ELINOLOT JA ELÄMÄNLAATU. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen. FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINOLOT JA ELÄMÄNLAATU. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen. FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS"

Transkriptio

1 FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne ohsessa vastauskuoressa, johon tarvita postimerkkiä. Kyselyn voitte täyttää myös internet-osoitteessa jonne kirjaudutte tunnuksella ja salasanalla, jotka löytyvät tämän kyselylomakke etusivun yläosasta. Kiitos vastauksistanne! OHJEET VASTAAJALLE Kysymyksiin vastataan: SUOSTUMUS Ol perehtynyt tutkimusta koskevaan Tietoja tutkimukse osallistuvalle -tiedotteese ja saanut riittävän selvityks tutkimuksesta ja siinä kerättävistä tiedoista, tietoj käsittelystä, yhdistämisestä ja luovuttamisesta. Ymmärrän, että osallistumisi tutkimukse on vapaaehtoista ja että tietojani käsitellään luottamuksellisesti. Voin peruuttaa suostumuksi jälkikäte ottamalla yhteyttä Terveyd ja hyvinvoinnin laitokse. Suostun siih, että vastauks voidaan yhdistää tiedotteessa mainittuja rekisteritietoja ELINOLOT JA ELÄMÄNLAATU 1. Oletteko tällä hetkellä: avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton 2. Kuinka monta vuotta olette yhtesä käynyt koulua tai opiskellut päätoimisesti? Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. X X X Rastittamalla kuulakärkikynällä sopiva vaihtoehto tai kirjoittamalla kysytty tieto sille varattuun tilaan. Mikäli teette merkintöjä vastausruutuun, johon ette ole niitä tarkoittanut, pyydämme että mustaatte koko ruudun. Kunkin kysymyks kohdalla valitaan vain yksi, parhait sopiva vaihtoehto, ell kysymyks kohdalla erikse mainita, että vaihtoehtoja voi valita usta. Eräid kysymyst kohdalla on täydtäviä vastaamisohjta. Muistakaa vastata kaikkiin kysymyksiin merkitkää myös kieltävä vastaus näkyviin joko rastittamalla vaihtoehto tai merkitsemällä 0 vastaukselle varattuun tilaan. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydtilanne mielestänne Nykyin pituutne ja nykyisin painonne hyvä X melko hyvä pituus cm keskitasoin melko huono paino 6 2 kg huono vuotta 3. Asutteko yksin: 4. Oletteko tällä hetkellä pääasiassa: Valitkaa parhait tilannettanne kuvaava vaihtoehto. kokopäivätyössä osa-aikatyössä eläkkeellä iän perusteella työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustu saajana osa-aikaeläkkeellä työtön tai lomautettu, nykyis jakson kesto kuukausina: kuukautta perhevapaalla, kotiäiti tai -isä opiskelija jokin muu, mikä 5. Oletteko joskus 12 viime kuukaud aikana: pelännyt, että tltä loppuu ruoka, n kuin saatte rahaa ostaaksne lisää Lisätietoja tutkimuksesta: FinSote-ilmaisnumero p (klo 9 11) joutunut tinkimään lääkkd ostosta rahan puutte vuoksi jättänyt rahan puutte vuoksi käymättä lääkärissä

2 6. Esiintyykö asuntonne lähiympäristössä seuraavia tekijöitä, ja missä määrin ne haittaavat Ttä? vaaralliset risteykset ja/tai kulkuväylät jalankulkuväyli liukkaus talvella kulkuväyli huono valaistus liikte tai teollisuud aiheuttama melu, haju tai pöly pitkät etäisyydet terveyspalveluihin pitkät etäisyydet muihin palveluihin (esim. kaupat) huonot julkiset liikneyhteydet esiinny esiintyy, mutta haittaa haittaa jonkin verran haittaa paljon Pyydämme Ttä seuraavi kysymyst ( 7-9 ) kohdalla miettimään elämäänne kahd viime viikon ajalta. 7. Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne? huono huono hyvä kä huono hyvä hyvä 8. Mit tyytyväin olette: terveytene ihmissuhtsiinne asuinaluene olosuhtsiin tyytymätön melko tyytymätön tyytyväin kä tyytymätön 9. Missä määrin olette kahd viime viikon aikana kokut seuraavia asioita onko Tllä riittävästi tarmoa arkipäivän elämäänne vart? onko Tllä tarpeeksi rahaa tarpsiinne nähd? lainkaan vähän kykyynne selviytyä päivittäisistä toimistanne itsene kohtuullisesti melko tyytyväin lähes riittävästi tyytyväin riittävästi OSALLISUUS JA TOIMINTAKYKY 10. Kuinka useasti olette seuraavilla tavoilla yhteydessä ystäviinne ja sukulaisiinne, jotka vät asu kanssanne samassa taloudessa? tapaamalla kasvokkain puhelimitse internetin välityksellä (esim. sähköposti, chat, Skype, Facebook yms.) tai kirjtse päivittäin tai lähes päivittäin 1 3 viikossa 1 3 kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa koskaan 11. Osallistutteko jonkin kerhon, järjestön, yhdistyks, harrastusryhmän tai hgellis tai hkis yhtsön toimintaan (esimerkiksi urhluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro, seurakunta)?, aktiivisesti, silloin tällöin 12. Tunnetteko itsne yksinäiseksi: koskaan hyvin harvoin joskus melko usn jatkuvasti 13. Arvioikaa mahdollisuuksianne saada apua lähsiltänne, kun olette avun tai tu tarpeessa. Voitte merkitä kunkin kysymyks kohdalla yhd tai useamman vaihtoehdon. k voitte todella uskoa välittävän Tstä, tapahtuipa Tlle mitä tahansa? keltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette? puoliso, kumppani joku muu lähiomain lähn ystävä lähn työtoveri lähn naapuri joku muu lähn 14. Autatteko säännöllisesti jotakuta omassa kotitaloudessanne asuvaa toimintakyvyltään hktynyttä tai sairasta hkilöä selviytymään kotona? Voitte valita useampia vaihtoehtoja. (siirtykää kysymykse 16), puolisoa, lasta tai lapslasta, vanhempia tai puolison vanhempia, isovanhempia tai puolison isovanhempia muuta hkilöä, ketä? kukaan

