai liikelaitosmuotoisia kuten esimerkiksi Helsingin Energia. Suurin osa Suomen noin 80:stä sähkön jakeluverkkoyhtiöstä on kunnan tai kunta enemmistöisen osakeyhtiön omistuksessa. Suurimman eli Fortuminhan omistaa valtio, eli sekin löytyy yksityisen sektorin tilastoista, tarkemmin sanoen teollisuuden palkkatilastoista. VAATIVAT ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT n = n = TEK 2/

12 Työmarkkinatutkimus VAIN 22 PROSENTTIA VASTAAJISTA SAI HENKILÖKOHTAISEN PALKANKOROTUKSEN TULOSPALKKIOIDEN LASKU HIDASTI ANSIOKEHITYSTÄ TEKSTI HENNA LAASONEN Tulospalkkiojärjestelmiä on laajennettu viime vuosina, niin että TEKin joulukuisen työmarkkinatutkimuksen vastaajista jo kaksi kolmesta on jonkinlaisen bonusjärjestelmän vaikutuspiirissä, yksityisellä sektorilla peräti 74 prosenttia. V alitettavasti vuosibonus ei ole järin luotettava tulonlähde, sillä se voi huonona vuotena jäädä saamatta osin tai kokonaan. Vuoden aikana maksetut tulospalkkiot perustuvat pääasiassa vuoden 2011 tulokseen, ja se oli monessa yrityksessä odotuksia heikompi. Tulospalkkio jäi kokonaan saamatta noin neljännekseltä. Saatujen tulospalkkioiden keskikokokin pieneni melkoisesti edellisvuodesta, esimerkiksi yksityisen sektorin laski 14 prosenttia euroon. Myös saatujen tulospalkkioiden koko suhteessa vuosiansioihin pieneni edellisvuodesta, esimerkiksi yksityisellä sektorilla 8,7 prosentista 7,2 prosenttiin. TEKin tulokset ovat linjassa Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n yksityisen sektorin työnantajilta lokakuussa keräämien tietojen kanssa. Sekä tulospalkkioita saaneiden osuus että tulospalkkioiden keskimääräinen koko suhteessa kokonaispalkkaan pienenivät EK:n mukaan useimmilla aloilla edellisvuodesta. Myös tulospalkkioiden absoluuttinen koko pieneni. Selvimmin tulospalkkiot laskivat teol- lisuuden ylemmillä toimihenkilöillä ja rahoitus alalla. Teollisuuden ylemmistä toimi henkilöistä noin 67 prosentille maksettiin tulospalkkio vuonna, mikä on yli kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuotena. Keskimääräinen tulos palkkio oli EK:n mukaan teollisuudessa kooltaan 6,6 prosenttia. Tässä luvussa ovat mukana myös toimihenkilöt. TEKin työmarkkinatutkimuksen vastaajista pääosa on ylempiä toimi henkilöitä, joten tulospalkkioiden osuus teollisuuden kokonaisvuosiansioista on jonkin verran suurempi, 7,1 prosenttia. Meriittikorotus yhä harvemmille Oletko törmännyt palkkaneuvotteluissa muuriin? Henkilökohtaista palkankorotusta ei tipu, vaikka esimies nyökyttelee perusteluille ja edellisestä korotuksesta on kulunut vuosia. Kuulut valitettavasti enemmistöön. Ennen vanhaan meriittikorotuksen sai vuosittain joka kolmas, mutta samaan ei ole ylletty viime aikoina. TEKin joulukuisen työmarkkinatutkimuksen mukaan vuonna vedettiin lähes pohjalukemat, sillä vain 22 prosenttia vastaajista sai henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkankorotuksen. Heidän palkkansa nousi edellisestä vuodesta lla mitattuna 300 euroa ja keskimäärin 367 euroa. Osa tästä noususta on tosin monella yleiskorotusta. Korotusten laski hieman. Uraliikkuvuus väheni Sekä sisäinen että ulkoinen liikkuvuus vähenivät edellisestä vuodesta. Noin 10 prosenttia TEKin työmarkkinatutkimuksen vastaajista ilmoitti vaihtaneensa uusiin tehtäviin saman työnantajan palveluksessa, ja lähes samankokoinen joukko oli vaihtanut työnantajaa. Uusiin tehtäviin saman organisaation sisällä siirtyneistä lähes kaikki kertoivat palkkansa nousseen, keskimäärin 633 euroa ja lla mitattuna 500 euroa. Sen sijaan kokonaan uuden työpaikan löytäneistä vain 71 prosenttia arvioi palkkansa nousseen edellisestä vuodesta, keskimäärin 839 euroa ja lla mitattuna 600 euroa. Peräti 18 prosentilla työpaikkaa vaihtaneista palkka laski. Periaatteessa suuren palkankorotuksen saa siis helpoiten vaihtamalla työnantajaa, mutta vain jos työmarkkinat vetävät hyvin. Pakkoraossa voi joutua tarttumaan kehnoon tarjoukseen. 28 TEK 3/2013