3 15. Oletteko virallin omaishoitaja (sopimus tehty)? 16. Pystyttekö ylesä seuraaviin suorituksiin? juoksemaan lyhyehkön matkan (noin sata metriä, 100m) kävelemään noin puol kilometrin matkan levähtämättä lukemaan tavallista sanomalehtitekstiä (silmälaslla tai ilman) kuulemaan, mitä usean hkilön välisessä keskustelussa sanotaan (kuulokoje kanssa tai ilman) pystyn vaikeuksitta pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran pystyn, mutta se on minulle vaikeaa 17. Seuraavaksi kysymme Tltä muistiin, oppimise ja keskittymise liittyviä kysymyksiä: muistini toimii uusi tietoj omaksumin ja asioid oppimin sujuu minulta pystyn ylesä keskittymään asioihin hyvin hyvin tyydyttävästi huonosti pysty lainkaan huonosti 18. Oletetaan, että työkykynne on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisitte nykyiselle työkyvyllne astkolla 0 10? Valitkaa työkykyänne vastaava numero. Täysin työkyvytön Uskotteko, että terveytne puolesta pystytte työsktelemään ammatissanne vanhuuseläkkään saakka? todnäköisesti todnäköisesti ol eläkkeellä Työkyky parhaimmillaan TERVEYS 20. Kuinka pitkä olette? cm Merkitkää sttimetrin tarkkuudella. 21. Mit paljon painatte kevyissä vaattssa? kg Merkitkää kilogramman tarkkuudella. 22. Onko terveydtilanne mielestänne nykyisin: hyvä melko hyvä keskitasoin melko huono huono 23. Onko Tllä jokin pitkäaikain sairaus tai muu pitkäaikain terveysongelma? (voitte siirtyä kysymykse 26) 24. Vaatiiko pitkäaikain sairautne tai terveysongelmanne säännöllistä terveydhuollon ammattihkilön (esim. lääkäri tai hoitaja) antamaa hoitoa tai seurantaa? (voitte siirtyä kysymykse 26) 25. Onko Tlle tehty hoitosuunnitelma johon kirjataan hoidon tavoitteet ja niid seuranta? tiedä 26. Rajoittaako jokin terveysongelma Ttä toimissa, joita ihmiset tavallisesti tekevät? rajoittaa vakavasti rajoittaa, mutt vakavasti rajoita lainkaan (voitte siirtyä kysymykse 28) 27. Onko rajoituksia ollut vähintään kuud viime kuukaud ajan?

4 28. Onko Tllä ollut seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia 12 viime kuukaud aikana? kohonnut verpaine, verpainetauti kohonnut ver kolesteroli selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus masnus muu mielterveysongelma astma diabetes päihde- tai riippuvuusongelma mitään yllämainituista sairauksista Seuraavat viisi (5) kysymystä koskevat sitä, miltä Tstä on tuntunut 4 viime viikon aikana. Merkitkää kunkin kysymyks kohdalla se vaihtoehto, joka parhait kuvaa tuntemuksianne 29. Kuinka suur osan ajasta olette 4 viime viikon aikana: Valitkaa yksi vaihtoehto joka riviltä ollut hyvin hermostunut tuntut mielialanne niin matalaksi, ett mikään ole voinut piristää ttä tuntut itsne tyyneksi ja rauhalliseksi tuntut itsne alakuloiseksi ja apeaksi ollut onnellin koko ajan suurimman osan aikaa huomattavan osan aikaa jonkin aikaa vähän aikaa lainkaan Seuraava kysymys käsittelee ajatuksia ja tuntta, jotka liittyvät oman its vahingoittamise. Osa ihmisistä on elämänsä aikana kohdannut vaikeuksia, joid yhteydessä tällaisia ajatuksia ja tuntta esiintyy 30. Onko Tllä ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kuukaud aikana? SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 31. Mitä olette seuraavista terveyspalveluja koskevista väittämistä? Terveyspalveluilla tar koitetaan esimerkiksi terveyskeskuksia ja sairaaloita. Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto. Suomessa terveyspalvelut toimivat ylsesti otta hyvin luotan terveyspalveluj hkilöstön ammattitaitoon ja osaamise terveyspalveluilla lisätään yhtskunnallista tasavertaisuutta ja oikeudmukaisuutta joksekin kä joksekin 32. Mitä olette seuraavista sosiaalipalveluja koskevista väittämistä? Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi vanhuspalveluja, lapsiperhd palveluja, kotipalveluja, vammaispalveluja, sosiaalityöntekijän- tai ohjaajan antamaa neuvontaa ja toimetulotukea. Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto. Suomessa sosiaalipalvelut toimivat ylsesti otta hyvin luotan sosiaalipalveluj hkilöstön ammattitaitoon ja osaamise sosiaalipalveluilla lisätään yhtskunnallista tasavertaisuutta ja oikeudmukaisuutta joksekin kä joksekin 33. Mitä olette seuraavista väittämistä? Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto. Luotan siih, että saan tarvittaessa... kiireellistä hoitoa äkillise vakavaan sairaute säännöllistä hoitoa ja seurantaa pitkäaikaissairaute (esim. kohonnut verpaine) vammaispalveluja (esim. kuljetuspalvelut, hkilökohtain apu, asunnon muutostyöt) lapsiperhd palveluja (esim. lastsuojelu, kasvatus- ja perheuvonta, kotipalvelut) sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan antamaa neuvontaa ja ohjausta joksekin kä joksekin Kelalta haettavaa perustoimetulotukea kunnalta haettavaa täydtävää ja ehkäisevää toimetulotukea