13 TYÖMARKKINATUTKIMUS KAIKKI DIPLOMI-INSINÖÖRIT, VEROTETTAVA KOKONAISVUOSIANSIO TEOLLISUUDEN DIPLOMI-INSINÖÖRIT, VEROTETTAVA KOKONAISVUOSIANSIO n = n = Palkkakuvioiden merkinnät HENKILÖKOHTAISEN PALKANKOROTUKSEN SAANEIDEN OSUUS (%) IÄN MUKAAN % 50 n = vastaajien lukumäärä :n = se palkka, jota vähemmän ansaitsee vastaajista :n = se palkka, jota vähemmän ansaitsee vastaajista Yksityinen sektori Julkinen sektori Yksityinen sektori (trendi) Julkinen sektori (trendi) Mediaani = suuruusjärjestyksessä keskimmäinen palkka. Mediaania suurempia ja pienempiä palkkoja on luku määräisesti yhtä paljon :n = se palkka, jota enemmän ansaitsee vastaajista. 20 :n = se palkka, jota enemmän ansaitsee vastaajista. 15 Palkkakuvioissa ovat mukana kaikki kokopäiväisesti työskentelevät vastaajat. Vuosipalkkojen osalta lisäehtona on vähintään 10 työkuukautta vuoden aikana Ikä TEK 3/

14 VEROTETTAVA KOKONAISANSIO ( /v) Keskiarvo Mediaani Yksityinen sektori ylin johto johto ylempi keskijohto alempi keskijohto erittäin vaativat vaativat muut asiantuntijatehtävävät Julkinen sektori ylin johto johto Vuosiansiot nousivat kuukausiansioiden vanavedessä Kaikkien näiden huonompaan suuntaan osoittavien mittareiden perusteella voisi olettaa vuosiansioiden kehittyneen korkeintaan maltillisesti. Vastaajien verotettavat kokonaisvuosiansiot kuitenkin nousivat lähes samaa tahtia kuin kuukausiansiotkin, 3,1 prosenttia. Vuosi olisi siis ollut jopa erittäin hyvä, jos vain tulospalkkioita ja meriittikorotuksia olisi maksettu entiseen malliin. Ilman tulospalkkioita vuosiansioiden kehitys olisi ollut 4,4 prosenttia. Lähes kaikkien palkansaajien tulot siis nousivat jonkin verran, mutta entistä harvempi sai suuria bonuksia. ylempi keskijohto alempi keskijohto erittäin vaativat vaativat muut asiantuntijatehtävävät Kaikki vastaajat PERUSVUOSIANSIO ILMAN TULOSPALKKIOTA ( /v) Keskiarvo Mediaani Yksityinen sektori ylin johto johto ylempi keskijohto alempi keskijohto erittäin vaativat vaativat muut asiantuntijatehtävävät Julkinen sektori ylin johto johto ylempi keskijohto alempi keskijohto erittäin vaativat vaativat muut asiantuntijatehtävävät Kaikki vastaajat Toimiasemat Ylin johto pää-, toimitus-, varatoimitusjohtaja, hallituksen jäsen, rehtori Johto tekninen, henkilöstö-, markkinointi-, tutkimusjohtaja; professori Ylempi keskijohto osasto-, suunnittelu-, tutkimus-, käyttö-, laatu-, myynti-, projektipäällikkö, useita alaisia Alempi keskijohto jaos-, alue-, piiripäällikkö, muut esimiestehtävät Erittäin vaativat ylimmän johdon esikuntatehtävät, koko yritystä koskevat tutkimus-, suunnittelu- ja kehitystehtävät, lehtori, opettaja Vaativat vaativat suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtävät Muut Toimiasemia luonnehdittiin työmarkkina tutkimuksen kysymyslomakkeessa näiden esimerkkien avulla. 30 TEK 3/2013