5 34. Sosiaali- ja terveydhuoltoa ollaan uudistamassa. Uudistuksella on monia tavoittta. Alla on lueteltu uudistukselle s eri vaihssa esitettyjä tavoittta. Mitkä näistä ovat mielestänne kolme tärkntä tavoitetta? peruspalveluja vahvistetaan (esim. terveyskeskuspalvelut ja sosiaalipalvelut) asiakkaan asiat hoidetaan sujuvasti ja tieto kulkee ammattilaist välillä asiakkaan ja potilaan mahdollisuus valita lisääntyy (esim. hoitopaikka) kaikki Suomessa asuvat pääsevät yhdvertaisesti palveluihin tarpe mukaan (tulotaso, asuinpaikka, syntyperä tai muu skka vaikuta) jokais vastuuta omasta ja lähstsä terveydestä ja hyvinvoinnista lisätään koko maassa on yhtäiset palvelu- ja hoitokäytännöt sosiaali- ja terveyspalveluj kustannukset pysyvät kurissa Valitkaa kolme tärkntä tavoitetta 35. Seuraavaksi kysymme tapoja, joilla tavalliset ihmiset ja palveluid käyttäjät voivat tuoda näkemyksiään ja kokemuksiaan esille ja osallistua palveluid kehittämise. Kuinka tärkeänä pidätte alla esitettyjä asioita ja onko Tllä omakohtaista kokemusta osallistumisesta? mahdollisuus vaikuttaa omaan palveluunsa tai hoitoonsa palveluid käyttäji kokemuksia kerätään säännöllisesti esimerkiksi asiakaskyselyillä asukkaat ja palveluid käyttäjät ovat mukana palveluj suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa (esim. asiakasraadit ja yhtskehittämin työntekijöid kanssa) melko kovin lainkaan osaa sanoa ol osallistunut tällä tavalla VALINNANVAPAUS Vuod 2014 alusta Suomessa asuvi mahdollisuus valita julkis terveydhuollon hoitopaikka (terveysasema tai sairaala) on lisääntynyt. Kysymme seuraavaksi muutamia valinnanvapaute liittyviä kysymyksiä. 36. Tiesittekö, että Tllä on lain mukaan oikeus: valita terveysasemanne/terveyskeskuksne koko Suom alueelta? valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkanne (sairaala) koko Suom alueelta yhdessä lääkärinne kanssa? valita Ttä hoitava lääkäri, hoitaja tai vastaava terveydhuollon ammattihkilö (esim. fysioterapeutti, psykologi, puheterapeutti) mahdollisuuksi sallimissa rajoissa? hakeutua hoitoon toise EU-maahan? 37. Oletteko käyttänyt mahdollisuutta vaihtaa terveysasemaanne (julkin terveydhuolto) 12 viime kuukaud aikana? Palvelu katsotaan tässä julkiseksi myös silloin, jos kunta on valinnut yksityis palveluntuottajan vastaamaan jonkin terveysaseman palveluista. ole käyttänyt terveysaseman palveluja 12 viime kuukaud aikana ole vaihtanut terveysasemaa ol vaihtanut terveysasemaa, vaihdoin toise kuntani alueella olevaan terveysasemaan tois kunnan alueella olevaan terveysasemaan Suomessa terveysasemaan toisessa EU-maassa 38. Oletteko käyttänyt mahdollisuutta valita tai vaihtaa sairaalaa (julkin terveydhuolto) 12 viime kuukaud aikana? Palvelu katsotaan tässä julkiseksi myös silloin, jos kunta on valinnut yksityis palveluntuottajan vastaamaan joistakin sairaalahoidoista. ole tarvinnut sairaalahoitoa tai tutkimuksia ole valinnut tai vaihtanut sairaalaa ol valinnut tai vaihtanut sairaalan, valitsin lähimmän sairaalan, jossa tarvitsemaani hoitoa annetaan sairaalan muualta Suomesta, jossa tarvitsemaani hoitoa annetaan sairaalan toisesta EU-maasta, jossa tarvitsemaani hoitoa annetaan 39. Harkitsetteko lähitulevaisuudessa vaihtavanne... ehkä terveysasemaa sairaalaa

6 40. Mitä olette seuraavista väittämistä? Minulle on, että voin itse valita Seuraavassa luetellaan asioita joita ihmiset voivat miettiä valitessaan terveysasemaa. Valitkaa mielestänne kolme tärkntä valintaan vaikuttavaa asiaa. terveysaseman sairaalan joksekin kä joksekin eri terveysaseman hyvä sijainti hyvät kulkuyhteydet (julkisilla kulkuneuvoilla tai omalla autolla, mm. parkkipaikat) Valitkaa kolme tärkntä asiaa lääkärin lääkäriaikoj saatavuus hoitajan terveyd- /sairaanhoitajan aikoj saatavuus 41. Minulla on vaihtoehtoja, joista voin aidosti valita haluamani... usta terveysaseman sairaalan lääkärin hoitajan muutamia juurikaan valinnanvaraa terveysaseman aukioloajat hyvä hoidon laatu terveysasemalla terveysasemalla on erityisosaamista tarvitsemiini palveluihin pitkäaikain hoitosuhde tietyn lääkärin tai hoitajan kanssa toimitiloj viihtyisyys esteetön liikkumin: esim. automaattisesti avautuvat ovet, tasaiset kävelyrtit, sekä opastd ja ohjd selkeys. 42. Mitä olette seuraavista väittämistä? Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto. Hoitopaikan valinnan pohjaksi minulla on riittävästi tietoa... eri hoitopaikkoj palveluj lääketieteellisestä laadusta (esim. toimpitd onnistumin, potilasturvallisuus) asiakastyytyväisyydestä eri hoitopaikoissa (hyvä kohtelu, mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoon, luottamuksellisuus ym.) eri hoitopaikkoj jonotusajoista (esim. lääkärin tai hoitajan vastaanotolle) eri hoitopaikkoj palveluvalikoimasta (mitä palveluja saan hoitopaikasta) siitä, mit minun pitää toimia, jos haluan vaihtaa terveysasemaa siitä, mit minun pitää toimia, jos haluan vaihtaa sairaalaa joksekin kä joksekin työterveyshuollon palvelut saa samasta paikasta muu peruste, mikä? 44. Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että voisitte valita yksityis terveyspalvelun samalla hinnalla kuin julkis? Valitkaa vain yksi vaihtoehto. melko kovin lainkaan osaa sanoa 45. Mahdollisuus valita koskee nykyisin pääasiassa terveyspalveluja. Kuinka tärkeänä pidätte valinnanvapaud laajtamista myös... vanhust palveluihin muihin sosiaalipalveluihin melko kovin lainkaan osaa sanoa