15 TYÖMARKKINATUTKIMUS TULOSPALKKIOT ( /v) Tulospalkkauksen piirissä (%) Sai tulospalkkiota (%) Keskiarvo Mediaani Yksityinen sektori 74,1 75, ylin johto 74,0 67, johto 83,0 76, ylempi keskijohto 81,1 77, alempi keskijohto 81,3 77, erittäin vaativat 83,1 81, vaativat 72,5 78, muut 61,1 68, Julkinen sektori 33,5 74, ylempi johto 38,0 79, keskijohto 36,7 81, ,0 70, Kaikki yhteensä 65,8 75, TULOSPALKKIOIDEN OSUUS KOKONAISVUOSIANSIOSTA (%) Keskiarvo Mediaani Yksityinen sektori 7,2 1,6 3,0 5,6 9,2 14,3 Lisää palkkagraafeja jäsensivuilla ylin johto 11,7 2,0 5,8 9,4 15,2 21,4 johto 10,9 2,9 5,0 9,1 14,2 21,0 ylempi keskijohto 7,7 1,7 3,6 6,5 10,3 15,2 alempi keskijohto 6,5 2,1 3,3 5,7 8,7 12,5 erittäin vaativat 7,7 2,0 3,6 6,0 9,4 14,0 vaativat 6,0 1,4 2,6 4,8 7,5 11,3 muut asiantuntija- 5,3 1,2 2,1 3,8 6,7 10,0 tehtävät Julkinen sektori 2,5 0,6 1,0 1,8 3,2 4,7 ylempi johto 4,2 0,7 1,1 2,6 5,3 10,3 keskijohto 2,5 0,6 1,0 2,0 3,4 4,6 2,2 0,6 1,0 1,7 2,8 3,9 Kaikki yhteensä 6,8 1,3 2,5 5,2 8,7 13,7 Kokonaisvuosiansio nousi 3,1% TEK 3/

Palkat nousivat NIUKASTI

Palkat nousivat NIUKASTI Palkat nousivat NIUKASTI Teksti Henna Laasonen Diplomi-insinöörien keskipalkka toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa joulukuussa 2011 nousi 5 015 euroon. Mediaanipalkka oli 4 500 euroa kuukaudessa.

Lisätiedot

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot.

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot. 28 työmarkkinaedunvalvonta Teksti: Teuvo Muhonen TEKin työmarkkinatutkimus Tulospalkkiot lievässä laskussa Tulospalkkioiden osuus kokonaisvuosiansioista oli viime vuonna 7,2 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin

Lisätiedot

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011 TYÖMARKKINATUTKIMUS Yliopistoissa harjoitellaan suoriutumisen arviointia Teksti Henna Laasonen Kuvat istockphoto TEKin joulu tammikuussa toteutetussa työmarkkinatutkimuksessa kerättiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