7 SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ 46. Onko Tllä käytössänne Kuinka monta olette ollut yhteydessä terveydhuollon ammattilaise 12 viime kuukaud aikana: kaan yhd kerran yli 6 internet kotona, työpaikalla, kirjastossa tai muualla? pankkitunnukset tai mobiilivarmnin sähköise tunnistautumise internetissä? lääkäriin puhelimitse terveyd- tai sairaanhoitajaan 47. Millaisia kokemuksia Tllä on internetistä seuraavi asioid kannalta? tietoj etsimin sairauksista, oirsta tai tervstä elintavoista vertaisryhmi (esim. laihdutusryhmä) antama tuki, terveysneuvonta tai muu omahoito asiointi sosiaali- ja terveyspalveluissa (esim. ajanvaraus, reseptit, laboratoriotulokset, sosiaalipalveluja tai etuuksia koskevat päätökset) palveluid ja hoitopaikkoj vertailu (laatu, jonot, hinnat) TERVEYSPALVELUIDEN KÄYTTÖ Kokemuksi mukaan internet on tähän tarkoitukse hyödyllin melko hyödyllin hyödytön ole käyttänyt 48. Kuinka monta olette käynyt oman sairautne (tai raskaud tai synnytyks) vuoksi lääkärin, terveyd- tai sairaanhoitajan vastaanotolla tai tavannut lääkärin tai hoitajan kotonanne 12 viime kuukaud aikana? Jos ette ole käynyt kaan, merkitkää 0. Mukaan lasketa niitä kertoja, jolloin olette ollut sairaalassa sisäänotettuna potilaana. terveysasemalla ( hammaslääkärikäyntejä) yksityisellä lääkäriasemalla työterveyshuollossa sairaalan poliklinikalla julkisessa hammashuollossa yksityisessä hammashuollossa lääkärin vastaanotolla terveyd- tai sairaanhoitajan vastaanotolla muuhun terveydhuollon ammattilaise internetin välityksellä (tietokoneella, kännykällä tai muulla laitteella) lääkäriin terveyd- tai sairaanhoitajaan muuhun terveydhuollon ammattilaise 50. Kun käytätte terveyspalveluita tapaatteko ylesä saman... lääkärin hoitajan aina usn joskus koskaan 51. Oletteko ollut hoidettavana sairaalan vuodeosastolla (mukaan luki terveyskeskuks vuodeosasto) 12 viime kuukaud aikana? 52. Ajatelkaa kokemuksianne terveyspalveluj käytöstä 12 viime kuukaud ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet Tdän kohdallanne? sain yhteyd hoitopaikkaan sujuvasti sain vastaanottoajan riittävän nopeasti pääsin tutkimuksiin riittävän nopeasti (esim. laboratoriokokeet, röntg, ultraäänitutkimus) yksityisyyttäni kunnioitettiin tutkimuksissa ja hoidoissa hoitokäynnistä oli minulle hyötyä asiani hoidettiin sujuvasti ja tieto kulki ammattilaist välillä aina usmmit joskus koskaan koske minua ( ole käyttänyt terveyspalveluja)

8 53. Ajatelkaa kokemuksianne hoitohkilöstöstä (lääkärit, hoitajat tai muu hoitava hkilöstö) 12 viime kuukaud ajalta. Kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet Tdän kohdallanne? 55. Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia terveyspalveluita 12 viime kuukaud aikana? Huomioikaa sekä kunnan että yksityis palveluntarjoajan tuottamat palvelut. minua kohdeltiin kunnioittavasti keskustelut käytiin sit että ulkopuoliset vät pystyneet kuulemaan tietojani käsiteltiin luottamuksellisesti kanssani viettettiin riittävästi aikaa vastaanottokäynnllä sain tarpeeksi aikaa kysyä terveydtilastani tai saamistani hoidoista asiat selitettiin minulle ymmärrettävästi aina usmmit joskus koskaan koske minua ( ole käyttänyt terveyspalveluja) lääkärin vastaanottopalvelut sairaanhoitajan tai terveydhoitajan vastaanottopalvelut hammaslääkäripalvelut ole tarvinnut olisin tarvinnut, mutta palvelua saatu 56. Oletteko saanut rokotuks influssaa vastaan 12 viime kuukaud aikana? 57. Milloin terveydhuollon ammattilain on viimeksi mitannut Tltä: Valitkaa yksi vaihtoehto joka riviltä. ol käyttänyt, palvelu ollut riittävää ol käyttänyt, palvelu oli riittävää sain osallistua hoitoani tai tehtyjä tutkimuksia koskeviin päätöksiin niin paljon kuin halusin minulta kysyttiin suostumus n hoitoj tai tutkimust aloittamista 54. Ovatko seuraavat asiat haitanneet hoidon saamistanne 12 viime kuukaud aikana? Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto. minua pompoteltiin palvelupisteestä toise asiasi hoitamiseksi jouduin selvittämään tilannettani useammalle työntekijälle tai mone n aukioloajat olivat hankalat hoitopaikka oli hankalan matkan päässä oma taloudellin tilant vaikeutti hoidon saamista liian korkeat asiakasmaksut vaikeuttivat hoidon saamista aina usmmit joskus koskaan koske minua ( ole käyttänyt terveyspalveluja) verpaine ver kolesterolipitoisuud ver sokeripitoisuud vyötärön ympäryks painon 12 viime kuukaud aikana 1 5 vuotta sitt yli 5 vuotta sitt koskaan 58. Oletteko käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa 5 viime vuod aikana: Voitte valita usta vaihtoehtoja mammografia (rintasyövän seulontatesti) naisille PAPA-koe naisille (kohdunkaulan irtosolunäyte) eturauhastutkimukse kuuluva verinäytteestä mitattava PSA-arvo miehille, viime (1) vuod aikana tiedä, 1 5 viime vuod aikana