Vuoden 2014 lokakuussa tehdyn

Vuoden 2014 lokakuussa tehdyn Työmarkkinatutkimus 2014 PALKOISSA maltillista nousua Vain 9 prosenttia työssä olevista vastaajista keskustelee palkasta säännöllisesti esimiehensä kanssa. teksti Tuunia Keränen Diplomi-insinöörin keskipalkka

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Lokakuussa tehdyn kyselyn mukaan vakituisessa

Lokakuussa tehdyn kyselyn mukaan vakituisessa Työmarkkinatutkimus 2013 DI:N KESKIPALKKA VAKITUISESSA TYÖSUHTEESSA 5 200 EUROA. PALKAT NOUSIVAT MALTILLISESTI TEKSTI HENNA LAASONEN Diplomi-insinöörin keskipalkka vakituisessa työsuhteessa on nyt 5 200

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016 YTN-datan esittely Esityksen sisältö Taustaa Palkkaus Tulospalkkaus Työaika, ylitöiden korvaaminen, matkapäivät ja matka-ajan korvaaminen Työsuhteen varmuus Yt-neuvottelut ja etujen leikkaus TAUSTAA Mikä

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2004

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2004 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2004 Tutkimus/JS TAMMIKUU 2005 Työttömistä diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä kaksi viidesosaa yli 50- vuotiaita Työttömien

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS I/2011 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä pienentynyt hieman vuodenvaihteesta,

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2011

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2011 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2011 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS II/2011 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä vuoden takaisella tasolla,

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005 Tutkimus/JS TOUKOKUU 2005 Vastavalmistuneet työllistyivät parhaiten kahteen vuoteen Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2010 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS IV/2010 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä edelleen

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2007 www.tek.fi DIA-kunnan työllisyyskatsaus I-2007: Työttömyyden lasku voimistunut huomattavasti, Etelä-Suomi ja Häme työllisyyden

Lisätiedot

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Tutkimus/tm 7.5.2003 Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien lukumäärä maaliskuun 2003 lopussa oli 1217 henkilöä ja työttömyysaste 2,6 prosenttia. Vuoden aikana

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus/PP KESÄKUU 2004 Rakennusalalla tilanne edelleen paranee, muilla aloilla ei Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

IAET-kassan työttömät TEKin jäsenet kuukausittain

IAET-kassan työttömät TEKin jäsenet kuukausittain TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TEK RY TYÖLLISYYSKATSAUS III/2010 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä kävi kaikkien aikojen ennätyksessä, TEKin jäsenten työttömyystilanne muuttumaton kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys 1 Metalliteollisuuden palkkakehitys Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin sekä Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 3. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 3. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 3. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus 30.10.2009 TYÖLLISYYSKATSAUSIII/2009 Sivu1(1) Diplomi-insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynyt

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 TEK Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 Tutkimus/HT 05.08.2003 Työttömyydessä tyypillistä kasvua keväästä kesään Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEK Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys palasi lievään kasvuun vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa

Lisätiedot

!!!! Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 3. vuosineljännes 2013

!!!! Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 3. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 3. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEK Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys pysynyt yli 4 prosentin tasolla TEKin arvion mukaan syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2010 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TYÖLLISYYSKATSAUS I/2010 TEK RY Diplomi insinöörien ja arkkitehtien työttömyys

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus TYÖLLISYYSKATSAUS IV/2009 Diplomi insinöörien ja arkkitehtien työmarkkinatilanteessa ei muutosta

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Keskiansio nousi teollisuudessa kolme ja kaupassa kaksi prosenttia lokakuusta

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2012

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2012 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2012 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS I/2012 1 782 diplomi- insinööriä työttöminä maaliskuussa 2012, lomautettuja

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat noin kaksi prosenttia lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus/PirkkaJalasjoki 11.8.2009 Sivu1(2) Diplomi insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynyt

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Tutkimus/ES Työllisyyden kasvu jatkuu suhdannenousun vauhdittamana Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT)

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2009 www.tek.fi TEK/tutkimus/PirkkaJalasjoki 08.05.2009 Diplomi insinöörienjaarkkitehtientyömarkkinatilanneheikentynytvuoden