9 59. Oletteko käynyt mielterveydellist tai päihtd käyttöön liittyvi ongelmi takia 12 viime kuukaud aikana: terveyskeskuksessa, työterveyshuollossa tai opiskeluterveydhuollossa mielterveystoimistossa tai psykiatrian poliklinikalla A-klinikalla, katkaisuhoidossa tai muussa päihdehoidossa yksityisvastaanotolla (lääkäri, psykologi tai muu) psykiatrisessa tai muussa sairaalassa muussa hoitopaikassa missä?, mielterveydellist ongelmi vuoksi, päihtd käyttöön liittyvi ongelmi vuoksi Seuraava kysymys koskee pitkäaikaissairaita hkilöitä. Mikäli tllä ole pitkäaikaissairautta, voitte siirtyä kysymykse Mit seuraavat asiat ovat toteutuneet pitkäaikaissairautne hoidossa? Jos tllä on usta sairauksia, valitkaa vaihtoehto it hoitoa vaativan sairaud mukaan. tieto kulkee hoitopaikkani sisällä hkilökunnan välillä tieto kulkee hoitopaikkani ja sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon välillä tieto kulkee kotisairaanhoidon ja muun terveydhuollon välillä tieto kulkee hoitopaikkani ja sosiaalipalveluj välillä kanssani on sovittu mit itse hoidan sairauttani jos usta sairauksia: kaikki sairauti huomioidaan hoidossa kokonaisvaltaisesti aina usmmit joskus koskaan koske minua SOSIAALIPALVELUIDEN KÄYTTÖ 61. Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia sosiaalipalveluja tai etuuksia 12 viime kuukaud aikana? Merkitkää myös viimse sarakkeese mitä palvelua käytitte viimeksi. Huomioikaa sekä kunnan että yksityis palveluntarjoajan tuottamat palvelut.. vammaispalvelut (esim. kuljetuspalvelut, hkilökohtain apu, asunnon muutostyöt) lapsiperhd palvelut (esim. lastsuojelu, kasvatus- ja perheuvonta, kotipalvelut) sosiaalityöntekijän ohjaus- ja neuvontapalvelut Kelasta haettava perustoimetulotuki kunnalta haettava täydtävä ja ehkäisevä toimetulotuki ole tarvinnut olisin tarvinnut, mutta palvelua tai etuutta saatu ol käyttänyt, palvelu tai etuus ollut riittävää ol käyttänyt, palvelu tai etuus oli riittävää 62. Oliko viimeksi käyttämästänne sosiaalipalvelusta peritty maksu mielestänne kohtuullin? Mikäli ette ole tarvinneet sosiaalipalveluita 12 viime kuukaud aikana, siirtykää kysymykse 64. palvelusta peritty maksua 63. Kuinka kauan jouduitte odottamaan saadaksne tarvitsemanne sosiaalipalvelun? Valitkaa vain yksi vaihtoehto. yhtään tai alle viikon 1-2 viikkoa 3-4 viikkoa yli kuukaud, mutta alle 3 kuukautta 3 kuukautta tai pidempään tämä oli viimsin käyttämäni palvelu

10 64. Kuinka monta olette ollut yhteydessä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan 12 viime kuukaud aikana? 67. Ovatko seuraavat asiat haitanneet sosiaalipalveluj saamistanne 12 viime kuukaud aikana? Valitkaa vain yksi vaihtoehto joka riviltä. puhelimitse internetin välityksellä (tietokoneella, kännykällä tai muulla laitteella) kaan yhd kerran yli Mit vuorovaikutus hkilökunnan kanssa on sujunut, kun olette käyttänyt sosiaalipalveluja 12 viime kuukaud aikana? Arvioikaa viimeksi käyttämäänne palvelua. Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto. hkilökunta kohteli minua kunnioittavasti aina usmmit joskus koskaan koske minua ( ole käyttänyt sosiaalipalveluja) minua pompoteltiin palvelupisteestä toise asiasi hoitamiseksi jouduin selvittämään tilannettani useammalle työntekijälle tai mone n aukioloajat olivat hankalat palvelupiste oli hankalan matkan päässä oma taloudellin tilant vaikeutti palvelun saamista liian korkeat asiakasmaksut vaikeuttivat palvelun saamista aina usmmit joskus koskaan koske minua ( ole käyttänyt sosiaalipalveluja) asiat selitettiin minulle ymmärrettävästi kanssani vietettiin riittävästi aikaa vastaanottokäynnllä hkilökunta antoi minulle tarpeeksi aikaa kysyä omaan tilantees ja palveluuni liittyvistä asioista sain tietoa asiani käsittelystä sain osallistua itseäni koskevissa asioissa päätöksiin niin paljon kuin halusin 66. Mit seuraavat väittämät kuvaavat kokemuksianne sosiaalipalveluista 12 viime kuukaud ajalta? Arvioikaa viimeksi käyttämäänne palvelua. pääsin palveluun riittävän nopeasti palvelun lopputulos vastasi tarvetta asiani hoidettiin sujuvasti ja tieto kulki ammattilaist välillä aina usmmit joskus koskaan koske minua ( ole käyttänyt sosiaalipalveluja) 68. Oletteko käyttänyt itse maksamianne yksityisiä sosiaalipalveluja 12 viime kuukaud aikana? Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi vanhus-, koti- ja vammaispalveluja. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS JA KUSTANNUKSET 69. Missä määrin toivotte verovaroja käytettävän seuraavi palveluj rahoittamise? terveyd- ja sairaanhoitoon sosiaalipalveluihin tulonsiirtoihin, kut sosiaalietuuksiin nykyistä emmän nykyis määrän nykyistä vähemmän 70. Missä määrin toivotte asiakkaan omia varoja (asiakasmaksuina) käytettävän seuraavi palveluj rahoittamise? terveyd- ja sairaanhoitoon sosiaalipalveluihin nykyistä emmän nykyis määrän nykyistä vähemmän

11 71. Pitäisikö asiakasmaksuja porrastaa tuloj mukaan sit, että suurituloiset maksaisivat asiakasmaksuina itse suuremman osan palvelun hinnasta kuin piituloiset? terveyspalveluissa sosiaalipalveluissa pitäisi ehdottomasti 72. Oletteko käyttänyt palveluseteliä 12 viime kuukaud aikana? terveyspalveluid hankkimise sosiaalipalveluid hankkimise ehkä pitäisi pitäisi tiedä tai ole varma 73. Oletteko hankkinut itsellne yksityis sairauskuluvakuutuks, joka korvaa sairaud hoidosta Suomessa aiheutuvia hoitokuluja, kut yksityislääkärin palkkioita, lääkekuluja ja sairaalan hoitopäivämaksuja?, mutta ol harkinnut ole, kä ole harkinnut ELINTAVAT Seuraavalla kolmella kysymyksellä ( ) selvitetään liikkumistanne vapaa-ajalla ja työmatkalla.jos liikutte eri tavoin eri vuodaikoina, valitkaa vaihtoehto, joka parhait kuvaa keskimääräistä tilannettanne. 74. Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana? Älkää laskeko mukaan työmatkaliikuntaa lu, katsel televisiota ja te askarta, jotka vät juuri rasita ruumiillisesti kävel, pyöräil tai te kevyttä koti- ja pihatyötä yms. usta tunteja viikossa harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urhlua kut juoksua, hiihtoa, uintia tai pallopelejä usta tunteja viikossa 75. Kuinka usn harrastatte vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia niin, että ainakin lievästi hgästytte ja hikoilette? Älkää laskeko mukaan työmatkaliikuntaa päivittäin 4 6 viikossa 3 viikossa 2 viikossa kerran viikossa 2 3 kuukaudessa muutaman kerran vuodessa tai harvemmin voi vamman tai sairaud vuoksi harrastaa liikuntaa 76. Kuinka monta minuuttia kävelette tai pyöräilette työmatkallanne? Huom. tarkoittaa mo- ja tulomatkaan yhtesä käytettyä aikaa. ole työssä tai työ on kotona kulj työmatkan kokonaan moottoriajoneuvolla alle 15 minuuttia päivässä minuuttia päivässä minuuttia päivässä yli tunnin päivässä 77. Kuinka usn olette syönyt seuraavia ruokia 7 viime päivän aikana? kerran viikossa tai 1 6 harvemmin viikossa tuorta kasviksia tai kasvissalaattia kypsnettyjä kasviksia ( perunaa) hedelmiä tai marjoja voita tai voi-kasviöljyseosta (esim. Oivariini) 78. Kuinka usn ylesä harjaatte hampaanne / hammasproteesinne? useammin kuin kaksi päivässä kaksi päivässä kerran päivässä harvemmin kuin joka päivä koskaan 1 2 päivässä 79. Onko joku alla mainituista hkilöistä kehottanut Ttä 12 viime kuukaud aikana: Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. lisäämään liikuntaa muuttamaan ruokailutottumuksia terveyssyistä laihduttamaan vähtämään alkoholin käyttöä lopettamaan tupakoinnin 80. Nukutteko mielestänne tarpeeksi?, lähes aina, usn harvoin tai tuskin koskaan osaa sanoa kukaan lääkäri tai hammaslääkäri terveydhoitaja tai muu terveydhuollon perhejäs ammattilain 3 päivässä tai useammin joku muu