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Eero Siljander Diplomi-insinööri ja arkkitehtikunnan työllisyys on kasvanut ja työttömyys vähentynyt 0,2

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus II/2006 - kehitys jatkuu myönteisenä lähes kaikissa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat keskimäärin vajaan prosentin 7 Keskimääräinen kuukausiansio

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Palkat nousivat NIUKASTI

Palkat nousivat NIUKASTI TYÖMARKKINATUTKIMUS Palkat nousivat NIUKASTI Teksti Henna Laasonen Diplomi-insinöörien keskipalkka toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa joulukuussa nousi 5 015 euroon. Mediaanipalkka oli euroa kuukaudessa.

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden 9. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin,

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEKNIIKAN'AKATEEMISET'TEK' ' TYÖLLISYYSKATSAUS'I/2013' Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys pysynyt ennallaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Laadullinen työllistymisen sisällyttäminen korkeakoulujen rahoitusmalleihin. Tapio Kosunen Ylijohtaja

Laadullinen työllistymisen sisällyttäminen korkeakoulujen rahoitusmalleihin. Tapio Kosunen Ylijohtaja Laadullinen työllistymisen sisällyttäminen korkeakoulujen rahoitusmalleihin Tapio Kosunen Ylijohtaja Laadullinen työllistyminen - palkkaustilastot Työryhmä tarkastellut tilastokeskuksen kokoamia palkkaustilastoja

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Huhtikuu 2008 DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL Tietoja saa lainata vain mikäli lähde mainitaan. RIL Palkkatutkimus 2007 2 (18) 1. Yhteenveto Yleistä Rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörikuntaa

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaat kolme prosenttia

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa ja suunnittelu- ja konsultointialaa) toimihenkilöiden

Lisätiedot

Valmistaudu hyvin palkkaneuvotteluun

Valmistaudu hyvin palkkaneuvotteluun Valmistaudu hyvin palkkaneuvotteluun Tämä dokumentti sisältää ohjeita, kuinka valmistaudut hyvin palkkaneuvotteluun. Huomaa, että valmistelusta on tarkemmat ohjeet 1 h webinaarissa, jonka löydät MMA:n

Lisätiedot

Piekkala 26.10.2005 1 (16)

Piekkala 26.10.2005 1 (16) JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala 26.10.2005 1 (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES 2005 2007 VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen

Lisätiedot

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 2 Aluksi Uusi Insinööriliitto UIL ry, on edunvalvoja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa jäsenistölleen turvaa, menestymisen mahdollisuuksia

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

Lääkärien palkkataso. Lääkärien palkkataso ja -hajonta eri sektoreilla ja tehtävissä.

Lääkärien palkkataso. Lääkärien palkkataso ja -hajonta eri sektoreilla ja tehtävissä. Lääkärien palkkataso Lääkärien palkkataso ja -hajonta eri sektoreilla ja tehtävissä. Käytettävät käsitteet ja aineistot Kokoaikaisesti työskentelevien lääkärien säännöllisen työajan ansiot. Jakaumakuviossa

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEK Tekniikan alan korkeakoulutetuilla työttömyyden nousu jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä TEKin arvion mukaan

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Valmistaudu hyvin palkkaneuvotteluun

Valmistaudu hyvin palkkaneuvotteluun Valmistaudu hyvin palkkaneuvotteluun Tämä dokumentti sisältää ohjeita, kuinka valmistaudut hyvin palkkaneuvotteluun. Miten voit valmistella? 1) Selvitä pomon tai kollegan palkka verottajalta (alempana

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA TEKNIIKAN ALAN TYÖMARKKINOILLA Sisältö: Tutkinnon suorittaneiden määrä (Tilastokeskus) Tutkinnot (Opetushallitus) TEK työmarkkinatutkimus (TEK 10/2014) Työttömyyskehitys (TEM) Työttömyystutkimus (TEK 2013-2014)

Lisätiedot