12 81. Tupakoitteko nykyisin (savukkta, sikarta tai piippua)?, päivittäin satunnaisesti lainkaan ole koskaan tupakoinut 82. Käytättekö nykyisin seuraavia tuottta? nuuskaa päivittäin satunnaisesti lainkaan ole koskaan käyttänyt TAPATURMAT JA VÄKIVALTA 87. Käytättekö seuraavia suojaimia tai turvavälintä? kypärää pyöräillessänne turvavyötä auton takapkillä kellunta-/pelastusliivejä veessä nastoitettuja jalkinta tai kkiin kiinnitettäviä liukuesttä liukkaalla kelillä ulkoillessanne aina usn joskus ollkaan koske minua nikotiinipitoisia sähkösavukkta hjastinta pimeällä nikotiinittomia sähkösavukkta nikotiinikorvaushoitotuottta kut laastaria tai purukumia tupakoinnin lopettamise määrättyjä reseptilääkktä kannabista (hasis, marijuana) 83. Oletteko käyttänyt alkoholijuomia 12 viime kuukaud aikana? (mikäli ette ole käyttänyt alkoholia, siirtykää kysymykse 87) 84. Kuinka usn juotte olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Ottakaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautitte vain piiä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. Valitkaa se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa omaa tilannettanne. koskaan noin kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 4 kuukaudessa 2 3 viikossa 4 viikossa tai useammin 85. Kuinka monta annosta alkoholia ylesä olette ottanut niinä päivinä, jolloin käytitte alkoholia? Katsokaa ohsta laatikkoa. 1 2 annosta 3 4 annosta 5 6 annosta 7 9 annosta 10 tai emmän 86. Kuinka usn olette juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? koskaan harvemmin kuin kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa kerran viikossa päivittäin tai lähes päivittäin YKSI ALKOHOLIANNOS ON: pullo (33cl) keskiolutta tai siideriä tai lasi (12cl) mietoa viiniä tai pii lasi (8cl) väkevää viiniä tai ravintola-annos (4cl) väkeviä ESIMERKKEJÄ: 0,5 l tuoppi keskiolutta tai siideriä = 1,5 annosta 0,5 l tuoppi A-olutta tai vahvaa siideriä = 2 annosta 0,75 l pullo mietoa (12%) viiniä = 6 annosta 0,5 l pullo väkeviä = 13 annosta 88. Onko joku käyttäytynyt Ttä kohtaan väkivaltaisesti 12 viime kuukaud aikana? Voitte valita usta vaihtoehtoja. uhannut kasvokkain, puhelimitse tai internetin välityksellä vahingoittaa Ttä fyysisesti estänyt Ttä liikkumasta, tarttunut kiinni, tyrkkinyt, töninyt tai läimäissyt lyönyt nyrkillä tai kovalla esineellä, potkinut, kuristanut tai käyttänyt jotakin asetta häirinnyt Ttä seksuaalisesti loukkaavilla sanoilla tai teoilla (esim. koskettelemalla, nimittelemällä, kaksimielisillä jutuilla) pakottanut tai yrittänyt pakottaa sukupuoliyhteyte tai muuhun seksuaalise kanssakäymise kukaan Seuraavat kysymykset koskevat vain naisia. (Miest osalta tutkimus loppuu tähän) 89. Kuinka monta synnytystä Tllä on ollut? yhtään yhtesä synnytystä 90. Onko Tlle tehty raskaud keskeytyksiä (abortteja)? keskeytystä tuntematon tai puolituttu nykyin avotai aviopuoliso tai seurustelukumppani muu lähemmin tuntemanne hkilö (muu perhejäs, tin puoliso, ystävä, tuttava, työtoveri) 91. Onko Tllä ollut keskmoon päättyntä raskauksia tai kohdunulkoisia raskauksia? raskautta KIITOS VASTAUKSESTANNE! Muistakaa irrottaa kansilehti n kuin lähetätte lomakke. Voitte tutustua tuloksiin osoitteessa

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne

Lisätiedot

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2013 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) OHJEET VASTAAJALLE

TAUSTATIEDOT. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) OHJEET VASTAAJALLE AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 0 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne oheisessa

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1.Oletteko tällä hetkellä: avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton

TAUSTATIEDOT. 1.Oletteko tällä hetkellä: avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään 10 päivän kuluessa.kiitos vastauksistanne!lisätietoja tutkimuksesta:

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT X X. X melko hyvä pituus cm 1 6 5 keskitasoinen. ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ja 2013 OHJEET VASTAAJALLE

TAUSTATIEDOT X X. X melko hyvä pituus cm 1 6 5 keskitasoinen. ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ja 2013 OHJEET VASTAAJALLE ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ja 2013 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne ohsessa

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) OHJEET VASTAAJALLE

TAUSTATIEDOT. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) OHJEET VASTAAJALLE AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE HELSINGIN YLIOPISTO KANSANTERVEYSTIETEEN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PSYKOLOGIAN LAITOS KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE TÄSTÄ ALKAVAT VARSINAISET KYSYMYKSET 1. Milloin ja missä synnyitte?

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3146 UUDISTUVAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3146 VIEWS AND USE OF REFORMED SOCIAL AND HEALTH SER- VICES 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3146 UUDISTUVAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3146 VIEWS AND USE OF REFORMED SOCIAL AND HEALTH SER- VICES 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3146 UUDISTUVAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3146 VIEWS AND USE OF REFORMED SOCIAL AND HEALTH SER- VICES 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn sitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn sitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers).

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen

Lisätiedot

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada riittävän monipuolinen kuva kipuongelmastanne. Lomakkeessa on kysymyksiä, joihin pyydämme Teitä vastaamaan joko ympyröimällä

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ulottuvuus 1 Ulottuvuus 2 Ulottuvuus 3 Ulottuvuus 4 Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 +

Lisätiedot

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Riitta Pylvänen projektipäällikkö Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus 12.10.2017 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 16.10.2017 Valinnanvapauskokeilun toteutus Jyväskylässä Kolme palvelutuottajaa hyväksytty (Mehiläinen,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tutkimusnumero -- tarra SVT+D täydentävä tutkimus ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tallennuspäivä: / 200 Tallennuksen alkuaika: Sukunimi: Etunimi: Syntymäaika: Sukupuoli: Lähiosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta Riitta Pylvänen projektipäällikkö Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta 2018 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 10.1.2018 22.1.2018 Valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä 20.2.2017 Kolme hyväksyttyä

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

FSD3146. Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut Koodikirja

FSD3146. Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut Koodikirja FSD3146 Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248 Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista Kyselyaika 11. 22.5.2017 Vastaajia yhteensä 248 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 237 Nainen 81% Mies 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

Lapsen taustatiedot. Lapsen koulunkäynti. Tervetuloa Kouluterveyskyselyyn! 4. ja 5. lk huoltajan lomake 2017

Lapsen taustatiedot. Lapsen koulunkäynti. Tervetuloa Kouluterveyskyselyyn! 4. ja 5. lk huoltajan lomake 2017 4. ja 5. lk huoltajan lomake 2017 Tervetuloa Kouluterveyskyselyyn! Lapsen taustatiedot 1. Millä luokalla se lapsi on, jota koskien vastaat kyselyyn? 4. luokalla 5. luokalla 2. Lapsen sukupuoli poika tyttö

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake HB-asiakkaalle

Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake HB-asiakkaalle Avain kansalaisuute: hkilökohtais budjetoinnin avulla osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta - valtakunnallin kehittämishanke 2016-2019. Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake

Lisätiedot

RAND Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen?

RAND Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen? 1. Onko terveytenne yleisesti ottaen? RAND - 36 1. Erinomainen 2. Varsin hyvä 3. Hyvä 4. Tyydyttävä 5. Huono 2. Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen?

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ

KULJETUSPALVELUHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ Vammaispalvelu KULJETUSPALVELUHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ Sukunimi ja etunimet Hkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin Perhesuhde naimaton avio-/avoliitossa eronnut leski Ha kuljetuspalvelua

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 5 N1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille. Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ohjeet Tällä lomakkeella pyydämme Teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita arkielämänne asioita. Vastatkaa kaikkiin

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... (ympyröikää yksi numero) 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono

1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... (ympyröikää yksi numero) 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono 1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono 2. Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen... 1 tällä

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry.

Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry. Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry Testaaja: KUNTOREMONTTI -testit Organisaatio: Elämäntapakysely Ole hyvä ja vastaa huolella

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN LIIKKUMISTA TUKEVAN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN LIIKKUMISTA TUKEVAN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne oheisessa

Lisätiedot

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi?

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi? Kansaneläkelaitos AMI-hanke KYSELY I Tutkimusnumero Hyvä kuntoutuja! Tämä kysely on osa Kansaneläkelaitoksen toteuttamaa Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanketta ja siihen liitettyä

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi?

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi? Kansaneläkelaitos AMI-hanke KYSELY III Tutkimusnumero Hyvä kuntoutuja! Tämä kysely on osa Kansaneläkelaitoksen toteuttamaa Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanketta (AMI-hanke)

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hanke Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hanke Riitta Pylvänen projektipäällikkö Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hanke 2.10.2017 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 16.10.2017 Valinnanvapauskokeilun toteutus Jyväskylässä Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä 20.2.2017 Kolme palvelutuottajaa

Lisätiedot

Mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella?

Mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella? Vammaispalveluiden neuvottelupäivät Helsinki, 20.1.2017 Mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella? Päivi Sainio, Katri Sääksjärvi, Päivi Nurmi- Koikkalainen, Sanna Ahola ja Seppo

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY KOTIKÄYNTIMUUNNOS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY KOTIKÄYNTIMUUNNOS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY KOTIKÄYNTIMUUNNOS T2072 1 Tässä haastattelussa tiedustellaan eräiden tavallisten infektioperäisten tautien esiintymistä ja tietoja

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Lähisuhdeväkivalta Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Tietoja paperilomakkeen täyttämisestä Kysymyksen jälkeen on merkitty tähti *, jos kyseessä on pakollinen kysymys, johon kaikkien

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne oheisessa

Lisätiedot

Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa

Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa Lisää teksti tähän TAUSTATIETOJA 1. Merkit se koht a, joka ilmaisee sukupuolesi ja ikäryhmän, johon kuulut NAINEN

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

ODOTUSAIKA. Hyvät vanhemmat

ODOTUSAIKA. Hyvät vanhemmat ODOTUSAIKA Hyvät vanhemmat Lapsen odotus ja syntyminen ovat suuria ilonaiheita. Ne tuovat kuitenkin myös uusia haasteita perhe elämään ja parisuhteeseen. Tämä lomake auttaa teitä ennakoimaan ja arvioimaan

Lisätiedot

TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE

TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE Tämän kyselyn avulla kerätään tärkeimmät tiedot suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä sekä hyvinvoinnista.

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen!

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Liite 11 N2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssin toiselle jaksolle.

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2. Liite 13 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2. VLY2 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on toinen osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista,

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMESSA 1985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY NUORILLE NAISILLE

POHJOIS-SUOMESSA 1985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY NUORILLE NAISILLE ID TERVEYSTIETEIDEN LAITOS POHJOIS-SUOMESSA 985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY NUORILLE NAISILLE PL 5000, 9004 OULUN YLIOPISTO, PUH. 08-53750, FAX. 08-537566 KYSELYLOMAKKEEN

Lisätiedot

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme Valinnanvapaus Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! 12.1.2017 perusturvajohtaja Eeva Halme Asiakas voi valita nykyistä yksilöllisemmin Suoran valinnan palveluissa

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ohjeet Tällä lomakkeella pyydämme Teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita arkielämänne asioita. Vastatkaa kaikkiin

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

UNIKYSELY. 2. Sukunimi ja etunimi. 3. Henkilötunnus. 6. Ammatti tai työ. 9. Pituus (cm) Paino tällä hetkellä (kg)

UNIKYSELY. 2. Sukunimi ja etunimi. 3. Henkilötunnus. 6. Ammatti tai työ. 9. Pituus (cm) Paino tällä hetkellä (kg) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI UNIKYSELY Lukekaa koko kysymys ennen vastaamista. Valitkaa sopiva vaihtoehto tai kirjoittakaa kysytty tieto lähinnä viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Merkitkää

Lisätiedot

Vammaispalvelu SAAPUMISPÄIVÄ

Vammaispalvelu SAAPUMISPÄIVÄ NURMEKSEN KAUPUNKI Vammaispalvelu KULJETUSPALVELUHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ Sukunimi ja etunimet Hkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja postitoimipaikka Perhesuhde Puhelin numero saa näkyä taksinkuljettajalle

Lisätiedot

FSD2321 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1999

FSD2321 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1999 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2321 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1.

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Liite 3 LA1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Osallistut narkolepsiaa sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2. Liite 12 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2. VLA2 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on toinen osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista,

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

ONKO PAKKO, JOS EI TAHO. Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström

ONKO PAKKO, JOS EI TAHO. Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström ONKO PAKKO, JOS EI TAHO Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström 1 Terveydenhuoltolaki kansalaisen valinnanvapaus laajenee 1.1.2014 Terveydenhuoltolaki laajentaa asteittain kansalaisen

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

MIELENTERVEYTTÄ KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS Arvoisa vastaanottaja!

MIELENTERVEYTTÄ KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS Arvoisa vastaanottaja! MIELENTERVEYTTÄ KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS 2014 Arvoisa vastaanottaja! Satunnaisotannalla on valittu 10 000 henkilöä Länsi-Suomesta, jotka saavat tämän mielenterveyttä koskevan kyselylomakkeen. Vastaukset

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot